Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educa iei i Cercetrii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2007


Proba scris  la MATEMATIC
PROBA D

Varianta .016
Profilul: Filiera Teoretic : sp.: matematic -informatic, Filiera Voca ional, profil Militar, Specializarea: specializarea matematic -informatic

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord  10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

La toate subiectele se cer rezolv ri cu solu ii complete


SUBIECTUL I ( 20p )
(4p) a) S se calculeze modulul num rului complex
5 + 2i .
(4p) b) S se calculeze distan a de la punctul E (3, 4) la dreapta x + y + 3 = 0 .
(4p) c) S se scrie ecua ia cercului cu centrul n E (3, 4) i care este tangent dreptei x + y + 3 = 0 .
punctele L(1, 2) , M (3, 3) i N (5, 4) sunt coliniare.

(4p) d) S se arate c

(2p) e) S se calculeze volumul tetraedrului cu vrfurile n punctele A(1, 1, 4) , B(1, 4, 1) ,

C (4, 1, 1)

D( 1,0,3) .

(2p) f) S se determine a, b R , astfel nct s avem egalitatea de numere complexe

(2 + 3i )(4 + 5i ) = a + bi

SUBIECTUL II ( 30p )
1.
(3p)

a) S se arate c C xy++11 =

x +1 y
C x , x, y N , x y .
y +1

(3p) b) S se calculeze probabilitatea ca un element x Z s verifice rela ia x 2 = 1 .


8
(3p) c) Dac func ia f : R R , f ( x ) = x 3 + 10 , are inversa g : R R , s se calculeze g (11) .
(3p) d) S se rezolve n mul imea numerelor reale ecua ia 2 3 x + 9 x = 15 .
(3p) e) S se calculeze produsul tuturor r d cinilor polinomului
2. Se consider func ia f : R R ,

f = X 3 X 2 2X +1 .

f ( x ) = x 2007 + 1 .

f ' (x ) , x R .

(3p) a) S se calculeze
1

(3p) b) S se calculeze

f (x )dx .
0

(3p) c) S se arate c func ia f este convex pe intervalul (0, ) .


(3p) d) S se calculeze

lim

(3p) e) S se calculeze

(e

f (x ) f (1)
.
x 1

x 1

+ sin x dx .

PROBA D. M1: Filiera Teoretic : sp.: matematic -informatic , Filiera Vocaional , profil Militar, specializarea matematic -informatic
Varianta 016
1

Ministerul Educa iei i Cercetrii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

SUBIECTUL III ( 20p )

Se consider mul imea K = aX + b a , b Z 5

} i polinomul f = X

+ 2 Z 5 [X ] .

Pe mul imea K se consider legile "+" (adunarea polinoamelor cu coeficien i n

)(

) (

corpul Z 5 ) i "" definit prin a X + b  cX + d = a d + bc X + bd + 3a c .


(4p) a) S se arate c polinomul f nu are r d cini n Z 5 .
(4p) b) S se arate c polinomul f este ireductibil n Z 5 [X ] .
(4p)

[(

)]

)(

) [(

c) S se verifice c aX + b  cX + d  (uX + v ) = aX + b  cX + d  (uX + v ) ,


a , b, c, d , u , v Z .
5

(2p)

d) S se arate c

(aX + b) [(cX + d ) + (uX + v)] = [(aX + b) (cX + d )]+ [(aX + b) (uX + v)],

a , b, c, d , u , v Z 5 .

(2p)

e) S se determine num rul de elemente ale mul imii K .

(2p)

f) S se arate c , dac a 0 sau b 0 , atunci elementul aX + b este

simetrizabil n raport cu legea "" .


(2p)

g) S se arate c g  g  ...  g = g , g K .

de 25 de ori

SUBIECTUL IV ( 20p )
n

Pentru a > 0 se consider

irurile a n = 1 a ,
n

1
1
1
bn = 1
a
a
(n + 1) (n + 2)
(4p) a) S se arate c an bn cn ,


1
...1
a
( 2 n)
n N* .

1
, cn = 1
a
( 2 n)

(4p) b) S se arate c , dac a = 1 , atunci lim a n =


n

(4p) c) S se arate c , dac a = 1 , atunci

, n N * .

1
.
e

1
1
.
< lim cn <
n

3
2

(2p) d) S se arate c , dac a = 1 , atunci irul (bn ) n1 este constant.


a n , pentru a < 1 .
(2p) e) S se calculeze lim
n
cn , pentru a > 1 .
(2p) f) S se calculeze lim
n

(2p) g) S se arate c

irul (bn ) n1 este convergent pentru orice a > 0 .

PROBA D. M1: Filiera Teoretic : sp.: matematic -informatic , Filiera Vocaional , profil Militar, specializarea matematic -informatic
Varianta 016
2