Sunteți pe pagina 1din 11
LP 6 NERVUL AXILAR NERVUL AXILAR ÎN REGIUNEA AXILARĂ 1. patrulaterul humero-birondo-tricipital (Velpeau); 2.
LP 6
NERVUL AXILAR
NERVUL AXILAR ÎN REGIUNEA AXILARĂ
1. patrulaterul humero-birondo-tricipital (Velpeau); 2. muşchiul rotund mic; 3,9. capul lung al
muşchiului triceps brahial; 4. muşchiul biceps brahial; 5. muşchiul coracobrahial; 6. artera brahială
profundă; 7. nervul radial; 8. trigonul humero-rondo-tricipital; 10. artera brahială; 11. tendonul
muşchiului latissimus dorsi; 12. muşchiul rotund mare; 13. artera circumflexă a scapulei; 14.
muşchiul pectoral mare; 15. artera toraco-dorsală; 16. muşchiul pectoral mic; 17. muşchiul dinţat
anterior; 18. trigonul birondo-tricipital; 19. artera subscapulară; 20. artera toracică laterală; 21.
nervul radial; 22. fasciculul posterior; 23. vena axilară; 24. artera toracică supremă; 25. artera
toraco-acromială; 26. nervul axilar;

Nervul axilar (C5, C6)

A. Origine: fasciculul posterior al

plexului brahial.

B. Traiect şi raporturi. În axilă

are un traiect posterior şi lateral de

artera axilară. Străbate patrulaterul humero-birondo-tricipital (Velpeau) împreună cu artera circumflexă humerală posterioară şi ajunge în regiunea posterioară a umărului. Aici ocoleşte colul chirurgical al humerusului pe faţa profundă a muşchiului deltoid. C. Ramuri:

1.Ramura anterioară ocoleşte colul chirurgical al humerusului profund de muşchiul deltoid. Ea inervează partea anterioară a muşchiului deltoid. 2.Ramura posterioară inervează muşchiul rotund mic şi partea posterioară a muşchiului deltoid. După ce perforează fascia pe marginea posterioară a muşchiului deltoid se continuă cu nervul cutanat brahial lateral superior, care inervează tegumentul ce acoperă partea inferioară a muşchiului deltoid şi partea superioară a capului lung al muşchiului triceps brahial. 3.Ramuri articulare pentru articulaţia umărului

1

3.Ramuri articulare pentru articula ţ ia um ă rului 1 NERVUL AXILAR ÎN REGIUNEA POSTERIOAR Ă

NERVUL AXILAR ÎN REGIUNEA POSTERIOARĂ A UMĂRULUI

1. muşchiul supraspinos; 2. muşchiul infraspinos; 3. muşchiul

rotund mare; 4. trigonul birondo-tricipital; 5. capul lung al

muşchiului triceps brahial; 6. patrulaterul humero-birondo-tricipital;

7. artera circumflexă humerală posterioară; 8. trigonul humero-

rondo-tricipital; 9. nervul axilar; 10. capul lateral al muşchiului triceps brahial; 11. nervul cutanat brahial lateral şi superior; 12. nervul axilar şi ramurile sale pentru muşchiul deltoid; 13. muşchiul rotund mic; 14. muşchiul deltoid; 15. nerv pentru muşchiul rotund mic; 16. acromion;

NERVUL MUSCULOCUTAN

NERVUL MUSCULOCUTAN NERVUL MUSCULOCUTAN 1. artera axilar ă ; 2. fasciculul lateral al plexului brahial; 3,9.

NERVUL MUSCULOCUTAN 1. artera axilară; 2. fasciculul lateral al plexului brahial; 3,9. nervul musculocutan; 4. tuberculul mare al humerusului; 5. nerv pentru muşchiul coracobrahial; 6. nervul median; 7. capul scurt al muşchiului biceps brahial; 8. muşchiul biceps brahial; 10. artera brahială profundă; 11. artera brahială; 12. artera radială; 13. artera colaterală ulnară inferioară; 14. septul intermuscular medial; 15. capul medial al muşchiului triceps brahial; 16. artera colaterală ulnară superioară; 17. nervul ulnar; 18. fasciculul medial al plexului brahial; 19. procesul coracoid; 20. nervi pentru muşchiul biceps brahial; 21. nerv pentru muşchiul brahial; 22. nervul radial; 23. nerv cutanat antebrahial lateral;

Nervul

musculocutan

(C5,

C6,

C7)

   

A. Origine: fasciculul lateral al plexului brahial.

B.

Traiect şi raporturi

 

1.

Axilă. Nervul are un traiect spre

infero-lateral, apropiindu-se de muşchiul coracobrahial. Perforează muşchiul coracobrahial . 2. Loja anterioară a braţului. După ce străbate muşchiul coracobrahial, trece între acesta şi muşchiul biceps brahial, apoi între muşchiul biceps brahial şi muşchiul brahial. Ajunge în şanţul bicipital lateral.

brahial, apoi între mu ş chiul biceps brahial ş i mu ş chiul brahial. Ajunge în
 

3.

Şanţul bicipital lateral al fosei

cubitale. Nervul musculocutan perforează fascia antebraţului, medial de vena cefalică

continuându-se cu nervul cutanat antebrahial lateral.

C.

Ramuri:

 

1. Ramuri colaterale:

a. nervi pentru muşchiul coracobrahial b nervi pentru muşchiul biceps brahial c. nervi pentru muşchiul brahial d. ramuri articulare pentru articulaţia cotului 2. Ramuri terminale nervul musculocutan se continuă la nivelul şanţului bicipital lateral cu nervul cutanat antebrahial lateral care se divide în două ramuri:

a. ramura anterioară care trece posterior de vena cefalică şi coboară pe faţa antero-laterală a antebraţului, până la nivelul bazei eminenţei tenare. Inervează tegumentul feţei antero-laterale a antebraţului. b. ramura posterioară inervează tegumentul feţei postero-laterale a antebraţului

NERVUL MUSCULOCUTAN 1. muşchiul biceps brahial;2. muşchiul coracobrahial;3. artera brahială;4. artera brahială profundă;5. artera colaterală ulnară superioară;6. nervul median;7. vena bazilică;8. artera colaterală inferioară;9. nervul ulnar;10. muşchiul triceps brahial;

 

2

NERVUL CUTANAT BRAHIAL MEDIAL NERVUL CUTANAT ANTEBRAHIAL MEDIAL

CUTANAT BRAHIAL MEDIAL NERVUL CUTANAT ANTEBRAHIAL MEDIAL Nervul cutanat brahial medial (C8, T1) A. Origine :

Nervul cutanat brahial medial (C8, T1)

A. Origine: fasciculul medial al plexului brahial.

B. Traiect si raporturi. Nervul străbate axila anterior sau posterior

de vena axilară. Ajunge medial de vena axilară, se anastomozează cu nervul intercostal II, anastomoză numită nervul intercostobrahial. Coboară medial de vena bazilică şi la jumătatea braţului perforează fascia brahială apoi ajunge să inerveze tegumentul de pe faţa medială a braţului.

Nervul cutanat antebrahial medial (C8, T1)

A. Origine: fasciculul medial al plexului brahial

B. Traiect şi raporturi. Nervul este situat iniţial între artera axilară şi

vena axilară. Are un traiect descendent, medial de artera brahială şi perforează fascia brahială împreună cu vena bazilică la jumătatea braţului.

C. Ramuri:

1. Ramura anterioară coboară lateral de vena bazilică şi ajunge

să inerveze tegumentul feţei antero-mediale a antebraţului. 2. Ramura posterioară coboară medial de vena bazilică şi inerveză faţa postero-medială a antebraţului.

NERVUL CUTANAT ANTEBRAHIAL MEDIAL ŞI NERVUL CUTANAT ANTEBRAHIAL LATERAL

1. muşchiul deltoid; 2. muşchiul biceps brahial; 3. vena brahială medială; 4,13. nervul

cutanat antebrahial medial; 5. nervul cutanat antebrahial lateral; 6,18. vena cefalică; 7. vena

medio-cefalică; 8. vena mediană a antebraţului; 9,11. vena bazilică; 10. vena medio-bazilică;

12. nervul cutanat brahial medial; 14. nervul median; 15. muşchiul pectoral mare; 16. vena

axilară; 17. şanţul delto-pectoral;

3

NERVUL MEDIAN

NERVUL

ORIGINE

TRAIECT RAPORTURI

RAMURI ŞI TERITORIU

NERVUL MEDIAN

(C5, C6, C7, C8, T1)

se

desprinde din fasciculul lateral.

Rădăcina

laterală

Rădăcina

medială

se

desprinde

din

fasciculul

medial.

Iniţial în axilă nervul este situat anterior de artera axilară. La braţ încrucişează anterior artera brahială dinspre supero-lateral spre infero-medial. Trece prin şanţul bicipital medial împreună cu artera brahială . Ajunge printre cele două capete ale muşchiului rotund pronator în loja anterioară a antebraţului. Trece profund de muşchiul flexor superficial al degetelor şi ajunge în interstiţiul dintre muşchii flexor lung al policelui şi flexor profund al degetelor. Apoi străbate canalul carpian.

ramura pentru muşchiul rotund pronator ramura pentru muşchiul flexor radial al carpului ramura pentru muşchiul palmar lung ramura pentru muşchiul flexor superficial al degetelor ramuri articulare pentru articulaţia cotului nervul interosos anterior muşchiul flexor lung al policelui şi 1/2 laterală a muşchiului flexor profund al degetelor, muşchiul pătrat pronator ramuri pentru muşchiul abductor scurt al policelui , muşchiul flexor scurt al policelui (capul superficial) şi muşchiul opozant al policelui ramuri digitale palmare: nerv digital palmar propriu penrtu faţa laterală a policelui, nerv digital palmar comun pentru primul spaţiul interosos (se ramifică în doi nervi digitali proprii), nervul digital palmar comun pentru cel de al II-lea spaţiu interosos (se ramifică în doi nervi digitali proprii), nervul digital palmar comun pentru cel de al III-lea spaţiu interosos (se ramifică în doi nervi digitali proprii). * nervi digitali palmari proprii inervează tegumentul de pe faţa palmară a mâinii până la axul care trece prin degetul inelar. De asemenea inervează tegumentul de pe faţa dorsală a falangelor medie şi distală degetelor police, index şi ½ medius.

NERVUL MEDIAN ÎN AXILĂ 1. muşchiul biceps brahial; 2. muşchiul coracobrahial; 3. muşchiul pectoral mic;
NERVUL MEDIAN ÎN AXILĂ
1.
muşchiul biceps brahial; 2. muşchiul coracobrahial;
3.
muşchiul pectoral mic; 4. muşchiul pectoral mare;

5. muşchiul dinţat anterior; 6. muşchiul latissimus dorsi; 7. mănunchiul vasculo-nervos toracodorsal; 8. artera axilară, 9. nervul median; 10. vena axilară;

NERVUL MEDIAN LA BRAŢ 1. muşchiul biceps brahial;2. muşchiul coracobrahial;3. artera brahială;4. artera brahială profundă;5. artera colaterală ulnară superioară;6. nervul median;7. vena bazilică;8. artera colaterală inferioară;9. nervul ulnar;10. muşchiul triceps brahial;

4
4
NERVUL MEDIAN LA MÂN Ă 1. artera radial ă ; 2. artzera ulnar ă ;
NERVUL MEDIAN LA MÂN Ă 1. artera radial ă ; 2. artzera ulnar ă ;
NERVUL MEDIAN LA MÂN Ă 1. artera radial ă ; 2. artzera ulnar ă ;

NERVUL MEDIAN LA MÂNĂ 1. artera radială; 2. artzera ulnară; 3. arcul arterial palmar superficial; 4. artere digitale palmare comune;

NERVUL MEDIAN ÎN LOJA ANTERIOARĂ A ANTEBRAŢULUI 1. nervul radial; 2,12. artera ulnară; 3. muşchiul brahioradial; 4. artera radială; 5,17. muşchiul rotund pronator; 6,9. muşchiul flexor superficial al degetelor; 7,18. nervul median; 8. artera radială; 10. ramura dorsală a nervului ulnar; 11. muşchiul flexor profund al degetelor; 13,25. nervul ulnar; 14. capul profund al muşchiului rotund pronator; 15. muşchiul flexor ulnar al carpului; 16. muşchiul flexor radial al carpului; 19. artera brahială; 20. muşchiul biceps brahial; 21. muşchiul brahial; 22. nerv pentru muşchiul flexor profund al degetelor; 23. nerv pentru muşchiul flexor lung al policelui; 24. nervul interosos anterior;

NERVUL MEDIAN ÎN REGIUNILE CARPIANĂ ŞI PALMARĂ 1. radius; 2. artera radială; 3. ramura superficială a arterei radiale; 4. retinaculul flexorilor; 5. muşchiul abductor scurt al policelui; 6. muşchiul flexor scurt al policelui; 7. nerv digital palmar propriu pentru faţa laterală a policelui; 8. muşchiul opozant al policelui; 9. muşchiul flexor lung al policelui; 10. nerv digital palmar propriu pentru faţa medială a policelui; 11. muşchiul adductor al policelui (capul transvers);

12. arcul arterial palmar

superficial; 13. nerv digital palmar propriu pentru faţa laterală a indexului; 14,17,19,23. tendoanele muşchiului flexor superficial al degetelor; 15. nerv digital palmar propriu pentru faţa medială a indexului; 16,18, 21, 24. arterele digitale

palmare comune; 20. nerv digital palmar propriu pentru faţa medială a inelarului; 22. nerv digital palmar propriu pentru faţa laterală a degetului mic; 25. muşchiul abductor al degetului mic;

26. nerv digital palmar

propriu pentru faţa medială a degetului mic; 27. ramura profundă a arterei ulnare; 28. osul pisiform; 29. nervul ulnar; 30. muşchiul flexor ulnar al carpului; 31. tendoanele muşchiului flexor superficial al degetelor; 32. tendoanele muşchiului flexor profund al degetelor; 33. ulna; 34. nervul median; 35. tendonul muşchiului flexor lung al policelui; 36. artera ulnară;

NERVUL MEDIAN ÎN LOJA ANTERIOARĂ A BRAŢULUI 1. artera axilară; 2. fasciculul lateral al plexului brahial; 3,9. nervul musculocutan; 4. tuberculul mare al humerusului; 5. muşchiul corocobrahial; 6. nervul median; 7. nervul radial; 8. muşchiul biceps brahial; 10. nervul artera brahială profundă; 11. artera brahială, 12. artera radială; 13. artera colaterală ulnară inferioară; 14. septul intermuscular medial; 15. capul medial al muşchiului triceps brahial; 16. artera colaterală ulnară superioară; 17. nervul ulnar; 18. fasciculul medial al plexului brahial; 19. procesul coracoid;

5

NERVUL ULNAR

NERVUL

ORIGINE

 

TRAIECT RAPORTURI

RAMURI ŞI TERITORIU

 

fasciculul

medial

al

plexului

Iniţial în axilă nervul este situat medial de artera axilară. La braţ coboară medial de artera brahială. Ajunge împreună cu artera colaterală ulnară inferioară în loja posterioară a braţului. Ajunge în şanţul nervului ulnar de pe faţa posterioară a epicondilului medial al humerusului şi apoi trece printre capetele muşchiului flexor ulnar al carpului şi ajunge în loja anterioară a antebraţului. Aici coboară medial de artera ulnară şi lateral de muşchiul său satelit muşchiul flexor ulnar al carpului. Trece anterior de retinaculul flexorilor şi lateral de osul pisiform.

ramuri articulare pentru articulaţia cotului nervii pentru muşchiul flexor ulnar al carpului nerv pentru 1/2 medială a muşchiului flexor profund al degetelor ramura dorsală se împarte în trei nervi digitali dorsali care inervează tegumentul feţei dorsale a degetelor mic, inelar şi ½ laterală a mediusului. ramura superficială inervează tegumentul feţei mediale a mâinii. Dă următoarele ramuri: nerv pentru muşchiul palmar scurt , nerv digital palmar pentru faţa medială a degetului V, nerv digital palmar comun (al celui de-al IV- lea spaţiu interosos) care se divide în doi nervi digitali palmari proprii (pentru faţa laterală a degetului V şi pentru faţa medială a degetului IV). ramura profundă inervează muşchii scurt abductor, scurt flexor şi opozant al degetului mic, muşchii interosoşi palmari şi dorsali ai spaţiilor II, III, IV şi pentru muşchii lombricali III şi IV, muşchiul adductor al policelui, capul profund al muşchiului flexor scurt al policelui şi muşchii interosoşi dorsal şi palmar ai spaţiului I.

NERVUL ULNAR (C7, C8, T1)

brahial.

6

NERVUL ULNAR ÎN LOJA ANTERIOAR Ă A ANTEBRA Ţ ULUI 1. nervul radial; 2,12. artera
NERVUL ULNAR ÎN LOJA ANTERIOAR Ă A ANTEBRA Ţ ULUI 1. nervul radial; 2,12. artera
NERVUL ULNAR ÎN LOJA ANTERIOAR Ă A ANTEBRA Ţ ULUI 1. nervul radial; 2,12. artera

NERVUL ULNAR ÎN LOJA ANTERIOARĂ A ANTEBRAŢULUI 1. nervul radial; 2,12. artera ulnară; 3. muşchiul brahioradial; 4. artera radială; 5,17. muşchiul rotund pronator; 6,9. muşchiul flexor superficial al degetelor; 7,18. nervul median; 8. artera radială; 10. ramura dorsală a nervului ulnar; 11. muşchiul flexor profund al degetelor; 13,27. nervul ulnar; 14. capul profund al muşchiului rotund pronator; 15. muşchiul flexor ulnar al carpului; 16. muşchiul flexor radial al carpului; 19. artera brahială; 20. muşchiul biceps brahial; 21. muşchiul brahial;

NERVUL ULNAR 1. artera ulnară; 2. nervul ulnar; 3. nervul median; 4. muşchiul flexor superficial al degetelor; 5. muşchiul flexor profund al degetelor;

7

RAMURA PROFUND Ă A NERVULUI ULNAR 1. radiusul; 2. artera radial ă ; 3. ramura
RAMURA PROFUND Ă A NERVULUI ULNAR 1. radiusul; 2. artera radial ă ; 3. ramura
RAMURA PROFUND Ă A NERVULUI ULNAR 1. radiusul; 2. artera radial ă ; 3. ramura

RAMURA PROFUNDĂ A NERVULUI ULNAR 1. radiusul; 2. artera radială; 3. ramura superficială a arterei ulnare; 4. retinaculul flexorilor; 5. muşchiul abductor scurt al policelui; 6,7. muşchiul flexor scurt al policelui (capul superficial şi capul profund); 8. muşchiul adductor al policelui - capul transvers; 9. muşchiul interosos palmar I; 10. nerv pentru capul profund al muşchiului flexor scurt al policelui; 20. ramura profundă a nervului ulnar; 11. nerv pentru muşchiul adductor al policelui; 12. arcul arterial palmar profund; 13,15. nervi pentru muşchii interosoşi; 14. metacarpianul IV; 16. nerv pentru muşchiul flexor scurt al degetului mic; 17. muşchiul abductor al degetului mic; 18. muşchiul flexor scurt al degetului mic; 19. nerv pentru muşchiul abductor al degetului mic; 21. osul pisiform; 22. nervul ulnar; 23. muşchiul flexor ulnar al carpului; 24. tendoanele muşchiului flexor superficial al degetelor; 25. tendoanele muşchiului flexor profund

al degetelor; 25. tendoanele mu ş chiului flexor profund al degetelor; 26. ulna; 27. nervul median;
al degetelor; 25. tendoanele mu ş chiului flexor profund al degetelor; 26. ulna; 27. nervul median;
al degetelor; 25. tendoanele mu ş chiului flexor profund al degetelor; 26. ulna; 27. nervul median;
al degetelor; 25. tendoanele mu ş chiului flexor profund al degetelor; 26. ulna; 27. nervul median;
al degetelor; 25. tendoanele mu ş chiului flexor profund al degetelor; 26. ulna; 27. nervul median;
al degetelor; 25. tendoanele mu ş chiului flexor profund al degetelor; 26. ulna; 27. nervul median;
al degetelor; 25. tendoanele mu ş chiului flexor profund al degetelor; 26. ulna; 27. nervul median;
al degetelor; 25. tendoanele mu ş chiului flexor profund al degetelor; 26. ulna; 27. nervul median;
al degetelor; 26. ulna; 27. nervul median; 28. tendonul mu ş chiului flexor lung al

al degetelor; 26. ulna; 27. nervul median; 28. tendonul muşchiului flexor lung al policelui; 29. artera ulnară;

NERVUL RADIAL

NERVUL

ORIGINE

TRAIECT RAPORTURI

RAMURI ŞI TERITORIU

NERVUL RADIAL

fasciculul posterior al plexului brahial.

Iniţial în axilă nervul este situat posterior de artera axilară. Trece prin trigonul humero-rondo- tricipital împreună cu artera brahială posterioară în loja posterioară a braţului. Coboară prin şanţul nervului ulnar şi ajunge în şanţul bicipital lateral unde se împarte în două ramuri:

superficială şi profundă. În 2/3 superioare a antebraţului ramura superficială coboară medial de muşchiul brahioradial şi anterior de muşchii:

Ramuri colaterale sunt nervul cutanat brahial posterior, nervul cutanat brahial lateral inferior, nervul pentru capul lung al tricepsului brahial, nervi pentru muşchiul triceps şi muşchiul anconeu, nervul pentru muşchiul brahioradial, nervul pentru muşchiul lung extensor radial al carpului şi ramuri articulare pentru articulaţia cotului. Ramura superficială se împarte în 5 nervi digitali dorsali pentru feţele adiacente ale degetelor I-IV şi pentru faţa laterală a policelui. Excepţie face tegumentul feţelor dorsale ale falangelor medie şi distală ale degetelor II-IV (care este inervat de nervul median). Ramura profundă inervează muşchii lojei posterioare a antebraţului: muşchiul extensor comun al degetelor, muşchiul extensor al degetului mic, muşchiul extensor ulnar al carpului, muşchiul lung abductor al policelui, muşchiul scurt extensor al policelui.

(C5, C6, C7, C8, T1)

supinator, rotund pronator şi de capul radial al muşchiului flexor superficial al degetelor. Artera radială se află medial de nerv. În 1/3 inferioară a antebraţului nervul are un traiect spre lateral profund de muşchiul brahioradial şi se împarte în ramuri terminale. Ramura profundă trece între muşchiul brahioradial şi muşchiul brahial, străbate muşchiul supinator între cele două capete ale sale şi ocoleşte colul radiusului. Ajunge în loja posterioară a antebraţului între cele două straturi musculare.

8

NERVUL RADIAL ÎN REGIUNEA AXILAR Ă 1. patrulaterul humero-birondo-tricipital (Velpeau); 2. mu ş chiul rotund
NERVUL RADIAL ÎN REGIUNEA AXILAR Ă 1. patrulaterul humero-birondo-tricipital (Velpeau); 2. mu ş chiul rotund

NERVUL RADIAL ÎN REGIUNEA AXILARĂ 1. patrulaterul humero-birondo-tricipital (Velpeau); 2. muşchiul rotund mic; 3,9. capul lung al muşchiului triceps brahial; 4. muşchiul biceps brahial; 5. muşchiul coracobrahial; 6. artera brahială profundă; 7. nervul radial; 8. trigonul humero-rondo- tricipital; 10. artera brahială; 11. tendonul muşchiului latissimus dorsi; 12. muşchiul rotund mare; 13. artera circumflexă a scapulei; 14. muşchiul pectoral mare; 15. artera toraco-dorsală; 16. muşchiul pectoral mic; 17. muşchiul dinţat anterior; 18. trigonul birondo-tricipital; 19. artera subscapulară; 20. artera toracică laterală; 21. nervul radial; 22. fasciculul posterior; 23. vena axilară; 24. artera toracică supremă; 25. artera toraco- acromială; 26. nervul axilar;

NERVUL RADIAL ÎN REGIUNEA POSTERIOARĂ A BRAŢULUI

1. muşchiul supraspinos; 2. muşchiul infraspinos; 3.

muşchiul rotund mare; 4. trigonul birondo-tricipital; 5. capul lung al muşchiului triceps brahial; 6. capul medial al muşchiului triceps brahial; 7. muşchiul triceps brahial; 8.

olecran; 9. capul lateral al muşchiului triceps brahial; 10. trigonul humero-rondo-tricipital; 11. patrulaterul humero- birondo-tricipital; 12. muşchiul rotund mic; 13. acromion;

14. nerv pentru capul lung al muşchiului triceps brahial; 15.

şanţul nervului radial; 16. artera brahială profundă; 17. nerv pentru capul lateral al muşchiului triceps brahial; 18. nervul radial; 19. nerv pentru capul medial al muşchiului triceps

brahial;

nerv pentru capul medial al mu ş chiului triceps brahial; NERVUL RADIAL ÎN Ş AN Ţ

NERVUL RADIAL ÎN ŞANŢUL BICIPITAL LATERAL 1. nervul radial; 2. nerv pentru muşchiul brahioradial; 3. muşchiul brahioradial; 4. muşchiul supinator; 5. ramura superficială a nervului radial; 6. artera radială; 7. artera recurentă radială; 8,20. muşchiul rotund pronator; 9. capul profund al muşchiul rotund pronator; 10,24. nervul median; 11. artera ulnară; 12. muşchiul flexor superficial al degetelor; 13. arcada muşchiului flexor superficial al degetelor; 14. nerv pentru muşchiul flexor superficial al degetelor; 15. nerv pentru muşchiul palmar lung; 16. muşchiul flexor ulnar al carpului; 17. nerv pentru muşchiul flexor radial al carpului; 18. muşchiul palmar lung; 19. muşchiul flexor radial al carpului; 21. artera recurentă ulnară; 22. artera colaterală ulnară inferioară; 23. nervul ulnar; 25. muşchiul brahial; 26. muşchiul biceps brahial; 27. nervul musculocutan; 28. artera colaterală radială;

nervul musculocutan; 28. artera colateral ă radial ă ; NERVUL RADIAL ÎN FOSA CUBITAL Ă 1.

NERVUL RADIAL ÎN FOSA CUBITALĂ 1. nervul radial; 2. ramura superficială a nervului radial; 3. nervul cutanat antebrahial lateral; 4. nervul median; 5. artera brahială; 6. tendonul bicipital; 7. ramura profundă a nervului radial; 8. artera colaterală ulnară inferioară; 9. artera recurentă radială; 10. artera radială;

9

RAMURA SUPERFICIALĂ A NERVULUI RADIAL 1,8. muşchiul brahioradial; 2. tendonul muşchiul biceps brahial; 3. ramura
RAMURA SUPERFICIALĂ A NERVULUI RADIAL
1,8. muşchiul brahioradial; 2. tendonul muşchiul biceps
brahial; 3. ramura superficială a nervului radial; 4. artera
recurentă radială; 5. capul ulnar al muşchiului rotund
pronator; 6. muşchiul rotund pronator; 7. artera radială; 9.
muşchiul flexor lung al policelui; 10. muşchiul pătrat
pronator; 11. muşchiul flexor superficial al degetelor; 12.
muşchiul flexor ulnar al carpului; 13. nervul median; 14.
muşchiul flexor radial al carpului; 15. artera ulnară; 16. artera
brahială; 17. muşchiul brahial; 18. humerus; 19. muşchiul
supinator; 20. nervul radial;
NERVUL RADIAL
1. artera colaterală radială; 2. artera radială; 3. artera
ulnară; 4. muşchiul brahioradial; 5. muşchiul rotund
pronator; 6. muşchiul flexor radial al carpului; 7.
muşchiul palmar lung; 8. nervul cutanat antebrahial
lateral; 9. artera brahială; 10. tendonul bicipital;
RAMURA PROFUNDĂ A NERVULUI RADIAL ÎN
REGIUNEA POSTERIOARĂ A ANTEBRAŢULUI
1.
muşchiul extensor lung al degetelor; 2. muşchiul extensor ulnar al carpului;
3.
muşchiul extensor al degetului mic; 4. artera interosoasă posterioară; 5.
ramura profundă a nervului radial şi nervul interosos posterior; 6. muşchiul
scurt extensor al policelui; 7. muşchiul extensor lung al policelui; 8. muşchiul
lung extensor radial al carpului; 9. muşchiul brahioradial; 10. muşchiul
supinator; 11. muşchiul extensor al indexului;

10

INERVA Ţ IA SENZITIV Ă A MEMBRULUI SUPERIOR TERITORIUL NERVILOR CUTANA Ţ I 1. nervul

INERVAŢIA SENZITIVĂ A MEMBRULUI SUPERIOR

TERITORIUL NERVILOR CUTANAŢI 1. nervul supraclavicular lateral (C3,C4); 2. nervul cutanat brahial lateral superior (C5,C6); 3. nervul cutanat antebrahial lateral (C8,T1); 4. ramura superficială a nervului radial (C6,C7,C8); 5,6. ramuri ale nervului median (C6,C7,C8); 7. ramuri al nervului ulnar (C8,T1); 8. nervul cutanat antebrahial medial (C8,T1); 9. nervul cutanat antebrahial posterior (C5,C6,C7,C8); 10. nervul cutanat brahial medial (C8,T1); 11. nervul cutanat brahial posterior (C5,C6,C7,C8);

11