Sunteți pe pagina 1din 6

Anex la ordinul ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i sportului nr.5.

569/7 octombrie 2011


REGULAMENT
privind organizarea i funcionarea nvmntului preuniversitar de art

CAPITOLUL I
Dispoziii generale

Art.1.- Prezentul regulament conine prevederi privind organizarea i funcionarea


nvmntului preuniversitar de art, n conformitate cu Constituia Romniei, cu Legea educaiei
naionale nr. 1/2011 i cu actele normative elaborate de Ministerul Educaiei, Cercetrii,
Tineretului i Sportului i de alte ministere.
Art.2.- Respectarea prezentului regulament este obligatorie pentru elevii acestui tip de
nvmnt i prinii acestora, precum i pentru personalul de conducere, ndrumare i control,
personalul didactic, didactic auxiliar i nedidactic.
Art.3.- Unitile n care se organizeaz nvmnt preuniversitar de art se stabilesc de ctre
autoritile administraiei publice locale cu avizul conform al inspectoratelor colare, potrivit legii.
Art.4.- n nvmntul preuniversitar de art:
a) colarizarea se realizeaz, de regul, ncepnd cu nvmntul gimnazial, n conformitate cu art.
42 alin.(3) din Legea nr. 1/2011. Prin excepie, studiul instrumentelor, pentru specializarea muzic,
ncepe n ciclul primar, iar studiul coregrafiei ncepe n clasa a IV-a;
b) admiterea se face prin teste de aptitudini specifice n nvmntul obligatoriu i n conformitate
cu art. 76 din Legea nr. 1/2011 pentru nvmntul liceal;
c) planurile-cadru de nvmnt sunt adaptate profilului artistic/specializrii;
d) studiul disciplinelor de specialitate se realizeaz pe clase, pe grupe sau individual;
e) programele colare pentru disciplinele prevzute n planul-cadru care asigur educaia artistic
specializat/specializarea respect standardele educaionale i profesionale stabilite pentru profilul
artistic, respectiv pentru specializrile artistice corespunztoare.
Art.5.- Reeaua nvmntului preuniversitar de art asigur, la nivel naional, selecia
aptitudinal, precum i pregtirea i performana n domeniile artistice pentru care elevii au fost
selecionai i cuprinde:
a) uniti de nvmnt cu program integrat de art;
b) uniti de nvmnt cu program suplimentar de art;
c) clase cu program integrat de art;
d) clase cu program suplimentar de art.
Art.6.-.Pentru identificarea, n vederea selecionrii, a unui numr ct mai mare de copii cu
aptitudini artistice provenind din nvmntul precolar i/sau primar, cadrele didactice de
specialitate desfoar, n coal i/sau n teritoriu, activiti specifice.
Art.7.- Structura anului colar, formaiunile de studiu i standardele curriculare de performan
pentru nvmntul de art integrat i pentru cel suplimentar sunt aceleai.
1

Capitolul II
Organizarea nvmntului preuniversitar de art
Art. 8.- Condiiile pentru organizarea unitilor de nvmnt preuniversitar de art sunt
urmtoarele:
a) existena unei baze materiale necesare realizrii unei instruiri de specialitate optime;
b) ncadrarea la disciplinele de specialitate cu personal didactic calificat, n conformitate
prevederile legale.
Art. 9.- nvmntul preuniversitar de art se organizeaz ca nvmnt cu frecven.
Art.10.- Unitile de nvmnt/Clasele cu program suplimentar de art se organizeaz numai
pentru elevii din ciclurile primar i gimnazial.
Art.11.- Unitile de nvmnt cu program integrat i/sau suplimentar de art se organizeaz
cu una sau cu mai multe specializri.
Art.12.- Clasele cu program integrat sau suplimentar de art se pot organiza cu una, dou sau 3
specializri.
Art.13.- Unitile de nvmnt cu program integrat de art pot colariza i n regim
suplimentar elevi din ciclurile primar i/sau gimnazial, n limita cifrei de colarizare aprobate.
Capitolul III
Conducerea unitilor de nvmnt vocaional de art
Art.14.- Conducerea unitilor de nvmnt preuniversitar de art este asigurat, n
conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011, de consiliul de administraie, director/directori
adjunci care conlucreaz cu consiliul profesoral n exercitarea atribuiilor ce le revin, cu consiliul
reprezentativ al prinilor i cu autoritile administraiei publice locale.
Art.15.- Atribuiile directorului din unitile de nvmnt preuniversitar de art sunt cele
stipulate la art. 97 alin.(2) din Legea nr. 1/2011 la care se adaug atribuii specifice de management
i impresariat artistic stabilite de consiliul de administraie.
Art.16.- La nivelul fiecrei uniti de nvmnt/clase cu program integrat de art se constituie
comisii tematice de specialitate, ale cror atribuii i responsabiliti sunt stabilite prin
regulamentul de ordine interioar i ale cror activiti sunt monitorizate n dosare de eviden ce
cuprind, dup caz:
a) planuri de activitate anuale i semestriale;
b) rapoarte de activitate anuale i semestriale ale comisiei i rapoarte individuale;
c) procese-verbale ale edinelor de lucru;
d) alte materiale care le susin activitatea.
Capitolul IV
Admiterea i nscrierea elevilor
Art.17(1).- n nvmntul preuniversitar de art, nscrierea elevilor se poate efectua numai pe
baza testrii aptitudinilor specifice, n conformitate cu art. 42 alin. (3), lit. b) din Legea nr. 1/2011
i nu este condiionat de domiciliul prinilor.
2

(2) Admiterea elevilor n unitile de nvmnt cu program integrat sau suplimentar de


art se face, n funcie de an de studiu i clas, numai n urma unei selecii, prin:
a) testarea aptitudinilor specifice, n nvmntul obligatoriu;
b) examene de diferen, n cazul transferului elevilor ce provin din alte uniti de nvmnt i de
la alte filiere i profiluri, conform metodologiilor elaborate de Ministerul Educaiei, Cercetrii,
Tineretului i Sportului;
c) probe de aptitudini, pentru admitere la liceu, conform metodologiei privind admiterea n
nvmntul preuniversitar de art.
Art.18.- Testarea, examinarea i verificarea aptitudinilor, prin probe specifice, vizeaz:
a) pentru specializri n muzic: auzul muzical, simul ritmic, memoria muzical;
b) pentru specializri n arte vizuale: percepia vizual, creativitatea;
c) pentru specializarea coregrafie: aptitudinile fizice, simul ritmic, muzicalitatea;
d) pentru specializarea arta actorului: aptitudinile de comunicare verbal i nonverbal.
Art. 19.- Probele se evalueaz de ctre comisii de specialitate constituite din profesori
calificai ai unitii de nvmnt respective, numite prin decizie a conductorului unitii de
nvmnt, cu avizul inspectoratului colar.
Art. 20.- La probele de testare a aptitudinilor, la probele de aptitudini pentru admiterea n
liceu, precum i la examenele de diferen la disciplinele practice de specialitate nu se admit
contestaii.
Capitolul V
Pregtirea de specialitate
Art.21.- Pregtirea de specialitate se realizeaz prin disciplinele teoretice i practice care fac
parte din curriculumul naional i care asigur, n ansamblul lor, realizarea finalitilor
educaionale i a standardelor de profesionalizare pentru fiecare specializare.
Art.22.- Disciplina considerat definitorie pentru specializarea/profesionalizarea elevilor din
nvmntul preuniversitar de art se denumete, n termenii prezentului regulament, disciplin
principal de specialitate.
Art.23.- Este denumit disciplin principal de specialitate:
A. pentru specializarea muzic:
a) secia instrumental: disciplina instrument principal;
b) secia vocal: disciplina art vocal interpretativ/canto clasic; disciplina muzic vocal de
jazz muzic uoar;
c) secia teoretic: disciplina teorie solfegiu dicteu;
d) secia folcloric: disciplina instrument principal; disciplina muzic vocal tradiional
romneasc/canto popular;
B. pentru specializarea coregrafie: disciplina dans clasic/dans contemporan;
C. pentru specializarea arta actorului: disciplina arta actorului;
D. pentru specializrile arte plastice, decorative, arte ambientale, arhitectur, design, restaurareconservare: disciplina atelier de specialitate.
Art.24.- Pregtirea la disciplinele de specialitate se efectueaz individual, pe grupe i pe clase
dup cum urmeaz:

A. nvmnt cu program integrat/suplimentar de muzic - disciplinele: instrument principal,


canto clasic/popular, improvizaie muzical, acompaniament, pian complementar, instrument
secundar, corepetiie se predau individual; orele de teoria muzicii, armonie, contrapunct, forme
muzicale se desfoar pe grupe de 7-15 elevi, disciplina muzic de camer se normeaz cu 2-5
elevi pe or, orele de cor i de ansamblu orchestral se efectueaz pe partide (grupe de instrumente),
iar ansamblul coral i orchestral pe voci i ansamblu; disciplina istoria muzicii se pred pe clas;
B. nvmnt cu program integrat/suplimentar de arte vizuale - disciplinele se predau pe grupe de
8-12 elevi; disciplina istoria artei se pred pe clas;
C. nvmnt cu program integrat/suplimentar de coregrafie - disciplinele repertoriu individual i
pian complementar se predau individual; disciplinele dans clasic, dans contemporan, dans
romnesc, dans de caracter, repertoriu ansamblu, ritmic, duet se predau pe grupe de 7- 12 elevi;
disciplina istoria baletului se pred pe clas;
D. nvmnt cu program integrat de arta actorului - disciplina iniiere vocal se pred individual;
disciplinele arta actorului, dicie, euritmie se predau pe grupe de 7- 12 elevi; disciplinele istoria
teatrului i a artei spectacolului universal i romnesc, management artistic, elemente de estetic i
teoria spectacolului, artele spectacolului se predau pe clas.
Capitolul VI
Evaluarea elevilor la disciplinele de specialitate
Art.25.- Evaluarea elevilor din nvmntul preuniversitar de art se realizeaz n
conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011, cu metodologia Centrului Naional de Evaluare i
Examinare, cu prevederile regulamentului de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt
preuniversitar (ROFUIP) i cu prevederile prezentului regulament.
Art.26 -(1).- n cadrul nvmntului preuniversitar de art, la disciplina principal de
specialitate, se organizeaz verificri la sfritul fiecrui semestru i examene la sfritul fiecrui
an colar. Excepie fac elevii din clasa I, cei din primul an de studiu la instrument i muzic vocal,
precum i elevii din clasele terminale.
(2) Nota obinut la verificare nu are valoare de tez.
(3) Media anual la obiectul principal de specialitate se calculeaz astfel: nota obinut la
examenul de sfrit de an adunat cu media semestrelor, la aceast disciplin, totul mprit la 2.
(4) La specializrile arte plastice, arte decorative, arhitectur, arte ambientale, design, restaurareconservare, se organizeaz la sfritul fiecrui semestru la obiectul principal de specialitate numai
verificri.
Art. 27.- Comisiile pentru verificrile i examenele anuale la disciplinele principale de
specialitate sunt formate din profesori calificai ai unitii de nvmnt respective, sunt numite
prin decizia conductorului unitii de nvmnt, cu avizul inspectoratului colar judeean/al
municipiului Bucureti, i au urmtoarea componen:
a) preedintele comisiei directorul unitii de nvmnt,fr drept de notare;
b) vicepreedintele comisiei responsabilul de catedr, fr drept de notare;
c) trei membrii cu drept de notare: doi profesori de specialitate, din care unul este profesor al
elevului, i al treilea de specialitate nrudit sau de alt disciplin artistic.

Art.28.- Elevii din nvmntul preuniversitar de art care obin la sfritul anului colar la
disciplina principal de specialitate media sub 6,00 (ase) sunt considerai necorespunztori i sunt
ndrumai s i continue studiile ntr-un alt profil sau, la cerere, ntr-o alt specializare, astfel:
a) n cazul schimbrii specializrii aceasta se poate realiza numai cu aprobarea consiliului de
administraie, o singur dat pe parcursul unui ciclu de nvmnt i pe baza unei evaluri
preliminare;
b) n cazul schimbrii profilului, se aplic prevederile R.O.F.U.I.P. referitoare la transferul
elevilor; la cerere, se pot elibera acte doveditoare privind performanele colare la disciplinele de
specialitate obinute pe perioada colarizrii n profilul artistic.
Art.29.- Elevii din nvmntul preuniversitar de art care nu promoveaz anul colar la
disciplina principal de specialitate sunt considerai necorespunztori i sunt ndrumai s i
continue studiile ntr-un alt profil.
Capitolul VII
Activitatea artistic a elevilor n spaiul public
Art.30.- Prin activitate artistic n spaiul public se nelege, n contextul prezentului
regulament, organizarea si realizarea de ctre elevi sau cu elevii de concerte, festivaluri i
spectacole, pentru toate genurile artistice, cu scop cultural, educativ i de divertisment, concursuri
cu formaiile artistice proprii, ale colii sau n colaborare cu ali artiti, organizarea i realizarea, n
studioul propriu al colii, sau n colaborare cu alti parteneri, de nregistrari audio i/sau video
necesare manifestrilor proprii i/sau cu diferii parteneri, manifestri expoziionale publice de
grup sau personale.
Art.31.- La nivelul fiecrei uniti de nvmnt de art/clase cu program de art se constituie,
n conformitate cu prevederile art. 16, o comisie de supraveghere i ndrumare a activitii artistice
a elevilor n spaiul public, alctuit din directorul unitii de nvmnt i responsabilii catedrelor
de specialitate i denumit, n termenii prezentului regulament, consiliu artistic.
Art.32.- Atribuiile, responsabilitile i activitile consiliului artistic sunt stabilite prin
regulamentul intern, n concordan cu activitile desfurate n conformitate cu prevederile art.
30.
Art.33.- Pe perioada colarizrii, orice activitate artistic a elevilor n public, care reprezint
unitatea colar respectiv, se realizeaz numai cu avizul consiliului artistic.
Art.34.- Nerespectarea prevederilor art. 33 din prezentul regulament se consider abatere
disciplinar i atrage dup sine sanciuni n conformitate cu prevederile regulamentul intern al
unitii de nvmnt.
Art.35.- Activitatea artistic n spaiul public este considerat activitate de perfecionare pentru
cadrele didactice i este parte integrant a pregtirii de specialitate pentru elevi.
Art.36.- Unitile de nvmnt preuniversitar cu program integrat i/sau suplimentar de art
pot realiza, n condiiile legii, venituri proprii prin organizarea sau participarea la manifestri
cultural artistice.
Art. 37.- Conducerile unitilor de nvmnt, administraiile publice locale, Ministerul
Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului, sprijin desfurarea activitilor artistice ale
elevilor n spaiul public att n ar, ct i n strintate.

Art.38.- Pentru ncurajarea activitii artistice de performan, Ministerul Educaiei, Cercetrii,


Tineretului i Sportului, Ministerul Culturii i Patrimoniului Naional, alte ministere i instituii
interesate organizeaz tabere de creaie artistic, festivaluri i spectacole pentru toate genurile
artistice, expoziii naionale i internaionale, acord burse i alte forme de sprijin material.
Capitolul VIII
Dispoziii finale
Art.39.- La nivelul fiecrei uniti colare se elaboreaz regulamentul intern al respectivei
uniti, n concordan cu legislaia n vigoare.
Art.40.- Prezentul regulament completeaz prevederile ROFUIP.

S-ar putea să vă placă și