Sunteți pe pagina 1din 40

1

Cuprins
Soluiipeplaninternaionallavulnerabilitileinstituionale
iimperfeciunilepieeirelevatedecrizafinanciar.....3
Particularitilaniveleuropean.......................................................7
ElementeleconstitutivealeUniuniiBancare............................12
Setulunicdereglementri....14
Mecanismulunicdesupraveghere......19
Mecanismulunicderezoluie......25
Armonizareaschemelordegarantareadepozitelor.29

RomniaiUniuneaBancar..33
2

Soluiipeplaninternaionallavulnerabilitile
instituionaleiimperfeciunilepieei
relevatedecrizafinanciar

Undeneaflmdinperspectivaviziunii
privindreformareasistemuluifinanciarinternaional?
Externalitilenegativealesistemuluifinanciardomin
percepiapublicnurmacrizeifinanciareglobale:
Costuldirectalsalvriiunorinstituiifinanciare
Costulindirectasociatrecesiuniieconomice

Orientareapoliticilorpublicectreprevenireacrizelorviitoare,
determinatdefurieiresentimentemanifestatenrndul
publicului (Crocket,2011)
Totui,cretereaeconomicrobustpurisimplunupoatefi
realizatfrcontribuiasistemuluifinanciar
Obiectivulasigurriistabilitiifinanciare trebuiembinatcucelal
menineriipotenialuluisistemuluifinanciardeageneracretere
economic
4

Decefuncionarearelativnengrditapieelor
aconduslacrizafinanciar?
Funcionareacorespunztoareapieelorafostdistorsionatde:
Garaniiformaleiinformale
Problemaprincipalagent

necorelareaintereselorprilorimplicate

asimetrieinformaional

Subestimareaevenimentelorcuprobabilitatesczut

Asumareaunorriscuriexcesive
Niciunefortdereformareviabilasistemuluifinanciarnupoate
snuporneascdelaacestesursealeeeculuipieelor
Suprareglementareaartrebuievitat:aacumfoculnusestinge
cufoc,complexitateanupoateficombtutcucomplexitate
(MadourosiHaldane,2012)
5

Cetrebuieremediatastfelnctsistemulfinanciar
spoatfuncionaeficient?
Ariadeacoperireaactivitiiinstituiilorfinanciare interzicerea
implicriinanumiteactivitiriscante,nvedereaprotejriifunciilor
esenialealeacestora
Reintroducereaseparriiactivitiibancarecomercialedeceadeinvestiii
(conformversiuniiiniialeaLegiiGlassSteagall)
RegulaVolcker:restriciisevereasupraoperaiunilorefectuatennume
propriu

Dimensiuneainstituiilorfinanciare problematicatoobigtofail
Toateinstituiilefinanciareartrebuisseconfruntecurisculfalimentului
caurmareadeciziilormanagerialegreite
Legislaiastandardprivindfalimentulesteneadecvat seimpune
construireaunuicadruspecialdesoluionare,caresnugenerezeriscuri
inacceptabilepentrueconomie

Dimensiuneatransfrontalier mecanismeledesupravegheretrebuie
sfieadaptatepentruafacefaprovocrilorglobalizrii
6

Particularitilaniveleuropean

nUEM,imperfeciunilepieeiaufostaugmentate
deinteraciuneacuuncadruinstituionalincomplet
Influennegativreciprocntrebnciistate cercviciosal
costurilordefinanare
Situaiasectoruluipublicsersfrngeasuprasectoruluibancar(Grecia)
Situaiasistemuluibancarsersfrngeasuprafinanelorpublice
(Irlanda,Cipru)

Fragmentareapieeifinanciareunicedealungulgranielornaionale
Diferenesemnificativedefactontre condiiilemonetarepentrucompanii
ipopulaielanivelulstatelormembre
Restricionareafluxurilordecapitaluridelacentructreperiferie
carezultatalperspectiveinaionaleaactivitiidesupraveghere

ntrerupereabuneifuncionriamecanismuluidetransmisie
apoliticiimonetare
8

Arhitecturainstituionaliniial
Fundamentconceptual:
Sincronizareaciclurilordeafacerintrestatelemembreseproduce
spontandupadoptareamonedeiunice
Mecanismelenaionalesuntsuficientedinperspectivaabsorbiei
eventualelorocuriasimetrice
Sectorulprivatestenmodesenialechilibraticapabilde
autoreglare
Sectorulpublicestesingurapotenialsursdeinstabilitate

Designminimalist politicmonetarunicplusofrnfiscal
reprezentatdePactuldestabilitateicretere
9

nuapututfacefaprovocrilorrealitii
Regulilefiscalesaudoveditinsuficientdeputernicepentruaputea
disciplinacomportamentulstatelor
Deficiteridicatenperioadedeprosperitateeconomic
Persistenaunornivelurinaltealedatorieipublicenunelestate

nuneleri,convergenanominaldelamomentuladoptriieurosa
doveditinsuficientdedurabil lipsadeoptimalitateapoliticii
monetareunice
Aulipsitinstrumentelecaresprevinacumulareadedezechilibren
sectorulfinanciarncontextulintegrriifinanciarecrescnde
Absenauneiperspectivetransfrontalieredinparteaautoritilorde
reglementareisupraveghere dificultinidentificareavulnerabilitilor
Absenaunuisetunicdereglementri posibilitateadearbitraj
jurisdicional
Absenainstrumentelordeintervenielaniveleuropean eficienlimitat
aaciunilorcorective
10

Soluiipentruouniunemonetarfuncional
Ouniunemonetarnupoatefuncionancontextulexisteneidefactoa
restriciilorinternedecapitaliadiferenelormajoredintrecondiiile
financiarelanivelulstatelormembre
Bunafuncionareamecanismuluidetransmisieapoliticiimonetaretrebuie
restaurat
ncondiiileintegrriipieelorfinanciare,stabilitateafinanciarnupoatefi
asiguratdacactivitateadesupravegherermnelanivelnaional
Cerculviciosdintrebnciistatetrebuientrerupt dousoluiiposibile:
Uniunefiscal

Controversat,dificilde
implementatntrun
viitorprevizibil

SAU

Uniunebancar

Proiectulinstituionalncursvizeazrezolvareaacestorproblemeprin
constituireauneiuniunibancarelanivelulzoneieuro,cuposibilitatea
celorlaltestatemembrealeUEdeaoptapentruparticiparealaaceast
uniune

11

ElementeleconstitutivealeUniuniiBancare

12

CeitreipiloniaiUniuniiBancare
Transferuldelanivelnaionallaniveleuropeanalprincipalelor
responsabilitiprivindsupraveghereabancar
Unmecanismunicdesupraveghere MUS

Introducereaunorprevedericomunenvedereaasigurrii
suportuluilegalnecesargestionriifalimentelorbncilor
cuprobleme
Unmecanismunicderezoluie MUR

Armonizareaschemelordegarantareadepozitelor
Schemunicdegarantareadepozitelorbancare?

InstituireaUniuniiBancareestecondiionatdeactualizarea
iarmonizareacadruluidereglementareisupravegherebancar
13

ElementeleconstitutivealeUniuniiBancare
Setulunicdereglementri

14

Setulunicdereglementri
Crizafinanciarapusnevidennecesitateaactualizrii
reglementriloraplicabilesectoruluibancar
nUEexistnsproblemaadiionalareglementrilordiferite
delaoarlaalta

DiversitateanmateriedereglementrininteriorulUniunii
EconomiceiMonetareestecontraproductiv(Raportulde
Larosire,2009)
mpiedicvalorificareapotenialuluipieeiunice
Distorsioneazconcurenaistimuleazarbitrajuljurisdicional
ncazulgrupurilortransnaionale,submineazeficiena
administrriiriscurilorialocriicapitalurilor
ngreuneazsubstanialmanagementuldecrizncazul
eeculuiinstituiilortransnaionale

15

Setulunicdereglementri(2)
Setulunicdereglementri elaboratdeAutoritateaBancar
European(ABE) existdejanbunmsur
Completatrecentcu:
Directivaprivindcerineledecapital
Directivaprivindredresareairezoluiabancar
Directivaprivindschemadegarantareadepozitelor

PrecondiiepentruexistenaUniuniiBancare
softwareulcucarevafuncionahardwareulmecanismuluiunic
desupraveghereialceluiderezoluiebancar

Aplicabilitateaacestuia spredeosebiredeMUSiMUR
vizeazntregulspaiualUE

16

Cesepoateobineprinsetulunicdereglementri?
Eliminareaarbitrajuluijurisdicional
Reducerearisculuilaadresastabilitiifinanciarela
nivelulUE

Consolidareaprincipiuluineutralitiiconcureniale
Aceeaiactivitate,acelairisc,aceleaireguli

Consolidareapieeiunice
Unsectorbancarmaieficient

Transparensporit,generatoaredencredere

17

Ctflexibilitatevordeinestatelemembre?
Reglementrinaionalemaistrictevorfipermisen
circumstanejustificatedeexistenaunorriscurilaadresa
stabilitiifinanciare
Exemplu:cerinedecapitalmaistrictepentrucreditulipotecar
dacexistrisculapariieiuneibulespeculative
Reglementrilemaistrictevorfiaplicabileiinstituiilorde
creditdinaltestatemembrecareidesfoaractivitatean
respectivulstat

Flexibilitatenimpunereaunorcerineadiionale(deex.,aport
suplimentardecapital)pentruanumiteinstituiidecredit,n
cazulncaresupraveghereaidentificexistenaunorriscuri
superioaremediei
18

ElementeleconstitutivealeUniuniiBancare
Mecanismulunicdesupraveghere

19

Mecanismulunicdesupraveghere
supraveghereprudenial

Autoritilenaionale

BCE

Proteciaconsumatorilor

Autorizareainstituiilordecredit

Combatereasplriibanilor

Asigurareandepliniriidectre
bnciacerinelordeadecvarea
capitaluluiidelichiditate

Supraveghereaentitilorcare
aparinunorinstituiidecredit
cusediulcentralnafaraUE

Supraveghereaconglomeratelor
financiarepebazconsolidat

BCEiautoritilenaionaledesupravegherebancarvor
funcionacaunsistem
BCEvasupravegheadirectdoarbncilesemnificative(circa130),
restulrmnndnsarcinaautoritilornaionale,dar:
activitateavafiguvernatdeunmanualdesupraveghereunic
toatedateleaferenteactivitiidesupravegherevorfitransmiseBCE
BCEvaputeadecidessupraveghezedirectoricebancorigrupde
bnciconsiderateareprezentaosurspotenialderiscsistemic

20

StadiulimplementriiMUS
RegulamentulprivindMecanismulunicdesupraveghereaintratnvigoare
nnoiembrie2013,iarBCEareladispoziie12lunipentruoperaionalizarea
acestuia
naprilie2014,BCEapublicatRegulamentul cadrucarepunebazeledesfurrii
activitiiMUS
BCEivaasumapedeplinatribuiiledesupravegherencepndcu
4noiembrie2014

Potenialulconflictdeinteresegeneratdeasumareaunuiroldualdectre
BCE autoritatemonetaridesupraveghere afostsoluionatprin:
Implementareaunuifluxdecizionalcareseparcompletceledouactiviti
nfiinareaConsiliuluideSupraveghere
ConstruireacapacitiiinstituionaleaBCEpentruactivitateadesupraveghere
asigurareapersonaluluispecializat

BCE,ncolaborarecuautoritilenaionalecompetente,ainiiatoevaluare
comprehensivasituaieibilaniereabncilorcarevorfisupravegheate
directdeaceasta,cuscopuldeaobineoimagineclaracalitiiactivelor
21

ArgumentenfavoareaBCE
Instituiecureputaiedejaconsolidat,cuexpertizndomeniul
financiariindependenoperaional
Oportunitatelegal prevederileTratatuluiprivindfuncionarea
UE[Art.127(6)]permitnmodexplicitncredinareaunuiastfel
demandatBCE

Sinergiaexistentntresupraveghereabancari:

Funciademprumuttordeultiminstan

Supraveghereasistemelordepli

Capacitateadeacombinasupraveghereamicro cucea
macroprudenial

Stabilitateasectoruluifinanciarfaciliteaz
implementareapoliticiimonetare
22

InstituireaMecanismuluiunicdesupraveghere
nuestelipsitdeprovocri
Participareapebazdevoluntariatarilordinafarazonei
euroarputeacreaunalttipdefragmentareapieeiunice
europene
Avndnvedereposibilitilelimitatedeimplicaren
procesuldecizionalastatelorparticipantelaUniunea
Bancardinafarazoneieuro,arhitecturainiialaMUSa
necesitatmodificri:
Creareaunuiorganismdemedierelacaressepoatapelan
cazulncareodecizieaConsiliuluideSupraveghereesteblocat
deConsiliulGuvernatorilor
PosibilitateastatelornoneurodeaseretragedinUniunea
Bancardacseconsiderdezavantajatedeoanumitdecizie
23

BeneficiileMecanismuluiunicdesupraveghere
Mecanismulunicdesupravegherevaacionandirecia
restabiliriincrederiiinvestitorilorideponenilor

Transparencrescut activeleneperformantenuvormaiputea
fiascunsenaltejurisdicii

Reducerearisculuisistemicprinidentificareaimonitorizarea
expunerilorilegturilorfinanciareinternaionale

Oautoritatedesupravegheretransnaionalvaevita
fragmentareapieelorfinanciarepeplaneuropean

Eliminareacerinelordeadecvareaactiveloripasivelor
lanivelnaional

nlesnireacirculaieicapitalurilorninteriorulUEM

Restaurareabuneifuncionriamecanismuluidetransmisie
apoliticiimonetare
24

ElementeleconstitutivealeUniuniiBancare
Mecanismulunicderezoluie

25

Mecanismulunicderezoluie
Consecineletransnaionalealeuneicrizebancarejustificedificarea
unuimecanismderezoluielaniveleuropean
Obiectiv:gestionareaimparialieficientacrizelorbancare,astfel
nctsfieminimizateconsecinelenegativeasupraeconomieiiapelul
lafonduripublice
Principii:
Oeconomiedepiafuncionalpresupuneieireadepepiancaz
deeec
Costulrezoluieitrebuiesfiesuportatnprimulrnddeacionari
idecreditori
Implicareafondurilorpublicetrebuiesfiedoarunadeultiminstan
insoitdemsuricaresasigureneutralitateafiscalpetermenmediu
Evitareaunuipotenialconflictntreobiectivelanivelulstructurii
decizionaleprinadministrareaacestuimecanismdectreoautoritate
unicderezoluie,diferitdeBCE,darcuosferdecuprindere
instituionaligeograficsimilar
26

Mecanismulunicderezoluie (2)
EdificareamecanismuluiprinadoptareanParlamentulEuropean
naprilie2014aRegulamentuluiMUR:
nfiinareaComitetuluiunicderezoluiecaresevaocupadirectde
managementulredresriiirezoluieibncilorsupravegheatedirect
deBCE
Existenaunorresursefinanciaresuficientepentruaasigura
credibilitateasistemului
Fondunicderezoluie,finanatprincontribuiiexante alebncilori
structurat,pentruoperioaddetranziiedeoptani,subformaunor
compartimentenaionale
uneventualsprijinfinanciardinfonduripubliceestetratatcaun
mprumut,fiindrambursatprintaxareaexpost asistemuluibancar

Cooperarestrnscuautoritilenaionalecompetente
27

Mecanismulunicderezoluie (3)
Gestionareahazarduluimoralasociatimplicriifondurilor
publicesepoaterealizaprinexploatareaambiguitii
constructivenceeaceprivetedeciziaacordriideasistendin
acestefonduri,delacazlacaz(RaportuldeLarosire,2009)
Implementareasevarealizandouetape:
1ianuarie2015: vorintranvigoareprevederileprivindpregtirea
planificriirezoluiei,colectareainformaiiloricooperareacu
autoritilenaionale
1ianuarie2016:vorintranvigoareprevederilereferitoarela
planificarearezoluiei,interveniatimpurie,aciunilei
instrumentelederezoluieinclusivbailin,subrezervandeplinirii
condiiilorprivindtransferulcontribuiilorlaFondulunicde
rezoluie

28

ElementeleconstitutivealeUniuniiBancare
Armonizareaschemelordegarantareadepozitelor

29

Armonizareaschemelordegarantareadepozitelor
CompletareaUniuniiBancarecuoschemunicdegarantarea
depozitelorparegreuderealizat
Existcontroversemajorentrestatelemembrecuprivire
lanecesitateaidesignulacesteia
AsimetriaevidentntreNordiSudnceeaceprivetecosturile
finanriiacesteiaridicproblemepoliticedificile

RaportuldeLarosire (2009)nususineideeamutualizrii
resurselorschemelordegarantareadepozitelordinstatele
membre,considerndcarmonizareaseturilordereguliaferente
acestoraartrebuisfiesuficient

Compromisullacaresaajunslaniveleuropean
prevedearmonizareaschemelordegarantarenaionale
30

Armonizareaschemelordegarantareadepozitelor(2)
Msurinaceastdirecieaufostdejaimplementate:
Acoperireaschemelornaionaledegarantareadepozitelor
nivelarmonizatde100000EUR/deponent/instituiede
credit
Simplificareaprocedurilorderambursareadepozitelor
garantate:reducereatermenelordeplatimbuntirea
modalitilordefinanare

DirectivaeuropeanadoptatdeParlamentulEuropeann
aprilie2014aimpusfinanareaexante atuturorschemelor
naionaledegarantaredinUE

31

Avantajelearmonizriischemelor
degarantareadepozitelor
Asigurareatratamentuluiegalaldeponenilordintoaterile
UEM complementaritatecuMecanismulunicde
supraveghere
Sporireancrederiinsistemulbancar
Unvolummaimarederesurseestedenaturscreasc
considerabilrezistenasistemuluilaocuri

Limitareahazarduluimoralieliminareaunorpoteniale
efecteprociclice
Contribuiileinstituiilorbancaresuntstabilitenfunciede
dimensiuneaacestoraideriscurileasumate

32

RomniaiUniuneaBancar

33

ApartenenalaUniuneaBancar
aparedreptalegereanatural
ncondiiilencarebnciledinzonaeurodeinpeste70lasut
dinactiveleneteidincapitalulsistemuluibancardinRomnia
Sistembancar(martie 2014)
%ntotalactive nete

%ntotalcapital
Austria

10,0

13,7

Frana
36,5

18,8

Grecia

22,4
28,0

Olanda
7,6

8,8

alteri
12,4

13,5

16,9

11,5

Romnia
Sursa:BNR

34

DeciziaprivindapartenenalaUniuneaBancar
estelegatstrnsdeceaaadoptriieuro
Trecerealaeuroantreneaznmodautomatstatutuldemembru
alUniuniiBancare

Dataintpentruadoptareamonedeiuniceafostdejafixat(2019)
ChestiuneaaparteneneilaUniuneaBancarrmnedoarunade
alegereamomentului
ObinereastatutuluidemembrualUniuniiBancarelamomentul
treceriilaeurosauctmaicurndposibil?

35

DeciziaprivindapartenenalaUniuneaBancar
estelegatstrnsdeceaaadoptriieuro(2)
Argumentelepledeazpentruointegrare(ctmai)rapidnUniunea
Bancar
UniuneaBancarestencunproiectalecruidetaliinuaufostfinalizate
estepreferabilsparticipidininteriorlaconstruciaunuimecanism
cruiavatrebuioricumsitealturi
ExistenaUniuniiBancarevaproduceefecteasuprasistemuluifinanciar
dinRomniaindiferentdestatutuldemembrusaunemembrualacestei
uniuni estepreferabilsparticipilaadoptareadeciziilorcaregenereaz
aceleefectencondiiilencareacesteavorfioricumresimite
EstedeateptatcaapartenenalaUniuneaBancarsgenerezeavantaje
pentrustatelemembre
nlturareaunuistimulentpentrudezintermedieredinparteabncilorstrine
supravegheremaieficientprinmbuntireaaccesuluilainformaiii
eliminareaposibilitiiarbitrajuluijurisdicional
opiamaicompetitivprinreducereadistorsiuniloriabarierelordeintrare

36

RomniaintenioneazssealtureUniuniiBancare
RomniaiamanifestatdejasusinereapentrucreareaUniunii
Bancareiaspirsdevinparteaacesteiaprinparticiparealatoi
ceitreipiloni:
Mecanismulunicdesupraveghere
Mecanismulunicderezoluie
Reeauaschemelorarmonizatedegarantareadepozitelorbancare

EstedeateptatcaapartenenalaUniuneaBancarsaibdrept
efecte:
ntrireastabilitiifinanciare
Sporireancrederiinsistemulbancarnaional
Sprijinireauneicreterisustenabileacreditriiiactivitii
economice
37

Bibliografieselectiv
Asmussen,Jorg

FinancialStabilityinEuropeandtheProgressTowards
BankingUnion,discurssusinutncadrulevenimentului
TheWayForwardfortheEurozoneandEurope:
AConversationwithEuropeanPolicymakers,
Washington,18aprilie 2013
Discurssusinutncadruldezbateriiprivindasistena
financiarpentruCipru,organizatdeComitetulde
AfaceriMonetarealParlamentuluiEuropean,Bruxelles,
8mai2013

Constancio,Vitor

TowardstheBankingUnion,discurssusinutlaceadea
douaconferina FINFSABankingandSupervision
underTransformation,Helsinki,12februarie2013
TheNatureandSignificanceofBankingUnion,discurs
susinutlaconferinaFinancialRegulation:Towardsa
GlobalRegulatoryFramework?,Londra,11martie2013
38

Bibliografieselectiv(2)
Darvas,Zsolt,
Wolff,Guntram

ShouldNoneuroAreaCountriesJointheSingle
SupervisoryMechanism?,BruegelPolicy
Contribution,No.06,martie2013

Larosiere,Jacques

FutureShapeoftheBankingUnionintheEU,
discurssusinutcuocaziareuniuniiConsiliului
ECOFIN,Dublin,12aprilie2013

Larosire,Jacques,
Balcerowicz,Leszek,
Issing,Otmar,
Masera,Rainer,
Mc Carthy,Callum,
Nyberg,Lars,Prez,
Jose,Ruding,Onno

ReportoftheHighLevelGrouponFinancial
SupervisionintheEU,ComisiaEuropean Grupul
Larosire,Bruxelles,25februarie2009

39

Bibliografieselectiv(3)
Mersch,Yves

TheBankingUnion aEuropeanPerspective:
Reasons,BenefitsandChallengesoftheBanking
Union,discurssusinutcuocaziaseminarului
AufdemWegzumehrStabilitt EinDialogber
dieAusgestaltungderBankreunion zwischen
WissenschaftundPraxis,Berlin,5aprilie2013

PisaniFerry,Jean,
Wolff,Guntram

TheFiscalImplicationsofaBankingUnion,Bruegel
PolicyBriefs,No.02,septembrie 2012

Schoenmaker,Dirk

TheFinancialTrilemma,EconomicsLetters111,
pp.5759,2011.

40