Sunteți pe pagina 1din 9

LEGEA

bugetului asigurrilor sociale de stat pe anul 2015 Parlamentul


Romniei adopt prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispoziii generale
Art. 1. Prezenta lege prevede i autorizeaz pentru anul
bugetar 2015 veniturile pe capitole i subcapitole i la cheltuieli pe
destinaii i pe ordonatori principali de credite pentru bugetul asigurrilor
sociale de stat, bugetul asigurrilor pentru omaj, sinteza bugetelor
instituiilor publice finanate parial din venituri proprii, precum i
reglementri specifice exerciiului bugetar al anului 2015.

SECIUNEA 1
Dispoziii referitoare la bugetul asigurrilor
sociale de stat pe anul 2015
Art. 2. (1) Sinteza bugetului asigurrilor sociale de stat
detaliat la venituri pe capitole i subcapitole, iar la cheltuieli, pe pri,
capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole i alineate, dup caz, este
prevzut n anexa nr. 1/03.
(2) Bugetul asigurrilor sociale de stat aferent sistemului public
de pensii se stabilete la venituri n sum de 54.724,5 milioane lei, iar la
cheltuieli n sum de 54.724,5 milioane lei.
(3) Sistemul de asigurare pentru accidente de munc i boli
profesionale se stabilete la venituri n sum de 320,3 milioane lei, iar la
cheltuieli n sum de 108,5 milioane lei, cu un excedent de 211,8
milioane lei.
(4) Sinteza cheltuielilor bugetare pe surse de finanare, cu
detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole
i alineate, dup caz, pe ordonatori principali de credite este prevzut n
anexele nr. 2/03/01 2/03/04.

SECIUNEA a 2-a
Dispoziii referitoare la bugetul asigurrilor
pentru omaj pe anul 2015
Art. 3. (1) Sinteza veniturilor i cheltuielilor bugetului
asigurrilor pentru omaj, detaliat la venituri pe capitole i subcapitole,
iar la cheltuieli, pe pri, capitole, subcapitole, paragrafe i titluri, dup
caz, este prevzut n anexa nr. 1/04.
(2) Bugetul asigurrilor pentru omaj, aferent sistemului
asigurrilor pentru omaj, se stabilete la venituri n sum de 1.575
milioane lei, iar la cheltuieli n sum de 1.575 milioane lei.
(3) Fondul de garantare pentru plata creanelor salariale instituit
prin Legea nr.200/2006 privind constituirea i utilizarea Fondului de
garantare pentru plata creanelor salariale, cu modificrile ulterioare, se
stabilete la venituri n sum de 245,6 milioane lei, iar la cheltuieli n
sum de 21,6 milioane lei, cu un excedent de 224 milioane lei.
(4) Sinteza cheltuielilor bugetare pe surse de finanare, cu
detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole
i alineate, dup caz, este prevzut n anexa nr. 2/04.
(5) Sinteza bugetelor instituiilor finanate parial din bugetul
asigurrilor pentru omaj este prevzut n anexa nr. 3/04.

CAPITOLUL II
Responsabiliti n aplicarea prezentei legi i dispoziii
n gestionarea proiectelor cu finanare din fonduri externe
nerambursabile
SECIUNEA 1
Responsabiliti n aplicarea prezentei legi
Art. 4. (1) Pentru anul 2015, finanarea cheltuielilor aferente
proiectelor/propunerilor de proiecte care ntrunesc criteriile de eligibilitate
pentru finanare n cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a
Uniunii Europene, Politicilor comune Agricol i de Pescuit, altor
programe/instrumente/faciliti postaderare, care funcioneaz pe
principiul rambursrii integrale sau pariale a cheltuielilor ctre beneficiari,
se asigur de la bugetul asigurrilor sociale de stat sau, dup caz, de la
bugetul asigurrilor pentru omaj, n cazul beneficiarilor de proiecte care
sunt finanai din aceste bugete, crora le revine i obligaia corelativ a
recuperrii sumelor utilizate cu nclcarea dispoziiilor legale n vigoare.
(2) Ordonatorul principal de credite al bugetelor de asigurri
prevzute la alin. (1), denumit n continuare ordonatorul principal de
2

credite, poate asigura prin bugetele proprii finanarea cheltuielilor


aferente proiectelor/propunerilor de proiecte ai cror beneficiari sunt
instituii publice, aflate n coordonare sau subordonare, finanate integral
sau parial din venituri proprii, n condiiile stabilite prin
memorandumurile/contractele/deciziile/ordinele de finanare.
(3) Ordonatorii de credite finanai integral sau parial din bugetul
asigurrilor sociale de stat sau, dup caz, din bugetul asigurrilor pentru
omaj, care au calitatea de lider al unui parteneriat beneficiar al unui
proiect finanat din fonduri externe nerambursabile pot asigura prin
bugetele proprii cofinanarea public pentru proiectele/propunerile de
proiecte n condiiile stabilite prin acordul de parteneriat, anex la
memorandumul/contractul/decizia/ordinul de finanare.
(4) n cazul proiectelor/propunerilor de proiecte care ndeplinesc
criteriile
de
eligibilitate
pentru
finanarea
n
cadrul
programelor/instrumentelor/facilitilor care nu sunt gestionate de ctre
autoriti ale administraiei publice din Romnia i ale cror reguli de
implementare permit beneficiarilor solicitarea i obinerea de
prefinanri/avansuri, finanarea cheltuielilor prevzute la alin. (1) se
asigur n limita necesarului rmas neacoperit de prefinanrile/avansurile
primite.
(5) Fondurile aferente cheltuielilor prevzute la alin. (1)-(3) sunt
cuprinse n bugetele ordonatorilor de credite beneficiari de proiecte, la
titlul Proiecte cu finanare din fonduri externe nerambursabile (FEN)
postaderare, respectiv la capitolele i subcapitolele corespunztoare de
cheltuieli, potrivit destinaiei acestora, pe baza fiei de fundamentare a
proiectului propus la finanare/finanat, avizat de principiu, din punct de
vedere al eligibilitii activitilor, de ctre autoritatea de
management/gestiune a programului/instrumentului/facilitii.
(6) Fac excepie de la prevederile alin.(5) privind obinerea
avizului de principiu al autoritii de management/gestiune a
programului/instrumentului/facilitii:
a) proiectele/propunerile de proiecte care ndeplinesc criteriile de
eligibilitate pentru finanarea n cadrul programelor/instrumentelor/facilitilor
care nu sunt gestionate de ctre autoriti ale administraiei publice din
Romnia;
b) proiectele/propunerile de proiecte pentru ai cror beneficiari
sunt prevzute reguli specifice privind avizarea, n legislaia privind
gestionarea financiar a fondurilor externe nerambursabile postaderare;
c) proiectele/propunerile de proiecte ai cror beneficiari nu sunt
finanai integral de la bugetul asigurrilor pentru omaj.
(7) Sumele prevzute pe total la alineatul Finanare extern
nerambursabil nu pot fi diminuate. Sumele prevzute pe total la
alineatul Cheltuieli neeligibile nu pot fi majorate prin virare de la celelalte
alineate de cheltuieli din cadrul titlului Proiecte cu finanare din fonduri
externe nerambursabile (FEN) postaderare. Majorarea sumelor
3

prevzute la alineatul Cheltuieli neeligibile poate fi efectuat numai de la


alte titluri de cheltuieli, n condiiile legii.
(8) Se autorizeaz ordonatorul principal de credite s efectueze
n cursul ntregului an virri de credite bugetare i de angajament ntre i
n cadrul proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile inclusiv
prin diminuarea cheltuielilor de natura investiiilor i majorarea
cheltuielilor curente, astfel nct s asigure implementarea
corespunztoare a acestora, precum i s introduc anexe la bugetele lui
cu proiecte noi i s modifice Programul de investiii publice, dup caz, n
condiiile prevzute la alin. (5). Aceste modificri vor fi comunicate lunar
Ministerului Finanelor Publice.
Art. 5. (1) Pentru cota-parte din plile efectuate aferente
cheltuielilor prevzute la art. 4 alin. (1), eligibil a fi rambursat din programe
aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, Politicilor comune Agricol i
de Pescuit sau din alte programe/instrumente/faciliti postaderare, ordonatorul
de credite care are calitatea de beneficiar va solicita autoritii de
management/gestiune a programului/instrumentului/facilitii rambursarea
acesteia n maximum 3 luni de la efectuarea plii n conformitate cu regulile
specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum i cu prevederile
contractului/deciziei/ordinului de finanare.
(2) Sumele aferente fondurilor externe nerambursabile
postaderare, reprezentnd contribuia Comisiei Europene i/sau a altor
donatori externi la proiectele prevzute la art.4 alin.(1), se fac venit la
bugetele din care au fost finanate proiectele respective i se vireaz la
aceste bugete conform prevederilor legale ale Uniunii Europene i
naionale ce reglementeaz fiecare domeniu care intr n sfera de
cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare de ctre
autoritile de management/gestiune, Autoritatea de certificare i plat,
ori de ctre alte autoriti naionale abilitate n acest sens n cadrul unor
programe/faciliti sau instrumente postaderare, dup caz.
(3) Beneficiarii finanai integral de la bugetul asigurrilor sociale de
stat sau, dup caz, de la bugetul asigurrilor pentru omaj, care implementeaz
proiecte finanate n cadrul programelor/instrumentelor/facilitilor care nu sunt
gestionate de ctre autoriti ale administraiei publice din Romnia vireaz n
conturile de venituri ale acestor bugete sumele primite ca rambursare a
cheltuielilor efectuate n cadrul proiectelor respective, n termen de 5 zile
lucrtoare.
Art. 6. (1) Se interzice ordonatorului principal de credite s
efectueze virri de credite de la titlul Proiecte cu finanare din fonduri
externe nerambursabile (FEN) postaderare la celelalte titluri de cheltuieli
din cadrul aceluiai capitol sau la alte capitole bugetare.

(2) Sumele prevzute la titlul Proiecte cu finanare din fonduri


externe nerambursabile (FEN) postaderare nu pot fi virate la alte naturi
de cheltuieli pe parcursul anului 2015.
(3) n condiiile prevzute de Legea nr. 500/2002 privind finanele publice,
cu modificrile i completrile ulterioare, pe parcursul ntregului an, ordonatorul
principal de credite poate efectua virri de credite bugetare i de angajament ntre
titlurile, articolele i alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiai capitol sau de la alte
capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul Proiecte cu finanare din
fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare cu ncadrarea n nivelul total al
cheltuielilor aprobate prin buget i cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (7).
(4) Din sumele prevzute la titlul Proiecte cu finanare din
fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare se pot efectua
cheltuieli curente i de capital pentru derularea corespunztoare a
proiectelor finanate de la acest titlu.
(5) Prin excepie de la prevederile alin. (1)(4) se autorizeaz
ordonatorul principal de credite al bugetului asigurrilor pentru omaj s
efectueze pe tot parcursul anului virri de credite bugetare i de
angajament de la titlul 56 Proiecte cu finanare din fonduri externe
nerambursabile (FEN) postaderare la titlul 51 Transferuri ntre uniti ale
administraiei publice, n vederea asigurrii sumelor reprezentnd
contribuia proprie i/sau cofinanarea naional, aferent proiectelor
finanate din fonduri externe nerambursabile ale instituiilor publice
finanate parial din venituri proprii.
(6) Influenele n structura creditelor bugetare rezultate n baza
virrilor de credite bugetare i de angajament vor fi evideniate n
structura cheltuielilor aprobate instituiilor publice finanate parial din
venituri proprii la titlul 56 Proiecte cu finanare din fonduri externe
nerambursabile (FEN) postaderare.
Art. 7. (1) Se interzice ordonatorului principal de credite s
efectueze virri de credite bugetare de la titlul Alte transferuri alineatul
Programe PHARE i alte programe cu finanare nerambursabil la
celelalte alineate i articole de cheltuieli ale aceluiai capitol sau la alte
capitole bugetare.
(2) Din sumele prevzute la titlul Alte transferuri alineatul
Programe PHARE i alte programe cu finanare nerambursabil se pot
efectua cheltuieli curente i de capital pentru derularea corespunztoare
a obiectivelor cuprinse n aceste programe.
Art. 8. (1) n condiiile prevzute de Legea nr. 500/2002, cu
modificrile i completrile ulterioare, pe parcursul ntregului an,
ordonatorul principal de credite poate efectua virri de credite bugetare
ntre titlurile i articolele de cheltuieli din cadrul aceluiai capitol sau de la
alte capitole, dup caz, n vederea asigurrii plii la scaden a
cotizaiilor i contribuiilor la organisme internaionale, a derulrii
5

corespunztoare a programelor finanate din fonduri ale Uniunii Europene


pre- i postaderare.
(2) Ordonatorul principal de credite comunic lunar Ministerului
Finanelor Publice modificrile efectuate potrivit prevederilor alin.(1).
Art. 9. Sunt interzise virrile de credite bugetare ntre
capitolele de cheltuieli aprobate pentru sistemul public de pensii i cele
pentru sistemul de asigurare pentru accidente de munc i boli
profesionale.
Art. 10. Sunt interzise virrile de credite bugetare ntre
subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul asigurrilor pentru
omaj i Fondul de garantare pentru plata creanelor salariale.
Art. 11. (1) Prevederile de cheltuieli aprobate pentru prestaii
de asigurri sociale i asigurri pentru omaj care se realizeaz potrivit
dispoziiilor legale, direct de ctre angajator, prin deducerea acestora din
contribuiile datorate, se pot depi, modificndu-se corespunztor
prevederile bugetare att la venituri, ct i la cheltuieli, cu meninerea
echilibrului aprobat.
(2) Ordonatorul principal de credite este abilitat s efectueze
modificrile prevzute la alin. (1) i este obligat s raporteze Ministerului
Finanelor Publice aceste modificri att distinct, ct i prin evidenierea
n situaiile financiare trimestriale, respectiv anuale.
Art. 12. Se interzice ordonatorului principal de credite s
efectueze virri de credite bugetare de la titlul Transferuri ntre uniti ale
administraiei publice al capitolului 69.03 Asigurri i asisten social
pentru accidente de munc i boli profesionale i al capitolului 68.04
Asigurri i asisten social la celelalte titluri ale aceluiai capitol sau la
alte capitole bugetare, precum i ntre alineatele acestui titlu de cheltuieli.
Art. 13. Drepturile de pensii obinute n baza unor hotrri
judectoreti definitive, urmare contestrii recalculrii i revizuirii efectuate
pentru categoriile de pensii prevzute la art. 1 lit. c) - g) i h), cu excepia
drepturilor de pensii ale consilierilor de conturi, din Legea nr. 119/2010
privind stabilirea unor msuri n domeniul pensiilor i de Ordonana de
urgen a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor msuri n domeniul
pensiilor prevzute la art. 1 lit. c) - h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea
unor msuri n domeniul pensiilor, aprobat prin Legea nr.109/2012, se
suport din bugetul asigurrilor sociale de stat.
Art. 14. (1) n anul 2015, plata titlurilor executorii se efectueaz n
cuantumul prevzut pentru acest an de legislaia n vigoare, din sumele
aprobate la titlul Cheltuieli de personal.
6

(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) n bugetul


asigurrilor sociale de stat i bugetul asigurrilor pentru omaj, la titlul
Cheltuieli de personal, sunt incluse i fondurile aferente plii titlurilor
executorii.

SECIUNEA a 2-a
Dispoziii referitoare la proiecte cu finanare din fonduri
externe nerambursabile aferente perioadei de
programare bugetar a Uniunii Europene 2014-2020
Art. 15. (1)
Proiectele cu finanare din fonduri externe
nerambursabile aferente perioadei de programare bugetar a Uniunii Europene
2014-2020 se introduc n bugetele ordonatorului principal de credite la un titlu
58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului
financiar 2014-2020, dup intrarea n vigoare a bazei legale naionale de
gestionare a fondurilor externe nerambursabile, pe baza fiei de fundamentare
a proiectului propus la finanare/finanat, avizat de principiu, din punct de
vedere al eligibilitii activitilor, de ctre autoritatea de management/gestiune a
programului/instrumentului/facilitii.
(2) Se autorizeaz ordonatorul principal de credite, n cursul
ntregului an, s introduc titlul de cheltuieli prevzut la alin.(1) i s
asigure sumele necesare finanrii proiectelor aferente perioadei de
programare bugetar a Uniunii Europene 2014-2020 prin virri de credite
bugetare ntre titlurile, articolele i alineatele de cheltuieli din cadrul
aceluiai capitol sau de la alte capitole.
(3) Prin excepie de la alin. (1)-(4) ale art. 6 ordonatorul principal
de credite, n cursul ntregului an, poate efectua virri de credite bugetare
de la titlul 56 Proiecte cu finanare din fonduri externe nerambursabile
(FEN) postaderare pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul
prevzut la alin. (1).
(4) Se interzice ordonatorului principal de credite s efectueze
virri de credite de la titlul prevzut la alin. (1) la celelalte titluri de
cheltuieli din cadrul aceluiai capitol sau la alte capitole bugetare.
(5) Sumele cuprinse n titlul de cheltuieli distinct prevzut la alin.
(1) nu pot fi virate la alte naturi de cheltuieli pe parcursul anului 2015.
(6) Propunerile de credite de angajament i credite bugetare
necesare asigurrii finanrii proiectelor din fonduri externe
nerambursabile aferente perioadei de programare bugetar a Uniunii
Europene 2014-2020 se stabilesc de ordonatorul principal de credite cu
rol de Autoritate de management pe baza valorii proiectelor aprobate
i/sau a estimrii valorii proiectelor ce urmeaz a fi finanate n cadrul
programelor operaionale.

(7) Ordonatorul principal de credite comunic lunar Ministerului


Finanelor Publice modificrile efectuate conform prezentului articol,
concomitent cu transmiterea anexelor, nsuite de ordonatorul principal
de credite, nsoite de fiele de fundamentare prevzute la alin. (1).

CAPITOLUL III
Dispoziii finale
Art. 16. Ctigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea
bugetului asigurrilor sociale de stat pe anul 2015 este de 2.415 lei.
Art. 17. Cuantumul ajutorului de deces se stabilete, n
condiiile legii, n cazul:
a) asiguratului sau pensionarului, la 2.415 lei;
b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la
1.208 lei.
Art. 18. n anul 2015 valoarea punctului de pensie este de
830,2 lei.
Art. 19. n anul 2015 indicele de corecie prevzut la art. 170
din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu
modificrile i completrile ulterioare, este de 1,07.
Art. 20. (1) Pentru anul 2015, cotele de contribuii pentru
asigurrile sociale, asigurrile pentru omaj, asigurrile pentru accidente
de munc i boli profesionale, precum i pentru Fondul de garantare
pentru plata creanelor salariale sunt cele prevzute la art. 29618 alin.(3)
lit. a), d), e) i f) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificrile i completrile ulterioare.
(2) n cota de contribuie individual de asigurri sociale
prevzut la art. 29618 alin.(3) lit.a) din Legea nr. 571/2003, cu
modificrile i completrile ulterioare, este inclus i cota de 5% aferent
fondurilor de pensii administrate privat, prevzut de Legea
nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicat,
cu modificrile i completrile ulterioare.
(3) Cota contribuiei prevzut la art.28 din Legea nr. 76/2002
privind sistemul asigurrilor pentru omaj i stimularea ocuprii forei de
munc, cu modificrile i completrile ulterioare, pentru anul 2015, este
suma cotelor contribuiilor la bugetul asigurrilor pentru omaj prevzute
la art. 29618 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 571/2003, cu modificrile i
completrile ulterioare.

Art. 21. n anul 2015 nu se acord credite, respectiv fonduri


nerambursabile prevzute la art. 86 i 861 din Legea nr. 76/2002, cu
modificrile i completrile ulterioare.
Art. 22. (1) n anul 2015, pentru plata drepturilor la domiciliul
beneficiarilor, cheltuielile pentru transmiterea i achitarea drepturilor
finanate din bugetul asigurrilor sociale de stat i a celor din bugetul
asigurrilor pentru omaj se stabilesc prin aplicarea unui coeficient ce nu
poate depi 1% din valoarea sumelor pltite i se suport din bugetul
din care se finaneaz dreptul respectiv.
(2) n anul 2015, tariful pentru un talon de plat la domiciliul
beneficiarilor, n situaia n care acetia au optat pentru plata n cont
curent sau n cont de card, este de 2,15 lei i se suport din bugetul din
care se finaneaz dreptul respectiv.
Art. 23. Ordonatorul principal de credite al bugetului
asigurrilor sociale de stat, respectiv al bugetului asigurrilor pentru
omaj are obligaia s transmit Ministerului Finanelor Publice detalierea
n structur, pe funcii, a numrului maxim de posturi finanat n condiiile
legii i salariul mediu de baz pe funcii din anul 2015, n termen de 30 de
zile de la intrarea n vigoare a prezentei legi.
Art. 24. n anul 2015 creditele bugetare estimate pentru 20162018 sunt prezentate Parlamentului i publicate n Monitorul Oficial al
Romniei avnd valoare orientativ.
Art. 25. Anexele nr. 1/03, 2/03/01 2/03/04 i nr. 1/04 - 3/04
fac parte integrant din prezenta lege.

PREEDINTELE

PREEDINTELE

CAMEREI DEPUTAILOR

SENATULUI

Valeriu tefan ZGONEA

Clin POPESCU-TRICEANU

Bucureti,
Nr.