Sunteți pe pagina 1din 11

Unitatea de invatamant: Colegiul National Ion Luca Caragiale Ploiesti

Profesor: Pufulete Georgiana


Disciplina: Limba engleza
Nr. ore /sptmn: 4
Clasa: a XI-a I
Manual: UPSTREAM ADVANCED (Virginia Evans, Lynda Edwards, Jenny Dooley), ed. Express Publishing
Programa aprobata prin Ordinul M.E.C.T.S.: 3410/07.03.2006
PLANIFICARE CALENDARISTIC
AN COLAR: 2012/2013

Nr.
crt.

Unitatea de
competen

(0)
1.

(1)
Lecie
introductiv

2.

2.

Competene specifice

(2)

Test predictiv

Unit 1:
Something to
Shout About

1.1 Selectarea,din texte orale si/sau scrise


referitoare la domeniul de specializare,de
informatii si opinii relevante pentru a rezolva o
sarcina de lucru
1.2 Discriminarea intre informatii factuale si
opinii, in mesaje orale si/sau scrise
1.3 Initierea de actiuni adecvate pentru

Coninuturi

Tema
Funcii communicative
Elemente de construcie a comunicrii
(3)
Discutarea problemelor organizatorice legate
de desfurarea orelor de limba englez n
noul an colar.
Prezentarea manualului.
Verificarea elementelor de construcie a
comunicrii parcurse n anul colar precedent
precum i a identificrii detalilor dintr-un
textscris.
Domeniul personal: relaii interpersonale;
viaa personal (stil de via, comportament
social)
Domeniul public: mass-media
A descoperi i exprima atitudini (a-i
exprima acordul/dezacordul; a compara
1

Nr.
ore

Sptmn
a

(4)
1

(5)
1
17.09-21.09

1
17.09-21.09

12

2-4
24.09-28.09
1.10-05.10
8.10-12.10

Obs.

(6)

3.

Unit 2: Escape
Artists

confirmarea sau clarificarea sensului mesajului


2.1 Redactarea de texte functionale variate,
structurate, dupa model, aducand argumente si
exemple in sprijinul opiniilor exprimate
2.2 Prezentarea unui monolog pe tema data,
structurat, sustinut de exemple din viata
personala sau din alte surse
2.4 Emiterea, oral/in scris, de ipoteze si
sustinerea lor cu argumente, in cadrul unei
discutii/dezbateri
3.2 Redactarea de texte functionale pe diferite
teme,adresate anumitor destinatari in diferite
scopuri de comunicare(pentru a exprima
intentii,a obtine ceva,a informa,a convinge,a
invita,a refuza etc)
3.4 Adecvarea formatului si a limbajului la
subiect si la interlocutor/cititorul intentionat, cu
utilizarea conventiilor folosite in comunicarea
orala si scrisa formala si informala
4.1 Rezumarea, oral si/sau in scris, a
continutului unui mesaj liber sau functional
1.1 Selectarea,din texte orale si/sau scrise
referitoare la domeniul de specializare,de
informatii si opinii relevante pentru a rezolva o
sarcina de lucru
1.2 Discriminarea intre informatii factuale si
opinii, in mesaje orale si/sau scrise
1.3 Initierea de actiuni adecvate pentru
confirmarea sau clarificarea sensului mesajului
2.1 Redactarea de texte functionale variate,
structurate, dupa model, aducand argumente si
exemple in sprijinul opiniilor exprimate
2.3 Transmiterea, in limbaj clar si precis, oral
si/sau in scris,de informatii corecte vizand
aspecte din domeniul de specializare

aciunile prezente cu cele trecute)


A descoperi i exprima emoii (a exprima
refuzul, a argumenta refuzul; a folosi stilul
formal/informal)
Determinani
Substantivul: cazul genitiv (toate tipurile)
Idiomuri corelate cu tema
unitii

Domeniul personal: relaii interpersonale;


viaa personal (stil de via, comportament
social)
A descoperii exprima emoii (a exprima
surpriza, curiozitatea, teama, ndoiala; a
exprima compasiunea; a folosi stilul formal i
informal)
Prepoziii
Substantivul: Idiomuri corelate cu tema
unitii

12

5-7
15.10-19.10
22.10-26.10
29.10-02.11

4.

SelfAssessm
ent
Module
1

5.

Unit 3: People
Power

3.2 Redactarea de texte functionale pe diferite


teme,adresate anumitor destinatari in diferite
scopuri de comunicare(pentru a exprima
intentii,a obtine ceva,a informa,a convinge,a
invita,a refuza etc)
*4.4 Transferul si adaptarea semnificatiei unui
text literar la contexte neliterare
1.1 Selectarea,din texte orale si/sau scrise
referitoare la domeniul de specializare,de
informatii si opinii relevante pentru a rezolva o
sarcina de lucru
1.2 Discriminarea intre informatii factuale si
opinii, in mesaje orale si/sau scrise
2.1 Redactarea de texte functionale variate,
structurate, dupa model, aducand argumente si
exemple in sprijinul opiniilor exprimate
2.2 Prezentarea unui monolog pe tema data,
structurat, sustinut de exemple din viata
personala sau din alte surse
1.2 Discriminarea intre informatii factuale si
opinii, in mesaje orale si/sau scrise
1.3 Initierea de actiuni adecvate pentru
confirmarea sau clarificarea sensului mesajului
*1.4 Identificarea de avantaje si dezavantaje ale
unor situatii descrise in texte, in scopul luarii
unor decizii, al formularii unor solutii
2.1 Redactarea de texte functionale variate,
structurate, dupa model, aducand argumente si
exemple in sprijinul opiniilor exprimate
2.2 Prezentarea unui monolog pe tema data,
structurat, sustinut de exemple din viata
personala sau din alte surse
3.2 Redactarea de texte functionale pe diferite
teme,adresate anumitor destinatari in diferite
scopuri de comunicare(pentru a exprima

Vor fi recapitulate i evaluate coninuturile


parcurse n unitile de nvare 1-2.

Domeniul personal: viaa personal (stil de


via, comportament social)
Domeniul ocupaional: aspecte legate de
profesiuni i de viitorul profesional; texte
referitoare la aspectele teoretice ale
specialitii; texte referitoare la aspecte
practice ale specialitii.
A da i a solicita informaii (a raporta)
A descoperi i exprima atitudini (a exprima
acordul / dezacordul)
A convinge (a comenta preri)
Infinitivul, participiul, gerunziul
Construcii infinitivale, participiale,
gerundivale

12

8
05.11-09.11

9-11
12.11-16.11
19.11-23.11
26.11-30.11

6.

Unit 4:
Growin
g
Concer
ns

7.

SelfAssessm
ent
Module
2

intentii,a obtine ceva,a informa,a convinge,a


invita,a refuza etc)
3.3 Verificarea intelegerii si solicitarea/oferirea
de clarificari/explicatii, atunci cand informatia
nu este clar inteleasa
1.1 Selectarea,din texte orale si/sau scrise
referitoare la domeniul de specializare,de
informatii si opinii relevante pentru a rezolva o
sarcina de lucru
1.3 Initierea de actiuni adecvate pentru
confirmarea sau clarificarea sensului mesajului
2.2 Prezentarea unui monolog pe tema data,
structurat, sustinut de exemple din viata
personala sau din alte surse
2.3 Transmiterea, in limbaj clar si precis, oral
si/sau in scris,de informatii corecte vizand
aspecte din domeniul de specializare
2.4 Emiterea, oral/in scris, de ipoteze si
sustinerea lor cu argumente, in cadrul unei
discutii/dezbateri
3.4 Adecvarea formatului si a limbajului la
subiect si la interlocutor/cititorul intentionat, cu
utilizarea conventiilor folosite in comunicarea
orala si scrisa formala si informala
4.1 Rezumarea, oral si/sau in scris, a
continutului unui mesaj liber sau functional
1.1 Selectarea, din texte orale si/sau scrise
referitoare la domeniul de specializare, de
informatii si opinii relevante pentru a rezolva o
sarcina de lucru
2.1 Redactarea de texte functionale variate,
structurate, dupa model, aducand argumente si
exemple in sprijinul opiniilor exprimate
2.2 Prezentarea unui monolog pe tema data,
structurat, sustinut de exemple din viata

Discurs direct, discurs indirect

Domeniul personal: viaa personal (stil de


via)
Domeniul public: aspecte din viaa
contemporan (sociale, economice, ecologice,
strategii de utilizare a resurselor)
A convinge (a avertiza pe cineva; a comenta
preri)
Timpurile verbale (recapitulare)

12

Vor fi recapitulate i evaluate coninuturile


parcurse n unitile de nvare 3 - 4.

12-14
03.12-07.12
10.12-14.12
17.12-21.12

15
14.01-18.01

8.

Unit 5: Our
Changi
ng
World

personala sau din alte surse


*3.5 Initierea de actiuni adecvate pentru
confirmarea sau clarificarea mesajului
4.3 Transferul informatiilor factuale din texte de
informare generala in diverse forme de
prezentare
1.2 Discriminarea intre informatii factuale si
opinii, in mesaje orale si/sau scrise
*1.4 Identificarea de avantaje si dezavantaje ale
unor situatii descrise in texte, in scopul luarii
unor decizii, al formularii unor solutii
2.1 Redactarea de texte functionale variate,
structurate, dupa model, aducand argumente si
exemple in sprijinul opiniilor exprimate
2.2 Prezentarea unui monolog pe tema data,
structurat, sustinut de exemple din viata
personala sau din alte surse
2.4 Emiterea, oral/in scris, de ipoteze si
sustinerea lor cu argumente, in cadrul unei
discutii/dezbateri
*2.5 Prezentarea si comentarea unui film/a unei
carti prin raportare la experienta personala, cu
exprimarea opiniilor si/sau sentimentelor despre
acestea
3.1 Realizarea unui interviu structurat pe baza
unui chestionar deja elaborat, adaugand cateva
intrebari spontane

Domeniul personal: viaa personal (stil de


via)
Universul adolescenei: cultura, art, sport
Domeniul public: aspecte din viaa
contemporan
(sociale,
culturale,
educaionale); mass-media
A descoperi i exprima atitudini: a exprima
satisfacia / insatisfacia fa de un punct de
vedere
A convinge: a comenta preri
Adjectivul (comparaia intensiv)

3.3
Verificarea
intelegerii
si
solicitarea/oferirea de clarificari/explicatii,
atunci cand informatia nu este clar inteleasa

12

16-18
21.01-25.01
28.01-01.02
04.02-08.02

Unit 6: A job
Well
Done

1.1 Selectarea, din texte orale si/sau scrise


referitoare la domeniul de specializare, de
informatii si opinii relevante pentru a rezolva o
sarcina de lucru
*1.4 Identificarea de avantaje si dezavantaje ale
unor situatii descrise in texte, in scopul luarii unor
decizii, al formularii unor solutii
2.1 Redactarea de texte functionale variate,
structurate, dupa model, aducand argumente si
exemple in sprijinul opiniilor exprimate
2.4 Emiterea, oral/in scris, de ipoteze si sustinerea
lor cu argumente, in cadrul unei discutii/dezbateri
3.1 Realizarea unui interviu structurat pe baza
unui chestionar deja elaborat, adaugand cateva
intrebari spontane
3.2 Redactarea de texte functionale pe diferite
teme,adresate anumitor destinatari in diferite
scopuri de comunicare(pentru a exprima intentii,a
obtine
ceva,a informa,a convinge,a invita,a refuza etc)
*3.5 Initierea de actiuni adecvate pentru
confirmarea sau clarificarea mesajului
4.1 Rezumarea, oral si/sau in scris, a continutului
unui mesaj liber sau functional
4.3 Transferul informatiilor factuale din texte de
informare generala in diverse forme de prezentare

Domeniul ocupaional: activiti din viaa


cotidian.
Domeniulpersonal : viaapersonal (stil de
via)
Domeniul public : aspecte din viaa
contemporan (ecologice)
Domeniul educaional: texte din literaturile
britanic i american.
A descoperi i exprima atitudini: a-i
exprima acordul/ dezacordul.
A exprima satisfacia/insatisfacia,
A descoperii exprima emoii: a exprima
refuzul,
a
argumenta
refuzul;
afolosistilulformal/informal
A convinge: acomentapreri; a ncuraja, a
avertiza
Utilizarea verbelor modale.

19-20
11.02-15.02
18.02-22.02

Self-assessment 1.3 Initierea de actiuni adecvate pentru


Module
10.

11.

Unit 7: Fit For


Life

Vor fi recapitulate i evaluate coninuturile


parcurse n unitile de nvare 5 - 6.

confirmarea sau clarificarea sensului mesajului


2.1 Redactarea de texte functionale variate,
structurate, dupa model, aducand argumente si
exemple in sprijinul opiniilor exprimate
2.4 Emiterea, oral/ in scris, de ipoteze si
sustinerea lor cu cateva argumente, in cadrul unei
discutii/ dezbateri
3.4 Adecvarea formatului si a limbajului la subiect
si la interlocutor/cititorul intentionat, cu utilizarea
conventiilor folosite in comunicarea orala si scrisa
formala si informala

1.1 Selectarea, din texte orale si/sau scrise


referitoare la domeniul de specializare, de
informatii si opinii relevante pentru a rezolva o
sarcina de lucru
1.2 Discriminarea intre informatii factuale si
opinii, in mesaje orale si/sau scrise
1.3 Initierea de actiuni adecvate pentru
confirmarea sau clarificarea sensului mesajului
2.2 Prezentarea unui monolog pe tema data,
structurat, sustinut de exemple din viata personala
sau din alte surse
2.3 Transmiterea, in limbaj clar si precis, oral
si/sau in scris,de informatii corecte vizand aspecte
din domeniul de specializare
2.4 Emiterea, oral/ in scris, de ipoteze si
sustinerea lor cu cateva argumente, in cadrul unei
discutii/ dezbateri
3.2 Redactarea de texte functionale pe diferite

Domeniul ocupaional: aspecte legate de


profesiuni i de viitorul profesional.
Domeniul personal: viaa personal (stil
de via, comportament social)
Domeniul public: aspecte din viaa
contemporan (sociale, economice, politice,
istorice, culturale, educaionale, ecologice,
strategii de utilizare a resurselor)
A descoperi i exprima atitudini: a-i
exprima acordul/ dezacordul.
A descoperi i a exprima emoii: a exprima
compasiunea
Utilizarea verbelor modale (timpul trecut).

12

21
25.02-01.03

22-24
04.03-08.03
11.03-15.03
18.03-22.03

teme,adresate anumitor destinatari in diferite


scopuri de comunicare(pentru a exprima intentii,a
obtine
ceva,a informa,a convinge,a invita,a refuza etc)
4.1 Rezumarea, oral si/sau in scris, a continutului
unui mesaj liber sau functional

12.

Unit 8: Live
and
Learn

13.

Self-assessment
Module 4

1.2 Discriminarea intre informatii factuale si


opinii, in mesaje orale si/sau scrise
1.3 Initierea de actiuni adecvate pentru
confirmarea sau clarificarea sensului mesajului
2.1 Redactarea de texte functionale variate,
structurate, dupa model, aducand argumente si
exemple in sprijinul opiniilor exprimate
2.2 Prezentarea unui monolog pe tema data,
structurat, sustinut de exemple din viata personala
sau din alte surse
2.3 Transmiterea, in limbaj clar si precis, oral
si/sau in scris,de informatii corecte vizand aspecte
din domeniul de specializare
3.1 Realizarea unui interviu structurat pe baza
unui chestionar deja elaborat, adaugand cateva
intrebari spontane
4.1 Rezumarea, oral si/sau in scris, a continutului
unui mesaj liber sau functional

Domeniul personal: relaii interpersonale.


Universul adolescenei.
Domeniul ocupaional: aspecte legate de
profesiuni i de viitorul profesional.
A descoperi i exprima atitudini: a exprima
satisfaia/ insatisfacia fa de un punct de
vedere.
Diateza pasiv.
Diateza activ.

25-27
25.03-29.03
15.04-19.04

8
S26Saptamana
altfel

Vor fi recapitulate i evaluate coninuturile


parcurse n unitile de nvar
Vor fi recapitulate i evaluate coninuturile
parcurse n unitile de nvare 7 8.

1.1 Selectarea, din texte orale si/sau scrise


referitoare la domeniul de specializare, de
informatii si opinii relevante pentru a rezolva o
sarcina de lucru
2.1 Redactarea de texte functionale variate,

28
22.04-26.04

4
8

S
e
lf
a
4

14.

Unit 9: The
Image
Busines
s

structurate, dupa model, aducand argumente si


exemple in sprijinul opiniilor exprimate
2.2 Prezentarea unui monolog pe tema data,
structurat, sustinut de exemple din viata personala
sau din alte surse
4.1 Rezumarea, oral si/sau in scris, a continutului
unui mesaj liber sau functional
1.1 Selectarea, din texte orale si/sau scrise
referitoare la domeniul de specializare, de
informatii si opinii relevante pentru a rezolva o
sarcina de lucru
1.2 Discriminarea intre informatii factuale si
opinii, in mesaje orale si/sau scrise
2.2 Prezentarea unui monolog pe tema data,
structurat, sustinut de exemple din viata personala
sau din alte surse
2.3 Transmiterea, in limbaj clar si precis, oral
si/sau in scris,de informatii corecte vizand aspecte
din domeniul de specializare
2.4 Emiterea, oral/ in scris, de ipoteze si
sustinerea lor cu cateva argumente, in cadrul unei
discutii/ dezbateri
3.1 Realizarea unui interviu structurat pe baza
unui chestionar deja elaborat, adaugand cateva
intrebari spontane
3.2 Redactarea de texte functionale pe diferite
teme,adresate anumitor destinatari in diferite
scopuri de comunicare(pentru a exprima intentii,a
obtine
ceva,a informa,a convinge,a invita,a refuza etc)

Domeniul public: aspecte din viaa


contemporan (ecologice, strategii de
utilizare a resurselor).
Domeniul educaional: descoperiri
tiinifice i tehnice.
A descoperi i exprima atitudini: a exprima
acordul/ dezacordul.
A exprima satisfacia/ insatisfacia fa de
un punct de vedere.
A descoperi i exprima emoii: a exprima
surpriza, curiozitatea, teama, ndoiala.
Sintaxa (subordonata condit ional ).

29-31
12

29.04-03.05
06.05-10.05
13.05-17.05

15.

Unit 10: Shop


Around

16.

Self-assessment
Module
5
Final Revision

1.3 Initierea de actiuni adecvate pentru


confirmarea sau clarificarea sensului mesajului
*1.4 Identificarea de avantaje si dezavantaje ale
unor situatii descrise in texte, in scopul luarii unor
decizii, al formularii unor solutii
2.1 Redactarea de texte functionale variate,
structurate, dupa model, aducand argumente si
exemple in sprijinul opiniilor exprimate
2.4 Emiterea, oral/ in scris, de ipoteze si
sustinerea lor cu cateva argumente, in cadrul unei
discutii/ dezbateri
3.3 Verificarea intelegerii si solicitarea/oferirea de
clarificari/explicatii, atunci cand informatia nu
este clar inteleasa
3.4 Adecvarea formatului si a limbajului la subiect
si la interlocutor/cititorul intentionat, cu utilizarea
conventiilor folosite in comunicarea orala si scrisa
formala si informala
4.3 Transferul informatiilor factuale din texte de
informare generala in diverse forme de prezentare
1.1 Selectarea,din texte orale si/sau scrise
referitoare la domeniul de specializare,de
informatii si opinii relevante pentru a rezolva o
sarcina de lucru
1.2 Discriminarea intre informatii factuale si
opinii, in mesaje orale si/sau scrise
2.1 Redactarea de texte functionale variate,
structurate, dupa model, aducand argumente si
exemple in sprijinul opiniilor exprimate
2.2 Prezentarea unui monolog pe tema data,
structurat, sustinut de exemple din viata personala
sau din alte surse

Domeniul personal: viaa personal (stil de


viat, strategii de studiu, comportament
social).
A descoperi i exprima atitudini: a-i
exprima acordul/ dezacordul.
A descoperi i exprima atitudini: a
compara aciunile prezente cu cele trecute.
Sintaxa
Conjuncii.

32-34
12

20.05-24.05
27.05-31.05
03.06-07.06

Vor fi recapitulate i evaluate coninuturile


parcurse n unitile de nvare 9 10.

8
35-36
10.06-14.06
17.06-21.06

10

11