Sunteți pe pagina 1din 2

Facultatea de tiine Economice

Departamentul de Finane i Administrarea Afacerilor


Specializarea CIG FR
Anul universitar 2014 - 2015
PROGRAMA ANALITIC
Denumirea
disciplinei

Codul disciplinei

Management

CCIG1105

Semestrul

Numrul de credite

Numrul orelor pe
semestru/activiti

Facultatea

Facultatea de tiinte Economice

Domeniul de licen

Contabilitate

Total

Programul de studii de licen


(specializarea)

Contabilitate i Informatic de Gestiune

28

SI
14

S
14

Categoria formativ a disciplinei


DF-fundamental, DG-general, DS-de specialitate, DE-economic/managerial, DU-umanist
Categoria de opionalitate a disciplinei: DI-impus, DO-opional, DL-liber aleas (facultativ)
Obiective

Coninut
(descriptori)

L
0

P
0

DF
DI

Disciplina are ca scop principal prezentarea cat mai eficace a modalitatilor optime de alocare si
utilizare a resurselor , institutionalizarea unei largi palete de decizii si focalizarea eforturilor
factorilor de decizie in vederea realizrii unui management performant la nivel de firm.
Adoptarea si cunoasterea strategiilor economice cu orientare sociala si facilitarea procesului de
decizii pentru evitarea erorilor sunt principalele instrumente utilizate pentru a fundamenta si
implementa schimbarile necesare satisfacerii interesului general.
I. Elemente de introducere n management 4 ore
Originea conceptului de management. Definire
Management ntre tiin i art
Procese, relaii i funcii ale managementului
Sistemul de management
Principiile managementului
Metode de management
II. Mediul ambiant al firmei. Strategia firmei 4 ore
Factorii mediului ambiant
Firma ca obiect al managementului
Politicile, locul i tipologia firmelor
Originea i evoluia conceptului de strategie. Componentele i tipologia strategiei
Procesul de formulare a strategiei firmei
Diagnosticarea strategic
Principalele tipuri de strategii la nivelul unei firme
Ghid de elaborare i implementare a strategiei de ansamblu a firmei
Strategii de pia specifice IMM. Politici i riscuri investiionale specifice
III. Organizarea structural 4 ore
Conceptul de structur organizatoric
Elementele componente ale structurii manageriale
Tipologia structurilor organizatorice
Principiile de baz ale alctuirii structurii organizatorice
Decizia managerial
Structura procesului decizional
Strategii decizionale la nivel de firm
IV. Sistemul Informaional al firmei 2 ore

Conceptul i componentele sistemului informaional


Clasificarea informaiilor. Analiza i proiectarea sistemului informaional
Informaia economic, fluxul , circuitul i procedura informaional
Tema de control 1 Realizarea unui proiect legat de urmtoarea tematic:
1) Procesul de elaborare al unei strategii de redresare in condi ii de criz si consecin ele
sale economice
sau
2) Analiza riscurilor factorilor de mediu asupra indicatorilor economico-financiari ai firmei.
sau
3) Strategia prezenta si viitoare aplicata n dezvoltarea economic la nivelul unei firme.
Tema de control 2 Realizarea unui proiect legat de urmtoarea tematic:
1) Managementul organizatoric la nivelul unui IMM.
sau
2) Cadrul legal si procedural al elaborrii si implementrii deciziilor in cadrul unei firme.
sau
3) Proceduri de lucru utilizate in sistemul informaional al firmei.
Forma de evaluare (E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrri de control)
Stabilirea notei
finale
(procentaje)

- rspunsurile la examen/colocviu/lucrri practice


- activiti aplicative atestate /laborator/lucrri practice/proiect etc.
- teste pe parcursul semestrului
- teme de control

Bibliografia

Lista materialelor
didactice necesare

Coordonator de disciplin
TUREAC CORNELIA ELENA

E
70%
0%
0%
30%

1.Druker, P.F.,Management Eficiena factorului decizional,Editura Destin, 1994.


2.Druker, P.F., Inovaia i sistemul antreprenorial,Editura Enciclopedic, Bucureti,1993.
3.Dumitrescu, M.,Introducere n management i management general,Editura Eurounion, Oradea,
1995.
4.Mihuleac E., Bazele managementului, Bucureti, 2005.
5.Nicolescu O.,Verboncu L., Management, Editura Economic, Bucureti, 2004.
6.Nicolescu O.,Verboncu L,Profitul i decizia managerial, Editura economic, Bucureti, 1998.
7.Nicolescu O ., Management comparat , Editura economic, Bucureti, 1998.
8.Niculescu N., Adumitrcesei I.,Teorii i politici economice pentru Romnia, vol.I i II ,Editura
Junimea Iai 2001.
9.Tureac C., Gestiunea financiar a firmei, Editura Fundaia Universitii Dunrea de Jos Galai,
2002.
10.Tureac C., Management, Editura Fundatiei Academice DANUBIUS Galati, 2007.
11. Tureac C., Management, Editura Fundatiei Academice DANUBIUS Galati, 2008.
Pentru predarea disciplinei se vor utiliza cri aflate n posesia studenilor, cursuri PowerPoint,
bibliotec virtual, text sau hipertext, cu acces prin Internet. Pentru seminarii se vor utiliza caiete
de aplicaii practice tiprite, cu probleme rezolvate i propuse.

Grad didactic, titlul, prenume, numele


Conf.univ.dr. TUREAC CORNELIA ELENA

Legenda: SI-studiu individual, S seminar, L activiti de laborator, P proiect sau lucrri practice

Semntura

S-ar putea să vă placă și