Sunteți pe pagina 1din 2

1.

Care considerati ca sunt afirmatiile adevarate in contextul definitiilor din actele


legislative privind poluarea mediului:
- Introducerea directa si indirecta a unui poluant care poate aduce prejudicii
sanatatii ume si/sau calitatii mediului, dauna bunurilor materiale si sirituale,
ori pot cauza o deteriorare sau o impiedicare a utilizarii mediului in scop
recreativ sau in alte scopuri legitime;
- Poluarea mediului a devenit o problema a tuturor.
2. Precizati cel putin 4 principii ale strategiei de protectie a mediului din Romania:
Prin OUG 195/2005 aprobata prin Legea Protectiei Mediului 256/2006 au fost
aprobate urmatoarele principii:
- Principiul integrarii politicii de mediu in celelate politici sectoriale; Principiul
precautiei in luarea deciziilor; Principiul poluatorul plateste; Principiul
actiunii preventive; Utilizarea durabila a resurselor naturale; Dezvoltarea
colaborarii internationale pentru protectia mediului;
- Principiul retinerii poluantilor la sursa;
3. Precizati cel putin 4 criterii generale de stabilire a prioritatilor in strategia de
protectie a mediului pe care le considerati necesare in situatia actuala si de ce:
- Mentinerea si imbunatatirea sanatatii populatiei si a calitatii vietii coresp.
princ. privind conservarea biodiversitatii;
- Mentinerea si imbunatatirea potentialului existent al naturii princ
dezvoltarii durabile: (dezvoltarea resurselor regenerabile ale naturii si
consumul echilibrat al resurselor neregenerabile);
- Racodarea la prevederile internationale din conventiile internationale si
programele internationale de protectie a mediului;
- Raport maxim profit/cost. Rezultatele pozitive trebuie sa fie mai mari decat
daunele aduse mediului nerespectand normele de protectie a mediului.
4. Care sunt componentele legislative ale protectiei mediului inconjurator? Dati
exemplu pentru fiecare componenta mentionata cu specificarea pe scurt a
continutului sau a numelui sub care este cunoscuta:
Componente legislative:
- Legea fundamentala, legi cadru, legi specifice, decrete Parlamentul (legea
cadru a protectiei mediului 137/1996, actuala lege a protectiei mediului
265/2006; legi specifice cum ar fi: legea apelor 310/2004, legea apei privind
calitatea apei potabile 311/2004, legea 26/1996-privind fondul silvic);
- Hotarari de guvern(HG),ordonante de urgenta (OUG) Guvern (HG
1167/2001-privind infiintarea Garzii de Mediu; OUG 195/2005- privind
protectia mediului inconjurator, aprobata prin 265/2006);
- Ordine ministeriale, decizii, directive, regulamente Ministerul Mediului si
Dezvoltarii Durabile(OM 1108/2007- privind aprobarea nomenclatorului
lucrarilor si serviciilor care se presteaza de catre autoritatile pentru protectia
mediului in regim de tarifare si cuantumul tarifelor aferente acestora; decizia
479/2000- de infiintare a registrului poluantilor emisi pentru activitatile cu
impact semnificativ de mediu; Regulamentul nr. 801/2006- privind exportul
anumitor deseuri destinate recuperarii; Conventia nr. 20/1989- privind
controlul transportului peste frontiera a deseurilor periculoase si a eliminarii
acestora);
5. Care sunt cele 3 tipuri de raspundere juridica, la ce se refera si cum sunt
evaluate?

Raspunderea contraventionala sanctioneaza persoanele vinovate de


savarsirea unei contraventii: din culpa (infaptuirea prevede rezultatul faptei
sale, dar nu il accepta); fara culpa (cand nu se poate vorbi nici de intentie si
nici de culpa, aceasta fiind rezultatul riscului pe care si la asumat pers in
cadrul activitatii economico-productive prestate);
- Raspunderea penala - isi are locul in cadrul reglementarilor juridice de
protectia mediului, pentru incalcarea normelor de reglementare juridica a
protectiei mediului (pentru savarsirea anumitor fapte expres prevazute de
lege prin care se polueaza mediul natural sau artificial; pentru fapte care desi
nu au efect direct poluarea mediului, incalca anumite norme imperative din
reglementarile juridice de mediu);
- Raspunderea civila raspunderea pentru un prejudiciu de mediu prin amenzi
civile sau prestare de munca in folosul comunitatii.
6. Dati exemple de mijloace permisive de protectie a mediului:
- Acordul de mediu este un act tehnico-juridic care stabileste conditiile de
realizare a unui proiect d.p.d.v. al protectiei mediului;
- Autorizatia de mediu un act tehnico-juridic emis de autoritatea competenta
pentru protectia mediului;
- Autorizatia integrata de mediu reprezinta actul tehnico-juridic emis de
autoritatea competenta pentru protectia mediului conform dispozitiilor in
vigoare;
7. Dati exemple de mijloace imperative de protectie a mediului:
- Standarde de mediu - nivelurile de concentratie maxima admisibila in apa,
aer,sol si subsol;
- Standarde de emisie masoara nivelul admis al poluarii la capatul fluxului
tehnologic;
- Standardele de proiectare specifica tehnicile si echipamentele prin care se
realizeaza controlul asupra poluarii;
- Standarde de produs precizeaza anumiti parametri ai unor produse a caror
utilizare poate genera impact negativ asupra mediului.
8. Ce reprezinta si cum se defineste conceptul de dezvoltare durabila?
-

Dezvoltare durabila: dezvoltatea care corespunde necesitatilor prezentului fara a


compromite posibilitatea generatiilor viitoare de a-si satisface propriile necesitati.
Conceptul de DD trebuie sa raspunda consensul si obligatiile celor implicati in protectia
si prevederile poluarii mediului.
9. Care sunt principalele surse de poluare ale mediului inconjurator si care sunt
prin urmare principale tipuri de poluari? Care este dintre toate cea mai grava sau
dezastroasa?
- Industriale, activitatea umana gospodareasca, agricultura intensiva si
industriala, transportul.
10. Care sunt actele normative de baza (lege, hotarare, ordonanta, ordin, etc.) privind
protectia mediului inconjurator?
- Legea Mediului 265/2006; OUG 195/2005 protectia mediului inconjurator;
Legea 310/2004 Legea Apelor; Legea 311/2004 Legea privind calitatea
apei potabile; HG 352/2005 - privind normele de calitate ale evacuailor ale apelor
uzate in diferiti receptori;