Sunteți pe pagina 1din 11

1.

DESCRIEREA POSTULUI

1.1. DENUMIREA POSTULUI: Asistent Farmacist Principal

1.2. POZITIA DIN STATUL DE FUNCTII:

1.3. COMPARTIMENTUL (din organigrama): Unitatea de Desfacere


-Farmacia1.4. INCADRAREA IERARHICA A FUNCTIEI: Asistent Sef FARMACIE

1.5.ROLUL (SCOPUL) POSTULUI: Asigura indeplinirea sarcinilor ce


revin FARMACIEI in domeniul aprovizionarii, administrarii,
conservarii si eliberarii medicamentelor de uz uman,
parafarmaceutice, produse cosmetice si naturiste.

2. ATRIBUTII GENERALE, SPECIFICE SI PE LINIA ASIGURARII


CALITATII

2.1. ATRIBUTII GENERALE:

- este obligat sa cunoasca prevederile legilor si normelor ce


reglementeaza activitatea pe profil si sa actioneze pentru
aplicarea lor cu strictete in munca specifica de aprovizionare si
desfacere a medicamentelor de uz uman, specifice drogheriilor;
- are datoria de a lua masurile necesare pentru organizarea
activitatii la nivel superior, si pe baza criteriilor de calitate si
eficienta;
- actioneaza impotriva actelor de indisciplina, a lipsei de
raspundere, a neglijentei si a oricaror fapte care isi pot pune
amprenta negativ asupra bunei desfasurari a activitatii in
ansamblul sau;
- este obligat sa-si insuseasca permanent elementele de noutate
in domeniul farmaceutic;
- respecta ordinea si disciplina la locul de munca, programul de
lucru, si normele de conduita, si trebuie sa dea dovada de cinste
si corectitudine in raporturile cu pacientii - clientii;
- sa ia masuri de asigurare a secretului si confidentialitatii
activitatii la nivelui societatii, respectiv Farmaciei.
- sa asigure pastrarea si apararea integritatii patrimoniului
farmaciei si contribuie la dezvoltarea lui;
- sa respecte normele de protectie a muncii si de prevenire a
incendiilor in cadrul farmaciei, sa ia masuri de preintampinare si
inlaturare a oricaror situatii care ar putea pune in pericol viata,
integritatea corporala sau sanatatea oamenilor ori a bunurilor

materiale;
- sa nu primeasca de la cetateni bani sau alte foloase materiale
pentru activitatile prestate in cadrul atributiilor de serviciu;

2.2. ATRIBUTII SPECIFICE:

- asigura aprovizionarea, conservarea si eliberarea produselor


medicamentoase care se elibereaza fara prescriptie medicala, a
produselor igienico cosmetice si a dispozitivelor medicale;
- efectueaza receptia cantitativa si calitativa a produselor
medicamentoase de uz uman si primirea lor in drogherii,
asumandu-si raspunderea pentru integritatea lor;
- participa la programe de instruire profesionala;
- participa la activitatea farmacovigilenta;
- se preocupa de promovarea produselor farmaceutice,
parafarmaceutice, igienico-cosmetice si largirea sferei de
desfacere a acestora;
- stabileste programul de functionare al farmaciei in raport cu
necesitatile segmentelor de populatie vizate;
- participa efectiv la realizarea studiilor de piata efectuate de
FARMACIE

- respecta cu strictete Normele deontologice profesionale de


care ia cunostinta sub semnatura;
- la cerere transmite propuneri si date tehnice la potentialii
clienti ai firmei, numai cu acordul conducerii FARMACIEI.
Interpreteaza intrebarile pacientilor/clientilor si atitudinea
acestora si poate participa la negocieri numai in baza unui
mandat clar stabilit.
- Nici o propunere nu poate fi transmisa unui client in afara
termenelor si conditiilor de vanzare aprobate de Directorul
General al FARMACIEI.;
- Reprezinta drogheria in cazul oricarui control al autoritatilor
competente, neputand fi substituit de catre o alta persoana. In
caz de control, informeaza in timpul cel mai scurt conducerea
profesionala a FARMACIEI.
- Tine legatura permanenta cu conducerea societatii precum si
cu Colegiul Farmacistilor pe probleme de tehnica farmaceutica;
- Depune zilnic incasarile unitatii in contul bancar si isi asuma
responsabilitatea efectiva a acestui demers/act;
- Consemneaza operatiuni legate de contabilitatea primara,
intocmind zilnic monetarul si registrul de casa;
- Asigura inventarierea lunara a stocului de marfuri si transmite
informatiile necesare persoanelor competente;
- Asigura intocmirea, circulatia si pastrarea documentatiei
justificative ale farmaciei din domeniul financiar - contabil;

- Executa orice alte activitati si competente conforme cu legile


in vigoare sau stabilite de Directorul General al FARMACIEI.

3. RELATII CU ALTE POSTURI, DEPARTAMENTE, PERSOANE

3.1. RELATII IERARHICE:

Este subordonat si raporteaza nemijlocit Directorului Economic


al FARMACIEI

Are in subordine directa urmatoarele posturi:

Este inlocuit de:

Inlocuieste pe :

3.2. RELATII FUNCTIONALE SI DE COLABORARE

Interne: cu conducerea FARMACIEI. si celelalte compartimente


din structura societatii;

Externe: - cu alte puncte farmaceutice din zona orasului


Bucuresti
- cu furnizorii (depozite de medicamente)
- Colegiul Farmacistilor din Bucuresti
- Clienti, institutii sanitare, organizatii/organisme care au atat
profil farmaceutic cat si alte sfere de activitate.

4. LIMITE DE COMPETENTA (PUTERE DE DECIZIE)

4.1. IERARHICE:

Are putere de decizie asupra modului de organizare a


activitatilor specifice farmaciei.
Este singura persoana autorizata sa depuna incasarile zilnice ale
farmaciei in contul bancar special deschis.

Trebuie sa detina aprobarea conducerii FARMACIEI. pentru orice


activitate/initiativa care asociaza societatea legal sau
presupune /induce o anumita obligatie a societatii din punct de
vedere economico-comercial sau pecuniar/financiar.
In cazul aparitiei in farmacie a unui eveniment neprevazut va
anunta in timpul cel mai scurt posibil conducerea FARMACIEI
pentru a gasi solutia cea mai eficienta si optima pntru
rezolvarea situatiei.

4.2. DE REPREZENTARE:

Prin decizia Directorului General FARMACIE poate reprezenta


societatea in raporturile cu alte institutii si organisme, institutii,
parteneri de afaceri, clienti.

4.3. DE AVIZARE SI PROPUNERE:

Avizeaza - NU are atributii pe linia avizarii.

Propune Strategia si politica de gestionare, promovare si


dezvoltare a Farmaciei.

5. CONDITII SI CERINTE FATA DE TITULARUL POSTULUI

5.1. INSTRUIRE:

Studii: - scoala tehnica postliceala


- atestat de asistent principal
- avizul de libera practica

5.2. EXPERIENTA:

Vechime in activitatea de personal: Varsta:

5.3. SPECIFICE:

-sa dispuna de aptitudini organizatorice si de gestionare


evidentiate in activitatea practica;
-sa aiba o tinuta morala si civica ireprosabila;
-pregatire generala si de specialitate la nivel ridicat;
-sa se bucure de prestanta profesionala in randul salariatilor
FARMACIEI
5.4. TRASATURI PSIHICE SI DE PERSONALITATE:

- sa dispuna de inteligenta generala la nivel ridicat, sa aiba o


buna capacitate de analiza si sinteza care sa ii permita
rezolvarea optima si eficienta a sarcinilor profesionale
intelegere corecta a atributiilor ce ii revin, sa faca evaluare si sa
ia decizii rapide, eficiente, in conformitate cu cerintele
situatiilor problemaatice cu care se confrunta;
- sa fie cooperant, deschis dialogului, cu largi disponibilitati de
intelegere si ascultare a clientilor;
- sa fie calm, cu un bun potential energetic si control

comportamental;
- sa nu fie dominat de vicii sau trasaturi negative de caracter.

5.5 CAPACITATE DE EFORT:

- rezistenta la suprasolicitari fizice si intelectuale prelungite.

5.6. CONDITII DE LUCRU:


Cele stabilite in conformitate cu legislatia in vigoare atat pe
linia asigurarii protectiei muncii cat si a legislatiei ce
reglementeaza activitatea farmaceutica.

5.7. ALTE CERINTE:


P.C. utilizare, redactare.
Cunastinte de contabilitate primara.

6. TITULARUL DE POST

__________________________________________________
(NUME SI PRENUME)

LUAT LA CUNOSTINTA
DATA _______________
SEMNATURA ________________