Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA POLITEHNICA

DIN BUCURE~TI

Facultatea

NumArullegitimatiei de bancli

_
Numele

CHESTIONAR DE CONCURS

Prenumele tatlilui

Prenumele
DISCIPLINA: AlgebrA ~i Elemente de AnalizA Matematicl

MIA

VARIANTA

1. Sa se rezolve eeuatia
a) x=5; b) x=2;

e) x=3;

2. Sa se calculeze I = J~
(x2
a) I=.!.

2'

b) 1=2'

= 8. (5 pet.)

2x+1

t) x=-3.

e) x=O;

x)dx (5 pet.)

c) 1=

d) x=4;

o d) I = ~. e) 1= 6' t) 1= _.!..
,

3'

3. Ecuatia ~ x-I + x = 7 are solutia: (5 pet.)


a) x=6;b)

4.

x=l;c)

x=O;d)

Suma solutiilor eeuatiei


a) 2; b) 3; c) 5; d)

x2

x=-I;e)

x=2;t)

x=5.

x - 2 = 0 este: (5 pet.)

J2 ; e) 1; t) O.

5. Fie numarul complex z = 1+ 2i . Atunei: (5 pet.)


a) Izl=6;b)

Izl=O;e)

Izl=.J7;d)

Izl=-I;e)

Izl=~;t)

Izl=4.

123
6. Sa se caleuleze determinantul D = 4 5 6. (5 pet.)
789
a) D=3;b)

D=I;c)

D=5;d)

7. Fie E =..[4 + {j8 + ~


a) E=6;

b) E=3;

Ie nctla
8 F fu .
a) m=4;b)

x =

f ()

D=2;e)

D=4.

. Atunci: (5 pet.)

c) E=12;

d) E=28;

x+m, X
{2X2

m=ll;c)

D=O;t)

e) E=I;

t) E=7.

. etermmatl m E ~ pentru care netla


..
l!J)
fu .

+ + 2, xx~O
<0 D

m=2;d)

m=l;e)

m=5;t)

m=7.

9. Multimea solutiilor ecuatiei Ix -11 = 3 este: (5 pet.)


a)

0;b)

{-2,4};c)

{5};d) {3};e) {5,7};t) {O,I}.

MIA-C

este contmua..

pet.
(5

10.Pentru

mEC\{O}

ZI*Z2=mzIZ2-im(ZI+z2)-m+i,

se define~te legea de compozitie:

Sa se calculeze suma modulelor valorilor lui m pentru care simetricul elementului


a) 4; b)

J2 ; c)

a)

1+ i este 2 +i . (5 pet.)

.J3 ; d) J5; e) 2; f) 1.
2

11. Fie functia

'v'ZI,z2EC.

g: lR ~

g (x ) = foX

lR,

este concava; b)

et

dt. Atunci:' (5 pet.)

are doua puncte de extrem; c)

este convexa; d)

g' (0 ) = 7;

e)

este crescatoare;

f) g este descrescatoare.
lui m E lR pentru

12. Mu1timea valorilor


este: (5 pet.)

m{>,-:' JU[>l

a)

e) m E ( -00,

e12}

14. Fie

+ 1 are doua solutii reale distinete

m{~

}U(l,e]; d) mE(-<o,o]Ut~};

c)

cl. (5 pet.)

E=15;c)

E=-5;d)

f = X3

polinomul

me[.~,_);

b)

2ln Ixl = mx2

f) m E (-00,1) .

13. Calculati E = C~ +
a) E=2;b)

care ecuatia

3X2

E=O;e)

+ 2X.

Daea

E=20;f)

E=10.

xl'

x3

x2,

sunt

radacinile

polinomului

f,

atunei

E = xl + x~ + xi este egala eu: (5 pet.)


a) 5; b) 7; c) 2; d) -2; e) 4; f) -4.
15. Fie h: lR ~ lR, h(x) = x3 -3x. Atunei h'(l) este: (5 pet.)

a) -4;b)O;c)

16. Fie matrieele: A =

a)

-;d)
--;e)
4
3

1
2
-;f)-.
2
3

(13 42) ~i B = ( -1
0 2
1). Sa se determine

c=( ~1 :} b) C=( ~

:}

17. Solutia reala a eeuatiei ~ x - x-I


3
2

c)

C=(

matrieea C = AB - BA. (5 pet.)

=~~}d) c=G

~2} 0) C=(~ ~} l) c=( ~

= x este: (5 pet.)

231

a) -1; b) -; e) -; d) 1; e) 0; f) --.
7
5
11

18. Sa se rezolve sistemul

x+2y=4
{xy=1

a) x=2,y =1; b) x=-2,y

=-2;

. (5 pet.)
c) x=-I,y

=3; d) x=5,y =-4;

MIA-C

e) x=4,y

=0; f) x=O,y =-1.

~5}