Sunteți pe pagina 1din 12

De efectuat analiza structural a veniturilor

din vnzri pe segmente (tipuri) de


activitate operaional.
Analiza structural a VV pe segmente ale
activitatii operatioanle in dinamica
Segment 2007
Ponder 2008 lei Ponder
ale AO
lei
ea %
ea %
Producer ea
Comert 379410 84,26
530627 76,31
06
51
Servicii
transport 756829 1,68
534132 0,77
arenda
990394 2,2
102491 1,47
6
Construc 534268 11,86
149156 21,45
tii
0
41
Arenda
Total VV 450309 100
695374 100
09
40
Ponderea = Mefectiva/ M totala*100
In concluzie : SRL AXA in anul 2008 a
desfasurat activitatea opertaionala in 3
segmente si anume comert, servicii si
constructii. Principalul tip de activitate
opertaionala reprezinta comertul intrucit cota

constituie 76,3 %. In dinamica adica in


comparatie cu anul precedent se observa o
structura variabila a activitatii operationale din
cauza modificarii cotelor : diminuarea
comertului cu 9,96 si o majorar cu 9,59 a
active de constructive. Schimbarea gneului
principal de activitate.
De analizat structura profitului pn la
impozitare
analiza structurala a PPI in dinamica
Tipuri de AP LEI Ponder AR lei Ponder
active
ea %
ea %
RAO
408257 104,25 496179 360,67
6
RAI
19349 0,49
(31685 -230,32
4)
RAF
(18568 -4,74
(41753 -30,35
9)
)
R
exceptio
nal
Total PPI 391623 100
137572 100
6
Ponderea = Mefectiva/ M totala*100

S.A. Respect" a obinut un rezultat financiar


pozitiv att n anul de gestiune, ct i n cel
precedent. n anul de gestiune mrimea
profitului pn la impozitare a constituit 137
572 lei, ceea ce reprezint o diminuare cu 3
778 664 lei fa de mrimea perioadei
precedente. Micorarea profitului pn la
impozitare a fost determinat de diminuarea
mrimii profitului ctigat din activitatea
operaional i de pierderile obinute n anul
de gestiune din activitatea de investiii, ce au
condus la reducerea mrimii profitului contabil
cu 3 586 397 lei i respectiv 336 203 lei.
Asupra mrimii profitului pn la
impozitare a influenat pozitiv reducerea
pierderilor din activitatea financiar, care a
contribuit la majorarea profitului contabil cu
143 936 lei.
E de menionat c ponderea cea mai
mare, n suma total a profitului contabil,
deine
profitul
obinut
din
activitatea
operaional, ceea ce este apreciat pozitiv,
deoarece reflect desfurarea normal a
activitii de baz a ntreprinderii.

In concluzie se indica : denumirea


interpindeiri, perioada analizata, mariema
indicaoturlui in perioada analizata in total,
modificare fata de annul precedent, indicant
ce cota in PPI detine RAO.
Analiza factorial a profitului ( pierderii) din
activitatea operaional (n lei)
indicat 2011
2012
MODIFICA Inf fact
ori
RE +/PB
75977 53052 -2292533
45
12
22925
33
AVO
24329 8937
-15392
-15392
CC
11279 13526 -99266
+9926
2
6
CGA
81528 49023 +4087086 5
71
40870
86
ACO
46631 42447 -41836
+4183
2
6
6
RFAO 62276 -26224 -6251909
x
85
Verificare : -2292533+(-15392)+ 99266+(4087086)+41836 = - 26244- 6227685

Concluzie : entitatea Filomela SRL in annul


2012 a obtinut o pierdere din AO in suma de
26224 lei . acest rezultat este mai mic decit
profitul obtinut in 2011 cu 6253909 lei.
Evolutia nefavorabila a rezultatului din AO a
fost conditionat in rpimul rind de majorarea
cheltuielelor geneale si administrative cu
4087086 lei. In aceasi directive a influentat si
diminuarea profitului brut precum si AVO cu
2292533 si 15392 lei
Influenta negative a facorilor nominalizati
mai sus au fost partial compensati datorita
reducerii celtuielilor comeriale cu 99266 lei.
Din cauza micsorarii ACO rezultatul din AO
a crescut cu 41826 lei.
De calculat influena factorilor asupra
profitului brut.
Date initiale pentru analiza profitului brut
indicatori PP
Recal
Marimea
buget
buget
efectiva
static
flexibil
Planul
rpaort
de
de profit
afaceri
si
pierderi
VV
26170
25572* 19828

(611)
CV
18371
18500 ** 19714
(711)
PBrut
7799
7072
124
*VV bf = SUMA Q1 * P0
**CV bf = suma q1 * c 0
Analiza fara tabelul analitic :
1. Calculul influentei VV asupra PB , este
necasr PB buget static * % abaterii fata d
eplan pe volum de activitati operatioanle
evaluat in costuri:
1.1
CV bf*
CV bs *100 % - 100 = 18500/ 18371 *100 -100
= +0,7 %
1.2
PB bs *
procentu abaterii = 7799 * (+0,7) /100 = + 54,6
m. lei
2 . pentru a determina inflenta modificarii
structurii vinzarilor asupra PB trebuie din PB
bf de scazut PB bs inflenta volumului
vinzarilor
7072 7799 (+54,6 mlei) = -781,6 m.lei
3 pentru a determina inflenta modificarii
costurilor unitare asura PB este necesar CV
marime efectiva de scazut CV bf si rezulttaul
obtinut de * cu -1

19704 18500 * (-1) = - 1204 m.lei


4 pentru a determina inflenta modificarii
preturilro de vinzare asupra PB este necesar
din VV mariem efectiva de scazutt cele VV bf
19828 25572 = -5744 m lei
Verificare :
Concluzie : inteprinderea analizata in perioada
de gestiune a generat un profit brut in suma
de 124 m lei. Acest indicator a demonstrate o
evolutie nefavorabila diminuindu-se cu 7675
m.lei ( 7799 -124) cauza principal a acesti
fenomen negative reprezinta scaderea
preturilor de vinzare. Din aceasta cauza
RFPB sa micsorat cu 5744 m.lei, in aceeasi
directive a actionat si majorarea costurilor
unitare ale produselor vindute ce a
conditionat diminuarea profitului brut cu 1204
mlei. Din cauza majorarii ponderilor
produselor mai putin rentabile PB a scazut cu
781,6 m.lei.
Inflenta negative a facotirlor nominalizati mai
sus au fost partial compensate datorita
cresterii volumului vinzarilor cu 0,7 % ceea ce
a condus la majorarea PB cu 54,6 m.lei.

Exemple : analiza pragului de rentabilitate


a interprinderii in expresie valorica .
PR in expresie naturala = CF / PRETUL
CVM (costurile variabile unitare )
PR in expresie valorica = CF / RMC ( rata
marjei de contributie)
RMC = VV CVT ( costuri variabile totale) /
VV * 100%
Denumirea indicatorului
1
2

Marimea
indicatorului
23674335
201093333

Venituri din vinzari, lei


Costurile variabile totale
CVT
3 Costuri fixe CT-CV
54295199,81
4 Rata marjei de
-7494,14
contributie %,RMC
5 Prag de rentabilitate, lei -724502
RMC= VV-CVT/VV*100
RMC = 23674335- 201093333 / 23674335
*100= 7494,14
PRex val= CF/RMC*100
PRex nat= CF/Pret Cvunitar
PR = 54295199,81 /(-7494,14/100) =
724502,08

Interpinderea supusa analizei in anul 2010


nregistreaza pragul de rentab in marime de
724502 lei, fiind o situatie negative in ceea ce
priveste mariem aprofitului pentur ca
interprinderea data sa obtina un prag de
rentab mai mic se este necesara reducerea
costurilor fixe adica intrbtinerea preventive a
utilajelor precum utilizarea unor utilaje cu
consum specific mai redus.
calculul influentei factorilor asupra
rentabilitatii activelor
date initiale pentru analiza:
Indicatori
ANUL
ANUL
PRECEDENT RAPORTAT
PPI, lei
2953
10854
VV, lei
4914
23658
TA
27237
32810
Anul precedent Ra= PPI/TA*100 = 2953
/27237 *100 = 10,77
Anul raportat Ra = 10891 / 32810 * 100 =
33,08
Calculam rentabilitatea vinzarilor
Anul precedent Rv =PPI/VV*100= 2953 /
4914 *100 = 59,69

Anul raportat Rv = 10854 / 23658 *100 =


45,88
Numarul de rotatii
Anul precedent NR rot = VV / TA= 4914 /
27237 = 0,180
Anul raportat NR rotat = 28658/ 32810 =
0,721
Table : calculul influentei factorilor asupra
rentabilitatii activelor prin metoda
diferentelor absolute
Ra = RVV *NR rota
INDICAT AP AR Abater Inclusi
ORI
ea -/+ ve din
cauza
RVV
NRrot
at
1Ra ,%
10,7 33,0 +22,31 -2,49 +24,8
7
8
2
2 RVV % 59,6 45,8 -13,81
9
8
3 NR rota 0,18 0,72 +0,541
, ori
0
1

+22,33
+22,31
MAME = +- 0,02 MRME =|0.02/ 22,31| *100 =
0,08 < 5 %
CONCLUZIE : la interprinderea supusa
analizei in anul raportat rentabilitatea activelor
alcatuieste 33,08 %. Acest indicator
demonstreaza o evolutie favorabila in
dinamica. Cauza principal acestu fenomen
reprezinta accelerarea rotatiei activelor cu
0,541 % ceaa ce a provocat majorarea Ra cu
24,82 % . influenta negative asupra
indicatorului analizat a ecercitat o micsorare a
RV cu 13,81 %. Sub influenta acestui factor
Ra a scazut cu 2,49 %
Datele initiale folsoite pentru analiza
factoriala a Rcp
cp
Indicatori
AP
AR
CP(mediu) , mii 10725
12217
lei = Ra*Rpf %
Rcp, % %
27,36
88,84
Rpf (coef, 3
2,540
2,686
cifre dupa ,

RVV = -13,81*0,180 = -2,49 NRrot = 45,88 *


0,541= +24,82
Verificare : (-2,49)+24,82= 33,08- 10,77

Tabel> calculul influentei factorilor asupra


modificarii Rcp prin metoda diferentelor
absolute.

Indicato AP
ri
Rcp, %

AR

Abatere
a +/-

Iclusiv
cauza Rpf
Ra
+56,6 +4,8
7
3

27,3 88,8 +61,49


5
4
Ra, %
10,7 33,0 +22,31
7
8
Rpf,
2,54 2,68 +0,146
coef
0
6
Verificare : +56,67+4,83 = 88,84 27,36
61,5
61,48
MAME = |0.02| MRME = |0,02/61,48|*100% =
0,003 < 5 %
Concluzie : la inteprinderea analizata in
perioada supusa analizei s-a format Rcp la
nivel de 88,84% acest rezultat este mai mai
mare decit nivelul anului precedent cu 61,
69% . Cauza principal a acestei evolutie
favorabile reprezinta majorarea Ra cu 22,31
% ceea ce a conditionat cresterea Rcp cu
56,67 5 . In aceasi directive a influentat si
majorarea cotei datoriilor in totalul surselor de
finantare ceea cxe a contribuit la cresterea
pirghiei financiare si Rcp , respective cu
0,146 unitati si 4,83 % .

De analizat structura generala a surselor


de finanatre prin metoda retaelor in
dinamica
1. Coef de autonomie = CP/ TSF(CP+DTL+DTS)
>0,5
Caut 31.12= 0,70 Caud 01.01= 0,69
2. Rata concentrarii cap imprumutat = cap
imprumutat (suma dat)/ TSF <0,5
RCCI,12= 0,30 RCCI01.01= 0,30
3. Coef corelatiei intre surse imprum si proprii=
DTL+DTS/CP <1
CCSIP 12.12= 0,44 CCSIP01.01 = 0,44
4. Rata solvabilitattii generale=TSF/DTS+DTL>2
RSG31,12= 3,29 RSG01.01= 3,26
5. Rata general de aocper a CP=TSF/CP 100%200%
RGACP31.12= 1,44 RGACP01.01= 1,44
Concluzie : inteprinderea CRIS Registru la
finele anului 2011 inregistreaza coef de
autonomie in marime de 0,70 cu 0,01 % mai
mare decit la 01.01.2011. acest rezultat din
punct de vedere a creditorului potential
reflecta o situatie normal in comparative c
nivelul de siguranta0,05%. Aceiasi situatie a
inregistrat si calculul ratei concentrarii
capitalului imprumutat in amrime de 0,30 ce

nu depaseste nivelul de siguranta de <0,5. De


asemenea o situatie favorabila observam la
calculul coeficientului coelatiei intre sursele
imprumutate si proprii inregistrind 0,44 % cea
ce nu depaseste nive de sigurrnata de <1
In ceea ce priveste rata solvabilitatii geenrale
de asemenea se incadreaza in nivleul de
siguranta >2 inregistrind 3,26% rata geenrala
de acoperiie a CP inregistreaza si ea un
rezultat favorabil in marime de 144%
nedepasind nivelul de siguranta d ela 100 pin
la 200 %
Analiza structurala capitalului propriu
Elemente La
Pondere La
Pondere
compone 01.01 a%
31.12 a%
nte
lei
lei
Capit
25596 34,49
25596 75,19
social si 46
46
suplimen
tar
Reserve 0
0
Pierdere 21338 45,51
84466 24,81
neacoper 32
7
Capital
0
0
secundar

total

46974 100
78

34043 100
13

Concluzie: la inteprinderea ICS Studio line


SRL la 01.01 2009 ponderea cea mai mare
este inregistrata de CS si Suplimentar cu
54,49% la 31.12 2009 acest element creste
pina la 75,19% pe cel de a 2 loc se afla
pierderile neacoperita inregistrata la 01.01 de
45,51% iar la 31.12 de 24,81%

Analiza daotriilor interprinderii prin


metoda ratelor on dinamica
1. rata datroiilor pe termen lung = DTL /
DTL+DTS
RDTL01.01= 0,07 ; 31.12 = 0,12
2. Rata creditleor bancare =
CBTL+CBTS/DTL+DTS
01.01= 0 31.12= 0,16
3. Rata structurii capitalului = DTL/ CPerm
01.01 =0,23 31.12= 0,07
4. rata medie a cheltuielilor inter = dobinda
spre plata( anexa la sit d eprof si perde)/
TD(cred bancare+imprumuturi (bilant) *100
2009 = 1,72 2010= 0,80
6. rata de acoperire a dobinzilor = PPI + plata
dobinzii / Dobinda spe plata
2009= 81,74 2010= 154,79
Concluzie = la interprinderea ICS Studio Line
SRL la sf anului 2009 observam o crestere a
rotatiei datoriilor pe TL cu 0,05% ceea ce duce
la cresterea capitalului permanent, cresterea
ratei creditleor bancarr cu 0,16% se
apreciaza negative deoarece interprinderea
data depinde mai mult de banca. Rata
structurii capitalului scade de la 01.01 2009
la 31.12 2009 cu 0,16 % ceea ce reflecta

cresterea cotei surselor imprumutate in cap


permanent. Rata cheltuielikor interp se afla in
descreste apreciinduse pozitiv deoarece scad
cheltuilile suportate de entitate la luarea
imrpumturuilor.
De calculate mariema efectiva a FRN prin 2
metode in dianmica
indicatori
La 01 01 11 La 31 12 11
1 varianta
AC
DTS
FRN = AC-DTS
2var
CP
DTL
ATL
FRN= CP+DTLATL
Concluzie: onteprinderea.. la finele anului
2011 a format un FRN in suma totala de lei.
Aces indicator demonstreaza o evolutie de
crestere in dinamica ceea ce reflecta
majoararea volumului de activitate
operational. Potrivit primei variante la
cresterea FRN a contribuit majoararea AC de

la la ..lei. adica culei. O influenta


negative insa putin smenificativa a fost
cresterea DTS cu.. lei. Conform cleei de a 2
variante observam o crestere a CP cu ceea ce
a dus la majorarea FRN , in aceasi directive a
actionat si micsorarea DTL cu.. lei
De calculate influenta factorilor asupra
modificarii FRN in dinamica
indicatori La
La
abaterea Infl fact
010 31.1
1
2
CP
+1544517 +1544517
7
7
DTL
-93364
-93364
ATL
+5521431 -5521431
FRN =
+9830362 X
CP+DTL
-ATL
Balanata de verificare= 187078858877523=+15445177+(-93384)+(-5521431)
+9830362= 9830362
Concluzie: inteprinderea CRIS Regsitru IS la
fienel anului 2011 a forma tun FRN in amrime
de lei. In cursul anuluui 2011 sa format o
evolutie pozitiva de lei cauza pricnipala a

acestui fenomen a fost majorarea CP cu .. lei/


inflenta pozitiva a factorilro nominalziati mai
sus au fost partial diminuat de scaderea
activleor pet l cu .. lei. In ceea ce priveste dtl
inregistrind o diminuare cu ..lei actionind
negative insa purin semnificativ in evolutia
FRn.
De efectuat apreierea ratelor lichiditatii in
dinamica
Denum formula
Ca La3 inte aprec
irea
lcu 1.1 rval ierea
ratei
l
2
La
01.
01
L.cure AC(circulante)/ 3,1 4,9 2nta
DTS
6
3
2,5
Linter AC-STOC0,4 4,8 0,7mediar AAC/ DTS
4
2
0,8
a
L
MB+ITS+CRE 0,4 4,8
interm ANTETS/DTS 4
2
edia
L
Mijl
0,0 0,3 0,2absolut banesti+VALor 1
2
0,2

i mobil usor
5
realizab/ DTS
Concluzie: la interprinderea. In anul 2011 se
obtin urmatoarlee rezultate . lichiditatea
curenta nu se incadreaza in intervalul de 2-2,5
deci 3,16 % la 01.01 si mai ales la 31.12 de
4,93 % sunt rezultate negative din punctual de
vedere al proprietarului inteprinderii m
atragerea cpaitalului rentabilitatii scade
lichiditatea intermediate inregistreaza la 01.01
un rezultat de 0,44% ce se incadreaza in
limita stabilita de la 0,7-0,8% aceatsa fiind o
situatie . Gratis se crediteaza clientele
rentebiliattea este mica. Lichiditatea absoluta
deaemena nu se incadreaza in intervalul
optim inregistrind l la 01.01 0,01 % fiind un
rezultat mai mic deceit intervalil stability ceea
ce en vorbeste despre o situatie nefavorabila
atit din punct de vedere a creditorului cit si a
proprietarului deoarece

Cu ajutorul metodei ratelor de aprecia


tschimbarile structurale activelor
interprinderii in dinamica
Denu formula
Calc 31 aprec
mirea
ulul 12 ierea
ratei
010 08
%
107
Ra
Active imob/TA*100 87,1 23, + / imob
1
25
R act Active circ/TA*100
12,8 10, +/circul
9
75
ante
R act Aneut/TA*100
0
0 +/+
neutili
Ra
MF(PAG8COL11)+S 81,8 77, +/dest TOCURI/TA*100
2
27
opera
t
Ra
Agajate(anexa la bil 66,7 44, +
gajate pag6)/TA*100
6
7
Ra
A arendate la val d
0,03 0,0 +
arend ebilant pag7 +activ
9
ate
nemat+a arendate
col10+Mfarend/ total
activ *100

La onterprinderea,,, la 010107 rata active


imob inregistreaza 87,11% iar la 31 12 08
83,25% acest rezultat se apreciaza poitiv
deoarece la entitate data se observe active
neutilizate avind un nivel perfect care esre
egal cu 0. Informaiile din tabelul 5.3 confirm
c S.A. Respect" nu recurge la arenda
activelor pentru formarea patrimoniului
disponibil.