Sunteți pe pagina 1din 222

CALCULUL SI CONSTRUCTIA MOTOARELOR

AEROREACTOARE
(Conspecte de curs)
Prof. dr. Ing. Ioan Manole

CALCULUL DE REZISTEN

A PALETELOR

1 IPOTEZE. REGIMURI DE CALCUL.


Solicit rile din palet depind de:
- legea de varia ie a ariei sec iunii paletei n lungul acesteia,
- temperatura paletei pe profil i n lungul paletei,
- tura ie, respectiv regimul motorului la care se efectueaz calculul,
- debitul de gaze i parametrii gazelor care trec prin re eaua de palete,
- timpul de func ionare a paletei la diferite regimuri,
- materialele din care se execut paletele,
n final rezisten a paletei se apreciaz prin coeficientul de siguran :
t

KI =

n care
t - tensiunea limit de rezisten a materialului aflat la temperatura t, i
pentru timpul de func ionare ore,
- tensiunea total rezultat din nsumarea tuturor tensiunilor produse
de: ntindere, ncovoiere, r sucire, vibra ii, ncalzire neuniform ,
calculate n punctul considerat al paletei.
Real, paleta reprezint o bar , avnd particularit i constructive impuse de diferite
condi ii:
- condi iile de curgere gazodinamic , prin care se define te forma profilului i
principalele dimensiuni (lungime, coard , grosime), presiunile, vitezele, i
temperaturile gazelor, desimile re elelor de palete,
- condi iile de fabrica ie i montaj,
- condi iile de materiale disponibile i de economicitate,
- destina ia paletei (rotor, stator),
- destinatia motorului i condi iile de exploatare.

Solicit rile din palet pot fi:


A - Statice, date de:
- for a centrifug ,
- momentele ncovoietoare date de for a centrifug
a gazelor,
- momentele de torsiune.
B - Dinamice, date de:
- vibra ii,
- ncalzire neuniform ,
- ocul termic.
For ele i momentele produc:
- ntindere i fluaj,
- ncovoiere i torsiune,
- oboseal mecanic i termic .
Calculul de rezisten se poate face:
- calculul de dimensionare (proiectare) pe palete noi,
- calculul de verificare pentru palete existente.
Calculul de rezisten este deosebit pentru:
- paletele de rotor,
- paletele de stator.

i de for a de presiune

2 CALCULUL PALETELOR DE ROTOR SOLICITATE STATIC.


2.1. IPOTEZE DE CALCUL.
A - Se consider paleta ca o bar ncastrat la un cap t i liber la cel lalt cap t.
B - Paleta este solicitat numai la:
- for a centrifug rezultat din antrenarea n mi care de rota ie,
- momentul ncovoietor dat de o component a for ei centrifuge, n cazul
paletei la care centrele de greutate ale profilelor nu sunt dispuse pe raza
care trece prin centrul de greutate al sec iunii de la baza paletei,
- momentul ncovoietor dat de forta de presiune a gazelor.
C - Paleta este nc lzit uniform pe toat aria sec iunii profilului aflat la aceea i
raz , dar temperatura poate varia n lungul paletei,
D - Paleta este rigid , neexistnd deforma ii semnificative sub ac iunea for elor i
a momentelor, fa de starea ini ial ,
E - Solicit rile din palet corespund domeniului elstic de deforma ie,
F - Ini ial se negrijeaz efectul momentelor de torsiune, considernd c abaterea
ntre pozi ia centrului de greutate al profilului i centrul de presiune este foarte
mic ,
G - Paleta este antrenat n mi care de rota ie,
H - Propriet ile mecanice ale materialului sunt acelea i n toate punctele sec iunii
aflat la o anumit raz .
n mod real:
- sub ac iunea for ei centrifuge apar for e tangen iale care au tendin a s
desr suceasc paleta,
- la pornirea i oprirea motorului tensiunile termice sunt mari i au sensuri
diferite,
- apar tensiuni mari termice i din vibra ii.

2.2. REGIMURI DE CALCUL.


Se consider :
1 - regimul de tura ie maxim , la punct fix,
n = n max , V = 0,
t = 15C, H = 0
V - viteza de zbor, H - nal imea de zbor, n - tura ia, t temperatura
2 - regimul debitului de gaze maxim,
n=n max , V=V max ,
t = 60C, H = 0
rezultnd:
M gI = max
Fc = max .
3 - regimul debitului de gaze minim,
n = n max , V = V max ,
H = H max ,
la care:
M gI = min
Fc = max .
4 - regimul la care temperatura gazelor este cea mai mare i cea mai mic la
intrarea acestora n motor.

2.3. TENSIUNILE TOTALE DIN PALET .


Tensiunile totale ntr-un punct z, aflat pe suprafa a profilului, situat la o anumit raz pe
palet , reprezint nsumarea tensiunilor mecanice date de for a centrifug
i de
momentele ncovoietoare, precum i a tensiunilor termice dezvoltate n acel punct.
i = i .mec + t
Tensiunile mecanice sunt:
- de ntindere
i =

Fc
A

- de ncovoiere
I =
I =

M
I
M
I

unde:
Fc - forta centrifug ,
A - aria sec iunii profilului,
M - momentul ncovoietor fa de axa ,

M - momentul ncovoietor fa de axa ,


I , I - momentele de iner ie fa de axele , ,

I =

2 dA
A

I =

2 dA
A

z , z - coordonatele punctului z, fa de axele principale de iner ie ale


profilului,
t - tensiunile termice,
ntr-un
E z , E - modulul de elasticitate al materialului n punctul z, i
punct oarecare al profilului.
Tensiunile termice totale sunt provenite din ntinderea sec iunii sub ac iunea dilat rii,
precum i a celor date de ncovoiere ca urmare a rotirii profilului.
tz = E z z
Tensiunile termice apar datorit nc lzirii neuniforme a paletei att n lungul acesteia, ct
i n sec iunile transversale ale aerofoliei. Ca urmare a existen ei unui gradient de
5

temperatur , materialul paletei tinde s se dilate diferit i ca rezultat ntre sec iunile
vecine apar tensiuni.
n general tensiunile termice se pot calcula cu:

t =

E t
2 (1 )

- coeficient de dilatare
t - gradientul de temperatur
- coeficientul Poisson
Rezult c tensiunile termice depind de varia ia de temperatur , de forma geometric a
paletei, de modulul de elasticitate, precum i de coeficientul de dilatare linear al
materialului i care este variabil cu temperatura.
Odat cu nc lzirea paletei, modulul de elasticitate E scade.
n cazul paletelor turbomotoarelor sunt de re inut urm toarele particularit i:
- temperatura paletei va fi mai mic dect a fluidului total frnat T*, deoarece nu
se face o franre total . Se admite ca la paletele de stator turbin temperatura
paletei este cu 10-15 mai mic fa de temperatura T 3 *, iar la paletele de rotor
turbin temperatura paletei este cu 140-160 mai mic fa de T 3 *,
- paletele de compresor axial, n calcule aproximative, se vor considera ca fiind
uniform nc lzite i deci apar tensiuni termice.
- pentru paletele de turbin , la stabilirea m rimii temperaturii este necesar s se
considere:
- forma paletei,
- materialul paletei,
- felul r cirii,
- durata de utilizare(resursa),
- posibilitatea apari iei fluajului.
Paletele de turbin pot fi f r r cire interioar , sau racite n interior prin circula ia unui
debit de aer. n func ie de aceasta depinde i legea de varia ie a temperaturii n lungul
paletei, dar i n sec iunea transversal a aerofoliei.
Practic se poate considera c temperatura paletei variaz n lungul aerofoliei dupa legi:
constant , linear , parabolic , (fig.1).

Fig. 1 Legi posibile de varia ie a temperaturii n lungul aerofoliei.

Legea de varia ie a temperaturii depinde de:


- regimul de lucru al motorului,
- caracteristicile de transfer al c ldurii prin materialul paletei,
- mbinarea dintre palet i disc,
- particularit ile coroanei discului,
- felul r cirii elementelor de turbin .
n lungul aerofoliei paletei temperatura variaz n func ie de tura ie i de temperatura
gazelor ca n (fig. 2 i 3).

Fig. 2 - Varia ia temperaturii paletei func ie


de tura ie.

Fig. 3 - Varia ia temperaturii paletei


fa de temperatura gazelor.

Cmpul de temperatur variaz i pe profilul aerofoliei, varia ie care produce tensiuni


termice mari, mai ales la bordul de atac i la bordul de fug , unde transferul de c ldur
este mai mic fa de partea central a profilului, care are grosime mai mare.

Fig. 4 - Varia ia temperaturilor i a tensiunilor termice pe profilul de


palet .

Ca urmare a varia iei de temperatur pe profil, se produce o deforma ie pe direc ie


radial , dar i o rotire fa de axele principale de iner ie , , existnd deci o deplasare
linear a sec iunii , dar i o rotire a profilului cu unghiurile , respectiv , (fig. 5).

Fig. 5 - Elementul de palet

i axele principale de iner ie.

ntr-un punct z, al profilului, tensiunile sunt,


z = EZZ = II I I + ti + It
n care,
E - modulul de elasticitate al materialului paletei,
z - deforma iile de ncovoiere fa de axele principale de iner ie,
I deforma ia de ntindere.
Dac E este variabil pe profilul paletei, tensiunile totale n punctul z, al profilului, vor fi:

z =

Fcz

E t dA
+ Ez

E t dA
A

E dA

+
2

E dA

E t dA
A

E 2 dA
A

n care tensiunile mecanice sunt,

mec =

Fcz

,
2

iar tensiunile termice,


E t dA
mec = E z

z E t dA
A

z E t dA

E 2 dA

E dA
A

E 2 dA

Dac modulul de elasticitate este acela i pe toat suprafa a profilului Ez = E, atunci n


punctul z, se ob in tensiunile totale din,

M
z M
Fcz

Az
2
2
dA
dA

z =

t dA
+

z t dA
z

t dA

2 dA

2.4. CALCULUL PALETEI DE ROTOR LA NTINDERE.


2.4.1. Calculul paletei prin metoda integral .
Ipoteze suplimentare de calcul:
- paleta nu are bandaje de rigidizare pe corpul aerofoliei,
- paleta este antrenat n mi care de rota ie.
Se calculeaz for a centrifug i tensiunea de ntindere n aerofolie, (fig. 6), notnd cu
, densitatea materialului, i cu , viteza unghiular , deci:

Fig. 6 Schema de calcul.

dFc = dm R 2 ,

dm = A dR ,

sau
dFc = 2 A R dR ,

si fa de sec iunea 1-1*pag, for a centrifug este


Rv

2 A R dR

Fc1 =
R1

10

n
30

dac = ct i = ct, atunci,


Rv

Fc1 = 2

A R dR
R1

Tensiunea de ntindere n sec iunea 1-1, dac = ct, = ct, va fi,


Rv

i1 =

A1

A R dR ,
R1

iar n sec iunea de la baza aerofoliei,


F
2

ib = cb =
Ab
Ab

Rv

A R dR
Rb

Dac aria sec iunii este constant n lungul aerofoliei A = ct, for a centrifug
de ntindere n sec iunea 1-1 i b-b sunt:
Rv

Fc1 = 2 A R dR =
2

R1

i1 = R 2v R 12

2
A R 2v R 12
2

2
A b R 2v R b2
2
2
ib =
R 2v R b2
2
Fcb =

i tensiunea

Varia ia tensiunii de ntindere n lungul aerofoliei avnd forma dat n (fig. 7).

Fig. 7 - Varia ia tensiunii de ntindere n aerofolia cu aria sec iunii constant .

11

Dac aria sec iunii variaz n lungul aerofoliei dup o lege oarecare, de forma:
A = Av + a (Rv - R)m
m rimea exponentului m, la palete are valori m = 1 3.
Pentru palete existente, la care se face un calcul de verificare, se cunosc: ariile sec iunilor
la vrful paletei, la raza medie, i la baza aerofoliei, precum i densitatea materialului i
viteza unghiular .
n acest caz se determina coeficientul a i exponentul m, rezultnd,
- la baza aerofoliei,
Ab = Av + a(Rv Rb)m , deci

a=

(A b A v )
(R v R b )

- la raza medie,

Am = Av + a(Rv Rm)m, R m =

Rb + R v
2

sau

Am A v
1
=
Ab A v
2

rezult

1
log 0,5
i tensiunile de ntindere n sec iunea 1-1, i b-b se ob in din:
m = log(A m A v )

For a centrifug

Rv

Fc1 =

[A

+ a (R v R ) R dR = 2 (I 1 + I 2 )
m

R1
Rv

I1 = A v

Rv

R 2v R 12
,
R dR = A v
2

(R v R )m R dR

I2 = a

R1

R1

Se schimb variabila: se noteaz Rv - R = t , sau R = Rv - t , si dR = - dt, limitele fiind


cnd R = R1 t = Rv R1 , iar cnd R = Rv t = 0;
ca urmare,
0

I2 = a

[t

(R v t ) ( dt )] = a

R v R1

(R
R v R1

12

t m t m +1 dt

sau

R v (R v R 1 )
m +1

m +1

I2 = a

(R v R 1 )m+2
m+2

For a centrifug va fi:


2

Fc1 =

A v (R v 2 - R12 )
R (R - R 1 )m+1 (R v - R 1 )m+2
-a v v
2
m +1
m+2

i tensiunile n sec iunea 1-1 i la baza aerofoliei:

i1

Fc1
A1

La baza aerofoliei tensiunile de ntindere sub ac iunea for ei cenrtrifuge sunt:

ib

R 2 - Rb2
(R - R b )m+1 (R v - R b )m+2
2
Av v
+ a Rv v
Ab
2
m+1
m+2

Valorile obi nuite pentru paletele de rotor ale turbomotoarelor sunt:


- la palete de compresor,

Ab
= 1,5 - 3
Av
- la palete de turbin ,

Ab
=2-5
Av

si

Rb
= 0, 4 - 0,9
Ev

Coeficien ii de siguran n func ie de tensiunile de ntindere:

Ki =

= 1,5 - 2,

unde
d - tensiunea limit a materialului, func ie de temperatura i resursa
paletei.

13

Tensiunile de ntindere maxime admisibile [daN / cm2] sunt urm toarele:


Palet
Palet de duraluminiu
Palet de titan
Palet de o el

Compresor
1000 - 1500
1500 - 2000
3000 - 3500

Turbin
2500 - 3000

Diagrama de varia ie a tensiunii de ntindere n lungul aerofoliei pentru diferite valori ale
exponentului m, se prezint n fig. 8.

Fig. 8 - Variatia tensiunilor de intindere in lungul aerofoliei

2.4.1.1. Alte rela ii pentru calculul tensiunilor de ntindere.


Dac se consider ,
- legea de varia ie a ariei sec iunii n lungul L, al aerofoliei, ca fiind:
A = Ab - a Lq

a=

Ab - A v
Lq

- raza medie
Rm =

Rb + R v
2

- viteza periferic la raza medie,


um = Rm

14

Pentru palete cu aria variind linear, q = 1, tensiunea de ntindere n sec iunea de la baza
aerofoliei este,

ib

A
u2 L
1- (1- v )
Rm
Ab

1
1+

Rv
Rb

L
3R m

Dac u [m / sec], Kg / cm3],

ib

10 u2L B
Rm

Cnd se consider diametrul Dm, la mijlocul re elei de palete de rotor,

ib

20 2 L B
Dm

B = 1- 1-

Av
Ab

1
L
+
Rv
3 Rm
1+
Rb

Pentru palete avnd aria sec iunii variind parabolic, dup un exponent q, n sec iunea de
la baza aerofoliei tensiunea de ntindere va fi:
ib = u 2

B = 1- 1-

LB
Dm

Av
Ab

2
1+

Rv
Rb

( q + 1)

Valori pentru exponentul q,


- la palete de compresor axial: q = l sau q = 0,5 - 0,6
- la palete de turbin : q = 0,5 - 0,6

15

L
R m (q + 2)

Dac se dau dou palete avnd aceleasi legi de varia ie ale ariilor sec iunilor n lungul
aerofoliei, iar la prima palet se cunosc tensiunile de ntindere, atunci la a doua palet
tensiunile se ob in din:

i2

2
i1
1

L
2
L1

2
2
1

R m2
R m1

2.4.2. Calculul tensiunilor de ntindere n aerofoliile paletelor de rotor, prin


metoda diferen elor finite. (fig. 9)
Calculul se face n limitele urm toarelor ipoteze:
- paleta este definit geometric din proiectarea gazodinamic , (sau este o paleta
realizat )
- se cunosc m rimile ariilor sec iunilor, sau legea de varia ie ale acestora n lungul
aerofoliei,
- se mparte aerofolia n mai multe tronsoane, (5-10 sau mai multe),
- se stabilesc m rimile ariilor n dreptul fiecarei sec iuni a aerofoliei,
- se consider aria constant pe tronson, dar avnd valoarea medie,
- calculul se ncepe de la varful paietei catre baza aerofoliei,

Fig. 9 Schema de calcul

16

Modul de calcul:
- n sec iunea 0 - 0,
A0 0 ; Fc0 = 0 ; i0 = 0
- n sec iunea n n,
- for a centrifug ,
Fcn = Fc n-1 + FC ,
FC - for a centrifug a tronsonului cuprins ntre sec iunile (1-1 i n-n).
FC = Am.nR2Rm

An1 + An

Am , n
R

Rm

R n 1 + R n
2

R n 1 R n

sau
Fc

2 An 1 + An

( R n 1 R n )

R n1 + R n
2

Fcn


i , n 1 An1 +
( An 1 + An ) ( Rn1 Rn ) ( Rn 1 + Rn )
4

tensiunea de ntindere n sec iunea n-n, va fi:


2

in

1

i , n1 An 1 +
( An1 + An ) ( Rn1 Rn ) ( Rn 1 + Rn )
An
4

Calculul se poate face sub forma tabelar :

Nr.
Sec iuni
0 -- 0
1 -- 1
2 -- 2

Rn

An

R.n-1


( An1 + An) ( Rn1 Rn) ( Rn1 + Rn)
4

17

in

.
Not !
La stabilirea densit ii materialului
se poate lua n considerare i varia ia acestui
parametru n func ie de temperatur pentru aerofoliile solicitate termic, dar pe tronson
densitatea va avea valoare medie.
2.4.3. Calculul tensiunilor de ntindere n paletele de rotor prev zute cu
bandaje pe corpul (aerofolia) lor.
Bandajele de rigidizare pot fi dispuse pe aerofolie astfel:
A - la cap tul aerofoliei, la unele palete de turbin avnd lungime mare, pentru a
se reduce pierderile de gaze prin jocul radial, precum i pentru mic orarea
amplitudinilor vibra iilor.
B - pe corpul aerofoliei paletelor de compresor de la primele trepte, atunci cnd
paletelor sunt lungi, sau pentru a separa fluxul primar de cel secundar la
turbomoarele dublu flux, precum i la unele trepte de ventilator, avnd rol
nsemnat i la reducerea amplitudinilor de vibra ii.
Pentru determinarea tensiunilor de ntindere la paletele avnd bandaje la capete se fac
urm toarele ipoteze (fig. 10):
- densitatea materialului este constant ,
- viteza unghiular este constant ,
- lungimea paletelor re elei cu canal divergent se va considera ca avnd valoarea
medie dintre lungimea la bordurile de atac i cea de la bordul de fug .
- centrele de greutate ale tuturor sec iunilor transversale se vor considera ca fiind
dispuse pe raza care trece prin centrul de greutate al sec iunii de la baza
aerofoliei.

18

Fig. 10 - Schema de calcul


For a centrifug va fi:
Fcc - for a centrifug a aerofoliei f r bandaj,
Fcs - for a centrifug dat de masa bandajului,
Rs - raza pn la centrul de greutate al bandajului,
Vs - volumul bandajului.
Cu aceste nota ii avem,

dFcc = dm R 2 ,

dm = A R dR

sau
Fcc = 2 A dR
Rv

Fcc1 = 2

A R dR
R1

Fcs = m s R s 2 ,

m s = Vs

Fcs = 2 Vs R s
n sec iunea 1-1, for a centrifug total va fi,
Rv
2

Fc1 = Fcc1 + Fcs =

A R dR + Vs R s ,
R1

Iar tensiunea de ntindere, n sec iunea 1-1,


Rv

F
i 1 = c1 = 2
A1

A R dR + Vs R s
R1

La baza aerofoliei, tensiunea de ntindere este:


2

i1 =

Rv

Ab

A R dR + Vs R s
R1

19

Dac paleta are ariile aerofoliei constante, A-ct., se ob ine :


- for a centrifug n sec iunea 1-1, rezult din :
Rv

Fc1 = 2 A

R dR + Vs R s =
R1

(R v )2 (R 1 )2 + V

= 2 A

Rs

i tensiunea de ntindere, n sec iunea 1-1,

i1

Fc1

( R v ) 2 ( R 1) 2 +

Vs R s
A

Tensiunea de ntindere maxim se ob ine n sec iunea de la baza aerofoliei,

ib

( Rv ) 2 ( Rb) 2 +

Vs R s
A

dar,
L = R v Rb ;
um = R m =

Rm =

R v + Rb
;
2

Dm
,
2

i dup nlocuirea vitezei periferice u, i a lungimii aerofoliei L, se ob ine expresia pentru


tensiunea de ntindere n sec iunea de la baza aerofoliei,
2

ib

2 ( um) L
Dm

Vs R s
+
Ab

Dac paleta are bandajul dispus pe corpul aerofoliei, se vor folosi acelea i rela ii de
calcul, dar raza Rs va avea m rimea corespunzatoare centrului bandajului, iar volumul Vs
corespunde numai p r ilor de bandaj aferente elementului de palet .
n cazul cnd se calculeaz tensiunile de ntindere prin metoda diferen elor finite, unul
dintre elementele aerofoliei va avea inclus i bandajul. Masa acestui element va fi suma
dintre masa tronsonuloui i a p r ilor de bandaj alaturate.

20

2.5. CALCULUL PALETEI DE ROTOR LA NCOVOIERE.


ncovoierea paletei poate fi produs de :
- for a de presiune a gazelor :
- for a centrifug , n cazul paletei la care centrele de greutate ale profilelor
aerofoliei nu sunt dispuse pe raza care trece prin centrul de greutate al profilului
din sec iunea de baz a aerofoliei.
Pentru o palet avnd o form oarecare, tensiunile de ncovoiere vor fi :
g

1 = I + I

n care,
g

I - tensiunea de ncovoiere dat de for a de presiune a gazelor


c

I - tensiunea de ncovoiere dat de componenta for ei centrifuge


pe direc ia tangen ial (n planul discului).
2.5.1. Calculul la ncovoiere a aerofoliei solicitat numai la for a de presiune
a gazelor.
2.5.1.1. Ipoteze:
- paleta are centrele de greutate ale sec iunilor dispuse pe raza care trece
prin centrul de greutate al sec iunii de la baza aerofoliei,
- pe palet ac ioneaz presiunea gazelor avnd m rimea corespunzatoare
regimului de lucru al motorului,
- paleta este antrenat n mi care de rota ie,
- se consider un sistem de axe R, a, u, (fig. 11), avnd originea n centrul
de rota ie al rotorului (discului). Axele sunt dispuse astfel :
u este dispus pe direc ia tangen ial (n planul discului),
a este dispus pe direc ia axial de curgere a gazelor,
R este dispus pe direc ie radial i trece prin centrul de
greutate al profilului sec iunii de la baza aerofoliei.
- se consider un element pe palet avnd nal imea dR
- pe elementul de palet , sub ac iunea presiunii gazelor, se dezvolt o for
portant dF, avnd componentele :
dFa - pe direc ia axial de curgere a gazelor, respectiv pe direc ia
axei a,

21

dFu - pe direc ia tangen ial , respectiv pe direc ia axei u.


Pentru calculul momentelor de ncovoiere este absolut necesar ca, odata ales
sistemul de axe i sensurile lor, acesta s fie p strat acela i, pn la determinerea
tensiunilor de ncovoiere. Nerespectarea acestei condi ii poate produce erori n
stabilirea valorilor reale ale momentelor i ale tensiunilor de ncovoiere n punctele
caracteristice ale profilelor aerofoliei.
Varia ia presiunii gazelor n lungul aerofoliei depinde de:
- regimul de lucru al motorului,
- tipul de palet (compresor, turbin ).
For ele de presiune dFa, dFu, produc ntr-o anumit sec iune, aflat la raza R,
momentele ncovoietoare dMa, dMu, pe direc iile axelor a, u.

Fig. 11 - Schema de calcul pentru momentele ncovoietoare.

2.5.1.2 Calculul momentelor ncovoietoare.


Momentele ncovoietoare fa de o sec iune 1-1, a aerofoliei, (fig. 12 ,13 ), sunt:
dMu = dFa(R R1)
dMa = dFu(R R1)
Momentele ncovoietoare care ac ioneaz pe lungimea aerofoliei situat deasupra sec iunii 1-1,
Rv

dFa (R R 1 )

M u1 =
R1

22

Rv

dFu (R R 1 )

M a1 =
R1

Dar sarcinile pe direc ia axial qa i pe direc ia tangential qu, sunt:


qa =

dFa
dR

qu =

dFu
dR

Ca urmare,
Rv

q a (R R 1 ) dR

M u1 =
R1
Rv

q u (R R 1 ) dR

M a1 =
R1

Pentru stabilirea rela iilor de calcul n forma final , este necesar:


1 - stabilirea sensurilor reale ale momentelor Ma,Mu, n func ie de,
- sensul axelor alese,
- tipul de palet (compresor, turbin ),
- sensul n care se dezvolt fora portant pe profil,
- sensul de rotaie a ansamblului format din rotorul de compresor i turbin .
2 - determinarea sarcinilor qa,qu,functie de parametrii gazodinamici.
La stabilirea sensurilor momentelor se vor avea n vedere urmatoarele:
- for a portant pe un element de aerofolie dF are componente dFa, n sensul
axial de curgere a gazelor, i dFu n sensul tangen ial al discului,
- for a portant ac ioneaz totdeauna c tre extradosul profilului. Ca urmare, n
punctul B, de pe profil, se produce comprimare sub ac iunea for ei gazelor.
- sarcinile qa, qu, au sensurile fortelor dFa,dFu,
- sensul sistemului de axe se va considera stabilit pentru paleta de turbin i
r mne acela i i pentru paletele de compresor,
- pentru stabilirea semnului momentelor ncovoietoare Ma, Mu, se consider c se
respect urm toarea regul :
se admite c momentul de ncovoiere are semn pozitiv atunci cnd sarcina q tinde s
ncovoaie paleta n sensul acelor de ceasornic, observa ia f cndu-se privind de la varful
axelor a, u, c tre originea lor.
n fig. 14 se prezint schema de ac ionare a sarcinilor, respectiv a for elor i a momentelor, la
paleta de compresor i de turbin , respectndu-se regula de semne impus , din care rezult ca
ntotdeauna momentul ncovoietor Ma, are semn invers fa de sarcina qa.
23

a) compresor

Fig. 12 Schema pentru determinarea


momentelor de ncovoiere.

b) turbin

Fig. 13 Dispunerea for elor pe


paletele de compresor
i turbin .

Fa de o sec iune 1-1, rela iile de calcul corecte ale momentelor ncovoietoare date de
presiunea gazelor sunt,
Rv

q u (R R 1 )dR

M a1 =
R1

Rv

M u1 = q a (R R 1 )dR
R1

Momentele ncovoietoare maxime se ob in fa de sec iunea de la baza aerofoliei, respectiv,


Rv

M ub = q a (R R b )dR
R1

24

Rv

q u (R R b )dR

M ab =
R1

2.5.1.3. Rela ii de calcul pentru momentele ncovoietoare n func ie de legile de


varia ie ale sarcinilor qa, qu, n lungul aerofoliei paletei.
Sarcinile qa, qu, pot varia n lungul aerofoliei dup diferite legi, (fig. 15). Momentele ncovoietoare
date de sarcini constante, qa = ct, qu = ct., fa de o sec iune 1-1,
Rv

(R R b )dR

M u1 = q a
R1

Rv

(R R b )dR

M a1 = q u
R1

se face schimbare de variabil ,


t = R R1 ; dR = dt
limitele fiind,
R = RV ; t = Rv-R1 , R = R1 t = 0
Ca urmare fa de sectiunea 1-1,
R v R1

M u 1 = q a

t dt = q a

(R v R 1 )2
2

R v R1

M a1 = q u

t dt = q u
0

iar la baza aerofoliei,

25

2
(
R v R1 )

(R v - R b )2
L2
= - qa
2
2
2
2
(R v - Rb )
L
Mab = qu
= qu
2
2

Mub = - qa

26

, L = R v - Rb

Fig. 14 - Schemele de definire ale sensurilor sarcinilor i ale momentelor la paletele de


compresor i de turbin .

27

Fig 15 - Legi de varia ie ale sarcinilor qa, qu.


Pentru paleta avnd sarcinile variind linear n lungul aerofoliei, de forma,
qa = qav a1(Rv - R)
qu = quv - a2(Rv - R)
Momentele ncovoietoare pentru sec iunea 1-1 sunt,
Rv

[q av a1 (R v R )] (R R 1 ) dR

M u1 =
R1
Rv

[q uv a 2 (R v R )] (R R 1 ) dR

M a1 =
R1

Pentru o palet la care se cunosc valorile sarcinilor la vrful paletei i la baza acesteia,
respectiv qab, qav, qub, quv, coeficien ii a1, a2, se ob in din,

qab = qav - a1(Rv - Rb)


qub = quv - a2(Rv Rb)
deci

a1 =

qav - qab
R v - Rb

28

a2 =

(quv - qub )
(R v - Rb )

Momentele ncovoietoare fa de sec iunea 1-1, sunt,


Rv

M u1 =

q av

q av q ab
(R R 1 ) dR
R v Rb

R1
Rv

M a1 =

q uv

q uv q ub
(R R 1 ) dR
R v Rb

R1

n sec iunea de la baza aerofoliei,


Rv

M ub =

q av

q av q ab
(R R 1 ) dR
R v Rb

R1
Rv

M ab =

q uv

q uv q ub
(R R 1 ) dR
R v Rb

R1

Momentele ncovoietoare la paletele avnd sarcinile variind dup o lege parabolic , de


forma,

qa = qav-a1(Rv-R)ml
qu = quv - a2(Rv - R)m2
Momentele fa de o sec iune 1-1, sunt
Rv

M u1 =

[q

av

a1 (R v R )

m1

] (R R ) dR
1

R1
Rv

M a1 =

[q

uv

a 2 (R v R )

m2

] (R R ) dR
1

R1

i la baza aerofoliei,
Rv

M ub =

[q

av

a1 (R v R )

[q

av

m1

] (R R

) dR

Rb

Rv

M ub =
Rb

29

a 1 (R v R )

m1

] (R R

) dR

Pentru palete la care se cunosc valorile sarcinilor n sec iunile de la vrful, de la mijlocul
i de la baza aerofoliei, coeficien ii a1, a2, i exponen ii m1 i m2, se pot determina.
2.5.1.4. Determinarea m rimii sarcinilor q, n func ie de parametrii
gazodinamici.

Valorile sarcinilor q variaz n lungul aerofoliei i depind i de tipul re elei de


palete, respectiv re ea cu circula ie constant ( = ct), sau re ea cu grad de reac ie
constant ( = ct).
Pentru calcul se consider fig. 16, la care se admite c se cunosc parametrii gazodinamici
la intrarea i la ie irea din re eaua de palete, respectiv,
- vitezeleCI, CII,
- presiunile pI, pII,
- densit ile fluidului I, II.
Se cunosc de asemenea dimensiunile geometrice ale re elei de palete.

Fig. 16 - Schema de calcul ale sarcinilor q.


Din ecua ia cantit ii de mi care rezult , pentru elementul de aerofolie aflat la raza R, i
avnd nal imea dR,
C - CIIa
dA f
+ dG Ia
z
z
C - CIIu
dFu = dG Iu
z
dA f = 2 R dR
dFa = (pI - pII )

dG =

CIa dA f =

30

IIa

CIIa dA f

sau
ICIa = IICIIa
unde,
dAf - aria frontal elementar de trecere a fluidului prin re ea,
dG - debitul masic de gaze care trece prin elementul de re ea,
z - num rul de palete din re ea,
CIa, CIIa, CIu, CIIu, - vitezele gazelor pe direc ie axial i tangen ial .
For ele elementare sunt,
C - CIIa
dA f
+ dA f I CIa Ia
z
z
dFu = dA f I CIa (CIu - CIIu )
dFa = (pI - pII )

Dac se noteaz ,
pI*= pI + ICIa2
PII*= PII + IICIia2
dar
qa =

dFa
,
dR

qu =

dFu
dR

rezult

2 R p *
z
2 R I C Ia C u
,
qu =
z
qa =

unde

p* = pI* - pII* ,

CU = CIu - CIIu

La paletele cu circula ie constant , qa, este variabil n lungul aerofoliei, iar qu, este constant.
La re elele cu grad de reac ie constant, ( Cu)m, (valoarea medie), este constant , iar qu
variaz n lungul aerofoliei.
Pentru calcule aproximative se poate considera
- la raza medie, ( Cu)m = ct., qu variaz n lungul aerofoliei.

C1a C2a ,

qa =

31

2 R (p I p II )
z

2.5.1.5. Calculul momentelor ncovoietoare prin metoda diferen elor finite.

Ipoteze (fig. 17):


- paleta este definit geometric,
- se mparte paleta n 5-10 p r i,
- se noteaz sec iunile ncepand de la vrf c tre baz ,
- se cunosc num rul de palete z, din re ea,
- pe tronson se consider presiunile ca fiind constante,
- se define te sec iunea 1-1, fa de care se calculeaz momentele
ncovoietoare.

Fig. 17 - Schema de calcul.


Pentru un tronson i-i, debitul de gaze care trece, este:
G i = 2 R mi ( I C Ia )I R I
dar,
R n 1 + R n
, R I = R n1 R n , A f = t i R i
2
n care s-a notat cu ti, pasul dintre dou palete vecine, n dreptul tronsonului i-i,
Debitul elementar va fi,
R=

G i = 2

( C )
R n1 + R n
(R n 1 R n ) I Ia i
z
2
31

For ele dezvoltate pe tronsonul i-i sunt,


Fai = (p I p n )i t i R i + G i (C Ia C IIa )i
Fui = G i (C Iu C IIu )i
Momentele ncovoietoare fa de o sec iune l-l, aflat la raza R1,
n

Fai (R mi R 1 )

M u1 =
1
n

Fui (R mi R 1 )

M a1 =
1

Pentru sec iunea de la baza aerofoliei, momentele ncovoietoare vor fi:


M ub = Fai (R mi R b )
M ab = Fui (R mi R b )
2.5.1.6. Calculul momentelor ncovoietoare date de for a de presiune a
gazelor, sub forma integral .

Fa de sec iunea 1-1, momentele elementare sunt,


Rv

dM ul = q a (R R 1 )dR
R1
Rv

q u (R R 1 )dR ,

dM a1 =
R1

iar din integrare prin p r i, cnd R = R1, se ob ine:


RvRv

M u1 =

q a dR dR
R1 R1
RvRv

M a1 =

q u dR dR
R1 R1

32

2.5.2. Calculul momentelor ncovoietoare la paletele de rotor, sub ac iunea


for ei centrifuge.
ncovoierea paletei sub ac iunea for ei centrifuge este posibil cnd:
- centrele de greutate ale sec iunilor n lungul aerofoliei sunt decalate fa de raza
care trece prin centrul de greutate al sec iunii de la baz , (fig. 18).
Decalarea centrelor de greutate ale sec iunilor se poate produce cnd:
Paletele sunt prelucrate necorespunz tor,
Paletele sunt elastice i sub ac iunea presiunii gazelor aerofolia se deformeaz ,
Paletele sunt realizate astfel nct s se produc o desc rcare de ac iunea
momentului ncovoietor.
Desc rcarea paletei, respectiv reducerea tensiunilor de ncovoiere are loc cnd centrele de
greutate ale sec iunilor aerofoliei paletei de rotor sunt deplasate n sensul de ac iune a
sarcinilor qa, qu, astfel c , momentele ncovoietoare date de for a centrifug , s aibe
sensuri contrare momentelor ncovoietoare date de for a de presiune a gazelor.
Ipoteze:
- centrele de greutate ale sec iunilor nu sunt dispuse pe raza care trece prin
centrul sec iunii de la baza aerofoliei,
- se consider un element de palet situat la raza R, i avnd n l imea dR,
- paleta se poate deforma att pe direc ia axei a, dar pe direc ia tangen ial u.
Pentru majoritatea paletelor, deforma iile mari se produc pe direc ia axei u, deoarece
momentul de iner ie al sec iunii fata de direc ia axiala este mic. Ca urmare, n calcul,
se poate neglija componenta for ei dFca, dat de for a centrifug dFc.

Fig. 18 - Schema de calcul.


33

For a centrifug a elementului de aerofolie, este,

dFc = dm R 2
dar,

dm = A dR
sau,

dFc =

A R dR,

n care
dm - masa elementului de palet ,
- densitatea materialului,
A - aria sec iunii elementului de palet .
Componentele for ei centrifuge pe direc iile axelor R i u, sunt:
- pe direc ie radial ,

dFR = dFc cos


- pe direc ie tangen ial ,

dFu= dFc sin


Unghiul , obi nuit este mic, n limitele ipotezelor facute, rezultnd,
u
cos 1 , sin =
R
Ca urmare
dFR dFc = 2 A R dR
dFu

u dFc
= 2 A u dR
R

For ele dFR, dFu, produc momente ncovoietoare fa de o sec iune oarecare 1-1, a
aerofoliei, aflat la raza R1, avnd coordonatele centrului de greutate a1 ,u1, (fig. 19),
respectiv momentele dMa1, dMu1. P strnd aceea i regul de semne ca la definirea
momentelor ncovoietoare din presiunea gazelor, rezult :
dMu1= - dFR (a a1)
dMa1 = dFR (u u1) dFu (R - Ri)

34

nlocuind dFR, dFu, i integrnd pe por iunea de aerofolie de la vrful paletei i pn la


sec iunea l-l, i notnd momentele din for a centrifug cu Mu1c, Ma1c se ob ine:
Rv

M cu1 = dFR (a a1 )
R1
Rv

Rv

dFR (u u 1 )

M ca1 =

dFu (R R 1 )
R1

Ra

sau,
Rv

M cu1 = 2 a1

Rv

A R dR
R1

a A R dR
R1

Rv

M ca1

= R 1

Rv

A u dR u
R1

A R dR
R1

Fa de sec iunea de la baza aerofoliei momentele sunt,


Rv

M cub = 2 a b

Rv

A R dR
Rb

a A R dR
Rb

Rv

M cab = 2 R b

Rv

A u dR u b
Rb

A R dR
Rb

Fig. 19 - Schema de calcul a momentelor date de elementul de aerofolie.

35

2.5.2.1 Desc rcarea paletei de ac iunea momentului ncovoietor.


Reducerea m rimii momentului ncovoietor se produce atunci cnd paleta este
ncovoiat n sensul de ac iune a fortei de presiune a gazelor.
Momentul de ncovoiere rezultant, la paleta desc rcat , va fi :
Mu =

Ma =

n care
,

- momentele de ncovoiere date de for a de presiune


a gazelor.

Se define te gradul de desc rcare, prin,


u

Valorile obi nuite ale coeficien ilor u, a, fiind 0,3 0,6 .


Cunoscnd celelalte m rimi, se poate determina pozi ia centrelor de greutate ale
tronsoanelor aerofoliei, respectiv m rimile a, u.
Desc rcarea total a paletei de ac iunea momentului ncovoietor este posibil numai la
un regim dat de func ionare al motorului. La alte regimuri de lucru ale motorului se
schimb valorile momentelor, deci i ale gradelor de desc rcare.
2.5.2.2. Calculul momentelor ncovoietoare prin metoda diferen elor finite,
pentru palete de rotor solicitate la ac iunea for ei centrifuge.
Pentru calculul momentelor ncovoietoare date de for a centrifug (fig. 20) se procedeaz
astfel:
- se mparte paleta ntr-o serie de tronsoane (acelea i ca la calculul momentelor
ncovoietoare),
- se numeroteaz sec iunile ncepand de la vrful aerofoliei c tre baza acesteia,
- se consider fiecare tronson ca avnd aria sec iunii constant i egal cu aria
medie,
- se calculeaz for a centrifug la un tronson dat, lund n considerare pe cele
aflate desupra lui,
- se precizeaz pentru fiecare tronson centrul de greutate situat la raza medie a
tronsonului;

36

Fig. 20 - Schema de calcul.

For a centrifug a por iunii de aerofolie pn la sec iunea n-n, are componentele:
- componenta radial ,
FcR ( n )

2
(A n1 + A n ) (R n 1 R n )
= FcR ( n 1) +
4

- componenta tangen ial ,


Fcu ( n )

2
(A n 1 + A n ) (u n 1 + u n ) (R n 1 R n )
= Fcu( n 1) +
4

Momentele ncovoietoare, n sec iunea n-n, pe direc ie tangen ial ,

M cun = M uc ( n1) + M cun


dar

M cun = Fcn a nm
sau
M uc ( n ) = M uc ( n 1) Fcn a nm
Fcn =

a nm =

2
(A n-1 + A n ) (R n1 + R n ) (R n 1 R n )
4

(a n1 + a n )

2
anm - este distan a de la centrul de greutate al tronsonului pn la axa
R, a paletei.
Mun - momentul dat de tronson, avnd semnul stabilit din condi ia
regulei de semne impus .

37

Pe direc ia axial momentul ncovoietor va fi:

M can = M ac (n1) + M can


M can = Fcn u nm Fun

R
2

Fcn =

2
(A n 1 + A n ) (R n1 R n ) (R n1 R n )
4

FUn =

2
(A n 1 + A n ) (u n 1 + u n ) (R n 1 R n )
4

u nm =

u n 1 + u n
R + R n R R n1 R n
, R m = n 1
,
=
2
2
2
2

sau
M can = M ac ( n 1) +

2
{[( A n 1 + A n ) ( R n 1 + R n )
8

( R n1 R n ) (u n 1 u n )] [( A n1 + A n ) ( R n 1 R n )
(u n 1 + u n ) ( R n1 R n )]}
M cun

M uc ( n 1)

+
8

[(A n 1 + A n ) (R n1 + R n ) (R n 1 R n ) (a n1 a n )]
R
.
2
c
c
Ecua iile M a .n , M u .n pot fi exprimate i sub forma mai restrans , dar n forma dat
permite un calcul mai usor.
Momentele ncovoietoare date de for a centrifug depind de:
n
- tura ie, prin =
30
- materialul paletei, prin densitatea , care depinde de temperatura i de resursa
impus
- legea i m rimea decal rii centrelor de greutate ale sectiunilor aerofoliei,
respectiv prin valorile coordonatelor a, u, lege care poate fi linear sau parabolic
- caracteristicile geometrice ale profilelor sec iunilor.

Distan a de la centrul de greutate al tronsonului fa de sectiunea n-n, este

38

Desc rcarea paletei const n detrminarea deplas rii centrelor de greutate ale sec iunilor,
n care scop se face calculul la cteva regimuri de zbor, mai importante fiind:
1. regimul de zbor la punct fix (H = 0, V = 0, t = - 40 0 C, debitul de gaze
maxim)
n acest caz:
- se aleg m rimile coeficien ilor de descarcare a , u ,
- se determin valorile a, u n diferitele sec iuni ale aerofoliei,
- momentele date de for a centrifug dar i cele date de presiunea
gazelor vor avea valorile maxime
2. regimul de zbor la n l imea maxim (H = H max , n = n max ) la care:
- for a centrifug este maxim
- debitul de gaze este mic, deci i momentele date de for a de presiune a
gazelor vor fi mici, iar valorile coeficien ilor de descarcare vor fi
maxime.
Posibilit ile de descarcare a paletei de ac iunea momentelor ncovoietoare sunt:
- paleta sa fie cu aerofolia nclinat , din fabricatie sau la montaj, n
sensul de ac iune a for ei gazelor
- paleta s fie calculat pentru o dispunere a centrelor de greutate ale
sec iunilor aerofoliei pentru anumite valori ale coeficientilor a , u
- paletele sa fie montate articulat la disc, astfel ca sub ac iunea for ei
centrifuge s se dispun pe direc ia optim n func ie de valoarea
momentului de ncovoiere rezultant.

2.5.3. Calculul momentelor ncovoietoare fa


ale profilelor.
2.5.3.1. Momentele totale fa

de axele principale de iner ie

de axele a, u, ale sec iunilor aerofoliei.

Momentele rezultante sunt:

M a = M ag M ca
M u = M ug M cu

n calculul momentelor M a , M u se introduc momentele M ag , M ug , M ca , M cu cu semnele


lor care au rezultat din dispunerea axelor ca sens, precum i din regula de semne impus
la determinarea momentelor. Nerespectarea acestora va introduce erori nsemnate n
calculul valorilor reale ale tensiunilor din aerofolie.

39

2.5.3.2. Stabilirea parametrilor geometrici ai aerofoliei.


Parametrii geometrici necesari pentru calculul tensiunilor n diferitele puncte
caracteristice sunt:
- lungimea aerofoliei L
- aria sec iunii profilului A
- pozi iile centrelor de greutate ale ariilor sec iunilor aerofoliei
- momentele de iner ie I a , I u , I , I
- unghiul de r sucire , ale sec iunilor fa de sec iunea de la baza aerofoliei
- m rimile corzilor profilelor b
- grosimile maxime c max ale profilelor
- s getile maxime h max ale profilelor
- unghiurile dintre axele a, u i ,

Fig. 21 Parametrii geometrici caracteristici profilului de palet

Lungimea aerofoliei:
- se stabile te din calculul gazodinamic al paletei, sau
- se m soar , n cazul unei palete existente
Dac aerofolia are varia ie ntre lungimea de la bordul de atac i cea de la bordul de fug ,
pentru calcule ini iale se va considera lungimea medie.
Aria sec iunii profilului aerofoliei:

40

Pentru calculul ariei este necesar ca la fiecare profil s se defineasc :


- coarda profilului
- grosimea maxim a profilului
- pozi ia fibrei medii. Pentru un profil dat se poate stabili pozi ia fibrei medii prin
unirea centrelor unor cercuri nscrise n conturul profilului
- s geata maxim
- pozi ia centrului de greutate, definit de distantele x c ,y c m surate fa de punctul
A de la bordul de atac al profilului
- unghiul care define te rotirea axelor principale de iner ie fa de sistemul de
axe a,u.
Calculul ariei sec iunii profilului se poate face prin:
- integrare
- planimetrare
- prin folosirea unor metode specifice (Simson, Cebasev, re ele echivalente),
metode care permit i determinarea momentelor statice i de iner ie ale
profilului.
Pentru profilele paletelor utilizate la compresoarele i turbinele turbomotoarelor, se pot
folosi n calcule aproximative, urm toarele expresii:
- aria sec iunii
A = (0,693 0,70 ) b c max ,

[cm]

- momentele de iner ie fa de axele principale ,


I = 0,0377b 3 cmax

[cm 4 ]

I = 0 , 0405 b c max [ c max

4
2
+ b max ] , [cm ]

- pozi ia centrului de greutate fa de punctul A, de la bordul de atac


x c = 0,43b ,

[cm]
y c = 0,8h max , [cm]
- se poate admite ca axa de iner ie principal este paralel cu coarda profilului,
respectiv se neglijeaz momentul de iner ie centrifugal I x,y = 0

41

Pentru un calcul exact, momentele statice i cele de iner ie, rezult ca fiind:
- momentele statice

Su =

a dA
A

Sa =

u dA
A

- momentele de iner ie
- fa de axele a, u
a 2 dA

Iu =
A

u 2 dA

Ia =
A

I a ,u =

a u dA
A

- pozi ia axelor , fa de axele a, u

tg 2 =

2 I au
(I u I a )

- momentele de iner ie fa de axele principale ,

I =

(I a + I u )

I =

(I a + I u )

I =

dA

(I a I u )

(2 cos 2 )
(I a I u )

(2 cos 2 )

Dac se consider momentul I , = 0 , atunci se poate admite c axa este paralel cu


coarda profilului i reprezint axa neutr .

42

2.5.3.3. Calculul momentelor ncovoietoare fa


profilului din sec iunea 1-1 i tensiunile de ncovoiere.

de axele principale , ale

Momentele ncovoietoare pentru profilul paletei de compresor, fig. 22, sunt:


M 1 = M a1 cos M u1 sin

M 1 = [M a1 sin + M u1 cos ]

Pentru paletele de turbin , momentele de ncovoiere n sec iunea 1-1 sunt:


M 1 = M a1 cos M u1 sin
M 1 = M a1 cos + M u1 sin

Fig. 22 Schema profilului aerofoliei de compresor.

Tensiunile date de momentele ncovoietoare n sectiunea 1-1, se calculeaz cu rela ia


general ,
I .1 =

M 1 1
I 1

M 1 1
I 1

n care semnul +, sau , este dat de momentul M 1, iar tensiunile calculate pentru
punctual B de pe profil trebuie s fie negative.

43

Fig. 23 Schema profilului aerofoliei pe turbin .

Calculul tensiunilor de ncovoiere se vor efectua pentru punctele A, B, C, de pe profil, cu


urm toarele rela ii :

L1A =

L 1B =

L 1C =

M 1
I 1
M 1
I 1
M 1
I 1

1A

1B

1C

M 1
I 1
M 1
I 1
M 1
I 1

1 A

1 B

1 C

n care m rimile 1 , 1, sunt distan ele de la punctul considerat pe profilul 1-1, i pn la


axele , .
Discu ie:
- tensiunile de intindere sunt pozitive, iar cele de comprimare sunt negative;
- la paletele de compresor i de turbin tensiunile C, sunt pozitive, iar B, sunt
negative ;
- la profile, momentul de iner ie I = (10 15 ) I , i pentru calcule aproximative
M
ale tensiunilor de ncovoiere se poate neglija termenul
, rela ia de calcul
I
devenind :
I

M
I

44

Metodica de calcul a aerofoliei, la ncovoiere, este :


- se deseneaz paleta ;
- se mparte aerofolia n 5-10 tronsoane ;
- se stabilesc parametrii geometrici i cei gazodinamici pentru fiecare sectiune ;
- se determin sarcinile qa , qu ;
- se stabilesc axele , ;
- se calculeaza M , M , I , I ;
- pe profil se definesc punctele caracteristice:
A - la bordul de atac,
B - la distan a maxim , pe extrados, fa de axa ,
C - la bordul de fug ;
- se calculeaz tensiunile de ncovoiere n punctele A, B, C, pentru fiecare
sec iune considerat pe aerofolie ;
- se reprezint grafic varia iile tensiunilor n lungul aerofoliei ;
- se define te sec iunea n care tensiunile de ncovoiere sunt maxime ;
- valorile maxime ale tensiunilor se compar cu cele admisibile prezentate n
tabelul urm tor :
Paleta

Compresor
Turbina

Material

Prima treapt
[daN/cm ]
300 - 500
400 - 650
500 - 1200
300 - 800

Aliaje de aluminiu
Aliaje de titan
O el
Materiale refractare

Treptele urmatoare
400 - 500
1500 - 2500
1200 - 1500

Calculul la ncovoiere se face pentru mai multe regimuri de lucru ale motorului astfel :
- la sol i punct fix (H = 0; V = 0), pentru :
- tura ia de relanti,
- 0,7 din tura ia nominal ,
- tura ia nominal ,
- 1,2 tura ia nominal
- n zbor, la nal imea maxim (H = max; tura ie maxim )
- la regimul de durat (resurs ) maxim .
Deoarece tensiunile de ncovoiere sunt date de presiunea gazelor, dar i de for a
centrifug , tensiunile de ncovoiere rezultante sunt :
I = gI + cI

Este posibil reducerea tensiunilor de ncovoiere prin desc rcarea paletei, deplasnd
corespunz tor pozi iile centrelor de greutate ale profilelor n lungul aerofoliei.

45

2.5.3.4. Coeficien ii de siguran

la ncovoiere.

Coeficien ii de siguran se calculeaz pentru punctele caracteristice A, B, C, ale


profilelor sec iunilor considerate pe aerofolie, din rela ia :

N=

d
I

N = 1,5 2

Unde d, reprezint tensiunea limit pentru materialul paletei, considernd temperatura i


resursa impus .
Cu valorile coeficien ilor calculate pentru punctele A, B, C, se traseaz graficul de
varia ie ale acestora n lungul aerofoliei (fig. 24), rezultnd sec iunea aerofoliei unde
coeficientul de siguran este minim, acesta reprezentnd sec iunea critic .

Fig. 24 Varia ia coeficien ilor de siguran la ncovoiere n lungul aerofoliei.

2.5.4. Calculul momentului ncovoietor la palete lungi, foarte flexibile si f r


bandaje.
Calculul unor asemenea palete se poate face prin :
a) considerarea paletei reale, la care se admite, n func ie de regimul de zbor i
de tura ia motorului, c se cunosc deplas rile centrelor de greutate ale
profilelor n lungul aerofoliei i, corespunz tor se vor calcula momentele date
de for a centrifug M ca , M cu , i tensiunile de ncovoiere cI ;
b) prin metode aproximative.
Deoarece pozi iile centrelor de greutate la paleta flexibil variaz n func ie de regim de
func ionare al motorului, i sunt greu de determinat, se poate aprecia influen a

46

flexibilit ii aerofoliei numai prin majorarea momentului ncovoietor fa


sec iunea de la baza aerofoliei M b , dat de rela ia :

de axa , din

M b = q e M b
qe coeficient de corec ie,
M b momentul ncovoietor fa de axa , n sec iunea de la baza
aerofoliei, considernd paleta ca fiind rigid .
Coeficientul de corec ie qe se stabile te n func ie de un coeficient de flexibilitate , care
define te gradul de rigiditate al paletei, avnd valorile :
- la palete rigide
0<
0.2
0.2 <
0.8
- la palete cu rigiditate mic
5
- la palete cu flexibilitate medie
0.8 <
>5
- la palete cu flexibilitate mare
La paletele turbomotoarelor, coeficientul se determin din rela ia:
=

A b R v L3
E b I b

1
,
crt

n care:
- densitatea materialului;
- viteza unghiular ;
Ab - aria sec iunii profilului de la baza aerofoliei;
Rv - raza de la centrul rotorului pn la vrful paletei;
L - lungimea aerofoliei;
E - modulul de elasticitate al materialului;
I b - momentul de iner ie fa de axa , n sec iunea de la baza aerofoliei;
A v R v I v
,
,
,
crt - coeficient adimensional care depinde de rapoartele
A b R b I b
precum i de m rimea unghiului dintre axele ale sec iunilor de la
vrful i baza aerofoliei, deci:
crt = f

A v R b I v
;
;
;
A b R v I b

Calculul paletei la ncovoiere cu considerarea influen ei flexibilit ii se face cnd este


0,5 0,6.
ndeplinit condi ia ca

47

Valorile coeficientului de corectie qe, se ob in din rela iile:


< 0,8

0,8

<2

2<

< 10

1
(1 + )
1
qe =
(1 + 0,5)
1
qe =
1
qe =

1 + 2 (5 )

Valorile

crt

se ob in din tabelul urm tor:

Rv/Rb

30

45

3.33

2.5

Av/Ab

0.1

0.3

0.1

0.3

0.1

0.3

0.1
0.3
0.5
0.1
0.3
0.5
0.1
0.3
0.5

15.80
8.845
14
7.795
12.45
6.945
-

32.50
20.15
14.53
26.86
16.54
11.91
22.72
13.98
10.08

27.95
20.67
22.33
16.47
18.89
1.65

14.30
8.002
12.87
7.222
11.70
6.578
-

27.57
17.17
12.43
23.72
14.78
10.70
20.88
12.95
9.362

23.12
17.13
19.62
14.49
17.02
12.54

12.91
7.28
11.93
6.74
11.04
6.248
-

23.65
14.89
10.80
21.17
13.30
9.50
13.21
12.03
8.723

19.73
14.63
17.46
12.93
15.68
11.60

La paletele flexibile tensiunile n punctele A, B, C, ale profilului sec iunii de la baza


aerofoliei, vor fi :

IbA =
IbB =
IbC =

M b
I b
M b
I b
M b
I b

bA
bB
bC

48

Pentru calculul paletei flexibile se procedeaz astfel:


- se calculeaz tensiunile considernd paleta ca fiind rigid ;
- se calculeaz apoi parametrul , pentru a defini flexibilitatea paletei;
- se determin qe, n func ie de valoarea lui ;
- se calculeaz M b ;
- se calculeaz Ib, i se determin coeficien ii de siguran .
2.5.5. Calculul tensiunilor de torsiune n aerofolie.
Paletele de compresor i de turbin pot fi torsionate cu un unghi de r sucire , ntre
sec iunile de la baza i de la vrful aerofoliei.
Paletele de turbin , comparativ cu cele de compresor axial, au o grosime mai mare a
profilului, dar torsiunea este relativ mai mic , putnd fi considerate ca bare cu sec iuni
nesimetrice i supuse la ncovoiere.
Ca urmare, paletele pot fi clasificate n func ie de urm torii parametri :
- unghiul , ntre axa de r sucire z, n jurul c reia se face rotirea profilelor n
lungul aerofoliei, axa care este perpendicular pe planul profilului sec iunii de la
baza aerofoliei, i axa fibrei punctului de pe sec iunea considerat n calcul (fig.
25).
d

, de
- parametrul complex 0, care depinde de r sucirea relativ , respectiv
dz
modulul de elasticitate E al materialului paletei, i de modulul de rezisten la
torsiune G.
Rela ia pentru calculul parametrului 0 este :
E d J r 0
0 =

G dz T
E
Deoarece pentru metale G =
, rezult :
2,6
d J r 0
,
0 = 2,6

dz T
n care,
T rigiditatea geometric la rasucire,
Jr0 momentul de r sucire de ordinul patru,

2 + 2 +

J r0 =

Jp
A

dA

, coordonatele punctului considerat pe profil,


A aria sec iunii profilului,
Jp momentul de iner ie polar,
Jp = J + J

J , J momentele de iner ie fa de axele principale ale profilului.

49

Fig. 25 - Schema de calcul a aerofoliei considernd torsiunea.

Pentru profilele de palete, rigiditatea geometric la torsiune se poate aproxima prin :


T 0,162 b c max
unde,
b - coarda profilului,
cmax grosimea maxim a profilului.
Dac se noteaza cu,
alungirea aerofoliei sub ac iunea for ei centrifuge,

Fc
E A

- curburile fa de axele , ,

MI
E J
MI

E J

MI momentele ncovoietoare fa de axele , ,


unghiul de r sucire,
50

Mr
G T

Mr momentul de r sucire,
Fc for a centrifug ,
- tensiunea de torsiune.
Tensiunile tangen iale n paleta de torsiune vor fi:

Fc
A

G cmax

MI

J
MI

J
Mr
T

MI
W
MI

cmax

Modulele de rezisten la ncovoiere sunt,


W

Momentul de r sucire, la palete f r bandaje, se ob ine din :

Mr

MI
MI
d

2
ii Jp +
Jp
Jp
Ja , u dz

J
J
dz
0

51

n care momentele axial-polare au expresiile :

J p =

2 dA

+ 2 dA

J p =

i momentul centrifugal este:


J a .u = (J max J min )

sin(2 )
2

La paletele de turbin , momentul de torsiune este mic, i n calcule aproximative poate fi


neglijat.

52

2.6. CALCULUL LA TORSIUNE A PALETEI, CONSIDERND SEPARAT


INFLUEN A FOR EI DE PRESIUNE A GAZELOR,
I A FOR EI
CENTRIFUGE.
2.6.1. Calculul torsiunii paletei dat de for a de presiune a gazelor (fig. 26).
Se consider profilul din figura 26, pe care se definesc,
- centrul de greutate, n care se dispune sistemul de axe a, u, R.
- centrul de rigiditate la torsiune fa de care se roteste profilul.
- centrul de presiune n care ac ioneaz rezultanta for elor de presiune.
La paletele torsionate ntre centrul de presiune i cel de rigiditate exist un decalaj, notat
cu d.
For a de presiune dF, dezvoltat pe un element din lungimea aerofoliei, element avnd
nal imea dR, i aflat la raza R, fa de centrul discului, are dou componente dFa, dFu,
pe direc iile axelor a,u.

Fig. 26 Schema de calcul.

Momentul de torsiune dMrg, dat de for a de presiune a gazelor dF, pe elementul dR, va
fi :
dM rg = dF d
Iar pentru toata paleta,
Rv

M rg =

dF d
Rb

Pozi ia centrului de presiune fa de centrul de rigiditate la torsiune este influen at de :


- unghiul de atac,
- curbura profilului,
- desimea re elei de palete,
- regimul de lucru al motorului.

53

Calculul momentului de torsiune se poate face i prin metoda diferen elor finite,
mp r ind aerofolia n tronsoane, n care caz,
n

(Fi d I )

M rg =
1

2.6.2. Calculul torsiunii paletei sub ac iunea for ei centrifuge.


Tensiuni de torsiune n aerofolie apar i atunci cnd centrele de greutate ale sec iunilor
paletei nu sunt situate pe raza care trece prin centrul de greutate al profilului de la baza
aerofoliei. n acest caz, pe un tronson de n l ime dR, aflat la raza R, se dezvolt o for
centrifug dFc, avnd componentele dFcR, i dFcj, n planul tangen ial, fig. 27.

Fig. 27 Schema de calcul.

For a dFcR solicit tronsonul la ntindere, iar dFcj, care se afl la distan a e fa de centrul
de rigiditate, va produce momentul de torsiune dMrc.
dM rc = dFcj e

54

sau, pe toata aerofolia, momentul de torsiune dat de for a centrifug va fi :


Rv

(dFcj )i e i

M rc =
Rb

n cazul paletei mp r it pe tronsoane se ob ine :


n

(Fcj )i e i

M rc =
1

2.6.3. Momentul de torsiune total Mr i tensiunile totale de torsiune.


Momentul de torsiune total va fi :
Mr = Mrg + Mrc
Iar tensiunile tangen iale maxime se ob in din,
max =

(M r cmax ) ,
T

n care,
cmax grosimea maxim a profilului,
T rigiditatea geometric la torsiune,
G modulul de elasticitate la torsiune al profilului.
Sub ac iunea momentului Mr, paleta se deformeaz cu un unghi
lungime,
=

Mr
=
L G T

55

, raportat la unitatea de

2.7. SOLICIT RI N PALETE DE ROTOR FOARTE TORSIONATE.


Paletele de rotor foarte torsionate, cum sunt cele de la primele trepte de compresor axial,
sau cele de ventilator, sunt solicitate mult i din ac iunea momentului de torsiune.
Pentru calculul acestor palete foarte torsionate se define te criteriul ,

b
2L

unghiul dintre axele ale profilelor de la vrful aerofoliei v, i de la


baza aerofoliei b,
b coarda profilului,
L lungimea aerofoliei.
Parametrul , reprezint unghiul (n radiani) de r sucire a paletei avnd fibra considerat
b
n calcul ca fiind situat la distan a fa de centrul de greutate al profilului, fig. 28.
2

Fig. 28 Schema de calcul.

n func ie de m rimea parametrului , paletele se mpart n :


- palete cu torsiune mic , cnd
< 0,07
> 0,07
- palete cu torsiune mare, cnd
La paletele cu torsiune mic , sec iunile aerofoliei r mn plane la torsiune. Dac ns
> 0,07, sec iunile paletei nu mai r mn plane dup deforma ie, iar sub ac iunea for ei

56

centrifuge apar tensiuni de ntindere, sau de comprimare, suplimentare, n diferitele


puncte ale profilului.
Tensiunile totale , n punctele caracteristice A, B, C, ale profilului, se ob in din rela iile:
A

1 + ( K 1) mA i + IA

1 + ( K 1) mB i + IB

1 + ( K 1) mC i + IC

Unde s-a notat,


i

tensiunea de intindere data de forta centrifuga in sectiunea considerata


a aerofoliei,
I,A,B,C tensiunile de ncovoiere n punctele A, B, C, ale profilului,
mA,B,C parametri prin care se apreciaz starea de deforma ie a
materialului din care este executat paleta,
K parametru care consider i efectul torsion rii aerofoliei.
Valorile coeficien ilor mA, B, C, rezult din expresiile :
A

mA

Jp

JP A +

Jp
J
Jp

A +

Jp

J
Jp

B
JP B +
B +
B
J
J
Jp
Jp
Jp
C

JP C +
C +
C
J
J
Jp

mB
mC

n care,
A aria sectiunii profilului,
Jp momentul de inertie polar al ariei sectiunii profilului,
Jp momentul de inertie polar fata de axa ,
s 2 dA

J p =
A

s 2 dA

J p =
A

s distan a de la centrul axelor , , pn la elementul de suprafa


considerat (fig. 29).
Jp momentul de iner ie polar fa de axa ,
J , J momentele de iner ie fa de axele principale , ,
, coordonatele punctelor A, B, C de pe profil.

57

Fig. 29 Nota ii pe profil.

Calculul parametrului K , rezult din :


k =

( )2

1 + + p

M I
M I
F
1
c Jp
J p +
J p
Jn
J
G T A

( p )2 = GE T

JR

s 2 dA

JR =
A

58

(J p )2 (J p )2 (J p )2
A

n calculul de rezisten a paletelor de rotor compresor i de turbin , pot fi utilizate


rela iile aproximative :
A = 0,693 b c max
J = 0,0377 b 3 cmax

2
2
+ h max
J = 0,0405 b c max cmax

Jp = J + J

s 2 dA = 0,00196 b 3 cmax

J p =

s 2 dA = 0,00894 b 3 c max

J p =
a

s 2dA = 0,0139 b 3 c max

JR =

T=
p2

3
b c max
3
= 0,166 b c max
6

0,0277 (1 + ) b 3

=
cmax
1 + 0,887 q 2

E
= 2,6
G
mA =

mB =

mC =

(1 1,97 q )

(1 + 0,887 q )
2

(1 + 1,97 q )

(1 + 0,887 q )
2

2,79
1 + 0,887 q 2

59

pentru profilele simetrice (active) :

2
2
b c max 0,04 c max
+ 0,03 h max
1

1
0,887
0,0405

- q2 =

pentru profile reactive :


- q2 =

2
2
b c max c max
+ h max
1
0,887

n aceste rela ii s-a notat :


b coarda profilului;
cmax grosimea maxim a profilului;
hmax sageata maxim a profilului;
coeficientul Poisson;
unghiul de torsiune ntre sec iuni de la baza aerofoliei i sec iunea de
calcul considerat (in radiani).
Cu aceste rela ii se poate face calcul suficient de precis ale tensiunilor mecanice, n
punctele caracteristice A, B, C ale profilelor aerofoliei, inndu-se seama de regula de
semne impus pentru momente.

60

2.8. CALCULUL TENSIUNILOR MECANICE ECHIVALENTE N


PUNCTELE CARACTERISTICE ALE PROFILELOR.
Tensiunile echivalente se calculeaz cu rela ia:

echiv = 2 + 3 2

1
2

= ii I I
n care :
i tensiuni de ntindere;
I , I tensiunile de ncovoiere;

I = gI + cI
tensiunile tangen iale maxime;
Mr momentul de torsiune.
Pentru fiecare profil considerat din lungul aerofoliei se calculeaza tensiunile echivalente
in punctele caracteristice A, B, C, respectiv:

2
echivA = 2 A + 3 max

2
echivB = 2 B + 3 max

2
echivC = 2 C + 3 max

61

]
]

1
2

1
2

1
2

2.9 PARTICULARIT I ALE CALCULULUI TENSIUNILOR


PALETELE DE ROTOR AVND ORIFICII INTERIOARE.

Unele palete de rotor turbin , pot fi realizate cu asigurarea r cirii interioare prin circula ia
unui debit de aer prin canale de diferite forme. Calculul de rezisten se complic n acest
caz n func ie de structura interioar a paletei, dar i a distribu iei gradien ilor de
temperatur pe pere ii paletei.
n cazul calculului f r considerarea temperaturii, deci atunci cnd se admite c
temperatura paletei este constant , este necesar s fie determinate urm toarele tensiuni :
- tensiunea de ntindere sub ac iunea fortei centrifuge ;
- tensiunile de ncovoiere produse de presiunea gazelor i de comportamentul
for ei centrifuge, dac paleta are centrele de greutate ale profilelor deplasate
fa de raza care trece prin centrul de greutate al sec iunii de baz ;
- tensiunile tangen iale datorate torsion rii paletei.
Pentru calculul acestor tensiuni este necesar :
- definirea structurii interioare ale canalelor n fiecare sec iune de calcul ;
- calculul ariei sec iunii care particip la definirea solicit rilor;
- definirea centrelor de greutate, centrelor de presiune i a centrului de
rigiditate, la fiecare profil de aerofolie considerat n calcul ;
- stabilirea pozi iilor axelor a, u, R, precum i a axelor principale de iner ie ,
i respectiv a unghiului de r sucire , n lungul aerofoliei ;
- definirea temperaturii n lungul aerofoliei, dar i pe conturul profilelor, n
diferite sec iuni de calcul.
Principial, calculul paletei r cite n interior nu se deosebe te de cel al paletei ner cite,
intervenind numai influen a temperaturii admisibile pe palet , care va determina :
- structura interioar a canalelor de racire ;
- debitul de aer necesar r cirii.
Coeficientul de siguran a al paletei r cite n interior, f r considerarea efectului
vibra iilor, se poate ob ine ntr-un anumit punct al profilului, din :
d dA
iA

N rac =
A

unde:
rezisten a de durat a materialului, n punctul considerat al sec iunii
paletei. Aceast tensiune variaz n func ie de temperatur ;
i tensiunea de ntindere, n sec iunea considerat a aerofoliei;
A aria sec iunii reale a paletei r cite (arie din care au fost scazute ariile
orificiilor de trecere a aerului de r cire).
Dac se consider c d = ct, deoarece temperatura este uniform n sec iune, atunci
coeficientul de siguran este :
d

N rac =

d
i

62

La paletele f r bandaj:
- sec iunea critic este situat n apropierea razei medii a aerofoliei ;
R + Rb
Rm = v
2
- n cazul paletelor lungi, calculul se face la sec iunea medie Rm ;
- pentru calcul se consider varia ia dimensiunilor profilelor n lungul paletei ;
- se calculeaz varia ia ariilor sec iunilor eliminnd ariile orificiilor de trecere
ale aerului de r cire ;
- se calculeaz tensiunile de ntindere n lungul aerofoliei, pentru condi ii
statice :
F
i = ci
Ai
- se stabilesc temperaturile bordurilor de atac i de fug , astfel ca acestea s nu
dep easc temperatura limit admisibil pentru materialul paletei i resursa
de func ionare impus d, deci:
d = N rac ii
- din caracteristicile materialului refractar al paletei, date n func iune de
temperatura i de resursa impus d = f(t, ), se stabile te temperatura bordului
considerat al profilului, temperatur care nu trebuie s fie dep it .
De exemplu n diagrama din fig. 30, se define te parametrul:
P = T(log + C) ,
T temperatura materialului, K ;
durata de func ionare pn la rupere a paletei ;
C constant , C=20.
Pentru asigurarea temperaturii bordului profilului, n func ie de caracteristicile de transfer
a c ldurii de la gaze la corpul aerofoliei, i de la aerofolie la aerul de r cire, se va stabili
debitul de aer de r cire necesar s fie circulat prin canalele din corpul paletei.

Fig. 30 Variatia

= f(P), pentru materiale refractare folosite la palete de turbin .

63

2.10. CALCULUL PALETELOR DE COMPRESOR AXIAL SOLICITATE LA


OCURI MECANICE MARI.
2.10.1. Probleme generale.
Solicitarea prin oc a paletei se produce mai ales la primele trepte de compresor, i cel
mai frecvent la prima treapt de compresor axial sau ventilator, sub ac iunea corpurilor
str ine care p trund n motor.
Aceste corpuri str ine pot avea dimensiuni i naturi diferite (pamnt, pietre, p s ri,
corpuri metalice), i corespunz tor pot provoca suprasolicit ri locale, deforma ii locale
ale aerofoliei, ciupituri pe bordul de atac, ruperi locale sau fisur ri, ruperi de palete,
precum i afectarea treptelor urm toare i a curgerii prin compresor. Efectele p trunderii
corpurilor str ine vor fi influen ate, n afar de particularit ile mecanice i dinamice ale
corpului str in care p trunde n motor, i de construc ia re elei de palete. Practic
intereseaz dou solu ii de realizare a treptei de compresor:
- trepta de compresor axial avnd o re ea de aparat director n fa ,
- treapta de compresor axial f r aparat director, la care corpurile str ine lovesc
direct re eaua de palete de rotor.
n primul caz, solicitarea prin oc este suportat mai ales de re eaua de palete de stator,
care obi nuit are paletele ncastrate la ambele capete.
n cel de al doilea caz, ocul se manifest direct asupra paletelor de rotor, care, n cazul
treptelor de ventilator, aceste palete au lungimi foarte mari, sunt mult torsionate i foarte
flexibile, se rotesc cu viteze unghiulare mari, iar viteza pe direc ie axial a aerului prin
re ea poate avea de asemenea viteze deosebite. Toate acestea vor determina i apari ia
unor efecte foarte periculoase pentru starea func ional a paletei, care pot duce la
distrugerea motorului i producerea de catastrofe cnd p trunderea corpurilor str ine
are loc pe timpul evolu iilor de zbor ale aeronavei echipat cu motorul respectiv.
Solicitarea prin oc determin asupra paletei, apari ia unor tensiuni locale foarte mari,
precum i tensiuni suplimentare n restul sec iunilor aerofoliei produse de for a de
impact aplicat pe o lungime relativ mic a bordului de atac al aerofoliei, oc ce se va
propaga n toat masa paletei. Are loc i un proces de excitare la vibra ie, constituind o
surs de cre tere a tensiunilor totale prin efectul tensiunilor produse de vibra ii, precum i
de ini iere a unor curgeri instabile prin re ea i prin ntregul compresor (pompaj). Lund
n considerare i dispunerea profilelor paletelor n re ea, ca i direc iile pe care se poate
deplasa corpul strain, respectiv locul de impact pe palet , procesul se poate complica si
mai mult, la aceasta influen nd i sensurile de mi care, pe direc ie axial pentru corpul
str in, i pe direc ie tangen ial pentru re eaua de palete. Tinnd seama de complexitatea
fenomenului, calculul tensiunilor i a deforma iilor din aerofolie solicitate i la oc poate
fi efectuat numai n limitele unor particulariz ri i a unor ipoteze de calcul ct mai
apropiate de situa iile reale. Ca particulariz ri admitem s se efectueze calculul pentru
cazurile:
- palete de aparat director,
- palete de rotor compresor.

64

Pentru stabilirea rela iilor de calcul se fac urm toarele ipoteze generale:
-paleta supus ocului se comport perfect elastic, ca i n cazul solicit rilor f r
oc.
- corpul str in care love te ramne dup lovire, n contact cu paleta, respectiv
se consider c transfer acesteia ntreaga energie cinetic a corpului care a
lovit.
- nu se consider efectul deforma iilor locale n timpul ocului, respectiv nu se
apreciaz energia disipat prin deforma iile plastice locale.
- transmiterea deforma iilor n intreaga mas a paletei se face n acela i timp cu
ocul,
Aceste ipoteze permit ca, n prima aproxima ie, efectul ocului s fie asimilat cu acela al
multiplic rii sarcinei statice pe palet , cu un coeficient dinamic care se determin n
condi iile neglij rii masei paletei, sau cu considerarea acestei mase.
2.10.2. Calculul coeficientului dinamic .
Se determin coeficientul dinamic f cnd ipotezele:
- paleta este solicitat prin oc la ncovoiere,
- sub ac iunea for ei dinamice Pd, se produce o s geat dinamic yd,
- ntreaga energie cinetic a greut ii corpului str in este cedat paletei ca energie
de deforma ie, transformndu-se n energie poten ial .
Dac se noteaz :
P - sarcina static ,
Pd - sarcina dinamic ,
K - constanta elastic a barei,
ys - s geata static ,
yd - s geata dinamic
rezult

P(h + y d ) =

1
Pd y d
2

Fig. 31
65

(1)

Rela iile dintre s ge i i sarcini sunt:


P = K ys
Pd = K y d

(2)

Valorile constantelor K, pentru diferitele condi ii de fixare a paletei n re ea se pot


ob ine din tabelul urm tor, n care s-a notat:
E - modulul de elasticitate al materialului barei,
Jd - momentul de iner ie diametral fa de axa de ncovoiere considerat ,
L - lungimea barei.

Bara ncastrat la un cap t i liber la


3 E Jd
K=
cel lalt cap t. Masa este concentrat
L3
la cap tul liber al barei.
3
Bara simplu rezemat . Masa este
12 (a + b ) E J d
concentrat ntr-o sec iune oarecare a K = 3 2
a b (3 a + 4 b )
barei. (a b). Dac masa este
concentrat la mijlocul barei
EJ
L
K = 110 3 d
a=b=
L
2

3
Bara ncastrat la ambele capete cu
3 (a + b ) E J d
masa dispus ntr-o sec iune oarecare, K =
(a b )3
(a b). Dac masa este concentrat la
J
mijlocul barei, (a = b)
K = 192 d3
L

Din rela iile (1), (2) rezult ,

K y s (h + y d ) =

(K y d ) y d
2

sau
y d2 2 y s y d 2 h y s = 0

i r d cina pozitiv va fi ,

yd = ys 1 + 1 +

66

2h
ys

1
2

K yd
2

Dac se noteaz ,

1
2

2h
1+ 1+
ys

2h K
1+ 1+
P

1
2

P = K ys
atunci

yd = ys =

P
,
K

n care
h - nal imea de c dere a sarcinei, P.
ys - s geata n dreptul sarcinei P, considernd c sarcina este aplicat static
asupra barei (paletei).
Dac foi a P se aplic brusc, cu intreaga intensitate, f r vitez ini ial (h = 0), coeficientul
dinamic = 2 .
Dac n loc de n l imea h, se d sarcinei P o vitez de lovire, tiind c viteza este
v = (2 g h )
g accelera ia gravita iei.
Expresia coeficientului dinamic va fi

1
2

v2
= 1+ 1+
g ys

1
2

K v2
= 1+ 1+
gP

1
2

Tensiunile dinamice n cazul ncovoierii paletei prin oc se ob in din,

d =

M
,
Wd

n care
ad - tensiunile de ncovoiere n condi iile de oc,
M - momentul ncovoietor n condi ii statice, f r oc,
Wd - modulul de rezisten diametral al paletei fa de axa dup care se
produce deforma ia.
Daca paleta este simplu rezemat , iar sarcina ac ioneaz la mijlocul ei, admi nd c
h 100 ys, se poate considera coeficientul dinamic ca fiind
2 h
=
ys
ys =

1
2

2K h
=
P

P L3
48 E jd

67

1
2

tensiunile fiind

d =

M 2h

Wd
ys

1
2

3E P Jd
g L
= v
Wd

1
2

n cazul paletelor P este greutatea corpului str in G, P = G, i dup ridicare la p trat se


ob ine,

Wd2 5 P h E 3 G R v 2
=
=
Jd
g d2 L
d2 L
Daca se admite c d = a , a fiind tensiunea admisibil , rezult condi iile la care
paleta poate func iona n condi ii de oc.
Coeficientul este cu att mai mic cu ct s geata static este mai mare. Dac rigiditatea
K este mare, s geata static ys, este foatre mic i se poate produce distrugera pieselor,
a a cum are loc la paletele din materiale ceramice care sunt fragile i pu in deformabile.

2.10.3. Considerarea masei paletei.


Cnd se consider i masa paletei, coeficientul dinamic , se calculeaz prin intermediul
unui coeficient subunitar C1, care depinde att de masa paletei ct i de masa corpului
str in, respectiv,
= 1+

1 + 2 K h C1
gP

1
2

=1+

1 + 2 h C1
ys

1
2

sau func ie de viteza v, rezult ,


1 + 2 K v 2 C1
= 1+
gP

1
2

1 + 2 h C1
=1+
g ys

1
2

Valorile coeficientului C1 pentru bare drepte i pentru diferite moduri de rezemare sunt
prezentate n tabelul nr.2.
n tabel,
G = P = m g - greutatea corpului care cade,
G1 = m1 g - greutatea barei,
G2=m2 g - greutatea unui corp cu masa concentrat fixat la bar
(ex. bandajul paletei),
C - coeficient de corec ie care poate avea valorile:
C = 1, C = C1, C = C2.

68

2.10.4. Influen a ocului asupra tensiunilor de torsiune din rotorul compresorului.


Se consider rotorul format din discuri i arbore. Arborele are diametrul d, iar rotorul
(discurile) are diametrul D. Greutatea rotorului fiind G.
Energia cinetic a rotorului aflat n mi care de rota ie cu viteza unghiular
i a c rui
moment de iner ie masic este Jm se ob ine din,
J 2
Ec = m
2
dar
= 2 ns ,
ns tura ia motorului (rot / sec).
Dac rotorul se consider ca fiind un disc avnd diametrul D i greutatea Grot, momentul
de iner ie masic va fi,
G rot D 2
Jm =
8g
Energia de deforma ie (lucrul mecanic) al arborelui, este
L

Lm =

M r2
dx
2 Gr Jd

M r = 2 max
Schema

Coeficientul

= 1+ 1+

= 1+ 1+

= 1+ 1+

6hEJ d C1
G L3

Coefic
C1
cnd
G1 =0,
G2 = 0
C1 = 1

384hEJ d C1 C1 = 1
G L3

96hEJ d C1 C1 = 1
G L3

Jp

d
Coeficientul C1 cnd
G1 0,
G2 = 0

G+
C1 = G

69

13
G1
35

3
G + G1
2
G+

C1 = G

3
G + G1
8
G+

C1 = G

33
G1
140

G + G2 +
C2 = G

C2 = G

C2 = G

13
G1
35

3
G + G 2 + G1
2
G + G2 +

33
G1
140

3
G + G 2 + G1
8
G + G2 +

17
G1
35

5
G + G1
8

Coeficientul C1 cnd
G1 0,
G2 0

17
G1
35

5
G + G 2 + G1
8

n care
Mr - momentul de torsiune al arborelui,
Gr - modulul de elasticitate la torsiune al materialului arborelui,

E
2(1 + )

Gr =

E - modulul de elasticitate la ncovoiere al materialului arborelui,


- coeficientul Poisson,
= 0,3 pentru domeniul elastic de deforma ie
= 0,5 pentru domeniul plastic de deforma ie
Jp - momentul de iner ie polar al sec iunii arborelui,
Jp = 2 Jd
Jd - momentul de iner ie diametral al ariei sec iunii arborelui,
max tensiunea de r sucire maxim .
Pentru arbore cu sec iune plin ,

Jd =

d4
64

Jp = 2 Jd =

d4
32

Fig. 32 Schema rotorului.

nlocuind Mr n Lm i considernd Mr = ct, Gr = ct, Jp = ct, d = ct, rezult ,


L

Lm =

2 max J p L
2 G r J p d

70

dx =

2
2 max
Jp L

d2 Gr

Egalnd

Ec = Lm,

rezult ,
d Gr Jm

2
Jp L

max =

1
2

n cazul cnd

L
d4
,
Jp =
2
32
Dac se noteaz volumul arborelui cu Va, i se consider lungimea b,
d2 b
Va =
4
atunci
2
2
2 max
Va
d 4 b max
Lm =
=
2
4Gr
32 G r d
sau
2
Va
J m 2 max
=
,
2
4 Gr
iar
a=b=

max =

2 Gr Jm
Va

1
2

Considernd diametrul D i greutatea rotorului Grot, atunci momentul de iner ie masic Jm,
G D2
E
,
, iar G r =
J m = rot
8g
2(1 + )
se ob ine
2 d 2
E
D2
32
2
max
=

4
2(1 + ) 8 d 4 L
sau

E G rot
D

d 2 (1 + ) g L
i masa arborelui, momentul Jm va fi,
max =

Dac se consider

J m = J m + J ma ,
Jma fiind momentul masic al arborelui,

J ma =

Va
8g

71

1
2

2.10.5 Calculul la oc a paletei de aparat director sau a montan ilor.


Treapta de aparat director reprezint o re ea de palete de stator, palete care sunt
ncastrate la ambele capete, i dispuse n fa a primei trepte de rotor compresor.
Paletele sunt solicitate la ncovoiere i torsiune sub ac iunea presiunii aerului care trece
c tre rotorul compresorului, precum i la oc, atunci cnd p trund n motor corpuri
str ine.
Calculul re elei de palete la oc este un calcul de verificare, deoarece dimensiunile
geometrice ale re elei sunt definite, urm rindu-se fie stabilirea masei limit a corpului
str in, avnd anumite particularit i structurale i care a p truns n dispozitivul de
admisie, astfel nct paleta s reziste, fie alegerea materialului din care s se execute
paleta pentru ca aceasta s func ioneze sigur la ocul de impact cu un corp str in de mas
i constitu ie dat .
Similar cu paleta de stator se pot face verific ri la oc i n cazul montan ilor.
Pentru calculul paletei de stator la oc, se fac ipotezele:
paleta are aria sec iunii constant n lungul ei,
curentul de aer are parametrii uniformi la intrarea n re eaua de palete,
pentru a nu apare deforma ii sau fisuri n palete se consider c
tensiunea limit admisibila n condi iile de oc este egal cu tensiunea
limit de curgere a materialului paletei, respectiv ac,
corpul str in ac ioneaz ca o for concentrat pe palet ,
corpul str in are o vitez de deplasare egal cu viteza aerului la intrarea
n re ea,
impactul se produce la bordul de atac al profilului paletei pe direc ia
vitezei relative a aerului, deforma ia paletei este mai ales de incovoiere,
fa de axa minim de iner ie .
n limitele ipotezelor f cute, paleta se prezint ca o bar cu masa uniform
distribuit , ncastrat la ambele capete i, dac se accept c lovirea paletei se face
la jum tatea lungimii, n acest caz coeficientul dinamic are expresia,
2

= 1+ 1+
Pentru a = b, valoarea K = 192

K v C1
gP

1
2

=1+ 1+

E J
,
L3

iar coeficientul C1 este,

mg +
C1 = m g

sau

13
m1 g
35

3
m g + m1 g
2
13
m + m1
35
C1 = m
,
2
3
m + m1
2

72

K v C1
g G

1
2

n care s-au notat:


m - masa corpului str in care love te paleta,
m1 - masa corpului paletei,
g - accelera ia gravita iei.
dar
P = G = m g,
deci
13 m 1
35
2
3 m1
m+
2
m+

= 1+ 1+

1
2

192 E J v

g 2 L3

mai simplu,

=1+ 1+

192 E J v 2
g 2 L3

13 G 1
35
2
3 G1
G+
2

1
2

G+

Fig. 33 Schema de calcul.


Considernd expresia coeficientului de siguran ca fiind,

n= d ,

unde
d - tensiunea admisibil , de durat i considernd condi iile de lucru al
materialului paletei,
- tensiunile rezultante n palet ,
g - tensiunile de ncovoiere date de presiunea gazelor,
s - tensiuni de ncovoiere produse de oc,
v - tensiuni din vibra ii,
t - tensiuni termice.

73

Pentru paleta de aparat director la care temperatura este mica, iar paleta este foarte rigid ,
se vor considera,
v = 0 , t = 0 ,
ca urmare,
= g + s
Deoarece materialul paletei i resursa sunt m rimi impuse, iar prin ipotez se admite ca
fiind cunoscut i limita de curgere, rezult c se consider coeficientul de siguran ca
avnd valoarea n = 1. De asemenea se cunoa te momentul ncovoietor dat de for a de
presiune a aerului, respectiv g .
Ca urmare,
= d
sau
s = d g
dar,
Ms M
s =
=
W
W
s
M momentul ncovoietor produs de oc,
W modulul de rezisten la ncovoiere a paletei fa de axa minim de
iner ie,
M momentul ncovoietor dezvoltat dac for a produs de corpil str in ar
ac iona static.
nlocuind, rezult ,
M
=
= d gI
W
deci,
d gI
M = W

Dar pentru bara ncastrat la ambele capete, avnd sarcina ac ionnd la mijlocul ei,

M max =

PL
8

Deoarece P = G, rezult :

G L = 8 W d gI ,
sau nlocuind G, L n expresia lui , se ob ine:

G L 1+ 1+

192 E J v

g 2 L3

= 8 W d gI

74

13 G 1
35
2
3 G1
G+
2

1
2

G+

Euatie care se va rezolva iterativ ob inndu-se valoarea greut ii G,


G=mg
respectiv masa corpului str in care poate lovi paleta cnd coeficientul de siguran
G
n = l,
M=
g
Dar paletele de aparat director (stator) sunt profilate i au parametrii geometrici urm tori:

Fig. 34 - Parametrii profilului.

Se poate admite la aceste palete ca fiind ndeplinite urm toarele ipoteze:


- aria sec iunii paletei este constant n lungul paletei i rezultnd din.
A = 0,7 b cmax
- momentele de iner ie fa de axele principale sunt:
2
2
J = 0,041 b cmax ( c max
+ h max
)
3
J = 0,038 b cmax
- paletele sunt dispuse nclinat n re ea,
- paletele nu sunt torsionate,
- temperatura paletelor este constant ,
- corpul str in love te paleta pe direc ia vitezei relative a aerului, care are unghiul
de inciden fa de direc ia de curgere axial .
-paleta este solicitat la ncovoiere i torsiune sub ac iunea for elor de
presiune a aerului i a celor produse din socul dat de corpul str in care love te
paleta, sub form concentrat .
- modulul de rezisten , n punctul A i respectiv C al profilului paletei,
J
WA =
A
J
WC =
C
- greutatea paletei avnd aria sec iunii constant i lungimea L, este
G = m g = 0,7 b c max g L ,
densitatea materialului paletei.

75

Punctul cel mai solicitat pe profil este C, unde modulul de rezisten este cel mai mic. Ca
urmare, rela ia de calcul n cazul paletei de stator (montan ilor) va fi :

G L 1+ 1+

192 E J v 2

8 J d gI

g 2 L3

13 G 1
35
2
3 G1
G+
2

1
2

G+

2.10.6. Calculul paletei de rotor compresor axial treapta I.


Particularit ile constructive ale paletelor de rotor compresor axial sunt:
- paleta are parametrii geometrici variind n lungul razei,
- paleta se poate asimila cu o bar sau o plac ncastrata la un cap t si liber la
cel lalt cap t,
- paleta poate avea elemente de rigidizare dispuse pe corpul ei,
- torsionarea corpului paletei pate fi neglijabil , sau foarte mare,
- re eaua de palete este n mi care de rota ie,
- viteza axial de p trundere a aerului n re ea este determinat de condi iile de
lucru ale motorului, dar i de regimul de zbor.

76

Pentru calculul efectelor p trunderii corpurilor str ine n re eaua de compresor


(ventilator), se fac urm toarele ipoteze:
- re eaua de palete nu are n fa aparat director sau montan i, care ar putea anihila
p trunderea corpului str in,
- corpul str in are la intrarea n re ea viteza axial a curentului de aer i love te
paleta c tre partea bordului de atac cu o vitez corespunz toare vitezei
relative, prin care se consider i efectuctul antren rii n rota ie a paletei,
- se vor considera solicit rile cele mai mari din palet care se produc atunci cnd
corpul str in love te paleta c tre vrful acesteia, se presupun ca fiind cunoscute
dimensiunile paletei, materialul din care este executat , tura iile de lucru ale
motorului, distribu iile de presiuni pe aerofolie, vitezele de curgere ale aerului i
sunt calculate tensiunile de ntindere, ncovoiere, torsiune, vibra ii, pentru palet
lucrnd n condi ii normale,
- efectele p trunderii corpului str in i impactul cu corpul paletei determin
apari ia unor tensiuni suplimentare, care se vor nsuma cu cele existente n palet
n momentul ciocnirii,
- la calculul tensiunilor totale, se vor neglija influen a tensiunilor termice,
deoarece acestea, ca i resursa paletei, se vor aprecia prin valoarea tensiunii la
limita de curgere, considerat la calculul coeficientului de siguran ,
- la paletele torsionate se consider c unghiul de torsiune este nul n sec iunea de
la baza aerofoliei, iar centrele de greutate ale sec iunilor succesive ale paletei
sunt situate pe raza care trece prin centrul de greutate al sec iunii de la baza
aerofoliei,
- corpul paletei torsionate are l imea constant a treptei, dar corzile profilelor
cresc de la baz c tre vrful paletei,
- lungimea aerofoliei la partea bordului de atac, este mai mare fa de lungimea de
la bordurile de fug . Ca urmare, se va considera c sec iunea de baz a aerofoliei
va fi aceea corespunznd sec iunii complete a paletei care este perpendicular pe
raza centrelor de greutate ale profilelor,
- solicit rile se vor calcula n punctele A, B, C, caracteristice profilelor aerofoliei,
- axele necesare n calcul sunt notate astfel;
a - axa pe direc ia axial de curgere a aerului, avnd sensul c tre
aval,
u - axa vitezei periferice, dispus n planul re elei. Pentru paleta de
compresor se admite sensul acestei axe ca fiind n sensul de
rota ie al paletei,
- axa principal de iner ie al ariei sec iunii profilului, avnd sensul
c tre bordul de fug ,
- axa principal de iner ie al ariei sec iunii profilului, avnd sensul
c tre extradosul profilului,
R - axa paletei care trece prin centrul de greutate al sec iunii de baz
a aerofoliei paletei.

77

Alte nota ii utilizate:


- unghiul de torsiune al profilelor fa de sec iunea de baza a aerofoliei,
i - unghiul de inciden al profilului,
ca - viteza axial a aerului la intrarea n palet ,
u - viteza periferic a profilului paletei, u = R ,
w - viteza relativ a aerului la intrarea n palet ,
n
- viteza unghiular , =
,
30
n - tura ia re elei, n ture pe minut,
P - for a de lovire a corpului str in la impactul cu paleta,
T - componenta for ei P, pe direc ia axei ,
N - componenta for ei P, pe direc ia axei ,
- coeficientul dinamic datorat impactului corpului str in cu paleta,
- coeficient de duritate al corpului str in, avnd semnifica ia unui coeficient de
amortizare,
G - greutatea corpului str in, G = m g , n care
m - masa corpului,
g - acelera ia gravita iei
n fig. 35, se prezint schema de calcul i nota iile utilizate pentru paleta de compresor.
2.10.7. Paleta de rotor compresor torsionat , supus
impactul cu corpul str in.

numai la solicit rile din

Fa de palet , corpul str in se deplaseaz pe direc ia i cu m rimea vitezei relative w, a


aerului, i love te paleta c tre intradosul profilului, n sec iunea a-a, situat la distan a
Lb, fa de sec iunea de baza b-b, a aerofoliei. (fig. 35). Corpul str in are o greutate G,
iar viteza lui este w.
Asupra efectelor impactului influen eaz att duritatea corpului str in, ct i ale
materialului aerofoliei paletei, aprecierea acestei influen e facndu-se prin coeficientul ,
care reprezint raportul dintre duritatea corpului str in HB, i duritatea de referin
HB*.
Pentru paletele din o el aliat, duritatea Brinell este 2500 - 4200 [Mpa]. Paletele de
compresor axial la primele trepte sunt executate din o eluri aliate i au bordurile de atac
durificate, ca urmare, consider m o valoare medie HB* = 3000 [MPa], deci
=

HB
HB
=

3000
HB

n func ie de natura corpului str in se va preciza i valoarea HB, respectiv a m rimii


coeficientului .

78

Valorile durit ilor pentru diferite materiale sunt urm toarele:

Material
Aluminiu
Aur
Calciu
Bariu
Cupru
Crom
Fier
Magneziu
Molibden
Nichel
Platin
Titan
Vanadiu
Volfram
Zinc
Plumb
Cositor
Siliciu

HB
[Mpa]
245-558
133-245
167-170
41
345-878
886-1275
343-755
196
1373-2556
588-1590
299-500
716-981
1569
1961-3432
24
30-42
19-52
2354

Material
Aliaje de aluminiu
Aliaje de magneziu
Aliaje de cupru
Bronzuri
Bronz de aluminiu
Fonte
Fonte aliate
O el carbon
O el u or aliat
O el u or aliat tratat
termic
O el nalt aliat
Materiale antifric iune
Babit
Aliaje cu plumb
Bronz pentru lag re
Alam

79

HB
[Mpa]
250-1900
250-650
900-1600
700-2000
1100-2200
1800-3000
2000-6450
1800-2700
1790-2690
2500-4200
2200-2690
50-100
20-30
60-80
70-100
530-1700

Fig. 35 Schema de calcul a paletei de rotor compresor, treapta I.

80

Valori ale tensiunilor limit de curgere

i limita de rezisten pentru unele metale.

Aluminiu
Aur
Bariu
Calciu
Cupru
Crom
Fier
Magneziu
Molibden

ar
[Mpa]
49-412
98-172
12,8
47,9
224-400
482
167-450
60-190
308-3000

Go,2
[Mpa}
29-69
29,4-39,2

ad
[MPa]
29
9,8-19,6

37,26
59-72
313
98-176
20-59
294-966

3,92
14,5
137-167
118
11,8

Nichel
Platina
Titan
Vanadiu
Volfram
Zinc
Plumb
Cositor
Siliciu
Aliaje de aluminiu
Aliaje de magneziu
Aliaje de cupru
Aliaje de titan
Bronz
Bronz de aluminiu
Fonte
Fonte inalt aliate
Otel carbon
Otel u or aliat
Otel aliat tratat
Otel inalt aliat
Material antifrictiune
Babit
Aliaje cu plumb
Bronz pentru lag re
Alama
Beriliu
Mangan

343-561
147-245
245-265
168-216
1030-1471
108-392
11-18
12-39
16,7
150-680
170-260
300-9oo
300-750
370-900
280-650
200-900
200-350
710-800
450-600
412-1130
600-1200
60-100
60-100
60-100
300-1000
300-900
196-539
706

78-205

20
36,3-68,6
68,9
84,3

Material

137-167
114
686-810
14,7-157
4,9-9,8
11,8

2,45
1,47

[Kg/m3]
2700
19320
3760
1540
8940
7190
7870
1740
10220
8900
21450
4510
6110
19350
7132
11400
7300
2328

100-420
90-160
200-600
180-500

230-250

180
420-460
310-450
280-650
400-800
54-60
80-900

228

81

117-157

1845
7470

For a de contact P, se consider ca fiind concentrat n punctul de contact cu paleta i are


m rimea,
P = G
n care,
coeficient de duritate,
coeficient dinamic,
G greutatea corpului str in.
For a P, se descompune pe direc iile axelor principale , , respectiv
T = P cos
N = P sin
For a P produce:
a tensiuni de forfecare , n planul sec iunii a-a al aerofoliei, aflat n zona de
contact cu corpul str in,
T P
cos
= = cos = G
A A
A
A aria sec iunii profilului n a-a.
b tensiuni de torsiune Mr1, cnd for a T este la distan a d2 fa de axa ,
M r1 = T d 2
i corespunz tor tensiunile tangen iale
M c
T d 2 c max
2 = r1 max =
H
H
H - rigiditatea geometric la torsiune a profilului din sec iunea a-a ,
Cmax - grosimea maxim a profillului din sec iunea a-a.
n sec iunea de baza aerofoliei b-b, foi a T produce momentul ncovoietor fa de axa
b,
M ib = T l 1
i tensiunile de ncovoiere
ib =

M ib

M ib b ( A ,B ,C )

T L 1 b ( A ,B ,C )

Wib
J b
J b
Wi b modulul de rezisten la ncovoiere n sec iunea b-b,
J b momentul de iner ie fa de axa a sec iunii b-b,
la punctele A, B, C, ale profilului din sec iunea b-b.
(A, B, C) distan ele
For a N, produce n sec iunea a-a :
a - momentul de torsiune Mr2, si tensiunile tangen iale 3,
M r 2 = N d1
i tensiunile
M c
N d 1 c max
3 = r 2 max =
H
H

Ca urmare, n sec iunea a-a, se va dezvolta tensiunea tangen ial rezultant


(N d1 T d 2 ) cmax
= 3 2 =
H
Sub ac iunea momentului de r sucire Mr = Mr2 - Mrt, profilul paletei se va deforma c tre
extrados.
82

b - n sec iunea de baz b-b, a paletei, for a N va produce momentul ncovoietor


Mi b, fa de axa b,
M ib = N l 1

c ntr-o sec iune aflat la distan a x fa de punctul de impact,


M ix = N x ,
iar tensiunile de ncovoiere vor fi
i x =

M ix x( A ,B ,C )

2.10.8 - Coeficientul dinamic

J x

Rela ia de calcul pentru coeficientul dinamic se stabile te considernd modul de fixare a


paletei la capete.
Pentru paleta de rotor compresor, f r bandaj la cap t, se consider c aceasta este
similar cu o bar ncastrat la baz i liber la vrf.
Coeficientul dinamic se ob ine n acest caz din:
K W 2 C1
= 1+ 1+
g G

1
2

n care
K rigiditatea paletei fa de axa dup care se produce deforma ia,
K=

3EJ
l3

E modul de elasticitate la ncovoiere al materialului din care este


executat paleta,
J momentul de iner ie fa de axa considerat a profilului.
Se noteaz :
G greutatea corpului care loveste paleta,
G1 greutatea aerofoliei paletei,
G2 greutatea bandajelor dispuse pe aerofolie pentru rigidizare,
w viteza relativ a aerului la intrarea n re eaua de palete.

83

Coeficientul dinamic va avea urm toarele expresii:


1 Paleta f r bandaje de rigidizare, considernd corpul str in lovind la vrful
paletei, greutatea aerofoliei fiind G1, sec iunea de calcul fiind la baza aerofoliei (sec iunea
b-b), fig. 36,

3 E Jb w2 G +
=1+ 1+
g L3 G 1 +

33 G 1
140

3 G1
8

1
2

Fig. 36 Schema de calcul.

2 Pentru aceea i palet , dar considernd o sec iune aflat la distan a x fa


punctul de impact,
3 E Jx w2 G +
=1+ 1+
g x3 G1 +

Fig. 37 Schema de calcul.

84

33 G 1
140

3 G1
8

1
2

de

3 Paleta la care corpul strain love te aerofolia ntr-o sec iune aflat la distan a
L1 fa de sec iunea de baz ,

3 E J1 w 2 G +
= 1+ 1+

33 G 1
140

3 G1
8

g L31 G 1 +

1
2

Fig. 38 Schema de calcul.

4 Paleta considerat ca o bar f r mas proprie, dar avnd forma i


dimensiunile geometrice reale. n acest caz, G1 = 0 i G2 = 0, paleta neavnd elemente de
rigidizare pe aerofolie.
Ca urmare, coeficientul C1 = 1, iar coeficientul dinamic este:
a n sec iunea de baz b-b a paletei:

bl = 1 + 1 +

3 E Jb w

1
2

g G L3

b n sec iunea de la distan a x fa de punctul de impact:

x = 1 + 1 +

3E Jx w

1
2

g G x3

c n sec iunea de baz b-b, cnd punctul de impact pe palet este dispus
la distan a L1:

bl1 = 1 + 1 +

3 E Jb w
g G L31

85

1
2

Viteza relativ a curentului de aer care intr n re eaua de palete w rezult din
considerarea vitezei axiale ca a aerului i a vitezei periferice a paletei u n sec iunea de
impact:

w 2 = c a2 + u 2
ca viteza axial a aerului la intrarea n re eaua de palete,
u viteza periferic a paletei n sec iunea considerat
u = R

viteza unghiular a re elei de palete,


=

n
30

n tura ia re elei, [rot / min]


R raza de la centrul re elei pn la sec iunea de impact.
rezult

w = c a2 + (R )

1
2

= c a2 +

n
30

1
2

Pentru calculul parametrilor caracteristici profilului de palet subsonic se pot folosi


rela iile aproximative:
A = 0,7 b c max
J = 0,038 b 3 c max

2
2
J = 0,041 c max c max
+ h max

Jp = J + J
3
0,166 b c max

Jk =
1 + 1,43

Gk =

c max
b

+ 2,87

E
2 (1 + )

3
Wp = H = 0,166 b c max

86

h max
b

n aceste rela ii s-a notat:


A aria sec iunii profilului,
J , J momentele de iner ie fa de axele principale ale profilului,
Jp momentul de iner ie polar al profilului,
Jk momentul de iner ie la torsiune al profilului,
Gk modulul de elasticitate la torsiune al materialului paletei,
E modulul de elasticitate la ncovoiere al materialului paletei,
coeficientul Poisson,
= 0,3 pentru domeniul deforma iilor elastice,
= 0,5 pentru domeniul deforma iilor plastice.
Wp = H modulul de rezisten la torsiune al profilului.
2.10.9. Calculul tensiunilor totale de ncovoiere n punctele A, B, C, ale
profilului, rezultate numai din impactul paletei cu un corp str in.
iA = iA + iA =

iB = iB + iB =

iC = iC + iC =

M i A

J A

M i B
J B

M i C
J C

M i A
J A

M i B
J B
M i C
J C

2.10.10. Deforma ia unghiular n lungul paletei.

Datorit torsion rii suplimentare a paletei, se produce o deforma ie unghiular


aerofoliei, care rezult din:
=

dv v
, [radiani]
L

L
d Gk

n lungul

n care:

tensiunea tangen ial ,


d distan a de la punctul de impact la centrul de greutate al profilului,
L lungimea aerofoliei de la punctul de impact la sec iunea de baz ,

Gk =

E
2 (1 + )

87

2.10.11. Rezultate experimentale.


Au fost efectuate determin ri experimentale privitoare la efectele p trunderii unor corpuri
str ine n re eaua de palete ale unui rotor de ventilator de la un turboreactor cu dublu flux,
n urm toarele condi ii:
- tura ia rotorului: 3157 [rot / min],
- unghiul de dispunere a paletei pe coroana discului: 33,
- locul de impact pe palet : 20 % din m rimea corzii profilului aflat c tre vrful
paletei,
- masa pas rii: 1 kg.
- viteza pas rii la impact, 283 [m / sec]
- durata de impact a pas rii cu paleta: 0,5 [msec]

Fig. 39 Schema profilului i punctul de impact.

Fig. 40 Rezultatele experiment rii.


a) varia ia for ei de impact n timp; b) varia ia deplas rii paletei n timp;
c) varia ia tensiunilor de impact n timp.

88

Tensiunile cele mai mari se produc la sfr itul impactului 0,5 [msec], dup care valoarea
lor se amortizeaz n timp de 4-5 [sec].
Deplasarea paletei cre te brusc, apoi r mne aproximativ constant timp de 3-3,5 [msec],
i scade dup 4 [msec].
Cre terea brusca a tensiunii duce la apari ia unor deforma ii sau distrugeri locale, i chiar
la ruperea paletei.
Ruperea paletei se poate face i din sec iunea de la baza aerofoliei.

89

2.11. CALCULUL TEMPERATURII PALETEI.

2.11.1. Calculul temperaturii paletei de rotor avnd aria sec iunii constant .

Ipoteze :
- paleta are aria sec iunii constant n lungul aerofoliei;
- paleta nu este r cit cu aer n interior;
- temperatura gazelor este constant ;
- coeficien ii de transfer ai c ldurii nu variaz n lungul aerofoliei;
- paleta se afl n regim de echilibru termic;
- paleta este ncastrat la un cap t i liber la cel lalt cap t ;
- paleta transfer toat c ldura la disc.

Fig. 41 Schema de calcul a temperaturii paletei avnd aria sec iunii constant .

90

Nota ii de calcul:
R raza pn la sec iunea de la baza aerofoliei;
L lungimea aerofoliei;
dr n l imea elementului de palet ;
dQ1 cantitatea de c ldur transferat elementului de palet de tronsonul de
aerofolie aflat deasupra sec iunii 1-1;
dQ2 cantitatea de c ldur primit de la gaze pe suprafa a lateral a elementului
de palet ;
dQ3 cantitatea de c ldur transferat de elementul de palet prin sec iunea de la
partea inferioar a acestuia, sec iunea 2-2;
A aria sec iunii elementului de aerofolie;
S suprafa a lateral a elementului de aerofolie;
coeficient de conductibilitate termic a materialului paletei;
g coeficient de transfer al c durii de la gaze la palet ;
t* - temperatura total frnat a gazelor;
t temperatura elementului de palet ;
r distan a de la sec iunea de la baza aerofoliei i pn la sec iunea inferioar a
tronsonului considerat;
r
r = , valoarea raportat la lungimea aerofoliei.
L
Ecua ia de echilibru termic este :

dQ1 + dQ2 dQ3 = 0

(1)

Unde:
dt
dr

Q1 = A

r +dr

dQ 2 = g S dr t *g t

dQ 3 = A

dt
dr

nlocuind n (1), i mp r ind cu dr rezult :

dt
dr

r +dr

dr

91

dt
dr

+ g S (t * t ) = 0

(2)

Se introduce derivata a doua i se mparte cu ( A):

dt
dr

d t
=
dr 2

r +dr

dt
dr

dr

Ca urmare, (2) devine:

d 2 t g S (t * t )
=0
+
A
dr 2

(3)

se noteaz cu:
K2 =

g S L2
A

Dac se introduce aceea i variabil , (t* - t), se ob ine:


d 2 (t * t )
K 2 (t * t ) = 0
2
dr
i considernd raportul:
r* =

r
,
L

d 2t
1 d 2t
=

dr 2 L2 dr 2

Ca urmare ecua ia (3) devine:


d 2t
+ K (t * t ) = 0
dr 2

(4)

n final ecua ia diferen ial este:

d 2 (t * t )
K 2 (t * t ) = 0
dr * 2

(5)

n care temperatura gazelor t* = ct.


Ecua ia (5) are solu ia:

t * t = A 1 ch[K (r * B1 )]

92

(6)

A1, B1 sunt constante determinate din condi iile de la vrful i de la baza aerofoliei,
respectiv:
a la vrful aerofoliei,
r = L,

r* = 1,

dQ1 = 0,

0,

dt
= 0.
dr

Se deriveaz (6):
d(t * t )
= A 1 K sh[K (r * B 1 )]
dr *
A1

0, K = 0, deci sh[K(r* - B1)] = 0

sau
r* = 1, ca urmare B1 = 1
b la baza aerofoliei,
r = 0,

r* = 0,

t = t1

t1 temperatura coroanei discului.


Ecua ia (6) devine:

t * t = A 1 (ch.K )
sau

A1 =

t * t 1
chK

Introducnd constantele A1, B1 n (6):

T* - t = (t* - t1) ch[K (r* - 1)]


Dar
ch[K (r * 1)] ch(K r *) chK sh(K r *) shK
=
=
chK
chK
= ch(K r *) sh(K r *) thK

se consider :
thK

93

dar
e
sh(K r *) =

ch(K r *) =

Kr*

e Kr*
2

e Kr* + e Kr*
2

i rezult :
ch(K r *) sh(k r *) = e Kr*

n final, ecua ia (6) devine:


(7)
t = t * (t * t 1 ) e Kr*
Relatia (7) permite calculul temperaturii n lungul aerofoliei ner cite care are aria
sec iunii constant .
Se poate folosi rela ia (7) i pentru paletele la care aria sec iunii este variabil n lungul
aerofoliei, dar la care se respect condi ia ca raportul produsului perimetrului S, i al ariei
A, pentru profilul de la vrful paletei, i acela i produs al profilului de la baza aerofoliei,
s ndeplineasc condi ia :
SV AV
0,85 .
Sb Ab
Din ecua ia (7), rezult :
- numai paletele cu transfer foarte mare de c ldur , respectiv la care
i
K 0, pot avea o temperatur constant pe toat lungimea aerofoliei;
- cu cre terea valorii K, r cirea paletei se nrauta e te ncepnd de la varful
aerofoliei c tre baza acesteia;
- cand K > 5, se r ce te o mic parte din aerofolie, c tre baza acesteia;
- cand g, L, S, cresc, paleta se r ce te mai pu in;
- r cirea este mai bun la paletele cu profile groase;
- paletele scurte, avnd L = 3050 mm, au valori mari (K > 25), i se r cesc mai
pu in;
- paletele lungi se r cesc mai bine;
- la turbomotoarele cu trac iuni medii, K = 10 16, iar la cele cu trac iuni mari
K = 2535;
- cnd valoarea K > 25, o parte nsemnat a aerofoliei este ner cit , aceast
parte avnd o temperatur constant ;
- r cirea cu aer a coroanei discului reduce temperatura t1, cu maximum
7080C;
- pentru paletele de turbin ner cite n interior, care au K = 620, temperatura
este constant pe dou treimi, pn la trei sferturi, din lungimea aerofoliei
masurat de la vrful acesteia, iar c tre baza paletei temperatura variaz
parabolic (fig. 42) ;
- pentru un calcul mai precis, se va considera o lege de varia ie parabolic a
temperaturii gazelor t*, n lungul aerofoliei;
- antrenarea n mi care de rota ie a paletei modifica valoarea coeficientului de
transfer al c ldurii de la gaze c tre aerofolie, g;

94

Transferul de caldur prin coroana discului depinde de:


- num rul de palete montate pe coroan ;
- cantitatea de c ldur qs, prelevat de coroana de la gazele fierbin i;
- cantitatea de c ldur dat catre palete;
s coeficient de transfer al c ldurii de la gaze c tre coroan ;
- Acor aria coroanei dintre palete.

Fig. 42 - Varia ia temperaturii raportate a paletei n lungul aerofoliei,


pentru diferite valori K.

Cantitatea de c ldur a coroanei prelevat de la palete, i de la gaze este


qcor = qs + qp
unde,
qs - c ldura prelevat de coroana de la gaze,
qp - c ldura prelevat de la paletele dispuse pe coroan .
2.11.2 Calculul temperaturii medii a aerofoliei de form oarecare, ner cit n
interior.
Ipoteze:
- temperatura paletei este constanta pe o lungime de

2
L m surat de la
3

vrful aerofoliei,
1
- pe L , la baza aerofoliei, temperatura variaz parabolic (fig.43)
3

95

Fig. 43 -Varia ia temperaturii n lungul aerofoliei.

Ca urmare:
- pe lungimea

2
*
L ,temperatura t I t g
3
*

t g = t g + t = t g + 0,9

w1
2 Cp

w1 - viteza gazelor la intrarea n re eaua de palete


Cp - c ldura specifica a gazelor la presiune constant .
- temperatura la baza aerofoliei (coroana discului), pentru discul r cit cu aer, se
poate aproxima ca fiind,
t = tg*- (100 150) C
- se admite o lege de varia ie a temperaturii paletei pe lungimea

1
L , masurat
3

de la baza aerofoliei, ca fiind,


3

L
t = t1 a
x
3
- valoarea coeficientului a, se ob ine din condi iile de la coroana discului, care
sunt: x = 0 , t = tb, ca urmare
t t
a = 1 3b
L
3
- temperatura ntr-o sec iune aflata la distanta x, masurata de la baza aerofoliei,va

fi:
t = t 1 (t 1 t b ) 1

96

3x
L

Pentru palete cu o varia ie oarecare a temperaturii in lungul aerofoliei,se va stabili


valoarea temperaturii prin impartirea aerofoliei in tronsoane ,considerand ca pe fiecare
tronson temperatura lui este egala cu temperatura medie.
2.11.3 Calculul temperaturii paletelor de stator turbina neracite in interior.
Ipoteze:
- paleta de stator turbina este in echilibru termic,
- temperatura paletei este egala cu cea a gazelor total frnate , t = tg*,
- temperatura paletei in lungul aerofoliei este aceia i cu temperatura gazelor,
- temperatura medie a aerofoliei paletei de stator,cand tg* = const.; se aproximeaz
prin
t (0,983 0,985) t g

- dac temperatura gazelor nu este constanta ,in calculul de rezistenta si de


stabilire a m rimilor tensiunilor termice din aerofolie,se va considera temperatura
cea mai mare.
Obi nuit,

t max = (0,983 0,985) t g + t

t = 50 250o

97

2.12.
PARTICULARIT I
ALE
VARIA IEI
TEMPERATURII
PALETELOR DE TURBIN LA REGIMURI TRANZITORII DE LUCRU ALE
MOTORULUI.
Se consider regimurile de lucru:
- pornirea motorului,
- repriza,
- oprirea motorului.
Caracteristic pentru regimurile tranzitorii sunt urm toarele aspecte:
- se produc varia ii mari ale temperaturii in lungul aerofoliei,precum si in
sec iunile transversale ale acesteia,
- exista o iner ie termica specifica materialului din care este executata paleta,
- apar gradienti mari de temperatura pe aerofolie,mai ales la repriza,determinand
dezvoltarea unor tensiuni termice mari,
- temperatura este influen at si de condi iile de zbor (viteza, altitudine, latitudine,
anotimp).
Din experiment ri a rezultat pentru paletele de turbina, la regimuri de lucru tranzitorii,
urmatoarele:
- temperatura paletei variaz odat cu tura ia,
- varia ia temperaturii in lungul aerofoliei,este aproximativ parabolica ,avand
valoarea maxima c tre mijlocul aerofoliei,
- temperatura paletelor de stator este foarte apropiata de temperatura gazelor,
- pe profilele aerofoliei apar gradienti mari de temperatura deoarece temperaturile
bordurilor de atac si ale celor de fuga sunt mai mari fata de temperaturile
prtilor centrale ale profilelor,
- n cazul func ionarii motorului la relanti,
- temperatura gazelor se stabilizeaz mai repede,
- exista concordanta ntre varia ia temperaturii aerofoliei si aceia a gazelor
- iner ia termica depinde de materialul paletei,
- temperatura in sec iunea medie a aerofoliei este cea mai apropiata de
temperatura gazelor (fig.44),

Fig. 44 Varia ia temperaturii gazelor i a paletei n lungul aerofoliei.

98

- n primele 4-5 secunde de la pornirea motorului,viteza de varia ie a temperaturii


gazelor se schimb exponen ial,
- procesul tranzitoriu, se stabilizeaz dup 10-13 secunde de la pornire, i depinde
de condi iile de r cire ale discului (fig 45),

Fig.45 - Varia ia temperaturii pe profil la pornire i la oprirea motorului.

- durata regimului tranzitoriu depinde de tipul motorului, de solu iile constructive,


i de caracteristicile sistemului de r cire,
- temperaturile bordurilor de atac i ale celor de fug , la profile, cresc mai repede
la pornire, i se r cesc n timp mai scurt la oprirea motorului,
- m rimile tensiunilor termice n aerofolie depind de timpul de repriz i de tura ie
- deosebit de solicitate sunt bordurile de atac i de fug ale profilelor unde efectele
oboselii termice, datorate varia iei n plus, la pornire, i n minus la oprirea
motorului, determin apari ia unor gradien i termici care pot provoca fisuri, mai
ales la bordurile de fug care sunt mai sub iri,
- n procesul tranzitoriu, tensiunile termice au valori nsemnate,
- asupra tensiunilor termice influen eaz mult timpul de repriz , dar i sensul de
cre tere sau descre tere a tura iei,
- efectele regimurilor tranzitorii sunt mai pronun ate la prima treapt de turbin ,
fa de restul treptelor, la turbina cu mai multe trepte.

99

2.13. PARTICULARIT I DE
PALETELOR R CITE N INTERIOR.

VARIA IE

TEMPERATURII

R cirea interioar a paletelor de rotor i de stator turbin , se face prin:


- utilizarea aerului prelevat de la compresor,
- utilizarea altor agen i care pot transfera c ldura de la palet la mediul ambiant
(ap , petrol, natriu).
Dintre acestea s-a generalizat r cirea cu aer a paletelor, prin circula ia unui debit de aer
prin interiorul aerofoliei, deoarece permite:
- o oarecare uniformizare a cmpului de temperaturi att n lungul paletelor, ct i
n sec iunile acestora,
- reducerea tensiunilor termice i mecanice prin mic orarea masei paletei i
uniformizarea temperaturii,
- cre terea resursei paletei i sc derea temperaturii aerofoliei cu 250 350 C.
Efectele r cirii cu aer depind de :
- solu ia constructiv a canalelor prin care circul aerul de r cire n interiorul
aerofoliei,
- temperatura i debitul aerului de r cire circulat prin aerofolie, (fig 46),
- calit ile materialului paletei de transferare a c ldurii,
- particularit ile mbin rii paletei cu discul i piesele vecine, i intensitatea
transferului de c ldura c tre acestea.

Fig. 46 - Varia ia temperaturii paletei r cit n interior.


1 - temperatura peretelui paletei,
2 - regimul de relanti,
3 - regimul maximal,
4 - regimul de calcul.

100

Fig. 47 - Posibilit i de r cire interioar cu aer a paletelor de rotor i de stator turbin .

101

La alegerea sistemului de r cire cu aer a paletelor, se iau n vedere urm toarele:


- influen a sistemului de r cire asupra curgerii gazelor prin re eaua de palete,
- dimensiunile i forma profilelor aerofoliei, cu influen mai ales asupra grosimii
bordului de fug ,
- influen a corosiv i erosiv a gazelor asupra dimensiunilor paletei pe timpul
consum rii resursei acesteia,
- prezen a i dimensiunile particulelor care pot obtura, n timp, canalele i
orificiile de trecere a aerului de r cire prin interiorul aerofoliei,
- comportarea materialului paletei la fluaj i oboseala pe durata utiliz rii paletei,
- influen a regimurilor de lucru ale motorului asupra solicit rilor mecanice i
termice, precum i timpul de func ionare la anumite regimuri impuse de
destina ia motorului,
- debitul i temperatura aerului adus pentru r cirea paletelor i efectul asupra
randamentului ntregului motor, ca urmare a prelev rii aerului de la compresor,
- posibilitatea regl rii debitului de aer de r cire n func ie de regimul de lucru al
motorului,
- solu iile constructive alese pentru canalele interioare, care s asigure cerin ele de
r cire, dar i posibilit ile de realizare tehnologic .
Circula ia aerului de r cire prin interiorul aerofoliei se poate face (fig. 47) :
- pe direc ie longitudinal ,
- pe direc ie longitudinala i transversal ,
- cu circula ie interioar i protec ie pelicular a bordurilor de atac i de fug ale
profilelor,
- cu circula ie interioar i protec ie pelicular prin orificii sau pori.
Intensitatea r cirii depinde de :
- complexitatea construc iei p r ii interioare a aerofoliei,
- m rimea suprafe ei de transfer a c ldurii de la corpul paletei la aerul de r cire.
- de utilizarea unor deflectori i turbulizatori interni, care s m reasc intensitatea
transferului de c ldur ,
- tempetatura i debitul aerului de r cire, precum i de sensul de circula ie a
aerului prin interiorul paletei,
- m rimea rezisten ei hidraulice interioare i a vitezei de circula ie a aerului prin
canale, precum i a distribu iei debitului de aer pe diferitele tronsoane ale paletei
n func ie de m rimea solicit rilor termice i mecanice n sec iunile aerofoliei.

102

3. CALCULUL DE REZISTEN
ROTOR.

AL PICIORULUI PALETEI DE

3.1. CERIN E. IPOTEZE DE CALCUL.


Principalele cerin e impuse mbin rilor demontabile dintre palete i coroana discului,
sunt:
- rezistenta nalt ,
- fixarea precis a paletei n re ea,
- montare i demontare u oar ,
- simplitate constructiv ,
- s permit ob inerea unei desimi mari a re elei de palete,
- s aibe dimensiuni i greutate minim .
n construc ia turbomotoarelor se folosesc mai ales palete avnd mbin ri demontabile la
care piciorul de palet poate fi de tip:
- trapezoidal (coad de rndunic ),
- brad (con de brad),
- cu tifturi,
- articulat.
Calculul mbin rii dintre palet i disc este foarte complex, deoarece:
- tensiunile sunt distribuite neuniform n mbinare,
- sarcinile se modific n func ie de regimul de func ionare al motorului,
- strngerea piciorului de palet n mbinare este neuniform pe suprafe ele de
contact,
- asupra mbin rii influen eaz variia iile de temperatur , precum i vibra iile date
de palet i de disc.
Ipoteze generale de calcul:
- mbinarea este solicitat la ac iunile for elor centrifuge date de aerofolie i de
piciorul de palet , precum i de momentul ncovoietor produs de for a de
presiune a gazelor i de componenta tangen ial a for ei centrifuge dezvoltat pe
aerofolie,
- se neglijeaz influen a foi elor de frecare dezvoltate pe suprafe ele de contact din
mbinare,
- for a centrifug a aerofoliei i a piciorului de palet ac ioneaz pe direc ia razei
care trece prin centrul de greutate al sec iunii de la baza aerofoliei,
- se neglijeaz influen a tensiunilor termice,
- nu se consider influen a vibra iilor,
- calculul se efectueaz la regim de punct fix la care: H = 0; V = 0; n = nmax;
tH = - 40 C; debitul de gaze este maxim.

103

3.2 CALCULUL MBIN RILOR DE TIP TRAPEZOIDAL (COAD


RNDUNIC )

DE

3.2.1. Calculul tensiunilor i a coeficien ilor de siguran .


mbin rile de tip trapezoidal sunt folosite cu prioritate la paletele de compresor axial,
deoarece au greutate mic i sunt u or de executat. Pentru calcul se vor folosi schemele i
nota iile date n fig. 48.
Stabilirea rela iilor de calcul se fac n limitele urm toarelor ipoteze:
- for a centrifug Fc a ntregii palete este dat de for a centrifug a aerofoliei Fcc,
i for a centrifug a piciorului de palet Fcp,
Fc = Fcc + Fcp
- for a centrifug a por iuni din coroana discului cuprins ntre paletele vecine, Fcd
- momentul ncovoietor Mg, dat de for a de presiune a gazelor pe aerofolie, avnd
valoarea maxim n sec iunea de la baza acesteia.

Fig 48 - Schemele i nota iile folosite pentru calculul tensiunilor


n paleta cu picior trapezoidal.

104

Rela iile de calcul pentru tensiuni sunt urm toarele:


1 - Tensiunile de ntindere n sec iunea 1-1, de la baza aerofoliei,

i11 =

Fcc
A 11

Fcc - for a centrifug a aerofoliei dezvoltat n sec iunea de la baza acesteia.


A1-1 - aria sec iunii profilului de la baza aerofoliei.

2 - For a normala pe suprafa a de contact,


Fc = 2 N sin
sau
N=

Fc
2 sin

Fc = Fcc + Fcp

Fcp for a centrifug a piciorului de palet


3 Calculul tensiunilor de strivire pe suprafe ele de contact.
stv =

M
N
+ I
e b' Wd

MI momentul de ncovoiere,
Wd modulul de rezisten al ariei por iunii de disc (pe o latur ) care este
n contact cu paleta,
b
, este lungimea suprafe ei de contact,
b' =
cos
b l imea coroanei discului.
4 Tensiunile de ntindere n sec iunea minim a por iunii de coroan .
i 2 2 =

Q
A 2 2

dar
Q = Q'+Fcd

Q' = 2 N sin( + )
A 22 = H b'
H distan a 2-2.

105

5 Tensiuni de ncovoiere n sec iunea 2-2.


I 2 2 =

M gI
WI

M gI - momentul ncovoietor dat de for a de presiune a gazelor n sec iunea


1-1,
W - modulul de rezisten n sec iunea 1-1 de la baza aerofoliei,
180o
,
=
z
z - num rul de palete montate n re ea.
6 Tensiunile de forfecare.

Se produc tensiuni de forfecare n sec iunile 3-3 ale paletei i 4-4 ale discului (fig. 49),

3 3 =

Fc
2 A 3 3

A 33 = h b'
44 =

Fc
2 A 4 4

A 44 = h'b' , h' 0,8 h

Fig. 49 Schema de calcul.

n sec iunea 2-2, tensiunile de ntindere i 22 se nsumeaz cu tensiunile de ncovoiere


22 .

106

7 Influen a dispunerii nclinate a paletei n re ea.


Dispunerea piciorului de palet nclinat cu unghiul , pe coroana discului, determin o
solicitare suplimentar a mbin rii ca urmare a neconcordan ei ntre direc iile de ac iune
ale for elor normale N, pe suprafe ele de contact. Prin aceasta se dezvolt un moment de
torsiune Mr, i apar tensiunile suplimentare z, preluate de por iunea de disc dintre palete
(fig. 50).

Fig. 50 Schema de calcul pentru momentu Mz.


Decalajul ntre direc iile de ac iune ale for elor Q', normale la suprafe ele de contact este:

L = H sin
Cnd unghiul = 0, i L = 0 , solicitarea suplimentar nu se mai produce.
Momentul de torsiune Mr este:
Mr =

Q'L
= N sin( + ) L
2

Dac se nlocuie te for a N, rezult :


Mr =

Fc L sin( + )
2 sin

Tensiunile suplimentare sunt:

r =

Mr
=
Wp

30 M r h 1 2 h
H 2 b'2

107

h
b'

n care,

H 2 b'2

Wp =

30 h 1 2 h

h
b'

8 Tensiunile totale n mbinare, cnd paletele sunt dispuse nclinat pe


coroana discului, n sec iunea 2-2, sunt:

2 2 = i 2 2 + r
9 coeficientul de siguran

cu considerarea r sucirii,

n i nr

n=

n i2 + n r2

ni coeficientul de siguran dat de for ele de ntindere, considerat din


condi ia de rezisten limit ,

ni =

Fo
,
Fc

unde

Fo = o h b'
o tensiunea limit admis pentru materialul discului,
nr coeficientul de siguran la torsiune, pentru condi iile de rezisten
limit a materialului,

nr =

Mo
Mr

Mo =

r H b'
2

10 Concentr ri de tensiuni.

Concentr ri de tensiuni se produc att n piciorul de palet , dar i n coroana discului


(fig. 51). Aceste concentr ri de tensiuni sunt apreciate prin intermediul unui coeficient
care majoreaz tensiunile de ncovoiere I. Coeficientul
depinde de unghiul de
trapezoidalitate
al piciorului de palet . Ca urmare, tensiunile de ncovoiere cu
considerarea concentr rilor de tensiune este:
Ireal = I

108

Fig. 51 Concentr ri de tensiuni n piciorul de palet


11 - Tensiuni admisibile pentru piciorul de palet de tip rapezoidal [daN/cm2].
Material
Aliaje de aluminiu
Aliaje de titan
O eluri

I22

Ireal

700 - 1350
800 - 1600
1800 - 3300

600 - 1600
1500 - 3300
200 - 4800

strv.
1500 - 2000
1200 - 2800
3500 - 4500

3.2.2. Influen a dispunerii paletei pe o coroan de disc nclinat .


n cazul re elelor la care lungimea aerofoliei, la bordul de atac este mai mare fa de
lungimea de la bordul de fug , coroana discului este nclinat pe l imea ei. Ca urmare, sub
ac iunea for ei centrifuge a aerofoliei apare o component care tinde s scoat paleta din
mbinare, solicitnd siguran a piciorului de palet (fig. 52).

Fig. 52 Schema de calcul.

109

For a care solicit siguran a este:


Fsig = Fc sin Ffr ,

unde
Ffr foi a de frecare pe suprafe ele de contact ntre piciorul de palet
disc,

Fr = 2 N'
N for a normal la suprafa a de contact,
coeficient de frecare avnd valori = 0 0,3
Cnd = 60o, = 0,2
N' = Fc

cos
2 sin

For a de frecare este:


Ffr = Fc

cos
sin

Ca urmare, for a care solicit siguran a piciorului de palet este:


Fsig = Fc sin Fc

cos
cos
= Fc sin
sin
sin

3.2.3. Unele defecte care pot apare n mbin rile de tip trapezoidal.
n mbin rile dintre palet i disc pot apare:
A - Fisuri n coroana discului, n zonele de racordare, unde i concentr rile de
tensiuni sunt cele mai mari. Fisurile se dispun la aproximativ 45, i se continu n
coroana discului.
Asupra apari iei acestor fisuri pot influen a i vibra iile paletelor i ale discului. Pentru
evitarea lor pot fi luate urm toarele masuri:
- reducerea tensiunilor statice i a celor variabile,
- durificarea unei p r i din coroana discului,
- mic orarea unghiului ,
- cre terea razelor de racordare,
- argintarea suprafe elor de contact ale paletelor i ale coroanei discului,
- amortizarea vibra iilor paletelor.
B - Corodarea suprafe elor de contact, prin care se va reduce rezisten a la
oboseal a mbin rii. Coroziunea poate apare prin:
- distrugerea stratului de mastic, la mbin rile la care pentru etansare, dar i pentru
amortizarea vibra iilor, se folose te un strat de mastic,

110

- influen a aerului cald, cnd temperatura este mai mare de 400C, asupra stratului
de mastic, cu deteriorarea acestuia,
- coroziunea poate avea o adncime de 0,2 - 0,3 mm, i este mai intens la
paletele executate din aliaje de titan.
Pentru reducerea efectului coroziunii se vor utiliza etan ri cu mastic numai cnd
temperatura este t 200C.
2
C - ruperea unei por iuni din coroana discului, pe
din lungimea ei, ca urmare a
3
oboselii materialului.

Fig. 53 Fisuri i ruperi posibile n coroana discului.

111

3.3. CALCULUL LA REZISTEN


DE BRAD).

A MBIN RII DE TIP BRAD (CON

mbinarea de tip brad este utilizat cu preponderen la paletele de turbin , dar se poate
folosi i pentru paletele de compresor axial. La paletele de compresor num rul de perechi
de din i este mic (2 4).
Folosirea mbin rii de tip brad permite ob inerea unor re ele de palete cu desimi mari, dar
necesit o coroan a discului mai nalt .
Ipoteze de calcul la rezisten :
- din ii piciorului de palet sunt uniform nc rca i pe lungimea lor,
- asupra piciorului de palet ac ioneaz for a centrifug Fc, reprezentnd suma
for elor centrifuge ale aerofoliei Fcc, i a piciorului de palet Fcp,
Fc = Fcc + Fcp
- se neglijeaz prezen a for elor de frecare pe suprafe ele de contact dintre piciorul
de palet i por iunea de coroan a discului cuprins ntre palete vecine,
- schemele de calcul i nota iile folosite sunt cele din fig. 54.
Prin calcul se determin :
- tensiunile de ntindere pe din ii piciorului de palet i cei ai por iunii de coroan
cuprins ntre paletele vecine,
- tensiunile de strivire pe suprafe ele de contact,
- tensiunile de forfecare n din ii piciorului de palet i cei ai coroanei discului,
- tensiunile de ncovoiere pe dinte.
3.3.1. Calculul tensiunilor n piciorul de palet .
For a centrifug Fc, este preluat de num rul "i" de perechi de din i.
Pe fiecare dinte ac ioneaz o for Fci deci,
Fc

Fci = 0

dar,
Fcc =

ib

Ab

Fcp = m p R p

Sarcina pe un dinte este,

qi = Ni bi
Fci = 2 N i cos
Ni =

Fci
2 cos

sau,

112

qi =

Fc
n

2 cos

bi
1

unde,
qi sarcina pe un dinte,
ib tensiunea de ntindere n sec iunea de la baza aerofoliei,
Ab aria sec iunii profilului de la baza aerofoliei,
mp masa piciorului de palet ,
Rp raza de la centrul discului pn la centrul de greutate al
piciorului de palet ,
n
, este viteza unghiular ,
=
30
n tura ia rorotului, [rot / min]
Ni for a perpendicular pe suprafa a de contact,
bi lungimea dintelui n canelura i,
Fci partea din for a centrifug ce revine unei perechi de din i.

Fig. 54 Schema de calcul i nota ii.

113

For a normal pe un dinte Ni, va fi,

Fc b i

Ni = qi bi =

2 cos

bi
1

Dac coroana discului are grosime constant , bi = b = ct., atunci,


Ni =

Fc
2 n cos
*

unde,
n* - num rul de din i din mbinare
1 Tensiunile de strivire pe suprafa a de contact, (fig. 55)
Ni
Ni
=
stv =
A i b i 'e
b
bi '=
cos
La paleta de turbin , strv 2300, [daN / cm2]

Fig. 55 Schema de calcul pentru tensiunile de strivire pe dinte.

114

2 Tensiunile de ncovoiere la baza dintelui.


MI
I =
WI
b i 'h 2
WI =
6

M I = N i cos( ) L*

sau,
I

[N i cos( ) L* ]
b i 'h 2
6

MI momentul de ncovoiere,
WI modulul de rezisten la ncovoiere.
La paleta de turbin I 2000, [daN / cm2]
3 Tensiunile de ntindere n sec iunile I-I, II-II, III-III, ......, ale canelurilor
din piciorul de palet , (fig. 56)

Fig. 56 Schema piciorului de palet

115

II

II II

(Fcc +
A II

III III

FI )

(Fcc +

FI + FII 2 N I cos
A II II

[Fcc +

FI + FII + FIII 2 (N I + N II ) cos


A III III

............................................................................................
............................................................................................
sau sub forma generalizat , rela ia devine,

(F
=

cc

n n

N 1
1

Fii 2
A NN

N 1
1

N ii cos

Fi for a centrifug dezvoltat pe tronsonul respectiv din piciorul de


palet .
La paletele de turbin , i.N-N 2000, [daN / cm2]
Tensiunile de ntindere cele mai mari se dezvolt pe prima canelur a piciorului de palet ,
iar tensiunile de ncovoiere cele mai mari sunt la ultima pereche de din i din piciorul de
palet .
Din valoarea momentului ncovoietor produs de presiunea gazelor pe aerofolie i
transmis mbin rii paletei cu discul, 80 % este preluat de piciorul de palet i 20 % revine
por iunii de coroan dintre palete vecine.
Tensiunile reale sunt mai mari datorit concentr rilor de tensiuni i ale vibra iilor paletei
i a discului.
3.3.2. Calculul de rezisten
palete vecine.

a por iunii din coroana discului aflat ntre dou

Por iunea de coroan dintre palete vecine este solicitat la


- strivire pe suprafe ele de contact,
- ncovoiere,
- forfecare,
- ntindere.
Calculul se efectueaz cu acelea i rela ii ca la piciorul de palet .
Pentru calculul tensiunilor de ntindere n sec iunile 1-1, 2-2, 3-3, ......, rela iile de calcul
sunt stabilite conform fig. 57.

116

Tensiunile de ntindere n diferitele sec iuni,

1 1

2 2

3 3

Fc1 + 2 N 1 cos
A 11

Fc1 + Fc2 + 2 (N 1 + N 2 ) cos


A 22

Fc1 + Fc2 + Fc3 + 2 (N 1 + N 2 + N 3 ) cos


A 33

.........................................................................................
.........................................................................................

Fig. 57 Schema por iunii din coroana discului i nota iile pentru
calculul tensiunilor de ntindere.
La discul de turbin i-i 2300 2500 [daN / cm2].
Pentru partea de coroan dintre palete este caracteristic:
- tensiunile de ntindere cele mai mari sunt la ultima canelur , ruperile posibile ale
coroanei f cndu-se din aceast sec iune,
- momentul ncovoietor maxim i corespunz tor tensiunile de ncovoiere maxime,
sunt la prima canelur din coroana discului.

117

3.3.3. Calculul coeficien ilor de siguran


rotor i disc.
1 Coeficientul de siguran

pentru mbinarea dintre paleta de

func ie de solicit rile de ntindere.

a) coeficientul de siguran al aerofoliei,

na =

ii

)
=

1
n st,a

n care,
limita de curgere a materialului paletei,
i tensiunea static de ntindere n sec iunea de la baza aerofoliei,
v tensiunea de ntindere variabil ,
coeficientul de asimetrie al ciclului,
-1

1
r ,

tensiunea de rupere a materialului paletei pentru un timp ,


impus
nst,a coeficient de siguran pentru solicit rile statice n aerofolie
r,

n st ,a =

r ,
ii

b) coeficientul de siguran la solicit ri variabile din piciorul de palet ,

np =

1
p

1
K st.p
v

Wa

Wp
n care,
K p coeficient efectiv de concentrare a tensiunilor n piciorul de
palet ,
Wa modulul de rezisten n sec iunea de baz a aerofoliei,
Wp modulul de rezisten n sec iunea primei caneluri (sec iunea 1-1),
din piciorul paletei,
Kst.p coeficient de siguran pentru tensiunile statice din piciorul
paletei.

118

Obi nuit n st .a = 2 ,

Wa
= 3 , K p = 4,5 i din diagram , fig. 58, rezult c np = 4.
Wp

Fig. 58 Diagrama nst = f(np).


2 Coeficientul de siguran

func ie de solicit rile de forfecare.

Se consider c ,
r = (0,5 0,6) -1
i se aplic aceea i rela ie de calcul ca pentru na.

3 Coeficientul de siguran

la strivire.

Se determin considernd limita de strivire admis

stv

0,318

tensiunea de forfecare.

4 Coeficientul de siguran

la ncovoiere.

Rezult din condi ia,


nI = 1,5

119

Unele considera ii asupra mbin rii de tip brad :


- pentru o montare u oar a paletelor la disc, din ii piciorului de palet se fac mai
mici cu 0,1 0,15 mm,
- unghiul , de nclinare suplimentar a suprafe elor de contact, poate avea valori
= 0 - 15,
- num rul de perechi de din i se alege din condi ia de rezisten , dar i a m rimii
razelor de racordare, care trebuie s asigure reducerea concentr rilor de
tensiuni.
Mic orarea num rului de perechi de din iduce la cre terea tensiunilor de ntindere n
sec iunea I-I, a piciorului de palet , mic oreaz tensiunile de forfecare, m re te partea din
momentul ncovoietor aplicat n sec iunea I-I :
- n cazul func ion rii timp ndelungat, n mbinare pot ap rea deterior ri rezultate
din solicit rile variabile i oboseala materialului,
- dac se folosesc materiale avnd coeficien i de dilatare diferi i, la palet i la
disc, este posibil cre terea neuniform a dilat rilor i creerea condi iilor ca
paleta s ias din mbinare,
- dac prin cre terea temperaturii apar strngeri prea mari n mbinare, atunci sunt
posibile apari ia unor fisuri n coroana discului.
Fisurile i ruperile pot fi evitate prin:
- sc derea temperaturii piciorului de palet prin r cirea coroanei discului,
- utilizarea unor materiale refractare care au coeficien i de dilatare mai mici,
- alegerea corect a m rimii solicit rilor pe mbinare, la palet i la disc,
- modificarea regimurilor de frezare, pentru a se evita concentr ri de tensiuni
remanente,
- mbun t irea profil rii aerofoliei, cu scopul reducerii m rimilor for elor i ale
momentelor,
- utilizarea mbin rilor cu pas diferit ntre perechile de din i,
- utilizarea materialelor avnd coeficien i de dilatare linear apropia i, la palet i
la disc,
- luarea unor m suri de reducere a vibra iilor paletelor i a discului.
Fisurile i ruperile sunt provocate mai ales de solicit rile de ntindere i de forfecare.

120

3.4. MBINAREA CU TIFTURI A PALETELOR LA DISC.


Paletele de compresor, mai ales cele lungi, pot fi mbinate cu discul prin bol uri i tifturi
(fig. 59).
Ipoteze de calcul:
- paleta are piciorul de forma dreptunghiular ,
- mbinarea paletei la disc se face cu un bol avnd diametrul d,
- asupra mbin rii ac ioneaz for ele centrifuge date de :
- aerofolie, Fcc,
- partea piciorului de palet situat deasupra planului A-A, respectiv for a
Fc2,
- partea piciorului de palet aflat sub planul A-A, for a Fc2,
- se neglijeaz alte solicit ri pe palet (ncovoiere, frecare, vibra ii),
- se consider c piciorul de palet este solicitat numai la:
- ntindere, cu valori maxime n sec iunea A-A,
- strivire pe suprafa a inferioar a bol ului (sub planul A-A),
- coroana discului este solicitat numai la strivire i la ntindere,
- bol ul este solicitat la strivire i la forfecare.

Fig. 59 Schema de calcul i nota ii pentru mbinarea cu tifturi i bol uri.

121

1 Calculul tensiunilor n piciorul de palet .


a) Tensiunile de ntindere n sec iunea A-A,

i.AA

(Fcc + Fc1 )
b (h d )

Fcc for a centrifug n sec iunea de la baza aerofoliei,

Fcc =

ib

A ib

ib tensiunea de ntindere n sec iunea de la baza aerofoliei,


Aib aria sec iunii de la baza aerofoliei,
2

Fc1 = m 1 R 1cdg

m1 masa piciorului paletei aflat deasupra sec iunii A-A,


R1cdg raza de la centrul discului pn la centrul de greutate al tronsonului
1, din piciorul de palet ,
viteza unghiular a rotorului.

b) Tensiunile de strivire pe suprafa a orificiului pentru bol , situat sub


planul A-A,

stv

(Fcc + Fc1 + Fc2 )


bd

Fc2 for a centrifug a por iunii de picior de palet aflat sub


planul A-A,
2 Calculul tensiunilor din coroana discului.
a) Tensiunile de strivire n orificiul discului,

stv.d

(Fcc + Fc1 + Fc2 + Fc3 )


d (b 2 + b 3 )

Fc3 for a centrifug dat de masa bol ului,


Fc3 = m b R 1

mb masa bol ului

122

b) Tensiunile de ntindere n coroana discului.


Calculul acestor tensiuni impune considerarea tuturor solicit rilor din disc, pentru
partea de coroana situat deasupra planului B-B.
Tensiunile de ntindere n coroana discului pe sec iunea B-B, dintre bol uri, se
ob in din:
(Fcc + Fc1 ) z + 2 Fc4
3
iBB =
(2 R 1 z d ) (b 2 + b 3 )
unde,
z num rul de palete dispuse pe disc,
Fc4 for a centrifug dat de coroana discului aflat deasupra sec iunii de
la raza R1, (sec iunea B-B), precum i de masa tuturor bol urilor,
Fc4 = Fc cor +

z Fc3
2

Fc cor for a centrifug a por iunii din coroana discului situat deasupra
z Fc 3
,
sec iunii B-B, (se consider c se adaug valoarea
2
deoarece bol urile sunt realizate din acela i material cu cel al
coroanei).
Determinarea for ei centrifuge a coroanei Fc.cor se ob ine din,

Fc .cor = dm R 2
dm = 2 R b dR

sau
R2
2

dFc.cor = 2

R 2 b dR

R1

Dac discul are practicat un canal continuu pe coroan , n care se introduc picioarele
paletelor care ocup tot spa iul canalului, rezult ,

b = b2 + b3
Fc.cor =

123

(b 2 + b 3 ) (R 2 R 1 )
3

Ca urmare, for a Fc4 se ob ine din,

Fc4 =

z Fc3
(b 2 + b 3 ) (R 2 R 1 )
+
3
2
3

2
Fc 4 ,
3
restul este preluat de sec iunea C-C, situat la partea superioar a orificiului bol ului.

n expresia tensiunii de ntindere se consider c sec iunea B-B, preia numai

3 Calculul tensiunilor din bol .


Bol ul se considera solicitat numai la strivire i la forfecare (fig. 60)

Fig. 60 Schema de calcul a bol ului.

a) Tensiunile de strivire.
Tensiunile de strivire se rezolv numai pe partea inferioar a tronsonului de bol aflat sub
piciorul de palet , i la partea superioar a tronsoanelor aflate n coroana discului.

stv.inf

stv.sup

(Fcc + Fc1 + Fc2 )


db

(Fcc + Fc1 + Fc2 + Fcb )


d (b 2 + b 3 )

Fcb for a centrifug dat de por iunea de bolt aflat n piciorul de palet .

124

b) Tensiunile de forfecare sunt,

(Fcc + Fc1 )
d2 nb
4

nb num rul de sec iuni de forfecare.

4 Efectele concentr rilor de tensiuni n disc.


Prezen a orificiilor pentru bol uri determin concentr ri de tensiuni n coroana discului.
n calculul de rezisten al discului se determin tensiuni radiale R, i tensiuni
tangen iale T, inclusiv pentru cazul coroanei de disc, f r considerarea prezen ei
orificiilor pentru bol uri, apoi pentru coroana cu orificii se determin o tensiune radial
maxim Rmax, n punctul B, de la marginea orificiului (fig. 59).
Se define te drept coeficient de concentrare a tensiunii, raportul,
d

Rmax

sau
RmaxB

R
= f ( d ) este linear
T
Obi nuit d = 2 3 .

Varia iile

i se prezint n fig. 61.

R
n func ie de coeficientul d .
T
a) discul f r orificii pentru bol uri,
b) discul cu orificii pentru bol uri de diferite diametre, i distan e ntre ele.

Fig. 61 Varia ia

125

5 Tensiuni admisibile pentru elementele mbin rii cu bol uri ( tifturi).

Elementul

Palet

Tensiunea
[daN / cm2]
iAA
strv

Disc

strv
iBB
imax

Bol

O el

Material
Aliaje de titan

1000 2000
1200 2500
2000 4500
1500 2500
3000
1000 1500

800 1500
1000 1700
1800 4000
1500 2000
800 1200

126

Aliaje de
aluminiu
1500
1500
1500
1500
1500

3.5. MBINAREA PALETELOR DE ROTOR CU DISCUL PRIN PICIOR


DE TIP ARNIER (ARTICULAT).
mbinarea de tip arnier este utilizat la palete de compresor axial, de la primele trepte,
cu scopul disip rii unei cantit i de energie n procesul de vibra ie al paletelor i evitarea
unor tensiuni i amplitudini mari de vibra ii, mai ales la rezonan . mbinarea permite i o
autocentrare a paletelor, contribuind la desc rcarea paletei de ac iunea momentului
ncovoietor.
La mbinarea de tip arnier se dezvolt tensiuni,
- de ntindere, n palet ip, i n disc id,
- de forfecare, n paleta p, i n disc d,
- de forfecare n bol i n urechea paletei.
n fig. 62, se prezint schemele de calcul i solicit rile dezvoltate n mbinare.

Fig. 62 Schemele de calcul i nota ii pentru mbinarea de tip arnier .

Pentru calculul piciorului paletei se consider :


- se admite c piciorul paletei este o bar curb , avnd raza medie R, i grosimea
h,
- n punctul A se dezvolt :
- for a normal la suprafa a NA,
- for a t ietoare QA,
- momentul ncovoietor MA.

127

Rela iile de calcul pentru aceste solicit ri sunt:

NA =

Fcp

sin
R2
(2 2 cos sin )
2
i
QA =

R
i

sin 2 + K * sin 2

Fcp
2

Fcp R

MA =

(1 cos )

2 + cos

3 sin

+ 2 + cos

sin

+ K*

n care,
Fcp for a centrifug dat de palet (aerofolie i piciorul ei),
R raza medie a barei curbe,
i raza de iner ie a sec iunii,
J
i=
A

1
2

J momentul de iner ie al barei,


2 unghiul la centru al barei curbe,
K * = 2 (1 + ) K

coeficientul Poisson,
K coeficient prin care se apreciaz neuniformit ile tensiunilor de
forfecare sec iune, K 1,2 .

=
R
i

+ sin cos

2 sin

+ ( + sin cos

128

) + K* (

sin cos

sin

cos

Av nd valorile NA, QA, MA, se determin tensiunile n sec iunea critic , sec iune aflat pe
direc ia de ac iune a for ei centrifuge.
Din calcul, dar i din experiment ri, rezult c tensiunea de ntindere cea mai mare, n
piciorul de palet , se dezvolt pe suprafa a exterioar a urechii, n planul de ac iune i pe
direc ia for ei centrifuge (sec iunea 1-1), fig. 63.

Fig. 63 Sec iunea critic n piciorul de palet .


Distrugerea mbin rii depinde de felul articul rii paletei la disc, respectiv dac articula ia
este prev zut cu buc presat , sau f r buc .
La mbin rile cu buc presat ruperile se pot produce prin:
- forfecare n urechile coroanei discului,
- ncovoierea bol ului articula iei,
- ovalizarea buc ei presate n orificiul bol ului.
La mbin rile f r buc presat , tensiunile maxime sunt pe suprafa a exterioar a urechii
piciorului de palet , n sec iunea vertical (sec iunea 1-1).
Sec iunea cea mai solicitat pe conturul interior al urechii este situat la un unghi
= 6090o fa de axa vertical , iar pe conturul exterior sec iunea critic este la un unghi
= 0o.
, n mbinare, dep e te de 4-5 ori tensiunea de ntindere.
Tensiunea total
Calculul tensiunilor de ntindere, strivire, din palet i din disc se fac cu acelea i rela ii ca
la mbinarea cu bol .

129

4. CALCULUL DE REZISTEN
PALETELE DE ROTOR.

A BANDAJELOR DISPUSE PE

Utilizarea bandajelor are ca scop:


- modificarea frecven elor proprii i reducerea amplitudinilor de vibra ie,
- reducerea pierderilor de gaze pe la vrful paletei i o oarecare axializare a
curgerii, la paletele de ventilator, sau la primele trepte de compresor axial,
- separareafluxurilor la unele turbomotoare cu dublu flux.
Dispunerea bandajelor se poate face:
- la vrful paletelor de turbin ,
- pe corpul paletei (la paletele de compresor sau de turbin ).
Ca form , bandajele pot fi prismatice (profilate), sau cu sec iune rotund (tronsoane de
srm ).

130

4.1. CALCULUL BANDAJELOR DE FORM PRISMATIC .


Pentru calcul se consider bandajul ca fiind o bar ncastrat cu un cap t la aerofolie i
liber la cel lalt cap t, bar solicitat la:
- for a de presiune a gazelor,
- for a centrifug ,
- vibra ii.
Calculul de rezisten este un calcul de verificare i se face n limitele urm toarelor
ipoteze (fig. 64) :
- se consider numai for a centrifug dat de masa bandajului,
- pe bandaj se separ un element avnd grosimea b = 1,
- elementul de bandaj este supus la ncovoiere sub ac iunea for ei centrifuge
proprii,
- se consider c l imea a bandajului variaz linear n lungul barei.

Fig. 64 Schema de calcul pentru bandajul de forma prismatic .

Calculul tensiunilor de ncovoiere se face astfel:

MI
WI
h

MI =

dFc x
0

dFc = dm R 2

dm = b dx

131

dac

R R1 ,
Se consider c

= ct., b = 1.

variaz linear
= 0

( 0 1 ) x
h

sau
h

MI =

R1

x
h

x dx =

R1 h

6 1+ 2

1
0

b 0

WI =
= 0
6
6

n final tensiunile de ncovoiere se ob in din rela ia:

R1 h2
0

1+ 2

1
0

Pentru materialul refractar EI 437 utilizat n construc ia unor palete de turbin ,


tensiunea de ncovoiere admisibil este I.adm 2500 [daN / cm2].

132

4.2. CALCULUL DE REZISTEN

AL BANDAJELOR DE SRM .

Se fac urm toarele ipoteze (fig. 65):


- tronsonul de srm dintre dou palete vecine este ncastrat la ambele capete,
- sec iunea srmei este rotund ,
- re eaua de palete este antrenat n mi care de rota ie,
- se verific numai valoarea tensiunii maxime de ncovoiere produs de for a
centrifug a bandajului,
- lungimea tronsonului de srm este egal cu pasul t dintre palete.

Fig. 65 Schema de calcul pentru bandajul de srm .


Momentul ncovoietor maxim la bara ncastrat la ambele capete este:
M I,max =

Fcs t
12

Fcs = m s R 2
ms = As t =

Fcs =

d2 t
4

2 R t d 2
4

unde
Fcs for a centrifug dat de masa srmei,
t pasul,
d diametrul srmei,
As aria sec iunii srmei.

133

Tensiunea de ncovoiere,
Is =

WIs =

M I ,max
WIs

2 2 R t
3d

d3
32

134

4.3. CONCENTR RI DE TENSIUNI N ORIFICIILE PENTRU BANDAJE.


La paletele cu bandaje de srm , prin palete sunt practicate g uri de trecere a elementelor
de bandaj.
Prezen a acestor g uri determin o reducere a rezisten ei mecanice a aerofoliei n zona de
dispunere a g urii i m re te neuniformitatea distribu iei tensiunilor n zona orificiului,
inclusiv prin concentr ri de tensiuni.
Compensarea acestor efecte (fig. 66) se face prin:
- m rirea grosimii aerofoliei n zona din jurul orificiului,
- rotunjirea marginilor orificiului practicat n aerofolie.

Fig. 66 ngro area aerofoliei n jurul orificiului practicat prin paleta de turbin
treapta a II-a a motorului R -11 - F - 300.

Pentru a se aprecia func ia parametrului i nclin rii orificiului din palet asupra m rimii
tensiunilor, s-au considerat ipotezele:
- n sec iune, aerofolia se prezint ca o plac sub ire avnd grosime constant , h,
h = 0,1 b
b coarda profilului,
- orificiul care trece prin plac este dispus nclinat cu un unghi ,
- raportul ntre grosimea h a pl cii i diametrul d al g urii este,
h
H = = 1 1,5
d
- pozi ia bandajului n lungul aerofoliei se afl la distan a,
x = (0,6 0,9 ) L
L lungimea aerofoliei
- seconsider i influen a concentr rilor de tensiuni n punctele A, A', B, B', de la
marginile orificiului.

135

Fig. 67 Schema paletei avnd orificiu pentru bandaj i punctele caracteristice.

Coeficientul de concentrare a tensiunilor K se ob ine din

K =

max
0

F
= c
Ap

n care,
tensiunile maxime n punctele caracteristice ale orificiului A, A', B, B',
0 tensiunile n aceea i zon , la paleta f r orificiu,
Fc for a centrifug a por iunii de palet aflat deasupra sec iunii de aerofolie
care cuprinde orificiul,
Ap aria sec iunii profilului la paleta f r orificiu n dreptul unde se va
practica orificiul.
Asupra valorii coeficientului de concentrare K , influen eaz urm torii parametrii:
- nclinarea orificiului, respectiv unghiul ,
- m rimea raportului H,
- grosimea profilului h,
- rotunjirea bordurilor orificiului n punctele A, B'.
Au fost efectuate determin ri ale coeficientului K = f (h) pentru cazurile:
- plac cu orificiu, dar f r rotunjirea bordurilor acestuia (fig. 68),
- plac cu orificiu, avnd bordurile A, B' rotunjite (fig. 69).
max

136

Fig. 68 Plac cu orificiu, avnd bordurile rotunjite i = 35o.

a)

b)

Fig. 69 Plac cu orificiu i bordurile A, B' rotunjite,


a) cnd = 35o i r = 1,5 3 mm,
b) cnd = 45o i r = 1,5 3 mm.

Din aceste determin ri a rezultat:


- n cazul racord rii marginilor A, B' ale orificiului, concentr rile de tensiuni se
reduc,
- valorile maxime ale coeficientului K se deplaseaz n interiorul sec iunii paletei
la 1 3 mm de la margine,
- cu cre terea unghiului , se reduc concentr rile de tensiuni,
r
- raportul optim pentru raza de racordare este = 0,1 0,2 ,
h
- razele de racordare recomandate sunt r = ( 0,075 0,2 )h,
h grosimea profilului aerofoliei n dreptul orificiului.

137

5. CALCULUL PALETELOR DE STATOR.


5.1. IPOTEZE DE CALCUL.
Paletele de stator sunt solicitate la:
- for a de presiune a gazelor,
- solicit rile termice din cauza gradien ilor de temperatur ,
- eroziunea dat de particulele solide existente n gaze,
- momentele ncovoietoare, care depind de condi iile fix rii paletei la capete.
Constructiv, paletele de stator pot fi fixate astfel (fig. 70):
- ncastrat la cap tul exterior i liber la cel lalt cap t,
- simplu rezemat la ambele capete. Pozi ia paletei fiind definit n re ea prin
elementele profilate ale bandajului. n cazul paletelor cave, prin centrul paletei
trece un bulon care face leg tura cu corpul de rezisten al motorului,
- ncastrat la ambele capete,
- ncastrat la un cap t i cu o por iune de bandaj la partea superioar , dar care se
poate deplasa liber pe direc ie axial i tangen ial ,
- ncastrat la cap tul exterior i fixat la cap tul inferior la o diafragm .

Fig. 70 Moduri de fixare ale paletelor de stator la dispunerea n re ea.

Ipoteze de calcul pentru paletele de stator:


- paleta este solicitat la for a de presiune a gazelor care dezvolt sarcinile,
qa pe direc ia axial de curgere a gazelor,
qu pe direc ia tangen ial .
- sarcinile sunt uniform distribuite pe aerofolie,
- pentru calcul se consider sistemul de axe a, u, R, i , , dispuse n centrul de
greutate al ariei sec iunii transversale prin aerofolie,
- axele respect acela i sens stabilit pentru paletele de rotor, precum i regula de
semne definit pentru paletele de rotor, respectiv:
"momentul ncovoietor dat de for a gazelor este pozitiv cnd sarcina q
tinde s nconvoaie paleta n sensul acelor de ceasornic, privind de la vrful
axelor a, u, ctre originea sistemului de axe."

138

For a gazelor dezvoltat pe direc iile axelor a, u, sunt:


Rv

Fa =

q u dR
Rb
Rv

Fu =

q a dR ,
Rb

iar sarcinile,

qa =

Fa
(R v R b )

qu =

Fu
(R v R b )

S-a stabilit la calculul paletei de rotor c , n func ie de parametrii gazodinamici la intrarea


i la ie irea gazelor din re ea, sarcinile se pot calcula din:
qa =

qu =

2 R (p I p II )
z
2 R

c Ia ( c u )m
z

Momentele ncovoietoare fa de axele a, u, n sec iunea de la baz sunt:


Rv

M ub = q a (R R b ) dR
Rb
Rv

q u (R R b ) dR ,

M ab =
Rb

iar fa de axele principale de iner ie , , momentele ncovoietoare se ob in din:


M = [M u sin + M a cos
M = [M u cos + M a sin

139

Direc iile axelor, ale sarcinilor i momentelor sunt date n fig. 71.

Fig. 71 Sistemul de axe i direc iile sarcinilor i ale momentelor la profilul de


palet de stator.

Tensiunile de ncovoiere n punctele A, B, C ale profilului se determin din:

IA

IB

IC

M
I
M
I
M
I

140

M
I
M
I
M
I

5.2. ETAPELE DE CALCUL ALE PALETEI DESTATOR.

Calculul paletei de stator presupune respectarea urm toarelor etape:


- se determin sarcinile qa, qu, din considerente gazodinamice,
- se calculeaz momentele Ma, Mu, considernd distribu ia sarcinilor qa, qu pe
aerofolie. Valorile momentelor depind de modul de fixare a paletei n re ea.
- se calculeaz momentele ncovoietoare M , M pe direc iile axelor principale,
- se determin tensiunile de ncovoiere n punctele A, B, C ale profilelor
aerofoliei,
- se stabile te varia ia tensiunilor n lungul aerofoliei i se precizeaz sec iunea
cea mai solicitat ,
- impunnd resursa de func ionare i varia ia de temperaturi pe aerofolie se
determin m rimea coeficientului de siguran

141

5.3. CALCULUL MOMENTELOR NCOVOIETOARE N FUNC IE DE


MODUL DE FIXARE A PALETEI LA CAPETE.
5.3.1. Paleta n consol (fig. 72).
Paleta este ncastrat la un cap t i liber la cel lalt cap t, solu ie folosit la re elele de
stator turbin , treptele urm toare primei trepte.

Fig. 72 Palete de stator n consol , simplu rezemate.

Se consider sarcinile constante,


qa = ct. , qu = ct.
Momentele sunt date de:

q a (R v R 1 )2
Mu =
2
Ma =

q u (R v R 1 )2
2

Cnd R1 = Rb i Rv Rb = L,
valorile maxime ale momentelor Mu,max, Ma,max sunt:
M u,max =

M a,max

q a L2
2

q u L2
=
2

142

5.3.2. Paleta simplu rezemat .


Ipoteze:
- paleta se poate dilata liber n ambele sensuri,
- paleta este utilizat la prima treapt de turbin ,
- sarcinile qa, qu sunt constante n lungul aerofoliei.
Momentele maxime se ob in la mijlocul barei i au valorile:

M u,max =

q a L2
8

M a,max =

q u L2
8

5.3.3. Paleta avnd un cap t ncastrat i unul rezemat (fig. 73).

Luat izolat, paleta se prezint ca o grind static nedeterminat . Se pot determina


reac iunile i respectiv momentele ncovoietoare maxime, dac se consider ansamblul
re elei de palete i se respect condi ia ca momentele ncovoietoare fa de axa a s fie
nule, respectiv re eaua de palete s nu se poat roti.

Fig. 73 Schema de calcul i nota iile folosite.


Din condi ia impus rezult ecua ia:
Pu R v q u ( R v R b ) R v

(R v R b )
=0
2

sau
Pu R v q u ( R v R b )

143

(R v + R b )
=0
2

For a de reac iune Pu,


Pu = q u

(R

2
v

R b2
2 Rv

Impunnd o condi ie suplimentar , respectiv re eaua de palete s fie n echilibru pe


direc ia axial de curgere a gazelor, din proiec ia pe direc ia axial rezult :
Pa q a ( R v R b ) = 0
Reac iunea Pa pe direc ia axei a, fiind:
Pa = q a (R v R b )
Momentele Ma, Mu fa de o sec iune oarecare aflat la distan a Z a aerofoliei sunt:
M a = Pu Z a

q u Z a2
2

M u = Pa Z u

q a Z u2
2

Momentele maxime se ob in n sec iunea unde derivatele momentelor se anuleaz ,


respectiv:
dM a
= 0,
dZ

dM u
=0
dZ

sau derivnd,
Pu q u Z a = 0
Pa q a Z u = 0

de unde,

Za =

Pu
,
qu

Zu =

i distan ele Za, Zu, pn la sec iunile critice sunt:

Za

(R
=

R b2 )
2 Rv
2
v

Zu = R v R b

144

Pa
qa

nlocuind n ecua iile momentelor, se ob ine, n final, dup


momentele maxime Ma.max, Mu.max:

gruparea termenilor,

q (R 2v R b2 )
= u
8 R 2v

M a.max

q a (R v R b )
2

M u.max =

5.3.4. Paleta ncastrat la ambele capete.

Paleta reprezint o grind static nedeterminat , utilizat mai ales la palete de compresor,
la care varia ia de temperatur este neglijabil .
Ipoteze de calcul:
- se neglijeaz efectul sarcinei qa, deoarece paleta de stator are o rigiditate mare pe
direc ia de curgere axial a gazelor,
- se consider c fiecare element din re eaua de palete, element format din palet
i por iunile de coroan aferente, sunt uniform nc rcate,
- sarcina qu este uniform distribuit n lungul aerofoliei, paleta are sec iune
constant ,
- coroana inferioar (bandajul inferior) se poate roti,
- coroanele exterioar i interioar se pot deforma, avnd o rigiditate mic .
Pentru calcul se consider fig. 74.
Se calculeaz for ele Q i momentele ncovoietoare maxime, din rela iile:

Q=

q u L2 (3 t 2v + t 2b ) q u L2 t 2v
+
24 E J pal
24 E J cor.v
t 2b
t 2v
L
L

+
+
(t 2v + t v t b + t 2b )
12 E J cor.b E J cor.v
3 E J pal

n care,
Qu sarcina pe direc ia tangen ial ,
L lungimea aerofoliei,
tb, tv pasul re elei la baza i la vrful aerofoliei,
E modulul de elasticitate al materialului paletei,
Jp momentul de iner ie al sec iunii paletei fa de axa ,
Jcor.v, Jcor.b momentul de iner ie ale coroanelor de la vrful i de la baza
aerofoliei.

145

Momentele ncovoietoare maxime se ob in din:


- n coroana de la vrful aerofoliei,
q L2
M cor.v = u
Qtv
2
- n coroana de la baza aerofoliei,
Q tb
M cor.b =
2
- la vrful aerofoliei,
q u L2
M p, v =
Q tv
2
- la baza aerofoliei,
M p,b = Q t b

Fig. 74 Schema de calcul i distribu ia solicit rilor n re eaua


cu palete ncastrate.

Avnd valorile momentelor maxime, se vor calcula apoi m rimile tensiunilor de


ncovoiere maxime.
La paleta ncastrat la ambele capete, momentul de ncovoiere n coroan este cu 4045%
mai mic, iar ncovoierea pe direc ie tangen ial este de 4-5 ori mai mic , fa de paleta
dispus n consol .
Pentru paletele de stator, tensiunile de ncovoiere au urm toarele valori:
Palet

Material

Compresor

Aliaje de aluminiu
O el
Materiale refractare

Turbin

Tensiuni
Prima treapt
700 1100
1200 3000
300 600

146

1,

[daN / cm2]
Treptele urm toare
700 1100
800 2000
1200 - 2500

6. TENSIUNI TOTALE N PALET . COEFICIEN I DE SIGURAN

se ob in din nsumarea algebric a tensiunilor de ntindere i, a


Tensiunile totale
tensiunilor de ncovoiere produse de for a gazelor gI i a tensiunilor de ncovoiere date
de for a centrifug cI .
= ii + gI + cI

Valori obi nuite pentru

Palet

Material

Compresor

Aliaje de aluminiu
Aliaje de titan
O el
Materiale refractare

Turbin
Coeficientul de siguran

Tensiuni totale
, [daN / cm2]
1500 2000
2000 2500
3000 3500
1700 - 3000

global.

Coeficientul de siguran global se ob ine din raportul ntre tensiunea de durat


,
materialului paletei i tensiunea total

n=

d,

Valoarea minim admisibil se situeaz n limitele n = 1,5 2


Tensiunea de durat pentru material se stabile te n func ie de num rul de ore de
func ionare impuls, respectiv 100, 500, 1000, n func ie de resursa i de temperatura d(t, ),
sau n func ie de resursa i de alungirea admis pentru aerofolie, d( , 0,2).
Coeficientul de siguran depinde de:
- temperatura sec iunii de calculat,
- durata (resursa) de func ionare impus ,
- m rimea tensiunilor totale.
Pentru calculul coeficientului de siguran se procedeaz astfel:
- se calculeaz tensiunile totale n diferitele sec iuni ale aerofoliei,
- se stabile te varia ia temperaturii n lungul paletei,
- se determin din diagramele de rezisten pentru materialul paletei d, n func ie
de temperatur , resurs , alungire i de felul ciclului de solicitare,
- se calculeaz coeficien ii de siguran n punctele caracteristice A, B, C ale
profilului, respectiv: nA, nB, nC, pentru toate sec iunile de calcul ale aerofoliei,
- se reprezint grafic varia ia acestor coeficien i n lungul aerofoliei (fig. 75).

147

Fig. 75 Varia ia tensiunilor totale, temperaturii, tensiunii de durat i


a coeficien ilor de sigutan nA, nB, nC n lungul aerofoliei.
Din diagram se determin valorile minime ale coeficien ilor de siguran
sec iunea cea mai solicitat a aerofoliei unde trebuie ca nmin = 1,5 2.

148

i se stabile te

7. PROFILAREA PALETEI N
COEFICIENTULUI DE SIGURAN
IMPUS.

FUNC IE

DE

VALOAREA

Pentru a ob ine o greutate minim a paletei ar fi necesar ca aceasta s aibe coeficientul de


siguran constant n = ct. n toate sec iunile aerofoliei.
Dac se proiecteaz paleta din condi ia ca pe toat lungimea aerofoliei coeficientul
coeficientul de siguran s fie constant, ar rezulta:
- c tre vrful paletei aceasta ar fi pra sub ire, iar datorit vibra iilor este posibil
fisurarea ei n aceast zon ,
- c tre baza aerofoliei se ob in sec iuni prea sub iri i nu se asigur o racordare la
trecerea c tre piciorul de palet pentru evitarea concentr rilor de tensiuni n
sec iunea cea mai solicitat a aerofoliei.

Fig. 76 Varia ia ariei sec iunii i a coeficientului de siguran la paleta


profilat optim.

Profilarea optim a paletei impune:


- pentru stabilirea sec iunilor de separare ntre tronsoane se face profilarea ntr-un
tronson din aerofolie, situat c tre vrful acesteia, s fie profilat cu aria sec iunii
constante A = ct.
- partea central a aerofoliei s fie profilat respectnd condi ia s se asigure
coeficientul de siguran constant, n = ct.
- tronsonul de aerofolie de la baz s fie profilat cu aria sec iunii constant A = ct.
n fig. 76, se prezint varia ia ariei sec iunii i a coeficientului de siguran
aerofoliei la paleta profilat din condi ii oprime de rezisten .

149

n lungul

Profilarea se face n urm toarea ordine (fig. 77):


- se alege m rimea ariei sec iunii la vrful paletei, care s asigure rezisten a i la
vibra ii,
- se calculeaz tensiunea de ntindere i, pentru ntreaga aerofolie, considernd c
aceasta ar avea aria sec iunii constant i egal cu aria aleas pentru vrful
paletei A = Av = ct.,
- se reprezint varia ia tensiunii i, n lungul aerofoliei,
- n func ie de temperatur i de resursa impus , din diagramele de rezisten
pentru materialul paletei, se stabile te pentru fiecare sec iune de calcul al
aerofoliei, m rimea tensiunii d,
- se alege coeficientul de siguran pentru partea central a aerofoliei, nc,
n c = (1,2 1,3) n min = 1,8 2
- se calculeaz pentru fiecare sec iune a aerofoliei tensiunea c,

c = d
nc
- se reprezint varia ia c, n lungul aerofoliei,
- curbele i i c se intersecteaz n punctul "a" pe diagrama care limiteaz
tronsonul de la vrful aerofoliei, respectiv sec iunea "a - a",
- se traseaz curba i pn devine tangent la curba c, determinnd punctul "b" i
corespunz tor, sec iunea "b - b", care delimiteaz tronsonul de la baza
aerofoliei,
- tronsonul cuprins ntre sec iunile (a-a) i (b-b) reprezint partea din aerofolie
care se va profila din condi ia coeficientului de siguran nc = ct.

Fig. 77 Schema de profilare optim a aerofoliei.


Determinarea varia iei ariei sec iunii pe tronsonul (a-a), (b-b) se face prin metoda
diferen elor finite, respectiv mp r irea n elementele definite de sec iunile: a-a, 1-1, 2-2,
..., (k-1)-(k-1), k-k, b-b.

150

Astfel, pentru elementul cuprins ntre sec iunile (a-a) i (1-1), aria sec iunii A1-1 va
rezulta din urm toarele rela ii:
Se cunoa te coeficientul,

n c = d .a = d .1
c .a c .1
sau

F
c.1 = d .1 c .a = c1
d .a
A1
aria sec iunii 1-1 va fi:
Fc1
A1 =
d .1
c .a
d .a
n care Fc.1 este for a centrifug calculat n sec iunea 1-1,
Fc .1 = Fc .a + Fc .a = c.a A a +
+

2
(A a + A 1 ) (R a + R 1 ) (R a R 1 )
4

Fc .a = A 1

d .1
c .a
d .a

Introducnd n Fc.1 i determinnd aria A1, se ob ine:

Aa

c.a

A1 =
d.1

c.a

d.a

(R a + R 1 ) (R a R 1 )
2

(R a + R 1 ) (R a R 1 )

Dac se generalizeaz , pentru elementul cuprins ntre sec iunile (k-1)-(k-1) i k-k, rezult
rela ia pentru determinarea ariei sec iunii pe tronsonul de aerofolie care se profileaz ,
considernd coeficientul de siguran ca fiind constant:
A k -1

c.k -1

Ak =
d.k

d.k -1

151

c.k -1

(R k -1 + R k ) (R k -1 R k )
2

(R k -1 + R k ) (R k -1 R k )

8. VIBRA IA PALETELOR.
8.1. CAUZELE VIBRA IILOR PALETELOR.
Paletele sunt bare profilate, ncastrate la unul sau ambele capete i nc rcate cu sarcini distribuite
neuniform, n func ie de condi iile de lucru ale motorului i de zbor. Din analiza cauzelor
ruperilor de palete a rezultat:
"Se rup palete corect calculate gazodinamic i la rezisten a static , dar solicitate la vibra ii, ca
urmare a procesului de oboseal a materialului".
Fisurile din vibra ii se produc n anumite zone ale paletei, respectiv:
- n sec iunea de la baza aerofoliei,
- c tre vrful aerofoliei,
- pe extradosul profilului,
- la mijlocul aerofoliei,
- n piciorul de palet .
Factorii favorizan i ai distrugerilor prin vibra ii sunt: factori gazodinamici i factori constructivi,
care depind de:
- tipul motorului,
- regimurile de lucru ale motorului,
- solu iile constructive alese pentru motor,
- modul de dispunere a motorului la avion,
- condi iile de zbor.
Distrugerile (fisurile) paletelor , sunt influen ate de m rimea frecven elor i a amplitudinilor de
vibra ie, care au valoarea maxim n condi iile de rezonan , cand frecven ele de excita ie sunt
egale cu frecven ele proprii.
Frecven ele de excita ie sunt date de pulsa iile parametrilor gazodinamici, precum i cele produse
de alte organe ale motorului (ro i din ate, lag re, pompe, etc.)
Frecven ele proprii depind de particularit ile constructive i de montaj ale paletelor.
8.1.1. For ele de excita ie.
a) Neuniformitatea cmpului de viteze, presiuni, i temperaturi, ap rute datorit condi iilor
constructive ale elementelor din amonte i avalul re elei de palete, precum i de condi iile de zbor
(apari ia undelor de oc pulsatorii).
Neuniformitatea curentului de gaze poate fi provocata de:
- curgerea aerului prin dispozitivul de admisie, prin:
- spectrul undelor de oc i pulsa ia acestora,
- desprinderea pulsatorie a stratului limit ,
- func ionarea instabil (pompajul) a dispozitivului de admisie,
b) Dispunerea unor elemente n curentul de gaze din amonte i din avalul re elei de
palete, cum sunt:
- re ele de palete de aparat director sau de stator,
- montan i,
- lag re, agregate.
Acestea influen eaz prin num rul de palete, sau de montan i, precum i prin forma i dimensiunile
lor.

152

Frecven ele periculoase de excita ie sunt cele care reprezint un multiplu de num rul corpurilor
aflate n fa a re elei de palete.(fig. 78).
c) Desprinderea curentului de gaze pe palet i re eaua de palete, respectiv apari ia
pompajului, cnd debitul de gaze variaz periodic, producnd for e de excita ie care pot influen a
unele palete sau toate paletele din re ea.

Fig. 78 Perturbarea cmpului de presiuni dup re eaua de stator.


d ) Deosebit de periculoas este desprinderea sau neuniformitatea curentului de aer, mai
ales la compresorul axial, deoarece:
- vibra ia de la o palet se transmite n aval la toate treptele care urmeaz , iar n
amonte se transmite la 1, 2, trepte ale compresorului,
- n aceea i re ea de palete, vibra ia unei palete se transmite la 1,2, palete din fa
i la 3-4 palete c tre spatele paletei care vibreaz ,
- vibra ia este deosebit de periculoas cnd ncepe de la primele trepte de
compresor axial,
- vibra ia treptelor aflate n aval de paletele care vibreaz depinde de calit ile de
amortizare ale acestora,
e) Prelevarea aerului de la compresor are influen asupra vibra iilor paletelor n func ie
de pozi ia canalului (orificiile), de colectare a aerului fa de re eaua de palete. Pentru a nu perturba
curgerea n compresor, canalele, sau orificiile de prelevare, nu se dispun n dreptul re elei de
rotor.
f) Num rul lumitat de tuburi de foc, sau de injectoare, n camera de ardere, pot determina
o ardere pulsatorie, pulsa ii care se propag c tre compresor, dar i spre paletele de turbin .
Pulsa ia arderii este apropiat de pulsa ia proprie a paletelor de rotor turbin , precum i a corpului
camerei de ardere.
g) Dispunerea n aval de paletele de rotor, a unor corpuri (montan i, sisteme de
postcombustie, stabilizatori de flac r , reversor de trac iune, amortizor de zgomot) pot influen a
uniformitatea curgerii gazelor c tre amonte.
h) Neuniformitatea radial a curentului de gaze dat de:
- nc rcarea neuniform a paletei n lungul aerofoliei,
- pierderi de gaze prin jocul radial.
Neuniformitatea cmpului de viteze, presiuni, i temperaturi, respectiv a for elor pe aerofolie,
depinde i de tura ia motorului i de condi iile de zbor, dar i de dispunerea motorului la avion.

153

2 - Surse de excita ie date de particularit ile constructive ale ntregului motor, pot fi:
- dezechilibrajul rotoarelor de compresor i de turbin ,
- neprelucrarea corect a ro ilor din ate i num rul limitat de din i ale acestora,
- jocuri anormale rezultate din prelucr ri necorespunz toare i din uzuri de
func ionare.
- deforma ii mari ale unor piese pe timpul func ion rii motorului,
- particularit ile de dispunere ale paletelor n re ea,
- utilizarea unor sisteme de reglare ale paletelor de stator.
8.1.2. Autovibratia paletelor (flaterul).
8.1.2.1. Modul de apari ie.
Flaterul este un proces de autoexcita ie caracterizat prin lipsa oric rei varia ii de presiune sau
de vitez a gazelor i care depinde de tura ia motorului i de dimensiunile i forma aerodinamic
a paletelor de compresor.
Procesul de vibra ie armonic poate fi:
- amortizat, cnd energia disipat este mai mare dect energia primit ,
- constant, cnd energia disipat este egala cu energia primit ,
- neamortizat (flater), cand energia disipat este mai mic fa de energia primit .
Apari ia flaterului presupune:
- existen a curgerii gazelor pe aerofolie (aripa), sau prin re eaua de palete, care transfer
energia,
- deforma ia paletei, care poate fi de ncovoiere, de torsiune, sau de ncovoiere-torsiune.
Ca urmare, flaterul este influen at de:
- tura ia motorului,
- rigiditatea la ncovoiere i la torsiune a aerofoliei,
- caracteristicile geometrice ale profilelor,
- mbinarea paletei cu discul.

154

Procesul de apari ie a flaterului, (fig. 79) se dezvolt astfel:

a)

b)

c)

Fig. 79 - Procesul de apari ie a flaterului pe paleta izolat .


a - paleta n pozi ie neutr , b - paleta se ncovoaie c tre extrados,
c - paleta se ncovoaie c tre intrados.

Procesul de apari ie a flaterului, (fig. 79) se dezvolt astfel:


n cazul a,
Paleta nu este deformat ,
- viteza axial a aerului, ca = ct, viteza periferic , u = R = ct, viteza
relativ w = ct,iar unghiul , corespunde valorii optime a inciden ei.
- pe palet se dezvolt for a portant Fp.
n cazul b,
- paleta a intrat n proces de vibra ie, datorit unor cauze gazodinamice sau
constructive, i ncepe s se deformeze c tre extrados, cu o vitez periferic u,
care are sens contrar cu sensul de rota ie dat de viteza u, viteza rezultant fiind n
acest caz u 1 = u u . Ca urmare, pentru o curgere axial cu viteza ca = ct, sc derea
vitezei periferice determin mic orarea unghiului 1 < , for a portant scade Fp1 < Fp.
Pe m sur ce deforma ia creste, u scade pn la zero, cnd sub ac iunea for elor elastice
ale paletei, aceasta ncepe s se deformeze n sens invers.
n cazul c,
- paleta se deformeaz n sensul vitezei u, (c tre intrados), cu o vitez u. Ca urmare, se
produce cre terea vitezei periferice, u2 = u + u, cre te unghiul 2 = + , cre te for a
portant Fp2 > Fp, i pe m sur ce deforma ia paletei cre te, u scade pn la zero, iar
for ele elastice tind s readuc paleta c tre pozi ia de echilibru. n concluzie, la
paletele flexibile, for a portant se modific periodic, se modific i unghiul , care
detrmin m rimea for ei portante.
Valoarea unghiului , fa de o valoare critic cr, poate fi situat n domeniul subcritic sau supracritic
(fig.80), n func ie de care se va schimba i varia ia for ei portante Fp, dar i varia ia vitezei u.
155

Fig. 80 Varia ia cre terii for ei portante n func ie de m rimea

i u.

Ini ial cnd < cr,


- creste for a portant Fp cu valoarea Fp,
- curgerea pe profil este subcritic ,
- n func ie de tura ia n a motorului, se schimb viteza u, i m rimea unghiului .
Cnd > cr,
- se produce o inversare de semne n varia ia Fp fa de unghiul cr, i viteza u.
Dependen a amplitudinii deforma iei paletei x, i a vitezei de vibra ie u,
considernd c viteza profilului este pozitiv la deplasarea c tre intrados, i
negativ la deplasarea c tre extrados, pentru tot intervalul de deformatie, - x la +
x, se ob ine o elips n coordonate x = f( u), fig. 81, din care rezult :
a) cnd paleta nu vibreaz : x = 0 ; u = 0 ; F = 0,
b) cnd paleta vibreaz , sunt posibile dou cazuri: < cr i > cr.
La regimul subcritic, cre terea for ei F este negativ i produce o frnare a cre terii
amplitudinii x, deci are loc un proces de amortizare a vibra iei, respectiv:
+ x = max. ,

F = Fi Fe = 0

x = 0,

F = max.

- x = max.,

F = 0.

(Fi - for a de iner ie, Fe - for a elastic )

La regimul supracritic, cre terea for ei F are semn pozitiv, se accentueaz cre terea
amplitudinii x, for a portant amplific mereu deforma ia paletei pn cnd intervin
factori amortizori, sau se produce ruperea paletei.

156

Fig 81 - Varia ia deforma iei n func ie de varia ia vitezei de vibra ie.

Fig 82 - Varia ia parametrilor de cre tere pentru regimul


a - subcritic, b - supracritic.

n concluzie, vibra ia paletei depinde de existen a unui factor excitator, i de m rimea


unghiului comparativ cu cr, existnd situa iile:
- proces amortizat la care < cr,
- proces de rezonan cnd = cr,
- proces de cre tere continu a amplitudinii (flater), cnd > cr.

157

8.1.2.2. Formele de flater ale paletelor i re elelor de palete.


Vibra ia re elelor de palete are loc sub influen a factorilor aerodinamici i ai celor elastici.
Vibra ia amortizat a paletei izolate este caracterizat prin:
- modificarea unghiurilor de inciden , astfel c varia ia for ei portante are sens
opus deforma iei,
- se disipeaz energie, inclusiv prin radia ie acustic , atunci cnd fluidul este
compresibil,
- la re elele de palete, paletele pot vibra cu amplitudini diferite, cu faze diferite, cu
interferen e ntre paletele vecine,
- amortizarea maxim se ob ine cnd paletele vecine vibreaz n contrafaz ,
undele sonore se propag n toate direc iile, se reflect pe paletele vecine, le
excit la vibra ii i se poate produce rezonan a acustic dac undele acustice
reflectate sunt n faz cu undele emise, favoriznd apari ia flaterului.
Flaterul poate fi:
- de ncovoiere pur ,
- de torsiune pur ,
- de ncovoiere - torsiune (flaterul legat).
La paleta izolat , ca i la aripa de avion, flaterul este de ncovoiere - torsiune.
La re elele de palete poate apare flater de ncovoiere pur , flater de torsiune pur i foarte
rar, flaterul legat.
Flaterul este mai frecvent la re elele de palete de ventilator, precum i la paletele primelor
trepte de compresor axial, i cre te probabilitatea de apari ie odat cu cre terea vitezei
fluidului.
Vibra ia de tip flater:
- reprezint o cuplare ntre pulsa ia gazelor i mi carea paletelor dispuse n re ea,
- se produce o cre tere continu a amplitudinii de vibra ie dup o lege
exponen ial , ruperea paletelor se produce dup un timp scurt, corespunznd
unui num r mic de cicluri.
Flaterul de tip ncovoiere - torsiune (legat):
- se produce la paleta izolat de re ea,
- are loc concomitent o vibra ie de ncovoiere i una de torsiune a paletei aflat
ntr-un curent de fluid,
- se datoreaz faptului c centrul de greutate este diferit de centrul de torsiune pe
profil,
- vibra ia de ncovoiere a paletei induce i vibra ia de torsiune,
- este posibil s apar i la re ele de palete dar numai la viteze foarte mari ale
fluidului.
*

Zonele de apari ie a flaterului pe caracteristica de debit a re elei ( c = f (G a ) ) i pe


n
, se prezint n fig. 83.
tura ia raportat n* =
n max

158

Forme de flater.
1 - Flaterul de desprindere.
- se produce la viteze de curgere subsonice sau supersonice ale fluidului i la
func ionarea motorului n apropierea limitei de pompaj, cnd unghiul > cr,
- are cauze n desprinderile de curent pe aerofolie,
- se produce la viteze relativ mici ale curentului de fluid,
- poate ap rea pe o palet izolat , pe un grup de palete, sau pe toat re eaua de
palete,
- este influen at de unghiul de faz al vibra iei paletei.
Aceast form de flater este foarte periculoas , deoarece se situeaz
regimurilor de lucru ale motorului.

n domeniul

Fig. 83 - Zonele posibile de apari ie a flaterului la re elele de palete ale turbomotoarelor.

2 - Flaterul supersonic.
- apare la tura ii i debite mari, cnd M 1,6,
- este cauzat de instabilitatea undelor de oc i de interferen a lor cu stratul limit
de pe aerofolie, fig. 84.

159

Fig. 84 - Instabilitatea undelor de oc i interferen a lor cu stratul limit .

Flaterul supersonic poate fi:


- f r desprinderea fluidului de pe aerofolie,
- cu desprinderea total a stratului limit ,
- provocat de undele de oc vecine, care ac ioneaz periodic pe palet , excitnd la
vibra ii de ncovoiere i de torsiune.
3 - Flaterul de blocaj.
Apare la viteze de curgere subsonice sau supersonice,
- unghiul de inciden este constant la profil, sau negativ,
- presiunea n treapta de palete este mic , iar debitul de fluid este mare.
n func ie de num rul M i de unghiul de inciden
bine delimitate, fig.85.

160

"i", formele de flater apar n domenii

Fig. 85 - Domenii de apari ie a flaterului n func ie de viteza curentului


i a unghiului de inciden .
A - flater de desprindere, B - flater supersonic, C - flater de blocaj.

O influen mare asupra apari iei flaterului o are defazajul unghiurilor de atac ale
paletelor dispuse n retea, care pentru abateri mici au influen nsemnat asupra for elor
i momentelor aerodinamice.
La re elele de palete de turbin , flaterul poate ap rea cnd paletele sunt lungi, subtiri, deci
mai ales la ultimele trepte la turbin , avnd mai multe trepte. La aceste re ele, formele de
flater posibile sunt cele de desprindere, cnd tura iile sunt mici, i cele prin unde de oc,
cnd tura iile sunt mari. Regimul de curgere cel mai periculos se ob ine cnd 0,8 < M <
1,3.
8.1.3. Forme de vibra ie ale paletelor.
Paleta este o bar profilat , avnd o infinitate de puncte materiale, deci i o infinitate de
forme de vibra ii.
Dintre toate formele de vibra ie posibile, prezint interes vibra iile de ncovoiere, cele de
torsiune i, uneori, vibra iile de ncovoiere - torsiune.
Vibra iile pe direc ia longitudinal a aerofoliei nu prezint interes dect la unele palete de
stator care fac parte din structura de rezisten a motorului.
Practic, vor fi luate n considerare formele de vibra ii care sunt situate n intervalul
tura iilor de lucru ale motorului, respectiv pentru:
- primele 2 3 moduri de vibra ie de ncovoiere,
- 1 2 moduri de vibra ie de torsiune.

161

Peste aceste moduri de vibra ie, amplitudinile i tensiunile de vibra ie se reduc mult,
devenind neglijabile. n analiza comport rii la vibra ii ale paletelor, trebuie precizat:
- formele de vibra ii caracteristice,
- pozi iile liniilor de noduri pe palet ,
- frecven ele la care au loc diferitele forme de vibra ii,
- m rimea amplitudinilor de vibra ie,
- m rimea tensiunilor de vibra ie n punctele cele mai solicitate ale paletelor.
Vibra iile de ncovoiere ale paletelor, fig. 86, sunt periculoase pentru motor prin
armonicile care se situtaz n intervalul tura iilor de lucru, acestea au amplitudini mari i
pot dezvolta tensiuni mari de vibra ie pe liniile de noduri.

Fig. 86 - Forme de vibra ie ale aerofoliei.


a) de incovoiere, b) de torsiune, c) de ncovoiere torsiune.

Vibra iile de torsiune produc deformarea profilelor aerofoliei, iar liniile de noduri sunt
dispuse n lungul aerofoliei.
Vibra iile de ncovoiere - torsiune au linii de noduri combinate, longitudinale i
transversale, i se produc mai ales la palete late i sub iri. Frecven ele lor au valori mai
mari dect prima frecven de ncovoiere i prima frecven de torsiune. Paletele de

162

compresor axial pot fi lungi, subtiri, i torsionate. Paletele de la primele trepte se


comport la vibra ii ca pl ci supuse la ncovoiere, torsiune, i formele combinate, iar
amplitudinile pot fi mari. Paletele de la ultimile trepte de compresor axial sunt scurte, au
coarda mic i sunt mai pu in torsionate. Acestea se comport la vibra ii ca bare. Paletele
de turbin sunt lungi, au corzi mai mici, iar grosimile profilelor variaz mult de la baza
aerofoliei c tre vrful acesteia. La vibra ii se comport ca bare solicitate la ncovoiere i
la torsiune.
8.1.3.1. Etapele de calcul la vibra ie ale paletelor.
Pentru calculul de vibra ie ale aerofoliilor paletelor, se parcurg urm toarele etape:
1 - Determinarea frecven elor proprii fundamentale i ale armonicilor, pentru vibra iile de
ncovoiere i torsiune, situate n intervalul regimurilor de lucru al motorului, precum
i n afara tura iei maxime cu 15 20 % din valoarea acesteia.
2 - Stabilirea m rimilor frecven elor de excita ie.
3 - ntocmirea diagramei de frecven e i stabilirea regimurilor de rezonan .
4 - Calculul tensiunilor de vibra ii n punctele cele mai solicitate ale aerofoliei.
5 - Precizarea m surilor constructive posibile pentru evitarea regimurilor de rezonan
periculoase.

163

8.2. CALCULUL FRECVEN ELOR PROPRII ALE PALETELOR.


8.2.1.Calculul frecven elor proprii de ncovoiere.
8.2.1.1. Paleta neantrenat n mi care de rota ie, avnd masa concentrat la
vrf.
Ipoteze:
- paleta este o grind ncastrat la un cap t i liber la cel lalt cap t,
- aria sec iunii este constant ,
- masa paletei este concentrat la cap tul liber,
- paleta nu este antrenat n mi care de rota ie,
- asupra paletei ac ioneaz , pentru scurt timp, o for a de excita ie exterioar , dup
care paleta vibreaz liber, sub ac iunea for ei de iner ie Fi, i a celei elastice Fe,
care au sensuri contrarii,
- n calcul se ine seama de rela iile dintre solicit ri i deforma ii, respectiv:
d2y
M d 3y
T d4y
q
dy
;
;
= ;
=

=
2
3
4
dx
E J dx
E J dx
EJ
dx
Schema de calcul este dat n fig.86 i nota iile sunt:
y - s geata,
x - distan a de la ncastrare pn la sec iunea de calcul,
- unghiul de deforma ie al barei n sec iunea x,
M - momentul ncovoietor n sec iunea x,
T - for a t ietoare n sec iunea x,
q - sarcina n sec iunea x,
E - modulul de elasticitate al materialului paletei,
J - momentul de iner ie al ariei sec iunii fa de axa de deforma ie
considerat .

Fig. 87 Schema de calcul.

164

For a de iner ie este echilibrat de for a elastic , respectiv suma acestora este nul ,
Fi + Fe = 0

(1)

dar,

Fi =

m d2y
dt 2

Fe = K y
m - masa concentrat ,
d2y
- accelera ia deforma iei,
dx 2
K - coeficientul de elasticitate al barei,
sau,

m d2y
+Ky = 0
dt 2
respectiv,

d2y K y
+
=0
m
dt 2
Se noteaz ,
K
= p2
m

p - pulsa ia vibra iei,


p=

f
2

f - frecven a vibra iei,


y0 - sageata maxim ;
Ecuatia (1) devine,

d2y
+ p2 y = 0
dt 2

(2)

y = y0 cos (p t + )

(3)

Solutia ecua iei (2), fiind

Unghiul

se determin din condi iile ini iale:

t = 0 ; y = y0 ;

dy
=0
dt

165

Derivnd (3), rezult


dy
= y 0 p sin(p t +
dt

Deoarece y 0 0 ; p 0 , t = 0, trebuie ca sin (p t +


solu ia ecua iei (3) este:
y = y 0 cosp t

) = 0, sau

= 0. Ca urmare

(4)

Pentru determinarea constantei elastice K, se consider rela iile dintre solicit ri i


deforma ii, fig. 88, n care P este for a echivalent masei m,dispus la cap tul barei.

Fig. 88 - Schema de calcul.

d2y
M
=
2
EJ
dx

(5)

dar
M = P (L x )

sau

d 2 y P (L x )
=
EJ
dt 2
se ob ine

(6)

prin integrarea (6),

dy
=
dx

P Lx
EJ

166

x2
2

iar y, din integrarea rela iei lui ,

P
L x x2
P
L x2 x3
dx =

EJ
2
EJ
2
6

y=

(7)

Cnd x = L, rezult s geata la vrful paletei ca fiind:

y=

P L3
3EJ

(8)

dar tot for a P, este egal cu for a elastic de la vrful paletei, deci,

P = Fe

(9)

si din (8) rezult ,


P=

3EJ
y
L3

deci
K y =

3EJ
y
L3

constanta elastic K, fiind:


K=

3E J
L3

(10)

Pulsa ia proprie a barei avnd masa concentrat la vrf este,

K
p=
m

1
2

3EJ
=
m L3

1
2

sau

EJ
p = 1,73
m L3

1
2

Dac se exprim masa


m = AL

- densitatea materialului paletei,


A - aria sec iunii aerofoliei,
L - lungimea aerofoliei.

167

(11)

Expresia (11) devine,

1,73
EJ
p=

2
A
L

1
2

(12)
= g , pulsa ia va fi,

n cazul utiliz rii greut ii specifice a materialului,

p=

1,73
EJ

2
A
L

1
2

(13)

Frecven a vibra iei se ob ine din:

f=

p
1,73
E J

=
2
2
A
2 L

1
2

(14)

sau

1,73
E Jg
f=

2
A
2 L

1
2

Concluzii.
n cazul paletei neantrenat n mi care de rota ie, asupra frecven ei influen eaz :
- lungimea L, a aerofoliei,
- natura materialului,(prin p si E),
- temperatura aerofoliei, care influen eaz valoarea E. Cu cre terea temperaturii t,
valoarea E scade, corespunz tor scade i frecven a,
- masa paletei, m. Cu cre terea masei, frecven a scade,
- forma ariei sec iunii i axa fa de care se deformeaz paleta, prin momentul de
iner ie J,
- rigiditatea paletei, prin EJ.

168

8.2.1.2. Paleta avnd masa concentrat la vrf i antrenat n mi care de


rota ie (fig. 89).
Ipoteze,
- paleta este o bar avnd aria sec iunii constnt , A = ct.
- masa paletei este concentrat la vrful ei,
- paleta este antrenat n mi care de rota ie cu o vitez unghiular constant ,
n
, n fiind tura ia rotorului, [rot/min],
= ct., respectiv =
30
- asupra masei concentrate, care a fost excitat la vibra ii pentru un timp foarte
scurt, de c tre o for exterioar , ac ioneaz :
- for a de iner ie Fi,
- for a elastic Fe,
- for a centrifug Fc.
- se consider c paleta vibreaz pe direc ia tangen ial x, i pe direc ia axial y,
(fig. 89),
- paleta este ncastrat la un cap t i liber la cel lalt cap t,
- momentele tuturor for elor, fa de sec iunea de ncastrare, sunt nule.

Fig. 89 Schema de calcul.


Se scrie expresia pentru suma momentelor,
MAy = 0
MAx = 0

(1)

169

sau,
M Ay = Fix L Fex L Fc x A = 0

(2)

M Ax = Fiy L Fey L Fc y A = 0

dar,

Fix = m

Fiy = m

d2x
dt 2

d2y
dt 2

Fex = K x x
Fey = K y y
Fc = m (R + L)

nlocuind n (2), rezult

M Ay = m

d2x
L + K x x L + m (R + L) 2 x A = 0
2
dt

M Ax = m

d2y
L + K y y L + m (R + L) 2 y A = 0
2
dt

Din asem narea de triunghiuri, mp r ind apoi cu m L i exprimnd pe xA, se ob ine,


xA =

xR
(R + L)

d 2 x K x x m (R + L) 2 x R
+
+
=0
m
m (R + L)
dt 2
d 2 y K y y m (R + L) 2 y
=0
+
+
m
mL
dt 2
se noteaz
2

p st.x =

Kx
m

170

(3)

p st.y =

p st.x =

p st.y =

Ky
m

Kx R
+
m
L
Ky
m

(R + L)
L

Ecua iile (3) devin

K x R 2
d2x
x = 0
+
+
m
L
dt 2
K y (R + L) 2
d2y
y = 0
+
+
m
L
dt 2
din care rezult
2

p din .x =

p din .y

K x R 2
R 2
2
+
= p st .x +
L
m
L

(5)

(R + L) 2
(R + L) 2
2
=
+
= p st .y +
m
L
L
Ky

Se noteaz
Bx =

R
(R + L)
, By =
L
L

Se ob in pulsa iile proprii pentru paleta antrenat n mi care de rota ie, fa


y, ca fiind:

p din.x = p st.x

p din.y = p st.y

R
+
L

1
2

(R + L)
+
L

171

= p st.x + B x

1
2

de axele x i

1
2 2

= p st.y + B y

1
2 2

(6)

Frecven ele proprii vor fi,

f din.x =

f din.y =

p din.x
2
p din.y

(7)

Dar = 2 n s , ns - tura ia pe secund [rot / sec], fst - frecven a static (f r antrenare n


p
rota ie), fst = st .
2
Frecven a dinamic va avea expresia final de forma,

1
2 2

1
2 2

f din.x = f st.x + B x n s
f din.y = f st.y + B y n s

8.2.1.3. Paleta neantrenat


distribuit .

(8)

n mi care de rotatie, avnd masa uniform

Ipoteze de calcul, (fig.90).


- paleta are aria sec iunii constant n lungul aerofolie, i nu este torsionat ,
- paleta este ncastrat la un cap t i liber la celalalt cap t,
- vibra iile sunt numai de ncovoiere,
- centrele de greutate ale sec iunilor coincid cu centrul de greutate al sec iunii de
la baza aerofoliei, fiind dispuse pe aceea i ax .
- sec iunile de ncovoiere ramn plane i dup deforma ie,
- paleta are o infinitate de puncte materiale, deci i o infinitate de forme de
vibratie, respectiv de frecven e proprii.
Pentru calcul se impun condi iile:
- sarcina q, este egal cu for a de iner ie Fi, pe unitatea de lungime,
qi = - Fi, respectiv q + Fi = 0.

172

(1)

Fig. 90 - Schema de calcul.


Ecua ia fibrei medii deformate este,

d2y
M
=
2
EJ
dx
sarcina se ob ine din

d4y
d4y
q
q
E
J
=

sau
,
=
dx 4
dx 4 E J
for a de iner ie Fi pe unitatea de lungime este

d2y
Fi = A
dt 2
nlocuind n (l), la echilibru, rezult ,

EJ

d4y
d2y
A
+

=0
dx 4
dt 2

sau,

E J d4y d2y

+
=0
A dx 4 dt 2

(2)

se noteaz cu,

a2 =

EJ
A

(3)

173

ca urmare (2) devine,

d4y
d2y
=0
+
dx 4
dt 2
Se consider c paleta vibreaz dup o lege armonic , de forma:
a2

(4)

y n = y 0 sin(p n t + ),

(5)

unde,
yn - deforma ia pentru armonica n,
y0 - deforma ia ini ial maxim ,
pn - pulsa ia armonicii n,
t timpul,
unghiul de defazare.
Derivata expresiei (5) este,

dy n
= y 0 p n cos(p n t + )
dt
d2y n
2
2
= y 0 p n sin(p n t + ) = p n y n
2
dt
nlocuind n (4), rezult

a2

d4y
2
pn y n = 0
4
dx

sau
2

d4y n pn
2 yn = 0
dx 4
a

Se noteaz
2

Kn =

pn
a2

(6)

Ca urmare

d4 yn
4
Kn yn = 0
4
dx

174

(7)

Ecua ia (7) are solu ia:


y n = C1n [cos(K n x ) + ch(K n x )] +
+ C 2n [cos(K n x ) ch(K n x )] +
+ C 3n [sin( K n x ) + sh(K n x)] +

(8)

+ C 4n [sin( K n x ) sh(K n x )]
C1, C2, C3, C4, sunt constante care se vor determina din condi iile aerofoliei la
ncastrare i la cap tul liber.
La ncastrare,
dy
x = 0, yn = 0, = n = 0
dx
Introducnd n (8), rezult ,
C1n = 0, C3n = 0
La cap tul liber,
x = L,
momentul ncovoietor este nul,

M=

d2y n
=0
dx 2

T=

d3y n
=0
dx 3

i for a t ietoare,

Dar

Kn 0
sin 2 (K n L ) + cos 2 (K n L ) = 1
ch 2 (K n L ) sh 2 (K n L ) = 1

Sau efectund derivatele i introducnd n (8), se ob ine condi ia din care se determin
parametrul (KnL), ca fiind:

cos(K n L) ch(K n L) = 1

175

(9)

Pentru paleta f r bandaj la cap t, la armonicile 1 6, condi ia (9) se respect pentru


valorile din tabel:
n
(KnL)
(KnL)2

1
1,875
3,52

2
4,694
22

3
7,855
61,62

4
10,916
120,2

5
14,137
199,6

6
17,379
215,8

Pentru paleta avnd bandaj la cap tul liber, valorile sunt:


n
(KnL)
(KnL)2

1
3,927
15,42

2
7,068
49,95

3
10,210
104,24

4
13,352
178,27

5
16,493
272

Determinarea pulsa iei se face din (6),


2

pn = K n a2

sau
2

pn = K n a

Din (3) rezult


1
2

EJ
a=
A

Dac se nmul e te i se mparte cu L2, pulsa ia va avea forma:

pn =

(K n L )2
L2

EJ

1
2

(10)

iar frecven a va fi
p
fn = n =
2

(K n L )2
2 L2

E J

Dac n loc de densitatea , se introduce greutatea specific


expresia:

fn =

(K n L )2
2 L2

176

EJg

1
2

(11)

g, frecven a va avea

1
2

(12)

Raportul pulsa iilor armonicilor fa


tabel:
n
pn
p1

1
1

de pulsa ia proprie fundamental au valorile din

2
6,3

3
17,5

4
34

5
57

8.2.2. Calculul frecven elor proprii la paleta real .


8.2.2.1. Paleta cu aria sec iunii constant .
Paleta este definit prin parametrii geometrici ai profilului (fig. 91) i se calculeaz
pulsa iile proprii pentru situa ia cea mai neconvenabil , cnd deforma iile se produc dup
axa principal .

Fig. 91 - Parametrii principali ai profilului.


Pulsa ia static are expresia,

(K n L )

p n.st =

1
2

EJ
A

Se folosesc rela iile aproximative pentru calculul momentelor de iner ie principale, i


pentru aria sec iunii profilului,
2

J = 0,041 b c max (c max + h max )

J = 0,038 b 3 c max
A 0,7 b c max

177

Pulsa ia propie fa de axa

, dupa nlocuirea J i A, devine,


p n.st = 0,243

Dac se consider greutatea specific

(K n L )

c max

1+

h max

c max

1
2

p n.st = 0,243

(K n L )

c max

Eg

1+

h max

c max

1
2

Frecven a static a paletei pentru armonica n, va fi


2

f n.st =

h
p n.st
E
= 0,0387
1 + max 2
2
c max

1
2

f n.st = 0,0387

h
Kn L
Eg
c max
1 + max
2
c max
L

1
2

8.2.2.2. Paleta considerat ca o plac cu aria constant .


Pentru acest caz s-a stabilit c rela ia de calcul care aproximeaz bine valorile pulsa iilor
proprii are forma,

(K n L )

p n.st = 0,256

c max

1 + 0,887

Sau cnd se consider greutatea specific a materialului,


p n.st = 0,256

Eg

(K n L )2

c max

L2

1 + 0,887

h max

c max

1
2

Corespunz tor, frecven ele proprii se ob in din,


p
(K n L )
= n.st = 0,0408
2
L2

f n.st

1 + 0,887

178

h max

c max

1
2

c max

h max
2
c max

1
2

8.2.2.3. Paleta avnd aria sec iunii variind liniar n lungul aerofoliei.
(Rela ia Meerovici)
Pentru paleta de rotor, avnd aria sec iunii variind liniar n lungul aerofoliei, paleta
neantrenat n mi care de rotatie, Meerovici, a stabilit pe baza metodei energetice de
calcul, o rela ie a pulsa iei proprii de forma:
p n.st = 0,256

2
n

(K n L )2
L2

+ 0,887

hb

cb

cb
1
2

(1 + 4

2
o

Rela ie care este valabil pentru primele armonici de ncovoiere, respectiv, n 3.


n rela ie s-au notat,
L - lungimea paletei,
(Kn L) - parametru srabilit anterior i prezentat n tabele.
cb - grosimea maxim a profilului sec iunii de la baza aerofoliei,
hb - s geata maxim a profilului sec iunii de la baza aerofoliei,
- densitatea materialului,
- unghiul de torsiune al aerofoliei ntre sec iunea de la baza i de la
vrful acesteia, [n radiani],
- coeficient prin care se apreciaz trapezoidalitatea aerofoliei (varia ia
m rimii corzii de la sec iunea de baz la cea de vrf,
b
= f ( ) , n care = v
bb
bv, bb corzile profilelor de la vrful i de la baza aerofoliei.
= (K n L ) 2 coeficient prin care se apreciaz influen a grosimilor
profilelor
c
= f (m ) , unde m = v
cb
- coeficient care apreciaz torsionarea aerofoliei,
o

= f ( 0 )
0 - unghiul, n grade dintre axele principale de iner ie de la baza i vrful
aerofoliei,
n - coeficient care apreciaz forma de pan a paletei,
h
n = f (m, ) , unde = v
hb
n coeficient de varia ie a grosimii profilului,
n = f (m ) .

179

n rela ia de calcul a pulsa iei paletei, n termenul 4 n 0 , unghiul 0 se va lua n


radiani.
Pentru armonici mai mari de n > 3, se poate folosi rela ia de calcul

(2 n + 3)
(2 n + 1)

p (n +1).st = p n.st

(2 n + 1)
(2 n 1)

(1 m ) + m

n care

m=

cv
.
cb

Frecven a proprie a paletei neantrenat n mi care de rota ie va avea expresia:


f n.st =

p n.st
= 0,0408 2 c b
2
L

2
n

+ 0,887

hb

cb

1
2

(1 + 4

2
o

Coeficien ii , , , n, n, se ob in din diagramele fig. 92 99.


Dac n rela ia frecven ei, n loc de densitatea materialului , se folose te greutatea
specific = g, forma ecua iei va deveni:
f n.st = 0,0408

Eg

L2
2

cb

+ 0,887

hb

cb

n calcul se vor lua lungimile n [cm], iar g n [cm / sec2] .

1
2

(1 + 4

n
n

2
0

g = 981 [cm / sec2]


E
Pentru materialele curent utilizate n construc ia paletelor, parametrul
are valorile:

2,82108
2,48108
2,52108
1,32108

O el
Aliaje de titan
Aliaje de aluminiu
Materiale armate cu fibre

180

8.2.2.4. Paleta cu aria sec iunii variind dup o arie oarecare


(metoda Sneideman).
Ipoteze:
- paleta nu este antrenat n mi care de rota ie,
- la palet se cunosc parametrii geometrici ai profilelor din cteva sec iuni,
- metoda permite determinarea numai a frecven ei proprii fundamentale de
ncovoiere, folosind rela ia:
1
2

125 E 1
f1 = 2

X
L
n care

L - lungimea aerofoliei, [cm],


E - modulul de elasticitate al materialului, [daN / cm2],
- densitatea materialului, [kg / cm3],
X - parametru care se calculeaz pentru paleta respectiv .
Calculul parametrului X se face astfel (fig. 100 ):
- se mparte paleta n 5 tronsoane,
- pentru fiecare sec iune se determin aria sec iunii A, i momentul de iner ie
fa de axa principal considerat (J ),
- se reprezint grafic varia ia A, J, n lungul aerofoliei,
- se calculeaz (sau se stabilesc pe curbe), valorile medii,

A mi =

J mi =

A i1 + A i
2
J i 1 + J i
2

- se calculeaz parametrul X, din rela ia,


5

(5 k )2

X = A5

Jk

k =1
3

+ A3
k =1

(3 k )2
Jk

181

(4 k )2

+ A4
k =1
2

+ A2
k =1

Jk

(2 k )2
Jk

= f( ).

Fig. 93-Varia ia

= f ( 1, )

Fig.95-Varia ia

Fig. 92-Varia ia

Fig. 94-Varia ia

Fig. 96-Varia ia

= f( )

= f (m),

Fig. 97-Varia ia

182

= f(

= f (m)

= f ( m)

Fig. 98-Varia ia

= f ( m)

Fig.99-Varia ia

= f (m),

Fig. 92 99 Varia ia coeficien ilor necesari pentru calculul frecven ei


proprii la palet , prin metoda Meerovici.

Fig. 100 Schema parametrului X.

183

= f (m)

8.2.2.5. Determinarea frecven elor proprii la ncovoierea paletei, prin metoda


energetic .
Ipoteze:
- paleta este de form oarecare i antrenat n mi care de rota ie,
- metoda energetic este bazat pe ipoteza conserv rii energiei, respectiv energia
total este constant ,
Et = Ec + Ep = ct
Ec - energia cinetic ,
Ep - energia poten ial ,
- paleta reprezint un sistem elastic la care toate punctele materiale care
vibreaz ndeplinesc condi iile,
- la pozi ia de deforma ie maxim ,
Ec = 0 ; Ep = max.
- la pozi ia de vitez maxim ,
Ec = max. ; Ep = 0
- pe baza legii conserv rii energiei rezult ,
Ec.max = Ep.max
- energia cinetic maxim reprezint suma dintre energia poten ial
mecanic Lm,

i lucrul

Ec.max = Ep + Lm.
Etapele de calcul sunt urm toarele:
1 - Se alege o lege de varia ie a liniei elastice a aerofoliei pe timpul vibra iei acesteia,
lege care trebuie s respecte urm toarele condi ii de limit la capetele aerofoliei:
- n sec iunea de ncastrare,
- s geata este nul , y = 0;
- unghiul de deforma ie este nul, = 0,
- la vrful aerofoliei, care este liber,
- momentul ncovoietor este nul, M = 0,
- for a t ietoare este nul , T = 0.
Se consider ca lege de varia ie a liniei elastice, o lege armonic de forma,
y t = y to cos(p din t )
Schema de calcul i nota iile utilizate sunt cele din fig. 91.

184

Nota iile folosite sunt:


Pdin - pulsa ia dinamic ,
t - timpul,
L - lungimea paletei,
yto - s geata maxim la t = 0,
yt - s geata la timpul t,
E - modulul de elasticitate al materialului,
J - momentul de iner ie fa de axa considerat .

Fig. 101 - Schema de calcul i nota iile utilizate.


2 - Se calculeaz energia poten ial pentru pozi ia maxim de deforma ie a aerofoliei.
Rela ia de calcul:
L

Ep =

Mx
1
dx =
E Jx
2
0

Mx = E J

185

E Jx
0

d2y
dx 2

d y
dx 2

dx

3 - Calculul lucrului mecanic de vibra ie sub ac iunea for ei centrifuge care solicit
aerofolia,
L

Lm =

dFc Z
0

n care,
Z=Sx
1
2 2

S=

1+

dy
dx

dx

S - arcul p r ii deformate din palet ,


Z - distan a de deforma ie
Se dezvolt n serie,

dy
1+
dx

1
2 2

1 dy
=1+
2 dx

1 dy
+
8 dx

i se p streaz primii doi termeni

dy
dx

1+

1
2 2

=1+

1 dy
1+
2 dx

S=

1 dy

2 dx

1
dx = x +
2

dx
dy

dx

Rezulta valoarea z,
x

1
Z=Sx=
2

dx
dy

dx

Se calculeaz for a centrifug elementar ,


dFc = dm ( R b + x) 2 = 2 A x ( R b + x ) dx

186

n care masa elementului este, dm = Ax dx, = ct., i viteza unghiular


Lucrul mecanic dezvoltat pe toat aerofolia va fi,
L

Lm =

4 - Calculul enegiei cinetice maxime:


L

1
2
= dm v max
2

E c . max

unde,
v - viteza de deplasare,

K=

90

z s Dm
L
Dm
L

vmax = pdin y
dm - elementul de mas ,

dm = p Ax dx
Energia cinetic maxim va avea expresia:
L

E c .mac

dy
dx

A x (R b + x )

2
= p din
y 2 A x dx
2
0

5 - Calculul pulsa iei dinamice.


E c. max = E p + L m

187

dx dx

= ct.

rezult
L

E Jx
2
=
p din

d2y
dx
dx 2
+ 2

0
L

A x y 2 dx

0
L

dy
dx

A x (R b + x ) dx

dx

0
L

A x y 2 dx
0

6 - Se exprim pulsa ia dinamic sub forma,


1
2

p din = (p st + B 2 ) 2

n care,
L

p st =

d 2y
EJx
dx 2

dx

0
L

A x y 2 dx
0
L

dy
dx

A x ( R b + x ) dx
B=

dx

0
L

A x y 2 dx
0

7 - Se calculeaz frecven a proprie dinamic ,


f din

p
= din
2

p st
=
2

188

+B
2

dar
2

f st =

ns

p st
2

=
2

ca urmare:
2

f din = (f st + B n s

1
2 2
)

, [Hz]

p st
.
2
8 - Se aleg alte legi armonice de varia ie a formei paletei n procesul de vibra ie i se
calculeaz pulsa iile dinamice corespunz toare.
9 - Se consider ca fiind pulsa ia proprie dinamic , valoarea cea mai mic ob inut din
calculul cu diferite legi de deforma ie, lege care se apropie cel mai mult de situa ia real .

dar = 2 n s , ns fiind tura ia n [rot / sec], iar frecven a static fs =

8.2.2.6. Rela ii de calcul ale pulsa iei i frecven ei dinamice a paletei de rotor,
bazat pe metoda energetic .
Pentru o palet , fig. 92, la care se ndeplinesc condi iile:
- aria sec iunii variaz conform legii,

Ax = Ab - a Xm
- momentul de iner ie al ariei sec iunii are legea,

Lx = Jb b Xp
- ecua ia fibrei medii deformate,

y = [( Ab Av) Ab] Xq
n care s-au notat:
Ab, Av aria sec iunii de la baza i de la vrful aerofoliei,
m, p, q exponen i care dau legile de varia ie ale parametrilor
A, J, y, n lungul aerofoliei. Dac se cunosc parametrii n
sec iunile de la baz , de la mijloc, i de la vrful aerofoliei,
coeficien ii m, p, pot fi u or determina i.
y s geata la distan a x fa de sec iunea de ncastrare,
greutatea specific a materialului paletei, [daN / cm2],
g accelera ia gravita iei, g = 981 [cm / sec2],
L lungimea aerofoliei.

189

Fig. 102 Schema de calcul.

Frecven a dinamic se determin din:


1
2

f din = (f st + B n s ) 2

n care:
2

f st =

4 2

Eg
2
q 2 (q 1)

q2 Ab
B=

L4

Ab
a Lm

(2 q + 1) (2 q + m + 1)

Rb
Rb
L
L
+
+
a Lm
2 q (2 q + 1)
(2 q + m ) (2 q + m + 1)

L (2 q 1)

2
2

ns =

Jb
b Lp

(2 q 3) (2 q + p 3)

190

Ab
a Lm (2 q + p 3 )
(2 q + 1)

Pentru calculul frecven ei dinamice se va proceda astfel:


- la o palet existent sau calculat i profilat din condi ii gazodinamice, se
definesc parametrii n sec iunile de la baza, de la mijlocul, de la vrful
aerofoliei, respectiv:
Ab, Am, Av, i Jb, Jm, Jv.
- se determin apoi legile de varia ie ale ariei i momentelor de iner ie, respectiv
coeficien ii a, b i exponen ii m, p,
- se dau diferite valori exponentului q, care define te legea de varia ie a liniei
elastice a paletei. Obi nuit la palete q = 1,6 2,5
- se consider o anumit tura ie, ns [rot / sec], a rotorului pe care este montat
paleta,
- pentru tura ia aleas i diferite valori ale lui q, se determin frecven ele dinamice
fdin,
- se traseaz graficul fdin = f (q),
- se consider ca fiind frecven a dinamic a paletei, frecven a cea mai mic i
c reia corespunde o valoare determinat pentru q.
8.2.3. Influen a antren rii n mi care de rota ie asupra frecven elor proprii
ale paletelor dispuse n re ea.
Frecven a proprie de ncovoiere a paletei n condi ii dinamice se ob ine din:
fdin2 = fst2 + B ns2
influen a avnd tura ia ns, i coeficientul B.
Coeficientul B depinde de:
-particularit ile geometrice ale aerofoliei paletei (A, J, L)
-modul de fixare a paletei n re ea, paleta putnd fi:
- ncastrat la un cap t i liber la cel lalt cap t,
- ncastrat la ambele capete, sau avnd bandaje.
n func ie de acesta, au fost stabilite teoretic sau experimental, valori pentru coeficientul
B, astfel:
a) - La paleta izolat .
Paleta izolat avnd aria constant A = ct.
- pentru frecven a proprie fundamental ,

B1 = 1,45 1,79 ,

(metoda energetic ),

B1 = 0,8

Dm
,
L 1

B 1 = 0,8

Dm
, (Subenco),
L 0,85

191

(Stoda),

B1 = 0,72

Dm
,
L 1

Dm - diametrul re elei de palete pn


aerofoliei.
- pentru armonica a doua,

B 2 = 3,6 4,4 ,

(metoda energetic ).

Paleta avnd aria sec iunii aerofoliei variabil , A


B1 =

Dm
,
L + 0,25

B1 =

Dm
L + 1,25

la sec iunea medie a

ct.

(Fox)

La re ele de palete.
b) - Re ea de palete f r bandaje i montate nclinat pe coroana discului, fig. 103,

B1 =

1,571 R b
+ 1,193 sin 2
L

B2 =

8,65 R b
+ 6,48 sin 2
L

Fig. 103 - Forme de vibra ie la re eaua de palete pentru armonica 1 i 2.

192

La re elele de palete avnd bandaje la capete,

B1 =

4,29 R b
+ 2,93 sin 2
L

B2 =

18,4 R b
+ 12,9 sin 2
L

Pentru paletele avnd bandaje, frecven ele statice fst, se pot calcula din,

f n.st

p
= n =
2

(K

2
n L )

L2

E Jb
( Ab )

1
2

sau
f n.st =

(K

2
n L )

L2

E Jb
( Ab )

1
2

n care,
- factor care apreciaz ncastrarea corect a paletei,
2 factor care apreciaz pozi ia bandajului de srm pe corpul aerofoliei,
3 - factor care apreciaz varia ia ariei sec iunii n lungul aerofoliei,
A
3 = v
Ab
= 1 2 3 are valoarea = 4 8, pentru palete cu bandaj rigid.
E - modulul de elasticitate al materialului paletei,
Ab, Jb - aria sec iunii i momentul de iner ie la baza aerofoliei.
Masa i pozi ia bandajului de srm influen eaz astfel:
- cu ct bandajul este mai aproape de vrful paletei i masa lui este mai mare,
frecven a static va sc dea,
- cnd bandajul este dispus sub sec iunea medie a paletei, centrul de greutate al
aerofoliei coboar c tre baz , iar frecven a proprie cre te.
1

8.2.4. Influen a strngerii piciorului paletei


frecven ei proprii statice.

i a temperaturii asupra

Existen a jocului n mbinarea paletei la disc, (fig. 104) are influen asupra frecven ei
proprii statice, astfel:
- frecven a scade deoarece prezen a jocului din mbinare determin o cre tere a
lungimii paletei, care devine L* = L + L,
- real vibreaz n acest caz i piciorul paletei,
- influen a L este cu att mai mare cu ct aerofolia este mai scurt ,
- influen a jocului se apreciaz prin determinarea frecven ei statice din rela ia n
care se introduce coeficientul de corec ie 4, i lungimea L*. Coeficientul 4 se
determin din diagram , fig. 104.

193

Fig. 104 - Schema de calcul i diagrama de determinare a coeficientului

4.

Aprecierea influen ei temperaturii aerofoliei asupra frecven ei statice se face prin


intermediul modulului de elasticitate E, i a densit ii a materialului i n mai mic
m sur prin varia ia lungimii i ariei aerofoliei.
Influen a cea mai mare o are modulul de elasticitate E care scade mult la cre terea
temperaturii. Dac se scriu rela iile pentru frecven ele statice la temperatura t a aerofoliei
, i pentru temperatura t = 20C, i se face raportul lor, rezult :
f n.st.t
f n.st.t = 20

Et
=
E t = 20

1
2

O rela ie de calcul utilizat la Turbomecanica este:


2

f din.t = f st.t = 20 + 1,57

194

Et
Rm
2
ns
L
E t = 20

8.2.5. Calculul frecven elor proprii de torsiune.


Ipoteze de calcul.
- paleta este ncastrat la un cap t i liber la celalalt cap t,
- aria sec iunii aerofoliei este constant ,
- masa este uniform distribuit ,
- paleta nu este n mi care de rota ie,
- temperatura paletei este constant ,
- profilul aerofoliei se deformeaz periodic cu unghiul , (fig. 95),
- se admite c deforma ia de torsiune la vibra ie se face conform legii:
=

cos(p r t)

(1)

n care,
- valoarea maxim a deforma iei ughiulare cnd timpul t = 0,
pr - pulsa ia de torsiune.
Ecua ia de echilibru ntre ac iunea excitatoare i reac iunea aerofoliei este,
o

G Jk

d 2
d 2

=0
p
dx 2
dt 2

sau,
d2
+
dx 2

Jp pr
G Jk

Fig. 105 - Schema de calcul.

195

=0

(2)

Dac se noteaz ,

Jp

Kr =

pr

G Jk

(3)

Se ob ine ecua ia,


2

dx

+ Kr

=0

(4)

Nota iile folosite au fost,


G - modulul de elasticitate la r sucire,
G=

E
2 (1 + )

E - modulul de elasticitate al materialului paletei,


- coeficientul Poisson,
Jk - momentul de iner ie la torsiunne,
G Jk - rigiditatea la torsiune,
- densitatea materialului,
Jp - momentul de iner ie polar,
dx - elementul de lungime al aerofoliei,
- unghiul de torsiune,
t - timpul,
L - lungimea aerofoliei.
Solu ia ecua iei (4) este de forma:

= C1r (sin K r x ) + C2r (cos K r x )

(5)

Din condi iile de la capetele aerofoliei rezult ,


- la ncastrare,

x = 0 ; = 0 ; cos(K r x) 0 : deci C2r = 0


- la vrful paletei,
x = L, momentul de torsiune M r =

d
=0
dx

derivnd (5)

K r C1r cos(K r L ) = 0
n care,
Kr

1r

deci trebuie respectat condi ia,

cos (Kr L) = 0

196

(6)

Pentru armonicile "i", r d cinile condi iei (6) sunt:


i = l,

(K r L )1 =

i = 2,

(K r L )2 = 3

i = 3,

(K r L )3 = 5

.......................................
.......................................
i = n,

(K r L )n = (2 n 1)
2

Pulsa iile de torsiune rezult din (3)

pr = K r

1
2

J
k
Lp

(7)

mul ind i mp r ind cu lungimea L a aerofoliei, se ob ine,

pr =

(K r L )
L

1
2

Jk
Jp

(8)

Pentru o armonic oarecare n, rezult ,

p r.n =

( 2 n 1)
2L

Jk
Jp

1
2

(9)

Frecven a vibra iei de torsiune a aerofoliei rezultnd din,

f r.n =

p r.n
=
2

( 2 n 1)
4L

197

Jk
Jp

1
2

(10)

Pentru palete se pot folosi rela iile aproximative de calcul ale momentelor de iner ie,

(0,162 b c )
3

Jk =

max

1,43 c max
2,87 h max
+
1+
2
b
b2

(11)

iar,
Jp = J + J

G=

E
2 (1 +

(12)

n care
J , J - momentele de iner ie la ncovoiere fa de axele principale , .

8.2.6. Concluzii asupra factorilor care influen eaz frecven ele proprii de
ncovoiere i de r sucire ale paletei.
Frecven ele proprii depind de:
- modulul de elasticitate E,G, care variaz n func ie de temperatura i natura
materialului paletei,
- momentele de iner ie, de ncovoiere i de torsiune, care depind de forma i
dimensiunile profilului,
- lungimea aerofoliei. Cre terea lungimii scade valoarea frecven ei proprii,
- tura ia rotorului. Cre terea tura iei m re te frecven a proprie,
- modul de fixare a aerofoliei la baza i la vrful ei,
- coarda, grosimea profilului i curbura fibrei medii,
- varia ia grosimii de la baza aerofoliei pn la vrful ei. Reducerea grosimii
m re te frecven a proprie fundamental , dar scad valorile armonicilor,
- dispunerea nclinat a paletei pe coroana discului, determin cre terea frecven ei
proprii fundamentale i reduce valorile armonicilor,
- vibra ia de ncovoiere cea mai important pentru aerofolie este fa de axa
principal , i n planul discului, pe direc ia axei u,
- la paletele sub iri, foarte torsionate, vibra iile au valori mari fa de ambele axe
de iner ie , ,
- la paletele avnd pozi iile centrelor de greutate ale profilelor aerofoliei decalate
fa de centrul de greutate al sec iunii de la baz apar vibra ii de ncovoierer sucire,
- for a centrifug influen eaz mult primele forme de vibra ii,
- la vibra iile de torsiune frecven a proprie fundamental cre te odat cu m rirea
grosimii profilului i scade cnd coarda i lungimea aerofoliei cresc.

198

8.3. FRECVEN ELE DE EXCITA IE ALE VIBRA IILOR PALETELOR.

Frecven ele de excita ie,


- provoac i ntre in vibra iile de ncovoiere, torsiune, i cele de ncovoieretorsiune, la palete i re ele de palete,
- se calculeaz n func ie de tura ia rotorului i de num rul factorilor excitatori.
Rela ia de calcul pentru frecven a de excita ie este,
f e = K n s [Hz]
n care ns este tura ia rotorului [rot / sec].
Factorul excitator K este dat de:
- multiplul tura iei de lucru, respectiv: 1 ns, 2 ns, 3 ns, .........
- num rul de montan i ai motorului afla i n dispozitivul de admisie,
- num rul de palete de aparat director,
- num rul de palete de stator din fa a treptei de rotor,
- num rul de tuburi de foc sau de injectoare din camera de ardere,
- num rul de orificii pentru prelevarea aerului de la compresorul axial,
- num rul de orificii de aducere a aerului de r cire la turbin .
Freven e de excita ie produc i undele de oc pulsatorii, care determin varia ia periodic
a presiunii aerului la intrarea n motor.

199

8.4. DIAGRAMA DE FRECVEN E I STABILIREA REGIMURILOR DE


REZONAN
ALE PALETELOR.
Diagrama de frecven e const n reprezentarea varia iei frecven elor proprii dinamice i a
celor de excita ie n func ie de tura ie, cu considerarea i a temperaturii. Diagramele de
frecven e pentru paletele de compresor i de turbin sunt reprezentate n fig. 106 109.

Fig. 106 - Diagrama de frecven e la palete


de compresor i varia ia tensiunilor de vibra ii.

Fig. 108 - Influen a cre terii temperaturii


asupra tura iei de rezonan .

Fig 107 - Diagrama de frecven e


palete de turbin .

Fig 109 - Diagrama de frecven e i


formele de vibra ii proprii la paletele
turbinei libere a motorului Turbo IV C

200

Regimurile de rezonan se ob in din intersec ia curbelor fdin i fe, respectiv cnd,


fdin = fe
dar

f din

= f din

, 20

Et
E 20

fe = K n s

Et
E 20

B t = B 20
sau

K 2 n s = f st .20 + B t n s

Et
E 20

Tura ia regimului de rezonan fiind,


1
2
Et
n s = f st.20
K 2 E 20 B t E t
Forma curbelor frecven elor dinamice este diferit la paletele de compresor, fa de cele
de turbin , deoarece influen eaz diferit m rimea temperaturii. Frecven ele de excita ie
sunt drepte care trec prin originea axelor diagramei. Din analiza diagramelor de frecven e
rezult urm toarele:
- paletele din re ea nu au acelea i frecven e proprii datorit abaterilor de fabrica ie
i de montaj, ca urmare frecven ele dinamice au un domeniu de valori ntre
frecven a proprie maxim i cea minim , abateri care pot fi i de 10%,
- la paletele de compresor, cre tera tura iei determin cre terea frecven ei
dinamice, influen a nc lzirii aerofoliei fiind mic ,
- la paletele de turbin , prima treapt , temperaturile sunt mari i determin
sc derea frecven elor dinamice. La treptele urmatoare, n cazul turbinei cu mai
multe trepte, influen a temperaturii este mai mic ,
- frecven ele de excita ie depind de tura ie ns, i de num rul elementelor
perturbatoare K. Prezint interes:
- num rul de montan i,
- num rul de palete de stator,
- tensiunile de vibra ie cresc mult la regimurile de rezonan , dar scad odat
cu num rul armonicii vibra iei,
- pentru turbomotoare obi nuit se stabilesc regimurile de rezonan
corespunz toare:
- frecven ele dinamice de ncovoiere, pentru primele 2 3
armonici,
- frecven ele de torsiune, pentru 1 2 armonici.
- regimul de rezonan cel mai periculos trebuie sa fie n afara tura iei
maxime cu 0,15 nmax. n cazul cnd tura ia de rezonan nu respect
aceast condi ie, trebuiesc luate m suri de scoatere a regimului periculos din
intervalul de tura ii admis.
2

201

8.5. CALCULUL TENSIUNILOR DE VIBRA IE ALE PALETELOR.


8.5.1. Tensiunile de vibra ii.
Particularit i privitoare la determinarea tensiunilor de vibra ii la paletele de rotor:
- la paletele de rotor tensiunile de vibra ie pot avea valori nsemnate, datorit
prezen ei regimurilor de rezonan n intervalul tura iilor de lucru ale motorului.
- calculul exact al tensiunilor de vibra ii practic nu se poate realiza datorit
necunoa terii m rimii i distribu iei for elor de excita ie n lungul paletei, dar i
a celor de rezisten a, care sunt variabile, n func ie de regimurile motorului i de
conditiile de zbor.
- pentru paletele avnd aria sec iunilor aerofoliei constant , se cunosc factorii
principali care influen eaz m rimea tensiunilor de vibratie, acestea fiind:
- modul de fixare al paletei la disc i la capete,
-caracteristicile de amortizare ale paletei, apreciate prin decrementul logaritmic,
- forma de vibra ie a paletei.
Ipoteze:
- se consider paleta ca fiind separat din re ea,
- paleta are aria sec iunii aerofoliei constant , A = ct,
- for a de excita ie a paletei este armonic , conform legii
Fe = a cos(p e t )

(1)

n care,
a - amplitudinea maxim ,
pe - pulsa ia de excita ie,
t - timpul.
- for a de excita ie este uniform distribuit pe toata lungimea paletei.
n acest caz, tensiunile de vibra ie, de ncovoiere, n sec iunea de la baza aerofoliei, la
regim de rezonan , sunt maxime i rezult din rela ia:

v =

a L2
Cn

Wb

(2)

n care,
- decrementul logaritmic,
a - amplitudinea maxim a for ei perturbatoare,
L - lungimea paletei,
Wb - modulul de rezisten la ncovoiere, la baza aerofoliei, fa de
axa de iner ie minim , ,
Cn - coeficient care depinde de forma de vibra ie (armonic ) i de
modul de fixare a paletelor.

202

Pentru primele trei forme de vibra ie de ncovoiere, pentru paleta cu A = ct., valorile
coeficientului Cn sunt date n tabelul al turat, pentu palete ncastrate la un cap t i palete
ncastrate la ambele capete:

Armonica

1
2
3

Paleta ncastrat la un cap t


Cn
v
Cn
C1
st
0,444
0,03945
0,00843

1
0,089
0,0186

139,5
12,4
2,58

Paleta ncastrat la ambele capete


Cn
Cn
v

C1
0,112
0,00333
0,00064

0,252
0,0075
0,00144

146,5
4,18
1,03

n tabel s-a notat:


v
st

- tensiunile de vibra ie,


- tensiuni n condi ii statice, pentru aceea i deformatie n
sec iunea de la baza aerofoliei.

Dac for a excitatoare Fe ar ac iona static, rezult pentru sec iunea de baz a aerofoliei,
- la paleta ncastrat la un cap t i liber la cel lalt cap t:
st =

a L2
2 Wb

(3)

- la paleta cu ambele capete ncastrate,


st =

a L2
8 Wb

(4)

iar ecua ia (2) devine:


- la paleta ncastrat la un cap t,
v =

2
C n st

(5)

- la paleta ncastrata la ambele capete,


v =

8
Cn st

203

(6)

Considernd tensiunea de ncovoiere dat de for a de presiune a gazelor n sec iunea de la


baza aerofoliei, relatiile (5), (6), pot fi exprimate astfel:
- la paleta cu un cap t ncastrat,
v =

2
g
C n Ib

(7)

- la paleta cu ambele capete ncastrate,


v =

8
g
Cn Ib

(8)

n care
g

- tensiunile de ncovoiere date de presiunea gazelor pe


aerofolie, n sec iunea de la baza aerofoliei i fa de axa ,
- coeficient prin care se apreciaz intensitatea for ei excitatoare
fa de intensitatea sarcinei statice, = 0,03 0,05.
Tensiunile din vibra ii sunt maxime la baza paletelor, precum i n sec iunile unde
momentele ncovoietoare sunt maxime.
Ib

8.5.2. Calculul decrementului logaritmic, .


Decrementul logaritmic apreciaz calit ile de amortizare la vibra ii ale paletei. Procesul
de vibra ie poate fi: amortizat; constant; amplificat (flater).
Amortizarea vibra iei paletei depinde de :
- frec rile interne ntre particulele materialului,
- mbinarea paletei cu discul,
- ac iunea curentului de gaze,
- prelucrarea termic a paletei,
- tensiunile din palet ,
- prezen a microfisurilor,
- durata de exploatare (resursa consumat ).
Rela ia de calcul pentru decrementul logaritmic, (fig. 110) este:

= ln

y2
2

y1
f t

204

(y 1 y 2 )
(y 1 + y 2 )

Fig. 110 - Vibrograma de determinare a decrementului logaritmic.


n rela ia de calcul s-a notat,
f - frecven a proprie a paletei,
t - timpul dintre amplitudinile y1 i y2,
N = f t - reprezint num rul de cicluri dintre y1 i y2,
Decremen ul logaritmic variaz astfel:
- cre te odat cu cre terea tensiunilor statice,
- cre te la temperaturi mari,
- scade odat cu cre terea resursei consumate.
n unele cazuri decremen ul logaritmic poate fi modificat ca valoare prin tratamentul
termic al paletei.
Decremente mari dau o elurile cu crom, iar valori mai mici au o elurile cu molibden i
cobalt (fig. 111).

Fig. 111 - Varia ia , n func ie de tensiunea static , pentru diferite o eluri aliate.

La paletele turbomotoarelor

= 0,01 0,06.

205

8.6. PARTICULARIT
BANDAJE LA CAPETE.

I DE VIBRA IE ALE PALETELOR AVND

Ipoteze:
- se consider paletele dispuse n re ea,
- t ietura ntre bandajele paletelor vecine este dreapt ,
- pe bandaje se apas cu o for lateral N, (fig. 112),
q
- pe aerofolie ac ioneaz sarcina , dat de gaze, sarcina uniform distribuit .
2

Fig. 112 - Schema de calcul.

M rimea amortiz rii paletei

rezult din,
=

2 ( 2 )
8 4 + 3 2

n care,

M max
M fr

M max =

(N h )
q L2
1
4
q L2

206

M fr =

N h
2

Mmax - momentul ncovoietor maxim,


Mfr - momentul de frecare,
- coeficient de frecare,
h - pasul la vrful paletelor vecine.
M rimea amortiz rii
depinde de m rimea strngerii n sec iunea de separare ntre
bandajele paletelor vecine.

Fig. 113 - Varia ia amortiz rii f( ), i a tensiunilor de vibra ii


func ie de m rimea jocului dintre bandaje.

Din experiment ri, (fig. 113) a rezultat:


- tensiunile de vibra ii cele mai mari se ob in la palete cu bandaje sudate, precum
i la cele cu joc mare sau strngere mare,
- paletele cu aceea i frecven proprie i cu joc mare ntre bandaje, vibreaz n
faz , f r a se lovi bandajele ntre ele i au tensiuni de vibra ii mari,
- la paletele cu frecven e proprii diferite i cu joc ntre bandaje, bandajele se
ciocnesc ntre ele, i ca urmare, tensiunile de vibra ie scad,
- n func ie de existen a strngerii sau a jocului ntre bandaje, tensiunile de vibra ii
variaz avnd valorile cele mai mari pentru bandajele sudate, dar aceste tensiuni
cresc i cnd jocul este prea mare,
- antrenarea re elei de palete n mi care de rota ie modific valoarea optim a
strngerii i duce la mic orarea amortiz rii.
Este necesar ca strngerea sa fie aceea i la toate paletele din re ea.

207

8.7. PARTICULARIT

I ALE VIBRA IIOR PALETELOR DE STATOR.

Paletele de stator fixate la ambele capete au caracteristicile:


- vibreaz att individual, dar i mpreun cu toat re eaua de palete,
- vibra iile se pot produce pe direc ie radial , precum i lateral ,
- formele de vibra ie sunt complexe, calculele fiind posibile pentru solu ii
constructive simplificate.

Fig. 114 - Formele de vibra ie radial a re elei paletelor de stator.

Re elele de palete de stator care vibreaz pe direc ie radial , (fig. 114) au caracteristicile:
- paletele i bandajele se deplaseaz pe direc ie radial i se deformeaz att
bandajul exterior, ct i cel interior,
- deforma ia principal o au bandajele, dac acestea sunt flexibile,
- num rul deforma iilor bandajelor depinde de num rul punctelor de fixare a lor la
carcasa motorului.
Vibra iile pe direc ia lateral , (fig. 115) pot fi simetrice sau antisimetrice.

208

Fig. 115 - Forme de vibra ii laterale ale re elei paletelor de stator.


a - re eaua de palete,
b - forme de vibra ii ale unui element,
1 - fundamental , 2 - a doua form , 3 - a treia form .
Kp, Kb - num rul de ondul ri pe palet i pe bandaj.
La vibra iile simetrice:
- toate paletele din re ea se deplaseaz n contrafaz ,
- num rul de ondul ri pe bandaj depinde de num rul de linii de noduri pe palete i
de pozi ia paletelor una fa de alta,
- la limita inferioar , cnd dou palete al turate sunt n contrafaz , num rul de
ondul ri pe bandaj este egal cu cel al paletelor,
- la limita superioar , paletele din re ea se separ n dou grupuri, care vibreaz n
contrafaz .
La vibra iile antisimetrice:
- num rul de ondul ri pe bandaj este egal cu num rul de palete,
- bandajul interior se poate roti n jurul axei re elei.
Pentru diminuarea vibra iilor re elei de palete de stator, se poate fixa bandajul n mai
multe puncte la carcas , i se pot modifica dimensiunile bandajelor i ale paletelor.

209

8.8. POSIBILIT
LA PALETE.

I DE REDUCERE A TENSIUNULOR DIN VIBRA II

Reducerea tensiunilor din vibra ii se poate face prin:


- cre terea for elor de amortizare,
- mic orarea for elor de excita ie,
- scoaterea regimurilor de rezonan n afara regimurilor periculoase de lucru ale
motorului.
8.8.1. Cre terea for elor de amortizare.
Se poate face prin:
1 - Utilizarea unor materiale cu caracteristici de amortizare bune, care s permit
ob inerea unui decrement logaritmic mare, precum i un raport mare ntre modulul de
elasticitate E, i densitatea a materialului.
2 - Alegerea judicioas a jocurilor i ale dimensiunilor piciorului de palet , deoarece:
- tensiunile de vibra ie scad odat cu cre terea dimensiunilor i a masei piciorului
de paleta,
- cre terea jocului dintre piciorul de palet i coroana discului determin o
reducere a vibra iilor prin cre terea foi elor de frecare n mbinare,
- forma piciorului de palet influen eaz m rimea tensiunilor de vibra ie. Din fig.
116, rezult c piciorul de tip con de brad reduce mai mult vibra iile dect cel de
forma trapezoidal .
- odat cu antrenarea n mi care de rota ie se reduce efectul de amortizare a
vibra iilor, paleta devine, sub ac iunea for ei centrifuge, mai aproape de cea
ncastrat .

Fig. 116 - Influen a formei piciorului de palet asupra


decrementului logaritmic i a frecven ei proprii n func ie de tura ie.

210

3 - Cre terea frec rilor din palet prin realizarea paletelor din dou elemente sau
dispunerea a doua palete n acela i loca al coroanei din disc, fig. 117.

Fig. 117 - Efectul dispunerii a doua palete n acela i loca


din disc asupra tensiunilor de vibra ie.
1 - o singur palet n loca , 2 - dou palete n acela i loca

4 - Folosirea amortizorilor de vibratii. (Fig. 118).


Se pot utiliza:
a) Amortizori din masa plastic sau cauciuc.
- amortizorul are form de pan i este presat prin for a axiala ob inut din
strngerea unui urub care are flan e la capete i prin aceasta se modific
frecven ele proprii. Solu ia fiind posibil de utilizat numai la palete de
compresor axial.
b) Utilizarea unor paste tip araldit, dispus n jocul dintre piciorul de palet i
coroana discului, ceea ce va asigura o cre tere a coeficientului de frecare, mai ales prin
utilizarea unei sulfuri de molibden, care poate fi folosit i n condi ii de temperaturi i
for e centrifuge mari.

211

Fig. 118 - Utilizarea amortiz rii cu elemente plasice i cu paste.

c) Schimbarea temperaturii paletelor prin utilizarea unei r ciri exterioare sau


interioare corespunzatoare.
d) Amortizarea aeroelastic ,care depinde de caracteristicile elastice ale paletei,
dar i de forma profilului aerofoliei i de pozi ia paletei n re ea. Sunt amortizate
mai mult vibra iile cu frecven e joase, precum i cele ale paletelor sub iri, la
care amplitudinile de vibra ie sunt mai mari. Amortizarea aeroelastic este de 10
15 ori mai eficace fa de amortizarea prin frecare.
5 - Schimbarea dimensiunilor i a formei paletei prin:
a) modificarea lungimii aerofoliei. Cre terea lungimii scade mult frecven a
proprie,
b) mic orarea grosimii profilului aerofoliei determin cre terea frecven ei proprii
a aerofoliei,
c) torsionarea paletei m re te frecven a proprie de ncovoiere i scade frecven a
de torsiune,
d) sec ionarea vrfului paletei de rotor c tre bordul de fug . Se diminueaz efectul
armonicilor superioare care au linii de noduri dispuse aproape de vrful paletei,
mai ales la cele de turbin ,
e) curbarea paletelor de rotor (fig. 119), determin cre terea efectului for ei
centrifuge asupra frecven ei proprii dinamice, modific regimurile de rezonan
i efectele for elor de excita ie, ca urmare a faptului c profilele aerofoliei trec
succesiv prin zonele de siaj de dup paletele de stator,
f) dispunerea nclinat a paletelor din re eaua de stator (fig. 119), are ca efect:
- deplasarea cmpului perturbator de dup re eaua de palete, paletele de
rotor intrnd sucesiv, cu sec iunile aerofoliei, n zona perturbat ,
- scade zgomotul i se reduce gradientul de presiune n lungul aerofoliei.

212

Efectul se apreciaz prin parametrul:

K=

90

z s Dm
L
Dm
L

n care,
- unghiul de nclinare al paletei de stator fa de direc ia radial
zs - num rul de palete de stator,
Dm - diametrul mediu al canalului de trecere a gazelor prin re ea,
L - lungimea paletei,
v - tensiunile din vibra ii n paleta de rotor, cnd re eaua de
palete de stator are paletele dispuse nclinat,
vo - tensiunile de vibra ie n paleta de rotor, cnd re eaua de
palete de stator are paletele dispuse pe direc ie radial .
A rezultat c dispunerea nclinat a paletelor de rotor reduce tensiunile de vibra ie la
armonica fundamental , dar cresc tensiunile pentru armonicile superioare.

Fig. 119 - Sec ionarea vrfului i


curbarea paletei.

Fig. 120 - Dispunerea nclinat a


paletelor n re eaua de stator.

g) Dispunerea neuniform a paletelor de stator n re ea (pas neuniform pe


circumferin ), are caracteristicile:
- re eaua de palete se mparte n 3 - 4 grupe, fiecare avnd pasul pu in
diferit de cel optim,
- se ob in distribu ii neuniforme ale vibra iilor paletelor de stator prin
sc derea amplitudinii la prima form de vibratie, dar cresc for ele de
excita ie la armonicile superioare.

213

h) Sortarea paletelor de rotor n func ie de: mas , frecven ele proprii, momentul
static i dispunerea lor n re ea, astfel ca paletele vecine s aibe frecven e proprii
diferite, i s se asigure i o echilibrare a rotorului.
i) Utilizarea bandajelor la vrful paletelor de turbin , care pot fi f r joc ntre
bandajele vecine sau cu joc.
Paletele cu bandaje f r joc sunt greu de realizat, nu se monteaz usor i se
deformeaz datorit dilat rilor termice.
Paletele cu joc ntre bandaje au caracteristicile (fig. 121):
- jocul este nclinat sau n zig-zag, iar prin deforma ia paletelor de rotor
jocul se poate anula.
- tensiunile de vibra ie cele mai mari se ob in la bandajele continue, sudate
sau la cele cu jocul foarte mare,
- paletele cu aceea i frecve proprie, n toata re eaua, vibreaz n faz , i
bandajele nu se lovesc, tensiunile din vibra ie cresc,
- paletele cu frecven e proprii diferite, vibreaz n contrafaz i bandajele
se ciocnesc ntre ele, reducnd tensiunile de vibra ie.

Fig. 121 - Bandaje pentru palete de rotor turbin avnd joc


cu forma nclinat sau zig-zag.
j) Influen a momentului ncovoietor rezultant pe palet produce asupra amortiz rii
vibra iilor o schimbare a valorii decrementului logaritmic, (fig. 122), care depinde de
num rul i pozi ia bandajelor pe palet , dar i de felul bandajelor.
Pentru bandajele de srm sau de eav , a rezultat:
- re ea cu un inel de srm dispus pe corpul aerofoliei,
- pentru inel de srm ,
= 1,9 10 6 I

1, 4

- pentru inel de eav ,


= 2,4 10 6 I

- re ea cu dou inele de srm dispuse pe corpul aerofoliei,


- pentru inele de srm ,
= 3,5 10 5 I

214

- pentru inele de eav ,


= 7,1 10 5 I

Fig. 122 - Influen a tensiunilor de ncovoiere din aerofolie


asupra decrementului logaritmic.
1 - bandaj continuu dispus la cap tul aerofoliei,
2 - bandaje cu joc la capete,
3 - bandaje cu doua inele de srm pe aerofolie,
4 - bandaj cu un inel de srm pe corpul aerofoliei.
Prezen a bandajelor dispuse pe aerofolie m re te amortizarea vibra iilor i eficien a cre te
cnd sunt dispuse la distan a optim pe aerofolie, precum i la utilizarea unor tronsoane
de bandaj asamblate ntre ele (fig. 122). Distan a optim este cnd bandajul se dispune la
distan a 0,5 0,7 L, pentru care se ob ine frecven a proprie minim a aerofoliei.

Fig. 123 - Influen a dispunerii bandajului pe aerofolie asupra decrementului


i a frecven ei proprii.

215

5 - Asigurarea coeficientului de siguran nv, la vibra ii, prin cre terea rezervei de
rezisten la oboseal ,

nv = d 3 4
v
n care,
d - limita de curgere a materialului paletei cu considerarea
concentr rilor de tensiuni, a temperaturii i a asimetriei ciclului de
solicit ri,
v - tensiunile de vibra ie maxime care apar n aerofolie.
Limita de curgere cre te cnd se reduc concentr rile de tensiuni prin:
- polizarea fin a aerofoliei i a piciorului paletei,
- cre terea razelor de racordare ntre aerofolie i piciorul paletei,
- reducerea ecruis rilor la prelucrarea mecanic a paletei,
- rotunjirea bordului de atac i de fug a profilului,
- durificarea superficial a aerofoliei prin ciocnirea cu bile de o el.
8.8.2. Modificarea surselor de excita ie la vibra ie.
Se poate face prin:
- Schimbarea num rului de elemente perturbatoare, respectiv a num rului de
palete de stator, de montan i sau de tuburi de foc,
- Mic orarea tensiunilor de ncovoiere date de for a de presiune a gazelor,
- Reducerea neuniformit ii curentului de fluid n lungul motorului dar i pe
direc ie radial , prin schimbarea parametrilor gazodinamici i modificarea
jocurilor axiale i radiale.

216

BIBLIOGRAFIE

I. Manole

Calculul i construc ia motoarelor cu turbine de gaze pentru avia ie.


Ed. Academia Militar -Bucure ti, 1971.

I. Manole

Calculul de rezisten i vibra ie a paletelor turbomotoarelor de


avia ie. Ed. Academia Militar -Bucure ti, 1978.

I. Manole

Turbomotoare de avia ie.


- Calculul de rezisten i construc ia ansamblului motorului Ed. Universitatea Politehnica Bucure ti, 1998.

I. Manole

Sisteme de protec ie pentru turbomotoare


Universitatea Politehnica Bucure ti , 1998.

I. Manole

Calculul i construc ia motoarelor aeroreactoare. - Lucr ri de


laborator -Ed. Universitatea Politehnica Bucure ti, 1997.

I. Manole

Solu ii constructive de turbomotoare de avia ie, Vol.I i Voi. II. Ed.


Academia Militar - Bucure ti, 1977.

I. Manole

Compendiu asupra elabor rii proiectelor la disciplina "Calculul i


construc ia motoarelor aeroreactoare" Ed. Universitatea Politehnica
Bucure ti.,
- Facultatea de Inginerie Aerospatiala -, 2002.

217

de

avia ie.

Ed.

CUPRINS

CALCULUL DE REZISTENTA A PALETELOR


1 - Ipoteze. Regimuri de calcul................................................................................. 1
2 - Calculul paletelor de rotor solicitate static........................................................ 3
2.1 - Ipoteze de calcul.................................................................................................
2.2 - Regimuri de calcul..............................................................................................
2.3 - Tensiunile totale din palet .................................................................................
2.4 - Calculul paletei de rotor la ntindere...................................................................
2.4.1 - Calculul paletei prin metoda integral ...................................................
2.4.1.1 - Alte rela ii pentru calculul tensiunilor de ntindere..................
2.4.2 - Calculul tensiunilor de ntindere n aerofoliile paletelor
prin metoda diferentelor finite..............................................................
2.4.3 - Calculul tensiunilor de ntindere in paletele de rotor prev zute
cu bandaje pe corpul lor........................................................................
2.5 - Calculul paletei de rotor la ncovoiere................................................................
2.5.1 - Calculul la ncovoiere a aerofoliei solicitat numai la for a de
presiune a gazelor..................................................................................
2.5.1.1 - Ipoteze.......................................................................................
2.5.1.2 - Calculul momentelor ncovoietoare..........................................
2.5.1.3 - Rela ii de calcul pentru momentele ncovoietoare
n func ie de legile de varia ie ale sarcinilor
n lungul aerofoliei paletei.......................................................
2.5.1.4 - Determinarea m rimilor sarcinilor qa, qu,
func ie de parametrii gazodinamici...........................................
2.5.1.5 - Calculul momentelor ncovoietoere Mu, Ma,
prin metoda diferen elor finite..................................................
2.5.1.6 - Calculul momentelor ncovoietoare date de
for a de presiune a gazelor, sub forma integral .......................
2.5.2 - Calculul momentelor ncovoietoare la paletele de rotor,
sub ac iunea for ei centrifuge................................................................
2.5.2.1 - Desc rcarea paletei de ac iunea momentului ncovoietor.........
2.5.2.2 - Calculul momentelor ncovoietoare prin
metoda diferen elor finite pentru palete de rotor
solicitate la ac iunea for ei centrifuge.......................................
2.5.3 - Calculul momentelor ncovoietoare fa de axele
principale de iner ie ale profilelor.........................................................
2.5.3.1 - Momentele totale fa de axele a,u, ale
sec iunilor aerofoliei.................................................................
2.5.3.2 - Stabilirea parametrilor geometrici ai aerofoliei........................

218

3
4
5
10
10
14
16
18
21
21
21
22

25
29
31
32
33
36

36
39
39
40

2.5.3.3 - Calculul momentelor ncovoietoare fa de


axele , , ale profilelor din sec iunea 1-1 i
tensiunile de ncovoiere...........................................................
2.5.3.4 - Coeficien i de siguran la ncovoiere......................................
2.5.4 - Calculul momentului ncovoietor la paletele lungi,
foarte flexibile i f r bandaje................................................................
2.5.5 - Calculul tensiunilor de torsiune n aerofolie..........................................
2.6 - Calculul la torsiune a paletei considernd separat influen a
for ei de presiune a gazelor i a for ei centrifuge................................................
2.6.1 - Calculul torsiunii paletei dat de for a de presiune a gazelor................
2.6.2 - Calculul torsiunii paletei sub ac iunea for ei centrifuge........................
2.6.3 - Calculul momentului de torsiune total Mr i tensiunile
totale de torsiune....................................................................................
2.7 - Solicit ri n paletele foarte torsionate.................................................................
2.8 - Calculul tensiunilor mecanice echivalente n punctele
caracteristice ale profilului.................................................................................
2.9 - Particularit i ale tensiunilor n paletele avnd orificii interioare.......................
2.10 - Calculul paletelor de compresor axial solicitate la ocuri
mecanice mari...................................................................................................
2.10.1 - Probleme generale...............................................................................
2.10.2 - Calculul coeficientului dinamic .......................................................
2.10.3 - Considerarea masei paletei..................................................................
2.10.4 - Influen a ocului asupra tensiunilor de torsiune
din rotorul compresorului.....................................................................
2.10.5 - Calculul la oc a paletei de aparat director sau a montan ilor.............
2.10.6 - Calculul paletei de rotor compresor axial treapta I..............................
2.10.7 - Paleta de rotor compresor torsionat , supus numai la
solicit rile din impactul cu corpul str in.............................................
2.10.8 - Coeficientul dinamic ........................................................................
2.10.9 - Calculul tensiunilor totale de ncovoiere,
n punctele A, B, C, ale profilului, rezultate
numai din impactul paletei cu corpul str in........................................
2.10.10 - Deforma ia unghiular n lungul paletei............................................
2.10.11 - Rezultate experimentale.....................................................................
2.11 - Calculul temperaturii paletei.............................................................................
2.11.1 - Calculul temperaturii paletei de rotor avnd
aria sec iunii constant ........................................................................
2.11.2 - Calculul temperaturii medii a aerofoliei
de form oarecare ner cit n interior..................................................
2.11.3 - Calculul temperaturii paletei de stator turbin
ner cit n interior................................................................................
2.12 - Particularit i ale varia iei temperaturii paletelor de turbin
la regimuri tranzitorii de lucru ale motorului....................................................
2.13 - Particularit i de varia ie a temperaturii paletei r cit n interior.....................

219

43
46
46
49
53
53
54
55
56
61
62
64
64
65
68
69
72
76
78
83

87
87
88
90
90
95
97
98
100

3 - Calculul de rezisten

al piciorului paletei de rotor.........................................

103

3.1 - Cerinte. Ipoteze de calcul....................................................................................


3.2 - Calculul mbin rilor de tip trapezoidal...............................................................
3.2.1 - Calculul tensiunilor i a coeficien ilor de siguran ..............................
3.2.2 - Influen a dispunerii paletei pe o coroan de disc nclinat ....................
3.2.3 - Unele defecte care pot apare n mbin rile de tip trapezoidal................
3.3 - Calculul de rezisten a mbin rii de tip brad.....................................................
3.3.1 - Calculul tensiunilor n piciorul de palet ...............................................
3.3.2 - Calculul de rezistenta a por iunii din coroana discului
aflat ntre dou palete vecine...............................................................
3.3.3 - Calculul coeficien ilor de siguran pentru mbinarea
paletei de rotor la disc...........................................................................
3.4 - mbinarea cu tifturi ale paletelor la disc............................................................
3.5 - mbinarea paletelor de rotor cu discul prin picior de tip sarnier (articulat)......

103
104
104
109
110
112
112

4 - Calculul de rezisten

116
118
121
127

al bandajelor dispuse pe paletele de rotor................... 130

4.1 - Calculul bandajelor de form prismatic ............................................................ 131


4.2 - Calculul bandajelor de srm .............................................................................. 133
4.3 - Concentr ri de tensiuni n orificiile pentru bandaje............................................ 135
5 - Calculul paletelor de stator................................................................................. 138
5.1 - Ipoteze de calcul.................................................................................................
5.2 - Etapele de calcul ale paletelor de stator..............................................................
5.3 - Calculul momentelor incovoietoare....................................................................
5.3.1 - Paleta n consol ....................................................................................
5.3.2 - Paleta simplu rezemat ..........................................................................
5.3.3 - Paleta cu un cap t ncastrat i unul rezemat..........................................
5.3.4 - Paleta ncastrata la ambele capete.........................................................

138
141
142
142
143
143
145

6 - Tensiuni totale n palet . Coeficien i de siguran ...........................................

147

7 - Peofilarea paletelor de rotor n func ie de


valoarea coeficientului de siguran impus.......................................................

149

8 - Vibra ia paletelor ................................................................................................. 152


8.1 - Cauzele vibra iilor paletelor...............................................................................
8.1.1 - For ele de excita ie.................................................................................
8.1.2 - Auto vibra ia paletelor (flaterul)............................................................
8.1.2.1 - Modul de apari ie......................................................................
8.1.2.2 - Formele de flater la palete i re ele de palete...........................
8.1.3 - Formele de vibra ie ale paletelor...........................................................
8.1.3.1 - Etapele de calcul la vibra ie ale paletelor.................................

220

152
152
154
154
158
161
163

8.2 - Calculul frecven elor proprii ale paletelor..........................................................


8.2.1 - Calculul frecven elor proprii de ncovoiere...........................................
8.2.1.1 - Paleta neantrenat n mi care de rotatie,
avnd masa concentrat la cap t...............................................
8.2.1.2 - Paleta avnd masa concentrat la vrf i
antrenat n mi care de rota ie...................................................
8.2.1.3 - Paleta neantrenata n mi care de rota ie,
avnd masa uniform distribuit .................................................
8.2.2 - Calculul frecven elor proprii la paleta real ..........................................
8.2.2.1 - Paleta cu aria sec iunii constant ..............................................
8.2.2.2 - Paleta considerat ca o plac ....................................................
8.2.2.3 - Paleta avnd aria sec iunii variind
linear n lungul aerofoliei..........................................................
8.2.2.4 - Paleta cu aria sec iunii variind dup o lege oarecare................
8.2.2.5 - Determinarea frecven elor proprii la
ncovoiere a paletei prin metoda energetic .............................
8.2.2.6 - Rela ii de calcul a pulsa iei i frecven ei dinamice
a paletei de rotor, bazate pe metoda energetic .........................
8.2.3 - Influen a antren rii n mi care de rota ie asupra
frecven ei proprii ale paletelor dispuse n re ea.....................................
8.2.4 - Influenta strngerii piciorului paletelor i
a temperaturii asupra frecven elor statice..............................................
8.2.5 - Calculul frecven elor proprii de torsiune...............................................
8.2.6 - Concluzii asupra factorilor care influen eaz
frecven ele proprii de ncovoiere i de r sucire ale paletei....................
8.3 - Frecven ele de excita ie ale vibra iilor paletelor.................................................
8.4 - Diagrama de frecven e i stabilirea regimurilor
de rezonan ale paletelor....................................................................................
8.5 - Calculul tensiunilor de vibra ie ale paletelor......................................................
8.5.1 - Tensiunile de vibra ie............................................................................
8.5.2 - Decrementul logaritmic.........................................................................
8.6 - Particularit i de vibra ie ale paletelor avnd bandaje la capete.........................
8.7- Particularit i de vibra ie ale paletelor de stator..................................................
8.8 - Posibilit i de reducere ale tensiunilor din vibra ii la palete...............................
8.8.1 - Cre terea for elor de amortizare............................................................
8.8.2 - Modificarea surselor de excita ie la vibra ii..........................................

164
164

9 Bibliografie..........................................................................................................

217

CUPRINS...................................................................................................................

218

164
169
172
177
177
178
179
181
184
189
191
193
195
198
199
200
202
202
204
206
208
210
210
216

Not .
Prezenta lucrare a fost redactat i multiplicat de prof. dr. ing. Manole Ioan pe baza
prelegerilor la cursul "Calculul i Construc ia Motoarelor Aeroreactoare", inute la
"Universitatea Politehnica Bucuresti, Facultatea de Inginerie Aerospatial ", cu
studen ii din anii IV-V zi, i V-VI Seral, specialitatea "Sisteme de Propulsie", n
perioada 2001 2006.
221