Sunteți pe pagina 1din 1

INSTITUTIA (UNITATEA)

_______________________
NR._______/____________

ADEVERINTA

Prin prezenta adeverim ca Asociatia Sportiva __________________________


are sediul in ____________________________________.
Elibera prezenta spre a-I servi susnumitei asociatii la obtinerea avizului si
autorizatiei structurilor sportive, conform prevederilor legale.

DIRECTOR,
_________________________________

S-ar putea să vă placă și