Sunteți pe pagina 1din 73

ORDIN nr. 1.

305 din 10 august 2012


privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonom "Autoritatea Aeronautic Civil Romn" pentru
prestarea activitilor pentru care i-au fost delegate competene de ctre Ministerul Transporturilor i
Infrastructurii
EMITENT:
MINISTERUL TRANSPORTURILOR I INFRASTRUCTURII
PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 27 august 2012
Data intrarii in vigoare : 18 mai 2011
Forma actualizata valabila la data de : 18 septembrie 2012
Prezenta forma actualizata este valabila de la 18 mai 2011 pana la 18 septembrie 2012
n temeiul prevederilor art. 4 lit. y) din Ordonana Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, i ale art. 5 alin. (4) din Hotrrea Guvernului
nr. 76/2009 privind organizarea i funcionarea Ministerului Transporturilor i Infrastructurii, cu
modificrile i completrile ulterioare,
ministrul transporturilor i infrastructurii emite urmtorul ordin:
ART. 1
Se aprob tarifele percepute de Regia Autonom "Autoritatea Aeronautic Civil Romn" pentru prestarea
activitilor pentru care i-au fost delegate competene de ctre Ministerul Transporturilor i
Infrastructurii, prevzute n anexa care face parte integrant din prezentul ordin.
ART. 2
Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
ART. 3
La data intrrii n vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 846/2007
privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonom "Autoritatea Aeronautic Civil Romn" pentru
prestarea activitilor pentru care i-au fost delegate competene de ctre Ministerul Transporturilor,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 666 din 28 septembrie 2007, cu modificrile i
completrile ulterioare, se abrog.
p. Ministrul transporturilor i infrastructurii,
Valentin Rducu Preda,
secretar de stat
Bucureti, 10 august 2012.
Nr. 1.305.
ANEX
TARIFE

percepute de Regia Autonom "Autoritatea


Aeronautic Civil Romn" pentru prestarea activitilor
pentru care i-au fost delegate competene de ctre
Ministerul Transporturilor i Infrastructurii
CAP. 1
Certificarea/Autorizarea operatorilor aerieni
A. Tarife
*T*
*Font 7*

Nr.

Denumirea prestaiei

Tariful

Modul de plat/

crt.

Observaii

U.M.

Valoarea

1.1
Certificarea operatorilor de

transport aerian public (AOC)

1.1.1
Certificarea iniial

1.1.1.1 Tarif fix (stabilit n funcie euro/certificat


la depunerea cererii

de tipul de aeronav cu cea mai

mare mas maxim la decolare):

a)
Avioane sub 5,7 tone (inclusiv)

2.000

b)
Avioane ntre 5,7 tone i 15

3.000

tone (inclusiv)

c)
Avioane ntre 15 tone i 40 tone

5.000

(inclusiv)

d)
Avioane peste 40 tone

6.000

e)
Elicoptere monomotor

1.200

f)
Elicoptere multimotor

1.800

g)
Elicoptere multimotor operaiuni

maritime

2.000


1.1.1.2 Tarife adiionale

1.1.1.2.1 Tarif adiional n funcie de


euro/tip

la emiterea AOC

structura flotei de aeronave:


aeronav

a)
Avioane sub 5,7 tone (inclusiv)

800

b)
Avioane ntre 5,7 tone i 15

tone (inclusiv)

1.600

c)
Avioane ntre 15 tone i 40 tone

(inclusiv)

2.400

d)
Avioane peste 40 tone

4.000

e)
Elicoptere monomotor

960

f)
Elicoptere multimotor

1.440

g)
Elicoptere multimotor operaiuni

maritime

1.600

1.1.1.2.2 Tarif adiional n funcie de

specificaiile de operare

la emiterea AOC

1.1.1.2.2.1Tipuri de operaiuni
euro/tip de

operaiune i

tip aeronav

A1 - Transport pasageri

a)
Avioane sub 5,7 tone (inclusiv)

50

b)
Avioane ntre 5,7 tone i 15

tone (inclusiv)

100

c)
Avioane ntre 15 tone i 40 tone

(inclusiv)

200

d)
Avioane peste 40 tone

300

e)
Elicoptere monomotor

50

f)
Elicoptere multimotor

50

g)
Elicoptere multimotor operaiuni

maritime

75

A2 - Cargo

h)
Avioane sub 5,7 tone (inclusiv)

50

i)
Avioane ntre 5,7 tone i 15

tone (inclusiv)

100

j)
Avioane ntre 15 tone i 40 tone

(inclusiv)

200

k)
Avioane peste 40 tone

300

l)
Elicoptere monomotor

50

m)
Elicoptere multimotor

50

n)
Elicoptere multimotor operaiuni

maritime

75

o)
A3- Servicii medicale de urgen

300

1.1.1.2.2.2Zone de operare
euro/zon de

100

operare

1.1.1.2.2.3Autorizri speciale:
euro/tip de

aeronav

a)
Operaiuni cu vizibilitate

redus (LVO)

500

b)
Operaiuni n condiii cu

350

specificaii minime de perfor-

mane de navigaie (MNPS)

c)
Operaiuni pe raz extins cu

750

avioane cu dou motoare (ETOPS)


d)
Operaiuni de navigaie aerian

Basic/Precision (BRNAV/PRNAV)

350

e)
Operaiuni n spaiu aerian

delimitat cu minim de separare

vertical redus (RVSM)

350

f)
Operaiuni n zone cu altimetrie

metric

50

g)
Transportul aerian al bunurilor

periculoase

750

1.1.2
Modificarea certificatului de

operator aerian

la emiterea AOC

1.1.2.1 Introducerea de noi tipuri de


euro/tip de

aeronave:
aeronav

a)
Avioane sub 5,7 tone (inclusiv)

900

b)
Avioane ntre 5,7 tone i 15

tone (inclusiv)

1.800

c)
Avioane ntre 15 tone i 40 tone

(inclusiv)

2.700

d)
Avioane peste 40 tone

4.500

e)
Elicoptere monomotor

1.080

f)
Elicoptere multimotor

1.620

g)
Elicoptere multimotor operaiuni

maritime

1.800

1.1.2.2
Introducerea de noi aeronave de euro/aeronav

acelai tip cu cele deja

nscrise n AOC:

a)
Avioane sub 5,7 tone (inclusiv)

100

b)
Avioane ntre 5,7 tone i 15


tone (inclusiv)

160

c)
Avioane ntre 15 tone i 40 tone

(inclusiv)

230

d)
Avioane peste 40 tone

300

e)
Elicoptere monomotor

100

f)
Elicoptere multimotor

160

g)
Elicoptere multimotor operaiuni

maritime

230

1.1.2.3 Modificarea specificaiilor de

operare (se aplic tarifele

corespunztoare de la pct.

A.1.1.1.2.2.3)

1.1.2.4 Modificarea datelor de identifi-euro/modificare


100
la depunerea cererii

care a operatorului aerian

(nume, sediu social,adres etc.)

1.1.2.5 Modificarea listei persoanelor euro/persoan

200
la emiterea AOC

acceptate n posturi manageriale

obligatorii

1.1.3
Supravegherea meninerii

condiiilor de certificare:

1.1.3.1 Tarif n funcie de structura


euro/an i

pn la sfritul lunii

flotei operate:
aeronav

ianuarie pentru fiecare


an sau fraciune de an

a)
Avioane sub 5,7 tone (inclusiv)

300
pentru care se solicit
meninerea valabilitii

b)
Avioane ntre 5,7 tone i 15

500
certificatului de autori-

tone (inclusiv)

zare ori, dup caz, pn


la data expirrii autori-

c)
Avioane ntre 15 tone i 40 tone

800
zrii, care este scadent

(inclusiv)

prima

d)
Avioane peste 40 tone

1.000


e)
Elicoptere monomotor

350

f)
Elicoptere multimotor

450

g)
Elicoptere multimotor operaiuni

maritime

500

1.1.3.2 Tarif n funcie de autorizrileeuro/an i tip

speciale deinute pentru:


de aeronav

a)
Operaiuni n condiii de

500
pn la sfritul lunii

vizibilitate redus (LVO)

ianuarie pentru fiecare


an sau fraciune de an

b)
Operaiuni n condiii MNPS

350
pentru care se solicit
meninerea valabilitii

c)
Operaiuni n condiii ETOPS

750
certificatului de autori-
zare ori, dup caz, pn

d)
Operaiuni BRNAV/PRNAV

350
la data expirrii autori-
zrii, care este scadent

e)
Operaiuni n spaiu RVSM

350
prima

f)
Operaiuni n zone cu altimetrie

50

metric

g)
Transportul aerian al bunurilor

750

periculoase

1.1.4
Supravegherea asigurrii de

lunar, pn la sfritul

ctre operator a siguranei

lunii urmtoare celei

operrii aeronavelor

pentru care s-a efectuat

supravegherea

1.1.4.1 Pentru operatori aerieni de

transport public cu aeronave

avnd masa de decolare sub

15.000 kg:

*)Tariful minim aplicabil

a)
Pn la 10 locuri pentru pasa- euro/ora de zbor1,00 (dar nu
pe an/aeronav se

geri sau pn la 1,2 t marf

mai puin de
pltete pn la sfri-

300 euro/an
tul lunii ianuarie a

aeronav)
anului calendaristic

urmtor anului n care a

b)
ntre 11 i 20 de locuri pentru euro/ora de zbor1,25 (dar nu
fost valabil documentul


pasageri sau ntre 1,2 i 2,4 t
mai puin de
de autorizare.

marf

400 euro/an

aeronav)

c)
Peste 20 de locuri pentru pasa- euro/ora de zbor1,85 (dar nu mai

geri sau peste 2,4 t marf

puin de

600 euro/an

aeronav)

1.1.4.2 Pentru operatori aerieni de

transport public cu aeronave

avnd masa de decolare peste

15.000 kg, care execut:

a)
Transport de pasageri
euro/1.000

0,1

pasageri per km

- zburat

b)
Transport de marf
euro/1.000 tone
0,25

per km - zburat

1.1.5
Aprobarea nchirierii de
euro/aeronav i
100
la depunerea cererii

aeronave n sistem "wet"


lun sau frac-

iune de lun

1.1.6
Eliberarea unui duplicat dup
euro/certificat
50
la emiterea duplicatului

certificatul de operator aerian

(a se vedea cap. 12

"Condiii generale de

aplicare a tarifelor"

pct. 1

1.2
Autorizarea operatorilor aerieni

(AOA)

1.2.1
Autorizarea iniial

1.2.1.1 Tarif fix


euro/autorizare
1.000
la depunerea cererii

(Include maximum 3 tipuri de

operaiuni de lucru aerian)

1.2.1.2 Tarife adiionale:

la emiterea AOA

a)
Tarif adiional n funcie de
euro/tip de

800


structura parcului de aeronave aeronav

b)
Tarif adiional n funcie
euro/operaiune
50

tipurile de operaiuni

suplimentare

1.2.2
Modificarea autorizaiei de

operator aerian:

a)
Modificarea prin introducerea deeuro/tip de

800
la emiterea AOA

noi tipuri de aeronave


aeronav

b)
Modificarea prin introducerea deeuro/aeronav

50
la emiterea AOA

aeronave de acelai tip cu cele

nscrise deja n AOA

c)
Modificarea prin adugarea de
euro/operaiune
50
la emiterea AOA

noi operaiuni autorizate

d)
Modificarea datelor de identifi-euro

100
la depunerea cererii

care a operatorului aerian

(nume, sediu social,adres etc.)

1.2.3
Supravegherea meninerii condi- euro/an i

150
pn la sfritul

iilor de autorizare:
aeronav

lunii ianuarie pentru

fiecare an sau fraciune

de an pentru care este

valabil autorizaia

1.2.4
Supravegherea asigurrii sigu- euro/ora de zbor

ranei operrii aeronavelor de

ctre operatorul deintor de

AOA urmtoare

1.2.4.1 Pentru operatori cu:

a)
Aeronave cu masa maxim la

lunar, pn la sfritul

decolare pn la 2.730 kg

0,25 (dar nu mailunii urmtoare celei

puin de
pentru care s-a efectuat

b)
Aeronave cu masa maxim la

40 euro/an i
supravegherea

decolare ntre 2.731 kg i

tip de aeronav)

15.000 kg


c)
Aeronave cu masa maxim la

0,35 (dar nu mai

decolare peste 15.001 kg

puin de

195 euro/an i

tip de aeronav)

1.2.5
Alte tarife aplicabile operato- euro/aeronav

rilor aerieni deintori de AOA nchiriat i

lun sau frac-


1.2.5.1 Aprobarea nchirierii de
iune de lun

100
la emiterea scrisorii

aeronave n sistem "wet"

1.2.6
Modificarea listei persoanelor euro/persoan

150
la eliberarea scrisorii

acceptate n posturi manageriale

de acceptare

1.2.7
Eliberarea unui duplicat dup
euro/autorizaie
50
la emiterea duplicatului

autorizaia de operator aerian

(a se vedea cap. 12

pct. 1)

1.3
Certificarea operatorilor

aerieni de baloane/dirijabile

(AOC-B)

1.3.1
Certificarea iniial

1.3.1.1 Tarif fix


euro/certificat
la depunerea cererii

(stabilit n funcie de tipul de

aeronav cu capacitatea cea mai

mare):

a)
Pn la 10 pasageri (inclusiv)

900

b)
ntre 11 i 20 de pasageri

1.100

(inclusiv)

c)
Peste 21 de pasageri (inclusiv)

1.300

1.3.1.2 Tarife adiionale:

1.3.1.2.1 Tarif adiional n funcie de


euro/tip

la emiterea AOC

structura flotei de baloane/


aeronav

dirijabile operate:

a)
Pn la 10 pasageri (inclusiv)

450

10

b)
ntre 11 i 20 de pasageri

(inclusiv)

550

c)
Peste 21 de pasageri (inclusiv)

650

1.3.2
Modificarea certificatului de

operator aerian - baloane

1.3.2.1 Introducerea de noi tipuri de


euro/tip de

la emiterea AOC

baloane/dirijabile:
aeronav

a)
Pn la 10 pasageri (inclusiv)

450

b)
ntre 11 i 20 de pasageri

(inclusiv)

550

c)
Peste 21 de pasageri (inclusiv)

650

1.3.2.2 Introducerea de noi baloane/


euro/aeronav

la depunerea cererii

dirijabile de acelai tip cu

cele deja nscrise n AOC-B:

a)
Pn la 10 pasageri (inclusiv)

50

b)
ntre 11 i 20 de pasageri

(inclusiv)

60

c)
Peste 21 de pasageri (inclusiv)

75

1.3.3
Supravegherea meninerii condi- euro/an i tip
450
pn la sfritul lunii

iilor de autorizare
de aeronav

ianuarie pentru fiecare

an sau fraciune de an

pentru care se solicit

meninerea valabilitii

certificatului de autori-

zare ori, dup caz, pn

la data expirrii autori-

zrii, care este scadent

prima

1.3.4
Eliberarea unui duplicat dup
euro/certificat
50
la emiterea duplicatului

AOC-B

(a se vedea cap. 12

11

pct. 1)

1.4
Operaiuni de aviaie general

la emiterea scrisorii

efectuate cu aeronave complexe

de aprobare

motorizate

1.4.1
Aprobarea iniial
euro/tip de

500

aeronav

1.4.2
Modificarea aprobrii
euro/tip de

250

aeronav

*ST*
B. Condiii de aplicare
1. Prin tip de aeronav se nelege tipul de aeronav care se solicit a fi inclus n autorizare, n
cadrul fiecrei categorii prevzute la cap. 1, conform certificatului de tip.
2. Tariful pentru evaluarea n vederea acordrii sau completrii autorizrii se stabilete, dup caz,
prin cumulul tarifelor fixe cu tarifele stabilite pentru fiecare tip de aeronav din cadrul fiecrei
categorii de mas prevzute.
3. n cazul operatorilor care solicit utilizarea de aeronave de un tip, o serie sau un model care nu a
mai fost nmatriculat n Romnia pn la data depunerii cererii de autorizare, pentru emiterea
certificatului respectiv, solicitantul trebuie s asigure condiiile i finanarea necesare pentru
realizarea prevederilor procedurii privind certificarea aeronavelor importate prin cumprare sau nchiriate
n "dry lease" i pentru pregtirea personalului de supraveghere al Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautic
Civil Romn", denumit n continuare AACR, pe baza unui program ntocmit de furnizor i aprobat de AACR.
De asemenea, solicitantul va furniza pe cheltuiala sa AACR un set complet al documentaiei tehnice privind
descrierea, exploatarea, ntreinerea i asigurarea continuitii navigabilitii aeronavei respective.
4. Condiiile prevzute la pct. 3 se aplic i aeronavelor care fac obiectul completrii autorizrii
conform pct. A.1.1.2.1.
5. Eliberarea certificatului de operator aerian sau a documentelor aferente completrii acestuia se face
n contul tarifelor pltite pentru evaluarea n vederea autorizrii iniiale, respectiv pentru completarea
autorizrii i n condiiile prevzute la pct. 3.
6. Pentru operatorii care au o structur mixt a parcului de aeronave i/sau execut n aceeai perioad
zboruri de categorie diferit, sumele datorate pentru supravegherea asigurrii de ctre operator a
siguranei operrii aeronavelor se calculeaz n baza tarifelor corespunztoare tipurilor de aeronave
utilizate i categoriilor de zboruri efectuate n perioada de referin.
7. Tarifele pentru activitatea de supraveghere, indicate la pct. A.1.1.3 i A.1.2.3, se vor aplica
tuturor aeronavelor pe care operatorul le are nscrise n documentul de certificare/autorizare. n cazul n
care un operator este autorizat s desfoare mai multe tipuri de activiti, respectiv transport aerian
public i/sau lucru aerian, tariful pentru supraveghere se stabilete prin cumularea tarifelor specifice
corespunztoare fiecrei activiti desfurate.

12

8. Prelungirea valabilitii autorizrii operatorilor aerieni se face n baza supravegherii permanente


efectuate de ctre AACR i n condiiile achitrii tarifelor corespunztoare de ctre operatori pentru
aceast activitate.
9. Pentru reautorizare n urma unei revocri se percep tarifele stabilite pentru autorizarea iniial.
10. n tarifele percepute conform pct. A. 1.1.4.2, "un pasager per kilometru zburat" se consider
efectuat cnd un pasager este transportat un kilometru. Calcularea "pasagerilor per kilometri zburai" se
efectueaz prin nsumarea produselor obinute prin multiplicarea numrului pasagerilor pltitori
transportai n fiecare tronson de zbor cu lungimea tronsonului (n km). Rezultatul final raportat este egal
cu numrul lunar de kilometri parcuri de toi pasagerii pltitori. Acest tarif este definit conform
indicatorului ICAO "passenger kilometers performed".
11. Tarifele achitate n avans pentru operaiuni de evaluare care sunt ntrerupte pentru o perioad mai
mare de 90 de zile din vina solicitantului, sau la cererea solicitantului, pentru o perioad mai mare de 30
de zile se rein n cot-parte cu prestaia executat i se determin n funcie de orele de manoper
consumate i de tariful pe ora de consultan.
12. Tarifele privind operaiunile LVO, prevzute la pct. A.1.1.1.2.2.3 lit. a) i la pct. A.1.1.3.2 lit.
a), se aplic i la modificarea categoriei de apropiere.
13. Tarifele privind operaiunile RNAV, prevzute la pct. A. 1.1.1.2.2.3 lit. d) i la pct. A.1.1.3.2
lit. d), se aplic i la modificarea preciziei de navigaie. De exemplu, un operator care deine
specificaia RNAV (BRNAV) i dorete obinerea specificaiei PRNAV va achita acest tarif.
14. Tarifele indicate la pct. A.1.4 nu se aplic organizaiilor de pregtire autorizate.
CAP. 2
Certificarea de navigabilitate a aeronavelor
A. Tarife
*T*
*Font 7*

Nr.

Denumirea prestaiei

Tariful

Modul de plat/

crt.

Observaii

U.M.

Valoarea

2.1Certificatul de evaluare a

la depunerea cererii

navigabilitii (CEN)

2.1.1Eliberarea certificatului de

evaluare a navigabilitii EASA

Form 15a pe baza evalurii AACR

2.1.1.1Baloane
euro/aeronav
400

13


2.1.1.2Avioane cu masa de decolare
euro/aeronav
600

pn la 5.700 kg

2.1.1.3Avioane cu masa de decolare


euro/aeronav
1.100

peste 5.700 kg

2.1.1.4Elicoptere monomotor
euro/aeronav
650

2.1.1.5Elicoptere bimotor
euro/aeronav
850

2.1.1.6Alte tipuri de aeronave


euro/aeronav
450

2.1.2Eliberarea certificatului de
euro/aeronav
250

evaluare a navigabilitii EASA

Form 15a pe baza recomandrii

unei organizaii autorizate

2.2Evaluarea aeronavelor n vederea

la depunerea cererii

eliberrii certificatului de

navigabilitate

2.2.1Certificat de navigabilitate

EASA Form 25

2.2.1.1Baloane
euro/aeronav
250

2.2.1.2Avioane cu masa de decolare pn euro/aeronav


300

la 5.700 kg

2.2.1.3Avioane cu masa de decolare


euro/aeronav
450

peste 5.700 kg

2.2.1.4Elicoptere monomotor
euro/aeronav
300

2.2.1.5Elicoptere bimotor
euro/aeronav
350

2.2.1.6Alte tipuri de aeronave


euro/aeronav
250

2.2.2Certificat de navigabilitate

restrictiv EASA Form 24

2.2.2.1Baloane euro/aeronav 450

14


2.2.2.2Avioane cu masa de decolare
euro/aeronav
700

pn la 5.700 kg

2.2.2.3Avioane cu masa de decolare


euro/aeronav
1.400

peste 5.700 kg

2.2.2.4Elicoptere monomotor
euro/aeronav
750

2.2.2.5Elicoptere bimotor
euro/aeronav
1.100

2.2.2.6Alte tipuri de aeronave


euro/aeronav
500

2.2.3Certificat de navigabilitate

pentru export pentru aeronave de

serie, noi sau utilizate

2.2.3.1Baloane
euro/aeronav
200

2.2.3.2Avioane cu masa de decolare


euro/aeronav
250

pn la 5.700 kg

2.2.3.3Avioane cu masa de decolare


euro/aeronav
350

peste 5.700 kg

2.2.3.4Elicoptere monomotor
euro/aeronav
250

2.2.3.5Elicoptere bimotor
euro/aeronav
300

2.2.3.6Alte tipuri de aeronave


euro/aeronav
250

2.3Eliberarea autorizaiei de zbor

la depunerea cererii

pentru aeronave noi sau

utilizate

2.3.1Baloane
euro/aeronav
250

2.3.2Avioane cu masa de decolare pn euro/aeronav


300

la 5.700 kg

2.3.3Avioane cu masa de decolare


euro/aeronav
450

peste 5.700 kg

2.3.4Elicoptere monomotor
euro/aeronav
350

15

2.3.5Elicoptere bimotor
euro/aeronav
400

2.3.6Alte tipuri de aeronave


euro/aeronav
300

2.4Eliberarea certificatului de
euro/aeronav
100la depunerea cererii

autorizare a instalrii

echipamentului radio de aeronav

2.5Eliberarea certificatului de
euro/aeronav
100la depunerea cererii

zgomot

2.6Modificarea datelor din


euro/certificat
50la depunerea cererii

certificatele de navigabilitate,

de zgomot, de autorizare a

instalrii echipamentului radio

de aeronav etc.

2.7Eliberarea de duplicate dup


euro/certificat
50la depunerea cererii

certificatele de navigabilitate,

zgomot, autorizare a instalrii

echipamentului radio de aeronav

etc.

2.8Evaluarea aeronavelor n vederea acordrii permisului de zbor naional iniial

2.8.1Aeronave istorice
euro/aeronav
500

2.8.2Aeronave destinate cercetrii, euro/aeronav


630

experimentrii i scopurilor

tiinifice

la depunerea cererii

2.8.3Aeronave construite de amatori euro/aeronav


630

2.8.4Aeronave ex-militare
euro/aeronav
720

2.8.5Vehicule aeriene fr pilot la euro/aeronav


540

bord (UAV)

2.9Evaluarea aeronavelor n vederea meninerii valabilitii permisului de zbor naional

2.9.1Aeronave istorice
euro/aeronav
250la depunerea cererii

16


2.10Evaluarea aeronavelor n vederea rennoirii/prelungirii valabilitii permisului de zbor

naional

2.10.1Aeronave destinate cercetrii, euro/aeronav


250

experimentrii i scopurilor

tiinifice

2.10.2Aeronave construite de amatori euro/aeronav


100

la depunerea cererii

2.10.3Aeronave ex-militare
euro/aeronav
300

2.10.4Vehicule aeriene fr pilot la euro/aeronav


300

bord (UAV)

2.11Verificarea n vederea aprobriieuro/om/or de


45minimum 90 euro la

unei modificri a proiectului


investigaie

depunerea cererii, restul

unei aeronave

la data eliberrii

aprobrii, n baza

postcalculului

2.12Analiza unui program de


euro/program
200la depunerea programului

ntreinere pentru un tip de

aeronav n vederea aprobrii

2.13Analiza unui contract de


euro/contract
50la depunerea cererii

ntreinere n vederea aprobrii de ntreinere

*ST*
B. Condiii de aplicare
1. Tarifele prevzute pentru rennoirea permisului de zbor naional al aeronavei nu se percep de la
operatorii autorizai, fiind incluse n sumele pltite pentru activitatea de supraveghere.
2. n condiiile n care, ca urmare a investigaiilor efectuate, se constat c evaluarea sau
verificarea conduce la un rezultat negativ i, n concluzie, permisul de zbor ori aprobarea nu se poate
acorda, tariful ncasat nu se returneaz.
3. Tarifele pentru analiza unui program de ntreinere pentru o aeronav i analiza unui contract de
ntreinere, prevzute la pct. A.2.12, respectiv pct. A.2.13, nu se percep n cazul organizaiilor de
management al continuitii navigabilitii sau al aeronavelor aflate sub incidena anexei II la
Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European i al Consiliului din 20 februarie 2008 privind
normele comune n domeniul aviaiei civile i instituirea unei Agenii Europene de Siguran a Avia iei i
de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1.592/2002 i a Directivei
2.004/36/CE.

17

4. n cazul n care se solicit eliberarea certificatului de navigabilitate cu emiterea certificatului


de evaluare a navigabilitii i evaluarea de navigabilitate este efectuat de AACR, tarifele prevzute la
pct. A.2.2 nu se percep.
5. n cazul n care se solicit eliberarea certificatului de navigabilitate cu emiterea certificatului
de evaluare a navigabilitii i evaluarea de navigabilitate este efectuat de ctre o organizaie
autorizat, tariful prevzut la pct. A.2.1.2 nu se percepe.
6. n aplicarea prezentului document, prin alte tipuri de aeronave se nelege orice aeronav care nu
face parte din categoriile avion, elicopter sau balon (de exemplu, planor, motoplanor etc.).
CAP. 3
nmatricularea aeronavelor i nscrierea meniunilor n registrul foilor de sarcini
A. Tarife
*T*
*Font 7*

Nr.

Denumirea prestaiei

Tariful

Modul de plat/

crt.

Observaii

U.M.

Valoarea

3.1Rezervarea nmatriculrii/
euro/aeronav
45

identificrii aeronavelor

3.2Certificarea nmatriculrii/

identificrii aeronavelor

a) aeronave cu MTOW 5.700 kg euro/aeronav


90

b) aeronave cu MTOW > 5.700 kg euro/aeronav


180

3.3Certificarea radierii sau


euro/aeronav
90

nenmatriculrii aeronavelor

3.4Efectuarea modificrilor n
euro/aeronav
45

Registrul unic de nmatriculare/

la depunerea cererii

identificare a aeronavelor

civile

3.5nscrierea unor meniuni n


euro/aeronav
180

Registrul foilor de sarcini

(nscriere primar)

3.6Modificarea strii sarcinilor neuro/modificare


135

18


Registrul foilor de sarcini

3.7Furnizarea de informaii din


euro/aeronav
45

Registrul unic de nmatriculare/

identificare a aeronavelor

civile sau din Registrul foilor

de sarcini

3.8Eliberarea de duplicate dup


euro/aeronav
45

certificatele de identificare,

nmatriculare, nenmatriculare,

radiere i dup cele care atest

nscrierea/mutaia sarcinii

constituite asupra aeronavelor

*ST*
B. Condiii de aplicare
1. Prin eliberarea n regim de urgen a unuia din documentele menionate n prezentul capitol se
nelege finalizarea ntregului proces administrativ n maximum o zi lucrtoare(24 de ore) de la data
depunerii solicitrii. n baza unor motive bine n temeiate, AACR i rezerv dreptul de a refuza emiterea
n regim de urgen a documentelor menionate n prezentul capitol.
2. n cazul n care procedura administrativ de emitere a unuia din documentele menionate n prezentul
capitol nu poate fi finalizat din vina exclusiv a solicitantului, contravaloarea achitat pentru serviciul
ce urma s fie prestat de AACR nu se va returna solicitantului.
CAP. 4
Autorizri pentru procese speciale
A. Tarife
*T*
*Font 7*

Nr.

Denumirea prestaiei

Tariful

Modul de plat/

crt.

Observaii

U.M.

Valoarea

4.1Autorizarea sudorilor din

aeronautica civil

4.1.1Evaluare n vederea autorizrii euro/procedeu


200la depunerea cererii

19


iniiale/prelungirii/extinderii/de sudare/grup

procedeu de sudare/grup de
de materiale/

materiale
persoan

4.1.2Meninerea valabilitii
euro/procedeu
100anual

condiiilor de autorizare
de sudare/grup

de materiale/

persoan

4.1.3Evaluarea dosarului de acceptare euro/persoan


50la depunerea cererii

a sudorului coordonator/

organizaiei

4.1.4Reexaminarea sudorilor de
euro/procedeu
100la depunerea cererii

aviaie
de sudare/grup

de materiale/

persoan

4.2Autorizarea operatorilor ce efectueaz examinri nedistructive n aeronautica civil (NDT)

4.2.1Evaluare n vederea autorizrii iniiale/reautorizrii/extinderii

4.2.1.1Examinarea operatorilor de nivel 1

a) pentru metodele volumetrice euro/metod


100

(UT), la care se adaug pentru la depunerea cererii

fiecare domeniu
euro/domeniu de
50

autorizare

b) pentru alte metode


euro/metod
100

4.2.1.2Examinarea operatorilor de nivel 2

a) pentru metodele volumetrice euro/metod


150

(UT), la care se adaug pentru

fiecare domeniu
euro/domeniu de
50

autorizare

la depunerea cererii

b) pentru alte metode


euro/metod
150

4.2.1.3Examinarea operatorilor de nivel 3

a) pentru metodele volumetrice euro/metod


250

20


(UT), la care se adaug pentru

fiecare domeniu
euro/domeniu de
50

activitate

la depunerea cererii

b) pentru alte metode


euro/metod
250

c) practic nivel 2
euro/metod
100

4.2.2Supravegherea continu a meninerii condiiilor de autorizare

4.2.2.1Evaluarea anual a operatorilor de nivel 1

a) pentru metodele volumetrice euro/metod


10

(UT), la care se adaug pentru

fiecare domeniu
euro/domeniu de
5
anual,

autorizare

la depunerea cererii

b) pentru alte metode


euro/metod
10

4.2.2.2Evaluarea anual a operatorilor de nivel 2

a) pentru metodele volumetrice euro/metod


15

(UT), la care se adaug pentru

fiecare domeniu
euro/domeniu de
10
anual,

autorizare

la depunerea cererii

b) pentru alte metode


euro/metod
15

4.2.2.3Evaluarea anual a operatorilor de nivel 3

a) pentru metodele volumetrice euro/metod


20

(UT), la care se adaug pentru

fiecare domeniu
euro/domeniu de

anual,

autorizare

la depunerea cererii

b) pentru alte metode


euro/metod
20

4.2.3Reexaminare teoretic pentru


euro/metod/
80

operatorii de nivel 1, 2 i 3

persoan

4.2.4Reexaminarea practic pentru


euro/metod/
30

operatorii de nivel 1, 2 i 3

persoan

21

4.3Autorizarea centrelor de instruire a personalului ce efectueaz examinri nedistructive n

aeronautica civil (NDT)

4.3.1Autorizarea iniial/

euro

1.500

Reautorizare

4.3.2Analiza i aprobarea
euro/metod
800

suporturilor de curs

la depunerea cererii

4.3.3Analiza i aprobarea programelor euro/metod


50

de instruire

4.3.4Modificarea domeniului de
euro/metod
100

autorizare

4.3.5Supravegherea meninerii
euro/an

1.200n primul trimestru

condiiilor de autorizare

pentru fiecare an pentru

care este valabil

certificatul de

autorizare

*ST*
B. Condiii de aplicare
1. Cheltuielile privind efectuarea examinrii teoretice i practice se suport de ctre solicitant.
2. n condiiile n care, ca urmare a examinrii/evalurii, se constat c autorizarea nu se poate
acorda, tarifele ncasate nu se returneaz.
3. Pentru nivelul 1 limitat se percep tarifele de la nivelul 1, adic cele prevzute la pct. A.4.2.1.1,
A.4.2.2.1, A.4.2.3, respectiv A.4.2.4.
CAP. 5
Autorizarea organizaiilor de producie pentru aeronautica civil
A. Tarife
*T*
*Font 7*

Nr.

Denumirea prestaiei

Tariful

Modul de plat/

crt.

Observaii

U.M.

Valoarea

22

5.1Investigaii n cadrul

proceselor de autorizare

iniial n conformitate cu

Regulamentul (CE) nr. 1.702/2003

al Comisiei din 24 septembrie

2003 de stabilire a normelor de

punere n aplicare privind

certificarea pentru

navigabilitate i mediu a

aeronavelor i a produselor,

reperelor i dispozitivelor,

precum i certificarea

ntreprinderilor de proiectare

i producie, partea 21,

seciunea A i seciunea B

capitolul G

5.1.1Pentru organizaii cu un singur euro/ora de

45 (minimum la depunerea cererii i

amplasament
investigaie/
1.500 euro) regularizare pe parcursul

auditor

desfurrii

investigaiei, conform

pct. B.2.1

5.1.2Pentru organizaii cu un

amplasament principal i unul

sau mai multe amplasamente

adiionale

5.1.2.1Pentru amplasamentul principal euro/ora de


45 (minimum

investigaie/ 1.500 euro)

auditor

5.1.2.2Pentru fiecare amplasament


euro/ora de
45 (minimum

adiional
investigaie/
500 euro)

auditor

5.2Investigaii n cadrul

proceselor de aprobare a

modificrilor semnificative

aprute n cadrul organizaiei

n conformitate cu Regulamentul

(CE) nr. 1.702/2003, partea 21,

23


seciunea A i seciunea B

capitolul G

5.2.1 Aprobarea modificrilor


euro/ora de
45 (minimum la depunerea cererii i

semnificative [definite prin


investigaie/
1.000 euro) regularizare pe parcursul

Regulamentul (CE)

auditor

desfurrii

nr. 1.702/2003 pct. 21A.153]

investigaiei, conform

referitoare la termenii

pct. B.2.1

autorizrii, respectiv

modificarea amplasamentului

[definit prin Regulamentul (CE)

nr. 1.702/2003 pct. 21A.148]

5.2.2Aprobarea modificrilor
euro/ora de

45 euro

Conform pct. B.2.1

semnificative definite prin


investigaie/

Regulamentul (CE)

auditor

nr. 1.702/2003 pct. 21A.147

5.3Investigaii n cadrul

proceselor de supraveghere

continu pentru meninerea

condiiilor de autorizare n

conformitate cu Regulamentul

(CE) nr. 1.702/2003, partea 21,

seciunea A i seciunea B,

capitolul G

5.3.1Pentru organizaii cu un singur euro/ora de 45 (minimum


la nceputul anului

amplasament
investigaie/ 1.500 euro/
calendaristic i

auditor

anual)
regularizare pe parcursul

desfurrii

investigaiei, conform

pct. B.2.2

5.3.2Pentru organizaii cu un

amplasament principal i unul

sau mai multe amplasamente

adiionale

5.3.2.1Pentru amplasamentul principal euro/ora de 45 (minimum


la nceputul anului

investigaie/ 1.500 euro/


calendaristic i

auditor

anual)
regularizare pe parcursul

desfurrii

24

investigaiei, conform

pct. B.2.2

5.3.2.2Pentru fiecare amplasament


euro/ora de 45 (minimum 500

adiional
investigaie/
euro/anual)

auditor

5.4Investigaii n cadrul
euro/ora de 45 (minimum
la depunerea cererii i

proceselor de aprobare a
investigaie/ 1.000 euro/
regularizare pe parcursul

condiiilor desfurrii

auditor

anual)
desfurrii

activitii de producie fr

investigaiei, conform

autorizare, n conformitate cu

pct. B.2.1 i B.3

Regulamentul (CE)

nr. 1.702/2003, partea 21,

seciunea A i seciunea B

capitolul F

5.5Investigaii n cadrul
euro/ora de 45 (minimum
la depunerea cererii i

proceselor de aprobare a
investigaie/
500 euro)
regularizare pe parcursul

modificrii termenilor coninui


auditor

desfurrii

n scrisoarea de aprobare, n

investigaiei, conform

conformitate cu Regulamentul

pct. B.2.1 i B.3

(CE) nr. 1.702/2003, partea 21,

seciunea A, capitolul F

5.6Investigaii n cadrul
euro/ora de
45 (minimum
la nceputul perioadei de

proceselor de meninere a
investigaie/ 1.000 euro)
valabilitate (maximum 1

valabilitii unei scrisori de auditor

an de la data emiterii)

aprobare n conformitate cu

i regularizare pe

Regulamentul (CE)

parcursul desfurrii

nr. 1.702/2003, partea 21,

investigaiei, conform

seciunea A i seciunea B,

pct. B.2.2 i B.3

capitolul F

5.7Inspecii de conformitate
euro/ora de
45
la ncheierea inspeciei,

efectuate de ctre AACR n baza inspecie/

dar anterior emiterii

unui acord cu o alt autoritate inspector

raportului AACR de

aeronautic civil i n

inspecie

conformitate cu Regulamentul

(CE) nr. 1.702/2003, partea 21,

seciunea B, capitolul F

5.8Restabilirea valabilitii

euro

200
anterior notificrii de

25


autorizrii unei organizaii

restabilire a

dup ce aceasta a fost limitat,

valabilitii

suspendat

5.9Emiterea duplicatelor dup

euro

50
la cerere

certificate de autorizare/

scrisori de agrement

*ST*
B. Condiii de aplicare
1. Pentru fiecare serviciu furnizat de ctre AACR care presupune investigaii [auditurile planificate i
cele neplanificate efectuate la amplasamentul(ele) organizaiei) i/sau inspecii de conformitate asupra
produselor, pieselor i echipamentelor fabricate, tariful este calculat prin formula:
*T*
Tarif = Valoare x N x n,
unde: Valoare reprezint tariful orar de 45 euro/auditor, inspector;
N
reprezint numrul total de ore de investigaie consumate de ctre
auditorii/inspectorii AACR n pregtirea (analiza documentelorsuport) i furnizarea serviciului respectiv (investigaii i/sau
inspecii) la amplasamentul(ele) organizaiei;
n
reprezint numrul de auditori/inspectori AACR desemnai pentru
furnizarea serviciului respectiv.
*ST*
2. Numrul orelor de investigaie necesare pentru furnizarea serviciilor prevzute la pct. A.5.1, A.5.2,
A.5.3., A.5.4, A.5.5 i A.5.6 se stabilesc pe baza unei convenii ncheiate ntre AACR i organizaia de
producie n conformitate cu procedurile AACR aprobate. Principiile de determinare a numrului orelor de
investigaie necesare sunt:
2.1. Pentru furnizarea serviciilor prevzute la pct. A.5.1, A.5.2, A.5.4 i A.5.5, numrul orelor de
investigaie necesare se determin pe baza analizei de ctre AACR a tuturor informaiilor (de exemplu: numr
de angajai din organizaie ce desfoar activiti n cadrul domeniului de activitate pentru care s-a
solicitat autorizarea/aprobarea sau modificarea acestora din partea AACR, tipuri de activiti necesar a fi
investigate, performane ale sistemului de management al calitii, complexitate p rocese, numr procese
derulate etc.) puse la dispoziie de ctre organizaia solicitant prin scrisoarea de intenie, cererea de
autorizare/modificare, precum i prin celelalte documente-suport ataate cererii. Analiza informaiilor
respective este efect uat de ctre AACR conform procedurilor specifice aprobate, iar rezultatele acesteia
sunt comunicate, agreate i documentate, prin convenia menionat mai sus, cu fiecare organizaie n parte,
anterior furnizrii serviciului respectiv.
2.2. Pentru furnizarea serviciilor prevzute la pct. A.5.3 i A.5.6, numrul orelor de investigaie
necesare se determin pe baza informaiilor specifice menionate la pct. B.2.1 i pe baza analizei
rezultatelor analizei de risc efectuate n scopul identificrii gradului de conformare al fiecrei

26

organizaii n parte cu cerinele reglementrilor aplicabile. Analiza de risc este efectuat de ctre AACR
conform procedurilor specifice aprobate, iar rezultatele acesteia sunt comunicate, agreate i documentate,
prin convenia menionat mai sus, cu fiecare organizaie n parte, la nceputul fiecrui an calendaristic
(perioad de valabilitate a autorizrii).
NOTE:
a) Metoda utilizat pentru determinarea volumului de investigaii aferent fiecrui serviciu furnizat,
menionat la pct. A.5.1-A.5.6, este o metod calitativ i se bazeaz pe un numr de ore prestabilit n
funcie de numrul de angajai din cadrul organizaiei i care ulterior poate varia (scdea sau crete), n
funcie de un numr de variabile, printre care: performanele sistemului de management al calitii,
tipurile de activiti investigate, complexitatea i numrul proceselor/programelor de fabricaie, numrul
de neconformiti constatate anterior, investigaii suplimentare, rata de fabricaie etc.
b) Performanele ridicate ale sistemului de management al calitii n conformarea cu cerinele
reglementrilor aplicabile pot conduce la scderea numrului de ore de investigaie i, implicit, la
scderea tarifului perceput de ctre AACR pentru furnizarea serviciului respectiv.
3. Pentru organizaiile de producie aprobate s desfoare activiti de producie fr autorizare,
tarifele percepute cumuleaz serviciile menionate la pct. A.5.5 i A.5.7.
4. Tariful cuvenit numrului orelor de investigaie, pentru situaiile n care acesta depete tariful
minim achitat anterior furnizrii fiecruia din serviciile menionate la pct. A.5.1-A.5.6, se stabilete i
se agreeaz cu organizaiile anterior furnizrii serviciului respectiv i/sau pe parcursul desfurrii
investigaiilor respective, detaliind fiecare etap a investigaiei efectuate de ctre AACR la
amplasament(e) conform planificrilor specifice (investigaii aferente autorizrii/aprobrii emise de ctre
AACR pentru fiecare organizaie n parte, respectiv modificrii acesteia, precum i investigaii specifice
supravegherii continue). Tariful necesar a fi achitat se comunic beneficiarului spre facturare n cel mult
15 zile calendaristice d e la data finalizrii fiecrei etape de investigaie. Tarifele rezultate trebuie
achitate de ctre organizaie n cel mult 30 de zile de la data facturrii i condiioneaz emiterea de
ctre AACR a autorizrii/aprobrii solicitate, respectiv a aprobrii modificrii autorizrii/aprobrii,
precum i meninerea valabilitii autorizrii/aprobrii.
5. Tarifele achitate n avans pentru investigaiile care sunt ntrerupte pentru o perioada mai mare de
90 de zile din motive imputabile organizaiei sau, la cererea organizaiei, pentru o perioad mai mare de 30
de zile se rein n cot-parte cu prestaia executat.
6. Pentru restabilirea valabilitii autorizrii unei organizaii dup ce aceasta a fost limitat sau
suspendat se percepe tariful prevzut la pct. A.5.8.
7. Pentru reautorizarea/reevaluarea organizaiilor dup o renunare sau revocare a autorizrii/expirare
a aprobrii se percep tarifele prevzute la pct. A.5.1, respectiv pct. A.5.4.
8. Pentru pct. A.5.7, la cerere, se aplic o tax de urgen de 50% din tariful aferent numrului ore de
inspecie/inspector determinate la ncheierea inspeciei i facturat ulterior emiterii raportului de
inspecie.
CAP. 6
Autorizarea organizaiilor de ntreinere tehnic a aeronavelor, motoarelor i componentelor acestora, a
organizaiilor de pregtire pentru ntreinere, a organizaiilor de management al continuitii
navigabilitii i a managementului sistemului de ntreinere al operatorului

27

A. Tarife
*T*
*Font 7*

Nr.

Denumirea prestaiei

Tariful

Modul de plat/

crt.

Observaii

U.M.

Valoarea

6.1Autorizarea organizaiilor de

ntreinere

50% la depunerea cererii


i 50% nainte de

6.1.1Autorizare iniial

emiterea certificatului
de autorizare, conform

6.1.1.1Tarif fix de autorizare n

pct. B.2

conformitate cu reglementarea

PART 145

a.1)Autorizare n conformitate cu

euro

3.200

reglementarea PART 145,

categoria A1, lucrri de baz

a.2)Autorizare n conformitate cu

euro

3.000

reglementarea PART 145,

categoria A1, lucrri de linie

b.1)Autorizare iniial n

euro

2.800

conformitate cu reglementarea

PART 145, categoriile A2, A3,

lucrri de baz

b.2)Autorizare iniial n

euro

2.600

conformitate cu reglementarea

PART 145, categoriile A2, A3,

lucrri de linie

c.1)Autorizare iniial n

euro

2.200

conformitate cu reglementarea

PART 145, categoria A4,

lucrri de baz

c.2)Autorizare iniial n

euro

2.000

28


conformitate cu reglementarea

PART 145, categoria A4, lucrri

de linie

d)Autorizare iniial n

euro

2.200

conformitate cu reglementarea

PART 145, categoria B1

e)Autorizare iniial n

euro

2.000

conformitate cu reglementarea

PART 145, categoriile B2, B3

f)Autorizare iniial n

euro

1.600

conformitate cu reglementarea

PART 145, categoria C

g)Autorizare iniial n

euro

1.600

conformitate cu reglementarea

PART 145, categoria D

6.1.1.2Tarif fix de autorizare n

conformitate cu reglementarea

PART M/F

a.1)Autorizare n conformitate cu

euro

2.200

reglementarea PART M/F,

categoriile A2, A3, lucrri de

baz

a.2)Autorizare n conformitate cu

euro

2.000

reglementarea PART M/F,

categoriile A2, A3, lucrri de

linie

b.1)Autorizare n conformitate cu

euro

1.900

reglementarea PART M/F,

categoria A4, lucrri de baz

b.2)Autorizare n conformitate cu

euro

1.700

reglementarea PART M/F,

categoria A4, lucrri de linie

c)Autorizare n conformitate cu

euro

1.700

29


reglementarea PART M/F,

categoriile B2, B3

d)Autorizare n conformitate cu

euro

1.300

reglementarea PART M/F,

categoria C

e)Autorizare n conformitate cu

euro

1.300

reglementarea PART M/F,

categoria D

6.1.1.3Tarif fix de autorizare n

50% la depunerea cererii

conformitate cu reglementarea

i 50% nainte de

RACR-AZAC

RACR-AZAC emiterea

certificatului de

a)Autorizare n conformitate

euro

1.600autorizare

cu RACR-AZAC aeronave peste

2.700 kg

b)Autorizare n conformitate cu

euro

1.500

RACR-AZAC aeronave sub 2.700 kg/

componente/procese speciale

6.1.1.4Tarife adiionale

50% la depunerea cererii


i 50% nainte de

a)Tarif adiional pentru locaie euro/locaie


500emiterea certificatului

suplimentar de ntreinere la

de autorizare, conform

linie

pct. B.2

b)Tarif adiional pentru locaie euro/locaie


800

suplimentar de ntreinere de

baz

c)Tarif adiional pentru tip de

aeronav, de motor, categorie de

componente sau metod NDT

suplimentare:

c.1)pentru tip de aeronav n

euro/tip

150

categoria A1

c.2)pentru tip de aeronav n


euro/tip i/sau
100

categoriile A2, A3, A4, tip


categorie

30


motor n categoria B, categorie component/

de componente n clasa C
metod

(C1-22), metod NDT n cadrul

categoriei D1

6.1.2Supravegherea meninerii

euro/an
50% din tarifeletrimestrial, reprezentnd

condiiilor de autorizare a

prevzute la
trane de cte 25% din

organizaiilor de ntreinere

pct. A.6.1.1
valoarea anual

6.1.3Evaluarea privind modificarea

domeniului de autorizare sau

adugarea unei locaii

suplimentare

6.1.3.1Modificare domeniu de autorizareeuro/categorie


1.60050% la depunerea cererii

n conformitate cu reglementarea

i 50% nainte de

PART 145, prin adugare

emiterea certificatului

categoria A1 sau B1

de autorizare

6.1.3.2Modificare domeniu de autorizareeuro/categorie


1.000

n conformitate cu reglementarea

PART 145, prin adugare

categoria A2, A3, A4, B2, B3

sau D

6.1.3.3Modificare domeniu de autorizareeuro/categorie


900la depunerea cererii

n conformitate cu reglementarea

PART M/F sau RACR-AZAC, prin a

dugare categoria A2, A3, A4,

B2, B3, B3 sau D

6.1.3.4Modificare domeniu de autorizare


euro
100 + 100/clas

prin adugare de clas de

autorizare n cadrul categoriei

C (C1-C20)

6.1.3.5Modificare domeniu de autorizare

n cadrul aceleiai categorii

a)Modificare n cadrul aceleiai


euro

500

categorii A1, A2, A3, A4 prin

adugare capabilitate lucrri

de baz

31

b)Modificare n cadrul aceleiai


euro

350

categorii A1, A2, A3, A4 prin

adugare capabilitate lucrri de

linie

c)Modificare n cadrul aceleiai


euro/tip,

200

categorii A1, A2, A3, A4, B1,


respectiv

B2, B3 prin adugare de lucrri


metod

la domeniul de autorizare

existent sau tip aeronav/motor

ori D prin adugare de metod

NDT

d)Modificare n cadrul aceleiai euro/component


50

categorii de componente

(modificarea listei de

capabiliti pentru o categorie

deja autorizat)

6.1.3.6Modificare prin adugare de


euro/locaie
60050% la depunerea cererii

locaie suplimentar de

i 50% nainte de

ntreinere la linie

emiterea certificatului

de autorizare

6.1.3.7Modificare prin adugare de


euro/locaie
1.000

locaie suplimentar de

ntreinere de baz

6.1.4Evaluarea privind prelungirea

euro

400

valabilitii autorizrii

conform RACR-AZAC

6.2Autorizarea organizaiilor de

pregtire pentru ntreinere

6.2.1Autorizare iniial

6.2.1.1Tarif fix autorizare n

euro

3.20050% la depunerea cererii

conformitate cu reglementarea

i 50% nainte de

PART 147

emiterea certificatului

de autorizare, conform

pct. B.9

32

6.2.1.2Tarif fix autorizare n

euro

1.600

conformitate cu reglementarea

PIAC-ASI

6.2.1.3Tarife adiionale

a)Tarif adiional aprobare modul euro/modul

500

pregtire de baz pentru o

categorie de licen

b)Tarif adiional aprobare curs


euro/curs

350

tip aeronav pentru o categorie

de licen

c)Tarif adiional aprobare curs de euro/curs

200

diferene

d)Tarif adiional pentru locaie euro/locaie


500

suplimentar

6.2.2Supravegherea meninerii

euro/an
50% din tariful trimestrial, reprezentnd

condiiilor de autorizare

prevzut la pct.trane de cte 25% din

A.6.2.1.1,
valoarea anual

respectiv pct.

A6.2.1.2

15% din tariful

prevzut la

pct. 6.2.1.3

6.2.3Evaluarea privind modificarea

domeniului de autorizare sau

adugarea unei locaii

suplimentare

6.2.3.1Modificare domeniu de autorizare euro/curs tip


500la depunerea cererii

prin introducere curs tip


aeronav sau

aeronav sau categorie

modul

6.2.3.2 Modificare prin adugare de


euro/locaie
600

locaie suplimentar

6.3Schimbare/adugare persoane
euro/persoan
150

33


acceptate conform

reglementrilor PART M/PART

145/PART 147/RACR-AZAC, prin

intermediul EASA

Form 4/AACR-DN-507

6.4Modificare date autorizaie/


euro/modificare
100

certificat (altele dect

domeniul de autorizare)

6.5Autorizarea unui curs pe tip de


euro/curs

800

aeronav efectuat n afara

organizaiilor de pregtire

autorizate

6.6Autorizarea organizaiilor de

managementul continuitii

navigabilitii

6.6.1Autorizare iniial

6.6.1.1Tarif fix de autorizare iniial


euro

3.00050% la depunerea cereriI

n conformitate cu reglementarea

i 50% nainte de

PART M(G)

emiterea certificatului

de autorizare, conform

pct. B.11

6.6.1.2Tarife adiionale

a)Acordare privilegiu emitere CEN,


euro

750

PART M(G i I)

b)Acordare privilegiu emitere

euro

750

autorizaie de zbor, PART M(G)

c)Tip de aeronav suplimentar

euro

150

d)Evaluare iniial program


euro/program
200

ntreinere

e)Evaluare iniial contract de


euro/contract
100

ntreinere

34


f)Evaluare iniial sistem jurnal
euro

100

de bord

6.6.2Supravegherea meninerii

euro/an
50% din tariful trimestrial, reprezentnd

condiiilor de autorizare

prevzut la
trane de cte 25% din

pct. A.6.6.1
valoarea anual

6.6.3Modificare autorizare PART M(G)

6.6.3.1Introducerea unui nou tip de

euro/tip

50050% la depunerea cererii

aeronav

aeronav

i 50% nainte de

emiterea certificatului

6.6.3.2Acordare privilegiu emitere CEN,


euro

750de autorizare

PART M(G i I)

6.6.3.3Acordare privilegiu emitere

euro

750

autorizaie de zbor, PART M(G)

6.6.3.4Evaluare modificare program


euro/program
100la depunerea cererii

6.6.3.5Evaluare modificare contract de euro/contract


50

ntreinere

6.6.3.6Evaluare modificare sistem

euro

50

jurnal de bord

6.6.4 utorizarea iniial n conformitate cu reglementarea naional RACR-AZAC privind

utorizarea managementului sistemului de ntreinere al operatorului

6.6.4.1Tarif fix

euro

1.000 la depunerea cererii

6.6.4.2Supravegherea meninerii

euro

500

condiiilor de autorizare

RACR-AZAC - management sistem de

ntreinere

6.4.4.3Introducerea n domeniul

euro

200

autorizat a unui tip de aeronav

suplimentar

6.6.5Modificare autorizare RACR-AZAC - management sistem de ntreinere

6.6.5.1Analiza unui program de


euro/program
100la depunerea cererii

35


ntreinere pentru un tip de

aeronav

6.6.5.2Aprobare modificare program


euro/program
45

ntreinere

6.6.5.3Evaluare iniial contract de


euro/contract
45

ntreinere n vederea

acceptrii

6.6.5.4Acceptare modificare contract de euro/contract


45

ntreinere

6.6.5.5Evaluare iniial jurnal de bord euro/jurnal


45

n vederea aprobrii

6.6.5.6Aprobare amendament al
euro/jurnal
45

jurnalului de bord

*ST*
B. Condiii de aplicare
1. Tarifele pentru autorizarea iniial prevzute la pct. A.6.1.1 includ autorizarea unui amplasament
principal i unui tip de aeronav/clas componente/metod NDT.
2. Pentru autorizarea iniial a unei organizaii de ntreinere, n cazul n care domeniul de
autorizare solicitat cuprinde mai multe categorii, lucrri de linie i baz, mai multe tipuri de
aeronave/motoare/componente n cadrul unei categorii, mai multe metode pentru categoria D (procese
speciale), respectiv mai multe locaii de ntreinere, la calculul tarifului de autorizare se aplic tariful
fix cel mai mare, la care se adaug tarifele adiionale pentru fiecare de tip aeronav/motor/clas de
component/metod proces special i locaie suplimentar.
Exemplu de calcul pentru un domeniu de autorizare iniial pentru organizaie de ntreinere, conform
listei de mai jos:
*T*
*Font 9*

Domeniul de autorizare solicitat

Tariful (euro)

Cat. A1
Boeing B737-100/200 (PW JT8D)
(A.6.1.1.1 a.1) 3.200

Cessna 550/560 (PWC PW530/535)


(A.6.1.1.4.c1) 150

Cat. A2
Cessna 500 (PWC JT15D)
(A.6.1.1.4.c.2) 100

36

Cat. A3
Bell 230 (RR Corp 250)
(A.6.1.1.4.c.2) 100

Cat. C
C5 Electrical Power conform listei de
(A.6.1.1.4.c.2) 100

capabiliti

C8 Flight Controls conform listei de


(A.6.1.1.4.c.2) 100

capabiliti

C9 Fuel Airframe conform listei de


(A.6.1.1.4.c.2) 100

capabiliti

Cat. D
Ultrasonic
(A.6.1.1.4.c.2.) 100

Eddy Current
(A.6.1.1.4.c.2) 100

TOTAL:

4.050

*ST*
3. Tarifele de supraveghere prevzute la pct. A.6.1.2, A.6.2.2 i A.6.6.2 se calculeaz avnd ca
referin domeniul de autorizare iniial i se recalculeaz la fiecare modificare a acestuia.
4. Tarifele prevzute la subpct. pct. A.6.1.3, A.6.2.3, A.6.6.3 sunt cumulative.
Exemplu pentru pct. A.6.1.3: n cazul n care solicitarea de modificare a domeniului de autorizare
cuprinde mai multe categorii, mai multe tipuri de aeronave/motoare/componente n cadrul unei categorii, mai
multe metode pentru categoria D (procese speciale), respectiv mai multe locaii de ntreinere, la calculul
tarifului
de
modificare
se
aplic
tariful
cel
mai
mare
pentru
adugarea
de
categorie
(A.6.1.3.1/A.6.1.3.2/A.6.1.3.3/ A.6.1.3.4/A.6.1.3.5), la care se adaug tarifele prevzute la pct.
A.6.1.3.6/A.6.1.3.7/A.6.1.3.8 pentru fiecare tip de aeronav/ motor/clas de componente/metod proces
special i locaie suplimentar.
5. Tariful prevzut la punctul. A.6.6.1.1 include un tip de aeronav, un program de ntreinere i un
contract de ntreinere.
6. Pentru motoarele, agregatele i componentele de aeronav/motor care pot fi utilizate pe mai multe
tipuri de aeronave/motoare se percep tarifele corespunztoare tipului de aeronav cu masa de decolare cea
mai mare.
7. Pentru reautorizarea organizaiilor aprobate dup expirarea sau revocarea certificatului de
autorizare se percep aceleai tarife ca pentru autorizarea iniial.
8. Pentru autorizarea iniial a unei organizaii de pregtire pentru ntreinere, la calculul tarifului
de autorizare se aplic tariful fix prevzut la pct. A.6.2.1.1 sau A.6.2.1.2, la care se adaug tarifele
adiionale prevzute la pct. A.6.2.1.3 pentru fiecare modul/curs pe tip aeronav/curs de diferene/locaie
suplimentar.
9. Tarifele prevzute la pct. A.6.2.1.1 sau A.6.2.1.2 includ aprobarea unei locaii, dar nu includ
aprobarea niciunui curs. Sunt considerate locaii numai cele declarate ca locaii permanente n manualul de
prezentare.

37

Exemplu de calcul:
*T*
*Font 9*

Domeniul de autorizare solicitat

Tariful (euro)

Pregtire Cat. B2
(A.6.2.1.1) 3.200 + nr.

de baz

module aplicabile 12 *

(A.6.2.1.3.a) 500

Cat.
A1 nr. module aplicabile

13 * (A.6.2.1.3.a) 500

Pregtire Boeing B737-100/200 (PW JT8D) cat. B1


(A.6.2.1.3.b) 350

pe tip

aeronav

Boeing B737-100/200 (PW JT8D) cat. B2


(A.6.2.1.3.b) 350

Locaie
Bacu
(A.6.2.1.3.d) 500

suplimenta-

TOTAL:

16.900

*ST*
10. Tariful de autorizare prevzut la pct. A.6.6.2.1 include autorizarea de baz PART (M) pentru un tip
de aeronav, un program de ntreinere, un contract de ntreinere i un model de jurnal de bord.
11. Pentru autorizarea iniial a unei organizaii de management al continuitii navigabilitii PART
M(G), la calculul tarifului de autorizare se aplic tariful fix de autorizare prevzut la pct. A.6.6.1.1, la
care se adaug tarifele adiionale prevzute la pct. A.6.6.1.2, dup caz.
Exemplu de calcul:
Autorizare iniial:
*T*
*Font 9*

Domeniul de autorizare solicitat

Tariful (euro)

Part M(G) Boeing B737-100/200 (PW JT8D)


(A.6.6.1.1) 3.000 +

Part M (i)
(A.6.6.1.2.1) 750

Cessna 550/560 (PWC PW530/535)


(A.6.6.1.2.3) 150 +

38

(A.6.6.1.2.4) 300

(A.6.6.1.2.5) 200

Cessna 500 (PWC JT15D)


(A.6.6.1.2.3) 150 +

(A.6.6.1.2.4) 300

(A.6.6.1.2.5) 200

TOTAL:

5.050

*ST*
12. La aplicarea tarifelor prevzute n cap. 6, diferitele variante ale unei componente vor fi
considerate ca fiind o singur component (de exemplu, P/N xxx-yyy-zz-1, P/N xxx-yyy-zz-2, P/N xxx-yyy-zz-3
sunt identice).
CAP. 7
Certificarea personalului aeronautic
A. Tarife
*T*
*Font 7*

Nr.

Denumirea prestaiei

Tariful

Modul de plat/

crt.

Observaii

U.M.

Valoarea

7.1Personal aeronautic navigant

7.1.1Acordare/Rennoire licen

7.1.1.1Examinare teoretic

7.1.1.1.1Pilot linie (ATPL)


euro/persoan
300

7.1.1.1.2Pilot comercial (CPL)

7.1.1.1.2.1 Calificare instrumental


euro/persoan
165

(I.R.)

7.1.1.1.2.2 Fr I.R.
euro/persoan
55

39

7.1.1.1.3Pilot particular (PPL)

7.1.1.1.3.1 I.R.
euro/persoan
55

7.1.1.1.3.2 Fr I.R.
euro/persoan
45

7.1.1.1.4Navigator aerian
euro/persoan
200

7.1.1.1.5Mecanic navigant
euro/persoan
150

7.1.1.1.6Operator radionavigant
euro/persoan
150

7.1.1.1.7nsoitor de bord
euro/persoan
100

7.1.1.1.8Inginer recepie i control


euro/persoan
265

7.1.1.1.9Inginer recepie i control

mijloace de protecie

navigaie aeriene (PNA-Tc)


euro/persoan
265

7.1.1.1.10Pilot planor i balon


euro/persoan
55

7.1.1.1.11Pilot comercial MPL


euro/persoan
250

7.1.1.2Examinare practic

7.1.1.2.1Pilot linie (ATPL)


euro/persoan
235

7.1.1.2.2Pilot comercial (CPL)

7.1.1.2.2.1 I.R.
euro/persoan
155

7.1.1.2.2.2 Fr I.R.
euro/persoan
45

7.1.1.2.3Pilot particular (PPL)

7.1.1.2.3.1 I.R.
euro/persoan
45

7.1.1.2.3.2 Fr I.R.
euro/persoan
40

7.1.1.2.4Navigator aerian
euro/persoan
145

7.1.1.2.5Mecanic navigant
euro/persoan
145

40


7.1.1.2.6Operator radionavigant
euro/persoan
145

7.1.1.2.7nsoitor de bord
euro/persoan
85

7.1.1.2.8Inginer recepie i control


euro/persoan
225

7.1.1.2.9Inginer recepie i control

mijloace PNA-Tc
euro/persoan
225

7.1.1.2.10Pilot planor i balon


euro/persoan
60

7.1.1.2.11Pilot comercial MPL


euro/persoan
200

7.1.2.Revalidare licen

7.1.2.1.Piloi avioane i elicoptere

7.1.2.1.1Pilot linie (ATPL)


euro/persoan
250

7.1.2.1.2Pilot comercial MPL


euro/persoan
220

7.1.2.1.3Pilot comercial (CPL)

7.1.2.1.3.1 I.R.
euro/persoan
185

7.1.2.1.3.2 Fr I.R.
euro/persoan
90

7.1.2.1.4Pilot particular (PPL)

7.1.2.1.4.1 I.R.
euro/persoan
95

7.1.2.1.4.2 Fr I.R.
euro/persoan
75

7.1.2.1.5Tip suplimentar a/c


euro/persoan
70

7.1.2.1.6IR (SEP)
euro/persoan
45

7.1.2.2Alte categorii de personal

navigant

7.1.2.2.1Examinare teoretic

41

7.1.2.2.1.1Navigator aerian
euro/persoan
90

7.1.2.2.1.2Mecanic navigant
euro/persoan
90

7.1.2.2.1.3Operator radionavigant
euro/persoan
90

7.1.2.2.1.4nsoitor de bord
euro/persoan
65

7.1.2.2.1.5Inginer recepie i control


euro/persoan
90

7.1.2.2.1.6Inginer recepie i control

mijloace PNA-Tc
euro/persoan
90

7.1.2.2.1.7Pilot planor i balon


euro/persoan
50

7.1.2.2.1.8Tip suplimentar a/c


euro/persoan
25

7.1.2.2.2Examinare practic

7.1.2.2.2.1Navigator aerian
euro/persoan
145

7.1.2.2.2.2Mecanic navigant
euro/persoan
145

7.1.2.2.2.3Operator radionavigant
euro/persoan
145

7.1.2.2.2.4nsoitor de bord
euro/persoan
80

7.1.2.2.2.5Inginer recepie i control


euro/persoan
200

7.1.2.2.2.6Inginer recepie i control

mijloace PNA-Tc
euro/persoan
200

7.1.2.2.2.7Pilot planor i balon


euro/persoan
60

7.1.2.2.2.8Tip suplimentar a/c


euro/persoan
45

7.1.3Acordarea calificrii pe alt tip/clas de a/c i a calificrii

I.R., cu licena n termen de valabilitate

7.1.3.1Examinare teoretic

7.1.3.1.1ATPL
euro/persoan
80

42

7.1.3.1.2CPL
euro/persoan
60

7.1.3.1.3PPL
euro/persoan
35

7.1.3.1.4Pilot planor i balon liber


euro/persoan
30

7.1.3.1.5Alte categorii de personal

navigant
euro/persoan
45

7.1.3.1.6I.R.
euro/persoan
45

7.1.3.1.7Pilot comercial MPL


euro/persoan
90

7.1.3.2Examinare practic

7.1.3.2.1ATPL
euro/persoan
90

7.1.3.2.2CPL
euro/persoan
70

7.1.3.2.3PPL
euro/persoan
45

7.1.3.2.4Pilot planor i balon liber


euro/persoan
40

7.1.3.2.5Alte categorii de personal

navigant
euro/persoan
45

7.1.3.2.6I.R.
euro/persoan
45

7.1.3.2.7Pilot comercial MPL


euro/persoan
80

7.1.4Calificare instructor

7.1.4.1Acordarea

7.1.4.1.1Instructor de zbor (FI),

calificare clas (CRI),

calificare de tip (TRI),

calificare instrumental (IRI) euro/persoan


150

7.1.4.1.2Instructor simulator (SFI),

pregtire sintetic (STI) sau

cooperare n echipaj multiplu

(MCC)
euro/persoan
120

43

7.1.4.1.3Instructor nsoitori de bord -

I.B. (teoretic i practic)


euro/persoan
100

7.1.4.1.4Instructor alte categorii de

personal navigant
euro/persoan
100

7.1.4.1.5Tip suplimentar/clas
euro/persoan
50

7.1.4.2Revalidare

7.1.4.2.1Instructor FI, CRI, TRI, IRI


euro/persoan
150

7.1.4.2.2Instructor simulator (SFI, STI)

sau MCC
euro/persoan
120

7.1.4.2.3Instructor I.B.
euro/persoan
100

7.1.4.2.4Instructor alte categorii de

personal navigant
euro/persoan
100

7.1.5Autorizaii speciale

7.1.5.1Acordare iniial i rennoire euro/persoan


100

7.1.5.2Revalidare
euro/persoan
80

7.1.6Examinatori delegai

7.1.6.1Autorizare iniial, reemitere

i revalidare examinatori ATPL,

CPL/IR
euro/persoan
500
3 ani

7.1.6.2Autorizare iniial, reemitere

i revalidare examinatori PPL,

CPL i alte categorii de

personal navigant
euro/persoan
150
3 ani

7.1.6.3mputernicire temporar de

n cazul efecturii

examinare
euro/persoan
100dectre examinatori AACR

7.1.7Autorizarea, rennoirea i

revalidarea utilizrii

44


serviciilor civile de navigaie

aerian (RACM-1)

7.1.7.1Examinare teoretic
euro/persoan
50

7.1.7.2Examinare practic
euro/persoan
100

7.1.7.3mputernicire inspectori

delegai conform RACM-1


euro/persoan
50

7.2Personal tehnic aeronautic

(examinare teoretic)

2 ani

7.2.1Acordarea/Rennoirea licenei/

Calificare suplimentar

7.2.1.1Licen tip RACR - LPTA


euro/categorie/

clas sau tip


225

7.2.1.2Tip suplimentar/clas
euro/categorie/

suplimentar de aeronav RACR - clas sau tip


173

LPTA

7.2.1.3Licen Part-66 prin examinare

teoretic
euro/modul

45
5 ani

7.2.1.4Examinare teoretic submodul


euro/submodul
20A se vedea pct. B.8.b)

7.2.1.5Licen Part-66 prin conversie euro/persoan


250

7.2.1.6Calificare tip suplimentar


euro/categorie

aeronav sau subcategorie


sau

Part-66
subcategorie

150
5 ani

7.2.1.7Evaluare dosar individual


euro/persoan
45

7.2.1.8Licen Part-66 prin

recunoatere examinare teoretic euro/persoan


160

7.2.2Revalidarea licenei

7.2.2.1Licen RACR - LPTA


euro/persoan
173
2 ani

45


7.2.2.2Tip/Clas suplimentar/
euro/categorie/

suplimentar de aeronav RACR - clas sau tip


100

LPTA

7.2.2.3Licen Part-66
euro/persoan
200

7.2.2.4Tip suplimentar aeronav sau

subcategorie Part-66
euro/persoan
50

7.2.3Modificare licen Part-66 prin

excluderea limitrilor sau

modificarea datelor personale i

revizie licen
euro/persoan
80

7.3Controlori trafic aerian

7.3.1Acordare/Rennoire licen i

sau calificare i autorizare

asociat calificrii

7.3.1.1Controlor trafic aerian stagiar euro/persoan


100

7.3.1.2Control de aerodrom la vedere

(ADV)
euro/persoan
48

7.3.1.3Control de aerodrom instrumental

(ADI)
euro/persoan
400

7.3.1.4Control de apropiere procedural

(APP)
euro/persoan
400

7.3.1.5Control de apropiere,

supraveghere (APS)
euro/persoan
400

7.3.1.6Control regional procedural

(ACP)
euro/persoan
400

7.3.1.7Control regional, supraveghere

(ACS)
euro/persoan
400

7.3.1.8Autorizri asociate

calificrilor deinute,

solicitate suplimentar
euro/persoan
100

2 ani
5 ani
5 ani

5 ani

46

7.3.1.9Autorizare instructor OJT (OJTI)

asociat licenei
euro/persoan
125
3 ani

7.3.1.10Autorizare examinator ATC


euro/persoan
500
3 ani

7.3.2Revalidare calificare sau

autorizare asociat licenei

7.3.2.1Controlor trafic aerian stagiar euro/persoan


100

7.3.2.2Control de aerodrom la vedere

(ADV)
euro/persoan
28

7.3.2.3Control de aerodrom instrumental

(ADI)
euro/persoan
386

7.3.2.4Control de apropiere procedural

(APP)
euro/persoan
386

7.3.2.5Control de apropiere,

supraveghere (APS)
euro/persoan
386

7.3.2.6Control regional procedural

(ACP)
euro/persoan
386

7.3.2.7Control regional, supraveghere

(ACS)
euro/persoan
386

7.3.2.8Calificri suplimentare
euro/persoan 50% din tariful

pentru

revalidarea

primei

calificri

7.3.2.9Autorizare instructor OJT (OJTI)

asociat licenei
euro/persoan
125
3 ani

7.3.2.10Autorizare examinator ATC


euro/persoan
500
3 ani

7.3.3Mutare la o nou unitate de


euro/persoan 50% din tariful

trafic

pentru acordare

calificare

47

7.4Controlori informare trafic

aerian (CITA)

7.4.1Acordare/Rennoire licen sau

calificare

7.4.1.1CITA stagiar
euro/persoan
100

7.4.1.2CITA TWR
euro/persoan
190

7.4.1.3CITA APP
euro/persoan
207

7.4.1.4CITA ACC
euro/persoan
235

7.4.1.5CITA NOTAM
euro/persoan
190

7.4.1.6CITA Briefing
euro/persoan
190

7.4.1.7Instructor
euro/persoan
125

7.4.2Revalidare

7.4.2.1CITA stagiar
euro/persoan
100

7.4.2.2CITA TWR
euro/persoan
138

7.4.2.3CITA APP
euro/persoan
155

7.4.2.4CITA ACC
euro/persoan
185

7.4.2.5CITA NOTAM
euro/persoan
138

7.4.2.6CITA Briefing
euro/persoan
138

7.4.2.7Instructor
euro/persoan
125

7.4.3Mutare la o nou unitate de

trafic
euro/persoan
100

7.5Controlori trafic aerian

dirijare la sol

2 ani

2 ani

48


7.5.1Acordare/Rennoire licen

7.5.1.1Controlor trafic aerian dirijare

la sol stagiar
euro/persoan
50

7.5.1.2Controlor trafic aerian dirijare

la sol
euro/persoan
47

2 ani

7.5.1.3Calificare superioar de

instructor
euro/persoan
125

7.5.2Revalidare

7.5.2.1Controlor trafic aerian dirijare

la sol stagiar
euro/persoan
30

7.5.2.2Controlor trafic aerian dirijare

la sol
euro/persoan
28
2 ani

7.5.2.3Calificare superioar de

instructor
euro/persoan
125

7.5.3Mutare la o nou unitate


euro/persoan
25

7.6Meteorolog aeronautic

2 ani (licene noi

conform RACR - LMET)

7.6.1Acordare/Rennoire licen

sau calificri

7.6.1.1Stagiar
euro/persoan
75

7.6.1.2Tehnician

7.6.1.2.1 Gr. III


euro/persoan
150

7.6.1.2.2 Gr. II
euro/persoan
175

7.6.1.2.3 Gr. I
euro/persoan
200

7.6.1.3Prognozist

7.6.1.3.1 Gr. III


euro/persoan
200

49

7.6.1.3.2 Gr. II
euro/persoan
225

7.6.1.3.3 Gr. I
euro/persoan
250

7.6.1.4Instructor OJT
euro/persoan
125

7.6.1.5Autorizare activitate de clima- euro/persoan


200

tologie aeronautic

7.6.2Revalidare

7.6.2.1Tehnician

7.6.2.1.1 Gr. III


euro/persoan
100

7.6.2.1.2 Gr. II
euro/persoan
125

7.6.2.1.3 Gr. I
euro/persoan
150

7.6.2.2Prognozist

7.6.2.2.1 Gr. III


euro/persoan
150

7.6.2.2.2 Gr. II
euro/persoan
175

7.6.2.2.3 Gr. I
euro/persoan
200

7.6.2.3Instructor OJT
euro/persoan
100

7.6.2.4Autorizare activitate de clima- euro/persoan


150

tologie aeronautic

7.6.3Mutare la o unitate meteorolo- euro/persoan 50% din tariful

gic aeronautic de acelai tip


pt. acordare

calific./gr.

7.6.4Mutare la o unitate meteorolo- euro/persoan tariful pt.

gic aeronautic de alt tip

acordare

calific./gr.

7.7Personal PNA-TC

7.7.1Acordare/Rennoire licen
euro/persoan
175

50

7.7.2Acordare grup suplimentar de euro/persoan


45

echipamente

7.7.3Revalidarea licenei de funcio- euro/persoan


90

nare a personalului aeronautic

tehnic PNA-Tc

7.8Dispecer operaiuni zbor

7.8.1Acordare licen
euro/persoan
225

7.8.2Rennoire licen
euro/persoan
113

7.8.3Revalidare licen
euro/persoan
90

7.9Validri i prelungire validare

licene personal aeronautic,

emise de alte state (examinare

teoretic i practic)

7.9.1Pilot de aeronav PPL, CPL (A;H) euro/persoan


345

7.9.2Pilot de aeronav ATPL (A;H)


euro/persoan
368

CPL/IR (A;H)

7.9.3Personal navigant (alte catego- euro/persoan


304

rii inclusiv IB)

7.9.4Personal aeronautic nenavigant euro/persoan


100Comasare categorii

7.10Situaii speciale

7.10.1Duplicate documente (distrugere, euro/persoan


50Durata examinrii prac

pierdere, furt, modificare date

tice este conform

personale)

Reglementrii aplicabile
pentru fiecare categorie

7.11Reexaminarea suplimentar

de personal aeronautic.

7.11.1Teoretic
euro/disciplin
45

7.11.2Practic

euro/or/

45

51

persoan

7.12Acordare exceptare pe termen


euro/persoan 50% suplimentar

scurt, maximum 30 de zile (de

fa de tariful

exemplu, prelungire valabilitate


aplicabil

licen), doar CTA dirijare sol

i CITA

7.13Autorizarea persoanelor care


euro/persoan
90

deservesc laboratoarele de

control al calitii combustibi-

lilor, lubrifianilor i

lichidelor speciale de aviaie

7.14Acordare/Revalidare/Rennoire
euro/persoan
100

calificare limba utilizat n

radiocomunicaii

7.15Certificarea iniial i recu- euro/persoan


50

rent a personalului implicat n

transportul aerian de bunuri

periculoase

7.16Eliberarea certificatului
euro/persoan
45la depunerea cererii

medical clasa 1 i 3

7.17Eliberarea unui duplicat al


euro/persoan
50la depunerea cererii

certificatului medical (pier

dere, distrugere, furt)

7.18Analiza secundar a contestaiei euro/persoan


50la depunerea cererii.

la refuzul eliberrii certifi-

Suplimentar fa de acest

catului medical

tarif, plata speciali-

tilor (medici i/sau

psihologi) solicitai n

analiza secundar va fi

suportat de contestatar

la tariful practicat de

acetia.

7.19Validarea certificatelor medi- euro/persoan


50la depunerea cererii

cale pentru personalul navigant,

emise de alte state

52

7.20 Examinare competen limba


euro/persoan
113

englez piloi

7.21Eliberare adeverin (referitor euro/persoan


53

la rezultatele examinrilor

teoretice, experienei deinute

sau valabilitii licenei ori

calificrii)

7.22Comunicare/Solicitare date
euro/persoan
23

referitoare la valabilitatea

licenei i calificrii unui

solicitant

*ST*
B. Condiii de aplicare
1. Tarifele se aplic la licenele individuale. Tariful de baz pentru examinarea teoretic include i o
reexaminare. Pentru reexaminrile ulterioare se percepe tarif/disciplin.
2. Modalitatea de plat de la ntreg cap. 7 se efectueaz "la depunerea cererii sau conform contractului
cu beneficiarul".
3. Tariful prevzut la pct. A.7.12 se aplic numai n situaia n care, n perioada solicitat,
deintorul i exercit nemijlocit privilegiile conferite de licen cu calificrile i autorizrile
asociate.
4. Pentru examinarea mecanicilor navigani pe aeronave avnd MTOW < 5.700 kg se aplic 50% din tariful
de baz.
5. La acordarea licenei RACR - LPTA, n tariful prevzut sunt incluse 1 categorie
1 clas
1 tip de
aeronav (clas de componente).
6. Atunci cnd pentru licena Part-66 la o categorie/ subcategorie sau tip de aeronav este solicitat
categoria C simultan cu categoria B1 sau B2, aceasta se va acorda fr plata unui tarif.
7. Conversia licenei RACR - LPTA n Part-66 poate fi fcut pe baza "drepturilor protejate" i include
toate tipurile de aeronave pentru care solicitantul deine drept de certificare.
8.a) Dac o licen Part - 66 este transmis la AACR pentru extindere sau orice alt modificare n
perioada de valabilitate de 5 ani, valabilitatea licenei nou-emise va fi tot de 5 ani. n acest caz, pentru
prelungirea valabilitii licenei va fi perceput un tarif proporional cu perioada dintre emiterea licenei
transmise la AACR i emiterea noii licene, rotunjit n jos la un numr ntreg de ani.
(Exemplu: Dac se solicit modificarea unei licene dup o perioad de 2 ani i 3 luni de la emiterea
ei, tariful aplicabil va fi:
- perioada de la emiterea iniial: 2 ani i 3 luni - se iau n calcul 2 ani;
- tarif prelungire/an: 200 euro: 5 ani = 40 euro;
- tarif aplicabil: 40 euro x 2 ani = 80 euro.

53

b) Cnd examinarea teoretic conine mai multe submodule, tariful aplicabil se calculeaz prin nsumarea
tarifelor submodulelor.
9. Pentru efectuarea n regim de urgen a examinrilor teoretice n afara sesiunilor de examinare
aprobate, se aplic un tarif de urgen majorat cu 100% din tariful aplicabil.
10. Pentru eliberarea n termen de maximum 24 ore a documentelor de calificare, n cazul ndeplinirii
condiiilor specifice, se aplic un tarif de urgen majorat cu 100% din tariful aplicabil.
CAP. 8
Supervizarea furnizrii serviciilor de navigaie aerian, a managementului spaiului aerian i a
managementului fluxurilor de trafic aerian n fir Bucureti
A. Tarife
*T*
*Font 7*

Nr.

Denumirea prestaiei

Tariful

Modul de plat/

crt.

Observaii

U.M.

Valoarea

8.1
Supervizarea furnizrii servi-
euro

Conform

lunar

ciilor de navigaie aerian de


condiiilor

rut, a managementului spaiului


de aplicare

aerian i a managementului

fluxurilor de trafic aerian

pentru zonele de rut din FIR

Bucureti*)

8.2
Supervizarea furnizrii servi-
euro

Conform

lunar

ciilor de navigaie aerian

condiiilor

terminal, a managementului

de aplicare

spaiului aerian i a managemen-

tului fluxurilor de trafic

aerian pentru zonele terminale

din FIR Bucureti n sensul

Regulamentului (CE)

nr. 1.794/2006 al Comisiei din

6 decembrie 2006 de stabilire a

unei scheme comune de tarifare

pentru serviciile de navigaie

aerian*)

*ST*

54

*) Include autorizrile i avizele acordate furnizorilor de servicii de navigaie aerian n baza


legislaiei naionale pentru exploatarea sistemelor, mijloacelor, echipamentelor i instalaiilor aferente
proteciei navigaiei aeriene.
B. Condiii de aplicare
1. Tariful prevzut la pct. A.8.1 se stabilete pe baze contractuale, anual, ntre AACR i Regia
Autonom "Administraia Romn a Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMATSA, denumit n continuare ROMATSA,
reprezentnd un procent rezultat din raportul dintre cheltuielile prevzute de AACR pentru activitatea de
supervizare a furnizrii serviciilor pentru navigaia aerian de rut i totalul bazei de cost pentru
stabilirea tarifului de rut al Romniei.
2. Tariful prevzut la pct. A.8.2 se stabilete pe baze contractuale, anual, ntre AACR i
ROMATSA,reprezentnd un procent rezultat din raportul dintre cheltuielile prevzute de AACR pentru
activitatea de supervizare a furnizrii serviciilor pentru navigaia aerian pentru zonele terminale din FIR
Bucureti i totalul bazei de cost pentru stabilirea tarifului de terminal pentru zonele terminale din FIR
Bucureti, n sensul Regulamentului (CE) nr. 1.794/2006.
3. Tarifele prevzute la pct. A.8.1 i A.8.2 pot fi recalculate pe baze contractuale ntre AACR i
ROMATSA, n situaia apariiei unor variaii semnificative ale condiiilor de operare supervizate, ale
volumului de trafic sau ale costurilor reale care se justific, aferente activitilor care fac obiectul
prezentului capitol, n raport cu costurile antecalculate.
CAP. 9
Autorizarea activitilor aeroportuare, de aerodrom i a mijloacelor de asigurare a siguranei
zborurilor
A. Tarife
*T*

9.1
Autorizarea aerodromurilor

9.1.1.a) Autorizarea iniial a


euro/aerodromT1 + T2regulari-

aerodromurilor

zare

postaudit

unde:
T1 - component tarif, n funcieT2 - component tarif, n

de infrastructura de aerodrom i funcie de categoria operaiuni-

aeronavele care pot opera:


lor aeriene de pe aerodrom:

600 eurocifra de cod 1 i


400 euro
la

HJ

baze de operare
vedere

1.200 euro
sau

H24

nepre-

cizie

55


400 euroheliporturi
400 euro

HJ

800 euro

H24

2.500
coduri 2A - 3B inclusiv 1.500 euro
la vedere sau

euro

neprecizie

4.000
coduri 3C - 4D inclusiv 2.000 euro
precizie cat. I

euro

6.000
coduri 4E - 4F
5.000 euro
precizie cat. II,

euro

cat. III

9.1.1.b) Analiza documentaiei de autori- euro/


400 eurola depu-

zare iniial a aerodromurilor


documentaie
nerea do-

aerodrom

cumenta-

iei

9.1.2.a) Prelungirea autorizrii


euro/aerodrom T1 + T2regulari-

aerodromurilor

zare

postaudit

unde:
T1 - component tarif, n funcieT2 - component tarif, n func-

de infrastructura de aerodrom i ie de categoria operaiunilor

aeronavele care pot opera:


aeriene de pe aerodrom:

400 eurocifra de cod 1 i baze 300 euro


la ve-
HJ

de operare
dere

1.000 euro
sau

H24

nepre-

cizie

300 euroheliporturi
300 euro

HJ

700 euro

H24

1.500
coduri 2A - 3B inclusiv 1.000 euro
la vedere sau

euro

neprecizie

2.500
coduri 3C - 4D inclusiv 1.500 euro
precizie cat. I

euro

4.000
coduri 4E - 4F
4.000 euro
precizie cat. II,

56


euro

cat. III

9.1.2.b) Analiza documentaiei de prelun- euro/


300 eurola depu-

gire a autorizrii
documentaie
nerea do-

aerodrom

cumenta-

iei

9.2
nregistrarea aerodromurilor

9.2.1.a) nregistrarea iniial a


euro/aerodromT1 + T2 regulari-

aerodromurilor

zare

postaudit

unde:
T1 - component tarif, n funcieT2 - component tarif, n

de infrastructura de aerodrom i funcie de categoria operaiuni-

aeronavele care pot opera:


lor aeriene de pe aerodrom:

400 eurocifra de cod 1 i baze 300 euro


la ve-
HJ

de operare
dere

1.000 euro
sau ne-
H24

preci-

zie

300 euroheliporturi
300 euro

HJ

700 euro

H24

1.500
coduri 2A - 3B inclusiv 1.000 euro
la vedere sau ne-

euro

precizie

2.500
coduri 3C - 4D inclusiv 1.500 euro
precizie cat. I

euro

4.000
coduri 4E - 4F
4.000 euro
precizie cat. II,

euro

cat. III

9.2.1.b) Analiza documentaiei de nregis-euro/documen-200 eurola depu-

trare iniial a aerodromurilor taie

nerea do-

aerodrom

cumenta-

iei

9.2.2.a) Prelungirea nregistrrii aero- euro/aerodromT1 + T2 regulari-

dromurilor

zare

57

postaudit

unde:
T1 - component tarif, n funcieT2 - component tarif, n func-

de infrastructura de aerodrom i ie de categoria operaiunilor

aeronavele care pot opera:


aeriene de pe aerodrom:

300 eurocifra de cod 1 i baze 200 euro


la ve-
HJ

de operare
dere

800 euro
sau ne-
H24

preci-

zie

200 euroheliporturi
200 euro

HJ

500 euro

H24

1.200
coduri 2A - 3B inclusiv 800 euro
la vedere sau ne-

euro

precizie

2.000
coduri 3C - 4D inclusiv 1.200 euro
precizie cat. I

euro

3.000
coduri 4E - 4F
3.000 euro
precizie cat. II,

euro

cat. III

9.2.2.b) Analiza documentaiei de prelun- euro/documen-100 eurola depu-

gire a nregistrrii
taie

nerea do-

aerodromurilor
aerodrom

cumenta-

iei

9.2.3
Inspecie pentru verificarea
euro/inspec- 500 eurodup

meninerii condiiilor de
ie

efectua-

nregistrare

rea in-

speciei

9.3
Supravegherea continu a aerodromurilor autorizate

9.3.1
Supravegherea meninerii condi- euro/or

45
la fina-

iilor de autorizare i a sigu- evaluare/om


lizarea

ranei operaionale (audituri

auditului

programate sau neprogramate)

9.3.2
Supravegherea meninerii obiecti-euro/pasager
lunar,

58


velor necesare siguranei pasage-mbarcat

pn la

rilor pe aeroporturi

data de
20 a fie-

a)
pentru primii 500.000 de pasageri
0,05 crei

mbarcai

luni

pentru

b)
pentru pasagerii mbarcai

0,325 pasagerii

500.001-750.000

mbarcai
n luna

c)
pentru fiecare pasager mbarcat
0,625 preceden-

ncepnd cu 750.001

9.4
Evaluarea modificrilor/amenda- euro/or eva-
la fina-

mentelor la documentele de
luare/om

45
lizarea

autorizare

evalurii

9.5
Activiti de autorizare la un
euro/or

45
la fina-

aerodrom autorizat sau nregis- evaluare/om


lizarea

trat, dup lucrri de modernizare

evalurii

sau investiii noi

9.6
Evaluarea elementelor relevante euro/or

45
la fina-

ale unui aerodrom dup efectuareaevaluare/om


lizarea

reparaiilor capitale

evalurii

9.7
Autorizarea echipamentelor de
euro/or

45
la fina-

alimentare a aeronavelor cu
evaluare/om
lizarea

combustibil

evalurii

9.8
Inspecia i verificarea din zbor

la depu-

a funcionrii mijloacelor PNA-Tceuro/ora zbor 3.434 nerea

cererii

sau con-

form con-

tractului

cu bene-

ficiarul

9.9
Activiti de expertiz/investi- euro/or/

45
la fina-

gaie tehnico-operaional n
expert

lizarea

vederea autorizrii mijloacelor

evalurii

PNA-Tc pentru exploatare sau

pentru certificarea de tip a

59


tehnicii de aviaie din ATM (la

solicitarea beneficiarului sau n

cazul autorizrii pentru exploa-

tare a unor mijloace complexe sau

care necesit expertizare

suplimentar)

9.10
Administrarea spectrului de frec-euro/frecven-
190 la depu-

vene radioaeronautice
adminis-
nerea

trat

cererii

9.11
Supravegherea utilizrii frecven-euro/an

20
n luna

elor radioaeronautice
frecven

ianuarie

pentru

anul n

curs

9.12
Autorizarea i alocarea de indi- euro/

100 la depu-

cative AFTN
indicativ

nerea

cererii

9.13
Autorizarea i prelungirea auto-
la depu

rizrii mijloacelor tehnice

nerea

pentru deservirea aeronavelor la


cererii

sol

sau con-
form con-
9.13.1 Autorizare iniial mijloace
euro/mijloc 200
tractului

tehnice aeroportuare, altele


tehnic

cu bene-

dect echipamentele de alimentare

ficiarul

a aeronavelor cu combustibil

9.13.2 Prelungirea autorizrii


euro/mijloc
75

tehnic

9.14
Autorizarea constructorilor de
euro/or

45
la fina-

echipamente specifice activiti-investigaie/


lizarea

lor aeroportuare i de control iom

evalurii

dirijare a zborurilor

9.15
Emiterea de avize la documenta- euro/or

45

iile tehnice pentru realizarea investigaie/

sau modernizarea/ dezvoltarea de om

terenuri de aeronautic civil i

60


alte construcii destinate

aviaiei civile

9.16
Emiterea de avize la documentaii pentru construcii i 100 euro

amenajri de orice fel n zone cu servitui aeronautice la depu-


nerea

9.16.1
Aviz simplu (unul sau dou obiec-euro/obiectiv 100
cererii;

tive inclusiv)

regulari-

zare la
9.16.2
Aviz complex (n funcie de

250
finaliza-

complexitatea evalurii i/sau de

rea

numrul de obiective - ntre 3 i

lucrrii

10 obiective, inclusiv)

9.16.3
Avize de mare complexitate (n

750

funcie de complexitatea evalu-

rii, de numrul de obiective

ncepnd de la 11 obiective

i/sau de amplasamentul n peri-

metrul aerodromului/aeroportului)

9.16.4
Suplimentare pentru avizarea

100

construciilor situate n zone de

aerodrom

9.16.5
Emitere duplicat aviz

euro

50
la depu-

nerea

cererii

9.17
Avizarea specificaiilor tehnice euro/or

45
se regu-

anterior procurrii sau construi-investigaie/


larizeaz

rii unui mijloc tehnic de aviaieom

dup

utilizat de serviciile de naviga-

procurare

ie aerian

9.18
Avizarea specificaiilor tehnice euro/or

45
la fina-

anterior procurrii sau construi-investigaie/


lizarea

rii unui mijloc tehnic specific om

evalurii

de aerodrom ori de deservire

aeroportuar a aeronavelor

9.19
Avizarea studiilor, procedurilor euro/or

45
la fina-

i proiectelor de investiii
investigaie/
lizarea

61


pentru aviaia civil (inclusiv om

evalurii

de construcii-montaj)

9.20
Autorizarea rezervoarelor/depozi-euro/or

45
la fina-

telor de combustibili de aviaie evaluare/om


lizarea

evalurii

9.21
Emiterea duplicatelor documente- euro/exemplar
50
la depu-

lor de autorizare/certificare

nerea

cererii

9.22
Supravegherea aplicrii prevede-

rilor Hotrrea Guvernului

nr. 455/2011 privind tarifele de

aeroport

a)
Aeroporturi categoria B
euro/an
900
n luna

ianuarie

b)
Aeroporturi categoria C

600
pentru

anul n

c)
Aeroporturi categoria D

300
curs

9.23
Investigaie n scopul analizriieuro/or de
45
La depu-

justificrilor pentru modificareainvestigaie


nerea

sistemului sau a nivelului tari-

cererii

felor de aeroport (Hotrrea

se pl-

Guvernului nr. 455/2011)

tete un

avans de

300 euro,

iar

restul la

finaliza-

rea in-

vestiga-

iei.

Tariful

se pl-

tete de

solici-

tant.

*ST*

62

B. Condiii de aplicare
1. n cazul autorizrii mijloacelor semnificative pentru sigurana zborurilor, a unor noi tipuri de
echipamente, n vederea emiterii certificatului respectiv, solicitantul trebuie s ndeplineasc pe speze
proprii condiiile i prevederile regulamentare i procedurale privind autorizarea i, dup caz, pentru
pregtirea personalului de supraveghere al AACR, n baza unui program aprobat de AACR.
2. Tarifele prevzute la pct. A.9.9, A.9.10, A.9.11, A.9.12, A.9.16 i A.9.17 aplicabile n relaia cu
ROMATSA sunt incluse n tariful prevzut la cap. 8.
3. Tariful prevzut la pct. A.9.8 se va aplica pentru prestaiile efectuate pe teritoriul Romniei.
4. La pct. A.9.16, la cerere, se aplic o tax de urgen de 100%. Definirea tipurilor de avize se va
face n funcie de suprafaa construit, regimul de nlime (sau cumulate), alte situaii etc.
5. La pct. A.9.16.5, evaluarea/reevaluarea suprafeelor de obstacolare se face cu acordul prealabil al
solicitantului. Tariful corespunztor se aplic nainte de eliminarea avizului n cauz.
6. Tariful prevzut la pct. A.9.3.2 reprezint diferena din valoarea tarifului pentru supravegherea
meninerii obiectivelor necesare siguranei pasagerilor, aplicat fiecrui aeroport civil certificat din
Romnia deschis utilizrii publice, care revine AACR. Restul tarifului, n valoare de 0,275 euro/pasager
mbarcat, indiferent de numrul pasagerilor nregistrai pe un aeroport, se achit de ctre administraia
fiecrui aeroport civil direct Centrului de Investigaii i Analiz pentru Sigurana Aviaiei Civile,
conform prevederilor Ordonanei Guvernului nr. 26/2009 privind nfiinarea, organizarea i funcionarea
Centrului de Investigaii i Analiz pentru Sigurana Aviaiei Civile, aprobat cu modificri prin Legea nr.
55/2010.
7. n condiiile n care, ca urmare a evalurii, se constat c autorizarea, prelungirea autorizrii sau
avizul nu se poate acorda, tariful ncasat nu se returneaz.
8. Pentru reautorizare n urma expirrii sau anulrii certificatului de autorizare se percep tarifele
prevzute pentru autorizarea iniial.
9. Anularea nregistrrii, precum i neacordarea sau neprelungirea valabilitii acesteia ca urmare a
neconformitilor constatate cu ocazia inspeciilor/auditurilor de specialitate nu presupun rambursarea
tarifelor achitate pentru serviciile prestate de AACR.
10. Inspecia pentru verificarea meninerii condiiilor de nregistrare se efectueaz dup fiecare
incident/accident de aviaie ori notificare de disfuncionaliti i/sau neconformiti din partea
utilizatorilor aerodromului sau din partea unor instituii abilitate ale statului.
11. Prin documentaie aerodrom nregistrat se nelege totalitatea documentelor necesare n procesul de
nregistrare a aerodromului.
CAP. 10
Autorizarea i supravegherea altor ageni cu activiti pentru aviaia civil
A. Tarife
*T*
*Font 7*

Nr.

Denumirea prestaiei

Tariful

Modul de plat/

crt.

Observaii

U.M.

Valoarea

63

10.1Evaluare n vederea autorizrii laboratoarelor care efectueaz

testri specializate pentru aeronautic civil (ncercri meca-

nice, analize fizico-chimice, controale nedistructive etc.)

10.1.1Autorizare iniial

euro

1.500

10.1.2Modificarea domeniului de
euro/metod/

200

autorizare
analiz/

la depunerea cererii

examinare/

ncercri

tehnologice

10.1.3Supravegherea meninerii condi-


euro/an

1.200
n primul trimestru

iilor de autorizare

pentru fiecare an pentru

care este valabil certi-

ficatul de autorizare

10.2Autorizarea agenilor distribuitori de produse, articole i com-

ponente aeronautice i de materiale necesare fabricaiei, ntre-

inerii sau operrii acestora, procurate de la furnizori

10.2.1Autorizare iniial

euro

1.500
la depunerea cererii

10.2.1.2Modificarea domeniului de

autorizare prin:

a)
adugare clas de aeronav

euro

1.000

(A1-A4)

b)
adugare tip de aeronav n

euro

500

clasa de aeronav (A1-A4)

c)
adugare clas de motoare(B1-B2)
euro

800

la depunerea cererii

d)
adugare tip de motor n clasa
euro

250

de motoare (B1-B2)

e)
adugare clas de componente

euro

150

(C1-C20)

64


f)
adugare tip de component n

euro

100

clasa de componente (C1-C20)

g)
adugare produse chimice
euro/domeniu
100

destinate fabricaiei/ntrei- de autorizare

nerii aeronavelor

h)
articole normalizate/standardi- euro/domeniu
100

zate
de autorizare

i)
produse destinate pentru control euro/domeniu
100

nedistructiv (NDT)
de autorizare

j)
uleiuri i fluide hidraulice
euro/domeniu
250

de autorizare

10.2.1.3Supravegherea continu a agen-


euro/an

1.200
n primul trimestru

ilor distribuitori de produse

pentru fiecare an pentru

aeronautice

care este valabil certi-

ficatul de autorizare

10.3Autorizarea operatorilor economici pentru proiectarea i

executarea lucrrilor cu specific aeroportuar

10.3.1Autorizarea iniial i prelun-


euro/or

45
avans 540 euro (tarif

girea autorizrii operatorilor evaluare/om


minimum obligatoriu) +

economici pentru proiectarea

regularizare postaudit

lucrrilor cu specific

aeroportuar

10.3.2Autorizarea iniial i prelun-


euro/or

45
avans 540 euro (tarif

girea autorizrii operatorilor evaluare/om


minimum obligatoriu) +

economici pentru executarea

regularizare postaudit

lucrrilor cu specific

aeroportuar

10.3.3.Supravegherea meninerii

euro/or

45
la finalizarea auditului

condiiilor de autorizare
evaluare/om
de supraveghere

10.4.Autorizarea iniial i supra-


euro/an

800
la depunerea cererii

vegherea meninerii condiiilor

de autorizare a constructorilor

de echipamente i produse spe-

65


cifice activitilor aeroportu-

are, de control i dirijare a

zborurilor

10.5Autorizarea agenilor de handling

10.5.1Autorizarea agenilor de handling (exceptnd handling

combustibili)

10.5.1.1Autorizare iniial, modificarea


euro/or

45
avans 450 euro (tarif

i prelungirea autorizrii
evaluare/om
minimum obligatoriu) +

regularizare postaudit

10.5.1.2Supravegherea meninerii

euro/or

45
la finalizarea auditului

condiiilor de autorizare
evaluare/om

de supraveghere

10.5.2Autorizarea agenilor de handling combustibili

10.5.2.1Autorizare iniial

euro/or

45
avans 540 euro (tarif

evaluare/om

minimum obligatoriu) +

regularizare postaudit

10.5.2.2Modificarea autorizrii

euro/or

45
avans 450 euro (tarif

evaluare/om

minimum obligatoriu) +

regularizare postaudit

10.5.2.3Supravegherea meninerii
euro/ton de 0,40 (minimum lunar, pn la sfritul

condiiilor de autorizare
combustibil 540 euro anual)lunii urmtoare celei

livrat

pentru care s-a transmis

notificarea

10.6Autorizarea altor ageni pentru servicii aeronautice

10.6.1Autorizarea iniial i

euro/or

45
avans 540 euro (tarif

prelungirea autorizrii
evaluare/om

minimum obligatoriu) +

regularizare postaudit

10.6.2Supravegherea meninerii

euro/or

45
la finalizarea auditului

condiiilor de autorizare
evaluare/om

de supraveghere

10.7Autorizarea organizaiilor de pregtire

10.7.1Autorizarea organizaiilor de pregtire pentru zbor(FTO/TRTO-ATO)

66


10.7.1.1*)Autorizare iniial/Rennoire

euro

5.985

10.7.1.2Modificarea autorizaiei prin

euro

1.035

introducerea unui curs

suplimentar

10.7.1.3**)Supraveghere n vederea meni-


euro

2.205
anual

nerii condiiilor de autorizare

10.7.1.4Acceptabilitate postholder

euro

90

10.7.1.5Modificarea autorizaiei prin

euro

225

schimbarea datelor administra-

tive de funcionare

10.7.1.6Modificarea autorizaiei prin

euro

945

schimbarea unor condiii de

funcionare (aeronav nou,

punct nou de lucru)

10.7.2Autorizarea organizaiilor de pregtire pentru personalul

nenavigant

10.7.2.1*)Autorizare iniial/Rennoire

euro

5.295

10.7.2.2Modificarea autorizaiei prin

euro

1.148

introducerea unui curs

suplimentar

10.7.2.3**)Supraveghere n vederea

euro

2.453
anual

meninerii condiiilor de

autorizare

10.7.2.4Acceptabilitate postholder

euro

90

10.7.2.5Modificarea autorizaiei prin

euro

214

schimbarea datelor administra-

tive de funcionare

10.7.3Alte tipuri de organizaii de pregtire pentru personalul de

cabin

67

10.7.3.1*)Autorizare iniial/Rennoire

euro

3.349

10.7.3.2Modificarea autorizaiei prin

euro

1.035

introducerea unui curs

suplimentar

10.7.3.3**)Supraveghere n vederea

euro

1.537
anual

meninerii condiiilor de

autorizare

10.7.3.4Acceptabilitate postholder

euro

90

10.7.3.5Modificare autorizaiei prin

euro

214

schimbarea datelor administra-

tive de funcionare

10.7.3.6Modificarea autorizaiei prin

euro

945

schimbarea unor condiii de

funcionare (de exemplu, punct

nou de lucru)

10.7.4Organizaie de pregtire parautiti, planor, balon

10.7.4.1*)Autorizare iniial/Rennoire

euro

945
1 an

10.7.4.2**)Supravegherea meninerii

euro

810
anual

condiiilor de autorizare

10.7.4.3Modificarea autorizaiei prin

euro

720

introducerea unui nou curs

10.7.4.4Acceptabilitate postholder

euro

90

10.7.4.5Modificarea autorizaiei prin

euro

135

schimbarea datelor administra-

tive de funcionare

10.7.4.6Modificarea autorizaiei prin

euro

500

schimbarea datelor de funcio-

nare (de exemplu, aeronav nou,

punct de lucru suplimentar etc.)

10.8Certificarea/Rennoirea certificatului de calificare a

68


operatorilor de echipamente de instruire sintetic (STD)

10.8.1Simulator de zbor real (FFS) de euro/simulator


4.950

nivel C sau D

10.8.2Simulator de zbor real (FFS) de euro/simulator


3.510

nivel A sau B

10.8.3Simulator de zbor (FTD)


euro/simulator
2.970

la depunerea cererii

10.8.4FNPT I sau II
euro/simulator
2.610

10.8.5FNPT I sau II cu MCC


euro/simulator
2.970

10.8.6BITD sau alt tip de simulator


euro/simulator
2.205

(OTD)

10.9Aprobarea/Rennoirea aprobrii utilizrii de echipamente de

instruire sintetic (STD)

10.9.1Simulator de zbor real (FFS) saueuro/simulator


650

FTD

10.9.2FNPT I sau II cu sau fr MCC


euro/simulator
600
la depunerea cererii

10.9.3BITD sau alt tip de simulator


euro/simulator
600

(OTD)

10.10Autorizarea centrelor medicale aeronautice

10.10.1Autorizarea iniial

euro

5.063
la depunerea cererii

10.10.2Revalidare autorizaie centru

euro/an

1.283
anual

aeromedical

10.11Autorizarea examinatorilor aeromedicali

10.11.1Autorizarea iniial

euro

720
la depunerea cererii

10.11.2Revalidare autorizaie

euro/an

315
anual

examinator aeromedical

10.12Autorizarea organizrii de

euro/

135
la depunerea cererii

69


demonstraii aeriene
demonstraie

10.13Autorizarea persoanelor fizice

sau juridice care desfoar

activiti conexe transportului

aerian de bunuri periculoase

10.13.1Autorizarea iniial
euro/aprobare
1.575
la depunerea cererii

10.13.2Modificarea autorizrii
euro/aprobare
425
la depunerea cererii

10.14Emiterea duplicatelor
euro/exemplar
50
la depunerea cererii

documentelor de autorizare

*ST*
_________
*) n vederea autorizrii, se vor achita 40% din tariful de autorizare specific, diferena urmnd a fi
achitat la finalizarea procesului de autorizare. n situaia n care, ca urmare a evalurii, se constat c
autorizarea nu se poate acorda, cuantumul din tarif ncasat nu se returneaz.
**) Tarifele aplicate pentru activitatea de supraveghere a organizaiilor de pregtire includ i
activitatea de prelungire a valabilitii autorizrii de funcionare.
B. Condiii de aplicare
1. n condiiile n care, ca urmare a evalurii, se constat c autorizarea sau prelungirea autorizrii
nu se poate acorda, tariful ncasat nu se returneaz.
2. Pentru reautorizare n situaia renunrii, expirrii sau revocrii autorizrii se percep tarifele
prevzute pentru autorizarea iniial.
3. Pentru modificarea/amendarea documentelor de autorizare se percep 45 euro/ora de investigaie/om.
4. Pentru reautorizare n urma expirrii sau anulrii certificatului de autorizare se percep tarifele
prevzute pentru autorizarea iniial.
5. Eliberarea certificatului de autorizare se face n contul tarifelor pltite pentru evaluare.
6. Pentru pct. A.10.3, A.10.5 i A.10.6, la cerere, se aplic o tax de urgen de 100% din avans.
7. Avansul se refer la activitatea de analiz a documentelor depuse de solicitant n vederea
autorizrii. Regularizarea postaudit se refer la evaluarea propriu-zis efectuat cu ocazia auditului,
precum i la finalizarea evalurii organizaiei.
8. Tarifele aplicate pentru activitatea de supraveghere a agenilor de handling combustibili includ i
activitatea de prelungire a valabilitii autorizrii de funcionare.
CAP. 11
Alte prestaii n domeniul aeronautic
A. Tarife

70

*T*
*Font 7*

Nr.

Denumirea prestaiei

Tariful

Modul de plat/

crt.

Observaii

U.M.

Valoarea

11.1Atestarea auditorilor experi pentru sistemul aeronautic


la depunerea cererii sau

conform contractului cu

beneficiarul

11.1.1Evaluarea iniial n vederea


euro/persoan
100

desemnrii ca auditor expert

ntr-un domeniu al sistemului

aeronautic

11.1.2Evaluarea periodic n vederea euro/persoan


25

meninerii calitii de auditor


sau

expert sau modificarea domeniu- euro/modificare


25

lui

11.2Atestarea persoanelor care


euro/persoan
50la depunerea cererii sau

conduc activitate de asigurare a

conform contractului cu

calitii la unitile aeronau-

beneficiarul

tice civile autorizate

11.3Aprobarea procedurilor de zbor instrumental

11.3.1Verificarea documentaiei de

euro/or

45la finalizarea evalurii

aprobare a procedurilor de zbor evaluare/om

instrumental (nu cuprinde

efectuarea inspeciei din zbor

a procedurilor)

11.3.2Supravegherea organizaiilor de
euro/or

45

proiectare a procedurilor de
evaluare/om

zbor instrumental

11.4Cercetri statistice, lucrri

euro/or

45la finalizarea lucrrii

statistice speciale care nu sunt


elaborare

cuprinse n programul statistic


cercetare/

din domeniul transportului

lucrare

aerian, la cererea unor benefi-


statistic

71


ciari interni sau externi

11.5Emiterea autorizaiei de utili-


euro/

50la depunerea cererii

zare temporar pe aeroporturile autorizaie de


pentru acordarea ATU

din Romnia, pentru avioane

utilizare

civile subsonice cu reacie,


temporar emis

care nu ndeplinesc standardele


(ATU)

specificate n partea a II-a

cap. 3 volumul I al anexei 16 la

Convenia privind aviaia civil

internaional (ATU)

11.6Consultare privind elaborarea de


euro/or

45la finalizarea consultri

ctre solicitant a documentelor consultare/om

necesare n vederea obinerii de

avize, autorizaii, certificate,

licene etc.

*ST*
B. Condiii de aplicare
1. n condiiile n care, ca urmare a evalurii i/sau a efecturii inspeciei din zbor ori auditului de
supraveghere, se constat c aprobarea procedurilor de zbor instrumental nu se poate acorda deoarece
solicitantul nu ndeplinete cerinele aplicabile, solicitantul va plti AACR valoarea prestaiei.
2. Cuantumul final al activitilor de aprobare i/sau supraveghere se stabilete n postcalcul i se
comunic beneficiarului anterior emiterii rspunsului definitiv referitor la aprobarea procedurilor de zbor
instrumental sau transmiterii raportului de audit/supraveghere.
3. Dac activitile specifice procesului de aprobare i/sau supraveghere sunt ntrerupte la cererea
solicitantului sau nu pot fi finalizate din cauze imputabile acestuia, AACR va solicita plata unui tarif
proporional cu prestaia executat n funcie de orele consumate pe tariful prevzut la pct. A.11.3.
4. Tariful prevzut la pct. A.11.5 se aplic numai pentru urmtoarele tipuri de zboruri:
a) operaiuni de transport individual cargo [numai pe aeroporturile: Baia Mare (LRBM), BucuretiOtopeni-Henri Coand (LROP), Constana-Koglniceanu (LRCK), Satu Mare (LRSM), Suceava (LRSV), Trgu Mure
(LRTM), Timioara-Traian Vuia (LRTM), Tulcea (LRTC)], pentru care operatorul aeronavei, mpreun cu
beneficiarul transportului, demonstreaz c, datorit naturii ncrcturii transportate, nu poate fi
utilizat un alt tip de aeronav;
b) operaiuni de zbor nonprofit n scopul realizrii lucrrilor de modificare, reparaie sau ntreinere
a aeronavelor.
5. Tariful prevzut la pct. A.11.5 se aplic pentru fiecare zbor i fiecare aeronav menionat n
"Cererea pentru acordarea autorizaiei pentru utilizarea temporar a unor avioane civile subsonice cu
reacie care nu ndeplinesc standardele specificate n partea a II-a cap. 3 volumul I la Convenia privind
aviaia civil internaional (ATU)", inclusiv pentru avioanele de rezerv.

72

CAP. 12
Condiii generale de aplicare a tarifelor
1. n cazul n care nu sunt prevzute termene de plat specifice, conform precizrilor din coloana "mod
de plat", beneficiarii serviciilor prestate de AACR sunt obligai s achite tariful specific aplicat, n
termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data emiterii facturii. Eliberarea documentelor solicitate
de beneficiari este condiionat de achitarea serviciilor prestate de AACR.
2. Pentru ntrzierea plii facturilor la termenele scadente, AACR va aplica o penalitate de 0,1% la
suma restant pentru fiecare zi de ntrziere, de la data scadent pn n momentul plii.
3. Excepie de la prevederile pct. 1 i 2 fac serviciile prestate de AACR n baza contractelor ncheiate
cu beneficiarii.
4. n cazul neachitrii la termen a obligaiilor financiare rezultate din serviciile prestate de ctre
persoanele juridice AACR poate proceda la suspendarea valabilitii documentelor eliberate.
5. AACR poate proceda la revocarea documentelor emise n cazul n care, n termenul de suspendare
stabilit de aceasta pentru achitarea obligaiilor financiare rezultate din serviciile prestate, aceste
obligaii nu sunt achitate.
6. Contravaloarea n lei a tarifelor aplicate va fi achitat de beneficiarii serviciilor prestate de
AACR, la valoarea cursului de schimb valutar stabilit de Banca Naional a Romniei, valabil n ziua
emiterii facturii.
7. Tarifele nu includ cheltuielile ocazionate de deplasarea n strintate a inspectorilor AACR,
respectiv diurn, cazare, transport i vize. Acestea vor fi suportate de beneficiarii serviciilor prestate
de AACR.
8. Tarifele nu includ T.V.A.
--------

73