Sunteți pe pagina 1din 9

5.12.

2014
CURS 6 Dreptul Securitatii Sociale.
Examen in 9 ianuarie 2015.

Principalele prestatii conferite prin Legea Asigurarii pentru somaj sunt urmatoarele:
Indemnizatia de somaj.
- Pot beneficia somerii si persoanele asimilate.
-Somerii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii cumulative:
o Un stagiu de cotizare de minim 12 luni din ultimele 24 de luni ( cele 24 de luni
premergatoare cererii.
Pentru calculul stagiului de cotizare nu se tine cont de perioadele care au mai fost utilizate pentru
stabilirea si acordarea altei indemnizatii de somaj
o Persoana nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate venituri mai mici
decat un indicator social de referinta, adica decat 500 de lei
o Nu indeplinesc conditiile pentru pensiile pentru limita de varsta sau nu au solicittat
pensionarea anticipate, respective nu beneficiaza de pensie de invaliditate
o Sunt inregistrati la Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca in a carei raza teritoriala isi
au domiciliu.
-Persoanele asimilate trebuie sa indeplineasca cumulative aceleasi conditii cu exceptia
stagiului de cotizare.
-Durata si cuantumul indemnizatiei de somaj se determina in functie de stagiul de cotizare
pentru calculul caruia se tine cont de toata perioada lucarata indiferent daca a mai fost folosita
sau nu pentru stabilirea si plata altei indemnizatii de somaj.
Pentru stagiu de cotizare de minim 1 an se acorda indemnizatie de 75% ISR timp de 6
luni.
Pentru stagiu de cotizare de minim 3 ani se acorda indemnizatie de 75% ISR + 3% din
media salariului brut pe ultimele 12 luni , timp de 6 luni.
Pentru stagiu de cotizare de 5 ani se acorda indemnizatie de 75% ISR+ 5 % din media
salariului brut pe ultimele 12 luni, timp de 9 luni.
Pentru stagiu de cotizare de minim 10 ani se corda indemnizatie de 75% ISR + 7% din
media salariului brut pe utimele 12 luni, timp de 12 luni.

Pentru stagiu de cotizare de 20 de ani se acorda indemnizatie de 75 % ISR + 10% din


media salariului brut pe ultimele 12 luni, timp de 12 luni.

-In ceea ce privesc persoanele asimilate somerilor au dreptul la o indemnizatie de somaj o


singura data pentru fiecare forma de invatamant absolvita, durata indemnizatie este de 6 luni si
cunatumul este de 50% ISR , adica 250 de lei.
-Indemnizataia de somaj si dreptul la aceasta devin exigibile la data incetarii raporturilor de
munca in sens larg, insa pentru motive neimputabile somerilor.
-Cererea trebuie depusa in termen de 10 zile de la incetarea raporturilor de munca, caz in care
indemnizatia se plateste retroactive de la aceasta data, dar nu mai tarziu de 12 luni de la data
incetarii raporturilor de munca caz in care indemnizatia se acorda de la data depunerii cererii.
-Nu au dreptul la indemnizatie de somaj, persoanele care la data solicitarii refuza un loc de
munca potrivit cu pregatirea si cu nivelul studiilor sau refuza servicii de ocupare a fortei de
munca sau de formare profesionala oferite de agentia pentru ocupare fortei de munca.
-Nu au dreptul la indemnizatie de somaj, persoanele assimilate care la data solictarii urmeaza
cursurile unei fome de invatamant .
-Nu au dreptul la indemnizatia de somaj, absolventii facultatilor de medicina care la data
solicitarii au promovat examenul de rezidentiat.

Obligatiile beneficiarului indemnizatie de somaj :

Sa se prezinte lunar sau ori de cate ori sunt solictati pentru a beneficiaq de sprijin in
vederea ocuparii fortei de munca
Sa comunice in termen de 3 zile orice schimbare a conditiilor care au condus la acordarea
indemnizatie de somaj ( sa anunte daca au gasit un loc de munca).Aceeasi obligatie
revine si angajatorilor care angajeaza someri si Casie Teritoriale de Pensii in masura
in care beneficairul incepe sa primeasca pensii.
Sa anunte AOFM in termen de 24 de ore de la aparitia starii de incapacitate temporare de
munca.
Sa beneficieze de serviicle pentru Ocuparea Fortei de Munca si la cursurile de formare
profesionala.
Sa-si caute activ un loc de munca.

Incetarea platii indemnizatie de somaj :

La data cand beneficariul se angajeaza pe o perioada mai mare de 12 luni.Daca


somerul se angajeaza pentru mai putin de 12 luni plata indemnizatiei se suspenda.
Beneficarul sau somerul obtine o autorizatei de functionare emisa conform legii.
La data refuzului nejustificat de a se incadra intr-un loc de munca conform
pregatirilor si studiilor sale.In masura in care somerul nu se prezinta lunar la
Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca pentru a primi sprijin in vederea
incadrarii in munca plata indemnizatiei se suspenda.
La data refuzului nejustificat de a participa la serviciile pentru simularea ocuparii
sau de formare profesioanala ori de la data intreruperii acestora in mod imputabil.
La data indeplinrii conditiilor de pensionare pentru limita de varsta,la data
solicitarii pensiei anticipate sau la data cand pensia de invaliditatea devine
nereversibila.
La data inceperii executarii unei pedepse privative de libertate mai mare de 12
luni.Daca e condamnat la o perioada mai mica de 12 luni se suspenda.
La data plecarii in strainatate a beneficarului pentru o perioada mai mare de 3
luni, daca deplasarea e mai mica de 3 luni indemnizatia de somaj se suspenda.
La data admiterii intr-o forma de invatamant in cazul personelor asimilate
somerilor.
La data decesului beneficiarului.

Se mai suspenda plata indemnizatiei si in cazul in care beneficiarul primeste indemnizatie pentru
incapacitate temporara de munca, indemnizatie de maternitate, indemnizatie penrtu cresterea
copilului.De asemnea se suspenda si pe perioada acordarii platilor compesatorii.
Ajutorul acordat angajatorului pentru realizarea programelor de formare
profesionala.

-Angajatorul poate beneficia de restituire a 50% din cheltuielile de formare profesioanal pentru
cel mult 20 % din salariatii sai.
-Acest beenficiu se poate acorda o singura data pe an pemntru un program de formare
profesionala.
-Angajatorul are ob;ligatia sa mentina raporturile de munca cel putin 1 an de zile cu persoanele
care au participat la programele de formare profesioanla.
Servicii de pre-concediere.

-Se acorda de AOFM in cazul in care angajatorul recurge la concedieri colective.


3

-Angajatorul are obligatia sa notifice AOFM cu 30 de zile inainte de concedierile collective.


- Serviiile constau in informarea salariatilor privind protectia somerilor, plasarea pe locurile de
munca vacante sau reorientarea profesioanal , inclusiv prin cursurile de formare profesioanal pe
o durata scurta.
Masuri pentru stimularea ocuparii fortei de munca .

-Se urmareste in special, incadrarea in munca a persoanelor cu risc de marginalizare sociala


-Constau in medierea muncii si formarea profesionala a persoanelor in cautarea unui loc de
munca.

Completarea veniturilor angajatorului

-Angajatorii care angajeaza pe o perioada nedeterminata absolventi ai unor institutii de


invatamant nu trebuie sa plateasca contrbutia pentru somaj timp de 12 luni pentru salariatul
respective si primesc lunar, pe aceeasi perioada , o suma calculate in functie de ISR si de nivelul
studiilor absolventului, studii universitare- 1.5 ISR
-Angajatorul are obligatia sa mentina raporturile de munca timp de 18 luni cu salariatii in cauza.
-Angajatorii care angajeaza someri in varsta de peste 45 de anis au someri parinti unici
sustinatori de familii monoparentale , sunt scutiti de plata contributiei timp de 12 luni si
benefiaza de o suma lunare de 1 ISR. De aceleasi facilitate beneficiaza si persoanel care
anagajeaza personae cu handicap.
In toate cazurile conditia e ca angajarea sa se faca pe o perioada nedeterminata sis a mentina
raporturile cu salariatii pentru 18 luni.
Completarea veniturilor angajatilor.

-Beneficarii indemnizatie de somaj care se angajeaza in munca cu timp normal de munca


benefiaza de o suma lunara reprezentand 30 % din indemnizatia de somaj pe toata durata in care
ar fi avut dreptul la acaeasta indemnizatie.
-De acelasi drept se bucara absolventii , doar ca primesc in mode integral indemnizatia, 100%.
Stimularea mobilitatii fortei de munca.
4

-Beneficiarii de somaj care se incadreaza in munca in alta localitate si isi schimba domiciliul
benefiaza de o prima de instalare de 7 x ISR .
-In masura in care beneficarul indemnizatie de somaj nu isi schimba domiciliul, dar se angajeaza
intr-o localitate aflata la 50 de km de locul in care are domiciliul stabil, benefiaza de o prima de
incadrare de 2 x ISR.

SISTEMUL DE ASIGURARE PENTRU PENSII.


Avem 3 piloni de pensie :

-pilonul I sistemul public de pensii, obliagoriu, garantata prin Legea 263/2010.


-pilonul II sistemul de pensii administrate privat, reglemetentata prin Legea 411/2004.
-pilonul III sistemul pensiilor facultative.
Sistemul public de pensii. (OBLIGATORIU)

Pricipiul unicitatii asiguratii pot beneficia de o singura pensie din sistemul publig de
pensii .Acest sistem este bazat pe aceleasi norme de drept pentru toti paricipantii .
Principiul egalitatii sistemul public de pesnii vizeaza asigurarea unui tratament
nediscriminatoriu tuturor beneficiarilor
Principiul solidaritatii socilale- participantii la sistemul public de pesnii isi asuma
reciproc obligatii si beneficaza de resturi pentru prevenirea, limitarea, inlaturarea
riscurilor asigurate .
Principiul obligativiatii- p.f. si p.j. au obligatia de a participa la sistemul public de
pensii.
Principiul contributivitatii- conform caruia prestatiile se acorda in functie de
constributiile platite, iar fondul de pensii este constituit din contributiile obligatorii ale
asiguratilor.
Principiul repartitiei fondurile realizate prin retinerea contributiilor se redistribuie
pentru achiatarea pensiilor aflate in plata.
Principiul imprescriptibilitatii dreptul la pensie nu se prescrie.
CEDO-Pentru pensiile intemeiate pe system constributiv persoana in cauza obtine un
drept de proprietate in cuantum nedetreminat asupra fondului de pensii , drept de
proprietate garantat conform Protocolului 1 CEDO. ( Andreieva c.Letoniei) .
Principiul incesibilitatii- dreptul la pensie nu poate fi cedat.

Persoanele asigurate sunt persoane fizice cu domiciliu in Romania, indiferent daca sunt cetateni
romani, apatrizi sau straini.
Persoane asigurate obligatoriu- persoane care realizeaza venituri profesionale indiferent ca
aceste provin din contracte individuale de munca sau din contracte civile, inclusiv functionarii
publici, militarii, politistii, membrii cooperatori, persoanele alese sau numite in functii precum si
persoanele care beneficaza de indemnizatii de somaj sau de palti compensatorii.Persoanele care
exericta activitati independetente care au cel putin 18 ani si care realizeaza in mod exclusiv un
venit brut anual de cel putin 4 salarii medii pe an, sunt asigurate tot obligatoriu.
Exceptii : meserii liberale care au case proprii de asigurare ( avocatii definitivi, cei stagiari
jumatate,notarii ) .
Se pot asigura facultativ persoane care nu realizeaza venituri profesionale, care doresc sa-si
completeze venitul asigurat sau persoane care nu fac parte din sistemul public ( avocatii,
persoanalul medical si personalul asimilat).Aceste personae incheie un contarct de asigurare
sociala prin care declara venituri pentru care doresc sa plateasca acea contributie si care nu poate
fi mai mic de 0,35 x salariul mediu brut si nici mai mare de 5 x salariul mediu brut). .
Stagiu de cotizare : - reprezinta perioada de timp in care persoana a datorat sau a platit
contributii la fondul de pensii .
Legea prevede si anumite situatii denumite perioade asimilate in care nu s-au platit constributii,
dar se iau in considerare pentru determinarea stagiului de cotizare :
-perioada in care asiguratul a beneficiat de pensie de invaliditate
-perioada in care asiguratul a urnmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, pe durata
normala a acestora, cu conditia absolvirii cu diploma.
-a fost elev al unei scoli militare .
-a fost militar in termen .
-actuala lege asimileaza in mod limitat stagiului de cotizare perioadele in care asiguratul a
beneficiat de concediu pentru incapacitate temporara de munca sau de concediu pentru
cresterea copilului.
Stagiul minim de cotizare la momentul actual este de 15 ani atat pentru femei cat si pentru
barbate.
Stagiul complet de cotizare care e folosit pentru calcularea pensiei este de 35 de ani cu
precizarea ca pentru femei acest stagiu se va atinge in ianuarie 2030.

Perioadele assimilate nu se iau in calcul pentru obtinerea pensiei anticipate sau a pensieii
anticipate partial.Nu se iau in calcul in cazul in care persoana a realizat evnituri profesionale in
acel interval.
Benefiazrul de stagiu de cotizare suplimentar sunt persoanele care au lucrat in grupa I sau grupa
II de munca sau dupa 1 aprilie 2001 in conditii deosebite si conditii special de munca.
Conditiile deosebite subt definte de Legea 263/2010 ca fiind acele locuri de munca in care
salariatul este expus la fapte de risc profesioanal pe toata durata timpului de lucru.Incadrarea
locurilor de munca in aceasta categorie se face pe baza unor proceduri stabilite periodic prin
H.G.
Locurile de munca cu conditii speciale sunt cele in care expunera la factor I de risc profesioan
are loc pentru cel putin 50% din timpul de lucru.
Legea enumera de asemenea o serie de locuri de munca cu conditii special: in unitatile minere ,
in subteran, pentru cei care prelucreaza materii prime nucleare, pentru personalul navigant din
aviatia civila, pentru anumite activiati artistice, cantareti la opera clasica, cei care canta la
instrumente de suflat, balerinele, dresorii de animale salbatice, activiatile prevazute in anexa 2 la
Lege care se desfasoara in unitatile prevazute la anexa 3 din Lege.
Aceasta contributie de asigurari sociale se plateste in functie de conditiile de munca .
Categoriile de prestatii acordate in sistemul de pensii.
I.Pensii reprezentand drepturi banesti acordate asiguratilor dupa o anumita perioada
de activitate si la implinirea varstei prevazuta de Lege, in cazul pierderii capacitatii
de munca ori pensii acordate urmasilor asigurati.
5 categorii de pensii :
-pensia penru limita de varsta
-pensia anticipate
-pensia anticipate partiala
-pensia de invaliditate
-pensia de urmasi.

Pe langa pensii se acorda si alte categorii de prestatii :cea mai importanta fiind ajutorul de
deces.Ajutorul de deces se acorda in cazul descesului asiguratului, pensioanrului sau al unui
membru de familie al acestuia.
7

-In cazul decesului asiguratului sau al pensioanarului beneficiaza de ajutor o singura


persoana care face dovada ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces.Se acorda un salariu
mediu in termen de 24 de ore de la solicitare pe baza certificatului de deces.
-In cazul in care decedeaza un membru de familie al asiguratului sau pensionarului care nu
este la randul ei asigurata ca pensionar ajutorul de deces este de jumatate din salariu mediu pe
economie.
1. Pensia pentru limita de varsta .
Se acorda celor care indeplinesc cumulativ conditiile privind varsta standard de pensionare care
ca regula este 65 pentru barbati si 63 pentru femei , dara care se determina in concret in functie
de data nasterii.Stagiul minim de cotizare care este de 15 ani.Stagiul complet de cotizare utilizat
pentru calculul pensiei este in principiu de 35 de ani atat pentru femei cat si pentru barbati, dar
se determina in concret in functie de data nasterii .
Pot beneficia de reducerea standardelor de pensioanare cei care au realizat stagiul complet de
cotizare si au exercitat activitati in conditii de munca deosebite, speciale sun in grupa I sau II de
munca, in conditii de handicap preexistent.
2. Pensia anticipata.

Se poate acorda persoanelor care au depasit stagiul complet de cotizare cu mai mult de 8 ani si
mai au maxim 5 ani pana la implinirea varste standard de pensionare.Aceste personae
beneficiaza de pensie in acelasi cunatum ca pentru limita de varsta, dar nu se iau in calcul
perioadele asimilate , nu se pot acorda alte reduceri ale varstei si nu se poate cumula cu niciun v
fel de venit professional.Data pensiei anticipate se suspenda.
3. Pensia anticipata partial
Se paote acorda in cazul in care persoana a depasit stagiul complet de cotizare cu mai putin de 8
ani si mai are 5 ani pana la pensioane,Se aplica aceleasi restrictii de la pensia anticipate si in plus
cuantumul pensiei se determina pe baza pensiei pentru limita de varsta la care ar fi avut dreptul
asiguratul din care se scade 0.75% pentru fiecare luna de anticipare, adica 9 % pe an sau 45%
pentru cei 5 ani.
In cazul pensiilor anticipate trecerea la pensie pentru limita de varsta se realizeaza din oficiu , la
momentul implinirii varstei standard, pensia fiind recalculata cu eliminarea diminuarii si
calcularii perioadelor asimilate.