Sunteți pe pagina 1din 4

Subiecte LFA 29.01.

2013
1. Scrieti gramatica pentr L = { w apartinand {a, b}* | |w| para si w != wReverse } si
precizati ce tip de limbaj este.
2. Ce fel de lb. este L = { w din {a, b}* | 0 <= #a(w) + #b(w) <= 200 }?
Explicati.
3. Fie alfa1 si alfa2 doua expresii regulate. Precizati o modalitate prin care sa verificati
daca cele 2 E.R. sunt echivalente.
4. --- Sa completeze cineva
5. Scrieti un AFD minim petru L = { w apartine {a,b } * | incepe si se termina cu aceeasi
litera si contine o singura data aba }
S->1S1|0S0|A|1B0|1B1
A->1C1|0C0|C
B->1B0|0B1|B
C->0S0|1S1|e
D->0D1|1D0|00|1
a) ce limbaj genereaza gramatica
b) sa scriem o gramatica echivalenta G'
c) sa cream AS pornind de la gramatica G'
d) putem sa cream un AS determinist pornind de la G'?

Restanta 2013
Examen:
1. Pentru L={{a,b}*| w!=w reverce} Scrieti gramatica si spuneti ce limbaj este.
2. u1 si u2 ER. Scrieti algoritm care sa verifice daca sunt echivalente.
3. L={a^ib^jc^k |i = j+k}. APD, pornind de la gramatica
4. Sa se scrie expresia regulata pentru L care pentru orice b se afla un numar par de a-uri
inainte, respectiv dupa b. {a,b}*
5.Aici era un L ={...} trebuia sa spui daca e LR sau LIC

Recuperare:
1. Aveai un tabel de tranzitii, trebuia faci AFD minim (dupa tranzitiile pe care le aveai iti
dadea AFN)
a|b
12|3
2 3 | 2,3
3-|2. Se da l={{a,b}*| w nu contine baa si |w|= par} Sa se scrie ER.

2011
1. L = { a^i b^j | i!=j } intersectat cu { e }. Ce fel de limbaj este L ?
!!!2. Fie L un limbaj independent de context peste alfabetul A. Descrieti un
algoritm care sa verifice daca L este vid.
!!!3. Scrieti un AFD pentru limbajul descris de { {a,b}* | sirul contine baa dar nu
pe prima pozitie }
4. L = { {a,b}* | #(a)<#(b) } . Scrieti un automat cu stiva pentru L pornind de la
productiile gramaticii lui L. Poate fi L descris si de un automat cu stiva
determinist? Justificati.
5. Fie L descris de { (q0,q1,q2), q0, q2, m } , m(q0,0)=q1 , m(q1,0)=q2 , m(q2,0)
= q2 m(q2,1) = q2. Scrieti o ER pentru L negat.
!!!6. L= { a^i w b^j | i,j>=1, w = a^3k b^2k } . Exista o gramatica regulata
pentru L negat?

11 Septembrie 2011
1. AFD pt { w din {a,b}* | w nu contine 001 si are nr impar de simboluri }
2. L = {w din {a,b,c}* | #a(w) = #b(w) = #c(w)}. sa zici daca e LIC sau nu.
3. se dadeau niste gramatici si trebuia sa faci AS.
4. {xyx reverse | x,y din {a,b}*}. Ce fel de gramatica genereaza?
5. L1 si L2 limbaje neregulate. se poate ca reuniunea lor sa fie limbaj regulat?

2011
!!!1. ce tip de limbaj este a^i b^j c^i d^j| i!=j
2. wxw reverse | w apartine lui a,b star , x apartine lu a,b star
3. limbaj descris de ER: (0+1)* 11 (0*1*)*
4. Se poate construi o ER cu L=L(G)?
G={S,A,B}
{a,b,c}
S->AB
A->c|e
B->cbB|ca

!!!5. Fie L un limbaj reg def peste sigma. descrieti un alg care verifica daca L=
sigma star
6. Construiti AFD minim care accepta {w apartine {a,b}* | w contine abb, dar nu
se termina cu abb}
7. ER care descrie L barat unde L este
AF= ({q0,q1,q2},{0,1},m,q0,{q2})
m(q0,1)=q1
m(q1,0)=q2
m(q2,0)=q2
m(q2,1)=q2
8. Automat cu stiva, L={w apartine {a,b}*| #b(w)<#a(w)} pornind de la
productiile gramaticii

Date unknown
!!!1. AFD pt { w din {a,b}* | w nu contine 001 si are nr impar de simboluri }
2. L = {w din {a,b,c}* | #a(w) = #b(w) = #c(w)}. sa zici daca e LIC sau nu.
3. se dadeau niste gramatici si trebuia sa faci AS.
4. {xyx reverse | x,y din {a,b}*}. Ce fel de gramatica genereaza?
!!!5. L1 si L2 limbaje neregulate. se poate ca reuniunea lor sa fie limbaj
regulat?

Date unknown
1. Scrieti gramatica pentr L = { w apartinand {a, b}* | |w| para si w !=
wReverse }
2. E.R. pt L = { w din {a, b}* | fiecare b este precedat si urmat de un numar
par de a-uri }
!!!3. Fie u1 si u2 doua expresii regulate. Construiti un algoritm care sa verifice
daca cele 2 E.R. sunt echivalente.
4. Ce fel de lb. este L = { w din {a, b}* | 0 <= #a(w) + #b(w) <= 200 }?

Explicati.
5. AFD minim pt L = { w din {a, b}* | w contine doua 0-uri consecutive urmate de
2 de 1 consecutivi }
6. A.S. pt L = {a^i b^j c^k | i = k + j }. Constructia automatului se va face
pornind de la gramatica.
7. L = { 0+ 0^n 1* 1^n | n > 0}. Ce fel de limbaj este?
!!!8. L = { a^i b^j c^k | i < j < k }. Demonstrati ca nu e L.I.C.

Date unknown
1. Ce fel de limbaj este { wxw | w apartine {a}+ si x = a^3i b^2i , i >= 0 }
Justificati!
2. Gramatica care genereaza { a^i b^j c^k | 2i <= j <= 3i, i >= 1, k >= 0 }
3. Expresia regulata care genereaza { w apartine {a,b}* | #a(w) + #b(w) = par}
4. Ce fel de limbaj este: L = { a^p | p prim, 1000 <= p <= 20000 } Justificati!
???5. Fie L1 si L2 limbaje regulate. Descrieti constructia AFD care accepta L1
intersectat cu L2complementat
!!!6. Construiti AFD minim care accepta { w apartine {a,b}* | fiecare grup de 3
simboluri consecutive contine cel putin 2 a-uri }
Exemple de siruri acceptate: aaa, aab, abaa, abaaba, abaaaabaaa. etc...
Exemple de siruri neacceptate: aabbaa, bbaaaaaa, babaaaaa
7. Fie L={ a^m b^n c^p | m<n sau n<p } Sa se construiasca automatul cu stiva
care accepta L. Constructia se va face pornind de la productiile gramaticii ce
genereaza L. Se poate construi un automat cu stiva determinist? Justificati!
!!!8. Aratati ca { a^i b^j c^k | i != j != k } nu este limbaj independent de
context.