Sunteți pe pagina 1din 3

CONTABILITATE SI RESURSE UMANE CONSTANTA FOR FUTURE

CONTRACT DE PRESTARI DE SERVICII nr. ....../....................


ncheiat astzi ...

I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. ...... ..........................., cu sediul social in ........................., str. . ....................., bloc ......, scara ...
etaj ..., apartament ...., sector/judet ........................., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului
..............................,
Cod
Unic
de
Inregistrare
.....................,
avand
contul
nr._____________________________,
deschis
la,________________________________
reprezentata de ....................................., cu functia de .................................., in calitate de prestator, pe
de o parte,
si
1.2. ............................., cu sediul social in ........................, str. ........................ nr......, bloc ............,
scara .... etaj ...., apartament ....., sector/judet ........................, inregistrata la Oficiul Registrului
Comertului ..............................., Cod Unic de Inregistrare ......................, avand contul
nr._____________________________,
deschis
la,________________________________
reprezentata de ............................, in calitate de beneficiar (client), pe de o parte
au convenit sa incheie prezentul contract de prestari servicii, cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI


2.1.
Obiectul contractului l reprezint:
Completarea in registrul electronic de evidenta al salariatilor prin programul
REVISAL si transmiterea acestuia catre ITM Constanta, in conditiile prevazute de
HG 500/2011, cu respectarea Legii nr. 677/2001, pentru protectia persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
2.2.
Prestatorul mai poate efectua si servicii de resurse umane, la cererea beneficiarului.
III. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Contractul se ncheie pe o durat nedeterminata.
IV. PREUL CONTRACTULUI
4.1.
Preul este stabilit in functie de fiecare prestatie, conform deviz. Pretul va putea fi
modificat prin acordul partilor pentru fiecare lucrare, in functie de complexitate,
termene si conditii de executie.
V. OBLIGATIILE PARTILOR
5.1. Prestatorul de servicii se oblig:
Sa respecte drepturile persoanelor vizate, conform Legii 677/2001: dreptul la
informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de interventie asupra
datelor (art. 14), dreptul de opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii
individuale (art. 17), dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).
Sa asigure confidentialitatea si securitatea datelor prelucrate conform Legii nr.
677/2001 (art. 19-20).
Sa completeze, respectiv sa nregistreze n registru (REVISAL) elementele
prevzute de lege, dup cum urmeaz:
- la angajarea fiecrui salariat, urmtoarele elemente se nregistreaz n registru cel
trziu n ziua lucrtoare anterioar nceperii activitii de salariatul n cauz: datele de
identificare ale salariatului, data angajrii, elementele referitoare la detaare; funcia, tipul
contractului de munc, durata normal a timpului de lucru i repartizarea acestuia;

CONTABILITATE SI RESURSE UMANE CONSTANTA FOR FUTURE

salariul, sporurile i cuantumul acestora;


- salariul, sporurile i cuantumul acestora se completeaz i pentru contractele
individuale de munc deja nregistrate, n termen de 90 de zile de la data intrrii n
vigoare a noii hotrri;
- elementele privind perioada i cauzele de suspendare a contractului individual de
munc se nregistreaz n registru n termen de maximum 20 de zile lucrtoare de la data
suspendrii;
- data ncetrii contractului individual de munc se nregistreaz n registru la data
ncetrii contractului individual de munc/la data lurii la cunotin a evenimentului care
a determinat, n condiiile legii, ncetarea contractului individual de munc;
- pentru salariaii detaai, angajatorul de baz completeaz perioada detarii i
denumirea angajatorului la care se face detaarea, anterior nceperii detarii.
- orice modificare a elementelor cu privire la: datele de identificare ale salariailor,
perioada detarii, funcia, tipul contractului de munc, durata normal a timpului de
lucru i repartizarea acestuia, salariu, sporuri, se nregistreaz n registru cel trziu n ziua
lucrtoare anterioar mplinirii termenului de 20 de zile lucrtoare de la data apariiei
modificrii (excepie fac situaiile n care modificrile se produc ca urmare a unei hotrri
judectoreti sau ca efect al unui act normativ).
Transmiterea Registrului (REVISAL) la inspectoratul teritorial de munc n
format electronic prin completarea on-line a bazei de date existente pe portalul
Inspeciei Muncii;
Sa execute alte servicii de resurse umane, la cererea beneficiarului.
5.2. Beneficiarul serviciilor se oblig:
sa transmita in timp util Prestatorului datele necesare completarii in registrul
electronic de evidenta al salariatilor (revisal)
sa informeze, n scris, inspectoratul teritorial de munc despre ncheierea
contractului de prestri servicii pentru completarea in revisal.
Sa transmita Prestatorului toate datele necesare pentru asigurarea altor servicii de
resurse umane.

VI. INCETAREA CONTRACTULUI


6.1. Prezentul contract nceteaz, fr a mai fi necesar intervenia unui/unei tribunal
arbitral/instane judectoreti, n cazul n care una dintre pri:
- nu i execut una dintre obligaiile eseniale din prezentul contract;
- este declarat n stare de incapacitate de pli sau a fost declanat
procedura de lichidare (faliment) nainte de nceperea executrii
prezentului contract;
- cesioneaz drepturile i obligaiile sale prevzute de prezentul contract fr
acordul celeilalte pri;
- i ncalc vreuna dintre obligaiile sale, dup ce a fost avertizat, printr-o
notificare scris, de ctre cealalt parte, c o nou nerespectare a acestora
va duce la rezoluiunea/rezilierea prezentului contract.
6.2. Partea care invoc o cauz de ncetare a prevederilor prezentului contract o va notifica
celeilalte pri, cu cel puin 30 zile nainte de data la care ncetarea urmeaz s-i
produc efectele.
6.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaiilor deja
scadente ntre prile contractante.
VII. FORTA MAJORA

CONTABILITATE SI RESURSE UMANE CONSTANTA FOR FUTURE

7.1. Nici una dintre prile contractante nu rspunde de neexecutarea la termen sau/i de
executarea n mod necorespunztor total sau parial a oricrei obligaii care i revine
n baza prezentului contract, dac neexecutarea sau executarea necorespunztoare a
obligaiei respective a fost cauzat de fora major, aa cum este definit de lege.
7.2. Partea care invoc fora major este obligat s notifice celeilalte pri, n termen de 5
zile, producerea evenimentului i s ia toate msurile posibile n vederea limitrii
consecinelor lui.
VIII. LITIGII
8.1. Prile au convenit ca toate nenelegerile privind validitatea prezentului contract sau
rezultate din interpretarea, executarea ori ncetarea acestuia s fie rezolvate pe cale
amiabil de reprezentanii lor.
8.2. n cazul n care nu este posibil rezolvarea litigiilor pe cale amiabil, prile se vor
adresa instanelor judectoreti competente.
IX. CLAUZE FINALE
9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiional ncheiat ntre prile
contractante.
9.2. Prezentul contract, mpreun cu anexele sale care fac parte integrant din cuprinsul
su, reprezint voina prilor i nltur orice alt nelegere verbal dintre acestea,
anterioar sau ulterioar ncheierii lui.
9.3. n cazul n care prile i ncalc obligaiile lor, neexercitarea de partea care sufer
vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea ntocmai sau prin echivalent bnesc a
obligaiei respective nu nseamn c ea a renunat la acest drept al su.
9.4. Prezentul contract a fost ncheiat ntr-un numr de 2 exemplare.
PRESTATOR

BENEFICIAR

S-ar putea să vă placă și