Sunteți pe pagina 1din 33

Limba i literatura romn-filiera teoretic- clasa- a IX-a

Unitatea colar
CLASA a IX-a
PLANIFICARE ANUAL
36 sptmni/an,
Curriculum aplicat: 4 ore /sptmn (TC+CD)
Total ore/an: 144 ore
Nr.crt.

UNITATEA DE NVARE

Nr. ore

Semestrul I
1.
2.
3.
4.

Noiuni introductive. Test iniial


Joc i joac / Adolescena
Familia / coala
Evaluare semestrial

4
28
24
4

Semestrul al II-lea
5.

Iubirea / Scene din viaa de ieri i de azi

28

6.

Aventur, cltorie /Lumi fantastice


Activitate extracurricular / extracolar
Personaliti, exemple, modele/ confruntri etice i civice
Evaluare semerstrial
Recapitulare final

20
4
20
4
8

7.
7.
8.

TOTAL ORE/ AN :144

Limba i literatura romn-filiera teoretic- clasa- a IX-a

PLANIFICARE CALENDARISTIC ANUAL


36 sptmni/an,
Curriculum aplicat: 4 ore /sptmn (TC+CD)
Total ore/an=144 ore
COMPETENE GENERALE
1.

Utilizarea corect i adecvat a limbii romne n receptarea i n producerea mesajelor n diferite situaii de comunicare

2.

Folosirea modalitilor de analiz tematic, structural i stilistic n receptarea diferitelor texte literare i nonliterare

3.

Argumentarea n scris i oral a unor opinii n diverse situaii de comunicare

VALORI I ATITUDINI

Cultivarea interesului pentru lectur i a plcerii de a citi, a gustului estetic n domeniul literaturii

Stimularea gndirii autonome, reflexive i critice n raport cu diversele mesaje receptate

Formarea unor reprezentri culturale privind evoluia i valorile literaturii romne

Cultivarea unei atitudini pozitive fa de comunicare i a ncrederii n propriile abiliti de comunicare

Abordarea flexibil i tolerant a opiniilor i a argumentelor celorlali

Cultivarea unei atitudini pozitive fa de limba matern i recunoaterea rolului acesteia pentru dezvoltarea personal i mbogirea
orizontului cultural

Dezvoltarea interesului fa de comunicarea intercultural

Limba i literatura romn-filiera teoretic- clasa- a IX-a

Semestrul I 15 sptmni
Nr.
crt.

1.

2.

Unitatea de
nvare
Noiuni
introductive

Coninuturi asociate
Prelucrarea programei colare

Nr.
ore
1

Prezentarea
Bibliografie

Recapitulare pentru
evaluare iniial

Test de evaluare iniial

Competene specifice

1.3 exprimarea oral sau n scris a propriilor


reacii i opinii privind textele receptate;
1.4 redactarea unor texte diverse;
1.5 utilizarea corect i adecvat a formelor
exprimrii orale i scrise n diverse situaii de
comunicare
2.1 aplicarea unor tehnici viznd nelegerea
unor texte literare sau nonliterare;
2.6 aplicarea conceptelor de specialitate n
analiza i discutarea textelor literare studiate
3.3 argumentarea unui punct de vedere
privind textele studiate

manualului;

testul

1.1- utilizarea adecvat a achiziiilor lingvistice A.Fictiunea literar


JOC I
n nelegerea i n producerea diverselor texte; Studierea unui text liric
JOAC/ 2.2- identificarea temei textului
- Genuri literare. Genul
ADOLESCEN 2.4- analizarea componentelor de structur iliric.Trsturi.Eul liric

expresive
- Teme. Motive. Limbaj poetic.
3.3- argumentarea unui punct de vedere privind
textul

de

Spt.

Obs.

S1
1

S2
1
2

1.5- utilizarea adecvat a formelor expresiilorLIMB I COMUNICARE


orale i scrise n diverse situaii de comunicare - Derivarea cu prefixe i sufixe
3

Limba i literatura romn-filiera teoretic- clasa- a IX-a

1.4- redactarea unor texte diverse

- Schimbarea categoriei gramaticale

1.1- utilizarea adecvat a achiziiilor lingvistice Studierea unui text epic:


n nelegerea i n producerea diverselor texte; - Contextualizare (epoc, curent literar
2.2- identificarea temei textului
etc.)
2.6- aplicarea conceptelor de specialitate n- Tem. Motive. Viziune despre lume
analiza i discutarea textului
- Construcia subiectului
1.3- exprimarea reaciilor i opiniilor proprii la - Construcia personajelor modaliti
receptarea
de caracterizare. Aplicaii
2.6- aplicarea conceptelor de specialitate n- Narator/ instane narative
discutarea textului
- Romanul realist
1.1- utilizarea adecvat a achiziiilor lingvistice LIMB I COMUNICARE:
n receptarea diverselor texte
- Stil direct. Stil indirect.
1.3.- participarea adecvat la intaraciuni Monologul interior
verbale n diferite situaii de comunicare

1
1
1
2
S3-S4
2
1

2.1- aplicarea unor tehnici viznd nelegereaB.Ficiune i realitate


textelor literare i nonliterare
- Studierea unui text nonficional
2.3- compararea ideilor i atitudinilor diferite n - Lectura textului.Idei principale.Tema.
dezvoltarea aceleiai teme
- Eseul argumentativ
3.1- identificarea structurilor argumentative - Textul argumentativ. Aplicaii
ntr-un text, susinerea unui punct de vedere
3.2- evaluarea critic a unei argumentri

S5-S6
2
2
2
1

1.1- utilizarea adecvat a achiziiilor lingvistice


n nelegerea i n producerea diverselor texte; LIMB I COMUNICARE :
2.1.- nelegerea global a sensului unui text - Relaii semantice: sinonimia,
dat
antonimia, polisemia,omonimia
- Erori semantice. Confuzia paronimic
- Pleonasmul. Aplicaii
4

Limba i literatura romn-filiera teoretic- clasa- a IX-a

2.3- compararea ideilor i a atitudinilor diferite C. Literatura i alte arte


n dezvoltarea aceleiai teme literare
- Literatura i spectacolul de oper. ;
2
3.3- exprimarea unui punct de vedereSincretismul artelor; Limbaj literar
argumentat
limbaj muzical
- Raportul text sunet.Concepte
specifice domeniului muzical preluate de
lieteratura (eufonie, cezur, polifonie,
1
contrapunct)
- Eseul nestructurat. Aplicaii

S7

1
2.7- compararea limbajului muzical cu acela al- Concepte operaionale
textului scris
-Literatura - punct de plecare pentru
2.3- compararea ideilor i a atitudinilor diferite oper
n dezvoltarea aceleiai teme literare
- Eseul structurat:
- Evaluare
1.1- utilizarea adecvat a achiziiilor lingvistice A. Ficiunea literar
n nelegerea i n producerea diverselor texte; Studiul unui roman
2.2- identificarea temei textului
- Contextualizare(epoc, curent literar
2.6-aplicarea conceptelor de specialitate netc.)
analiza i discutarea textului
- Tem. Motive. Viziune despre lume.
1.3- exprimarea reaciilor i opiniilor proprii la - Construcia subiectului
receptarea texului
- Construcia personajelor modaliti

1
1
1

S8

Unitatea I : 28 de
ore

1
S9 S10
1
1
2
5

Limba i literatura romn-filiera teoretic- clasa- a IX-a

3.

FAMILIA/
COALA

2.6- aplicarea conceptelor de specialitate nde caracterizare


2
discutarea textului
ncadrare n specie; Narator/ instane
1.1- utilizarea adecvat a achiziiilor lingvistice narative
1
n receptarea diferitelor texte
LIMB I COMUNICARE
- Oralitatea. Rolul elementelor arhaice 1
i regionale n interpretarea mesajelor
scrise i orale
2.2- identificarea temei textului
Studiul unei nuvele/ schie/ povestiri
2.6- aplicarea conceptelor de specialitate n-Contextualizare(epoc, curent literar
analiza i discutarea textului
etc.). ncadrare n specie
1
1.3- exprimarea reaciilor i opiniilor proprii - Tem, motiv, viziune despre lume;
2.2- identificarea elementelor specifice dinNarator/ instane narative
structura unor tipuri de texte studiate
- Construcia subiectului
- Construcia personajelor.
1
S11-S12
2
1

1.1- utilizarea adecvat a achiziiilor lingvistice LIMB I COMUNICARE:


n receptarea diferitelor texte
- Interpretarea sensului cuvintelor n
context
- Cunoaterea sensului corect al
cuvintelor
1
2.1- aplicarea unor tehnici viznd nelegerea
textelor literare i nonliterare
2.2- identificarea elementelor specifice din
structura unor tipuri de texte studiate
1.3- exprimarea opiniilor proprii referitoare la
text
3.1- identificarea structurilor argumentative
ntr-un text

B.Ficiune i realitate
Text nonficional memorialistic
-Tem, structur
- Ficiunea i realitatea
- Memorialistica

LIMB I COMUNICARE:
- Cunoaterea sensului corect al
cuvintelor
1.1- utilizarea adecvat a achiziiilor lingvistice - Factori care perturb receptarea
n receptarea diferitelor texte
mesajelor orale

S12 S13
1
1
1

1
6

Limba i literatura romn-filiera teoretic- clasa- a IX-a

- Anacolutul. Aplicaii
2.3- compararea ideilor i a atitudinilor diferite
n dezvoltarea aceleiai teme literare
3.3- exprimarea unui punct de vedere
argumentat
2.7- compararea limbajului cinematografic cu
acela al textului scris
2.3- compararea ideilor i a atitudinilor diferite
n dezvoltarea aceleiai teme literare
2.6- aplicarea conceptelor de specialitate n
discutarea textului

C.Literatura i alte arte


-1. Literatura i cinematografia
- Ecranizarea unui roman
- Limbaj literar- limbaj cinematografic
- Raportul text- imagine. Concepte
specifice cinematografiei

1
Unitatea a II a :
24 de ore

1
1
1
S13-S14

- Eseul nestructurat. Aplicaii


- Evaluare unitate

Recapitulare semestrial

Semestrul al II-lea 21 de sptmni


Nr
Unitatea de nvare
Competene specifice
crt.
4.
2.3.- identificarea trsturilor specifice
prozei narative, ale poeziei i ale
dramaturgiei
2.2- identificarea temei textului
SCENE DIN VIA
2.6- aplicarea conceptelor de specialitate

- Genurile i speciile literare; Curente


literare
- Eseul structurat. Eseul nestructurat.
Aplicaii
-Textul argumentativ. Aplicaii
- Evaluare

Coninuturi/detalieri
A. Fictiunea literar
Studierea unui text epic:
- Contextualizare (epoc, curent literar
etc.)
- Tem. Viziune despre lume

1
1
1
1
1
1

S15

Nr.
ore
1

Data

Sem I
- 60 ore
Dintre acestea, 3
ore, la alegere, se
vor aloca
evalurii
semestriale, fr a
fi afectat
parcurgerea
coninuturilor

Obs.

S16S19

1
7

Limba i literatura romn-filiera teoretic- clasa- a IX-a

DE IERI I DE AZI /
IUBIREA

n analiza textului;
2.4- analizarea componentelor
structurale i expresive ale textului
1.4- redactarea unor texte diverse

- Relaii spaiale i temporale


- Rezumatul. Aplicaii
- Moduri de expunere. Naraiunea
- Rolul expresiv al prilor de vorbire
- Limbajul naratorului limbajul
personajelor
- Aplicaii
- Personajul literar. Modaliti de
caracterizare: caracterizarea direct

1
1
1
1
1
1

1.3.- participarea adecvat la interaciuni LIMB I COMUNICARE :


verbale n diferite situaii de comunicare - Exprimarea oral. Tipuri de monolog.
1.5- utilizarea corect i adecvat a
Aplicaii
formelor exprimrii orale n diverse
situaii de comunicare
2.3.- identificarea trsturilor specifice
prozei narative, ale poeziei i ale
dramaturgiei
2.2- identificarea temei textului
2.6- aplicarea conceptelor de specialitate
n analiza textului;
2.4- analizarea componentelor
structurale i expresive ale textului
1.4- redactarea unor texte diverse

1
1

Studierea unui text dramatic :


- Contextualizare
- Genul dramatic. Trsturi. ncadrarea
n specie
- Tem, structur i compoziie
- Construcia subiectului
1
- Construcia personajelor
1
LIMB I COMUNICARE :
- Transformarea vorbirii directe n
1
vorbire indirect
1
1
1

1.3- exprimarea reaciilor i opiniilor

B.Ficiune i realitate

S
8

Limba i literatura romn-filiera teoretic- clasa- a IX-a

proprii
Interviul
1.4- redactarea unor texte diverse
Articolul, aplicaii
1.5- utilizarea corect i adecvat a formelorLIMB I COMUNICARE :
exprimrii orale n diverse situaii de
- Rolul semnelor de punctuaie n
comunicare
nelegerea mesajelor scrise. Aplicaii
- Semnele ortografice i de punctuaie
2.7- compararea limbajului plastic cu acela C.Literatura i arta plastic
al textului scris ;
- Limbaj literar - limbaj plastic.
2.6- aplicarea conceptelor de specialitate n - Concepte specifice artei plastice
analiza textului;
- Eseu structurat
3.3- argumentarea unui punct de vedere
privind raportul dintre cele dou arte
2.2- identificarea temei textului
A. Ficiune literar
2.6- aplicarea conceptelor de
Studierea unui text liric :
specialitate n analiza textului;
- Contextualizare
2.4- analizarea componentelor
- Tem i viziune despre lume
5.
structurale i expresive ale textului
- Figuri de stil. Imagini artistice.
1.4- redactarea unor texte diverse
Elemente de prozodie.
AVENTUR,
2.3.- identificarea trsturilor specifice - Sincretismul genurilor
CLTORIE/
prozei narative, ale poeziei i ale
LIMB I COMUNICARE :
LUMI FANTASTICE dramaturgiei
- Receptarea diverselor tipuri de mesaje
1.3- exprimarea reaciilor i opiniilor - Funciile comunicrii
proprii la receptarea textului
Studierea unui text epic :
2.1-aplicarea unor tehnici viznd - Contextualizare. Perspectiva
nelegerea textelor literare
narativ. Stilul
1.5- utilizarea corect i adecvat a formelor- Titlul. Relaia incipit-final
exprimrii orale n diverse situaii de
- Particulariti de construcie a
comunicare
personajului

2
2

20-S
21

1
1

2
1
1
2

S 21
S
22

Unitatea a III a : 28
de ore

S 23
S 26
1
2
1
1
2
1
2
2
1
1

Limba i literatura romn-filiera teoretic- clasa- a IX-a

B.Ficiune i realitate
1.2- identificarea elementelor specifice din Literatura de frontier :
structura textelor studiate
Jurnalul
1.3- exprimarea reaciilor i opiniilor
Eseul
proprii;
1.4- redactarea unor texte diverse
2.1-aplicare unor tehnici privind inelegerea C.Literatura i celelalte arte
unor texte literare si nonliterare
- Limbajul literar limbajul plastic
2.7- compararea limbajului plastic cu acela - Eseul liber Jurnalul unei cltorii
al textului scris
virtuale
EVALUAREA UNITII

6.

PERSONALITI,
EXEMPLE,
MODELE/
CONFRUNTRI
ETICE I CIVICE

A. Ficiunea literar
1.2- identificarea elementelor specifice Studierea unui text dramatic:
din structura textelor studiate
- Contextualizare
2.1-aplicare unor tehnici privind
- Tem i viziune despre lume
nelegerea unor texte literare i
- Planul simplu de idei. Planul dezvoltat de
nonliterare
idei.
2.6- argumentarea ncadrrii unui text - Personajul literar. Modaliti de
ntr-o specie pe baza trsturilor
caracterizare: caracterizarea indirect
acestuia
- Moduri de expunere. Descrierea i
dialogul.
LIMB I COMUNICARE :
- Arhaismele. Regionalismele. Aplicaii
1.1- utilizarea corect i adecvat a
- Scrierea cu majuscul. Aplicaii
formelor exprimrii orale i scrise n
- Folosirea pluralului n locul singularului
diverse situaii de comunicare
1.1- utilizarea corect i adecvat a
B. Ficiunea i realitatea
formelor exprimrii orale i scrise n
Textul epistolar
diverse situaii de comunicare
- Conveniile stilului epistolar
1.4- redactarea unor texte diverse
- Corespondena privat i oficial.
2.1-aplicare unor tehnici privind
Aplicaii

Unitatea a IV a : 20
de ore
1
1

S 26
S
28

Sptmna 27 va fi
dedicat activitilor
extracolare

2
1

2
2
1
2

S 29
S
31

1
2

2
1

S 31
S
32

10

Limba i literatura romn-filiera teoretic- clasa- a IX-a

nelegerea unor texte literare i


nonliterare

Textul juridico-administrativ
- Elemente specifice
Discursul oratoric
- Structura discursului, modaliti de
organizare i alctuire
2.3- compararea ideilor i a atitudinilor C.Literatura i celelalte arte
diferite n dezvoltarea aceleiai teme Literatura i arta dramatic
literare
Viziunea scriitorului/viziunea regizorului
3.3- exprimarea unui punct de vedere
Concepte specifice artei dramatice
argumentat
Cronica teatral.
Evaluare semestrial
- Recapitulare n vederea lucrrii scrise
semestriale
- Lucrare scris semestrial
- Discutarea lucrrii scrise
- Mijloace interne de mbogire a
vocabularului.
RECAPITULARE FINAL
- Relaii semantice
- Genurile literare.
- Reflectarea aceleiai teme literare n
genuri i specii diferite
- Ore la dispoziia profesorului

1
2
1
1
1
1
2
1
1
2
2
1
1
1

Unitatea a V a : 20
de ore
S 33

S 34

S 35
- S 36

11

Limba i literatura romn-filiera teoretic- clasa- a IX-a

PLANIFICAREA UNITILOR DE NVARE LA CLASA A IX-A, PROFIL TEORETIC


UNITATEA DE NVARE:
JOC I JOAC/ ADOLESCEN
Varianta 1
Numrul de ore / sptmn : 4
Total ore: 28
CONINUTURI
(DETALIERI)
A.Fictiunea literar
Studierea unui text liric
- Genuri literare. Genul
liric.
- Trsturi. Eul liric
- Teme. Motive.

COMPETENE SPECIFICE
1.1 utilizarea adecvat a achiziiilor
lingvistice n nelegerea i n
producerea diverselor texte;
1.4 redactarea unor texte diverse
1.5 utilizarea adecvat a formelor
expresiilor orale i scrise n diverse
situaii de comunicare
2.2 identificarea temei textului
2.4 analizarea componentelor de
structur i expresive
3.3 argumentarea unui punct de
vedere privind textul

ACTIVITI DE
NVARE
-joc de socializare (de ex.
elevii primesc un tabel n
care trebuie s nscrie colegii
care corespund descrierii:
Cunoti pe cineva care: tie
titlul unei poezii de/ a
auzit o melodie cntat pe
versurile lui/tie cel puin
o limb strin n care a fost
tradus/tie cel puin un
poet care a fost i traductor
etc.) ;
-exerciii de identificare a
genului literar;
-exerciii de lectur
expresiv a textului;
-exercitii de identificare a
temei i motivelor;
- exerciii de difereniere a
temei de motiv;
-exerciii de identificare a
mrcilor eului liric;
-exerciii de identificare a

RESURSE

EVALUARE

- fia de lucru/
tabelul destinat
jocului de socializare
manualul, volume de
versuri,
- activitate
individual
- Ghidul profesorului

-observarea
sistematic a
elevilor;
- portofoliul,

NR. ORE
1

12

Limba i literatura romn-filiera teoretic- clasa- a IX-a

Limbaj poetic. Rolul


expresiv al prilor de
vorbire
LIMB I
COMUNICARE
- Derivarea cu prefixe i
sufixe
- Schimbarea categoriei
gramaticale

Studierea unui text epic:


- Contextualizare (epoc,

2.4- analizarea componentelor


structurale i expresive ale textului ;

1.5- utilizarea corect i adecvat a


formelor exprimrii orale n diverse
situaii de comunicare ;

1.1 utilizarea adecvat a achiziiilor


lingvistice n nelegerea i n

figurilor de stil;
-exerciii de ncadrare a unui
text la prima vedere ntr-un
gen literar, pe baza
trsturilor acestuia (se pot
utiliza texte literare care s
pun problema ncadrrii n
genul liric sau epic,
determinnd elevii s
utilizeze cunotinele
teroretice dobndite);
- exerciii de identificare a
prilor de vorbire i a rolului expresiv al acestora ;

- portofoliul,

- exerciii de comunicare
oral pornind de la tema
textelor alese pentru
aplicaiile practice (de ex.
bileele cu strofe pornind de
la care elevii s poat
discuta despre lucruri care iau impresionat, locuri pe
care le-au admirat, emoii
sau sentimente proprii);
- exerciii de identificare pe
un text suport a mijloacelor
interne de mbogire a
vocabularului i a valorii
expresive a acestora;

- gradul de
- activitate pe grupe
cooperare la
-activitate indicidual or
- eseul de
cinci minute
- tema pentru
acas;

- exerciii de lectur i
nelegere global a textului ;

- textul suport,
manualul,

1
1

fie de lucru;

-observarea
sistematic a

13

Limba i literatura romn-filiera teoretic- clasa- a IX-a

curent literar etc.)


- Tem. Motive. Viziune
despre lume
- Construcia subiectului
- Construcia personajelor/
modaliti de caracterizare
- Aplicaii
- Narator/ instane narative
- Romanul realist

producerea diverselor texte;


2.2 identificarea temei textului
2.6 aplicarea conceptelor de
specialitate n discutarea textului

LIMB I
1.3 exprimarea reaciilor i opiniilor
COMUNICARE:
proprii privind textele receptate;
- Stilul direct. Stilul
1.5 utilizarea corect i adecvat a
indirect. Monologul interior formelor exprimrii orale n diverse
situaii de comunicare;
B.Ficiune i realitate
- Studierea unui text
nonficional
- Lectura textului. Ideile
principale.Tema.
- Textul argumentativ.
Aplicaii
- Eseul argumentativ

1.3 exprimarea reaciilor i opiniilor


proprii privind textele receptate;
1.5 utilizarea corect i adecvat a
formelor exprimrii orale n diverse
situaii de comunicare ;

- exerciii de rezumare a
textului narativ;
- exerciii de identificare a
particularitilor tematice i
compoziionale;
- exerciii de recunoatere a
trsturilor definitorii ale
textului epic i ale speciei
studiate;
- exerciii de nelegere a
perspectivei narative;
- exerciii de redactare a unei
argumentri privind viziunea
despre lume;
- exerciii de caracterizare a
unui personaj;
- exerciii de transformare a
vorbirii directe n vorbire
indirect ;
- exerciii de identificare i
difereniere a stilului direct/
indirect liber/monologului
interior
- exerciii de identificare a
elementelor specifice textului
argumentativ;
- exerciii de construire a
unor texte argumentative ( de
la simplu structura unui
argument la complex (eseul
argumentativ) ;

- fie de lucru;
- activitate frontal i
pe grupe;
- fie de lucru,
activitate individual;

elevilor;
- tema pentru
acas;
- grila de
evaluare a
rspunsului
oral/scris

1
1
1
1
1

1
- postere - activitate
n echip ( 3 elevi )
cu raportare n plen;

- activitate
individual;

- grila de
autoevaluare
(coninut,
prezentare,
lucru n
echip)
- tema pentru
acas ;

2
2
2
1

14

Limba i literatura romn-filiera teoretic- clasa- a IX-a

1.3 exprimarea reaciilor i opiniilor


LIMB I
propri privind textele receptate;
COMUNICARE :
1.4 redactarea unor texte diverse;
- Relaii semantice:
sinonimia, antonimia,
polisemia, omonimia
- Erori semantice. Confuzia
paronimic
- Pleonasmul. Aplicaii

- exerciii de identificare a
relaiilor semantice
- exerciii de rescriere a
textelor ( de ex. exerciii de
nlocuire a unor termeni cu
sinonimele/antonimele lor)
-exerciii de interpretare a
semnificaiei unor texte n
funcie de gragul de
ambiguitate impus de
polisemie i omonimia unor
termeni;
-exerciii de corectare a unor
texte prin nlocuirea
paronimelor i a exprimrii
pleonastice
C.Literatura i alte arte 2.3 compararea ideilor i a
- exerciii de analiz a unor
Literatura i spectacolul de atitudinilor diferite n dezvoltarea
spectacole de oper i de
oper.
aceleiai teme literare
comparare a modalitilor de
- Sincretismul artelor
2.7 compararea limbajului muzical cu transmitere a mesajului
- Limbaj literar- limbaj
acela al textului scris
(sunet, culoare, interpretare
muzical
3.3 exprimarea unui punct de vedere vocal, micare scenic,
- Raportul text- sunet.
argumentat
decoruri etc.) cu cel specific
Concepte specifice
textului scris;
domeniului muzical
-exerciii de sondare i
preluate de lieteratura
exprimare a opiniei
(eufonie, cezur, polifonie,
(oral/scris)
contrapunct)
- Eseul nestructurat.
Aplicaii
Concepte operaionale
2.3 compararea ideilor i a
- exerciii de redactare a
-Literatura - punct de
atitudinilor diferite n dezvoltarea
eseului structurat;
plecare pentru oper
aceleiai teme literare
- Eseul structurat

- fie de lucru,
- observarea
activitate individual; sistematic a
elevilor ;

- vizionarea unui
spectacol al crui
libret a fost scris pe
baza unei opere
literare sau a unor
secvene nregistrate

- portofoliul ;

1
1
1
1

- activitate
individual;

- portofoliul ;

1
1
1
15

Limba i literatura romn-filiera teoretic- clasa- a IX-a

- Evaluare
EVALUARE

- completarea fiei de lucru ;

- fie de lucru ;
- testul de
-activitate individual evaluare
sumativ.;

16

Limba i literatura romn-filiera teoretic- clasa- a IX-a

UNITATEA DE NVARE:
FAMILIA I COALA
Varianta 2
Numrul de ore / sptmn : 4
Total ore: 24
CONINUTURI
(DETALIERI)
FICIUNE LITERAR
A. Ficiunea literar
Studiul unui roman
-Contextualizare (epoc, curent
literar etc.)
- Tem. Motive. Viziune despre
lume.
Construcia subiectului
-Relaii temporale i spaiale

- Narator/ instane narative


ncadrare n specie

- Construcia personajelor/
modaliti de caracterizare

COMPETENE SPECIFICE

ACTIVITI DE
NVARE
1.3 exprimarea reaciilor i
- exerciii de nelegere
opiniilor proprii la receptarea
global a textului ;
texului
- exerciii de recunoatere a
2.2 identificarea temei textului
trsturilor definitorii ale
2.6 aplicarea conceptelor de
romanului ;
specialitate n analiza i discutarea - exerciii de identificare a
textului
motivelor prin care se
concretizeaz tema
1.1 utilizarea adecvat a
- exerciii de identificare
achiziiilor lingvistice n
a particularitilor
receptarea diferitelor texte
tematice i a viziunii
2.2 identificarea temei textului ;
despre lume;
2.6 aplicarea conceptelor dee
- exerciii de identificare
specialitate n analiza textului;
a indicilor temporali i
2.4 analizarea componentelor
spaiali;
structurale i expresive ale textului; - exerciii de argumentare
privind ncadrarea
textului la tema
Familia. coala
2.6- aplicarea conceptelor de
- exerciii de identificare a
specialitate n analiza textului ;
particularitilor limbajului
2.3.- identificarea trsturilor
din textul narativ ;
specifice prozei narative, ale
poeziei i ale dramaturgiei;
1.4- redactarea unor texte
- exerciii de caracterizare a
diverse
unui personaj;

RESURSE

EVALUARE

NR. ORE

- textul suport,
manualul, dicionar
de termeni literari,
jurnalul de lectur,
-activitate pe grupe
cu raportare
frontal ;

-observarea
sistematic a
elevilor;
- tema pentru
acas;

1
1

2
- fie de exerciii,
manualul;
- texte suport;

- portofoliu
-observarea
sistematic a
elevilor;

1
- activitate pe
grupe i frontal;
- fie de lucru;
- activitate frontal

- portofoliu ;

2
- tema pentru
17

Limba i literatura romn-filiera teoretic- clasa- a IX-a

LIMB I COMUNICARE
-Oralitatea.
Rolul elementelor arhaice i
regionale n interpretarea
mesajelor scrise i orale.
Studiul unei nuvele/ schie/
povestiri
-Contextualizare (epoc, curent
literar etc.). ncadrare n specie
- Tem, motiv, viziune despre
lume
- Construcia subiectului
- Construcia personajelor.
- Narator/ instane narative

2.3.- identificarea trsturilor


specifice prozei narative, ale
poeziei i ale dramaturgiei
2.6- aplicarea conceptelor de
specialitate n analiza textului
1.3.- participarea adecvat la
intaraciuni verbale n diferite
situaii de comunicare;
1.5- utilizarea corect i adecvat a
formelor exprimrii orale n
diverse situaii de comunicare ;

i pe grupe;

- exerciii de comunicare
oral (de ex. reeaua de
-activitate pe grupe
discuii) ;
i individual
- realizarea unor alocuiuni
pornind de la maxime sau
cuvintele personajelor din
textul studiat;
2.2 identificarea elementelor
- exerciii de selectare a
- activitate
specifice din structura unor tipuri
trsturilor unei epoci
individual
de texte studiate
sau ale unui curent
2.6 aplicarea conceptelor de
literar pe baza unor
specialitate n analiza i
tabele sinoptice
discutarea textului
- exerciii de argumentare
1.3exprimarea reaciilor i
a propriei opinii despre
opiniilor proprii
text pornind de la
elementele constitutive
ale acestuia

LIMB I COMUNICARE:
1.1 utilizarea adecvat a
- Interpretarea sensului cuvintelor achiziiilor lingvistice n
n context
receptarea diferitelor texte

exerciii de identificare
i disociere a sensului
cuvintelor ntr-un
context dat

acas ;

- analiza
1
discursului pe
baza unei
grile ;

tema
pentru
acas

1
1
2
1
1

18

Limba i literatura romn-filiera teoretic- clasa- a IX-a

B.Ficiune i realitate
Text nonficional memorialistic
-Tem, structur
- Ficiunea i realitatea
- Memorialistica

1.1 utilizarea adecvat a


achiziiilor lingvistice n
receptarea diferitelor texte
1.3 exprimarea opiniilor proprii
referitoare la text
2.1 aplicarea unor tehnici viznd
nelegerea textelor literare i
nonliterare
2.2 identificarea elementelor
_erturb_ din structura unor tipuri
de texte studiate
3.1 identificarea structurilor
argumentative ntr-un text

LIMB I COMUNICARE

3.3 utilizarea adecvat a


achiziiilor lingvistice n
- Cunoaterea sensului _erturb al
receptarea diferitelor texte
cuvintelor
- Factori care _erturb receptarea
mesajelor orale
- Anacolutul. Aplicaii
C.Literatura i alte arte
Literatura i cinematografia
- Ecranizarea unui roman
- Limbaj literar- limbaj
cinematografic

2.3 compararea ideilor i a


atitudinilor diferite n dezvoltarea
aceleiai teme literare
2.6 aplicarea conceptelor de
specialitate n discutarea textului

exerciii de disociere a
elementelor obiective/
care pot fi verificate
istoric de cele
subiective/n care pot
surveni modificri din
cauza percepiei
autorului

- activitate n
perechi; activitate
individual

- portofoliu ;

- exerciii de corectare a
unor texte de tiferite tipuri
- jocuri de rol care s atrag
atenia asupra factorilor
perturbatori ai discursului
oral

- fie de lucru,
- activitate
individual;

- prob
oral ;

- exerciii de analiz a unor


secvene de film i de
comparare a limbajului
artistic cu acela al textului
scris ;

- ecranizri
celebre, activitate
pe grupe;

- portofoliu ;

- exerciii deidentificare
a temei textului

-exerciii de identificare
a structurii textului

exerciii de redactare a
unui text autentic,
pornind de la un model
dat, ntrebuinnd
experiena personal

1
1
1

1
1

1
1
1

19

Limba i literatura romn-filiera teoretic- clasa- a IX-a

- Raportul text- imagine.


Concepte specifice
cinematografiei
- Eseul nestructurat. Aplicaii
Evaluare unitate
Recapitulare semestrial
- Genurile i speciile literare ;
Curente literare
- Eseul structurat. Eseul
nestructurat. Aplicaii
-Textul argumentativ. Aplicaii
- Evaluare

2.7- compararea limbajului


cinematografic cu acela al
textului scris
3.3 exprimarea unui punct de
vedere argumentat
-

redactarea unor
compuneri la alegere
- completarea fiei de
lucru ;

texte suport la
prima vedere
-fie de lucru ;

portofoliu

Testul de
evaluare
sumativ.

1
1
1
1
1
1

20

Limba i literatura romn-filiera teoretic- clasa- a IX-a

UNITATEA DE NVARE:
IUBIREA / SCENE DIN VIAA DE IERI I DE AZI
Varianta 3
Numrul de ore / sptmn : 4
Total ore: 28
CONINUTURI (DETALIERI)
FICIUNE LITERAR
Text epic
- contextualizare
(ncadrare n
curent/epoc);
- lectura
textului/verificarea
jurnalelor de
lectur;
Tema, viziunea despre lume
Relaii temporale i spaiale

Rezumatul

COMPETENE
SPECIFICE
2.3.- identificarea
trsturilor specifice
prozei narative, ale
poeziei i ale
dramaturgiei;

ACTIVITI DE
NVARE
- exerciii de lectur i
nelegere global a textului ;
- exerciii de recunoatere a
trsturilor definitorii ale
textului epic ;

2.2- identificarea temei


textului ;
2.6- aplicarea conceptelor de
specialitate n analiza
textului;
2.4- analizarea
componentelor structurale i expresive ale textului;

1.4- redactarea unor texte


diverse;

RESURSE

NR. ORE
1

- textul suport,
manualul, jurnalul de
lectur, activitate pe
grupe cu raportare
frontal ;

identificarea
particularitilor tematice
i a viziunii despre lume;
exerciii de identificare a - fie de exerciii,
manualul;
indicilor temporali i
spaiali;
- texte suport;
justificarea ncadrrii
textului la tema
Iubirii/Scene din
viaa de ieri i de azi;
exerciii de redactare a
unor rezumate ;

EVALUARE
-observarea
sistematic a
elevilor;
- tema pentru
acas;

1
1
- probe orale,
scrise

- fie de lucru;
- activitate
individual;

1
- tema pentru
acas ;
21

Limba i literatura romn-filiera teoretic- clasa- a IX-a

Moduri de expunere. Naraiunea

Rolul expresiv al prilor de


vorbire
Limbajul naratorului limbajul
personajului

Personajul literar. Modaliti de


caracterizare (caracterizarea
direct)

LIMB I COMUNICARE
-

Exprimarea oral. Tipuri de


monolog.

2.6- aplicarea conceptelor


de specialitate n analiza
textului ;
2.3.- identificarea
trsturilor specifice
prozei narative, ale
poeziei i ale
dramaturgiei;
1.4- redactarea unor texte
diverse;
2.4- analizarea
componentelor structurale i
expresive ale textului ;

2.6- aplicarea conceptelor


de specialitate n analiza
textului ;
2.3.- identificarea
trsturilor specifice
prozei narative, ale
poeziei i ale
dramaturgiei;
2.3.- identificarea
trsturilor specifice
prozei narative, ale
poeziei i ale dramaturgiei
1.4- redactarea unor texte
diverse
2.6- aplicarea conceptelor
de specialitate n analiza
textului
1.3.- participarea adecvat la
intaraciuni verbale n
diferite situaii de

- exerciii de identificare a
particularitilor limbajului
din textul narativ ;

exerciii de identificare a
funciilor pe care le au
modurile de expunere n
textul epic ;
exerciii de redactare de
text epic;

- exerciii de identificare a
prilor de vorbire i a
rolului expresiv al acestora ;

- exerciii de caracterizare a
unui personaj ;

- exerciii de comunicare
oral ; realizarea unor
secvene de comunicare

fie de lucru;
activitate
- probe
individual i pe
scrise ;
grupe cu raportare
frontal;

fie de lucru;

- probe
orale ;

- activitate pe grupe
i frontal;

- probe
orale ;

- fie de lucru;
- activitate frontal i
pe grupe;

- tema pentru
acas ;

- activitate pe grupe

- probe
orale ;

1
1
22

Limba i literatura romn-filiera teoretic- clasa- a IX-a

Aplicaii

Text dramatic
- contextualizare
(ncadrare n
curent/epoc etc.);
- lectura
textului/verificarea
jurnalelor de
lectur;

Genul dramatic
ncadrare n specie

Tema, structura compoziional,


construcia subiectului

Construcia personajului

comunicare;
1.5- utilizarea corect i
adecvat a formelor
exprimrii orale n diverse
situaii de comunicare ;
2.3.- identificarea
trsturilor specifice
prozei narative, ale
poeziei i ale
dramaturgiei;

2.3.- identificarea
trsturilor specifice
prozei narative, ale
poeziei i ale
dramaturgiei;
2.2- identificarea temei
textului ;
2.6- aplicarea conceptelor
dee specialitate n analiza
textului;
2.3.- identificarea
trsturilor specifice
prozei narative, ale
poeziei i ale dramaturgiei
1.4- redactarea unor texte
diverse
2.6- aplicarea conceptelor
de specialitate n analiza
textului

monologat ;

- exerciii de lectur i
- textul suport,
nelegere global a textului ; manualul, jurnalul de
lectur, activitate pe
grupe cu raportare
frontal ;

- exerciii de recunoatere a
trsturilor definitorii ale
textului dramatic i ale
speciei studiate ;
- exerciii de identificare a
particularitilor tematice i
compoziionale ;
- exerciii de caracterizare a
unui personaj ;

-observarea
sistematic a
elevilor;
- tema pentru
acas;

1
1

1
- textul suport,
manualul, jurnalul de
lectur, activitate pe
grupe cu raportare
frontal ;
- fie de exerciii,
manualul;

-observarea
sistematic a
elevilor;
- tema pentru
acas;
- probe orale,
scrise

- texte suport;
- fie de lucru;
- activitate frontal i
pe grupe;

1
- tema pentru
acas ;

23

Limba i literatura romn-filiera teoretic- clasa- a IX-a

LIMB I COMUNICARE
- Transformarea vorbirii directe n
vorbire indirect

FICIUNE I REALITATE
- Interviul

- Articolul
LIMB I COMUNICARE
- Semnele ortografice i de
punctuaie
- Rolul semnelor de punctuaie n
nelegerea mesajelor scrise
LITERATURA I ARTA
PLASTIC

1.3.- participarea adecvat la


intaraciuni verbale n
diferite situaii de
comunicare;
1.5- utilizarea corect i
adecvat a formelor
exprimrii orale n diverse
situaii de comunicare ;
1.3- exprimarea reaciilor i
opiniilor proprii;
1.5- utilizarea corect i
adecvat a formelor
exprimrii orale n diverse
situaii de comunicare ;
1.4- redactarea unor texte
diverse ;

- exerciii de transformare a
vorbirii directe n vorbire
indirect ;

- fie de lucru,
activitate individual;

- probe
scrise ;

- exerciii de construire a
unor interviuri ;

- activitate n perechi;

- probe
orale ;

- activitate
individual;

- evaluare
scris ;

- fie de lucru,
activitate individual;

- probe
scrise ;

1
1

- reproduceri de art,
activitate pe grupe;

- probe
orale ;

- albume de art,

- probe

- exerciii de redactare a
unor articole pe diverese
teme ;
1.3- exprimarea reaciilor i - exerciii de scriere corect
opiniilor proprii;
i de nelegere a funciei pe
1.4- redactarea unor texte
care o au semnele de
diverse ;
punctuaie n nelegerea
mesajelor scrise;

2.7- compararea limbajului - exerciii de analiz a unor


plastic cu acela al textului
tablouri i de comparare a
limbajului plastic cu acela al
- Limbajul literar limbajul plastic scris ;
2.6- aplicarea conceptelor de textului scris ;
specialitate n analiza
textului ;
3.3- argumentarea unui punct
de vedere privind raportul
dintre cele dou arte ;
Concepte specifice artei plastice
3.3- argumentarea unui punct - exerciii de analiz a unor

24

Limba i literatura romn-filiera teoretic- clasa- a IX-a

Eseul structurat

de vedere privind raportul


dintre cele dou arte ;
1.4- redactarea unor texte
diverse ;

tablouri ;

activitate pe grupe;

orale ;

- exerciii de redactare a
unor eseuri dup o structur
dat ;

- activitate
individual;

- tema de
cas ;

25

Limba i literatura romn-filiera teoretic- clasa- a IX-a

UNITATEA DE NVARE
AVENTUR, CLTORIE/ LUMI FANTASTICE
Varianta 4
Numrul de ore / sptmn : 4
Total ore: 20
CONINUTURI
COMPETENE
ACTIVITI DE
(DETALIERI)
SPECIFICE
NVARE
FICIUNE LITERAR
- exerciii de lectur i
2.2 identificarea temei textului nelegere global a
Studierea unui text liric :
2.6 aplicarea conceptelor de
textului ;
- Contextualizare
specialitate n analiza textului; - exerciii de
2.4 analizarea componentelor recunoatere a
structurale i expresive ale
trsturilor definitorii ale
textului
textului epic ;
1.4 redactarea unor texte diverse
2.3. identificarea trsturilor
specifice prozei narative, ale
poeziei i ale dramaturgiei
1.3exprimarea reaciilor i
opiniilor proprii la receptarea
textului
2.1aplicarea unor tehnici viznd
nelegerea textelor literare
2.2- identificarea temei textului - identificarea
particularitilor
Tema, viziunea despre lume 2.6- aplicarea conceptelor dee
specialitate n analiza textului;
tematice i a viziunii
Relaii temporale i spaiale
2.4- analizarea
despre lume;
componentelor
structurale
i
exerciii de
Moduri de expunere.
expresive ale textului;
identificare a
Descrierea
2.6- aplicarea conceptelor de
indicilor temporali i
specialitate n analiza
spaiali;
textului ;
- justificarea ncadrrii
2.3.- identificarea trsturilor
textului la tema
specifice prozei narative, ale
Iubirii/Scene din

RESURSE

EVALUARE

NR. ORE
1

- textul suport, manualul,


posterul, harta unei ri
virtuale, activitate pe
grupe cu raportare
frontal ;

-observarea
sistematic a
elevilor;
- tema pentru
acas;

2
- fie de exerciii,
manualul;

- probe orale,
probe scrise

- - texte suport;
- fie de lucru;
activitate individual i
pe grupe cu raportare
frontal;
26

Limba i literatura romn-filiera teoretic- clasa- a IX-a

poeziei i ale dramaturgiei;


1.4- redactarea unor texte
diverse;

Rolul expresiv al prilor de


vorbire
Sincretismul genurilor:
Limbajul autorului/
naratorului/ personajului

2.4- analizarea componentelor


structurale i expresive ale
textului ;
2.6- aplicarea conceptelor de
specialitate n analiza
textului ;
2.3.- identificarea trsturilor
specifice prozei narative, ale
poeziei i ale dramaturgiei;

LIMB I COMUNICARE 2.1-aplicarea unor tehnici


viznd nelegerea textelor
literare

viaa de ieri i de
azi;
- exerciii de
identificare a
funciilor pe care le
au modurile de
expunere n textul
epic ;
- exerciii de redactare
de text epic;
- exerciii de identificare
a prilor de vorbire i a
rolului expresiv al
acestora ;
- exerciii de identificare
a particularitilor
limbajului din textul
narativ ;
- exerciii de transferare
a strii de spirit a
naratorului asupra
cititorului ;
- exerciii de redactare a
unor texte dup modele
consacrate ;
-exerciii de redactare a
unor texte originale,
pornind de la situaii de
via concrete, la care se
ajunge prin documentare
prealabil
- exerciii de comunicare
oral ; realizarea
transferului dinspre

- probe orale ;
-

fie de lucru;
2

- activitate pe grupe i
frontal;

- tem pentru
acas;

- probe orale ;
- activitate pe grupe
jocul de rol

1
2
27

Limba i literatura romn-filiera teoretic- clasa- a IX-a

- Receptarea diverselor tipuri


de mesaje
- Funciile comunicrii
Studierea unui text epic :
- Contextualizare.
Perspectiva narativ. Stilul
- Titlul.Relaia incipit-final
- Particulariti de
construcie a personajului

FICIUNE I
REALITATE
Literatura de frontier :
Jurnalul
Eseul

situaii redate n texte


spre experiene personale
virtuale;
2.2- identificarea temei textului - exerciii de lectur i
2.6- aplicarea conceptelor de
nelegere global a
specialitate n analiza textului; textului ;
2.4- analizarea componentelor - exerciii de analiz a
structurale i expresive ale
textului pe segmente care
textului
vor fi integrate ntr-un
1.4- redactarea unor texte
text analitic final
diverse
(comentariu, eseu,
2.3.- identificarea trsturilor
caracterizare)
specifice prozei narative, ale
-realizarea unor teme n
poeziei i ale dramaturgiei
echip, de tipul: harta
1.3- exprimarea reaciilor i
personajului (viznd
opiniilor proprii la receptarea
construcia
textului
personajului), harta
2.1-aplicarea unor tehnici
problemei (viznd relaia
viznd nelegerea textelor
incipit-final)
literare
1.2- identificarea elementelor - exerciii de lectur a
specifice din structura textelor textului jurnalului i
studiate
eseului prin identificarea
1.4- redactarea unor texte
funciilor limbajului
diverse
- exerciii de construire a
2.1-aplicare unor tehnici privind unor pagini de jurnal;
inelegerea unor texte literare si - exerciii de lectur a
nonliterare
unor pagini de jurnal i
de texte nonliterare care
ating probleme similare
celor prezentate n jurnal
(de ex. al doilea Rzboi
Mondial, mitologia
greac,) i extragerea de

- textul suport, manualul,


jurnalul de lectur,
activitate pe grupe cu
raportare frontal ;

- activitate n perechi;
- activitate individual
(tem)

-observarea
sistematic a
elevilor;
- tema pentru
acas;

2
1
1

probe orale ;
tem pentru 1
acas
1

28

Limba i literatura romn-filiera teoretic- clasa- a IX-a

LITERATURA I ARTA
PLASTIC
- Limbajul literar limbajul
plastic
Eseul liber Jurnalul unei
cltorii virtuale

EVALUAREA UNITII

asemnri i deosebiri
ntre cele dou tipuri de
texte, apoi construirea
unei paralele
2.7- compararea limbajului
- exerciii de analiz a
plastic cu acela al textului scris ; unor tablouri i de
comparare a limbajului
plastic cu acela al
textului scris ;
1.4- redactarea unor texte
- exerciii de redactare a
diverse ;
unui jurnal de cltorie,
care s aib ca suport
reproduceri din arta
plastic (de ex. imagini
cu naufragii), fragmente
de jurnal de bord sau
jurnal de cltorie real
sau ficional (de ex.
opere ale scriitorilor
romni i francezi)
1.3- exprimarea reaciilor i
- exerciii de
opiniilor proprii;
autoevaluare, de evaluare
pe baza unei grile a
activitii altui grup, de
autocenzurare a
disconfortului fa de
e eecul propriu/ a
confortului fa de eecul
alora (de ex. feedback-ul
sandvi)

- reproduceri de art,
activitate pe grupe;

- probe orale ;

- activitate n perechi
(pentru analiza
materialelor oferite ca
suport)
- activitate individual
(pentru redactare);

- tem cu
suport de lucru
dat; - se ncepe
n clas i se
continu acas

- postere, jurnale de
cltorie, aplicarea unei
grile de evaluare a
materialelor proiectului

-- prezentarea
proiectului
echipei;, care
implic turul
galeriei i
aplicarea unei
grile triple de
evaluare a
materialelor
proiectului :
autoevaluare,
evaluarea
colegilor,
evaluarea

29

Limba i literatura romn-filiera teoretic- clasa- a IX-a

profesorului ;
- evaluarea
prfesorului va
conine dou
componente :
notare
individual
pentru
materialele
realizate
individual de
elev i notarea
echipei, pentru
coerena
grupului i
capacitatea
acestuia de a
rezova
conflicte i a
finaliza
materialul dat

30

Limba i literatura romn-filiera teoretic- clasa- a IX-a

UNITATEA DE NVARE:
PERSONALITI, EXEMPLE, MODELE/ CONFRUNTRI ETICE I CIVICE
Varianta 5
Numrul de ore / sptmn : 4
Total ore: 20
CONINUTURI (DETALIERI)

ACTIVITI DE
NVARE
FICIUNE LITERAR
- exerciii de lectur i
A.Ficiunea literar
nelegere global a textului ;
Studierea unui text dramatic :
1.2 identificarea elementelor
- exerciii de recunoatere a
- Contextualizare
specifice din structura textelor
trsturilor definitorii ale
- Tem i viziune despre lume
studiate
textului dramatic ;
-Planul simplu de idei. Planul dezvoltat de 2.1aplicare unor tehnici privind
-jocul de rol/ punerea n
idei.
inelegerea unor texte literare si
scen a unei scenete
-Personajul literar. Modaliti de
nonliterare
- vizionarea unui spectacol de
caracterizare : caracterizarea indirect
2.6 argumentarea ncadrrii unui
teatru intedral sau secvenial
- Moduri de expunere. Descrierea i
text ntr-o specie pe baza trsturilor (reprezentaie teatral
dialogul.
acestuia
ecranizat)
- exerciii de argumentare a
apartenenei unui text la o
specie a genului dramatic
LIMB I COMUNICARE :
- Arhaismele. Regionalismele. Aplicaii
- Scrierea cu majuscul. Aplicaii
- Folosirea pluralului n locul singularului

COMPETENE SPECIFICE

1.1- utilizarea corect i adecvat


a formelor exprimrii orale i
scrise n diverse situaii de
comunicare

- exerciii de selectare i
disociere a regionalismelor de
arhaisme prin completarea
unor texte eliptice
- exeeciii de corectare a
ortografiei unor texte
- exerciii de interpretare a
unor fragmente cu grad
crescut de ambiguitate din
cuza confuziei singularului cu
pluralul

RESURSE

EVALUARE

- textul suport,
manualul,
activitate pe
grupe;

-observarea
sistematic a
elevilor;
- tema pentru
acas;
- portofoliul

- activitate
individual
- fie de lucru
-manualul

-observare
sistematic

Nr. ore

2
2
1
2
1

31

Limba i literatura romn-filiera teoretic- clasa- a IX-a

1.1- utilizarea corect i adecvat a - exerciii de identificare a


formelor exprimrii orale i scrise nconveniile stilului epistolar
B.Ficiunea i realitatea
diverse situaii de comunicare
- exerciii de transpunere a
Textul epistolar
1.4redactarea
unor
texte
diverse
mesajului epistolar n discurs
- Conveniile stilului epistolar
- Corespondena privat i oficial. Aplicaii 2.1-aplicare unor tehnici privind oratoric
intelegerea unor texte literare i
- exerciii de nsuire a regulilor
Textul juridico-administrativ
nonliterare
de oratorie
- Elemente specifice
Discursul oratoric
- Structura discursului, modaliti de
organizare i alctuire

C.Literatura i celelalte arte


-Literatura i arta dramatic
-Viziunea scriitorului/viziunea regizorului
-Concepte specifice artei dramatice
-Cronica teatral.

-Recapitulare n vederea lucrrii scrise


semestriale
-Lucrare scris semestrial
- Discutarea lucrrii scrise

RECAPITULARE FINAL - Mijloace

2.3 compararea ideilor i a


- exerciii de redactare a unei
atitudinilor diferite n dezvoltarea cronici teatrale
aceleiai teme literare
3.3 exprimarea unui punct de vedere
argumentat
2.3 compararea ideilor i a
atitudinilor diferite n dezvoltarea
aceleiai teme literare
- exerciii de sistematizare a
informaiei
-redactarea unei lucrri cu
grad crescut de dificultate

- completarea fielor de

- manualul;

- probe orale,
- texte suport; scrise
-scrisori
proprii,
scrisori
oficiale,
corespondena
unor
personaliti
- discursuri
celebre
-tratate de
oratorie
antice, din
sec. al XIXlea,
contemporane
- fie de lucru;
- tema pentru
- activitate
acas ;
individual;

-fie de lucru;
-activitate
individual i
pe grupe cu
raportare
frontal;

2
1
1
2

1
1
1
1

- probe
scrise ;

2
1
1

-fie de lucru ; -probe

2
32

Limba i literatura romn-filiera teoretic- clasa- a IX-a

interne de mbogire a vocabularului.


- Relaii semantice
- Genurile literare.
- Reflectarea aceleiai teme literare n
genuri i specii diferite
- Ore la dispoziia profesorului

lucru ;
- redactarea unui eseu liber
sau structurat, la alegere

scrise ;

2
1
1
1
1

33

S-ar putea să vă placă și