Sunteți pe pagina 1din 8

Dreptul securitatii sociale

12.12.2014

Pensia de urmas
-

Beneficiaza copiii si sotul supravietuitor daca cel decedat era pensionat sau indeplinea
conditiile pentru obtinerea unei pensii (pentru limita de varsta / de invaliditate gradul I)
Copiii beneficiaza de pensie de urmas
pana la 16 ani, daca isi continua studiile
pe toata durata studiilor, dar pana la maxim 26 de ani
pe durata invaliditatii daca aceasta a intervenit in primele 2 situatii
sotul supravietuitor beneficiaza timp de 6 luni de pensia de urmas daca nu are venituri
proprii
de la implinirea varstei standard de pensionare
daca implineste varsta standard, e invalid de gradul I sau II, iar durata
casatoriei a fost de cel putin 1 an
daca a fost casatorit 15 ani cu cel decedat
daca durata casatoriei a fost mai mica de 15 ani, dar de minim 10 (dar se
va scadea 0,5% pentru fiecare luna, respective 6% pe an pentru diferenta
pana la 15 ani)
indiferent de varsta si de durata casatoriei, daca sotul a decedat din
cauza unui accident de munca sau boli profesionale si sotul supravietuitor
nu are venituri
care are in ingrijire unul sau mai multi copii pana la 7 ani si nu are venituri
proprii (pana cand implineste ultimul dintre copii 7 ani)
se determina ca un procent din pensia pentru limita de varsta sau pensia pentru
invaliditate de gradul I
procentul e determinat in functie de numarul de urmasi, fiind de 50% pentru 1 urmas,
75% pentru 2 si 100% pentru 3 sau mai multi
in cazul sotului supravietuitor, daca are dreptul la pensie proprie, dar indeplineste
conditiile si pentru pensie de urmas, poate sa aleaga cea mai avantajoasa dintre cele 2
pensii

Pensia de invaliditate
-

se acorda in cazul pierderii totale sau cel putin jumatate din capacitatea de munca
determinata de accidente de munca si boli profesionale, de boli grave, de boli obisnuite
sau de accidente de munca
Invaliditatea de gradul I pierderea totala a capacitatii de munca a capacitatii de munca
si a capacitatii de ingrijire
Invaliditatea de gradul II pierderea totala a capacitatii de munca

Dreptul securitatii sociale


12.12.2014

Invaliditatea de gradul III reducerea capacitatii de munca cu cel putin jumatate si este
singurul grad de invaliditate compatibil cu obtinerea de venituri profesionale pentru
maxim de jumatate din timpul de lucru, in functie de reducerea capacitatii de munca
Gradul se stabileste de medicul expert al securitatii sociale prin decizie medicala asupra
capacitatii de munca
Aceasta poate poate fi contestata in termen de 30 de zile de la comunicare, la comisiile
medicale de contestatii, iar decizia comisiei medicale de contestatii poate fi contestata
tot in termen de 30 de zile de la comunicare la instanta judecatoreasca
Decizia CCR 60/2012 - faptul ca intervine invaliditate e suficient pentru a se acorda
pensia
Pensionarii cu gradul I de invaliditate au dreptul pe langa pensie si la indemnizatie de
insotitor, in valoare de 80% din valoare unui punct de pensie (790,7 RON) 633 ROM
Pensionarii pentru invaliditate sunt supusi evaluarii periodice sub forma revizuirii
medicale se realizeaza la intervale fixe, intre 1-3 ani
Pensionarii pot fi convocati pentru evaluare medicala de catre Institutul National de
Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca
Prin exceptie, nu sunt supusi evaluarii medicale pensionarii care
au implinit varsta standard prevazuta de lege
prezinta invaliditati care le afecteaza ireversibil capacitatea de munca
mai au maxim 5 ani pana la pensionare si au stagiul complet de cotizare
calculul pensiilor se iau in calcul toate veniturile, inca din primele luni de activitate
se imparte venitul lunar (din fiecare luna) brut al pensionarului la salariul mediu brut pe
luna respectiva (se comunica de Institutul National de Statistica si apare intr-una dintre
anexele la lege) - punctajul lunar
punctajul anual se aduna punctajul aferent celor 12 luni ale anului care se imparte la
12 (daca s-a lucrat tot anul)
la final se calculeaza punctajul mediu anual se aduna suma punctajelor anuale si se
imparte la numarul de ani reprezentand stagiul complet de cotizare
punctajul mediu anual se inmulteste cu valoarea punctului de pensie
pentru perioadele asimilate se ia in calcul cuantumul pensiei de invaliditate sau
cuantumul indemnizatiei de somaj sau 25% din salariul mediu brut in perioadele in care
persoana in cauza a urmat cursurile de zi ale invatamantului organizat conform legii
salariul mediu brut se stabileste anual/lunar si pe baza lui se calculeaza diferite prestatii
sociale
Decizia de pensie se poate contesta la comisia centrala de contestatii in termen de 30
de zile de la comunicare procedura administrativa prealabila, obligatorie si fara
caracter jurisdictional

Dreptul securitatii sociale


12.12.2014

Comisia de contestatii e organziata pe langa casa nationala de pensii publice de la


Bucuresti
Decizia comisiei se contesta in 30 de zile in instanta, care in cazul deciziilor de pensie e
tribunalul de la domiciliul reclamantului
Pensia se plateste lunar, dar poate fi suspendata in anumite conditii (de ex.: cand
pensionarul pentru invaliditate nu se prezinta la revizuirea medicala sau nu urmeaza
programele recuperatorii stabilite de medic)
Plata pensiei inceteaza intr-o serie de situatii prevazute de lege (de ex.: la decesul
pensionarului, cand au expirat 12 luni de cand pensionarul pentru invaliditate nu s-a
prezentat in mod cuplabil la revizuirea medicala)
Cumulul pensiei cu salarul
In masura in care pensionarul pentru limita de varsta lucreaza dupa emiterea deciziei de
pensionare legea ii da dreptul sa cumuleze pensia cu venitul profesional, iar punctajul
realizat se majoreaza cu 0,5%
Pensionarii pentru limita de varsta
Nevazatorii
Pensionarii de invaliditate de gradul III
Copiii beneficiari ai pensiei de urmas
Sotul supravietuitor beneficiar al pensiei de urmas, cu condita de a nu depasi 35% din
salariul mediu brut utilizat pentru acordarea de prestatii sociale (2298 RON)
Pana de curand nu se puteau cumula cu venitul din sectorul bugetar in cazul in care
pensia neta era mai mare decat salariul mediu brut pentru calcularea prestatiilor sociale
abrogata inainte de campania electorala prezidentiala din 2014

Pilonul II de pensii
-

Legea 411/2004 si priveste pensiile administrate privat


Construit pe principiul capitalizarii toate contributiile platite de asigurat se aduna intrun fond care este investit
Sistemul este obligatoriu pentru cei asigurati in sistemul public de pensii in varsta de
pana la 35 de ani
Sistemul este facultativ pentru cei asigurati in sistemul public de pensii care au intre 3545 de ani
nu se plateste contributie separata din contributia pentru fondul de pensii, 5% se
vireaza automat catre fondul administrat privat

Dreptul securitatii sociale


12.12.2014

Pilonul III de pensii


-

sistemul de pensii facultative care practic este administrat de companii private pe baza
de conturi individuale
persoana nu poate sa contribuie lunar cu mai mult de 15% din venitul brut
liber profesionisti contributiile sunt deductibile din impozitul pe venit pana la 400 EUR
anual
pentru a beneficia e suficient ca persoana sa aiba 60 de ani si sa fi platit minim 90 de
contributii lunar

Jurisprudenta Curtilor Europene


-

materia securitatii sociale tine de marja de apreciere a statelor membre

Varsta de pensionare
-

diferentele varstei de pensionare intre femei si barbati


CEDO
In marea majoritate a SM exista deja acte normative care tind la unificarea varstei de
pensionare, dar este un proces de durata
Diferenta de tratament e justificata de compensarea inegalitatilor care afecteaza in
special femeile
Cauza Stec c. UK - tine de marja de apreciere a SM
Cauza Runkee & White c. UK nu au putut beneficia de pensie de urmasi pentru ca
legislatia din UK o rezerva vaduvelor (reclamantii erau barbati) discriminare pe criteriul
sexului
Cauza Andrle c. Cehiei un tata care si-a crescut singur 2 copii, iar reglementarea
nationala prevedea reducerea varstei de pensionare doar pentru mamele care au
crescut copii nu e discriminare pe criteriul sexului
Cauza Waldorf c. Bulgariei - modul de calcul al cuantumului pensiei tine de marja de
apreciere a SM
Cauza Carson c. UK indexarea pe criteriul domiciliului (in si in afara UK) tine de marja
de apreciere a SM
Cauza Maggio c. Italiei reclamantul a lucrat in Italia si in Elvetia, iar cand i s-a calculat
pensia, pentru veniturile din Elvetia i s-a aplicat o cota de reducere pentru ca nivelul
contributiilor era de 4 ori mai mic ca in Italia chestiune ce tine de marja de apreciere a
SM

Dreptul securitatii sociale


12.12.2014

Cei care contribuie la un fond de pensii nu au dreptul la un cuantum determinat al


pensiei, dar prin faptul ca au contribuit la fondul de pensii, dobandesc un drept de
proprietate asupra fondului de pensii, care este protejat de art. 1 Prot. 1

CJUE
Cauza Marshall (1986) Directivele privind asigurarea egalitatii dintre femei si barbati
varsta de pensionare e lasata la aprecierea SM, concediera unei femei pt simplul motiv
ca a atins varsta de pensionare reperzinta o discriminare intemeiata pe criteriul sexului
Cauza Rosenbladt (2009) incetarea contractului individual de munca pe motivul
implinirii varstei pentru pensionare nu este neaparat discriminatorie
Cauza Comisia c. Greciei (2009) reglementarea diferita a varstei standard de
pensionare si a stagiului minim de cotizare in functie de sexul persoanei este
incompatibila cu dreptul comunitar
Cauza Richards (2007) i s-a refuzat varsta de pe motiv ca in acte era barbat desi si-a
facut operatie de schimbare de sex discriminare fata de transsexuali, trebuie sa li se
permita varsta de pensionare corespunzatoare sexului in fapt, nu din acte
Cauza Maruko (2008) refuzul de a acorda o pensie de urmas partenerului de acelasi
sex reprezinta o discriminare pe criteriul situatiei familiale
Cauza ... diferenta in ceea ce priveste reducerea varstei de pensionare doar pentru
femei si nu pentru barbati cand au avut copii este discriminare pe criteriul sexului
Cauza Leone&Leone (2014) Cauza Moreno a lucrat 2 ore pe saptamana ca menajera, cand a implinit varsta de
pensionare i s-a respins cererea pentru ca nu a indeplinit stagiul minim de cotizare,
tinand cont de orele efectiv lucrate acest mod de calcul e gresit, trebuie sa se tina cont
de anii in care s-a prestat munca, nu de cat a lucrat efectiv in acesti ani
Cauza Salgado Gomez (2012) un barbat care a lucrat si in Spania si in Portugalia, la
pensionare statul spaniol a tinut cont si de perioada lucrata in Portugalia, dar nu a tinut
cont de veniturile obtinute se incalca principiul liberei circulatiei al lucratorilor, toate
perioadele in care s-au prestat munca trebuie luate in calcul la pensie din toate punctele
de vedere
Cauza Comisia c. Ungariei (2012) scadera varstei de pensionare a juristilor (judecatori
si notari) de la 67 la 62 de ani, masura urmand sa fie aplicata in 2 transe, iar pentru
restul sistemului de pensii varsta de pensionare a crescut la 65 de ani stabilirea varstei
de pensionare e o prerogativa a SM, dar avand in vedere ca a fost scazuta atata de
brutal, reprezinta o incalcare a dreptului comunitar
se incalca dreptul unional (libertatea de circulatiei a persoanelor) cand aplicarea unei
pensii este conditionala de rezidenta pe teritoriul unui SM si in Ro exista aceasta
conditie

Dreptul securitatii sociale


12.12.2014

Cauza Nedkovska c. Germaniei i se refuza acordarea pensiei de invaliditate pentru ca


nu mai locuia in DE incalca dreptul unional
Cauza Habelt c. Germaniei pensia pentru limita de varsta nu a mai fost platita pentru
ca reclamantii nu locuiau in DE incalca dreptul unional
Cauza Andersen c. Germaniei - privarea unei salariat de salariul compensatoriu in caz de
concediere pe motiv ca a implinit varsta de pensionare constituie discriminare pe
criteriul varstei
Cauza Odar c. Germaniei (2012) discriminare pe criteriul handicapului pentru ca cu
ocazia unei concedieri colective i-a fost diminuat cuantumul prestatiei compensatorii
pentru simplul motiv ca fiind o persoana cu handicap, putea sa se pensioneze anticipat

Sistemul de asistenta sociala


-

Este intemeiat pe nevoia persoanei, se iau in calcul veniturile persoanei, dar nu e


conditionala de plata unei contributii
Legea 292/2011 asistentei sociale
Principiul solidaritatii sociale nu se cere niciun fel de contributie
Se calculeaza in baza indicatorului social de referinta - ISR (se stabileste periodic ca
valoare in baza Legii somajului)
Exista un formular unic de acordare a beneficiilor
Exista un nivel maxim al beneficiilor care pot fi acordate
Beneficiarii trebuie sa aiba domiciliul sau resedinta in Ro (in cazul persoanele fara
adapost declaratie ca nu au mai cerut de la alte Primarii)
Sistemul de beneficii de asistenta sociala
Pot fi acordare universal (alocatia de stat pentru copii) sau selectiv (venitul minim
garantat)
Unele tin cont de situatia materiala a familiei (venitul minim garantat), altele se acorda
indiferent de situatia familiei (alocatia de stat pentru copii)
Unele se acorda individului (alocatia de stat pentru copii titular este copilul), altele se
acorda familiei
Pot fi acordate in bani sau pot fi acordate in natura
Sistemul de servicii sociale
Persoanele care nu au capacitatea de a se ingriji personal sau nu mai sunt in stare sa
desfasoare activitatile zilnice
Alocatia de stat pentru copii
Legea 61/1993
Beneficiar este copilul

Dreptul securitatii sociale


12.12.2014

Se calculeaza pe baza ISR pana la 2 ani e 200 de lei/luna , intre 2-18 ani e 42 de
lei/luna (dublu pentru copiii cu handicap)
Alocatia pentru sustinerea familiei
Distinct fata de alocatia pentru copiii si tinand cont de situatia financiara a familiei
Beneficiarul este familia
Se acorda in functie de venituri si de numarul de copiii
Exista obligatia ca copiii care au varsta de scolarizare sa urmeze cursurile invatamantului
obligatoriu, iar in cazul in care lipsesc nemotivat, se scade din cuantumul acelei
obligatii/inceteaza cu totul (daca unul dintre copii are mai mult de 21 absente
nemotivate)
Venitul minim garantat (ajutorul social)
se tine cont de numarul membrilor de familie
legea stabileste un prag minim al veniturilor de care ar trebui sa se bucure orice
persoana/familie
se calculeaza pe baza ISR
cuantumul se determina in functie de nr de membri al familiei, scazand din venitul net
lunar al familiei, venitul minim garantat (ajutorul social)
in contul acestui ajutor social, persoanele apte de munca au obligatia sa presteze munca
la solicitarea primarului
numarul de ore de lucru lunare se stabileste impartind ajutorul social lunar al familiei la
salariul minim orar
Asistenta sociala acordata persoanelor cu handicap
Legea 448/2006 integrarea persoanelor cu handicap in viata sociala
Deficientele le impiedica total sau le limiteaza accesul cu sanse egale la viata societatii
Autoritatea Nationala pentru persoanele cu Handicap
Drepturi recunoscute:
Accesul liber la orice forma de educatie pentru persoane cu handicap grav
exista forme de invatamant speciale
Dreptul la locuinta ar avea dreptul sa inchirieze cu prioritate locuintele puse la
dispozitie de autoritatile publice locare
Gratuitate la transportul urban o singura legitimatie valabila peste tot in Ro
Dreptul la facilitati fiscale nu platesc impozit pe cladire si pe teren
Dreptul la asistent personal sau la indemnizatie de insotitor (in functie de
gravitatea handicapului)
Dreptul la incadrare in munca Directiva 78/2000 obliga inclusiv angajatorii sa
amenajeze locul de munca astfel incat sa pota aiba acces si persoanele cu
handicap in masura in care aceasta amenajare nu atrage costuri excesive - toate
aceste cheltuieli de amenajare se restituie angajatorului

Dreptul securitatii sociale


12.12.2014

Beneficiaza de un preaviz de cel putin 30 zile lucratoare in cazul in care sunt


concediati din motive neimputabile acestora
Beneficiaza de o perioada de proba de minim 45 zile lucratoare
Obligatiile angajatorului:
Daca au peste 50 de salariati, cel putin 4% trebuie sa fie persoane cu handicap
daca nu indeplinesc trebuie sa plateasca lunar o suma reprezentant 50% din
salariul minim brut pe tara, inmultit cu nr de locuri de munca pe care ar trebui sa
le ocupe persoanele cu handicap