Sunteți pe pagina 1din 5
TUTORIAL PRIVIND MODUL DE LUCRU ÎN CADRUL PLATFOMEI NETACAD ( www.netacad.com ) Observaţii: 1. având
TUTORIAL PRIVIND MODUL DE LUCRU ÎN CADRUL PLATFOMEI NETACAD ( www.netacad.com ) Observaţii: 1. având

TUTORIAL PRIVIND MODUL DE LUCRU ÎN CADRUL PLATFOMEI NETACAD ( www.netacad.com)

Observaţii:

1. având în vedere experinţa anterioară, pentru desfăşurarea activităţilor pe platforma NetAcad vă recomand să utilizaţi browser-ul Mozilla Firefox sau Internet Explorer deoarece celelalte browsere (Opera, Google Chrome, Safari) nu funcţionează corect;

2. în cadrul profilului dvs. vă puteţi edita/redenumi datele personale aşa cum doriţi, excepţie făcând adresa de mail (ATENŢIE!!!:

- adresa de mail cu care v-aţi înregistrat nu se editează/redenumeşte/modifică;

- pentru a fi in concordanta cu instructorii dvs. setati timpul/ora profilului dvs. pentru Europa de Est);

3. recomandăm redenumirea Screen Name pentru utilizatorii al căror nume conţine diacritice deoarce acestea nu sunt incluse în cadrul contului creat automat (ATENŢIE!!!: după modificare Screen Name sau Password este obligatorie logarea cu noile valori);

4. în vederea clarificării unor probleme sau anumitor aspecte legate de aplicaţie, documentaţie, examene, etc. recomandăm utilizarea cu preponderenţă a funcţiei de chat Inbox sau a funcţiei de forum Discussions prezente în cadrul site-ului şi prezentate mai jos;

5. descărcaţi din cadrul platformei Cisco softul PacketTracer şi instalaţi-l pe staţia dvs. de lucru în vederea desfăşurării laboratoarelor prezente în curs;

6. descărcaţi de pe net softul Java Runtime Environment (JRE) şi instalaţi-l pe staţia dvs. de lucru în vederea susţinerii examenelor practice (PT Practice SBA);

7. nu ezitaţi să accesaţi link-urile şi să utilizaţi funcţiile disponibile în cadrul platformei de învăţare deoarece rolul lor este acela de a vă ajuta pe dvs. în parcurgerea facilă a cursului;

MOD DE DESFĂŞURARE AL CURSULUI:

1. documentaţia cursului este accesibilă online şi permanent, în cadrul clasei de studiu;

2. de la data activării clasei, studentul va parcurge săptămânal câte un capitol din documentaţia online aferentă cursului;

3. fiecare capitol conţine teme de laborator (se regăsesc în cadrul documentaţiei cursului);

4. temele de laborator au rol de aprofundare într-un mediu aplicativ virtual a materiei prezentate şi se rezolvă de fiecare student în parte, pe computerul personal, prin descărcarea şi instalarea aplicaţiei PacketTracer;

6. în săptămâna următoare celei alocate pentru studierea unui capitol va fi activ examenul corespunzător capitolului, studentul având obligaţia de a accesa şi susţine online, în cadrul platformei Cisco, respectivul examen;

7. examenele sunt de tip grilă, cu durata de 60 min., fiecare conţinând 20-25 întrebări din materia aferentă respectivului capitol şi poate fi susţinut de max. 3 ori, punctajul minim de promovare fiind 75%. Obs.:poate fi accesat pe durata a 7 zile din momentul activării.

8. după parcurgerea tuturor capitolelor vor fi activate examenele finale (practice şi teoretice);

9. examenele de tip Practice SBA vor consta în rezolvarea unor probleme aplicative prin intermediul softului PacketTracer pe durata a 120 min și pot fi susținute de max. 10 ori, punctajul minim de promovare fiind 75%. Obs.: poate fi accesat pe durata a 7 zile din momentul activării.

10. examenul Practice Final este de tip grilă, pe durata a 75 min., conţine 50 întrebări (majoritatea sub formă de probleme) din toată materia aferentă cursului şi poate fi susţinut de max. 5 ori, punctajul minim de promovare fiind 75%. Obs.:poate fi accesat pe durata a 7 zile din momentul activării.

11. Final Exam este examen teoretic de tip grilă, pe durata a 75 min., conţine 50 întrebări din toată materia aferentă cursului şi poate fi susţinut de max. 2 ori, punctajul minim de promovare fiind 75%; (Obs. poate fi accesat pe durata a max. 8 ore din momentul activării)

12. pentru cei interesaţi de susţinerea examenelor de acreditare Cisco (ICDN1, ICDN2, CCNA) este bine de ştiut faptul că obţinerea unui punctaj de peste 75% din prima încercare la examenul teoretic final determină obţinerea unui voucher ce poate fi utilizat la plata taxei de examinare.

MOD DE UTILIZARE:

1. Logare

- logarea se realizează accesând în browser (recomandat Mozilla Firefox) pagina www.netacad.com, introducând apoi username şi parola în câmpul Sceen Name, respectiv Pasword;

Firefox) pagina www.netacad.com , introducând apoi username şi parola în câmpul Sceen Name, respectiv Pasword;

2.

Accesarea clasei în care suntem înregistrat

- pe pagina principală a site-ului se regăsesc link-urile către clasele în care suntem înrolaţi – de ex. STS-MyClass-Exploration1 (în prima etapă există o singură clasă activă);

- prin accesarea link-urilor existente ajungem pe pagina principală a clasei în care suntem înrolaţi;

- totodată, în cadrul meniului orizontal aflat pe prima pagină sunt accesibile:

o

informaţii despre Academia Cisco şi cursurile existente – submeniul About Us;

o

tutoriale şi informaţii referitoare la modul de lucru în cadrul platformei şi la curs – submeniul Program;

o

oferta de curs a academiei şi link către soft-ul PacketTracer – submeniul Offerings.

Notă: Pentru o înţelegere corectă a modului de lucru şi a ofertei educaţionale în cadrul Academiei Cisco recomandăm studierea informaţiilor prezente în meniul orizontal, în special a celor de tip tutorial.

Academiei Cisco recomandăm studierea informaţiilor prezente în meniul orizontal, în special a celor de tip tutorial.

3.

Lucrul în cadrul clasei de studiu

3. Lucrul în cadrul clasei de studiu - pagina aferentă clasei de studiu conţine elementele ce

- pagina aferentă clasei de studiu conţine elementele ce permit gestionarea evenimentelor în cadrul cursului;

- funcțiile acestor elemente sunt definite după cum urmează:

o

o

Meniul orizontal Courses – permite navigarea rapidă între clasele în care suntem înscrişi (iniţial suntem înscrişi într-o singură clasă de studiu); Assignments – permite accesarea examenelor aferente cursului (examenele se activează periodic numai de către instructor); Grades – permite vizualizarea rezultatelor aferente examenelor din cadrul cursului (reprezintă un catalog virtual); Calendar – utilizat pentru vizualizarea programării în timp a evenimentelor în cadrul clasei;

Meniul vertical Home – link către pagina principală a clasei, pagină din care lansăm documentaţia aferentă cursului; Announcements – link către pagina mesajelor şi informaţiilor postate de către staful Academiei Cisco (instructori, manageri, etc.) – se recomandă accesarea periodică pentru a fi la curent cu toate informaţiile aferente cursului;

Assignments – permite accesarea examenelor aferente cursului (examenele se activează periodic numai de către instructor); Discussions – link către funcţionalităţile de tip forum prezente în cadrul platformei Cisco – se recomandă utilizarea funcţionalităţi pentru discuţii, rezolvarea problemelor, clarificarea aspectelor legate de curs; Pentru a cunoaşte modul de utilizare a facilităţilor de chat/transmitere mesaje/mail vă recomandăm tutorialul postat în submeniul Program/NetSpace FAQs and Tutorials din cadrul meniului orizontal al pagini principale a site- ului. Grades – permite vizualizarea rezultatelor aferente examenelor din cadrul cursului (reprezintă un catalog virtual); People - link către pagina ce conţine toţi membrii unei clase (studenţi + instructori) – permite trimiterea de mesaje către membrii clasei; Pages – permite accesul către alte pagini web disponibile în cadrul platformei Cisco; Files – permite accesul către resursele (fişierele) disponibile în cadrul clasei – pot fi descărcate pe computerul propriu; Syllabus – element cu rol de cuprins – permite accesul rapid către toate resursele de studiu (documentaţie, examene, etc.) aferente cursului; Modules – link ce permite accesarea unor prezentări Studiu de caz cu rol în aprofundarea cunoştinţelor dobândite;

o Alte elemente:

Getting Ready – se accesează în vederea instruirii studentului şi pregătirii computerului pentru îndeplinirea temelor de laborator (permite descărcarea kitului PacketTracer, verificarea funcţionalităţii maşinii virtuale Java ce trebuie instalată în vederea susţinerii examenelor de tip SBA; Launch Course buton prin care se accesează documentaţia de studiu aferentă cursului; Inbox - link către funcţionalităţile de chat/transmitere mesaje/mail disponibile în cadrul platformei Cisco – se recomandă utilizarea cu preponderenţă a acestei funcţionalităţi pentru discuţii, rezolvarea problemelor, clarificarea aspectelor legate de curs; Pentru a cunoaşte modul de utilizare a facilităţilor de chat/transmitere mesaje/mail vă recomandăm tutorialul postat în submeniul Program/NetSpace FAQs and Tutorials din cadrul meniului orizontal al pagini principale a site- ului.

FLORIN FETICU Instructor Academia Cisco