Sunteți pe pagina 1din 2

Nr.

Crt Simbol
Denumire cont activ
1
129 Repartizarea profitului
2
201 Cheltuieli de constituire
3
205 Concesiuni
4
2111 Terenuri
5
212 Constructii
6
2131 Echipamente tehnologice
7
2132 Aparate si instalatii de masurare,control,reglare
8
2133 Mijloace de transport
9
214 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie
10
301 Materii prime
11
302 Materiale consumabile
12
3021 Materiale auxiliare
13
3022 Combustibili
14
3023 Materiale pentru ambalat
15
3024 Piese de schimb
16
303 Materiale de natura obiectelor de inventar
17
341 Semifabricate
18
345 Produse finite
19
346 Produse reziduale
20
4111 Clienti
21
413 Efecte de platit
22
425 Avansuri acordate personalului
23
461 Debitori diversi
24
5121 Conturi la banci in lei
25
5311 Casa in lei
TOTAL

Suma

622,614.00 lei
466,961.00 lei
311,307.00 lei
102,359.00 lei
165,497.00 lei
199,106.00 lei

Nr. Crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Simbol
1012
1041
105
1061
1063
121
1621
167
1682
2801
2805
2812
2813
2814
401
404
421
426
4411
462

Denumire cont pasiv


Capital subscris varsat
Prime de emisiune
Rezerve din reevaluare
Rezerve legale
Rezerve statutare
Rezultatul reportat
Credite bancare pe termen lung
Alte imprumuturi si datorii asimilate
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung
Amortizarea cheltuielilor de constituire
Amortizarea concesiunii
Amortizarea constructiilor
Amortizarea instalatiilor,masinilor,utilajelor
Amortizarea altor imobilizari corporale
Furnizori
Furnizori de imobilizari
Personal - salarii datorate
Drepturi de personal neridicate
Impozit pe profit
Creditori diversi

1867844

TOTAL

Suma
4,669,610.00 lei

18