Sunteți pe pagina 1din 105

Gabriel Sticlaru

Aplicaii statistice cu

SPSS

Bucureti, 2012
Editura CoolPrint

Gabriel Sticlaru - Aplicatii statistice cu SPSS

Gabriel Sticlaru este matematician, doctor n matematic, cu experien n


cercetarea economico-social i expertiz n statistic i modelarea matematic.

Tehnoredactare computerizata Razvan Albu


Publicatie electronic
Cartea se poate descrca online de la adresa www.coolprint.ro/download

AplicaiistatisticecuSPSS

Cuprins

Introducere

Capitolul1PrezentareapachetuluiIBMSPSSStatistics

Capitolul2AnalizastatisticcuIBMSPSSStatistics

..........24

Capitolul3 AplicaiistatisticecuSPSS
Testeparametrice

32
Testeneparametrice

35
Corelatie

43
Msurareaasocierii

48
Analizaderegresie

55
Analizafactorial

56
Analizacluster

64
Analizascalar

68

Capitolul4 PrezentareapachetuluistatisticgratuitPSPP
.74

Bibliografie

............77

AnexaModeledeChestionare
Chestionaresimple
Chestionar1Aparateelectronice
Chestionar2Internet
Chestionar3Motivaie,pentrustudeniiuneiUniversiti

Chestionarcomplex
Chestionar4BarometrulserviciilorpubliceChestionardegospodrie,2007

AplicaiistatisticecuSPSS

Introducere

PachetulstatisticSPSSafostrealizatn1968nUSAiachiziionatdeIBM
n2009,ncepndcuversiunea17.PachetulafostredenumitPASWStatistics18
(Predictive Analytic SoftWare) iar din versiunea 19, IBM SPSS Statistics, cu
aplicaiintoatedomeniileAcronimulSPSS,iniialprescurtareapentruStatistical
Package for the Social Sciences are n versiunea IBM, semnificaia Statistical
ProductandServiceSolutions.
IBM SPSS Statistics este considerat la ora actual cel mai performant
software statistic din lume, destinat companiilor, organizaiilor guvernamentale,
decercetareiuniversitare.
Nevomreferilaversiunea21din2012,careareoarhitecturclientserver
iestedisponibilpemajoritateaplatformelorhard(Intel,Mac)isistemelorde
operare(Windows,MacintoshOS,Unix,Linux).

Esteunprodusinformaticscump,darcompaniaIBMoferreduceride90%
pentrumediulacademic.IBMorganizeazcursurideiniiere(20zile,600euro)n
majoritatearilordinEuropa,America,Canada,Australia.Pentruceicarecunosc
SPSSsuntoportunitideangajarecaDataAnalystSPSS,AnalyticsConsultant
SPSS,StatisticalAnalystSPSS,sauMarketingAnalystSPSS.

Cursul organizat de IBM, de iniiere n SPSS, are urmtoarea tematic


(obligatoriepentruobinereacertificatuluiSPSS):
IntroducerenIBMSPSSStatistics

EtapeledebazaleanalizeidatelorcuSPSS
Rolulprincipalelorferestre
Descriereamachetelorcasuelordedialog

Introducereadatelor

Descriereaopiunilordeaccesisalvarefiiere(meniulFile)
AcceslafiiereleExcel
AcceslanformaiiledinbazelededateAccess
Acceslafiiereletext

Proprietilevariabilelor

Descriereatuturorproprietilorvariabilelor
DefinireaproprietilorvariabilelornfereastraVariableView
Definirea proprietilor variabilelor n casua de dialog Variable
Properties
SalvareaproprietilorvariabilelorntrunfiierdedateSPSS
Vizualizarea interactiv a proprietilor variabilelor folosind Variables
Utility

Vizualizarea proprietilor variabilelor folosind Dicionarul i procedura


Codebook.

EditoruldeDate

FacilitileEditoruluideDate
Verificareasintaxeicomenzilor
Operaiiledenserare,tergere,mutarepentruvariabileicazuri
Ecranedevizualizare
Copiereainformaieidintrobazdedatenalta
Facilitilacopiereadatelor

Informaiidesintezpentruvariabile

Definireaniveluluidemsurare
UtilizareaproceduriiFrequenciespentrudatelenominale
UtilizareaproceduriiFrequenciespentrudateleordinale
UtilizareaprocedurilorFrequenciesiDescriptivespentrudateledetip
interval(scala)

Modificareavalorilorvariabilelor

Grupareavariabilelor
Recodificareavariabilelor
Calcululdenoivariabile

Descrierearelaiilordintrevariabile

Selectareaprocedurilorpentrusintetizarealegturiidintredouvariabile
UtilizareaproceduriiCrosstabspentrurelaiadintrevariabilecategoriale
ProceduraMeanspentrurelaiadintreovariabilacategorialiunainterval
(scala)

Selectareacazurilor

UtilizareacaseteidedialogSelectCases
UtilizareacaseteidedialogSplitFile

Creareaieditareagraficelor

GraficecuutilitarulChartBuilder
EditareagraficelorcuChartEditor

Vizualizarearezultatelor

Navigareivizualizare
Tabelepivot
Creareaiaplicareaunuiablonpentrutabelepivot

Exportulrezultatelorctrealteaplicaii

SintaxadeBaz

UtilizareaEditoruluidecomenzi
Creareascriptuluidecomenzi
Execuiafiieruluidecomenzi
Editareasintaxeicomenzilorfolosindautocompletarea

Dupa cum se constat, tematica se refer exclusiv numai la pregtirea


cursantului n manipularea pachetului SPSS, fr studii de caz sau analize
statistice.
Astfel, in Capitolul 1 prezentam vizual pachetul SPSS, care este bazat pe
navigareaprinferestre,meniurisicasetededialog.

In Capitolul 2 se prezinta specificul unei analize cu SPSS (baza de date,


variabile,scaledemasurare,testestatistice).

InCapitolul3seprezintaaplicatiistatisticepentrumajoritateaprocedurilor
SPSS.Uneleaplicatiisuntintrateinteoriastatisticii(deexemplumodelulscrisorii
pierdute), unele sunt rezultate ale autorului in echipe multidisciplinare si altele
sunt prelucrari cu SPSS cu scop didactic, folosind baze de date SPSS sau
disponibilepeInternet.

Capitolul 4 este rezervat prezentarii pachetului statistic PSPP, similar cu


SPSSdargratuitsiopensource.

In Anexa se prezinta exemple simple de chestionare dar si un exemplu


complex,chestionarulBarometrulserviciilorpubliceChestionardegospodrie,
2007,conceputdeFundatiaSorosRomaniasiprelucratcupachetulSPSS.
Accesulladatelebarometrelordeopinie(BOP)esteliberigratuitpentru
toi cei interesai. Bazele de date, caietele cu rezultate i chestionarele pot fi
consultatelaadresadeinternetwww.soros.ro.

CarteadefacautspunnevidenutilizareapachetuluiSPSSnanalizai
modelareastatistic.Deaceea,nprimulcapitolvomfaceoprezentaregenerala
pachetului SPSS, iar n celelalte capitole vom prezenta numeroase aplicaii
statistice, nsoite de analize i nterpretarea rezultatelor. Toate calculele sunt
realizate de autor cu pachetul IBM SPSS Statistics versiunea 21. Unele aplicaii
sunt cercetri proprii sau proiectate de autor doar cu scop didactic, iar altele
sunt prelucrri cu SPSS ale unor modele din teoria statistic (econometrie,
pshihologie, sociologie). Autorul valorific n aceast carte experiena sa de 15
anicacercettorstiinific,ncercetareaeconomicisocial.

Cartea se adreseaz studenilor, profesorilor, statisticienilor, cercettorilor i


tuturor celor care doresc s invee acest performant software sau s realizeze
aplicaiistatisticecomplexecuSPSS.

Autorul aduce mulumiri Editurii CoolPrint pentru tehnoredactarea


computerizataacesteipublicaiielectronice,pentrugzduireaipermisiuneade
accesonlineoferitlaadresahttp://www.coolprint.ro/download/

Capitolul1PrezentareapachetuluiIBMSPSSStatistics
PentruplatformaWindows,cerineleminimepentruSPSSversiunea21sunt:
o
o
o
o
o

SistemdeoperareWindowsXP,WindowsVistasauWindows7
ProcesorIntelsauAMD,1GHz(32sau64bit)
1GBRAM
1GBspatiudisponibilpeharddisk
PlacgraficSVGA,rezoluie800x600
Lalansare,SPSSafieazurmtoareafereastrdedialog:

Se poate opta pentru deschiderea unei baze de date, lansarea unui ghid
(tutorialSPSS),execuiasaucreareaunuifiierdeinterogare(query),operaiicare
potfirealizatensoricand,deaceeaacionambutonulCancel.

Descriem n continuare sumar, principalele ferestre disponibile n SPSS


(ferestre de editare, meniuri comune sau specifice, ferestre de dialog, ferestre
Toolbar,casetededialog,butoanespeciale).
Ca n orice aplicaie Windows, multe dintre prelucrrile SPSS pot fi
executate prin acionarea comenzilor din meniuri. Fiecare fereastr SPSS are
propriilemeniuriiuneltecorespunztoare.
Casetele de dialog sunt ecrane speciale, formulare grafice care permit
declararea i setarea procedurilor de calcul cu SPSS. Acestea se deschid dup
lansareanexecuieauneicomenzidinmeniu.Uneori,casetaprincipal,carese

deschide direct din meniu, are comenzi de deschidere a uneia sau mai multor
casete secundare. Odat deschis o caset secundar, revenirea la caseta
principalsepoatefacenumaiprinfinalizareainchidereacaseteisecundare.

Obiectele Windows standard, precum Butoane, Liste derulante, casete de


seleciesimplsaumultipl,Radiobutoane,suntdisponibilendiferiteecrane.

Ferestreledeeditare

DataEditor
Esteinterfaautilizatorimplicitcarevafiprezentatindetaliu.

Viewer
Viewer este fereastra utilizat pentru afiarea rezultatelor: statistici,
tabele, diagrame, etc. Dac nu exist o fereastr Viewer deschis, se va crea
automat una la prima comand care produce ieiri. Rezultatele afiate pot fi
editate, deplasate, eliminate, etc., ntrun mediu similar cu cel din Microsoft
Explorer.

PivotTableEditor
Multe dintre tabelele care conin rezultate sunt de fapt tabele pivot.
Acestea pot fi modificate n fereastra Pivot Table Editor (editare text,
reconfiguraretabel,etc.),activatprindubluclickpeuntabel.

RezultatelesuntafiatentrofereastrseparatdectreutilitarulViewer.
Aicipotfieditate,transmiseunuialtpachetdeprelucrare(Word,Excel),salvate
nformatproprietarSPSSsauexportatendiferiteformateHTML,text,Word/RTF,
Excel, PowerPoint, PDF. Graficele pot fi exportate ntro varietate de formate
grafice.
Multe rezultate pot fi prezentate n tabele care pot fi pivotate interactiv,
adicsepotrearanjaliniile,coloanelesauconstruimachetenoi.

ChartEditor

Se pot modifica parametri pentru grafice (rezolutie, culori, font, tipul de


grafic). Diagramele care pot fi construite, n general, prin comenzile meniului
GraphsipotfimodificateprincomenziledisponibilenChartEditor.Oasemenea
fereastresteactivatladubluclickpeodiagramdintrunfiierSPSSdeieire.

TextOutputEditor
Textulsimplu(neinclusntruntabelpivot)poatefimodificatladubluclick
pe o intrare text din fiierul de ieire, n fereastra Text Output Editor. Se pot
modificanacestfelcaracteristicileuzualealefontului(tip,stil,culoare,marime).

SyntaxEditor
SPSS are un limbaj de comenzi proprii. Acesta a fost modul iniial de
operare,astfelnctoseriedeprelucrrifoartespecializateaurmasdisponibile,
chiarinultimeleversiuni,doarprinintermediulcomenzilor.OfereastrSyntax

Editor poate fi deschis din meniul principal, File New/Open Syntax.


ComenzilepotfiscrisedirectnfereastraSyntaxEditor,darexistiposibilitatea
deanregistraaciuniledininterfaautilizatorsubformdecomenzi(similarunui
macrodinMicrosoftOffice).Comenzile pot fi salvate caun fiier de comenzi, n
vedereareutilizrii.

ScriptEditor
SPSS poate fi personalizat/automatizat prin intermediul unui limbaj de
scriptare, compatibil Visual Basic for Applications. Se va deschide o fereastr
ScriptEditordinmeniulprincipalFileNew/OpenScript.

Meniuri

Celemaimultedinoperaiisepotexecutacuajutorulopiunilorselectate
dinmeniuri,iarfiecaremeniuarebarasadeunelte(toolbar)asociat.
Bara de unelte este dependent de context i poate fi configurat, att
privindcomponenactiferestrelelacareesteasociata.Astfel,necranulData
Editor,baradeunelteapareastfel:

DinmeniulViewToolbarCustomize

sepoateconfiguralacarefereastrsafievizibil:

Astfel,pentruecranulSyntax(FileNewSyntax)

Baradeinstrumentearemaimultepictogrameasociate:

Meniurilesuntgenerale(comune)sauspecifice.
Meniurilegenerale

o MeniulFile

Permite operaii cu fiiere (deschiderea unei baze de date, salvare, import,


export).ObazdedateSPSSpoateficreatlocal,delazero,cuajutorulEditorului
deDatesaupoatefiimportatdinaltesurse:
o ExcelsauLotus
o SistemeSQL:Access,Oracle,dBase,
o Fiieretext
o FiiereproprietareSPSS,SAS,SYSTAT,Stata.

O baz de date SPSS are implicit extensia sav i pe lng liniile de date,
conineinformaiisuplimentareprivindvariabilele,ndicionaruldedateataat.

Exportul bazei de date se poate face ctre alte pachete statistice sau
formate:Excel,SAS,Stata,text,bazededateSQL.

SPSSvinecuocolectiedebazededatepentruteste,careinversiunea21se
gasesc in \IBM\SPSS\Statistics\21\Samples\English\. Aceste fisiere cu extensia
sav,potfiutilizateinmodliberpentrurealizareasimularilorpropriiinprocesulde
invatare a pachetului statistic. Exista de asemenea pe Internet baze de date
disponibilepentruutilizare,carepotfiimportatesiutilizateinscopurididactice.

MeniulEdit

n operaiile de editare sunt necesare toate ferestrele de editare (Data


Editor,Syntaxeditor,TextEditor,ChartEditor,Scripteditor).
Aceste operaii pot fi activate din meniul de editare, din bara de unelte
asociatsaudinmeniulcontextual.

MeniulView


Se configureaz modul de afiare pentru Status Bar, Toolbar, diferite
meniuri,DataEditor.

MeniulData

Permite modificri globale temporare asupra datelor (transpunerea


cazurilorcuvariabilele,sortare,filtrareadatelor).

MeniulTransform

Permite prelucrri temporare asupra variabilelor (modificare, creare de


variabilenoi,recodificare).

MeniulAnalyze

Din acest meniu se execut procedurile statistice de analiz: analiza


univariat,analizaasocierii,corelaie,regresie,analizafactorial,cluster,etc.

MeniulGraphs

Se pot crea diferite tipuri de grafice. Multe proceduri statistice


interacioneazcuacestmeniupentruobinereagraficelor.

MeniulUtilities

Ofer diferite faciliti asupra variabilelor n baza de date activ i asupra


multorferestreViewer,SyntaxEditor,etc).

MeniulAddons

AfiseazainformaiiprivindalteaplicaiiimoduleSPSSsiIBM.

MeniulWindow


Efectueaz operaii asupra ferestrelor deschise: minimizare, maximizare
saunavigare.

MeniulHelp

Toate ferestrele de dialog au un meniu contextual de help, dar aici se


deschideofereastrstandarddeasistengeneral(topici,tutorial,studiidecaz,
sintaxacomenzilor,algoritmi).
Meniurispecificedevizualizare
Insert
Semodificseciuniledepagin
Format
Semodificcaracteristicilefontului
MeniurispecificePivotTableEditor
Insert

Inseraredetitlu,etichete,notedesubsol,seciunintabele.
Pivot
Operaiunedebazntabelelepivotalrezultatelorprocedurilor
statistice.
Format

Modificareaformatelorntabele.

MeniurispecificeChartEditor

Options
Semodificreferineledelinieititlurile
Element

Se poate adauga cea mai bun linie de regresie ntrun grafic de


puncte.

MeniurispecificeTextOutputEditor

Insert
Semodificseciuniledepagin
Format
Seschimbcaracteristicilefontului

MeniurispecificeSyntaxEditor
Run
Executcomenzileselectate.
Tool
Seteaz on/off AutoCompletarea, codificarea culorilor i Validarea,
seseteazapuncteledentrerupereisemneledecarte.

MeniurispecificeScriptEditor

Macro
Seexecutfisieruldemacrouri(comenzi).
Debug
Pentrudepanareacoduluidinfiiereledecomenzi.

Interfaa utilizator contine 3 componente: Data Editor, Meniul general i


Baradeunelte(Toolbar).

Meniul permite accesul rapid la comenzi care sunt grupate n ferestre n


concordancufuncialor.
Bara de unelte are butoane de acces rapid (shortcuts) la cele mai
importantecomenzidinmeniu.
Data Editor are doua formulare Data View i Variable View. n aceste
ecrane se pot defini variabilele (Variable View) i introduce sau modifica date
(DataView).
DataViewestesimilarcuofoaiedecalcul(worksheet)dinMicrosoftExcel,
adic esteuntabel culinii i coloane. Diferena estec n Data View liniile sunt
cazuriiarcoloanelesuntvariabile.OricecelulaunuitabelSPSSnupoateconine
formul,cinumaivaloare.
De exemplu, ntro baz de date a unei investigaii bazat pe chestionar,
ntrebrile din chestionar vor fi preluate ca variabile, iar rspunsurile fiecrui
respondentvorfiliniintabel.
Variabile. Orice item (ntrebare) a unui test sau investigaie pe baz de
chestionar este o variabil. Variabilele pot fi numerice sau iruri de caractere
(string).Pentrucazulnumeric,sepoateprecizanumruldezecimale.Numelede
variabiltrebuiesafieunic,cucelmult64caracterelungime(combinatiidelitere,
cifre sau caracterele @, #, $, _ sau punctul zecimal), fr spaiu i s nceap
neaparatcuoliterasaucuunuldincaracterele@,#sau$.Cuvintelerezervatenu
potfinumedevariabile:ALL,AND,BY,EQ,GE,GT,LE,LT,NE,NOT,OR,TO,WITH
(scriseculiteremarisaumici).LimbajulSPSSnuestecasesenzitivadicPIB,Pib
saupibreprezintaceeaivariabil.
Cazuri. Orice participant la test sau studiu de caz este o unitate de
observaie. Linia (cazul) conine rspunsurile la ntrebrile testului (coloane). De
exemplu,dactestulare10ntrebrii100desubieci,bazadedatevaconine
10variabilei100decazuri(10coloanesi100delinii).
Celula.Fiecarerspunsalunuisubiectlaunitemaltestuluisenregistreaz
ntrocelul(interseciauneiliniicuocoloandintabel).
Variable View este ecranul n care se definesc variabilele, cu nume i
atributecatipul(Numeric,Datacalendaristica,String),etichete,scaldemasur
(nominal,ordinal,interval).
Data.SeintroducntidatenformularulDataView(deexempludintrun
fiier Excel, cu copy i paste); automat se creaz n Variable View variabile
corespondentecoloanelor,cunumeimplicite:VAR00001,VAR00002,etc.
VariabilaVrstpoatefipreluatexact,numrcumaxim3cifre,peoscal
demsurareinterval:


saucodificatpegrupe,cuprecizareacodurilorgrupelordevrstiaetichetelor
explicative,atributulvalue:

peoscalaordinal:

Valorile lips (missing). Refuzul de a raspunde la un item sau erori de


completare creaz celule goale. Tratarea cazurilor Non Rspuns sau Nu tiu
sau Lips sunt n principiu cazuri distincte i trebuie atent analizate. Cazul
Lips(missing)poatefideclaratlaatributulmissingalvariabilei:

Astfel, valori missing vor fi listate, dar nu vor fi luate n calcul de


procedurile statistice. Este bine s avem o regul precis n codificarea valorilor
lips,naintedeintroducereadatelornDataView.Deexemplu,peoscaladetip
Likert,cuvaloridela1la5,putemalegecodul9,dardaclaitemulrespectivne
asteptmlavaloridela10la65(deexempluvarsta),putemalegecodul99.

Introducerea datelor (cazuri, variabile) sau operaiile de modificare pot fi


realizate cu funciile din meniul Edit (Edit Insert case, Edit Insert Variable
saucutasterapide:Ctrl+C,Ctrl+V,etc):
Data Editor are faciliti de editare, de exemplu un meniu contextual, de
exempluasuprauneicelule,cutastamouse(clickdreapta).

SepotcopiacelulesauliniinDataViewsauDataVariable.

Pentru o variabil se pot defini atributele: nume, tipul de dat (numeric,


dat calendaristic, ir de caractere), descriere, nivel de msurare (nominal,
ordinal,scal),valorilecarenusevorconsidera(missing).
Pentrudatelecategoriale,sepotdefinicategoriile.

Generareauneinoivariabile
Din diferite motive, de exemplu necesitatea unei recodificri sau cea a
calculriiuneivariabilenoicamedieaaltorvariabile,etc.,esteutilposibilitatea
deageneraautomatonouvariabil.SPSSaredoucomenziprincipaledestinate
acestui scop: Transform Compute i Transform Recode. Prima permite
obinereauneivariabilenurmaunuicalcul,adouaestepentrurecodificare.
DataTransformations

Operaiile de transformare a datelor sunt: sortare (cazuri sau variabile),


transpunere (se schimba liniile cu coloanele n fiierul de date) agregare,
ponderare,restructurare.

Procedura Compute creaz o nou variabil pe baza altor variabile sau o


variabilaleatoare.

n zona Target Variable se trece denumirea noii variabile pentru care se


poateprecizatipulietichetansubdialogulafiatprinacionareabutonuluiType
&Label.
nzonadeformareaexpresieidecalcul,NumericExpression,seformeaz
expresia decalcul prin utilizarea butoanelor existente pentru operatori i funcii
sauprintastaredirect.Denumirilevariabilelorexistentepotfiadusenexpresie
prinselectarenlistavariabilelor,dubluclicksaubutonulX.
Se poate efectua o filtrare a nregistrrilor (cazurilor) pentru care are loc
transformarea dac se acioneaz butonul If. Cazurile neselectate vor avea
valoareasystemmissingpentrunouavariabil.
Recode
Recodificareauneivariabileesteutilndousituaiiprincipale:
1. se transform o variabil de interval ntro variabil ordinal pentru a o
raporta ca date grupate sau pentru a studia asocierea cu alte variabile
ordinale,
2. variabil string (ir de caractere) trebuie recodificat cu coduri numerice
necesarepentruaputeaaplicaanumiteproceduriSPSS.

DefineMultipleResponseSets
Se poate crea o variabil raspuns multiplu care nsumeaz un set de
variabile.

Sepotvalidadatelepebazaunorregulidefinitesauimportate.

Optiunea Rank cases permite crearea de variabile cu ranguri, scoruri


normalesauprocentuale.

Filtrareacazurilor
Apare uneori necesitatea de a prelucra doar un subset de nregistrri:
pentru a obine o imagine rapid a unei structuri, pentru a prelucra doar
eantionul dintro anumit subpopulaie, etc. SPSS ofer n acest scop comanda
DataSelectCasescareproduceafiareadialoguluiurmtor.

Capitolul2

AnalizastatisticcuSPSS

Terminologia folosit la SPSS difer fa de cea consacrat la un SGBD


(SistemdeGestiuneaBazelordeDate),dardiferenelesuntformale,conceptele
fiindaceleai.
EchivalenaterminologieiutilizatentrunSGBDinSPSS
SPSS(romn) SPSS(englez)
SGBD
Bazdedate

Fiierdedate

DataFile

nregistrare

Caz

Case

Cmp

Variabil

Variable

Dat

Valoare

Value

Variabil:VariabileleaparnanalizeleSPSSpecoloanecantruntabel.
Cazurile:CazurileaparnanalizeleSPSScafiindrndurileunuitabel.
Niveluldemsurarealvariabilelor
Stanley S. Stevens, n 1941, a identificat patru niveluri de msurare
(nominal,ordinal,deintervaliraport)iaspecificatoperaiilestatisticepermise
defiecarenivel.
Nivelulnominal
Exemplu: genul (masculin, feminin), tipurile temperamentale (coleric,
sanguinic,flegmatic,melancolic)
Caracteristici:
estecelmairedusniveldemsurare
codurilevalorilorsuntarbitrare
valorilesuntgrupatencategorii,fraexistaoierarhientreacestea.
valorileaudoarosemnificaiecalitativnusuportoperaiiaritmetice,n
afardensumare,
potfigrupatesaurafinate
Nivelulordinal
Exempledevariabile:anuldestudiu(1,2,3),claseledevrst,aprecierea
(mare,mediu,mic).
Caracteristici:
valorileauosemnificaiecantitativlimitatlaraportuldemrime
intervaleledintrevalorisuntneprecizate
codurilevalorilorpotfialeseiarbitrar,dareletrebuiesaexprimeideea
deordine
Niveluldeinterval
Exemple:temperaturangradeCelsius,coeficientuldeinteligen,scorulla
untest
Caracteristici:
valorileauuncaractercantitativ,exprimatnumeric

intervaleledintrevalorisuntegale
suporttoatetransformrilematematiceposibile
Nivelulderaport(sauproporional)
Exemple:timpul,greutatea,nlimea,vrsta,venitul.
Caracteristici:
valoricantitative,exprimatenumeric
celmainaltniveldemsurare(valorileaumaimultinformaie)
suporttoatetransformrilematematiceposibile.
n practic, distincia dintre variabilele de interval i de raport nu este
relevant,ambelesuportndaceleaiproceduristatistice.SPSSdenumeteaceste
2niveluridemsurarecanivelulscala(interval).
Variabilelenominalesauordinalesemainumesccalitative,iarceleinterval
sauraport,variabilecantitative.
Variabileindependenteidependente
Prezentareaprocentelorntabeledeasociereadouvariabiledepindede
naturaacestora.Dacunadinceledouvariabileestesubcontrolexperimental,
este considerat variabil independent (anticipat drept cauz). Aceast
variabil se presupune c influeneaz rspunsul, adic variabila dependent
(estimatcaefect).Dacnmodelputemdistingentrevariabilaindependenti
dependent (sau cauzaefect), regula este urmatoarea: dac variabila
independent este variabil linie (variantele sunt liniile tabelului), calculm
procentele pe linie (n totalul fiecrei linii). Dac variabila independent este
variabil coloan (categoriile ei sunt coloanele tabelului), afim procentele pe
coloane(ntotalulfiecreicoloane).
Studiiexperimentaleiobservaionale

Cronbach (1957) face distincie ntre metoda experimentala i cea bazat


doar pe observaii, fr intervenie. n cazul unui studiu experimental,
cercetatorulnuselimiteazdoarlamsurareavariabilelorintroducndnproces
interveniaaltorvariabile, pentru controlul variabilelor independente. Numain
acest caz putem constata relaii de cauzalitate. Dac studiem relaia dintre gen
(masculin/feminin)icomportamentuldecumprare,descoperimdiferenieridar
nu putem conchide c genul are un efect cauzal asupra comportamentului de
cumprarepentruprodusecosmetice,cidoarcexistolegaturputernicntre
cele dou variabile. Ea ar putea fi mediat de exemplu de tipul cultural
educaionalsaucelemoional.Dacdorimsfimabsolutsiguriderelaiacauzal
ntre exerciiile de relaxare i performana sportivilor, iniiem un studiu
experimental n care controlm variabila independenta relaxare. Astfel, vom
analiza performana sportivilor n zile n care au fcut relaxare fizic comparativ
cuzilelencarenuaufcutacesteexercitii,avndgrijsnuintervinalifactori
(vitamine, stress, schimbarea hranei, etc). Concluziile unui astfel de studiu
experimental pot fi interpretate din punct de vedere cauzal. Ponderea acestor
studii este mai mic deoarece sunt mai dificil de realizat. Reinem ns i
importana pe care o au studiile observaionale, neexperimentale (n care
variabilaindependentnuestesubcontrol)alecrorrezultatepotfiinterpretate

n termeni de cauzalitate dac sunt susinute de ipoteze i teorii existente,


fundamentateteoretic.

Populaieieantion

Populaia este totalitatea unitilor care constituie obiectul investigatiei


statistice. Eantionul reprezint un lot restrns, extras din populaie, pe baza
seleciei. Dac eantionul respect anumite reguli de reprezentativitate, putem
extrapolarezultatelelanivelulpopulaiei.

n cazul unui sondaj referitor la inteniile de vot, bazat doar pe interviul


telefonicsauprininternet,sepotintroduceerorisistematicedatoratestatutului
social(deineredetelefonsauacceslainternet).

Dac dorim s investigm comportamentul de cumprare al produselor


elecronice, trebuie s includem n eantion subieci cu un nivel variat al
veniturilor.

SPSS permite obinerea de statistici descriptive dar i infereniale.


Metodele descriptive ne ofer informaii preliminare, de ansamblu asupra
variabilei,farafacecomparaiisauemiteconcluziiasuprapopulaiei.Metodele
inferenialepermitprediciiigeneralizriprinverificareaipotezelorstatistice.

Analiza descriptiva n SPSS poate fi realizat din opiunea Decriptive din


meniul Analyze, cu procedurile Frequencies, Descriptives sau Explore. Obinem
informaiiprivindfrecvenele(absoluteiprocentuale),tendinacentral(medie,
median, modul, quartile, percentile), mprtierea (amplitudinea, abaterea
medie,dispersia,abatereastandard)iformeidistribuiei(simetrieiaplatizare).

Analiza infereniala n SPSS se bazeaz pe teste statistice (parametrice i


neparametrice)ipemodelestatistice(corelaie,regresie,cluster,etc).

Ipotezestatistice
Ipotezadenulseformuleazcaopusulipotezeicercetrii,asemntorunui
scenariunegativ(sepunenfasituaianefavorabil).
Dac ipoteza cercetarii este femeile, n comparaie cu brbaii, cheltuie
mai mult n magazinele de cosmetice, ipoteza nul va insemna c nu avem
diferene.
Acceptarea sau respingerea ipotezei de nul depinde de gradul de risc pe
care suntem dispui s nil asumm. Ipoteza nul H0 afirm deci c nu este
diferen,iaripotezaalternativH1acceptdiferen.Concluziilentotdeaunase
refer la ipoteza nul: Se respinge H0 n favoarea lui H1 sau Nu se respinge
H0 dar nu vom spune Se respinge H1 sau se accept H1. Concluzia Nu se
respingeH0nunseamncH0esteadevarat,cidoarcnusuntsuficientedate
mpotriva lui H0 i n favoarea lui H1. Respingerea ipotezei nule sugereaz c
ipotezaalternativpoatefiadevarat.

Diferenafademediapopulaieipoatefinminussaunplus,deaceea
un test statistic poate fi unilateral sau bilateral. De exemplu, s considerm
ipoteza cercetrii sahitii sunt mai inteligeni dect ceilali oameni n general.
Setiecmediapopulaiei,exprimatnunitiQIeste100cuabatereastandard
15.Dacestepuinprobabilcauneantionsdeamediasub100,putemaplica

un test unilateral (one tailed), dar pentru siguran vom aplica testul bilateral
(twotailed).Motivulestenecesitateadeaintroducemaimultrigoareidealasa
loccatmaiputinhazardului.Sealegetestulunilateraldoarcndsunteminteresai
de valoarea semnificaiei statistice ntro anumit direcie sau cnd miza
rezultatului este prea mare pentru asumarea unui risc sporit de eroare. n mod
normal,sealegtestelebilaterale,chiarcnd ipotezacercetriiesteformulatn
termeniunilaterali(valoareaQIpestemediade100).

Pragul p=0.05 este un prag maxim, convenional pentru decizia statistic.


Astfel,unniveldeprobabilitatede0.05nseamnunniveldencrederede95%n
rezultatul cercetrii, adic dac sar efectua acelai studiu de 100 de ori, sar
obine acelai rezultat n cel puin 95 de cazuri, ceea ce permite respingerea
ipotezeidenulncelputin95decazuriiacceptareaipotezeidenulncelmult5
cazuri.

Pe baza testuluistatisticaplicat eantionului, putem obine un interval de


ncredere al mediei pe care o extrapolm de la eantion la populaie. Astfel
pentru o medie de selecie m=110, pentru un volum de 50 subieci (ahiti),
intervaluldeincredereeste1104adic,valoareaminima106,esteoricumpeste
mediapopulaiei.

Alegerea testului statistic adecvat are loc dup parcurgerea etapelor de


formulareaipotezei,identificareavariabilelor,culegereaiprelucrareadatelor.
Dac variabila dependent este de tip categorial (nominal sau ordinal) se
aplic un test neparametric. Dac scala de masur este interval sau raport i
eantionulestemare,sealegeuntestparametric.

Organizareadatelor
Prelucrrile statistice din SPSS se realizeaz prin comenzile din meniul
Analyze, sau prin executarea comenzilor scrise n fereastra Syntax Editor. n
general, efectuarea unei prelucrri statistice necesit operarea cu mai multe
casete de dialog specializate. De exemplu, datele pot fi sortate cresctor sau
descresctor n funcie de una sau mai multe variabile folosind meniul Data i
opiuneaSortcases,vomscrieaceastprelucraresubforma:DataSortcases.

Datele pot fi imprite n subgrupuri, pentru analiza separat a fiecrui


subgrup DataSplit File. n acest ecran se poate selecta: Compare Groups
(rezultatele vor fi afiate alturat pentru a putea fi comparate) sau organize
outputbygroups(rezultatelevorfiafiatenecranulViewerseparatpegrupuri).
Operaianuproduceomodificarefizicasuprabazeidedatecidoarnzonelede
afiarearezultatelor.Oriceprocedurdeanalizadatelorsevaexecutaseparat
pentrufiecaresubgrupdedate.Pentruarevenilaanalizaintegraladatelor,se
revinelaproceduraDataSplitFileisealegeopiuneaAnalizeallcases.

Selectarea unui set de cazuri permite aplicarea procedurilor statistice


numaipegrupulselectatDataSelectCases.

Datele pot fi agregate dac pentru acelai subiect avem mai multe
nregistrri(deexemplulamomentediferitedetimp)DataAgregate.

Combinarea bazelor de date se poate face privind cazuri sau variabile din
altebazededateexterne:DataMergeFilesAddvariablessauAddCases.


O analiz statistic cu SPSS n general trece prin urmtoarele etape:
stabilireabazeidedate(meniulFilesaudataEditor),organizareadatelor(meniul
Data i transform), selectarea procedurii statistice (meniul Analyze si Graphs),
precizarea variabilelor i rularea procedurii, vizualizarea, editarea, analiza i
preluarearezultatelor(dinecranulViewer).

TestelesauprocedurilestatisticeparametricecuSPSS
(opiunileAnalizeCompareMeanssauAnalizeCorrelateBivariate):
o Testul t pentru un eantion, pentru mai multe eantioane independente
saudependente);
o Analizaunifactorial(OneWayANOVA);
o CoeficientuldecorelaieliniarPearson.

TesteleneparametricecuSPSSpentrudatenominale
(AnalyzeNonParametricsTests):
o Testulzpentruuneantionsaudiferenantreproporiiindependente
o Testulsemnului
o Testulchiptratalasocierii(sauindependentei);
o Testulchiptratpentrugraduldecoresponden(goodnessoffit).

TesteleneparametricecuSPSSpentrudateordinale
(AnalyzeNonParametricsTests):
o TestulMannWhitney(U)pentrudoueantioaneindependente;
o Testulwilcoxonpentrudoueantioaneperechi;
o TestulKruskalWallispentrumaimultdedoueantioaneindependente;
o TestulFriedmanpentrumsurirepetate;
o Corelaiarangurilor(Spearma,Kendall).

IBMSPSSStatisticsesteconstruitdinmodulecarepotfiachiziionateseparat
(prezentmiprocedurileincluse):

SPSSStatisticsBase

Cuprinde procedurile de baz pentru colectarea i prelucrarea datelor,


statistici descriptive, rapoarte, teste statistice, corelaie, analiz factorial, de
regresieidiscriminat.

IBMSPSSAdvancedStatistics:
o GeneralLinearModels(GLM)Multivariate.
o GeneralLinearModels(GLM)RepeatedMeasures.
o LinearMixedModels.
o VarianceComponents.
o LifeTables.
o KaplanMeierSurvivalAnalysis.
o CoxRegression.
o LogitLoglinearAnalysis.

o
o
o
o

GeneralLoglinearAnalysis.
ModelSelectionLoglinearAnalysis.
GeneralizedLinearModels.
GeneralizedEstimatingEquations.

IBMSPSSCustomTables:

Permiteprezentareadatelordinanchetenformattabelarpentruclieni.

IBMSPSSCategories:
o MultidimensionalScaling(PROXSCAL).
o CorrespondenceAnalysis.
o MultipleCorrespondenceAnalysis.
o Categoricalregression.
o CategoricalPrincipalComponentsAnalysis(CATPCA).
o HomogeneityAnalysis(HOMALS).
o NonlinearCanonicalCorrelationAnalysis(OVERALS).

IBMSPSSConjoint:
o GenerateOrthogonalDesign(Orthoplan).
o DisplayDesign(Plancards).
o Conjoint.

IBMSPSSComplexSamples:
o SamplingPlanWizard.
o ComplexSampleSelection.
o AnalysisPlanWizard.
o ComplexSampleDescriptives.
o ComplexSampleTabulate.
o ComplexSampleGeneralLinearModels.
o ComplexSampleLogisticRegression.
o ComplexSampleCoxRegression.

IBMSPSSDataPreparation:
o ValidateData.
o IdentifyUnusualCases.
o OptimalBinning.
o AutomaticDataPreparation.

IBMSPSSDecisionTrees
o CHAID(ChisquaredAutomaticInteractionDetection).
o ExhaustiveCHAID.
o CRT(ClassificationandRegressionTrees).
o QUEST(Quick,Unbiased,EfficientStatisticalTree).

IBMSPSSDirectMarketing

o
o
o
o
o
o

RFMAnalysis.
ClusterAnalysis.
ProspectProfiles.
PostalCodeResponseRates.
PropensitytoPurchase.
ControlPackageTest.

IBMSPSSForecasting
o CreateModels(TSMODEL).
o ApplyModel(TSAPPLY).
o SeasonalDecomposition(SEASON).
o SpectralPlots(SPECTRA).

IBMSPSSRegression
o BinaryLogisticRegression.
o MultinomialLogisticRegression.
o ProbitAnalysis.
o Nonlinearregression.
o WeightedLeastSquares.
o TwoStageLeastSquaresRegression.

Descriem n continuare principalele funcii statistice ale pachetului,


mpreuncuprocedurileasociate.
Determinareastatisticilordescriptive:Frequencies,Descriptive,Crosstabs
Tendinacentral:media,mediana,moda.
Variabilitate:dispersia,deviaiastandard,amplitudinea.
Formadistribuiei:ascuireaiboltirea
Percentile:quartile,decile.
Msurarealegaturiiprintabeledecontingen
Comparareamediilor:Means,TTest,Anova.

TestulTsepoateaplicapentruuneantion,eantioaneindependentesau
eantioaneperechi.
Corelatie:Bivariate,Partial,Distances
Corelaia rangurilor i corelatie liniara (Pearson, Spearman, Kendall),
corelaieparialimsurareasimilaritiisaudistanelor.
Regresie:Linear,CurveEstimation,Nonlinear
Predicieprinmodeleleliniaresaunonliniare,curbe(modelpatratic,cubic,
exponenial,logaritm,putere,logistic).
Clasificare:Cluster,Discriminant

Se clasific n grupe omogene (cluster) unitile de observaie sau


variabilele
Reducereadimensiuniispaiuluisetuluidevariabile:Factor,Correspondance

Analiza factorial obine factorii comuni, neobservabili, ai unui set de


variabile observate, reducnd dimensiunea la un numr ct mai mic de factori
comuni.

Analiza corespondenelor simpl sau multipl descrie relaiile dintre


variabilelecategoriale(nominalesauordinale).
Analizascalar:Reliability,Proxscal,Alscal

ProceduraReliabilitypermitestudiulproprietilorscalei(informaiaadus
deitemiiscalei).

Proxscal/Alscalrealizeazoanalizasimilaritilor(proximitate)respectiv
disimilaritilorntrunsetmultidimensionaldedate.
Testenonparametrice:Nptests
Testele nonparametrice nu presupun distribuia normal i se aplic
pentruuneantion,eantioaneindependente,eantioanedependente
Analizaipreviziuneaseriilordetimp:Arima,Season,Acf

Analiza seriilor de timp, analiza sezonalitii i autocorelaiei seriilor


dinamice.
Modeledesupravieuire:Survival

Seanalizeazdistribuiantimpaevenimentelor
Controlulcalitatii:Control

ncazulproceselorindustriale,sepoatedetectadacprocesulfuncioneaz
normalsautrebuieajustat(privinddefecteledeproducie).

Capitolul3 AplicaiistatisticecuSPSS

Testeparametrice

Testulz(t)pentrumediaunuisingureantion
Testulzpentruunsingureantionesteutilizatpentruasetestadiferena
dintre media unui eantion fa de media cunoscut a populaiei din care face
parte.Atuncicndvolumuleantionuluiestemic(N<30)esteutilizatovariant
denumittestultpentruunsingureantion.
Utilizarea acestui test statistic este condiionat de cunoaterea mediei
populaiei.Dacpopulaiaareoextinderemare,acestlucruestedificilderealizat
(nafaracazurilorncareexiststudiispeciale,cumsuntceleantropometrice,de
exemplu). Dintre variabilele psihologice ale cror medii pentru populaie sunt
cunoscute, avem inteligena, exprimat n uniti QI (=100). Pe baza unui
esantioncarecuprindecoeficientuldeinteligenta(QI)a5copiipremianti,dorim
satestamdacaniveluldeinteligentaestepestemedie.

Condiiateoreticdebazestenormalitateadistribuieideeantionare.n
temeiulteoremeilimiteicentrale,cuctvolumuleantionuluiestemaimare,cu
attnormalitateadistribuieideeantionareestemaisigur.
Procedura:AnalyzeCompareMeansOneSampleTTest

Primul tabel include statistica descriptiv a variabilei testate (N, media, ab.std,
eroarea standard a mediei) Al doilea tabel include rezultatele testului statistic:
t=6.254, df=4, p=0.03, diferena fa de media populaiei (22.6) i limitele
inferioar(12.57)isuperioar(32.63)aleintervaluluidencrederepentrumedia
populaieiestimatdeeantionuldecercetare.
Concluziatestului:mediaeantionuluidecercetaredifersemnificativdeQI=100,
camedieapopulaiei.

Testultpentrueantioaneindependente
Testul t pentru eantioane independente este utilizat pentru testarea
difereneidintremediileaceleiaivariabilemsuratepedougrupuri,formatedin
subiecidiferii.
Exemplu: testarea diferenei dintre media scorului la o scal de sociabilitate,
aplicat la doua grupuri: grupul 1: copii crescui n familie i grupul 2: copii
crescui n instituii de ocrotire (baza de date SPSS). n acest caz, scorul la
sociabilitate este variabila dependent, msurat pe scal nterval iar mediul de
educare este variabila independent, exprimat pe scal nominal dihotomic
(1=familie,2=instituiedeocrotire)
Teoretic, testul t poate fi utilizat pentru eantioane orict de mici dac
distribuiadeeantionarepentruceledougrupuriestenormal,idacvariana
valorilor n cele dou grupuri nu difer semnificativ. n ce privete condiia
egalitiivarianei,eaestetestatcutestespecifice.
TabeladedateSPSSvaconinevariabiladependent,detipnumeric,ivariabila
independent,detipnominal,cudouvalori,nfunciedeapartenenalaungrup
saualtul.Proceduraeste:AnalyzeComparemeansIndpendentSamplesTTest

n primul tabel (Group Statistics) avem statistica descriptiv a celor dou


grupuri.Aldoileatabelaredoulinii:Peprimaavemrezultateletestuluitpentru
cazulasumriiomogenitiivarianei(LevenesTestforEqualityofVariances).n
cazulnostru,elesuntegale(Sig.=0.666,ceeacesetraducecaovaloarep=0.666,
decimaimarede0.05pentrudistribuiaFatestuluiLevene.Caurmare,vomciti
pe aceast linie rezultatul testului: t=2.42, df=12, Sig.=0.045. Pe a doua linie
avem rezultatele testului t pentru cazul n care nu sar ntruni condiia de
omogenitate a varianei pentru cele dou grupuri. Dac semnificaia testului
Levenearfifostmaimicsauegalcu0.05,rezultatuluitestuluitsarficititpe
aceastlinie.
Pentru exemplul nostru, rezultatul testului t permite acceptarea ipotezei
cercetrii conform creia, copiii crescui n familie sunt mai sociabili dect cei
crescuinmediuinstituional(m1=22.00,m2=17.71,t=2.42,df=12,p=0.045).

TestulTpentruesantioaneperechi
Testul t al diferenei mediilor a dou eantioane dependente permite
evaluareasemnificaieivariaieiuneianumitecaracteristici,laaceeaisubieci,n
dou situaii diferite (de exemplu, nainte i dup aciunea unei anumite
condiii), ori n dou contexte diferite, indiferent de momentul manifestrii
acestora. Avantajul major al acestui model statistic este acela c surprinde
variaianumitintrasubiect,prinfaptulcbazadecalculestediferenadintre
douvalorimsuratepentrufiecaresubiectnparte.

Testultseaplicainurmatoareleconditii:
o distributienormala
o volummarealesantionului
o nuexistadateaberante
Acesttestesteutilizatpentruaobservadacaexistadiferentaintremediileadoua
esantioaneperechiestesemnificativa

NeintereseazadacaaccesullaInternetareefectasupragraduluide
informare
IpozaH0: Nuesteniciunefect
IpotezaH1:Existaefect
Variabilelecarereflectagraduldeinformarevorfipretestandposttest.

AnalyzeCompareMeansPairedSamplesT
Paired Samples Statistics
Mean
Pair 1

Std. Deviation

Std. Error Mean

Pretest

79.0000

29

12.25036

2.27484

Posttest

83.5172

29

9.96645

1.85072

Paired Samples Correlations


N
Pair 1

Pretest & Posttest

Correlation
29

Sig.

.855

.000

Paired Samples Test


Paired Differences
Mean

Std.

Std. Error

95% Confidence

Deviatio

Mean

Interval of the

Pair 1

Pretest -

-4.51724

6.36744

df

Sig. (2-tailed)

Difference

1.18240

Lower

Upper

-6.93929

-2.09520

-3.820

28

.001

Posttest

Raspunsullaintrebareesteafirmativ
Diferenta observata intre medii este de 4.5172. Deoarece valoarea testului T
este3.820pentrupragulp<.001,diferentade4.5172intremediilevariabilelor
pretest si posttest estestatistic semnificativa. Astfel, la un prag de semnificatie

de0.001ipotezanulaesterespinsa.Putemacceptacaexistaefectalaccesuluila
Internetasupragraduluideinformarealstudentilor.

TesteneparametricecuSPSS

Testeleneparametriceseutilizeazanurmatoarelesituatii:
o cndvariabiladependentaestemasuratapescalanominalasauordinala;
o cndvariabiladependentaestedetipcategorial,indiferentdescalade
masurare;
o cnd,desivariabiladependentaestemasuratapescalacantitativa(interval
sauraport),nuntrunesteconditiileimpusedetesteleparametrice:
distributiecareseabategravdelaformanormala
o cndvolumulesantionuluiestefoartemic.

Testulzalproporieipentruunsingureantion
Testul z pentru proporii pentru un eantion, este utilizat n cazul
variabilelor dihotomice, pentru a testa diferena dintre proporiile valorilor n
eantionprincomparaiecuproporialanivelulpopulaiei.
Exemplu:LantrebareaVuitatilafilme?rspundDA7subieci,dintrecare5
femei i 2 brbai. ntrebarea cercetrii este dac femeile se uit la filme ntro
proporiemaimaredectbrbaii.
Cunoaterea proporiei la nivelul populaiei pentru valorile variabilei
testate. n cazul nostru, raportul femei/brbai este cunoscut din studiile
demografice(51%49%)
DateleseintroducinDataView

Procedura:AnalyzeNonPatametricTestsLegacyDialogsBinomial

Rezultateleprocedurii
Binomial Test
Category

Observed Prop.

Test Prop.

Exact Sig. (1tailed)

Genul

Group 1

masculin

.71

Group 2

feminin

.29

1.00

Total

.51

.243

Tabelulcuprindefrecvenapecategorii,procentulisemnificaiatestuluin
raportcuproporialanivelulpopulaiei(p=0.243).nacestcaz,seacceptipoteza
denuliserespingeipotezacercetrii.Proporiafemeilorcareseuitlafilmenu
difer semnificativ de proporia brbailor, prin raportare la proporia lor n
populaiageneral.

Testulsemnelor
Testul semnelor este utilizat pentru a testa diferena dintre valori,
utilizndusesemnuldiferenei,atuncicndambelevalorisuntmsuratepentru
aceiai subieci. Dac nu ar exista nici o diferen ntre valorile perechi, atunci
numruldiferenelorpozitiveartrebuisfieegalcucelaldiferenelornegative.
Cuctnumruldiferenelordeunanumitsemnestemaimarecomparativcucel
al diferenelor de semn opus, cu att crete probabilitatea ca diferena dintre
variabilesfiestatisticsemnificativ.
Aplicatie: ntrun experiment cu privire la efectul motivrii asupra memorrii,
subiecilor li se cere s memoreze numere dintro list, nainte si dup
introducereaunuifactormotivant(uncadousaurecompensafinanciara).
Variabilelesuntdetipnumeric,iarvalorileexprimatenaceeaiunitatede
msur,pentruaseputeafacediferenalor.
DatelesuntintroduseinmodululDataView

AnalyzeNonPatametricTestsLegacyDialogs2RelatedSamples
Test Statisticsa
Dupa_Test Inainte_de_Test
Exact Sig. (2-tailed)
a. Sign Test

.016b

b. Binomial distribution used.

Ipotezadenulserespingelapraguldesemnificatie0.016,acceptnduse
ipotezacercetrii(motivareastimuleazmemorarea).

TestulMannWhitney(U)pentrudoueantioaneindependente

TestulMannWhitneyesteutilizatpentrutestareadifereneidintregrupuri
independentepentrucarevariabiladependentesteexprimatnvaloriordinale
sauatuncicnd,chiardacestedetipcantitativ,nusuportuntestparametric.
Aplicatie:Doualoturidecate10subiectisuntsupusiunuiexperimentinvederea
influentei asupra depresiei. Unii consuma alcool si altii cafea. Sa aplicat un
chestionardeevaluareadepresieiladouaintervaledetimp.Obiectivulstudiului
este,nprimafaz,aceladeaverificaipotezacceledoutipuriderisc(alcooli
cafea) au efecte diferite asupra depresiei. n acest scop vor trebui comparate
valorile la depresie ale celor dou grupuri. Aceast analiz va fi efectuat att
pentru valorile depresiei de la prima msurare ct i pentru cele de la a doua
evaluareadepresiei.
Variabilelebazeidedate:
Stimul: pentru tipul de stimul utilizat (sunt afiate etichetele, iar valorile sunt
1=Alcool,2=Cafea)
Scor1=scorulladepresielaprimaevaluare
Scor2=scorulladepresielaadouaevaluare

AnalyzeNonParametricTestsLegacyDialogs2IndependentSamples

TabelulRanksoferinformaiisinteticedespreceledouvariabile:volumul
grupurilor,mediarangurilorisumarangurilor.
Tabelul Test Statistics include valorile testului MannWhitney pentru cele dou
variabiletestatesimultan,depresiaimediatiremanent.Valoriledeinteresdin
tabel sunt cele ale lui Z i nivelul de ncredere p. n cazul nostru, se observ c
depresia imediat nu difer semnificativ n funcie de tipul de stimul utilizat, n
timpcedepresiaremanentestesemnificativdiferit,maimarelautilizatoriide
alcooldectlautilizatoriidecafea.

Ranks
Stimul
N Mean
SumofRanks

Rank
Alcool
10
12.75
127.50
Scor1 Cafea
10
8.25
82.50
Total
20
Alcool
10
15.45
154.50
Scor2 Cafea
10
5.55
55.50
Total
20

TestStatistics

Scor1
Scor2
MannWhitneyU
27.500
.500
WilcoxonW
82.500 55.500
Z
1.709
3.752
Asymp.Sig.(2tailed)
.087
.000
ExactSig.[2*(1tailedSig.)]
.089b
.000b
a.GroupingVariable:Stimul
b.Notcorrectedforties.


TestulWilcoxonpentrudoueantioaneperechi

nexemplulprecedentpentrutestulMannWhitney,satestatntroprim
fazsemnificaiadifereneidintrecele dougrupuridefiniteprintipul de stimul
diferit(eantioaneindependente).Unadintreproblemelecercetriiesteiaceea
dac exist o diferen ntre nivelul depresiei imediate i cel al depresiei
remanente. Acest tip de analiz nu se poate face dect pentru subiecii
aparinnd aceluiai tip de drog utilizat. n acest caz, deoarece analiza trebuie
efectuatseparatpegrupuriledeconsumAlcool/Cafea,existdousoluii.Prima
ar fi selectarea (cu DataSelect Cases) primului grup i efectuarea testului, apoi
selectarea celui deal doilea grup i efectuarea testului. O alta soluie este de a
declara mprirea bazei de date n funcie de grupurile definite prin tipul de
stimul,cuproceduraDataSplitFile

Efectulacesteiaciuniesteacelactoateprelucrrilecarevorfiefectuate
dinacestmomentsevoraplica,separat,pefiecaregrupidentificatprinvalorile
variabilei.

AnalyzeNonParametricTestsLegacyDialogs2RelatedSamples
Ranks
Stimul

N
Negative Ranks

Alcool

Cafea

Scor2 - Scor1

Mean Rank

Sum of Ranks

1a

1.00

1.00

6.00

54.00

Positive Ranks

Ties

0c

Total

10

Negative Ranks

8a

5.81

46.50

Positive Ranks

2b

4.25

8.50

Scor2 - Scor1

Ties

Total

10

a. Scor2 < Scor1


b. Scor2 > Scor1
c. Scor2 = Scor1

Test Statisticsa
Stimul
Alcool

Scor2 - Scor1
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Z

-2.703b
.007
-1.938c

Cafea
Asymp. Sig. (2-tailed)

.053

a. Wilcoxon Signed Ranks Test


b. Based on negative ranks.
c. Based on positive ranks.

TestulKruskalWallispentrumaimultdedoueantioaneindependente
TestulKruskalWallisesteutilizatatuncicndavemovariabildependent
ordinal,msuratpentrumaimultdedougrupuriindependente(formatedin
subieci diferii), i dorim s testm diferena dintre acestea. Acest test pentru
dateordinaleesteanalogtestuluiANOVApentrudatecantitative.
Aplicatie:Afoststudiaterelaiadintretipuldefamilie(cuplu,unparintedecedat,
parinti divortati) i frecvena reaciilor emoionale la copiii de vrst precolar,
pe durata unei sptmni. Problema cercetrii este dac diferenele sunt
semnificative iar mediul familial are legtur cu comportamentul emoional al
copiilor.

AnalyzeNonParametricTestsLegacyDialogs2RelatedSamples

Descriptive Statistics
Tip_familie
cuplu

un parinte decedat

Mean

Std. Deviation

Minimum

Maximum

Scor_emotional

188.40

96.919

51

301

Tip_familie

1.00

.000

Scor_emotional

66.17

39.448

22

119

Tip_familie

2.00

.000

Scor_emotional

49.75

34.092

21

93

Tip_familie

3.00

.000

parinti divortati

Ranks
Tip_familie

Scor_emotional

Mean Rank

cuplu

Total

3.00

un parinte decedat

3.50

parinti divortati

2.50

a. There is only one non-empty group. Kruskal-Wallis Test cannot be


performed.

Primul tabel include informaii descriptive cu privire la variabila testat:


numrul subiecilor din fiecare grup i media rangurilor pentru fiecare grup. De
precizat c programul acord rangul 1 valorii minime. Datele din tabel indic
descretereamedieirangurilor(expresiiemoionalepozitive)delatipulcuplula
ceatipulparintidivortati.

Analizadevarianunifactorial(OneWayANOVA)
nmodobinuitanalizadevarianesteutilizatpentruatestasemnificaia
dintremediilemsuratepemaimultdedougrupuriindependente(compusedin
subieci diferii). n acest caz valorile variabilei dependente sunt exprimate pe
scalcantitativiarvariabilaindependentestedetipcategorial.

DacseutilizeazANOVApentruatestadiferenadintredoumediiobinutepe
grupuriindependente,rezultatuleiesteechivalentcualtestuluitpentrugrupuri
independente(daresteoutilizareneuzual).
Aplicatie: Se compar media timpului de raspuns pentru trei grupuri
experimentale, supuse fiecare, anterior evalurii, la un stimul de intensitate
mic,mediesaumare.
Variabila dependent trebuie s fie cantitativa i s respecte condiia de
normalitate a distribuiei de eantionare pentru fiecare dintre grupurile supuse
comparaiei. Variana valorilor variabilei dependente n interiorul grupurilor
definiteprinvalorilevariabileiindependentetrebuiesfieegal.Aceastcondiie
se numete omogenitatea varianei. nclcarea acestei condiii nu invalideaz
testulANOVA,careestedestulderobustinacestcaz.noricecaz,sevoranaliza
cuateniecazurilecareprezintvaloriextreme,careauunefectimportantasupra
varianei.Egalitatea(omogenitateavarianei)poatefitestatcutestulLevene.
Procedura:AnalyzeCompareMeansOneWayANOVA


ANOVA
Nivel_Stimul
Sum of Squares

df

Mean Square

Between Groups

9.275

11

.843

Within Groups

1.667

.333

10.941

16

Total

F
2.529

Sig.
.158

Variaiasemnificativatimpuluideraspunsnfunciedeceletreicategorii
deintensitateastimuluiprovinecuprecderedelaefectulpecarelareocul
mare,careprovoaconcetinireatimpuluideraspunsconsistentfacelelalte
doucategoriidestimuli.

Analizadecorelaie

Prezena legturii liniare ntre dou variabile poate fi masurat cu ajutorul


coeficientului de corelaie Pearson, care se poate calcula cnd cele 2 variabile
suntmsurateintervalsauraportinormaldistribuite.

Folosind datele din tabelul de mai jos, vom estima corelaia n profil
teritorialdintreNumruldepensionariiPensiamedielunar(AnuarulStatistic,
datepentru2009,ordonateperegiunilestatistice).

Numr
Pensiemedie
Jude
Pensionari
lunar
Bihor
159812
681
BistriaNsud
54126
604
Cluj
159040
764
Maramure
113939
704
SatuMare
79498
626
Slaj
57766
638
Alba
83028
703
Braov
134561
856
Covasna
43652
698
Harghita
72159
695
Mure
139928
680
Sibiu
98228
744
Bacu
142822
704
Botoani
76575
588
Iai
142365
701
Neam
116329
676
Suceava
143204
635
Vaslui
80486
600

Brila
Buzu
Constana
Galai
Tulcea
Vrancea
Arge
Clrai
Dmbovia
Giurgiu
Ialomia
Prahova
Teleorman
Ilfov
M.Bucureti
Dolj
Gorj
Mehedini
Olt
Vlcea
Arad
CaraSeverin
Hunedoara
Timi

80085
107449
132530
119084
42905
66960
151543
67562
119304
61816
59150
196075
96721
71163
498632
162646
78007
58583
96276
103882
102278
79461
123323
144520

675
628
715
752
634
602
699
601
660
573
616
758
611
647
900
670
714
667
609
645
673
705
863
729

FolosimcomenzileAnalyzeCorrelateBivariate.
Daclumnconsiderarecele42dejudee(inclusivBucureti),obinemo
corelaie liniar de 0.643, acceptat statistic la un prag de semnificaie de
p<0.001.

Correlations

Nr Pensionari

Pensia medie

.643**

Pearson Correlation
Nr Pensionari

Sig. (2-tailed)

.000

N
Pearson Correlation
Pensia medie

42

42

**

.643

Sig. (2-tailed)
N

.000
42

42

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Demulteori,ipotezadenormalitatenuestendeplinit.Pentruverificare,
sepoateobineoreprezentaregrafic,darsuntdisponibiletestedenormalitate.

AnalyzeDescriptiveStatisticsExplore
TestsofNormality

KolmogorovSmirnova
ShapiroWilk
Stati
df
Sig.
Statistic Df
Sig.
stic
NrPensionari .194
42
.000
.629
42
.000
Pensiamedie .138
42
.044
.910
42
.003
a.LillieforsSignificanceCorrection

Tabelul de mai sus prezint rezultatul la dou teste de normalitate


KolmogorovSmirnov i ShapiroWilk Test. Testul ShapiroWilk este mai adecvat
eantioanelorcuvolummic(<50cazuri),darfuncioneazipentruvolumemari
dedate.

Observndvaloareadesemnificaiemicaatestului,ipotezanormalitiise
respingenambelecazuri.nacestecazuri,candsedoretepreluareavariabilitii
acestorvariabilentrunmodelstatistic,seprelucreazvariabileledeexemplu,se
normalizeaz.

AnalyzeDescriptiveStatisticsDescriptives

Am selectat opiunea de salvare a scorurilor standard. Se genereaz


automatnDataView,2variabilenoi:ZpensieiZpensionari

Pentruniveluldemsurareordinalsauncazulcndnuseverificipoteza
denormalitate,sepoatefolosicoeficientulranguriloralluiSpearman.

Correlations
Nr Pensionari
Correlation Coefficient
Nr Pensionari

Correlation Coefficient
Pensia medie

1.000

.586**

.000

42

42

**

1.000

.000

42

42

Sig. (2-tailed)
N

Spearman's rho

Pensia medie

Sig. (2-tailed)
N

.586

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Obinem o corelaie de 0.586 cu o mare ncredere statistic (nivelul de


semnificaiep<0.001),apropiatdecorelaiaPearson.
ncazulncarenclasamentesuntmultepoziiiegale,esteindicatcalculul
coeficientuldecorelaiealranguriloralluiKendall.
Correlations
Nr Pensionari
Correlation Coefficient
Nr Pensionari

Correlation Coefficient
Pensia medie

1.000

.404**

.000

42

42

**

1.000

.000

42

42

Sig. (2-tailed)
N

Kendall's tau_b

Pensia medie

Sig. (2-tailed)
N

.404

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Obinem tot o legtur pozitiv, moderat n intensitate, semnificativ


statistica.

PrecizmcdaccorelaiaPearsonestenesemnificativ,astanunseamn
lipsalegturii,carepoatefiptratic,logaritmic,exponenialsaudealtform.
Deasemenea,ncazulcorelaieiSpearmansauKendallm,estevorbadeolegatur
ntrerangurile(clasamentul)variabilelor.

PentrucorelaiaPearson,SpearmansauKendall,cuvaloricuprinsentre1
i1(undesemnulindicasensullegturii,pozitivsaunegativ),existmaimulte
opiniiprivindinterpretareaintensitiilegturii.
Hopkinsnanul200apropusurmatoareainterpretare:
0.00.1foartemic,neglijabil
0.10.3mic,minor
0.30.5moderat,mediu
0.50.7mare,ridicat,major
0.50.9foartemare,foarteridicat
0.91.0legaturaproapeperfect

InterpretareadatdeDavisiWilliamsn2003esteurmtoarea:
0.010.09asociereneglijabil
0.100.29asocieresubstanial
0.300.49asocieremoderat
0.500.69asocieresubstanial
0.701.00asocierefoarteputernic
Aceti coeficieni ne dau o masur a legturii statistice dar fr a implica
cauzalitatea. Concluziile statistice pot face apel la o dependen de cauzalitate
numaidacmsuratorileauavutlocncondiiiexperiment.
n tabelele de asociere se poate opta pentru afiarea unor coeficienti de
corelaie,nfunctiedeniveluldemsurare.Pentruscalenominale:coeficientulde
contingen, Phi Cramers, Lambda, coeficientul de incertitudine. Pentru scale
ordinale:Gamma,Somers,Kendallstaub,Kendallstauc.

TestuldecorelatiePearson
Ne intereseaza daca este diferenta intre performanta universitara si
utilizareaintensivaaInternetului

Vom folosi chestionarul 2 din anexa, care a fost completat de studentii


uneiuniversitatiamericane(AmericadeNord).
Vomconsiderainmodeltreivariabile:
GPA=Performantascolara
Activ=ActivitatepeInternet,masuratapeoscalaLikertcu5niveluri:
1. dezacordtotal,
2. dezacord,
3. neutru,(indiferent),

4. acord,
5. acordtotal.
PostTest=scorulobtinutlauntestuniversitar
GPAmasoaraperformantascolaralaliceu.Multeuniversitati,maialescele
undeesteconcurenta,auacestcriteriudeadmitere.Reprezintamediaintre
toatenoteledinliceu(calificativeleA,B,C,D,F)sisecalculeazacamediearitmetica
intreacestenote,obtinutepebazapunctajuluicorespondent:
o notaF=0puncte
o notaD=1puncte
o notaC=2puncte
o notaB=3puncte
o notaA=4puncte

AnalyzeCorrelateBivariate.
Correlations
posttest
Posttest

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

active
1

GPA
**

.388*

.004

.037

.514

N
Pearson Correlation
Active

Sig. (2-tailed)
N

GPA

29

29

29

**

.502**

.514

.004

.006

29

29

29

**

Pearson Correlation

.388

Sig. (2-tailed)

.037

.006

29

29

.502

29

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).


*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Explicatiilesunturmatoarele:
CoeficientuldecorelatiealrelatieiintrefrecventaaccesuluilaInternetsiPosttest
este0.514,adicainintervalul0.40.7.Coeficientuldecorelatiealrelatieiintre
frecventaaccesuluilaInternetsiGPAeste0.502,adicatotinintervalul0.40.7.
Analizaacestorcoeficientidecorelatiearatacaesteocorelatiemoderata,
pozitiva,positiveintreperformantauniversitarasiaccesullaInternet.

Msurareaasocierii
Aplicaie
Un sondaj n rndul a 150 tineri (75 biei i 75 fete) a fost realizat n
legaturcupreferinelepentru3tipurideprogrameTV:Sport,Filmeromanticei
Muzic.
Dateleculesesuntsintetizatentabelulurmtor:

ProgrameTV
Total
Sexul
1.
2. Filme 3.
Sport romantice Muzic
1.Biei 37
16
22
75
2.Fete 18
33
25
75

Variabilele Sex i Programe TV sunt msurate pe o scala nominal i sau


codificatcantabel.
Neintereseazsprecizmdacntreceledoueantioane(BieiiFete)
existdiferenieriprivindpreferinacelor3tipurideprogrameTV.

Pentru a analiza cu ajutorul pachetului SPSS un astfel de tabel, vom


introducedatelenDataEditorastfel.


Am introdus o variabil suplimentar FW cu ajutorul creia vom pondera
cazurile.

Ponderareacazurilorserealizeazastfel:DataWeightCases

Vom utiliza procedura Crosstabs pentru analiza tabelului de contingen


creat.
Analyze>DescriptiveStatistics>>Crosstabs

TV.

VomalegecavariabillinieSexul,iarcavariabilcoloan,Tipuldeprogram

ncasetaOptionsvomsetaopiuneachipatrat,pentruaobineivalorile
2
pentrutestulTestul incasetaCellsvomsetaobinereaprocentelorpelinie
(pentruaputeacomparadistribuiile).
Genul*ProgrameTVCrosstabulation
%withinGenul

ProgrameTV
Total
muzic filme
sport
romantice
masculin 49.3
21.3
29.3
100.0%
Genul
feminin
23.7
43.4
32.9
100.0%
Total
36.4
32.5
31.1
100.0%

ChiSquareTests

Value
df
Asymp. sig.
(2sided)
a
PearsonChiSquare 12.647 2
.002
LikelihoodRatio
12.908 2
.002
LinearbyLinear
4.756
1
.029
Association
NofValidCases
151

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5.


Theminimumexpectedcountis23.34.

Cuminterpretmrezultatele?
Putem descrie rezultatele astfel: exist o diferen semnificativ ntre
frecveneleobservateiceleateptatencazultinerilor,bieiifete,nceeace
privete preferina lor pentru cele 3 tipuri de programe TV (2 = 12.65, pentru
DF=2gradedelibertateiniveluldesemnificaiep=0.002).
Oaltinterpretarecorectesteurmtoarea:Existoasocieresemnificativ
ntrecaracteristicasexipreferinapentrudiferiteprogrameTV.
De asemenea, putem s constatm i direcia diferenelor. Putem s
afirmmcfetele,comparativcubieii,preferfilmeleromanticeileplacmai
puinemisiunilesportiveidemuzic.

Aplicaie Modelulscrisoriipierdute

HanssoniSlade(1977)auutilizattehnicascrisoriipierdutecastesteze
ipoteza comform creia n Anglia, altruismul este mai mare in localitile mici
dect in marile orae, cu excepia cazului n care persoana care necesit ajutor
esteundeviantsocial.

Conform acestei tehnici, scrisorile timbrate i adresate sunt pierdute


intenionat i se examineaz care este rata de returnare a lor (expediere spre
destinaiedectreceicareleaugsit).Astfel,nexperimentulHanssoniSlade,
aufostpierdute216scrisori,jumtatedintreeleninterioruladouoraemari,
iarrestul nlocalitimici, pe o raz de 100 km in jurul acestora.Scrisorile erau
adresate ctre 3 persoane fictive la post restant. Prima persoan este oarecare,
fr specificaie suplimentar (considerat drept control), a 2a persoan are o
ocupaie nesigur (compania Pantera Roz) iar a 3a persoan este un deviant
politicsubversiv(ladestinatarsaspecificatunprietenalPartiduluiComunist).
Tabeluldemaijossumarizeazdateleexperimentului.

Destinatar
Scrisoare
Total
returnat 1.Normal 2.Nesigur 3.Deviant
1.Da
35
32
10
77
2.Nu
37
40
62
139

72
72
72
216

Dacintroducemdatelecalaexemplulprecedent:

Pondermcazurile:

i executm procedura Crostabs, cu variantele DA, Nu ale variabilei Srisoare


returnatnlinieitipuladresantului,ncoloaneletabelului.
Seobinrezultatele:

Scrisoare*DestinatarCrosstabulation
%withinDestinatar
Scrisoare
Destinatar
Total
returnat
Normal Nesigur Deviantpolitic
1.Da
48.6
44.4
13.9
35.6
2.Nu
51.4
55.6
86.1
64.4
Total
100.0
100.0
100.0
100.0

ChiSquareTests

Value
df
Asymp.Sig.
(2sided)
a
PearsonChiSquare 22.563 2
.000
LikelihoodRatio
24.687 2
.000
LinearbyLinear
18.832 1
.000
Association
NofValidCases
216

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5.


Theminimumexpectedcountis25.67.

Prezentareaprocentelor n tabel depinde de natura variabilelor. Dac una


din cele dou variabile este sub control experimental, este considerat variabil
independent. Aceast variabil se presupune c influeneaz rspunsul, adic
variabiladependent.Dacnmodelputemdistingentrevariabiladependenti
independent,regulaesteurmtoarea:dacvariabilaindependentestevariabil
linie (variantele sunt liniile tabelului), calculm procentele pe linie (n totalul
fiecreilinii).Dacvariabilaindependentestevariabilcoloan(variantelesunt
dispusepecoloane),afimprocentelepecoloane(ntotalulfiecreicoloane).
n acest exemplu, variabila dependent este starea scrisorii (expediat
sau nu). Destinatarul este variabila independent. Deoarece variabila
independent este variabil coloan, procentele pe coloan sunt semnificative
pentruanalizatabeluluidecontingen.
ntabeluldemaisus,suntluatencalculattoraelemarictilocalitile
mici (sate, comune), pentru a pune in eviden diferenele. Considernd a 3a
variabil Tipuldelocalitateunde au fost pierdute scrisorile,baza de date se
rafineaz:

VomexecutaproceduraCrosstabs,cuvariabildecontrol:

Ecranul Viewer afieaz un tabel cu cele 3 variabile mpreun cu valorile


testuluideconcordanPearsonChiSquare

Scrisoare*Destinatar*TipuldelocalitateCrosstabulation
%withinDestinatar
Tipuldelocalitate
Destinatar
Total
1.Normal 2.Nesigur
3.Deviant
politic
Scrisoare 1.Da
44.4
38.9
25.0
36.1
Oraemari returnat 2.Nu
55.6
61.1
75.0
63.9
Total
100.0
100.0
100.0 100.0
Scrisoare 1.Da
52.8
50.0
2.8
35.2
Localiti
returnat 2.Nu
47.2
50.0
97.2
64.8
mici
Total
100.0
100.0
100.0 100.0

Total

Scrisoare 1.Da
returnat 2.Nu
Total

ChiSquareTests
Tipuldelocalitate

48.6
51.4
100.0

Value

44.4
55.6
100.0

df

13.9
86.1
100.0

Asymp.Sig.
(2sided)
.209
.201
.087

35.6
64.4
100.0

PearsonChiSquare 3.130b 2
LikelihoodRatio 3.213
2
Oraemari LinearbyLinear 2.923
1
Association
NofValidCases 108

c
PearsonChiSquare 24.929 2
.000
LikelihoodRatio 31.253 2
.000
Localitati
LinearbyLinear 19.550 1
.000
mici
Association
NofValidCases 108

a
PearsonChiSquare 22.563 2
.000
LikelihoodRatio 24.687 2
.000
Total
LinearbyLinear 18.832 1
.000
Association
NofValidCases 216

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum


expectedcountis25.67.
b. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum
expectedcountis13.00.
c. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum
expectedcountis12.67.
Criteriiletestuluisuntndeplinite(nuavemfrecvenemicintabele).
Tabelul arat diferene interesante ntre oraele mari i localitile mici.
Chiardac procentulscrisorilor returnate esteacelai (36.1 respectiv 35.2),sunt
diferene privind tipul destinatarului. Numai 2.8 % din scrisorile adresate
persoaneideviantepoliticaufostreturnatenlocalitilemici,ntimpcenmarile
oraeprocentulestede25.0%.Estesemnificativifaptulcnlocalitilemicis
au constatat i atitudini de revolt, cel puin dou scrisori au fost trimise la FBI
pentruademascaadresantulcomunist.Ratareturuluipentruvariantadecontrol
(normal)iadresantulNesigursuntlafeldemari(52.8%si50.0%)nlocalitile
mici.
Rezultatele sprijin ipoteza conform creia nlocalitile mici, suspectarea
unui adresant deviant politic influeneaz rspunsurile mai mult dect n marile
orae. Este surprinztor faptul c n localitile mici, este acordat un sprijin egal
adresantului Nesigur si celui Normal, oarecare. Dac se exclude din analiz
scrisoarea ctre adresantul comunist, cetenii din micile localiti sunt mai

sritorinafaceunserviciu,returnnd51%dincelelaltescrisori,spredeosebire
demarileorae,undeprocentulestede42%.

Analiznd rezultatele testului 2 (chi square) pe ansamblul localitilor,


cum nivelul de semnificaie este foarte mic (p<0.001), ipoteza independenei
celordouvariabile(TipuldestinataruluiiRatareturnriiscrisorii)esterespins.
Cnd se introduce n ecuaie mrimea localitii, testul 2 are valori diferite.
Nivelul de semnificaie 0.209 n cazul marilor orae nu recomand respingerea
independenei,pecndnlocalitilemicinivelulestefoartemic(p<0.001),deci
ipotezaindependeneiesterespins.
Acesterezultateconfirmfaptulclocalniciioraelormariilocalitilorau
comportamentdiferitrelativlarealizareaunuiserviciu.
HANSSORN. , O., & SLADE,K . M. (1977) Altruism toward a deviant in city and
smalltown.lournalofAppliedSocialPsychology,7,272279.

Regresia liniar

Analiza de regresie este o aplicaie a corelaiei, utilizat n scopuri de


predicie.Regresiancareexistosingurvariabilpredictoriovariabilcriteriu
se numete regresie liniar simpl. Mai frecvent utilizat este regresia multipl,
careefectueazprediciibazatepemaimultevariabilepredictor(independente)
asuprauneivariabilecriteriu.(dependenta)Vomprezentamaijosregresialiniar
simpl,caoformdeintroducerenanalizaderegresie,maiuordeneles.

Neintereseazaprediciarezultatelorstudentilorladisciplinastatisticin
functie de nivelul cunotinelor de matematic, evaluate anterior nceperii
cursuluidestatistic.
n principiu, analiza de regresie ncepe cu coeficientul de corelaie dintre
variabileivizualizareaimaginiiscatterplot.ncazulnostru,amobinutocorelaie
r=0.74 (p=0.002). Aceste valori confirm existena unei legturi pozitive
semnificative, ntre cunotinele de matematic i performana la statistic. O
ideemaiexactneofercoeficientuldedeterminarer2=0,54.Acestanespunec
54%dinvariaiaperformaneilastatisticesteexplicatdevariaiavalorilorla
variabilacunotinedematematic.Deducemcrestulde46%dinperformana
lastatisticesteexplicatdealtevariabile,necunoscutenaceastfaz
Pe baza acestor concluzii se poate trece la analiza de regresie a crei
finalitateesteaceeadeobinereaecuatieideregresieY=a+bXunde:
a=termenulliber,sauorigineadrepteideregresie
b=pantadrepteideregresie
AnalyzeRegressionLinear
Analizarezultatelor

TabelulModelSummaryofervaloareacoeficientuluideregresie,notatcu
R, care este identic cu coeficientul de corelaie dintre cele dou variabile. Dac
modelul de regresie ar fi avut mai multe variabile predictor, R ar fi fost
coeficientul de corelaie multipl dintre predictori i criteriu. Interpretarea este
similar coeficientului de corelaie simpl, la fel ca i pentru R2, care este
coeficientul de determinare al lui R. Valoarea lui ne spune c 55% din variaia
performanei la statistic este explicat de variaia variabilei cunotine de
matematic.AdjustedRSquareesteocoreciealuiR2nfunciedenumrulde
predictoriinumruldesubieci.

Tabelul Coefficients conine coeficienii B (nestandardizai) i coeficientul


beta(standardizat),carepotfiutilizai,laalegere,necuaiadepredicie.

Astfel, de exemplu, dac un student realizeaz un scor de 30 la testul de


cunotine de matematic, se poate estima performan final la statistic cu
ajutorulrelaiei:
Y=a+bX=3.406+0.854*30=29.

Corelaiairegresialiniarsuntsimilarei,deaceea,uordeconfundat.n
unelesituaiipotfiutilizateambeleproceduri.
Secalculeazcorelaialiniar:
atuncicndexistdouvariabilemsuratepeaceiaisubieciisedorete
evaluareagraduluideasocierentrevariabile
atunci cnd distribuiile de eantionare ale celor dou variabile sunt
normale(atuncicndcelpuinunadintrevariabileestemanipulat,nuse
calculeazcorelaiaPearson)
Secalculeazregresialiniar:
atuncicndunadintrevariabileprecedeipoateficauzaceleilaltevariabile
atuncicndunadintrevariabileestemanipulat,secalculeazregresia
atenie, calculele regresiei nu sunt simetrice, ca urmare, inversnd
variabilelenecuaiaderegresiesevaobineoliniederegresiediferit,n
timp ce dac se inverseaz ordinea variabilelor n calcularea corelaiei, se
obineacelaicoeficientr.

Analizafactorial

Modelulmatematicalanalizeifactoriale

Analiza factorial este o tehnica statistic utilizat pentru a identifica un


numr redus de componente, factori lateni, construcii care stau n spatele
variabilelorprimare.

Modelul matematic al analizei factoriale, formalizat, apare similar cu


ecuaia de regresie multipl. Fiecare variabil este exprimat ca o combinaie
liniardefactoricarenusuntdirectobservabili.
Deexemplu,indicelededotarecupaturinspitale(D),poatefipusntrun
modelliniar:nfunctiededezvoltareaurban(U)icalitateavieii(V),D=aU+bV+
SundeSesteunfactorspecific.
Existans odeosebire fundamental fa de modelul de regresie, n care
factoriicombinaieiliniaresuntcunoscui,aicisuntdimensiuni,construciicarese
vordefininfunciedesetuldevariabileobservabileluatenmodel.
Dacasedunsetdepvariabilestandardizate X i ,cunvaloriobservate X ik
modelul
analizei
factoriale
este
ansamblul
de
p
ecuaii:
X i = a i1 F1 + L + a iq F q + S i unde F1 , L , F q sunt q factori comuni setului de
variabile X 1 ,L, X p iar S i esteunfactorspecificvariabilei X i
Initial, factorii comuni nu sunt cunoscui, dar se pot estima n functie de
setul de variabile (problema inversat): F j = b j 1 X 1 + L + b jp X p .Mai jos sunt
descriipaiiprincipalipentruconstruireaunuimodeldeanalizfactorial.
Dupaoanalizprealabilaindicatorilordisponibilidinpunctuldevedereal
statisticilordescriptive,secalculeazmatriceacoeficienilordecorelaiepentrua
surprinde interdependenele dintre variabile i selecia variabilelor
reprezentative(corelate).
n continuare se determin axele principale care vor defini noul spaiu al
structuriidependenelorcauzaledintrevariabileleanalizate.Dinsetulmaximalde
pfactori(undepreprezintnumaruldevariabile)seextragdoarfactoriirelevani
(careexplicctmaimultdinvariabilitateasetuluidedate).
Pe baza unor rotaii ale axelor factorilor, se aplic transformri care fac
interpretabili factorii comuni i se calculeaz procentul de explicare a variaiei
totale(pentrufiecarefactoricumulat).

Pentrufiecarecaz(unitatedeobservaie)secalculeazscoruricarepermit
ierarhizareaacestora.
ncazulcndseobineunsingurfactorcomun,interpretareaestesimpl.
Factorul comun reprezint indicatorul sintetic al setului de variabile primare i
obinemiponderiledinagregare.

Aplicaie

Ne propunem construirea unui indicator sintetic pentru ierarhizarea


regiunilor din Romnia. Prelucrrile statistice au fost realizate cu SPSS de ctre
GabrielSticlaru,AnaLuciaRisteaiSorinPop.

n Romnia structura administrativteritorial cuprinde un nivel regional


(cele41dejudeeimunicipiulBucureti),corespunztorniveluluistatisticNUTS
3,iunnivellocal(320deorae,dincare103 municipii,2860comunei12956
sate,datestatisticepentru2009).

Prin Legea 151 / 1998 au fost create opt regiuni de dezvoltare, care
constituiecadruldeconcepere,implementareievaluareapoliticiidedezvoltare
regional,precumideculegereadatelorstatisticespecifice,nconformitatecu
reglementrile europene emise de EUROSTAT pentru nivelul al doilea de
clasificareteritorialNUTS2,existentnUE(cf.Legii151/1998).Celeoptregiuni
statisticesunt:

1NordVest
2Centru
3NordEst
4SudEst
5SudMuntenia
6BucuretiIlfov
7SudVestOltenia
8Vest

Putem compara regiunile din mai multe puncte de vedere: dezvoltare


economicosocial,dezvoltaredemografic,dotareareeleicomerciale,etc.
ncontinuaresefaccalculeiseexemplificmodeluldeierarhizarepebaza
analizeifactoriale,pentrugrupadeindicatoriaidezvoltariieconomicosociale.

Folosimnprealabilunsetde12indicatoridisponibili,selectaiastfelnct
rezultatulcomunsdescriedezvoltareaeconomicosocialnprofilregional(date
dinAnuarulStatistic,2009).

1Ctigulsalarialnominalmediunet;
2Densitateapopulaiei:locuitori/kmp;
3Numruloraelor(inclusivmunicipii)
4Numrulcomunelor;
5Numrdecommunecerevinlaunora;
6Densitateadrumurilorpublicela100kmp;
7Pondereadrumurilormodernizatentotaldrumuripublice
8Numrmediudesalariaila1000locuitori
9Numrmediupensionarila1000locuitori
10Pensiamedielunar
11 Lungimea totala simpl a reelei de canalizare cu ap (km) la 10.000
locuitori
12PIBpeunlocuitor

CuajutorulEditoruldedateSPSS,definimcele12variabileiintroducemdatele.

Indicatorul agregat trebuie construit din date omogene, corelate pozitiv


ntreele.
Deoareceniveluldemsurareesteraport,vomcalculamatriceacorelatiilor
perechi,pebazacoeficientuluidecorelaiePearson.

AnalyzeCorrelateBivariate

Amsetatopiuneadeafiareacorelaiilor semnificativstatisticelanivelul
desemnificaie0.05i0.01(semnalatntabelprin*respectiv**).nprimafaz
seanalizeazsetuldeindicatoridinpunctdevederealcorelatiei.
Dac matricea de corelaie prezint corelaii negative semnificative,
nseamn ca vor rezulta cel putin 2 componente principale care s explice
variabilitatea setului de date. Deoarece dorim ca n final s obinem o singur
componentprincipal(indicatorulsinteticalgrupei),vomcautasselectmun
grupmaximaldevariabilecorelatepozitiv.

n primul rnd stabilim principalii indicatori care dau sensul indicatorului


agregat (daca sensul lor nu este acceptat, se opereaz transformari). Variabilele
careprezintcorelaiinegativecusetuldeindicatoridefinitoriiaigrupului,vorfi
eliminatesau,nipotezancaredorimsreinemnmodelvariabilitateaacestora,
sevorprelucrapentruainversasensullegaturii.
Dingrupuliniialde12indicatori,amreinutpentruconstruciamodelului
6indicatori,pecareivomrenumerotacantabeluldemaijos:

X 1 Ctigulsalarialnominalmediunet;
X 2 Densitateapopulaiei:locuitori/kmp;
X 3 Densitateadrumurilorpublicela100kmp;

X 4 Pondereadrumurilormodernizatentotaldrumuripublice
X 5 Numrmediudesalariaila1000locuitori
X 6 PIBpeunlocuitor

Recalculnd,matriceaprezintnumaicorelaiipozitiveputernice(semnificative):

Correlations

X1
X2
X3
X4
X5
X6
**
**
**
**

1 .971 .871
.973
.884
.949**
X1

.000 .005
.000
.004
.000
**
**
**
**
.971
1 .900
.960
.915
.965**
X2
.000
.002
.000
.001
.000
**
**
**
*
.871 .900
1 .914
.726
.809*
X3
.005 .002
.001
.042
.015
**
**
**
**
.973 .960 .914
1 .868
.931**
X4
.000 .000 .001
.005
.001
**
**
*
**
.884 .915 .726 .868
1 .985**
X5
.004 .001 .042
.005
.000
**
**
*
**
**
.949 .965 .809 .931
.985
1
X6
.000 .000 .015
.001
.000
**.Correlationissignificantatthe0.01level(2tailed).
*.Correlationissignificantatthe0.05level(2tailed).

Modelul analizei factoriale se poate aplica numai dac sunt indeplinite


anumiteipoteze.
Prima ipotez presupunec variabilele urmeaz o lege normal, deci este
necesarnormalizareatuturorvariabilelor.
ValorilevariabileiXsetransformnscoruridupaformula:

Yi =

Xi X

unde X estemediaaritmetic,iar esteabatereamediepatratic

(deviaiastandard).TransformarilesefacnSPSSastfel:
AnalyzeDescriptiveStatisticsDescriptives

Am setat opiunea de salvare a variabilelor normalizate (scoruri Z). SPSS


creaz automat variabilele standardizate cu numele ZX1, ,ZX6, care pot fi
modificatenDataeditor.

Aceste transformri obin variabile normalizate (scoruri) de medie 0 i


dispersie 1 care prezint i valori pozitive i negative. Astfel de valori nu pot fi
insumate direct n indicatorul nostru agregat i este necesar o nou
transformareavariabilelor.
In practic sunt utilizate 2 tipuri de formule pentru standardizarea n
intervalul[0;100]:
Z i =

Yi min
* 100 unde min i max reprezint valoarea minim, respectiv
max min

maximavariabileiY,iaramplitudineavariaieiestemaxmin.Valoareaminim
devine zero, valoarea maxima devine 100, iar celelalte valori se impratie n
intervalul(0;100),distaneledintreunitifiindamplificate.

Translaia Hull: Z i = 50 + 14Yi conversie care deformeaz mai putin distanele,


deci asigur o preluare mai fidel a datelor iniiale. Vom folosi aceast ultim
modalitatedeconversieadatelor.

NoilevariabilevorfiobinutecuSPSSastfel:

TransformComputeVariable

Noilevariabilesuntcreateautomat.

Noilevariabileauvalorinintervalul[0;100]ipotfinsumate(eventualca
sumponderat)pentruaconstruiindicatorulloragregat.
Matriceacorelaiilorsepstreaznurmaacestortransformriliniare(deci
aceste transformri efectuate asupra variabilelor nu au modificat forma, sensul
saumarimealegturilor).
Pentru construcia indicatorului agregat este necesar determinarea
valorilor proprii ale matricei corelaiilor. Valorile proprii reflect cantitatea de
informaie pe care componentele principale o vor recupera, respectiv variaia
explicat.
ProceduraFactor(Analizfactorial)esteexecutatdinecranele:
AnalyzeDimensionReductionFactor
Matricea de corelaie nu a fost modificat de transformarile efectuate
asupravariabilelor.
CorrelationMatrix

Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z1
1.000
.971
.871
.973
.884
.949
Z2
.971 1.000
.900
.960
.915
.965
Correlati Z3
.871
.900 1.000
.914
.726
.809
on
Z4
.973
.960
.914 1.000
.868
.931
Z5
.884
.915
.726
.868 1.000
.985
Z6
.949
.965
.809
.931
.985 1.000

Pe baza matricei de corelaie se extrag componentele principale,


ierarhizatenfunciedeparticiparealorlaexplicareavariatieitotaleasetuluide
variabile.

TotalVarianceExplained
Compone
InitialEigenvalues
ExtractionSumsofSquared
nt
Loadings
Total
%of
Cumulative Total
%of
Cumulativ
Variance
%
Variance
e%
1
5.5
92.4
92.4
5.5
92.4
92.4
2
.3
5.5
97.9
.3
5.5
97.9
ExtractionMethod:PrincipalComponentAnalysis.

Se constat c un singur factor explic 92.4 % din variaia total, iar


celelaltedimensiunipotfineglijate(aldoileafactorcaimportanareopondere
denumai5.5%).

Comunalitile dau legatura dintre indicatorii grupei i componenta


principal(factorulcomun).

Communalitie
s

Extracti
on
Z1
.962
Z2
.982
Z3
.976
Z4
.972
Z5
.986
Z6
.998

Modelul general al analizei factoriale este descris prin specificarea


comunalitatilor.
Ecuaiile modelului exprim legatura dintre indicatorii setului de date i
factorulcomun(indicatorulsinteticI).

I 1 = 0 . 962 I + S 1
I 2 = 0 . 982 I + S 2
I 3 = 0 . 976 I + S 3
I 4 = 0 . 972 I + S 4
I 5 = 0 . 986 I + S 5
I 6 = 0 . 998 I + S 6


Prin proiectarea variabilelor pe componenta principal, procedura Factor
obineicoeficientiiindicatoruluiagregat.

Component
Matrix

Compone
nt
1
Z1
.980
Z2
.991
Z3
.904
Z4
.979
Z5
.933
Z6
.978
IndicatorulsinteticalDezvoltareaeconomicosocialaregiunilor:

I = 0.980 Z1 + 0.991 Z2 + 0.904 Z3 + 0.979 Z4 + 0.933 Z5 + 0.978 Z6


Pe baza indicatorului agregat calculm valorile pentru fiecare din cele 8
regiuni. Calculul se face tot cu SPSS, prin crearea unei variabile noi prin
intermediulcomenzilor:
TransformComputeVariable

Indicator

Indicatori
Rang
Regiunestatistic
Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 sintetic
1.NordVest
39.5 45.0 49.2 41.7 49.1 46.0
259.4
6
2.Centru
43.7 44.8 38.9 47.6 50.0 47.6
262.2
5
3.NordEst
42.6 45.7 51.6 43.6 37.4 39.3
249.8
7
4.SudEst
45.8 45.0 35.5 39.4 44.8 44.5
245.5
8
5.SudMuntenia
48.5 45.5 51.1 48.3 41.4 44.7
268.4
4
6.BucuretiIlfov
83.7 84.6 80.9 83.3 82.1 83.7
479.0
1
7.SudVestOltenia 49.4 44.9 51.4 51.7 41.7 43.3
271.2
2
8.Vest
46.8 44.3 41.3 44.5 53.6 50.9
270.4
3
Putem analiza clasamentul regiunilor n funcie de indicatorul sintetic pe
carelamconstruitpentruamasuraDezvoltareaeconomicosocialaaregiunilor.
CeamaimaredezvoltareoareBucurestiIlfov,urmeazregiuneaSudVest
Oltenia,Vest,SudMuntenia,Centru,NordVest,NordEstsiSudEst.
Dacdorimoclasificarepeoscalcu3varianteMare,Mediu,Micgsim3
tipuri,cuniveluldedezvoltare:
Mare:
BucuretiIlfov
Mediu:
SudVestOltenia,Vest,SudMuntenia,Centru,NordVest
Mic:
NordEst,SudEst.

Analizacluster
Analizacluster(ClusterAnalysis)esteotehnicdeclasificarengrupuripe
bazaunuisetdevariabile.Grupurilerezultatesuntrelativomogeneninteriori
heterogene ntre ele. Analiza se mai numete clasificare, tipologie, segmentare
sautaxonomie.Grupurilerezultatenurmaprelucrarilorsemainumescclustere,
categorii,tipurisausegmente.
Exempledeaplicare:
o Tipologia consumatorilor n funcie de preferinele lor. Consumatorii cu
comportament asemntor de cumprare sau consum sunt inclui n
acelaitip.
o Identificarea oportunitilor pentru un nou produs pentru a fi lansat pe
pia. Prin gruparea produselor similare se pot identifica competitorii i
oportunitilepenouapiaaprodusului.
o Prinexaminareapacienilordiagnosticaticadepresivi,secautidentificarea
unortipuridedepresie.
o Investigarea caracteristicilor unei buturi (de exemplu berea): costul,
coninutuldealcool,sodiu,calorii,etc.,esterealizatpecatevamarciise
urmreteidentificareaunortipuridistincte.
Principaleleetapedeparcurssunt:
o Selectareauneimsuri(distane);
o Selectareaunuialgoritmdeclasificare;
o Determinareanumruluidegrupuri;
o Validarearezultatelor.
Tipuridedistante
o Distanaeuclidian,ceamaiutilizatnpractic(sumadiferenelor,ridicate
laptrat)
o Distana euclidian ptratic, se obine prin ridicarea la ptrat a distanei
euclidiene;
o DistanaManhattan(saucityblock),estesumadiferenelorabsolutedintre
valorileitemilor;
o DistanaCebev,estediferenamaximabsolutdintrevalorileitemilor;
o DistanaMinkovskiesterdcinadeordinrdinsumaputerilordeordinrale
diferenelordintrevalorilecazurilor.
o Distana Mahalanobis ine cont de standardizarea variabilelor i ajusteaz
intercorelaiiledintreacestea.

SPSSfolosestemaimultemodalitiderealizareagruprii.Fiecaremetodpoate
produceoconfiguraiediferitaclusterelor.
Metodele cele mai uzuale sunt tehnica de grupare ierarhic aglomerativ si
tehnicadepartiionareiterativ.
Vomfolositehnicidegrupareiterativ(kmeansclustering).
Metodeleaglomerativeconstituieinmodprogresivgrupuridincencemailargi,
pn epuizeaz toate cazurile, pe cand abordarea iterativ pornete de la un
numr fix de clusteri declarat de cercettor. Construcia clusterelor poate fi
efectuata prin metoda actualizrii iterative a centrilor clusterelor sau prin

utilizarea unor centri de cluster declarai, care sunt pstrai pe toat durata
analizei.Procedurasalveaz:
o apartenenadeclusterafiecruicaz
o distanafiecruicazfadecentrulclusteruluidincarefaceparte
o centrulclusterelornstadiulfinal

Vomexemplificaaceasttehnicpentruarealizaotipologieajudeelordin
punct de vedere demografic. Factorii demografici sunt reflectarea structurii
populaiei iaproceselorcareo afecteaz. Setul iniialde variabile selectat din
aceastgrupcuprinde9indicatori.
1. Pondereapopulaieiurbanefademediapear(%);
2. Pondereapopulaieiruralefademediapear(%);
3. Numrlocuitori/kmp;
4. Ratageneralafertilitii;
Pondereapopulaieipegrupedevrst:
5. Grupadevrst1519
6. Grupadevrst2024
7. Grupadevrst2529
8. Grupadevrst3034
9. Grupadevrst3539

DatelestatisticeprovindinAnuarulStatistic,pentruanul2009,iarjudeele
suntgrupatedupcele8regiunideraportarestatistic.

Jude
Bihor
BistriaNsud
Cluj
Maramure
SatuMare
Slaj
Alba
Braov
Covasna
Harghita
Mure
Sibiu
Bacu
Botoani
Iai
Neam
Suceava
Vaslui
Brila
Buzu
Constana
Galai

Urban Rural
50
37
67
59
47
41
59
74
50
44
52
67
45
42
47
38
43
41
65
41
70
56

50
63
33
41
53
59
41
26
50
56
48
33
55
58
53
62
57
59
35
59
30
44

Loc
79
59
103
81
83
63
60
111
60
49
87
78
108
90
152
95
83
85
76
79
102
136

Fert
45
44
40
40
40
43
39
43
44
45
45
45
42
45
48
38
47
48
35
39
44
38

15
19
42
38
26
34
37
38
35
43
39
36
51
44
39
37
42
35
33
50
36
44
46
38

20 25 30 35
24 29 34 39
76 90 62 23
79 86 59 24
52 85 71 23
74 80 52 22
72 80 53 19
69 97 59 21
66 82 57 19
59 80 68 29
69 87 66 20
69 94 67 23
72 90 61 23
72 84 65 26
68 85 60 24
74 92 66 27
70 91 70 29
62 81 53 22
79 94 66 28
76 92 68 27
59 78 51 16
74 76 50 20
67 92 65 23
61 74 55 18

Tulcea
Vrancea
Arge
Clrai
Dmbovia
Giurgiu
Ialomia
Prahova
Teleorman
Ilfov
M.Bucureti
Dolj
Gorj
Mehedini
Olt
Vlcea
Arad
CaraSeverin
Hunedoara
Timi

49
38
48
39
31
31
46
50
34
43
100
54
47
49
40
45
55
56
77
62

51
62
52
61
69
69
54
50
66
57
0
46
53
51
60
55
45
44
23
38

29
80
94
61
131
80
65
173
70
197
8,169
95
67
59
85
71
59
38
66
78

36
41
37
48
40
43
48
38
38
49
41
37
32
40
35
35
39
35
33
40

40
42
36
75
43
59
66
33
52
45
19
51
33
60
45
36
35
44
25
32

59 75
71 74
66 85
93 90
78 75
98 78
88 98
68 79
81 69
87 103
45 83
69 73
66 67
84 71
72 67
68 69
65 83
67 70
55 80
58 83

49
56
50
47
48
45
59
56
43
63
79
45
38
47
40
47
55
44
49
65

20
23
15
17
17
15
18
21
15
23
32
14
12
16
12
18
23
17
21
24

PentrurealizareaanalizeiclustercuSPSS,vomparcurgeecranele:
AnalyzeClassifyKMeansCluster

OprelucrarepreliminarobineMunicipiulBucuretintrogrupseparat;
deaceeavomexcludeaceastunitatedinprelucrare.

Raportulproceduriiobine4grupecuurmtoareacomponen:
Number of Cases in each
Cluster

Cluster

Valid
Missing

15

10

13

3
41
0

Grupa1cu15judee: Tulcea,Timi,Hunedoara,Covasna,Teleorman,Giurgiu,
Clrai,Ilfov,Vrancea,Vlcea,SatuMare,Slaj,Neam,Dolj,Buzu
Grupa 2 cu 10 judee: Constana, CaraSeverin, Braov, Prahova, Dmbovia,
Gorj,Botoani,BistriaNsud,Bihor,Bacu
Grupa 3 cu 14 judee: Sibiu, Maramure, Cluj, Brila, Arad, Alba, Ialomia, Iai,
Galai,Vaslui,Suceava,Harghita,Arge
Grupa4cu3judee:Mehedini,Olt,Mure
Seafieazvalorilemediialeindicatorilorpentrufiecarecluster.


Urban
Rural
Locuitori
Fertilitate
Gr15_19
Gr20_24
Gr25_29
Gr30_34
Gr35_39

FinalClusterCenters
Cluster
1
2
3
41.27 54.70 55.62
58.73 45.30 44.38
74.73 57.50 99.92
42.93 37.30 40.69
47.87 35.90 39.85
79.07 64.30 66.00
83.60 78.50 82.08
54.67 52.30 58.31
20.33 18.90 21.54

4
46.67
53.33
174.00
45.00
40.00
75.00
91.00
63.00
24.33

Clusterelesuntomogenenjurulcentrelor,iarcentreleclusterelorsuntdeprtate
ntreele.Clusterul4esteladistanmaredecelelalte3clustere.

DistancesbetweenFinalClusterCenters
Cluste
1
2
3
4
r
1

32.933 36.103 100.673


2
32.933
43.442 119.131
3
36.103 43.442
76.528
4
100.673 119.131 76.528

Putem interpreta fiecare cluster n funcie de valorile medii ale


indicatorilor. Astfel, clusterul 4, cu 3 judee, are valorile cele mai ridicate la
densitatepekmp,fertilitateigrupeledevrstpeste25ani.Clusterul1,cu15
judee,arecelmaimultpopulaienruralingrupeledevarsta1524ani.
Analiza de cluster poate fi o soluie util pentru investigarea structurii
cazuriloriobinereadetipologii.

Analizascalar

Cnd se intenioneaz s se msoare caracteristici complexe precum


fericirea, nivelul de trai, calitatea vieii, perfomana colar, etc., n general se
folosesc mai multe variabile care caracterizeaz conceptul respectiv. Pentru a
obineoimagineglobalsecautagregareavariabilelor,decelemaimulteorin
form liniar. Tehnica scalrii combin mai multe variabile (itemii scalei sau
testului) pentru a msura aceeai construcie teoretic. Sunt clasice deja scalele
Thurstone, Likert sau Guttman, care au impus i modelele de scale denumite
asemntoricaracterizatedetehniciiproprietispecifice.Oaltclasificarea
tehnicilordescalarepunenevidencelpuin6tipuri:

Scalemsurnddistanasocial;
Scalemsurnddistanasociometric;
Scaledeindexi(rapoarte);
Scalederanguri;
Scalebazatepeconsistenaintern;
Scalecustructurlatent.

Vom descrie un model statistic care permite obinerea unei scale aditive
(cumulative), unidimensionale, de tip Guttman, n care parametrii de validare
urmresc asigurarea unui grad ridicat de fidelitate i reproductibilitate pentru
scal.Expunereavafiaxatpeoproblematicconcret,abordatdeocercetare
selectiv n rndul studenilor. Ancheta privind relaiile interetnice i alte
probleme de via ale studenilor, a cuprins n chestionarul de sondaj i 10
ntrebri privind ncrederea acordat unor instituii de stat i anume: I1
preedenia, I2 parlamentul, I3 guvernul, I4 justiia, I5 armata, I6 poliia, I7
Serviciul Romn de Informaii, I8 sindicatele, I9 coala i I10 biserica.
Repondenii au avut ca opiuni urmtoarele niveluri ale ncrederii: foarte mare,
mare,potrivit,mic,foartemic,recodificatenbazadedatecunotele5,4,3,2,
1.Dintotalulde1190subieci,aufosteliminatenonrspunsurilelafiecareetap
a analizei de scal. Vom prezenta metodologia pe acest exemplu, construind o
scaladitiva,deatitudinefadeinstituiilestatului.

Tehnicilestatisticedeanalizscalaraulabazuncriteriudeselectarea
itemilor,astfelmodelulThurstonepresupuneunjuriudeexperi(judectori),iar
modelulGuttmanfoloseteanalizadecorelaieinteritem.CuitemiiselectaiI1,..,
InsepoateconstruiindicatoruladitivI=a1I1+......+anIn.

Variabila rezultant I se accept s opereze ca variabil descriptiv (sau


dependent) n analiz. Este cazul cel mai ntlnit, n care operm cu indicatori
agregai (n statistica de ramur: comer, turism, finane, industrie, etc.), fr o
asigurare a preciziei msurrii (n sensul concordanei ntre msur i obiectul
supus procesului de evaluare). Pentru a fi utilizat i ca variabil explicativ,
trebuie testate condiiile suplimentare, legate de precizia msurrii. Un
instrument de msurare trebuie sa fie fidel i valid. Fidelitatea nseamn un
comportamentsimilar,ntrovarietatedecondiii,ceeacepermiterepetabilitate,
ntimpinspaiu.Validitateaasigurcsaumsuratexactceeacesapropusa
semsura.

npracticastatisticndomeniulsocial,obinereauneiscaleperfecteeste
imposibil,deaceeaevalumscalantermenideacuratee,urmrindnspecial:
Coeficientuldereproductibilitatectmairidicat;
Asigurareavaliditii;
Fidelitate(reliability)ctmaimare;
Pondereaitemilor.

Coeficientul de reproductibilitate indic n ce msur sunt respectate


axiomele de ordonare pe scal. Este cunoscut teorema lui Arrow (profesor de
tiine economice la Universitatea din Harvard, premiul Nobel n 1972 pentru
rezultate din domeniul deciziei sociale), privind imposibilitatea agregrii
indicatorilordenaturordinal.Aceastanseamncpentrucazurinetriviale(cel

puin2variabileiminim3subieci),sepoategsiovariantncareordineaeste
violat. Sigur, aici este vorba de nerespectarea uneia din cele 3 axiome
naturale,caretrebuieverificatedeunindicatoragregatideal:
Monotonie(cretesauscadepemsurceunindicatorcretesauscade);
Variabilitatenecatastrofic (o variaie nesemnificativ a unui item snu
propagesalturimari);
Necompensareavariaiilorntreitemi.

Iniial, scalele de tip Guttman au fost obinute prin tehnici de selectare a


itemilorcareoptimizaucoeficientuldereproductibilitate.Modelulpecarelvom
prezenta se va baza pe testarea fidelitii i va conduce implicit la un coeficient
maredereproductibilitate.

Ponderea diferit a itemilor scalei se impune atunci cnd acetia se


considerdeimportandiferitnagrgareafinal.Indicm3metodedealegere
aponderilor,caresconduclacretereavaliditiiscalei:
o Dacscalatrebuiesdiscriminezentre2saumaimultegrupuri,ponderile
sealegastfelnctdiferenireasfieconvenabil(prinsimulrisuccesive);
o Putem selecta o variabil wxtern, n raport cu care judecm ponderile
(carepotfideex.corelaiafiecruiitemcuvariabilaextern);
o Variabilitatea intern a scalei (ponderile pot fi de ex. corelaia itemilor cu
scalarezultantsauponderileitemilornscorulgeneralalscalei).
o Validitateascaleiseasigurprinunadinmetodele:
o Validare logic (itemii scalei se aleg astfel nct s fie n mod natural
asociateconstrucieiteoretice);
o Validarecuexperindomeniulimplicat;
o Pegrupuridecontrol(deex.opusecaopinie,scorurilescaleisfiesensibil
deprtate);
o Cu un criteriu extern, asociat sau contrar. De ex. dac vrem s obinem o
scalpentrustandardulsocial,putemcomparacudiverifactoricavenitul,
mediul de reedin, etc. Gradul n care itemii scalei corelez cu aceti
factorinedunindiciuprivindvaliditatea.

n cazul de fa, universul tuturor itemilor posibili asociai construciei


dorite se poate descrie exhaustiv. Evident, pe lng cele 10 variabile, se mai
puteau considera: presa, televiziunea, bncile, sistemul de asisten social,
sntatea, educaia, etc. Unele din aceste variabile au fost ns tratate n mod
separatnanchet.Pentruscopulinvestigaiei,vompresupunesuficienteaceste
variabile,carescumulezentrovariabilunidimensional.Deasemenea,dorim
stestmdacnaceastvariabilcomplexpotfiincluiitemii8,9i10.

Fidelitateasepoatemsuraprinmaimultemodele,carecalculeazdiferii
coeficienidefidelitate(sauconstruitialicoeficieni,deex.HoytsauKuder
Richardson):
o Testretest.Testulesteaplicatde2oripeacelaieantioniarrezultatelenu
trebuiesdiferesemnificativ(dacseacceptostabilitatentimppentru
scal),calculnduseuncoeficientdefidelitatetestretest;
o njumtirea scalei (splithalf). Scala este mprit n 2 subscale, care
trebuie s aib un coeficient ridicat de corelaie. Se recomand aceast

metodatuncicndnumruldevariabileestesuficientdemare(peste15).
Testm dac fiecare subscal are un coeficient de fidelitate (de ex.
Cronbachalpha) ridicat i dac coeficientul global SpearmanBrown
(obinut din corelaia coeficientului de corelaie a scorurilor celor 2
subscale)esteridicat.
o Modelul Cronbach (alpha). Aceast tehnic se bazeaz pe consistena
internasetuluideitemi,calculnduncoeficientdefidelitatecaomediea
covarianeidatelorobservate;
o Modelul Guttman (care obine o margine inferioar a coeficientului de
fidelitateadevarat,ncaresaueliminatfluctuaiilealeatoare);
o Modelul strict paralel. Itemii se consider variabile aleatoare identic
repartizate(medie,abateremedieptratic),iardiferenelefadescorul
teoretic (real) avnd aceeai dispersie. Coeficientul de fidelitate este
calculatcumetodaverosimilitiimaxime;
o Modelul paralel. Itemii se consider de aceeai medie, iar coeficientul de
fidelitateestecalculatcumetodaverosimilitiimaxime;
ModelulstatisticdeanalizafidelitiiscaleicuSPSS:
AnalyzeScaleReliabilityAnalysis

Se pot selecta urmatoarele modele: Alpha, Splithalf, Guttman, Parallel,


Strictparallel.

Analizastatisticprivindfidelitateascaleisevaorientapeanalizapunctual
(a fiecrui item), caracterizarea n ansamblu i relaia dintre itemi i scal
(ansamblulitemilor).

Deoarece variabilele criterii (itemii) trebuie s fie pozitiv corelate (sunt


asociate aceluiai concept), o prim analiz se face observnd matricea de
corelaieaperechilordeitemi.

Itemii8(sindicatele)i10(biserica)aucorelaiimicicuceilaliitemi.

Se pot cuta cteva explicaii, att privind instituia n sine, ct i pentru


modul de percepere de ctre studeni. Astfel, ni se pare logic o nealiniere a
acestora de grupul compact al instituiilor oficiale, de drept i pentru toat
lumea. Sindicatele trebuie s se impun ca un element de mediere temporar,
iar Biserica a fost reorganizat prin eforturi individuale i mai puin ca un efort
colectiv. Perceperea asocierii reduse cu instituiile oficiale este justificat de ex.
pentru sindicate de faptul c unele grupuri au avut o serie de aciuni egoiste
(cererisalariale)saudepercepereaunorslbiciuni,lipsdeexperie,aciunide
intoxicare, corupie, etc. De asdemenea, gradul de contact al studentului cu
formasindicatestenaturalsfieredus(cadovadscorulmediuestede2,5),
ceea ce nseamn o ncredere redusacordat. Pe de alt parte, variabila 10
(biserica)areovariabilitatediferit(medieidispersiemare),ceeacearimplicao
distribuiediferit.

matriceacorelaiilorsetuluiiniialdeitemi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
1.00

2
.64 1.00

3
4
5
6
7
8
9
10

.69
.42
.41
.41
.47
.01
.26
.12

.74
.50
.36
.40
.34
.19
.29
.15

1.00

.53 1.00

.39 .49 1.00

.45 .54 .61 1.00

.43 .35 .52 .55 1.00

.12 .18 .14 .20 .06 1.00

.26 .31 .35 .35 .26 .29 1.00

.11 .17 .21 .16 .07 .24 .38 1.00

Numrdecazurivalide:814(rspunsurifermelatoatentrebrilesetului),
dintotalulde1190.

Analizastatistiilordescriptiveunivariate,pentrufiecareitemalscalei:

nnouascalde8itemi,obinutdupeliminareaitemilor8i10,serein
cavalide889cazuri,serefaccalculelestatistice,frorenumerotareaitemilor,
pentruanusecreaconfuziidereferire.Corelaiileindividualenusemodificprea
mult, variind ntre 0.35 i 0.75, fiind semnificative statistic la un prag de 0.001.
Pentru fiecare item, observm statisticile descriptive: scorul mediu, deviaia
standard,coeficientuldevariaie.

Scorulmediupentruitemiiscaleivariazntre2.05(itemul4)i3.63(itemul
9).Variabilitatea(msuratprincoeficientuldevariaie)ceamaimicoareI9,iar
ceamaimareI1.

statisticidescriptiveunivariate
Statistic
Item

1
2
3
4
5
6
7
9
Scormediu 2.21 2.09 2.05 2.62 3.50 2.83 2.89 3.63
Deviaia
1.11 0.97 0.98 1.09 1.10 1.12 1.25 1.09
standard
Coeficientul 50.2 46.4 47.8 41.6 31.4 39.6 43.3 30.0
devariaie
(%)

Coeficientul de fidelitate Cronbachalpha este de 0.864. Un criteriu de


selecieaitemiloresteicoeficientulalphacalculatpentruscalareduscuacest
item. Din tabelul 3 se vede ca prin eliminarea itemului 9 (coala , care are o
corelaiedoarde0.415cuansamblulcelorlali),cretefidelitateala0.868(pentru
fiecare din ceilali itemi, eliminarea ar nsemna o diminuare a coeficientului
alpha).

analizadecorelaieiascaleireduse
Statistic
Item

1
2
3
4
5
6
7
9
alpharedus 0.843 0.844 0.839 0.846 0.845 0.840 0.852 0.868
corelaie 0.647 0.654 0.698 0.627 0.631 0.676 0.581 0.415
multipl


Sepotcautaexplicaiipentrufaptulcameliminatdinagregareacestitem
(datelestatisticeconfirmipotezeledelucruiniiale).

Refcnd calculele pentru setul primilor 7 itemi, pentru 900 cazuri valide,
se observ c modelul nu mai poate fi nbuntit semnificativ. Valoarea
coeficientului de fidelitate de 0.868 este foarte ridicat pentru cazul a 7 itemi.
Coeficientulalphaare2interpretriinteresante:
Indic corelaia de 0.868 dintre scala construit i toate celelalte seturi
ipoteticede7itemiasociaiconceptului;
Ptratulluialphajoacrolulunuicoeficientdedeterminaie,decigradul
de explicaie este de 75.3% (din scorul real, obinut la o utilizare a
ntreguluiuniversdeitemiasociaiconceptului).

Concluzionnd, apreciem c analiza scalar aplicat setului de itemi,


accept un model de 7 itemi, pentru care poate construi un indicator agregat,
operaionalnanalizecualtevariabile.Deasemenea,avemsuficientncrederen
utilizareaacestuiananalizedescriptivesauexplicative.

Capitolul4 Prezentareapachetuluistatisticsimilar,gratuit,PSPP

Denumirea de soft gratuit (free software), dat prima oar de Richard


Stallman, se refer la cteva faciliti i permisiuni pe care le au utilizatorii
acestuia, privind: execuia programelor, studierea funcionrii, redistribuirea de
copii(fravantajecomerciale),contribuialadezvoltareaprodusuluidaccodul
sursestedisponibil.
In 1983, Richard Stallman a creat proiectul GNU, avnd ca obiectiv
construirea limbajului Linux gratuit (free software), cu toate sursele disponibile
(Open Source). n paralel a fondat societatea Free Software Foundation care
apralicenapublicaGNU(GNUGeneralPublicLicense).

Pachetelestatisticegratuiteauaprutcaoalternativpracticlapachetele
comerciale,curezultatecomparabilecaperformane.

Unele pachete sunt create de organizaii guvernamentale, universiti i


institute de cercetare sau voluntari, programatori experi (adevarai guru),
generoiidisponibililaefortnfavoareacomunitii.

PSPPesteunpachetstatistic gratuitsublicenta GNU,similarcuSPPSdin


punct de vedere al interfeei grafice i al procedurilor statistice. Creat n 1997,
esteunsoftndezvoltareinuarencimplementatetoateproceduriledinSPSS.
Utilizatorii de SPSS se vor descurca usor cu PSPP i invers. De aceea, este
convenabilpentruutilizatoriicarenuipermitachiziionareaprodusuluiSPSSs
nveegratisSPSSprinPSPP.CumpiaaoferjoburideoperatoristatisticiSPSS,
se pot pregti gratuit pentru pentru o meserie suplimentar sau chiar un viitor
locdemunc.

PSPPestecompletcompatibilcuSPSS(folosetelimbajulcomenzilorSPSS)
ipermiteanalizaiprelucrareadatelornmodconsol(text)saunmodgrafic.
Este disponibil pe majoritatea platformelor i sistemelor de operare, ultima
versiunefiind0.8.0din2013,www.gnu.org/software/pspp/.

MulteinstituiidenvmntfolosescnactivitateadidacticaPSPPimulte
companiidezvoltsondajestatisticecuPSPP.Totmaimulteuniversiticareau
aderat la principiile Open Source, recomand PSPP n prelucrrile statistice
implicatedetezeledeMastersauDoctorat.

PSPPnuareunacronimfixat,darsuntpropusecteva:
PerfectStatisticsProfessionallyPresented
ProbabilitiesSometimesPreventProblems.
PeopleShouldPreferPSPP

PrezentareapachetuluiPSPP
PSPP este foarte asemntor cu SPSS, interfaa utilizator prezentat la
lansare fiind to Data Editor (cu cele dou paneluri Data View i Variable View).
ProprietilevariabilelorsuntaceleaidinSPSS,inclusivscalademasur:nominal,
ordinaliraport.

Meniul general este similar cu SPSS: File, Edit, View, Data, Transform,
Analyze,Utilities,Windows,andHelp.Toateoperaiilesuntcondusedemeniurii
butoane.
MeniulFilegrupeazopiunileprivindbazelededate(import,export,citire,
salvare):

MeniulDataareopiunidesortare,agregare,transpoziie,selectareiponderare
cazuri.

MeniulTransformpermitecalcululdenoivariabile,recodificri,ierarhizri.

nversiuneaactualaufostimplementateproceduriledebazdeanalydin
SPSS:
Statistici descriptive, teste parametrice i non parametrice, corelaie, analiza
factorial,cluster,regresie,analizdescala,extrapolareatendinelor.

Meniul AnalyzeDescriptive Statistics grupeaz procedurile de baza pentru


sumarizareaunivariatadatelor:

PSPP are deja implementate procedurile de baza din SPSS: frequencies,


descriptives, explore, crosstabs, one sample ttest, independent samples ttest,
paired samples ttest, one way ANOVA, bivariate correlation, Kmeans cluster,
factoranalysis,reliability,linearregression,chisquare,binomial,siROCcurve.

Putem considera c PSPP este pachetul SPSS n versiunea standard, cu


limitrinprivinadiversitiitipurilordegraficerealizate.


Bibliografie

Howitt D.. Cramer D., Introducere n SPSS pentru psihologie, Versiunea 16 i


versiunileanterioare,edituraPolirom,2010.

GriffithA.,(2010),SPSSfordummies,WileyPublishing,Hoboken

Field, Andy. 2009. Discovering Statistics Using SPSS. 3rd ed. London: Sage
PublicationsLtd.

Popa M., Statistic pentru psihologie. Teorie i aplicaii SPSS, Editura Polirom,
2008

Burns, Robert P and Burns, Richard. 2008 . Business Research Methods and
StatisticsUsingSPSS.London:SagePublicationsLtd.

Berenson, Mark L., Timothy C. Krehbiel, David M. Levine. 2005. Basic Business
Statistics:ConceptsandApplications.10thed.NewYork:PrenticeHall.

JabaE.,GramaA.,AnalizastatisticacuSPSSsubWindows,EdituraPolirom2004
PetcuN,,Statistic.TeorieiaplicaiinSPSS,Ed.Infomarket,Braov,2003

Knoke, David, Bohrnstedt, George W. and Mee, Alisa Potter. 2002. Statistics for
SocialDataAnalysis.4thed.WadsworthPublishing.

Coman C., Narcisa Medianu, Statistic social. Aplicaii SPSS, Ed. Infomarket,
Braov,2002
LunguO.,GhidintroductivpentruSPSS10.0,Ed.SCErotaSRL,Iai,2001

ANEXAExempledechestionare

I.Chestionaresimple

Chestionar1Aparateelectronice
Domeniulcercetat

1. Cefeldeaparatepreferlumeasdein?
2. Caresuntculoriledeaparatepreferate?
3. Diferculoareapreferatnfunciedesex?

ntrebri
1. Sexuldvs.?
M
F

2. Cevrstavei?

1.19saumai
2.2023
3.2427
4.2831
puin

3. Cevenitmediulunaravei?.....................................

4. Careipoziiadvs.?

1.student
2.student
3.licean
4.adult
anulI
anulII

5. Cefeldeaparatavei?
1.Tablet
2.MAC
3.PC
4.Telefon
mobil
inteligent

6. Ceculoarepreferaipentruaparatuldvs.?

1.Negru
2.Argintiu
3.Albastru
4.Alb

5.32saumai
mult

5.absolvent

5.Altul

5.Altul

Chestionar2Internet

Acest tip de chestionar urmrete stabilirea unei corelaii ntre gradul de


accesare a Internetului i succesul personal. El const n 3 pri: culegerea de
informaii de baz despre respondent, culegerea de informaii referitoare la
utilizarea Internetului i culegerea de informaii referitoare la activiti de lung
durat,alteledectceleinclusenchestionar.
1. Vrstadvs.______________________
2. Sex____________________________
3. GPA(GradePointAverage=notamedie)______________
4. AveiacasacceslaInternet?
DA
NU
5. CndnavigaipeInternet?(puteibifamaimultepoziii)
1.lacoal
2.acas
3.laserviciu
4.altele
6. CttimppezinavigaipeInternet?
1.maipuindeoor 2.23ore 3.34ore 4.maimultde5ore

Urmtoarele ntrebri au rolul de a determina frecvena i tipul de


activitate desfurat pe Internet. Ele au 5 nivele de rspuns, de la dezacord
total la acord total . V rugm s bifai optiunea care definete cel mai bine
activitatea dvs. pe Internet: DT dezacord total, D dezacord, N neutru,
(indiferent),Aacord,ATacordtotal.

DT D N A AT
7. SuntunnavigatorfoarteactivpeInternet
1
2 3 4 5
8. NavighezpeInternetcasgsescarticole
1
2 3 4 5
pentrulucrridecercetare
9. NavighezpeInternetcascitesctirile
1
2 3 4 5
10. UtilizezInternetulnumaipentruemailcu
1
2 3 4 5
prietenii,familiaiprofesorii
11. UtilizezInternetulcasinlegturacufamiliai 1
2 3 4 5
prieteniiipentruacceslareelelesociale(ex.
Twitter,Facebook)
12. NavighezpeInternetcascautinformaiide
1
2 3 4 5
afaceri(ex.paginiaurii)
13. NavighezpeInternetncutaredeserviciu
1
2 3 4 5
14. UtilizezInternetulcasjocjocuri


15. UtilizezInternetulpentruadescrcaformulare
1
2 3 4 5
standardsaudiversefiiere(ex.declaraiide
venit)
16. NavighezpeInternetpentruamimbunti
1
2 3 4 5
calitiledeutilizareacalculatorului
17. UtilizezInternetulpentruacumpracri
1
2 3 4 5
18. UtilizezInternetulpentruacumpraalte
1
2 3 4 5
produse(ex.Haine,computere)
19.PracticaialteactivitipeInternet,neinclusenacestchestionar?DacDA,
vrugmsledescriei.

Chestionar3Motivaie,pentrustudeniiuneiUniversiti

Vrugmscompletaiurmtoareledate:
Vrst........................Sex...............................Naionalitate.............................
Pentruntrebrilecareurmeaz,vrugmsncercuiirspunsuldorit
Ctdemotivatvsimiifadestudiileuniversitarenprezent?
Nufoartemotivat

Foartemotivat

1
2
3
4
5
6
7
Utiliznd scarademaijos, indicai n care din urmtoarelesituaii se ncadreaz
motivelepentrucareurmaiaceastUniversitate?
Nucorespunde

Corespunde

Corespunde
deloc
acceptabil
exact

1
2
3
4
5
6
7

Detaliereamotivaiilor:
1 Deoarece ca absolvent numai de liceu nu voi 1 2 3 4 5 6 7
gsiunpostbinepltitmaitrziu
2 Deoarecemiplacesnvlucrurinoi
1 2 3 4 5 6 7
3 Deoarece mi place smi mprtesc ideile
celorlali,scomunic
4 Pentruaobineunpostmaibunmaitrziu
1 2 3 4 5 6 7
5 Iniial am avut o motivaie solid s urmez
aceastUniversitate,daracummntrebdace
cazulsocontinui
6 Pentru satisfacia personal c pot s realizez 1 2 3 4 5 6 7
acestlucru
7 Pentrucvreausamoviamaibun
1 2 3 4 5 6 7
8 Pentrucmiplaceceeacenvaici
1 2 3 4 5 6 7
9 Pentrusatisfaiadeadepidificultileaprute 1 2 3 4 5 6 7
nprocesuldenvare
10 Deoarece aceast Universitate mi permite s 1 2 3 4 5 6 7
acumulezcunotinedintrundomeniucarem
intereseaz
11 Datorit lucrurilor foarte interesante i variate 1 2 3 4 5 6 7
pe care le nv aici, care m ncnt n mod
deosebit
12 Deoarece obinerea de rezultate excelente n 1 2 3 4 5 6 7
aceastUniversitatemsatisfacepersonal

II.

Chestionarcomplex

Chestionar4chestionarulBarometrulserviciilorpubliceChestionarde
gospodrie,2007,conceputdeFundatiaSorosRomaniasiprelucratcupachetul
statisticSPSS.
Accesulladatelebarometrelordeopinie(BOP)esteliberigratuitpentru
toi cei interesai. Bazele de date, caietele cu rezultate i chestionarele pot fi
consultatelaadresadeinternetwww.soros.ro.

COD CHESTIONAR:___

______ ___ (COD JUDE _ COD OPERATOR _ NR. DE ORDINE DIN LISTA DE EANTIONARE)

Chestionar de gospodrie noiembrie 2007

Studiu Servicii Publice


JUDE ________________________
LOCALITATE _________________ 1. URBAN 2. RURAL
ADRESA _______________________
NUMRUL VIZITEI

CALENDARUL VIZITELOR
1
2

Data vizitei

____ ____

____ ____

____ ____

Rezultat

_____

_____

_____

Coduri rezultate:
1. Interviu complet
2. Nimeni eligibil n gospodrie (nu exist persoane cu vrste peste 18 ani)
3. Refuz (al gospodriei sau al persoanei selectate pentru interviu)
4. Interviu incomplet
5. Nimeni acas (cod intermediar valabil pentru primele vizite; la ultima vizit efectuat acesta se transform ntr-unul
din celelalte coduri)
6. Persoana selectat pentru interviu nu este acas
7. ALTELE _____________
DAC GOSPODRIA VIZITAT ESTE CAS NEOCUPAT (PRSIT) /FIRM /REEDIN SECUNDAR
/CAS DE VACAN NU SE FACE CHESTIONAR DE GOSPODRIE I SE IA URMTOAREA GOSPODRIE DIN
LISTA DE REZERV!
1. Gospodria selectat face parte din:
1. LISTA DE EANTIONARE PRINCIPAL
2. LISTA DE EANTIONARE DE REZERV
2. Cte familii locuiesc n aceast cas/apartament?
________ familii.
DAC NUMRUL DE FAMILII =1 TRECI LA NTREBAREA 3
DAC NUMRUL DE FAMILII >1 TRECI LA SELECIA RANDOMIZAT A GOSPODRIEI
DAC LA ACEAST ADRES IDENTIFICAI MAI MULT DE O FAMILIE, IAR FAMILIILE IDENTIFICATE SE
GOSPODRESC SEPARAT I NU AU LEGTURI SOCIALE UNA CU CEALALT (NU IAU MASA MPREUN, NU
PETREC TIMPUL LIBER MPREUN), ATUNCI LISTAI FAMILIILE IDENTIFICATE N TABELUL DE MAI JOS, N
ORDINEA DESCESCTOARE A NUMRULUI MEMBRILOR DE FAMILIE. DAC SUNT DOU FAMILII CU
ACELAI NUMR DE MEMBRI, SE VOR ORDONA N ORDINE ALFABETIC, DUP PRENUMELE CAPULUI
FAMILIEI. DAC CEI DOI CAPI DE FAMILIE AU ACELAI PRENUME, SE VERIFIC NUMELE I INIIALA
TATLUI. DAC NUMELE, PRENUMELE I INIIALA TATLUI SUNT IDENTICE, SE ORDONEAZ N ORDINEA
DESCESCTOARE A VRSTEI CAPULUI DE FAMILIE.
TABEL FAMILII/ GOSPODRII
Nr. CRITIC
Prenume cap familie
1
__________
2
__________
3
____________
4
____________
5
____________

Numr membri familie


______
______
______
______
______

SELECIE RANDOMIZAT A GOSPODRIEI UNDE SE VA REALIZA INTERVIUL


NUMRUL DE FAMILII/
GOSPODRII
DE LA ADRESA MENIONAT
1
2
3
4
5

ULTIMA CIFR A NUMRULUI LOCUINEI. DAC NU EXIST NUMERE


LA LOCUINE, SE VA TRECE ULTIMA CIFR A NUMRULUI DIN LISTA
DE EANTIONARE
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

NUMRUL CRITIC AL GOSPODRIEI SELECTATE PENTRU INTERVIU, CONFORM TABELULUI DE FAMILII/


GOSPODRII DIN PAGINA ANTERIOAR: ____
NTREBRILE URMTOARE SE REFER LA GOSPODRIA SELECTAT PENTRU INTERVIU.

3. Cte persoane locuii n aceast gospodrie?


________ persoane
4. Ctre persoane cu vrst peste 18 ani (mplinii) locuiesc n aceast gospodrie?
________ persoane
5. Pentru fiecare persoan eligibil identificat notai urmtoarele date:
Nr.

Prenume

Vrsta (n ani mplinii)

____________

______ ani mplinii

____________

______ ani mplinii

____________

______ ani mplinii

____________

______ ani mplinii

____________

______ ani mplinii

____________

______ ani mplinii

____________

______ ani mplinii

1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.

Sex
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F

PENTRU PERSOANELE ELIGIBILE IDENTIFICATE APLICAI REGULA ZILEI DE NATERE I


SELECTAI PERSOANA PENTRU INTERVIU. NCERCUII N PRIMA COLOAN DIN STNGA
NUMRUL PERSOANEI SELECTATE.
6. Numrul persoanei selectate pentru interviu este: ________
N CONTINUARE TRECEI LA COMPLETAREA CHESTIONARULUI INDIVIDUAL PENTRU
PERSOANA SELECTAT. NU UITAI S TRECEI CODUL CHESTIONARULUI DE GOSPODRIE
(SITUAT PE PRIMA PAGIN N COLUL DIN DREAPTA SUS) I PE CHESTIONARUL
INDIVIDUAL. ATAAI (CAPSAI) CHESTIONARUL DE GOSPODRIE LA CHESTIONARUL
INDIVIDUAL CORESPUNZTOR.

Studiu Servicii Publice

Chestionar individual
COD CHESTIONAR:_____________

Seciunea A Servicii publice


A1. Credei c Romnia, n prezent, este o ar
democratic?
A2. Credei c n Romnia, n prezent, legile sunt
respectate?
A3. Ct de mulumit() suntei n general
de felul n care trii?

N
8

NR
9

N
8

NR
9

DA

NU

MAI DEGRAB DA

MAI DEGRAB NU

FOARTE
MULUMIT

DESTUL DE
MULUMIT

NU PREA
MULUMIT

DELOC
MULUMIT

NR

A4. Ce intelegeti prin serviciu public?


______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
A5. Uneori, oamenii trebuie s mearg la unele instituii publice pentru rezolvarea unor probleme
administrative. Daca dvs sau altcineva din familie ai avea de rezolvat o problem legat de [...], crei
instituii v-ai adresa? NU CITI RASPUNSURILE. RASPUNS UNIC.
Guvern

Prefec
tura

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

6
6
6

7
7
7

8
8
8

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

6
6
6

7
7
7

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

6
6
6
6

7
7
7
7

[...]
1. Ajutor social
2. Cazier
3. Inmatriculare sau
preschimbare
inmatriculare auto
4. Permis Auto
5. Somaj
6. Autorizatie de
Constructie
7. Carte de Identitate
8. Dosarul de Pensie
9. Pasaport
10.Taxe si impozite

Consiliu Jud./
Consiliu Gen.
al Mun. Buc.

Primarie Politie

Ag. pt. Ocu- CPAS Adm.


parea Fortei
Fin.
de Munca

Altundeva /
unde?

Nu am
avut
nevoie

NS/
NR

9_______
9_______
9_______

10
10
10

99
99
99

8
8
8

9_______
9_______
9_______

10
10
10

99
99
99

8
8
8
8

9_______
9_______
9_______
9_______

10
10
10
10

99
99
99
99

A6. Care este instituia public/personalitatea public la care ai apela n cele din urm, dac o problem a
dvs, ce ine de serviciile publice, nu ar fi soluionat de acestea?
1. PREFECTURA
7. UN PARTID POLITIC
2. CONSILIUL JUDETEAN/ CONSILIUL GENERAL
8. O PERSONALITATE POLITIC,
AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
CARE?______________________________
3. GUVERNUL
9. ALTA VARIANT,
4. PARLAMENTUL
CARE?_________________________________
5. PRESEDINTIA
9. NS/NR
6. TRIBUNALUL DIN RAZA LOCALITII MELE
A7. Va rog sa apreciati cata incredere aveti in urmatoarele institutii, dand acestora o nota de la 1 la 10,
unde 1 reprezint nu am incredere deloc si 10 reprezint am foarte mare incredere:
Nu am
Am foarte mare
incredere deloc
ncredere
Guvern
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prefectura
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Consiliu Judetean/ Consiliu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
General al Mun. Bucuresti
Primarie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Politie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NS/
NR
88
88
88
88
88

A8. Din ianuarie 2007 pn n prezent, la


care dintre urmatoarele servicii publice
ati apelat?

A9. Ai utilizat vreodat


acest serviciu, pn la
finele anului trecut (2006)?

O DAT N DE 2 ORI /
O DAT DE
CTEVA FIECARE LUN SAU
MAI DES
LUN
ORI

SERVICIU PUBLIC

1. Ajutor social

A10. Cat de des ati utilizat, din ianuarie


2007 pn n prezent, urmatoarele
servicii publice?

1. A ACCESAT
2. NU A ACCESAT

NS/NR

1. DA 2. NU 9. NS/NR

7. NU E CAZUL
1. A ACCESAT

2. Cazier

2. NU A ACCESAT

3. Inmatriculare sau
preschimbare
inmatriculare auto

1. A ACCESAT

4. Permise Auto

1. A ACCESAT

2. NU A ACCESAT

1. DA 2. NU 9. NS/NR

1. DA 2. NU 9. NS/NR

7. NU E CAZUL

2. NU A ACCESAT

1. DA 2. NU 9. NS/NR

7. NU E CAZUL
1. A ACCESAT

5. Somaj

2. NU A ACCESAT

1. DA 2. NU 9. NS/NR

7. NU E CAZUL

6. Autorizatie de
Constructie

1. A ACCESAT
2. NU A ACCESAT

1. DA 2. NU 9. NS/NR

7. NU E CAZUL

7. Cadastru sau intabulare


locuin/ teren

1. A ACCESAT
2. NU A ACCESAT

1. DA 2. NU 9. NS/NR

7. NU E CAZUL

8. Carte de Identitate

1. A ACCESAT
2. NU A ACCESAT

9. Dosarul de Pensie

1. DA 2. NU 9. NS/NR

1. A ACCESAT
2. NU A ACCESAT

1. DA 2. NU 9. NS/NR

7. NU E CAZUL

10. Pasaport

1. A ACCESAT
2. NU A ACCESAT

11. Taxe si impozite

2. NU A ACCESAT

12. Altele, care?................

1. DA 2. NU 9. NS/NR

1. A ACCESAT
1. DA 2. NU 9. NS/NR

1. A ACCESAT
2. NU A ACCESAT

1. DA 2. NU 9. NS/NR

DACA RESPONDENTUL NU A ACCESAT NICIUN SERVICIU PUBLIC N 2007, CONTINU A11:


A11: Din ianuarie 2007, ai avut de rezolvat vreo problem pentru care ai mers personal la...:
RSPUNS MULTIPLU
1. Guvern
2. Prefectur
3. Consiliul Judeean/Consiliul Gen. al Mun. Buc.
4. Primrie
5. Poliie

6. Agenia pentru Ocuparea Forei de Munc


7. Casa de Pensii i Asigurri Sociale (CPAS)
8. Administraia Financiar
9. Oficiul de cadastru i publicitate imobiliar

DAC A MERS LA ORICARE DINTRE INSTITUIILE DE MAI SUS, NSEAMN C A ACCESAT UN


SERVICIU PUBLIC N 2007 MODIFIC N TABELUL DE MAI SUS CORESPUNZTOR I

APOI CONTINU CU A11 BIS


DAC NU A MERS LA NICIUNA DINTRE ACESTE INSTITUII N 2007 SALT LA A20

DACA RESPONDENTUL A ACCESAT ORICE SERVICIU PUBLIC N 2007 CONTINU A11BIS


A11bis: Care este serviciul public pe care l-ai accesat cel mai recent n 2007? ULTIMUL SERVICIU: __ __
SE TRECE CODUL CORESPUNZTOR DIN TABELUL A10.
4

A12. Vom discuta acum despre serviciul public/ ultimul serviciu public accesat, i anume __ __ (SE
CITETE ULTIMUL SERVICIU ACCESAT I SE NOTEAZ NUMRUL DIN TABELUL DE LA A9).
1. Cate instituii a trebuit sa vizitai pentru a
__ __ INSTITUII
99. NS/NR
rezolva ce v-ai propus?
2. Cate ghisee/birouri a trebuit sa vizitati
__ __ GHISEE/ BIROURI 99. NS/NR
pentru a rezolva ce v-ati propus?
3. __ __ ZILE 4. __ __ SAPTAMANI
3. In cat timp ati rezolvat ceea ce v-ati propus? 1. PE LOC 2. O ZI

5.

__ __ LUNI
6. IN CURS DE REZOLVARE
7. PROBLEMA NU S-A REZOLVAT
8.NS/NR

4. Cat timp ati asteptat sa ajungeti in fata


functionarului (la ghiseu/ birou)?
5. In relatia cu dvs. functionarul a fost mai
degrab: amabil, atent, nepoliticos sau ironic?
6. Functionarul a fost interesat de rezolvarea
cererii dvs?
7. Programul de lucru cu publicul al institutiei a
fost mai degrab accesibil, sau mai degrab
incomod (ore nepotrivite) pentru dvs?
8. In ce fel a fost incomod?
NU CITI RASPUNSURILE RASPUNS
MULTIPLU.

9. Spatiul de asteptare si de primire la


ghiseu/birou a fost mai degrab confortabil
sau inconfortabil?
10. n ce fel a fost inconfortabil?

000- imediat SAU


1. AMABIL
3. NEPOLITICOS
1. DA

__ __ __ minute SAU __ __ ore


2. ATENT
4. IRONIC
8.NS/NR
2. NU
8. NS/NR

999.NS/NR

1. MAI DEGRAB ACCESIBILSALT LA LINIA 9


2. MAI DEGRAB INCOMOD
8. NS/NRSALT LA LINIA 9
1. NU EXISTA PROGRAM DUPA-AMIAZA
2. NU EXISTA PROGRAM IN WEEK-END
3. PROGRAMUL ESTE LIMITAT DOAR LA CATEVA ORE CARE SE
SUPRAPUN PESTE PROGRAMUL MEU DE MUNCA
4. PROGRAMUL AFISAT NU SE RESPECTA
5. ALTELE:_________________________
9. NS/NR
1. MAI DEGRAB CONFORTABILSALT LA A13
2. MAI DEGRAB INCONFORTABIL
8. NS/NRSALT LA A13
1. AER SUFOCANT/ NU EXISTA AER CONDITIONAT
2. FRIG
3. SPATIUL ERA PREA STRAMT PENTRU NECESITATI
4. NU EXISTAU BANCI DE ASTEPTARE
5. COZILE AU FOST FOARTE MARI
6. DISCUIA SE REALIZA PRINTR-UN GEAM NGUST
7. ALTELE: __________________________
9.NS/NR

A13. Cat de multumit ai fost de acest serviciu? Va rog sa dati o nota de la 1 la 10, unde 1 reprezint foarte
nemultumit si 10 reprezint foarte multumit.
Foarte
nemulumit

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Foarte
10 mulumit

A14. n continuare, v rog sa dati note de la 1 la 10, unde 1 reprezint foarte nemultumit si 10 reprezint
foarte multumit, pentru:
Foarte
Foarte
NS/
nemulumit
mulumit
NR
1. Etapele prin care a trebuit sa treceti ca sa
1
2 3 4 5 6 7 8 9
10
99
rezolvati ceea ce v-ati propus
2. Timpul de rezolvare
1
2 3 4 5 6 7 8 9
10
99
3. Aglomeratia de la ghiseu
1
2 3 4 5 6 7 8 9
10
99
4. Politetea functionarilor
1
2 3 4 5 6 7 8 9
10
99
5. Amabilitatea functionarilor
1
2 3 4 5 6 7 8 9
10
99
6. Profesionalismul functionarilor
1
2 3 4 5 6 7 8 9
10
99
7. Programul de functionare al serviciului
1
2 3 4 5 6 7 8 9
10
99
public
8. Conditiile spatiului de asteptare si de lucru
1
2 3 4 5 6 7 8 9
10
99
din institutie
A15. Ct de uor ati obtinut informatiile referitoare la etapele si documentele de care avei nevoie?
1. Foarte uor
3. Greu
9. NS/NR
2. Uor
4. Foarte greu
A16. De unde ati obtinut majoritatea informatiilor? RASPUNS UNIC
1. DIN MATERIALELE DE INFORMARE AFISATE IN
4. DE LA O CUNOSTINTA
INSTITUTIE SAU DE LA BIROUL DE INFORMARE
5. DIN MASS MEDIA (TV, RADIO, PRESA SCRISA)
2. PRIN TELEFON DE LA INSTITUTIE
6. ALTELE: _______________________________
3. PRIN INTERNET
9. NS/NR
5

A17. Vi s-au solicitat bani, in afara taxelor oficiale, pentru rezolvarea solicitarii dvs, sau pentru a grabi
rezolvarea acesteia?
1. Da
2. Nu
9. NR
A18. Ati dat bani sau produse, in afara taxelor oficiale, pentru rezolvarea solicitarii dvs, sau pentru a grabi
rezolvarea acesteia?
1. Da
2. Nu
9. NR
A19. Dupa parerea dvs, in 2007, comparativ cu anii precedenti, serviciile publice:
1. Au functionat mai bine,
4. NU A ACCESAT SERVICII NAINTE DE 2007
2. Au ramas la fel
9. NS/NR
3. Au functionat mai rau?
A20. Acum vom vorbi n general despre serviciile publice din Romnia. Va rog sa dati o nota de la 1 la 10
pentru calitatea acestora, unde 1 reprezint calitate foarte slab si 10 reprezint calitate foarte bun.
Calitate
foarte slab

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Calitate
10 foarte bun

A21. De cine credeti ca depinde imbunatatirea calitatii serviciilor publice? RSPUNS MULTIPLU
1. DE INSTITUTIA IN SINE
5. PREFECTURA
9. ALTELE:
2. GUVERN
6. CONSILIU JUDETEAN
______________________
3. PARLAMENT
7. CONSILIU LOCAL
10. NS/NR
4. PRESEDINTIE
8. TRIBUNALE SI JUSTITIE
A22. Considerati ca problemele aparute in furnizarea serviciilor publice se datoreaz in special:
SE CITESC RSPUNSURILE. RASPUNS UNIC:
1. Legislatiei deficitare
5. Slabei pregatiri profesionale a functionarilor publici
2. Organizarii proaste a institutiilor
6. Atitudinii functionarilor publici
3. Salariului prea mic al functionarilor
7. ALTELE: _____________________________
4. Bugetului mic al institutilor
9. NS/NR
A23. Ce anume va deranjeaza cel mai mult cand utilizati serviciile publice?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
A24. Care considerati ca este cea mai importanta masura care poate imbunatati furnizarea de servicii
publice in Romania? CITETE RSPUNSURILE. RASPUNS UNIC.
1. Simplificarea etapelor prin rezolvarea tuturor cerinelor la acelai ghieu (birou unic)
2. Cresterea numarului de functionari
3. Pregatirea mai buna a functionarilor
4. Renovarea si dotarea cu mobilier si echipamente noi si performante
5. Inasprirea pedepselor pentru functionarii publici care gresesc
6. Cresterea salariilor functionarilor publici ce se ocupa de furnizarea serviciilor publice
7. ALTELE:_______________________________________________
9. NS/NR
A25.Cat de important considerati ca este ca cetateanul sa semnaleze cand lucrurile nu merg bine in
furnizarea serviciilor publice?
1. Foarte important
4. Deloc important
2. Important
9. NS/NR
3. Putin important
A26. Credeti ca dvs puteti contribui la imbunatatirea serviciilor publice?
1. DA
9. NS/NR SALT LA A28
2. NU SALT LA A28
A27. Cum credeti ca puteti contribui? NU CITI RASPUNSURILE. RASPUNS MULTIPLU
1. RECLAMAND SERVICIILE
3. RECLAMAND CAZURILE DE MITA
DEFECTUOASE
4. INCETAND SA MAI DAU BANI SAU ATENTII IN AFARA TAXELOR
2. OFERIND SUGESTII DE
LEGALE PENTRU A OBTINE UN SERVICIU PUBLIC
IMBUNATATIRE
5. ALTELE:____________________________
9. NS/NR
6

A28. Referitor la serviciile publice pe care le-ai accesat vreodat, ai avut vreodat nemulumiri legate de
calitatea acestora?
1. DA
2. NU SALT LA A38
9. NS/NR SALT LA A35
A29. S-a intamplat vreodata sa semnalati aspectele care v-au nemultumit n furnizarea unui serviciu
public?
1. DA
2. NU SALT LA A35
9. NS/NR SALT LA A35
A30. Cui ati semnalat nemultumirea dvs.? NU CITI RASPUNSURILE. RASPUNS MULTIPLU.
1. FUNCTIONARULUI DE LA GHISEU
2. SUPERIORILOR ACESTUIA
3. UNEI INSTITUTII SUPERIOARE CELEI CARE A OFERIT SERVICIUL PUBLIC RESPECTIV
4. ALTCUIVA: ________________________________
9. NS/ NR
A31. n ce form ati semnalat ce v-a nemultumit?
1. VERBAL
2. RECLAMATIE SCRISA
3. TEL VERDE

4. INTERNET
5. ALTELE: ________________________________
9. NS/NR

A32. Ce a urmarit semnalarea facuta de dvs?


1. PEDEPSIREA FUNCTIONARULUI
2. IDENTIFICAREA UNEI MODALITATI DE REZOLVARE A CERERII INITIALE
3. IDENTIFICAREA UNEI MODALITATI DE IMBUNATATIRE A SERVICIULUI RESPECTIV
4. ALTELE:___________________________
9. NS/NR
A33. In urma semnalarii dvs., ati obtinut ce ati dorit?
1. DA
4. INCA NU A PRIMIT RASPUNS/ SEMNALAREA DEPUSA RECENT
2. NU
8. NS/NR
3. PARTIAL
A34. Veti continua sa semnalati astfel de aspecte?
1. MAI DEGRAB DA,
2. MAI DEGRAB NU

3.

NS/NR

SALT LA A38
A35. Care este principalul motiv pentru care nu ati semnalat aspectele care va nemultumeau?
1. NU AM CREZUT CA SE VA REZOLVA CEVA
5. AM REZOLVAT ALTFEL
2. NU AM STIUT CUM
6. ALTELE:______________________________
3. NU AM STIUT UNDE
9. NS/NR
4. NU AM VRUT SA IMI CREEZ PROBLEME CU
FUNCTIONARUL PUBLIC
A36. Daca se va intampla si alta data sa fiti nemultumit veti semnala acest lucru?
1. MAI DEGRAB DA
2. MAI DEGRAB NU SALT LA A38
9. NS/NR SALT LA A38
A37. n ce form ai semnala ce va nemultumeste?
1. VERBAL
2. RECLAMATIE SCRISA
3. TEL VERDE

4. INTERNET
5. ALTELE: ____________________________
6. NS/NR

A38. Dupa parerea dvs functionarii publici au salarii:


1. Foarte mari
3. Mici
2. Mari
4. Foarte mici

9. NS/NR

A39. Considerati ca acestia si-ar face mai bine treaba daca ar avea salarii mai mari decat acum?
1. DA
2. NU
9. NS/NR
A40. Va rog sa dati o nota de la 1 la 10 pentru cat de dificila considerati ca este activitatea prestata de
functionarii publici, unde 1 reprezint deloc dificil si 10 reprezint extrem de dificil.
Deloc
dificil

01

02

03

04

05

06
7

07

08

09

Extrem de
10 dificil

A41. n continuare, v voi citi mai multe perechi de caracteristici aflate n opozitie. Acum v rog s v
gndii la functionarii publici cu care ati intrat n contact pn acum. Cum vi se pare dvs. a fi funcionarul
public obinuit (cu care ai interacionat dvs.), mai degrab........, nici........, nici........, sau mai
degrab...........? SELECTEAZ 1,4 SAU 7! DAC AI SELECTAT 4 TRECI LA URMATOAREA
CARACTERISTIC!
A42. i dac vi se pare mai degrab......................., n ce msur? NUMAI PENTRU VARIANTELE 1 I 7 LA
NTREBAREA A41.!
Nici...,
Mai
Mai
A41.
nici...
degrab...
degrab...
Caracteristici
1
4
7
A42. n ce
Foarte
Mare Mic Nici, nici
Mic Mare Foarte
msur?
mare
mare
5
6
Ostil
1. Amabil
2
3
4
7
1
5
6
Incompetenti
2. Competenti
2
3
4
7
1
profesional
profesional
5
6
Nervos
3. Calm
2
3
4
7
1
5
6
Mndru
4. Modest
2
3
4
7
1
5
6
Incordat
5. Relaxat
2
3
4
7
1
5
6
Dumanos
6. Prietenos
2
3
4
7
1
5
6
Serios
7.Neserios
2
3
4
7
1
5
6
Neplcut
8. Plcut
2
3
4
7
1
5
6
Rauvoitor
9. Binevoitor
2
3
4
7
1
5
6
Blnd
10. Agresiv
2
3
4
7
1
5
6
Lene
11.Harnic
2
3
4
7
1
5
6
Entuziast
12. Plictisit
2
3
4
7
1
5
6
Necinstit
13.Cinstit
2
3
4
7
1
5
6
Ineficient
14.Eficient
2
3
4
7
1
5
6
Nu este de
15. Este de
2
3
4
7
1
ncredere
ncredere
5
6
Egoist
16. Generos
2
3
4
7
1
5
6
Iresponsabil
17. Responsabil
2
3
4
7
1
5
6
Nepoliticos
18. Politicos
2
3
4
7
1
5
6
Sarac
19. Bogat
2
3
4
7
1
A43. Ct de mult ncredere avei n urmtoarele instituii: foarte mult ncredere, mult ncredere, puin
ncredere sau foarte puin ncredere n ele?
Foarte mult
Mult
Puin
Foarte puin
NS/
ncredere
ncredere
ncredere ncredere
NR
1. Agenia pentru Ocuparea Forei de
1
2
3
4
8
Munc
2. Casa de pensii si asigurari sociale
1
2
3
4
8
3. Serviciul de evidenta informatizata
1
2
3
4
8
a populatiei
4. Administratia financiara
1
2
3
4
8

Modul protecia consumatorului


A44. Acum v voi pune cteva ntrebri cu privire la Autoritatea pentru protecia consumatorului (APC)
care anterior se numea Oficiul pentru protecia consumatorului (OPC). Ai auzit de aceast instituie?
1. DA
2.NU
9.NS/NR
A45. Cu ce se ocup aceast instituie? NU CITI RSPUNSURILE. RSPUNS MULTIPLU.
1. REZOLVAREA SESIZRILOR CONSUMATORILOR CARE FAC PLNGERE
2. MONITORIZAREA ACTIVITII AGENILOR ECONOMICI DIN PUNCT DE VEDERE AL CALITII
3. PROTECIA DREPTURILOR CONSUMATORULUI
4. ALTELE:_______________________________________
9. NS/NR
A46. Din cte tii dvs, vreunul dintre cunoscuii dvs a apelat vreodat la APC?
1. DA
2.NU SALT LA A50
9.NS/NR SALT LA A50

A47. n ce problem? Dac au existat mai multe situaii, v rog s v referii la ultima situaie pe care o
cunoatei. NU CITI RSPUNSURILE. RSPUNS UNIC.
1. VNZAREA DE PRODUSE ALIMENTARE ALTERATE/ EXPIRATE DE CTRE AGENI ECONOMICI
2. VNZAREA DE PRODUSE NEALIMENTARE SUB STANDARDELOR DE CALITATE PROMISE
3. SERVICII PRESTATE SUB STANDARDELE DE CALITATE PROMISE
4. NCLCAREA UNOR PREVEDERI LEGALE (SPAII FR FUMAT, VNZARI DE IGRI MINORILOR ETC)
5. LIPSA BONULUI FISCAL
6. ALTELE: ______________________________________
9. NS/NR
A48. APC-ul a intervenit n urma sesizrii fcute?
1. DA
2.NU
SALT LA A50

9.NS/NR SALT LA A50

A49. Care a fost rezultatul interveniei APC? NU CITI RSPUNSURILE. RSPUNS UNIC.
1. NU A EXISTAT NICI O CONSECIN ASUPRA AGENTULUI ECONOMIC
2. AGENTUL ECONOMIC A FOST AMENDAT/ SANCIONAT
3. PRODUSUL CUMPRAT A FOST RESTITUIT/ BANII PLTII AU FOST RETURNAI CLIENTULUI
4. AGENTULUI ECONOMIC I S-A RETRAS DREPTUL DE A COMERCIALIZA (ACEL PRODUS)
5. ALTELE: __________________________
9. NS/NR
A50. Dumneavoastr vi s-a ntmplat vreodat s consumai/ achiziionai produse sau servicii de proast
calitate?
1. DA
2.NU SALT LA A57
9.NS/NR SALT LA A57
A51. Ce ai fcut n aceast situaie? NU CITI RSPUNSURILE. RSPUNS MULTIPLU.
1. NIMIC
2. AM RETURNAT PRODUSUL
3. AM SESIZAT APC SALT LA A53
4. AM REFUZAT S MAI CUMPR PRODUSE/ SERVICII DIN ACEL LOC
5. AM RECLAMAT VERBAL/ N SCRIS SITUAIA CTRE AGENTUL ECONOMIC RESPECTIV
6. AM RECLAMAT CTRE ALTE FORURI DECAT APC/AGENT ECONOMIC:_____________________
6.ALTELE: ________________________________
9. NS/NR
A52. De ce nu ai sesizat APC n acest caz/ n ultimul caz de acest fel de care v amintii?
NU CITI RSPUNSURILE. RSPUNS UNIC.
1. NU AM CREZUT C E CAZUL
2. NU AM TIUT C EXIST APC
3. NU AM TIUT UNDE S MP ADRESEZ
4. NU AM VRUT S INTRU N CONFLICT CU AGENTUL ECONOMIC
5. AM RECLAMAT AGENTULUI ECONOMIC CAZUL I SITUAIA S-A REZOLVAT LA ACEST NIVEL
6. NU AM CREZUT CA DAC VOI CHEMA APC-UL SITUAIA SE VA REZOLVA
7. ALTELE: ____________________________________
9.NS/NR
SALT LA A57
A53. Cnd ai depus sesizarea la APC:
1. n primele 24 de ore
2. A doua zi (24-48 DE ORE)

3. Dup mai mult de 48 de ore


9. NS/NR

A54. Cum ai depus reclamaia la APC? RSPUNS MULTIPLU


1. Telefonic la un numr obinuit
3. Scris la sediul APC
2. La TEL verde
4. Prin internet/ e-mail
A55. APC-ul a intervenit n urma sesizrii fcute?
1. DA
2.NU SALT LA A57

5. Prin pot
9. NS/NR
9.NS/NR SALT LA A57

A56. Care a fost rezultatul interveniei APC? NU CITI RSPUNSURILE. RSPUNS MULTIPLU.
1. NU A EXISTAT NICIO CONSECIN ASUPRA AGENTULUI ECONOMIC
2. AGENTUL ECONOMIC A FOST AMENDAT/ SANCIONAT
3. PRODUSUL CUMPRAT A FOST RESTITUIT/ BANII PLTII AU FOST RETURNAI CLIENTULUI
4. AGENTULUI ECONOMIC I S-A RETRAS DREPTUL DE A COMERCIALIZA (ACEL PRODUS)
5. ALTELE: __________________________
9. NS/NR

A57. Daca se va intampla si alta data sa fiti nemultumit de calitatea unui produs/ serviciu, veti semnala
acest lucru ctre APC?
2. MAI DEGRAB NU
9. NS/NR
1. MAI DEGRAB DA
A58. Dac acum ai trimite o sesizare justificat la APC, ct de mult ncredere avei c aceasta ar fi
rezolvat rapid i corect?
1. Foarte mult ncredere
4. Nu a avea deloc ncredere
2. Mult ncredere
9. NS/ NR
3. Puin ncredere

Modul mediu
A59. V rog s mi spunei cum apreciai calitatea urmtoarelor elemente din localitatea dvs: CITETE
VARIANTELE! UN SINGUR RSPUNS PE LINIE!
Elemente
A. Aer
B. Ap
C. Pmnt/Sol

CALITATE
Foarte poluat
1
1
1

Nu tie
Poluat
2
2
2

Curat
3
3
3

Foarte curat
4
4
4

88
88
88

A60. V rog s mi spunei, cum apreciai calitatea urmtoarelor infrastructuri publice de agrement din
localitatea dvs... CITETE VARIANTELE! UN SINGUR RSPUNS PE LINIE!
Infrastructuri publice de
agrement
A.Parcuri/spaii verzi
B.Monumente
C.Locuri de joac pentru copii
D.Piee publice
E.Fntni arteziene
F. tranduri, terenuri de sport

NIVEL DE CALITATE
Foarte
Proast
proast
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

Nu tie
Bun

Foarte
bun
4
4
4
4
4
4

3
3
3
3
3
3

Nu este cazul
77
77
77
77
77
77

88
88
88
88
88
88

A61. V rog s mi spunei n ce msur v afecteaz apariia urmtoarelor fenomene: CITETE


VARIANTELE! UN SINGUR RSPUNS PE LINIE!
Fenomene
A. Canicula
B. Inundaiile
C. Seceta
D. ncalzirea global
E. Modificarea
anotimpurilor

Foarte
puin
1
1
1
1
1

Puin

Mult

2
2
2
2
2

Foarte mult
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

Nu tie
88
88
88
88
88

Seciunea B Legislaie
n continuare vom vorbi despre anumite legi i prevederi legislative din Romnia...
B1. mi putei spune ce nelegei dvs prin informaie de interes public?NU CITI RSPUNSURILE
1. INFORMAIE CARE SE REFER LA SAU REZULT DIN ACTIVITILE UNEI INSTITUII SAU AUTORITI
PUBLICE ORI ALE UNEI REGII AUTONOME CARE UTILIZEAZ BANI PUBLICI.
2. ALTELE: _______________________________________________
8. NU STIE
9. NR
B2. Credei c dvs putei avea acces n acest moment la informaii de interes public?
1. DA SALT LA B5
2. NU
9.NR
B3. Dac ai avea dreptul s accesai informaii de interes public, ai face acest lucru?
1. DA
2. NU SALT LA B12
9.NRSALT LA B12
B4. n ce scop ai accesa aceste informaii?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

SALT LA B12
10

B5. Care credei c este baza legal pentru acest lucru? RSPUNS MULTIPLU
1. CONSTITUIA ROMNIEI SALT LA B8
2. LEGEA PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMAIILE DE INTERES PUBLIC (LEGEA NR. 544/2001)
3. LEGISLAIA UNIUNII EUROPENE SALT LA B8
4. ALTELE: ______________________________ SALT LA B8
8. NU STIE SALT LA B8
9. NR SALT LA B8
B6. De unde ai aflat prima dat despre existena acestei legi? NU CITI RSPUNSURILE. RSPUNS UNIC
1. INTERNET
6. SERVICIU/COAL
2. PRES SCRIS
7. INSTITUIE PUBLIC
3. TV
8. ALTELE: ________________________________
4. RADIO
9. NS/NR
5. PRIETENI/ CUNOTIE
B7. n continuare, v voi citi 4 afirmaii. V rog s mi spunei, la fiecare dintre ele, dac tii c face parte
din legislaia privind liberul acces la informaii de interes public:
DA
NU
NS/NR
1. Asigurarea de ctre instituii a accesului la informaii se poate face din
1
2
8
oficiu sau la cerere
2. Instituiile publice trebuie s prezinte din oficiu cetenilor sursele
1
2
8
financiare, bugetul i bilanul contabil
3. Termenul maxim de rspuns la solicitrile cetenilor este de 30 zile
1
2
8
4. Accesul mijloacelor de informare n mas la informaiile de interes public
1
2
8
este garantat.
B8.Ai accesat vreodat informaii de interes public?
1. DA
2. NU SALT LA B10

9.NR SALT LA B10

B9. n ce scop ai accesat aceste informaii?


_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
B10. Ct de util apreciai c este pentru dvs. faptul c putei accesa informaii de interes public?
1. Foarte util
3. Mai degrab inutil
5. NS/ NR
2. Mai degrab util
4. Inutil
B11: Credei c, n urmtoarele 12 luni, vei avea nevoie s accesai informaii de interes public?
1. Da
3. Mai degrab nu
9. NS/NR
2. Mai degrab da
4. Nu
B12. Credei c, n acest moment, dvs putei influena n mod direct elaborarea unui act normativ?
1. DA
2. NU SALT LA B14
9.NR SALT LA B14
B13. n ce mod? RSPUNS MULTIPLU
1. PARTICIPND LA DEZBATEREA PUBLIC PE
MARGINEA PROIECTULUI DE LEGE
2. MERGND LA VOT, ATUNCI CND SUNT
ALEGERI
3. PARTICIPAND LA O GREVA

4. SEMNND O PETIIE
5. SUSINND O PROPUNERE LEGISLATIV
6. ALTELE: _______________________________
9. NS/NR

B14. tii c n prezent n Romnia exist o lege care prevede c, n stadiul de proiect, orice unele legi noi
trebuie s fie supuse dezbaterii publice?
1. DA
2. NU SALT LA B16
9.NR
B15. De unde ai aflat prima dat despre existena acestei legi? NU CITI RSPUNSURILE. RSPUNS UNIC
1. INTERNET
6. SERVICIU
2. PRES SCRIS
7. INSTITUIE PUBLIC
3. TV
8. ALTELE: ________________________________
4. RADIO
9. NS/NR
5. PRIETENI/ CUNOTIE
B16. Ct de util apreciai c este pentru dvs. faptul c putei participa n mod direct la procesul de
elaborare a legilor?
1. Foarte util
3. Mai degrab inutil
5.
NS/
NR
2. Util
4. Inutil
11

B17. Credei c, n urmtoarele 12 luni, vei fi interesat s participai la o dezbatere public pe marginea
unui proiect de lege?
1. Da
3. Mai degrab nu
9. NS/NR
2. Mai degrab da
4. Nu

SECIUNEA C Cultur civic


C1. n general, credei c putei avea ncredere n oameni, sau c este mai bine s fii precaut n relaia cu
acetia? Ct de mult ncredere putei avea n oameni, pe o scal de la 1 la 10, unde 1 reprezint foarte
puin ncredere, iar 10 reprezint ncredere mare n majoritatea oamenilor.
ncredere mare
Foarte
n majoritatea
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
puin
oamenilor
ncredere
C2. Credei c majoritatea oamenilor cu care relaionai sunt necinstii, sau sunt mai degrab cinstii? V
rog, ncadrai prerea dvs. pe o scal de la 1 la 10, unde 1 reprezint majoritatea oamenilor sunt
necinstii, iar 10 reprezint majoritatea oamenilor sunt cinstii.
Majoritatea
Majoritatea
02
03
04
05
06
07
08
09
10 oamenilor sunt
oamenilor sunt 01
cinstii
necinstii
C3. Credei c n majoritatea timpului oamenii ncearc s fie de ajutor pentru cei din jur, sau i urmresc
interesul personal? V rog, ncadrai prerea dvs. pe o scal de la 1 la 10, unde 1 reprezint majoritatea
oamenilor i urmresc interesul personal, iar 10: majoritatea oamenilor ncearc s fie de ajutor.
Majoritatea i
01
urmresc
interesul personal

Majoritatea
10 ncearc s fie
de ajutor altora
C4. Acum voi citi o list cu mai multe stri sufleteti i v voi ruga s mi spunei, pentru fiecare dintre ele,
ct de des o trii: niciodat sau aproape niciodat, uneori, de multe ori sau n cea mai mare parte a
timpului. Aadar, ct de des v simii ...?
Niciodat
Uneori De multe n cea mai
NS/
sau aproape
ori
mare parte a
NR
niciodat
timpului
1
2
3
4
8
1. vesel
1
2
3
4
8
2. obosit
1
2
3
4
8
3. mulumit
1
2
3
4
8
4. singur
C5.n continuare, voi citi cteva afirmaii despre via. V rog s mi spunei, pentru fiecare dintre ele, dac
suntei de acord cu ea sau nu i n ce msur.
Acord Acord Dezacord Dezacord NS/
total
NR
total
1
2
3
4
8
1. M simt liber() s decid cum s mi triesc viaa
1
2
3
4
2. n marea majoritate a timpului fac lucruri care trebuie
fcute, i nu lucruri care mi plac
1
2
3
4
8
3. Dorinele altora n familie stau naintea dorinelor mele
1
2
3
4
8
4. n general sunt n msur s determin ce mi se va
ntmpla n via
1
2
3
4
8
5. Am constatat frecvent c ceea ce este scris s se
ntmple, se ntmpl, indiferent dac eu vreau sau nu
1
2
3
4
8
6. Adesea decid pe loc ce fac in timpul liber
C6. n continuare, voi citi alte cteva afirmaii despre via. V rog s mi spunei, pentru fiecare dintre ele,
dac suntei de acord cu ea sau nu i n ce msur.
Acord Acord DezDezacord NS/
acord
total
NR
total
1
2
3
4
8
1. n marea majoritate a timpului sunt foarte mulumit() de mine
1
2
3
4
8
2. Adeseori simt c oamenii nu mi acord respectul pe care l merit
1
2
3
4
8
3. mi place s nv lucruri noi
1
2
3
4
8
4. Adeseori simt c sunt tratat() incorect
1
2
3
4
8
5. n general, viaa mea este foarte mult aa cum am visat s fie
1
2
3
4
8
6. Adesea fac greeli pentru care m simt prost sau vinovat()
02

03

04

05

06

12

07

08

09

C7. innd cont de toate aspectele vieii dvs., ct de fericit v considerai, pe o scal de la 1 la 10 unde 1
este extrem de nefericit, iar 10 este extrem de fericit?
Extrem de
nefericit

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Extrem de
10 fericit

C8. Ct de mult ncredere avei n urmtoarele instituii: foarte mult ncredere, mult ncredere, puin
ncredere sau foarte puin ncredere n ele?
Foarte mult
Mult
Puin
Foarte puin
NS/
ncredere
ncredere
ncredere ncredere
NR
1. Parlamentul Romniei
1
2
3
4
8
2. Judectorii sau tribunale
1
2
3
4
8
3. Partidele politice din Romnia
1
2
3
4
8
4. Guvernul Romniei
1
2
3
4
8
5. Parlamentul European
1
2
3
4
8
6. ONU/ Naiunile Unite
1
2
3
4
8
7. NATO
1
2
3
4
8
8. SRI
1
2
3
4
8
9. Presedintele Romaniei
1
2
3
4
8
10. Uniunea Europeana
1
2
3
4
8
11. SIE
1
2
3
4
8
12. Prefectura
1
2
3
4
8
13. Consiliul Judetean
1
2
3
4
8
14. Consiliul local
1
2
3
4
8
15. Primarie
1
2
3
4
8
16. Biserica
1
2
3
4
8
17. Armata
1
2
3
4
8
18. Poliie
1
2
3
4
8
C9. Cat de importante sunt organizaiile voluntare (asociaii, fundaii, ONG) n viaa dvs.?
1. Foarte importante
2. Importante
3. Puin importante
4. Deloc importante
5. Nu stie ce sunt ONG SALT LA C10BIS
9. NS/NR
C10. Ca sa fii un bun cetatean, cat de important este sa fii activ in organizatii voluntare (asociaii, fundaii,
ONG)?
1. Foarte important
2. Important
3. Puin important
4. Deloc important
9. NS/NR

C10 BIS. n ultimele 12 luni, ai:...


1. ncercat s contactai un om politic, un membru al guvernului, un parlamentar (un demnitar ales sau numit?)
2. ncercat s contactai un angajat al unei instituii publice locale, judeene sau centrale?
3. Activat ntr-un partid sau grupare politic?
4. Activat n alt organizaie voluntar (asociaie, fundaie, ONG)?
5. Purtat sau expus un ecuson/ sticker al vreunei campanii? (DE ORICE TIP)
6. Semnat o petiie?
7. Luat parte la o demonstraie public?
8. Cumprat n mod deliberat anumite produse din considerente politice, etice sau ecologice?
9. Solicitat respectarea legii ntr-un anumit context?

13

DA
1
1
1
1
1
1
1
1
1

NU
2
2
2
2
2
2
2
2
2

NS/NR
8
8
8
8
8
8
8
8
8

C11. Vi s-a ntmplat


vreodat:

C12. Atunci cnd s-a


ntmplat (ultima dat),
ai decis s acionai n
vreun fel, sau s nu v
implicai*?

C13. Ce ai fcut?
UTILIZEAZ LISTA
DE CODURI DE MAI
JOS!

C14. De ce ai decis s nu
v implicai?
UTILIZEAZ LISTA DE
CODURI DE MAI JOS!

*: a asista, a fi spectator

1. S asistai la
un accident grav
de circulaie?

1. DA

1. SA ACIONEZ

COD

__ __

2.S NU M IMPLIC

COD: __ __

2. NU
8.NR

2. S asistai la
un furt pe
strad?

1. DA

1. SA ACIONEZ

COD

__ __

2.S NU M IMPLIC

COD: __ __

2. NU
8.NR

3. S vedei cum
se d mit unui
funcionar
public, medic,
poliist etc?
4. S vedei/
auzii, violen
conjugal/ceart
ntre soi?

1. DA

1. SA ACIONEZ

COD

__ __

2.S NU M IMPLIC

COD: __ __

2. NU
8.NR
1. DA

1. SA ACIONEZ

COD

__ __

2.S NU M IMPLIC

COD: __ __

2. NU
8.NR

5. S vedei la
vecini
nenelegeri de
familie?

1. DA

1. SA ACIONEZ

COD

__ __

2.S NU M IMPLIC

COD: __ __

2. NU
8.NR

6. S nu putei
dormi datorit
glgiei
vecinilor sau de
pe strad?

1. DA

1. SA ACIONEZ

COD

__ __

2.S NU M IMPLIC

COD: __ __

2. NU
8.NR

LISTA CODURI C13:


01 AM ANUNAT
AUTORITILE
02 AM INTERVENIT
IN MOD DIRECT N
AJUTORUL VICTIMEI
03- AM INTERVENIT
DIRECT CERND
RESPECTAREA LEGII
04. ALTELE:_______
9. NR

LISTA CODURI C14:


01 INTERVENISE
ALTCINEVA DEJA
02 ERA PERICULOS/ MI-A
FOST TEAMA
03 NU CRED CA ERA
DATORIA MEA
04 NU AM STIUT CE SA FAC/
UNDE SA MA ADRESEZ
05 M-AM GANDIT CA
ORICUM VA INTERVENI
ALTCINEVA
06 ALTELE:___________
9. NR

14

C15. Pentru fiecare dintre tipurile de organizaii pe care le


voi citi, v rog s mi spunei care dintre elementele scrise
pe acest card vi se aplic n prezent sau n ultimele 12 luni.

0.
NICI
UNA

1.
MEMB
RU

2. A
PARTI
CIPAT

3. A
DONAT
BANI

4. ACT.
VOLUN
TAR

5.
ARE
PRIET
ENI

6.
NS/
NR

1. Club sportiv sau de activiti n aer liber


2. Organizaie cultural
3. Sindicat
4. Asociaie profesional, de afaceri, sau agricol
5. Organizaie a consumatorilor sau automobilitilor
6. Organizaie pentru drepturile omului, minoriti, imigrani
sau n scopuri caritabile
7. Organizaie care militeaz pentru pace, protecia mediului
sau protecia animalelor
8. Organizaie religioas sau bisericeasc
9. Partid politic
10. Organizaie tiinific
11. Organizaie educativ sau a prinilor
12. Club social, club pentru tineret, pensionari/ persoane n
vrst, femei?
13.Alt tip de organizaii bazate pe voluntariat (asociaii,
fundaii, ONG)___________________________________

0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5

8
8
8
8
8
8

0
0
0
0
0

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

8
8
8
8
8

C16. Acum, v voi citi mai multe caracteristici posibile ale unui bun cetean. O s v rog s mi spunei
pentru fiecare ct de important l considerai, pe o scal de la 1 la 10 unde 1 este extrem de puin
important, iar 10 este extrem de important. Aadar, ct de important este, pentru a fi un bun cetean,
s...
Extrem de
Extrem de
important
puin
important
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. ajui oamenii care triesc mai ru
dect tine?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2. votezi la alegeri?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3. s respeci ntotdeauna legea?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4. s i formezi ntotdeauna o
opinie personal, indiferent de
opinia celor din jur?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5. s activezi n organizaii bazate
pe voluntariat?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
6. s fii activ din punct de vedere
politic?
C17. Pentru mbuntirea vieii dvs n Romnia, pe o scal de la 1 la 10 unde 1 este extrem de puin
important iar 10 este extrem de important, ct de important credei c este rolul:
Extrem de
Extrem de
puin
important
important
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Uniunii Europene?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2. Preedintelui Romniei?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3. Guvernului?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4. Parlamentului?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5. Autoritilor locale?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
6. Autoritilor judeene?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
7. Concetenilor dvs.?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
8. Asociaiilor, fundaiilor, ONG-uri?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
9. Bisericii?

15

NS/
NR
88
88
88
88

88
88

NS/
NR
88
88
88
88
88
88
88
88
88

C18. n continuare, voi citi cteva afirmaii. Pentru fiecare dintre ele, v rog s mi spunei dac suntei de
acord cu ea sau nu, i n ce msur.

1. mi place s am permanent contact cu oameni noi


2. Marea majoritate a timpului liber l petrec acas
3. Marea majoritate a timpului liber l petrec doar cu
familia
4. A vrea s cunosc persoane noi, dar nu tiu unde a
putea s intru n relaie cu ei
5. mi cunosc vecinii foarte bine
6. Cunosc cel puin o persoan srman, pe care o ajut
n mod regulat cu bani sau produse

Acord
total
1
1
1

Acord

Dezacord

Dezacord
total

NS/
NR

2
2
2

3
3
3

4
4
4

8
8
8

1
1

2
2

3
3

4
4

8
8

C19. Pe o scal de la 1 la 10, unde 1 este extrem de puin important, iar 10 extrem de important, ct
de important considerai c este pentru dvs. relaia cu urmtoarele categorii de persoane?
Extrem de
Extrem de
NC NS/
important
NR
puin
important
1
2 3 4 5 6 7 8 9
10
77
99
1. Familia
1
2 3 4 5 6 7 8 9
10
77
99
2. Prietenii
1
2 3 4 5 6 7 8 9
10
77
99
3. Colegii de coal/ munc
1
2 3 4 5 6 7 8 9
10
77
99
4. Vecinii
1
2 3 4 5 6 7 8 9
10
77
99
5. Persoane cu care te ntlneti n
diferite cluburi, asociaii, fundaii,
ONG, biseric?
C20. V rog s mi spunei cum vi se pare timpul petrecut n familie. Vi se pare mai degrab plcut, nici
plcut nici stresant, sau mai degrab stresant?
i dac vi se pare mai degrab plcut sau stresant, n ce msur: foarte mare, mare sau mic?

Plcut

Foarte mare
msur
1

Mare
2

Mic
3

Nicinici
4

Mic
5

Mare
6

Foarte mare
msur
7

Stresant

C21. V rog s mi spunei cum vi se pare timpul petrecut la munc. Vi se pare mai degrab plcut, nici
plcut nici stresant, sau mai degrab stresant?
i dac vi se pare mai degrab plcut sau stresant, n ce msur: foarte mare, mare sau mic?

Plcut

Foarte mare
msur
1

Mare
2

Mic
3

Nicinici
4

Mic
5

Mare
6

Foarte mare
msur
7

Stresant

C22. n ultimele 30 de zile, n timpul dvs. liber, ct de des v-ai ntlnit cu rude, colegi, amici sau prieteni?
NU CITI RSPUNSURILE. RSPUNS UNIC.
5. DE CTEVA ORI PE SPTMN
1. NICIODAT
6. N FIECARE ZI
2. DE 1-3 ORI
8. NS/NR
4. O DAT PE SPTMN
C23. Spunei-mi cele mai importante dou modaliti de a v petrece timpul liber n afara casei:
NU CITI RSPUNSURILE
PRIMA OPIUNE: __

A DOUA OPIUNE: __
5. CLTORII/ EXCURSII/ TURISM
6. CUMPRTURI
7. MECI SPORTIV
8. NS/NR

1. VIZITE LA PRIETENI/ RUDE


2. SPECTACOLE/ TEATRU / FILM
3. LOCALURI/ RESTAURANTE/ BARURI
4. PRACTICARE DE ACTIVITI SPORTIVE
16

C24. Folosind scala de la 1 la 6 unde 1 este niciodat i 6 este oricnd este nevoie, n ce msur
credei c n [ - numele localitii] urmtoarele categorii de oameni se ajut ntre ei, n viaa de zi cu zi:
Niciodat
Oricnd este
NS/
nevoie
NR
1
2
3
4
5
6
8
1. Rudele ntre ele
1
2
3
4
5
6
8
2. Prietenii ntre ei
1
2
3
4
5
6
8
3. Colegii de serviciu ntre ei
1
2
3
4
5
6
8
4. Vecinii ntre ei
1
2
3
4
5
6
8
5. Necunoscuii ntre ei
C25. n ultimele 30 de zile, vi s-a ntmplat s vi se solicite sprijinul pentru rezolvarea unei probleme de
ctre:
DA
NU
NS/
NR
1
2
8
1. O rud
1
2
8
2. Un prieten
1
2
8
3. Un coleg de munc/ coal
1
2
8
3. Un vecin
1
2
8
4. O persoan necunoscut
C26. Dac ai avea o problem de sntate i ar trebui s v mprumutai cu o sum de bani echivalent cu
ctigul familiei dvs pe o lun, ai avea de unde s mprumutai aceti bani n 24 de ore?
1. DA
2. NU
8. NS/NR
C27. n ultimele 3 luni, vi s-a ntmplat s vi se solicite bani cu mprumut?
1. DA
2. NU SALT LA C31

9.NS/NR

C28. Cine v-a solicitat bani cu mprumut? NU CITI RSPUNSURILE. RSPUNS MULTIPLU.
4. UN VECIN
1. O RUD
5. ALTELE________________________________
2. UN PRIETEN
9. NS/NR
3. UN COLEG
C29. Ai mprumutat persoana respectiv cu suma solicitat? (dac au fost mai multe solicitri, se refer la
ultima dat cnd i-au fost solicitai bani mprumut)
1. DA
2. NU
3. PARIAL SUMA
9. NS/NR
C30. Ai solicitat o chitan de mn persoanei respective pentru banii mprumutai?
1. DA
2. NU
9. NS/NR
C31.Vi s-a ntmplat s dai bani cu mprumut i s nu i mai recuperai sau s i recuperai cu dificultate?
1. DA
2. NU
3. PARIAL SUMA
9. NS/NR
C32. Dac ai avea o problem personal, n ce msur credei c v-ai putea baza pentru rezolvarea ei pe:
Niciodat
Doar n
n cea
Oricnd i NC NS/
situaii
mai mare n orice
NR
foarte
parte a
situaie
grave
cazurilor
1
2
3
4
7
8
1. ...rude apropiate (prini, copii,
so/ soie)?
1
2
3
4
7
8
2. ... alte rude (veri, unchi, mtui)?
1
2
3
4
7
8
3. ... prieteni?
1
2
3
4
7
8
4. ...colegi de coal/ munc?
1
2
3
4
7
8
5. ...vecini?
1
2
3
4
7
8
6. ...persoane necunoscute?

17

C33. O s v rog s v gndii c ai vrea s demarai o afacere pe cont propriu. Mai degrab ai porni
aceast activitate singur, mpreun cu rude apropiate, mpreun cu amici/ prieteni, sau mpreun cu
parteneri de afaceri cu care nu avei relaii personale? RSPUNS UNIC
1. SINGUR
4. CU PARTENERI DE AFACERI CU CARE NU AM
RELAII PERSONALE
2.MPREUN CU RUDE APROPIATE
8. NS/NR

3. MPREUN CU AMICI/ PRIETENI

C34. Ct de uor v-ar fi ca ntre cunoscuii dvs s gsii 1-3 persoane cu care s pornii o afacere pe cont
propriu? V-ar fi:...
1. Foarte uor,
4. Foarte greu?
2. Mai degrab uor,
8. NS/NR
3. Mai degrab greu,
C35. n continuare, voi citi cteva afirmaii. V rog s mi spunei, pentru fiecare dintre ele, dac suntei de
acord cu ea sau nu i n ce msur.
Acord Acord Dezacord Dezacord NS/NR
total
total
1
2
3
4
8
1. Atunci cnd mi se cere ajutorul, ncerc s fac tot ce pot
ca s ajut persoana respectiv
1
2
3
4
2. M simt responsabil() pentru persoanele nevoiae din
vecintate
1
2
3
4
8
3. Dac ajut pe cineva, m atept ca la rndul meu s
primesc ajutor la nevoie de la persoana respectiv
1
2
3
4
8
4. n viaa mea exist oameni pe al cror ajutor tiu c m
pot baza necondiionat i n orice situaie
1
2
3
4
8
5. M deranjeaz cnd un prieten mi solicit ajutorul n
mod repetat
1
2
3
4
8
6. M deranjeaz cnd un prieten mi cere bani n mod
repetat
C36. ntr-o zi obinuit din timpul sptmnii, ct timp petrecei, n total, uitndu-v la TV?
NU CITI RSPUNSURILE. RSPUNS UNIC
1.

NU SE UIT LA TV

6.

2 ORE - 2 ORE I 30 MINUTE

2.

MAI PUIN DE 30 MINUTE

7.

2 ORE I 30 MINUTE 3 ORE

3.

30 MINUTE 1 OR

8.

MAI MULT DE 3 ORE

4.

1 OR 1 OR I 30 MINUTE

99. NS/NR

5.

1 OR I 30 MINUTE 2 ORE

C37. ntr-o zi obinuit din timpul sptmnii, ct timp petrecei, n total, ascultnd radio?
NU CITI RSPUNSURILE. RSPUNS UNIC
1.

NU ASCULT RADIO

6.

2 ORE - 2 ORE I 30 MINUTE

2.

MAI PUIN DE 30 MINUTE

7.

2 ORE I 30 MINUTE 3 ORE

3.

30 MINUTE 1 OR

8.

MAI MULT DE 3 ORE

4.

1 OR 1 OR I 30 MINUTE

99. NS/NR

5.

1 OR I 30 MINUTE 2 ORE

C38. ntr-o zi obinuit din timpul sptmnii, ct timp petrecei, n total, citind ziare?
NU CITI RSPUNSURILE. RSPUNS UNIC
1.

NU CITETE ZIARE

6.

2 ORE - 2 ORE I 30 MINUTE

2.

MAI PUIN DE 30 MINUTE

7.

2 ORE I 30 MINUTE 3 ORE

3.

30 MINUTE 1 OR

8.

MAI MULT DE 3 ORE

4.

1 OR 1 OR I 30 MINUTE

99. NS/NR

5.

1 OR I 30 MINUTE 2 ORE

C39. ntr-o zi obinuit din timpul sptmnii, ct timp petrecei, n total, navignd pe internet?
NU CITI RSPUNSURILE. RSPUNS UNIC
1.

NU NAVIGHEAZ PE INTERNET

6.

2 ORE - 2 ORE I 30 MINUTE

2.

MAI PUIN DE 30 MINUTE

7.

2 ORE I 30 MINUTE 3 ORE

3.

30 MINUTE 1 OR

8.

MAI MULT DE 3 ORE

4.

1 OR 1 OR I 30 MINUTE

9.

NS/NR

5.

1 OR I 30 MINUTE 2 ORE

18

C40. n ultimele 30 de zile, ct de des ai citit cri (romane, literatur de specialitate, poezie, nuvele etc)?
1.

NU CITESTE CRI

5.

DE 1-2 ORI PE SPTMN

2.

NU A CITIT CRI N ULTIMELE 30 DE ZILE

6.

DE 3-5 ORI PE SPTMN

3.

DE 1-2 ORI N ULTIMELE 30 DE ZILE

7.

ZILNIC SAU APROAPE ZILNIC

4.

DE 3-6 ORI N ULTIMELE 30 DE ZILE

9.

NS/NR

C41. n ultimele 30 de zile, ct de des vi s-a ntmplat s discutai probleme de ordin social, economic sau
politic cu: ...?
Zilnic sau De 1-2 ori pe De 3-6
De 1-2
Niciodat NC NS/NR
aproape
sptmn
ori
ori
zilnic
1
2
3
4
5
7
8
1. Partenerul de via
1
2
3
4
5
7
8
2. Un alt membru al familiei
1
2
3
4
5
8
3. Un prieten/ cunoscut
1
2
3
4
5
7
8
4. Un coleg de coal/ munc
1
2
3
4
5
8
5. Un vecin
1
2
3
4
5
7
8
6. O persoan cu care te
ntlneti n diferite cluburi,
asociaii, organizaii,
biseric?
1
2
3
4
5
7
8
7. O persoan necunoscut

SECIUNEA D Date factuale


Pentru a avea o imagine de ansamblu a rii v rugm s ne rspundei la cteva ntrebri privind gospodria i
persoana dvs. Acestea vor fi folosite doar pentru analize statistice.
D1. SEX: 1. Masculin 2. Feminin
D2. VRST: VEZI CHESTIONAR DE GOSPODRIE (n ani mplinii): __ __
D3. n prezent suntei:
1.
Necstorit()
2.
Cstorit() cu acte

3.
4.

Cstorit() fr acte/
concubinaj
Divorat()

5.
6.
9.

Separat()
Vduv()
NR

D4. Care este religia dvs.?


1. ORTODOX
2. ROMANO-CATOLIC
3. PROTESTANT (CALVIN, EVANGHELIC, LUTERAN, REFORMAT)
4. GRECO-CATOLIC
5. NEO-PROTESTANT (PENTICOSTAL, ADVENTIST, BAPTIST,
EVANGHELIST)

6. FR RELIGIE
7. ALTA: ____________________

88. NS
99. NR

D5. Care este naionalitatea dvs.?


1. ROMN

2. MAGHIAR 3. ROM 4. GERMAN 5. ALTA:____________________________

9. NR

D6. Care este ultima coal pe care ai absolvit-o?


1 FR COAL
2 PRIMAR (1- 4 CLASE)
3 GIMNAZIAL (5 - 8 CLASE)
4 TREAPTA I LICEU (9 - 10 CLASE)
5 PROFESIONALA / ARTE I MESERII/ UCENICI /
NVMNT COMPLEMENTAR /
6 LICEU (9 12 CLASE)

7 COAL POST-LICEAL / COAL MAITRI


8 UNIVERSITAR DE SCURT DURAT /
COLEGIU
9 UNIVERSITAR DE LUNG DURAT
10 STUDII POSTUNIVERSITARE (MASTERAT,
DOCTORAT)
99 NR

19

D7. Locuina n care stai n prezent este


1. Proprietatea dvs. / partenerului (erei) dvs.
2. Proprietatea prinilor (rudelor)
3. nchiriat de la o persoan / firm

4. nchiriat de la stat
5. Locuin social
6. Locuin de serviciu

D8. Avei n gospodrie n stare de funcionare...?


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

autoturism (inclusiv de la firm)


WC n interiorul locuinei
nclzire central/ termoficare
telefon mobil (inclusiv de la firm)
telefon fix
frigider
main de splat automat
computer
cuptor cu microunde
geamuri de termopan
aer condiionat
acces la internet

7. N
8. NR

Da

Nu

NR

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

D9. n luna trecut (octombrie) produsele obinute n gospodria dvs. sau primite (de la rude, prieteni etc.)
au asigurat din consumul gospodriei ...? NTREBAREA SE REFER LA CONSUM ALIMENTAR UMAN,
INDIFERENT CND AU FOST OBINUTE/ PRIMITE PRODUSELE
1. nu am obinut / nu am primit astfel de produse (tot ce s-a consumat a fost cumprat)
2. cam un sfert (sau mai puin) din consumul nostru
3. cam o jumtate din consumul nostru
4. aproape trei sferturi din consumul nostru
5. aproape n totalitate
9. NR
D10. n luna trecut (octombrie), suma total de bani obinut de ctre toi membrii gospodriei dvs.
incluznd salarii, pensii, chirii etc., a fost cam de ?
__ __ __ milioane lei vechi

0 NICI UN BAN

88 N/NR

D11. Dar venitul dvs. personal n luna trecut (octombrie) a fost cam de ...?
__ __ __ milioane lei vechi

0 NICI UN BAN

88 N/NR

D12. Cum apreciai veniturile actuale ale gospodriei dumneavoastr?


1. Nu ne ajung nici pentru strictul necesar
2. Ne ajung numai pentru strictul necesar
3. Ne ajung pentru un trai decent, dar nu ne permitem cumprarea unor bunuri mai scumpe
4. Reuim s cumprm i unele bunuri mai scumpe, dar cu restrngeri n alte domenii
5. Reuim s avem tot ce ne trebuie, fr s ne restrngem de la ceva
88. N/NR
D13. Care este ocupaia dvs. principal?

Principal

FOLOSETE URMTOARELE CODURI

Secundar

1. CONDUCTORI DE UNITI, DIRECTORI, MANAGERI DE VRF


2. OCUPAII INTELECTUALE, SPECIALITI CU STUDII SUPERIOARE
3. TEHNICIENI SAU MAITRI
4. FUNCIONARI N ADMINISTRAIE
5. LUCRTORI N SERVICII I COMER
6. AGRICULTORI
7. METEUGARI I MECANICI REPARATORI
8. MUNCITORI CALIFICAI
9. MUNCITORI NE-CALIFICAI N SECTOARE NE-AGRICOLE
10. ZILIERI N AGRICULTUR
11. ZILIERI N DOMENII NEAGRICOLE

D14. Cnd aveai 14 ani, tatl dvs avea un loc de munc?


1. DA, ERA ANGAJAT
2. MUNCEA PE CONT PROPRIU, ERA
PROPRIUL SU ANGAJAT
3. ERA OMER
20

12. CADRU MILITAR


13. PATRON CU ANGAJAI
14. NTREPRINZTOR PE CONT PROPRIU (FR ANGAJAI)
15. ELEV / STUDENT
16. CASNIC()
17. OMER NREGISTRAT
18. OMER NENREGISTRAT
19. PENSIONAR
20. PERSOAN N INCAPACITATE DE MUNC
21. ALTELE
90. NU ARE STATUT SECUNDAR
99. NR

4. TATL ERA MORT SAU ABSENT DE ACAS


SALT LA D16
5. PENSIONAR
6. REFUZ
9. NS/NR

D15. Care a fost profesia/ocupaia tattului dvs. cnd aveai 14 ani?


FOLOSETE URMTOARELE CODURI
1. CONDUCTORI DE UNITI, DIRECTORI, MANAGERI DE VRF
2. OCUPAII INTELECTUALE, SPECIALITI CU STUDII SUPERIOARE
3. TEHNICIENI SAU MAITRI
4. FUNCIONARI N ADMINISTRAIE
5. LUCRTORI N SERVICII I COMER
6. AGRICULTORI
7. METEUGARI I MECANICI REPARATORI
8. MUNCITORI CALIFICAI
9. MUNCITORI NE-CALIFICAI N SECTOARE NE-AGRICOLE
10. ZILIERI N AGRICULTUR
11. ZILIERI N DOMENII NEAGRICOLE

12. CADRU MILITAR


13. PATRON CU ANGAJAI
14. NTREPRINZTOR PE CONT PROPRIU (FR ANGAJAI)
15. ELEV / STUDENT
16. CASNIC()
17. OMER NREGISTRAT
18. OMER NENREGISTRAT
19. PENSIONAR
20. PERSOAN N INCAPACITATE DE MUNC
21. ALTELE
90. NU ARE STATUT SECUNDAR
99. NR

D16. Avei rude din gospodrie care lucreaz n acest moment n strintate?
1. DA
2. NU
D17. Exist cineva n gospodria dumneavoastr care este asociat() sau are n proprietate o ntreprindere
particular sau o afacere?
1. DA
2. NU
9. NS/NR
D18. tii s folosii calculatorul?
1. DA

2. NU SALT LA D20

D19. Ce not, de la 1 la 10 (0 deloc, 10 foarte bine) v-ai da n ce privete lucrul cu computerul:


NOTA: __ __
D20. n afar de limba dvs. matern, ce alte limbi cunoatei suficient de bine s luai parte la o
conversaie? (RSPUNS MULTIPLU)
1. Romna
5. Engleza
9. Italiana
2. Romani (igneasc)
6. Franceza
10. Altele: _______
3. Maghiar
7. Rus
4. Germana
8. Spaniola
URMTOARELE DATE VOR FI COMPLETATE DE OPERATOR
LOC1. Locuina este situat ntr-o...
LOC2. Locuina este:

ntr-o cas
ntr-o vil (2-4 apartamente)

LOC3. Drumul din faa casei este:

DD. Ziua

1. O zon central
a localitii

1. asfaltat

2. O zon la marginea
localitii
1
2

ntr-un bloc
bordei, cas improvizat
2. pietruit

minute

MM. Durata interviului

3. Alt zon din


localitate
3
4

3. de pmnt
CODOP.
Codul
operatorului

Declar c am realizat acest interviu n concordan cu instruciunile pentru intervievarea fa n fa cu un


respondent care a fost selectat conform instruciunilor de eantionare.

SEMNTURA OPERATORULUI

21

Editura CoolPrint, 2012