Sunteți pe pagina 1din 2

APROBAT ADMINISTRATOR,

NUMELE
SI
PRENUMELE
_______________
Semnatura __________________________

PROCES VERBAL DE INVENTARIERE


Intocmit azi _____________________

Subsemnatii:
- ______________________________________________
- ______________________________________________
- ______________________________________________
- ______________________________________________
- ______________________________________________
in calitate de membrii ai comisiei de inventariere, numita prin decizia nr.________
din data de _______________ am procedat la inventarierea gestiunii
________________________
,
gestionata
de
catre
_________________________________________
apartinand
SC.
_________________________, cu sediul social in localitatea ____________________ str.
____________________ nr. _____, CUI ________________ nr.ORC J12/_______/
________________.
Inventarierea a inceput la data de _____________ si s-a terminat la data de
_____________.
Toate valorile materiale si banesti aflate in gestiunea inventariata au fost
trecute in listele de inventar anexate, in mod corect fara omisiuni.
Rezultatele inventarierii: nu s-au constatat diferente intre soldurile
scriptice si cele faptice, respectiv nu s-au constatat plusuri sau minusuri in
gestiune. Deasemenea nu s-au constatat valori materiale sau banesti
depreciate, fara miscare sau cu miscare lenta, greu vandabile, fara desfacere
asigurata.
Drept pentru care s-a intocmit prezentul Proces Verbal intr-un exemplar
care urmeaza a se inainta in termen de sapte zile lucratoare administratorului
unitatii pentru insusirea rezultatelor inventarierii.
COMISIA DE INVENTARIERE
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Model oferit de contabilii de pe contacafe_club (Yahoo Group) si de www.cabinetexpert.ro

_______________________________

Model oferit de contabilii de pe contacafe_club (Yahoo Group) si de www.cabinetexpert.ro

S-ar putea să vă placă și