Sunteți pe pagina 1din 1

Lucrare scris pe semestrul I la matematic

Clasa a VII-a
SUBIECTUL I. (30 puncte) Completai:
5p

1. Rezultatul calculului 5 + 12 : 4 este

5p

2. Aria unui triunghi echilateral cu latura de 6 cm este de . cm2

5p

3. Rezultatul calculului : - 2 5 + 125 este egal cu....

5p

4. Dintre numerele

5p

5. Un trapez are bazele de 5 cm i de 9 cm. Linia mijlocie a trapezului este egal cu

5p

6. n triunghiul ABC lungimea laturii BC este egal cu 18 cm, iar lungimea nlimii corespunztoare

7 si 5 cel irational este egal cu .

ei este egal cu 12 cm. Aria triunghiului este egal cu

5p

SUBIECTUL II. (30 puncte) Pe lucrare se trec rezolvrile complete.


7. Desenati pe foaia de examen un trapez isoscel.

5p

8. Calculai

5p

9. Rezolvai n mulimea numerelor raionale ecuaia

5p
5p
5p

x2
x 1
5

= .
3
4
6

) = 2x
10. Aflai msurile unghiurilor paralelogramului ABCD tiind c m( A ) = 3x +20 iar m( B
15
11. S se calculeze
.
12. S se determine primele dou zecimale ale numrului .

SUBIECTUL III. (30 puncte) Pe lucrare se trec rezolvrile complete.


1.
5p
5p
5p

5p
5p
5p

2.
a)
b)
c)

Fie trapezul dreptunghic ABCD , m( A)= m( D)= 900, AB =6 cm, CD= 8 cm, AD= 3cm
a) Calculati aria trapezului ABCD.
b) Calculati aria triunghiului ADC.
c) Calculati aria triunghiului ABC.
In dreptunghiul ABCD , punctul M este mijlocul laturii CD, BM
Aratati ca BMC
NMD
Demonstrati ca BCND este paralelogram.
Demonstrati ca triunghiul AMN este isoscel.

AD ={ }