Sunteți pe pagina 1din 1

Nota de santier nr 5/24 martie2010

Obiectivul : Locuinte S+P+4 E si locuinte cu spatii comerciale la parter S+P+8 E


Sos Dobroiesti nr 25- Fundeni 44
La solicitarea beneficiarului de a analiza posibilitatea folosirii otelului beton BSt
500 s pentru armatura longitudinala in grinzile planseului peste et2 tronson A ,
proiectantul structurii de rezistenta , analizand cazul acesta punctual transmite
beneficiarului prezenta nota care trebuie luata in consideratie integral , inclusiv
obligatiile ce revin beneficiarului si constructorului , daca acestia vor folosi BSt
500sin loc de PC52 cum este prevazut in proiectul de pe santier .
Prezenta nota este fundamentata pe normativele in vigoare privind constructiile
din beton armat si pe agrementele tehnice nr 016-01/133-2008-pentru
producator STOMANA INDUSTRY SA- Bg (grup SIDENOR Gr) si agrement
tehnic nr 016-01/135-2008 - pentru PROMET STEEL JSC - Bg . Ambele AT
sunt eliberate de ICECON SA . Standardele romanesti luate in consideratie in
speta sunt P100/2006 si ST 009/2005.
Prin P100/2006 se stabileste clasa de ductilitate H a cladirilor noi proiectate in
zone cu seismicitate ridicata cum sunt amplasamentele din Bucuresti care
implica pentru armaturile din otel beton 0 deformatie plastica la forta maxima de
7,5% si un raport intre forta la rupere si forta la curgere intre 1,15 -1,30 cea ce
incadereaza otelul beton folosit in clasa de ductilitate C , conform ST 009-2005
In agrementul 16-01/135-08 pentru PROMET STEEL #2Agrement tehnic sementioneaza la pag 3 categoria de ductilitate C iar la pag 4 incadrarea in
categoria de ductilitate B , incadrare care rezulta si din rezultatele incercarilor pe
epruvete pentru 4 diametre , D= 8,14,16,22 , deci este inacceptabil conform
cerintelor , avand Re /Rpo.2 si alungirea la forta de rupere cu unele valori sub
norme . De asemenea nu este precizata limita la oboseala care trebuie sa fie
peste 160 de cicluri la 0 forta standard de incovoiere .
In agr8TB1tu1 016-Q1/133-2r03 J:Hltru STOMANA INDUSTRY sunt prezentate
valori pentru caracteristicile mecanice ( si chimice ) determinate in laboratoarele
ICECON si ale producatorului si rezultatele sunt in general bune la diametrele
D= 18-40 dar la Iimita pentru diametrele D=8 -16 Ambele agremente tehnice dau
modul de identificare dupa profil si stanta pe bare.
In concluzie , numai pentru cazul in speta , armarea longitudinala la grinzile
planseului peste et 2 tronson A se poate face cu BSt 500s , in urmatoarele
conditii:
1. se identifica producatorul dupa Cert Calitate si stanta pe bare
2. se executa incercarile standard pentru incadrare in ST 009-2005 pentru
fiecare diametru folosit
3. daca rezultatele incercarilor si concluziile laboratorului
incadreaza
armaturile in clasa de ductilitate C , atat ca raport al rezitentelor cat si ca
alungirea la forta maxima , se pot folosi barele de diametrele testate, fara
alt acord prealabil al proiectantului
4. buletinul si concluziile incercarilor fac parte integranta din cartea
constructiei si inlocuirea calitatii otelului beton la armarea respectiva se
consemneaza in P\lkA."al-lusr:a i respective .
Intocmit,
.'
'f~~,;.\E C. tv.>"'"
Beneficiar ,
ing.rihai
. f\JGHEloE.>~j
_~_
.rC'ro.~<.~
ing Ion SOCEA
,ill

'0;>

'r~'

if

'....

'/;".
';
},

/0

VIA, ~,,-"

'Y \'

t'1"\:

!, r~
..'":
JI';'J"')
,

"".i~
...

(~
."

'J

"'(--'

I(!:- '" P '1 "'7

. ,.','
'~~" ;(

.:..':,i;~:'V

v.::..t

iiI"
).:.
!,
f'- ."o./,:

,,!\ 1
''--"

'" :'C,
Ii;)
..~_'1.',.
~>

N ~

---

Oi~
~ ~~or_
...

c:', .. 1

~~

O~~h

,~

r '....