Sunteți pe pagina 1din 3

Cursul 3 Drept Penal

Principiile fundamentale ale Dreptului Fundamental


Notiune: - idei directoare care calauzesc elaborarea, dar si aplicarea normelor de drept penal fiind prezente in
intreaga reglementare juridico-penala.
Principiile fundamentale ale dreptuului penal roman:
- principiul legalitatii;
- pp umanismului;
- pp egalitatii in fata legii penale;
- pp prevenirii savarsirii faptelor prevazute de legea penala;
- pp: infractiunea este unicul temei al raspunderii penale;
- pp personalitatii raspunderii penale;
- pp individualizarii sanctiunilor de drept penal.
Principiul legalitatii: -nullum crimen sine lege- nu exista infractiune daca nu este prevazuta de lege;
-nulla poena sine lege- nu exista pedeapsa fara lege;
-nullum judiciium sine lege;
- garantie a libertatii persoanei impotriva abuzurilor si arbitrariului;
- garantie ca o fapta ce incrimineaza fapte noi nu se va aplica faptelor savarsite anterior intrarii ei in vigoare;
- a fost formulat de catre ideologii scolii clasice;
- Declaratia Universala a Drepturilor Omului (10 dec 1948);
- Pactul International cu privire la drepturile civile si politice (1966);
- C.E.D.O. (1950);
- Constitutia Romaniei: art 73 lit h), art. 15 (2), art. 23 (12);
- Codul Penal : art. 2Legea prevede care fapte constituie infractiuni, pedepsele ce se aplica infratorilor si
masurile ce se pot lua in cazul savarsirii acestor fapte.-incomplet?!- se completeaza cu art 11;
- nullum crimen sine lege previa;
Implicatiile principiului legalitatii:
- accesibilitatea legii (publicarea legii in M.Of.);
- este exclusa aplicarea legii prin analogie;
- Faptele considerate ca periculoase pentru societate pot fi pedepsite si atunci cand nu sunt anume prevazute de
lege ca infractiuni, temeiul si limitele responsabilitatii determinandu-se in acest caz potrivit dispozitiilor prescrise de lege
pentru infractiunile asemanatoare;
- necesitatea descrierii exacte a faptelor incriminate si a pedepselor(previzibilitatea legii) - orice persoana sa-si
poata da seama care este conduita prescrisa de norma;
- art. 166(2) la 1 ian. 1969- propaganda sau intreprinderea oricarei actiuni pentru schimbarea oranduirii
socialiste;
- interpretarea stricta a legii evitandu-se orice extindere la alte situatii care nu au fost eavute in vedere de
legiuitor;
Principiul egalitatii
-nu sunt prevazute privilegii sau imunitati
Principiul umanismului
-art. 52(2) C.P.
Prevenirea savarsirii faptelor prevazute de legea penala
-preventie generala (prin convigere de ex)- art 52(1);
- preventie speciala.

Infractiunea este unicul temei al raspunderii penale:


-art. 17(2) C.P.
Principiul personalitatii raspunderii penale
-nu exista raspundere penala pentru fapta altuia;
Principiul individualizarii sanctiunilor de drept penal: art 72 CP
Principiul minimei interventii: statul trebuie sa se straduie sa identifice doar faptele absolut periculoase;

Izvoarele dreptului penal


-sens formal- actul legislativ in care isi gaseste exprimare vointa puterii publice;
- legea( in sens restrans) art. 73(3) lit h din Constitutie;
- Codul Penal principalul izvor de drept
Gruparea normelor in Codul penal nu a fost acceptata:
- instrument greoi prin numarul si diversitatea dispozitiilor;
- frecvente modificari din cauza mobilitatii relatiilor sociale din anumite domenii;
- ingreunarea cunoasterii dispozitiilor de catre anumiti destinatari;
(-) Codul Penal:
-partea generala: contin principiile, reglementeaza institutiile dreptului penal care au legaturi cu toate celelalte
din dreptul penal, indiferent daca se gasesc in partea generala sau speciala;
-impartita in titluri, capitole si sectiuni
- partea speciala;
(-) Constitutia Romaniei
(-) Legile penale complinitoare contin norme avand caracter de principii, iar nu incriminari;
- L 275/2006
-L 302/2004
-L 546/2002
- OUG 112/2001
- L 290/2004
(-) Legile penale speciale( legi nepanale cu dispozitii penale)
(-) Ordonantele de urgenta ale Guvernului
(-) Deciziile Curtii Constitutionale
(-) Deciziile ICCJ pronuntate in solutionarea recursurilor in interesul legii (RIL)
(-) Tratate si conventii internationale:
- izvoare directe (asistenta juridica in materie penala, CEDO);
- izvoare indirecte- norma din tratat obliga statul roman, prin ratificare, sa adopte o anumite pozitie prin
adoptarea unei norme interne.
Drept penal intern
Drept penal international- norme cu caracter penal cuprinse in tratate si conventii internationale

Drept international penal- tine mai degraba de dreptul international- a aparut dupa WW2- incriminarea unor
fapte contra pacii si omenirii;
Curtea Penala Internationala (statutul acestei curti nu a fost ratificat de marile puteri)
(-) Norme adoptate la nivelul Uniunii Europene
- decizii cadru (de regula izvoare indirecte);
- conventii.
Raporturile juridice penale
-realizarea ordinii de drept: - conformare- ( o opinie conform careia se face in afara raporturilor juridice)
- constrangere
-raporturile juridice penale sunt de conformare si de constrangere;
- subiecte, continut si obiectul raporturilor juridice penale;
- nasterea, modificarea si stingerea raporturilor juridice penale
Legea penala
-Notiune- art. 141 CP;
-Clasificare: - generale: Codul penal
-speciale:- permanente
- temporare
-ordinare
-exceptionale