Sunteți pe pagina 1din 29

CODUL DE PRACTICA IN COMUNICAREA COMERCIALA

PREAMBUL
Codul de practica in Comunicarea Comerciala (numit in continuare "Cod/ul") elaborat de Consiliul
Roman pentru Publicitate, reprezinta un set de reguli etice ce trebuie respectate de toti cei implicati
in domeniul publicitatii si in orice forma de comunicare comerciala, pentru a asigura o comunicare
corecta, cinstita si decenta in respectul legii si al principiilor de practica in publicitate si comunicare
comerciala formulate de Camera Internationala de Comert (ICC), recunoscute la nivel international
atat in forma, cat si in continut.
Consiliul Roman pentru Publicitate/Romanian Advertising Council (RAC) este un organism de
autoreglementare in domeniul publicitatii, constituit cu scopul autoreglementarii si dezvoltarii
activitatii publicitare in Romania, care sa asigure o concurenta loiala, protectia consumatorilor si
interesul public general impotriva eventualelor consecinte negative ale publicitatii, in spiritul
articolului 21 din Legea nr 148/2000 privind publicitatea.
Membrii RAC recunosc Codul, intelegand prin aceasta sa respecte normele etice de
autoreglementare impuse prin Cod si sa nu accepte nicio comunicare comerciala care incalca
prevederile acestuia; in acelasi timp, sunt de acord sa opreasca sau sa modifice o comunicare
comerciala in situatia in care Comitetul Etic decide ca acea comunicare incalca regulile Codului.
Membrii RAC vor face tot posibilul pentru a-i determina si pe ceilalti subiecti care actioneaza in
domeniul publicitatii din Romania sa respecte obiectivele si prevederile specifice ale Codului. Isi vor
informa partenerii de afaceri care activeaza in domeniul comunicarii comerciale in Romania sau in
orice alta tara cu privire la prevederile codului si vor urmari ca orice forma de comunicare elaborata
de acestia sa respecte prevederile Codului.
DEFINITII
AGENTIE DE PUBLICITATE: persoana juridica ce ofera servicii in diferite aspecte ale comunicarii
comerciale (creatie, planificare/achizitie media, cercetare, consultanta etc.).
ANUNTATOR: persoana fizica sau juridica ce isi promoveaza direct sau indirect produse, servicii,
drepturi, obligatii, firme, marci, embleme ori altele asemenea.

COMITET ETIC: structura organizatorica functionand in interiorul RAC, avand ca atributii evaluarea
conformitatii comunicarilor comerciale cu prevederile Codului.
COMUNICARE COMERCIALA (denumita in continuare si Comunicare): publicitatea sau alta
modalitate de transmitere de informatii utilizata de anuntator cu scopul de a informa sau a influenta
comportamentul consumatorului, indiferent de mediul de difuzare si tehnicile de promovare folosite,
inclusiv promotiile, sponsorizarile, vanzarile directe si prezentarea la punctul de desfacere.
COMUNICAREA CU CARACTER SOCIAL: mesajul menit sa enunte valori morale si sociale, sa comunice
atitudini responsabile in raport cu normele sociale general acceptate, sa indemne cetatenii la actiuni
cu impact in comunitate prin initiative destinate sa trezeasca interesul si constiinta publicului, sa
solicite, direct sau indirect, o contributie voluntara in bani, bunuri sau servicii de orice fel.
COMUNICAREA DESTINATA COPIILOR: comunicarea va fi considerata ca fiind destinata copiilor prin
raportarea la tema, imagini si limbaj utilizat.
CONFLICT DE INTERESE: situatie in care o persoana din componenta Comitetului Etic reprezinta
entitati care fabrica, distribuie si/sau reprezinta produse din categorii identice sau similare celor ce
fac obiectul sesizarii sau are un interes de natura patrimoniala ori care ar putea influenta indeplinirea
cu obiectivitate a atributiilor care ii revin.
CONSUMATOR: orice persoana fizica sau juridica ce este expusa la Comunicare Comerciala.
CONSUMATOR MEDIU: consumatorul considerat ca fiind rezonabil informat, atent si precaut, tinand
seama de factorii sociali, culturali si lingvistici.
COPII: in sensul prezentului Cod, orice persoana in varsta de pana la 12 ani.
COPY ADVICE: opinia consultativa si confidentiala emisa de RAC, la solicitarea unei parti interesate,
inaintea difuzarii publice a unei comunicari, opinie care confirma sau infirma faptul ca acea
comunicare comerciala este in acord cu prevederile si spiritul Codului,si, dupa caz, recomanda
revizuirea.
MASS - MEDIA: totalitatea mijloacelor de comunicare in masa a informatiilor.
MEDIA DIGITALE:

orice canal de comunicare electronic, printre care: email, banner, display-ads,

text-ads, inserturi platite, virale generate de anuntator, publicitate in cadrul jocurilor online,
MMS/SMS, suporturi digitale, digital outdoor, pagini web care contin afirmatii sau enunturi cu scop
publicitar (implicite, directe, scrise, spuse, vizuale).

OFERTA SPECIALA: orice tip de vanzare cu pret redus, vanzari promotionale, loterii publicitare,
vanzare cu premii sau alte forme de vanzare in conditii si termeni diferiti de o vanzare normala, a
caror valabilitate este limitata.
OPERATOR: persoana fizica sau juridica, alta decat anuntatorul, care ofera un serviciu de marketing
direct pentru sau in numele anuntatorului.
PRODUS: orice se constituie in subiect al comunicarii, de obicei bunuri sau servicii, dar nu limitat la
acestea; acolo unde va fi necesar, Codul se va aplica si in alte cazuri.
PRODUS COSMETIC: Orice substanta sau amestec destinat punerii in contact cu partile externe ale
corpului uman (epiderma, sistemul pilos, unghiile, buzele si organele genitale externe) sau cu dintii si
mucoasele cavitatii orale, cu scopul exclusiv sau principal de a le curata, de a le parfuma, de a le
schimba aspectul, de a le proteja, de a le mantine in conditii bune sau de a corecta mirosuri ale
corpului (Articolul 2 din Regulamentul privind Cosmeticele).
SECRETARIAT: personal angajat al RAC, cu responsabilitati in implementarea Codului.
SESIZARE: document formal scris, plangere sau solicitare care se refera la orice forma de comunicare.
STARE DE CONCURENTA: situatie in care un membru RAC are in portofoliul national sau european o
categorie de produse similara sau substituibila celei vizate de sesizare; are in portofoliu national sau
european produse din aceeasi categorie ca una dintre cele doua parti implicate intr-un caz; are in
portofoliul national sau european un produs sau o categorie de produse cu potential de substitutie
cu unul dintre produsele detinute la nivel national sau european de una dintre parti; are o relatie
contractuala activa cu una dintre cele doua parti implicate in caz. Fac exceptie reprezentantii
membrilor din media in cazul contractelor incheiate pentru difuzarea de publicitate.
SUGARI: in sesnsul prezentului cod, orice copil sub 12 luni.
TESTIMONIALE: marturii directe sau referiri la experientele proprii ale unor persoane in urma
utilizarii produsului, folosite in scopul promovarii acestuia.

REGULI GENERALE
a)

Aplicabilitatea Codului

(1) Prezentul Cod se va aplica:


comunicarilor realizate prin mijloace audiovizuale, inclusiv cinema si video;
comunicarilor realizate prin materiale tiparite de tip ziare, reviste, brosuri, pliante, postere,
circulare, cataloage sau altele asemenea, precum si comunicatelor de presa care contin comunicari
comerciale ;
comunicarilor realizate prin alte medii afisate in public, incluzand imaginile in miscare;
comunicarilor cu caracter publicitar de pe ambalaje, precum si altor materiale promotionale;
comunicarilor realizate prin mijloace electronice de prelucrare si transmitere a informatiei,
incluzand telefonia fixa si mobila;
comunicarilor online;
comunicarilor cu caracter social;
oricarei alte forme de comunicare comerciala.
(2) Prezentul Cod nu se va aplica:
comunicarilor referitoare la produse medicale si tratamente atunci cand acestea sunt destinate
profesionistilor (medici, veterinari etc);
continutului editorial;
comunicarilor efectuate de catre organele publice ale Statului;
operelor de arta expuse in cadru public sau privat;
comunicarilor cu caracter politic, asa cum acestea sunt referite la Articolul 15 din Cod.
b)

Scopul Codului

Obiectivele principale ale Codului sunt:


protejarea intereselor consumatorului;
protejarea interesului public general impotriva eventualelor consecinte negative ale comunicarii;

asigurarea cadrului necesar unei concurente loiale pe piata.


Regulile Codului constituie baza autoreglementarii in comunicare.
c)

Subiectii comunicarii

Subiectii acestui Cod sunt anuntatorii, agentiile de publicitate si entitatile mass-media.


Subiectii comunicarii trebuie sa respecte legislatia in vigoare in materie de comunicare, precum si
prevederile prezentului Cod.
d)

Obligatiile membrilor

Membrii RAC accepta Codul in integralitatea sa, actioneaza in conformitate cu prevederile si spiritul
acestuia, il respecta si sunt in totalitate responsabili pentru actiunile lor, potrivit prevederilor
Codului.
Asociatiile membre RAC se angajeaza sa promoveze Codul in randul propriilor membri si sa
recomande acestora sa actioneze in conformitate cu Codul.
e)

Clauza de acceptare

Daca sponsorii si/sau beneficiarii unei sponsorizari comerciale sunt membri RAC, responsabilitatea
respectarii Codului revine atat sponsorului, cat si beneficiarului.
f)

Criterii de interpretare

In interpretarea Codului se vor aplica urmatoarele criterii:

Codul RAC se interpreteaza atat in litera, cat si in spiritul sau;

Codul RAC se interpreteaza luand in considerare comunicarea comerciala in intregul sau,

inclusiv textele si cifrele scrise sau rostite, aparitiile vizuale, muzica si efectele de sunet, notele de
subsol;

Codul RAC se interpreteaza luand in considerare impactul comunicarii comerciale asupra unui

consumator mediu, ce are cunostintele, experienta si abilitatile consumatorului tipic caruia ii este
adresata respectiva comunicare comerciala;

interpretarea RAC asupra Codului este finala;

Codul este indivizibil, interpretarea sa facandu-se luand in considerare tot continutul Codului;

nicio corespondenta scrisa sau verbala a membrilor sau non-membrilor cu RAC nu va putea fi
interpretata drept asistenta juridica sau tine locul acesteia;

Codul nu va fi interpretat sau folosit intr-un mod in care sa se aduca atingere dreptului la libera

exprimare;

un mesaj care este acceptabil pentru un anumit mijloc de informare sau pentru un anumit

produs nu este, in mod obligatoriu, general acceptabil, avand in vedere caracteristicile diferitelor
mijloace de promovare a comunicarii si marea varietate de produse.

CAPITOLUL I REGULI DE CONDUITA


Art.1 - Principii de baza in comunicare
1.1 - Comunicarea trebuie sa fie onesta, adevarata, clara si decenta. Comunicarea trebuie sa evite
orice element care ar fi in masura sa diminueze increderea consumatorilor in comunicare in general.
1.2 - Comunicarea trebuie sa nu exploateze credulitatea, lipsa de experienta sau lipsa de cunostinte a
consumatorilor.
1.3 - Comunicarea trebuie sa evite orice afirmatie sau reprezentare care ar putea insela
consumatorii, inclusiv prin omisiune, sugerare, ambiguitate ori exagerare, in special in ceea ce
priveste:
a) caracteristicile sau efectele unui produs, cum ar fi: natura sa, compozitia, metoda si data
fabricatiei, modul de executie, domeniul de utilizare, eficienta si performanta, cantitatea, originea
geografica sau comerciala, disponibilitatea, destinatia, parametrii tehnico-functionali, rezultatele
asteptate ca urmare a utilizarii acestuia ori rezultatele si caracteristicile esentiale ale testelor sau ale
controalelor efectuate asupra sa, daca produsul corespunde scopului sau etc;
b) valoarea produsului si pretul platit de consummator, precum si modalitatea de calcul al pretului;
c) termenii si conditiile de livrare, schimbare, returnare, reparatie si intretinere ale produsului;
d) conditiile de garantie;
e) identitatea anuntatorului;

f) drepturile de proprietate industriala si intelectuala, cum ar fi: patente, marci inregistrate, desene si
modele, denumiri comerciale etc;
g) conformitatea cu standardele;
h) aspecte sau beneficii legate de mediu ale produsului sau in ceea ce priveste actiunile intreprinse
de anuntator in favoarea mediului;
i) recunoasterea sau aprobarea oficiala, recompensele precum medalii, premii si diplome;
j) contributia in sustinerea unei actiuni caritabile, sociale, culturale etc.
1.4 - Designul si prezentarea comunicarii trebuie sa permita acesteia sa fie usor de perceput vizual si
auditiv de catre consumator. Cand sunt folosite note de subsol, acestea trebuie sa aiba o marime
suficienta, adaptata la suportul media, sa fie usor lizibile si sa aiba o durata care permite citirea.
1.5 - Comunicarea trebuie sa evite orice mesaj care poate fi considerat indecent, vulgar sau
respingator din punct de vedere al bunului-simt si al sensibilitatii consumatorului mediu.
1.6 - Comunicarea trebuie sa nu fie mascata sau subliminala.
1.7 - Comunicarea pentru un anumit produs trebuie sa nu sugereze sau sa nu instige consumatorul la
renuntarea la alte produse similare ori asemntoare
1.8 Comunicarea trebuie sa fie responsabila si sa nu sugereze renuntarea la produse si activitati care
fac parte dintr-un stil de viata sanatos.
1.9 - Subiectii comunicarii trebuie sa se asigure ca mesajele publicitare sunt concepute si prezentate
astfel incat sa poata fi recunoscute ca atare.
Art.2 - Terminologie, citate, teste tehnice si stiintifice, date statistice
Comunicarea trebuie:
a) sa foloseasca termenii, citatele si referirile la testele tehnice si stiintifice intr-o maniera
corespunzatoare si corecta, care sa poata fi demonstrata si substantiata pe toata perioada
comunicarii;
b) sa prezinte datele statistice si sursa acestora fara a exagera validitatea afirmatiilor privind
produsul;

c) sa foloseasca vocabularul si terminologia stiintifica in asa fel incat sa nu sugereze in mod fals ca
afirmatia privind produsul are sustinere stiintifica.
Art.3 -Testimoniale
3.1 - Comunicarea trebuie sa nu contina sau sa se refere la testimoniale, recunoasteri sau afirmatii de
sustinere, daca nu sunt autentice, verificabile, relevante si bazate pe documente de substantiere.
In comunicare trebuie sa nu fie folosite testimoniale si recunoasteri care au devenit anacronice.
Art.4 - Garantii
Comunicarea trebuie sa nu afirme sau sa sugereze in mod fals ca garantia sau orice alta expresie cu
acelasi sens ofera consumatorilor drepturi suplimentare celor prevazute de lege.
Art.5 - Substantiere
5.1 - Anuntatorul trebuie sa fie in masura sa probeze veridicitatea datelor, descrierilor, afirmatiilor,
ilustrarilor si testimonialelor folosite in publicitate. Probele trebuie sa fie actuale, relevante si
documentate.
5.2 - La cerere, aceste informatii trebuie puse la dispozitia RAC.
Art.6 - Responsabilitatea sociala
6.1 - Comunicarea trebuie sa nu contina nicio forma de discriminare sau ofensa pe criterii sociale,
politice, de rasa, nationalitate, sex, varsta, religie, origine, etnie, dizabilitate sau orientare sexuala
etc.
6.2 - Comunicarea trebuie sa respecte demnitatea umana sub toate aspectele.
6.3 - Comunicarea trebuie sa nu contina afirmatii sau reprezentari care sa incite la violenta verbala,
psihica sau fizica.
6.4 - Comunicarea trebuie sa evite exploatarea fricii, suferintei si a superstitiei, cu exceptia cazurilor
in care acest lucru se justifica.
6.5. - Comunicarea trebuie sa nu incite si nici nu trebuie sa para a sustine si a incuraja la
nerespectarea legii sau a bunelor moravuri.

Art.7 - Comunicarea destinata copiilor


7.1 - Comunicarea destinata copiilor trebuie sa nu exploateze credulitatea si lipsa de experienta a
acestora.
7.2 - Comunicarea destintata copiilor trebuie sa nu minimizeze informatiile referitoare la nivelul
abilitatilor sau varsta necesara folosirii unui produs sau ale beneficiilor acestuia.
7.3 - Comunicarea destinata copiilor trebuie sa nu exagereze adevarata dimensiune, valoare, natura,
fiabilitate sau performanta a produsului.
7.4 - In comunicarea destinata copiilor un produs care este parte a unui ansamblu trebuie semnalat
in mod clar ca atare, ca si mijloacele prin care se pot obtine celelalte elemente ale ansamblului.
7.5 - Indicatiile de pret trebuie sa nu induca copiilor o perceptie eronata a valorii reale a produsului
(ca de exemplu numai).
7.6 - Comunicarea destinata copiilor trebuie sa nu contina nicio afirmatie sau reprezentare care sa
riste sa cauzeze acestora vreun prejudiciu de natura fizica sau morala.
7.7 - Comunicarea destinata copiilor trebuie sa nu prezinte copii in situatii periculoase sau angajati in
activitati daunatoare lor sau altora.
7.8 - Comunicarea destinata copiilor trebuie sa nu ii incurajeze sa desfasoare activitati periculoase,
riscante sau sa le induca un comportament antisocial.
7.9 - Comunicarea destinata copiilor trebuie sa nu submineze autoritatea, responsabilitatea sau
valorile social-culturale ale familiei sau educatorilor.
7.10 - Comunicarea destinata copiilor trebuie sa nu-i indemne pe acestia sa-si convinga parintii sau
alti adulti sa le cumpere produse.
7.11 - Comunicarea destinata copiilor care invita la contactarea directa a anuntatorului trebuie sa
contina explicit recomandarea de a obtine acordul parintelui sau a altui adult responsabil.
7.12 - Comunicarea destinata copiilor trebuie sa nu sugereze ca detinerea sau folosirea unui produs
va oferi copilului un avantaj fizic, moral sau social asupra celorlalti copii sau ca lipsa acelui produs va
avea efect opus.

Art.8 Siguranta
8.1 - Comunicarea trebuie, cu exceptia cazurilor justificate de motive educationale sau sociale, sa nu
contina descrieri sau reprezentari ale unor situatii posibil periculoase, riscante sau care arata
neglijarea masurilor de siguranta sau sanatate publica.
8.2 - Instructiunile de folosire trebuie sa includa avertizari de siguranta precum si informatii
suplimentare acolo unde este cazul.
8.3 - In comunicare, copiii trebuie reprezentati sub supravegherea adultului atunci cand un produs
sau o activitate implica un risc de siguranta.
Art.9 - Reproducerea, confuzia si exploatarea
9.1 - Comunicarea trebuie sa nu reproduca in tot sau in parte sau sa imite in mod evident si deliberat
o alta comunicare apartinand altui anuntator.
9.2 - Comunicarea trebuie sa nu incalce drepturile de proprietate industriala si intelectuala, cum ar
fi: patente, marci verbale sau combinate, sloganuri comerciale, desene si modele industriale,
denumiri comerciale, drepturi de autor, numele ori campania de comunicare a altei firme, companii
sau institutii etc, si nici sa foloseasca elemente care identifica in mod explicit alte marci sau produse.
9.3 - Daca in comunicarea realizata de un anuntator se foloseste un produs, o marca sau un alt
element de comunicare identificabil ca fiind al unui tert, este necesara o intelegere prealabila intre
aceste parti, respectiv cu titularul marcii.
9.4 - Nu se considera incalcari ale Art. 9.2 si 9.3 cazurile in care se folosesc produse, marci sau alte
elemente identificabile ca fiind ale unui tert in cadrul comunicarii comparative, asa cum este definita
la Art. 10 din Cod.
Art.10 - Comparatia
Comparatia in comunicare este permisa in cazul in care indeplineste urmatoarele conditii:
a) nu este inselatoare, potrivit dispozitiilor Articolului 1.3 din Codul RAC;
b) compara bunuri sau servicii care raspund acelorasi nevoi ori sunt destinate acelorasi scopuri;
c) compara, in mod obiectiv, una sau mai multe caracteristici esentiale, relevante, verificabile si
reprezentative ale respectivelor bunuri ori servicii, care pot include si pretul;

d) nu discrediteaza sau denigreaza marcile, denumirile comerciale, alte semne distinctive, bunuri,
servicii, activitati ori situatia unui concurent;
e) in cazul produselor cu denumire de origine se refera, in fiecare caz, la produse cu aceeasi
denumire;
f) nu profita in mod neloial de reputatia unei marci, a unei denumiri comerciale sau a altor semne
distinctive ale unui concurent ori a denumirii de origine a produselor concurente;
g) nu prezinta bunuri sau servicii ca imitatii ori reproduceri ale bunurilor sau serviciilor purtand o
marca ori o denumire comerciala protejata;
h) nu creeaza confuzie intre comercianti, intre cel care isi face publicitate si un concurent sau intre
marci, denumiri comerciale, alte semne distinctive, bunuri ori servicii ale celui care isi face publicitate
si cele ale unui concurent.
Art.11 - Denigrarea
Denigrarea persoanelor, organizatiilor, companiilor, activitatilor comerciale si industriale, profesiilor,
a produselor, elementelor de marketing sau a altor elemente asociate acestora, chiar fara a fi
mentionate explicit, este interzisa.
Art.12 - Protejarea intimitatii
12.1 - Comunicarea trebuie sa nu infatiseze persoane private sau publice ori sa faca referire la
acestea fara acordul lor.
12.2 - Comunicarea trebuie sa nu faca referire la elementele de patrimoniu apartinand unei persoane
fizice sau juridice fara permisiunea sa.
Art.13 Identitatea si Identificarea
13.1 - Identitatea anuntatorului sau a produsului trebuie sa fie evidenta. Acest lucru nu se aplica
comunicarilor care au ca scop atragerea atentiei asupra unor comunicari ulterioare, de tip teaser.
13.2 - Cand este relevant, comunicarea trebuie sa includa datele de contact ale anuntatorului.
13.3 - Comunicarea comerciala trebuie sa fie clar diferentiata, indiferent de forma sau mediul in care
e folosita.
13.4 - Cand o comunicare apare intr-un mijloc de informare in masa cu continut editorial sau de stiri,
aceasta trebuie sa fie reprezentata astfel incat sa poata fi recunoscuta ca atare.

13.5 - Comunicarea trebuie sa nu fie disimulata in cercetare de marketing, studiu de piata, studiu de
consumator etc.
Art.14 - Respectarea mediului inconjurator
14. 1 - Comunicarea trebuie sa nu incurajeze actiuni impotriva legii sau a normelor general admise de
respectare a mediului inconjurator.
14.2 - Semnele sau simbolurile referitoare la protectia mediului sau la sisteme de colectare, precum
si mesajele avand ca subiect mediul inconjurator si reducerea poluarii pot fi folosite in comunicare
numai daca sursa acestora este clar indicata sau identificabila, nu exista riscul confuziei privind sensul
acestora si pot fi substantiate de catre anuntator. Aceste semne si simboluri nu trebuie folosite astfel
incat sa sugereze aprobarea oficiala sau certificarea de catre terti, daca aceasta aprobare sau
certificare nu exista.
14.3 - Intr-o comunicare afirmatiile legate de mediu nu trebuie sa sugereze ca se refera la mai multe
stadii din ciclul de viata al unui produs sau la mai multe din proprietatile produsului decat poate fi
sustinut prin dovezi. Anuntatorul trebuie sa specifice clar la care dintre stadii sau proprietati face
referire in comunicare.
14.4 - Cand o afirmatie se refera la reducerea unor componente sau elemente care au impact asupra
mediului, anuntatorul trebuie sa specifice clar care componente sau care elemente au fost reduse.
Art.15 - Comunicare politica
Prezentul Cod nu se aplica comunicarii ce are scopul de a informa sau influenta electoratul in
procesul electoral sau in referendumuri.

CAPITOLUL II REGULI SPECIALE


A) SISTEME DE VANZARI
Art.16 - Preturi
16.1 - Daca pretul este mentionat intr-o comunicare, acesta trebuie sa se refere strict la produsul
descris sau promovat prin comunicarea respectiva.

16.2 - Daca durata unei oferte de pret nu este precizata, atunci pretul trebuie mentinut pe toata
durata campaniei de comunicare a acesteia.
16.3 - Indiferent daca plata pentru o oferta se face integral sau in rate, pretul si termenii de plata
trebuie sa fie clar specificati in oferta, impreuna cu mentionarea oricaror taxe suplimentare (cum ar fi
taxele postale, de livrare etc) si, atunci cand este posibil, valoarea acestor taxe.
Art.17 - Oferte gratuite
17.1 - O oferta poate fi descrisa ca fiind gratuita numai atunci cand consumatorul, in cazul participarii
la campania promotionala anuntata, plateste cel mult:
a) costul participarii la promotie (ca de ex: taxa postala curenta, taxa unui apel telefonic cu tarif
normal, costul normal aferent trimiterii unui email, daca este cazul, sau tariful normal al unui SMS);
b) costul, incluzand si cheltuielile accidentale, ale oricarei calatorii a consumatorului, daca acesta
ridica produsul oferit gratuit.
17.2 - Termenii gratis/gratuit, cadou, fara costuri sau altii asemenea pot fi folositi doar daca:
a) oferta nu implica nicio obligatie sau
b) singura obligatie de plata o reprezinta costurile mentionate la Articolul 17.1 sau
c) in combinatie cu achizitionarea altui produs nu implica marirea pretului produsului respectiv ca sa
includa total sau partial costul ofertei.
17.3 - Costurile care ii revin consumatorului, altele decat cele indicate mai sus in mod expres, pentru
oferta gratuita, trebuie sa fie specificate in mod clar si trebuie sa includa si eventualele cheltuieli
suplimenare de livrare, ambalare si manipulare.
17.4 - In cazul in care o oferta se face pentru un produs si, pentru a beneficia de aceasta, trebuie
achizitionat un anumit numar de produse, aceasta informatie trebuie clar indicata.
17.5 - Daca o oferta se refera la doua sau mai multe produse, din care doar unul este gratuit, trebuie
sa se indice clar consumatorului care este gratuit si care trebuie platit.
17.6 - O testare de proba nu trebuie descrisa ca fiind gratuita daca consumatorul trebuie sa
plateasca costul returnarii produselor, cu exceptia cazului in care aceasta informatie este specificata
in mod clar in oferta facuta consumatorului.

17.7 - Daca in cadrul unei promotii sunt distribuite nesolicitat esantioane de produse sau cadouri,
trebuie specificat clar consumatorului ca nu are nicio obligatie sa le plateasca sau sa le returneze.
Art.18 - Disponibilitatea produselor
Atunci cand disponibilitatea unora sau a tuturor produselor promovate este limitata, acest lucru
trebuie mentionat in respectiva comunicare.
Art.19 - Vanzarea pe credit
19.1 - Comunicarea ce are ca subiect vanzarea pe credit trebuie sa indice cu buna intentie si in mod
clar termenii si conditiile de creditare.
19.2 - Orice informatie necesara consumatorului pentru a putea intelege costul total, dobanda si
termenii oricarei alte forme de credit trebuie furnizate fie in oferta, fie atunci cand este realizata
creditarea.
Art. 20 - Vanzarea la distanta
20.1 - Comunicarea pentru vanzarile la distanta trebuie sa contina clar numele intreg si adresa
completa ale anuntatorului (si ale furnizorului, daca acesta este diferit).
20.2 - Comunicarea pentru vanzarile la distanta care solicita plata inainte ca produsul sa fie primit si
care contine mecanisme de raspuns in scris trebuie sa contina, de asemenea, adresa completa a
anuntatorului (si a furnizorului, daca acesta este diferit). Comunicarea ce contine numai mecanisme
de raspuns telefonic si/sau prin email trebuie sa contina si numarul de telefon si/sau adresa de email
a anuntatorului (si al furnizorului, daca acesta este diferit). In conditiile in care plata se face
electronic este necesara mentionarea conditiilor de securitate a platii.
20.3 - Publicitatea prin fax sau apeluri automate trebuie sa contina numele intreg si adresa valabila
sau un numar de telefon gratuit sau cu tarif normal al anuntatorului la care consumatorul sa poata
trimite /comunica cererea de a fi sters din baza de date.
20.4 - Folosirea telefonului in comunicarea comerciala:
a) Apel telefonic primit operatorul care suna un consumator trebuie sa:
a.1) specifice imediat numele anuntatorului pe care il reprezinta;
a. 2) specifice clar scopul convorbirii;

a. 3) termine convorbirea intr-un mod politicos atunci cand devine evident ca interlocutorul nu mai
este competent sau nu doreste sa accepte convorbirea sau este un copil (exceptie cazul in care
operatorul primeste acceptul unui adult pentru a continua convorbirea);
Exceptand cazul in care corespondentul a cerut expres altceva, aceste convorbiri trebuie facute pe
parcursul orelor care sunt in general considerate ca rezonabile pentru destinatar.
b) Daca un operator apeleaza un consumator care poseda un aparat telefonic ce permite
identificarea apelantului, consumatorul trebuie sa poata identifica numarul care il suna;
c) Pentru toate apelurile telefonice inainte ca operatorul sa incheie convorbirea acesta trebuie sa
se asigure ca interlocutorul este informat si in cunostinta de cauza cu natura intelegerii incheiate si
cu orice actiune care va urma dupa terminarea convorbirii;
d) In cazul in care convorbirea nu duce la o vanzare imediata, ci la un contact viitor cu anuntatorul
sau prelucrarea unor date cu caracter personal ale acestuia, atunci operatorul trebuie sa-l informeze
pe consumator de acest lucru;
e) Daca informatia furnizata de consumator va fi folosita pentru orice scopuri non-evidente (un scop
care nu este dezvaluit) atunci operatorul trebuie sa explice acest scop consumatorului in concordanta
cu reglementarile privind protectia datelor personale;
f) Daca in urma unei convorbiri rezulta o comanda, anuntatorul este obligat sa il infomeze pe
consumator ca are dreptul sa primeasca o confirmare in format scris sau pe suport durabil a
termenilor contractului in timp util, nu mai tarziu de data livrarii produsului sau a datei de incepere a
prestarii serviciului. Confirmarea trebuie sa includa toate informatiile specificate privind dreptul la
retragere, identitatea vanzatorului si dupa caz orice alta informatie relevanta pentru o vanzare la
distanta;
g) Monitorizarea si inregistrarea convorbitilor telefonice facute in scopuri comerciale trebuie sa fie
efectuate cu masuri corespunzatoare de siguranta pentru a putea verifica continutul convorbirii,
pentru a confirma o tranzactie comerciala, pentru scopuri de instruire si controlul calitatii. Operatorii
si consumatorii trebuie informati de posibilitatea inregistarii de la inceperea convorbirii. Nicio
inregistrare nu se va face publica fara acceptul prealabil al ambilor interlocutori;
h) Nu este permisa contactarea telefonica in scopuri comerciale a persoanelor ale caror numere de
telefon nu sunt publice, cu exceptia cazului in care consumatorul a furnizat numarul anuntatorului
sau operatorului respectiv in acest scop.

Art. 21 - Comunicarea transmisa prin media digitale


21.1 - Comunicarea transmisa prin email trebuie sa fie clar identificata ca atare, prin subiect, fara a fi
nevoie ca mesajul sa fie deschis. Subiectul mesajului trebuie sa nu fie inselator, iar natura comerciala
a mesajului nu trebuie sa fie ascunsa.
21.2 - Atunci cand o comunicare transmisa prin media digitale are un caracter publicitar, nu poate fi
folosita nicio tehnica in masura de a ascunde factorii ce ar putea influenta decizia consumatorului
(ex: pretul, termeni si conditii de vanzare etc).
21.3 - Pasii premergatori lansarii unei comenzi de achizitie, semnarii unui contract sau unui
angajament trebuie sa contina informatii complete si corecte privind termenii tranzactiei. In cazul in
care i se cer date pentru completarea unui ordin de comanda, consumatorul trebuie sa aiba
posibilitatea de a verifica acuratetea datelor introduse inainte de a lansa, efectiv, comanda.
21.4 - Comunicarea trimisa prin media digitale trebuie sa includa un mecanism clar si transparent
care sa permita consumatorului sa isi exprime optiunea de a nu mai primi astfel de mesaje in viitor.
Aceste mecanisme de dezabonare trebuie sa fie usor de identificat, usor de inteles, usor de folosit si
sa permita dezabonarea rapida.
21.5 - Comunicarea prin email sau telefon mobil trebuie sa contina numele intreg si adresa valabila
(de exemplu, o adresa de email) ale expeditorului, unde consumatorul sa poata trimite cererea de a
iesi din baza de date.
21.6 - Comunicarea transmisa prin media online de tip pop-up trebuie sa permita consumatorului
inchiderea mesajului de o maniera facila din punct de vedere vizual si temporal, astfel incat sa nu
interfereze cu continutul editorial al paginii vizitate.
Art.22 - Distribuirea nesolicitata de bunuri
22.1 - Comunicarea asociata cu practica trimiterii de produse nesolicitate consumatorilor pentru care
se solicita ulterior plata (vanzarea inertiala), inclusiv afirmatiile sau sugestiile prin care destinatarilor
li se cere sa accepte si sa plateasca pentru astfel de produse trebuie evitata.
22.2 - Comunicarea ce solicita un raspuns care reprezinta o comanda ce va implica o plata (de
exemplu: aparitia intr-o publicatie), trebuie sa fie clar exprimata.

22.3 - Comunicarea ce solicita o comanda trebuie sa nu fie prezentata intr-o forma care poate fi
confundata cu o factura, sau altfel spus care sugereaza fals o plata scadenta.
Art.23 - Comunicarea ofertelor speciale
23.1 - Comunicarea care se refera la oferte speciale trebuie sa precizeze clar si accesibil in ce consta
avantajul acelei achizitii, conditiile de participare (daca este cazul), ca si termenul de expirare a
ofertei. Nu este obligatorie mentionarea acestor precizari in cazul comunicarii de pe ambalajele
produselor participante in respectiva oferta speciala.
23.2 - Comunicarea care se refera la vanzarile de o singura zi, oportunitatile de afaceri si altele
asemenea trebuie sa contina numele intreg al anuntatorului si adresa locului de desfasurare a
vanzarii promotionale.
23.3 - Anuntatorul trebuie sa informeze consumatorul asupra modului de accesare a promotiei cu
premii, precum si a conditiilor de acordare a premiilor, a mijloacelor de informare in masa sau a
locului in care urmeaza sa fie anuntate rezultatele.
23.4 - Costurile care ii revin consumatorului pentru premiu trebuie sa fie specificate in mod clar si sa
includa si eventualele cheltuieli aditionale de livrare, ambalare si manipulare.
Art.24 - Plasarea de produse
24.1 - In practica plasarii de produse sunt recunoscute si acceptate urmatoarele modalitati de
utilizare a produsului: manuire (actorul atinge produsul), expunere implicita (actorul foloseste
produsul), expunere statica (produsul exista in cadru), garderoba (actorul poarta produsul),
verbalizare (actorul mentioneaza produsul sau marca), verbalizare si manuire (actorul mentioneaza si
atinge produsul).
24.2 - Plasarea de produse trebuie sa nu incurajeze in mod direct cumprarea sau nchirierea de
produse, mai ales prin meniuni exprese cu caracter promoional la produsele respective. Plasarea
de produse trebuie sa nu scoata in evidenta in mod exagerat produsele in cauza.
B) CATEGORII DE PRODUSE
Art.25 - Bauturi alcoolice
25.1 - Comunicarea pentru bauturile alcoolice nu trebuie sa intre in contradictie cu nevoia societatii
de a reprezenta modele de consum care incurajeaza consumul moderat si responsabil al unor astfel
de produse.

25. 2 - Comunicarea la bauturile alcoolice trebuie:


a) sa nu incurajeze consumul exagerat sau abuzul de bauturi alcoolice;
b) sa nu sugereze ca bauturile alcoolice sunt dotate cu proprietati terapeutice sau ca au un efect
stimulativ, sedativ; prevederea nu se aplica produselor cu o concentratie alcoolica de maximum
1,2%.
c) sa nu sugereze ca bauturile alcoolice pot rezolva probleme personale;
d) sa nu infatiseze minori sau femei insarcinate consumand bauturi alcoolice;
e) sa nu prezinte situatii de dependenta de alcool;
f) sa nu prezinte in mod pozitiv dependenta de alcool sau sa nu prezinte o imagine negativa despre
abstinenta;
g) sa nu faca asocierea intre consumul de bauturi alcoolice si conducerea oricaror autovehicule sau
manuirea unor unelte ce necesita o manipulare atenta, activitati riscante sau indemanare
profesionala;
h) sa nu prezinte procentul de alcool continut, in sine, drept un atribut pozitiv al produsului;
i) sa nu creeze confuzie asupra procentului de alcool continut de produs;
j) sa nu sugereze ca un procent scazut de alcool continut inseamna un risc diminuat al efectelor
negative ale consumului;
k) sa nu creeze publicului convingerea ca faptul de a consuma bauturi alcoolice ar duce la
imbunatatirea performantelor fizice si/sau intelectuale sau ca lipsa de consum al acestor produse ar
provoca o inferioritate fizica si/sau intelectuala;
l) sa nu creeze publicului convingerea ca exista o legatura intre consumul de bauturi alcoolice si
succesul social, sexual sau profesional.
25.3 - Este interzisa comunicarea pentru bauturile alcoolice in care se prezinta comportamente sau
atitudini violente, agresive ori antisociale.
25.4 - Comunicarea pentru bauturile alcoolice nu va prezenta persoane consumand alcool daca
acestea nu sunt, actioneaza si par, in limite rezonabile, a avea varsta de peste 25 de ani.

25.5 - In cazul comunicarii pentru bere, prevederile prezentului articol se completeaza cu prevederile
din ANEXA 1, Reguli de Comunicare Comerciala Responsabila privind Berea.
25.6 - In cazul comunicarii pentru bauturile alcoolice, prevederile prezentului articol se completeaza
cu prevederile din ANEXA 3, Codul Forumului Roman pentru Consum Responsabil de Alcool.
Art.26 - Produse cosmetice si de igiena personala
26.1 - Comunicarea referitoare la produsele cosmetice si de igiena personala trebuie sa nu-l faca pe
consumator sa creada ca respectivele produse au alte utilizari dacat acelea de a fi folosite in scopul
pentru care au fost create.
26.2 - Comunicarea poate prezenta aceste produse ca avand caracteristici suplimentare care
contribuie la prevenirea anumitor conditii patologice, cu conditia ca produsele sa fie special
formulate in acest sens.
26.3 - Sub nicio forma comunicarea nu trebuie sa ii faca pe consumatori sa creada ca pot inlocui
medicamentele, asistenta medicala sau tratamentele cu produsele cosmetice sau de igiena
personala.
Art.27 - Produsele pentru nevoi nutritionale speciale
Produsele pentru nevoi nutritionale speciale includ: alimente destinate sugarilor si copiilor de varsta
mica, alimente destinate unor scopuri medicale speciale si inlocuitorii unei diete pentru controlul
greutatii.
27.1 - Comunicarea la produsele pentru nevoi nutritionale speciale trebuie realizata intr-o maniera
care sa nu impinga consumatorul catre o greseala nutritionala.
27.2 - Comunicarea la produsele pentru nevoi nutritionale speciale poate fi sustinuta de
recomandarile sau aprobarile date de asociatii nationale de personal in domeniul medical, nutritional
sau alimentar si organizatii filantropice din domeniul sanatatii.
27.3 - Comunicarea la produsele pentru nevoi nutritionale speciale care se refera la sugari trebuie sa
se realizeze doar la produsele destinate copiilor peste varsta de 6 luni.
Art.28 - Comunicarea pentru medicamente, suplimente alimentare, tratamente curative si metode
alternative de vindecare
28.1 - Comunicarea pentru medicamentele si tratamentele medicale comercializate in baza unei
prescriptii medicale este interzisa.

28.2 - Comunicarea pentru medicamente trebuie s susin folosirea raional a acestora, s le


prezinte n mod obiectiv, fr a le exagera calitile terapeutice. Comunicarea trebuie sa nu sa
sugereze ca un medicament sau ingredient activ are vreun merit, calitate sau proprietate speciala,
daca acest lucru nu poate fi dovedit stiintific.
28.3 - Comunicarea pentru medicamentele care nu necesita prescriptie medicala (OTC), pentru
suplimentele alimentare, tratamentele curative si metodele alternative de vindecare trebuie :
a) sa nu sugereze ca produsul nu determina efecte secundare;
b) sa nu sugereze ca produsul nu prezinta riscuri de toxicitate sau riscuri de dependenta;
c) sa nu sugereze ca efectele unui produs sunt mai bune sau echivalente cu acelea ale altui
medicament, substanta activa sau tratament medical, daca nu exista o sustinere stiintifica pentru
aceasta afirmatie;
d) sa nu sugereze ca siguranta sau eficacitatea produsului respectiv se datoreaza faptului ca ar fi un
produs natural;
e) sa nu sugereze ca o consultatie medicala sau o interventie chirurgicala nu sunt necesare sau sa nu
incite la o eventuala autodiagnosticare gresita;
f) sa nu sugereze ca efectul tratamentului cu produsul respectiv este garantat;
g) sa nu sugereze ca starea normala de sanatate a subiectului poate fi imbunatatita doar prin
utilizarea produsului respectiv;
h) sa nu sugereze ca sanatatea consumatorului poate fi afectata in lipsa administrarii acelui produs;
exceptie face comunicarea la campanile de vaccinare;
i) sa nu se adreseze direct minorilor;
j) sa nu se foloseasca de recomandarile oamenilor de stiinta, ale profesionistilor in domeniul medical
sau ale persoanelor publice, precum si de faptul ca un produs a primit autorizatie de vanzare;
k) sa nu faca referire la modalitatile de vindecare intr-o maniera necorespunzatoare, inselatoare;
l) sa nu compare medicamentele cu produse alimentare, cosmetice sau alte produse de consum;
m) sa nu foloseasca reprezentari necorespunzatoare, inselatoare sau impresionante ale schimbarilor
suferite de corpul uman cauzate de boli, raniri sau de actiunea unui produs medicamentos, supliment
alimentar, tratament curativ sau metoda alternativa de vindecare.

28.4 - Comunicarea pentru suplimente alimentare, tratamente curative si metode alternative de


vindecare trebuie sa includa frazele de risc recomandate de reglementarile specifice in vigoare.
28.5 - Nu se vor atribui suplimentelor alimentare proprietati de prevenire, tratare sau de vindecare a
bolilor si nu se vor face referiri la astfel de proprietati. Nu se vor atribui suplimentelor alimentare
proprietati pe care acestea nu le poseda.
28.6 - Publicitatea la suplimente alimentare trebuie sa nu includa afirmatii directe sau care sa induca
ideea ca un regim alimentar variat si echilibrat nu poate asigura cantitati adecvate de nutrienti in
general.
28.7 In cazul publicitatii pentru suplimente alimentare, prevederile prezentului articol se
completeaza cu prevederile din Anexa la Cod Bune Practici in Etichetarea si Publicitatea
Suplimentelor Alimentare.
Art.29 - Cursuri de instruire, oferte de angajare sau de colaborare in afaceri si metode de predare
sau studiu
29.1 - Comunicarea trebuie realizata astfel incat sa nu creeze confuzie intre ofertele de angajare,
ofertele de colaborare in afaceri, cursurile de instruire si metodele de predare sau de studiu.
29.2 - Comunicarea legata de cursurile de instruire si metodele de predare sau studiu trebuie sa
includa sau sa faca trimitere clara la conditiile de inscriere, participare sau absolvire.
29.3 - Comunicarea legata de cursurile de instruire si metodele de predare sau studiu trebuie sa nu
contina promisiuni pentru un loc de munca decat daca acesta este garantat in mod ferm si nici sa
exagereze oportunitatile de angajare sau de salarizare pentru persoanele care urmeaza respectivele
cursuri sau adopta metodele propuse.
Art.30 - Tranzactii financiare si imobiliare
30.1 - Comunicarea menita a solicita sau a promova tranzactiile financiare, imobiliare si, in special,
tranzactiile pentru economisirea si investirea in proprietati mobiliare sau imobiliare trebuie sa
furnizeze informatii clare si complete pentru a nu induce in eroare publicul, astfel incat cel care
percepe mesajul, in pofida eventualei lipse de experienta, sa poata face o alegere in cunostinta de
cauza pentru utilizarea propriilor resurse.
30.2 - Comunicarea pentru tranzactiile financiare si imobiliare trebuie sa specifice clar ca valoarea
investitiei este variabila si daca nu este garantata poate sa creasca sau sa scada. Daca valoarea
investitiei este garantata, detaliile trebuie incluse in comunicarea comerciala.

30.3 - Prevederile acestor articole se aplica si comunicarii pentru servicii bancare, servicii financiare
non-bancare, servicii ale burselor de valori, fonduri de pensii si fonduri de asigurari; pentru acestea
din urma, daca este cazul, trebuie precizat ca este vorba despre o investitie.
Art.31 - Pachete de servicii turistice
Comunicarea pentru pachetele de servicii turistice trebuie sa ofere informatii suficiente, complete,
corecte si usor de inteles pentru un consumator mediu si sa indice sursa suplimentara de informare,
mai ales in cazul informatiilor legate de serviciile si/sau produsele incluse in tariful comunicat.
Art.32 - Jocuri, jucarii si produse educative pentru copii
32.1 - Comunicarea aferenta jocurilor, jucariilor si produselor educative pentru copii trebuie sa nu
induca in eroare asupra:
a) naturii, caracteristicilor, performantelor si dimensiunilor produsului;
b) gradului de abilitate necesar pentru a folosi produsul;
c) sumei ce trebuie cheltuita, mai ales cand este vorba despre cumpararea de produse
complementare pentru a face produsul sa functioneze.
32.2 - In nici un caz aceasta comunicare nu trebuie sa minimizeze pretul produsului sau sa sugereze
ca achizitionarea acestuia este, in mod normal, accesibila bugetului oricarei familii.
Art.33 - Comunicarea cu caracter social
33.1 - Pentru o intelegere clara si o identificare usoara, comunicarea cu caracter social (inclusiv
publicitatea apel) trebuie sa cuprinda numele anuntatorului, cat si obiectivul social care trebuie atins.
33.2 - In cazul comunicarii sociale care este legata de o initiativa de promovare comerciala, se va
preciza suma sau procentajul destinat scopului social.
33.3 - In orice caz, comunicarea cu caracter social nu poate:
a) sa aiba un scop exclusiv comercial;
b) sa exploateze suferinta umana, aducand astfel atingere demnitatii oamenilor;
c) sa recurga la fapte socante, de natura sa justifice solicitari exagerate sau sa induca sentimente de
teama sau anxietate;
d) sa ii faca pe cei care nu sunt de acord cu apelul sa se simta vinovati sau datori;

e) sa prezinte exagerat gradul si natura problemei sociale pentru care este realizat apelul;
f) sa supraestimeze valoarea exacta sau potentiala a contributiei populatiei la acea initiativa;
g) sa ceara bani de la minori.

CAPITOLUL III IMPLEMENTAREA CODULUI


Art.34 - Functionarea Comitetului Etic
34.1 - Evaluarea corecta a aplicarii si respectarii Codului de Practica in Publicitate este atributia
Comitetului Etic.
34.2 - Comitetul Etic se reuneste ori de cate ori este necesar.
34.3 - Comitetul Etic este compus din 5 membri, reprezentanti ai membrilor RAC si membri
independenti.
34.4 - In componenta Comitetului Etic pot intra persoane independente, ca membri permanenti,
aprobate nominal de Adunarea Generala a membrilor RAC.
34.5 Membrii RAC au prioritate in participarea la orice Comitet Etic, in defavoarea membrilor
independenti.
34.6 - Comitetul Etic adopta decizii prin vot majoritar.
34.7 - Exprimarea votului in cadrul Comitetului Etic se face in mod deschis.
34.8 - Fiecare membru are dreptul la un vot si obligatia sa se exprime pro sau contra.
34.9 - Dezbaterile Comitetului Etic sunt strict confidentiale.
34.10 - Membrii Comitetului Etic isi indeplinesc obligatiile in baza propriilor convingeri si nu in baza
reprezentarii intereselor membrilor RAC care au acceptat acest Cod.
Art.35 - Secretariatul
35.1 - Secretariatul RAC deserveste si Comitetul Etic.
35.2 - Secretariatul este reprezentat la reuniunile Comitetului Etic de Secretarul Executiv si/sau
Directorul Executiv.

35.3 - Secretariatul este obligat sa pastreze confidentialitatea materialelor, dezbaterilor si votului


individual.
Art.36 - Initierea si inregistratrea unei sesizari
36.1 - Orice persoana fizica sau juridica sau orice organism de stat poate sesiza RAC.
36.2 - Sesizarile depuse la RAC trebuie sa fie in forma scrisa si pot fi trimise inclusiv prin posta sau
email.
36.3 - Se recomanda ca sesizarile sa fie detaliate si argumentate (conform modelului publicat pe siteul RAC).
36.4 - Secretariatul inregistreaza sesizarile la data primirii acestora.
36.5 - In termen de 24 de ore de la inregistrarea sesizarii:
a) Consiliul Director este informat in legatura cu acest fapt;
b) este contactata partea vizata de sesizare, careia i se transmit textul sesizarii si documentatia
insotitoare si careia i se solicita sa precizeze, in termen de 48 de ore de la data solicitarii punctului de
vedere, pozitia oficiala in respectivul caz;
c) RAC recomanda solutionarea cazului pe cale amiabila.
36.6 - Orice membru al RAC poate initia autosesizarea RAC cu privire la o comunicare. Sesizarea este
adusa la cunostinta Secretariatului care va informa imediat Consiliul Director cu privire la caz.
Consiliul Director va decide, prin vot, daca se va organiza Comitet Etic care sa analizeze respectiva
comunicare.
36.7 - In situatia in care RAC se autosesizeaza, organizarea Comitetului Etic si analiza comunicarii
comerciale respective se fac conform aceleiasi proceduri.
Art.37 - Constituirea Comitetului Etic
37.1 - In termen de 24 de ore de la inregistrarea sesizarii:
a) Secretariatul informeaza Consiliul Director asupra inregistrarii sesizarii;
b) Secretarul Executiv transmite solicitarea de participare la sedinta Comitetului Etic;
c) Comitetul Etic se completeaza in ordinea primirii confirmarii de participare a membrilor RAC.

D) Membrii RAC vor fi impartiti in trei grupe, constituite astfel incat sa contina membri din domenii
diferite care sa poata participa la cazuri din cat mai multe domenii. Fiecare grupa participa succesiv la
sedintele Comitetului Etic.
37.2 - In termen de 48 de ore de la inregistrarea sesizarii:
a) Membrii Comitetului Etic isi afirma disponibilitatea/indisponibilitatea de a intra in componenta
Comitetului Etic respectiv; membrii Comitetului Etic au obligatia morala de a se abtine in cazul unui
eventual conflict de interese;
b) Secretariatul informeaza membrii RAC asupra componentei finale a Comitetului Etic;
c) in momentul stabilirii Comitetului Etic partile sunt informate asupra componentei acestuia si sunt
invitate sa participe la sedinta; partile nu sunt obligate sa dea curs invitatiei de a participa la sedinta
Comitetului Etic;
d) organizarea Comitetului Etic nu este conditionata de prezenta partilor la sedinta;
e) in cazul in care una dintre parti/partile considera ca un membru al Comitetului Etic se afla in
conflict de interese, la momentul anuntarii componentei Comitetului Etic aceasta/acestea pot cere
recuzarea membrului respectiv, insotind solicitarea de o argumentatie;
f) conflictul de interese poate fi invocat intr-una din urmatoarele situatii: persoana reprezinta un
membru RAC parte implicata in caz sau persoana reprezinta un membru RAC care se afla in stare de
concurenta cu una dintre partile implicate in caz;
g) cererea de recuzare este transmisa catre RAC si este adresata Consiliului Director;
h) pe baza analizei argumentatiei transmise, Consiliul Director va decide aprobarea sau respingerea
cererii de recuzare a respectivului membru al Comitetului Etic;
i) in cazul recuzarii unui membru al Comitetului Etic, Secretariatul RAC va contacta ceilalti membri in
vederea completarii acestuia;
j) se stabileste data reuniunii Comitetului Etic, care nu poate depasi patru zile de la data inregistrarii
sesizarii.

Art.38 - Documentarea cazurilor


38.1 - In termen de 24 de ore de la data inregistrarii sesizarii Secretariatul contacteaza partea vizata
de sesizare careia ii transmite textul sesizarii si documentatia primite si careia ii solicita pozitia
oficiala in legatura cu sesizarea respectiva in termen de 48 de ore de la data trimiterii solicitarii.
38.2 - In momentul stabilirii Comitetului Etic, membrii acestuia primesc intreaga documentatie
disponibila la acel moment. Ulterior, Secretariatul va transmite acestora si pozitia oficiala a partii
vizate de sesizare, precum si eventuale documente suplimentare.
38.3 - Secretariatul va transmite sesizarea si intreaga documentatie existenta membrilor Comitetului
Etic si numai acestora.
38.4 - Membrii Comitetului Etic primesc intreaga documentatie existenta referitoare la speta in cauza
si au obligatia de a pastra confidentialitatea materialelor, dezbaterilor si votului individual.
38.5 - Daca este necesara culegerea de dovezi suplimentare, Comitetul Etic se va adresa
Secretariatului care va actiona imediat si fara formalitati pentru obtinerea de dovezi si documente
suplimentare. Odata aceasta operatie realizata, Secretariatul va pune materialul la dispozitia
Comitetului Etic.
38.6 - In orice moment, Comitetul Etic poate solicita anuntatorului documente de natura sa sustina
veridicitatea datelor, descrierilor, declaratiilor, ilustratiilor si testimonialelor dintr-o comunicare.
Anuntatorul va pune la dispozitia RAC informatia si documentele solicitate in termenul stabilit de
Comitetul Etic.
38.7 - a) Comitetul Etic poate apela la persoane de specialitate independente pentru evaluarea
documentelor prezentate sau pentru audierea partilor;
b) Persoana de specialitate este propusa de Secretariat, parti sau membrii Comitetului Etic si
agreata/validata de ambele parti implicate; daca partile nu cad de comun acord asupra unei
persoane de specialitate, atunci aceasta va fi numita si aprobata de Comitetul Etic, evitandu-se
conflictul de interese;
c) Persoana de specialitate evalueaza informatiile prezentate, intocmeste un raport pe care-l
inainteza Comitetului Etic si/sau participa, daca este cazul, la reuniunea Comitetului Etic pentru a
oferi suport tehnic, fara a avea drept de vot;
d) Persoana de specialitate trebuie sa pastreze confidentialitatea informatiilor obtinute in acesta
calitate. Indeplinirea acestei obligatii va fi asigurata prin semnarea unui acord de confidentialitate.

Art.39 - Sedinta Comitetului Etic


39.1 - In termen de 48 de ore de la data inregistrarii sesizarii Secretariatul fixeaza data sedintei
Comitetului Etic, nu mai tarziu de 4 zile de la data inregistrarii sesizarii.
39.2 - In termen de maximum 4 zile de la data inregistrarii sesizarii, Secretariatul organizeaza sedinta
Comitetului Etic, asigurand prezenta celor cinci membri, si, dupa caz, a celor doua parti implicate in
caz si a persoanelor de specialitate mentionate la Art. 38.7.
39.3 - a) La sedinta Comitetului Etic sunt prezenti membrii Comitetului Etic si Secretarul Executiv al
RAC si/sau Directorul Executiv al RAC;
b) In cazul in care s-a solicitat unei persoane de specialitate evaluarea documentatiei, conform
Art.38.7, aceasta poate fi invitata la sedinta Comitetului Etic pentru a expune raportul intocmit.
Aceasta nu participa la dezbaterile Comitetului Etic;
c) In cazul audierii partilor de catre Comitetul Etic, reprezentantii acestora sunt invitati pe rand sa-si
expuna argumentatia. Ei nu participa la dezbaterile si la votul Comitetului Etic;
d) De asemenea, la sedinta Comitetului Etic poate participa orice alta persoana solicitata de
Comitetul Etic, cu conditia respectarii confidentialitatii sedintei si a neparticiparii la momentul
votarii/luarii deciziei.
39.4 - Comitetul Etic analizeaza comunicarea in integralitatea ei.
39.5 - In cazul in care Comitetul Etic va considera ca anumite aspecte, altele decat cele semnalate in
sesizare, pot incalca Codul, la cererea partii vizate si numai daca este cazul, Comitetul Etic poate
acorda acesteia un termen de 24 de ore in vederea sustinerii cu documente tehnice a veridicitatii
afirmatiilor cuprinse in comunicare ce nu au fost vizate de sesizare. Aceasta documentatie tehnica
suplimentara va fi transmisa Secretariatului RAC care o va pune imediat la dispozitia Comitetului Etic.
Comitetul Etic va analiza documentatia suplimentara si isi va putea exprima votul si prin email.
39.6 - In cazul unei sesizari care vizeaza o comunicare modificata in baza unei decizii RAC, analiza
acestor modificari este preferabil sa fie facuta de catre acelasi Comitet Etic, care se poate pronunta si
prin email.

Art.40 - Decizia Comitetului Etic


40.1 - a) In termen de 24 de ore de la adoptarea deciziei de catre Comitetul Etic, Secretariatul
transmite in scris decizia partilor implicate.
b) Atunci cand, conform deciziei Comitetului Etic, comunicarea contravine regulilor Codului,
Comitetul Etic invita partea vizata sa ia masuri pentru ca acea comunicare sa respecte prevederile
prezentului Cod;
c) Termenul de implementare a deciziei RAC este de cinci zile;
40.2 - a) Deciziile Comitetului Etic trebuie sa contina urmatoarele informatii:
sursa sesizarii;
obiectul sesizarii;
data inregistrarii;
structura care analizeaza sesizarea (Comitetul Etic)
data intrunirii Comitetului Etic;
hotararea Comitetului Etic cu motivarea acesteia, acolo unde este cazul;
prevederile Codului de Practica in Publicitate in baza carora s-a decis;
termenul de implementare a deciziei.
b) Termenul de implementare de urgenta: Comitetul Etic poate solicita implementarea de urgenta a
deciziei sale in mai putin de 5 zile de la data comunicarii deciziei atunci cand prejudiciile aduse de
respectiva publicitate consumatorilor sunt majore;
c) Comitetul Etic poate prelungi termenul de implementare la solicitarea partii vizate de decizia RAC
si numai din motive de natura logistica.
40.3 - In cazul unei solutionari pe cale amiabila, initiatorul sesizarii trebuie sa informeze RAC in scris
asupra stingerii cazului.
40.4 - Partile implicate nu pot folosi deciziile Comitetului Etic in scop publicitar.
40.5 - Secretariatul va indosaria si arhiva la sediul RAC deciziile Comitetului Etic, insotite de intreaga
documentatie existenta.

40.6 - Secretariatul asigura transmiterea, la cerere si cu aprobarea Consiliului Director, a


comunicatelor de presa referitoare la cazurile analizate de Comitetul Etic.
Art.41 - Termene
In sensul prezentului Cod, termenele stabilite incep sa curga de la ora 00:00 a zilei urmatoare celei in
care a fost efectuat actul de procedura. Zilele de sarbatoare legala si de repaus saptamanal sunt
interuptive in ceea ce priveste termenele din prezentul Cod, in sensul ca un termen inceteaza a mai
curge incepand cu ora 00:00 a zilei de sarbatoare legala sau a zilei de repaus saptamanal si reincepe a
curge de la momentul la care a fost intrerupt de la ora 00:00 a zilei lucratoare urmatoare.

CAPITOLUL IV DIVERSE
Art.42 - Codul devine subiect al modificarilor la recomandarea membrilor, cu aprobarea Adunarii
Generale si, in principiu, la intervale de cel putin 2 ani.
ART.43 Procedurile de modificare a Codului sunt supravegheate de Comitetul Tehnic, constituit din
reprezentanti ai membrilor RAC. Comitetul Tehnic elaboreaza forma finala a Codului, coroborand
toate eventualele sugestii de modificare aprobate de Adunarea Generala a RAC.

S-ar putea să vă placă și