Sunteți pe pagina 1din 11

Proiect Sisteme Informatice de Gestiune

Studenti:
Enache Ana Cristina
Duru Alexandra Gabriela
Florea Bianca Diana
Dumitrescu Andreea
Grupa 646,seria B,an III,CIG

Profesor coordonator:Zaharie Dorin


2013

O societate ofera servicii de inchiriere autoturisme .Autoturismele sunt


clasificate in categorii.
Fiecare categorie este caracterizata prin plaja de capacitati ale motorului (notate
conventional prin numere cuprinse intre 1 si 8) si tipul de combustibil folosit
(benzina sau motorina).
Pentru fiecare autoturism aflat in posesia societatii se cunosc marca, modelul,
data achizitiei, nr. de inmatriculare si categoria careia ii apartine.
In momentul inchirierii se memoreaza datele de identificare ale clientului,
respectiv CNP, nume , prenume, adresa, nr. si termenul de valabilitate al
permisului de conducere, atribuindu-se automat un nr. identificator, folosit la
eventualele inchirieri ulterioare pentru a evita reintroducerea datelor
personale.Sunt acceptate doar persoanele aflate in posesia unui permis de
conducere valabil cel putin pana la sfarsitul lunii urmatoare celei a inchirierii.
Inchirierea se consemneaza intr-un document cu nr. unic, precizand data cu care
incepe si durata zilei.Evident, un autoturism poate fi inchiriat numai daca este
disponibil in momentul respectiv.
Restituirea se inregistreaza in raport cu numarul documentului de inchiriere
corespunzator.In momentul inregistrarii restituirii, se actualizeaza diisponibilitatea
autoturismului respectiv si se calculeaza suma datorata de client, in modul urmator:
fiecare zi de inchiriere este facturata pe baza tarifului zilnic corespunzator
categoriei autoturismului
pentru fiecare zi de inchiriere este prevazuta o distanta forfetara, stabilita in
raport cu categoria autoturismului, inclusa in tariful zilnic.
fiecare km parcurs in plus fata de distanta forfetara este facturat distinct, pe
baza unui tarif per km, stabilit de asemenea, in functie de categorie; rezulta de aici
ca este necesara inregistrarea kilometrajului in momentul inchirierii si al restituirii,
pentru a putea calcula nr. total de km parcursi.
Cele doua tarife-zilnic si per km- variaza in timp, in functie de deciziile conducerii
societatii.Facturarea se face intotdeauna la tarifele valabile la data inchirierii, chiar
daca se modifica pe parcursul acesteia.

Functionalitatile solicitate de utilizator include urmatoarele prelucrari:


-administrarea autoturismelor detinute: achizitionari, casari
- administrarea clientilor: client noi, modificare date personale
- gestiunea inchirierilor: stabilire tarife, inchirieri, restituiri
Societatea foloseste pentru derularea activitatii urmatorul personal:
-un gestionar responsabil cu predarea si preluarea autoturismelor inchiriate
- un asistent commercial, responsabil cu inregistrarea clientilor, intocmirea
documentelor de inchiriere, inregistrarea restituirilor si facturarea sumelor datorate.

Restrictii
Restrictii de rol:Incluziune
a.Un client nu poate inchiria daca nu detine permis.
b.Un client nu poate restitui daca nu a inchiriat.
c.Un client nu poate primi facture daca nu a restituit automobilul.

Restrictii pe domeniu:
1.Tipul combustibilului poate fi doar benzina sau motorina.
2.Capacitatea motorului poate lua valori intre 1-8.
4.Numarul permisului trebuie sa aiba 10 caractere.
5.CNP-ul trebuie sa fie format din 13 cifre.

Restrictii de integritate:
3.Data facturii trebuie sa fie mai mare decat data inchiriere si egala cu data
restituire.
6.NrInmatriculare trebuie sa fie de forma:
judet -YY(2 cifre)- ZZZ( combinatii de 3 litere)
judet -YYY (3 cifre) ZZZ(combinatii de 3 litere).
7.Data restituirii trebuie sa fie mai mare decat data inchiriere.
8.Termen valabilitate sa fie mai mare cu o luna decat data inchiriere.

Restrictii structurale:
Pe entitatea Categorie avem o asociere partiala din cauza cardinalitatii minimale 0
si vor exista realizari ale entitatii care nu vor participa la nici o asociere.
Pe entitatea Inchirieri avem o asociere totala din cauza cardinalitatiilor minimale
1 si deci vor exista cel putin o realizare a entitatii care va participa la o realizare a
asocierii.
Pe entitatea Facturi avem o asociere totala din cauza cardinalitatii minimale 1 si
deci vor exista cel putin o realizare a entitatii care va participa la o realizare a
asocierii.
Pe entitatea Restituiri avem o asociere totala din cauza cardinalitatii minimale 1
si deci vor exista cel putin o realizare a entitatii care va participa la o realizare a
asocierii.
Pe entitatea Clienti avem o asociere totala din cauza cardinalitatii minimale 1 si
deci vor exista cel putin o realizare a entitatii care va participa la o realizare a
asocierii.
Pe entitatea Autoturisme avem o asociere totala din cauza cardinalitatii minimale
1 si deci vor exista cel putin o realizare a entitatii care va participa la o realizare a
asocierii.

Modelul logic al datelor


Autoturisme (Nr.Inmatriculare, Marca, Model, DataAchiz, CodCategorie)
Categorie (CodCategorie, CapacitateMotor, TipCombustibil, TarifZilnic)
Inchirieri (NrDocumentInchirieri, DataInchirieri, Durata, NrInmatriculare,
IdClient)
Clienti (IdClient, CNP, Nume, Prenume, Adresa)
Permise (NrPermis, TermenValabilitate, IdClient)
Restituiri (NrDocumentRestituire, DataRestituire, NrDocumentInchiriere, NrFact)
Facturi (NrFactura, DataFactura, SumaPlata)
Kilometraj ( NrDocumentInchirieri, NrDocumentRestituire, KmlaInchiriere,
KmlaRestituire, Tarif/km)

Modelul conceptual al prelucrarilor


Modelarea prin retele Petri: