Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect didactic

Profesor: Ionita Flori


Aria curricular:Matematica si stiintele naturii
Disciplina:Biologie
Clasa:a XII-a B
Data :25.11.2014
Unitatea de nvare :Organizarea materialului genetic
Subiectul leciei:Organizarea materialului genetic la eucariote(ek) .
Resurse de timp :45 minute
Tipul leciei:lectie mixta
Scopul leciei:.cunoasterea organizarii materialului genetic la eucariote
Competene specifice:1.1;1.2;3.1;4.1;4.2;
Competente derivate:
La sfritul lectiei elevii trebuie s fie capabili :
CD 1 Explicarea organizrii materialului genetic la EK
CD2 Evidenierea structurii cromozomului ek cu ajutorul problematizrii si materialului ppt
CD3-Definirea notiunilor de :Octamer, nucleosom, solenoid
CD4- Explicarea formrii fibrelor de cromatin cu ajutorul modelelor
CD5 Argumentarea corelaiei structur-funcie eucromatinei si heterocromatinei

Resurse procedurale:conversatia euristica,explicatia ,observatia,


Resurse materiale:manual, ,calculator,videoproiector ,fise de evaluare,
Tipul de organizare a activitii:frontal,individual,.
Anticiparea dificultilor:- intrerperea curentuluiutilizarea planselor;
-intrebari ale elevilor ce depasesc programaasigurarea unui fond de documentare;
Bibliografie
-Gabriel Corneanu, Aurel Ardeleanu, Gheorghe Mohan,Biologie. Manual pentru clasa a XII-a, editura Corint, 2008
-Ciurchea Maria,Ciolac Russu Anca,Iordache Ion-Metodica predarii stiintelor biologice,EDP,1982-Ghid metodologic de aplicare a programei de
biologie, CNC
-Prof. Dr. Viorel Lazar, Prof. Mariana Nicolae: Lectia- forma de baza a organizarii procesului de predare invatare la disciplina Biologie, Ed. ARVES,
2007.
-Viorel Lazar,Daniela Caprarin:Metode didactice utilizate in predarea biologiei,Ed.Arves,2008
- Ion Iordache si Ulpia Maria-Leu, Metodica predrii biologiei, editura Universitii Al. I. Cuza Iai, 2001
- Programa de biologie, aprobat cu ordinul MedCT
1

DESFASURAREA LECIEI
Nr.
crt

Etapele leciei
Competene
derivate

1.

Organizarea
clasei

2.

2.Reactualizarea
cunotinelor
anterioare

3.

Captarea
atentiei

4.

Anuntarea temei
si obiectivelor

5.

Dirijarea
invatarii

ACTIVITATE DESFURAT
Activitatea
Activitatea elevilor
profesorului
-pregateste materialul
didactic;
-noteaza in catalog
elevii absenti si verifica
daca sunt conditii
optime pentru
desfasurarea orei;
- prin chestionare
orala.

CD2

-incadreaza
organismele ce aprtin
EK
si
explica

Resurse
materiale

-isi pregatesc cartile si


caietele;

- adreseza ntrebri,
urmreste elaborarea
rspunsurilor din care
verifica notiunile predate.
- se gandesc la solicitarea
profesorului ,raspunzan

- solicita elevilor sa-si


reaminteasca cum este
organizat materialul
genetic la formele
acelulare de viata si la
pk
-Anuna titlul leciei si -ascult ,noteaza
il scrie pe tabla
Materialul genetic la
eucariote
-comunica
clar
competentele derivate
ale leciei;
CD1

Resurse
procedurale

Resurse
temporale

Metode
de ev.

Conversatia
Euristica

10

Conversatia
euristica

Conversatia
euristica

-ascult, observ, scriu,

Observatia
Explicatia

-CD,
-Calculator
-videoProiector

20

oral

Oral

CD3
CD4
CD5

6.

Obinerea
performanei

7.

Asigurarea
feed back-ului

organizarea materilului
genetic,
prezinta
structura arhitecturala a
cromozomului
-asocierea cu proteinele
Histonice
Clasificare proteinelor
si
formare
Nucloesomului ;primul
stadiu de compactare al
mat genetic
Explica
formarea
SolenoiduluiClasificare
cromatine
dpdv
structural si functional

-urmaresc imaginile
explicatia profesorului.

Inventariaza principalele
informatii si solicita
elevilor sa dea raspunsuri
clare pentru a verifica
masura in care au fost
atinse obiectivele, pe
baza unei fimagini din
prezentare ppt pe care o
vizualizeaza.
Prin chestionare orala pe
tot parcursul lectiei si pe
baza fisei de evaluare
(Anexa2)

Privesc imaginea si
decriu evolutia
materialului genetic

si

Conversatia
-Calculator
-videoproiector
Oral

-ascult, observ, scriu,

-Calculator
-videoproiector
Conversatia

-ascult,scriu

Completeaza fisa de
evaluare

Vizulaizare si
explicatie pe
imagine

Fisa de
evaluare.

scris

Anexa 1.Schema tablei


ORGANIZAREA MATERIALULUI GENETIC
Organizarea materialului genetic la eucariote
Ek :protiste, plante , animale.sunt organisme unicelulare sau pluricelulare ale caror celule prezinta:nucleu,cu membrana dubla cu pori, mitocondrii,
AG
Materialul genetic:-nuclear
-extranuclear(in citoplasma la mitocondrii si cloroplaste)-se replica singure,AND- circular deschis sau inchis
1. Materialul genetic nuclear
-localizat in nucleu reprezentat de cromatina (forma interfazica a cromozomilor)
-cromozomii structuri permanente in nucleu, vizibile la MO in timpul diviziunii celulare
Cromozomii:ADN, ARN, proteine histonice, cantitati mici de lipide, ioni de Ca si Mg
AND cromozomal-este asociat cu proteine5 histonice:HI;2H2A;2H2B,H3;H4;
Histonele 2H2A;2H2B,H3;H4; formeaza octamerul histonic;este un complex de 8 molecule proteice asociate cate 2 pentru fiecare tip.
Macromolecula AND se infasoara in jurul octamerilor spiralat formand: NUCLEOSOMUL
Se asociaza cu H1 si un fragment AND si formeaza NUCLEOFILAMENTE
Se spiralizeaza iar prin compactare se formeaza
Solenoidul
Cromatina
Cromozomul metafazic:2 cromatide surori unite la centru prin CENTROMER
Din punct de vedere structura cromatina este de doua feluri:Eucromatina: deschisa la culoare
formata din ADN nerepetitiv secvente numite exoni
Heterocromatina:colorata mai intens
Adn repetitive, intoni
La capatul cromozomului metafazic se gasesc structuri numite telomere.Reprezinta regiuni Adn cu rol in replicare si in stabilitatea
cromozomului.

Anexa 2
FISA DE EVALUARE
1.Completati spatiile libere:
La ek , genomul este reprezentat de ................................................................................... .ADN cromozomal este asociat cu 4 .......
formand ....iar acesta se asociaza cu H1 formand.......
2. Asociati corespunzator cele doua coloane:
Material genetic
.....1.material genetic nuclear
.....2.mitocondrii
.....3.cloroplaste

caracteristici
a.este autodivizibil
b.se replica singur
c. Reprezentat de cromatina

Punctaj:subiectul 1 =3puncte ; subiectul 2= 6 puncte ; 1 punct din oficiu


Timp de lucru : 5 minute