Sunteți pe pagina 1din 2

UTCB - F.C.C.I.A. - D.C.M.M.G.I.

Colectiv MANAGEMENT

ADMITERE MASTER
Anul universitar 2013-2014
TEMATICA - Managementul proiectelor in constructii

1. Evaluarea eficientei economice a investitiilor in constructii:


- clasificarea investitiilor
- indicatorii de eficiente economica
- sursele de finantare a investitiilor .....................pag. 1 27
2. Factorii implicati in realizarea investitiilor in structura lor pe
categorii de cheltuieli .............................................pag. 28 30
3. Cadrul metodologic de evaluare a unui proiect
de investitii .............................................................pag. 31 40
4. Articol de deviz, norma de deviz, pret unitar pe articol
de deviz ...................................................................pag. 41 54
5. Parametrii utilizati in tehnicile de planificare (organizatorici,
cantitativi, de desfasurare in timp) .........................pag. 55 62
6. Proiectul de organizare de santier - aspecte generale si
reprezentarea unui plan de organizare de santier pentru
un obiectiv de constructii ......................................pag. 63 64
7. Sistemul calitatii in constructii, instituit de legislatia in vigoare
definirea calitatii, cerinte esentiale si componentele sistemului
calitatii - Legea 10/1995 .........................................pag. 65 72
8. Instruirea lucratorilor in domeniul Securitatii si sanatatii in
munca ....................................................................pag. 73 - 78
BIBLIOGRAFIE

1. Toma Mihail Note de curs la disciplina Management in


constructii
2. Investitiile si eficienta economica a acestora material elaborat
de catedra de Management
3. Madalina Stoian Management investitional Note de curs
4. Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 12/24.01.1995
5. Legea nr. 319/2006 Legea securitatii si sanataii in munca