Sunteți pe pagina 1din 2

Met capitalizarii venitului

Se bazeaza pe raportarea unui sg flux de venit sau beneficiu economic af unei sg perioade (1 an)
la o rata de capitalizare:

Val intreprinderii =

= Venit * Multiplicator

Met e f utilizata avand avantajul usurintei intelegerii si al simplitatii. Se aplica pt firmele care au
sau vor avea o sit stabile a fluxului de venit. Nu se poate aplica firmelor aflate in faza de crestere
sau descrestere rapida sau dezinvestire semnificativa.
Utilizarea metodei:
Pt estimarea valorii capitalizarii profitului:
Venitul capitalizat va fi rep de un venit disponibil, rata de capitalizare va avea la baza costul cap
propriu, multiplicatorul va fid et pe baza unui venit disponibil pt actionari (profit net, dividende).
Pt estimarea val cap investit
Venitul capitalizat va fi rep de un venit disponibil pt toti furnizorii de capital, rata de capitalizare
va avea la baza costul mediu ponderat al capitalului, multiplicatorul va fid et pe baza unui venit
disponibil pt furnizorii de capital (profitul inainte de impozitare).
VCP =

, VCP = val intreprinderii prin capitalizarea profitului; PN = profit net; C = rata de

capitalizare.
In sit in care e previzionata o dinamica constanta a PN se utilizeaza:
VCP =

, G = rata de crestere constanta.

C = a g, C = rata de capitalizare, a = rata de actualizare, g = rata de crestere anuala a venitului.


O dimensiune imp atat pt rata de act, cat si pt rata de cap, vizeaza coerenta intre estimarea
profitului (in termeni normali/reali) si rata de actualizare sau capitalizare. Cand venitul e estimat
in termeni normali (preturi curente) trebuie utilizate rate nominale, iar cand venitul e exprimat in
termeni reali (preturi constante), trebuie utilizate rate reale.
Relatia intre cele 2 rate (termeni normali/termeni reali):

= rata (actualizare/capitalizare) exp in termeni reali;

= rata

(capitalizare/actualizare) exp in termeni normali; r = rata inflatiei.


Dpdv tehnic, PN poate fi estimate pornind de la: realizarile dintr-un an anterior, realizarile
probabile pt anul in curs, realizarile probabile in perioada imediat urm.
Cand evaluatorul opteaza pt considerarea venitului dintr-un an anterior reprezentativ, se
analizeaza CPP pt ultimii 3-5 ani, avand in vedere:
-alegerea unui an reprezentativ pt estimarea PN;
-ajustarea elementelor de venit si/sau chelt, tinand seama de factori ca:importul contabilizarii
stocurilor, personalul in surplus, chelt cu mat sau servicii at cand exista dif fata de val de piata
ale acestora;
-in det PN se ia in considerare ajustarea el de venit si/sau chelt generate de activele redundante
(licente, contracte de franciza, drepturi de autor, case de vacant, echipamente in surplus).
Cand o firma detine redundante, rel de calcul prin met cap profitului devine:
VCP = (PN / Rata capitalizare) + Val de real neta a activului in afara exploatarii.

Evaluarea intr pe baza de active


Val patrimoniala a afacerii exp suma valorilor el sale componente: active imob corp si necorp,
titluri de val, stocuri, lichiditati.
Pt a cunoaste componenta patrimoniului se utilizeaza datele din bilant. Bilantul e prelucrat pt a
elimina influenta unor factori care distorsioneaza val economica actual a intr.
Pt analiza se calc ANC pe o perioada de cel putin 3 ani.
Avand in vedere ca val ctb a activelor e exp la cost istoric, se impune ef unei corectii care sa
conduca la separarea bunurilor in bunuri necesare desf activitatii si sunt aducatoare de plus de
valoare si bunuri care nu sunt aducatoare de beneficii economice. De asemenea se impune
corectarea val respective. Pt estimarea val entitatii se supun evaluarii imob corp (terenuri, cladiri,
utilaje), imob necorp, stocuri, creante, disp banesti si datorii.