Sunteți pe pagina 1din 4
CCONTABILITATE PENTRU MANAGEMENT Studiu individual pentru aprofundarea tematic privind bugetele —_-ASE/CIG/Master CCE_2014-2015 1. O companie igi pregateste bugetul de trezorerie pentru anul urmator. Bugetul vanzatilor a fost elaborat deja si cuprinde urmétoarele informatii: um Martie 60.000 Aprilie 70.000 M 55.000 lunie 65.000 40% din veniturile din vanzari vor fi incasate in numerar. Din vanzitile pe credit, 70% se estimeazi vor fi incasate in luna urmatoare vanzirii si vor beneficia de un discount de 2%. 27% se estimeaza a se ineasa dupa doug luni, iar restul reprezinta venituri neincasate. Valoarea incasarilor inscrisa in bugetul trezoreriei pentru luna Mai: 58.491 um; 59.546 um: 60.532 um; 61.475 um. 2. Care dintre urmatoarele costuri nu vor fi incluse in bugetul de trezore a. Cumirare de active necurente; b. Salarii ale personalului administrativ; ©. Deprecierea echipamentelor din birou d. Cumparari de materiale directe. 3. Compania X vinde echipamente i igi elaboreazA bugetul pentru luna urmatoare, Echipamente toc initial (buc) Volum vanziri bugetat (buc) Pret de vanzare unitar (um/bue) BAX 63 290 120 DAX 36 120 208 FAX 90 230 51 Stocul final este de 30% din volumul vanzatilor luni curente. Prof. univ. dr. Cornelia DASCALU CCONTABILITATE PENTRU MANAGEMENT Studia individual pentru oprofundarea tematicifprivind bugetele ASE /CIG/Master CCE_2014-2015 Toate cele trei produse se obfin din materialele A si B si necesita manopera categoriile C i D: Material A(m) Material B (m°) Manopers C (h) Manoper D (h) 3 2 BAX 4 2 DAX 5 3 5 8 FAX 2 1 2 : Cost unitar 12. um/m. Tumi? 4umh 6 umv/h Stocul inijial pentru materialul A este de 142 m, iar pentru materialul B 81 m?, Compania intengioneaza cresterea stocului in luna Aprilie (pentru care se elaboreazd bugetul) astfel incat si existe suficient& materie prima pentru a produce 50 bue din fiecare tip de echipament. Veniturile din vanzai __sunt de: 71.440 um; 71.490 um; 72.360 um; 72.490 um. aoegos Volum productiei pentru produsul FAX, inscris in bugetul este: 203 bue.;, 207 bue.; 209 bue.s, 219 bue.s Consumul bugetat de material A inscris in bugetul este: a, 2,000 m; b. 2.144 ms ©. 2.220 m; d. 2.274 m. Costul manoperei inscris in bugetul este: a. 16.960 um; b. 17.368 um; c. 18.415 um; d. 19.314 um. Prof. univ. dr. Cornelia DASCALU CONTABILITATE PENTRU MANAGEMENT Studiv individual pentru aprofundarea tematicii privind bugetele ASE/CIG/Master CCE_2014-2015 Cumpararile pentru materialul A din bugetul sunt: 27.288 um; 32.184 um; 34,162. um; 35.586 um, pege Marja bruta inscrisa in este: 19.200 um; 19.300 um; 19.600 um; 19.700 um. 4, Se cunose urmatoarele estimari: Vanzéri 450,000 um Sold inigial 20.000 um Sold final 30.000 um Materii prime 120,000 um Manopera directa 130,000 um Cheltuieli indirecte de productie 120.000 um Cheltuieli de administratie 45.000 um Cat este rezultatul din exploatare al perioadei previzionate? Sugestie de rezolvare Cont de rezultate previzionat Cheltuieli Venituri/Marje/Rezultat Vanzari Costul atasat vanzitrilor Sold final Marja din exploatare Cheltuieli Profit din exploatare Prof. univ. dr. Cornelia DASCALU CONTABILITATE PENTRU MANAGEMENT Studiu individual pentru aprofundarea temati i privind bugetele ASE/CIG/Master CCE_2014-2015 5. O companic fabricd si vinde un singur produs. Bugetul si informatiile recunoscute in contabilitate pentru perioada X sunt urmatoarele: Elemente Buget Real Caniitatea Tabricata si vandutl (unital) 12.600 13.200 i din vanzari (um) 277.200 303.600 Costuri variabile: 7 _| = Materiale directe 75.600 78.350 = Manoperd directa 50.400 51.700 = Cheltuieli indirecte de productie 12.600 14.160 Costuri fixe: He = Cheltuieli indirecte de productie 13.450 13.710 = Alte cheltuieli indirecte 10.220 10.160 Cerinti: pregititi un raport de management pentru analiza si control pe baza bugetului flexibil. 6. Un raport recent al controlului bugetar arata urmatoarele: Buget static Buget flexibil Real/Efectiv Venituri din vanziri (um) 585.847, 543.776 363.945 Costuri variabile (um) 440.106 418.482 425.072, Abaterea marjei generat de volumul vanzarilor este: 6.868 um (N) 13.579 um (F) 20.447 um (N) 42.071 um (N) aeoPp 7, Bugetul flexibil este: a. Bugetul care, recunoscand diferitele comportamente ale costurilor, se schimba cand volumul activitatii se schimba; b. Bugetul pentru 0 perioada anume care include venituri, cheltuieli, active, datorii si luxuri de numerar planificate; c. Un buget pentru un an care este lunar revizuit, $i prin care sunt raportate informayti reale gi adaugat o nou’ perioada de prognoz’; . Un buget al costurilor semi-variabile. Prof. univ. dr. Cornelia DASCALU