Sunteți pe pagina 1din 2

PRONUMELE i-a mai trecut prin minte să se întoarcă.

Unii au întrebat-o pe bătrână


( aplicaţii ) despre el, dar ea nu ştia povestea lui în întregime. Au venit apoi nişte
oameni de prin alte locuri. Ei spuneau că au aflat ceva despre toate
peripeţiile lui. Şi bătrâna îi asculta şi se minuna.
1. Concurs: Cine este atent şi isteţ, găseşte toate pronumele personale
în 3 minute. Start ! 4. Tăiaţi cuvintele scrise greşit:
• " El zise: • Noi ne-am/neam dus la bunica.
- Ştii ce, mamă, eu aş vrea să mă însor. • Pe voi va/v-a rugat să veniţi.
- Bine, măicuţă, bine ! Ai găsit şi tu o fată bună ? • Vrei săi/să-i spui aceeaşi întâmplare ?
- Ea e găsită, mamă ! • S-a /sa dus la şcoală.
- O ştiu şi eu ? • Eu iau/i-au un caiet.
- O ştiţi şi voi. Ea este fata din casă. " • Tu m-ai/mai văzut alături de el.
( după Petre Ispirescu, "Sarea în bucate" )
• Cartea sa/s-a este nouă.
• După plecarea caprei, iată şi lupul în pragul casei. El mâncă pe
• Băiatul cel/ce-l harnic îmi place.
cei doi iezi neascultători.
Venind acasă, capra află de cele întâmplate.
5. Joc - Subliniaţi pronumele din următoarele cuvinte:
De atunci căută şi ea prilej de răzbunare.
leu; castel; nouăzeci; fluier; dreaptă; ţipăt; minereu; tineri
- Tu nu cumva să te răsufli cuiva ! zise ea iedului celui mic.
Capra îşi ţinu făgăduiala şi îl pedepsi pe lup.
6. Exerciţii de creaţie.
a )Alcătuiţi câte o propoziţie în care să folosiţi:
2. Puneţi în locul punctelor pronumele potrivite:
- ...................... mă cheamă Mihai. Dar .................. cum te • Un pronume personal de persoana I, numărul singular
cheamă ? • Un pronume personal de persoana a II a, numărul plural
- ................... ? Mă cheamă Simona. ............ doi cred că suntem • Un pronume personal de persoana a III a, numărul plural, gen
vecini. ............ la ce apartament stai ? feminin
- .............. stăm la apartamentul 42. Dar ...... ? • Un pronume personal de persoana a II a, numărul singular, formă
- ............ la 44. .............. unde te joci ? accentuată
- ........... mă joc în parc. Vii şi ............ ? • Un pronume personal, persoana I, numărul plural, formă
- Da, vin. Mai târziu va veni mama să .......... cheme. Hai să neaccentuată.
mergem ! b ) Alcătuiţi două întrebări la care răspunsul să fie: ţie, apoi ei.
c ) Alcătuiţi enunţuri în care să folosiţi următoarele cuvinte:
3. Subliniaţi şi analizaţi ( pe caiete ) pronumele personale din textul mi-a spus; v-aţi oprit; l-a văzut; du-te; ţi-am spus; i-a dat; văzând-o;
următor, după model: nu-mi spune; mi-au adus; luându-ţi; ne-am întâlnit; v-am văzut
ţi = pronume personal, persoana a II a, numărul singular, gen - , d ) Alcătuiţi o compunere gramaticală cu titlul " Concursul " în care
formă neaccentuată să folosiţi cel puţin 20 de pronume personale ( forme accentuate şi
Eu nu am vrut să-ţi spun tot ce-mi spusese bătrâna. Nici ea nu ştia neaccentuate ). Subliniaţi toate pronumele personale folosite.
prea multe despre fecior. Aflase că el plecase demult din sat. Lui nu
Înv. Mirela Barcan - LIMBA ROMÂNĂ - exerciţii de dezvoltare
PRONUMELE
( SCHEMĂ )

• Definiţie: Partea de vorbire care ţine locul unui substantiv se numeşte pronume. Pronumele care
arată persoane diferite se numeşte pronume personal.
• Pronumele are trei persoane:
a ) persoana I - persoana care vorbeşte
b ) persoana a II a - persoana cu care se vorbeşte
c ) persoana a III a - persoana despre care se vorbeşte
• Pronumele are două numere:
- singular
- plural
• Pronumele are gen numai la persoana a III a
• Formele pronumelui personal pot fi:
a ) accentuate - când pot constitui singure propoziţii ( întrebări sau răspunsuri la întrebări ):
Exemple: - Cine vine cu mine ? - Corina, îţi place să pictezi ?
- Eu. - Mie ? Da, foarte mult.
b ) neaccentuate - când nu pot constitui singure propoziţii
Exemple: Mama îl întâmpină cu drag. - De ce mi-ai adus această carte ?
Formele accentuate şi neaccentuate ale pronumelui personal:

Numărul Persoana Forme accentuate Persoana Forme neaccentuate


I eu; ( pe ) mine; mie I mă; m-; îmi; mi-
a II a tu; ( pe ) tine; ţie a II a te; îţi; ţi-
Singular
a III a el; ( pe ) el; lui a III a îl; l-; îi; i(-)
ea; ( pe ) ea; ei o; -o
I noi; ( pe ) noi; nouă I ne(-); ni(-)
a II a voi; ( pe ) voi; vouă a II a vă(-); vi(-); v-
Plural
a III a ei; ( pe ) ei; lor a III a îi; i(-)
ele; ( pe ) ele; lor le(-); li(-)

• Probleme de ortografie:
a ) pronumele neaccentuate: mi-; ţi-; te-; l-; ne-; v-; le- pot sta înainte sau după un cuvânt care
exprimă acţiune ( verb ) şi pot fi scrise cu liniuţă de unire ( cratimă ): mi-a spus; ţi-a dat; te-ai
speriat; l-am ocolit; am văzut-o; spune-mi; ne-ai văzut; v-am salutat; le-am spus. Atenţie la scrierea
unor forme folosite în vorbirea populară: datu-ţi-ai seama; speriatu-te-ai; ocolitu-l-am; văzutu-ne-ai;
datu-v-am bineţe, etc.
b ) pronumele neaccentuate: -l; -o; -mi; -ţi se pot rosti împreună cu orice cuvânt aflat înaintea lor,
dacă acesta se termină cu o vocală; poate fi chiar un alt pronume!
Exemple: calu-mi ( calul meu ); frumosu-i cal; aşa-mi; iată-l; i-l dau; ţi-l aduc, etc.

Înv. Mirela Barcan - LIMBA ROMÂNĂ - exerciţii de dezvoltare