Sunteți pe pagina 1din 7

Anexa 2

BILAN
la data de 31.12.2007
Formularul 10
- lei ______________________________________________________________________________________
|
Denumirea indicatorului
|Nr.|
SOLD LA
|
|
|rd.|_______________________________|
|
|
| 01.01.2007
| 31.12.2007
|
|__________________________________________________|___|_______________________________|
|
A
| B |
1
|
2
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|A. ACTIVE IMOBILIZATE
|
|
|
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|I. IMOBILIZRI NECORPORALE
|
|
|
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)
| 01|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 2.Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)
| 02|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 3.Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale| 03|
54241|
27121|
|
,drepturi i active similare i alte
|
|
|
|
|
imobilizri necorporale
|
|
|
|
|
(ct.205+208-2805-2808-2905-2908)
|
|
|
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 4.Fond comercial (ct.2071-2807-2907)
| 04|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 5.Avansuri i imobilizri necorporale n curs
| 05|
0|
0|
|
de execuie (ct.233+234-2933)
|
|
|
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
TOTAL (rd. 01 la 05)
| 06|
54241|
27121|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|II. IMOBILIZRI CORPORALE
|
|
|
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
1.Terenuri i construcii
| 07|
4750376|
4596688|
|
(ct.211+212-2811-2812-2911-2912)
|
|
|
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
2. Instalaii tehnice i maini
| 08|
1631082|
2927265|
|
(ct.213-2813-2913)
|
|
|
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
3.Alte instalaii, utilaje i mobilier
| 09|
12573|
7953|
|
(ct.214-2814-2914)
|
|
|
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
4.Avansuri i imobilizri corporale n curs
| 10|
210343|
175298|
|
(ct.231+232-2931)
|
|
|
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
TOTAL (rd. 07 la 10)
| 11|
6604374|
7707204|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|III. IMOBILIZRI FINANCIARE
|
|
|
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
1. Aciuni deinute la entitile afiliate
| 12|
0|
0|
|
(ct.261-2961)
|
|
|
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
2. mprumuturi acordate entitilor afiliate
| 13|
0|
0|
|
(ct.2671+2672-2964)
|
|
|
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
3.Interese de participare (ct.263-2963)
| 14|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
4. mprumuturi acordate entitilor de care
| 15|
0|
0|
|
compania este legat n virtutea intereselor
|
|
|
|
|
de participare (ct.2673+2674-2965)
|
|
|
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
5.Investitii deinute ca imobilizri
| 16|
101|
101|
|
(ct.265-2963)
|
|
|
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
6.Alte mprumuturi
| 17|
41457|
40526|
|
(ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968)
|
|
|
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
TOTAL (rd. 12 la 17)
| 18|
41558|
40627|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)
| 19|
6700173|
7774952|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
______________________________________________________________________________________
|B. ACTIVE CIRCULANTE
|
|
|
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|I. STOCURI
|
|
|
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
1.Materii prime i materiale consumabile
| 20|
1999627|
2683278|
|
(ct.301+302+303+/-308+351+358+381+/-388-391- |
|
|
|

128

|
392-3951-3958-398)
|
|
|
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
2. Producia n curs de execuie
| 21|
4023374|
4087589|
|
(ct.331+332+341+/-348-393-3941-3952)
|
|
|
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
3.Produse finite i mrfuri (ct.345+346+/| 22|
958740|
960714|
|
348+354+356+357+361+/-368+371+/-378-3945|
|
|
|
|
3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)
|
|
|
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
4.Avansuri pentru cumprri de stocuri(ct.4091)| 23|
55957|
12478|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
TOTAL (rd. 20 la 23)
| 24|
7037698|
7744059|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|II. CREANE
|
|
|
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
1. Creane comerciale (ct.2675+2676+2678+2679- | 25|
15462864|
15386569|
|
2966-2968+4092+411+413+418-491)
|
|
|
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
2.Sume de ncasat de la entitile afiliate
| 26|
0|
0|
|
(ct.451-495)
|
|
|
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
3.Sume de ncasat de la entitile de care
| 27|
0|
0|
|
compania este legat n virtutea intereselor
|
|
|
|
|
de participare(ct.453-495)
|
|
|
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
4.Alte creane (ct.425+4282+431+437+4382+441+ | 28|
3688861|
3653591|
|
4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+
|
|
|
|
|
473-496+5187)
|
|
|
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
5.Capital subscris i nevrsat (ct.456-495)
| 29|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
TOTAL (rd. 25 la 29)
| 30|
19151725|
19040160|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|III. INVESTIII PE TERMEN SCURT
|
|
|
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
1. Aciuni deinute la entitile afiliate
| 31|
0|
0|
|
(ct.501-591)
|
|
|
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
2.Alte investiii pe termen scurt
| 32|
0|
0|
|
(ct.505+506+508-595-596-598+5113+5114)
|
|
|
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
TOTAL (rd. 31+32)
| 33|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|IV. CASA I CONTURI LA BNCI
| 34|
1527843|
552363|
|
(ct.5112+512+531+532+541+542)
|
|
|
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24+30+33+34)
| 35|
27717266|
27336582|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|C. CHELTUIELI N AVANS (ct.471)
| 36|
961545|
961545|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLTITE NTR-O
|
|
|
|
| PERIOAD DE PN LA UN AN
|
|
|
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
1. mprumuturi din emisiunea de obligaiuni
| 37|
0|
0|
|
(ct.161+1681-169)
|
|
|
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
2.Sume datorate instituiilor de credit
| 38|
2938525|
3159839|
| (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)|
|
|
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
3.Avansuri ncasate n contul comenzilor
| 39|
14418|
9025|
|
(ct.419)
|
|
|
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
4.Datorii comerciale -furnizori(ct.401+404+408)| 40|
7174521|
8734100|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
5.Efecte de comer de pltit (ct.403+405)
| 41|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
6.Sume datorate entitilor afiliate
| 42|
0|
0|
|
(ct.1661+1685+2691+451)
|
|
|
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
7.Sume datorate entitilor de care compania
| 43|
0|
0|
|
este legat n virtutea intereselor de
|
|
|
|
|
participare (ct.1663+1686+2692+453)
|
|
|
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|
|
|

______________________________________________________________________________________
8.Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i | 44|
7612188|
6071904|
datoriile privind asigurrile sociale
|
|
|
|
(ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+
|
|
|
|

129

|
427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+
|
|
|
|
|
447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+
|
|
|
|
|
5193+5194+5195+5196+5197)
|
|
|
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
TOTAL (rd. 37 la 44)
| 45|
17739652|
17974868|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE
| 46|
9248417|
8650119|
|
(rd.35+36-45-62)
|
|
|
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE(rd.19+46)
| 47|
15948590|
16425071|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLTITE NTR-O
|
|
|
|
| PERIOAD MAI MARE DE UN AN
|
|
|
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
1. mprumuturi din emisiunea de obligaiuni
| 48|
0|
0|
|
(ct.161+1681-169)
|
|
|
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
2.Sume datorate instituiilor de credit
| 49|
0|
569256|
| (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)|
|
|
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
3.Avansuri ncasate n contul comenzilor
| 50|
0|
0|
|
(ct.419)
|
|
|
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
4.Datorii comerciale -furnizori(ct.401+404+408)| 51|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
5.Efecte de comer de pltit (ct.403+405)
| 52|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
6.Sume datorate entitilor afiliate
| 53|
0|
0|
|
(ct.1661+1685+2691+451)
|
|
|
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
7.Sume datorate entitilor de care compania
| 54|
0|
0|
|
este legat n virtutea intereselor de
|
|
|
|
|
participare (ct.1663+1686+2692+453)
|
|
|
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
8.Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i | 55|
193668|
0|
|
datoriile privind asigurrile sociale
|
|
|
|
|
(ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+
|
|
|
|
|
427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+
|
|
|
|
|
447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+
|
|
|
|
|
5193+5194+5195+5196+5197)
|
|
|
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
TOTAL (rd. 48 la 55)
| 56|
193668|
569256|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|H. PROVIZIOANE
|
|
|
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
1.Provizioane pentru pensii i alte obligaii | 57|
0|
0|
|
similare (ct.1515)
|
|
|
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
2.Provizioane pentru impozite (ct.1516)
| 58|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
3.Alte provizioane(ct.1511+1512+1513+1514+1518)| 59|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
TOTAL (rd. 57 la 59)
| 60|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|I. VENITURI N AVANS
|
|
|
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
- Subvenii pentru investiii
| 61|
0|
0|
|
(ct.131+132+133+134+138)
|
|
|
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
- Venituri nregistrate n avans (ct.472)
| 62|
1690742|
1673140|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
TOTAL (rd. 61+62)
| 63|
1690742|
1673140|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|J. CAPITAL I REZERVE
|
|
|
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
I. CAPITAL
|
|
|
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
1.Capital subscris vrsat (ct.1012)
| 64|
4945203|
4945203|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
2.Capital subscris nevrsat (ct.1011)
| 65|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
3.Patrimoniul regiei (ct.1015)
| 66|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
TOTAL (rd. 64+66)
| 67|
4945203|
4945203|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)
| 68|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)
| 69|
3945194|
3945194|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
______________________________________________________________________________________

130

|
IV. REZERVE
|
|
|
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
1.Rezerve legale (ct.1061)
| 70|
477196|
501986|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
2.Rezerve statutare sau contractuale(ct.1063)| 71|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
3.Rezerve reprezentnd surplusul realizat din| 72|
0|
0|
|
rezerve din reevaluare (ct.1065)
|
|
|
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
4.Alte rezerve (ct.1068)
| 73|
5788655|
6136564|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
TOTAL (rd.70 la 73)
| 74|
6265851|
6638550|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Aciuni proprii (ct.109)
| 75|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Ctiguri legate de instrumentele de capitaluri
| 76|
0|
0|
|proprii (ct.141)
|
|
|
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Pierderi legate de instrumentele de capitaluri
| 77|
0|
0|
|proprii (ct.149)
|
|
|
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A)
|
|
|
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
Sold C (ct.117)
| 78|
250509|
250509|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
Sold D (ct.117)
| 79|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIIULUI FINANCIAR |
|
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
Sold C (ct.121)
| 80|
384982|
101149|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
Sold D (ct.121)
| 81|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
Repartizarea profitului (ct.129)
| 82|
36817|
24790|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
CAPITALURI PROPRII - TOTAL
| 83|
15754922|
15855815|
|
(rd.67+68+69+74-75+76-77+78-79+80-81-82)
|
|
|
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
Patrimoniul public (ct.1016)
| 84|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
CAPITALURI - TOTAL (rd.83+84)
| 85|
15754922|
15855815|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

131

Anexa 2
CONTUL DE PROFIT I PIERDERE
la data de 31.12.2007
Formularul 20
- lei ______________________________________________________________________________________
|
|Nr.|
REALIZRI AFERENTE
|
|
|rd.|
PERIOADEI DE RAPORTARE
|
|
DENUMIREA
INDICATORULUI
|
|_______________________________|
|
|
| 31.12.2006
| 31.12.2007
|
|__________________________________________________|___|_______________________________|
|
A
| B |
1
|
2
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|1. Cifra de afaceri net (rd. 02 la 05)
| 01|
57671285|
61136536|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Producia vndut (ct.701+702+703+704+705+706+708)| 02|
57472353|
60907720|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Venituri din vnzarea mrfurilor (ct.707)
| 03|
198932|
228816|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Venituri din dobnzi nregistrate de entitile al| 04|
0|
0|
|cror obiect de activitate l constituie leasingul |
|
|
|
| (ct.766)
|
|
|
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Venituri din subvenii de exploatare aferente
| 05|
0|
0|
|cifrei de afaceri nete (ct.7411)
|
|
|
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|2. Variaia stocurilor de produse finite i a
|
|
|
|
| produciei n curs de execuie
|
|
|
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
(ct.711)
------- Sold C
| 06|
0|
46798|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
------- Sold D
| 07|
800954|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|3. Producia realizata de entitate pentru
| 08|
0|
140301|
|scopurile sale proprii i capitalizat(ct.721+722)|
|
|
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)
| 09|
777561|
1068155|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL
| 10|
57647892|
62391790|
|(rd. 01+06-07+08+09)
|
|
|
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|5. a) Cheltuieli cu materiile prime i materialele| 11|
23199821|
24780867|
|consumabile (ct.601+602-7412)
|
|
|
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)
| 12|
584159|
830298|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
b) Alte cheltuieli externe(cu energie i apa) | 13|
6406935|
7101565|
|
(ct.605-7413)
|
|
|
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
c) Cheltuieli privind mrfurile (ct.607)
| 14|
198739|
227348|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:| 15|
16445013|
18951052|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
a) Salarii i indemnizaii (ct.641+642-7414)
| 16|
12074710|
13865846|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
b) Cheltuieli cu asigurrile i protecia
| 17|
4370303|
5085206|
|social (ct.645-7415)
|
|
|
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|7. a) Ajustri de valoare privind imobilizrile
| 18|
753172|
686575|
|corporale i necorporale (rd.19-20)
|
|
|
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)
| 19|
753172|
690410|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
a.2) Venituri (ct.7813)
| 20|
0|
3835|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
b) Ajustri de valoare privind activele
| 21|
413389|
825351|
|circulante (rd. 22-23)
|
|
|
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)
| 22|
413389|
825351|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
b.2) Venituri
(ct.754+7814)
| 23|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)
| 24|
7994104|
8324812|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
8.1. Cheltuieli privind prestaiile externe
| 25|
6345006|
6494733|
|(ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+ |
|
|
|
|628-7416)
|
|
|
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe i
| 26|
757931|
208546|
|vrsminte asimilate (ct.635)
|
|
|
|

132

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
______________________________________________________________________________________
|
8.3. Cheltuieli cu despgubiri, donaii i
| 27|
891167|
1621533|
|activele cedate (ct.658)
|
|
|
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Cheltuieli privind dobnzile de refinanare
| 28|
0|
0|
|nregistrate de entitile al cror obiect
|
|
|
|
|de activitate l constituie leasingul (ct.666)
|
|
|
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Ajustri privind provizioanele (rd. 30-31)
| 29|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
- Cheltuieli (ct.6812)
| 30|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
- Venituri
(ct.7812)
| 31|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL
| 32|
55995332|
61727868|
|(rd. 11 la 15 +18+21+24+29)
|
|
|
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE
|
|
|
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
- Profit
(rd. 10-32) | 33|
1652560|
663922|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
- Pierdere (rd. 32-10) | 34|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|9. Venituri din interese de participare
| 35|
0|
0|
|
(ct.7611+7613), din care:
|
|
|
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - venituri obinute de la entitile afiliate
| 36|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|10. Venituri din alte investiii financiare i
| 37|
0|
0|
|mprumuturi care fac parte din activele
|
|
|
|
|imobilizate (ct.763), din care:
|
|
|
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - venituri obinute de la entitile afiliate
| 38|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|11. Venituri din dobnzi (ct.766), din care:
| 39|
63687|
18931|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - venituri obinute de la entitile afiliate
| 40|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) | 41|
1113609|
2327286|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)
| 42|
1177296|
2346217|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|12. Ajustri de valoare privind imobilizrile
| 43|
0|
0|
|financiare i a investiiilor deinute ca active |
|
|
|
|circulante (rd. 44-45)
|
|
|
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
- Cheltuieli (ct.686)
| 44|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
- Venituri
(ct.786)
| 45|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|13. Cheltuieli privind dobnzile (ct.666-7418)
| 46|
244378|
329531|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| -din care,chelt.n relaia cu entitile afiliate| 47|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668)| 48|
1849144|
2184803|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)
| 49|
2093522|
2514334|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR()
|
|
|
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
- Profit
(rd. 42-49)
| 50|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
- Pierdere (rd. 49-42)
| 51|
916226|
168117|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT()
|
|
|
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
- Profit
(rd. 10+42-32-49)| 52|
736334|
495805|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)| 53|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|15. Venituri extraordinare
(ct.771)
| 54|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)
| 55|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA
|
|
|
|
|
EXTRAORDINAR
|
|
|
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
- Profit
(rd. 54-55)| 56|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

133

|
- Pierdere (rd. 55-54)| 57|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)
| 58|
58825188|
64738007|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
______________________________________________________________________________________
|CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)
| 59|
58088854|
64242202|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT()
|
|
|
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
- Profit
(rd. 58-59)
| 60|
736334|
495805|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
- Pierdere (rd. 59-58)
| 61|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|18. Impozitul pe profit (ct.691)
| 62|
351352|
394656|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|19. Alte impozite neprezentate la elementele
| 63|
0|
0|
| de mai sus (ct.698)
|
|
|
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET() A EXERCIIULUI |
|
|
|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
FINANCIAR
- Profit
(rd. 60-61-62-63) | 64|
384982|
101149|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|
- Pierdere (rd. 61+62+63-60) | 65|
0|
0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

134