Sunteți pe pagina 1din 6

..

FACULTATEA DE MATEMATIC I INFORMATIC.


DECANAT

METODOLOGIA
pentru organizarea i desfurarea admiterii
la ciclul de studii universitare de master
n anul universitar 2014-2015
la Facultatea de Matematic i Informatic
Cadrul general de organizare
Art. 1. Admiterea n ciclul de studii universitare de master la Facultatea de Matematic i
Informatic a Universitii de Vest din Timioara se organizeaz n conformitate cu:
o Legea Educatiei Naionale nr.1/2011;
o Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare;
o H.G. nr. 404/2006 privind organizarea i desfurarea studiilor universitare de master;
o Ord. M.E.N. nr. 5734/24.12.2013 privind cadrul general de organizare i desfurare a
admiterii n ciclurile de studii universitare de licen, de master i de doctorat pentru anul
universitar 2014-2015.
Admiterea n ciclul de studii universitare de master respect prevederile Regulamentului
UVT de organizare i desfurare a admiterii n ciclul de studii universitare de master, n anul
universitar 2014-2015 aprobat n edina Senatului UVT din data de 6.03.2014
Art. 2. Conform H.G. 966/2009, admiterea n ciclul de masterat la Facultatea de Matematic i
Informatic se organizeaz pe cele dou domenii de studii universitare:
A. Domeniul MATEMATIC (nvmnt de zi), cu programele de studii:
1. Modelri analitice i geometrice ale sistemelor;
2. Matematic Didactic;
3. Matematici financiare.
B. Domeniul INFORMATIC (nvmnt de zi), cu programele de studii:
1. Inteligen artificial i calcul distribuit;
2. Inteligen artificial i calcul distribuit (cu predare n limba englez);
3. Inginerie software;
4. Informatic aplicat n tiine, tehnologie i economie.
Art. 3. Admiterea n ciclul de studii universitare de master se face prin concurs (concurs de
dosare i interviu).
Art. 4. Admiterea n ciclul de studii universitare de master se organizeaz pe locuri:
o finanate de la bugetul de stat prin granturi de studii, integral sau parial (nvmnt
de zi), adic fr tax;
o cu tax (nvmnt de zi),
astfel:
Nr. de locuri Nr. de locuri
Nr.
Domeniul
Programul de studii
Probe de concurs
fr tax
cu tax
crt.
1.

MATEMATIC

PAGINA | 1

propuse

propuse

Modelri analitice i
geometrice ale sistemelor

16

25

Matematic Didactic

16

25

concurs de
dosare + interviu
(c.d.+i)
c.d.+i

B-dul Vasile Prvan, Nr. 4, 300223 Timioara, Romnia.


Tel./Fax: +4 0256-592155/+4 0256-592316,
www.math.uvt.ro.
.

: -.

..

FACULTATEA DE MATEMATIC I INFORMATIC.


DECANAT

2.

INFORMATIC

Matematici financiare
TOTAL LOCURI
Inteligen artificial i calcul
distribuit
Inteligen artificial i calcul
distribuit (cu predare n limba
englez)
Inginerie software
Informatic aplicat n tiine,
tehnologie i economie
TOTAL LOCURI

16
48

25
75

c.d.+i
c.d.+i

17
17

25
25

16
17

25
25

67

100

c.d.+i +test la limba


englez
c.d.+i
c.d.+i

Art. 5. Un candidat poate concura la admitere, concomitent, la dou sau mai multe domenii, din
facultate, din alte faculti sau din alte instituii de nvmnt superior, dar poate fi admis la un
singur domeniu pe locuri finanate de la bugetul de stat prin granturi de studii, integral sau
parial. Candidatul admis la mai multe domenii cu nvmnt de zi, trebuie s opteze pentru
domeniul la care dorete s fie subvenionat de la bugetul de stat i s depun dosarul cu actele n
original.
Art. 6. Pot candida la admiterea n ciclul de studii universitare de master:
o absolvenii cu diplom de licen ai ciclului de studii universitare de licen (cf. Legii nr.
288/2004), absolvenii cu diplom de licen sau echivalent ai studiilor universitare de
lung durat (cf. Legii nr. 84/1995), precum i absolvenii studiilor efectuate n strintate
i recunoscute de ctre direcia de specialitate ca fiind cel puin studii universitare de
licen.
o cetenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparinnd Spaiului Economic
European i ai Confederaiei Elveiene, n aceleai condiii prevzute de lege pentru
cetenii romni, inclusiv n ceea ce privete taxele de colarizare. Recunoaterea studiilor
efectuate de ctre acetia n afara Romniei se va realiza de ctre direcia de specialitate
din cadrul M.E.N. nainte de nscrierea candidailor la concursul de admitere, fiecare
candidat avnd obligaia de a prezenta la nscrierea la concurs atestatul de recunoatere a
studiilor (Anexa 3).
o cetenii strini de origine etnic romn din Albania, Bulgaria, Macedonia, Serbia,
Ucraina i Ungaria i etnicii romni cu domiciliul stabil n strintate, care vor candida
separat pe locurile bugetate repartizate de M.E.N., n limita cifrelor de colarizare
aprobate de ARACIS.
o cetenii strini de origine etnic romn din Republica Moldova, absolveni ai unor
universiti din Republica Moldova. Ei vor candida la concursul de admitere cu respectarea
criteriilor de admitere i n conformitate cu prevederile metodologiei privind colarizarea
cetenilor din Republica Moldova valabil pentru anul universitar 2014/2015 (Anexa 4);
o cetenii strini din afara statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparinnd
Spaiului Economic European i ai Confederaiei Elveiene, care se pot nscrie la concursul
de admitere pe cont propriu valutar, pe baza scrisorii de acceptare la studii n Romnia
eliberat de M.E.N. (Anexa 5).
Art. 7. La admiterea n ciclul de studii universitare de master cu predare n limba romn,
cetenii strini au obligaia s prezinte un certificat de competen lingvistic pentru limba
romn eliberat de ctre instituii abilitate de M.E.N. Aceeai condiie se impune i n cazul
transferurilor studenilor ntre UVT i alte instituii de nvmnt superior acreditate. Pentru

PAGINA | 2

B-dul Vasile Prvan, Nr. 4, 300223 Timioara, Romnia.


Tel./Fax: +4 0256-592155/+4 0256-592316,
www.math.uvt.ro.
.

: -.

..

FACULTATEA DE MATEMATIC I INFORMATIC.


DECANAT

studiile universitare organizate ntr-o limb strin, admiterea va conine obligatoriu o prob de
competen lingvistic, eliminatorie, notat cu admis/respins.
Art. 8. Candidaii care au fost exmatriculai de la studii universitare de master au dreptul s se
nscrie la un nou concurs de admitere la studii universitare de master, dar numai pe locuri cu tax.
Art. 9. Un candidat care a urmat un ciclu de studii universitare de master pe locuri finanate de la
bugetul de stat poate urma un alt ciclu de studii universitare de master doar n regim cu tax. Al
doilea domeniu de studii la ciclul universitar de master se poate efectua numai cu admitere prin
concurs i nmatriculare n anul I.
Art. 10. Facultatea de Matematic i Informatic organizeaz doar programe de studii universitare
de master pentru care numrul de cursani este suficient de mare (nu mai mic de 30 studeni
echivaleni) nct s permit autofinanarea programului. Din acest motiv, la nscriere, candidaii
trebuie s indice mai multe opiuni, n ordinea preferinelor.
Art. 11. La nivelul facultii, sub autoritatea Decanului, se constituie Comisia de admitere pe
facultate, format din subcomisiile de admitere pe domenii, din care fac parte, Directorii
programelor de studii universitare de masterat. Acestea poart ntreaga rspundere privind
organizarea i desfurarea corect a procesului de admitere. Din subcomisiile de admitere mai pot
face parte cadre didactice de predare de la disciplinele aferente programelor masterale, care au
gradul didactic de profesor sau confereniar i, n mod excepional, de lector.
nscrierea candidailor i desfurarea concursului de admitere
Art. 12. n temeiul Art. 3, fiecare candidat la concursul de admitere la ciclul de studii universitare
de master depune un dosar personal, coninnd o serie de acte i documente care atest identitatea,
studiile i rezultatele obinute n ciclul de studii universitare de licen, dreptul de a participa la
concursul de admitere, precum i opiunile i inteniile candidatului.
Actele necesare la nscriere sunt:
a) cerere de nscriere i un dosar plic;
b) diploma de bacalaureat i diploma de licen sau diploma echivalent acesteia, nsoit
de foaia matricol, n original sau copie legalizat, cu urmtoarea precizare: neprezentarea
diplomelor de bacalaureat i de licen n original, pn la data prevzut la Art. 20 va
conduce la descalificarea celor n cauz de la forma de nvmnt fr tax. Candidaii
care au promovat examenul de licen n sesiunile corespunztoare anului universitar 20132014 pot prezenta la nscriere, pentru sesiunea imediat urmtoare examenului de licen n
anul 2014, n locul diplomei de licen, adeverina eliberat de ctre instituia de
nvmnt, n care se menioneaz media general, notele obinute la probele susinute la
examenul de licen, termenul de valabilitate i faptul c nu a fost eliberat diploma;
c) certificat de natere n copie legalizat la notariat;
d) certificat de cstorie n copie (dac este cazul);
e) 3 fotografii color tip carte de identitate;
f) Curriculum Vitae;
g) Scrisoare de Intenie;
h) dovada de cunoatere a unei limbi strine de circulaie internaional (englez,
francez, german etc.), cu urmtoarea precizare: pentru candidaii la programul de studii
Inteligen artificial i calcul distribuit - cu predare n limba englez este obligatorie
cunoaterea limbii engleze;

PAGINA | 3

B-dul Vasile Prvan, Nr. 4, 300223 Timioara, Romnia.


Tel./Fax: +4 0256-592155/+4 0256-592316,
www.math.uvt.ro.
.

: -.

..

FACULTATEA DE MATEMATIC I INFORMATIC.


DECANAT

i) declaraie pe proprie rspundere, autentificat la notar, privind finanarea sau


nefinanarea anterioar de la bugetul de stat a unor studii universitare de master. n cazul
finanrii se va preciza i numrul semestrelor finanate;
j) chitana de plat a taxei de nscriere la concursul de admitere.
Art. 13. Pentru fiecare candidat nscris la admitere, se vor colecta datele cuprinse n Anexa 1 din
Regulamentul UVT.
Art. 14. Taxa de nscriere la concursul de admitere n ciclul de studii universitare de master este
100 lei iar taxa de nmatriculare este de 150 lei. Taxa de nscriere la admitere se pltete o singur
dat pe facultate, indiferent de numrul programelor de master la care s-a nscris candidatul n
cadrul aceleiai faculti. n cazul n care candidatul se nscrie i dorete s urmeze simultan dou
sau mai multe programe de master n cadrul aceleiai faculti, va depune cte un dosar pentru
fiecare din aceste programe i va achita taxa de nmatriculare aferent pentru fiecare dintre
acestea. Potrivit legii, copiii personalului didactic aflat n activitate sunt scutii de plata taxelor de
nscriere la admiterea in ciclul de studii universitare de master i beneficiaz de gratuitate la cazare
n cmine i internate. Rectorul, la propunerea Decanului facultii, poate s acorde scutiri sau
reduceri ale taxelor de nscriere pentru angajaii UVT sau copiii acestora, sau pentru cazuri
fundamentate de ctre conducerea facultii.
Art. 15. Perioada de nscriere la concursul de admitere la studiile universitare de master este 14-18
iulie i 21 iulie, ntre orele 9-14. nscrierea candidailor se face la Secretariatul Facultii de
Matematic i Informatic din U.V.T. Interviul de admitere la studii universitare de master va
avea loc n ziua de 22 iulie 2014, dup un orar care se va anuna n timp util de ctre Comisia de
admitere pe facultate, prin afiare la avizierul facultii i pe pagina web a Facultii de
Matematic i Informatic (www.math.uvt.ro). Pentru candidaii la programul de studii masterale
Inteligen artificial i calcul distribuit cu predare n limba englez va avea loc, n cadrul
Interviului, testul la limba englez.
Art. 16. Subcomisiile de admitere pe domenii studiaz dosarele candidailor nscrii la concurs i
realizeaz departajarea candidailor printr-o medie de admitere, stabilita pe baza urmtoarelor
criterii i aspecte:
o media examenului de licen, n pondere de 50 %;
o nota pe dosar: evaluare CV, Scrisoarea de intenie (motivaia alegerii programului), testul
de limb, elemente de compatibilitate a programului de licen absolvit cu programul de
master ales, n pondere de 20%;
o interviu, n pondere de 30%.
n Scrisoarea de intenie, candidatul prezint inteniile i motivaia alegerii fcute n raport
cu programul masteral respectiv, opiunile sale privind finanarea etc. Pentru candidaii la
programul de studii masterale Inteligen artificial i calcul distribuit cu predare n limba
englez, este necesar test de limba englez.
Art. 17. Comisia de admitere pe facultate nu rspunde pentru eventualele erori de nscriere sau de
calcul din documentele oficiale (diplome, foi matricole) i nici de erorile de completare a fielor
de nscriere de ctre candidai.
Art. 18. Completarea locurilor cu finanare de la bugetul de stat i cu tax se face la toate
programele de studii universitare de master n ordinea descresctoare a mediilor de admitere
obinute de candidai, innd seama de opiunile candidailor. Media minim pentru a fi declarat
admis este 5,00 (cinci). Dac pentru ultimul loc cu finanare de la bugetul de stat exist mai muli
candidai cu medii egale, atunci se va proceda la departajarea lor prin aplicarea succesiv a
urmtoarelor criterii:
o media examenului de licen;

PAGINA | 4

B-dul Vasile Prvan, Nr. 4, 300223 Timioara, Romnia.


Tel./Fax: +4 0256-592155/+4 0256-592316,
www.math.uvt.ro.
.

: -.

..

FACULTATEA DE MATEMATIC I INFORMATIC.


DECANAT

o nota obinut la Proba 1 a examenului de licen: Evaluarea cunotinelor generale i de


specialitate.
Nu este admis depirea numrului de locuri aprobate fr tax i cu tax.
Art. 19. Validarea rezultatelor admiterii la studiile universitare de masterat se face prin decizie a
Decanului facultii. Dup validarea rezultatelor admiterii, acestea se aduc la cunotin
candidailor prin afiare la avizierul facultii i pe pagina facultii n 23 iulie 2014, ora 20:00.
Art. 20. Candidaii declarai admii au obligaia ca pn n data de 31 iulie 2014, ora 14, s
confirme statutul de admis, prin achitarea taxei de nmatriculare (150 lei) si s prezinte
chitana la Secretariatul facultii, iar n cazul celor admii cu finanare de la buget, s
depun diplomele n original. Dac un candidat are statutul de admis la dou programe de
studiu i opteaz pentru a le urma simultan, atunci el achit taxa de nmatriculare pentru
ambele programe de studiu. n cel mult 7 zile calendaristice de la nmatriculare, studenii admii
cu tax trebuie s plteasc 20% din valoarea taxei de studiu. n caz de neplat n termenul stabilit,
studentul i va pierde locul. n cazul n care studentul declarat admis pe locurile cu tax iniial va
trece pe locurile fr tax, i se va restitui suma pltit, aferent celor 20 procente din valoarea
taxei de studiu.
Art. 21. n cazul n care mai exist locuri libere sau dac dup nchiderea concursului unii
candidai admii se vor retrage, se va organiza o a doua sesiune de admitere, n perioada 15 21
septembrie 2014, pe baza aceleiai metodologii. Detaliile urmeaz s fie afiate la avizerul
facultii i pe pagina web.
Art. 22. nmatricularea studenilor la studii universitare de master declarai admii n urma
concursului de admitere se face prin decizie a Rectorului UVT. nmatricularea n anul I de
masterat a cetenilor romni reuii n urma concursului de admitere i a cetenilor statelor
membre ale Uniunii Europene, ai Statelor aparinnd Spaiului Economic European i ai
Confederaiei Elveiene se efectueaz prin nscriere n Registrul matricol, sub numr unic, valabil
pentru ntreaga perioad de colarizare i prin semnarea contractului de studii ncheiat de fiecare
student cu UVT, n care este precizat (pentru primul an de studii) dac locul atribuit este finanat
de la bugetul de stat sau este cu tax. Pentru fiecare student declarat admis i nmatriculat, se
colecteaz datele cuprinse n Anexa 2 din Regulamentul UVT. Cetenii strini, bursieri ai statului
romn, precum i cei pe cont propriu valutar sau nevalutar, vor fi nmatriculai n baza Ordinului
de primire la studii, emis de M.E.N.
Art. 23. Studenii admii pe locurile finanate de stat sau cu tax se vor supune la sfritul fiecrui
an universitar la procedura de reclasificare, conform creia toi studenii aflai la prima
specializare vor ocupa locuri finanate de stat sau cu tax n funcie de media i creditele obinute
la finele anului universitar precedent. Formula reclasificrii este adus la cunotin studenilor n
momentul nmatriculrii i este prevazut n contractul de studii ncheiat cu U.V.T. n situaia n
care se schimb statutul studentului, acesta va semna un act adiional la contractul de studii. Dac
are dreptul s ocupe un loc bugetat, n actul adiional se va stipula c locul finanat este
condiionat de depunerea n original la dosarul personal a diplomei de licen de ctre studentul
beneficiar.
Art. 24. Eventuale contestaii cu privire la rezultatele admiterii se depun la Comisia de
admitere pe facultate n maxim 24 de ore de la afiare, iar rezultatul acestora se comunic n cel
mult 24 de ore de la nchiderea termenului de depunere a contestaiilor. Decizia Comisiei de
contestaii este definitiv. Candidatul cruia i s-a admis contestaia dobndete calitatea de student
la studii universitare de master, dac obine media de admitere mai mare dect a ultimului
candidat admis iniial. n cazul n care obine media egal cu cea a ultimului candidat admis, se
aplic criteriile de departajare enumerate la Art. 18. Dup expirarea termenului de rezolvare i

PAGINA | 5

B-dul Vasile Prvan, Nr. 4, 300223 Timioara, Romnia.


Tel./Fax: +4 0256-592155/+4 0256-592316,
www.math.uvt.ro.
.

: -.

..

FACULTATEA DE MATEMATIC I INFORMATIC.


DECANAT

rspuns la contestaii, rezultatul concursului de admitere se consider definitiv i nu mai poate fi


modificat.
Art. 25. Candidaii care i retrag actele nainte de afiarea rezultatelor sunt eliminai din concurs.
Art. 26. Actele candidailor care renuna la locul obinut prin admitere, se restituie acestora la
cerere pe baza confirmrii nscrierii, n cel mult 48 de ore de la depunerea cererii, i necondiionat
fr perceperea unor taxe.

DECAN,
Conf.univ.dr. Mircea Florin DRGAN

PAGINA | 6

B-dul Vasile Prvan, Nr. 4, 300223 Timioara, Romnia.


Tel./Fax: +4 0256-592155/+4 0256-592316,
www.math.uvt.ro.
.

: -.