Sunteți pe pagina 1din 54

Evaluarea tehnico-economic i optimizarea costurilor calitii produselor industriale

Investete n oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar 1 Educaie i formare profesional n sprijinul creterii economice i dezvoltrii societii bazate pe cunoatere
Domeniul major de intervenie 1.5 Programe doctorale i post-doctorale n sprijinul cercetrii
Titlul proiectului: Investiie n dezvoltare durabil prin burse doctorale (INED)
Numrul de identificare al contractului: POSDRU/88/1.5/S/59321
Beneficiar: Universitatea Transilvania din Braov

Universitatea Transilvania din Braov


coala Doctoral Interdisciplinar
Centrul de cercetare:
Inginerie Economic i Sisteme de Producie

Ing. Lavinia Nicoleta NEAGOE

Evaluarea tehnico-economic i optimizarea


costurilor calitii produselor industriale
Industrial products quality cost, technoeconomic assessment and optimization

Conductor tiinific
Prof. Dr. Ing. Vladimir MRSCU-KLEIN

BRASOV, 2012
1

Evaluarea tehnico-economic i optimizarea costurilor calitii produselor industriale


MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETARII, TINERETULUI I SPORTULUI

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAOV


BRAOV, B-DUL EROILOR NR. 29, 500036, TEL. 0040-268-413000, FAX 0040-268-410525
RECTORAT

D-lui (D-nei) ..............................................................................................................


COMPONENA
Comisiei de doctorat
Numit prin ordinul Rectorului Universitii Transilvania din Braov
Nr. 5522 din 31.10.2012
PREEDINTE:

CONDUCTOR TIINIFIC:
REFERENI:

Prof. univ. dr. ing. Clinciu RAMONA, Prodecan,


Facultatea de Inginerie Tehnologic i Management
Industrial, Universitatea Transilvania din Brasov
Prof. univ. dr. Ing. Vladimir MRSCU-KLEIN
Universitatea Transilvania din Brasov
Prof. univ. dr. Ioan ABRUDAN,
Universitatea Tehnic din Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. ing. Dnu Dumitru DUMITRACU,
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Prof. univ. dr. ing. Gavril CALEFARIU,
Universitatea Transilvania din Brasov

Data, ora i locul susinerii publice a tezei de doctorat: 07 Dec. 2012, ora
9.00, sala VPA (corpul V al Universitii Transilvania din Braov, Str. Mihai Viteazul, Nr.5).
Eventualele aprecieri sau observaii asupra coninutului lucrrii v rugm s
le transmitei n timp util, pe adresa lavinianeagoe@yahoo.com.
Totodat v invitm s luai parte la edina public de susinere a tezei de
doctorat.
V mulumim.

Evaluarea tehnico-economic i optimizarea costurilor calitii produselor industriale

CUPRINS
Pg.

Pg.

teza

rezumat

INTRODUCERE

CAPITOLUL 1 Elemente de baz privind calculaia costului

11

11

1.1 Obiectivele calculaiei i monitorizrii costurilor

11

1.2 Noiuni fundamentale privind costurile

11

1.2.1 Noiuni fundamentale privind costurile

15

1.2.2 Mrimea, tipologia i variaia costului n funcie de volumul produciei

16

1.2.3 Mrimea i influena costurilor calitii asupra rezultatelor

18

18

19

12

2.1 Costul de producie prin prisma metodei absorbiei; Costul standard

19

2.2 Metoda Controlling

23

2.3 Metoda costurilor bazate pe activiti

26

2.4 Costul de transformare

29

2.5 Costurile int i ingineria valorii

31

2.6 Metoda de contabilitate Lean

35

2.7 Sisteme de msurare a performanelor ntr-un mediu al calitii totale

39

2.8 Concluzii

40

43

15

3.1 Costurile calitii: necesitate, clasificri, evoluia conceptelor, obiective

43

3.2 Abordri privind costurile calitii: Feigenbaum i Harrington

45

3.3 Abordri privind costurile calitii: Juran

49

3.4 Abordri privind costurile calitii: Taguchi

54

3.5 Abordri privind costurile calitii n Romnia

59

3.6 Costurile calitii necesitatea regndirii conceptului

61

3.7 Exemple privind costurile calitii n industria auto

64

3.8 Concluzii

66

72

17

72

diagnostic, analiza economico financiar

82

4.3 Modele de evaluare a performanei organizaiei: Modelul 4E, BSC, Teoria Z

89

1.3 Concluzii
CAPITOLUL 2 Metode de calcul i monitorizare a costurilor

CAPITOLUL 3 Metode specifice de calcul i monitorizare a costurilor


calitii

CAPITOLUL 4 Metode de evaluare tehnico-economice


4.1 Evaluarea ca proces
4.2 Metode de evaluare a ntreprinderilor industriale: competitivitate, analiz

Evaluarea tehnico-economic i optimizarea costurilor calitii produselor industriale


4.4 Model de evaluare a unei familii de produse: Trasarea fluxului valorii

95

4.5 Concluzii

110

112

18

112

5.1.1 Sisteme de management al calitii

112

5.1.2 Metode de prevenire i asigurare a calitii n industria auto

113

5.1.3 Legtura ntre metodele de planificare, control i mbuntirea a calitii

115

116

5.2.1 Metodele calitii

116

5.2.2 Tehnici i metode fundamentale ale fabricaiei de clas mondial

121

122

125

20

125

125

20

128

22

132

CAPITOLUL 5 Optimizarea costurilor calitii produselor industriale


5.1 Sisteme i metode n domeniul optimizrii calitii

5.2 Tehnici de optimizare a costurilor calitii in cadrul ntreprinderilor

5.3 Concluzii
CAPITOLUL 6 Contribuii teoretice privind metodele de evaluare i
optimizare a costurilor calitii produselor industriale n industria auto
6.1 Metod pentru implementarea unui Sistem privind Evaluarea tehnicoeconomic i optimizarea costurilor calitii produselor industriale
6.1.1 Modelul structural de evaluare tehnico-economic i optimizare a
costurilor
6.1.2 Metod cadru: Implementarea unui Sistem de Evaluarea tehnicoeconomic i optimizare a costurilor calitii produselor industriale
6.2 Evaluarea personalului: factori determinani i fie de evaluare
6.2.1 Factori eseniali: cultura orgnanizaional i managementul schimbrii

132

6.2.2 Evaluarea climatului organizaional

136

6.2.3 Evaluarea atitudinii i a cunotinelor managerilor i personalului tehnic

138

6.3 Evaluarea proceselor interne: evaluarea sistemului de producie

139

25

6.4 Evaluarea costurilor calitii VSMQC

141

26

6.4.1 Evaluarea stadiului necesar pentru demararea VSMQC

141

6.4.2 Metod de evaluare economic a costurilor calitii VSMQC

147

154

28

6.5.1 Optimizarea sistemului de msurare a performanelor interne

154

6.5.2 Implementarea sistemului QCDSM

157

produsul informatic ETEPO

160

29

6.6 Optimizarea costurilor calitii

172

32

6.6.1 Optimizarea proceselor i reducerea costurilor calitii

172

6.6.2 Proiecte de optimizare a proceselor i reducerea costurilor calitii

173

6.5 Optimizarea sistemului de msurare a performanelor QCDSM i ETEPO

6.5.3 Metod de Evaluare tehnico-economic a proiectelor de optimizare i

Evaluarea tehnico-economic i optimizarea costurilor calitii produselor industriale


6.6.3 Proiecte ale grupului de lucru

176

6.6.4 Optimizarea costurilor calitii prin sistemul de sugestii al angajailor

177

185

187

34

187

34

climatului organizaional

202

35

7.3 Studiu de caz privind validarea fielor de evaluare a sistemului de producie

205

36

7.4 Studiu de caz privind aplicarea metodei pentru evaluarea costurilor calitii

208

38

7.5 Studiu de caz privind implementarea unui sistem al performanelor QCDSM

216

39

7.6 Aplicarea proiectelor de optimizare i a modelului de evaluare tehnico-

220

40

221

40

236

42

250

43

8.1 Validarea metodei de implementare

250

8.2 Validarea fielor de evaluare

251

8.3 Validarea metodei i a programului informatic ETEPO

253

CERCETARE.

254

44

BIBLIOGRAFIE

258

48

LIST DE ABREVIERI

267

49

ANEXE

271

tehnicilor de fabricaie mondial WCM

271

Anexa 2, Evaluarea Leadershipul n implementarea unui Sistem OPRC

273

Anexa 3, Evaluarea sistemului de producie WCMPSA

277

Anexa 4, Evaluarea stadiului necesar demarrii proiectului VSMQC

283

Anexa 5, Linii de cod pentru programul informatic ETEPO

285

6.7 Concluzii
CAPITOLUL 7 Cercetri experimentale privind metodele de evaluare i
optimizarea a costurilor calitii prin studii de caz
7.1 Studiu de caz privind aplicarea Metodei cadru de implementare a unui
Sistem de Evaluare tehnico-economic i optimizare a costurilor calitii
7.2 Studiu de caz privind validarea fielor de evaluare a leadershipului i

fluxului valoric al unei familii de produse VSMQC

economic a proiectelor ETEPO


7.6.1 Studiu de caz privind aplicarea ETEPO unui proiect referitor la
diminuarea costurilor calitii asociate disponibilitii echipamentelor
7.6.2 Studiu de caz privind aplicarea ETEPO unui proiect de reducere a
costurilor calitii asociate fluxurilor deficitare
CAPITOLUL 8 Validarea rezultatelor teoretice prin cercetri experimentale

CAPITOLUL 9 CONCLUZII FINALE. CONTRIBUII ORIGINALE.


DISEMINAREA REZULTATELOR. DIRECII VIITOARE DE

Anexa 1, Evaluarea climatului organizaional pentru implementarea

Evaluarea tehnico-economic i optimizarea costurilor calitii produselor industriale


Scurt Rezumat (romn/englez)

50

CV

51

Not: n prezentul rezumat au fost pstrate numerele de ordine din cadrul tezei de doctorat pentru
capitole, subcapitole, figuri, tabele i relaii

CONTENTS
Pg.

Pg.

teza

rezumat

INTRODUCTION

CHAPTER 1 Basics of cost calculation

11

11

1.1 Costs calculation and monitoring objectives

11

1.2 Fundamentals of costs

11

1.3 Conclusions

18

19

12

2.1 Production cost through the absorption method, standard cost

19

2.2 Controlling method

23

2.3 Activity-based cost method

26

2.4 The cost of transformation

29

2.5 Target costing and value engineering

31

2.6 Lean Accounting method

35

2.7 Performance measurement systems in a total quality environment

39

2.8 Conclusions

40

43

15

3.1 Quality costs: necessity, classification, concepts evolution, objectives

43

3.2 Quality costs approaches: Feigenbaum i Harrington

45

3.3 Quality costs approaches: Juran

49

3.4 Quality costs approaches: Taguchi

54

3.5 Quality costs approaches in Romania

59

3.6 Quality costs: the need to rethink the concept

61

3.7 Examples of quality costs in the automotive industry

64

3.8 Conclusions

66

72

17

72

CHAPTER 2 Costs calculation and monitoring methods

CHAPTER 3 Specific methods for calculation and monitoring of quality costs

CHAPTER 4 Technical and economic assessment methods


4.1 The assessment as a process
4.2 Methods of assessing industrial companies: competitiveness, diagnostic

analysis, financial and economic analysis

82

4.3 Organizational performance assessment models: 4E model, BSC, Z Theory

89

Evaluarea tehnico-economic i optimizarea costurilor calitii produselor industriale


4.4 Evaluation model of a product family: Value Stream Mapping

95

4.5 Conclusions

110

112

18

5.1 Systems and methods for quality optimization

112

5.2 Quality costs optimization techniques

116

5.3 Conclusions

122

125

20

optimization system implementation method

125

20

6.2 Personnel evaluation: determining factors and evaluation sheets

132

6.3 Internal processes assessment: WCMPSA production system evaluation

139

25

6.4 VSMQC Quality costs assessment

141

26

154

28

6.6 VSMQC Quality cost optimization

172

32

6.7 Conclusions

185

187

34

187

34

202

35

assessment

205

36

7.4 Case study on applying VSMQC for a family of products

208

38

7.5 Case study on implementing QCDSM performance measurement system

216

39

220

40

221

40

236

42

250

43

250

CHAPTER 5 Industrial product quality cost optimization

CHAPTER 6 Theoretical contributions on assessment methodologies and


optimization for automotive industrial products quality cost
6.1 Industrial products quality cost, techno-economic assessment and

6.5 QCDSM and ETEPO internal performance measurement system


optimization

CHAPTER 7 Experimental research on methods for evaluating and


optimizing the quality costs through case studies
7.1 Case study on the method of implementing an Industrial products quality
cost, techno-economic assessment and optimization system
7.2 Case study on the validation of the evaluation sheets for leadership
assessment and organizational climate assessment
7.3 Case study on the design and use of the WCMPSA production system

7.6 Application of optimization projects and projects techno-economic


evaluation model ETEPO
7.6.1 Case study on the application of ETEPO for reducing quality costs
associated with equipment availability
7.6.2 Case study on the application of ETEPO for reducing quality costs
associated with deficient flow
CHAPTER 8 Validation of theoretical results through experimental research
8.1 Validation of the implementation method
7

Evaluarea tehnico-economic i optimizarea costurilor calitii produselor industriale


8.2 Validation of the assessment sheets

251

8.3 Validation of the ETEPO quality cost calculation method and software

253

DISSEMINATION OF RESULTS. FUTURE RESEARCH.

254

44

REFFERENCES

258

48

LIST OF ABBREVIATIONS

267

49

APPENDICES

271

271

optimization and cost reduction system

273

Appendix 3, WCMPSA Production system Assessment

277

Appendix 4, VSMQC project conditions preassessment

283

Appendix 5, Code lines for ETEPO software

285

Short Summary (Romanian / English)

50

CV

51

CHAPTER 9 FINAL CONCLUSIONS . ORIGINAL CONTRIBUTIONS.

Appendix 1, Organizational Climate Assessment for WCM techniques


implementation
Appendix

2,

Leadership

Assessment

in

implementing

process

*
* * *

Adresez mulumiri conductorului tiinific Prof. univ. dr. ing. Vladimir MRSCU KLEIN,
pentru ndrumarea competent, recomandrile i sprijinul acordat pe tot parcursul elaborrii
prezentei teze.
Adresez mulumiri deosebite Domnului Prof. univ. dr. ing. Ioan ABRUDAN, Domnului Prof.
univ. dr. ing. Dnu Dumitru DUMITRACU i Domnului Prof. univ. dr. ing. Gavril
CALEFARIU pentru amabilitatea i competena de care au dat dovad n analiza prezentei teze
n calitate de refereni tiinifici.
Sincere mulumiri adresez i colectivului Departamentului de Inginerie i Management
Industrial al Universitii Transilvania din Braov, n special Doamnei Prof. univ. dr. ing. Andrea
DEACONESCU, Doamnei conf. dr. ing. Catrina CHIVU i Domnului ef de lucrri dr. ing.
Flavius SRBU, care mi-au oferit sfaturi valoroase n realizarea i finalizarea tezei de doctorat.
Mulumiri familiei mele, care m-a ncurajat i susinut pe toat perioada elaborrii tezei.
*
* * *

Cercetrile efectuate de autoare au fost facilitate de finanarea proiectului Investiie n


dezvoltare durabil prin burse doctorale (INDED), POSDRU/88/1.5/S/5932, proiect derulat n
cadrul Programului Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Fondul Social
European.
Lavinia Nicoleta NEAGOE
8

Evaluarea tehnico-economic i optimizarea costurilor calitii produselor industriale


INTRODUCERE
Companiile industriale sunt supuse n zilele noastre mai multor presiuni datorate:
fenomenului de globalizare, recesiunii economice i nu n ultimul rnd, creterii cerinelor
privind sustenabilitatea. Teza de doctorat a avut ca obiectiv principal:

Elaborarea unei metode de lucru care s asigure redresarea firmelor n dificultate i obinerea
competitivitii i sustenabilitii pe termen lung pentru companiile din industria romnesc,
prin evaluarea tehnico-economic i optimizarea costurilor calitii produselor industriale.
Au fost identificate urmtoarele obiective secundare :

Definirea unui model structural de evaluare tehnico economic i optimizare a costurilor


calitii pornind de la analiza critic a stadiului actual: identificarea costurilor noncalitii, a
sistemelor, metodelor i tehnicilor de intervenie, a modului n care sunt aplicate n
companiile industriale i principalele probleme i obstacole ntmpinate.

Definirea unor metode teoretice privind implementarea unui sistem de evaluare tehnicoeconomic i optimizarea costurilor calitii produselor industriale, care s permit:
o crearea unei culturi organizaionale bazate pe performan i competitivitate prin
prisma raportului calitate/ cost al produselor i serviciilor furnizate,
o identificarea i optimizarea costurilor calitii prin evaluarea economic a pierderilor
conform fluxului valorii familiilor de produse i monitorizarea performanelor;
o corelarea problemelor costurilor calitii cu tipul de metod posibil de utilizat;
o calculul evalurii impactului economic al diferitelor intervenii de optimizare.

Validarea metodei i tehnicilor propuse, acesta reprezentnd al treilea obiectiv secundar.


Prin tematica abordat, subiectul tezei se nscrie n:
Domeniul 7 - Materiale, procese i produse inovative,
Direcia de cercetare 7.2.Tehnologii avansate de conducere a proceselor industriale,

Tematica de cercetare 7.2.4. Tehnici avansate de conducere,

Tematica de sprijin 9.3.8. Performana economic global i productivitatea.

Teza de doctorat se dezvolt pe 9 capitole, cu un total de 270 de pagini, fiind inserate 156
figuri, 45 tabele, 122 relaii matematice, 5 anexe cu un numr de 43 pagini precum i 162
referine bibliografice dintre cele mai semnificative i actuale din literatura de specialitate:

Partea I (Cap.1-Cap.5): prezint analiza critic a stadiul actual privind: calculaia costurilor,
metode de monitorizare a costurilor, costurile calitii produselor industriale, metodele de
evaluare tehnico economic i de optimizare.

Partea a II a (Cap.6): contribuii teoretice privind metodele de evaluare i optimizare a


costurilor calitii.
9

Evaluarea tehnico-economic i optimizarea costurilor calitii produselor industriale

Partea a III a (Cap.7-Cap.9): cercetri experimentale privind metodele de evaluare i


optimizare a costurilor calitii, validarea cercetrilor experimentale i identificarea
direciilor de dezvoltare.

n cadrul primei pri sunt supuse unei analize critice metode, tehnici i aspecte referitoare la:
- costurile produselor industriale i costurile calitii, prin:
-

calculaia i monitorizarea costurilor, metodele de calcul i monitorizare,

costurile calitii: obiective, clasificri i abordri moderne,

- metodele de evaluare a organizaiilor, sistemelor de producie, familiilor de produse,


- macromodelele, sistemele, metodele i tehnicile pentru optimizarea costurilor calitii.
Analiza critic a cunoaterii i practicilor existente la nivel mondial, a condus la definirea
modelului structural de evaluare tehnico economic i optimizare a costurilor calitii.
n partea a doua sunt prezentate soluii teoretice dezvoltate. Plecnd de la costurile calitii n
accepiunea modern, faptul c un astfel de demers are ca scop identificarea i reducerea tuturor
categoriilor de cost al unui sistem de producie, au fost aduse contribuii teoretice pe dou
direcii complementare: tehnico-economic i cea de management i cultur organizaional.
A fost elaborat o metod cadru de implementare a unui Sistem privind Evaluarea tehnicoeconomic i optimizarea costurilor calitii produselor industriale, pornind de la evaluarea
iniial a sistemului, crearea unui plan de implementare i a cadrului organizatoric necesar.
A fost extins metoda de Trasare a Fluxului Valorii (Value Stream Mapping - VSM) prin
alocarea unui set de costuri ale calitii (Quality Costs - QC), metoda nou fiind denumit
Costurile calitii fluxului valoric (Value Stream Mapping Quality Cost-VSMQC). Proiectele de
optimizare identificate prin VSMQC vor fi evaluate i prioritizate cu ajutorul produsului
informatic dezvoltat, numit ETEPO (Evaluare Tehnico-Economic a Proiectelor de Optimizare).
A fost elaborat o metod privind trecerea de la organizarea companiilor productive pe
funciuni la organizarea pe familii de produs, n concordan cu fluxurile principale de valoare i
conceperea i implementarea unui sistem de alocare a obiectivelor i msurare a performanelor.
Analiza critic a stadiului actual a condus i la identificarea importanei cadrului
organizatoric, a managementului schimbrii i culturii companiei i la identificarea unor
modaliti de surmontare a problemelor care pot s apar n implementarea metodelor propuse.
Au fost elaborate fie de analiz care vizeaz aspectul managerial i cultura organizaional.
Rezultatele cercetrilor i contribuiilor teoretice s-au materializat n elaborarea urmtoarelor:
-

metod cadru de implementare a unui sistem privind Evaluarea tehnico-economic i


optimizarea costurilor calitii produselor industriale,

fie de evaluare, necesare introducerii i susinerii unui sistem al costurilor calitii:


o

Evaluarea sistemului de producie prin prisma metodelor de clas mondial,


10

Evaluarea tehnico-economic i optimizarea costurilor calitii produselor industriale

Evaluarea climatului organizaional,

Evaluarea leadershipului managerilor i liderilor de proiecte de optimizare,

metode mbuntite, necesare pe parcursul implementrii sistemului:


o

Metod privind conceperea unui sistem de msurare a performanelor,

Monitorizarea costurilor critice ale calitii fluxul valoric (VSMQC),

Metod privind derularea proiectelor i activitilor de optimizare.

produs informatic: Evaluarea tehnico economic a proiectelor de optimizare (ETEPO)

n partea a treia, sunt prezentate cercetrile experimentale efectuate pentru validarea


metodelor, fielor de evaluare i a produsului informatic.
Metoda cadru propus prezint ca elemente de noutate: abordarea etapizat a implementrii,
identificarea i monitorizarea costurilor critice ale calitii i calculul efectelor optimizrilor.
Att pentru metoda cadru, ct i pentru fiele de evaluare, n conceperea i adaptarea lor la
specificul companiei s-a inut cont de modelele testate de liderii din domeniul auto, de opinia
unor specialiti romni, dar i de percepia i experiena specialitilor din cadrul companiei.
Monitorizarea costurilor critice ale calitii VSMQC a necesitat definirea acestora de ctre
managementul de vrf al companiei.
Studiile de caz privind proiectele de optimizare au avut ca scop: crearea legturii ntre
deficienele constatate cu VSMQC i diversele tehnici de intervenie, validarea produsului
informatic ETEPO, validarea modului de lucru privind procesele de optimizare.
n finalul tezei de doctorat, sunt prezentate direciile de aciune viitoare, privind diseminarea
informaiilor i implementarea pe scar larg a metodei propuse.
CAPITOL 1: Elemente de baz privind calculaia costului
Producerea de bunuri se face cu consum de factori de producie. Expresia bneasc a acestui
consum reprezint costul de producie, care este parte component a preului bunului realizat.
Costul are mare importan n viaa economic, deoarece st la baza deciziilor manageriale.
Metodologic, un cost poate fi tratat ca o grupare sau regrupare a cheltuielilor, n funcie de
anumite criterii. Costul total reprezint totalitatea cheltuielilor fcute pentru producerea i
desfacerea bunurilor i serviciilor. Costul de producie reprezint totalitatea cheltuielilor
efectuate prin combinarea factorilor de producie n scopul producerii de bunuri i servicii.
Costul calitii reprezint totalitatea cheltuielilor pentru producerea de bunuri conforme cu
specificaiile.
Gruparea cheltuielilor, pe diferite categorii, permite diferite tipuri de analiz prin msurarea
i compararea consumului de factori. Printre analizele cele mai des utilizate se regsesc:

11

Evaluarea tehnico-economic i optimizarea costurilor calitii produselor industriale

Analiza pragului de rentabilitate, care ne furnizeaz informaia cu privire la volumul minim


al produciei, de la care compania nregistreaz profit.

Variaia costului unitar n funcie de variaia volumului produciei, pentru a ti dac


organizaia lucreaz economic, la cantitatea optim de producie.

Costurile calitii reprezint valoarea financiar a pierderilor din procesele unei companii,
cuantumul acestora fiind ntre 5% i 40% din cifra de afaceri; se estimeaz c reducerea lor
poate genera efecte comparabile cu creterea cifrei de afaceri.
Costurile calitii reies parial din documentele contabilitii tradiionale. Pentru a fi

cunoscute, sunt necesare nregistrri i analize suplimentare pentru orice organizaie.

CAPITOL 2: Metode de calcul i monitorizare a costurilor


n capitolul 2 sunt prezentate metode generale de calcul i monitorizare a costurilor, este
evideniat modul de tratare a CQ pentru fiecare metod i este efectuat o analiz comparativ.
Metoda costurilor directe trateaz costurile calitii ca i:
-

costuri directe, pentru: semifabricatele sau materiile prime rebutate la recepie sau n
procesul de fabricaie, produse finite rebutate, deeuri care pot fi valorificate,

costuri indirecte, pentru: echipamente de msur i control (prin amortizarea acestora,


materialele folosite i utilitaile consumate), costul cu personalul care activeaz n
departamentul de calitate, rebuturi tehnologice.

De obicei, CQ sunt prezentate printr-o cot procentual aplicat la valoarea achiziiilor i


sunt luate n calcul pentru efectuarea aprovizionrii i lansarea produciei. Cota parte din
costurile indirecte nu este clar monitorizat ci sunt considerate n totalitatea lor n regia de secie
i sunt repartizate asupra costului produselor prin chei de repartiie. Metoda nu ofer suficiente
informaii pentru luarea unor aciuni corective sau de mbuntire.
Controllingul. Controllingul corecteaz parial deficienele metodei costurilor directe. O parte
din costurile indirecte sunt tratate drept costuri directe, respectiv acele cheltuieli care pot fi clar
atribuite unei grupe de produse. Prin faptul c evideniaz grupele de produse care contribuie mai
puin sau deloc la profitabilitatea firmei, metoda ne d informaii asupra cror produse trebuie
acionat cu prioritate n vederea reducerii costurilor totale i implicit, a costurilor calitii.
Metoda costurilor bazate pe activiti (Activity Based Costing - ABC). Cu toate c este o
metod bazat pe absorbia costurilor indirecte, prin raportrile pe care le propune, regiile de
fabricaie sunt evideniate i sunt alocate pe procesul/ produsul care le-a generat. Metoda ABC
rafineaz modul n care este determinat costul produselor, utiliznd noile tehnologii informatice,
pentru a urmri costurile de regie pe subcategorii, pe baza unor conductori de cost. ABC

12

Evaluarea tehnico-economic i optimizarea costurilor calitii produselor industriale


permite informarea personalului pn la nivelul operativ i ca urmare, faciliteaz aciuni
corective, la timp. Are o influen pozitiv prin prezentarea QC ascunse n costurile regiilor.
Costul de transformare. Costul de transformare prezint, ntr-un tablou general att evoluia
costurilor activitilor cu valoare adugat, ct i a celor care nu adaug valoare (costurilor
calitii) ct i proporia acestora n raport cu alte elemente generatoare de cost. Metoda are un
impact deosebit asupra managementului companiilor, rapoartele de acest tip pot fi generate de
contabilitate i orienteaz eforturile de mbuntire pentru perioada urmtoare. Sunt analizate
distinct costurile cu rebuturile i remanierile, acestea reprezentnd costurile calitii cu cea mai
mare pondere, pentru multe industrii. n paralel, se genereaz rapoarte privind diferitele tipuri de
pierdere din cadrul companiei, datorate calitii deficitare a activitilor din sistem. Metoda se
concentreaz pe activitatea intern i nu prezint analiza cderilor la extern.
Costurile int i Ingineria valorii. Metoda are ca principal avantaj tratarea costurilor dinspre
extern (pia) ctre intern (companie), fiind o metod ce se pliaz pe strategia companiei.
Metoda propune costul total n care trebuie ncadrate produsele, prin costul funciilor
acestora, prin reproiectarea produsului i a proceselor. QC sunt parte esenial, deoarece pot fi
primele atacate, cu investiii minime. Dac acestea reprezint ntre 20 30% din cifra de afaceri,
este evident c devin date de intrare importante ntr-o astfel de abordare.
Contabilitate Lean, Costul fluxului valoric, Analiza beneficiilor proiectelor.
n Contabilitatea Lean QC sunt tratate indirect, prin termenul de pierderi. ntre concepte este
o strns legtur: dac rebuturile i remanierile se regsesc n ambele categorii, celelalte tipuri
de risip din metodologia Lean (supraproducie, stocuri, ateptri, transport, mnuiri
suplimentare) sunt de fapt, consecine ale non calitii proceselor i activitilor auxiliare.
Contabilitate Lean evalueaz efectele proiectelor de optimizare prin prisma beneficiilor
viitoare i susine propunerile investiionale aferente. Metoda anuleaz deficienele metodelor
tradiionale: este posibil ca rezultatul unui proiect de optimizare s aib efecte negative pe
termen scurt asupra profitabilitii, dar s nregistreze efecte benefice pe termen lung.
Contabilitatea Lean promoveaz identificarea costurilor aferente fluxurilor de producie, prin
aa numitul Cost al fluxului valoric (Value stream costing VSC) i propune raportri tabelare
care sumarizeaz trei aspecte majore: indicatori operaionali, de capacitate i financiari. Prin
indicatorii pe care i propune, nu mai este nevoie s se calculeze costul total al produsului,
deoarece funciile acestor calcule sunt preluate de noua metod de raportare. Costurile calitii
sunt tratate indirect, prin termenul de pierdere i sunt inclui in indicatorii menionai.
Sisteme de msurare a performanelor. La baza conceptului de msurare a performanelor se
afl definirea i monitorizarea unor indicatori cheie, economici dar i non-financiari. Scopul
sistemului este de a face legtura ntre strategia firmei i aciunile pe termen scurt i de a furniza
13

Evaluarea tehnico-economic i optimizarea costurilor calitii produselor industriale


date obiective, n timp real, pentru fundamentarea deciziilor, la fiecare nivel ierarhic. Msurarea
performanelor, necesit implementarea unui sistem dublu: pe de o parte transmiterea
obiectivelor intelor companiei ctre personalul operativ, de sus n jos, prin intermediul unor
indicatori simpli, uor de neles i monitorizat la fiecare nivel ierarhic i un sistem de analiz i
de raportare, de jos n sus. Costurile calitii sunt tratate indirect, prin termenul de performan.
Analiza critic a metodelor generale de calcul i monitorizare a costurilor
Metodele prezentate, au abordri similare sau complementare. Pentru o analiz critic, au
fost definii patru factori iar analiza este prezentat n Tab. 2.8:
Tab. 2.8. Analiza critic a metodelor generale de calcul i monitorizare a costurilor
Factori Metoda aparine

Metoda

Accentul se

Legtura cu

Evidenierea costurilor

sistemului contabil

pune pe calcul

structura

calitii (QC) i a costu-

sau nu

i/ sau analiz

orga-

rilor produselor (CP),

nizatoric
Metoda

Sistem de conta-

Accentul se pune

Organizare

QC elementare sunt

costurilor

bilitate tradiional;

pe rapor-tri

ierarhic

evideniate n procente fa

directe

aparine contabilitii

legale i mai

funcional

realizrilor; multe costuri

de gestiune

puin pe analiz

(tradiional)

QC ascunse n regii.

Sistem de

Calcul i

Organizare pe

CP sunt calculate cu

contabilitate

monitorizare

familii de

acuratee, includ QC reale

Controlling

produs
Metoda ABC

Sistem de

Calcul i

Organizare pe

CP sunt calculate cu

contabilitate i

monitorizare

familii de

acuratee, includ QC reale

monitorizare

produs

Cost

Deriv din datele con-

Estimare i

Nu influeneaz

transformare

tabile i adiacente

analiz

Costuri int

Sistem de analiz pe

Estimare i

Ingineria

baza datelor contab. i

analiz pentru

prisma costurilor funciilor

valorii

a sistemelor adiacente

ncadrarea n

produsului

(studii de marketing)

inte

Contabilitate

Sistem de contabili-

Calcul, raportare

Necesit

QC sunt tratate indirect,

Lean

tate, Raportare,

monitorizare,

organizarea pe

prin termenul de pierderi

monitorizare

analiz

fluxuri

Sisteme de

Sistem de raportare i

Raportare,

Este dezvoltat

QC sunt tratate indirect,

msurare a

analiz, deriv din

monitorizare,

n funcie de

prin termenul de

performanei

datele contabile i

analiz

structura

performan

QC sunt tratate indirect,


prin termenul de pierderi

Nu influeneaz

organizaional

sisteme adiacente

14

CP i QC sunt tratate prin

Evaluarea tehnico-economic i optimizarea costurilor calitii produselor industriale


Monitorizarea i evaluarea QC depinde de evoluia sistemelor de producie, urmat
ndeaproape de modificarea sistemului contabil i apariia altor metode de monitorizare a
diferiilor indicatori, noile raportri fiind posibile ca urmare a dezvoltrii sistemelor informatice.

CAPITOL 3: Metode specifice de calcul i monitorizare a costurilor calitii


n capitolul 3 sunt prezentate metodele specifice de identificare i reducere a costurilor
calitii (QC) prin: abordarea tradiional (Feigenbaum i Harrington, Juran), cea de tranziie
(Juran, Taguchi) i cea modern (Godfrey, Crosby).
QC reprezint evaluarea financiar a pierderilor din procesele unei companii. Prin QC, se
obine un feedback permanent i rapid asupra tuturor activitilor firmei, iar n timp, au fost
dezvoltate o serie de metode i tehnici pentru reducerea acestora. QC apar n diferite etape din
ciclul de via al produsului: proiectare, producie, utilizare i stau la baza deciziilor
managementului la nivel strategic, tactic, operaional.
Abordarea tradiional are meritul de a fi iniiat demersul de identificare i contabilizare a
QC. Au fost generate idei fundamentale, care necesit ajustri n contextul actual. Prima idee se
refer la faptul c exist un nivel optim al calitii, punctul n care costurile totale ale calitii
sunt minime. A doua idee se refer la clasificarea costurilor calitii n patru categorii mari:
costuri de prevenire, de evaluare, costuri cu cderile interne, respectiv, cderile externe. Tot
abordrii clasice se datoreaz modelul de implementare a metodei QC: realizarea unui studiu
iniial i apoi, efectuarea de raportri sistematice care s sprijine luarea deciziilor.
Tab. 3.3.1. Clasificarea costurilor calitii [JUR, 2001]
Prevenire
Instruire pentru calitate
Proiectare de proces
nlturarea cauzei
defectrii
Modificarea procesului
Audit cu privire la calitate
Mentenan preventiv
Defecte interne
Rebuturi
Remanieri, reprelucrri
Reparaii
Activiti de service
neplanificate
nlturarea defectelor
Timp de producie pierdut

Evaluare
Teste
Msurtori
Evaluri
Analiza problemelor
Inspecie
Detecie
Defecte Externe
Produse returnate,
rechemate
Rreduceri la facturare
Cheltuieli n termen de
garanie
Funcionare defectuoas
nlocuirea produsului
Siguran diminuat.

15

Fig. 3.3.2 Costul optim al slabei


caliti [JUR, 2001]

Costul
total al
calitii

Evaluarea tehnico-economic i optimizarea costurilor calitii produselor industriale


Taguchi a propus un model semi-cantitativ de analiz i diminuare a QC, aplicabil produselor
manufacturate care au caracteristici cuantificabile i limite de toleran prevzute n specificaiile
produsului [TAG, 1986]. Taguchi se difereniaz de alte opinii, prin dou idei principale:
i) Calitatea slab este considerat o pierdere transferat societii n general, din momentul n
care produsul este livrat (transferat clientului). Pierderea minim transferat nseamn calitate
bun a produsului i invers. Pierderile (numite i costuri de proprietate) sunt cauzate de
cheltuieli de ntreinere, de dificulti de utilizare, de defectare etc., inclusiv de daunele indirecte.
Acest concept are o natur mai global i reprezint ideea de calitate slab ca pe o problem
macroeconomic, social, care depete cadrul organizaiei. Conceptul pune n sarcina fiecrei
organizaii consecinele macroeconomice datorate produselor i serviciilor de calitate slab.
ii) Funcia de pierdere. Orice abatere a parametrilor calitativi ai produsului de la valoarea
specificat contribuie la pierderea transferat ctre societate. Conform Taguchi, valoarea
financiar acestei pierderi este direct proporional cu ptratul abaterii de la valoarea int.
Abordrile CQ din ultimii ani contest utilitatea clasificrii costurilor calitii n cele patru
categorii i demonstreaz c optimul calitii a suferit mutaii spectaculoase ca urmare a
introducerii noilor tehnologii i metodelor de management modern al produciei.
n abordarea modern, QC sunt utilizate pentru identificarea i micorarea costurilor de
producie n totalitatea lor i nu doar a unei subcategorii. Se subliniaz necesitatea unor analize
comparative pentru a identifica oportunitile de mbuntire: se promoveaz conceptul de linie
de aur, o proiecie ideal a fluxului de fabricaie n care nu exist nici-un fel de pierdere i fa
de care se compar situaia curent. Sunt recomandate studiile de benchmarking intern i extern
i cele de reproiectare a afacerii. Se subliniaz faptul c efortul de dezvoltare a unor sisteme de
calcul, amnunite i corecte n analize i prezentare pot s nu-i ndeplineasc scopul: atragerea
ateniei managementului care s dispun iniierea proiectelor de optimizare.
Pentru metoda de evaluare i optimizare proiectat au fost reinute urmtoarele aspecte:

necesitatea identificarii pierderilor pe fluxul unei familii de produse i evaluarea financiar,

pentru identificarea pierderilor se pot face analize de benchmarking intern sau extern,

QC vor fi identificate printr-un set de indicatori, care vor fi transpui n uniti monetare cu
ajutorul departamentului financiar; este necesar un studiu iniial, apoi raportri periodice,

implementarea unui sistem QC poate s eueze, dac nu sunt atrase, nc din etapa de
definire a indicatorilor monitorizai, persoanele cu responsabiliti n aria de lucru respectiv,

necesitatea adaptrii rapoartelor QC pentru fiecare nivel ierarhic: pentru specialiti i


executani, sunt utili indicatorii pe care i stpnesc cel mai bine, conversia n uniti
monetare fiind extrem de util n raportarea ctre nivelurile superioare.

16

Evaluarea tehnico-economic i optimizarea costurilor calitii produselor industriale

QC trebuie privite nu doar ca pierderi pentru companie ci, pentru ntreaga societate; n timp,
evaluarea n uniti monetare ar putea fi nlocuit cu indicatori de sustenabilitate.
CAPITOL 4: Metode de evaluare tehnico-economice
n Cap.4 se pleac de la descrierea procesului de evaluare i sunt prezentate metodele de

evaluare: competitivitate, analiza diagnostic, evaluarea sistemelor i a proceselor interne: VSM.


Procesul de evaluare implic aprecierea valorii unei activiti, a unui proces sau sistem.
Evaluarea reprezint o parte esenial a activitii manageriale i se refer la cantitatea i
calitatea rezultatelor obinute. Evaluarea are la baz dou raiuni:

pentru a demonstra celor ce conduc sau finaneaz activitatea c resursele pe care le


asigur sunt folosite n scopurile crora le-au fost destinate,

pentru a identifica oportuniti de optimizare pentru atingerea elurilor organizaiei.

Pornind de la macrosisteme ctre procesele industriale, se contureaz mai multe metode de


evaluare, fiecare cu aplicabilitate specific.
Metodele de competitivitate, analiz economico-financiar i analiz diagnostic studiate:

nu in cont de mediul extern prin prisma metodelor i tehnicilor de management de ultim


generaie aferente sistemelor de producie,

in cont n mic msur de cultura organizaional, prezentnd doar calcule de eficien a


resurselor umane,

nu abordeaz sistemele de producie de-a lungul proceselor ci le analizeaz prin prisma


organizrii funcionale, fr a ine cont c toate funciunile concur interactiv la derularea
proceselor i ca urmare, au efecte cumulative asupra produselor i serviciilor livrate,

dei semnaleaz situaiile de risc i evideniaz pierderile economice ale companiei, nu intr
n detalii privind procesul sau activitatea n care sunt generate cele mai multe pierderi.
Modelele de evaluare a performanei organizaiei: Modelul 4E, Fia scorului echilibrat,

Teoria Z, fac legtura dintre mediul extern apropiat i mediul intern i ofer o nou perspectiv
managementului de vrf, integrnd mai multe perspective i subliniind legturile dintre acestea.
Metoda VSM se concentreaz pe procesele unei organizaii. Pentru o familie de produse se
identific pierderile majore, de-a lungul fluxului valoric i sunt propuse proiecte de reducere a
costurilor calitii. Metoda VSM are ca indicatori cheie timpul total de producie i depozitare,
urmrind reducerea acestuia i raportul dintre timpul aferent activitilor care adaug valoare i
timpul aferent activitilor fr valoare adugat [FIL, 2005a], [FIL, 2005b], [NEA, 2010b].
n ultimii ani, relaxarea cererii de produse industriale i scderea puterii de cumprare a
utilizatorilor finali, a condus la necesitatea mutrii accentului procuprilor pe reducerea
costurilor de procesare i cretere a calitii. Astfel, apare necesitatea transformrii pierderilor
17

Evaluarea tehnico-economic i optimizarea costurilor calitii produselor industriale


identificate n VSM n uniti monetare i identificarea efectului multiplicator al unei pierderi, n
funcie de punctul n care este detectat, pe fluxul valoric. n Fig. 4.5.1. sunt reprezentate
aspectele specifice metodelor analizate:
competitivitatea pune accentul preponderent pe legtura organizaiei cu mediul extern,
analizele economico-financiare i analizele diagnostic mut accentul analizei spre mediul
extern apropiat i pe organizarea funcional a companiilor,
metodele de evaluarea a performanei organizaiei pot fi asimilate analizelor diagnostic,
analiza sistemului de producie ine cont de mediul extern dar se concentreaz pe
identificarea i dezvoltarea potenialului intern,
metodele VSM i QC (costurile calitii) pot fi utilizate combinat pentru a rspunde
cerinelor actuale ale proceselor industriale.

Fig. 4.5.1. Organizaia i metodele de evaluare

CAPITOL 5: Optimizarea costurilor calitii produselor industriale


n capitolul 5 sunt prezentate sistemele, metodele i tehnicile de optimizare a QC, fiecare cu
propria abordare i care rspund necesitilor specifice ale companiilor.
n tab. 5.3.1. sunt analizate principalele sisteme prin prisma plusurilor i deficienelor
acestora. Referitor la tehnicile privind rezolvarea problemelor i generarea de idei noi, creative,
n Tab. 5.3.2. sunt corelate principalele situaii i instrumentele cele mai adecvate de utilizat
[NEA, 2010c].
Referitor la legtura dintre costurile calitii i tehnicile moderne WCM, n Tab. 5.3.3. sunt
prezentate principalele costuri care reies din situaiile financiare i instrumentele cele mai
adecvate de utilizat. Se subliniaz nc odat faptul c, fiecare tip de cost poate fi contracarat cu
anumite metode, tehnici, instrumente, n funcie de situaie.

18

Evaluarea tehnico-economic i optimizarea costurilor calitii produselor industriale


Tab. 5.3.1. Analiza sistemelor de optimizare
Sisteme

Plusuri

Deficiene

ISO/TS 16949: 2009

Sunt obligatorii pentru

Acreditarea nu garanteaz un sistem robust;

APQP, PPAP,

companiile din industria auto,

n ultima perioad se consider c atest o

FMEA, SPC, MSA

reprezint o cerin fundamental

coresponden n privina formei, permind


erori de fond.

Toyota Production

Reprezint baza dezvoltrii

Se consider c nu funcioneaz n totalitate

System (TPS)

celorlalte sisteme

dect n mediul japonez

TQM

Pune accentul pe calitate

Se consider c nu funcioneaz n totalitate


dect n mediul japonez

JIT

Pune accentul pe fluidizarea

Implementarea presupune o schimbare de

fluxurilor

paradigm privind planificarea i controlul


stocurilor

TPM

Six Sigma

Lean

Agile, Lean Six Sigma

Pune accentul pe mentenana

Mai puin util n companiile cu munc

echipamentelor

preponderent manual

Pune accentul pe eliminarea

Se adreseaz activitilor cu valoare

variabilitii

adugat

Pune accentul pe eliminarea

Nu identific costurile activitilor

pierderilor

deficitare

Cumuleaz beneficiile sistemelor

Extrem de complex, greu de implementat i

anterioare

inut sub control

Tab. 5.3.2. Situaii i instrumente de optimizare


Probleme i situaii de optimizare

Metoda, tehnica, instrumentul

Prevenirea problemelor nainte i dup startul produciei

FMEA

Prevenirea problemelor n timpul producie de serie

SPC, Poka Yoke

Stabilirea locaiei unde s-a creat produsul defect

Matricea diagonalitii

Stabilirea celor mai frecvente erori

Pareto

Stabilire detaliat a cauzei primare a problemei

5 De ce

Stabilirea tuturor cauzelor posibile ale problemei

Ishikawa, Diagrama arborescent

Stabilirea relaiilor de tip cauze/ efect

Diagrama de relaii

Soluii permanente la probleme de variaie din cauze speciale.

Rezolvarea problemelor, A3

Prevenirea reapariiei erorii / mbuntire continu

PDCA, 8D

Soluii permanente la probleme de variaie din cauze comune

6 sigma, DMAIC

Planificarea proiectelor

Gantt, Pert, PDCA

Generarea de idei creative n rezolvarea problemelor, concepia

Benchmarking, Brainstorming,

i dezvoltarea produselor i proceselor

Diagrama de afinitate, Arborele de


decizii etc.

19

Evaluarea tehnico-economic i optimizarea costurilor calitii produselor industriale


Tab. 5.3.3. Costuri ale calitii rezultante i metode, tehnici de intervenie
Costuri ale calitii rezultate

Metoda, tehnica, instrumentul util

Costuri cu manopera, consumurile de utiliti i

5S i MV, Munca standardizat, mputernicirea

materiale auxiliare

angajailor

Costuri cu stocurile i fluxurile interne deficitare

VSM, SMED, JIT, Sistemul de tip TRAGERE,


Fluxul pe o pies, Takt time, etc.

Costuri cu piesele de schimb i mentenana

TPM

echipamentelor
Costuri privind reclamaiile clienilor

TQM, ISO TS, VOC

Costuri privind rebuturile, remedierile, testele de

Tehnici de rezolvare a problemelor, tehnici de

conformitate

creativitate

Costuri datorate proiectelor noi, nefinalizate sau

Gantt, Pert, PDCA

ntrziate
Costuri datorate informaiilor neadecvate,

Organizare de tip AMO, Sistemul de monitorizare a

redundante

performanelor

Costuri de regie

ABC, Controlling, LA.

CAPITOL 6 Contribuii teoretice privind metodele de evaluare i optimizare a


costurilor calitii produselor industriale n industria auto
6.1.1. Modelul structural de evaluare tehnico-economic i optimizare a QC
Conceperea unei metode de Evaluare tehnico economic a costurilor calitii a inut cont de:
scopul evalurii, acela de a identifica i a reduce costurile calitii, pentru dezvoltarea unei
organizaii de succes (dimensiunea strategic); astfel metoda a fost dezvoltat pe baza Teoriei Z.

Fig. 6.1.1.1 Date de intrare pentru conceperea unui model de


evaluare tehnico-economic a costurilor calitii
20

Evaluarea tehnico-economic i optimizarea costurilor calitii produselor industriale


Evaluarea QC se va axa pe evaluarea tehnico-economic a deficienelor proceselor interne,
prin comparare cu cerinele clienilor, tehnologiile, metodele i tehnicile de management de clas
mondial, fr a neglija, cultura companiei, gradul de dezvoltare i motivare al personalului.
Au fost selectate urmtoarele domenii principale cu subdomeniile aferente:

Perspectiva personalului, cu dou subdomenii:


a) Evaluarea climatului organizaional
b) Evaluarea cunotinelor i atitudinii managerilor

Perspectiva proceselor interne, cu subdomeniul:


a) Evaluarea sistemului de producie prin prisma utilizrii tehnicilor de clas mondial

Perspectiva costurilor calitii, cu subdomeniile:


a) Evaluarea tehnico-economic a unei familii de produse prin QC critice pe proces/ produs,
b) Evaluarea tehnico-economic a proiectelor de optimizare ETEPO,
c) Evaluarea sistemului de monitorizare a indicatorilor interni.
n Fig. 6.1.1.2. este definit modelul structural de evaluare tehnico economic i optimizare a

costurilor calitii. Sunt necesare: date de intrare, un proces de analiz, derularea proiectelor de
optimizare, astfel nct s se obin, n final, reduceri de costuri i reconfigurarea sistemului.

Fig. 6.1.1.2 Modelul structural de


evaluare tehnico-economic i optimizare a costurilor calitii
21

Evaluarea tehnico-economic i optimizarea costurilor calitii produselor industriale


Etapa I Date de intrare, repectiv cerinele managementului i clienilor.
Etapa II: Selectarea costurilor critice ale calitii, prin:
monitorizare a performanelor (MP) prin indicatori interni,
evaluarea VSMQC a familiilor de produse i monitorizarea costurilor critice.
Etapa III: Derularea de procese de optimizare prin:
activiti zilnice ale echipelor de lucru;
proiecte de optimizare, aciunile ntreprinse vizeaz un orizont de timp mediu,
la nivel individual, prin sistemul de sugestii al angajailor.
Pentru toate activitile i proiectele de optimizare, cunoaterea costurilor i beneficiilor este
absolut necesar. Pentru a rspunde acestei necesiti, se va dezvolta un program informatic de
evaluare tehnico-economic a proiectelor de optimizare (ETEPO).
6.1.2. Metod cadru privind Implementarea unui Sistem privind Evaluarea tehnicoeconomic i optimizarea costurilor calitii produselor industriale
Metoda propus are ca scop identificarea etapelor de lucru necesare pentru implementarea
unui sistem de identificare a QC i monitorizare a proiectele de optimizare. Metoda urmrete
monitorizarea QC critice la nivel de familie de produs i reducerea lor prin activiti zilnice ale
grupurilor de lucru i prin proiecte punctuale, interdepartamentale, utiliznd tehnici i metode de
producie de nivel mondial. Au fost identificate urmtoarele etape:
1. Luarea deciziei. Decizia de a implementa un sistem de evaluare a costurilor calitii i
reducere a acestora trebuie luat la cel mai nalt nivel adunarea general a acionarilor/
asociailor i dus la ndeplinire prin administratori i/ sau directorul general. O astfel de
iniiativ este legat de strategia de dezvoltare a firmei, iar proiectul vizeaz un orizont de timp
de minim doi cinci ani, pentru obinerea de rezultate consistente.
2. Constituirea unui Comitet de coordonare, definirea responsabilitilor. Comitetul de
coordonare este alctuit din managerii companiei, efii seciilor de producie i o persoan care
va coordona acest proces. Se organizeaz ntlniri lunare, activitatea constnd n:
planificarea activitilor: prioritizarea tehnicilor i metodologiilor ce se vor implementa,
definirea indicatorilor cheie i a costurilor critice ale calitii,
supervizarea trasrii fluxului de valoare (VSM) pe fiecare familie de produs,
monitorizarea progresului proiectelor i a costurilor calitii pe familie de produs,
aprobarea standardelor noi/updatate generate ca urmare a proiectelor derulate.
3. Training iniial i evaluarea sistemului. n majoritatea companiilor exist persoane cu un
grad difereniat de cunoatere privind tehnicile i metodele WCM. Scopul instruirii este de a
prezenta conceptele i metodele, de a face legtura dintre acestea i de a crea un limbaj comun n
noua abordare. Sesiunile de instruire pot fi utilizate i pentru primele evaluri.
22

Evaluarea tehnico-economic i optimizarea costurilor calitii produselor industriale


4. Definirea Sistemului propriu i a unui plan de implementare. Comitetului de Coordonare
are ca sarcin elaborarea viziunii i unui plan de implementare. Este posibil ca planul iniial s
reclame o vitez de implementare neadecvat cu posibilitile organizaiei. O revizuire
trimestrial, va conduce la elaborarea unui plan fezabil.
5. Startul Proiectelor pilot pentru fiecare metodologie (5S i MV, Standarde; Eliminare
pierderi, Flux continuu, etc.). Iniierea proiectelor pilot pentru o anumit tehnic, necesit
urmtoarele etape: definirea obiectivelor i formarea echipei, instruire asupra tehnicii principale,
derularea propriu-zis a proiectului i definirea standardelor interne, rezultate.
6. Implementarea sau revizuirea sistemului de msurare a performanei: definirea
indicatorilor la nivel de: celul/ linie de producie, sector de producie, familii de produse.
Etapa de definire (analiz i ajustare) a unui sistem de msurare a performanelor este etapa
care face trecerea de la monitorizarea unor zone de producie izolate, ctre monitorizarea
activitilor pe familii de produse. Aceast activitate se poate desfura n paralel cu proiectele
pilot i poate lua forma unui proiect interdepartamental. Este o etap extrem de important,
deoarece vizeaz att revizuirea structurii organizaionale ct i o nou abordare managerial.
7. Startul proiectelor VSM QC pentru fiecare familie de produse. Iniierea planului de
aciuni i de proiecte i replicarea proiectelor pilot. n aceast etap va ncepe derularea
proiectelor VSMQC. Analiza iniial (conform metodologiei VSM) se va completa cu analiza
QC critice. Definirea QC critice monitorizate este n sarcina managementului companiei i a
echipei care va coordona familia de produse respective. VSMQC va permite prioritizarea
aciunilor i proiectelor necesare, prin calculul beneficiilor poteniale prin ETEPO. Se vor
replica proiectele pilot, n care au fost definite metodele de lucru i au fost formai lideri i
facilitatori de proiect.
8. Monitorizarea periodic a familiilor de produs prin VSMQC, a proiectelor aferente i a
costurilor salvate pe proiect. Comitetul de coordonare are sarcina de a monitoriza stadiul
implementrii, rezultatele, de a corecta abaterile i de a veni n sprijinul situaiilor problematice.
9. Benchmarking intern i extern: cele mai bune rezultate vor fi prezentate n alte companii
din cadrul grupului sau industriei, astfel nct, s se accelereze implementarea i obinerea
rezultatelor. Cele mai bune rezultate obinute ntr-o zon de producie trebuie comunicate tuturor
zonelor n care poate fi replicat, pentru multiplicarea rezultatelor. n paralel, analiza continu a
celor mai bune companii din industrie, va genera noi idei de mbuntire i cretere a profitului.
10. Promovarea sistemului i prezentarea celor mai bune rezultate unei largi categorii de
angajai (prezentarea proiectelor finalizate, panouri informative, articole etc.)
Prezentarea rezultatelor are ca scop recunoaterea eforturilor depuse, obinerea implicrii
altor categorii de personal, aceasta fiind i un mod de instruire.
23

Evaluarea tehnico-economic i optimizarea costurilor calitii produselor industriale


Ceremoniile sunt prezentri de proiecte ctre grupuri de 10-15 persoane, la locul faptei,
acolo unde s-a schimbat sau implementat ceva nou, cu beneficii pentru companie.
Panouri cu prezentarea tehnicilor de baz, descrierea i prezentarea celor mai bune rezultate
n publicaiile interne sunt forme de recunoatere i de promovare a noilor moduri de lucru.
11. Identificarea de facilitatori i echipe suport, dezvoltarea abilitilor managerilor i
personalului tehnic. Implementarea pe scar larg necesit mbuntirea permanent a
cunotinelor tehnice i a abilitilor manageriale i de leadership ale managerilor i
coordonatorilor de proiecte de optimizare. n acest etap, se vor constitui echipe pe o anumit
tehnic sau metod, coordonate de un facilitator. Scopul acestor echipe este de a nelege foarte
bine conceptele, modul de aplicare n practic i a ine pasul cu ultimele nouti din domeniu.
12. Evaluarea periodic a sistemului. Consolidarea noului mod de lucru presupune
monitorizare permanent i evaluarea periodic a sistemului. Pot fi utilizate fiele de evaluare
din etapa de debut a programului sau, se pot dezvolta fie de evaluare mai complexe, care s
urmreasc sustenabilitatea sistemului.
6.2. Evaluarea personalului Factori determinani i fie de evaluare necesare
demarrii i susinerii implementrii unui sistem de reducere a costurilor calitii
Perspectiva personalului, a fost tratat prin elaborarea a dou fie de evaluare.
a)

Fi de Evaluare a climatului organizaional, cu analizarea urmtoarelor domenii:

Orientarea ctre client (intern i extern), Mediu de lucru fr temeri/ ameninri, Tratarea
pierderilor i a problemelor ca oportuniti, mbuntirea continu, Luarea deciziilor la nivelul
la care se produce valoare adugat, mprtirea aceleiai viziuni, Comunicare, Lucrul n
echip, Implicarea n tehnicile Lean/ Kaizen, Entuziasm.
Descrierea procesului de evaluare: n cadrul unor grupuri de lucru se vor analiza cele 10
criterii caracteristice unei organizaii WCM i se va evalua nivelul actual de implementare, pe
baza percepiei membrilor grupului, asupra fiecrui element. Fiecare element este descris i se va
nota cu un punctaj de la 1 la 10. Un scor de 0 puncte va reflecta faptul c nu exist nici o
nregistrare a elementului n organizaie, n timp ce, un scor de 10 puncte arat o cunoatere
aprofundat i o implementare corect, la toate nivelurile organizaiei.
Scopul unei astfel de analize este de a identifica, mpreun cu cei care fac analiza
oportunitile de mbuntire a situaiei i aciunile concrete necesare.
b)

Evaluarea leadershipului, cu analizarea urmtoarelor domenii: Promovarea muncii n

echip, Dezvoltarea colaboratorilor, Manifestarea entuziasmului, Sinceritatea, Integritatea i


Deschiderea, Asumarea responsabilitii, Orientatrea ctre rezultate, Oferirea de viziune,
direcie i sens, ncurajarea diversitii i ncurajarea inovaiei.
Fia de evaluare este dedicat evalurii managerilor i a liderilor de proiecte de optimizare.
24

Evaluarea tehnico-economic i optimizarea costurilor calitii produselor industriale


Fiecare domeniu are o serie de criterii semnificative, descrise clar, iar acestora li se aloc un
punctaj de la 1 la 7, dup urmtoarea regul: 1- Nu tiu sau nu este aplicabil, 2 - Niciodat, 3 Rareori, 4 - Uneori, 5 - Adesea, 6 - Aproape ntotdeauna, 7 ntotdeauna.
Dup aplicarea chestionarului, se va ntocmi un plan de dezvoltare pentru persoana n cauz,
corelnd necesitile persoanei cu posibilitile i necesitile companiei.
6.3 Evaluarea proceselor interne - Evaluarea sistemului de producie
A fost adaptat o fi de evaluare relativ simpl, uor de utilizat, sub form de chestionar:
Evaluarea sistemului de producie prin prisma tehnicilor moderne de management al produciei
WCMPSA [NEA, 2012c]. Au fost selectate i supuse analizei urmtoarele domenii:
- Munca n echip, PDCA, lucrul cu indicatori notate cu TW (Team Work),
- 5S i management vizual notat 5S&VM,
- Standardizarea muncii notat cu SW (Standard Work),
- VSM - Eliminare pierderi,
- TPM - Mentenana Productiv Total,
- Exact n timp, notat JIT, cu subdomeniile:
o JIT - Echilibrarea/ Nivelarea produciei,
o JIT Fluxuri continue,
o JIT - Controlul materialelor/ Sistemul Trage,
o JIT Amplasamentele i flexibilitatea liniei (Schimbarea rapid a reperului),
- Implicarea angajailor notat cu EI (Employee involvement), cu subdomeniile:
o EI - Cultura organizaional,
o EI - mbuntire Continu,
- De prim calitate notat cu PQ (Prime Quality), cu subdomeiile:
o PQ Metodele calitii (inclusiv Evitarea erorilor),
o PQ Asigurarea Calitii,
o PQ Managementul furnizorilor.
Fiecare domeniu are o serie de criterii descrise clar, iar acestora li se aloc un punctaj de la 1
la 4, dup urmtoarea regul pentru punctaj: Punctaj 0 Nu exist nici o eviden a elementului
respectiv (0%), Punctaj 1 Se poate identifica n anumite locuri (25%), Punctaj 2 Exist n
anumite locuri, dar nu n majoritatea cazurilor (50%), Punctaj 3 Aproape peste tot, cteva
excepii (75%), Punctaj 4 Peste tot n fabric, fr excepii (100%)
Fia de evaluare se va putea utiliza nc din etapa de instruire asupra tehnicilor de WCM i
este recomandabil ca, modul de punctare s fie dezbtut n echipe, notele fiind mai puin
importante, important fiind inelegerea corect a stadiului curent. Dup aplicarea chestionarului,
se va ntocmi un plan de implementare pentru companie.
25

Evaluarea tehnico-economic i optimizarea costurilor calitii produselor industriale


6.4. Evaluarea costurilor calitii VSMQC
n acest subcapitol sunt analizate dou aspecte, o fi de preevaluare VSMQC i descrierea
propriu-zis a aplicrii metodei teoretice VSMQC [NEA, 2012a], [NEA, 2012b] .
Metoda de preevaluare dezvoltat are ca scop sprijinerea companiilor industriale care vor s
se angajeze n VSMQC. Evaluarea a fost construit pe baza modelului PDCA, avnd ca principiu
fundamental faptul c, o companie nu poate utiliza metodele VSM/VSMQC pn ce tehnici
precum 5S, Eliminarea pierderilor, Metodele calitii etc. nu sunt nelese i utilizate.
VSMQC pornete de la etapele clasice ale VSM la care se adaug QC critice, selectate.
Prin intermediul unui studiu de caz ipotetic, sunt descrise etapele majore, modul de
cuantificare i de raportare a trei indicatori QC critici: rebuturile, remedierile i productivitatea.
Vizualizarea procesului se va face conform Fig. 6.4.2.4, unde, n tabelul de indicatori sunt prezentate QC critice n termeni monetari dar i economiile poteniale, notate EcQC, n procente din
QC.

Fig. 6.4.2.4. Mod de vizualizare a VSM QC

26

Evaluarea tehnico-economic i optimizarea costurilor calitii produselor industriale


n Tab 6.4.2.1. este prezentat o modalitate de raportare a costurilor calitii prin indicatorii
agregai, la nivel de familie de produs. Economiile din diminuarea QC, notate Ec.QC, reprezint
economiile posibile prin atingerea stadiului viitor VSMQC.
Tab 6.4.2.1. Indicatori VSM-QC

Indicator/ Data

Indicatori VSM - Familia de produse FX 10


Stadiul Stadiul
Rata de
Ec. QC
curent
viitor
mbun tire
EUR/
ian.12
ian.13
(%)
an

Observaii

Q *) Calitate
1300

800

38,5%

65

31

52,3%

125

17

86,4%

60,0%

137.50 valoare rebuturi


0 eliminate
1.700 salvri cost manoper
valoare rebuturi
594
eliminate
7.500 salvri cost reclamaii

75
6

60
4

25,0%
50,0%

90000 salvri cost manoper


12000 salvri cost manoper

78
90
1225

70
66
1025

11,4%
36,4%
19,5%

Total
D2 Livrri la timp
Ctre asamblare (procent piese la
timp)

12

20

66,7%

78

94

20,5%

Ctre livrare (procent piese la timp)

94

98

4,3%

Ctre client (procent piese la timp)


D3 Timp de trecere (Door to door
time)
Timp de procesare (min)
Lead time (min)
Rata Valorii adugate**) (VA ratio)
M Costuri nebugetate
Cost ore suplimentare ( EUR/ spt.)
Cost expediii urgente ( EUR/ spt.)

98

99

1,0%

8,3
1200
0,0069

8,3
800
0,0104

0
33%
50%

700
278

290
58

58,6%
79,1%

Rebuturi ( EUR / spt.)


Remedieri (minute / spt.)
PPM clieni (buc/ spt.)
Reclamaii (cost EUR )
C 1 Productivitate
Muncitori direci (nr.de piese pe or)
Transportatori
C 2 Opriri de producie **)
Asamblare (min pe schimb)
Pre asamblare (min pe schimb)
Cost reparaii ( EUR / spt.)
D1 Rotaia stocurilor

se regsesc n ore
suplimentare
10.000
val. capital circulant
7.500 pentru stocul diminuat
se regsesc n ore
suplimentare
se regsesc n cost
expediii urgente
se regsesc n
reclamaii clieni

vezi rotaia stocurilor

20.500
11.000
298.29
Total
4
**) Indicatorii sunt structurai conform QCDSM, tehnic ce va fi prezentat n capitolul urmtor (6.5.1.)
**) opririle de producie sunt separate de timpul de schimbare de serie, reflect doar timpul pierdut de
producie datorat problemelor tehnice sau lipsei de material
***) Timp conductor

Luarea de msuri corective, ca urmare a analizei rapoartelor generate pe elemente de cost al


calitii, reprezint elementul cheie al ntregului proces.
27

Evaluarea tehnico-economic i optimizarea costurilor calitii produselor industriale


6.5. Optimizarea sistemului de msurare a performanelor interne QCDSM i ETEPO
Optimizarea costurilor calitii la nivelul activitilor zilnice, presupune instituirea unui sistem
de monitorizare a indicatorilor firmei n concordan cu structura organizatoric, VSM i crearea
legturii ntre QC i beneficiile proceselor de optimizare .
Metoda pentru dezvoltarea unui sistem de monitorizare a performanelor a fost combinat cu o
metod nou de organizare interdepartamental, organizarea autonom a produciei
[NEA,2010d]. Au fost identificate etapele pentru implementarea sistemului QCDSM, acronim
utilizat pentru urmtoarele domenii n care se pot monitoriza de la unul la patru indicatori:

Quality - Calitate: reclamaiile clienilor, rata de rebut, probleme cu subansamblele venite


de la liniile anterioare, probleme cu componentele sau materiile prime, etc.

Cost: eficiena global a echipamentelor (Overall Equipment Efficiency-OEE), rebuturi,


opriri utilaje, remanieri, eficiena muncii, rotaia stocurilor, etc.

Delivery Livrri: gradul de ndeplinire a produciei de tip raport planificat/ realizat,


livrri la timp ctre urmtorul proces/ client, lips de material.

Safety - Sigurana muncii: numr de incidente de sigurana muncii, numr de accidente,


risc de accident, ergonomie, indicatori de mediu, etc.

Management: absenteism, audit 5S, probleme de capacitate, lucrul peste program,


sugestiile angajailor etc.

Literele sunt mprite n celule, n funcie de frecvena i numrul indicatorilor analizai.

15

(target = 6%)

14
13

Se recomanda intocmirea
graficului manual

12
11
10

Absenteeism %

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Day of Month

Fig. 6.5.2.2 Exemplu pentru indicatorii M, monitorizai zilnic i un panou QCDSM


Pentru fiecare indicator, va fi stabilit inta sau intervalul (min/max) n care indicatorul este
conform cu ceea ce s-a stabilit. Celule din liter se vor colora n funcie de indicator: verde conform obiectiv, rou n afara obiectivelor. Un grafic de monitorizare a trendului va fi plasat
lng liter i de asemenea, un plan de aciuni, vezi fig. 6.5.2.2.
ntre indicatorii QCDSM i cei VSMQC exist compatibilitate, deoarece VSMQC prezint
valoarea monetar a diferenelor dintre plan i realizat, semnalate de indicatorii din QCDSM.

28

Evaluarea tehnico-economic i optimizarea costurilor calitii produselor industriale


6.5.3. Perspectiva costurilor calitii - Metod de Evaluare tehnico-economic a
proiectelor de optimizare (ETEPO) i produsul informatic ETEPO
Analizele tehnico-economice conduc la identificarea oportunitilor de optimizare. Dei
consum efort i timp, analiza se finalizeaz doar prin aciuni corective i proiecte de optimizare,
ale cror rezultate aduc beneficii companiei. Trebuie s se in cont i de faptul c resursele
investiionale ale companiei sunt limitate. Odat identificate posibilele intervenii n sistem, este
necesar cuantificarea beneficiilor poteniale i alocarea optim a resurselor de investiii.
Metoda ETEPO descrie elementele de calcul pentru costuri, beneficii i recuperarea
investiiei [NEA, 2011a]. Structura definit are ca scop ghidarea utilizatorului n identificarea i
evaluarea costurilor, a beneficiilor i a perioadei de recuperare a investiiei. Formulele de calcul
utilizate au fost selectate din lucrri consacrate [RUS, 2002], [LEV, 2001], [KEL, 2010], [LEE,
2007], [RMI, 2010] i au fost integrate ntr-un produs informatic.
Limbajul de programare folosit este C# (C sharp) i e scris n Microsoft Visual C# 2010.
n fig. 7.5.3. sunt prezentate etapele principale ale produsului informatic ETEPO.
Costuri

Date master

Coeficienti

Rezultatele proiectului

Beneficii

Fig. 7.5.3 Date de intrare i date rezultate pentru produsul informatic ETEPO

29

Evaluarea tehnico-economic i optimizarea costurilor calitii produselor industriale


Produsul informatic ETEPO are patru fiiere de introducere date pentru calculul de costuri i
beneficii i unul pentru rezultate. Schema logic privind modul de funcionare i utilizare a
produsului informatic ETEPO, descrie modul de operare, vezi Fig. 6.5.3.9.
START

Fig. 6.5.3.9 - 1 ETEPO Date master

1.Se deschide produsul informatic, direct in


caseta de DATE MASTER, in care se
completeaz
- denumirea proiectului,
proiectului
- datele master, cu costurile principale si
din
valuta utilizat
contabilitate
si valuta utilizat,
Se apas "Salveaz modificri".
modificri"

Fig. 6.5.3.9 -2 ETEPO - Costuri

2. Se deschide caseta de Costuri, in care


se completeaz n dreptul fiecrui tip de
costuri
costuri:
- valoarea costului,
costului
- termen de amortizare (N), daca este cazul,
cazul
- se bifeaz "Estimare", daca sunt calcule
estimative (nu se bifeaz Estimare, daca
sunt valori
valoriRealizate,
Realizate,dup
dupderularea
derularea
proiectului)
proiectului),
- se apas "Adaug", valorile estimate apar
pe fundal galben iar valorile realizate, pe
verde
verde,
- se reia completarea datelor, dac sunt mai
multe elemente de cost similare,
similare
- se apas "Calculeaz" pentru vizualizarea
COSTURI TOTALE
Se apas "Salveaz modificri"

3. Se deschide caseta de Beneficii in care


se completeaz n dreptul fiecrui tip de
beneficiu
beneficiu:
- valoarea elementului de beneficiu
beneficiului
nainte
nainte
i
i dup,
dup,
cantitatea
cantitatea
afectat,
afectatsau alte date, dup
- se bifeaz "Estimare", daca sunt calcule
caz
-estimative
se bifeaz(nu
"Estimare",
se bifeazdaca
Estimare,
sunt calcule
daca
sunt valori(nu
estimative
Realizate
se bifeaz
dupEstimare,
derulareadaca
proiectului)
sunt
valori Realizate, dup derularea
proiectului),
- se apas "Adaug", valorile estimate apar
-pesefundal
apasgalben
"Adaug",
valorilerealizate,
estimatepe
apar
iar valorile
pe
fundal galben iar valorile realizate, pe
verde
verde
- se reia completarea datelor, dac sunt mai
-multe
se reia
completarea
datelor,
dac sunt mai
elemente
de cost
similare
- se apas
multe
elemente
"Calculeaz"
de cost similare
pentru vizualizarea
-TOTAL
se apas
BENEFICII
"Calculeaz" pentru vizualizarea
valorii
TOTAL
BENEFICII
Se apas
"Salveaz
modificri"

30

Fig. 6.5.3.9 -3 ETEPO - Beneficii

Evaluarea tehnico-economic i optimizarea costurilor calitii produselor industriale

Fig. 6.5.3.9 -4 ETEPO - Coeficienti

4. Se deschide caseta de Coeficieni in care


se completeaz n dreptul fiecrui an,
coeficientul care ine cont de volumul
produciei pe urmtorii 5 ani.
Se apas "Salveaz modificri"

5. Se deschide caseta de Rezultatele


proiectului in care se apas "REZULTAT"
i apoi, "Salveaz modificri"

Fig. 6.5.3.9 - 5 ETEPO - Rezultatele proiectului

nainte de derularea proiectului se obin


datele estimative, iar dup derularea
proiectului se obin datele rezultate, prin
derularea acelorai etape: 1, 2, 3, 4.
n final, se deschide caseta de Rezultatele
proiectului in care se apas "REZULTAT"
i apoi, "Salveaz modificri"
Graficele generate arat timpul de
recuperare a investiiei i valoarea
beneficiilor, estimate i realizate dup
derularea proiectului

STOP

Fig. 6.5.3.9. Schema logic privind modul de funcionare i utilizare a


produsului informatic ETEPO
n Fig. 6.5.3.9-5 ETEPO - Rezultatele proiectului, putem vizualiza fia general a
proiectului, care prezint costurile, beneficiile, durata de recuperare a investiiei, valoarea
proiectului n primul an i pentru urmtorii 5 ani.
Datele sunt prezentate att ca estimri (casete galbene) ct i ca rezultate (casete verzi). n
exemplul prezentat, exist o diferen att n ce privete costurile, ct i beneficiile i durata de
recuperare a investiiei. De asemenea, graficele generate, fac comparaia ntre estimat i realizat.
Costul estimat este marcat cu rou, beneficiile estimate cu galben, n timp ce valorile nregistrate
dup derularea proiectului sunt marcate astfel: cu portocaliu, costurile i cu verde, beneficiile.
n etapa premergtoare proiectului, produsul informatic este util deoarece, pe baza calculelor
efectuate, va fi aprobat sau nu demararea proiectului. Procesul metodei ETEPO subliniaz
necesitatea ca investiia proiectului de optimizare s fie recuperat n mai puin de un an, durata
fiind decis de conducerea companiei.

31

Evaluarea tehnico-economic i optimizarea costurilor calitii produselor industriale


6.6. Optimizarea costurilor calitii proceselor
Prin sistemul QCDSM i VSM QC se identific principalele activiti deficitare, iar
cuantumul pierderilor se stabilete cu ETEPO. Acestea fiind cunoscute, exist trei categorii de
intervenii de optimizare:
- Proiecte interdepartamentale, pentru situaiile complexe i probleme nedelimitate, care se
pot mpri n urmtoarele categorii:
o Proiecte de reducere QC prin eliminarea pierderilor, a activitilor NVA
o Proiecte de reducere QC prin reducerea variaiilor activitilor VA.
- Proiecte ale grupului de lucru, pentru situaiile cunoscute i probleme delimitate,
- Sistemul de sugestii al angajailor.
Optimizarea proceselor nseamn reducerea variaiilor, eliminarea activitilor care nu
adaug valoare produsului sau serviciului i mbuntirea satisfaciei clienilor i ca urmare,
reducerea costurilor noncalitii. O metod standard de optimizare a proceselor permite
obinerea de rezultate importante, n timp relativ scurt. Rezultatul ideal este acela n care munca
poate fi efectuat mai ieftin, mai repede, mai uor i cel mai important, mai sigur i mai sntos.
Un prim pas important i prioritar pentru a demara aceast activitate trebuie fcut de
managementul de vrf. Importana reducerii costurilor calitii prin proiecte de optimizare a
proceselor trebuie iniiat i comunicat de ctre managementul de vrf.
Subcapitolul Proiecte de optimizare a proceselor i reducerea costurilor calitii
descrie modul de derulare a unui proiect de optimizare pentru reducerea variaiilor n 14 etape.
Modelul de baz este reprezentat n fig. nr. 6.6.2.1. i are dou componenete:

Simplificarea segment subliniat n etapele 1-7, schematic reprezentat n partea stng,

Ciclul PDCA (Plan Do Check Act respectiv, Planific Execut Verific Acioneaz) constnd n etapele 8-14, subsecvente etapelor de simplificare.
Subcapitolul Proiecte de optimizare ale grupului de lucru prezint modul de rezolvare a

problemelor i de optimizare conceput pentru grupurile de lucru. Prin grup de lucru se nelege
personalul unei celule de producie, a unei zone productive dotat cu echipamente similare sau a
unui compartiment care furnizeaz activiti suport [NEA, 2010a]. n general, dac se intr ntrun departament sau pe o linie de producie i se pune ntrebarea: Care este problema principal
a acestui departament? i personalul este gata s explice problema i s prezinte stadiul n care
se afl, atunci persoanele din zona de munc cunosc i se concentreaz pe problema principal.
Dac exist un document postat pe un panou, care sumarizeaz stadiul analizei i al
aciunilor, atunci problema este vizibil, urmrit i va fi rezolvat.

32

Evaluarea tehnico-economic i optimizarea costurilor calitii produselor industriale

Etapa 1
Selectarea
procesului si
stabilire
obiective

Etapa 9 Planificati
implementarea
schimbrilor

Etapa 2
Stabilirea Echipei

Etapa 10
Modificai planul de
colectare al datelor

Etapa 3
Diagrama de flux

Etapa 11
Testai schimbrile i
colectai date

Etapa 4
Simplificai procesul i
efectuai schimbri

Etapa 12
Anulai
schimbarea

Etapa 5
Dezvoltai un plan de
colectare a datelor i
colectai datele

Etapa 12
Este procesul
modificat stabil?

NU

Da

NU

Etapa 6
nlturai
cauzele
speciale

NU

Etapa 13
Pstrai
schimbarea?

Etapa 6
Este
procesul
stabil?

Etapa 13
S-a mbuntit
procesul?

NU

Da

Da

Da

Etapa 7
Este procesul
capabil?

Da

Etapa 14
Este
mbuntirea
fezabil

NU

Etapa 14
Standardizai
procesul i reducei
frecvena de
colectare a datelor

NU
Da
Etapa 8
Identificati cauzele
radacina pentru lipsa
de capabilitate

Fig. 6.6.2.1: Modelul de baz al optimizrii proceselor


Subcapitolul Optimizarea costurilor calitii prin sistemul de sugestii al angajailor,
prezint modul n care o companie i poate optimiza costurile pe baza potenialului creativ al
tuturor angajailor, printr-o abordare de jos n sus, cadrul fiind dat de sistem de sugestii al
angajailor. Sunt prezentate noiuni fundamentale i modul de abordare necesar pentru
conceperea i implementarea unui astfel de sistem [NEA, 2009].
33

Evaluarea tehnico-economic i optimizarea costurilor calitii produselor industriale


CAPITOL 7: Cercetri experimentale privind metodele de evaluare i optimizarea a
costurilor calitii prin studii de caz
Capitolul 7 prezint studii de caz pentru validarea metodelor i tehnicilor propuse.
7.1. Studiu de caz privind aplicarea Metodei cadru de implementare a unui Sistem de
Evaluare tehnico-economic i optimizare a costurilor calitii produselor industriale
Obiectivul, prin prisma tezei de doctorat: Aplicarea n practic a implementrii unui sistem
de producie, n vederea identificrii, evalurii i reducerii costurilor calitii proceselor.
Firma: SC Rxxx SRL. Produsul: ornamente de lemn pentru autoturisme.
Necesitatea: Proiectul a plecat de la necesitatea creterii profitabilitii i sustenabilitii
firmei pe termen lung, prin introducerea unui nou sistem de evideniere i diminuare a costurilor
calitii, aplicarea de metode i tehnici WCM i crearea unei noi culturi organizaionale.
Perioada: Aprox. 1,5 ani; start proiect: nov.2010 i se continu la data analizei (Feb.2012).
Metode i Softuri utilizate:
c) Implementarea a fost dezvoltat pe baza unor modele consacrate, cum ar fi sistemele Toyota,
FORD, Autoliv i Oliver Wight Europe.
d) Implementarea are la baz combinarea i adaptarea la situaia local a mai multor tehnici i
metode, principalele fiind: Trasarea fluxului valorii VSM (Value Stream Mapping) i
Costurile Calitii (Quality Costs QC).
e) Monitorizarea costurilor critice ale calitii.
Etape parcurse n derularea proiectului
-

Contientizarea necesitii

Implementare, etape majore

Principalele rezultate i probleme

Principalele rezultate pentru companie: Dup un an i jumtate de implementare a sistemului,


compania a nregistrat economii de aprox. 600.000 EUR din proiectele de optimizare. n toate
zonele productive s-au derulat proiecte 5S (reorganizare i eliminare a activitilor NVA), toi
operatorii fiind instruii: 5S i MV, eliminarea pierderilor, costurile calitii. A fost instruit 75 %
din personalul managerial i tehnic privind tehnicile WCM. Au fost demarate 12 proiecte
interdepartamentale din care, 6 au fost finalizate, fiind implicate peste 50 de persoane diferite. Sa mbuntit lucrul n echip i au fost dezvoltai lideri de proiect. A fost organizat o ceremonie
de prezentare a proiectelor finalizate iar ntre cele dou companii cu producie similar din
cadrul grupului s-a instituit un proces sistematic de schimb de informaii i know-how.
Rezultate din punctul de vedere al tezei de doctorat: Validarea metodei cadru privind
definirea, conceperea i implementarea unui sistem de identificare, evaluare i optimizare a
costurilor calitii pentru companii medii i mari din industria auto.
34

Evaluarea tehnico-economic i optimizarea costurilor calitii produselor industriale


7.2. Studiu de caz privind validarea fielor de evaluare a atitudinii i a cunotinelor
managerilor i personalului tehnic
Obiectivul, prin prisma tezei de doctorat: Aplicarea n practic a fielor de evaluare a
atitudinii i a cunotinelor managerilor i personalului tehnic n etapa de relansare i susinere a
implementrii unui sistem de producie, n vederea identificrii, evalurii i reducerii QC.
Firma: SC Rxxx SRL.
Necesitatea: Evaluarea a fost efectuat pentru managementul i personalul tehnic al
companiei. Evaluarea a avut ca scop, estimarea atitudinii fa de schimbare, inovare, lucru n
echip, pentru identificarea punctelor tari i a oportunitilor de dezvoltare. Dup aplicarea
chestionarului, s-a ntocmit un plan de dezvoltare pentru persoanele n cauz, corelnd
necesitile persoanei cu posibilitile i necesitile companiei.
Perioada: Evaluarea a fost efectuat n Martie/Aprilie 2012
Metode utilizate. Fiele de evaluare au fost dezvoltate pe baza cerinelor considerate factori
de succes, prezentate n lucrrile de specialitate. Dup consultri repetate cu experii i
managementul companiei au fost definitivate i aplicate fiele n forma final.
Etape parcurse n derularea proiectului:
Analiza i selectarea domeniilor
Conceperea fielor de evaluare
Evaluarea propiu-zis i utilizarea rezultatelor
Principalele rezultate pentru companie:
n urma evalurii, au fost identificate persoanele care necesit o dezvoltare accelerat,
persoane care activeaz de foarte mult timp n firm i care nu au cunoscut alte sisteme de
producie fa de care s se raporteze. Pentru acestea apar deficiene n nelegerea conceptelor
moderne iar atitudinea fa de schimbare este de pe poziia scepticilor. n general aceste persoane
au ca puncte forte: respectul fa de ierarhiile superioare i orientarea spre obiective. Pentru
viitor, s-a stabilit un plan de dezvoltare privind participarea la cursuri de management i la
cursuri n domeniul specific de activitate. Concomitent, s-a agreat schimbarea atitudinii, cu
referire la: o mai mare deschidere i flexibilitate fa de proiectele de optimizare, deschidere la
experimentarea unor idei noi, reducerea controlului permanent al subordonailor, ncurajarea
acestora i dezvoltarea acestora, delegarea activitilor de rutin, echilibrarea sarcinilor zilnice cu
cele aferente proiectelor de optimizare.
Rezultate din punctul de vedere al tezei de doctorat: Validarea metodei privind conceperea
sau adaptarea i utilizarea fielor de evaluare a atitudinii i a cunotinelor managerilor i
personalului tehnic, pentru susinerea implementrii sistemului de evaluare i optimizare a
costurilor calitii pentru companii medii i mari din industria auto.
35

Evaluarea tehnico-economic i optimizarea costurilor calitii produselor industriale


7.3. Studiu de caz privind validarea fielor de evaluare a sistemului de producie
Obiectivul, prin prisma tezei de doctorat:
Aplicarea n practic a fielor de evaluare n etapa de relansare a implementrii unui sistem
de producie, n vederea identificrii, evalurii i reducerii costurilor calitii produselor.
Firma: SC Rxxx SRL. Produsul: ornamente de lemn pentru autoturisme, familia PUR.
Necesitatea: Evaluarea a fost efectuat cu personalul tehnic al companiei, dup prezentarea,
n cadrul unei sesiuni de instruire, a principalelor tehnici i metode de clas mondial (World
Class Manufacturing - WCM), utilizate n industria auto. Evaluarea a avut ca scop, estimarea
gradului de cunoatere i implementare a tehnicilor WCM i identificarea metodelor care trebuie
implementate prioritar, respectiv dezvoltarea unui plan de implementare.
Perioada: Evaluarea a fost efectuat n Octombrie 2010
Metode i Softuri utilizate: Fiele de evaluare ale sistemului de producie au fost dezvoltate
pe baza unor modele consacrate, cum ar fi sistemele FORD i modele prezentate de firme de
consultan din domeniu i din lucrrile de specialitate. Dup consultri repetate cu specialitii i
managementul companiei au fost definitivate i aplicate fiele n forma final.
Etape parcurse n derularea proiectului
-

Descrierea contextului

Conceperea fielor de evaluare

Evaluarea i utilizarea rezultatelor

Rezultate din punctul de vedere al tezei de doctorat:


Validarea metodei privind conceperea i utilizarea unor fie de evaluare a sistemului de
producie n vederea implementrii unui sistem de identificare, evaluare i optimizare a
costurilor calitii pentru companii medii i mari din industria auto.
Descrierea procesului:
Pe parcursul unei instruiri (2 grupe x 2 zile x 8ore), dup prezentarea tehnicilor i metodelor
WCM au fost aplicate chestionarele de evaluare. Ca urmare a discuiilor purtate i a prelucrrii
chestionarelor de evaluare s-au desprins urmtoarele concluzii:
- au fost definite obiectivele implementrii unui sistem de producie: satisfacia clientului,
profitabilitatea i sustenabilitatea companiei (definit ca sistem care se autosusine, printr-o
dezvoltare durabil n care nu face risip de resurse) i componentele viitorului sistem.
- evaluarea iniial a sistemului a fost cotat la 47,10% (Tabel 7.3. 1 i Fig. 7.3.1).
S-a constatat c gradul de cunoatere a tehnicilor WCM este difereniat; exist persoane cu
un grad de cunotere avansat (ex. TPM), unele care au lucrat cu anumite tehnici i deasemenea,
exist persoane care iau pentru prima dat contact cu astfel de informaii. S-a considerat util
informarea i contientizarea a ct mai multor angajai, personal managerial i operatori.
36

Evaluarea tehnico-economic i optimizarea costurilor calitii produselor industriale


Tabelul 7.3.1. Domenii ale sistemului de producie evaluate
Domeniu
TW - Munca n echip, PDCA, indicatori
5S i VM - management vizual
SW - Standardizarea muncii
VSM - Eliminare pierderi, GEMBA
TPM -Mentenana Productiv Total
JIT - Echilibrarea/ Nivelarea produciei
JIT Fluxuri continue
JIT Controlul materialelor/ Sistemul Trage
JIT Amplasamentele i flexibilitatea liniei
(inclusiv Schimbarea rapid a reperului)
EI - Cultura organizaional
EI - mbuntire Continu
PQ Metodele calitii (inclusiv Evitarea
erorilor)
PQ Asigurarea Calitii (incl. Costurile
calitii)
PQ Managementul furnizorilor
Total

Data: Nov.10
50,00%
43,75%
68,75%
32,00%
37,50%
70,83%
32,14%
50,00%

Valori maxime
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

50,00%
50,00%
35,71%

100,00%
100,00%
100,00%

68,75%
100,00%
35,00%
35,00%
47,10%

100,00%
100,00%

TW - Team work, PDCA,


working by objectives

Plant Assessment Ro.xx, Nov. 2010

100,00%

PQ - Supply management

5S and VM - Visual management


(workplace organization)

90,00%
80,00%
70,00%

PQ - Preventive Quality Assurance

60,00%

Standardised work
50,00%
68,75%

50,00%
35,00%

PQ - Quality methods
(Error proofing)

35,00%

43,75%
40,00%
30,00%

Waste elimination, VSM, GEMBA

20,00%

68,75%

32,00%

10,00%
0,00%

37,50%

35,71%

EI - Continuous improvement

TPM - Total productive maintenance


32,14%
50,00%

70,83%
50,00%

EI - Cultural awareness

50,00%

JIT - Line layout and flexibility


(Quick changeover)

JIT - Level production

JIT - Continuous flow


JIT - Material control / pull system

01.11.2010 (current status)


01.12.2011 (Target)

Fig. 7.3. 1. Definirea i evaluarea iniial a Sistemului de producie


Punerea n practic a tehnicilor a fost identificat ca i provocare important i s-a subliniat
necesitatea unei abordri structurate (evitarea proiectelor izolate, fr legtur), utilizarea
metodelor n etapele standard definite i faptul c este nevoie de consecven i disciplin.
Au fost identificate de participani urmtoarele prioriti n implementarea elementelor
sistemului de producie (Fig. 7.3.2): 5S i management vizual (29 propuneri), Implicarea
angajailor (18 propuneri), VSM, Eliminare pierderi, Costurile calitii (17 propuneri).
Rezultatele evalurii i prioritile identificate au fost prezentate managementului de vrf.
Acestea, coroborate cu strategia companiei au stat la baza constituirii unui plan de implementare
cu un orizont de timp de trei ani, cu aciuni, responsabiliti i termene clare.
37

Evaluarea tehnico-economic i optimizarea costurilor calitii produselor industriale


7.4. Studiu de caz privind aplicarea metodei privind evaluarea costurilor calitii fluxul
valoric al unei familii de produse VSMQC
Obiectivul, prin prisma tezei de doctorat: Aplicarea n practic a unui proiect de optimizare,
n vederea reducerii costurilor calitii proceselor asociate reclamaiilor, rebuturilor i
remedierilor i verificarea modelului privind evaluarea costurilor calitii fluxul valoric al unei
familii de produse (VSMQC).
Firma: SC RxxxSRL. Produse: ornamente de lemn pentru autoturisme, Familia UPE, C 218.
Necesitatea: Proiectul a plecat de la necesitatea reducerii costurilor calitii asociate
reclamaiilor, rebuturilor i remedierilor prin identificarea proceselor i produselor cu calitate
deficitar, pentru o familie de produse recent introdus n fabricaie, analiza fiind fcut pe
perioada primului an al produciei de serie. Proiectul a constat n analiza reclamaiilor externe i
interne, analiza costurilor VSM QC, a problemelor dimensionale i s-a finalizat cu un plan de
msuri i implementarea acestora.
Perioada. Zilele intensive ale proiectului s-au desfurat n perioada 2729.09.2011 iar
implementarea msurilor s-a finalizat n Febr.2012.
Metode i Softuri utilizate
-

Evaluarea QC fluxul valoric al unei familii de produse (VSMQC) algoritm de calcul

Transformarea costurilor calitii n valori monetare.

Etape parcurse n derularea proiectului


- Analiz costuri VSMQC.
- Analiza reclamaiilor externe, a reclamaiilor interne.
- Analiz problemelor dimensionale i funcionale.
- Elaborarea de planuri de msuri i implementarea aciunilor.
- Lecii nvate pentru departamentul de cercetare dezvoltare.
Rezultate pentru companie: Prin proiectul derulat s-a urmrit reducerea cotei de rebuturi i
remedieri pentru procesele de lcuire, montaj, frezare. Costul proiectului a fost de 1900 EUR, iar
msurile luate au condus la reducerea pierderilor cu 89 850 EUR (primul an de aplicare).
Un alt rezultat important se refer la colectarea de ctre personalul departamentului de
cercetare - dezvoltare (membrii n echipa de proiect) a principalelor probleme care pot fi
eliminate nc din etapa de realizare a conceptului, a proiectrii produsului i tehnologiei de
fabricaie, informaie este extrem de util pentru viitor.
Rezultate din punctul de vedere al tezei de doctorat:
Aplicarea metodei VSMQC pentru dou costuri ale calitii: rebuturi i remedieri i
utilizarea raportrilor generate n combinaie cu reclamaiile interne i externe, pentru a identifica
procesele care genereaz costuri ale calitii i ulterior, luarea aciunilor necesare.

38

Evaluarea tehnico-economic i optimizarea costurilor calitii produselor industriale


7.5. Studiu de caz privind implementarea unui sistem de msurare a performanelor
QCDSM
Obiectivul, prin prisma tezei de doctorat:
Implementarea practic a unui sistem de monitorizare a performanelor, prin indicatori, n
concordan cu o nou organizare a companiei industriale pe familii de produse, n vederea
monitorizrii activitii, identificrii, evalurii i reducerii costurilor calitii proceselor.
Firma: SC Rxxx SRL. Produse: ornamente de lemn pentru autoturisme, familii de produse:
PUR, UPE.
Necesitatea: implementarea a fost solicitat de managementul de vrf al companiei i a avut
ca scop ndeplinirea obiectivelor companiei prin mputernicirea diferitelor nivele ierarhice pentru
analiz i luarea de msuri. A fost solicitat un sistem care s permit urmrirea frecvent a
datelor din producie, identificarea problemelor i prioritizarea aciunilor, pentru fiecare palier
ierarhic, pe baza indicatorilor situaiei curente i utiliznd managementul vizual.
Perioada. Implementarea a fost efectuat n perioada Noiembrie 2010 Martie 2011
Metode i Softuri utilizate: Sistemului de monitorizare a performanelor de tip QCDSM
(indicatorii de performan grupai pe principalele categorii: Quality- Calitate, Cost- Cost,
Delivery- Livrri, Safety- Sigurana muncii i Management) i organizarea de tip Organizaie
Autonom de Producie (AMO - Autonomous Manufacturing Organization) dezvoltate pe baza
unor modele existente, cum ar fi sistemele FORD, Autoliv i ale firmelor de consultan.
A fost modificat o aplicaie n excel pentru facilitarea emiterii abloanelor necesare pentru
colectarea i vizualizarea indicatorilor.
Etape parcurse n derularea proiectului
- Prezentarea sistemelor moderne MP i definirea obiectivelor la nivel de top management
-

Analiza i luarea deciziilor la nivel de echip interdepartamental (producie, calitate,


logistic, responsabili proces, mentenan)

- Selectarea indicatorilor, definirea matricelor cu responsabili


-

Implementare propriuzis, management vizual privind performana familiilor de produse

Rezultate la nivel de companie:


Prin introducerea acestui sistem de msurare a performanelor s-a realizat: mbuntirea
comunicrii; mbuntirea coordonrii activitilor; motivarea angajailor.
Rezultate din punctul de vedere al tezei de doctorat:
Validarea metodei privind revizuirea i updatarea sistemului de monitorizare a
performanelor, conform organizrilor moderne de producie, n vederea implementrii unui
sistem de identificare, evaluare i optimizare a costurilor calitii pentru companii medii i mari
din industria automotive.
39

Evaluarea tehnico-economic i optimizarea costurilor calitii produselor industriale


7.6.1. Studiu de caz privind aplicarea ETEPO unui proiect referitor la diminuarea
costurilor calitii asociate disponibilitii echipamentelor
Obiectivul, prin prisma tezei de doctorat: Aplicarea n practic a unui proiect de optimizare,
n vederea reducerii costurilor calitii proceselor asociate deficitului de capacitate productiv i
verificarea modelului de calcul propus ETEPO (Evaluarea Tehnic Economic a Proiectelor de
Optimizare).
Firma: SC Rxxx SRL. Produsul: ornamente de lemn pentru autoturisme, Familia PUR.
Necesitatea: Proiectul a plecat de la necesitatea creterii capacitii de producie pentru
matriele de injectare plastic, ca urmare a creterii cererii clientului. Proiectul a constat n analiza
proceselor de schimbare a matrielor pe toate cele patru maini de injectat plastic pentru familia
de produse PUR i a condus la reducerea timpului de schimbarea a matrielor de la 3 h la 1h,
timpul salvat fiind alocat creterii disponibilitii utilajelor.
Perioada. Proiectul s-a derulat pe o perioad de 17 spt, respectiv spt. 17-34, 2011.
Metode i Softuri utilizate:
-

Metoda SMED (Schimbarea dispozitivelor n mai puin de 9 minute)

Metoda de analiz video i diagrama rutelor

Evaluarea Tehnico-Economic a Proiectelor de Optimizare (ETEPO)

Etape parcurse n derularea proiectului


- Descrierea metodelor utilizate.
- Condiiile iniiale.
- nregistrarea video a procesului i analiza nregistrrii.
- Propuneri de mbuntire, confecionare de dispozitive i testarea acestora:
-

Construirea unui sistem de rcire mobil i a unui sistem fix,

Construirea unui sistem de prenclzire.

- Emiterea unei instruciuni de schimbare matrie, implementare i monitorizare.


- Calcul costurilor, respectiv al economiilor estimate.
- Elaborarea unui material de instruire i a unei proceduri privind utilizarea metodologiei
SMED, identificarea mbuntirilor viitoare.
Rezultate tehnice, economice pentru companie: costurile proiectului 15860 EUR, beneficii
estimate, n primul an de 65778 EUR, pe durata de via a produsului de 229850 EUR.
Rezultate din punctul de vedere al tezei de doctorat:
Validarea metodei privind derularea unui proiect de optimizare.
Validarea costurilor calitii asociate disponibilitii utilajelor i schimbrilor de reper.
Validarea modelului de calcul ETEPO pentru elementele de: cost privind investiiile i
elementele de economii referitoare la creterea disponibilitii utilajelor.
40

Evaluarea tehnico-economic i optimizarea costurilor calitii produselor industriale

Fig.7.6.1.20 d ETEPO - Beneficii pentru


Proiectul SMED / Matrie injectare plastic PUR

Fig.7.6.1.20 e. ETEPO - Rezultate pentru


Proiectul SMED / Matrie injectare plastic PUR

41

Evaluarea tehnico-economic i optimizarea costurilor calitii produselor industriale


7.6.2. Studiu de caz privind aplicarea ETEPO unui proiect de reducere a costurilor
calitii asociate fluxurilor deficitare
Obiectivul, prin prisma tezei de doctorat: Aplicarea n practic a unui proiect de optimizare,
n vederea reducerii costurilor calitii proceselor asociate fluxurilor deficitare i verificarea
modelului de calcul ETEPO (Evaluarea Tehnico-Economic a Proiectelor de Optimizare).
Firma: SC Rxxx SRL. Produsul: ornamente de lemn pentru autoturisme, Gama F10.
Necesitatea: Proiectul a pornit de la necesitatea echilibrrii proceselor de fabricaie cu
cererea clientului (timpul de tact) i a condus la mutarea mai multor utilaje, reamplasarea staiilor
de lucru pentru un sub-sector, constituirea unui stoc tampon tehnologic i crearea regulilor de
livrare frecvent ntre procese. Proiectul face parte dintr-un proiect mai amplu, de regndire a
ntregii activiti operaionale, din punctul de vedere al fluxurilor materiale i informaionale,
prin metoda Trasrii Fluxului Valorii (Value Stream Mapping VSM).
Proiectul s-a derulat pe o perioad de 10 sptmni, respectiv spt. 28 - spt. 38 2011.
Metode i Softuri utilizate: Metoda VSM, fluxuri continue, managementul vizual al
stocurilor, analiza cost beneficii ETEPO.
Etape parcurse n derularea proiectului
-

Identificarea costurilor calitii asociate proiectrii deficitare a fluxurilor de fabricaie;

Identificarea metodelor de clas mondial n domeniul fluxurilor de fabricaie;

Analiza situaiei curente;

Proiectarea strii viitoare (utilizarea unei fie de verificare pentru conceperea sau
modificarea amplasamentelor) i implementarea propriuzis:
-

Calculul stocurilor intermediare pe baza analizei cererii; constituire stoc tehnologic;

Nivelarea produciei i constituirea unui stoc de echilibrare a produciei;

Reorganizarea fabricaiei modificri amplasamente.

Calcul economic.

Rezultate tehnice, economice pentru companie:


-

Reorganizarea fabricaiei pentru a rspunde cerinelor clienilor (conform timpului de


tact) prin introducerea fluxurilor continue i managementul stocurilor.

Reducerea costurilor: Costuri ocazionate de proiect 15 860 EUR, Beneficii n primul an


65778 EUR, Beneficii pe durata de via a produsului 229850 EUR.

Rezultate din punctul de vedere al tezei de doctorat:


-

A fost validat metoda privind abordarea prin VSM a costurilor calitii asociate
fluxurilor de fabricaie deficitare.

A fost validat produsul informatic ETEPO pentru formulele de calcul aferente


elementelor de:
42

Evaluarea tehnico-economic i optimizarea costurilor calitii produselor industriale


- cost cu investiiile i amenajrile interne,
-beneficii privind: reducerile de transport, productivitate, rebuturi, reprelucrri i stocuri.
n Fig. 7.6.2.10. este prezentat utilizarea produsului informatic ETEPO pentru proiectul de
echilibrare a liniei i de modificare a amplasamentelor, descris mai sus.
Dup 12 luni, au fost refcute calculele i s-au introdus n ETEPO datele realizate. Astfel,
beneficiile realizate au fost uor diminuate, pentru primul an s-a nregistrat suma de 65778,6
EUR. Aceasta s-a datorat n principal nerespectrii n totalitate a timpului tehnologic de 24 ore,
cu consecine n numrul de rebuturi i de remedieri.

Fig. 7.6.2.10. e ETEPO Rezultate pentru Proiectul de modificare fluxuri


CAPITOLUL 8: Validarea rezultatelor teoretice prin cercetri experimentale
Metodele i tehnicile dezvoltate teoretic, au fost testate practic, pentru a valida
aplicabilitatea lor. Astfel, au fost mbinate cele dou aspecte fundamentale ale teoriei cunoaterii
- scopul teoreticianului: s gseasc teorii explicative care descriu anumite proprieti
structurate ale lumii i care permit deducerea, efectelor pe care vrem s le explicm,
- interesul practicianului: s obin rezultate din aciune, n condiii de eficien maxim.
Cercetarea tiinific aplicativ se axeaz pe cutarea de soluii practice pe baza teoriei;
astfel, orice cercetare teoretic trece printr-o etap experimental n vederea definitivrii i
validrii. Astfel, cerectarea teoretic a fost experimentat n practic i a vizat att validarea unor
metode de optimizare tehnico-economice, ct i a produsului informatic aferent.

43

Evaluarea tehnico-economic i optimizarea costurilor calitii produselor industriale


CAPITOLUL 9: CONCLUZII FINALE. CONTRIBUII ORIGINALE.
DISEMINAREA REZULTATELOR. DIRECII VIITOARE DE CERCETARE.
9.1. Concluzii finale
1. Costurile calitii reprezint costul total al eforturilor legate de calitate, respectiv costul
noncalitii sau cel datorat deficienele produselor, proceselor i serviciilor.
2. Prin costurile calitii se obine un feedback permanent i rapid asupra tuturor activitilor
firmei, iar n timp, au fost dezvoltate o serie de sisteme, metode i instrumente pentru reducerea
sau optimizarea acestora.
3. Abordarea tradiional a iniiat contabilizarea pierderilor n scopul eliminrii lor. n perioada
de glorie a conceptului au fost generate idei fundamentale, care necesit ajustri n prezent:
-

exist un nivel optim al calitii, punctul n care costurile totale ale calitii sunt minime,

clasificarea costurilor calitii n patru categorii mari: costuri de prevenire, de evaluare,


costuri cu cderile interne, respectiv, cderile externe,

modelul de implementare necesit realizarea unui studiu iniial i apoi, efectuarea de


raportri sistematice privind costurile calitii care s sprijine luarea deciziilor.

4. Problemele principale privind identificarea i utilizarea costurilor calitii se datoreaz:


-

sistemului de contabilitate i a modului de raportare din cadrul firmei,

alegerea indicatorilor, vizibilitatea lor, trecerea de la indicatori la valoarea monetar,

monitorizarea permanent i educaia angajailor cu privire la calitate i luarea deciziilor.

5. n abordarea modern costurile calitii reprezint o metod pentru identificarea i micorarea


costurilor de producie n totalitatea lor i nu doar a unei subcategorii de costuri. Este contestat
utilitatea clasificrii n cele patru categorii i se demonstreaz c optimul calitii a suferit
mutaii spectaculoase ca urmare a introducerii noilor tehnologii i metode de management.
6. n ultimii ani se promoveaz conceptul de linie de aur, o proiecie ideal a fluxului de
fabricaie n care nu exist nici-un fel de pierdere i fa de care se compar situaia curent.
7. Reducerea costurilor calitii prin optimizarea calitii produselor, proceselor i serviciilor se
face n prezent prin sistemele, metodele i tehnicile de clas mondial.
8. Optimizarea costurilor calitii are strns legtur cu implementarea unor sisteme de
producie, construite pe baza urmtoarelor sisteme i metode sau o combinaie a acestora:
standardele din familia ISO 9000, Managementul Calitii Totale (Total Quality Management TQM), Sistemul de Management Lean (Lean Management System

- LMS), Desfurarea

Funciilor Calitii (Quality Function Deployment - QFD), ase Sigma - Six Sigma, Modelul de
Excelen European - EFQM, Modelul de Excelen din USA Malcolm Baldrige National
Award, Modelul de excelen TPM atestat de japonezi.

44

Evaluarea tehnico-economic i optimizarea costurilor calitii produselor industriale


9. Studiile de specialitate subliniaz importana cadrului organizatoric, a managementului i
culturii existente n companie pentru astfel de implementri.
10. Pentru metoda proiectat privind evaluarea tehnico-economic i optimizarea costurilor
calitii au fost reinute urmtoarele aspecte fundamentale:
-

evaluarea necesit abordarea simultan a patru perspective: dezvoltarea personalului,


perspectiva proceselor interne, perspectiva clientului i cea economico-financiar

pentru identificarea pierderilor se pot face analize de benchmarking intern sau extern,

pierderile, prin costurile calitii, vor fi identificate ca un set reprezentativ de indicatori, la un


anumit moment, care vor fi transpui n uniti monetare,

necesitatea adaptrii indicatorilor de performan/ rapoartelor, pentru fiecare nivel ierarhic:


-

pentru specialiti i executani, sunt utili indicatorii specifici activitilor, conversia n


uniti monetare fiind extrem de util n raportarea ctre nivelurile superioare.

pentru top management sunt mult mai utile raportrile n uniti monetare,

11. Optimizarea activitii se poate derula pe mai multe paliere:


-

la nivel operaional, prin activiti zilnice ale echipelor de lucru; datele de intrare deriv
din sistemul de monitorizare a performanelor; la acest nivel, reacia fa de apariia
problemelor este imediat iar aciunile intreprinse vizeaz un orizont de timp scurt;

la nivel interdepartamental, prin proiecte de optimizare, datele de intrare deriv din


analiza fluxului de valoare iar aciunile ntreprinse vizeaz un orizont de timp mediu,

la nivel individual, prin sistemul de sugestii al angajailor.

12. Pentru toate activitile i proiectele de optimizare, cunoaterea costurilor i beneficiilor este
absolut necesar. Pe de o parte, fondurile alocate proiectelor de optimizare sunt limitate, iar att
ct este alocat, trebuie folosit n scopul obinerii beneficiilor maxime.
13. n ultimii 10-15 ani, mai multe companii din sector auto i-au mutat fabricaia n aa
numitele ri cu costuri sczute printre care se numr i Romnia. Motivul principal l
constituie existena unei fore de munc cu un nivel de salarizare redus dar cu abilitile i
cunotinele necesare, n special n domeniul tehnic. Acest avantaj competitiv se va eroda n timp
i identificarea unor posibiliti de reducere a costurilor este nu doar o opiune, ci o necesitate.
14. n viitor, costurile calitii vor fi probabil nlocuite cu un indicator de sustenabilitate, unitile
monetare fiind depite ca i mod de cuantificare a calitii produselor i serviciilor transferate
utilizatorilor i impactului asupra societii, n general.
9.2. Contribuii proprii
A fost elaborat o metod cadru de implementare a unui Sistem privind Evaluarea tehnicoeconomic i optimizarea costurilor calitii produselor industriale, pornind de la evaluarea
iniial a sistemului, crearea unui plan de implementare i a cadrului organizatoric necesar.
45

Evaluarea tehnico-economic i optimizarea costurilor calitii produselor industriale


A fost extins metoda Value Stream Mapping (VSM) prin alocarea unui set de costuri ale
calitii (QC), metoda fiind denumit Costurile calitii fluxului valoric (VSMQC). Proiectele de
optimizare identificate prin VSMQC vor fi evaluate i prioritizate cu ajutorul produsului
informatic dezvoltat, Evaluare Tehnico-Economic a Proiectelor de Optimizare - ETEPO.
A fost elaborat o metod privind trecerea de la organizarea companiilor productive pe
funciuni la organizarea pe familii de produs, n concordan cu fluxurile principale de valoare i
conceperea i implementarea unui sistem de alocare a obiectivelor i msurare a performanelor.
Analizarea metodelor de optimizare existente la nivel mondial a condus i la identificarea
importanei cadrului organizatoric, a managementului i culturii existente n companie i la
identificarea unor modaliti de surmontare a problemelor care apar n implementarea cu succes
a unor astfel de metode. Astfel, au fost elaborate fie de analiz care vizeaz aspectul
managerial, la cel mai nalt nivel dar i la nivel de manager de proiect i cultur organizaional.
Rezultatele cercetrilor i contribuiilor teoretice s-au materializat n elaborarea urmtoarelor:
-

o Metod cadru de implementare a unui sistem privind Evaluarea tehnico-economic i


optimizarea costurilor calitii produselor industriale,

fie de evaluare, necesare introducerii i susinerii unui sistem al costurilor calitii:


o

Evaluarea sistemului de producie prin prisma metodelor de clas mondial,

Evaluarea climatului organizaional,

Evaluarea leadershipului managerilor i liderilor de proiecte de optimizare,

Evaluarea premergtoare implementrii VSMQC.

metode mbuntite, necesare pe parcursul implementrii sistemului:


o

Metod privind conceperea i implementarea unui sistem de msurare a


performanelor QCDSM,

Monitorizarea costurilor critice ale calitii fluxul valoric al unei familii de


produse (VSMQC),

Metod privind derularea proceselor de optimizare.

Metod de introducere a unui sistem de sugestii al angajailor.

produs informatic: Evaluarea tehnico-economic a proiectelor de optimizare (ETEPO)

9.3. Valorificarea rezultatelor


Pe parcursul programului doctoral, autoarea a realizat i prezentat urmtoarele referate:
-

Referatul 1: Analiza stadiului actual al cercetrilor privind stabilirea costurilor calitii


produselor industriale

Referatul 2: Cercetri i contribuii teoretice privind Evaluarea tehnico-economic i


optimizarea costurilor calitii produselor industriale
46

Evaluarea tehnico-economic i optimizarea costurilor calitii produselor industriale


-

Referatul 3: Cercetri i contribuii experimentale privind implementarea unor sisteme,


metode i tehnici pentru Evaluarea tehnico-economic i optimizarea costurilor calitii
produselor industriale

De asemenea, autoarea a publicat un numr de 13 lucrri tiinifice, din care 9 ca autor unic
sau ca prim autor i 4 n calitate de coautor:
5 lucrri tiinifice n volume ale unor conferine internationale cotate ISI, din care patru
ca autor unic sau prim autor i una coautor: [NEA, 2010d], [NEA, 2011a], [NEA, 2012a],
[NEA, 2012c], [STA, 2012],
6 lucrri tiinifice n volume ale unor conferine internationale, indexate BDI, din care
trei ca autor unic sau prim autor i trei coautor: [NEA, 2009], [NEA, 2010a], [NEA,
2010b], [FIL, 2012a], [FIL, 2012b], [STA, 2010].
2 articole publicate n reviste de specialitate din ar acreditate CNCSIS tip B+, unul ca
autor unic i unul ca prim autor: [NEA, 2010c], [NEA, 2012b].
9.4. Direcii viitoare de dezvoltare
n urma rezultatelor cercetrilor, obiect al prezentei teze de doctorat i al concluziilor privind
nivelul de cunoatere atins pe parcursul acestora, s-au conturat oportune pentru evaluarea
tehnico-economic i optimizarea costurilor calitii, urmtoarele direcii:
-

Dezvoltarea unui produs informatic care poate fi integrat cu sistemele informatice de tip
ERP (de ex. SAP) pentru metoda VSMQC, ceea ce presupune colaborarea cu o firm
productoare de astel de sisteme, care activeaz pe piaa din Romnia,

mbuntirea produsului informatic ETEPO, prin pstrarea structurii de baz, i


introducerea situailor noi, ntlnite n practic,

realizarea de suporturi de curs pentru metodele i tehnicile menionate i diseminarea


informaiilor prin sesiuni de instruire outdoor i indoor,

asigurarea suportului necesar pentru implementarea pe scar larg a metodei propuse, n


diferite companii industriale.

Pentru aceste direcii de dezoltare, se intenioneaz crearea unui Centru de productivitate, n


cadrul, sau n parteneriat cu Universitatea Transilvania din Braov, care s ofere mediului de
afaceri industrial pe de o parte dezvoltarea de specialiti, dar i suport n definirea i
implementarea sistemelor pentru optimizarea proceselor companiilor.
Orice demers pentru identificarea i optimizarea costurilor calitii este necesar i oportun
n vederea transferrii ctre societate a unor produse i servicii fiabile, de ncredere, cu un
consum minim de resurse, ceea ce va asigura sustenabilitatea mediului n care trim.

47

Evaluarea tehnico-economic i optimizarea costurilor calitii produselor industriale


Bibliografie selectiv
Cri
[ABR, 2002] Abrudan I., Cndea D., Manual de inginerie economic - Ingineria i
managementul sistemelor de producie, Editura Dacia, Cluj Napoca, 2002.
[CAM, 1999] Campanella J., Principles of Quality Cost, Principles, Implementation and
Use, ASQ Quality Press, 3rd edition, USA, 1999.
[HAL, 2004] Halevi Gideon, Handbbook of Production Management Tools, ButterworthHeinemann, Oxford, 2004.
[HAR, 1987] Harrington,H. J.,Poor-quality Cost (Quality and Reliability), ASQ Quality
Press USA, ISBN 0-0247-7743-3, 1987.
[JON, 2002] Jones, D.T. and Womack, J., Seeing the Whole Mapping the Extended Value
Stream, The Lean Enterprise Institute, Cambridge, MA, 2002.
[JUR, 2001]
Juran, JM, Quality Control Handbook, 5th ed, McGraw-Hill, New York,
2001.
[OHN, 1978] Ohno T., Sistemul de producie Toyota, Traducere n limba romn IKAR
MANAGEMENT CONSULT S.R.L., ISBN 973-97329-0-5, 2005.
[PAN, 2006] Panneerselvam, R., Production and Operations Management, Eastern
Economy Edition, Second Edition, ISBN-81-203-2767-5, 2006.
[ALV, 2005] ***, Sistemul de producie Autoliv, Autoliv Inc., 2005
[FRD, 2001a] ***, Lean Manufacturing book, Ford Lean Resources Centre, 2001.
Articole
Filip C., Neagoe L., Basic Elements for the Desing of Pull Pproduction
System, Fundamentele sistemului de producie PULL, Buletinul Institutului
Politehnic din Iasi, Tomul LVI, Ed. Politehnium, Iai, 2010.
[FIL, 2005b] Filip C., Neagoe L., Basic Eelements for Organization of Industrial
Production, Elemente de baz pentru organizarea produciei industriale ,
Buletinul Institutului Politehnic din Iasi, Tomul LVI, Ed. Politehnium, 2010.
[NEA, 2009] Neagoe L.N, Mrscu Klein V., Employee Suggestion System (Kaizen Teian),
the Bottom-up approach for Productivity Improvement, ICEEMS
International Conference on Economic Engineering and Manufacturing
Systems, Universitatea Transilvania din Braov, 2009.
[NEA, 2010a] Neagoe L.N. et al., Basic Elements of Waster Removal Inside a Production
System, Buletinul Institutului Politehnic din Iasi, Tomul LVI, Ed.
Politehnium, Iai, 2010;
[NEA, 2010b] Neagoe L.N. et al., Value Stream Mapping, a technical and economical
assessment tool for cost reduction planning, Buletinul Institutului Politehnic
din Iasi, Tomul LVI, Ed. Politehnium, Iai, 2010.
[NEA, 2010c] Neagoe L.N. et al., Quality and Management Tools, an Integrated Approach
for Quality Cost Reduction, RECENT Vol. 11, nr. 2(29), Transilvania
University of Braov, Romania, 2010.
[NEA,2010d] Neagoe L.N. et al., Performances Measurement in a Total Quality
Environment, RMEE-Review of Management and Economical Engineering,
Technical University of Cluj-Napoca, Romania, 2010.
[NEA, 2011a] Neagoe L.N, Mrscu Klein V., Cost benefit analysis for quality cost
reduction projects for automotive industry, ModTech International
Conference - Quality and Innovation - New face of TMCR, Moldova, 2011.
[NEA, 2012a] Neagoe L.N, Mrscu Klein V.,Quality Cost Analysis for a Product Family
Value Stream, ModTech International Conference, Quality and Innovation New face of TMCR, Sinaia, Romania, 2012.
[NEA, 2012b] Neagoe L.N, Method for production system imlementation: quality cost
assessment and optimization, Recent, Universitatea Transilvania din Braov, 2012.
[FIL, 2005a]

48

Evaluarea tehnico-economic i optimizarea costurilor calitii produselor industriale


[NEA, 2012c] Neagoe L.N, World Class Manufacturing Production System Assessment
(WCMPSA), RMEE-Review of Management and Economical Engineering,
Technical University of Cluj-Napoca, Romania, 2012.
[STA, 2010] Stan L., Filip C., Neagoe L.N, Petre I., Franchising Entrepreneurship,
Buletinul Institutului Politehnic din Iasi, Tomul LVI, Ed. Politehnium, Iai,
2010.
[STA, 2012] Stan L., Mrscu Klein V., Neagoe L.N, Tecu, A, KPI Performance
Indicators for Evaluating Employees on Industrial Ptoduction Lines, 8th
International DAAAM Baltic Conference "INDUSTRIAL ENGINEERING,
Tallinn, Estonia, 2012.
Internet
[h ASQ]
www.asq.org
[h IND]
www.industryweek.com
[h MIT]
www.lean.mit.edu.
[h LEA]
www.lean.org,
[h LER]
www.lean.ro,
[h STR]
www.strategosinc.com,
[h TBM]
www.tbmcg.com
[h ZFR]
www.zf.ro
LIST DE ABREVIERI SELECTIV
- 5S Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuche (japonez), metod pentru obinerea unui mediu de
lucru curat i ordonat, 5S &VM 5S & Visual Management, 5S i Management Vizual
- 4E - Economie, Eficien, Eficacitate i Echitate
- AMO - Autonomous Manufacturing Organization, Organizaie de produce autonom
- BSC Balnced Score Card, Fia scorului echilibrat
- CQC Critical quality cost, costurile critice ale calitii
- DMAIC - Define, Measure, Analyze, Improve, Control - Definete, msoar, analizeaz,
mbuntete, controleaz
- ETEPO - Evaluarea Tehnico Economic a Proiectelor de optimizare
- FMEA - Failure Mode and Effects Analysis- Analiza modului de defectare i a efectelor
- JIT Just In Time, Sistemul exact la timp
- PDCA - Plan, Do, Check, Act Planifica, execut, verific, acioneaz
- QC- Quality Cost, Costurile calitii
- Poka Yoke - Evitarea erorilor
- QCDSM Quality, Cost, Delivery, Safety, Management sistem de organizare a indicatorilor
interni pentru monitorizarea performanelor organizaonale , grupai pe cinci mari categorii:
calitate, cost, livrri, sigurana muncii i management.
- SMED Single Minute Exchange of Die, semnific schimbarea reperului n mai puin de 9 min.
- SPC - Statistical Process Control, Controlul statistic al proceselor
- TQM - Total Quality Management, Managementul Calitii Totale
- VA vs NVA Value added vs Non value added, Valoare adugat versus non valoare adugat,
clasificarea activitilor n funcie de valoare adugat unui produs, activiti sau serviciu
- VSM - Value Stream Mapping Trasarea fluxului valoric
- VSMQC - Value Stream Mapping Quality Cost, Costurile calitii fluxului valorii
- WCM Word Class Manufacturing tehnici de management al produciei de clas mondial
- WCMPSA WCM production system evaluation, evaluarea sistemului de producie WCMPSA
49

Evaluarea tehnico-economic i optimizarea costurilor calitii produselor industriale

REZUMAT
Companiile industriale sunt supuse n zilele noastre mai multor presiuni datorate:
fenomenului de globalizare, care accelereaz competiia la nivel internaional, recesiunii
economice, cu consecine n incertitudinea mediului de afaceri i nu n ultimul rnd, creterii
cerinelor privind sustenabilitatea.
Prin cercetrile teoretice i experimentale efectuate, teza de doctorat Evaluarea tehnicoeconomic i optimizarea costurilor calitii produselor industriale abordeaz o problem
important n acest domeniu, propunndu-i ca obiectiv principal furnizarea metodelor i
instrumentelor necesare pentru implementarea etapizat a unui sistem care s permit
identificarea pierderilor i a costurilor asociate, numite costurile calitii, ct i dezvoltarea unei
organizaii viabile, care s asigure un consum optim de resurse, cu cele mai sczute costuri, att
pentru companie ct i pentru utilizatori i societate n ansamblul ei.
Rezultatele obinute n cadrul cercetrilor teoretice i experimentale, recomand continuarea
studiilor n direcia diseminrii informaiilor pentru implementarea pe scar larg a metodei
propuse n diferite companii industriale, prin asigurarea cadrului organizatoric necesar. Se
intenioneaz i dezvoltarea produsului informatic i integrarea acestuia n sisteme de tip ERP.

ABSTRACT
Nowadays the industrial companies are subject to many pressures due to: the globalization,
which accelerates international competition, the economic recession, with consequences for
business uncertainty, and last but not least, increasing requirements concerning sustainability.
By theoretical and experimental research, the PhD thesis Industrial products quality cost,
techno-economic assessment and optimization, addresses an important issue in this field,
proposing as the main objective to provide methods and tools for the step by step system
implementation, enabling the identification of quality costs and the development of a robust
organization which ensure the optimal use of resources with the lowest cost, both for the
company and for the customers (endusers) and society as a whole.
Results obtained in the theoretical and experimental research, conclude to further study in
this field; one direction refers to the information dissemination for large-scale implementation of
the proposed method in various industrial companies, by providing the necessary organizational
structure; the second direction refers to the IT product development and its integration into ERP
systems.

50

Evaluarea tehnico-economic i optimizarea costurilor calitii produselor industriale


Curriculum Vitae
Informaii personale
Nume / Prenume
Adres(e)
Telefon(oane)
E-mail(uri)
Naionalitate(-ti)
Data naterii
Sex

Lavinia Nicoleta NEAGOE


Griviei 40, Brasov, Romania
Mobile: +40 726 753 835
lavinianeagoe@yahoo.com
Romn
14 Iunie 1967
Feminin

Educaie i formare
10.2009 Prezent Doctorand, Universitatea TRANSILVANIA din Braov,
Departamentul de Inginerie Tehnologic i Management
Industrial, Specializarea Inginerie Industrial
2010 EVOLUTIV Consultants Network SRL Bacu, Formarea
formatorilor, Certificat: Formator CNFPA
2002 - 2003 ANEVAR Bucureti, Romania, Managementul i administrarea
afacerilor, Certificat: Evaluarea societilor comerciale
Ianuarie - Martie 2001 Chu San Ren Institute, Nagoya, Japonia, Certificat: Conceperea i
mbuntirea sistemelor de producie pentru Romnia,
1999 2001 CODECS (OBUS UK), Bucureti
Diplom n Management
1996 - 1997 UNIVERSITATEA POLITEHNIC DIN BUCURETI
Certificat curs postuniversitar: Management, contabilitate,
bilanuri, controlling
1994 - 1995 Agentia Universitara INVENTA, Colegiul de Consilieri,
Bucureti, Certificat: Consilier n proprietate industrial
1985 - 1990 UNIVERSITATEA POLITEHNIC DIN BUCURETI
Diploma de inginer, profilul mecanic.
Experiena profesional
2009 2012 Cercettor, Asistent asociat, Universitatea TRANSILVANIA din
Braov, Departamentul de Inginerie Tehnologic i Management
Industrial, Specializarea Inginerie Industrial, Braov, Romnia;
03.2004 - prezent Consultant n Lean manufacturing, TROMONT CONS SRL,
Braov, Romania;
2007 - 2009 Trainer asociat pentru Management competitiv i Managementul
resurselor umane, CODECS Romnia;
11.2005- 04. 2009 Autoliv Production System Manager, AUTOLIV, Brasov,
07.2003- 11.2005 Specialist n Lean manufacturing, MEFIN SA Sinaia, Romnia;
08.1997 - 07.2003 Consilier n management i Secretar al Consiliului de
administraie, MEFIN S.A. Sinaia, Romnia;
04.1994 08.1997 Inginer, Biroul tehnic, MEFIN S.A. Sinaia, Romnia;
08.1990 - 04.1994 Inginer tehnolog, PETROUTILAJ S.A. Cmpina, Romnia;
Limba(i) strin(e) Englez, Francez.
Programe cunoscute Microsoft Word, Excel, PowerPoint, WinQSB.
51

Evaluarea tehnico-economic i optimizarea costurilor calitii produselor industriale


Curriculum Vitae (eng.)
Personal information
First name(s) / Surname(s)
Address(es)
Telephone(s)
E-mail
Nationality
Date of birth
Gender

Lavinia Nicoleta NEAGOE


Griviei 40, Brasov, Romania
Mobile: +40 726 753 835
lavinianeagoe@yahoo.com
Romanian
June 14, 1967
Female

Education and training


10.2009 Present PhD Student at TRANSILVANIA University of Brasov,
Department of Technological Engineering and Industrial
Management, section of Industrial Engineering
2010 EVOLUTIV Consultants Network SRL Bacu, Train the
trainers, CNFPA Trainer Certificate
2002 - 2003 ANEVAR Bucharest, Romania, Management and business
administration, Companies valuer Certificate
January - March 2001 Chu San Ren Institute, Nagoya, Japan, Designing and
Improvement of Production Systems for Romania, Certificate
1999 2001 CODECS (OBUS UK subsidiary), Bucharest, Romania,
Diploma in Management
1996 - 1997 POLYTECHNICS UNIVERSITY OF BUCHAREST
Postuniversitary degree: Marketing, Management & Controlling
1994 - 1995 College of Patent Attorneys INVENTA, Bucharest,
Patent Attorney Certificate
1985 -1990 POLYTECHNICS UNIVERSITY OF BUCHAREST, Bachelor
in Mechanical Engineering
Work experience
2009 2012 Researcher and Associate lecturer, TRANSILVANIA University
of Brasov, Faculty of Technological Engineering and Industrial
Management, Brasov, Romania;
03.2004 - present Lean manufacturing consultant , TROMONT CONS SRL,
Brasov, Romania;
2007-2009 Associate trainer for Performance Management and Human
Resource, CODECS Romnia
11.2005- 04. 2009 Autoliv Production System manager
AUTOLIV, Braov, Romnia;
07.2003- 11.2005 Lean manufacturing specialist, MEFIN SA Sinaia, Romania;
08.1997 - 07.2003 Management Counselor & Secretary of the Council of
Administration, MEFIN S.A. Sinaia, Romnia;
04.1994 08.1997 Engineer, Technical Office, MEFIN S.A. Sinaia
08.1990 - 04.1994 Method engineer, PETROUTILAJ S.A. Cmpina, Romnia;
Foreign languages English, French
Known programs Microsoft Word, Excel, PowerPoint, WinQSB.
52

Evaluarea tehnico-economic i optimizarea costurilor calitii produselor industriale

53

Evaluarea tehnico-economic i optimizarea costurilor calitii produselor industriale

54

S-ar putea să vă placă și