Sunteți pe pagina 1din 1

........................

(Unitatea)
........................
(secia, serviciul etc.)
LIST DE AVANS CHENZINAL
pe luna ............ anul ........
____________________________________________________________________
| Nr. | Numele i | Marca | Salariul |
Timp efectiv
| Avans de |
| crt. | prenumele |
| de baz |___________________|
plat |
|
|
|
| pe lun | Lucrat | Concediu |
|
|
|
|
|
|
| medical |
|
|______|___________|_______|__________|________|__________|__________|
|
0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|______|___________|_______|__________|________|__________|__________|
|______|___________|_______|__________|________|__________|__________|
|______|___________|_______|__________|________|__________|__________|
|______|___________|_______|__________|________|__________|__________|
|______|___________|_______|__________|________|__________|__________|
|______|___________|_______|__________|________|__________|__________|
|______|___________|_______|__________|________|__________|__________|
|______|___________|_______|__________|________|__________|__________|
|______|___________|_______|__________|________|__________|__________|
|______|___________|_______|__________|________|__________|__________|
|______|___________|_______|__________|________|__________|__________|
|______|___________|_______|__________|________|__________|__________|
|______|___________|_______|__________|________|__________|__________|
|______|___________|_______|__________|________|__________|__________|
|______|___________|_______|__________|________|__________|__________|
|______|___________|_______|__________|________|__________|__________|
14-5-1/d
A4
Conductorul unitii,

Conductorul compartimentului
financiar-contabil,

ntocmit,