Sunteți pe pagina 1din 53

AnexaA1

Dategeneralealeinspeciei

Nr.
1
2
3
4

Articol
Adrescldire
inspectat
Localitate
Numeproprietar/
administrator
Adresproprietar/
administrator
Persoana
autorizat
responsabilde
inspecie

Destinaiecldire

Dataexecuiei
cldirii
Modificri
relevanten
cldire/datele
modificrilor
Scopulinspeciei

Detalii

Observaii

legitimaieMDRT,
tip/numr

Olocuine
Obirouri
Ohotel/pensiune
Omuzeu
Ocldire
administrativ
Oalta(deprecizat)

Orestaurant
Osalspectacole
Ospaiucomercial

Ospital/policlinic
Ounitatenvmnt

Ex.:schimbaredestinaiespaii,
recompartimentri,interveniilafaade,
introduceredispozitivedeumbrire
suplimentare
Oreglementar
Olacerere,pentrucretereaeficienei
energetice

Sedetaliazmodificrile
importantereferitoarela
anvelopacldiriiila
spaiileinterioare

AnexaA2
Opisaldocumentelornecesareafiprezentatedebeneficiar
nvedereainspeciei

Documentaia tehnic complet a instalaiei: memoriu tehnic/breviar de calcul, planuri i seciuni


reprezentative, detalii de execuie, liste detaliate cu echipamentele instalate i specificaii tehnice ale
acestora

Rapoartedeinstalare/punerenfunciuneaechipamentelorinstalaieideclimatizare

3
4

Certificatedecalitatealeechipamentelorinstalate(trebuiesincludmarcajulCEsauagrementtehnic)
SpecificaiitehniceprivindcomponentelesistemuluidemanagementenergetictipBMS(dacexist)
DocumenttehnicceatestposibilitilesistemuluiBMSimplementatdeafacilitaoanalizenergetica
sistemelordeclimatizare(ex.ManualdeutilizareaBMSischemadefuncionare)
Raportdeechilibrareaeraulic / hidraulicainstalaieideclimatizare(dacexist)
Contracte de service/ntreinere a instalaiei i sistemului BMS ncheiate ntre proprietar i o firm
specializatdeservice
Registrul de ntreinere a echipamentelor ce formeaz sistemul de climatizare la nivelul sursei de
producere,ex.:curareaperiodicafiltreloribateriilordenclzire/rcire,controluletaneitii,
reparaiialeinstalaieifrigorificedeproducerealichiduluircit(chiller)sauncrcareaperiodiccu
freonacircuituluifrigorific
Registrul de ntreinere a sistemului de distribuie a aerului ctre/de la surs spre zonele
climatizate, ex.: curarea periodic a conductelor de aer, a filtrelor i bateriilor terminale (dac
exist), verificarea periodic a gurilor de introducere/evacuare din ncperi, precum i a prizei de
aerproasptiguriideevacuareaaeruluiviciat
Registruloperaiilordementenanefectuatelasistemeledereglareautomat,lasistemelede
msuricomandilanivelulsistemuluiBMS(dacacestaexist)

5
6
7

10

11

Manualuldeutilizarealsistemuluifrigorific,caretrebuiesconincelpuin:
- categoriasistemuluifrigorific,
- descriereacomponeneisistemuluifrigorific,
- schemacircuitelorelectrice,
- instruciunidetaliatereferitoarelaeliminareaagentuluifrigorificdininstalaie,
- cauzele celor mai frecvente defeciuni i msurile de remediere, spre exemplu instruciuni
privinddetectareascprilordeagentfrigorificdectrepersonalautorizatinecesitateadea
contactatehnicienidentreinerecompeteni,
- msurileceseiaupentruampiedicangheareaapeincondensatoare,rcitoare,etc.ncazul
temperaturilorambiantesczute,sauprinreducereapresiuniisauatemperaturiisistemului,
- informaiiafiatedesprecarteamainii,
- instruciuniasupramsurilordeprotecie,dispoziiilordeprimajutoriproceduriledeurmatn
cazdeurgen,deexempluscpri,incendiu,explozie,
- instruciunidentreinereasistemului,cuuncalendarpentruntreinereapreventivnceeace
privetescprile,
- instruciunilancrcarea,descrcareainlocuireaagenilorfrigorifici,
- instruciuni referitoare la manipularea i depozitarea agentului frigorific i riscurile care i sunt
asociate,
- calendarulverificrilorperiodiceailuminatuluidesiguran,
- instruciuni referitoare la funcionarea i ntreinerea echipamentelor de siguran i protecie, a
dispozitivelordealarmiaindicatoarelorluminoase,
- normereferitoarelainereaunuiregistrudezialsistemuluifrigorific,ncaresfieconsemnate:
interveniiledentreinereidereparaie,
cantitile,naturaagentuluifrigorificcareafostncrcatlafiecareintervenie,

12

13

distribuitorulagentuluifrigorific,
rezultateletuturorncercriloriverificrilorperiodice,
perioadeledeneutilizare.
Schema conductelor din sistemul frigorific trebuie s fie afiat n staia de frig i s indice codurile
dispozitivelordeoprireicomand.
Cartea instalaiei trebuie s fie pstrat n apropiere de locul de funcionare a instalaiei frigorifice i
trebuiesconincelpuinurmtoareleinformaii:
- numele, adresa i numrul de telefon al serviciului de depanare, persoana responsabil de
sistemulfrigorific/instalaiafrigorific,
- tipulagentuluifrigorific,
- instruciunipentruoprireainstalaieifrigorifice/pompeidecaldur,
- presiuniadmisibile,
- detaliiasuprainflamabilitii,dacagentulfrigorificutilizatesteinflamabil.

AnexaB
Recapitulativalparametrilordebazaiinstalaiei/zonei

Numrdezonetermice

Parametru

Temperaturainterioarzona1

Umiditatearelativinterioarzona1

NivelulinteriordeCO2zona1

Comentarii
Secontroleaz?
ODa
ONu
OParial(detaliai)
ODa
ONu
OParial(detaliai)
ODa
ONu
OParial(detaliai)
ODa
ONu
OParial(detaliai)

Debitdeaerproaspt

Se continu tabelul cu punctele 1..3


pana la zona n inclusiv, dac n>1
(n=numr de zone cu parametri
Idem1..3
interiori diferii, scenarii de
funcionarediferitesauclimatizatecu
sistemediferite)

Valoaredeproiectare
vara
iarna

Idem1..3

AnexaC1
Caracteristicileievaluareaenergeticacldirii/zoneiclimatizate

Nr.

Articol

Detalii

Observaii

Volumulcldirii/zoneiclimatizate

...m3

Orientarepereiexteriori

Numrulmaximrealdepersoane
din
cldire/zon

Graddeocupare
zilnic/sptmnal/lunar

Graddevitrare

Tipvitrare

Tipelementedeumbrireaprii
vitrate

Tipspaiianexevecine
neclimatizate

Spaiiclimatizatecudestinaii
speciale

10

Tipuridesarcinitermiceinterioare

Caracteristicitermicei
opticealevitrajelori
tmplrieiinstalate
Olainterior
Olaexterior
Ontregeamuri
OSubsoluri
OPoduri
OCasascrii
OGrupurisanitare
OAltele
OCamerecurate
OBuctriemare
OPiscin
OSalaservere
OAltele
OOcupani
OIluminatartificial
OEchipamentedebirou
OMotoareacionate
electric
OAltele

11

Sarcinatermicdeterminat
numericpentrucldirea/zona
climatizat

...kW

Sevadetaliasuccint
proceduraprincaresa
determinataceastsarcin
termic

12

Secontinutabelulcupunctele
1...11pnlazonaninclusiv,
dacn>1(n=numrdezonecu
parametriinterioridiferii,scenarii
defuncionarediferitesau
climatizatecusistemediferite)

Idem1..9

Idem1..9

AnexaC2

Seenuntoateorientrile
cardinalealepereilor
exteriori
Secomparcunumrulde
persoanedinproiecticucel
estimatcf.AnexeiC2
Ex.:9ore/zi(918)cupauzde
prnzoor,absenSDi
srbtorilegale

Dacsuntdiferenentre
faade,sespecificpefiecare
faadnparte
Sedetaliaztipulelementului
deumbrire

SedetaliazAltele

SedetaliazAltele

Valoriindicativereferitoareladensitateadeocupareapardoselii
(dinMC001/2)

Destinaie

Ariapardoseliipentruopersoan,nm2/persoan)
Domeniutipic
Valoareprinlips
Birou
dela7pnla20
12
Biroumic
dela8pnla12
10
Saldeedine dela2pnla5
3
Magazin
dela3pnla8
4
Saldeclas
dela2pnla5
2,5
Salondespital
dela5pnla15
10
Cameradehotel dela5pnla20
10
Restaurant
dela1,2pnla5
1,5

AnexaD
Descriereasistemuluideclimatizare

Numaiaer

Tipsistem

Dispozitive
terminale

Tipdistribuie
agenttermic

Tipgenerarefrig

S.1
Numaiaer
Aerap
Detentdirect

S.1
S.2
S.3

Instalaiedercireprinradiaie

S.4

plafon,pardoseal,
perei

Gurideintroducereaaeruluin
ncperi

T.1

fixe,reglabile

Ventiloconvectoare

T.2

Carcasate,necarcasate,
tipcaset

Ejectoconvectoare
Grinzidercire
UnitiinterioaredetipSplit
Conductedeaer
Conductedeapcald
Conductedeaprcit
Conductedeagentfrigorific
Altetipuri
Chillercucondensatorrcitcuaer
Chillercucondensatorrcitcuap

T.3
T.4
T.5
D.1
D.2
D.3
D.4
D.5
G.1
G.2

Unitiexterioaredecondensare

G.3

Pompdeclduraerap

G.4

Pompdecldurapap

G.5

Pompdeclduraeraer
Pompdecldurapaer

G.6
G.7

Pompdecldursolap

G.8

Pompdecldursolaer

G.9

Instalaiefrigorificcuabsorbie

G.10

amoniac,LiCl

Instalaiefrigorificcucompresie
mecanic

G.11

Instalaiemonobloc
InstalaieSPLIT
Altele(Ex.Dessicantcooling)
Recirculareaaerului

Recuperatordecldursensibil
Tipderecuperarea Recuperatordecldurlatent
cldurii
Recuperareaclduriidinagentul
frigorific

Alimentarecuenergieelectric
Tip alimentare cu Alimentarecugazenaturale
energie
Alimentarecuenergietermic
Alimentarecuenergiesolar
Altele

monosplit,multisplit

G.12
G.13
G.14

R.1

R.2
R.3
R.4
E.1
E.2
E.3
E.4
E.5

AnexaE1
Caracteristicileievaluareafuncionalienergeticasistemuluideclimatizare
pentrucldire/zon
Confortulicalitateaaeruluidincldire/zon

Nr.
1

10

Articol
Detalii
Saevaluatconfortultermicinteriorprin ODa
msurriinsitu?
ONu
Descriei zonele n care sau
ncezonereprezentativesaufcut
fcut msurri ale parametrilor
acestedeterminri?
deconforttermic
OTemperaturaaerului
Descrieiparametriideconforttermic
OUmiditatearelativ
msurai
OVitezaaerului
Este umiditatea relativ n limitele de
ODa
confort, n corelaie cu temperatura
ONu
interioar?
Stabilii clasa de ambian a fiecrei OClasaI
zone analizate, pe baza PMV OClasaII
msurat/calculat, conform normativului OClasaIII
I52010
OClasaIV
Sa evaluat calitatea aerului interior ODa
prinmsurriinsitu?
ONu
OCO2
Cepoluaniaufostmonitorizain
OFormaldehid
cadrulmsurrilor?
OCOV
OAlii
Rezultatele msurrilor (concentraiile ODa
msurate) respect reglementrile n ONu
vigoare privindcalitatea aerului interior OParial
?

OIDA1
Descrieiclasadecalitateaaerului
OIDA2
interiorcearezultatnzoneleanalizate,
OIDA3
conformnormativuluiI52010
OIDA4
OTermometru
OGlobtermometru
OHigrometru
Descrieiaparateledemsurutilizate
OAnemometru
OCentralachiziie
OAltele

Observaii

Sevastabilimodulde
determinareaPMV

ncazulrspunsului
Parial,sevadetalia

ncazulrspunsului
Altele,sevadetalia

AnexaE2
Caracteristicileievaluareafuncionalienergeticasistemuluideclimatizare
pentrucldire/zon
Reelededistribuieaagentuluitermic/frigorific

Nr.

Articol

Detalii
OCudouconducte
OCupatruconducte
OCuagentfrigorific
OMixt(detaliai)

Descriereatipuluidereeade
distribuieutilizat

Verificareaconformitiitraseelor
OConforme
deagenttermic/frigorificia
ONeconforme
diametrelorconductelornraport
OParial(detaliai)
cuproiectultehnic

Existenaistareasuporilorde
susinerepentruconductei
armturi

Existenaistareadefuncionare ODa
aarmturilordeseparare,reglare, ONu
golireiaerisire
OParial(detaliai)

Stareizolaieconductedeap
cald

Stareizolaieconductedeap
racit

Verificaredacaparecondenspe
suprafaaexterioara
conductelordeaprcit

ODa
ONu
OParial(detaliai)

OBun
ODeteriorat
OAbsent
OBun
ODeteriorat
OAbsent
ODa
ONu
OParial(detaliati)

Debituldeapcald/aprcit
/agentfrigorificmsurat

Sevorindicadebitelemsuratepe
tronsoanelecealimenteaz
circuiteleprincipaledeconsumatori

Temperaturaapeicalde/rcite

Sevorindicatemperaturileapei
calde/apeircitepecircuitele
tur/returaferente
ventiloconvectoarelor,
ejectoconvectoareloricentraleide
tratareaaerului(CTA)

10

Numritippompedecirculaie
pecircuiteledeapcald/ap
rcit

Sevorindicainclusivputerile
electricedecatalogalepompelorde
circulaie,verificnduse

Observaii

Sevameniona
stareasuporilorde
susinere:bunsau
degradat
Sevameniona
stareaarmturilor:
bunsau
nefuncional

Sevaprecizasuccint
aparaturade
msurutilizat
pentru
determinarea
debitelordeagent
termic/frigorific
Sevaprecizasuccint
aparaturade
msurutilizat
pentru
determinarea
temperaturilorpe
circuiteledeap

conformitateaaparaturiiinstalatecu
ceadescrisnproiect
OTotsaunimic
OVentilcudouci

OVentilcutreicideamestec
OVentilcutreicideocolire

11

Moddereglaredebitdeap

12

Moddereglaredebitdeagent
frigorific

OLaunitileinterioare
OLaunitateaexterioar

13

Moddereglarepompe

OPornitoprit
OTuraievariabil

OBSERVAIE: n cazul prezenei unui sistem BMS legat de funcionarea instalaiei de climatizare,
valorile monitorizate ale parametrilor de la liniile 6...9 vor fi afiate direct pe ecranul postului de
comandaaBMSipreluatecaatare,framaifimsuratencadrulinspeciei.

AnexaE3
Caracteristicileievaluareafuncionalienergeticasistemuluideclimatizare
pentrucldire/zon
Centraladetratareaaerului

Nr.

Articol

Locul de montaj al centralei


detratare

Tipuldeaertratatncentrala
detratare

Funciuni termodinamice ale


centraleidetratare

Modul de tratare a aerului


climatizat corespunde cu cel
descrisnproiectultehnic?
n cazul existenei unui
recuperator de cldur n
centrala de ventilare, sunt
luate msuri de protecie
contra ngheului n acest
aparat?
Se realizeaz controlul
umiditii interioare cu
ajutorulcentraleidetratarea
aerului?
Verificarea
conformitii
dintre sarcinile termice ale
echipamentelor din central
isarciniledenclzire/rcire
alezonelorclimatizate

Moddereglarearaportului
dintredebiteledeaer
proaspt/recirculat

Detalii
Onsubsolulcldirii
OPeterasacldirii
OAltspaiu
OAerproaspt
OAerproaspt
OAerrecirculat
IARNA
Onclzire
ORcire
OUmidificare
OAmestec
ORecuperare
VARA
Onclzire
ORcire
OUmidificare
OAmestec
ORecuperare
ODa
ONu
OParial(detaliai)

Observaii

Se va detalia tipul de umidificare


(apsauabur),tipulderecuperare
(sensibil sau total), tipul de
nclzire (ap cald, abur sau
electric), tipul de rcire (cu ap
rcitsaudetentdirect)

ODa
ONu
ONuestecazul

Se va detalia, n cazul rspunsului


Da, modul de protecie contra
ngheului a recuperatorului de
cldur (numai dac centrala este
amplasat n exterior sau ntrun
spaiunenclzit)

ODa
ONu
OParial(detaliai)

OConforme
ONeconforme
OParial(detaliai)

Se permite o abatere de 10% n


plus a sarcinilor instalate la
bateriiledenclzire/rcire,fade
valoriledinproiectultehnic

ORaportconstant
OReglarefunciedenivelulde
CO2interior
OReglarefunciede
temperaturaexterioar
OReglaremixt

9
10

Tipventilatorintroducere
Putereelectricnominal
ventilatorintroducere
Moddereglaredebit
ventilatorintroducere

11

Tipventilatoraspiraie

12

Putereelectricnominal
ventilatoraspiraie

13

Filtredepraf

14

Stareacolmatriifiltruluide
praf

15

Montajcorectalfiltrelorde
prafncadrulcentralei

16

17

18

19

20

21

22

Cderedepresiunemsurat
lafiltruldeprafdepe
circuituldeintroducere
Verificareanivelului
depunerilordepiatrpe
suprafaaexterioara
bateriilordenclzire/rcire
Verificareanivelului
depunerilordepiatrla
echipamentuldeumidificare
cuap/abur
Utilizareaproduselor
antilegionellancamerade
tratarecuapdincadrul
centralei
Verificareagraduluide
siguranacentraleide
tratarefadepersonalulde
exploatare
Existinfiltraii/exfiltraiide
aerlambinriledintre
aparateledetrataredin
central?
Stareagrilelordeaer
exterior,ajaluzelelorfixeia
prefiltruluidepecircuitulde

OCentrifugalmonoaspirant O
Centrifugaldubluaspirant
OAxial

...kW

OTuraieconstant
OTuraievariabil
OCentrifugalmonoaspirant O
CentrifugaldubluaspirantO
Axial
ORadial
...kW
OPeaerultratat
OPeaerulproaspt
OPeaerulevacuat
OAvansat
OMedie
ORedus
ODa
ONu

Sevordetaliatipulsautipurile
filtrelordeprafdincadrulcentralei

...Pa

Sevaverificadacvaloarea
msuratsencadreaznlimitele
dinspecificaiatehnicafiltrului

DepunerisemnificativeO
DepunerinesemnificativeO

DepunerisemnificativeO
DepunerinesemnificativeO

ODa
ONu
ONuestecazul

Oprireaventilatoruluila
deschidereauiidevizitareO

NuexistmsuridesiguranO

ODa
ONu

OGrileobturate
OJaluzelenchise
OPrefiltrucolmatat

aerexterior

23

24

25

26

27

28

Verificareaamplasriiprizei
deaerproasptnraportcu
guriledeaerviciatevacuat
dincldire
Verificareaamplasriiprizei
deaerproasptnraportcu
guriledeevacuareaaerului
viciatdelaturnuriledercire
Verificareaeventualei
umiditisautemperaturi
excesivedinncperea
centraleidetratare
Existunindicatorde
avertizarecaressemnaleze
oprireasaupornirea
ventilatoruluinmomentul
deschideriiuiidevizitarea
acestuiaparat?

OStarebun

OAmplasarecorect
OAmplasareincorect

OAmplasarecorect
OAmplasareincorect

Sevaverificacorectitudineade
amplasarerelativaacestor
elementeprinaplicarea
prevederilornormativului
I52010
Sevaverificacorectitudineade
amplasarerelativaacestor
elementeprinaplicarea
prevederilornormativuluiI52010

OTemperaturexcesiv
OUmiditateexcesiv
ONuestecazul

ODa
ONu

Debitmsuratlaieireadin
...m3/h
CTA,pecircuituldeaertratat

Se vacomparavaloareamsurat
cuceadinproiecticusuma
debitelordeaerdepecircuitelede
introducereprincipale

Debitmsuratlaintrarea
nCTA,pecircuituldeaer
extras

...m3/h

Sevacomparavaloarea
msuratcuceadinproiecticu
sumadebitelordeaerdepe
circuiteledeextragere
principale

...Pa

...Pa

Sevornsumapierderilede
presiunepe:camerade
amestec,filtrudepraf,baterii
(nclzire/rcire)iumidificator
sausevafacediferenadintre
presiuneadinaintede
ventilatoruldeintroducerei
ceadedupcameradeamestec

Cdereadepresiune
dintrepunctuldeieirea
29 aeruluitratatnCTAi
guradeintroducerecea
maidefavorizataeraulic

Cdereadepresiunepe
30 ansamblulcentraleide
tratareaaerului

AnexaE4
Caracteristicileievaluareafuncionalienergeticasistemuluideclimatizarepentrucldire/zon
Distribuiaaerului

a) Gurideaericircuitededistribuieaaerului
b) Ventiloconvectoare
c) Alteaparateterminale:grinzidercire,unitiinterioaredetipSplitsauVRV

a) Gurideaericircuitededistribuieaaerului
Nr.
Articol
Detalii
Observaii

Verificareacompatibilitii
caracteristicilortehnicealegurilorde
aerdinterencuceleindicaten
proiectultehnic

ODa
ONu
OParial(detaliai)

Verificareaexisteneiunorgurideaer
deintroducere/extragerecomplet
obturatesaunefuncionale

ODa
ONu
OParial(detaliai)

Verificareapoziionriicorectela
plafonagurilordeaerdeintroducere
nraportcuceledeextragere

ODa
ONu
OParial(detaliai)

Verificareauniformitiidistribuiei
aeruluinzonadeocupare

ODa
ONu

Verificareaizolaieitermicea
ODa
circuitelordeaerdeventilare,precum ONu
iacircuitelordeaertratat
OParial(detaliai)
OCircuitdeintroducereaer
tratat
OCircuitdeevacuareaer
Menionaicircuitelepecaresau
viciat
fcutmsurrialedebitelordeaer
OCircuitdeadmisieaerde
ventilare
OCircuitdeaerrecirculat
OCircuitdeaerextras
Suntconformevaloriledebitelor
ODa
msuratecuceledinproiectultehnic ONu

Sevaverifica,prinsondaj,
un numr de guri egal cu
10% din numrul total de
guri
de
introducere/extragere, cu
prioritate n zonele unde
se constat plngeri ale
ocupanilor (de consultat
nprealabilAnexaN)
n cadrul rspunsurilor
Nu sau Parial, se va
meniona n ce zone sau
observat
aceste
neconcordane
Se va efectua prin sondaj
determinarea
indicelui
IPDA (cf. Anexei K), cu
prioritate n zonele unde
se constat plngeri ale
ocupanilor (de consultat
nprealabilAnexaN)

Sevorpreciza,ncazul
rspunsuluiParial,

alinstalaiei?

OParial(detaliai)

Debiteledeaerlaguriledeaerde
introducere/extraciesuntconforme
cuvaloriledinproiect?

ODa
ONu
OParial(detaliai)

Estenevoiedeoechilibrareaeraulic ODa
acircuitelordeintroducere/extraciea ONu
aerului?
OParial(detaliai)

10

nceclasdeetaneitatese
ncadreazconducteledetransportal
aeruluiintrodus/extras?

11

Regimuldepresiunerealizatntre
ODa
zoneleventilate/climatizateadiacente
ONu
conducelaventilareacorectacldirii

nansamblulei?

b) Ventiloconvectoare
Nr.
Articol

OClasaA
OClasaB
OClasaC
OClasaD

Detalii
Sevormenionanumrul
ventiloconvectoarelorde
acelaitipinstalate

Numr/tip

Puteredercire

...kW

Puteredenclzire

...kW

circuiteleundesau
nregistratabaterimai
maride5%fade
debiteleproiectate
Se vor testa, prin sondaj,
un procent de 10% din
numrul total de guri de
introducere/extracie a
aerului
din
cldire,
mrinduse acest procent
laobservareaunorabateri
mai mari de 5% fa de
debiteleproiectate
Se vor preciza, n cazul
rspunsului
Parial,
circuiteledeaerundeeste
necesar
echilibrarea
aeraulic
Se va detalia dac aceste
circuite de introducere /
evacuare se ncadreaz n
clase de etaneitate
diferite i se va meniona
dac sau efectuat teste
de
etaneitate
pe
circuiteledeaer
Sevaverificadac
circulaiaaeruluiprin
cldiresefacedinspre
zoneleconvenional
curatensprezonele
viciate(grupurisanitare,
buctrii,anexe),prin
msurridepresiune
diferenialrealizaten
cldiredectreinspector

Observaii

Sevaprecizaputereadercirepentru
fiecaretipnpartencondiiinominale
(ex.aparacitatur/retur=7/12C,aer=27C)
Sevaprecizaputereadenclzirepentru
fiecaretipnpartencondiiinominale

(ex.apacaldatur/retur=60/40C,aer=21C)
Duratde
funcionare
estimat
Duratde
funcionare
masurat
Puteretotal
pentruventilare
estimat
Puteretotal
pentruventilare
estimat

...ore/an

...ore/an

...kW

...kW

Situaiantreinerii

O1dat/an
O1dat/doiani
Olacerere

Situaiaexploatrii

Osatisfctoare
Onesatisfctoare

10

Temperatura
interioarsetatla
valoareadin
proiect?

ODa
ONu
OParial(detaliai)

11
12

13

Modreglareputere
ventiloconvector
Racordaer
proaspt
Cderedepresiune
msuratn
ventiloconvector

Opeparteadeap
turaieventilatorOmixtO
ODa
ONu

Inspectorulvaanalizaregistrulde
ntreinerefurnizatdeproprietariva
verifica,prinsondaj,funcionareactorva
ventiloconvectoare(1520%dinnumrul
total)
Inspectorulvadiscutacuinginerul
responsabildeexploatareainstalatieii
vaanalizachestionaruldeevaluarea
confortuluitermiccompletatde
utilizatoriisistemuluideclimatizare
(ocupani)anexaN
Dacnurmadiscuieicuocupaniii
proprietarulseconstatctemperatura
interioarsetatlaventiloconvectoreste
diferitdevaloareadeproiectare,seva
consemnaacestlucruinraportulde
inspecieisevainecontnanaliza
performaneienergeticeainstalaiei

Sevacomparacdereadepresiune
msuratcunlimeadepresiunede
catalogaventilatorului

...Pa

c)Alteaparateterminale:grinzidercire,unitiinterioaredetipSplitsauVRV

Nr.
1

Articol
Numr/tip

Puteredercire

Detalii
Sevormenionanumrul
aparatelorterminaledeacelai
tipinstalate
...kW

Observaii

Sevaprecizaputereadercire
pentrufiecaretipnparten
condiiinominale(ex.aparacita

4
5
6
7

Duratdefuncionare
estimat
Duratdefuncionare
masurat
Puteretotalpentru
ventilareestimat
Puteretotalpentru
ventilareestimat

...kW

...ore/an

...ore/an

...kW

...kW

Situaiantreinerii

O1dat/an
O1dat/doiani
Olacerere

Situaiaexploatrii

Osatisfctoare
Onesatisfctoare

10

Temperaturainterioar
setatlavaloareadin
proiect?

ODa
ONu
OParial(detaliai)

11

12
13

Puteredenclzire

Opeparteadeap
Modreglareputereaparat
Oturaieventilator
terminal
Omixt
ODa
Racordaerproaspt
ONu
Cderedepresiune
msuratnaparatul
terminal

tur/retur=7/12C,aer=27C)
Sevaprecizaputereadenclzire
pentrufiecaretipnparten
condiiinominale(ex.apacalda
tur/retur=60/40C,aer=21C)

...Pa

Inspectorulvaanalizaregistrulde
ntreinerefurnizatdeproprietari
vaverifica,prinsondaj,
funcionareactorvaaparate
terminaledinfiecaretipinstalat
(1520%dinnumrultotal)
Inspectorulvadiscutacuinginerul
responsabildeexploatarea
instalatieiivaanalizachestionarul
deevaluareaconfortuluitermic
completatdeutilizatoriisistemului
declimatizare(ocupani)anexaN
Dacnurmadiscuieicuocupanii
iproprietarulseconstatc
temperaturainterioarsetatla
ventiloconvectorestediferitde
valoareadeproiectare,seva
consemnaacestlucruinraportul
deinspecieisevainecontn
analizaperformaneienergeticea
instalaiei

Sevacomparacdereade
presiunemsuratcunlimeade
presiunedecatalogaaparatului
terminal(dacestecazul)

AnexaE5
Caracteristicileievaluareafuncionalienergeticasistemuluideclimatizarepentru
cldire/zon
AutomatizareaisistemulBMS

Nr.

Articol

Detalii
Secitescziuaioraindicatede
regulatoare

Setarea
regulatoarelor

Seindicdacexistoplaj
neutrntresituaiadenclzirei
ceadercireazonelorclimatizate
Severificperioadelede
pornire/oprireasistemului

Seidentificschemeledeprincipiu
alereglriiCTA

Seidentificiseevalueaz
Poziiaifuncionarea
funcionareasondelordereglarea
sondelorde
temperaturiipentru
temperaturdin
nclzirea/rcireancperilordin
ncperi
zonelorinspectate

Reglareaaeraulic

Zonarelocal

SistemBMS

Se identific modalittile existente


de reglare aeraulic a sistemului,
prin modificarea debitelor de aer
introdus sau evacuat/recirculat,
precum i a debitului de aer
proaspt
Seidentific,dacexist,modulde
reglare a dispozitivelor terminale
(gurilor de aer) de introducere a
aerului, n funcie de temperatura
deintroducere

Observaii
Secomparziuaioralacareseface
inspecia cu ziua i ora indicate de
regulatoare
Se apreciaz n raport cu economia
deenergie
Se compar cu perioadele de
ocuparealecldirii/zonei
Severific dacsistemuldetratare
a aerului din CTA este comandat n
concordan cu procesele de tratare
prevzuteicucondiiileclimatice.
Se evalueaz modul de reglare a
puterii de nclzire / frigorifice la
bateriiledenclzire/rcire
Se verific dac sistemul asigur
temperatura setat din ncperi; se
difereniaz sistemele aerap i aer
refrigerent de sistemul numai aer
undeseverificdacncpereaunde
se msoar temperatura este
reprezentativ

Seevalueazsituaiaexistent

Seevalueazdacprezena/lipsa
unuiastfeldereglajinflueneaz
asupraeficieneidistribuieiaerului

Se apreciaz zonarea convenabil n


raport cu factori cum ar fi nivelurile
Sedetermindacexistzone
locale al aporturilor interne,
individualedeautomatizarepentru
orientarea sau expunerea la radiaia
nclzireircire
solar.

SeidentificmoduleleBMS
Se
menioneaz
parametrii
instalateicapacitateaacestorade monitorizai:debitedeaer,debitede

afurnizaobazdedateextinscu
parametriimonitorizaidin
instalaie

Contorizare

Pregtirea
personalului

Sestabiletedacexistunmodul
BMSpentrugestiuneaenergiei,
implementatninstalaiade
climatizare
Sinvestighezedacexisto
contorizareseparataenergiei
electriceconsumatepentru
instalaiadeclimatizare
Severificdacpersonalul
cunoatefunciilesistemuluiBMS
instalatidacafostpregtitn
acestsens.

agent termic (ap cald/ap rcit),


temperaturinconducteledeaerila
nivelul centralelor de tratare,
temperaturi tur/retur ale agentului
termic, parametrii exteriori msurai
etc.
Seprecizeazcapacitileilimitele
unuiastfeldemodulngestiunea
energiei.
Seprecizeazceconsumuride
energiesuntcontorizate(instalaia
frigorific,pompe,ventilatoareetc.)

Semenioneaztipulidurata
cursurilordepregtireapersonalului

AnexaE6
Calcululindicilorspecificideconsumdeenergie:putereaspecific
pentruventilareiputereaspecificpentruclimatizare

Se va calcula puterea specific de ventilare a unui sistem de ventilareclimatizare utiliznd


urmtoarearelaie:

PSP+V=

ncare:
PSPV
este puterea specific corespunztoare tuturor ventilatoarelor din sistemul de
admisie/evacuareaaeruluincldire(centraladetratareaaerului,ventilatoareleindividualede
introducereaaeruluiexterioriceledeextracieaaeruluiviciat)nW/(m3s1)
Pv

estesumaputerilorelectriceabsorbitedetoateventilatoareledinsistemnW
q V

debitul de aer nominal maxim (valoarea maxim dintre debitul total de ventilare
introdusidebitultotalextrasdincldire)nm3s1

nfunciedevalorileluiPSPV,sedefinesc5categorii,conformSREN13779:2005:
SPF1cuPSPV<500eficienoptim
SPF2cu500<PSPV<750eficienridicat
SPF3cu750<PSPV<1250eficienmedie
SPF4cu1250<PSPV<2000eficiensczut
SPF5cuPSPV2000eficienfoartesczut

Puterea specific de climatizare, PSPCL [W/ (m3 s1)] se va calcula nsumnd urmtoarele puteri
electrice:
puterile ventilatoarelor aparinnd tuturor unitilor interioare de climatizare

(ventiloconvectoareiunitiinterioaredetipSPLITsauVRV)PVUI,nW
puterileventilatoarelordercireaunitilorexterioaredecondensare(cuaersauap)

PVUE,nW
putereaelectricconsumatdegrupulfrigorific,PGF,nWi

puteriletuturorpompelordecirculaieaapeircitedepecircuitelehidraulice,PPcirc,ar,

nW

Relaiadecalculaputeriispecificedeclimatizareesteurmtoarea:
PSPCL=

n care qV este debitul de aer nominal maxim introdus sau evacuat din cldire (transferat ntre
cldireiexterior)

AnexaE7
Certificatdeinspecieainstalaieideclimatizare

Dateprivindcldireacertificat:
Adresacldirii:

Ariautil:[m]
Zoneinspectate:

Ariaconstruitdesfurat:[m]
Destinaiacldirii/zonei:

Volumulinterioral
Regimdenlime:

cldirii/zoneiinspectate:[m]
Anulconstruirii:
Scopulelaborriicertificatuluideinspecie:reglementar /lacerere
Indicispecificideconsumdeenergie:
putereaspecificpentruclimatizare
putereaspecificpentruventilare
[W/(m3s1)]
[W/(m3s1)]

Programuldecalculutilizat:
Dateprivindidentitateainspectorului:

AnexaF1
Clasificareaicaracteristicilefluidelorfrigorifice

AgeniifrigorificisuntclasificaiconformSREN3781/2008pegrupe,nfunciedecaracteristicile
lor,influenaasuprasnataiiisecuritiioameniloriamediului:

Grupa 1: Ageni frigorifici neinflamabili care nu sunt n mod substanial nocivi pentru sntatea
persoanelor.naceastgrupsuntinclusemajoritateasubstanelordesintez(freoni),puresau
amestecuriibioxiduldecarbon.

Grupa2:Agenifrigorificitoxiciacrorlimitinferioardeexplozie esteegalsau maimarede


3,5% din volum, cnd formeaz un amestec cu aerul. Caracteristica dominant a acestor ageni
estetoxicitatea.Inaceastgrupesteinclusprincipalulagentfrigorificnatural,amoniacul,utilizat
pescarlargnsistemeleindirectesaunindustrie.Poatefiuordetectatncazulscparilordin
instalaie, datorit mirosului caracteristic chiar i la concentraii mult inferioare concentraiilor
periculoase.

Grupa 3: Ageni frigorifici a cror limit inferioar de explozie este mai mic de 3.5% din volum
atunci cnd formeaz un amestec cu aerul. Substanele incluse aici sunt naturale, din clasa
hidrocarburilor, avnd ca dominant puterea de explozie, dar care sunt n general de slab
toxicitate.

Reglementrile internaionale i interne privind impactul agenilor frigorifice/fluidelor frigorifice


asupra mediului (Protocolul de la Montreal i cel de la Kyoto, cu amendamentele lor ulterioare)
clasificacestesubstanedup:
PotenialuldeDistrugerealOzonului(ODP);
PotenialuldeInclzireGlobal(GWP),conformtabelului1.

Tabel1:Impactulfluidelorfrigorificeasupramediului
Duratade
GWP
vian
GWP
Grupa
Agentulfrigorific
ODP
(CO2=1)
atmosfer
(bazaR11)
dupa100ani
(ani)
CFC
R11
1
1
3500
6065
R12
0,91
2,13,05
7300
120130
R113
0,81,07 1,3
4200
90100
R114
0,60,8
4,15
6900
200210
R12B1
313

1300
1125
R13B1
78
1,65
5800
100110
HCFC
R21
0,05
0,1

<10
R22
0,055
0,34
1700
1215
R123
0,02
0,02
120
1,42

HCFC

Amestecuri
azeotrope

Amestecuri
cvaziazeotrope
(<1C)

Amestecuri
zeotrope

R142b

0,065

0,30,46

2000

1922,4

R23
R32
R125
R134a
R143a
R152a

0
0
0
0
0
0
0,630,7
5
0,53
0,30,34
0

6
0,14
0,580,85
0,28
0,751,2
0,030,04

11700
650
2800
1300
3800
140

24,3
67,3
32,6
1415,6
55.64,2
1,58

2,2

6000

1,7
4,015,1
0,68

4200
5600
3300

>100

0,60,94

3260

0,26

3050

0,5

1725

0,6

3350

1080/1190

2570/2240
2670/3680

R500(R12/R152a)
R501(R12/R22)
R502(R22/R115)
R507(R125/R143a)
R404A(R125/R143a/
R134a)
R408A(R22/143a/R1
25)
R410A(0,5R32/0,5R1
25)
FX40(0,1R32/0,45R1
25/
0,45R143a)
R401A/B(R22/R152a
/R124a)
R402A/B(R22/125/R
290)
R407A(0,2R32/0,4R1
25/
0,4R134a)
R407B(0,1R32/0,7R1
25/
0,2R143a)
R407C(0,23R32/0,25
R125/
0,52R143a)
R409A/B(R22/R142b
/R124)

0,03/0,03

5
0,02/0,03
0,04/0,03
0

0,140,45

1770

0,10,5

2285

0,290,37

1525

0,05

1440/1425

n prezent, sunt acceptate doar fluidele cu ODP = 0 i cu o participare moderat sau


reduslanclzireaatmosferei(GWP<2000).
Deoarece au fost interzise o serie de fluide i au fost propuse pentru utilizare noi fluide,
caresrespectecerineledemediu,grupeledemaisustrebuieactualizate.
Impactul total asupra mediului realizat de o instalaie frigorific/pomp de cldur este
datorat att agentului de lucru ct i degajrilor de CO 2 la producerea energiei de
acionareainstalaiei.

AnexaF2
Clasificareainstalaiilorfrigorifice
Instalaiilefrigorificepotfi:
curciredirect(cndvaporizatorulesteplasatchiarlaconsumatoruldefrigdeexemplurcirea
aeruluidintroncpereprinvaporizareaunuiagentfrigorificnvaporizatorulplasatnspaiulclimatizat);
curcireindirect(cndnvaporizatorestercitunlichidcareestetrimislaconsumatoruldefrig).

Similar, pentru o pomp de caldur, aceasta poate fi cu inclzire direct (condensatorul este plasat n
spaiul pe carel nclzete) sau cu nclzire indirect (condensatorul nclzete un lichid care servete la
nclzireaspaiuluideservit).

Instalaiile frigorifice cu rcire direct prezint urmtoarele avantaje: inerie termic mic, investiii mai
miciiconsumurienergeticereduse.

Dezavantajele acestor sisteme sunt: reglaj imperfect al temperaturii spaiului climatizat, imposibilitatea
acumulriitermice,exploataremaidificilainstalaieidincauzacantitiimaridefluidfrigorificninstalaie
iarisculuisporitdescprinmediulrcit(contaminareaprodusului,spaiuluircit).nplus,nusepoate
utilizaamoniacul,celmaiperformantfluidfrigorificicuimpactulnulasupramediului.

ncazulparticularalclimatizriiaerului,sistemulcurciredirectimplicfieoinstalaiemonocomponent,
plasat n spaiul climatizat (dulap de climatizare) sau la limita cldirii cu exteriorul (aparat de fereastr,
agregat de acoperi roof top) fie o instalaie cu uniti separate (sistem split, multisplit), una exterioar
(cuprinzndcompresorulicondensatorul ncazulIFsauvaporizatorulncazulPC)iunasaumai multe
uniti interioare (incluznd vaporizatorul la IF sau condensatorul la PC). Acest sistem este recomantat
pentru puteri frigorifice reduse (120 kW) sau medii (25100 kW) i deci se recomand climatizrii
locuinelorindividuale(apartamente,vile)saucolective(blocuridelocuine,hoteluri).Scoatereanexterior
auneipriimportanteainstalaieiiasurseidezgomot,ctirealizareaunitiiinterioarecuundesign
plcutaducunconfortsuperiorutilizatorului.

Dupmoduldetransmitereafrigului/cldurii,instalaiilefrigorifice/pompeledecldurpotfi:

locale,lacareproductoruldefrig/clduresteplasatchiarlaconsumator(dulapdeclimatizare,
aparatdefereastr,rooftopisistemelesplit);

centralizate,cndfrigul/cldurasuntpreparatecentralizat,fientrocentraldetratareaaerului,
deundeacestaestecondusnspaiileclimatizate,fientrunagregatncareserceste/nclzeteunlichid
careestetrimislaconsumatori.
Dupamoduldeacionareainstalaiei,acesteapotfi:

electric,lainstalaiilecucomprimaremecanicdevapori;

termic(apcald,abur,gazecalde,combustibil),lainstalaiilecuabsorbie.
nclimatizare,majoritateainstalaiilorfrigorifice/pompedecaldursuntcelecucomprimaremecanicde
vapori alimentate electric, datorit accesibilitii mai largi la energia de acionare i a simplitii
echipamentului.Acesteinstalaiiacoperogamlargdeputeritermice,delavaloriredusesaumedii(1
500kW)cndseutilizeazcompresoarecupistonalternativ,laputerimariifoartemari(10005000kW)
cndseutilizeazcompresoarecuurubsauturbocompresoare.Instalaiilecuabsorbie,realizatendou
variante(cusoluiebromurdeLitiuapsaucusoluieapamoniac)seutilizeazderegullaputerimari
ifoartemari.

Pompele de caldur, derivnd din instalaiile frigorifice, se regsesc n aceleai variante. Ele
preiau cldur de la o surs cu temperatur sczut (izvorul pompei de caldur) i o cedeaz
consumatorului(ncalzireaunorspaii,preparareadeapcalddeconsum).

Consumatorul poate utiliza instalaia att pentru producerea frigului (instalaie frigorific) ct i
pentru producerea cldurii (pomp de cldur). Astfel, instalaia poate fi reversibil, cnd i
schimbdestinaiadupsezon(varaproducefrig,iarnaproducecaldur)saucudubluefect,cnd
realizeazsimultanfrigicldur(deex.realizeazrcireaunuispaiuipreparapcald).

AnexaF3
Instruciunidefuncionareintreinereainstalaieifrigorifice.
Documentaia de proiectare a instalaiei trebuie s includ instruciuni de funcionare i de ntreinere,
corespunztoareinstalaieiifluiduluifrigorificutilizat.
Instalaiile (IF, PC) necesit o punere n funciune i supraveghere de personal calificat, care s asigure
funcionareacorect,ntreinereapermanentidepanareaeventualelordefeciunisauavarii.
Verificrile se execut zilnic, lunar i anual (dup importan), insistnd asupra componentelor care au
creatproblemenfuncionareisuntconsemnatenregistrulinstalaiei,cuprilejulreviziilorcurente.
ncontinuaresuntprezentateuneleinstruciuni,generaleinelimitative.Eletrebuiecompletatenfuncie
despecificulinstalaiei,fluiduluiutilizatirecomandrileproductorilordeechipamente.

Oprireainstalaiei.

a)Oprireatemporar(descurtdurat).

Sentrerupefuncionareacompresoarelorieventualapompelordelichidintermediar.

b)Oprireadelungdurat.
Procedura:
- se nchid ventilele de pe circuitele de lichid (alimentarea cu agent frigorific lichid a
vaporizatorului).Selascompresoarelenfunciunelacapacitateredus,pncndpresostatuldejoas
presiune decupleaz, oprindule. Astfel, cea mai mare parte a fluidului frigorific este stocat n
condensatoarei/saurezervoaredelichid;
- senchidventileledeaspiraieiderefularealecompresoarelor;
- sentrerupealimentareaelectricdelatablou;
- senchidcircuiteledelichidintermediarctrecondensatorictrercitorulcondensatoarelor
(turndercire,Drycooler),dacexist;
- n caz de oprire ndelungat a instalaiei, se vor porni motoarele ventilatoarelor
condensatorului/turnuluidercirecelpuin2ore/lun.

Pornireainstalaieifrigorificedupoopriredelungdurat.
Se verific cu ajutorul unui specialist izolaia nfurtorilor motoarelor compresoarelor, pompelor,
ventilatoarelordupntreruperialefuncionriimaimarideolun.Operaii:
- severific(completeaz)circuiteleculichidintermediariseaerisesc;
- sepunsubtensiunecompresoarelecuminim12hnaintedepornire;
- severificdacarboriicompresoarelorserotescliber;
- sepornesccompresoarele.

Condensatoarele rcite cu aer i/sau turnurile de rcire necesit curarea suprafeelor de transfer de
cldur i dezaerarea circuitului hidraulic. Pornirea ventilatoarelor, n perioada rece, se va realiza dup
degivrareicurireadeeventualedepozitedeghea,zpad,impuriti.
Lainstalaiilelacareaufostconstatatecantitimarideagentfrigorificsauulei,consumatesuplimentar,
trebuieverificatecauzele,iardupnlturarealorsecompleteazcuagentfrigorificsauulei.

ntreinereaperiodicainstalaieifrigorifice.
a)Zilnicsevaverifica:
- presiunea i temperatura fluidului frigorific n aspiraia i refularea
compresoarelor;
- presiuneainivelululeiuluidincarterulcompresoarelor;
- temperatura lichidului intermediar din circuitul de alimentare a consumatorului i a
condensatorului;
- putereaelectricabsorbitdemotoarelecompresoarelor,ventilatoareloripompelor;
- numruldeoredefuncionarepentrufiecarecompresorifiecarepomp.
b) Lunarsevaverifica:
- concentraialichiduluiintermediar;
- pierderiledefluidfrigorific,ulei,lichidintermediar;
- graduldecureniealfiltrelordeimpuriti.
Cndseutilizeazamestecuri(nspecialfreonulR407C),avndnvedereconcentraiadiferitacelordou
faze(lichid,gaz),ncazulncareseconstatpierderidefreon,neputndapreciacuexactitateconcentraia
fluiduluirmasninstalaie,dacpierderiledefluidfrigorificdepesc10%sevaevacuatotfreonulrmasn
instalaie(cuoinstalaiederecuperare)urmndasefaceonouumplerecuconcentraiacorespunztoare,
deofirmspecializat.
c) Anualserealizeaz:
- verificareacompresoarelor;
- verificareapompelor;
- verificareaventilatoarelor;
- verificareafuncionriiventilelorelectronicedelaminare.
Verificrilecurentevorfiasiguratedepersonaluldesupraveghere.Dateletehnicevorfinregistratentrun
jurnaldefuncionare.

neventualitateapierderilordeuleiestenecesarssecompletezecuuleiulindicatdefurnizorulagregatului
frigorific.

Tipulicalittilenecesare,intervaluldeschimbareauleiuluictimoduldeumplereacircuituluideuleise
vorindicancarteatehnicaagregatuluifrigorific.

Principaleledefeciunicepotapreantroinstalaiecucomprimaremecanic,cucauzeleposibile,sunt
menionatenAnexaF5.

AnexaF4
Caracteristicileievaluareafuncionalienergeticalesistemuluifrigorific.

A.Datedeidentificarealesistemuluiinspectat*
Nr.
1

Articol
Adresstaiedefrig

Localitate

Numeproprietar/administrator

Adresproprietar/administrator

Persoanaautorizatresponsabil
deinspecie
Destinaiecldire

Dataexecuieiinstalaieifrigorifice

Detalii

Observaii

Modificrirelevantealestaieide

frig/datelemodificrilor
*SecompleteaznumaidacsuntdiferitededateledinanexaA1

B.Problemegenerale
1. Tipul i destinaia cldirii deservite (clasificat dup perimetrul unde o instalaie frigorific poate
afectasecuritatea)
A

2.Tipulfluiduluifrigorific
Amoniac,LiCl

Freon(cetip)

Temperaturadevaporizare

Temperaturadecondensare

Instalaie
frigorific

Pompde
cldur

Instalaie
frigorific

Pompde
cldur

3.Condiiidefuncionare

C.Problemespecificerealizriiinstalaiei
1.Existenadocumentaieideproiectareiderealizareainstalaiei:

a)Proiectelepentrudiferitelefazederealizareainstalaiei;

b)Dispoziiideantier;

c)Documentaiadepunerenfunciune;

d)Documentelepentruexploatareaintreinereainstalaiei;

e)Carteaconstruciei(staieidefrig);

f)Documentaiapentrurecipientesubpresiune,supapedesiguran.
2.Verificarearealizriiinstalaieifadedocumentaiadeproiectare:
Verificarerealizareinstalaiefrigorific
a.Cldire
Amplasament
Deschiderictreexterior
natural
Ventilaie
mecanic
deavarie
Detectarescprideagentfrigorific

Verificarerealizarecldirepentru
sistemul/instalaiadefrig

b.Montajutilaje

Compresor

Condensatoare

tip
numr
rezerv
fundaie
spaiuexploatarei
dedepanare
reglaj
dotarecuAMC
amortizoarede
zgomot
amortizoarede
vibraii
niveluleincarter
tip
numr
ventilatoare
staresuprafetede
transfertermic
tip
numr

Vaporizatoare

Turnuridercire

Rezervoarede
agentfrigorific
Separatordeulei
Separatorde
lichid
Buteliedercire
intermediar

tip
numr

tip
ventilatoare
numr
staresuprafeedetransfertermic
concentraielichidrcit
instalaiedegivrare
tip
numr

ventilatoare

staresuprafeedetransfer

termic
duritateapdercire
tip

numr
tip
numr
tip
numr
tip

numr

tip
numr
rezerv
tip
Pompelichid
numr
intermediar
rezerv
tip
Pompeapde
numr
rcire
rezerv
c.Montajconducte,armturi,izolaii,AMC
Pompeagent
frigorific

Exist/
Corespunde

Nuexist/Nucorespunde

Traseuconducte

Supori
Armturiseparareutilaje

Armturidegolire

Armturideaerisire

necesar
AMC
acces

termic

Stareizolaii
frigorific

d.Analizfuncionareinstalaie/sistemfrigorific
1.Documentaiideexploatare

Complet Incomplet
Programdefuncionare

Inexistent

Instruciunideexploatarepornire/oprire

Diferiteavariiposibile

2.Analizjurnaldeexploatare
Avariiconsemnate
Cauze

Depanri

Msurideprevenire
e.Existenasistemelorperformanteenergetic
1.ComandaautomatiReglajcontinuu

DA
compresor

ventilatoare

pompe

2.Recuperritermicealeapeicaldedela
condensatoare

compresoare

3.Sistemcugheabinar

4.Schimbtoaredecldurperformante
cuplci

cuminicanale

eficienteenergetic

f.Performaneenergetice
Necesardeenergiede

rcire
Necesardeenergie
termic

NU

compresoare
ventilatoare
Consumurienergetice
pompe
instalaiede
degivrare
g.Niveldezgomot
Echipament
Cldire
sistem/instalaie
frigorific
Condensatoare
Turnuridercire
h.Agentulfrigorific
Tipagentfrigorific:

condensatoare
turndercire
vaporizatoare

Valoare

Corespunztor

Necorespunztor

Cantitate
prescris

Evaluatninstalaie

i.Impactasupramediului
Valoare
Corespunztor
Necorespunztor
ODP

j.Participarelanclzireaglobal
Mare
Medie
Redusa
Foarteredus/nul

(peste
(15002000)
(5001500)
(0500)
2000)
GWP

AnexaF5
Principaleledefeciunicepotapreantroinstalaie
cucomprimaremecanic,cucauzeleposibile

Defeciune

Cauzeposibile

Temperaturaderefulareprea
sczut

Reglajincorectalsupranclzirii(preamic);
Preamultagentfrigorificnsistem/instalaie;
Ventildelaminaredefect.

Temperaturaderefulareprea
ridicat

Presiuneauleiuluipreasczut

Scprilasupape;
Supapedefecte;
Temperaturadeaspiraieprearidicat;
Reglajnecorespunzatoralsupranclzirii(preamare);
Activareanepermisatrepteidedescrcare.

Filtruldeuleinfundat;
Freonnbaiacarterului.

Nivelululeiuluipreasczut

Circuitdeuleinecorespunztor;
Uleifoartecaldlapornire.

Zgomotncompresor

Agentfrigorificlichidaspiratncompresor;
Priinternedefecte.

Presiuneadecondensareprea
ridicat

Temperaturadeintrarealichiduluiintermediarncondensatorprea
ridicat;
Debitdelichidintermediarlacondensatorpreasczut;
evilecondensatoruluimurdare;
Suprancrcarecufluidfrigorific;
Gazenecondensabilensistemuldecondensare.

Presiuneadevaporizareprea
sczut

Temperaturadeintrarealichiduluiintermediarnvaporizatorprea
sczut;
Debitdelichidintermediarpreasczut;
evilevaporizatoruluimurdare;
Lipsafluidfrigorific;
Punctuldesupranclzire(reglat)laovaloarepreamare.

AnexaG
Caracteristicileievaluareafuncionalienergeticasistemuluideventilarepentru
cldirea/zonaclimatizat
Nr.

Articol

Detalii
OVentilarenatural
OVentilaremecanic
OMixt

Observatii
Sevaprecizadacventilarea
naturalesteorganizatsau
neorganizat.
Sevadetalia,ncazulrspunsului
Automatizare,moduldecorelare
dintredeschidereaferestrelori
funcionareaventilatoruluide
introducereaaeruluideventilare.
Sevadetaliancazulrspunsului
Alteledacsistemuldeventilare
deservetentreagacldire,numai
opartedinaceastasaudacexist
maimultesistemedeventilare
separate.
Sevadetaliancazulrspunsului
Alteledacsuntmaimulte
sistemececorespundtipurilor
enunateisevaprecizalatipul
simplufluxdacintroducerea
sauevacuareasefaceprinmijloace
mecanice.

Careestesistemuldeventilare
implementatncldire/zon?

ODa
Ocupaniicldiriipotdeschide
ONu
ferestrelepentruaerisiremanual?
OAutomatizare

Existunsingursistemdeventilare ODa
mecaniccontrolatpentru
ONu
cldireainspectat?
OAltele

Sistemuldeventilareestedetip
simplufluxsaudubluflux?

Onclzire
ncadrulsistemuluidubluflux
ORcire
implementat,ceprocesedetratare
OUmidificare
termodinamicsuntaplicate
OUscare
aeruluideventilare?
OAmestec

Sevadetaliacaredintreprocese
suntpreponderentensezonulrece
icarensezonulcald.

ODa
Serealizeazrecuperaredecldur
ONu
dinaerulevacuat?

Sevadetalia,ncazulrspunsului
Damodulncareseface
recuperareaclduriidinaerul
evacuat.

Undesuntamplasatefiltrelede
prafncadrulcentraleidetratarea
aeruluideventilare?

Cetipuridefiltresuntutilizaten
cadrulcentraleidetratare,
conformSREN779/2002?

Saobservat,ncadrulinspeciei,
colmatareaexageratafiltrelorde
9 praf,conducndlamicorarea
debituluideaerdeventilarefa
devaloareasadinproiect?
10 nceclasdeeficiense

ODa
ONu
OAltele

OPecircuitulde
introducere

OPecircuituldeevacuare
Sevordetaliamaiconcret
OClasaG
subtipurilefiltrelormontaten
OClasaF
centraladeventilare(deexemplu:
G5,F7....).
ODa
ONu

OFoartesczut

SevaconsultanprealabilAnexa

ncadreaztotalitatea
ventilatoarelorutilizatencadrul
sistemuluideventilaremecanic?

Prizeledeaerdeventilaresunt
amplasatenlocurinepoluatei
11
protejatederadiaiasolar
direct?

12

13

14

15

Circuiteledeventilareprin
evacuareaaeruluiviciatdela
grupurilesanitareidelabuctrii
suntseparatedealtecircuitede
evacuare?
Dispozitiveledeevacuareaaerului
viciatnexteriorrespect
distaneleminimeprevzuten
normativulI5/2011fadeprizele
deaerdeventilare?
Calcululeficieneisistemuluide
ventilaredinpunctdevedereal
evitriiscurtcircuituluideaerntre
guradeevacuareiprizadeaer
proaspt.
Sistemuldeventilaremecanic
inspectatfuncioneazpetimpde
noapte,nsezonulcald,fr
tratareatermicaaeruluide
ventilare(nightcooling?)

OSczut
OMedie
ORidicat
OOptim
ODa
ONu
OParial

Sevadetalia,ncazulrspunsului
Parial,loculdeamplasarea
prizelordeaerdeventilare(numai
dacelesuntracordatelainstalaia
deventilaremecaniccontrolat).

ODa
ONu

ODa
ONu
OParial

Sevadetalia,ncazulrspunsului
Parial,loculdeamplasarea
gurilordeventilarecenurespect
prevederilenormativuluiI5.

Valoareaeficienei
calculate

Sevaaplicaformuladecalcula
eficieneidelapagina21a
prezentuluiGhid.

ODa
ONu

Sevadetalia,ncazulrspunsului
Da,moduldefuncionareal
centraleidetratarepeciclul
combinatzinoapte.

ncazulexisteneiunuirecuperator
ODa
decldurncentraladeventilare,
16
ONu
suntluatemsurideprotecie
ONuestecazul
contrangheuluinacestaparat?
Sistemuldeventilaremecanic
existentpoateregladebituldeaer
17 deventilarenfunciedegradulde
ocuparei/saudetemperatura
exterioar?

Onfunciedegradulde
ocupare
Onfunciede
temperaturaexterioar
ONu

nceclasdeetaneitatese
ncadreazconducteledetransport
18
alaeruluideventilareintrodus,
respectivalaeruluievacuat?

OClasaA
OClasaB
OClasaC
OClasaD

19

E4,pentrustabilireaclaseide
eficienenergetica
ventilatoarelor.

Conducteledetransportaleaerului ODa
introdusievacuatsuntprevzute ONu

Sevadetalia,ncazulrspunsului
Da,moduldeproteciecontra
ngheuluiarecuperatoruluide
cldur(numaidaccentralaeste
amplasatnexteriorsauntrun
spaiunenclzit).
Sevormenionasuccint
modalitiledereglareadebitului
deaernfunciedegradulde
ocuparei/saudetemperatura
exterioar(dacestecazul).
Sevadetaliadacacestecircuite
deintroducere/evacuarese
ncadreaznclasedeetaneitate
diferiteisevamenionadacsau
efectuattestedeetaneitatepe
instalaiadeventilare.
Sevormeniona,ncazul
rspunsuluiParialtraseele

cuizolaietermic?

Clapeteledereglajdincadrul
instalaieideventilaremecanic,
20
peparteadeaer,suntfuncionale
icorectampalasate?

OParial

izolatetermicisevapreciza
calitateatermoizolaieiobservat
ncadrulinspeciei.
Sevormeniona,ncazul
rspunsuluiParial,deficienele
observatenmontajul,gradulde
curenieimanevrabilitatea
clapetelordereglajdininstalaie.

ODa
ONu
OParial

AnexaH
RezultatelesondajuluiutilizatorilorpebazachestionaruluidinanexaN
Nr.

ntrebare

Varianterspuns

OFoarterece
ORece
Sunteimulumitdestarea
ORecemoderat
deconfortglobaldin
OConfortideal
ncpereaclimatizat?
OCaldmoderat
Detaliaisenzaiadeconfort.
OCald
OFoartecald

Definiisuplimentaro
senzaiededisconfortlocal.

ORadiaierece
OCurentdeaerrece
ODiferenmaredetemperatura
cappicioare
OTemperaturasoluluiprea
crescut/ridicat

ODa
Sunteimulumitdecalitatea
ONu
aeruluiperceput?
OParial

Careestesenzaianeplcut
resimitnraportcu
calitateaaeruluiinterior?

ONiciuna
OAerstagnant
OMirosneplcut
OUscciune

Msurcorectivpropus
A.Pentrurspunsuridetip1
sau2nproporiedepeste
15%ipentrurspunsuride
tip3sau5nproporiede
peste25%,sevorpropune
msurideameliorarea
confortuluitermic.
n cazul unor rspunsuri de
peste15%relativelaprezena
unor senzaii de disconfort
local, se vor propune msuri
dereducereaacestora.
ncazulunorrspunsuridetip
2 de peste 15% , se vor lua
msuri de ameliorare a
calitii aerului interior prin
aciuni asupra instalaiei de
ventilare; pentru un procent
mai mare de 25% de
rspunsuri tip 3, se va
investiga n detaliu cauza
acestora nainte de a se
propunemsuricorective.
ncazulunorrspunsuridetip
2i3depeste15%,sevorlua
msuridemrireadebitului
deaerproasptintrodus;
pentruunprocentmaimare
de25%derspunsuritip4,se
vorpropunemsuride
umidificareaaeruluiintrodus.

Senzaiadeconforttermic
resimitesteconstantdea
lungulperioadeideocupare
diurne?

ODa
ONu
OParial

ncazulvariantelorderspuns
2i3cuproporiimaimaride
15%,respectiv25%,sevor
propunemsurideoptimizare
afuncionriiinstalaieipe
ntreagaduratdesejura
ocupanilor.

Temperaturainterioarde
confortsetatvariazn
funciedecerinelealtor

ODa
ONu
OParialO

ncazulvariantelorderspuns
2i3cuproporiimaimaride
15%,respectiv25%,seva

ocupani?

Abatereatemperaturii
interioaresetatefadecea
deproiectareinfluen
asuprastriidumneavoastr
deconfort?

ONiciuna
OInfluenredus
OInfluenimportant

analizampreuncutoi
utilizatoriiscenariuloptimde
setareatemperaturiipentrua
mulumintregulcolectiv.
ncazulvariantelorderspuns
2i3cuproporiimaimaride
30%,respectiv20%,seva
analizampreuncutoi
utilizatoriiscenariuloptimde
setareatemperaturiipentrua
mulumintregulcolectiv

ncazulvariantelorderspuns
2i3cuproporiimaimaride
15%,respectiv25%,seva
solicitabeneficiarului
informareaperiodica
utilizatorilorcuprivirela
moduldeexploatarea
spaiilorclimatizateidacau
intervenitmodificridela
ultimainformare.

Sunteiinformaiperiodicde
ctreingineruldeexploatare
ODa
ainstalaieicuprivirela
ONu
moduldeclimatizarea
OParial
spaiuluincarev
desfuraiactivitatea?

10

11

Aifostinformatcuprivirela
eventualemodificri
efectuatelanivelul
instalaieideclimatizare,cu
impactasupraconfortului
termic?

ncazulvariantelorderspuns
2i3cuproporiimaimaride
15%,respectiv25%,seva
solicitabeneficiarului
informareautilizatorilorcu
privirelaeventualemodificri
aprutenfuncionarea
instalaiei,cuimpactasupra
confortuluitermicalacestora.

ODa
ONu
OParial

OPoziiagurilordeintroducerela
plafon
Ceconsideraicartrebui
OPoziionareamobilierului
mbuntitlainstalaiade
OModificareadebituluideaer
climatizarepentruaatinge
OModificareatemperaturii
unniveldeconforttermic
aeruluiintrodus
superior?
OUmidificareaaerului
OMrireadebituluideaerde
ventilare
Ceconsideraicartrebui
OPosibilitateaventilriinaturale
mbuntitlainstalaiade
OSchimbareamoduluide
climatizarepentruaatingeo
introducereaaerului
calitateaaeruluisuperioar?
OFiltrareasuplimentaraaerului
pentrueliminareamirosurilor

Sevainecontdepropunerile
utilizatorilornmomentul
redactriiraportuluide
inspecie,nmsurancare
acesteasuntrealisteipotfi
aplicabilepractic.
Sevainecontdepropunerile
utilizatorilornmomentul
redactriiraportuluide
inspecie,nmsurancare
acesteasuntrealisteipotfi
aplicabilepractic.

AnexaI
Sistemdemsur(1)pentrustabilireadebitelordeaernconductele
instalaiilordeventilare/climatizare
Debiteledeaersemsoarpediferitecircuitedeaer(proaspt,recirculat,deintroducere,deevacuare),pe
conducte principale i secundare ale instalaiilor de ventilare / climatizare. Astfel, pentru instalaiile de
ventilareiclimatizaresevordetermina(cf.seciunilordinconductemarcatenfigurile1i2):

debitultotaldeaerdeintroducere(seciunea1);

debitultotaldeaerextras(aspirat)dinncpere/ncperi(seciunea2);

debituldeaerproaspt(seciunea3);

debituldeaerrecirculat(seciunea4)pentruinstalaiilecentralizate,numaiaer;

debituldeaerevacuatnexterior(seciunea5);

debiteledeaerdeintroducereideaerextras,peramurileprincipale(seciunile6,6i7ialtele
nfunciedeconfiguraiareeleideconductedeaer).

Dacinstalaiilesuntcudebitconstant,sefaceosingurdeterminare;dac
instalaiilesaupridinacesteafuncioneazcudebitvariabil,msurrileserealizeazcorelatcuparametriide
reglare. De exemplu, dac debitul de aer proaspt este variabil, fiind reglat n funcie de temperatura
exterioar,sefacmaimultedeterminri,simultanecumsurriledetemperaturexterioar;dacdebitul
deaerproasptseregleaznfunciedegraduldeocuparealncperilor,msurrilesefacsimultancucele
debioxiddecarbondepeconductadeaerevacuatdinncperi.ncazuldebituluideaerproasptvariabil,
trebuie s se verifice simultan debitul de aer evacuat n exterior, care trebuie s fie egal cu cel proaspt
(dacinstalaiilesuntechilibratedinpunctdevederealpresiuniiinterioare)sausvariezenaceeaiproporie
(dacinstalaiilesuntndepresiunesaunsuprapresiune).

Msurrileseefectueazfolosinddispozitivelespecialinstalateconformproiectuluiinstalaieiinspectate,la
montarea instalaiei sau, dac acestea nu exist (cazul cel mai frecvent), folosind una dintre procedurile
indicatencontinuare:

msurareavitezeiaeruluinconducte,ntroseciuneamplasatlaodistanegalcuminim10D
(10xdiametruldeconduct),msuratndireciacurgerii,navaldelambinareauneipiesespecialecare
poate perturba micarea aerului (cot, ramificaie, difuzor/confuzor etc.), vitezele rezultate fiind apoi
prelucratedupoprocedursimpl,demediereponderatpeseciune;

msurarea vitezei aerului n conducte, ntro seciune amplasat la o distan de minim 3D,
msuratndireciacurgerii,navallambinareauneipiesespeciale,vitezelerezultatefiindapoiprelucrate
dupoprocedurcomplexdeinterpolare,folosindunsoftadecvat.
Poziiasondeinlunguldiametrului,trebuiecontrolatcuoeroaredemaxim 1mm,pentrucarezultatele
citirilor s poat fi prelucrate prin interpolare spaial. n acest scop, dispozitivul de poziionare i
manevrareasondeidemsuresteprevzutcuoscalpentrupoziionareasondei.

d/2

d d d d

Fig.I3Poziiapunctelordemsuravitezei

Viteza aerului se msoar obligatoriu cu sonde direcionale, pentru c trebuie msurat componenta
longitudinalavitezei,nfunciedecaresecalculeazdebituldeaer.Sondatrebuiecorectorientatfade
direciadecurgere.
Sealegsondededimensiunireduse.Deasemenea,dimensiuneasenzoruluideviteztrebuiesfiesuficient
de mic pentru a nu perturba curgerea. Se recomand sonde de anemometre cu fir cald, robuste, sau
micromoritideaer(cudiametruldemaxim5mm).Serecomanddeasemeneacaaparatelesfiedotate
cuominicentraldenregistrareamsurrilor,caresefectuezeimediereavalorilormsuratepentruun
punct.Nuesteindicatmediereavalorilorcititepentreagaseciune,pentruaseputeafaceoprelucrare
spaialavansat.

Indiferentdeprocedurautilizat,puncteledemsuraredintroseciunesepoziioneazpedoudiametre
perpendiculare,distanadintrepunctefiindaceeai(fig.I3).Distanaddintrepunctesestabiletenfunciede
diametrulDalconducteideaer.Serecomandastfelurmtoareledistane:
d=2,53,5cmpentruD<300mm
d=5,06,0cmpentruD>300mm
cumeniuneacunpunctdemsurareesteamplasatobligatoriuncentrulseciunii.

Seciunile de conduct n care se fac msurrile de debite de aer, corespunztoare figurilor I1 i I2 sunt
localizateastfel:

1pecircuituldeintroducere,ntreventilatoriprimaramificaie;nurmamsurriiefectuatein
situsestabiletedebituldeaerrealalventilatoruluideintroducere;

2pecircuituldeextragere,dupventilatoruldeextragereinaintedeconductaderecirculare;n
urmamsurriiefectuateinsitusestabiletedebituldeaerrealalventilatoruluideevacuare;

3pecircuituldeaerproasptdetermindebituldeaerproaspt;

4pecircuitulderecirculare;

5pecircuituldeevacuareaaeruluinexterior;

6,8pecircuiteledeintroducerenncperi;

7,9pecircuiteledeextrageredinncperi.

GEE

4
PAP

CENTRAL
TRATAREAER

6,6

GR

ap/abur
NCPERECLIMATIZAT
PLANULZONEIUTILE

ap
cald
delai
spre
cazan

CENTRALA
FRIGORIFIC

GE

9
Fig.I1Schemauneiinstalaiideclimatizare
numaiaer,centralizat
PAPprizdeaerproaspt
GEEgurdeevacuarenexterior
GRgurderefulare/introducere
GEgurdeextracie

GEE
CR
5

8
VC

6
ap/abur

CTA

PAP

NCPERE
CLIMATIZAT

GA

apcald
delai
sprecazan

VC

NCPERE
CLIMATIZAT
GRUP
FRIGORIFIC

GA
9

Fig.I2 Schemauneiinstalaii declimatizarecu


ventiloconvectoare;ventilareaestemecanic,cu
tratareaaerului
VCventiloconvector
CTAcentraltratareaer

AnexaJ
Sistemdemsur(2)pentrustabilireadebitelordeaern
conducteleinstalaiilordeventilare/climatizare

Generaliti

Debituldeaervehiculatprintubulaturasistemelordeventilareclimatizaresedeterminnfunciede
vitezamedieaaeruluiprinseciuneatransversaliariaseciuniitransversale.
Msurareavitezeintubulaturntrunsingurpunctinduceerorindeterminareavitezeimedii,respectiv
al debitului de aer vehiculat. n acest sens se recomand determinarea vitezei aerului n tubulatura
sistemelordeventilaieclimatizarenmaimultepuncteimediereaacestorvalori.
StabilireanumruluidepunctedemsursedetermincuajutorulmetodeiLogChebzcheffidepinde
degeometriaseciuniitransversaleatubulaturii.

Determinareavitezeiaeruluintubulaturadeseciunecircular

Utiliznd metoda mai sus amintit seciunea circular se mparte n cercuri concentrice, genernd
suprafee egale. Numrul de puncte de msur pe seciunea transversal depinde de diametrul
tubulaturii.
Pentru tubulatura avnd diametrul cuprins ntre 150 mm i 250 mm se recomand un numr de 6
punctesituatepediametruconformfiguriiJ1.

Fig.J1.Distribuiapunctelordemsurpentrutubulaturadeseciunecircular.

Pentrutubulaturacudiametrulcuprinsntre250mmi400mmserecomandunnumrde8punctede
msursituateastfel:

Pct.1
0,021D
Pct.2
0,117D
Pct.3
0,184D
0,345D
Pct.4
Pct.5
0,655D

Pct.6
0,816D
Pct.7
0,883D
Pct.8
0,979D
Pentrutubulaturacudiametrulmaimarede400mmserecomandunnumrde10punctedemsur
situateastfel:
Pct.1
0,019D
Pct.2
0,077D
Pct.3
0,153D
Pct.4
0,217D
Pct.5
0,361D
Pct.6
0,639D
Pct.7
0,783D
Pct.8
0,847D
Pct.9
0,923D
Pct.10
0,981D

Determinareavitezeiaeruluintubulaturadeseciunerectangular

Sedivideseciunearectangulardefininduseunnumrminimde25depunctedemsurpentruase
determinacorectvitezamediepeseciune.Distanadintrepunctedepindededimensiuniletubulaturii
deseciunerectangular.Astfelacestedistanesuntprezentatentabeluldemaijos:

Dimensiuneatubulaturii
Numrpuncte
Distanadintrepuncteraportatladimensiunea
[mm]
msur
tubulaturii
L<700
5
0,074;0,288;0,500;0,712;0,926;
700L<900
6
0,061;0,235;0,437;0,563;0,765;0,939;
7
0,053;0,203;0,366;0,500;0,634;0,797;0,947;
L900

Spreexemplupentruotubulaturrectangularavnddimensiunile:
Dimensiuneaorizontalcuprinsntre700mmi900mm,respectivdimensiuneaverticalmaimicde
700mmdiscretizareaseprezintnfiguraJ2.


Fig.J2.Distribuiapunctelordemsuravitezeipentrutubulaturadeseciunerectangular.

Rapoartepentrumsurareavitezeiaeruluintubulaturadeventilareclimatizare

Pentrudeterminareacorectavitezeimediidecurgereprintubulaturadeventilaieclimatizare,
respectivpentrucalcululdebituluivehiculattrebuientocmitefiencaresenregistreazrezultatele
msurrilor.

AnexaK
Sistemdemsuraindiceluideperformanadistribuieiaeruluinncperi
ventilate/climatizate,IPDA.

Indicele IPDA se msoar indirect, prin msurtori de temperatur i vitez a curenilor de aer din
ncpere.
nplanulzoneiocupateancperii,lanlimeaplanuluiutil(1,2mpentruocupaninpoziieaezat),
sefacmsurrinminim10depuncte,amplasateladistaneegale,cuprinsentre0,3mi1m,cares
acopereuniformspaiul.

Pebazamsurtorilorefectuate,sestabiletetemperaturaefectivTEC[C]acurentuluideaercarese
calculeazcurelaia:

ncare:

TEC=(txtm)7(vxvm)

txtemperaturaaeruluinfiecarepunctalzoneiocupate,ncaresefacmsurri(C)

tmtemperaturamedieaaeruluiinzonadelucru(mediavalorilortx),(C)

vxvitezacurentuluideaernaceleaipunctencaresamsurattx,(m/s)

vmvitezamedieacurentuluideaernzonadelucru,(mediavalorilorvx),(m/s)

Seconsidercserealizeazunconforttermicsatisfctorpentruvalori:

1.7C<TEC<1.1C

Toaterezultatelemsurrilorefectuatesevornscrienfiealcrorconinutvafiprecizatnacestghid,
nanexe.

AnexaL
Sistemdemsuraperformanelorventiloconvectoarelor

Schemele de msurare corespund tipurilor de ventiloconvectoare uzuale, cel mai des utilizate n
sistemeledeclimatizareaerap.

Dinpunctdevedereconstructivialmodalitilordemontaj,ventiloconvectoarele(VC)potfi:
verticalecarcasate/necarcasatemascate(tipcabinet),montatelapardoseallngperete,sau
laparapetsubfereastr;
orizontalecarcasate,montatelaplafon;
orizontalenecarcasate,montatedeasupraplafonuluifals.
Ventiloconvectoarelepotfuncionacuaerproasptiaerrecirculat,saunumaicuaerrecirculat.

Parametriicaresedeterminprinmsurrisunt:
debiteleitemperaturilepentrucircuituldeapcald,respectivaprcit;
vitezamedieaaeruluirefulatpentrudeterminareadebitului;
temperaturileaeruluilaintrarea,respectivieireadinventiloconvector;
valorile presiunii statice pe circuitul de aer la intrarea, respectiv ieirea din ventiloconvector
pentrudeterminareadisponibiluluidepresiunepecircuitulexteriordeaer;

putereaelectricabsorbitdemotor,ladiferitetreptedeturaie.

MsurrilevorfiprelucratepentruobinereaeficieneienergeticeaVC:

v=

unde:
Ddebitultotaldeaervehiculatdeventiloconvector[kg/s];D=Dp+Drec;
Dpdebituldeaerproaspt[kg/s];
Drecdebituldeaerrecirculat[kg/s];
tmtemperaturaamesteculuideaer[oC];
treftemperaturaaeruluirefulatdeventiloconvector[oC];
cpclduramasicaaerului[cp=1kJ/(kg.0C)];
mapadebituldeap[kg/s];
capaclduramasicaapei[cp=4,186kJ/(kg.0C)];
tr,tttemperaturileapeilaieirerespectivintrarenventiloconvector[oC].

AnexaM
6.3.Utilizareaunuiprogramdecalcultaratncondiiispecifice
cldirii/zoneiinspectate(benchmark)

n scopul utilizrii unui program de calcul ce va fi tarat n condiiile specifice ale cldirii i instalaiei
inspectate,trebuiessedispunde:

unprogramdecalculcaresimuleazcomportareatermicacldiriinregimdinamic;

datereferitoarelacaracteristiciletermicealeelementelordeanvelop;

datemsuratepeoperioaddetimpmaimaredectdefazajulcldiriilatransferuldecldur
prin elementele masive; se recomand minim trei zile de colectare a datelor; aceste date trebuie
prelevatecuunpasdetimpegalcupasuldediscretizaretemporalalprogramuluidecalcul(maximo
or);

date msurate referitoare la debitul de aer i la temperatura de introducere a acestuia,


msuratedeasemenealaunintervaldetimpegalcupasuldediscretizare.

Datelemsuratetrebuiescuprind:

temperaturaaeruluiexterior;

radiaiasolardirectidifuz,msuratpeosuprafaorizontalsauperpendicularperaz,
astfelnctprogramulspoatprocesaacestevalorinfunciedeorientrileelementelordeanvelop
delimitatoarealecldirii/zoneicaresesimuleaz;

datecarespermitcalcululsarcinilortermicerezultatedindegajrileinterioaredecldur:
oameni,echipamenteelectroniceielectrice,inclusiviluminat,pentrupasuldetimpdesimulare;

oricealtedatecarearpermitedirectsauindirectefectuareabilanuluitermicalcldirii/zonei,
ncondiiictmaiapropiatederealitate(deexemplumsurrideconcentraiemediedeCO2naerul
evacuatcarepermitevaluareanumruluidepersoanecareautranzitatncperea/zona,nperioadacare
constituiepasuldetimpcucareseruleazprogramul,msurridetemperaturaaeruluiextrasdac
nuexistscurtcircuitntreaerulintrodusiextrasetc.).

Toatedatelemsuratetrebuiesfiesimultane;laconstatareaunuidefazaj,normalpentrutransferulde
cldurprinanvelop,toatedatele influenatedeacestdefazaj,sevortranslatacuacelai intervalde
timp.
Programul de calcul va fi rulat n condiiile climatice i de exploatare (sarcini termice de la sursele
interioare de cldur) reale msurate. Se compar necesarul de cldur/frig (n funcie de sezonul n
caresefaceinspecia)alcldirii,(rezultatdinsimulri),cufluxuldecldur/frig,furnizatdeinstalaiade
climatizare,(msurat),pentruasigurareatemperaturiiinterioaredeasemeneamsurate,carevariazn
jurulvaloriitemperaturiidecalculpentrusezonulrespectiv.Comparaiaserealizeazlafiecarepasde
timp,peduratadedesfurareaexperimentului.Pentrucorectareadiferenelordintrevalorilerezultate
din simulri i cele rezultate din msurri, se modific n limite plauzibile, diferite mrimi care au fost
introdusecadatedecalculnprogramicareprezintungradmaimaredeincertitudine(deexemplu
debitedeaerinfiltrat,coeficientdeconductivitatetermicdacnusecunoscfoartebinecaracteristicile
materialelordeanvelop,suprafaexterioarumbritetc.).Acestemodificrisefacastfelnctsse

obin o foarte bun concordan ntre fluxurile de cldur calculate de program i cele msurate,
furnizatedeinstalaie.
Modelul de cldire cu abaterea ptratic minim reprezint un model fiabil al cldirii inspectate,
deoarecemodelulinformaticafosttaratncondiiireale,nsitu.Acestmodelpoatefipeurmrulat
pentrucondiiiclimaticedecalcul,obinndastfelsarcinatermicdecalculpentruiarnipentruvar,
care se poate compara cu sarcina termic de calcul din proiect. Modelul poate fi dup aceea utilizat
pentrusimulrindiferitecondiiideexploatare,ncondiiidemodificareaumbririietc.ipermiteastfel
argumentareasolidaunorpropunerideeficientizareenergetic.Programultaratpermitedealtfeli
calculul necesarului i/sau al consumului de energie pe toat perioada de nclzire/rcire i poate fi
utilizatastfelipentruobinereadatelornecesarepentruauditareenergetic.
Proceduraexpusesterelativlaborioasicomplicat,deoarecesuntnecesareattmsurridediferii
parametri,corecteisimultanectimanipulareamodeluluidecalcul.Deaceeaaceastprocedureste
recomandatnumaidacsuntsituaiideosebitecaresjustificeefortuldepus.

AnexaN
6.4.Modeldechestionaradresatocupanilorcldiriiprivindconfortultermicicalitatea
perceputaaeruluiinterior

Nr.

ntrebare

Sunteimulumitdestareade
conforttermicdinncperea
climatizat?
Detaliaisenzaiadeconfort.

Definiisuplimentarosenzaiede
disconfortlocal.

Sunteimulumitdecalitatea
aeruluiperceput?

Careestesenzaianeplcut
resimitnraportcucalitatea
aeruluiinterior?

Varianterspuns
OFoarterece
ORece
ORecemoderat
OConfortideal
OCaldmoderat
OCald
OFoartecald
ORadiaierece
OCurentdeaerrece
ODiferenmaredetemperaturcap
picioare
OTemperaturasoluluiprea
crescut/ridicat
ODa
ONu
OParial
ONiciuna
OAerstagnant
OMirosneplcut
OUscciune

Observaii

ncazulvarianteide
rspuns3,detaliai.

Senzaiadeconforttermic
resimitesteconstantdea
lungulperioadeideocupare
diurne?

ODa
ONu
OParial

ncazulvarianteide
rspuns3,detaliai.

Temperaturainterioardeconfort ODa
setatvariaznfunciede
ONu
cerinelealtorocupani?
OParial

ncazulvarianteide
rspuns3,detaliai.

Abatereatemperaturiiinterioare
setatefadeceadeproiectare
influenasuprastrii
dumneavoastradeconfort?

ONiciuna
OInfluenredus
OInfluenimportant

Sunteiinformaiperiodicdectre
ODa
ingineruldeexploatarea
ONu
instalaieicuprivirelamodulde
OParial
climatizareaspaiuluincarev

ncazulvariantelor
derspuns2si3,
detaliai.

ncazulvarianteide
rspuns3,detaliai.

desfuraiactivitatea?

Aifostinformatcuprivirela
eventualemodificriefectuatela
nivelulinstalaieideclimatizare,
cuimpactasupraconfortului
termic?

10

Ceconsideraicartrebui
mbuntitlainstalaiade
climatizarepentruaatingeun
niveldeconforttermicsuperior?

11

Ceconsideraicartrebui
mbuntitlainstalaiade
climatizarepentruaatingeo
calitateaaeruluisuperioar?

ODa
ONu
OParial

ncazulvarianteide
rspuns3,detaliai

OPoziiagurilordeintroducerelaplafon
OPoziionareamobilierului
OModificareadebituluideaer

OModificareatemperaturiiaerului
introdus
OUmidificareaaerului
OMrireadebituluideaerdeventilare
OPosibilitateaventilriinaturale
OSchimbareamoduluideintroducerea

aerului
OFiltrareasuplimentaraaerului
pentrueliminareamirosurilor

AnexaP
6.5.Listinformativdepropuneripentrucretereaeficienei
funcionaleienergeticeasistemului

Propuneriledecretereaeficieneitrebuiesincontdeurmtoareleobiective:
A) Adaptareasistemuluilautilizarearealacldirii;
B) Reducereasarciniifrigorificeaspaiilorclimatizate;
C) Mrireaeficieneienergeticeantreguluisistemprinoptimizareafuncionriiechipamentelor
acestuia.

Listainformativdepropuneridecretereaeficieneiesteredatntabeluldemaijos.Elecorespund
celortreicategoriideobiectiveenunateanterior.

Numr
Descrierepropunere
Comentarii
propunere
Modificarea parametrilor interiori de
confortlavaloricecorespundcugradul Msur foarte util n cazul spaiilor cu
A1
de mbrcare a ocupanilor, nivelul de ocupare discontinu sau de scurt durat
activitate fizic i durata de sejur a (magazine,cldirideinterespublic,muzee).
acestoranspaiileclimatizate.
Optimizarea (reducerea) timpului de Msur ce trebuie luat dup consultarea cu
pornireasistemuluideclimatizarepn inginerulresponsabildeexploatareainstalaiei
A2
la atingerea regimului nominal de i dup studiul anexei N completate de
funcionare.
utilizatori.
Schimbarea poziiei gurilor de Msurcerezultdinstudiereachestionarelor
introducere a aerului la nivelul completatedeutilizatori(anexaN)icareeste
A3
plafonului fals pentru evitarea senzaiei limitat de restriciile arhitecturale ale cldirii
nraportcuinstalaiadeclimatizare.
decurenirecinzonadeocupare.
Mrirea debitului de aer proaspt
Msurcerezultdinstudiereachestionarelor
introdus prin modificarea turaiei
completate de utilizatori (anexa N), care
ventilatorului sau schimbarea acestuia
A4
conduclaideeauneicalitinesatisctoarea
cu un ventilator avnd debit superior i
aeruluiinterior,cauzatdeaportulunuidebit
randament mai crescut n punctul
insuficientdeaerproaspt.
nominaldefuncionare.
Nedeschiderea ferestrelor pe durata
Informarea utilizatorilor cu privire la
funcionriiclimatizrii;
exploatarea eficient a sistemului de
Evitarea obturrii gurilor de aer n caz de
climatizare eventual tiprirea de
senzaiedecurent;
A5
brouri sugestive cu privire la un
Informarea imediat a inginerului de
comportament realist al acestora n
exploatare n caz de disconfort termic
utilizareasistemului.
prelungiticalitateaaeruluinesatisfctoare.

B1

B2

B3

B4

B5

C1

C2

C3

C4

C5

Instalarea de elemente de umbrire


Msur ce trebuie luat numai de comun
suplimentare la nivelul ferestrelor
acordcuarhitectulcldirii.
exterioaresauafaadelor.
Msur ce trebuie luat fie prin amplasarea
Evitareaptrunderiiaeruluiexteriorcald
unorferestrenedeschizibilelanivelulspaiilor
pe durata funcionrii sistemului de
climatizate,fieprininformareautilizatorilor(a
climatizare.
sevedeamsuraA5).
Reducerea ct mai drastic a iluminatului
Utilizarea eficient a iluminatului artificial n perioade cnd iluminatul natural
artificial.
estesuficient(varasaunintervaleleorarecu
radiaiesolarmaxim,ex:1216).
Exemplu: oprirea calculatoarelor de tip PC n
Utilizareaeficientaechipamentelorde
pauzele de prnz, pe durata absenei
biroucudegajrimarideenergie.
ocupanilor.
Alegerea unor corpuri de iluminat i a Exemplu: corpuri de iluminat eficiente
unor echipamente de birou cu degajri energetic, monitoare de tip LCD, computere
redusedeenergie.
detipLaptop.
Alegerea unor msuri de recuperare a Montarea unor recuperatoare de cldur pe
cldurii din aerul evacuat de cte ori traseul aerului evacuat pentru prercirea
esteposibil.
aeruluiintrodus.
Modificarea algoritmilor de reglare a Msur ce este relativ limitat de existena
parametrilorinstalaiei(temperaturisau unor algoritmi de reglare predefinii pentru
debite de fluid) dac se constat o componentele sistemului, dar care pot fi re
funcionare ineficient energetic, n programaideunutilizatorspecializat(inginer
absena unor defeciuni observate la de instalaii cu competene ridicate n
automatizare/reglare).
echipamenteledinsistem.
Grupfrigorific;
Pompedecirculaie;
Repararea sau nlocuirea total a unor
componente din sistem dovedite ca
Ventilatoare;
avnd o funcionare incorect n raport
Bateriidenclzire/rcire;
Filtredepraf;
cu specificaia lor tehnic, n urma
Servomoatoare;
raportuluideinspecie.
Regulatoare.
Achiziionarea unor module de tip BMS
Dac este cazul i instalaia nu este deja
pentru pri din sistem cu consum
echipatcuunsistemdetipBMS.
ridicatdeenergie.
Introducerea unor sisteme mai
Pompedecldur;
performante energetic ce utilizeaz
Desiccantcooling;
sursedeenergieregenerabile.
Rcireevaporativ.