Sunteți pe pagina 1din 4

L 157/76

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

27.5.2014

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 568/2014 AL COMISIEI


din 18 februarie 2014
de modificare a anexei V la Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European i al
Consiliului n ceea ce privete evaluarea i verificarea constanei performanei produselor de
construcii
COMISIA EUROPEAN,

avnd n vedere Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene,


avnd n vedere Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European i al Consiliului din 9 martie 2011 de stabi
lire a unor condiii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcii i de abrogare a Directivei
89/106/CEE a Consiliului (1), n special articolul 60 litera (e),
ntruct:
(1)

n conformitate cu articolul 28 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011, evaluarea i verificarea constanei perfor
manei produselor de construcii n ceea ce privete caracteristicile lor eseniale se efectueaz n conformitate cu
sistemele prevzute n anexa V la Regulamentul (UE) nr. 305/2011.

(2)

Anexa V ar trebui s fie adaptat pentru a rspunde progreselor tehnologice, pentru a ine cont de cazul parti
cular al produselor pentru care au fost emise evaluri tehnice europene, precum i pentru a spori claritatea, acura
teea i coerena descrierilor i a termenilor utilizai n aceast anex, n conformitate cu experiena practic
dobndit cu ocazia aplicrii sale.

(3)

Aceast adaptare ar facilita activitatea productorilor i a organismelor notificate autorizate, n calitate de pri
tere, s execute sarcini n cadrul procesului de evaluare i verificare a constanei performanei produselor de
construcii, ar reduce sarcina administrativ i ar spori claritatea interpretrii Regulamentului (UE) nr. 305/2011,
avnd astfel un impact pozitiv asupra competitivitii ntregului sector al construciilor.

(4)

Regulamentul (UE) nr. 305/2011 implic faptul c productorul este responsabil cu stabilirea produsului-tip,
pentru orice produs pe care acesta dorete s l introduc pe pia. n acelai context, logica subiacent Regula
mentului (UE) nr. 305/2011 nu implic existena unei certificri a produsului: organismele notificate sunt respon
sabile doar cu evaluarea performanei produselor de construcii, aceast performan trebuind s fie ulterior certi
ficat. Anexa V ar trebui s reflecte mai bine aceast repartizare a competenelor ntre productor i organismele
notificate, fr a antrena un transfer de responsabiliti ntre actorii implicai.

(5)

ntruct supravegherea constant a controlului produciei n fabric de ctre organismele notificate nu este posi
bil n fapt i nu este asigurat n practic, ar trebui s se fac mai degrab referire la caracterul continuu al acestei
supravegheri.

(6)

Pentru produsele de construcii care nu sunt acoperite sau nu sunt acoperite n totalitate de standarde armonizate,
evalurile tehnice europene pot fi emise de un organism de evaluare tehnic. n conformitate cu articolul 2
alineatul (13) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011, aceste evaluri tehnice europene conin deja o evaluare a
performanei produsului n cauz n ceea ce privete caracteristicile sale eseniale. Ulterioare controale suplimen
tare ale corectitudinii procesului de evaluare nu ar aduce nicio valoare adugat, ci ar genera doar costuri inutile
pentru productori. ntreprinderile au depus deja cereri de evaluri tehnice europene i au nevoie de securitate
juridic cu privire la sarcinile care urmeaz s fie executate, n calitate de pri tere, n cadrul procedurii de
evaluare i verificare a constanei performanei acestor produse de construcii.

(7)

Pentru a reflecta mai bine practica actual, ar trebui ajustate denumirile tipurilor de organisme notificate i
descrierea sarcinilor fiecruia dintre ele.

(1) JO L 88, 4.4.2011, p. 5.

27.5.2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 157/77

(8)

Este necesar o adaptare tehnic privind termenul absorbia zgomotului, menionat n seciunea 3 din anexa V
la Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pentru a obine o descriere mai precis a caracteristicilor eseniale care
trebuie evaluate i o mai mare coeren cu terminologia utilizat n specificaiile tehnice armonizate relevante.

(9)

Pentru a garanta productorilor o tranziie lin, acetia ar trebui s aib dreptul de a continua s utilizeze certifi
catele i celelalte documente emise de organisme notificate n conformitate cu anexa V la Regulamentul (UE)
nr. 305/2011, nainte de intrarea n vigoare a prezentului regulament,

ADOPT PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Anexa V la Regulamentul (UE) nr. 305/2011 se nlocuiete cu textul anexei la prezentul regulament.
Articolul 2
Certificatele i celelalte documente emise de organismele notificate n conformitate cu anexa V la Regulamentul (UE)
nr. 305/2011 nainte de intrarea n vigoare a prezentului regulament se consider a fi conforme cu prezentul regula
ment.
Articolul 3
Prezentul regulament intr n vigoare n a douzecea zi de la data publicrii n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu n toate elementele sale i se aplic direct n toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 18 februarie 2014.
Pentru Comisie
Preedintele
Jos Manuel BARROSO

L 157/78

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

27.5.2014

ANEX

ANEXA V
EVALUAREA I VERIFICAREA CONSTANEI PERFORMANEI

1.

SISTEME DE EVALUARE I VERIFICARE A CONSTANEI PERFORMANEI

Productorul ntocmete declaraia de performan i determin produsul-tip pe baza evalurilor i a verificrilor


constanei performanei, efectuate conform urmtoarelor sisteme:

1.1. Sistemul 1+
(a) Productorul efectueaz urmtoarele operaiuni:
(i) controlul produciei n fabric;
(ii) testarea suplimentar a eantioanelor prelevate n unitatea de producie de ctre productor n conformitate
cu planul de testare prestabilit.
(b) Organismul notificat de certificare a produsului decide cu privire la emiterea, restricionarea, suspendarea sau
retragerea certificatului de constan a performanei al produsului de construcii, pe baza rezultatelor urmtoa
rele evaluri i verificri pe care le efectueaz:
(i)

o evaluare a performanei produsului de construcii, efectuat pe baza testrilor (inclusiv a eantionrii), a


calculelor, a valorilor tabulare sau a documentaiei descriptive a produsului;

(ii) inspectarea iniial a unitii de producie i a controlului produciei n fabric;


(iii) supravegherea, evaluarea i examinarea continu a controlului produciei n fabric;
(iv) testarea prin sondaj a eantioanelor prelevate n unitatea de producie sau n spaiile de depozitare ale
productorului de ctre organismul notificat de certificare a produsului.
1.2. Sistemul 1
(a) Productorul efectueaz urmtoarele operaiuni:
(i) controlul produciei n fabric;
(ii) testarea suplimentar a eantioanelor prelevate n unitatea de producie de ctre productor n conformitate
cu planul de testare prestabilit.
(b) Organismul notificat de certificare a produsului decide cu privire la emiterea, restricionarea, suspendarea sau
retragerea certificatului de constan a performanei al produsului de construcii, pe baza rezultatelor urmtoa
relor evaluri i verificri pe care le efectueaz:
(i)

o evaluare a performanei produsului de construcii, efectuat pe baza testrilor (inclusiv a eantionrii), a


calculelor, a valorilor tabulare sau a documentaiei descriptive a produsului;

(ii) inspectarea iniial a unitii de producie i a controlului produciei n fabric;


(iii) supravegherea, evaluarea i examinarea continu a controlului produciei n fabric.
1.3. Sistemul 2+
(a) Productorul efectueaz urmtoarele operaiuni:
(i)

o evaluare a performanei produsului de construcii, pe baza testrilor (inclusiv a eantionrii), a calculelor,


a valorilor tabulare sau a documentaiei descriptive a produsului respectiv;

(ii) controlul produciei n fabric;


(iii) testarea eantioanelor prelevate n unitatea de producie de ctre productor n conformitate cu planul de
testare prestabilit.

27.5.2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 157/79

(b) Organismul notificat de certificare a controlului produciei n fabric decide cu privire la emiterea, restricio
narea, suspendarea sau retragerea certificatului de conformitate a controlului produciei n fabric, pe baza
rezultatelor urmtoarelor evaluri i verificri pe care le efectueaz:
(i) inspectarea iniial a unitii de producie i a controlului produciei n fabric;
(ii) supravegherea, evaluarea i examinarea continu a controlului produciei n fabric.
1.4. Sistemul 3
(a) Productorul efectueaz controlul produciei n fabric.
(b) Laboratorul notificat evalueaz performana pe baza testrilor (utiliznd eantioanele prelevate de productor), a
calculelor, a valorilor tabulare sau a documentaiei descriptive a produsului de construcii.
1.5. Sistemul 4
(a) Productorul efectueaz urmtoarele operaiuni:
(i) o evaluare a performanei produsului de construcii, pe baza testrilor, a calculelor, a valorilor tabulare sau
a documentaiei descriptive a produsului respectiv;
(ii) controlul produciei n fabric.
(b) Niciuna dintre sarcini nu necesit intervenia organismelor notificate.
1.6. Produse de construcii pentru care s-a emis o evaluare tehnic european
Organismele notificate care execut sarcini conform sistemelor 1+, 1 i 3, precum i productorii care execut
sarcini conform sistemelor 2+ i 4 consider evaluarea tehnic european emis pentru produsul de construcii n
cauz drept evaluarea performanei acestui produs. Prin urmare, organismele notificate i productorii nu execut
sarcinile menionate la punctul 1.1 litera (b) punctul (i), punctul 1.2 litera (b) punctul (i), punctul 1.3 litera (a)
punctul (i), punctul 1.4 litera (b) i punctul 1.5 litera (a) punctul (i).
2.

ORGANISME IMPLICATE N EVALUAREA I VERIFICAREA CONSTANEI PERFORMANEI

n ceea ce privete funcia organismelor notificate implicate n evaluarea i verificarea constanei performanei
produselor de construcii, se face distincie ntre:
1. organismul de certificare a produsului, care este un organism notificat conform capitolului VII pentru a efectua
certificarea constanei performanei;
2. organismul de certificare a controlului produciei n fabric, care este un organism notificat conform capito
lului VII pentru a efectua certificarea controlului produciei n fabric;
3. laborator, care este un organism notificat conform capitolului VII, pentru a msura, a examina, a testa, a calcula
sau a evalua n orice alt mod performanele produselor de construcii.
3.

NOTIFICRI ORIZONTALE: CAZURI DE CARACTERISTICI ESENIALE PENTRU CARE NU ESTE NECESAR TRIMITEREA LA
O SPECIFICAIE TEHNIC ARMONIZAT RELEVANT

1. Comportarea la foc
2. Rezistena la foc
3. Performana la foc exterior
4. Performana acustic
5. Emisiile de substane periculoase