Sunteți pe pagina 1din 7

Anexa 1

BILANT
la data de 31.12.2005
Formularul 10
- lei ______________________________________________________________________________________
|
Denumirea indicatorului
|Nr.|
SOLD LA
|
|
|rd.|_______________________________|
|
|
| 01.01.2005
| 31.12.2005
|
|__________________________________________________|___|_______________________________|
|
A
| B |
1
|
2
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|A. ACTIVE IMOBILIZATE
|
|______________________________________________________________________________________|
|I. IMOBILIZARI NECORPORALE
|
|______________________________________________________________________________________|
| 1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)
| 01|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 2.Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)
| 02|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 3.Concesiuni, brevete, licene, mrci, drepturi | 03|
|
|
|
i valori similare i alte imobilizri
|
|
|
|
|
necorporale
|
|
|
|
|
(ct.2051+2052+208-2805-2808-2905-2908)
|
|
54241|
67292|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 4.Fondul comercial (ct.2071-2807-2907-2075)
| 04|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 5.Avansuri i imobilizri necorporale n curs
| 05|
|
|
|
(ct.233+234-2933)
|
|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
TOTAL (rd. 01 la 05)
| 06|
54241|
67292|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|II. IMOBILIZRI CORPORALE
|
|______________________________________________________________________________________|
|
1.Terenuri i construcii
| 07|
|
|
|
(ct.211+212-2811-2812-2911-2912)
|
|
4885723|
4962592|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
2.Instalaii tehnice i maini
| 08|
|
|
|
(ct.213-2813-2913)
|
|
2483441|
1922710|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
3.Alte instalaii, utilaje i mobilier
| 09|
|
|
|
(ct.214-2814-2914)
|
|
7231|
6600|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
4.Avansuri i imobilizri corporale n curs
| 10|
|
|
|
(ct.231+232-2931)
|
|
214238|
220983|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
TOTAL (rd. 07 la 10)
| 11|
7590633|
7112885|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|III. IMOBILIZRI FINANCIARE
|
|______________________________________________________________________________________|
|
1.Titluri de participare deinute la
| 12|
|
|
|
societile din cadrul grupului (ct.261-2961)|
|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
2.Creane asupra societilor din cadrul
| 13|
|
|
|
grupului (ct.2671+2672-2965)
|
|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
3.Titluri sub forma de interese de
| 14|
|
|
|
participare (ct.263-2963)
|
|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
4.Creane din interese de
| 15|
|
|
|
participare (ct.2675+2676-2967)
|
|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
5.Titluri deinute ca imobilizri
| 16|
|
|
|
(ct.262+264+265-2962-2964)
|
|
342|
101|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
6.Alte creane
| 17|
|
|
|
(ct.2673+2674+2678+2679-2966-2966)
|
|
163349|
41457|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
7.Aciuni proprii (ct.2677-2968)
| 18|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

121

|
TOTAL (rd. 12 la 18)
| 19|
163691|
41558|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+19)
| 20|
7808565|
7221735|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|B. ACTIVE CIRCULANTE
|
|______________________________________________________________________________________|
|I. STOCURI
|
|______________________________________________________________________________________|
|
1.Materii prime i materiale consumabile
| 21|
|
|
|
(ct.301+3021+3022+3023+3024+3025+3026+3028+
|
|
|
|
|
303+/-308+351+358+381+/-388-391-3921-3922|
|
|
|
|
3951-3958-398)
|
|
1869500|
1787635|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
2.Producia n curs de execuie
| 22|
|
|
|
(ct.331+332+341+/-3481+3541-393-3941-3952)
|
|
3090260|
4045739|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
3.Produse finite i mrfuri (ct.345+346+/| 23|
|
|
|
3485+/-3486+3545+3546+356+357+361+/-368+
|
|
|
|
|
371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957|
|
|
|
|
396-397-4428)
|
|
1854330|
1717428|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
4.Avansuri pentru cumprri de stocuri(ct.4091)| 24|
42115|
32241|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
TOTAL (rd. 21 la 24)
| 25|
6856205|
7583043|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|II. CREANE
|
|______________________________________________________________________________________|
|
1.Creane comerciale
| 26|
|
|
|
(ct.4092+4111+4118+413+418-491)
|
|
10785845|
13868870|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
2.Sume de ncasat de la societile din cadrul | 27|
|
|
|
grupului (ct.4511+4518-4951)
|
|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
3.Sume de ncasat din interese de participare | 28|
|
|
|
(ct.4521+4528-4952)
|
|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
4.Alte creane (ct.425+4282+431+437+4382+441+ | 29|
|
|
|
4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+4582461+ |
|
|
|
|
473-496+5187)
|
|
6416422|
4805441|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
5.Creane privind capitalul subscris i
| 30|
|
|
|
nevrsat (ct.456-4953)
|
|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
TOTAL (rd. 26 la 30)
| 31|
17202267|
18674311|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|III. INVESTIII FINANCIARE PE TERMEN SCURT
|
|______________________________________________________________________________________|
|
1.Titluri de participare deinute la
| 32|
|
|
|
societile din cadrul grupului (ct.501-591) |
|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
2.Aciuni proprii (ct.502-592)
| 33|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
3.Alte investiii financiare pe termen scurt
| 34|
|
|
|
(ct.5031+5032+505+5061+5062+5081+5088-593|
|
|
|
|
595-596-598+5113+5114)
|
|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
TOTAL (rd. 32 la 34)
| 35|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|IV. CASA I CONTURI LA BNCI
| 36|
|
|
|
(ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+ |
|
|
|
|
5323+5328+5411+5412+542)
|
|
411039|
237945|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 25+31+35+36)
| 37|
24469511|
26495299|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|C. CHELTUIELI N AVANS (ct.471)
| 38|
985264|
1116101|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|D. DATORII CE TREBUIE PLTITE NTR-O PERIOAD DE UN AN
|
|______________________________________________________________________________________|
|
1.mprumuturi din emisiuni de obligaiuni
| 39|
|
|
|
(ct.1614+1615+1617+1618+1681-169)
|
|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

122

|
2.Sume datorate instituiilor de credit
| 40|
|
|
| (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)|
|
2577751|
2434334|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
3.Avansuri ncasate n contul comenzilor
| 41|
|
|
|
(ct.419)
|
|
60026|
52495|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
4.Datorii comerciale (ct.401+404+408)
| 42|
7309911|
6788920|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
5.Efecte de comer de pltit (ct.403+405)
| 43|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
6.Sume datorate societilor din cadrul
| 44|
|
|
|
grupului (ct.1661+1685+2691+4511+4518)
|
|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
7.Sume datorate privind interesele de
| 45|
|
|
|
participare (ct.1662+1686+2692+4521+4528)
|
|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
8.Alte datorii, inclusiv datorii fiscale i
| 46|
|
|
|
alte datorii pentru asigurrile sociale
|
|
|
|
|
(ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+
|
|
|
|
|
427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+
|
|
|
|
|
447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473+509+
|
|
|
|
|
5186+5193+5194+5195+5196+5197)
|
|
6032266|
8160732|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
TOTAL (rd. 39 la 46)
| 47|
15979954|
17436481|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|E.ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII
| 48|
|
|
|
CURENTE NETE (rd.37+38-47-64)
|
|
7726060|
8426158|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE(rd.20+48-63) | 49|
15534625|
15647893|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|G. DATORII CE TREBUIE PLTITE NTR-O PERIOAD MAI MARE DE UN AN
|
|______________________________________________________________________________________|
|
1.mprumuturi din emisiuni de obligaiuni
| 50|
|
|
|
(ct.1614+1615+1617+1618+1681-169)
|
|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
2.Sume datorate instituiilor de credit
| 51|
|
|
| (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)|
|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
3.Avansuri ncasate n contul comenzilor
| 52|
|
|
|
(ct.419)
|
|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
4.Datorii comerciale (ct.401+404+408)
| 53|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
5.Efecte de comer de pltit (ct.403+405)
| 54|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
6.Sume datorate societilor din cadrul
| 55|
|
|
|
grupului (ct.1661+1685+2691+4511+4518)
|
|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
7.Sume datorate privind interesele de
| 56|
|
|
|
participare (ct.1662+1686+2692+4521+4528)
|
|
0|
0|
|_________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
8.Alte datorii, inclusiv datorii fiscale i
| 57|
|
|
|
alte datorii pentru asigurrile sociale
|
|
|
|
|
(ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+
|
|
|
|
|
427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+
|
|
|
|
|
447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473+509+
|
|
|
|
|
5186+5193+5194+5195+5196+5197)
|
|
581004|
276427|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
TOTAL (rd. 50 la 57)
| 58|
581004|
276427|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI I CHELTUIELI
|
|______________________________________________________________________________________|
|
1.Provizioane pentru pensii i alte obligaii | 59|
|
|
|
similare
|
|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
2.Alte provizioane (ct.151)
| 60|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
TOTAL PROVIZIOANE (rd. 59+60)
| 61|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|I. VENITURI N AVANS (rd.63+64)
| 62|
1748761|
1748761|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

123

|
- Subvenii pentru investiii (ct.131)
| 63|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
- Venituri nregistrate n avans (ct.472)
| 64|
1748761|
1748761|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|J. CAPITAL I REZERVE
|
|______________________________________________________________________________________|
|
I. CAPITAL (rd.66 la 68), din care:
| 65|
4945203|
4945203|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
- capital subscris nevrsat (ct.1011)
| 66|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
- capital subscris vrsat (ct.1012)
| 67|
4945203|
4945203|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
- patrimoniul regiei (ct.1015)
| 68|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
II. PRIME DE CAPITAL (ct.1041+1042+1043+1044) | 69|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| III. REZERVE DIN REEVALUARE
|
|______________________________________________________________________________________|
|
Sold C (ct.105)
| 70|
3603507|
3945194|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
Sold D (ct.105)
| 71|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
IV. REZERVE (ct.106) (rd.73 la 76)
| 72|
6136607|
6186934|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
1.Rezerve legale (ct.1061)
| 73|
421268|
440379|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
2.Rezerve pentru aciuni proprii (ct.1062)
| 74|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
3.Rezerve statutare sau contractuale(ct.1063)| 75|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
4.Alte rezerve (ct.1068+/-107)
| 76|
5715339|
5746555|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
V. REZULTATUL REPORTAT
|
|______________________________________________________________________________________|
|
Sold C (ct.117)
| 77|
268304|
294135|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
Sold D (ct.117)
| 78|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
VI. REZULTATUL EXERCIIULUI
|
|______________________________________________________________________________________|
|
Sold C (ct.121)
| 79|
27473|
62737|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
Sold D (ct.121)
| 80|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
Repartizarea profitului (ct.129)
| 81|
27473|
62737|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
TOTAL CAPITALURI PROPRII
| 82|
|
|
|
(rd.65+69+70-71+72+77-78+79-80-81)
|
|
14953621|
15371466|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
Patrimoniul public (ct.1016)
| 83|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
TOTAL CAPITALURI (rd.82+83)
| 84|
14953621|
15371466|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

124

Anexa 1
CONTUL DE PROFIT I PIERDERE
la data de 31.12.2005
Formularul 20
- lei ______________________________________________________________________________________
|
|Nr.|
REALIZRI AFERENTE
|
|
|rd.|
PERIOADEI DE RAPORTARE
|
|
DENUMIREA
INDICATORULUI
|
|_______________________________|
|
|
| 31.12.2004
| 31.12.2005
|
|__________________________________________________|___|_______________________________|
|
A
| B |
1
|
2
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|1. Cifra de afaceri net (rd. 02 la 04)
| 01|
39651077|
48617376|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Producia vndut
| 02|
38802100|
48390751|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Venituri din vnzarea mrfurilor
| 03|
848977|
226625|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Venituri din subvenii de exploatare aferente
| 04|
0|
0|
|cifrei de afaceri nete
|
|
|
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|2. Variaia stocurilor
------- Sold C
| 05|
0|
1205197|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
------- Sold D
| 06|
863980|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|3. Producia imobilizat
| 07|
619092|
16173|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|4. Alte venituri din exploatare
| 08|
9323|
170371|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL
| 09|
39415512|
50009117|
|(rd. 01+05-06+07+08)
|
|
|
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|5. a) Cheltuieli cu materiile prime i materialele| 10|
14117358|
19319518|
|consumabile
|
|
|
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Alte cheltuieli materiale
| 11|
366384|
376082|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
b) Alte cheltuieli din afar(cu energie i apa)| 12|
5115933|
6011249|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
c) Cheltuieli privind mrfurile
| 13|
838739|
205282|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|6. Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), din care:| 14|
11850251|
14150728|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
a) Salarii
| 15|
8892149|
10598022|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
b) Cheltuieli cu asigurrile i protecia
| 16|
2958102|
3552706|
|social
|
|
|
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|7. a) Amortizri i provizioane pentru deprecierea| 17|
791819|
959658|
|imobilizrilor corporale i necorporale (rd.18-19)|
|
|
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
a.1) Cheltuieli
| 18|
799460|
963186|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
a.2) Venituri
| 19|
7641|
3528|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
b) Ajustarea valorii activelor circulante
| 20|
-377|
1464|
|(rd. 21-22)
|
|
|
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
b.1) Cheltuieli
| 21|
297534|
4343|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
b.2) Venituri
| 22|
297911|
2879|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)
| 23|
5536680|
8044085|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
8.1. Cheltuieli privind prestaiile externe
| 24|
4564213|
5438515|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe i
| 25|
290572|
590165|
|vrsminte asimilate
|
|
|
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

125

|
8.3. Cheltuieli cu despgubiri, donaii i
| 26|
681895|
2015405|
|activele cedate
|
|
|
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Ajustri privind provizioanele pentru riscuri i | 27|
0|
0|
|cheltuieli (rd. 28-29)
|
|
|
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
- Cheltuieli
| 28|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
- Venituri
| 29|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL
| 30|
38616787|
49068066|
|(rd. 10 la 14+17+20+23+27)
|
|
|
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|REZULTATUL DIN EXPLOATARE - Profit
(rd. 09-30) | 31|
798725|
941051|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
- Pierdere (rd. 30-09) | 32|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|9. Venituri din interese de participare
| 33|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
- din care, n cadrul grupului
| 34|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|10. Venituri din alte investiii financiare i
| 35|
0|
0|
|creane care fac parte din activele imobilizate
|
|
|
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
- din care, n cadrul grupului
| 36|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|11. Venituri din dobnzi
| 37|
4858|
5747|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
- din care, n cadrul grupului
| 38|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Alte venituri financiare
| 39|
404258|
1227873|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 33+35+37+39)
| 40|
409116|
1233620|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|12. Ajustarea valorii imobilizrilor financiare
| 41|
0|
0|
|i a investiiilor financiare deinute ca active |
|
|
|
|circulante (rd. 42-43)
|
|
|
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
- Cheltuieli
| 42|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
- Venituri
| 43|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|13. Cheltuieli privind dobnzile
| 44|
264732|
241524|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
- din care, n cadrul grupului
| 45|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Alte cheltuieli financiare
| 46|
757881|
1539617|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41+44+46)
| 47|
1022613|
1781141|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|REZULTATUL FINANCIAR - Profit
(rd. 40-47)
| 48|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
- Pierdere (rd. 47-40)
| 49|
613497|
547521|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|14. REZULTATUL CURENT - Profit
(rd. 09+40-30-47)| 50|
185228|
393530|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
- Pierdere (rd. 30+47-09-40)| 51|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|15. Venituri extraordinare
| 52|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|16. Cheltuieli extraordinare
| 53|
0|
11311|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|17. REZULTATUL EXTRAORDINAR - Profit
(rd. 52-53)| 54|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
- Pierdere (rd. 53-52)| 55|
0|
11311|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)
| 56|
39824628|
51242737|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)
| 57|
39639400|
50860518|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|REZULTATUL BRUT
- Profit
(rd. 56-57)
| 58|
185228|
382219|

126

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
- Pierdere (rd. 57-56)
| 59|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|18. IMPOZITUL PE PROFIT (rd.61+62-63)
| 60|
157755|
319482|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - Cheltuieli cu impozitul pe profit curent
| 61|
157755|
319482|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - Cheltuieli cu impozitul pe profit amnat
| 62|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - Venituri din impozitul pe profit amnat
| 63|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|19. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar n
| 64|
0|
0|
|elementele de mai sus
|
|
|
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|20. REZULTATUL NET AL EXERCIIULUI FINANCIAR
|
|
|
|
|
- Profit
(rd. 58-59-60-64)
| 65|
27473|
62737|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
- Pierdere (rd. 59+60+64-58)
| 66|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|21. Rezultatul pe aciune - de baz
| 67|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
- diluat
| 68|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

127