Sunteți pe pagina 1din 41

Acizii nucleici

Acizii nucleici

ADN:

molecule bicatenare;

deţine informaţia genetică codificată

despre

ARN molecule monocatenare:

ARNm copia IG, matriţa pentru sinteza proteinelor

ARNt transportă aminoacizi, translatori ai codului genetic

ARNr component al ribozomilor, controlul translaţiei

microARN reglarea expresiei IG

ADN

acid dezoxiribonucleic

Monomeri

Structura

Primară

Secundară

Terţiară

Localizare

Proprietăţi

Funcţii

Sinteză

Particularităţile ADN uman

Metode de studiu

Momomerul ADN

O γ β α N 5’ C N – baza azotată -Pu – Adenina Guanina
O
γ
β
α
N
5’
C
N – baza azotată
-Pu – Adenina
Guanina
P
P
P
C
4’
-Py – Timina
C 1’
Citozina
C
C
2’
3’
C 4’ -Py – Timina C 1’ Citozina C C 2’ 3’ nucleo zid dN T

nucleozid

C 4’ -Py – Timina C 1’ Citozina C C 2’ 3’ nucleo zid dN T

dNTP nucleotid nucleozid trifosfat

5

dNMP = monomeri ADN

dNMP = monomeri ADN
Monomer – nucleotidele (dNMP) Structura primar ă: catena polinucleotidică Structura secundară: bicatenară
Monomer – nucleotidele (dNMP) Structura primar ă: catena polinucleotidică Structura secundară: bicatenară
Monomer – nucleotidele (dNMP) Structura primar ă: catena polinucleotidică Structura secundară: bicatenară

Monomer nucleotidele (dNMP)

Structura primară:

catena polinucleotidică

Monomer – nucleotidele (dNMP) Structura primar ă: catena polinucleotidică Structura secundară: bicatenară
Monomer – nucleotidele (dNMP) Structura primar ă: catena polinucleotidică Structura secundară: bicatenară

Structura secundară:

bicatenară

Structura ADN

I catena polinucleotidică

II dublul helix = două catene spiralizate

unite prin legături de hidrogen

III DNP = dezoxiribonucleoproteid

Structura primară a ADN
Structura primară a ADN

5' GCGT

3

9

10
10
10
Rosalind Franklin Maurice Wilkins
Rosalind Franklin
Maurice Wilkins

James Watson şi Francis Crick

alături de modelul structurii

secundare a ADN.

Rosalind Franklin Maurice Wilkins James Watson şi Francis Crick alături de modelul structurii secundare a ADN.
Rosalind Franklin Maurice Wilkins James Watson şi Francis Crick alături de modelul structurii secundare a ADN.

Complementaritatea ADN asigură:

stabilitatea moleculei ADN;

mecanismul replicării;

mecanismul transcripţiei; mecanismul recombinării;

mecanismul reparării leziunilor ADN

Tip Lungimea spirei Baze/tur Înclinarea faţă de ax

Tip

Lungimea spirei

Baze/tur

Înclinarea faţă de ax

Conformaţia spaţială a moleculelor de ADN liniar

A

24,6 Å

~11

+19°

B

33,2 Å

~10

-1,2°

Z

45,6 Å

~ 12

-9°

Conformaţia spaţială a moleculelor de ADN liniar A 24,6 Å ~11 +19 ° B 33,2 Å

Structura terţiară

Structura terţiară  ADN + proteine = DNP  ADN + proteine situs- specifice= complex funcţional

ADN + proteine = DNP

ADN + proteine situs-specifice= complex funcţional

ADN nuclear + proteine histone = cromatina cromozomii

ADN + proteine situs- specifice= complex funcţional  ADN nuclear + proteine histone = cromatina ↔

14

Proprietăţile ADN

Replicare

dublarea IG

Reparaţie

Identificarea, înlăturarea greşelilor

Denaturare

ruperea legăturilor de H

Renaturare

refacerea dublului helix

Heterogenitate

varietatea secv. nucleotidice

Flexibilitate

A↔B↔Z

Fragilitate

sensibilitate la factori mutageni

Migrare în câmpul electric (ADN are ―—‖)

Hibridizare

molecule de diferită origine formează noi molecule

Replicarea = dublarea ADN = dublarea IG = transmiterea IG
Replicarea
= dublarea ADN
= dublarea IG
= transmiterea IG

Funcţiile ADN

Deţine IG codificată:

succesiunea b.a. în ADN determină succesiunea

aminoacizilor în proteină

Păstrează IG:

de acţiunea nucleazelor

de citirea neautorizată

de mutaţii

Transmite IG prin dublare=replicare:

1ADN replicare 2ADN

Realizează IG

ADN — transcripţie  ARN — translaţie  proteină — transcripţie ARN — translaţie proteină

Exemple  globina  globina Hb Insulina actina miozina Imunoglobulina Reglea ză nivelul glucozei Asigură
Exemple  globina  globina
Exemple
 globina
 globina
Exemple  globina  globina Hb Insulina actina miozina Imunoglobulina Reglea ză nivelul glucozei Asigură

Hb

Insulina actina miozina Imunoglobulina
Insulina
actina
miozina
Imunoglobulina

Reglează nivelul glucozei

Asigură

contracţiile

musculare

Apărare imună

Concluzii:

ADN are secvenţe codante = gene:

Gene p/u proteine ARNm ~ 30 000

Gene preARNr ~ 250

Gene ARNr 5S ~ 2000

Gene ARNt ~ 1300

Gene p/u microARN

ADN are secvenţe necodante

Secv. reglatoare Secv. spaţiatori

Secv. satelit (cen, t)

Secv. minisatelit (markeri crs)

Secv. microsatelit (markeri individuali)

Localizarea ADN

În nucleu 95 - 98%

molecule mari liniare de ADN

asociate cu proteine histone sub formă de cromatină cromozomi

În mitocondrii 2-5%

molecule mici inelare

Particularităţile ADN uman

ADN nuclear (nucleul celulei somatice, diploid) (nucleul celulei somatice, diploid)

cu o lungime de ~ 6,4x10 9 p.n.; 7 picograme fragmentat în 46 de molecule;

asociat cu proteine histone;

extrem de eterogen:

secvenţe codificatoare şi necodificatoare;

secvenţe repetitive şi unice;

secvenţe active transcripţional şi inactive;

secvenţe stabile şi instabile mutaţional;

conţine ~ 30000 perechi de gene;

se replică numai în perioada S a ciclului celular;

50% este de origine maternă şi 50% de origine paternă.

22

Anemia cu hematii falciforme

Anemia cu hematii falciforme A→T 17 23
A→T 17
A→T 17
Anemia cu hematii falciforme A→T 17 23

Indivizii homozigoţi recesivi

Indivizii homozigoţi recesivi Hemoglobină anomală Hematii falciforme (în formă de seceră) Lipirea celulelor şi
Indivizii homozigoţi recesivi Hemoglobină anomală Hematii falciforme (în formă de seceră) Lipirea celulelor şi
Hemoglobină anomală
Hemoglobină anomală
Indivizii homozigoţi recesivi Hemoglobină anomală Hematii falciforme (în formă de seceră) Lipirea celulelor şi
Hematii falciforme (în formă de seceră)
Hematii falciforme (în formă de seceră)
anomală Hematii falciforme (în formă de seceră) Lipirea celulelor şi blocarea circulaţiei sanguine
anomală Hematii falciforme (în formă de seceră) Lipirea celulelor şi blocarea circulaţiei sanguine
Lipirea celulelor şi blocarea circulaţiei sanguine
Lipirea celulelor şi
blocarea circulaţiei
sanguine
Lipirea celulelor şi blocarea circulaţiei sanguine Distrugerea rapidă a celulelor falciforme Anemie
Distrugerea rapidă a celulelor falciforme Anemie
Distrugerea rapidă a
celulelor falciforme
Anemie
sanguine Distrugerea rapidă a celulelor falciforme Anemie Acumularea celulelor falciforme în splină Dereglări

Acumularea celulelor falciforme în splină

Anemie Acumularea celulelor falciforme în splină Dereglări locale în alimentare sanguină Defecte în
Dereglări locale în alimentare sanguină Defecte în Defecte în tractul activitatea gastrointestinal musculară
Dereglări locale în alimentare sanguină
Defecte în
Defecte în
tractul
activitatea
gastrointestinal
musculară
Defecte
Afectarea
Dereglări
renale
plămânilor
cerebrale

Pneumonie

Dereglări renale plămânilor cerebrale Pneumonie Paralizie Dereglări renale Defecte cardiace Dilatarea

Paralizie

Dereglări

renale

Defecte cardiace Dilatarea cordului
Defecte
cardiace
Dilatarea
cordului
Dereglări renale Defecte cardiace Dilatarea cordului Supraactivitatea măduvei osoase Creşterea cantităţii

Supraactivitatea

măduvei osoase

Creşterea cantităţii măduvei osoase
Creşterea cantităţii
măduvei osoase

Diminuarea

activităţii

mintale

Deformări

Dereglări

Dureri

Fibroza

scheletice

cardiace

nespecifice

splinei

Particularităţile ADN uman

ADN mitocondrial

Are o lungime de 16,6 kb Este inelar

Numărul moleculelor este variabil (2-10)

Conţine 37 de gene

Genele sunt dispuse compact

Se replică în dependenţă de metabolismul celular

Este de origine maternă

Particularităţile genomului uman Genomul nuclear Genomul mitocondrial n=3,2 Gb / 2n=6,4 Gb 16,6 kb (~
Particularităţile genomului uman
Genomul nuclear
Genomul mitocondrial
n=3,2 Gb / 2n=6,4 Gb
16,6 kb
(~ 30000 gene/perechi)
37 de gene
ADN genic
ADN extragenic
25%
75%
ADN
codant
Secvenţe unice
sau în număr
mic de copii
Secvenţe
ADN
necodant
moderat sau
înalt repetitive
10%
90%
60%
40%

Genomul nuclear

SECVENŢE OBLIGATORII

-Gene structurale (codificatoare de proteine)

-Gene pentru ARNt, ARNr;

-Palindromi;

- ADN satelit (c,t…)

SECVENŢE FACULTATIVE

Elemente mobile

Pseudogene

ADN viral

Secvenţele necodificatoare ale genomului uman SINEs – transpozoni; situsuri de iniţiere a replicării LINEs –
Secvenţele necodificatoare ale genomului uman
Secvenţele necodificatoare ale genomului uman

SINEs transpozoni; situsuri de iniţiere a replicării

LINEs retrotranspozoni; situsuri de împerechere corectă a crs în timpul meiozei I

ADN satelit rol structural, formează regiunile de heterocromatină constitutivă (c, t, h, s)

ADN minisatelit markeri genetici ai crs

ADN microsatelit markeri genetici individuali

SINEs (Short interspersed elements) 11%

LINEs (Long interspersed elements) – 16% 16%

Studiul ADN pentru:

Stabilirea structurii genelor normale şi

mutante

Depistarea mutaţiilor Diagnosticul bolilor genice

Analiza polimorfismului individual

ARN

acid ribonucleic

Monomeri NTP (ATP, GTP, CTP, UTP);

Structura primară – catena polinucleotidică;

Structura secundară bucle;

Structura terţiară RNP (ARN+proteine)

31
31
31

Monomeri ARN - NTP

32
32
1 2 3 4 ARNt ARNm ARNm ARNr Transcripţie Processing !!! Toate tipurile de ARN

1

2

3

4

1 2 3 4 ARNt ARNm ARNm ARNr Transcripţie Processing !!! Toate tipurile de ARN sunt
1 2 3 4 ARNt ARNm ARNm ARNr Transcripţie Processing !!! Toate tipurile de ARN sunt
ARNt ARNm ARNm ARNr
ARNt
ARNm
ARNm
ARNr

Transcripţie

1 2 3 4 ARNt ARNm ARNm ARNr Transcripţie Processing !!! Toate tipurile de ARN sunt

Processing

1 2 3 4 ARNt ARNm ARNm ARNr Transcripţie Processing !!! Toate tipurile de ARN sunt

!!! Toate tipurile de ARN sunt transcrise de pe ADN

!!! ARN - este complementar unei catene de ADN - este identic cu cealaltă catenă este identic cu cealaltă catenă

1 2 3 Transcripţie Processing ARNt ARNm ARNr

1

2

3

1 2 3 Transcripţie Processing ARNt ARNm ARNr
1 2 3 Transcripţie Processing ARNt ARNm ARNr
1 2 3 Transcripţie Processing ARNt ARNm ARNr

Transcripţie

1 2 3 Transcripţie Processing ARNt ARNm ARNr

Processing

ARNt ARNm ARNr
ARNt
ARNm
ARNr
preARNm preARNr ADN ARNhn preARNt transcripţie
preARNm
preARNr
ADN
ARNhn
preARNt
transcripţie

ARN precursor

preARNr ADN ARNhn preARNt transcripţie ARN precursor processing ARNr ARNr + proteine ribozomale = ribozomi
preARNr ADN ARNhn preARNt transcripţie ARN precursor processing ARNr ARNr + proteine ribozomale = ribozomi
preARNr ADN ARNhn preARNt transcripţie ARN precursor processing ARNr ARNr + proteine ribozomale = ribozomi

processing

ARNr

ARNr + proteine ribozomale =
ARNr + proteine
ribozomale =

ribozomi

Sediul sintezei

proteinelor ARNr ARNr + proteine ribozomale = ribozomi Sediul sintezei ARNt • Transportă aminoacizi spre ribozomi •

ARNt

Transportă aminoacizi spre ribozomi

Translează

codul genetic

din ARNm

spre ribozomi • Translează codul genetic din ARNm ARNm e • Copia codului genetic despre structura

ARNm

e

Copia codului genetic despre structura proteinei

Matriţă pentru sinteza proteinei în timpul translaţiei

ARNm – ARN mesager (informaţional, matricial)  Molecule monocatenare, heterogene  Se obţin prin transcrierea

ARNm – ARN mesager (informaţional,

matricial)

Molecule monocatenare, heterogene

Se obţin prin transcrierea catenei anticodogene a genei structurale şi processing-ului pre-ARNm

Conţine informaţia despre un polipeptid şi

serveşte ca matriţă p/u sinteza polipeptidului

ARNt

Molecule monocatenare;

Forma – 3 bucle funcţionale (anticodon, D, Ѱ);

• Forma – 3 bucle funcţionale ( anticodon, D, Ѱ ) ; • Se sintetizează prin

• Se sintetizează prin transcripţia genelor ARNt,

• Conţin nucleotide cu baze azotate obişnuite şi

minore (timina, pseudouracil, dihidrouridina)

• Asigură transportarea aminoacizilor spre locul de sinteză a proteinelor

• Reprezintă translatori ai codului genetic

• În celulă se conţin 61 tipuri

Structura secundară a ARNr

Structura secundară a

ARNr

ARNr ARN ribozomal

Molecule monocatenare

ARNr se sintetizează prin transcripţia genelor ARNr, în regiunea nucleolului

Intră în componenţa ribozomilor

18S + 33 proteine = 40S

5S + 5,8S + 28S + 49 proteine = 60S

Asigură interacţiunea dintre subunităţile ribozomale, ribozom-ARNm, ribozom-ARNt.

ARNr

Tipul celulelor

Coeficientul de sedimentare

5S

Procariote

16S

23S

Eucariote,

nucleu

5S

5,8S

18S

28S

Eucariote, mitocondrii

12S

16S

microARN

ARNsn

ARN-primer

ARN-telomerazic

ARN din componenţa spliceosomei

ARNsc

Ribozime

ARN de interferenţă