Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" din Iaşi

Facultatea de Bioinginerie Medicală Domeniul: SANATATE Specializarea: BIOINGINERIA REABILITARII

Ciclul de studii: Ciclul II - MASTERAT

ANUL I

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

An universitar 2012-2013

         

SEM I

   

SEM II

   

Credite

Forma de

 

Nr. Crt.

DENUMIREA DISCIPLINEI

Tip

Cod

Nr.ore/sapt/disc

Nr.ore/sapt/disc

NUMAR TOTAL DE ORE

ECTS

evaluare

discip

discip

C

LP

S

Pr

SI

C

LP

 

S Pr

SI

C

LP

S

Pr

SI

Sem

Sem

 

1

2

 

1

Metode si tehnici de evaluare functionala

DA

B2501

1

1

   

2

1

1

   

2

28

28

0

0

56

5

5

E1,E2

2

Ergofiziologie

DS

B2502

2

2

   

3

         

28

28

0

0

42

6

 

E1

3

Biomecanica functionala

DA

B2503

2

2

   

2

         

28

28

0

0

28

6

 

E1

4

Metodologia cercetarii stiintifice in reabilitare

DA

B2504

1

   

1

1

         

14

0

0

14

14

4

 

E1

5

Legislatie si etica biomedicala

DS

B2505

1

     

1

         

14

0

0

0

14

3

 

C1

6

Ergoterapie

DA

B2506

1

1

   

1

         

14

14

0

0

14

4

 

E1

7

Metode avansate de reabilitare a pacientilor cu afectiuni ale aparatului locomotor

DA

B2507

         

3

2

   

3

42

28

0

0

42

 

9

E2

8

Metode avansate de reabilitare a pacientilor cu afectiuni neurologice

DA

B2508

         

3

2

   

3

42

28

0

0

42

 

9

E2

9

Management in bioingineria reabilitarii

DS

B2509

         

1

     

1 14

1

 

0

14

0

14

 

4

C2

10

Stagiu practic

DS

B2510

 

2

   

1

 

3

   

2

0

70

0

0

42

2

3

C1, C2

   

8

8

0

1

11

8

8

1

0

11

               

TOTAL ORE PE SAPTAMANA

 

17

 

11

 

17

 

11

8E

 

TOTAL ORE / CREDITE /EVALUARI

 

28

 

28

224

224

14

14

308

30

30

4C

C - curs; LP - lucrari practice; S - Seminar; Pr - Proiect; E - Examen

RECTOR, Prof. dr. Vasile Astărăstoae

DECAN, Conf. dr. Dan Zaharia

Secretar şef facultate, Ing. Petruţa Flocea