Sunteți pe pagina 1din 2

Constructii masive

CURS 7 24.11.2014
Printr-o alegere corespunzatoare a proprietatilor dinamice, raspunsul seismic obtinut poate fi destul de
corect. In tabelul de mai jos se dau proprietatile discrete echivalente pentru semispatiul elastic
determinate pentru o placa circular rigida cu raza r, rezemata pe un teren de fundare cu modulul de
rigiditate G, coeficientul lui poisson si densitatea. Aceste valori vor fi folosite in formularea ecuatiilor de
miscare ale sistemului teren de fundare structura.
Gradul de
libertate
Vertical

Constanta elastic [k]

Amortizarea vascoasa

Orizontal
(

(
(

)
)

Masa virtuala aditionala

Rotire
Torsiune
G- modul el trans
r-raza
-densitatea
-coef Poisson

Analiza interactiunii dinamica dintre structura si terenul de fundare pe abza ideii semispatiului elastic
are avantajul unei mari simplitati si a unui effort de calcul redus. Dar procedeul are si o serie de
neajunsuri care nu pot fi trecute cu vederea. Printre acestea:
1) Proprietatile de rigiditate si amortizare ale solului sunt determinate cu o mare aproximatie si numai in
cazurile terenurilor nestratificate sau omogene sau cel mult alcatuite din doua straturi;
2) In determinarea valorilor constantelor elastic ale resorturilor echivalente este necesar sa se cunoasca
modulul de deformatie al solului adiacent structurii care este influentat de o serie intreaga de factori si
care va modifica substantial si in mod necontrolat rezultatele calculelor;
3) Nu este posibil sa se tina seama de variatia excitatiei dinamice la diferite adancimi in terenul de
fundare. In concluzie aplicabilitatea acestui procedeu in analiza dinamica a masivelor din material locale
trebuie privita cu multa prudenta. Suprafata mare de rezemare, neomogenitatea terenului de fundare,
variatia excitatiei intre limitele suprafetei de rezemare sunt factori care vor influenta mult rezultatele.

FORMULAREA IN ELEMENTE FINITE


Procedeele de analiza a interactiunii dinamica structura teren de fundare bazate pe metoda elementelor
finite raspund in mai mare masura acestor obiective. Cel mai important avantaj al MEF este ca poate
modela o situatie fizica cu mai mult realism. Poate reprezenta cu usurinta rigiditati si amortizari
variabile, diferite stratificatii, etc.
Aceasta metoda a fost aplicata in diverse moduri, una dintre metodele de analiza este pe substructure.
Ecuatia de miscare pentru o structura tinand seama de interactiunea cu terenul de fundare se poate
scrie sub urmatoarea forma.
, - * +

, -* +

, -* +

, - ( )

* ( )+) )

Constructii masive
CURS 7 24.11.2014
[

, -* ( )+

D-vect deplasarilor
P-vect fortelor de interactiune cu terenul de fundare
B(de la maraj)-nodurile de la baza constructiei aflate la interfata structura-teren de fundare
Fortele de interactiune P^b- sunt legate de deplasarile modale de la baza notate cu D^b
Problema amortizarii prin radiatii
In analizele de interactiune dinamica baraj-teren de fundare effectuate prin metoda MEF prin limitarea
domeniului discretizat din terenul de fundare se realizeaza niste margini artificiale ale domeniului prin
care se propaga undele seismice. Acestea au ca efect de cele mai multe ori conservarea artificiala a unei
energii in interiorul domeniului discretizat ca urmare a reflectarii energiei radiate de structura.
Cu cateva exceptii procedeul general adoptat pentru a preveni aceasta reflectare de energie este de a
extinde domeniul discretizat cat mai mult astfel ca undele radiale sa fie absorbite prin amortizarea
interna a materialului. Pentru a inlatura acest neajuns si a putea lucra cu niste domanii discretizate de
dimensiuni rezonabile s-a propus introducerea unor modele prevazute cu amortizori de tip vascos pe
conturul terenului de fundare discretizat. Acesti amortizori sunt constituiti din elemente finite avand
aceleasi functii de forma ca si celelalte elemente, dar cu o capacitate de amortizare mai mare. S-a
demonstrate ca introdicerea unor coeficienti de amortizare cu valorile Vs (densitatea mediului si viteza
undelor transversal)si Vc(densitatea mediului si viteza undelor se compresiune) pe unitatea de
suprafata, pe contur conduce la absorbirea perfecta a undelor elastic masice. Acesti coeficienti vor
conduce la realizarea unei matrice de amortizare echivalente din punct de vedere cinematic. Pentru
aceasta se va expresia fortei elementare de amortizare intr-un element sub forma:

] { }

[
(

INTERACTIUNEA STRUCTURA FLUID