Sunteți pe pagina 1din 4

Numele ______________________

6 martie 2014

Matematicsiexplorareamediului
TestdeevaluareUnitateanlumeamagicabasmelor
(Adunareasiscdereacu15unittinconcentrul010.Fortedemiscare)

1. Adaugsautaiecuolinieelementepentruaobtinetotatteactearatnumerele:

2. Scrie adunri si scderi cu ajutorul imaginilor.

+
+
3. Coloreaz caseta n care se afl rezultatul potrivit:

4. Aflctepunctearefiecareanimalpepiesadedominoprinoparatiadeadunare.
Coloreaz,nfiecarepereche,animalulcarearemaimultepuncte.

____

+ ____ = ____

____

+ ____ = ____

____

+ ____ = ____

____

+ ____ = ____

5. Eroii din povestea Muzicantii din Bremen au de reazolvat exercitii. Ajut-i folosind
numrtoarea sau betisoarele. Coloreaz personajul care a obtinut numai numere pare.

92=

62=

1+2=

6+3=

2+3=

2+2=

74=

43=

6. Coloreazcurosucerculetelecareindicoactiunedempingereaobiectelorsicualbastru
pecelecareindicoactiunedetragereaobiectelor.

7. Compunesirezolvproblemedupimagini.

Matematicsiexplorareamediului

TestdeevaluareUnitateanlumeamagicabasmelor
(Adunareasiscdereacu15unittinconcentrul010.Undesivibratii.Fortedemiscare)

1. Competente specifice
1.1 Recunoasterea si scrierea numerelor naturale n concentrul 0 31
1.2 Compararea numerelor n concentrul 0 - 31
1.4 Efectuarea de adunri si scderi n ocncentrul 0 31 prin adugarea/extragerea a 1-5 elemente dintro multime dat
1.5 Rezolvarea de probleme n care intervin operatii de adunare sau scdere cu 1-5 un itti n concentrul
0 31 , cu ajutorul obiectelor
1.6 Utilizarea unor denumiri si simboluri matematice (sum diferent, =, +, -) n rezolvarea si/sau
compunerea de problme
3.1 Descrierea unor fenomene/procese/structuri repetitive simple din mediul apropiat, n scopul
identificrii unor regularitti

2.

Indicatori
Performanta

Competenta

Itemul

1.1
1.4

Realizat

n curs de
realizare

Nerealizat

Adaugsautaiecuolinieelementepentrua
obtinetotatteactearatnumerele

3 - 4 situatii

2 situatii

1 situatie

1.4
1.6

Scrie adunri si scderi cu ajutorul


imaginilor

5 - 6 operatii
corecte

2-4 operatii
corecte

1 operatie
corect

1.4

Coloreaz caseta n care se afl rezultatul


potrivit

3 operatii
corecte

2 operatii
corecte

1 operatie
corect

1.2
1.4

Scrie operatii de adunare cu suport vizual si


compar rezultatele

3 - 4 situatii

2 situatii

1 situatie

1.1
1.4

Rezolv adunri si scderi cu ajutorul


obiectelor

6 - 8 situatii

3 - 5 situatii

12
situatii

1.5
1.6

Rezolv probleme cu ajutorul imaginilor

2 probleme

1 problem

0
probleme

3.1

Discrimineaz forta de tragere cu cea de


mpingere

4-5 situatii

1 - 3 situatii

1 situatie

REZULTATELE PROBEI DE EVALUARE:


R (realizat) , C (n curs de realizare), N (nerealizat)

Nr.
crt

I1

I2

I3

I4

I5

I6

I7

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Observatii:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________