Sunteți pe pagina 1din 17

COMISII CONCURS OCUPARE POSTURI DIDACTICE PE PERIOADA DETERMINATA

[Septembrie Octombrie 2014]


Facultatea de INGINERIE ELECTRICA
Departament

Electrotehnica

Maini,
Materiale i
Acionri
Electrice

Msurri,
Aparate
Electrice si
Convertoare
Statice

Poz. Fun.
Stat Did.

52

47

42

As.

As.

As.

Discipline post

Bazele electrotehnicii;
Metode numerice in
ingineria electrica.

Surse de energie; Reele


informatice; Monitorizarea
inteligent a strii de
sntate; Modelarea
proceselor
biomedicale; Bioelectroma
gnetism; Modelare n
ingineria biomedical
Senzori biomedicali,
Instrumentatie virtuala
pentru medicina,
Biosenzori si
instrumentatie, Masurari
electrice si electronice,
Masurarea marimilor
electrice

Comisie concurs

Pozitia in
Comisie

Univ.

Prof. Valentin IONITA

Preedinte

Universitatea Politehnica din Bucureti

Prof. Gabriela CIUPRINA

Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti

Prof. Daniel IOAN

Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti

S.L. Mihai REBICAN

Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti

S.L. Dragos NICULAE

Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti

Conf. Laureniu DUMITRAN

Preedinte

Universitatea Politehnica din Bucureti

Prof. Mihai Octavian POPESCU

Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti

Prof. Mihaela MOREGA

Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti

Conf. Alina MACHEDON

Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti

Conf. Vasile MANOLIU

Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti

Prof. Sorin Dan GRIGORESCU

Preedinte

Universitatea Politehnica din Bucureti

Prof. Octavian Mihai GHITA

Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti

Conf. Cristina Gabriela SARACIN

Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti

Conf. George Calin SERITAN

Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti

Conf. Cosmin Karl BNIC

Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti

Facultatea de ENERGETIC
Departament

Producere i
Utilizare a
Energiei

Poz. Fun.
Stat Did.

46

28

AS

AS

Sisteme
Electroenergetice
29

Hidraulic,
Maini
hidraulice i
Ingineria
mediului

53

AS

AS

Discipline post

Comisie concurs

Pozitia in
Comisie

Univ.

Centrale nuclearoelectrice;
Termohidraulica
Reactoarelor Nucleare.
Coduri de calcul ;
Fiabilitate; Ciclul comb.
nuclear; Impactul radiaiilor
nucleare asupra mediului;
Sisteme n CNE

Prof. Paul ULMEANU

Preedinte

Universitatea Politehnica din Bucureti

Prof. Ilie PRISECARU

Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti

Prof. Daniel DUPLEAC

Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti

Sl. Andrei BUDU

Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti

Sl. Gabriel PAVEL

Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti

Reele electrice
Transportul i distribuia
energiei electrice
Tehnici de inteligen
artificial
Metode numerice

Conf. Ion TRITIU

Preedinte

Universitatea Politehnica din Bucureti

Prof. Constantin BULAC

Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti

Conf. Virgil DUMBRAV

Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti

Conf. Lucian TOMA

Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti

Conf. Radu PORUMB

Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti

Piaa de energie
Optimizarea proceselor
energetice
Managementul
proiectelor
Comunicare profesional

Conf. Ion TRITIU

Preedinte

Universitatea Politehnica din Bucureti

Prof. Constantin BULAC

Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti

Conf. Virgil DUMBRAV

Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti

Conf. Cristian LZROIU

Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti

Conf. Radu PORUMB

Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti

Conf. Sanda C. GEORGESCU

Preedinte
Membru
Membru
Membru
Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti


Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti

Utilizarea energiei
apelor, Metode numerice,
Informatic

Conf. Cristina IONESCU


Conf. Daniela E. GOGOAE
Conf. Bogdan POPA
.l. Angela NEAGOE

54

AS

Hidrodin. turbomainilor,
Pompe i ventilatoare,
Mec.fluidelor, Hidrologie

Conf. Sanda C. GEORGESCU

Conf. Cristina IONESCU


Conf. Daniela Elena GOGOAE
Conf. Bogdan POPA
.l. Diana BUCUR

Preedinte
Membru
Membru
Membru
Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti


Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti

Facultatea de AUTOMATIC I CALCULATOARE


Departamen
t

Calculatoare

Calculatoare

Calculatoare

Calculatoare

Poz. Fun.
Stat Did.

85

86

87

116

S.l.

S.l.

Discipline post
Fundamentele
programarii
calculatoarelor;
Programarea
calculatoarelor;
Structuri de date.
Programarea
calculatoarelor si limbaje
de programare 1;
Programarea
calculatoarelor si limbaje
de programare 2;

S.l.

Securizarea avansat a
sistemelor de calcul;
Politici n sisteme
distribuite;
Calculatoare numerice I.

As.

Protocoale de
comunicatie;
Algoritmi paraleli si
distribuiti;
Programare WEB.

Pozitia in
Comisie

Univ.

Prof.dr.Nicolae PU
Conf. Lorina NEGREANU
Sl. Carmen ODUBTEANU
Sl. Andrei OLARU
Sl. George POPESCU
Prof. Mariana MOCANU
Prof. Florin RDULESCU
Conf. Alexandru BOICEA
Conf. Lorina NEAGREANU
Sl.dr. Mihai IONESCU
Sl.dr. Andrei OLARU
Prof. dr. ing. Mariana MOCANU

Preedinte
Membru
Membru
Membru
Membru
MS
Preedinte
Membru
Membru
Membru
Membru
MS

Universitatea Politehnica din Bucureti


Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti

Prof. Nicolae PU
Prof. Rzvan RUGHINI
Prof. Emil SLUANSCHI

Preedinte
Membru
Membru
Membru
Membru
MS
Preedinte
Membru
Membru
Membru
Membru
MS

Universitatea Politehnica din Bucureti


Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti

Comisie concurs

Sl. Dan TUDOSE


Sl. Rzvan DEACONESCU
Prof. Mariana MOCANU
Prof. Valentin CRISTEA
Conf. Ciprian DOBRE
Conf. Florin POP
Sl. Catalin LEORDEANU
Sl. Andreea URZICA
Prof. Mariana MOCANU

Calculatoare

117
As.

Calculatoare

Calculatoare

Calculatoare

Calculatoare

Automatic i
Ingineria
Sistemelor

118

119

120

121

29

As.

Calculatoare numerice II;


E-commerce.

Elemente de grafica pe
calc.
Ingineria programelor.

As.

Elemente de grafica pe
calculator;
Ingineria programelor.

As.

Analiza algoritmilor;
Programare orientata pe
obiecte;
Proiectarea algoritmilor.

As.

Programarea
calculatoarelor;
Sisteme de operare;
Compilatoare;
Sisteme de operare II .

S.l.

Algoritmi i structuri
avansate de conducere;
Ingineria reglrii
automate; Sisteme
avansate de conducere.

Prof. Nirvana POPESCU


Prof. Decebal POPESCU
Conf. Cornel POPESCU
Conf. Ioan BUCUR
Sl. Dan TUDOSE
Prof. Mariana MOCANU

Preedinte
Membru
Membru
Membru
Membru
MS

Universitatea Politehnica din Bucureti


Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti

Prof. Florica MOLDOVEANU


Conf. Alin MOLDOVEANU
Conf. Costin BOIANGIU
Conf. Irina MOCANU
Conf. Victor ASAVEI
Prof. Mariana MOCANU
Prof.Florica MOLDOVEANU
Conf. Alin MOLDOVEANU
Conf. Costin BOIANGIU
Conf. Irina MOCANU
Conf. Victor ASAVEI
Prof. Mariana MOCANU
Prof. Stefan TRUAN-MATU
Conf. Lorina NEGREANU
Sl. Traian REBEDEA
Sl. Matei POPOVICI
Sl. Mihai DASCALU
Prof. Mariana MOCANU
Prof. Nicoale TPU
Prof. Rzvan RUGHINI
Prof. Emil SLUANSCHI
Sl. Dan TUDOSE
Sl. Rzvan DEACONESCU
Prof. Mariana MOCANU
Prof. Cristian OAR
Prof. ing. Ioan DUMITRACHE
Prof. Radu STEFAN
SL Andreea UDREA
SL Bogdan CIUBOTARU

Preedinte
Membru
Membru
Membru
Membru
MS

Universitatea Politehnica din Bucureti


Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti

Preedinte
Membru
Membru
Membru
Membru
MS
Preedinte
Membru
Membru
Membru
Membru
MS
Preedinte
Membru
Membru
Membru
Membru
MS
Preedinte
Membru
Membru
Membru
Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti


Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti

44

45

46

Asist
ent

Asist
ent

Asist
ent

Modelarea proceselor
biologice; Sisteme
ierarhizate de conducere;
Modelare i simulare;
Sisteme de conducere a
proceselor industriale.
Programare orientat
obiect, Bioinformatic;
Sisteme multiagent;
Structuri de date i
algoritmi; Robotica
cognitiv; Robotics and
virtual reality.

Prof. Cristian OAR


Prof. Dumitru POPESCU
Prof. Ciprian LUPU
Conf. Alexandru ICLEA
Conf. Ctlin PETRESCU

Preedinte
Membru
Membru
Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti


Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti

Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti

Prof. Cristian OAR


Prof. Catalin BUIU
Conf. Radu TEFAN
Conf. Alexandru ICLEA
Conf. Monica DRAGOICEA

Preedinte
Membru
Membru
Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti


Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti

Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti

Preedinte
Membru
Membru
Membru
Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti


Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti

Prof. Cristian OAR


Metode
numerice; Prof. Catalin BUIU
Structuri de date i Conf. Monica DRAGOICEA
Conf. Gheorghe PETRESCU
algoritmi.
SL Monica PATRASCU

Facultatea ELECTRONIC, TELECOMUNICAII I TEHNOLOGIA INFORMAIEI


Departament

Poz.
Func
Stat
Did.
Func.

69
Electronic
Aplicat i
Ingineria
Informaiei
70

Discipline post

Sisteme Electronice
Programabile; Procesoare de
Semnal; A211 electronica;
As. A21 - Electronica ;
Teoria transmisiunii
informaiei; Surveillance
Systems (Radars)
Electronica analogica i
digitala biomedicala;
Tehnici de optimizare n
As programare;
Programare obiect-orientata;
Structuri de date i algoritmi

Comisie concurs

Prof. Sever PASCA

Poziia n
Comisie

Universitatea

Preedinte Universitatea Politehnica din Bucureti

Prof. Dan Alexandru STOICHESCU Membru


Membru
Prof. Ovidiu GRIGORE
Membru
Prof. Mihaela UNGUREANU

Universitatea Politehnica din Bucureti


Universitatea Politehnica din Bucureti

l. Ioana DOGARU

Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti

Prof. Ovidiu GRIGORE


Prof. Vasile LZRESCU
Conf. Adriana FLORESCU
Conf. Daniela COLUC
Conf. Ioan TACHE

Preedinte
Membru
Membru
Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti


Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti

Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti

Universitatea Politehnica din Bucureti

Prof. Ovidiu GRIGORE


45

Teoria transmisiunii
Prof. Inge GAVA
informatiei; Interfete omSl. masina; Decizie si estimare in Conf. Adriana FLORESCU
Conf. Daniela COLUC
prelucrarea informatiilor

Conf. Ioan TACHE


Prof.Teodor PETRESCU

43

.l..

44

.l.

45

.l.

46

.l.

Telecomunicaii

Semnale i sisteme; Analiza


Prof. Lucian STANCIU
i sinteza circuitelor;
Prof. Octavian FRATU
Tehnici de optimizare i
semnale aleatoare aplicate n Prof. Calin VLADEANU
telecomunicaii; Comunicaii
Conf. Mircea RDUCANU
analogice i digitale.
S.l. Eduard POPOVICI
Prof. Silviu CIOCHIN
Prof. Simona HALUNGA
Semnale i sisteme; Analiza Prof. Constantin PALEOLOGU
i sinteza circuitelor
Conf. Mihnea UDREA
Conf. Mircea RDUCANU
S.l. Cristian ANGHEL
Prof. Octavian FRATU
Instrumentaie electronic de
msur; Simularea sistemelor Prof. Calin VLADEANU
Conf. Mihai STANCIU
de comunicaii;
Msurri electronice n
Conf. Dan GALACHI
telecomunicaii; Mobile
S.l. Eduard POPOVICI
Communications Systems
Conf. Lucian IOAN
Prof. Lucian STANCIU
Arhitecturi i protocoale
Prof. Eugen BORCOCI
comunicaii: Reele i
Prof. Roxana ZOICAN
servicii; Sisteme SW de
management i control
Conf. Lucian IOAN
integrat al reelelor i
S.l. Eduard POPOVICI
serviciilor.
S.l. Radu LUPU

Preedinte
Membru
Membru
Membru
Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti


Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti

Preedinte Universitatea Politehnica din Bucureti


Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti

Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti

Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti

Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti

MS

Universitatea Politehnica din Bucureti

Preedinte
Membru
Membru
Membru
Membru
MS
Preedinte
Membru
Membru
Membru
Membru
MS
Preedinte
Membru
Membru
Membru
Membru
MS

Universitatea Politehnica din Bucureti


Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti

87

88

56

Dispozitive,
Aparate i
Circuite
Electronice

57

58

As. Semnale i sisteme


Prof. Cristian NEGRESCU
Instrumentaie electronic de Prof. Simona HALUNGA
msur; Tehnici de
Conf. Mircea RDUCANU
compresie a semnalelor
Conf. Mihai STANCIU
multimedia
S.l. Amelia CIOBANU
S.l. erban OBREJA
Prof. Cristian NEGRESCU
Analiza i sinteza circuitelor; Prof. Simona HALUNGA
Semnale i sisteme de
Conf. Mircea RDUCANU
As msur, Tehnici de
Conf. Mihai STANCIU
compresie a semnalelor
S.l. Amelia CIOBANU
multimedia.
S.l. erban OBREJA
Prof. Claudius DAN
Bazele tehnologice ale
Prof. Cristian RAVARIU
microelectronicii;
Conf. Lidia DOBRESCU
As. Programarea calculatoarelor;
Circuite integrate i sisteme Conf. Cosmin POPA
S.l. Lucian PETRICA
de achiziie.
Conf. Monica DASCALU
Prof. Claudius DAN
Prof. Cristian RAVARIU
Circuite integrate i sisteme Conf. Monica DASCALU
As.
de achiziie.
Conf. Cosmin POPA
S.l. Lucian PETRICA
Conf. Lidia DOBRESCU
Prof. Claudius DAN
Prof. Cristian RAVARIU
Circuite electronice Conf. Monica DASCALU
(digital);
As.
Circuite integrate i sisteme Conf. Cosmin POPA
de achiziie.
S.l. Lucian PETRICA
Conf. Lidia DOBRESCU

Preedinte
Membru
Membru
Membru
Membru
MS
Preedinte
Membru
Membru
Membru
Membru
MS
Preedinte
Membru
Membru
Membru
Membru
MS
Preedinte
Membru
Membru
Membru
Membru
MS
Preedinte
Membru
Membru
Membru
Membru
MS

Universitatea Politehnica din Bucureti


Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti

Facultatea INGINERIE MECANIC I MECATRONIC


Departame
nt

Poz. Fun.
Stat Did.

32

As.

Organe de
masini si
Tribologie
35

Termotehnica,
Motoare,
Echipamente
Termice si
Frigorifice

Echipame
nte pentru
procese
Industriale

As.

Discipline post
Modelare si simulare n
ingineria mecanic;
Introducere n informatic;
Sisteme informaionale
pentru management;
Mecanisme si transmisii.

Comisie concurs
Conf. Sorin CNNU
Prof. Andrei TUDOR
Conf. Alexandru RDULESCU
Conf. Petre Lucian SEICIU

.l. Tiberiu LAURIAN


Conf. Radu Florin MIRIC
Prof. Andrei TUDOR
Introduction to Mechanical
Engineering; Machine Design Prof. Traian CICONE
Conf. Adrian PREDESCU
Project; Software Tools for
Conf. Alexandru RDULESCU
Mechanical Engineering;
Tribology; Mechanical Trans- Conf. Gina Florica STOICA
missions; Organe de masini.
Conf. Radu Florin MIRIC
Prof. Alexandru DOBROVICESCU

45

12

Pozitia in
Comisie

Univ.

Preedinte
Membru
Membru
Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti


Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti

Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti

MS
Preedinte
Membru
Membru
Membru
Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti


Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti

MS

Universitatea Politehnica din Bucureti

Preedinte
Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti


Universitatea Politehnica din Bucureti

Membru
Membru
Membru
MS

As.

Programarea calculatoarelor;
Bazele Termodinamicii
Tehnice; Bazele
Termotehnicii;
Termodinamica Tehnica.

Conf. Valentin APOSTOL


Prof. Gheorghe POPESCU
Conf. Eugenia VASILESCU
.l. Horatiu POP
.l. Claudia IONITA
Prof. Nicoleta TEODORESCU
Conf. Mariana-Florentina
TEFANESCU
.l. Ion DURBAC

Preedinte
Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti

Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti

S.l.

Stucturi din materiale


compozite; Managementul
integrat calitate-mediu;
Managementul riscurilor;
Tehnici Manageriale;
Managementul calitii totale;
Analiza i managementul
avariilor i riscurilor
industriale.

Universitatea Politehnica din Bucureti


Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti

.l. Iuliana PRODEA


.l. Nicoleta SPOREA

Membru
Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti

Conf. Teodor SIMA

MS

Universitatea Politehnica din Bucureti

Universitatea Politehnica din Bucureti

19

As.

Introducere n informatic;
Echipamente pentru procese
industriale, I; Echipamente
pentru procese industriale, II;
Proiectarea asistat de calculator
a echipamentelor pentru procese
industriale, I; Proiectarea
asistat de calculator a
echipamentelor pentru procese
industriale, II; Ingineria
fabricrii echipa-mentelor de
proces,I; Ingineria fabricrii
echipamentelor de proces,II;
Echipamente i instalaii pentru
produsele de sintez chimic,
pentru petrochimie i rafinrii;
Tehnologii din industria
produselor alimentare i pentru
biofabricaii; Protecia mpotriva
zgomotelor i vibraiilor;
Mecanica materialelor
polimerice; Fabricarea
structurilor din materiale
composite; Forme pentru
injectarea materialelor
polimerice. Utilizarea
calculatorului

Prof. Nicoleta TEODORESCU

Preedinte

Universitatea Politehnica din Bucureti

Conf. Mariana-Florentina
TEFANESCU

Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti

.l. Ion DURBAC

Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti

.l. Iuliana PRODEA

Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti

.l. Nicoleta SPOREA

Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti

Conf. Teodor SIMA

MS

Universitatea Politehnica din Bucureti

Facultatea de INGINERIA I MANAGEMENTUL SISTEMELOR TEHNOLOGICE


Departament

Poz. Stat Funcia


Func. Didactic

22

Sef Rezistenta
lucr. materialelor

23

Elemente finite
in Ingineria
Sef
mecanica;
lucr.
Rezistenta
materialelor

Rezistenta
Materialelor

Comisie concurs

Discipline post

Poziia n
Comisie

Universitatea

Prof. Ioan PRUSANU


Prof. Anton HADR
Prof. Horia Miron GHEORGHIU
Prof.Stefan Dan PASTRAMA
Conf. Aurelia RUSU-CASANDRA
Prof. Ioan PRUSANU

Preedinte
Membru
Membru
Membru
Membru
Preedinte

Universitatea Politehnica din Bucureti


Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti

Prof. Anton HADR

Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti

Prof. Horia Miron GHEORGHIU


Prof.Stefan Dan PASTRAMA

Membru
Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti


Universitatea Politehnica din Bucureti

Conf. Aurelia RUSU-CASANDRA

Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti

Facultatea INGINERIA SISTEMELOR BIOTEHNICE


Departament

Poz.
Stat
Func.

20

Func
Did.

Comisie concurs

Poziia n
Comisie

Universitatea

Prof. Gheorghe VOICU

Preedinte

Universitatea Politehnica din Bucureti

Utilaje in industria
alimentara 2; Sisteme
CAD; Infografica

Prof. Sorin-Stefan BIRIS

Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti

SL.

Conf. Edmond MAICAN


S.l. Mihaela Florentina DUTU
S.l. Elena-Madalina STEFAN

Membru
Membru
Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti


Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti

Prof. Sorin-Stefan BIRIS

Preedinte

Universitatea Politehnica din Bucureti

Prof. Gigel PARASCHIV

Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti

SL.

Sisteme automate de
conducere a proceselor
din industria alimentara;
Mecatronica pentru
sisteme biotehnice;
Biomecatronica;
Automatizarea
proceselor tehnologice si
biotehnologice

Prof. Gheorghe VOICU

Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti

Conf. Edmond MAICAN

Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti

S.l. George IPATE

Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti

Sisteme
Biotehnice
21

Discipline post

34

Mecanica

AS.

35

AS.

Ingineria si calitatea
mediului; Sisteme pentru
depoluare; Metode
numerice

Mecanica si rezistenta
materialelor; Mecanica
1; Mecanica 2

Prof. Sorin-Stefan BIRIS

Preedinte

Universitatea Politehnica din Bucureti

Conf. Edmond MAICAN


S.l. Victor-Viorel SAFTA
S.l. George IPATE
S.l. Ileana-Cristina COVALIU

Membru
Membru
Membru
Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti


Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti

Prof. Ion STROE

Preedinte

Universitatea Politehnica din Bucureti

Prof. Mihai-Valentin PREDOI


Conf. Luminia VOICULESCU
Conf. Andrei CRAIFALEANU

Membru
Membru
Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti


Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti

. L. Adina NEGREA

Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti

Facultatea de INGINERIE AEROSPATIALA


Departament

Poz.
Stat
Func.

37

Func
Did.

As.

tiine
Aerospaiale
"Elie Carafoli"

18

Sl

Discipline post

Aerodinamica aeronavelor si
rachetelor; Teoria stratului
limita laminar - aerodinamica
vitezelor mari; Aerodinamica
computaional; Metode
numerice in dinamica fluidelor;
Bazele aerodinamicii;
Introducere n modelarea
turbulenei; Aerodinamic
experimental; Mecanica
fluidelor.
Bazele propulsiei aeronautice;
Metode numerice in aviaie;
Programare liniara aplicata;
Introducere in ingineria
aerospaial; Procese tranzitorii
in sisteme de propulsie; Sisteme
de propulsie neconvenionale,
Propulsion Systems.

Poziia n
Comisie

Universitatea

Preedinte

Universitatea Politehnica din Bucureti

Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti

Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti

Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti

Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti

Preedinte
Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti


Universitatea Politehnica din Bucureti

Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti

Conf. Dragos ISVORANU Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti

Comisie concurs

Prof. Sterian
DNIL
Conf. Marius STOIA
Conf. Florin
FRUNZULICA
Conf. Laurentiu
MORARU
Conf. Dragos ISVORANU

Prof. Virgil STANCIU


Prof. Sterian DANAILA

Conf. Vasile
CONSTANTINESCU
SL Marius BREBENEL

Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti

Grafic
Inginereasc
Design
Industrial

39

As

Desen tehnic 1, Desen tehnic 2,


Desen tehnic 3, Geometrie
Descriptiv i Desen tehnic,
Grafica asistata, Proiectare
asistata de calculator

Prof.Ionel SIMION
Prof. Dumitru MARIN
Prof. Lucian RAICU
Conf. Stela IONI
Conf. Daniel DOBRE

Preedinte
Membru
Membru
Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti


Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti

Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti

Poziia n
Comisie

Universitatea

Facultatea de TRANSPORTURI
Departament

Transporturi,
trafic si
logistic

Telecomenzi si
electronic n
transporturi

Poz.
Stat
Func.

30

34

Func
.
Did.

As.

As.

Discipline post

Sisteme de transport;
Tehnici de programare
Tehnologii n
terminale de transport
Software pentru birotica
I,L; Microprocesoare II,
L;Calculatoare si
sisteme de operare I,S;
Sisteme de dirijare a
traficului aerian IV,L.

Comisie concurs

Conf. Vasile DRAGU


Prof. Mihaela POPA
Conf. Florian GHIONEA
Conf. Eugen ROCA
.l. Dorinela COSTESCU
Prof. Iulian BDESCU
Conf. Marius MINEA
.l. Laureniu Dorin BURETEA

.l. Radu erban TIMNEA


.l. Stefan ORIGA

Preedinte
Membru
Membru
Membru
Membru
Preedinte
Membru
Membru
Membru
Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti


Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti

Facultatea TIINA I INGINERIA MATERIALELOR


Poz.
Stat
Func.

Departament

Procesarea
Materialelor
Metalice i

Func.
Did.

Discipline post

As

Valorificarea apelor
uzate. Reconstrucia
ecologic a solurilor;
Ecologie general;
Raionalizarea
consumurilor n
metalurgie; Teoria
epurrii efluenilor
industriali; Agregate
termice i electrice;
Tehnici de
caracterizare i analiz
a poluanilor; Deeuri
toxice i periculoase

28

Ecometalurgie

Comisie concurs

Prof. Cristian PREDESCU


Prof. Vasilica DINA
Conf. Dan CONSTANTINESCU

Conf. Mirela SOHACIU


Conf. Ecaterina MATEI
Conf. Daniela NAGY

Poziia n
Comisie

Universitatea

Preedinte

Universitatea Politehnica din Bucureti

Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti

Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti

Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti

Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti

MS

Universitatea Politehnica din Bucureti

Facultatea de INGINERIE IN LIMBI STRAINE


Departame
nt

Inginerie
in Limbi
Straine

Inginerie
in Limbi
Straine

Poz.
Stat
Funct

Functia
Didacti
ca

13

S.l.

14

S.l.

Discipline post

Langages de
programmation ;
Introduction to Web
Programming ;
Programmation en Web ;
Programmation Oriente
Objet.
Programming Languages ;
Mthodes Numriques ;
Numerical Methods ;
Programmation gntique
et rseaux de neurones.

Comisie concurs
(Grad did., Nume si prenume)*

Prof.George DRAGOI
Conf. Nicolae GOGA
Conf. Gelu IONESCU
S.l. Bujorel Ionel PAVALOIU
S.l. Maria Iuliana DASCALU
S.l. Dragos Constantin STOICA
Prof.George DRAGOI
Conf. Nicolae GOGA
Conf. Gelu IONESCU
S.l. Bujorel Ionel PAVALOIU
S.l. Dragos Constantin STOICA
S.l. Maria Iuliana DASCALU

Pozitia in
Comisie

Universitatea

Preedinte
Membru
Membru
Membru
Membru
MS
Preedinte
Membru
Membru
Membru
Membru
MS

Universitatea Politehnica din Bucureti


Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti

Inginerie
in Limbi
Straine

Inginerie
in Limbi
Straine

47

48

As.

As.

Prof.George DRAGOI
Conf. Nicolae GOGA
Conf. Gelu IONESCU
S.l. Bujorel Ionel PAVALOIU
S.l. Maria Iuliana DASCALU
S.l. Dragos Constantin STOICA

Preedinte
Membru
Membru
Membru
Membru
MS

Universitatea Politehnica din Bucureti


Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti

Conf. Voichita Alexandra


GHENGHEA
Fachkommunikation 2;
Conf. Ioana Hermine
Unternehmenskommunikati FIERBINTEANU
on I;
Conf. Florentina ALEXANDRU
Unternehmenskommunikati

Preedinte

Universitatea Politehnica din Bucureti

Membru

Universitatea din Bucureti

Data Structures and


Algorithms; Introduction to
Web Programming;
Introduction to Information
technology; Programming
languages

on II; Wissenschaftliches
Arbeiten

Lect. Mihaela ZOGRAFI


S. l. Ioan Cristian MUSTATA
Lect. Sorin TOMA

Membru
Membru
Membru
MS

Universitatea Crestina "Dimitrie


Cantemir"
Academia de Studii Economice din
Bucuresti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Tehnica de Constructii
din Bucuresti

Facultatea de CHIMIE APLICATA SI STIINTA MATERIALELOR


Departamentul

Chimie
Anorganica,
Chimie Fizica si
Electrochimie

Poz.
Funcia
Stat
Did.
Funcii

33

As

Discipline post

Chimie Anorganica;
Chimia metalelor
tranzitionale; Inocuitatea
produselor alimentare.

Comisie concurs

Poziia n
Comisie

Prof. Ovidiu OPREA


Prof. Daniela BERGER
Sl. Denisa FICAI
Sl. Marius RADULESCU

Preedinte
Membru
Membru
Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti


Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti

Sl. Maria ALEXANDRU

Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti

Universitatea

Facultatea de ANTREPRENORIAT, INGINERIA I MANAGEMENTUL AFACERILOR


Departamentul

Management

Poz.
Stat
Func.

49

50
Management

51
Management

Inginerie
Economica

Economie

19

26

Func.
Did.

Discipline post

Comisie concurs

Poziia n
Comisie

Universitatea

Industrigutermarketing; Prof. Florin DNLACHE


Managementul serviciilor; Prof. Sorin Cristian IONESCU
Comportament financiar; Conf. Doina SERBAN
As. Managementul
Conf. Elena FLEAC
organizaiilor
Sl. Petruta MIHAI
educaionale.

Preedinte
Membru
Membru
Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti


Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti

Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti

Marketing industrial;
Prof. Florin DNLACHE
Marketing strategic;
Prof. Sorin Cristian IONESCU
As. Bazele managementului; Conf. Doina SERBAN
Leadership; Management; Conf. Elena FLEAC
Informaticp Managerial. Sl. Petruta MIHAI
Managementul proiectelor Prof. Florin DNLACHE
; Management.
Prof. Sorin Cristian IONESCU
Conf. Doina SERBAN
As.
Conf. Elena FLEAC
Sl. Petruta MIHAI
Management,
Prof. Radu STANCIU
Management General,
Prof. Corneliu RADU
Management Industrial,
Prof. Ion PARGARU
As Management Strategic
Conf. Daniela MOMETE

Preedinte
Membru
Membru
Membru
Membru
Preedinte
Membru
Membru
Membru
Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti


Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti

Preedinte

Universitatea Politehnica din Bucureti

Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti

Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti

Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti

SL Monica NITA

Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti

Prof. Gheorghe Oprescu


Conf. Corina Ionela
DUMITRESCU
Conf. Simona NICOLAE
Conf. Oana DAVID
Lect. Mihaela IONESCU

Preedinte

Universitatea Politehnica din Bucureti

Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti

Membru
Membru
Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti


Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti

Economie,
Microeconomie, Bani,
As Banci si piete de capital

Departamentul de FORMARE PENTRU CARIER DIDACTIC I TIINE SOCIO-UNMANE


Departamentul

Poz.
Func
Stat
Did.
Funcii

59

60

61

62

63

Discipline post

Comisie concurs

Universitatea

Preedinte
Membru
Membru
Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti


Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti

Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti

Preedinte
Membru
Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti


Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti

Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti

Beatrice BALAGIU

Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti

Conf. Ioana PORUM

Preedinte

Universitatea Politehnica din Bucureti

Nicoleta LIOIU

Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti

Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti

Sorina CHIRCU

Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti

Simona NEAGU

Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti

Conf. Ioana PORUM

Preedinte

Universitatea Politehnica din Bucureti

Nicoleta LIOIU
Sorina CHIRCU
Simona NEAGU

Membru
Membru
Membru
Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti


Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti

Conf. Ioana PORUM

Preedinte

Universitatea Politehnica din Bucureti

Ioana STANCU
Mirela NEGREANU
Simona NEAGU

Membru
Membru
Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti


Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti

Managementul echipelor
Conf. Ioana PORUM
virtuale; Strategii de
Conf. Georgeta MARGHESCU
colaborare n mediul virtual;
Daniela Maricica COTOAR
As. Aplicaii sofware pentru
proiecte multipolare; Reele Adrian Claudius STOICA
colaborative cercetare Sergiu TARA
ptoducie
Conf. Ioana PORUM
Nicoleta LIOIU
Didactica specialitii;
Gabriela Carmen OPROIU
As. Practic pedagogic
Teodora Daniela CHICIOREANU

As. Pedagogie 1; Pedagogie 2. Ramona BLNESCU

As. Pedagogie 1; Pedagogie 2. Ramona BLNESCU

As. Pshiologiea educaiei

Poziia n
Comisie

64

As. Pshiologiea educaiei

Sorina CHIRCU

Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti

Conf. Ioana PORUM

Preedinte

Universitatea Politehnica din Bucureti

Ioana STANCU
Mirela NEGREANU
Simona NEAGU
Sorina CHIRCU

Membru
Membru
Membru
Membru

Universitatea Politehnica din Bucureti


Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti
Universitatea Politehnica din Bucureti