Sunteți pe pagina 1din 166

2005L0036 RO 17.01.2014 010.

003 1
Acest document reprezint un instrument de documentare, iar instituiile nu i asum responsabilitatea pentru coninutul
su.

DIRECTIVA 2005/36/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN I A CONSILIULUI


din 7 septembrie 2005
privind recunoaterea calificrilor profesionale
(JO L 255, 30.9.2005, p. 22)

Astfel cum a fost modificat prin:


Jurnalul Oficial
NR.
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9

Directiva 2006/100/CE a Consiliului din 20 noiembrie 2006


Regulamentul (CE) nr. 1430/2007 al Comisiei din 5 decembrie 2007
Regulamentul (CE) nr. 755/2008 al Comisiei din 31 iulie 2008
Regulamentul (CE) nr. 1137/2008 al Parlamentului European i al
Consiliului din 22 octombrie 2008
Regulamentul (CE) nr. 279/2009 al Comisiei din 6 aprilie 2009
Regulamentul (UE) nr. 213/2011 al Comisiei din 3 martie 2011
Regulamentul (UE) nr. 623/2012 al Comisiei din 11 iulie 2012
Directiva 2013/25/UE a Consiliului din 13 mai 2013
Directiva 2013/55/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 20
noiembrie 2013

Pagina

Data

L
L
L
L

363
320
205
311

141
3
10
1

20.12.2006
6.12.2007
1.8.2008
21.11.2008

L
L
L
L
L

93
59
180
158
354

11
4
9
368
132

7.4.2009
4.3.2011
12.7.2012
10.6.2013
28.12.2013

L 112

21

24.4.2012

Astfel cum a fost modificat prin:


A1

Tratatul de aderare a Croaiei (2012)

rectificat prin:
C1
C2

Rectificare, JO L 271, 16.10.2007, p. 18 (2005/36/CE)


Rectificare, JO L 305, 24.10.2014, p. 115 (2005/36/CE)

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 2


B
DIRECTIVA 2005/36/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN I A
CONSILIULUI
din 7 septembrie 2005
privind recunoaterea calificrilor profesionale
PARLAMENTUL EUROPEAN I CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

avnd n vedere Tratatul de instituire a Comunitii Europene i, n


special, articolul 40, articolul 47 alineatele (1) i (2) prima i a treia
tez i articolul 55 ale acestuia,
avnd n vedere propunerea Comisiei (1),
avnd n vedere avizul Comitetului Economic i Social European (2),
hotrnd n conformitate cu procedura prevzut la articolul 251 din
tratat (3),

ntruct:

(1)

n temeiul articolului 3 alineatul (1) litera (c) din tratat, elimi


narea, ntre statele membre, a obstacolelor din calea liberei
circulaii a persoanelor i serviciilor constituie unul dintre obiec
tivele Comunitii. Pentru resortisanii statelor membre, acest
lucru include, n special, dreptul de a exercita o profesie, ca
lucrtori salariai sau care desfoar o activitate independent,
ntr-un alt stat membru dect cel n care i-au obinut calificrile
profesionale. De asemenea, articolul 47 alineatul (1) din tratat
prevede adoptarea unor directive care au ca obiect recunoaterea
reciproc a diplomelor, certificatelor i a altor titluri oficiale de
calificare.

(2)

Ca urmare a Consiliului European de la Lisabona din 23 i


24 martie 2000, Comisia adopt o comunicare privind O
strategie pentru piaa intern a serviciilor, al crei obiectiv
este, n special, ca libertatea de a presta servicii n cadrul Comu
nitii s se exercite la fel de simplu ca n cadrul unui stat
membru. Ca urmare a comunicrii Comisiei intitulate Noi
piee europene ale muncii deschise i accesibile tuturor,
Consiliul European de la Stockholm din 23 i 24 martie 2001 a
mandatat Comisia s prezinte Consiliului European din primvara
anului 2002 propuneri speciale pentru un regim mai uniform, mai
transparent i mai flexibil de recunoatere a calificrilor.

(3)

Garania, conferit de prezenta directiv persoanelor care i-au


obinut calificrile profesionale ntr-un stat membru, de acces la
aceeai profesie i de exercitare a aceleiai profesii ntr-un alt stat
membru, cu aceleai drepturi ca i resortisanii respectivului stat

(1) JO C 181 E, 30.7.2002, p. 183.


(2) JO C 61, 14.3.2003, p. 67.
(3) Avizul Parlamentului European din 11 februarie 2004 (JO C 97 E, 22.4.2004,
p. 230), poziia comun a Consiliului din 21 decembrie 2004 (JO C 58 E,
8.3.2005, p. 1) i poziia Parlamentului European din 11 mai 2005 (nepu
blicat nc n Jurnalul Oficial). Decizia Consiliului din 6 iunie 2005.

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 3


B
membru, nu aduce atingere respectrii de ctre profesionistul
migrant a unor eventuale condiii de exercitare nediscriminatorii,
impuse de statul membru n cauz, cu condiia ca respectivele
condiii s fie justificate n mod obiectiv i proporionale.

(4)

Pentru a facilita libertatea de a presta servicii, este necesar s se


prevad norme speciale n vederea extinderii posibilitii de a
exercita activiti profesionale cu titlul profesional original. n
cazul serviciilor societii informaionale furnizate la distan,
trebuie s se aplice, de asemenea, dispoziiile Directivei
2000/31/CE a Parlamentului European i a Consiliului din
8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor
societii informaionale, n special ale comerului electronic, pe
piaa intern (1).

(5)

innd seama de diferitele regimuri instituite, pe de o parte,


pentru prestarea de servicii transfrontaliere temporare i
ocazionale i, pe de alt parte, pentru stabilire, este necesar s
se precizeze criteriile de difereniere ntre aceste dou concepte n
cazul deplasrii prestatorului de servicii pe teritoriul statului
membru gazd.

(6)

Promovarea prestrii de servicii trebuie asigurat n contextul


strictei respectri a sntii i siguranei publice, precum i a
proteciei consumatorilor. Din acest motiv, trebuie prevzute
dispoziii speciale pentru profesiile reglementate cu implicaii n
ceea ce privete sntatea sau sigurana public, care constau n
prestarea, temporar sau ocazional, a unor servicii transfrontaliere.

(7)

Statele membre gazd pot prevedea, dup caz i n conformitate


cu legislaia comunitar, cerine privind formularea declaraiilor.
Aceste cerine nu trebuie s impun sarcini disproporionate pres
tatorilor de servicii, nici s mpiedice sau s diminueze atracti
vitatea libertii de a presta servicii. Necesitatea unor astfel de
cerine trebuie s fac obiectul unei examinri periodice pe baza
progreselor realizate n punerea n practic a unui cadru
comunitar de cooperare administrativ ntre statele membre.

(8)

Prestatorul de servicii trebuie s fac obiectul aplicrii nomelor


disciplinare din statul membru gazd care au o legtur direct i
specific cu calificrile profesionale, precum definirea profesiilor,
domeniul de aplicare a activitilor pe care le implic o profesie
sau care i sunt rezervate, utilizarea titlurilor i abaterile profe
sionale grave care au o legtur direct i specific cu protecia i
sigurana consumatorilor.

(9)

Meninnd, pentru libertatea de stabilire, principiile i garaniile


care stau la baza diferitelor sisteme de recunoatere n vigoare,
este necesar s se mbunteasc normele acestora n temeiul
experienei dobndite. De asemenea, directivele pertinente au
fost modificate n mai multe etape i se impune reorganizarea
i raionalizarea dispoziiilor lor prin uniformizarea principiilor

(1) JO L 178, 17.7.2000, p. 1.

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 4


B
aplicabile. Prin urmare, este necesar nlocuirea directivelor
89/48/CE (1) i 92/51/CEE (2) ale Consiliului, precum i a
Directivei 1999/42/CE (3) a Parlamentului European i a
Consiliului privind sistemul general de recunoatere a calificrilor
profesionale i a directivelor 77/452/CEE (4), 77/453/CEE (5),
78/687/CEE (7),
78/1026/CEE (8),
78/686/CEE (6),
9
10
80/154/CEE ( ),
80/155/CEE (11),
78/1027/CEE ( ),
85/432/CEE (13),
85/433/CEE (14)
i
85/384/CEE (12),
93/16/CEE (15) ale Consiliului privind profesiile de asistent
medical generalist, de medic dentist, de medic veterinar, de
moa, de arhitect, de farmacist i de medic, regrupndu-le ntrun singur text.

(10)

Prezenta directiv nu aduce atingere posibilitii statelor membre


de a recunoate, n conformitate cu propriile reglementri, califi
crile profesionale obinute n afara teritoriului Uniunii Europene
de ctre resortisani ai unei ri tere. n orice caz, orice recu
noatere trebuie realizat prin respectarea condiiilor minime de
formare profesional pentru anumite profesii.

(11)

n cazul profesiilor reglementate de sistemul general de recu


noatere a titlurilor de calificare, denumit n continuare sistem
general, statele membre trebuie s i menin dreptul de a stabili
nivelul minim de calificare necesar pentru a garanta calitatea
serviciilor prestate pe teritoriul lor. Cu toate acestea, n temeiul
articolelor 10, 39 i 43 din tratat, nu trebuie s poat impune unui
resortisant al unui stat membru s obin calificri, pe care le
stabilesc n general numai n raport cu diplomele eliberate n
cadrul sistemului naional de nvmnt, n cazul n care
persoana n cauz a obinut deja toate sau o parte din aceste
calificri ntr-un alt stat membru. n consecin, este necesar s
se prevad ca orice stat membru gazd n care este reglementat o
profesie s aib obligaia de a lua n considerare calificrile
obinute ntr-un alt stat membru i de a verifica dac acestea

(1) JO L 19, 24.1.1989, p. 16, directiv astfel cum a fost modificat prin
Directiva 2001/19/CE a Parlamentului European i a Consiliului (JO L 206,
31.7.2001, p. 1).
(2) JO L 209, 24.7.1992, p. 25, directiv astfel cum a fost modificat ultima dat
prin Decizia 2004/108/CE a Comisiei (JO L 32, 5.2.2004, p. 15).
(3) JO L 201, 31.7.1999, p. 77.
(4) JO L 176, 15.7.1977, p. 1, directiv astfel cum a fost modificat ultima dat
prin Actul de aderare din 2003.
(5) JO L 176, 15.7.1977, p. 8, directiv astfel cum a fost modificat ultima dat
prin Directiva 2001/19/CE.
(6) JO L 233, 24.8.1978, p. 1, directiv astfel cum a fost modificat ultima dat
prin Actul de aderare din 2003.
(7) JO L 233, 24.8.1978, p. 10, directiv astfel cum a fost modificat ultima dat
prin Actul de aderare din 2003.
(8) JO L 362, 23.12.1978, p. 1, directiv astfel cum a fost modificat ultima dat
prin Directiva 2001/19/CE.
(9) JO L 362, 23.12.1978, p. 7, directiv astfel cum a fost modificat ultima dat
prin Directiva 2001/19/CE.
(10) JO L 33, 11.2.1980, p. 1, directiv astfel cum a fost modificat ultima dat
prin Actul de aderare din 2003.
(11) JO L 33, 11.2.1980, p. 8, directiv astfel cum a fost modificat ultima dat
prin Directiva 2001/19/CE.
(12) JO L 223, 21.8.1985, p. 15, directiv astfel cum a fost modificat ultima dat
prin Actul de aderare din 2003.
(13) JO L 253, 24.9.1985, p. 34, directiv astfel cum a fost modificat prin
Directiva 2001/19/CE.
(14) JO L 253, 24.9.1985, p. 37, directiv astfel cum a fost modificat ultima dat
prin Actul de aderare din 2003.
(15) JO L 165, 7.7.1993, p. 1, directiv astfel cum a fost modificat ultima dat
prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European i al
Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 5


B
corespund celor pe care le solicit. Cu toate acestea, sistemul
general nu mpiedic un stat membru s impun unei persoane
care exercit o profesie n respectivul stat membru cerine
speciale motivate de punerea n aplicare a normelor profesionale
justificate de interesul general. Acestea se refer, de exemplu, la
organizarea profesiei, la standardele profesionale, inclusiv deon
tologice, la control i responsabilitate. n final, prezenta directiv
nu urmrete s aduc atingere interesului legitim al statelor
membre de a mpiedica pe unii dintre cetenii si s se
sustrag n mod abuziv de la aplicarea dreptului naional n
materie de profesii.

(12)

Prezenta directiv are ca obiect recunoaterea de ctre statele


membre a calificrilor profesionale obinute n alte state
membre. Cu toate acestea, prezenta directiv nu are ca obiect
recunoaterea de ctre statele membre a deciziilor de recunoatere
luate n temeiul prezentei directive de alte state membre. n
consecin, o persoan care posed calificri profesionale recu
noscute n temeiul prezentei directive nu se poate prevala de
aceast recunoatere pentru a obine, ntr-un stat membru de
origine, drepturi diferite de cele pe care i le confer calificarea
profesional pe care a obinut-o n respectivul stat membru, cu
excepia cazului n care face dovada c a obinut calificri profe
sionale suplimentare n statul membru gazd.

(13)

Pentru a stabili mecanismul de recunoatere pe baza sistemului


general, este necesar regruparea pe diferite niveluri a diverselor
sisteme naionale de educaie i de formare profesional. Aceste
niveluri, care se stabilesc numai pentru funcionarea sistemului
general, nu au nici un efect asupra structurilor naionale de
educaie i de formare profesional, nici asupra competenei
statelor membre n domeniu.

(14)

Mecanismul de recunoatere stabilit prin directivele 89/48/CEE i


92/51/CEE rmne neschimbat. n consecin, titularul unei
diplome care atest ncheierea unor studii postliceale cu o
durat de cel puin un an trebuie s fie autorizat s aib acces
la o profesie reglementat ntr-un stat membru n care acest acces
este condiionat de obinerea unei diplome care atest ncheierea
unor studii universitare sau superioare cu o durat de patru ani,
indiferent de nivelul diplomei necesare n statul membru gazd.
n mod contrar, n cazul n care accesul la o profesie reglementat
depinde de absolvirea unor studii universitare sau superioare cu o
durat mai mare de patru ani, respectivul acces trebuie autorizat
numai pentru titularii unei diplome care atest ncheierea unor
studii universitare sau superioare cu o durat de cel puin trei ani.

(15)

n absena armonizrii condiiilor minime de formare profesional


pentru accesul la profesiile reglementate de sistemul general,
trebuie ca statul membru gazd s aib posibilitatea de a
impune o msur compensatorie. Aceast msur trebuie s fie
proporional i trebuie s aib n vedere, n special, experiena
profesional a solicitantului. Experiena atest faptul c cerina

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 6


B
referitoare la o prob de aptitudini sau la un stagiu de adaptare, n
funcie de opiunea migrantului, ofer garanii adecvate n ceea ce
privete nivelul de calificare a acestuia, astfel nct orice derogare
de la aceast opiune trebuie justificat, n fiecare dintre cazuri, de
o motivaie imperioas de interes general.

(16)

Pentru a favoriza libera circulaie a profesionitilor, asigurnd


totodat un nivel adecvat de calificare, diverse asociaii i orga
nizaii profesionale sau statele membre trebuie s poat propune
platforme comune la nivel european. Prezenta directiv trebuie s
in seama de aceste iniiative, n anumite condiii, respectnd
competena statelor membre de a stabili calificrile necesare
pentru exercitarea unor profesii pe teritoriul lor i coninutul i
organizarea sistemelor lor de educaie i de formare profesional,
precum i dreptul comunitar, n special a dreptului comunitar
privind concurena, i promovnd totodat, n acest context, un
caracter mai automat de recunoatere n cadrul sistemului general.
Asociaiile profesionale care sunt n msur s prezinte platforme
comune trebuie s fie reprezentative la nivel naional i european.
O platform comun reprezint un ansamblu de criterii care
permit compensarea la maxim a diferenelor importante identi
ficate ntre cerinele de formare profesional n cel puin dou
treimi din statele membre, inclusiv n toate statele membre care
reglementeaz respectiva profesie. Aceste criterii pot cuprinde, de
exemplu, cerine precum o formare profesional suplimentar, o
perioad de adaptare sub forma unui stagiu, o prob de aptitudini,
un nivel minim prevzut de practic profesional sau o
combinaie ntre acestea.

(17)

Pentru a lua n considerare toate situaiile pentru care nu exist


nc nici o dispoziie privind recunoaterea calificrilor profe
sionale, sistemul general ar trebui extins la cazurile care nu
sunt reglementate de un sistem specific, fie pentru c profesia
n cauz nu face obiectul unuia dintre aceste sisteme, fie pentru
c, dei profesia face obiectul unui sistem specific, solicitantul nu
ndeplinete, dintr-un motiv special i excepional, condiiile
necesare pentru a beneficia de respectivul sistem.

(18)

Este oportun simplificarea normelor care permit accesul la un


anumit numr de activiti industriale, comerciale i artizanale n
statele membre n care aceste profesii sunt reglementate, n
msura n care respectivele activiti au fost desfurate n
decursul unei perioade rezonabile i suficient de recente ntr-un
alt stat membru, meninnd totodat, pentru aceste activiti, un
sistem de recunoatere automat bazat pe experiena profesional.

(19)

Libera circulaie i recunoaterea reciproc a titlurilor de calificare


de medic, de asistent medical generalist, de medic stomatolog, de
medic veterinar, de moa, de farmacist i de arhitect trebuie s
se bazeze pe principiul fundamental al recunoaterii automate a
titlurilor de calificare pe baza coordonrii condiiilor minime de

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 7


B
formare profesional. De asemenea, accesul n statele membre la
profesiile de medic, de asistent medical generalist, de medic
stomatolog, de medic veterinar, de moa i de farmacist
trebuie condiionat de necesitatea deinerii unei calificri deter
minate, care reprezint garania c persoana n cauz a urmat
studii care ndeplinesc condiiile minime stabilite. Acest sistem
ar trebui completat printr-o serie de drepturi dobndite de care s
beneficieze profesionitii calificai n anumite condiii.

(20)

Pentru a ine seama de caracteristicile sistemului de calificare a


medicilor i medicilor dentiti i de acquis-ul comunitar cores
punztor n domeniul recunoaterii reciproce, se justific
meninerea, pentru toate specializrile recunoscute la data
adoptrii prezentei directive, a principiului recunoaterii
automate a specializrilor medicale sau n stomatologie comune
cel puin pentru dou state membre. n schimb, pentru simpli
ficarea sistemului, extinderea recunoaterii automate la noi
specializri medicale dup data intrrii n vigoare a prezentei
directive trebuie s se limiteze la specializrile comune pentru
cel puin dou cincimi din statele membre. De asemenea,
prezenta directiv nu mpiedic statele membre s convin, n
ceea ce privete anumite specializri medicale i n stomatologie
care le sunt comune, dar care nu fac obiectul unei recunoateri
automate n sensul prezentei directive, asupra recunoaterii
automate n conformitate cu propriile norme.

(21)

Recunoaterea automat a titlurilor oficiale de calificare ca medic


cu formare de baz nu trebuie s aduc atingere competenei
statelor membre de a asocia sau nu activiti profesionale
acestor titluri.

(22)

Toate statele membre trebuie s recunoasc profesia de medic


dentist ca profesie specific i distinct de cea de medic,
specializat sau nu n odonto-stomatologie. Statele membre
trebuie s se asigure c formarea medicului dentist i confer
acestuia competenele necesare pentru toate activitile de
prevenire, diagnostic i tratament privind anomaliile i bolile
dentare, bucale, maxilare i ale esuturilor asociate. Activitatea
profesional de medic dentist trebuie exercitat de ctre titularii
unui titlu de calificare ca medic dentist prevzut n prezenta
directiv.

(23)

Nu s-a dovedit necesar impunerea unei metode standardizate de


formare profesional a moaelor n toate statele membre. Dimpo
triv, este necesar ca statele membre s aib maxim libertate n
organizarea sistemului lor de nvmnt.

(24)

n scopul simplificrii, trebuie s se fac o trimitere la noiunea


de farmacist pentru a delimita domeniul de aplicare a
dispoziiilor privind recunoaterea automat a titlurilor de cali
ficare, fr a se aduce atingere caracteristicilor speciale ale regle
mentrilor naionale care reglementeaz aceste activiti.

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 8


B
(25)

Titularii titlurilor de calificare ca farmacist sunt specialiti n


domeniul medicamentelor i, prin urmare, trebuie s aib acces,
n principiu, n toate statele membre, la o gam minim de acti
viti n acest domeniu. n definirea acestei game minime,
prezenta directiv, pe de o parte, nu trebuie s aib ca efect
limitarea activitilor accesibile farmacitilor n statele membre,
n special n ceea ce privete analizele de biologie medical, i,
pe de alt parte, nu trebuie s creeze un monopol pentru
respectivii profesioniti, acest lucru fiind n continuare exclusiv
de competena statelor membre. Dispoziiile prezentei directive nu
aduc atingere posibilitii statelor membre de a impune condiii
suplimentare de formare profesional pentru a avea acces la acti
viti neincluse n gama minim de activiti coordonat. Prin
urmare, statul membru gazd care solicit astfel de condiii
trebuie s le poat impune resortisanilor titulari ai unor titluri
de calificare care fac obiectul unei recunoateri automate n
sensul prezentei directive.

(26)

Prezenta directiv nu asigur coordonarea tuturor condiiilor de


acces la activitile din domeniul farmaciei i de exercitare a
acestora. n special, repartizarea geografic a farmaciilor i
monopolul de distribuie a medicamentelor trebuie s fie n
continuare de competena statelor membre. Prezenta directiv
nu aduce atingere actelor cu putere de lege i actelor adminis
trative ale statelor membre care interzic societilor comerciale
exercitarea anumitor activiti de farmacist sau condiioneaz
exercitarea activitilor respective.

(27)

Creaia arhitectural, calitatea construciilor, ncadrarea lor armo


nioas n mediul nconjurtor, respectul pentru peisajele naturale
i urbane, precum i pentru patrimoniul colectiv i privat sunt de
interes public. Prin urmare, recunoaterea reciproc a titlurilor de
calificare trebuie s se bazeze pe criterii calitative i cantitative
care s garanteze c titularii titlurilor de calificare recunoscute
sunt n msur s neleag i s pun n practic nevoile indivi
zilor, grupurilor sociale i colectivitilor n ceea ce privete
amenajarea spaiului, proiectarea, organizarea i realizarea
construciilor, conservarea i valorificarea patrimoniului construit,
precum i protecia echilibrelor naturale.

(28)

Reglementrile naionale n domeniul arhitecturii i cele privind


accesul i exercitarea activitilor profesionale de arhitect au un
domeniu de aplicare foarte variat. n majoritatea statelor membre,
activitile din domeniul arhitecturii se exercit, de jure sau de
facto, de ctre persoane care posed fie doar titlul oficial de
calificare ca arhitect, fie acest titlul nsoit de alt apelativ, fr
ca aceste persoane s beneficieze de un monopol asupra exer
citrii activitilor respective, cu excepia cazurilor n care exist
dispoziii legale contrare. Aceste activiti menionate anterior sau
numai unele dintre ele pot fi exercitate i de ctre membri ai altor
profesii, n special ingineri, care au beneficiat de o formare profe
sional special n industria construciilor. n scopul simplificrii
prezentei directive, este necesar s se fac trimitere la noiunea de
arhitect, pentru a delimita domeniul de aplicare a dispoziiilor
privind recunoaterea automat a titlurilor de calificare n

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 9


B
domeniul arhitecturii, fr a se aduce atingere caracteristicilor
speciale ale reglementrilor naionale care reglementeaz aceste
activiti.

(29)

Atunci cnd o organizaie sau o asociaie profesional la nivel


naional i european pentru o profesie reglementat depune o
cerere motivat de dispoziii speciale pentru recunoaterea califi
crilor pe baza coordonrii condiiilor minime de formare profe
sional, Comisia evalueaz dac este necesar adoptarea unei
propuneri de modificare a prezentei directive.

(30)

Pentru a garanta eficiena sistemului de recunoatere a califi


crilor profesionale, este necesar definirea unor formaliti i
norme de procedur uniforme pentru punerea sa n aplicare,
precum i anumite modaliti de exercitare a profesiei.

(31)

Deoarece colaborarea ntre statele membre, precum i ntre statele


membre i Comisie poate facilita punerea n aplicare a prezentei
directive i respectarea obligaiilor care decurg din aceasta,
trebuie stabilite mijloacele de colaborare.

(32)

Crearea, la nivel european, a cartelor profesionale de ctre


asociaii sau organizaii profesionale ar putea facilita mobilitatea
profesionitilor, n special prin accelerarea schimbului de
informaii ntre statul membru gazd i statul membru de
origine. Astfel de carte profesionale trebuie s permit suprave
gherea carierei profesionitilor care se stabilesc n diverse state
membre. Cartele pot, cu respectarea deplin a dispoziiilor privind
protecia datelor cu caracter personal, s conin informaii
privind calificrile profesionale ale titularului (universitatea sau
coala frecventat, calificrile obinute, experiena profesional),
domiciliul legal, sanciunile impuse n cadrul profesiei sale,
precum i detalii privind autoritatea competent.

(33)

Crearea unei reele de puncte de contact responsabile cu


furnizarea de informaii i asistena acordat cetenilor statelor
membre va permite garantarea transparenei sistemului de recu
noatere. Aceste puncte de contact vor furniza oricrui cetean
care depune o cerere, precum i Comisiei, toate informaiile i
adresele referitoare la procedura de recunoatere. Desemnarea, de
ctre fiecare stat membru, a unui punct de contact unic n aceast
reea nu aduce atingere organizrii competenelor la nivel
naional. n special, nu mpiedic desemnarea mai multor
birouri naionale, punctul de contact desemnat n cadrul reelei
menionate anterior avnd responsabilitatea de a asigura coor
donarea cu celelalte birouri i de a furniza ceteanului, dup
caz, informaii detaliate privind birourile competente n cauz.

(34)

Gestionarea diferitelor sisteme de recunoatere instituite prin


directivele sectoriale i sistemul general s-a dovedit a fi dificil
i complex. Prin urmare, trebuie simplificat gestionarea i
actualizarea prezentei directive pentru a lua n considerare
progresele tiinifice i tehnice, n special atunci cnd condiiile
minime de formare profesional sunt coordonate n vederea recu
noaterii automate a titlurilor de calificare. n acest scop, trebuie

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 10


B
instituit un comitet unic de recunoatere a calificrilor profe
sionale i trebuie asigurat implicarea adecvat a reprezentanilor
organizaiilor profesionale i la nivel european.

(35)

Este necesar adoptarea msurilor necesare punerii n aplicare a


prezentei directive n conformitate cu Decizia 1999/468/CE a
Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a procedurilor de exer
citare a competenelor de executare conferite Comisiei (1).

(36)

Elaborarea de ctre statele membre a unui raport periodic privind


punerea n aplicare a prezentei directive, care s cuprind date
statistice, va permite stabilirea impactului sistemului de recu
noatere a calificrilor profesionale.

(37)

Este necesar s se prevad o procedur corespunztoare de


adoptare a unor msuri temporare, n cazul n care aplicarea
unei dispoziii a prezentei directive prezint dificulti majore
ntr-un stat membru.

(38)

Dispoziiile prezentei directive nu afecteaz competena statelor


membre n ceea ce privete organizarea regimului naional de
securitate social i stabilirea activitilor care trebuie exercitate
n cadrul respectivului regim.

(39)

Avnd n vedere rapiditatea evoluiei tehnicii i a progresului


tiinific, educaia pe toat durata vieii prezint o importan
deosebit pentru un mare numr de profesii. n acest context,
statelor membre le revine responsabilitatea de a stabili modali
tile conform crora, ca urmare a unei formri continue adecvate,
profesionitii vor fi la curent cu progresele tehnice i tiinifice.

(40)

Avnd n vedere c obiectivele prezentei directive, i anume


raionalizarea, simplificarea i mbuntirea normelor de recu
noatere a calificrilor profesionale, nu pot fi realizate n mod
suficient de statele membre i, prin urmare, pot fi mai bine
realizate la nivel comunitar, Comunitatea poate lua msuri, n
conformitate cu principiul subsidiaritii enunat la articolul 5
din tratat. n conformitate cu principiul proporionalitii, astfel
cum este enunat la respectivul articol, dispoziiile prezentei
directive nu depesc ce este necesar pentru atingerea acestor
obiective.

(41)

Prezenta directiv nu aduce atingere aplicrii articolului 39


alineatul (4) i a articolului 45 din tratat, n special n ceea ce
privete notarii.

(42)

Prezenta directiv se aplic, n ceea ce privete dreptul de


stabilire i prestarea de servicii, fr a aduce atingere altor
dispoziii legale specifice privind recunoaterea calificrilor profe
sionale, precum cele existente n sectorul transporturilor, al inter
mediarilor n asigurri i al auditorilor financiari. Prezenta
directiv nu aduce atingere punerii n aplicare a Directivei
77/249/CEE a Consiliului din 22 martie 1977 de facilitare a

(1) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 11


B
exercitrii efective a libertii de a presta servicii de ctre
avocai (1) i a Directivei 98/5/CE a Parlamentului European i
a Consiliului din 16 februarie 1998 de facilitare a exercitrii cu
caracter permanent a profesiei de avocat ntr-un stat membru,
altul dect cel n care s-a obinut calificarea (2). Recunoaterea
calificrilor profesionale a avocailor n sensul stabilirii imediate
cu titlul profesional din statul membru gazd trebuie reglementat
de prezenta directiv.
(43)

n msura n care sunt reglementate, prezenta directiv are ca


obiect, de asemenea, profesiile liberale, i anume, n sensul
prezentei directive, orice profesie exercitat pe baza unor cali
ficri profesionale corespunztoare, cu titlu personal, pe propria
rspundere i independent din punct de vedere profesional,
oferind servicii intelectuale i conceptuale n interesul clientului
i al publicului. Exercitarea profesiei poate, n statele membre, n
conformitate cu tratatul, face obiectul unor obligaii juridice
specifice, bazate pe legislaia naional i reglementrile stabilite,
n mod autonom, n acest cadru, de ctre organismul profesional
reprezentativ competent, care garanteaz i mbuntesc gradul
de profesionalism, calitatea serviciilor i confidenialitatea
relaiilor cu clientul.

(44)

Prezenta directiv nu aduce atingere msurilor necesare n


vederea asigurrii unui nivel ridicat de protecie a sntii i a
consumatorilor,

ADOPT PREZENTA DIRECTIV:


TITLUL I
DISPOZIII GENERALE

Articolul 1
Obiectul
Prezenta directiv stabilete normele conform crora un stat membru
care condiioneaz accesul la o profesie reglementat sau exercitarea
acesteia, pe teritoriul su, de posesia anumitor calificri profesionale
(denumit n continuare stat membru gazd) recunoate, pentru
accesul la aceast profesie i exercitarea acesteia, calificrile profe
sionale obinute n unul sau mai multe dintre celelalte state membre
(denumite n continuare stat membru de origine) i care permit titu
larului respectivelor calificri s exercite aceeai profesie n respectivul
sau respectivele state membre.
M9
Prezenta directiv stabilete, de asemenea, norme referitoare la accesul
parial la o profesie reglementat i recunoaterea stagiilor profesionale
desfurate ntr-un alt stat membru.
B
Articolul 2
Domeniul de aplicare
(1)
Prezenta directiv se aplic oricrui resortisant al unui stat
membru, inclusiv membrilor profesiilor liberale, care doresc s
exercite o profesie reglementat ntr-un stat membru, altul dect cel n
care i-a obinut calificrile profesionale, fie cu titlu independent, fie cu
titlu salariat.
(1) JO L 78, 26.3.1977, p. 17, directiv astfel cum a fost modificat ultima dat
prin Actul de aderare din 2003.
(2) JO L 77, 14.3.1998, p. 36, directiv astfel cum a fost modificat prin Actul
de aderare din 2003.

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 12


M9
Prezenta directiv se aplic, de asemenea, tuturor resortisanilor unui stat
membru care au urmat un stagiu profesional n afara statului membru de
origine.
B
(2)
Fiecare stat membru poate permite, pe teritoriul su, n confor
mitate cu reglementrile sale, exercitarea unei profesii reglementate n
sensul articolului 3 alineatul (1) litera (a) resortisanilor statelor membre,
titulari ai unor calificri profesionale care nu au fost obinute ntr-un stat
membru. n ceea ce privete profesiile reglementate la titlul III capitolul
III, aceast prim recunoatere se realizeaz cu respectarea condiiilor
minime de formare profesional prevzute la respectivele capitole.
(3)
Atunci cnd, pentru o anumit profesie reglementat, se prevd
alte dispoziii specifice referitoare n mod direct la recunoaterea califi
crilor profesionale ntr-un instrument distinct de drept comunitar,
dispoziiile corespunztoare ale prezentei directive nu se aplic.
M9
(4)
Prezenta directiv nu se aplic notarilor numii printr-un act
oficial al autoritilor publice.
B
Articolul 3
Definiii
(1)

n sensul prezentei directive, se nelege prin:

(a) profesie reglementat: o activitate sau un ansamblu de activiti


profesionale al cror acces, exercitare sau una dintre modalitile de
exercitare este condiionat, direct sau indirect, n temeiul unor acte
cu putere de lege i acte administrative, de posesia anumitor cali
ficri profesionale; utilizarea unui titlu profesional limitat prin acte
cu putere de lege i acte administrative la titularii unei anumite
calificri profesionale constituie n special o modalitate de exer
citare. Atunci cnd prima tez nu se aplic, o profesie menionat
la alineatul (2) este considerat profesie reglementat;
(b) calificri profesionale: calificrile atestate printr-un titlu de cali
ficare, un atestat de competen prevzut la articolul 11 litera (a)
punctul (i) i/sau experien profesional;
(c) titlu de calificare: diplomele, certificatele i alte titluri oficiale de
calificare eliberate de o autoritate a unui stat membru desemnat n
temeiul actelor cu putere de lege i al actelor administrative ale
respectivului stat membru i care certific formarea profesional n
special n Comunitate. n cazul n care prima tez nu se aplic, un
titlu menionat la alineatul (3) este considerat titlu de calificare;
(d) autoritate competent: orice autoritate sau instan autorizat n
mod special de un stat membru s elibereze sau s primeasc titluri
de calificare sau alte documente sau informaii, precum i s
primeasc cereri i s ia decizii, prevzute n prezenta directiv;
(e) formare profesional reglementat: orice formare profesional
care urmrete n special exercitarea unei anumite profesii i care
const ntr-un ciclu de studii completat, dup caz, de o formare
profesional, un stagiu profesional sau o practic profesional.

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 13


B
Structura i nivelul formrii profesionale, ale stagiului profesional
sau ale practicii profesionale sunt stabilite prin actele cu putere de
lege i actele administrative din statul membru n cauz sau sunt
monitorizate sau aprobate de autoritatea desemnat n acest scop;
M9
(f) experien profesional: exercitarea efectiv i legal cu norm
ntreag sau echivalent parial a respectivei profesii ntr-un stat
membru;
B
(g) stagiu de adaptare: exercitarea unei profesii reglementate n statul
membru gazd, sub responsabilitatea unui profesionist calificat i
nsoit eventual de o formare profesional suplimentar. Stagiul
face obiectul unei evaluri. Condiiile stagiului i condiiile de
evaluare a acestuia, precum i statutul de stagiar migrant sunt
stabilite de autoritatea competent din statul membru gazd.
Statutul de care beneficiaz stagiarul n statul membru gazd, n
special n ceea ce privete dreptul de edere, precum i n ceea ce
privete obligaiile, drepturile i avantajele sociale, indemnizaiile i
remuneraiile, este stabilit de autoritile competente din respectivul
stat membru n conformitate cu legislaia comunitar aplicabil;
M9
(h) prob de aptitudini: un test referitor la cunotinele, abilitile i
competenele profesionale ale solicitantului, efectuat sau recunoscut
de autoritile competente din statul membru gazd n scopul
evalurii aptitudinii solicitantului de a exercita profesia regle
mentat n acel stat membru.
Pentru a permite organizarea acestei probe, autoritile competente
ntocmesc o list de discipline care, pe baza unei comparaii ntre
educaia i formarea impuse n statul membru gazd i cele pe care
le-a urmat solicitantul, nu sunt atestate de diploma sau de alte titluri
de calificare pe care le posed solicitantul.
Proba de aptitudini trebuie s in seama de faptul c solicitantul
este un profesionist calificat n statul membru de origine sau de
provenien. Aceasta privete discipline selectate dintre cele
cuprinse n list i a cror cunoatere este esenial pentru exer
citarea profesiei n cauz n statul membru gazd. Proba poate viza
totodat i cunoaterea normelor deontologice care se aplic activi
tilor respective n statul membru gazd.
Modalitile detaliate de organizare a probei de aptitudini, precum
i statutul de care beneficiaz, n statul membru gazd, solicitantul
care dorete s se pregteasc pentru proba de aptitudini n acel stat
membru se stabilesc de ctre autoritile competente ale respec
tivului stat membru;
B
(i) director al unei ntreprinderi: orice persoan care a exercitat, ntro ntreprindere din domeniul profesional n cauz:
(i) fie funcia de director al unei ntreprinderi sau al unei
sucursale;
(ii) fie funcia de adjunct al proprietarului sau al directorului unei
ntreprinderi, n cazul n care aceast funcie implic o respon
sabilitate corespunztoare celei a proprietarului sau a direc
torului reprezentat;
(iii) fie funcia de cadru superior cu sarcini de natur comercial
i/sau tehnic i responsabil pentru unul sau mai multe servicii
ale ntreprinderii.

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 14


M9
(j) stagiu profesional: fr a aduce atingere articolului 46 alineatul
(4), o perioad de practic profesional realizat sub supraveghere,
dac aceasta constituie o condiie de acces la o profesie regle
mentat, care poate avea loc n cursul sau dup finalizarea unui
ciclu de nvmnt cu obinerea unei diplome;
(k) card profesional european: un certificat electronic care atest fie
faptul c profesionistul a ndeplinit toate condiiile necesare pentru
a presta temporar i ocazional servicii ntr-un stat membru gazd,
fie recunoaterea calificrilor profesionale pentru stabilirea ntr-un
stat membru gazd;
(l) nvare pe tot parcursul vieii: toate formele de nvmnt
general, educaie i formare profesional, educaie non-formal i
nvare informal urmate pe tot parcursul vieii, avnd ca rezultat o
mbuntire a cunotinelor, abilitilor i competenelor, care pot
include etica profesional;
(m) motive imperative de interes general: motive recunoscute ca atare
n jurisprudena Curii de Justiie a Uniunii Europene;
(n) Sistemul european de credite transferabile sau creditele ECTS:
sistemul de credite pentru nvmntul superior utilizate n
Spaiul european al nvmntului superior.
B
(2)
O profesie exercitat de membrii unei asociaii sau ai unei orga
nizaii menionate la anexa I este considerat profesie reglementat.
Asociaiile sau organizaiile menionate la primul paragraf au ca obiect,
n special, promovarea i meninerea unui nivel ridicat n domeniul
profesional n cauz. n acest scop, beneficiaz de o recunoatere sub
o anumit form din partea unui stat membru i elibereaz membrilor
lor un titlu de calificare, asigur respectarea deontologiei pe care o
stabilesc i le confer dreptul de a utiliza un titlu, o abreviere sau un
statut corespunztor titlului de calificare respectiv.
M9
De fiecare dat cnd un stat membru recunoate o asociaie sau o
organizaie menionat la primul paragraf, acesta informeaz Comisia.
Comisia verific dac asociaia sau organizaia n cauz ndeplinete
condiiile prevzute la al doilea paragraf. Pentru a ine seama n mod
adecvat de evoluia reglementrilor din statele membre, Comisia este
mputernicit s adopte acte delegate n conformitate cu articolul 57c
pentru actualizarea anexei I, n cazul n care sunt ndeplinite condiiile
prevzute la al doilea paragraf.
n cazul n care nu sunt ndeplinite condiiile prevzute la al doilea
paragraf, Comisia adopt un act de punere n aplicare pentru a
respinge actualizarea solicitat a anexei I.
B
(3)
Se consider titlu de calificare orice titlu de calificare eliberat
ntr-o ar ter de ndat ce titularul su are o experien profesional
n profesia n cauz de trei ani pe teritoriul statului membru care a
recunoscut respectivul titlu de calificare n conformitate cu articolul 2
alineatul (2), certificat de respectivul stat membru.

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 15


B
Articolul 4
Efectele recunoaterii
M9
(1)
Recunoaterea calificrilor profesionale de ctre statul membru
gazd permite beneficiarilor s aib acces, n respectivul stat membru,
la aceeai profesie ca cea pentru care sunt calificai n statul membru de
origine i s o exercite n statul membru gazd n aceleai condiii ca i
resortisanii acestuia.

B
(2)
n sensul prezentei directive, profesia pe care solicitantul dorete
s o exercite n statul membru gazd este aceeai cu cea pentru care este
calificat n statul membru de origine n cazul n care activitile
respective sunt comparabile.

M9
(3)
Prin derogare de la alineatul (1), accesul parial la o profesie n
statul membru gazd se acord n condiiile prevzute la articolul 4f.

Articolul 4a
Cardul profesional european
(1)
Statele membre elibereaz titularilor unei calificri profesionale
un card profesional european la cererea acestora i cu condiia adoptrii
de ctre Comisie a actelor de punere n aplicare relevante prevzute la
alineatul (7).

(2)
Atunci cnd pentru o anumit profesie a fost introdus un card
profesional european prin actele de punere n aplicare relevante adoptate
n conformitate cu alineatul (7), titularul unei calificri profesionale
vizate poate alege s solicite un astfel de card sau s aplice procedurile
prevzute la titlurile II i III.

(3)
Statele membre se asigur c titularul unui card profesional
european beneficiaz de toate drepturile conferite de articolele 4b - 4e.

(4)
Dac titularul unei calificri profesionale intenioneaz s
presteze, n temeiul titlului II, alte servicii dect cele reglementate de
articolul 7 alineatul (4), autoritatea competent a statului membru de
origine emite cardul profesional european n conformitate cu articolele
4b i 4c. Dac este cazul, cardul profesional european constituie
declaraia prevzut la articolul 7.

(5)
Dac titularul unei calificri profesionale intenioneaz s se
stabileasc ntr-un alt stat membru n temeiul capitolelor I - IIIa de la
titlul III sau s presteze servicii n temeiul articolului 7 alineatul (4),
autoritatea competent din statul membru de origine realizeaz toate
etapele pregtitoare n legtur cu dosarul individual al solicitantului
creat n Sistemul de informare al pieei interne (IMI) (dosarul IMI) n
conformitate cu articolele 4b i 4d. Autoritatea competent din statul
membru gazd emite cardul profesional european n conformitate cu
articolele 4b i 4d.

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 16


M9
n scopul stabilirii, emiterea unui card profesional european nu confer
dreptul automat de a practica o anumit profesie atunci cnd exist
cerine de nregistrare sau alte proceduri de control deja instituite n
statul membru gazd nainte de introducerea cardului profesional
european pentru profesia respectiv.

(6)
Statele membre desemneaz autoritile competente pentru
gestionarea dosarelor IMI i emiterea de carduri profesionale
europene. Autoritile respective asigur prelucrarea imparial,
obiectiv i la timp a cererilor de carduri profesionale europene.
Centrele de asisten menionate la articolul 57b pot i ele s
acioneze n calitate de autoriti competente. Statele membre se
asigur c autoritile competente i centrele de asisten informeaz
cetenii, inclusiv solicitanii poteniali, cu privire la funcionarea i
valoarea adugat a unui card profesional european pentru profesiile
pentru care acesta este disponibil.

(7)
Comisia adopt, prin intermediul actelor de punere n aplicare,
msurile necesare pentru a asigura punerea uniform n aplicare a
dispoziiilor privind cardurile profesionale europene pentru profesiile
care ndeplinesc condiiile prevzute la al doilea paragraf de la
prezentul alineat, inclusiv msurile privind formatul cardului profesional
european, prelucrarea cererilor scrise, traducerile care trebuie furnizate
de solicitant n sprijinul oricrei solicitri de card profesional european,
detaliile documentelor solicitate n temeiul articolului 7 alineatul (2) sau
al anexei VII pentru depunerea unei cereri complete i procedurile
pentru efectuarea i prelucrarea plilor pentru un card profesional
european, lund n considerare particularitile profesiei n cauz.
Comisia specific, de asemenea, prin intermediul actelor de punere n
aplicare, modalitile n care, situaiile n care i documentele pentru
care autoritile competente pot solicita copii certificate n conformitate
cu articolul 4b alineatul (3) al doilea paragraf, articolul 4d alineatul (2)
i articolul 4d alineatul (3) pentru profesia n cauz.

Introducerea unui card profesional european pentru o anumit profesie


prin adoptarea actelor de punere n aplicare relevante menionate la
primul paragraf face obiectul urmtoarelor condiii cumulative:

(a) s existe o mobilitate semnificativ sau potenial pentru o mobilitate


semnificativ n profesia n cauz;

(b) prile interesante relevante s-i fi exprimat un interes suficient n


acest sens;

(c) profesia sau educaia i formarea destinate exercitrii profesiei sunt


reglementate ntr-un numr semnificativ de state membre.

Actele de punere n aplicare respective se adopt n conformitate cu


procedura de examinare menionat la articolul 58 alineatul (2).

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 17


M9
(8)
Orice tarif care poate fi impus solicitanilor n legtur cu proce
durile administrative de eliberare a unui card profesional european este
rezonabil, proporional i corespunztor cu costurile suportate de statele
membre de origine i gazd i nu acioneaz ca un factor de descurajare
a solicitrii unui card profesional european.

Articolul 4b
Cererea pentru un card profesional european i crearea unui dosar
IMI
(1)
Statul membru de origine permite titularului unei calificri profe
sionale s solicite un card profesional european printr-un instrument
online, pus la dispoziie de Comisie, care creeaz automat un dosar
IMI pentru solicitantul respectiv. n cazul n care un stat membru de
origine permite depunerea cererilor i n scris, acesta ia toate msurile
necesare pentru crearea dosarului IMI, transmiterea oricror informaii
ctre solicitant i emiterea cardului profesional european.

(2)
Cererile se nsoesc cu documentele necesare n temeiul actelor de
punere n aplicare adoptate n conformitate cu articolul 4a alineatul (7).

(3)
n termen de o sptmn de la primirea cererii, autoritatea
competent a statului membru de origine confirm primirea cererii i
informeaz solicitantul cu privire la lipsa oricrui document.

Dac este cazul, autoritatea competent din statul membru de origine


emite orice certificat justificator necesar n temeiul prezentei directive.
Autoritatea competent a statului membru de origine verific dac soli
citantul este stabilit legal n statul membru de origine i dac toate
documentele necesare care au fost emise n statul membru de origine
sunt valabile i autentice. n caz de ndoieli justificate n mod temeinic,
autoritatea competent a statului membru de origine consult organismul
relevant i poate cere solicitantului copii certificate ale documentelor. n
cazul cererilor ulterioare depuse de acelai solicitant, autoritile
competente ale statului membru de origine i ale statului membru
gazd nu pot solicita redepunerea unor documente care sunt deja
incluse n dosarul IMI i care sunt nc valabile.

(4)
Comisia poate adopta, prin intermediul actelor de punere n
aplicare, specificaiile tehnice, msurile necesare pentru a asigura inte
gritatea, confidenialitatea i acurateea informaiilor coninute n cardul
profesional european i n dosarul IMI, precum i condiiile i proce
durile pentru emiterea unui card profesional european titularului
acestuia, inclusiv posibilitatea de a-l descrca de pe internet sau de a
transmite actualizri pentru dosarul IMI. Actele de punere n aplicare
respective se adopt n conformitate cu procedura de examinare
menionat la articolul 58 alineatul (2).

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 18


M9
Articolul 4c
Cardul profesional european pentru prestarea temporar i
ocazional de servicii, altele dect cele prevzute la articolul 7
alineatul (4)
(1)
Autoritatea competent a statului membru de origine verific
cererea i documentele justificative din dosarul IMI i emite cardul
profesional european pentru prestarea temporar i ocazional de
servicii, altele dect cele prevzute la articolul 7 alineatul (4), n
termen de trei sptmni. Termenul ncepe s curg de la primirea
documentelor lips menionate la articolul 4b alineatul (3) primul
paragraf sau, dac nu sunt solicitate documente suplimentare, de la
expirarea termenului de o sptmn menionat la respectivul paragraf.
Aceasta transmite apoi imediat cardul profesional european ctre auto
ritatea competent din fiecare stat membru gazd vizat i informeaz
solicitantul n consecin. Statul membru gazd nu poate solicita o nou
declaraie n temeiul articolului 7 pentru urmtoarele 18 luni.

(2)
Decizia autoritii competente din statul membru de origine sau
absena unei decizii n termenul de trei sptmni menionat la alineatul
(1) se supune cilor de atac n temeiul dreptului intern.

(3)
Dac dorete s presteze servicii n alte state membre dect cele
menionate iniial n cererea prevzut la alineatul (1), un titular de card
profesional european poate solicita o astfel de extindere. Dac dorete s
continue s presteze servicii dup perioada de 18 luni menionat la
alineatul (1), titularul informeaz autoritatea competent n acest sens.
n ambele cazuri, titularul furnizeaz, de asemenea, orice informaie
privind schimbrile substaniale intervenite n situaia nregistrat n
dosarul IMI care poate fi solicitat de autoritatea competent din
statul membru de origine n conformitate cu actele de punere n
aplicare adoptate n conformitate cu articolul 4a alineatul (7). Auto
ritatea competent din statul membru de origine transmite cardul profe
sional european actualizat ctre statele membre gazd n cauz.

(4)
Cardul profesional european este valabil pe ntreg teritoriul
tuturor statelor membre gazd n cauz att timp ct titularul su i
pstreaz dreptul de practic pe baza documentelor i a informaiilor
cuprinse n dosarul IMI.

Articolul 4d
Cardul profesional european pentru stabilire i pentru prestarea
temporar i ocazional de servicii n temeiul articolului 7
alineatul (4)
(1)
Autoritatea competent a statului membru de origine verific, n
termen de o lun, autenticitatea i valabilitatea documentelor justifi
cative din dosarul IMI n vederea eliberrii unui card profesional
european pentru stabilire sau pentru prestarea temporar i ocazional
de servicii n temeiul articolului 7 alineatul (4). Termenul ncepe s
curg de la primirea documentelor lips menionate la articolul 4b
alineatul (3) primul paragraf sau, dac nu sunt solicitate documente
suplimentare, de la expirarea termenului de o sptmn menionat la
respectivul paragraf. Aceasta transmite apoi imediat cererea autoritii
competente a statului membru gazd. Statul membru de origine
informeaz solicitantul despre situaia cererii sale n momentul n care
transmite cererea statului membru gazd.

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 19


M9
(2)
n cazurile prevzute la articolele 16, 21, 49a i 49b, un stat
membru gazd decide dac elibereaz un card profesional european n
temeiul alineatului (1) n termen de o lun de la primirea solicitrii
transmise de statul membru de origine. n cazul unor ndoieli justificate
n mod temeinic, statul membru gazd poate solicita statului membru de
origine informaii suplimentare sau transmiterea unei copii certificate a
unui document, pe care acesta din urm le transmite cel trziu n dou
sptmni de la transmiterea solicitrii. Sub rezerva alineatului (5) al
doilea paragraf, termenul de o lun se aplic n pofida oricrei astfel de
solicitri.

(3)
n cazurile prevzute la articolul 7 alineatul (4) i la articolul 14,
un stat membru gazd decide dac elibereaz cardul profesional
european sau dac supune titularul unei calificri profesionale unor
msuri compensatorii n termen de dou luni de la primirea solicitrii
transmise de ctre statul membru de origine. n cazul unor ndoieli
justificate n mod temeinic, statul membru gazd poate solicita statului
membru de origine informaii suplimentare sau transmiterea unei copii
certificate a unui document, pe care acesta din urm le transmite cel
trziu n dou sptmni de la transmiterea solicitrii. Sub rezerva
alineatului (5) al doilea paragraf, termenul de dou luni se aplic n
pofida oricrei astfel de solicitri.

(4)
n cazul n care statul membru gazd nu primete informaiile
necesare pe care le poate solicita n conformitate cu prezenta directiv
pentru a lua o decizie cu privire la emiterea cardului profesional
european fie din partea statului membru de origine, fie din partea soli
citantului, statul membru gazd poate refuza s emit cardul. Refuzul se
justific n mod corespunztor.

(5)
n cazul n care statul membru gazd nu adopt o decizie n
termenele prevzute la alineatele (2) i (3) de la prezentul articol sau
nu organizeaz o prob de aptitudini aa cum se prevede la articolul 7
alineatul (4) cardul profesional european se consider a fi emis i este
transmis n mod automat, prin intermediul IMI, titularului unei calificri
profesionale.

Statul membru gazd are posibilitatea de a prelungi cu dou sptmni


termenele prevzute la alineatele (2) i (3) pentru emiterea automat a
cardului profesional european. Statul membru gazd explic motivele
prelungirii i informeaz solicitantul n consecin. O astfel de
prelungire poate fi repetat o singur dat i numai dac este strict
necesar, mai ales din motive ce in de sntatea public sau de
sigurana beneficiarilor serviciului.

(6)
Aciunile ntreprinse de ctre statul membru de origine n confor
mitate cu alineatul (1) nlocuiesc orice cerere de recunoatere a califi
crilor profesionale n temeiul dreptului intern al statului membru gazd.

(7)
Deciziile statului membru de origine i ale statului membru gazd
adoptate n temeiul alineatelor (1) - (5) sau absena deciziei din partea
statului membru de origine sunt supuse cilor de atac n temeiul
dreptului intern al statului membru n cauz.

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 20


M9
Articolul 4e
Prelucrarea i accesul la datele privind cardul profesional european
(1)
Fr a aduce atingere prezumiei de nevinovie, autoritile
competente din statele membre de origine i gazd actualizeaz
prompt dosarul IMI corespunztor cu informaii referitoare la aciuni
disciplinare sau sanciuni penale relative la o interdicie sau restricie
i care pot avea consecine asupra desfurrii activitilor de ctre
titularul unui card profesional european n temeiul prezentei directive.
n acest sens, acestea respect normele privind protecia datelor cu
caracter personal din Directiva 95/46/CE a Parlamentului European i
a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecia persoanelor fizice
n ceea ce privete prelucrarea datelor cu caracter personal i libera
circulaie a acestor date (1), precum i din Directiva 2002/58/CE a Parla
mentului European i a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea
datelor personale i protejarea confidenialitii n sectorul comuni
caiilor publice (Directiva asupra confidenialitii i comunicaiilor elec
tronice) (2). Aceste actualizri includ tergerea de informaii care nu mai
sunt necesare. Titularul cardului profesional european i autoritile
competente ce au acces la dosarul IMI corespunztor sunt informai
imediat cu privire la orice actualizri. Aceast obligaie nu aduce
atingere obligaiilor de alert pentru statele membre n temeiul arti
colului 56a.

(2)
Coninutul informaiilor actualizate menionate la alineatul (1) se
limiteaz la urmtoarele aspecte:

(a) identitatea profesionistului;

(b) profesia n cauz;

(c) informaii cu privire la autoritatea sau instana naional care a


adoptat hotrrea privind restricia sau interdicia;

(d) sfera de aplicare a restriciei sau interdiciei; i

(e) perioada n care se aplic restricia sau interdicia.

(3)
Accesul la informaiile din dosarul IMI se limiteaz la autoritile
competente ale statului membru de origine i ale statului membru gazd,
n conformitate cu Directiva 95/46/CE. Autoritile competente
informeaz titularul cardului profesional european cu privire la
coninutul dosarului IMI la solicitarea titularului.

(4)
Informaiile incluse n cardul profesional european se limiteaz la
informaiile necesare pentru certificarea dreptului titularului de a exercita
profesia pentru care a fost eliberat, i anume prenumele, numele, data i
locul naterii, profesia, calificrile titularului i regimul aplicabil, auto
ritile competente implicate, numrul de card, elementele de securitate
i referina unui act valabil de identitate. Informaiile privind experiena
profesional acumulat sau msurile compensatorii absolvite de titularul
cardului profesional european se includ n dosarul IMI.
(1) JO L 281, 23.11.1995, p. 31.
(2) JO L 201, 31.7.2002, p. 37.

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 21


M9
(5)
Datele cu caracter personal incluse n dosarul IMI pot fi
prelucrate att timp ct este necesar pentru procedura de recunoatere
n sine i ca dovad a recunoaterii sau a transmiterii declaraiei soli
citate la articolul 7. Statele membre asigur titularului unui card profe
sional european dreptul de a cere n orice moment i fr costuri care s
incumbe respectivului titular rectificarea datelor incorecte sau
incomplete sau tergerea i blocarea dosarului IMI respectiv. Titularul
este informat cu privire la acest drept la momentul emiterii cardului
profesional european i i se readuce la cunotin la fiecare doi ani.
Aceast readucere la cunotin se face automat prin intermediul IMI
dac solicitarea iniial pentru cardul profesional european a fost fcut
online.

n cazul unei solicitri de tergere a unui dosar IMI aferent unui card
profesional european emis n scopul stabilirii sau al prestrii temporare
i ocazionale de servicii n temeiul articolului 7 alineatul (4), autoritile
competente ale statului membru gazd n cauz elibereaz titularului de
calificri profesionale un titlu care atest recunoaterea calificrilor sale
profesionale.

(6)
n legtur cu prelucrarea datelor personale din cardul profesional
european i din toate dosarele IMI, autoritile competente relevante ale
statelor membre se consider operatori n sensul articolului 2 litera (d)
din Directiva 95/46/CE. n legtur cu responsabilitile sale n temeiul
alineatelor (1) - (4) de la prezentul articol i cu prelucrarea datelor
personale pe care le implic acestea, Comisia se consider operator n
sensul articolului 2 litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al
Parlamentului European i al Consiliului din 18 decembrie 2000
privind protecia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal de ctre instituiile i organele comunitare i privind
libera circulaie a acestor date (1).

(7)
Fr a se aduce atingere alineatului (3), statele membre gazd
asigur posibilitatea angajatorilor, clienilor, pacienilor, autoritilor
publice i altor pri interesate de a verifica autenticitatea i valabilitatea
unui card profesional european prezentat lor de ctre titularul cardului.

Comisia stabilete, prin intermediul actelor de punere n aplicare, norme


privind accesul la dosarul IMI, precum i mijloacele tehnice i proce
durile de verificare menionate la primul paragraf. Actele de punere n
aplicare respective se adopt n conformitate cu procedura de examinare
menionat la articolul 58 alineatul (2).

Articolul 4f
Accesul parial
(1)
Autoritatea competent a statului membru gazd acord acces
parial, de la caz la caz, la o activitate profesional pe teritoriul su,
doar dac sunt ntrunite toate condiiile urmtoare:

(a) profesionistul este calificat pe deplin pentru a exercita n statul


membru de origine activitatea profesional pentru care solicit
accesul parial n statul membru gazd;
(1) JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 22


M9
(b) diferenele ca atare dintre activitatea profesional exercitat legal n
statul membru de origine i profesia reglementat n statul membru
gazd sunt att de mari nct aplicarea de msuri de compensare ar
nsemna s se cear solicitantului s urmeze ntregul program de
educaie i formare cerut n statul membru gazd pentru a avea
acces deplin la profesia reglementat n statul membru gazd;
(c) activitatea profesional poate fi separat n mod obiectiv de alte
activiti care intr n cadrul profesiei reglementate n statul
membru gazd.
n sensul literei (c) autoritatea competent a statului membru gazd ia n
considerare situaia n care activitatea profesional poate fi ntreprins n
mod autonom n statul membru de origine.
(2)
Accesul parial poate fi respins dac un astfel de refuz se justific
prin motive imperative de interes general, este necesar pentru a asigura
atingerea obiectivului urmrit i nu depete ceea ce este necesar
pentru atingerea obiectivului respectiv.
(3)
Cererile n vederea stabilirii ntr-un stat membru gazd se
examineaz n conformitate cu capitolele I i IV din titlul III.
(4)
Cererile n vederea prestrii temporare i ocazionale de servicii n
statul membru gazd privind activiti profesionale care au implicaii n
materie de sntate sau de siguran public se examineaz n confor
mitate cu titlul II.
(5)
Prin derogare de la articolul 7 alineatul (4) al aselea paragraf i
de la articolul 52 alineatul (1), dup ce se acord accesul parial, acti
vitatea profesional se exercit n temeiul titlului profesional al statului
membru de origine. Statul membru gazd poate impune utilizarea
respectivului titlu profesional n limbile sale. Profesionitii crora li sa acordat acces parial indic n mod clar beneficiarilor serviciilor
domeniul activitilor lor profesionale.
(6)
Dispoziiile prezentului articol nu se aplic profesionitilor ce
beneficiaz de recunoaterea automat a calificrilor lor profesionale
n temeiul capitolelor II, III i IIIa de la titlul III.
B
TITLUL II
LIBERA PRESTARE A SERVICIILOR

Articolul 5
Principiul liberei prestri a serviciilor
(1)
Fr a aduce atingere dispoziiilor speciale ale dreptului
comunitar i articolelor 6 i 7 din prezenta directiv, statele membre
nu pot restrnge, din motive legate de calificrile profesionale, libertatea
de a presta servicii ntr-un alt stat membru:
(a) n cazul n care prestatorul s-a stabilit n mod legal ntr-un stat
membru pentru a exercita aceeai profesie (denumit n continuare
stat membru de stabilire) i

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 23


M9
(b) n cazul deplasrii prestatorului de servicii, dac a exercitat profesia
respectiv ntr-unul sau mai multe state membre pe o perioad de
cel puin un an n decursul ultimilor zece ani anteriori prestrii de
servicii, atunci cnd profesia nu este reglementat n statul membru
de stabilire. Condiia de exercitare timp de un an a profesiei nu se
aplic n cazul n care profesia sau educaia i formarea care conduc
la exercitarea profesiei sunt reglementate.
B
(2)
Dispoziiile prezentului titlu se aplic exclusiv n cazul n care
prestatorul se deplaseaz spre teritoriul statului membru gazd pentru a
exercita, temporar i ocazional, profesia menionat la alineatul (1).
Caracterul temporar i ocazional al prestrii se verific de la caz la caz,
n special n funcie de durata prestrii, frecvena, periodicitatea i
continuitatea sa.
(3)
n cazul n care se deplaseaz, un prestator respect normele de
conduit cu caracter profesional, de reglementare sau administrativ
direct legate de calificrile profesionale, precum definiia profesiei,
utilizarea titlurilor i abaterile profesionale grave care au o legtur
direct i specific cu protecia i sigurana consumatorilor, precum i
dispoziiile disciplinare aplicabile n statul membru gazd profe
sionitilor care exercit aceeai profesie.

Articolul 6
Scutiri
n conformitate cu articolul 5 alineatul (1), statul membru gazd scutete
prestatorii de servicii stabilii ntr-un alt stat membru de cerinele impuse
profesionitilor stabilii pe teritoriul su n ceea ce privete:
(a) autorizarea de ctre o organizaie profesional sau un organism
profesional, nregistrarea sau afilierea n cadrul acestora. Pentru a
facilita punerea n aplicare a dispoziiilor disciplinare n vigoare pe
teritoriul lor, n conformitate cu articolul 5 alineatul (3), statele
membre pot prevedea fie o nregistrare temporar automat, fie o
afiliere pro forma la o astfel de organizaie sau la un astfel de
organism profesional, cu condiia s nu ntrzie sau s nu
complice n nici un fel prestarea serviciilor i s nu atrag cheltuieli
suplimentare pentru prestatorul de servicii. O copie a declaraiei i,
dup caz, a rennoirii menionate la articolul 7 alineatul (1), nsoite,
pentru profesiile care au implicaii n materie de sntate sau de
siguran public prevzute la articolul 7 alineatul (4) sau care
beneficiaz de o recunoatere automat n temeiul titlului III capi
tolului III, de o copie a documentelor prevzute la articolul 7
alineatul (2), sunt trimise de ctre autoritatea competent organi
zaiei sau organismului profesional pertinent i constituie o nre
gistrare temporar automat sau o afiliere pro forma n acest sens;
(b) nscrierea pe lng un organism de securitate social de drept
public, n scopul reglrii, cu un asigurator, a conturilor aferente
activitilor exercitate n beneficiul persoanelor asigurate.
Cu toate acestea, prestatorul de servicii informeaz organismul
menionat la litera (b), n prealabil sau, n cazuri de urgen, ulterior,
cu privire la serviciile pe care le-a prestat.

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 24


B
Articolul 7
Declaraie prealabil n caz de deplasare a prestatorului de servicii
(1)
Statele membre pot solicita ca, atunci cnd prestatorul se
deplaseaz pentru prima dat dintr-un stat membru n altul pentru a
furniza servicii, s informeze n acest sens, n prealabil, autoritatea
competent din statul membru gazd, printr-o declaraie scris care s
cuprind informaiile privind asigurarea sau alte mijloace de protecie
personal sau colectiv privind rspunderea profesional. Respectiva
declaraie se rennoiete o dat pe an n cazul n care prestatorul
estimeaz c va furniza servicii, temporar sau ocazional, n respectivul
stat membru, n decursul anului n cauz. Prestatorul poate prezenta
aceast declaraie prin orice mijloace.
(2)
De asemenea, pentru prima prestare de servicii sau n cazul unei
schimbri materiale privind situaia stabilit n documente, statele
membre pot solicita ca declaraia s fie nsoit de urmtoarele docu
mente:
(a) o dovad a naionalitii prestatorului;
(b) o atestare care s certifice c titularul este stabilit legal ntr-un stat
membru pentru a exercita activitile n cauz i c nu i este
interzis exercitarea acestora, nici mcar temporar, atunci cnd se
elibereaz atestarea;
(c) o dovad a calificrilor profesionale;
M9
(d) n ceea ce privete cazurile prevzute la articolul 5 alineatul (1)
litera (b), dovada, prin orice mijloace, c prestatorul de servicii a
exercitat activitatea n cauz pe o perioad de cel puin un an n
decursul ultimilor zece ani;
(e) n ceea ce privete profesiile din domeniul securitii, al sntii i
profesiile legate de educaia minorilor, inclusiv ngrijirea copiilor i
educaia copiilor de vrst mic, n cazul n care statul membru
solicit acest lucru resortisanilor si, o atestare a inexistenei unor
suspendri temporare sau definitive de la exercitarea profesiei sau a
unor condamnri penale;
(f) n cazul profesiilor care au implicaii pentru sigurana pacienilor, o
declaraie privind cunoaterea limbii necesar pentru practicarea
profesiei n statul membru gazd;
(g) n cazul profesiilor care vizeaz activitile prevzute la articolul 16
i care au fost notificate de un stat membru n conformitate cu
articolul 59 alineatul (2), un certificat privind natura i durata acti
vitii, emis de autoritatea sau organismul competent al statului
membru n care este stabilit prestatorul de servicii;
(2a)
Prezentarea unei declaraii obligatorii de ctre prestatorul de
servicii n conformitate cu alineatul (1) d dreptul prestatorului de
servicii respectiv de a avea acces la activitatea de servicii sau de a
exercita activitatea respectiv pe ntreg teritoriul statului membru n
cauz. Un stat membru poate solicita informaiile suplimentare
enumerate la alineatul (2) privind calificrile profesionale ale presta
torului de servicii dac:
(a) profesia este reglementat n mod diferit n anumite pri ale terito
riului statului membru respectiv;

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 25


M9
(b) respectivele reglementri sunt aplicabile i tuturor resortisanilor
statului membru n cauz;
(c) diferenele de reglementare sunt justificate de motive imperative de
interes general referitoare la sntatea public sau sigurana benefi
ciarilor serviciului; i
(d) statul membru nu dispune de alte mijloace de a obine astfel de
informaii.
B
(3)
Prestarea serviciilor se realizeaz cu titlul profesional din statul
membru de stabilire, atunci cnd exist un astfel de titlu n respectivul
stat membru pentru activitatea profesional n cauz. Acest titlu se
indic n limba oficial sau n una din limbile oficiale ale statului
membru de stabilire, astfel nct s se evite orice confuzie cu titlul
profesional din statul membru gazd. n cazul n care respectivul titlu
profesional nu exist n statul membru de stabilire, prestatorul i
menioneaz titlul de calificare n limba oficial sau n una dintre
limbile oficiale ale respectivului stat membru. Prin derogare, n cazul
serviciilor prevzute la titlul III capitolul III, prestarea serviciilor se
realizeaz cu titlul profesional din statul membru gazd.
M9
(4)
Pentru prima prestare de servicii, n cazul profesiilor reglementate
care au implicaii n materie de sntate sau de siguran public i care
nu beneficiaz de o recunoatere automat n temeiul capitolului II, III
sau IIIa de la titlul III, autoritatea competent din statul membru gazd
poate realiza o verificare a calificrilor profesionale ale prestatorului de
servicii nainte de prima prestare de servicii. O astfel de verificare
prealabil este posibil numai n cazul n care obiectivul su este s
evite daunele grave pentru sntatea sau sigurana beneficiarului servi
ciului, ca urmare a lipsei de calificare profesional a prestatorului de
servicii i cu condiia ca verificarea s nu depeasc ceea ce este
necesar n acest scop.
n termen de cel mult o lun de la data primirii declaraiei i a docu
mentelor nsoitoare, prevzute la alineatele (1) i (2), autoritatea
competent informeaz prestatorul de servicii cu privire la decizia sa:
(a) de a nu i verifica calificrile profesionale
(b) dup verificarea calificrilor sale profesionale:
(i) de a-i solicita prestatorului de servicii s promoveze o prob de
aptitudini; sau
(ii) de a-i permite s presteze serviciile respective.
n cazul ntmpinrii unor dificulti care ar putea conduce la o
ntrziere n luarea unei decizii n temeiul celui de al doilea paragraf,
autoritatea competent notific prestatorul de servicii, n acelai termen,
cu privire la motivele ntrzierii. Dificultatea se rezolv n termen de o
lun de la notificare i decizia se finalizeaz n termen de dou luni de
la rezolvarea dificultii.

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 26


M9
n cazul unei diferene importante ntre calificrile profesionale ale pres
tatorului de servicii i formarea impus n statul membru gazd, n
msura n care aceast diferen este de natur s afecteze n mod
negativ sntatea sau sigurana public i nu poate fi compensat de
experiena profesional a prestatorului de servicii sau de cunotinele,
abilitile i competenele dobndite prin nvarea pe tot parcursul
vieii, validat n mod formal n acest scop de un organism relevant,
statul membru gazd ofer prestatorului de servicii respectiv posibi
litatea de a demonstra, printr-o prob de aptitudini, astfel cum este
menionat la litera (b) al doilea paragraf, c a dobndit cunotinele,
abilitile i competenele care-i lipseau. Statul membru gazd ia o
decizie pe aceast baz dac s permit furnizarea serviciului. n orice
caz, prestarea serviciilor trebuie s fie posibil n termen de o lun de la
data deciziei adoptate n conformitate cu al doilea paragraf.
n lipsa unei reacii din partea autoritii competente n termenele
stabilite la al doilea i al treilea paragraf, serviciul poate fi prestat.
n cazul n care calificrile profesionale au fost verificate n temeiul
prezentului paragraf, serviciile sunt prestate cu titlul profesional din
statul membru gazd.
B
Articolul 8
Cooperarea administrativ
M9
(1)
Autoritile competente din statul membru gazd pot solicita auto
ritilor competente din statul membru de stabilire, n cazul unor ndoieli
justificate, s furnizeze orice informaie relevant pentru legalitatea
stabilirii i buna conduit a prestatorului de servicii, precum i
absena unor sanciuni disciplinare sau penale cu caracter profesional.
n cazul n care decid s verifice calificrile profesionale ale presta
torului de servicii, autoritile competente din statul membru gazd
pot solicita autoritilor competente din statul membru de stabilire
informaii privind cursurile de formare absolvite de prestator n
msura necesar pentru evaluarea diferenelor semnificative care pot
avea efecte negative asupra sntii sau siguranei publice. Autoritile
competente din statul membru de stabilire comunic aceste informaii n
conformitate cu articolul 56. n cazul profesiilor nereglementate n statul
membru de origine, centrele de asisten prevzute la articolul 57b pot,
de asemenea, furniza astfel de informaii.
B
(2)
Autoritile competente asigur schimbul de informaii necesare
pentru ca plngerea unui destinatar al unui serviciu mpotriva unui
prestator de servicii s fie tratat n mod corect. Destinatarul este
informat cu privire la soluionarea plngerii.

Articolul 9
Informarea destinatarilor serviciului
n cazul n care prestarea se realizeaz cu titlul profesional din statul
membru de stabilire sau sub calificarea prestatorului de servicii, n plus
fa de alte cerine n materie de informare prevzute de dreptul comu
nitar, autoritile competente din statul membru gazd pot solicita pres
tatorului s furnizeze destinatarului serviciilor toate sau o parte din
urmtoarele informaii:

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 27


B
(a) n cazul n care prestatorul este nregistrat ntr-un registru comercial
sau ntr-un alt registru public similar, registrul n care este nregistrat
i numrul de nregistrare sau alte mijloace echivalente de identi
ficare prevzute n respectivul registru;
(b) n cazul n care activitatea face obiectul unui regim de autorizare n
statul membru de stabilire, coordonatele autoritii competente de
supraveghere;
(c) orice organizaie profesional sau orice organism similar la care este
nregistrat prestatorul;
(d) titlul profesional sau, atunci cnd un astfel de titlu nu exist, titlul
de calificare a prestatorului i statul membru n care a fost obinut;
(e) n cazul n care prestatorul este pltitor de TVA, numrul de iden
tificare prevzut la articolul 22 alineatul (1) din a asea Directiv
77/388/CEE a Consiliului din 17 mai 1977 privind armonizarea
legislaiilor statelor membre referitoare la impozitul pe cifra de
afaceri sistemul comun privind taxa pe valoare adugat: baza
unitar de stabilire (1);
(f) informaii privind acoperirea asigurrilor sau alte mijloace de
protecie personal sau colectiv privind responsabilitatea profe
sional.

TITLUL III
LIBERTATEA DE STABILIRE
CAPITOLUL I

Sistemul general de recunoatere a calificrilor


Articolul 10
Domeniul de aplicare
Prezentul capitol se aplic tuturor profesiilor care nu sunt reglementate
de capitolele II i III din prezentul titlu, precum i n cazurile urmtoare,
n care solicitantul, dintr-un motiv special i excepional, nu ndeplinete
condiiile prevzute n respectivele capitole:
(a) pentru activitile enumerate n anexa IV, atunci cnd migrantul nu
ndeplinete condiiile prevzute la articolele 17, 18 i 19;
(b) pentru medicii care au o formare de baz, medicii specialiti, asis
tenii medicali generaliti, medicii dentiti, medicii dentiti
specialiti, medicii veterinari, moaele, farmacitii i arhitecii, n
cazul n care migrantul nu ndeplinete condiiile de practic profe
sional efectiv i legal prevzute la articolele 23, 27, 33, 37, 39,
43 i 49;
(c) pentru arhiteci, n cazul n care migrantul este titularul unei cali
ficri care nu este prevzut n anexa V punctul 5.7;
(1) JO L 145, 13.6.1997, p. 1, directiv astfel cum a fost modificat ultima dat
prin Directiva 2004/66/CE (JO L 168, 1.5.2004, p. 35).

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 28


B
(d) fr a se aduce atingere articolului 21 alineatul (1) i articolelor 23
i 27, pentru medicii, asistenii medicali generaliti, medicii dentiti,
medicii veterinari, moaele, farmacitii i arhitecii titulari ai unui
titlu de calificare specializat, care trebuie s urmeze formarea
profesional care conduce la obinerea unui titlu prevzut n anexa
V punctele 5.1.1, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 i 5.7.1 i exclusiv
n scopul recunoaterii specializrii n cauz;
(e) pentru asistenii medicali generaliti i asistenii medicali specia
lizai, titulari ai unui titlu de calificare specializat, care urmeaz
o formare profesional ce conduce la obinerea unui titlu prevzut n
anexa V punctul 5.2.2, atunci cnd migrantul dorete s fie recu
noscut ntr-un alt stat membru n care activitile profesionale n
cauz sunt exercitate de asisteni medicali specializai fr formare
profesional de asistent medical generalist;
(f) pentru asistenii medicali specializai fr formare profesional de
asistent medical generalist, n cazul n care migrantul dorete s fie
recunoscut ntr-un alt stat membru n care activitile profesionale n
cauz sunt exercitate de asisteni medicali generaliti, de asisteni
medicali specializai fr formare profesional de asistent medical
generalist sau de asisteni medicali specializai, titulari ai unei titlu
de calificare specializat, care urmeaz o formare profesional care
conduce la obinerea titlurilor prevzute n anexa V punctul 5.2.2;
(g) pentru migranii care ndeplinesc condiiile prevzute la articolul 3
alineatul (3).

Articolul 11
Niveluri de calificare
M9
n sensul articolului 13 i articolului 14 alineatul (6), calificrile profe
sionale se grupeaz n funcie de urmtoarele niveluri:
B
(a) atestat de competen eliberat de o autoritate competent din statul
membru de origine, desemnat n temeiul actelor cu putere de lege
i al actelor administrative din respectivul stat membru, pe baza:
(i) fie a unei formri profesionale care nu face obiectul unui
certificat sau al unei diplome n sensul literelor (b), (c), (d)
sau (e) sau a unui examen special fr formare prealabil sau
a exercitrii cu norm ntreag a profesiei ntr-un stat membru
pe o perioad de trei ani consecutivi sau pe o perioad echi
valent cu fraciune de norm n decursul ultimilor 10 ani;
(ii) fie a unei formri generale la nivel de nvmnt secundar sau
liceal, care atest c titularul posed cunotine generale;
(b) certificat care atest ncheierea unui ciclu de studii liceale:
(i) fie general, completat de un ciclu de studii sau de formare
profesional, altele dect cele prevzute la litera (c), i/sau de
stagiul sau practica profesional necesare n plus fa de
respectivul ciclu de studii;
(ii) fie tehnic sau profesional, completat, dup caz, de un ciclu de
studii sau de formare profesional, astfel cum se prevede la
punctul (i), i/sau de stagiul sau practica profesional necesare
n plus fa de respectivul ciclu de studii;

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 29


B
(c) diplom care atest:

(i) fie o formare la nivel de nvmnt postliceal, altul dect cel


prevzut la literele (d) i (e), i cu o durat minim de un an sau
cu o durat echivalent cu frecven parial, ale cror condiii
de admitere includ, n general, absolvirea ciclului de studii
liceale necesare pentru a avea acces la nvmntul universitar
sau superior sau absolvirea unei formri de nivel liceal echi
valent, precum i formarea profesional eventual necesar n
plus fa de respectivul ciclu de studii postliceale;

M9
(ii) educaia i formarea reglementate sau, n cazul profesiilor regle
mentate, formarea profesional cu o structur special, cu
competene care depesc ceea ce se asigur la nivelul b, echi
valente cu nivelul de formare prevzut la punctul (i), n cazul n
care o astfel de formare confer un standard profesional
comparabil i pregtete persoana format pentru un nivel
comparabil de responsabiliti i funcii, cu condiia ca
diploma s fie nsoit de un certificat din partea statului
membru de origine;

(d) diplom care atest c titularul a ncheiat cu succes o formare la


nivel de nvmnt post-secundar cu o durat de cel puin trei ani i
cel mult patru ani sau cu o durat echivalent cu frecven parial,
care poate fi exprimat n plus printr-un numr echivalent de credite
ECTS, n cadrul unei universiti sau al unei instituii de nvmnt
superior sau n cadrul altei instituii de nivel echivalent, precum i,
dup caz, ncheierea cu succes a formrii profesionale necesare n
plus fa de ciclul de studii post-secundare;

(e) diplom care atest c titularul a absolvit un ciclu de studii postsecundare cu o durat de cel puin patru ani sau cu o durat echi
valent cu frecven parial, care poate fi exprimat n plus printrun numr echivalent de credite ECTS n cadrul unei universiti sau
al unei instituii de nvmnt superior sau n cadrul altei instituii
de nivel echivalent i, dup caz, c a absolvit formarea profesional
necesar n plus fa de respectivul ciclu de studii post-secundare.

__________

B
Articolul 12
Formarea profesional asimilat
M9
Se consider titlu de calificare menionat la articolul 11, inclusiv n ceea
ce privete nivelul n cauz, orice titlu de calificare sau ansamblu de
titluri de calificare care a fost eliberat de o autoritate competent a unui
stat membru, care atest absolvirea unei formri n cadrul Uniunii, cu
frecven integral sau parial, n cadrul sau n afara programelor
formale, recunoscut de respectivul stat membru ca avnd un nivel
echivalent i care confer titularului aceleai drepturi de acces la o
profesie sau de exercitare a acesteia sau care pregtete pentru exer
citarea respectivei profesii.

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 30


B
De asemenea, este asimilat unui astfel de titlu de calificare, n aceleai
condiii ca cele prevzute la paragraful anterior, orice calificare profe
sional care, fr a ndeplini cerinele prevzute de actele cu putere de
lege sau de actele administrative ale statului membru de origine pentru
accesul la o profesie sau pentru exercitarea unei profesii, confer titu
larului su drepturi obinute n temeiul respectivelor dispoziii. n
special, acest lucru se aplic n cazul n care statul membru de
origine ridic nivelul de formare necesar pentru a avea acces la o
profesie sau pentru a o exercita i n cazul n care o persoan care a
urmat o formare anterioar, care nu ndeplinete cerinele noii calificri,
beneficiaz de drepturile obinute n temeiul actelor cu putere de lege i
al actelor administrative; ntr-un astfel de caz, formarea anterioar este
considerat de statul membru gazd, n sensul aplicrii articolului 13, ca
fiind corespunztoare nivelului noii formri.

M9
Articolul 13
Condiii de recunoatere
(1)
Atunci cnd, ntr-un stat membru gazd, accesul la o profesie
reglementat sau exercitarea acesteia este condiionat() de deinerea
unor calificri profesionale determinate, autoritatea competent a respec
tivului stat membru acord solicitanilor accesul la respectiva profesie i
dreptul de exercitare a acesteia, n aceleai condiii ca cele pentru resor
tisanii si, dac acetia dein un atestat de competen sau titlul de
calificare menionat la articolul 11, prevzut de un al stat membru
pentru a avea acces la aceeai profesie sau pentru a o exercita pe
teritoriul su.

Atestatele de competen sau titlurile de calificare se elibereaz de o


autoritate competent dintr-un stat membru, desemnat n conformitate
cu actele cu putere de lege i actele administrative ale respectivului stat
membru.

(2)
Accesul la profesie i exercitarea acesteia, astfel cum se
precizeaz la alineatul (1) se acord, de asemenea, solicitanilor care
au exercitat profesia respectiv cu norm ntreag timp de un an sau
durat global echivalent cu norm redus n cei zece ani anteriori ntrun alt stat membru ce nu reglementeaz respectiva profesie i care dein
unul sau mai multe atestate de competen sau titluri de calificare emise
de un alt stat membru care nu reglementeaz profesia respectiv

Atestatele de competen sau titlurile de calificare ndeplinesc urm


toarele condiii:

(a) au fost eliberate de o autoritate competent dintr-un stat membru,


desemnat n conformitate cu actele cu putere de lege i actele
administrative ale respectivului stat membru;

(b) atest pregtirea titularului pentru exercitarea profesiei n cauz.

Experiena profesional de un an menionat la primul paragraf nu poate


fi solicitat n cazul n care titlurile de calificare deinute de solicitant
fac dovada educaiei i formrii reglementate.

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 31


M9
(3)
Statul membru gazd accept nivelul atestat n temeiul articolului
11 de ctre statul membru de origine, precum i certificatul prin care
statul membru de origine atest c nvmntul i formarea regle
mentat sau formarea profesional cu o structur special prevzut la
articolul 11 litera (c) punctul (ii) este echivalent cu nivelul prevzut la
articolul 11 litera (c) punctul (i).

(4)
Prin derogare de la alineatele (1) i (2) de la prezentul articol i
de la articolul 14, autoritatea competent a statului membru gazd poate
refuza accesul la profesie i exercitarea acesteia titularilor unui atestat de
competen clasificat la litera (a) de la articolul 11 atunci cnd cali
ficarea profesional naional necesar pentru exercitarea profesiei pe
teritoriul su este clasificat la litera (e) de la articolul 11.

B
Articolul 14
Msuri compensatorii
M9
(1)
Articolul 13 nu aduce atingere dreptului statului membru gazd
de a impune solicitantului s urmeze un stagiu de adaptare de cel mult
trei ani sau s susin o prob de aptitudini n unul dintre urmtoarele
cazuri:

(a) formarea pe care a urmat-o solicitantul acoper discipline semni


ficativ diferite de cele cuprinse n titlul de calificare necesar n
statul membru gazd;

(b) profesia reglementat n statul membru gazd cuprinde una sau mai
multe activiti profesionale reglementate care nu exist n profesia
similar n statul membru de origine al solicitantului iar formarea
care este necesar n statul membru gazd include discipline semni
ficativ diferite de cele cuprinse n atestatul de competen sau de
titlul de calificare pe care l posed solicitantul.

B
(2)
n cazul n care face uz de posibilitatea prevzut la alineatul (1),
statul membru gazd trebuie s lase solicitantului posibilitatea de a alege
ntre stagiul de adaptare i proba de aptitudini.

Atunci cnd, pentru o anumit profesie, un stat membru consider c


este necesar s se deroge de la posibilitatea acordat solicitantului de a
alege ntre stagiul de adaptare i proba de aptitudini n temeiul primului
paragraf, un stat membru informeaz n prealabil celelalte state membre
i Comisia cu privire la aceasta, furniznd o justificare adecvat pentru
derogare.

M9
n cazul n care consider c derogarea prevzut la paragraful al doilea
nu este adecvat sau c nu este conform cu dreptul Uniunii, Comisia
adopt un act de punere n aplicare, n termen de trei luni de la primirea
tuturor informaiilor necesare, prin care cere statului membru relevant s
nu adopte msura prevzut. n lipsa unui rspuns din partea Comisiei
pn la expirarea termenului menionat, derogarea poate fi aplicat.

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 32


B
(3)
Pentru profesiile a cror exercitare necesit o cunoatere exact a
legislaiei naionale i n privina crora un element esenial i constant
al activitii este furnizarea de consiliere i/sau asisten privind legi
slaia naional, statul membru gazd, prin derogare de la principiul
enunat la alineatul (2), conform cruia solicitantul are dreptul de a
alege, poate impune fie un stagiu de adaptare, fie o prob de aptitudini.

Aceast dispoziie se aplic i n cazurile prevzute la articolul 10


literele (b) i (c) i la articolul 10 litera (d) n ceea ce privete
medicii i medicii dentiti i la articolul 10 litera (f), n cazul n care
migrantul dorete s fie recunoscut ntr-un alt stat membru n care
activitile profesionale n cauz sunt exercitate de asisteni medicali
generaliti sau de asisteni specializai, titulari ai unui titlu de calificare
specializat, care urmeaz o formare ce conduce la posesia titlurilor
enumerate n anexa V punctul 5.2.2, precum i la articolul 10 litera (g).

n cazurile menionate la articolul 10 litera (a), statul membru gazd


poate impune un stagiu de adaptare sau o prob de aptitudini, atunci
cnd migrantul dorete s exercite, cu titlu independent sau n calitate de
director de ntreprindere, activiti profesionale care presupun
cunoaterea i aplicarea reglementrilor naionale specifice n vigoare,
cu condiia ca autoritile competente ale statului membru gazd s
impun propriilor resortisani cunoaterea i aplicarea respectivelor
reglementri pentru a exercita activitile n cauz.

M9
Prin derogare de la principiul dreptului solicitantului de a alege, aa cum
se prevede la alineatul (2), statul membru gazd poate dispune fie un
stagiu de adaptare, fie o prob de aptitudini, dac:

(a) titularul unei calificri profesionale menionate la articolul 11 litera


(a) solicit recunoaterea calificrilor sale profesionale n cazul n
care calificarea profesional naional cerut este clasificat la
articolul 11 litera (c); sau

(b) titularul unei calificri profesionale menionate la articolul 11 litera


(b) solicit recunoaterea calificrilor sale profesionale n cazul n
care calificarea profesional naional cerut este clasificat la
articolul 11 literele (d) sau (e);

n cazul titularului unei calificri profesionale menionate la articolul 11


litera (a) care solicit recunoaterea calificrilor sale profesionale n
cazul n care calificarea profesional naional cerut este clasificat la
articolul 11 litera (d), statul membru gazd poate impune att un stagiu
de adaptare, ct i o prob de aptitudini.

(4)
n sensul alineatelor (1) i (5), prin discipline semnificativ
diferite se neleg disciplinele a cror cunoatere, abiliti i competene
dobndite sunt eseniale pentru exercitarea profesiei i n cazul crora
formarea urmat de migrant prezint diferene importante, n ceea ce
privete coninutul, n raport cu formarea necesar n statul membru
gazd.

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 33


M9
(5)
Alineatul (1) se aplic respectndu-se principiul proporionalitii.
n special, n cazul n care statul membru gazd preconizeaz s i
impun solicitantului finalizarea unui stagiu de adaptare sau promovarea
unei probe de aptitudini, trebuie s verifice n prealabil dac
cunotinele, abilitile i competenele dobndite de solicitant n
decursul experienei sale profesionale sau prin nvare pe tot
parcursul vieii, validat n mod formal n acest scop de un organism
relevant, n orice stat membru sau ntr-o ar ter sunt de natur s
acopere, total sau parial, disciplinele semnificativ diferite definite la
alineatul (4).
(6)
Decizia de impunere a unui stagiu de adaptare sau a unei probe
de aptitudini se motiveaz corespunztor. Solicitantului i se transmit
ndeosebi urmtoarele informaii:
(a) nivelul de calificare profesional necesar n statul membru gazd i
nivelul de calificare profesional deinut de solicitant n confor
mitate cu clasificarea stabilit la articolul 11; i
(b) diferenele semnificative menionate la alineatul (4) i motivele
pentru care respectivele diferene nu pot fi compensate prin
cunotine, abiliti i competene dobndite n decursul experienei
sale profesionale sau prin nvare pe tot parcursul vieii, validat n
mod formal n acest scop de un organism relevant.
(7)
Statele membre se asigur c un solicitant are posibilitatea de a
susine proba de aptitudini menionat la alineatul (1) n termen de cel
mult 6 luni de la decizia iniial privind obligativitatea unei probe de
aptitudini pentru solicitant.
__________
B
CAPITOLUL II

Recunoaterea experienei profesionale


Articolul 16
Cerine n materie de experien profesional
n cazul n care, ntr-un stat membru, accesul la una dintre activitile
enumerate n anexa V sau exercitarea uneia dintre respectivele activiti
este condiionat de posesia de cunotine i de aptitudini generale,
comerciale sau profesionale, statul membru n cauz recunoate ca
dovad suficient a respectivelor cunotine i aptitudini exercitarea n
prealabil a activitii n cauz ntr-un alt stat membru. Respectiva activitate
trebuie s fi fost exercitat n conformitate cu articolele 17, 18 i 19.

Articolul 17
Activiti incluse n lista I din anexa IV
(1)
n cazul activitilor incluse n lista I din anexa IV, exercitarea n
prealabil a activitii n cauz trebuie s fi avut loc:
(a) fie pe o perioad de ase ani consecutivi, cu titlu independent sau n
calitate de director de ntreprindere;

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 34


B
(b) fie pe o perioad de trei ani consecutivi, cu titlu independent sau n
calitate de director de ntreprindere, n cazul n care beneficiarul
dovedete c a urmat, pentru activitatea n cauz, o formare prea
labil de cel puin trei ani, atestat printr-un certificat recunoscut de
statul membru sau considerat pe deplin valabil de ctre un
organism profesional competent;

(c) fie pe o perioad de patru ani consecutivi, cu titlu independent sau


n calitate de director de ntreprindere, n cazul n care beneficiarul
dovedete c a urmat, pentru activitatea n cauz, o formare prea
labil de cel puin doi ani, atestat printr-un certificat recunoscut de
statul membru sau considerat pe deplin valabil de ctre un
organism profesional competent;

(d) fie pe o perioad de patru ani consecutivi, cu titlu independent, n


cazul n care beneficiarul dovedete c a exercitat activitatea n
cauz cu titlu salariat pe o perioad de cel puin cinci ani;

(e) fie pe o perioad de cinci ani consecutivi, ntr-o funcie superioar,


beneficiarul avnd pe o perioad de cel puin trei ani sarcini tehnice
i fiind responsabil pentru cel puin un departament al ntreprinderii,
n cazul n care beneficiarul dovedete c a urmat, pentru activitatea
n cauz, o formare prealabil de cel puin trei ani, atestat printr-un
certificat recunoscut de statul membru sau considerat pe deplin
valabil de ctre un organism profesional competent.

(2)
n cazurile menionate la literele (a) i (d), aceast activitate nu
trebuie s se fi ncheiat cu mai mult de 10 ani nainte de data prezentrii
dosarului complet al persoanei n cauz autoritii competente
menionate la articolul 56.

(3)
Alineatul (1) litera (e) nu se aplic activitilor incluse la fosta
grup 855 din nomenclatura ISIC, saloane de coafur.

Articolul 18
Activiti incluse n lista II din anexa IV
(1)
n cazul activitilor incluse n lista II din anexa IV, exercitarea n
prealabil a activitii n cauz trebuie s fi avut loc:

(a) fie pe o perioad de cinci ani consecutivi, cu titlu independent sau


n calitate de director de ntreprindere;

(b) fie pe o perioad de trei ani consecutivi, cu titlu independent sau n


calitate de director de ntreprindere, n cazul n care beneficiarul
dovedete c a urmat, pentru activitatea n cauz, o formare prea
labil de cel puin trei ani, atestat printr-un certificat recunoscut de
statul membru sau considerat pe deplin valabil de ctre un
organism profesional competent;

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 35


B
(c) fie pe o perioad de patru ani consecutivi, cu titlu independent sau
n calitate de director de ntreprindere, n cazul n care beneficiarul
dovedete c a urmat, pentru activitatea n cauz, o formare prea
labil de cel puin doi ani, atestat printr-un certificat recunoscut de
statul membru sau considerat pe deplin valabil de ctre un
organism profesional competent;
(d) fie pe o perioad de trei ani consecutivi, cu titlu independent sau n
calitate de director de ntreprindere, n cazul n care beneficiarul
dovedete c a exercitat activitatea n cauz cu titlu salariat pe o
perioad de cel puin cinci ani;
(e) fie pe o perioad de cinci ani consecutivi, cu titlu salariat, n cazul
n care beneficiarul dovedete c a urmat, pentru activitatea n
cauz, o formare prealabil de cel puin trei ani, atestat printr-un
certificat recunoscut de statul membru sau considerat pe deplin
valabil de ctre un organism profesional competent;
(f) fie pe o perioad de ase ani consecutivi, cu titlu salariat, n cazul n
care beneficiarul dovedete c a urmat, pentru activitatea n cauz, o
formare prealabil de cel puin doi ani, atestat printr-un certificat
recunoscut de statul membru sau considerat pe deplin valabil de
ctre un organism profesional competent.
(2)
n cazurile menionate la literele (a) i (d), aceast activitate nu
trebuie s fi fost ncheiat cu mai mult de 10 ani nainte de data
prezentrii dosarului complet al persoanei n cauz autoritii
competente menionate la articolul 56.

Articolul 19
Activiti incluse n lista III din anexa IV
(1)
n cazul activitilor incluse n lista III din anexa IV, exercitarea
n prealabil a activitii n cauz trebuie s fi avut loc:
(a) fie pe o perioad de trei ani consecutivi, cu titlu independent sau n
calitate de director de ntreprindere;
(b) fie pe o perioad de doi ani consecutivi, cu titlu independent sau n
calitate de director de ntreprindere, n cazul n care beneficiarul
dovedete c a urmat, pentru activitatea n cauz, o formare prea
labil, atestat printr-un certificat recunoscut de statul membru sau
considerat pe deplin valabil de ctre un organism profesional
competent;
(c) fie pe o perioad de doi ani consecutivi, cu titlu independent sau n
calitate de director de ntreprindere, n cazul n care beneficiarul
dovedete c a exercitat activitatea n cauz cu titlu salariat pe o
perioad de cel puin trei ani;
(d) fie pe o perioad de trei ani consecutivi, cu titlu salariat, n cazul n
care beneficiarul dovedete c a urmat, pentru activitatea n cauz, o
formare prealabil, atestat printr-un certificat recunoscut de statul
membru sau considerat pe deplin valabil de ctre un organism
profesional competent.
(2)
n cazurile menionate la literele (a) i (c), aceast activitate nu
trebuie s fi fost ncheiat cu mai mult de 10 ani nainte de data
prezentrii dosarului complet al persoanei n cauz autoritii
competente menionate la articolul 56.

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 36


M9
Articolul 20
Adaptarea listelor de activiti menionate n anexa IV
Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n conformitate cu
articolul 57c n ceea ce privete adaptarea listelor de activiti care sunt
menionate n anexa IV i care fac obiectul recunoaterii experienei
profesionale n temeiul articolului 16, n vederea actualizrii sau a clari
ficrii activitilor enumerate la anexa IV, ndeosebi a domeniului de
aplicare a acestora i n vederea integrrii celor mai recente evoluii ale
nomenclatoarelor de activiti, fr ca respectiva modificare s implice
vreo restrngere a domeniului de aplicare a activitilor legate de cate
goriile individuale i fr ca activitile s fie transferate ntre actualele
liste I, II i III de la anexa IV.

B
CAPITOLUL III

Recunoatere pe baza coordonrii condiiilor minime de formare


Seciunea 1
Dispoziii generale
Articolul 21
Principiul recunoaterii automate
(1)
Fiecare stat membru recunoate calificrile de medic, care permit
accesul la activitile profesionale de medic cu formare de baz i medic
specialist, precum i calificrile de asistent medical generalist, de medic
dentist, de medic dentist specialist, de medic veterinar, de farmacist i
de arhitect, prevzute n anexa V punctele 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2,
5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 i 5.7.1 care ndeplinesc condiiile minime de
formare prevzute la articolele 24, 25, 31, 34, 35, 38, 44 i 46, i le
confer, n ceea ce privete accesul la activitile profesionale i exer
citarea acestora, acelai efect pe teritoriul su ca i titlurilor de calificare
pe care le elibereaz el nsui.

Respectivele titluri de formare trebuie eliberate de ctre organismele


competente ale statelor membre i nsoite, dup caz, de certificatele
prevzute n anexa V punctele 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2,
5.6.2 i 5.7.1.

Dispoziiile primului i celui de-al doilea paragraf nu aduc atingere


drepturilor obinute, prevzute la articolele 23, 27, 33, 37, 39 i 49.

(2)
Fiecare stat membru recunoate, pentru exercitarea unei activiti
medicale ca medic generalist n cadrul regimului su naional de secu
ritate social, titlurile de calificare prevzute n anexa V punctul 5.1.4 i
eliberate resortisanilor statelor membre de ctre celelalte state membre
n conformitate cu condiiile minime de formare prevzute la
articolul 28.

Dispoziiile primului paragraf nu aduc atingere drepturilor obinute,


prevzute la articolul 30.

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 37


B
(3)
Fiecare stat membru recunoate titlurile de calificare ca moa
acordate resortisanilor statelor membre de ctre celelalte state
membre, prevzute n anexa V punctul 5.5.2, care ndeplinesc condiiile
minime de formare prevzute la articolul 40 i care respect criteriile
prevzute la articolul 41, i le confer, n ceea ce privete accesul la
activitile profesionale i exercitarea acestora, acelai efect pe teritoriul
su ca i titlurilor de calificare pe care le elibereaz el nsui. Prezenta
dispoziie nu aduce atingere drepturilor obinute, prevzute la articolele
23 i 43.
M9
(4)
n ceea ce privete funcionarea unei farmacii care nu face
obiectul unor restricii teritoriale, un stat membru poate decide, prin
derogare, s nu dea efect titlurilor de calificare menionate la punctul
5.6.2 de la anexa V pentru nfiinarea de noi farmacii deschise publi
cului. n sensul aplicrii prezentului alineat, farmaciile deschise de mai
puin de trei ani se consider, de asemenea, farmacii noi.
Respectiva derogare nu poate fi aplicat farmacitilor ale cror calificri
au fost deja recunoscute de ctre autoritile competente ale statului
membru gazd n alte scopuri i care au exercitat efectiv i legal acti
vitile profesionale de farmacist timp de cel puin trei ani consecutivi n
respectivul stat membru.
B
(5)
Titlurile de calificare ca arhitect prevzute n anexa V punctul
5.7.1, care fac obiectul unei recunoateri automate n temeiul alineatului
(1), atest o formare care a nceput cel mai devreme n decursul anului
academic de referin prevzut n anexa menionat.
M9
(6)
Fiecare stat membru condiioneaz accesul la activitile profe
sionale de medic, asistent medical generalist, medic dentist, medic vete
rinar, moa i farmacist, precum i exercitarea acestora, de posesia unui
titlu de calificare prevzut n anexa V punctele 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2,
5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 i 5.6.2, care atest c profesionistul n cauz a
dobndit, n decursul perioadei de formare, dup caz, cunotinele, abili
tile i competenele prevzute la articolul 24 alineatul (3), la
articolul 31 alineatul (6), la articolul 31 alineatul (7), la articolul 34
alineatul (3), la articolul 38 alineatul (3), la articolul 40 alineatul (3) i
la articolul 44 alineatul (3).
Pentru a se ine cont de progresul tiinific i tehnic general recunoscut,
Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n conformitate cu
articolul 57c pentru actualizarea cunotinelor i a aptitudinilor
prevzute la articolul 24 alineatul (3), la articolul 31 alineatul (6), la
articolul 34 alineatul (3), la articolul 38 alineatul (3), la articolul 40
alineatul (3), la articolul 44 alineatul (3) i la articolul 46 alineatul (4)
pentru a reflecta evoluia dreptului Uniunii care privete n mod direct
respectivii profesioniti.
Astfel de actualizri nu determin o modificare a principiilor legislative
fundamentale n vigoare n statele membre privind structura profesiilor
n ceea ce privete formarea i condiiile de acces ale persoanelor fizice.
Astfel de actualizri respect responsabilitatea statelor membre n ceea
ce privete organizarea sistemelor educaionale, astfel cum se prevede la
articolul 165 alineatul (1) din Tratatul privind funcionarea Uniunii
Europene (TFUE).
__________

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 38


M9
Articolul 21a
Procedura de notificare
(1)
Comisiei i sunt notificate de ctre fiecare stat membru actele cu
putere de lege i actele administrative pe care le adopt acesta n materie
de eliberare a titlurilor de calificare n profesiile care fac obiectul
prezentului capitol.
n ceea ce privete titlurile de calificare menionate n seciunea 8,
notificarea n conformitate cu primul paragraf se adreseaz i celorlalte
state membre.
(2)
Notificarea menionat la alineatul (1) include informaii privind
durata i coninutul programelor de formare.
(3)
Notificarea menionat la alineatul (1) se transmite prin inter
mediul IMI.
(4)
Pentru a ine seama n mod adecvat de evoluia legislativ i
administrativ din statele membre, i cu condiia ca actele cu putere
de lege i actele administrative notificate n conformitate cu alineatul
(1) de la prezentul articol s fie conforme cu dispoziiile prezentului
capitol, Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n confor
mitate cu articolul 57c pentru a modifica punctele 5.1.1-5.1.4, 5.2.2,
5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 i 5.7.1 din anexa V privind actualizarea
denumirilor adoptate de statele membre pentru titlurile de calificare,
precum i, dup caz, a organismului care elibereaz titlurile de cali
ficare, a certificatului care nsoete respectivul titlu de calificare i a
titlului profesional omolog.
(5)
n cazul n care dispoziiile legislative, de reglementare i admi
nistrative notificate n conformitate cu alineatul (1) nu sunt conforme cu
dispoziiile prezentului capitol, Comisia adopt un act de punere n
aplicare pentru a respinge modificrile solicitate ale punctelor 5.1.15.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 sau 5.7.1 din anexa V.
B
Articolul 22
Dispoziii comune privind formarea
n ceea ce privete formarea menionat la articolele 24, 25, 28, 31, 34,
35, 38, 40, 44 i 46:
(a) statele membre pot autoriza formarea cu frecven parial, n
condiiile prevzute de autoritile competente; acestea se asigur
ca durata total, nivelul i calitatea respectivei formri s nu fie
inferioare celor ale formrilor continue pe baz de program integral;
M9
(b) statele membre, n conformitate cu procedurile proprii specifice
fiecrui stat membru, se asigur, prin ncurajarea dezvoltrii profe
sionale continue, c profesionitii ale cror calificri profesionale
sunt prevzute la capitolul III din prezentul titlu au posibilitatea
s-i actualizeze cunotinele, abilitile i competenele pentru a-i
exercita profesia n mod sigur i eficient, n pas cu dezvoltrile din
domeniul lor profesional.

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 39


M9
Statele membre transmit Comisiei msurile luate n temeiul literei (b) de
la primul alineat pn la 18 ianuarie 2016.

B
Articolul 23
Drepturi obinute
(1)
Fr a aduce atingere drepturilor obinute specifice profesiilor n
cauz, atunci cnd titlurile de calificare ca medic care permit accesul la
activiti profesionale de medic cu formare de baz i medic specialist,
precum i titlurile de calificare ca asistent medical generalist, medic
dentist, medic dentist specialist, medic veterinar, moa i farmacist
ale resortisanilor statelor membre nu ndeplinesc toate cerinele de
formare prevzute la articolele 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 i 44,
fiecare stat membru recunoate ca dovad suficient titlurile de calificare
eliberate de respectivele state membre atunci cnd atest o formare care
a nceput nainte de datele de referin prevzute n anexa V punctele
5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 i 5.6.2, n cazul n care sunt
nsoite de un certificat care atest c titularii s-au consacrat n mod
efectiv i legal activitilor n cauz pe o perioad de cel puin trei ani
consecutivi n decursul ultimilor cinci ani anteriori eliberrii certifica
tului.

(2)
Aceleai dispoziii se aplic titlurilor de calificare ca medic, care
permit accesul la activiti profesionale de medic cu formare de baz i
medic specialist, precum i titlurilor de calificare ca asistent medical
generalist, medic dentist, medic dentist specialist, medic veterinar,
moa i farmacist obinute pe teritoriul fostei Republici Democrate
Germania i care nu ndeplinesc toate cerinele minime de formare
prevzute la articolele 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 i 44, atunci cnd
atest o formare care a nceput nainte de:

(a) 3 octombrie 1990, n ceea ce privete medicii cu formare de baz,


asistenii medicali generaliti, medicii dentiti cu formare de baz,
medicii dentiti specialiti, medicii veterinari, moaele, farmacitii i

(b) 3 aprilie 1992, n ceea ce privete medicii specialiti.

Titlurile de calificare menionate la primul paragraf confer dreptul la


exercitarea de activiti profesionale pe ntreg teritoriul Germaniei n
aceleai condiii ca i titlurile de calificare eliberate de autoritile
competente germane menionate n anexa V punctele 5.1.1, 5.1.2,
5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 i 5.6.2.

(3)
Fr a aduce atingere dispoziiilor articolului 37 alineatul (1),
fiecare stat membru recunoate titlurile de calificare ca medic care
permit accesul la activitile profesionale de medic cu formare de
baz i medic specialist, precum i titlurile de calificare ca asistent
medical generalist, medic veterinar, moa, farmacist i arhitect ale
resortisanilor statelor membre i care au fost eliberate de fosta Ceho
slovacie sau a cror formare a nceput, pentru Republica Ceh i
Slovacia, nainte de 1 ianuarie 1993, atunci cnd autoritile unuia
dintre cele dou state membre menionate anterior atest c, pe teritoriul
lor, respectivele titluri de calificare au acelai efect pe plan juridic ca i
titlurile de calificare pe care le elibereaz ele nsele i, pentru arhiteci,
acelai efect ca i titlurile de calificare menionate pentru aceste state

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 40


B
membre n anexa VI punctul 6 cu privire la accesul la activitile
profesionale de medic cu formare de baz, de medic specialist, de
asistent medical generalist, de medic veterinar, de moa, de farmacist,
n ceea ce privete activitile menionate la articolul 45 alineatul (2), i
de arhitect, n ceea ce privete activitile menionate la articolul 48,
precum i exercitarea acestora.

Aceast atestare trebuie s fie nsoit de un certificat eliberat de


aceleai autoriti, care s demonstreze c respectivele persoane au
exercitat n mod efectiv i legal activitile n cauz pe teritoriul lor
pe o perioad de cel puin trei ani consecutivi n decursul ultimilor
cinci ani anteriori eliberrii certificatului.

(4)
Fiecare stat membru recunoate titlurile de calificare ca medic
care permit accesul la activitile profesionale de medic cu formare de
baz i medic specialist, precum i titlurile de formare ca asistent
medical generalist, medic dentist, medic dentist specialist, medic vete
rinar, moa, farmacist i arhitect ale resortisanilor statelor membre i
care au fost eliberate de fosta Uniune Sovietic sau a cror formare a
nceput:

(a) pentru Estonia, nainte de 20 august 1991;

(b) pentru Letonia, nainte de 21 august 1991;

(c) pentru Lituania, nainte de 11 martie 1990,

atunci cnd autoritile unuia dintre cele trei state membre menionate
anterior atest c respectivele calificri au, pe teritoriul lor, acelai efect
pe plan juridic ca cele pe care ele nsele le elibereaz i, pentru arhiteci,
acelai efect ca i titlurile de calificare menionate pentru aceste state
membre n anexa VI punctul 6, n ceea ce privete accesul la activitile
profesionale de medic cu formare de baz, de medic specialist, de
asistent medical generalist, de medic dentist, de medic dentist specialist,
de medic veterinar, de moa, de farmacist, n ceea ce privete activi
tile menionate la articolul 45 alineatul (2) i de arhitect, n ceea ce
privete activitile menionate la articolul 48, precum i exercitarea
acestora.

Aceast atestare trebuie s fie nsoit de un certificat eliberat de


aceleai autoriti, care s demonstreze c respectivele persoane au
exercitat n mod efectiv i legal activitile n cauz pe teritoriul lor
pe o perioad de cel puin trei ani consecutivi n decursul ultimilor
cinci ani anteriori eliberrii certificatului.

n ceea ce privete calificrile de medic veterinar eliberate de fosta


Uniune Sovietic sau a cror formare a nceput, pentru Estonia,
nainte de 20 august 1991, atestarea menionat n paragraful anterior
trebuie s fie nsoit de un certificat, eliberat de autoritile estoniene,
care s declare c respectivele persoane au exercitat n mod efectiv i
legal activitile n cauz pe teritoriul lor pe o perioad de cel puin
cinci ani consecutivi n decursul ultimilor apte ani anteriori eliberrii
certificatului.

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 41


A1
(5)
Fr a aduce atingere articolului 43b, fiecare stat membru recu
noate titlurile de calificare ca medic care permit accesul la activitile
profesionale de medic cu formare de baz i medic specialist, precum i
titlurile de formare ca asistent medical generalist, medic dentist, medic
dentist specialist, medic veterinar, moa, farmacist i arhitect ale resor
tisanilor statelor membre i care au fost eliberate de fosta Iugoslavie
sau a cror formare a nceput:

(a) pentru Slovenia, nainte de 25 iunie 1991; i

(b) pentru Croaia, nainte de 8 octombrie 1991,

atunci cnd autoritile statelor membre menionate anterior atest c


respectivele calificri au, pe teritoriul lor, acelai efect pe plan juridic
ca cele pe care ele nsele le elibereaz i, pentru arhiteci, acelai efect
ca i titlurile de calificare menionate pentru aceste state membre n
anexa VI punctul 6, n ceea ce privete accesul la activitile profe
sionale de medic cu formare de baz, de medic specialist, de asistent
medical generalist, de medic dentist, de medic dentist specialist, de
medic veterinar, de moa, de farmacist, n ceea ce privete activitile
menionate la articolul 45 alineatul (2) i de arhitect, n ceea ce privete
activitile menionate la articolul 48, precum i exercitarea acestora.

Aceast atestare trebuie s fie nsoit de un certificat eliberat de


aceleai autoriti, care s demonstreze c respectivele persoane au
exercitat n mod efectiv i legal activitile n cauz pe teritoriul lor
pe o perioad de cel puin trei ani consecutivi n decursul ultimilor
cinci ani anteriori eliberrii certificatului.

B
(6)
Fiecare stat membru recunoate ca dovad suficient pentru resor
tisanii statelor membre ale cror titluri de calificare ca medic, asistent
medical generalist, medic dentist, medic veterinar, moa i farmacist nu
corespund denumirilor prevzute pentru respectivele state membre n
anexa V punctele 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2,
5.5.2 i 5.6.2, titlurile de calificare eliberate de respectivele state
membre, nsoite de un certificat eliberat de autoritile sau organismele
competente.

Certificatul menionat la primul paragraf atest c respectivele titluri de


calificare confirm o formare n temeiul articolelor 24, 25, 28, 31, 34,
35, 38, 40 i 44 i sunt asimilate de statul membru care le-a eliberat
celor a cror denumire este prevzut n anexa V punctele 5.1.1, 5.1.2,
5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 i 5.6.2.

M1
Articolul 23a
mprejurri excepionale
(1)
Prin derogare de la prezenta directiv, Bulgaria poate autoriza
persoanele care dein calificarea de (felcer) acordat n
Bulgaria nainte de 31 decembrie 1999 i care exercit aceast
profesie n cadrul sistemului de securitate social naional bulgar la
1 ianuarie 2000, s continue s exercite profesia menionat, cu toate
c anumite pri ale activitii acestora intr n domeniul de aplicare a
prezentei directive referitoare la medicii i asistenii medicali generaliti.

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 42


M1
(2)
Persoanele care dein calificarea bulgar de (felcer)
menionat la alineatul (1) nu au dreptul de a obine recunoaterea
profesional ca medici sau asisteni medicali generaliti n alte state
membre n temeiul prezentei directive.

B
Seciunea 2
Medicii
Articolul 24
Formarea de baz n medicin
(1)
Admiterea la formarea de baz n medicin presupune posesia
unei diplome sau a unui certificat care s permit accesul, n ceea ce
privete studiile n cauz, la instituiile universitare.

M9
(2)
Formarea medical de baz cuprinde un total de cel puin cinci
ani de studii, care se poate exprima n plus prin echivalentul n credite
ECTS, i const n cel puin 5 500 de ore de formare teoretic i
practic asigurate de o universitate sau sub supravegherea unei univer
siti.

n ceea ce privete profesionitii care i-au nceput studiile nainte de


1 ianuarie 1972, formarea menionat la primul paragraf poate include o
formare practic la nivel universitar de ase luni, efectuat pe baz de
program integral sub supravegherea autoritilor competente.

B
(3)
Formarea de baz n medicin ofer garania c persoana n cauz
a dobndit urmtoarele cunotine i competene:

(a) cunotinele corespunztoare despre tiinele pe care se bazeaz


medicina i o bun nelegere a metodelor tiinifice, inclusiv a
principiilor de msurare a funciilor biologice, evaluarea datelor
stabilite tiinific i analiza lor;

(b) cunotinele corespunztoare despre structura, funciile i comporta


mentul persoanelor sntoase i bolnave, precum i relaiile dintre
starea de sntate i mediul social i fizic al fiinei umane;

(c) cunotinele corespunztoare despre disciplinele i practicile clinice


care i-a oferit o imagine coerent a afeciunilor mintale i fizice, a
medicinii din perspectiva profilaxiei, diagnosticului, terapiei i
reproducerii umane;

(d) experien clinic util n spitale sub supraveghere corespunztoare.

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 43


B
Articolul 25
Formarea medicilor specialiti
M9
(1)
Admiterea la formarea de medic specialist este condiionat de
absolvirea i validarea unui program de formare de baz n medicin
prevzut la articolul 24 alineatul (2) n decursul cruia persoana format
a dobndit cunotinele relevante de baz n medicin.

B
(2)
Formarea specializat n medicin cuprinde instruirea teoretic i
practic, efectuat ntr-o universitate, ntr-un spital universitar sau, dup
caz, o instituie de sntate desemnat n acest scop de ctre autoritile
sau organismele competente.

Statele membre se asigur ca perioadele minime de formare specializat


n medicin menionate n anexa V punctul 5.1.3 s nu fie mai scurte
dect perioadele prevzute la acelai punct. Formarea se realizeaz sub
supravegherea autoritilor sau organismelor competente. Ea implic
participarea personal a medicului specialist candidat la activitatea sau
la responsabilitile serviciilor n cauz.

(3)
Formarea se realizeaz pe baz de program integral, pe posturi
specializate, recunoscute de autoritile competente. Formarea implic
participarea la toate activitile medicale ale departamentului n care
se realizeaz formarea, inclusiv la serviciul de gard, astfel nct specia
listul n formare s consacre acestei instruiri practice i teoretice toat
activitatea sa profesional, pe toat durata sptmnii de lucru i n
decursul ntregului an, dup metodele stabilite de autoritile compe
tente. n consecin, aceste posturi fac obiectul unei remunerri
adecvate.

M9
(3a)
Statele membre pot dispune n legislaiile lor naionale exceptri
pariale de la pri ale cursurilor de formare n medicina specializat
enumerate la punctul 5.1.3 din anexa V, care s se aplice de la caz la
caz, dac acea parte a formrii a fost deja urmat n timpul unui alt curs
de formare de specialitate enumerat la punctul 5.1.3 din anexa V, pentru
care profesionistul s fi obinut deja calificarea profesional ntr-un stat
membru. Statele membre se asigur c excepia acordat nu depete o
jumtate din durata minim a cursurilor de formare n medicina specia
lizat respectiv.

Fiecare stat membru notific Comisia i celelalte state membre privind


legislaia lor naional n cauz pentru astfel de exceptri pariale.

B
(4)
Statele membre condiioneaz eliberarea unei calificri de medic
specialist de posesia unuia dintre titlurile de calificare ca medic cu
formare de baz prevzute n anexa V punctul 5.1.1.

M9
(5)
Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n conformitate
cu articolul 57c n ceea ce privete adaptarea perioadelor minime de
formare menionate la punctul 5.1.3 din anexa V la progresul tiinific i
tehnic.

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 44


B
Articolul 26
Denumirea formrilor medicale specializate
Titlurile de calificare ca medic specialist prevzute la articolul 21 sunt
cele care, eliberate de autoritile sau organismele competente prevzute
la anexa V punctul 5.1.2, corespund, n ceea ce privete formarea
specializat n cauz, denumirilor n vigoare n diferite state membre,
prevzute n anexa V punctul 5.1.3.

M9
Pentru a ine seama n mod adecvat de modificrile legislaiei naionale,
i n vederea actualizrii prezentei directive, Comisia este mputernicit
s adopte acte delegate n conformitate cu articolul 57c n ceea ce
privete includerea la punctul 5.1.3 din anexa V de noi specialiti
medicale comune pentru cel puin dou cincimi dintre statele membre.

B
Articolul 27
Drepturi dobndite specifice medicilor specialiti
(1)
Un stat membru gazd poate solicita medicilor specialiti a cror
formare specializat n medicin pe baz de program integral era regle
mentat de acte cu putere de lege i acte administrative n vigoare la
20 iunie 1975 i care i-au nceput formarea de specialist pn la
31 decembrie 1983 ca titlurile lor de calificare s fie nsoite de un
certificat care s ateste c s-au consacrat n mod efectiv i legal activi
tilor n cauz pe o perioad de cel puin trei ani consecutivi n
decursul ultimilor cinci ani anteriori eliberrii certificatului.

(2)
Fiecare stat membru recunoate titlul de calificare ca medic
specialist eliberat n Spania pentru medicii care au absolvit o formare
specializat nainte de 1 ianuarie 1995, chiar dac nu ndeplinete
cerinele minime de formare prevzute la articolul 25, n msura n
care respectivul titlu de calificare este nsoit de un certificat eliberat
de autoritile spaniole competente i atest c persoana n cauz a
promovat proba de competen profesional specific organizat n
cadrul msurilor excepionale de recunoatere prevzute n Decretul
Regal 1497/99 pentru a verifica dac persoana n cauz posed un
nivel de cunotine i de competene comparabil cu cel al medicilor
care posed titlurile de calificare ca medic specialist definite, pentru
Spania, n anexa V punctele 5.1.2 i 5.1.3.

M9
(2a)
Statele membre recunosc calificrile de medic specialist obinute
n Italia i enumerate la punctele 5.1.2 i 5.1.3 din anexa V medicilor
care i-au nceput formarea de specialist dup 31 decembrie 1983 i
nainte de 1 ianuarie 1991, chiar dac formarea respectiv nu nde
plinete toate cerinele prevzute la articolul 25, cu condiia ca respec
tivele calificri s fie nsoite de un certificat emis de autoritile italiene
competente care s ateste c medicul n cauz a exercitat efectiv i legal
n Italia activitile de medic specialist, n acelai domeniu de specia
litate, timp de cel puin apte ani consecutivi n cei zece ani care preced
emiterea certificatului.

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 45


B
(3)
Fiecare stat membru care a abrogat actele cu putere de lege i
actele administrative privind eliberarea titlurile de calificare ca medic
specialist prevzute n anexa V punctele 5.1.2 i 5.1.3 i care a luat
msuri privind drepturile dobndite n favoarea resortisanilor si le
recunoate resortisanilor celorlalte state membre dreptul de a
beneficia de aceleai msuri, n cazul n care respectivele titluri de
calificare au fost eliberate nainte de data de la care statul membru
gazd a ncetat s mai elibereze titluri de calificare pentru specializarea
n cauz.
Datele de abrogare a acestor dispoziii sunt prevzute n anexa V punctul
5.1.3.

Articolul 28
Formare specific n medicin general
M9
(1)
Admiterea la formarea specific n medicin general este
condiionat de absolvirea i validarea unui program de formare de
baz n medicin prevzut la articolul 24 alineatul (2), n decursul
cruia persoana format a dobndit cunotinele relevante de baz n
medicin.
B
(2)
Formarea specific n medicin general care conduce la
obinerea titlurilor de calificare eliberate nainte de 1 ianuarie 2006
are o durat de cel puin doi ani, pe baz de program integral. n
ceea ce privete titlurile de calificare eliberate dup aceast dat,
formarea specific are o durat de cel puin trei ani, pe baz de
program integral.
Atunci cnd ciclul de formare menionat la articolul 24 cuprinde
instruire practic asigurat de un spital autorizat care dispune de echi
pamente i servicii adecvate pentru medicina general sau n cadrul unui
cabinet de medicin general autorizat sau al unui centru autorizat n
care medicii acord asisten medical primar, durata acestei instruiri
practice poate fi inclus, n limita unui an, n durata prevzut la primul
paragraf pentru titlurile de calificare eliberate de la 1 ianuarie 2006.
Opiunea prevzut la paragraful al doilea este valabil numai pentru
statele membre n care durata formrii specifice n medicin general era
de doi ani la 1 ianuarie 2001.
(3)
Formarea specific n medicin general se realizeaz pe baz de
program integral, sub supravegherea autoritilor sau organismelor
competente. Instruirea este mai mult practic dect teoretic.
Instruirea practic se asigur, pe de o parte, pe o perioad de cel puin
ase luni, ntr-un spital autorizat, care dispune de echipamente i servicii
adecvate i, pe de alt parte, pe o perioad de cel puin ase luni, n
cadrul unui cabinet de medicin general autorizat sau n cadrul unui
centru autorizat n care medicii acord asisten medical primar.
Instruirea practic se desfoar n strns legtur cu alte instituii sau
structuri sanitare care se ocup de medicina general. Cu toate acestea,
fr a se aduc atingere perioadelor minime menionate la paragraful al
doilea, instruirea practic poate fi asigurat pe o perioad maxim de
ase luni n alte instituii sau structuri sanitare autorizate care se ocup
de medicina general.

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 46


B
Formarea implic participarea personal a candidatului la activitatea
profesional i la responsabilitile persoanelor cu care lucreaz.

(4)
Statele membre condiioneaz eliberarea unei titlu de calificare
specific n medicin general de posesia unuia dintre titlurile de cali
ficare ca medic cu formare de baz prevzute n anexa V punctul 5.1.1.

(5)
Statele membre pot elibera titlurile de calificare prevzute n
anexa V punctul 5.1.4 unui medic care nu a absolvit formarea
prevzut la prezentul articol, dar care a urmat o alt formare supli
mentar atestat printr-un titlu de calificare eliberat de autoritile
competente ale unui stat membru. Cu toate acestea, pot elibera un
titlu de calificare numai n cazul n care acesta atest cunotine de
un nivel echivalent, din punct de vedere calitativ, nivelului de cunotine
care rezult ca urmare a formrii prevzute la prezentul articol.

Statele membre stabilesc, n special, n ce msur formarea suplimentar


deja urmat de ctre solicitant, precum i experiena sa profesional pot
fi luate n considerare pentru a nlocui formarea prevzut la prezentul
articol.

Statele membre pot elibera titlul de calificare prevzut n anexa V


punctul 5.1.4 numai n cazul n care solicitantul a dobndit o experien
n medicin general de cel puin ase luni n cadrul unui cabinet de
medicin general sau al unui centru n care medicii acord asistena
medical primar menionat la alineatul (3).

Articolul 29
Exercitarea activitilor profesionale de medic generalist
Fiecare stat membru condiioneaz exercitarea activitilor de medic
generalist, sub rezerva dispoziiilor privind drepturile dobndite, n
cadrul regimului su naional de securitate social, de posesia unui
titlu de calificare prevzut n anexa V punctul 5.1.4.

Statele membre pot excepta de la aplicarea acestei condiii persoanele


care sunt n curs de formare specific n medicin general.

Articolul 30
Drepturi dobndite specifice medicilor generaliti
(1)
Fiecare stat membru stabilete drepturile dobndite. Cu toate
acestea, trebuie s aib n vedere c dreptul de a exercita activitile
de medic generalist n cadrul regimului su naional de securitate social
fr titlul de calificare prevzut n anexa V punctul 5.1.4 constituie un
drept dobndit pentru toi medicii care beneficiaz de acest drept la data
de referin menionat la punctul respectiv n temeiul dispoziiilor apli
cabile profesiei de medic care permit accesul la activitile profesionale
de medic cu formare de baz i care sunt stabilii la data respectiv pe
teritoriul su, beneficiind de dispoziiile articolului 21 sau ale articolului
23.

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 47


B
Autoritile competente ale fiecrui stat membru elibereaz medicilor
care sunt titulari de drepturi obinute n temeiul primului paragraf, la
cerere, un certificat care atest dreptul de exercitare a activitilor de
medic generalist n cadrul propriului regim naional de securitate
social, fr titlul de calificare prevzut n anexa V punctul 5.1.4.

(2)
Fiecare stat membru recunoate certificatele prevzute la alineatul
(1) paragraful al doilea, eliberate pentru resortisanii statelor membre de
ctre celelalte state membre i le confer acelai efect pe teritoriul su ca
i titlurilor de calificare pe care el nsui le elibereaz i care permit
exercitarea activitilor de medic generalist n cadrul regimului su
naional de securitate social.

Seciunea 3
Asistent medical generalist
Articolul 31
Formarea de asistent medical generalist
M9
(1)
Admiterea la formarea de asistent medical generalist este
condiionat de:

(a) absolvirea unui ciclu de nvmnt general de 12 ani, atestat de o


diplom, un certificat sau un alt titlu eliberat de autoritile sau
organismele competente ale unui stat membru sau de un certificat
care atest promovarea unui examen de nivel echivalent i care
permite accesul la universiti sau la instituii de nvmnt
superior de nivel recunoscut ca echivalent; sau

(b) absolvirea unui ciclu de nvmnt general de cel puin zece ani,
atestat de o diplom, un certificat sau un alt titlu eliberat de auto
ritile sau organismele competente ale unui stat membru sau de un
certificat care atest promovarea unui examen de nivel echivalent i
care permite accesul la o coal profesional sau la un program de
formare profesional de asisteni.

B
(2)
Formarea de asistent medical generalist se desfoar pe baz de
program integral i include cel puin programa prevzut n anexa V
punctul 5.2.1.

M9
Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n conformitate cu
articolul 57c n ceea ce privete modificrile la lista de la punctul 5.2.1
din anexa V n vederea adaptrii acesteia la progresul tiinific i tehnic.

Modificrile menionate la al doilea paragraf nu atrag dup sine o


modificare a principiilor legislative eseniale existente n statele
membre privind structura profesiilor n ceea ce privete formarea i
condiiile de acces ale persoanelor fizice. Astfel de amendamente
respect responsabilitatea statelor membre n ceea ce privete orga
nizarea sistemelor educaionale, prevzute la articolul 165 alineatul (1)
din TFUE.

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 48


B
(3)
M9 Formarea de asistent medical generalist const n total din
cel puin trei ani de studii, care pot fi exprimai n plus prin echivalentul n
credite ECTS, i cel puin 4 600 de ore de formare teoretic i clinic,
perioada de formare teoretic reprezentnd cel puin o treime, iar cea de
formare clinic cel puin jumtate din perioada minim de formare. Statele
membre pot acorda exceptri pariale profesionitilor care au urmat o parte
din formarea lor prin cursuri de nivel cel puin echivalent.

Statele membre se asigur ca instituia care asigur formarea asistentului


s fie responsabil cu coordonarea dintre instruirea teoretic i clinic
pentru ntregul program de studii.

M9
(4)
Educaia teoretic se definete ca fiind partea din formarea de
asistent medical prin care asistenii medicali formai dobndesc
cunotinele, abilitile i competenele profesionale necesare n
temeiul alineatelor (6) i (7). Aceast formare este asigurat de
personalul didactic calificat n materie de asisten medical, precum
i de alte persoane competente, n cadrul universitilor, al instituiilor
de nvmnt superior de nivel recunoscut ca echivalent sau n cadrul
colilor profesionale de asisteni medicali sau prin programe de formare
profesional pentru asisteni medicali.

(5)
Formarea clinic se definete ca fiind partea din formarea de
asistent medical prin care asistentul medical format nva, n cadrul
unei echipe, n contact direct cu un individ sntos sau bolnav i/sau
o colectivitate, s organizeze, s acorde i s evalueze asistena medical
global necesar, pe baza cunotinelor, abilitilor i competenelor
dobndite. Asistentul medical format nva nu numai s lucreze n
echip, ci i s coordoneze o echip i s organizeze asistena
medical global, inclusiv educaia sanitar a indivizilor i a grupurilor
mici n cadrul instituiilor sanitare sau al colectivitii.

B
Aceast formare are loc n spitale i n alte instituii sanitare, precum i
n colectivitate, sub responsabilitatea asistenilor profesori i cu
cooperarea i asistena altor asisteni calificai. n procesul de formare
pot fi integrate i alte persoane calificate.

Asistenii candidai particip la activitile serviciilor n cauz n msura


n care respectivele activiti sunt necesare formrii lor, permindu-le s
i asume responsabilitile pe care le implic ngrijirile la nivel de
asistent.

M9
(6)
Formarea de asistent medical generalist ofer garania c profe
sionistul respectiv a dobndit urmtoarele cunotine i competene:

(a) cunotine cuprinztoare despre tiinele ce stau la baza asistenei


medicale generale, inclusiv o nelegere suficient a structurii orga
nismului, funciilor fiziologice i comportamentului persoanelor
sntoase i bolnave, precum i a relaiilor dintre starea de
sntate i mediul fizic i social al fiinei umane;

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 49


M9
(b) cunotine despre natura i etica profesiei, precum i despre prin
cipiile generale privind sntatea i asistena medical;
(c) experien clinic adecvat; aceast experien, care ar trebui
selectat pentru valoarea sa formatoare, ar trebui dobndit sub
supravegherea unui personal asistent calificat i n locuri n care
numrul personalului calificat i echipamentele sunt adecvate
pentru asistena medical care trebuie acordat pacientului;
(d) capacitatea de a participa la formarea practic a personalului
medical i experiena colaborrii cu acest personal;
(e) experiena colaborrii cu ali profesioniti din sectorul medical.
(7)
Titlurile de calificare de asistent medical generalist demonstreaz
c profesionistul n cauz este capabil s aplice cel puin urmtoarele
competene de baz, indiferent dac formarea s-a desfurat n cadrul
universitilor, al instituiilor de nvmnt superior de nivel recunoscut
ca echivalent sau al colilor profesionale sau printr-un program de
formare profesional pentru asisteni medicali:
(a) competena de a diagnostica n mod independent asistena medical
necesar, pe baza cunotinelor teoretice i clinice existente, i de a
planifica, organiza i pune n aplicare asistena medical n tratarea
pacienilor, pe baza cunotinelor i competenelor dobndite n
conformitate cu alineatul (6) literele (a), (b) i (c), n vederea mbu
ntirii practicii profesionale;
(b) competena de a colabora n mod eficient cu ali actori din sectorul
sanitar, inclusiv prin participarea la formarea practic a personalului
sanitar, pe baza cunotinelor i competenelor dobndite n confor
mitate cu alineatul (6) literele (d) i (e);
(c) competena de a oferi persoanelor, familiilor i grupurilor de
persoane informaii care s le permit s aib un stil de via
sntos i s se autongrijeasc, pe baza cunotinelor i compe
tenelor dobndite n conformitate cu alineatul (6) literele (a) i (b);
(d) competena de iniia n mod independent msuri imediate pentru
meninerea n via i de a aplica msuri n situaii de criz sau
de catastrof;
(e) competena de a oferi n mod independent consiliere, indicaii i
sprijin persoanelor care necesit ngrijire i persoanelor apropiate;
(f) competena de a asigura n mod independent calitatea ngrijirii
medicale i evaluarea acesteia;
(g) competena de a asigura o comunicare profesional exhaustiv i de
a coopera cu membrii altor profesii din domeniul sntii;
(h) competena de a analiza calitatea asistenei acordate pentru a-i
mbunti practica profesional de asistent medical generalist.

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 50


B
Articolul 32
Exercitarea activitilor profesionale de asistent medical generalist
n sensul prezentei directive, activitile profesionale de asistent medical
generalist sunt activitile exercitate cu titlurile profesionale prevzute n
anexa V punctul 5.2.2.

Articolul 33
Drepturi dobndite specifice asistenilor medicali generaliti
(1)
Atunci cnd normele generale privind drepturile dobndite se
aplic asistenilor medicali generaliti, activitile prevzute la
articolul 23 trebuie s cuprind deplina responsabilitate pentru progra
marea, organizarea i acordarea asistenei medicale pacientului.

M9

__________

(3)
Statele membre recunosc titlurile de calificare de asistent medical
care:

(a) au fost eliberate n Polonia pentru asistenii medicali care i-au


ncheiat formarea nainte de 1 mai 2004 i care nu ndeplinesc
cerinele minime de formare prevzute la articolul 31; i

(b) sunt atestate de o diplom de licen obinut pe baza unui


program special de revalorizare descris:

(i) la articolul 11 din Legea din 20 aprilie 2004 de modificare a


Legii privind profesiile de asistent medical i de moa i
privind alte acte juridice (Jurnalul Oficial al Republicii Polone
din 2004, nr. 92, poz. 885 i din 2007, nr. 176, poz. 1237) i n
Regulamentul Ministrului Sntii din 11 mai 2004 privind
condiiile detaliate ale nvmntului pentru asisteni medicali
i moae, titulari ai unui certificat de nvmnt secundar
(examen final - matura) i sunt absolveni ai unui liceu
sanitar sau ai unor coli profesionale sanitare care formeaz
asisteni medicali i moae (Jurnalul Oficial al Republicii
Polone din 2004 nr. 110, poz. 1170, i din 2010 nr. 65 poz.
420); sau

(ii) la articolul 52.3 punctul 2 din Legea din 15 iulie 2011 privind
profesiile de asistent medical i de moa (Jurnalul Oficial al
Republicii Polone din 2011 nr. 174, poz. 1039) i n Regula
mentul Ministrului Sntii din 14 iunie 2012 privind condiiile
detaliate referitoare la cursurile de nvmnt superior asigurate
pentru asisteni medicali i moae titulari ai unui certificat de
nvmnt secundar (examen final matura) i absolveni ai
unei coli sanitare de nivel secundar sau post-secundar care
formeaz asisteni medicali i moae (Jurnalul Oficial al Repu
blicii Polone din 2012, poz. 770),

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 51


M9
cu scopul de a verifica dac asistentul medical n cauz posed un
nivel de cunotine i de competene comparabil cu cel al asis
tenilor medicali titulari ai calificrilor enumerate pentru Polonia
la punctul 5.5.2 din anexa V.
M1
Articolul 33a
M9
n ceea ce privete calificarea romneasc de asistent medical generalist,
se aplic numai urmtoarele dispoziii n materie de drepturi dobndite:
n cazul resortisanilor statelor membre care au fost formai ca asisteni
medicali generaliti n Romnia i a cror formare nu ndeplinete
cerinele minime de formare stabilite la articolul 31, statele membre
recunosc drept suficiente urmtoarele titluri de calificare de asistent
medical generalist, cu condiia ca titlurile respective s fie nsoite de
un certificat care s ateste c respectivii resortisani ai unui stat membru
au exercitat efectiv i legal activitile de asistent medical generalist n
Romnia, inclusiv asumnd responsabilitate deplin pentru planificarea,
organizarea i acordarea de asisten medical pacienilor, pentru o
perioad de cel puin trei ani consecutivi n decursul celor cinci ani
care preced data eliberrii certificatului:
(a) Certificat de competene profesionale de asistent medical generalist
cu studii post-secundare absolvite n cadrul unei coli postliceale,
atestnd o formare nceput nainte de 1 ianuarie 2007;
(b) Diplom de absolvire de asistent medical generalist cu studii univer
sitare de scurt durat, atestnd o formare nceput nainte de
1 octombrie 2003;
(c) Diplom de licen de asistent medical generalist cu studii univer
sitare de lung durat, atestnd o formare nceput nainte de
1 octombrie 2003.
B
Seciunea 4
Medic dentist
Articolul 34
Formare de baz de medic dentist
(1)
Admiterea la formarea de baz de medic dentist presupune
posesia unei diplome sau a unui certificat care s permit accesul,
pentru studiile n cauz, la universiti sau la instituii de nvmnt
superior de un nivel recunoscut ca fiind echivalent ale unui stat
membru.
M9
(2)
Formarea de baz de medic dentist const n total din cel puin
cinci ani de studii, care pot fi exprimai n plus prin echivalentul de
credite ECTS, i cuprinde cel puin 5 000 de ore de formare teoretic i
practic, care cuprinde cel puin programa descris la punctul 5.3.1 din
anexa V i este efectuat ntr-o universitate, ntr-o instituie de
nvmnt superior care asigur formare la un nivel recunoscut ca
fiind echivalent sau sub supravegherea unei universiti.

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 52


M9
Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n conformitate cu
articolul 57c n ceea ce privete modificrile la lista de la punctul 5.3.1
de la anexa V n vederea adaptrii acesteia la progresul tiinific i
tehnic.

Modificrile menionate la al doilea paragraf nu atrag dup sine o


modificare a principiilor legislative eseniale existente n statele
membre privind structura profesiilor n ceea ce privete formarea i
condiiile de acces ale persoanelor fizice. Astfel de amendamente
respect responsabilitatea statelor membre n ceea ce privete orga
nizarea sistemelor educaionale, conform articolului 165 alineatul (1)
din TFUE.

B
(3)
Formarea de baz de medic dentist garanteaz c persoana n
cauz a dobndit urmtoarele cunotine i competene:

(a) cunotine corespunztoare despre tiinele pe care se bazeaz


stomatologia, precum i o bun nelegere a metodelor tiinifice,
n special a principiilor de msurare a funciilor biologice, de
evaluare a faptelor stabilite tiinific i de analiz a datelor;

(b) cunotine corespunztoare despre constituia, fiziologia i compor


tamentul persoanelor sntoase i bolnave, precum i influena pe
care o au mediul natural i mediul social asupra strii de sntate a
fiinei umane, n msura n care aceste elemente se raporteaz la
stomatologie;

(c) cunotine corespunztoare despre structura i funcia dinilor, gurii,


maxilarelor i esuturilor conexe, att sntoase, ct i bolnave,
precum i raportul lor cu starea de sntate general i bunstarea
fizic i social a pacientului;

(d) cunotine corespunztoare despre disciplinele i metodele clinice


care i ofer o imagine coerent asupra anomaliilor, leziunilor i
bolilor dinilor, gurii, maxilarelor i esuturilor conexe, precum i
despre odontologie din perspectiva profilaxiei, diagnosticului i
terapiei;

(e) o experien clinic adecvat sub supraveghere corespunztoare.

Formarea de baz de medic dentist confer competenele necesare


pentru toate activitile de prevenire, diagnostic i tratament privind
anomaliile i bolile dinilor, gurii, maxilarelor i esuturilor conexe.

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 53


B
Articolul 35
Formarea de medic dentist specialist
M9
(1)
Admiterea la formarea de dentist specialist este condiionat de
absolvirea i validarea formrii de baz n medicin dentar menionate
la articolul 34 sau deinerea documentelor menionate la articolele 23 i
37.
B
(2)
Formarea de medic dentist specialist cuprinde instruire teoretic i
practic ntr-un centru universitar, ntr-un centru de ngrijiri, de educaie
i de cercetare sau, dup caz, ntr-o instituie de sntate autorizat n
acest scop de ctre autoritile sau organismele competente.
M9
Formarea de medic dentist specialist pe baz de program integral are o
durat de cel puin trei ani i se realizeaz sub supravegherea autori
tilor sau organismelor competente. Formarea implic participarea
personal a medicului dentist, care este format pentru a deveni
specialist, la activitatea i responsabilitile instituiei n cauz.

__________

B
(3)
Statele membre condiioneaz eliberarea unui titlu de calificare ca
medic dentist specialist de posesia unuia dintre titlurile de calificare ca
medic dentist cu formare de baz prevzute n anexa V punctul 5.3.2.
M9
(4)
Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n conformitate
cu articolul 57c n ceea ce privete adaptarea perioadelor minime de
formare menionate la alineatul (2) la progresul tiinific i tehnic.
(5)
Pentru a ine seama n mod adecvat de modificrile legislaiei
naionale, i n vederea actualizrii prezentei directive, Comisia este
mputernicit s adopte acte delegate n conformitate cu articolul 57c
n ceea ce privete includerea la punctul 5.3.3 din anexa V de noi
specialiti de medicin dentar comune pentru cel puin dou cincimi
dintre statele membre.
B
Articolul 36
Exercitarea activitilor profesionale de medic dentist
(1)
n sensul prezentei directive, activitile profesionale de medic
dentist sunt cele definite la alineatul (3) i exercitate cu titlurile profe
sionale ncorporate n anexa V punctul 5.3.2.
(2)
Profesia de medic dentist are la baz formarea de medic dentist
prevzut la articolul 34 i constituie o profesie specific i distinct de
cea de medic, specializat sau nu. Exercitarea activitilor profesionale de
medic dentist presupune posesia unui titlu de calificare prevzut n
anexa V punctul 5.3.2. Cei crora li se aplic articolele 23 sau 37
sunt asimilai titularilor unui astfel de titlu de calificare.

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 54


B
(3)
Statele membre se asigur ca medicii dentari s poat avea acces
n mod general la activitile de prevenire, diagnostic i tratament
privind anomaliile i bolile dinilor, gurii, maxilarelor i esuturilor
conexe, precum i s poat exercita aceste activiti, respectnd
totodat dispoziiile de reglementare i normele de deontologie care
reglementeaz profesia la datele de referin prevzute n anexa V
punctul 5.3.2.

Articolul 37
Drepturi obinute specifice medicilor dentiti
(1)
Fiecare stat membru recunoate, n scopul exercitrii activitilor
profesionale de medic dentist cu titlurile enumerate n anexa V punctul
5.3.2, titlurile de calificare ca medic M1 emise n Italia, Spania,
Austria, Republica Ceh, Slovacia i Romnia pentru persoanele
care i-au nceput formarea de medic pn la data de referin
prevzut n respectiva anex pentru statul membru n cauz, nsoite
de un certificat eliberat de autoritile competente ale respectivului stat.
Certificatul trebuie s ateste respectarea urmtoarelor dou condiii:
(a) c persoanele n cauz s-au consacrat, n respectivul stat membru, n
mod efectiv, legal i cu titlu principal, activitilor prevzute la
articolul 36, pe o perioad de cel puin trei ani consecutivi n
decursul ultimilor cinci ani anteriori eliberrii certificatului;
(b) c persoanele n cauz sunt autorizate s exercite respectivele acti
viti n aceleai condiii ca i titularii titlului de calificare prevzut
pentru respectivul stat membru n anexa V punctul 5.3.2.
Sunt exceptai de la practica profesional de trei ani prevzut la para
graful al doilea litera (a) persoanele care au absolvit studii de cel puin
trei ani, atestate de autoritile competente ale statului n cauz ca fiind
echivalente cu formarea prevzut la articolul 34.
n ceea ce privete Republica Ceh i Slovacia, titlurile de calificare
obinute n fosta Cehoslovacie beneficiaz de aceeai recunoatere ca i
titlurile de calificare cehe i slovace i n aceleai condiii ca cele
indicate n paragrafele anterioare.
(2)
Fiecare stat membru recunoate titlurile de calificare ca medic
eliberate n Italia pentru persoanele care i-au nceput formarea univer
sitar de medic dup 28 ianuarie 1980 i pn la 31 decembrie 1984,
nsoite de un certificat eliberat de autoritile italiene competente.
Certificatul trebuie s ateste respectarea urmtoarelor trei condiii:
(a) c persoanele n cauz au promovat proba de aptitudini specific
organizat de autoritile italiene competente pentru a verifica dac
posed un nivel de cunotine i de competene comparabil cu cel al
titularilor unui titlu de calificare prevzut pentru Italia n anexa V
punctul 5.3.2;
(b) c s-au consacrat, n Italia, n mod efectiv, legal i cu titlu principal,
activitilor prevzute la articolul 36, pe o perioad de cel puin trei
ani consecutivi n decursul ultimilor cinci ani anteriori eliberrii
certificatului;

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 55


B
(c) c sunt autorizate s exercite sau exercit, n mod efectiv, legal, cu
titlu principal i n aceleai condiii ca i titularii titlului de calificare
prevzut pentru Italia n anexa V punctul 5.3.2, activitile prevzute
la articolul 36.
Sunt exceptai de la proba de aptitudini menionat la paragraful al
doilea litera (a) persoanele care au absolvit studii de cel puin trei
ani, atestate de autoritile competente ca fiind echivalente cu
formarea prevzut la articolul 34.
Persoanele care i-au nceput formarea universitar de medic dup
31 decembrie 1984 sunt asimilate celor prevzute anterior, cu condiia
ca cei trei ani de studii menionai s fi nceput nainte de 31 decembrie
1994.
M9
(3)
n ceea ce privete titlurile de calificare de medic dentist, statele
membre recunosc astfel de titluri n conformitate cu articolul 21 n
cazurile n care solicitanii au nceput formarea lor la 18 ianuarie
2016 sau nainte de aceast dat.
(4)
Fiecare stat membru recunoate titlurile de calificare de medic
eliberate n Spania profesionitilor care i-au nceput formarea
medical universitar ntre 1 ianuarie 1986 i 31 decembrie 1997,
nsoite de un certificat eliberat de autoritile spaniole competente.
Certificatul confirm c sunt ndeplinite urmtoarele condiii:
(a) profesionistul n cauz a absolvit cel puin trei ani de studii, certi
ficate de autoritile competente spaniole ca fiind echivalente cu
formarea menionat la articolul 34;
(b) profesionistul n cauz a exercitat, n Spania, n mod efectiv, legal i
cu titlu principal, activitile prevzute la articolul 36, pe o perioad
de cel puin trei ani consecutivi n decursul ultimilor cinci ani
anteriori eliberrii certificatului;
(c) profesionistul n cauz este autorizat s exercite sau exercit, n mod
efectiv, legal, cu titlu principal i n aceleai condiii ca i titularii
titlului de calificare prevzut pentru Spania n anexa V punctul
5.3.2, activitile prevzute la articolul 36.
B
Seciunea 5
Medic veterinar
Articolul 38
Formare de medic veterinar
M9
(1)
Formarea de medic veterinar const n total din cel puin cinci ani
de instruire teoretic i practic pe baz de program integral, care se
poate exprima, n plus, prin echivalentul n credite ECTS, efectuat ntro universitate sau ntr-o instituie de nvmnt superior care asigur
formare la un nivel recunoscut ca fiind echivalent sau sub supravegherea
unei universiti, cuprinznd cel puin programa prevzut n anexa V
punctul 5.4.1

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 56


M9
Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n conformitate cu
articolul 57c n ceea ce privete modificarea listei prevzute la punctul
5.4.1 din anexa V, n vederea adaptrii acesteia la progresul tiinific i
tehnic.

Modificrile menionate la al doilea paragraf nu atrag dup sine o


modificare a principiilor legislative eseniale existente n statele
membre privind structura profesiilor n ceea ce privete formarea i
condiiile de acces ale persoanelor fizice. Astfel de modificri respect
responsabilitatea statelor membre n ceea ce privete organizarea
sistemelor de educaie, astfel cum se prevede la articolul 165 alineatul
(1) din TFUE.

B
(2)
Admiterea la formarea de medic veterinar presupune posesia unei
diplome sau a unui certificat care s permit accesul, pentru studiile n
cauz, instituiile universitare sau la instituiile de nvmnt superior
de un nivel recunoscut ca fiind echivalent ale unui stat membru.

M9
(3)
Formarea de medic veterinar garanteaz c profesionistul n cauz
a dobndit urmtoarele cunotine i aptitudini:

(a) cunotine corespunztoare despre tiinele pe care se bazeaz acti


vitile de medic veterinar i despre dreptul Uniunii referitor la
activitile respective;

(b) cunotine corespunztoare despre structura, funciile, comporta


mentul i nevoile psihologice ale animalelor, precum i abilitile
i competenele necesare privind creterea, alimentaia, bunstarea,
reproducerea i igiena acestora n general;

(c) abilitile i competenele clinice, epidemiologice i analitice


necesare pentru prevenirea, diagnosticarea i tratamentul bolilor
animalelor, inclusiv anestezie, chirurgia aseptic i eutanasiere,
considerate individual sau n grup, inclusiv cunotine specifice
despre bolile transmisibile la oameni;

(d) cunotine, abiliti i competene de medicin preventiv, inclusiv


competene referitoare la anchete i certificare;

(e) cunotine corespunztoare despre igien i despre tehnologia produ


cerii, fabricrii i punerii n circulaie a produselor alimentare
destinate animalelor sau a celor de origine animal destinate
consumului uman, inclusiv abilitile i competenele necesare
pentru a nelege i a explica bunele practici n acest domeniu;

(f) cunotinele, abilitile i competenele necesare pentru utilizarea


responsabil i judicioas a medicamentelor de uz veterinar pentru
tratarea animalelor i pentru asigurarea siguranei n lanul alimentar
i a proteciei mediului.

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 57


B
Articolul 39
Drepturi dobndite specifice medicilor veterinari
Fr a aduce atingere articolului 23 alineatul (4), pentru resortisanii
statelor membre ale cror titluri de calificare ca medic veterinar au
fost eliberate de Estonia sau a cror formare a nceput n acest stat
nainte de 1 mai 2004, statele membre recunosc aceste titluri de cali
ficare ca medic veterinar n cazul n care sunt nsoite de un certificat
care s ateste c persoanele n cauz au exercitat n mod efectiv i legal,
n Estonia, activitile n cauz, pe o perioad de cel puin cinci ani
consecutivi n decursul ultimilor apte ani anteriori eliberrii certifica
tului.

Seciunea 6
Moa
Articolul 40
Formare de moa
(1)
Formarea de moa const n total n cel puin una dintre urm
toarele formri:
(a) o formare specific de moa, pe baz de program integral, de cel
puin trei ani de instruire teoretic i practic (tip I), cuprinznd cel
puin programa prevzut n anexa V punctul 5.5.1;
(b) o formare specific de moa, pe baz de program integral, de cel
puin douzeci i opt de luni (tip II), cuprinznd cel puin programa
prevzut n anexa V punctul 5.5.1, care nu a fcut obiectul unei
formri echivalente de asistent medical generalist.
Statele membre se asigur ca instituia care asigur formarea moaelor
s fie responsabil cu coordonarea dintre instruirea teoretic i clinic
pentru ntregul program de studii.
M9
Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n conformitate cu
articolul 57c n ceea ce privete modificarea listei prevzut la punctul
5.5.1 din anexa V, n vederea adaptrii acesteia la progresul tiinific i
tehnic.
Modificrile menionate la al treilea paragraf nu atrag dup sine o
modificare a principiilor legislative eseniale existente n statele
membre privind structura profesiilor n ceea ce privete formarea i
condiiile de acces ale persoanelor fizice. Astfel de modificri respect
responsabilitatea statelor membre n ceea ce privete organizarea
sistemelor de educaie, astfel cum este prevzut la articolul 165
alineatul (1) din TFUE.
(2)
Admiterea la formarea de moa face obiectul uneia dintre urm
toarele condiii:
(a) absolvirea a cel puin 12 ani de nvmnt general sau deinerea
unui certificat care atest reuita la un examen de nivel echivalent
pentru admiterea la o coal de moae pentru tipul I;

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 58


M9
(b) deinerea unui titlu de calificare de asistent medical generalist
menionat la punctul 5.2.2 din anexa V pentru tipul II.
(3)
Formarea de moa garanteaz c profesionistul n cauz a
dobndit urmtoarele cunotine i aptitudini:
(a) cunotine amnunite despre tiinele pe care se bazeaz activitile
de moa, n special moit, obstetric i ginecologie;
(b) cunotine corespunztoare despre deontologia i legislaia relevant
pentru exercitarea profesiei;
(c) cunotine corespunztoare de medicin general (funcii biologice,
anatomie i fiziologie) i farmacologie n domeniul obstetricii i al
nou-nscuilor, precum i cunotine cu privire la relaia dintre starea
de sntate i mediul fizic i social al fiinei umane i despre
comportamentul acestuia;
(d) experien clinic adecvat dobndit n instituiile aprobate care
capaciteaz moaele s acorde ngrijiri antenatale, s asiste la
natere i s se ocupe de urmrile acesteia n instituii aprobate,
s acorde supraveghere n faza imediat premergtoare naterii i la
natere, s acorde ngrijiri postnatale i s efectueze manevre de
resuscitare neonatal n ateptarea unui medic, n mod independent
i pe propria rspundere, n msura necesar i n afara situaiilor
patologice;
(e) o nelegere corespunztoare a formrii personalului sanitar i expe
riena colaborrii cu respectivul personal.
B
Articolul 41
Modaliti de recunoatere a titlurilor de calificare ca moa
M9
(1)
Titlurile de calificare de moa prevzute la punctul 5.5.2 din
anexa V beneficiaz de recunoatere automat n temeiul articolului
21, n cazul n care ndeplinesc unul dintre urmtoarele criterii:
(a) o formare de moa, pe baz de program integral, de cel puin trei
ani, care poate fi exprimat, n plus, prin echivalentul n credite
ECTS, care const din cel puin 4 600 de ore de formare teoretic
i practic, cu cel puin o treime din durata minim constnd n
formare clinic;
(b) o formare de moa, pe baz de program integral de cel puin doi
ani, care poate fi exprimat, n plus, prin echivalentul n credite
ECTS, care const din cel puin 3 600 de ore, condiionat de
deinerea unui titlu de calificare ca asistent medical generalist
menionat la punctul 5.2.2 din anexa V;
(c) o formare de moa pe baz de program integral de cel puin 18
luni, care poate fi exprimat n plus prin echivalentul n credite
ECTS, care const n cel puin 3 000 de ore, condiionat de
deinerea unui titlu de calificare de asistent medical generalist
prevzut la punctul 5.2.2 din anexa V, urmat de o practic profe
sional de un an pentru care se elibereaz un certificat n confor
mitate cu alineatul (2).

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 59


B
(2)
Certificatul menionat la alineatul (1) se elibereaz de ctre auto
ritile competente ale statului membru de origine. El atest c benefi
ciarul, dup ce a obinut titlul de calificare ca moa, a exercitat n mod
satisfctor, ntr-un spital sau ntr-o instituie de sntate autorizat n
acest sens, toate activitile de moa n perioada corespunztoare.

Articolul 42
Exercitarea activitilor profesionale de moa
(1)
Dispoziiile prezentei seciuni se aplic activitilor de moa,
astfel cum sunt definite de fiecare stat membru, fr a aduce atingere
alineatului (2), i sunt exercitate cu titlurile profesionale ncorporate n
anexa V punctul 5.5.2.
(2)
Statele membre se asigur ca moaele s poat avea cel puin
acces la activitile menionate n cele ce urmeaz i s le exercite:
(a) asigurarea unei bune informri i consilierea n materie de plani
ficare familial;
(b) diagnosticarea sarcinii, apoi supravegherea sarcinii normale, efec
tuarea examinrilor necesare pentru supravegherea evoluiei
sarcinii normale;
(c) prescrierea sau consilierea privind examinrile necesare celei mai
timpurii diagnosticri posibile a sarcinilor cu riscuri;
(d) stabilirea unui program de pregtire a viitorilor prini i consilierea
lor n materie de igien i alimentaie, asigurarea pregtirii complete
pentru natere;
(e) ngrijirea i asistarea mamei n timpul travaliului i monitorizarea
strii fetusului in utero prin mijloace clinice i tehnice adecvate;
(f) coordonarea naterilor normale, inclusiv, la nevoie, efectuarea de
epiziotomii i, n cazuri de urgen, practicarea naterii n
prezentaie pelvian;
(g) recunoaterea, la mam sau la copil, a semnelor de anunare a unor
anomalii care necesit intervenia unui medic i, dup caz, asistarea
acestuia; luarea msurilor de urgen care se impun n absena
medicului, n special extragerea manual a placentei, urmat
eventual de examinarea manual a uterului;
(h) examinarea i ngrijirea nou-nscutului; luarea tuturor iniiativelor
care se impun n caz de nevoie i practicarea, dup caz, a resus
citrii imediate;
(i) ngrijirea mamei, monitorizarea progreselor mamei n perioada postnatal i acordarea tuturor sfaturilor utile privind creterea nounscutului n cele mai bune condiii;
(j) practicarea ngrijirilor prescrise de medic;
(k) elaborarea rapoartelor scrise necesare.

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 60


B
Articolul 43
Drepturi dobndite specifice moaelor
(1)
Fiecare stat membru recunoate ca dovad suficient pentru resor
tisanii statelor membre ale cror titluri de calificare ca moa nde
plinesc toate cerinele minime de formare prevzute la articolul 40,
dar, n temeiul articolului 41, sunt recunoscute numai n cazul n care
sunt nsoite de certificatul de practic profesional menionat la
articolul 41 alineatul (2), titlurile de calificare eliberate de respectivele
state membre nainte de data de referin prevzut n anexa V punctul
5.5.2, nsoite de un certificat care s ateste c respectivii resortisani sau consacrat n mod efectiv i legal activitilor n cauz pe o perioad
de cel puin doi ani consecutivi n decursul ultimilor cinci ani anteriori
eliberrii certificatului.
M9
(1a)
n ceea ce privete titlurile de calificare de moa, statele
membre recunosc automat calificrile respective n cazul n care solici
tantul i-a nceput formarea nainte de 18 ianuarie 2016 i condiia de
admitere pentru aceast formare a fost de zece ani de nvmnt general
sau un nivel echivalent pentru tipul I sau finalizarea unei formri de
asistent medical generalist, atestat prin titlul de calificare menionat la
punctul 5.2.2 din anexa V, nainte de a ncepe o formare de moa care
intr sub incidena tipului II.
B
(2)
Dispoziiile alineatului (1) se aplic resortisanilor statelor
membre ale cror titluri de calificare ca moa atest o formare care a
fost realizat pe teritoriul fostei Republici Democrate Germania i care
ndeplinete toate cerinele minime de formare prevzute la articolul 40,
dar, n temeiul articolului 41, sunt recunoscute numai n cazul n care
sunt nsoite de certificatul de practic profesional menionat la
articolul 41 alineatul (2), n cazul n care atest o formare care a
nceput nainte de 3 octombrie 1990.
M9

__________

(4)

Statele membre recunosc titlurile de calificare de moa care:

(a) au fost eliberate n Polonia pentru moaele care i-au ncheiat


formarea nainte de 1 mai 2004 i care nu ndeplinesc cerinele
minime de formare prevzute la articolul 40, i
(b) sunt atestate de o diplom de licen care a fost obinut pe baza
unui program special de revalorizare descris:
(i) la articolul 11 din Legea din 20 aprilie 2004 de modificare a
Legii privind profesiile de asistent medical i de moa i
privind alte acte juridice (Jurnalul Oficial al Republicii Polone
din 2004, nr. 92, pos. 885 i din 2007 nr. 176 poz. 1237) i n
Regulamentul Ministrului Sntii din 11 mai 2004 privind
condiiile detaliate referitoare la cursurile asigurate pentru
moae i asisteni medicali titulari ai unui certificat de studii
secundare (examen final matura) i absolveni ai unui liceu
sanitar sau ai unor coli profesionale sanitare care formeaz
asisteni medicali i moae (Jurnalul Oficial al Republicii
Polone din 2004 nr. 110, poz. 1170 i din 2010 nr. 65 poz.
420); sau

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 61


M9
(ii) la articolul 53.3 punctul 3 din Legea din 15 iulie 2011 privind
profesiile de asistent medical i de moa (Jurnalul Oficial al
Republicii Polone din 2011 nr. 174, poz. 1039) i n Regula
mentul Ministrului Sntii din 14 iunie 2012 privind condiiile
detaliate referitoare la cursurile de nvmnt superior asigurate
pentru moae i asisteni medicali titulari ai unui certificat de
studii secundare (examen final matura) i absolveni ai unei
forme de nvmnt secundar sanitar sau post-secundar care
formeaz asisteni medicali i moae (Jurnalul Oficial al Repu
blicii Polone din 2012, poz. 770),
cu scopul de a verifica dac moaa n cauz posed un nivel
de cunotine i de competene comparabil cu cel al moaelor
titulare ale calificrilor enumerate pentru Polonia, la punctul 5.5.2
din anexa V.
M1
Articolul 43a
n ceea ce privete titlurile romneti de calificare ca moa, se aplic
doar urmtoarele dispoziii n materie de drepturi dobndite:
n cazul resortisanilor din statele membre ale cror titluri oficiale de
calificare ca moa (asistent medical obstetric-ginecologie) au fost
acordate de ctre Romnia nainte de data aderrii i care nu satisfac
cerinele minime n materie de formare stabilite la articolul 40, statele
membre recunosc titlurile oficiale de calificare menionate ca fiind sufi
ciente pentru ndeplinirea activitilor de moa, n cazul n care sunt
nsoite de un certificat care specific faptul c acei resortisani ai
statelor membre au exercitat n mod efectiv i legal activiti de
moa n Romnia, pentru cel puin cinci ani consecutivi n decursul
celor apte ani care preced emiterea certificatului.
A1
Articolul 43b
Drepturile dobndite ca moa nu se aplic urmtoarelor calificri,
obinute n Croaia nainte de 1 iulie 2013 via medicinska sestra gine
koloko-opstetrikog smjera (asistent medical obstretic-ginecologie),
medicinska sestra ginekoloko-opstetrikog smjera (infirmier obste
tric-ginecologie), via medicinska sestra primaljskog smjera (asistent
medical cu diplom de moa), medicinska sestra primaljskog smjera
(infirmier cu diplom de moa), ginekoloko-opstetrika primalja
(moa obstetric-ginecologie) i primalja (moa).
B
Seciunea 7
Farmacist
Articolul 44
Formare de farmacist
(1)
Admiterea la formarea de farmacist presupune posesia unei
diplome sau a unui certificat care s permit accesul, pentru studiile
n cauz, la universiti sau la instituii de nvmnt superior de un
nivel recunoscut ca fiind echivalent ale unui stat membru.

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 62


M9
(2)
Titlurile de calificare de farmacist atest o formare cu o durat de
cel puin cinci ani, care, n plus, se poate exprima i prin echivalentul n
credite ECTS, dintre care cel puin:

(a) patru ani de formare teoretic i practic cu program integral ntr-o


universitate, ntr-o instituie de nvmnt superior la un nivel recu
noscut ca fiind echivalent sau sub supravegherea unei universiti;

(b) n cursul sau la finalul formrii teoretice i practice, ase luni de


stagiu ntr-o farmacie deschis publicului sau ntr-un spital, sub
supravegherea serviciului farmaceutic al respectivului spital.

Ciclul de formare menionat la prezentul alineat include cel puin


programa descris n anexa V la punctul 5.6.1 Comisia este mputer
nicit s adopte acte delegate n conformitate cu articolul 57c n ceea ce
privete modificarea listei de la punctul 5.6.1 din anexa V, n vederea
adaptrii acesteia la progresul tiinific i tehnic, inclusiv la evoluia
practicii farmacologice.

Modificrile menionate la al doilea paragraf nu atrag dup sine o


modificare a principiilor legislative eseniale existente n statele
membre n legtur cu structura profesiilor n ceea ce privete
formarea i condiiile de acces ale persoanelor fizice. Astfel de modi
ficri respect responsabilitatea statelor membre n ceea ce privete
organizarea sistemelor de educaie, astfel cum se prevede la articolul 165
alineatul (1) din TFUE.

B
(3)
Formarea de farmacist garanteaz c persoana n cauz a dobndit
urmtoarele cunotine i competene:

(a) cunotine corespunztoare despre medicamente i substanele


utilizate pentru fabricarea produselor medicamentoase;

(b) cunotine corespunztoare despre tehnologia farmaceutic i


controlul fizic, chimic, biologic i microbiologic al produselor medi
camentoase;

(c) cunotine corespunztoare despre metabolism, efectele medica


mentelor i aciunea substanelor toxice, precum i utilizarea
produselor medicamentoase;

(d) cunotine corespunztoare care permit evaluarea datelor tiinifice


privind produsele medicamentoase, pentru a putea furniza pe aceast
baz informaii corespunztoare;

(e) cunotine corespunztoare despre condiiile legale i alte condiii n


materie de exercitare a activitilor farmaceutice.

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 63


B
Articolul 45
Exercitarea activitilor profesionale de farmacist
(1)
n sensul prezentei directive, activitile de farmacist sunt cele ale
cror acces i exercitare fac obiectul, n unul sau mai multe state
membre, unor condiii de calificare profesional i care sunt deschise
titularilor uneia dintre titlurile de calificare prevzute n anexa V punctul
5.6.2.
M9
(2)
Statele membre se asigur c titularii unui titlu de calificare
universitar sau de un nivel recunoscut ca fiind echivalent n farmacie,
care ndeplinesc condiiile prevzute la articolul 44, pot avea acces cel
puin la activitile menionate n cele ce urmeaz i le pot exercita, sub
rezerva, dup caz, a unei cerine de experien profesional supli
mentar:
(a) pregtirea formei farmaceutice a produselor medicamentoase;
(b) fabricarea i testarea produselor medicamentoase;
(c) testarea produselor medicamentoase ntr-un laborator de testare a
produselor medicamentoase;
(d) stocarea, conservarea i distribuirea de produse medicamentoase n
comerul cu ridicata;
(e) aprovizionarea, pregtirea, testarea, stocarea, distribuirea i adminis
trarea unor medicamente sigure i eficace, de calitatea cerut, n
farmacii deschise publicului;
(f) pregtirea, testarea, stocarea i administrarea unor medicamente
sigure i eficace, avnd calitatea cerut, n spitale;
(g) furnizarea de informaii i consiliere cu privire la medicamente ca
atare, inclusiv cu privire la utilizarea lor corespunztoare;
(h) raportarea reaciilor adverse ale produselor farmaceutice ctre auto
ritile competente;
(i) asisten personalizat pacienilor care i administreaz singuri
medicaia;
(j) contribuirea la campanii locale sau naionale privind sntatea
public.
B
(3)
Atunci cnd, ntr-un stat membru, accesul la una dintre activitile
de farmacist sau exercitarea acesteia este condiionat, n afar de
posesia unui titlu de calificare prevzut n anexa V punctul 5.6.2, de
necesitatea unei experiene profesionale suplimentare, respectivul stat
membru recunoate ca dovad suficient n acest sens un certificat al
autoritilor competente ale statului membru de origine conform cruia
persoana n cauz a exercitat respectivele activiti n statul membru de
origine pe o perioad egal.
(4)
Recunoaterea menionat la alineatul (3) nu se aplic n ceea ce
privete experiena profesional de doi ani solicitat de Marele Ducat al
Luxemburgului pentru atribuirea unei concesii de stat de farmacie
deschis.

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 64


B
(5)
Atunci cnd, ntr-un stat membru, la 16 septembrie 1985 se
desfura un concurs pe baz de probe, destinat s selecteze dintre
titularii menionai la alineatul (2) pe cei care sunt autorizai s devin
proprietari ai noilor farmacii a cror creare a fost decis n cadrul unui
sistem naional de repartizare geografic, respectivul stat membru, prin
derogare de la alineatul (1), poate s menin respectivul concurs i s
invite resortisanii statelor membre care posed unul dintre titlurile de
calificare ca farmacist prevzute n anexa V punctul 5.6.2 sau care fac
obiectul dispoziiilor articolului 23.

Seciunea 8
Arhitect
M9
Articolul 46
Formarea arhitecilor
(1)

Formarea pentru profesia de arhitect cuprinde:

(a) un total de cel puin cinci ani de studii pe baz de program integral
ntr-o universitate sau ntr-o instituie de nvmnt de nivel echi
valent care s conduc la promovarea unui examen de nivel univer
sitar; sau

(b) cel puin patru ani de studii pe baz de program integral ntr-o
universitate sau ntr-o instituie de nvmnt de nivel echivalent,
care s conduc la promovarea unui examen de nivel universitar,
nsoit de un certificat care s ateste ncheierea unui stagiu de
formare profesional de doi ani, n conformitate cu alineatul (4).

(2)
Arhitectura trebuie s constituie componenta principal a studiilor
menionate la alineatul (1). Studiile menin un echilibru ntre aspectele
teoretice i practice ale formrii n arhitectur i asigur cel puin
dobndirea urmtoarelor cunotine, abiliti i competene:

(a) capacitatea de a concepe proiecte arhitecturale care s corespund


att cerinelor estetice, ct i cerinelor tehnice;

(b) cunotine corespunztoare despre istoria i teoriile arhitecturii,


precum i despre arte, tehnologii i tiine umane conexe;

(c) cunotine despre arte frumoase ca factori ce pot influena calitatea


conceperii proiectelor arhitecturale;

(d) cunotine corespunztoare despre urbanism, planificarea i tehnicile


aplicate n procesul de planificare;

(e) capacitatea de a nelege relaiile dintre oameni i creaiile arhitec


turale, pe de o parte, i creaiile arhitecturale i mediul lor, pe de
alt parte, precum i capacitatea de a nelege necesitatea de a
armoniza creaiile arhitecturale i spaiile n funcie de necesitile
i scara uman;

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 65


M9
(f) capacitatea de a nelege profesia de arhitect i rolul su n societate,
n special prin elaborarea de proiecte innd seama de factorii
sociali;

(g) nelegerea metodelor de cercetare i de pregtire a proiectului de


construcie;

(h) cunotine despre problemele de proiectare structural i de


construcie i de inginerie asociate proiectrii cldirilor;

(i) cunotine corespunztoare despre probleme fizice i tehnologii,


precum i despre funcia construciilor, astfel nct s le doteze cu
toate elementele de confort interior i de protecie climateric, n
cadrul dezvoltrii sustenabile;

(j) capacitatea tehnic care s i permit s conceap construcii care s


ndeplineasc cerinele utilizatorilor, respectnd totodat limitele
impuse de buget i de reglementrile n domeniul construciilor;

(k) cunotine corespunztoare despre industrii, organizaii, reglementri


i proceduri care intervin n procesul de concretizare a proiectelor n
cldiri i de integrare a planurilor n planificarea general.

(3)
Numrul de ani de studiu academic menionat la alineatele (1)
i (2) se poate exprima, n plus, prin echivalentul n credite ECTS.

(4)
Stagiul profesional menionat la alineatul (1) litera (b) are loc
numai dup terminarea primilor trei ani de studiu. Cel puin un an de
stagiu profesional se bazeaz pe cunotinele, abilitile i competenele
dobndite n cursul studiilor menionate la alineatul (2). n acest scop,
stagiul profesional se desfoar sub supravegherea unei persoane sau
organism care a fost autorizat de ctre autoritatea competent din statul
membru de origine. Un astfel de stagiu supravegheat poate avea loc n
orice ar. Stagiul profesional este evaluat de autoritatea competent din
statul membru de origine.

Articolul 47
Derogri de la condiiile de formare ca arhitect
Prin derogare de la articolul 46, se recunosc, de asemenea, ca
respectnd articolul 21: n cadrul promovrii sociale sau al studiilor
universitare cu frecven parial, formarea care ndeplinete cerinele
stabilite la articolul 46 alineatul (2), atestat printr-un examen n arhi
tectur promovat de ctre un profesionist care lucreaz de apte ani sau
mai mult n domeniul arhitecturii sub supravegherea unui arhitect sau a
unui birou de arhitectur. Respectivul examen trebuie s fie de nivel
universitar i s fie echivalent cu examenul final menionat la
articolul 46 alineatul (1) litera (b).

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 66


B
Articolul 48
Exercitarea activitilor profesionale de arhitect
(1)
n sensul prezentei directive, activitile profesionale de arhitect
sunt cele exercitate n mod normal cu titlul profesional de arhitect.

(2)
Se consider c ndeplinesc condiiile necesare pentru a exercita
activitile de arhitect cu titlul profesional de arhitect resortisanii unui
stat membru autorizai s poarte acest titlu n aplicarea unei legi care
atribuie autoritii competente a unui stat membru competena de a
acorda acest titlu resortisanilor statelor membre care s-au distins n
mod deosebit prin calitatea realizrilor lor n domeniul arhitecturii. Un
certificat eliberat de statul lor membru de origine trebuie s ateste c
activitile persoanei n cauz se ncadreaz n domeniul arhitecturii.

Articolul 49
Drepturi dobndite specifice arhitecilor
(1)
Fiecare stat membru recunoate titlurile de calificare ca arhitect
prevzute n anexa VI punctul 6, eliberate de alte state membre i care
atest o formare care a nceput cel trziu n decursul anului academic de
referin prevzut n respectiva anex, chiar dac nu ndeplinesc
cerinele minime prevzute la articolul 46, dndu-le acelai efect pe
teritoriul su ca i titlurile de calificare ca arhitect pe care el nsui le
elibereaz n ceea ce privete accesul la activitile profesionale de
arhitect i exercitarea acestora.

Se recunosc, n aceste condiii, certificatele autoritilor competente ale


Republicii Federale Germania care atest echivalena titlurilor de cali
ficare eliberate de la 8 mai 1945 de ctre autoritile competente ale
Republicii Democrate Germania cu titlurile de calificare prevzute n
anexa menionat anterior.

M9
(1a)
Alineatul (1) se aplic i titlurilor de calificare de arhitect
prevzute n anexa V, n cazul n care formarea a nceput nainte de
18 ianuarie 2016.

B
(2)
Fr a aduce atingere alineatului (1), fiecare stat membru recu
noate, acordndu-le, n ceea ce privete accesul la activitile profe
sionale de arhitect i exercitarea acestora cu titlul profesional de arhitect,
acelai efect pe teritoriul su ca i titlurilor de calificare pe care el nsui
le elibereaz, certificatele eliberate pentru resortisanii statelor membre
de ctre statele membre care au pus n aplicare norme privind accesul la
activitile de arhitect i exercitarea acestor activiti la urmtoarele date:

(a) la 1 ianuarie 1995, pentru Austria, Finlanda i Suedia;

(b) la 1 mai 2004, pentru Republica Ceh, Estonia, Cipru, Letonia,


Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovenia i Slovacia;

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 67


M8
(ba) la 1 iulie 2013, pentru Croaia;

B
(c) la 5 august 1987, pentru celelalte state membre.

Certificatele prevzute la primul paragraf atest c titularul lor a fost


autorizat, pn cel trziu la data respectiv, s poarte titlul profesional
de arhitect i c s-a consacrat efectiv, n cadrul normelor menionate
anterior, activitilor n cauz pe o perioad de cel puin trei ani
consecutivi n decursul ultimilor cinci ani dinainte de data eliberrii
certificatului.

M9
(3)
Fiecare stat membru i confer dovezii urmtoare aceleai efecte
pe teritoriul su ca i dovezii de calificare formal pe care o elibereaz
el nsui n scopul accesului i exercitrii activitii profesionale a unui
arhitect: dovada terminrii formrii existente la 5 august 1985 i
nceput cel trziu la 17 ianuarie 2014, oferit de Fachhochschulen
n Republica Federal Germania ntr-o perioada de trei ani, satisfcnd
cerinele stabilite la articolul 46 alineatul (2) i dnd acces la activitile
menionate la articolul 48 n respectivul stat membru cu titlul profe
sional de arhitect, n msura n care formarea a fost urmat de o
perioad de patru ani de experien profesional n Republica Federal
Germania, atestat de un certificat eliberat de autoritatea competent pe
rolul creia figureaz numele arhitectului care dorete s beneficieze de
prevederile prezentei directive.

CAPITOLUL IIIA

Recunoaterea automat pe baza principiilor comune de formare


Articolul 49a
Cadru comun de formare
(1)
n sensul prezentului articol, cadru comun de formare nseamn
un set comun de cunotine, abiliti i competene minimale necesare
pentru exercitarea unei anumite profesii. Un cadru comun de formare nu
nlocuiete programele de formare naionale dac un stat membru nu
decide altfel n temeiul dreptului intern. n scopul accesului la aceast
profesie i a exercitrii sale ntr-un stat membru care reglementeaz
respectiva profesie, un stat membru confer titlurilor de calificare profe
sional dobndite pe baza unui astfel de cadru acelai efect pe teritoriul
su ca i titlurile de calificare pe care le elibereaz el nsui, cu condiia
ca acest cadru s ndeplineasc condiiile stabilite la alineatul (2).

(2)

Un cadru comun de formare ndeplinete urmtoarele condiii:

(a) cadrul comun de formare permite mai multor profesioniti s circule


dintr-un stat membru n altul;

(b) profesia la care se aplic cadrul comun de formare sau educaia i


formarea care conduc la aceasta sunt reglementate n cel puin o
treime din toate statele membre;

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 68


M9
(c) setul comun de cunotine, abiliti i competene combin
cunotinele, abilitile i competenele cerute n sistemele de
educaie i formare care se aplic n cel puin o treime dintre
statele membre; este irelevant dac respectivele cunotine, abiliti
i competene au fost dobndite n cadrul unui curs de formare
general ntr-o universitate sau o instituie de nvmnt superior
sau n cadrul unui curs de formare profesional;

(d) cadrul comun de formare se bazeaz pe nivelurile din CEC, astfel


cum sunt definite n anexa II la Recomandarea Parlamentului
European i a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind stabilirea
Cadrului european al calificrilor pentru nvarea de-a lungul
vieii (1);

(e) profesia n cauz nu este acoperit de un alt cadru comun de


formare i nici nu este supus recunoaterii automate n temeiul
capitolul III din titlul III;

(f) cadrul comun de formare a fost elaborat n urma unei proceduri


corespunztoare transparente, inclusiv cu implicarea prilor inte
resate relevante din statele membre n care profesia nu este regle
mentata;

(g) cadrul comun de formare permite resortisanilor din orice stat


membru s fie eligibili pentru obinerea calificrii profesionale n
temeiul unui astfel de cadru fr a fi obligai ca mai nti s fie
membri ai unei organizaii profesionale sau s fie nregistrai la o
astfel de organizaie.

(3)
Organizaiile profesionale reprezentative de la nivelul Uniunii,
precum i organizaiile profesionale naionale sau autoritile competente
din cel puin o treime dintre statele membre pot prezenta Comisiei
sugestii cu privire la cadrele comune de formare care satisfac condiiile
specificate la alineatul (2).

(4)
Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n conformitate
cu articolul 57c pentru a stabili un cadru comun de formare pentru o
profesie dat, pe baza condiiilor specificate la alineatul (2) de la
prezentul articol.

(5)
Un stat membru este exceptat de la obligaia de a introduce pe
teritoriul su cadrul comun de formare menionat la alineatul (4) i de la
obligaia de a recunoate automat calificrile profesionale dobndite n
temeiul respectivului cadru comun de formare atunci cnd este nde
plinit una dintre urmtoarele condiii:

(a) pe teritoriul su nu sunt disponibile instituii de nvmnt sau de


formare care s ofere o astfel de formare pentru profesia n cauz;

(b) introducerea cadrului comun de formare ar afecta n mod negativ


organizarea sistemului su de nvmnt i de formare profesional;
(1) JO C 111, 6.5.2008, p. 1.

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 69


M9
(c) ntre cadrul comun de formare i formarea obligatorie pe teritoriul
su exist diferene substaniale, care ar atrage dup sine riscuri
grave la adresa ordinii publice, siguranei publice, sntii
publice sau a siguranei beneficiarilor serviciului sau a proteciei
mediului.
(6)
n termen de ase luni de la intrarea n vigoare a actului delegat
menionat la alineatul (4), statele membre notific Comisiei i celorlalte
state membre:
(a) calificrile naionale i, dac este cazul, titlurile profesionale
naionale care sunt conforme cu cadrul comun de formare; sau
(b) orice recurs la exceptarea menionat la alineatul (5), mpreun cu o
justificare cu privire la care dintre condiiile menionate la alineatul
(4) au fost ndeplinite. n termen de trei luni, Comisia poate solicita
clarificri suplimentare, n cazul n care consider c un stat
membru nu a justificat sau a furnizat justificri insuficiente
privind ndeplinirea uneia dintre aceste condiii. Statele membre
rspund unei astfel de solicitri n termen de trei luni.
Comisia poate adopta un act de punere n aplicare pentru a enumera
calificrile profesionale naionale i titlurile profesionale naionale care
beneficiaz de recunoatere automat n temeiul cadrului comun de
formare adoptat n conformitate cu alineatul (4).
(7)
Prezentul articol se aplic i specializrilor unei profesii, cu
condiia ca aceste specializri s priveasc activitile profesionale n
cazul crora accesul i exercitarea sunt reglementate n statele
membre, atunci cnd profesia face deja obiectul recunoaterii
automate n temeiul capitolului III din titlul III, ns nu i specializarea
n cauz.

Articolul 49b
Teste comune de formare
(1)
n sensul prezentului articol, un test comun de formare nseamn
o prob de aptitudini standardizat, disponibil n toate statele membre
participante i rezervat deintorilor unei anumite calificri profe
sionale. Reuita la un astfel de test ndrituiete deintorul unei calificri
profesionale specifice s exercite profesia n orice stat membru interesat
n aceleai condiii ca i titularii calificrilor profesionale dobndite n
acel stat membru.
(2)

Testul comun de formare ndeplinete urmtoarele condiii:

(a) testul comun de formare permite mai multor profesioniti s se


circule dintr-un stat membru n altul;
(b) profesia la care se aplic testul comun de formare sau educaia i
formarea care conduc la aceasta sunt reglementate n cel puin o
treime dintre statele membre;
(c) testul comun de formare a fost elaborat n urma unei proceduri
corespunztoare transparente, inclusiv cu implicarea prilor inte
resate relevante din statele membre n care profesia nu este regle
mentata;

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 70


M9
(d) testul comun de formare permite resortisanilor din orice stat
membru s participe la acest test i la organizarea practic a
acestor teste n statele membre fr a fi obligai ca mai nti s
fie membri ai unei organizaii profesionale sau s fie nregistrai
la o astfel de organizaie.

(3)
Organizaiile profesionale reprezentative de la nivelul Uniunii,
precum i organizaiile profesionale naionale sau autoritile competente
din cel puin o treime dintre statele membre pot prezenta Comisiei
sugestii cu privire la testele comune de formare care satisfac condiiile
specificate la alineatul (2).

(4)
Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n conformitate
cu articolul 57c pentru a stabili coninutul unui test comun de formare i
condiiile necesare pentru participarea la test i promovarea acestuia.

(5)
Un stat membru este exceptat de la obligaia de a organiza pe
teritoriul su testul comun de formare menionat la alineatul (4) i de la
obligaia de a recunoate automat profesionitii care au promovat testul
comun de formare atunci cnd este ndeplinit una dintre urmtoarele
condiii:

(a) profesia n cauz nu este reglementat pe teritoriul su;

(b) coninutul testului comun de formare nu reduce suficient riscurile


grave la adresa sntii publice sau a siguranei beneficiarilor servi
ciului, care sunt relevante pe teritoriul su;

(c) coninutul testului comun de formare ar reduce semnificativ atrac


tivitatea accesului la profesie n raport cu cerinele naionale.

(6)
n termen de ase luni de la intrarea n vigoare a actului delegat
menionat la alineatul (4), statele membre notific Comisiei i celorlalte
state membre:

(a) capacitatea disponibil pentru organizarea unor astfel de teste; sau

(b) orice recurs la exceptarea menionat la alineatul (5), mpreun cu


justificarea cu privire la care dintre condiiile menionate la alineatul
respectiv au fost ndeplinite. n termen de trei luni, Comisia poate
solicita clarificri suplimentare, n cazul n care consider c un stat
membru nu a justificat sau a furnizat justificri insuficiente privind
ndeplinirea uneia dintre aceste condiii. Statele membre rspund
unei astfel de solicitri n termen de trei luni.

Comisia poate adopta un act de punere n aplicare, pentru a enumera


statele membre n care urmeaz s fie organizate testele comune de
formare adoptate n conformitate cu alineatul (4), frecvena n
decursul unui an calendaristic i alte aranjamente necesare pentru orga
nizarea testelor comune de formare n toate statele membre.

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 71


B
CAPITOLUL IV

Dispoziii comune privind stabilirea


Articolul 50
Documente i formaliti
(1)
Atunci cnd hotrsc asupra unei cereri de obinere a autorizaiei
de exercitare a profesiei reglementate n cauz n aplicarea prezentului
titlu, autoritile competente ale statului membru gazd pot solicita
documentele i certificatele enumerate n anexa VII.
n momentul prezentrii lor, documentele prevzute n anexa VII
punctul 1 literele (d), (e) i (f) nu pot fi mai vechi de trei luni.
Statele membre, organismele i alte persoane juridice asigur
confidenialitatea informaiilor transmise.
(2)
n cazul unor ndoieli justificate, statul membru gazd poate
solicita autoritilor competente ale unui stat membru o confirmare a
autenticitii certificatelor i a titlurilor de calificare eliberate n acest alt
stat membru, precum i, dup caz, confirmarea faptului c beneficiarul
ndeplinete, n ceea ce privete profesiile prevzute la capitolul III din
prezentul titlu, condiiile minime de formare prevzute la articolele 24,
25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 i 46.
(3)
n cazul unor ndoieli justificate, atunci cnd o autoritate
competent a unui stat membru a eliberat un titlu de calificare, astfel
cum a fost definit la articolul 3 alineatul (1) litera (c), care include o
formare urmat n totalitate sau parial ntr-o instituie legal stabilit pe
teritoriului unui alt stat membru, statul membru gazd are dreptul s
verifice pe lng organismul competent al statului membru de origine n
care a fost eliberat titlul de calificare:
(a) n cazul n care formarea asigurat de instituia n cauz a fost
certificat n mod oficial de instituia de nvmnt situat n
statul membru de origine n care a fost eliberat titlul de calificare;
(b) n cazul n care titlul de calificare eliberat este acelai cu cel care ar
fi fost eliberat n cazul n care ciclul de formare ar fi fost acelai n
statul membru de origine n care a fost eliberat titlul de calificare i
(c) n cazul n care titlul de calificare eliberat confer aceleai drepturi
de acces la profesie pe teritoriul statului membru de origine n care
a fost eliberat titlul de calificare.
M9
(3a)
n cazul unor ndoieli justificate, statul membru gazd poate
solicita autoritilor competente ale unui stat membru o confirmare a
faptului c solicitantul nu este suspendat sau nu are interdicie de exer
citare a profesiei ca urmare a unei erori profesionale grave sau a unei
condamnri pentru infraciuni legate de exercitarea activitilor sale
profesionale.
(3b)
Schimbul de informaii ntre autoritile competente din diferite
state membre n temeiul prezentului articol se efectueaz prin inter
mediul IMI.

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 72


B
(4)
Atunci cnd un stat membru gazd solicit resortisanilor si
depunerea unui jurmnt sau a unei declaraii solemne pentru a avea
acces la o profesie reglementat i n cazul n care formularea respec
tivului jurmnt sau a respectivei declaraii nu poate fi utilizat de
resortisanii celorlalte state membre, statul membru se asigur c
persoana n cauz poate utiliza o formulare echivalent corespunztoare.

Articolul 51
Procedur de recunoatere reciproc a calificrilor profesionale
(1)
Autoritatea competent a statului membru gazd confirm
primirea dosarului solicitantului n termen de o lun de la data
primirii sale i l informeaz, dup caz, cu privire la lipsa oricrui
document.

(2)
Procedura de examinare a unei cereri de obinere a autorizaiei de
a exercita o profesie reglementat trebuie finalizat n cel mai scurt timp
i trebuie s conduc la o decizie justificat n mod corespunztor a
autoritii competente a statului membru gazd, n oricare dintre cazuri,
n termen de trei luni de la data prezentrii dosarului complet al
persoanei n cauz. Cu toate acestea, acest termen se poate prelungi
cu o lun n cazurile reglementate la capitolele I i II din prezentul titlu.

(3)
Decizia sau neluarea unei decizii n termenul menionat anterior
face obiectul unei aciuni n justiie n temeiul legislaiei naionale.

Articolul 52
Utilizarea titlului profesional
(1)
Atunci cnd, ntr-un stat membru gazd, utilizarea unui titlu
profesional privind una dintre activitile profesiei n cauz este regle
mentat, resortisanii celorlalte state membre care sunt autorizai s
exercite o profesie reglementat n temeiul titlului III utilizeaz titlul
profesional din statul membru gazd care, n respectivul stat, corespunde
acestei profesii, i utilizeaz, de asemenea, eventualele sale abrevieri.

(2)
Atunci cnd o profesie este reglementat n statul membru gazd
de ctre o asociaie sau organizaie n sensul articolului 3 alineatul (2),
resortisanii statelor membre sunt autorizai s utilizeze titlul profesional
acordat de respectiva organizaie sau asociaie, sau abrevierea acestuia,
numai n cazul n care prezint o dovad c sunt membri ai respectivei
organizaii sau asociaii.

Atunci cnd condiioneaz obinerea calitii de membru de anumite


calificri, asociaia sau organizaia poate face acest lucru numai n
condiiile prevzute de prezenta directiv n ceea ce privete resortisanii
altor state membre care posed calificri profesionale.

M9
(3)
Un stat membru nu poate rezerva utilizarea titlului profesional
pentru titularii calificrilor profesionale dac nu a notificat asociaia
sau organizaia n cauz Comisiei i celorlalte state membre n confor
mitate cu articolul 3 alineatul (2).

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 73


B
TITLUL IV
NORME PRIVIND EXERCITAREA PROFESIEI

M9
Articolul 53
Cunotine lingvistice
(1)
Profesionitii care beneficiaz de recunoaterea calificrilor profe
sionale au de asemenea cunotine lingvistice necesare pentru exer
citarea profesiei n statul membru gazd.
(2)
Un stat membru se asigur c orice control efectuat de ctre
autoritatea competent s controleze respectarea obligaiei n temeiul
alineatului (1) sau sub supravegherea acesteia se limiteaz la
cunoaterea unei limbi oficiale a statului membru gazd sau a unei
limbi administrative a statului membru gazd, cu condiia ca aceasta
din urm s fie i o limb oficial a Uniunii.
(3)
Dac profesia de exercitat prezint implicaii legate de sigurana
pacienilor, pot fi impuse controale efectuate n conformitate cu alineatul
(2). Pot fi impuse controale n legtur cu alte profesii n cazul n care
exist ndoieli serioase i concrete despre gradul de cunoatere a limbii
de ctre profesionist n privina activitile profesionale pe care
intenioneaz s le desfoare.
Controalele pot fi efectuate numai dup emiterea unui card profesional
european n conformitate cu articolul 4d sau dup recunoaterea unei
calificri profesionale, dup caz.
(4)
Orice control lingvistic este proporional cu activitatea care
urmeaz a fi desfurat. Profesionistul n cauz are dreptul de a
exercita o cale de atac mpotriva acestor aciuni de control n temeiul
dreptului intern.
B
Articolul 54
Utilizarea titlurilor de calificare
Fr a aduce atingere articolelor 7 i 52, statul membru gazd se asigur
de recunoaterea dreptului persoanelor interesate de a-i utiliza titlul de
calificare care li s-au conferit n statul membru de origine i, eventual,
abrevierea acestora, n limba respectivului stat. Statul membru gazd
poate prevedea ca titlul s fie urmat de denumirea i adresa instituiei
sau comisiei care l-a eliberat. Atunci cnd titlul de calificare din statul
membru de origine poate fi confundat n statul membru gazd cu un
titlu care necesit, n respectivul stat membru gazd, o formare supli
mentar care nu a fost urmat de beneficiar, respectivul stat membru
gazd poate solicita ca acesta s utilizeze titlul de calificare din statul
membru de origine ntr-o form adecvat, indicat de statul membru
gazd.
Articolul 55
Aprobarea din partea caselor de asigurri de sntate
Fr a aduce atingere articolului 5 alineatul (1) i articolului 6 primul
paragraf litera (b), statele membre care solicit persoanelor care i-au
obinut calificrile profesionale pe teritoriul lor efectuarea unui stagiu
pregtitor i/sau a unei perioade de experien profesional pentru a fi
aprobate de o cas de asigurri de sntate excepteaz de la aceast
obligaie titularii de calificri profesionale de medic i de medic dentist
obinute ntr-un alt stat membru.

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 74


M9
Articolul 55a
Recunoaterea stagiului profesional
(1)
Dac accesul la o profesie reglementat n statul membru de
origine este condiionat de efectuarea unui stagiu profesional, autoritatea
competent a statului membru de origine recunoate stagiile profesionale
efectuate ntr-un alt stat membru, atunci cnd analizeaz o cerere de
autorizare a exercitrii profesiei reglementate, cu condiia ca stagiul s
fie n acord cu orientrile publicate menionate la alineatul (2) i ia n
considerare stagiile profesionale efectuate ntr-o ar ter. Statele
membre pot stabili ns, n legislaia naional, o limit rezonabil
privind durata prii din stagiul profesional care se poate desfura n
strintate.

(2)
Recunoaterea stagiului profesional nu nlocuiete nicio cerin
instituit pentru promovarea unui examen n vederea obinerii
accesului la profesia n cauz. Autoritile competente public
orientri cu privire la organizarea i recunoaterea stagiilor profesionale
efectuate ntr-un alt stat membru sau ntr-o ar ter, n special cu
privire la rolul supraveghetorului stagiului profesional.

TITLUL V
COOPERARE ADMINISTRATIV I RESPONSABILITATE FA DE
CETENI PENTRU PUNEREA N APLICARE

B
Articolul 56
Autoriti competente
(1)
Autoritile competente ale statului membru gazd i ale statului
membru de origine colaboreaz ndeaproape i i acord asisten
reciproc pentru a facilita punerea n aplicare a prezentei directive.
Ele asigur confidenialitatea informaiilor pe care le schimb.

(2)
M9 Autoritile competente ale statului membru gazd i ale
statului membru de origine fac schimb de informaii referitoare la
msuri disciplinare sau sanciuni penale impuse sau orice alte circum
stane specifice grave care pot avea consecine asupra desfurrii acti
vitilor n temeiul prezentei directive. n acest sens, acestea respect
normele privind protecia datelor cu caracter personal prevzute n
Directivele 95/46/CE i 2002/58/CE.

Statul membru de origine examineaz veridicitatea faptelor, iar autori


tile sale decid cu privire la natura i amploarea investigaiilor pe care
trebuie s le realizeze i comunic statului membru gazd concluziile
rezultate din informaiile transmise.

M9
(2a)
IMI.

n sensul alineatelor (1) i (2), autoritile competente utilizeaz

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 75


B
(3)
Fiecare stat membru desemneaz, pn la 20 octombrie 2007,
autoritile i organismele competente autorizate s elibereze sau s
primeasc titlurile de calificare i alte documente sau informaii,
precum i pe cele autorizate s primeasc cererile i s ia deciziile
prevzute n prezenta directiv i informeaz de ndat celelalte state
membre i Comisia cu privire la aceasta.
M9
(4)
Fiecare stat membru desemneaz un coordonator al activitilor
autoritilor competente menionate la alineatul (1) i informeaz
celelalte state membre i Comisia cu privire la aceasta.
Sarcinile coordonatorilor sunt:
(a) s promoveze o aplicare uniform a prezentei directive;
(b) s colecteze toate informaiile relevante pentru punerea n aplicare a
prezentei directive, precum cele privind condiiile de acces la
profesiile reglementate n statele membre;
(c) s examineze sugestiile referitoare la cadrele comune de formare i
la testele comune de formare;
(d) s fac schimb de informaii i de bune practici n scopul optimizrii
dezvoltrii profesionale continue n statele membre;
(e) s fac schimb de informaii i de bune practici privind aplicarea
msurilor compensatorii menionate la articolul 14.
n scopul ndeplinirii sarcinilor stabilite la litera (b) de la prezentul
alineat, coordonatorii pot solicita ajutor de la centrele de asisten
menionate la articolul 57b.
Articolul 56a
Mecanismul de alert
(1)
Autoritile competente dintr-un stat membru informeaz autori
tile competente din toate celelalte state membre cu privire la un profe
sionist cruia i s-a restrns sau interzis de ctre autoritile sau instanele
judectoreti naionale s desfoare, pe teritoriul statului membru
respectiv, chiar i cu caracter temporar, urmtoarele activiti profe
sionale, n ntregime sau n parte:
(a) medic i medic generalist care deine titlul de calificare menionat la
punctele 5.1.1. i 5.1.4 din anexa V;
(b) medic specialist care deine un titlu menionat la punctul 5.1.3 din
anexa V;
(c) asistent medical generalist care deine titlul de calificare menionat
la punctul 5.2.2 din anexa V;
(d) medic dentist care deine un titlu de calificare menionat la punctul
5.3.2 din anexa V;
(e) dentiti specialiti care dein titlul de calificare menionat la punctul
5.3.3 din anexa V;

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 76


M9
(f) medic veterinar care deine titlul de calificare menionat la punctul
5.4.2 din anexa V;
(g) moa care deine titlul de calificare menionat la punctul 5.5.2 din
anexa V;
(h) farmacist care deine titlul de calificare menionat la punctul 5.6.2
din anexa V;
(i) titulari ai certificatelor menionate la punctul 2 din anexa VII care
atest c titularul a efectuat o formare care ndeplinete cerinele
minime enumerate la articolele 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 sau,
respectiv, 44, dar care a nceput mai devreme dect datele de
referin ale calificrilor enumerate la punctele 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2,
5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 din anexa V;
(j) titulari ai certificatelor de drepturi dobndite astfel cum sunt
menionate la articolele 23, 27, 29, 33, 33a, 37, 43 i 43a;
(k) ali profesioniti care exercit activiti care au implicaii n ceea ce
privete sigurana pacienilor, atunci cnd profesionistul exercit o
profesie reglementat n statul membru respectiv;
(l) profesioniti care desfoar activiti legate de educarea minorilor,
inclusiv ngrijirea copiilor i educarea copiilor de vrst mic, atunci
cnd profesionistul exercit o profesie reglementat n statul
membru respectiv.
(2)
Autoritile competente transmit informaiile menionate la
alineatul (1) prin alert n cadrul IMI cel trziu n termen de trei zile
de la data adoptrii deciziei de restrngere sau interzicere, n ntregime
sau n parte, a exercitrii unei activiti profesionale de ctre profesio
nistul n cauz. Aceste informaii se limiteaz la cele ce urmeaz:
(a) identitatea profesionistului;
(b) profesia n cauz;
(c) informaii cu privire la autoritatea sau instana naional care adopt
hotrrea privind restrngerea sau interdicia;
(d) sfera de aplicare a restriciei sau interdiciei i
(e) perioada n cursul creia se aplic restricia sau interdicia;
(3)
Cel trziu n termen de trei zile de la data adoptrii hotrrii
instanei, autoritile competente ale unui stat membru interesat
informeaz autoritile competente ale tuturor celorlalte state membre,
prin alert n cadrul IMI, despre identitatea profesionitilor care au
solicitat recunoaterea unei calificri n temeiul prezentei directive i
n cazul crora instanele au constatat ulterior c au fcut uz, n acest
context, de titluri falsificate de calificare profesional.

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 77


M9
(4)
Prelucrarea datelor cu caracter personal n scopul schimbului de
informaii menionate la alineatele (1) i (3) se realizeaz n conformitate
cu Directivele 95/46/CE i 2002/58/CE. Prelucrarea datelor cu caracter
personal de ctre Comisie se realizeaz n conformitate cu Regulamentul
(CE) nr. 45/2001.

(5)
Autoritile competente din toate statele membre sunt informate
fr ntrziere atunci cnd expir o interdicie sau o restricie menionat
la alineatul (1). n acest scop, autoritii competente a statului membru
care furnizeaz informaiile n conformitate cu alineatul (1) i se solicit,
de asemenea, s indice data expirrii i orice alt schimbare ulterioar
respectivei date.

(6)
Statele membre dispun c profesionitii cu privire la care se trimit
alerte altor state membre sunt informai n scris cu privire la deciziile n
ceea ce privete alertele, n acelai timp cu alerta n sine, au posibilitatea
de a contesta decizia n conformitate cu legislaia naional sau pot
solicita rectificarea unor astfel de decizii i au posibilitatea de a
obine despgubiri legate de orice prejudiciu cauzat prin alerte false
trimise altor state membre, iar, n astfel de cazuri, decizia privind
alerta poate conine precizarea c face obiectul unor proceduri iniiate
de ctre profesionist.

(7)
Datele privind alertele pot fi prelucrate n sistemul IMI atta timp
ct sunt valabile. Alertele vor fi terse n termen de trei zile de la data
adoptrii deciziei de revocare sau de la expirarea interdiciei sau
restriciei menionate la alineatul (1).

(8)
Comisia adopt acte de punere n aplicare pentru aplicarea meca
nismului de alert. Actele de punere n aplicare respective includ
dispoziii referitoare la autoritile competente care au dreptul de a
trimite sau de a primi alerte i referitoare la retragerea i nchiderea
alertelor, i msuri pentru a asigura prelucrarea n siguran a datelor.
Actele respective de punere n aplicare se adopt n conformitate cu
procedura de examinare menionat la articolul 58 alineatul (2).

Articolul 57
Accesul central online la informaii
(1)
Statele membre se asigur c urmtoarele informaii sunt dispo
nibile online prin intermediul ghieelor unice menionate la articolul 6
din Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European i a Consiliului
din 12 decembrie 2006 privind serviciile n cadrul pieei interne (1) i
actualizate regulat:

(a) o list a tuturor profesiilor reglementate n statul membru, inclusiv


date de contact ale autoritilor competente pentru fiecare profesie
reglementat i ale centrelor de asisten prevzute la articolul 57b;
(1) JO L 376, 27.12.2006, p. 36.

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 78


M9
(b) o list a profesiilor pentru care este disponibil un card profesional
european, funcionarea cardului respectiv, inclusiv toate taxele
aferente de pltit de ctre profesioniti i autoritile competente
pentru eliberarea cardului;

(c) o list a tuturor profesiilor pentru care statul membru aplic


articolul 7 alineatul (4) n temeiul actelor cu putere de lege i a
actelor administrative;

(d) o list a formelor de educaie i formare reglementate i de formare


cu structur special menionate la articolul 11 litera (c) punctul (ii);

(e) cerinele i procedurile menionate la articolele 7, 50, 51 i 53


pentru profesiile reglementate n statul membru, inclusiv toate
tarifele aferente care trebuie pltite de ctre ceteni i documentele
care trebuie depuse de ctre ceteni la autoritile competente;

(f) detalii cu privire la modalitatea de a contesta, n temeiul actelor cu


putere de lege i a actelor administrative, deciziile autoritilor
competente adoptate n temeiul prezentei directive.

(2)
Statele membre se asigur c informaiile prevzute la alineatul
(1) se furnizeaz de o manier clar i cuprinztoare pentru utilizatori,
c sunt uor accesibile de la distan i prin mijloace electronice i c
sunt actualizate.

(3)
Statele membre se asigur c oricrei solicitri de informaii
adresate ghieului unic i se rspunde n cel mai scurt timp posibil.

(4)
Statele membre i Comisia iau msuri de nsoire pentru a
ncuraja ghieele unice s pun la dispoziie informaiile prevzute la
alineatul (1) n alte limbi oficiale ale Uniunii. Aceasta nu afecteaz
legislaia statelor membre cu privire la utilizarea limbilor pe teritoriile
lor.

(5)
Statele membre coopereaz ntre ele i cu Comisia n scopul
punerii n aplicare a alineatelor (1), (2) i (4).

Articolul 57a
Proceduri prin mijloace electronice
(1)
Statele membre se asigur c toate cerinele, procedurile i forma
litile legate de accesul la aspecte reglementate de prezenta directiv
pot fi ndeplinite cu uurin, de la distan i prin mijloace electronice,
prin intermediul ghieului unic relevant sau al autoritilor competente
relevante. Aceasta nu mpiedic autoritile competente ale statelor
membre s solicite ulterior copii certificate, n cazul n care exist
ndoieli justificate i atunci cnd este strict necesar.

(2)
Alineatul (1) nu se aplic pentru desfurarea unei perioade de
adaptare sau a unei probe de aptitudini.

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 79


M9
(3)
n cazul n care se justific solicitarea de ctre statele membre a
semnturilor electronice avansate astfel cum sunt definite la articolul 2
punctul 2 din Directiva 1999/93/CE a Parlamentului European i a
Consiliului din 13 decembrie 1999 privind un cadru comunitar pentru
semnturile electronice (1), pentru ndeplinirea procedurilor menionate
la alineatul (1) de la prezentul articol, statele membre accept semnturi
electronice n conformitate cu Decizia 2009/767/CE a Comisiei din
16 octombrie 2009 de stabilire a unor msuri de facilitare a utilizrii
procedurilor prin mijloace electronice prin intermediul ghieelor unice
n temeiul Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European i a
Consiliului privind serviciile n cadrul pieei interne (2) i asigur
mijloace tehnice pentru prelucrarea documentelor cu semntur elec
tronic avansat n formate definite prin Decizia 2011/130/UE a
Comisiei din 25 februarie 2011 de stabilire a unor cerine minime
pentru tratamentul transfrontalier al documentelor semnate electronic
de autoritile competente n temeiul Directivei 2006/123/CE a Parla
mentului European i a Consiliului privind serviciile n cadrul pieei
interne (3).

(4)
Toate procedurile se desfoar n conformitate cu articolul 8 din
Directiva 2006/123/CE privind ghieele unice. Termenele procedurale
stabilite la articolul 7 alineatul (4) i la articolul 51 din prezenta
directiv ncep n momentul n care un cetean a depus o cerere sau
orice document lips la un ghieu unic sau direct la autoritatea
competent relevant. Solicitrile de copii certificate menionate la
alineatul (1) de la prezentul articol nu sunt considerate drept solicitare
de documente lips.

Articolul 57b
Centre de asisten
(1)
Fiecare stat membru desemneaz pn la 18 ianuarie 2016 un
centru de asisten a crui sarcin este de a furniza cetenilor i
centrelor de asisten din celelalte state membre asisten privind recu
noaterea calificrilor profesionale prevzut de prezenta directiv,
inclusiv informaii privind legislaia naional care reglementeaz
profesiile i exercitarea acestora, legislaia social i, dup caz,
normele de deontologie.

(2)
Centrele de asisten din statele membre gazd asist cetenii n
exercitarea drepturilor conferite de prezenta directiv, dup caz, n
cooperare cu centrul de asisten din statul membru de origine i auto
ritile competente i ghieele unice din statul membru gazd.

(3)
Orice autoritate competent din statul membru de origine sau
gazd trebuie s coopereze pe deplin cu centrul de asisten din statul
membru gazd i, dac este cazul, din statul membru de origine i s
ofere, la cererea acestor centre de asisten, toate informaiile relevante
cu privire la cazurile individuale cu respectarea normelor de protecie a
datelor, n conformitate cu Directivele 95/46/CE i 2002/58/CE.
(1) JO L 13, 19.1.2000, p. 12.
(2) JO L 274, 20.10.2009, p. 36.
(3) JO L 53, 26.2.2011, p. 66.

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 80


M9
(4)
La cererea Comisiei, centrele de asisten o informeaz cu privire
la rezultatul anchetelor n care sunt implicate n termen de dou luni de
la primirea acestei cereri.

Articolul 57c
Exercitarea delegrii
(1)
Competena de a adopta acte delegate se confer Comisiei sub
rezerva condiiilor prevzute la prezentul articol.

(2)
Competena de a adopta acte delegate menionat la articolul 3
alineatul (2) al treilea paragraf, articolul 20, articolul 21 alineatul (6) al
doilea paragraf, articolul 21a alineatul (4), articolul 25 alineatul (5),
articolul 26 al doilea paragraf, articolul 31 alineatul (2) al doilea
paragraf, articolul 34 alineatul (2) al doilea paragraf, articolul 35
alineatele (4) i (5), articolul 38 alineatul (1) al doilea paragraf,
articolul 40 alineatul (1) al treilea paragraf, articolul 44 alineatul (2)
al doilea paragraf, articolul 49a alineatul (4) i articolul 49b alineatul (4)
se confer Comisiei pe o perioad de cinci ani de la 17 ianuarie 2014.
Comisia ntocmete un raport privind delegarea de competene cu cel
trziu nou luni nainte de ncheierea perioadei de cinci ani. Delegarea
de competene se prelungete tacit cu perioade de timp identice, cu
excepia cazului n care Parlamentul European sau Consiliul se opune
prelungirii respective cel trziu cu trei luni nainte de ncheierea fiecrei
perioade.

(3)
Competena de a adopta acte delegate menionat la articolul 3
alineatul (2) al treilea paragraf, articolul 20, articolul 21 alineatul (6) al
doilea paragraf, articolul 21a alineatul (4), articolul 25 alineatul (5),
articolul 26 al doilea paragraf, articolul 31 alineatul (2) al doilea
paragraf, articolul 34 alineatul (2) al doilea paragraf, articolul 35
alineatele (4) i (5), articolul 38 alineatul (1) al doilea paragraf,
articolul 40 alineatul (1) al treilea paragraf, articolul 44 alineatul (2)
al doilea paragraf, articolul 49a alineatul (4) i articolul 49b alineatul (4)
poate fi revocat n orice moment de Parlamentul European sau de
Consiliu. O decizie de revocare pune capt delegrii competenei speci
ficate n decizia respectiv. Aceasta produce efecte ncepnd cu ziua
urmtoare publicrii deciziei n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
sau la o dat ulterioar, precizat n decizie. Decizia nu aduce atingere
valabilitii niciunuia dintre actele delegate deja n vigoare.

(4)
De ndat ce adopt un act delegat, Comisia l notific simultan
Parlamentului European i Consiliului.

(5)
Un act delegat adoptat n conformitate cu articolul 3 alineatul (2)
al treilea paragraf, articolul 20, articolul 21 alineatul (6) al doilea
paragraf, articolul 21a alineatul (4), articolul 25 alineatul (5), articolul 26
al doilea paragraf, articolul 31 alineatul (2) al doilea paragraf,
articolul 34 alineatul (2) al doilea paragraf, articolul 35 alineatele (4)
i (5), articolul 38 alineatul (1) al doilea paragraf, articolul 40 alineatul
(1) al treilea paragraf, articolul 44 alineatul (2) al doilea paragraf,
articolul 49a alineatul (4) i articolul 49b alineatul (4) intr n vigoare

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 81


M9
numai dac Parlamentul European sau de Consiliul nu au formulat nicio
obiecie n termen de dou luni de la notificarea actului ctre Parla
mentul European i Consiliu sau dac, nainte de expirarea acestui
termen, att Parlamentul European, ct i Consiliul au informat
Comisia c nu vor formula obiecii. Respectivul termen se prelungete
cu dou luni la iniiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 58
Procedura comitetelor
(1)
Comisia este asistat de un Comitet pentru recunoaterea califi
crilor profesionale. Acesta este un comitet n sensul Regulamentului
(UE) nr. 182/2011.

(2)
n cazul n care se face trimitere la prezentul alineat, se aplic
articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Articolul 59
Transparena
(1)
Statele membre notific Comisiei pn la 18 ianuarie 2016 o list
a profesiilor reglementate existente, specificnd activitile acoperite de
fiecare profesie, i o list a formelor de educaie i formare reglementate
i de formare cu structur special menionate la articolul 11 litera (c)
punctul (ii) pe teritoriul lor. Orice modificare a acestor liste se notific,
de asemenea, Comisiei, fr ntrziere nejustificat. Comisia creeaz i
gestioneaz o baz de date disponibil publicului a profesiilor regle
mentate, care include o descriere general a activitilor care
corespund fiecrei profesii.

(2)
Pn la 18 ianuarie 2016, statele membre notific Comisiei lista
profesiilor pentru care, n temeiul articolului 7 alineatul (4) este necesar
o verificare prealabil a calificrilor. Statele membre furnizeaz
Comisiei o justificare specific pentru includerea pe acea list a
fiecreia dintre aceste profesii.

(3)
Statele membre examineaz dac cerinele din cadrul sistemului
lor juridic care restricioneaz accesul la o profesie sau exercitarea
acesteia pentru titularii unei anumite calificri profesionale, inclusiv
utilizarea titlurilor profesionale i activitile profesionale permise n
temeiul acestor titluri, menionate n prezentul articol ca cerine,
sunt compatibile cu urmtoarele principii:

(a) cerinele nu trebuie s fie direct sau indirect discriminatorii pe baz


de cetenie sau reedin;

(b) cerinele trebuie s fie justificate prin motive imperative de interes


general;

(c) cerinele trebuie s fie adecvate pentru asigurarea ndeplinirii obiec


tivului urmrit i nu trebuie s depeasc ceea ce este necesar
pentru atingerea obiectivului respectiv.

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 82


M9
(4)
Alineatul (1) se aplic i profesiilor reglementate ntr-un stat
membru de ctre o asociaie sau organizaie n sensul articolului 3
alineatul (2) i oricror cerine legate de calitatea de membru al
asociaiilor sau organizaiilor respective.
(5)
Pn la 18 ianuarie 2016, statele membre transmit Comisiei
informaii privind cerinele pe care intenioneaz s le pstreze i
motivele pentru care consider c cerinele respective sunt conforme
cu alineatul (3). Statele membre transmit informaii privind cerinele
pe care le introduc ulterior i motivele pentru care consider c
cerinele respective sunt conforme cu alineatul (3) n termen de ase
luni de la adoptarea msurii.
(6)
Pn la 18 ianuarie 2016 i apoi din doi n doi ani, statele
membre prezint, de asemenea, Comisiei un raport privind cerinele
pe care le-au nlturat sau le-au fcut mai puin stricte.
(7)
Comisia nainteaz rapoartele menionate la alineatul (6) celorlalte
state membre, care i prezint observaiile n termen de ase luni. n
acelai termen de ase luni, Comisia consult prile interesate, inclusiv
reprezentanii profesiilor n cauz.
(8)
Comisia prezint un raport de sintez pe baza informaiilor
furnizate de statele membre grupului de coordonatori instituit n
temeiul Deciziei 2007/172/CE a Comisiei din 19 martie 2007 de
instituire a grupului de coordonatori pentru recunoaterea calificrilor
profesionale (1), care poate formula observaii.
(9)
Avnd n vedere observaiile menionate la alineatele (7) i (8),
Comisia, pn a 18 ianuarie 2017, i prezint constatrile finale Parla
mentului European i Consiliului, nsoite, dup caz, de propuneri pentru
iniiative suplimentare.
B
TITLUL VI
ALTE DISPOZIII

Articolul 60
Rapoarte
(1)
De la 20 octombrie 2007, statele membre prezint Comisiei, la
fiecare doi ani, un raport privind punerea n aplicare a sistemului
introdus. n afar de observaii generale, acest raport cuprinde un
rezumat statistic al deciziilor luate, precum i o descriere a principalelor
probleme care decurg din punerea n aplicare a prezentei directive.
M9
Cu ncepere de la 18 ianuarie 2016, rezumatul statistic al deciziilor luate
menionat la primul paragraf cuprinde informaii detaliate privind
numrul i tipurile de decizii luate n conformitate cu aceast directiv,
inclusiv tipurile de decizii privind accesul parial luate de autoritile
competente n conformitate cu articolul 4f i o descriere a principalelor
probleme rezultate din aplicarea prezentei directive.
(1) JO L 79, 20.3.2007, p. 38.

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 83


M9
(2)
Pn la 18 ianuarie 2019 i ulterior din cinci n cinci ani, Comisia
public un raport privind punerea n aplicare a prezentei directive.
Primul astfel de raport se concentreaz, n special, asupra elementelor
noi introduse n aceast directiv i analizeaz, n special, urmtoarele
aspecte:
(a) funcionarea cardului profesional european;
(b) modernizarea cunotinelor, abilitilor i competenelor pentru
profesiile acoperite de capitolul III din titlul III, inclusiv lista de
competene menionat la articolul 31 alineatul (7);
(c) funcionarea cadrelor comune de formare i a testelor comune de
formare;
(d) rezultatele programului special de revalorizare stipulat de actele cu
putere de lege i actele administrative romneti pentru deintorii
titlurilor de calificare menionate la articolul 33a, precum i pentru
deintorii de titluri de calificare de nivel post-secundar, n vederea
evalurii necesitii de a revizui dispoziiile actuale care regle
menteaz regimul drepturilor dobndite aplicabil titlurilor de cali
ficare romneti de asistent medical generalist.
Statele membre furnizeaz toate informaiile necesare pentru pregtirea
respectivului raport.
B
Articolul 61
Clauz de derogare
n cazul n care, pentru aplicarea unei dispoziii a prezentei directive, un
stat membru ntmpin dificulti majore n anumite domenii, Comisia
examineaz respectivele dificulti n colaborare cu statul membru n
cauz.
M9
Dup caz, Comisia adopt un act de punere n aplicare pentru a permite
statului membru respectiv s deroge de la dispoziia n cauz pentru o
perioad limitat.
B
Articolul 62
Abrogarea
Directivele 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE,
78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE,
85/432/CEE, 85/433/CEE, 89/48/CEE, 92/51/CEE, 93/16/CEE i
1999/42/CE se abrog cu efect de la 20 octombrie 2007. Trimiterile
la directivele abrogate se interpreteaz ca trimiteri la prezenta directiv,
iar actele adoptate n temeiul respectivelor directive nu sunt afectate de
abrogarea lor.

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 84


B
Articolul 63
Transpunerea
Statele membre pun n aplicare actele cu putere de lege i actele admi
nistrative necesare pentru a se conforma prezentei directive pn la
20 octombrie 2007. Statele membre informeaz de ndat Comisia cu
privire la aceasta.
Atunci cnd statele membre adopt aceste dispoziii, ele conin o
trimitere la prezenta directiv sau sunt nsoite de o asemenea
trimitere la data publicrii lor oficiale. Statele membre stabilesc moda
litatea de efectuare a acestei trimiteri.
Articolul 64
Intrarea n vigoare
Prezenta directiv intr n vigoare n a douzecea zi de la data publicrii
n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Articolul 65
Destinatari
Prezenta directiv se adreseaz statelor membre.

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 85


B
ANEXA I
Lista asociaiilor sau organizaiilor profesionale care ndeplinesc condiiile
prevzute la articolul 3 alineatul (2)
IRLANDA (1)
1. The Institute of Chartered Accountants in Ireland (2)
2. The Institute of Certified Public Accountants in Ireland (2)
3. The Association of Certified Accountants (2)
4. Institution of Engineers of Ireland
5. Irish Planning Institute
REGATUL UNIT
1. Institute of Chartered Accountants in England and Wales
2. Institute of Chartered Accountants of Scotland
3. Institute of Chartered Accountants in Ireland
4. Chartered Association of Certified Accountants
5. Chartered Institute of Loss Adjusters
6. Chartered Institute of Management Accountants
7. Institute of Chartered Secretaries and Administrators
8. Chartered Insurance Institute
9. Institute of Actuaries
10. Faculty of Actuaries
11. Chartered Institute of Bankers
12. Institute of Bankers in Scotland
13. Royal Institution of Chartered Surveyors
14. Royal Town Planning Institute
15. Chartered Society of Physiotherapy
16. Royal Society of Chemistry
17. British Psychological Society
18. Library Association
19. Institute of Chartered Foresters
20. Chartered Institute of Building
21. Engineering Council
22. Institute of Energy
23. Institution of Structural Engineers
24. Institution of Civil Engineers
25. Institution of Mining Engineers
26. Institution of Mining and Metallurgy
(1) Resortisanii irlandezi sunt i membri ai urmtoarelor asociaii sau organizaii din Regatul
Unit:
Institute of Chartered Accountants in England and Wales
Institute of Chartered Accountants of Scotland
Institute of Actuaries
Faculty of Actuaries
The Chartered Institute of Management Accountants
Institute of Chartered Secretaries and Administrators
Royal Town Planning Institute
Royal Institution of Chartered Surveyors
Chartered Institute of Building.
(2) Doar n sensul activitii de verificare a conturilor.

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 86


B
27. Institution of Electrical Engineers
28. Institution of Gas Engineers
29. Institution of Mechanical Engineers
30. Institution of Chemical Engineers
31. Institution of Production Engineers
32. Institution of Marine Engineers
33. Royal Institution of Naval Architects
34. Royal Aeronautical Society
35. Institute of Metals
36. Chartered Institution of Building Services Engineers
37. Institute of Measurement and Control
38. British Computer Society

M9

__________

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 87


B
ANEXA IV
Activiti pe categorii de experien profesional prevzute la articolele 17,
18 i 19
Lista I
Grupe care intr sub incidena Directivei 64/427/CEE, astfel cum a fost
modificat prin Directiva 69/77/CEE, i a directivelor 68/366/CEE i
82/489CEE
1
Directiva 64/427/CEE
(Directiva de liberalizare 64/429/CEE)
Nomenclatorul NICE (corespunztor grupelor principale ISIC 23-40)

Grupa

Grupa

Grupa

Grupa

23

Producia de textile

232

Fabricarea i prelucrarea de materiale textile pe maini


pentru ln cardat

233

Fabricarea i prelucrarea materialelor textile pe maini


pentru bumbac

234

Fabricarea i prelucrarea materialelor textile pe maini


pentru mtase

235

Fabricarea i prelucrarea materialelor textile pe maini


pentru in i cnep

236

Alte industrii de fibre textile (iut, fibre dure etc.),


funii i frnghii

237

Fabricarea de obiecte tricotate i croetate

238

Finisaje textile

239

Alte industrii textile

24

Producia de nclminte, alte articole de confecii i


lenjerie de pat

241

Producia de nclminte (cu excepia celei din


cauciuc sau lemn), cu ajutorul mainilor

242

nclminte lucrat manual i reparaii

243

Fabricarea confeciilor (cu excepia celor din blan)

244

Fabricarea de saltele i lenjerie de pat

245

Industriile pielriei i blnurilor

25

Producia de lemn i plut (cu excepia produciei de


mobil din lemn)

251

Debitarea i prepararea industrial a lemnului

252

Fabricarea de produse de lemn semifinite

253

Producia de serie a materialelor de construcie din


lemn, inclusiv pardoseli

254

Fabricarea de containere de lemn

255

Fabricarea altor articole din lemn (cu excepia


mobilei)

259

Fabricarea de articole din pai, plut, mpletituri din


nuiele i trestie; fabricarea de perii

26

260 Producia de mobil din lemn

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 88


B
Grupa

27

Producia de hrtie i articole de hrtie

271

Fabricarea celulozei, hrtiei i cartonului

272

Prelucrarea hrtiei i cartonului i fabricarea de


articole din celuloz

Grupa

28

280 Tiprire, editare i industriile conexe

Grupa

29

Industria pielriei

291

Tbcrii i ateliere de finisare a pieilor

292

Fabricarea de articole din piele

30

Industria cauciucului i a materialelor plastice, a


fibrelor artificiale i a produselor amilacee

301

Prelucrarea cauciucului i a azbestului

302

Prelucrarea materialelor plastice

303

Fabricarea fibrelor artificiale

31

Industria chimic

311

Fabricarea materiilor chimice de baz i prelucrarea


lor

312

Fabricarea specializat a produselor chimice, n


special pentru utilizare n industrie i agricultur
(inclusiv fabricarea pentru uz industrial a grsimilor
i uleiurilor vegetale sau animale din grupa ISIC 312)

313

Fabricarea specializat de produse chimice, n special


pentru uz gospodresc sau administrativ [exclusiv
fabricarea de produse medicinale i farmaceutice
(fosta grup ISIC 319)]

Grupa

32

320 Industria petrolier

Grupa

33

Fabricarea produselor minerale nemetalice

331

Fabricarea de articole din argil structural

332

Fabricarea sticlei i a articolelor din sticl

333

Fabricarea de produse din ceramic, inclusiv articole


refractare

334

Fabricarea cimentului, varului i gipsului

335

Fabricarea materialelor structurale din beton, ciment i


gips

339

Prelucrarea pietrei i fabricarea altor produse minerale


nemetalice

Fosta grup

Fosta grup

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 89


B
Grupa

Grupa

Grupa

34

Fabricarea i tratarea primar a metalelor feroase i


neferoase

341

Industria siderurgic (aa cum este definit n Tratatul


CECO, inclusiv uzinele de cocsificare integrate n
combinate siderurgice)

342

Fabricarea de evi de oel

343

Trefilarea srmei, trefilarea la rece, laminarea la rece a


benzilor, profilarea la rece

344

Fabricarea i tratamentele primare ale metalelor nefe


roase

345

Topitorii de metale feroase i neferoase

35

Producia de produse metalice (cu excepia mainilor


i echipamentelor de transport)

351

Forjare, matriare i presare

352

Tratamente secundare i tratamente de suprafa

353

Structuri metalice

354

Fabricarea de cazane i produse industriale tubulare

355

Fabricarea de unelte i articole finite din metal (cu


excepia echipamentelor electrice)

359

Activiti auxiliare n construcia de maini

36

Producia de maini, altele dect cele electrice

361

Fabricarea de maini agricole i tractoare

362

Fabricarea de echipament de birotic

363

Fabricarea de maini-unelte de prelucrare a metalelor


i de elemente i piese pentru acestea i pentru alte
utilaje de for

364

Fabricarea de maini pentru textile i accesorii,


fabricarea de maini de cusut

365

Fabricarea de maini i echipamente pentru industria


alimentar i a buturilor i pentru industria chimic i
industrii conexe

366

Fabricarea de instalaii i echipamente pentru minerit,


topitorii i oelrii i pentru industria construciilor;
fabricarea de echipament cu acionare mecanic

367

Fabricarea de echipamente de transmisie

368

Fabricarea de maini pentru alte scopuri industriale


specifice

369

Fabricarea de alte maini i echipamente ne-electrice

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 90


B
Grupa

Fosta grup

Grupa

37

Electrotehnic

371

Fabricarea de fire i cabluri electrice

372

Fabricarea de motoare, generatoare, transformatoare,


schimbtoare i alte echipamente similare pentru
furnizarea energiei electrice

373

Fabricarea de echipamente
comercial direct

374

Fabricarea de echipamente de telecomunicaii,


contoare, alte aparate de msur i echipamente
electro-medicale

375

Fabricarea de echipamente electronice, receptoare


radio i TV, echipament audio

376

Fabricarea de aparate electrice de uz gospodresc

377

Fabricarea de lmpi i echipamente de iluminat

378

Fabricarea de baterii i acumulatori

379

Reparaii, asamblare i instalarea specializat a echi


pamentelor electrice

38

Fabricarea de echipamente de transport

383

Fabricarea de autovehicule i piese pentru acestea

384

Reparaii la autovehicule, motociclete i biciclete

385

Fabricarea de motociclete, biciclete i piese pentru


acestea

389

Fabricarea de echipamente de transport care nu sunt


clasificate n alt loc

39

Diverse industrii prelucrtoare

391

Fabricarea de aparate de precizie i de instrumente de


msur i control

392

Fabricarea de instrumente i echipamente medicalechirurgicale i de aparate ortopedice (cu excepia


nclmintei ortopedice)

393

Fabricarea de echipament fotografic i optic

394

Fabricarea i repararea ceasurilor

395

Fabricarea
preioase

396

Fabricarea i repararea instrumentelor muzicale

397

Fabricarea de jocuri, jucrii i articole de sport

399

Alte industrii manufacturiere

bijuteriilor

electrice

prelucrarea

pentru

uz

metalelor

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 91


B
Grupa

40

Construcii

400

Construcii (nespecializate); demolri

401

Construcia de cldiri (locuine sau altele)

402

Construcii civile; construcia de drumuri, poduri, ci


ferate etc.

403

Lucrri de instalaii

404

Decorare i finisare
2
Directiva 68/366/CEE

(Directiva de liberalizare 68/365/CEE)


Nomenclatorul NICE

Grupa

Grupa

20A

200 Industriile productoare de grsimi i uleiuri


animale i vegetale

20B

Industriile alimentare (cu excepia industriei butu


rilor)

201

Tierea, prepararea i pstrarea crnii

202

Industria laptelui i a produselor lactate

203

Conservarea i pstrarea legumelor i fructelor

204

Conservarea i pstrarea petelui i a altor produse


piscicole

205

Fabricarea produselor de morrit

206

Fabricarea produselor de panificaie, inclusiv pesmei


i biscuii

207

Industria zahrului

208

Fabricarea dulciurilor din cacao, ciocolat i zahr

209

Fabricarea de produse alimentare diverse

21

Industria buturilor

211

Producerea alcoolului etilic prin fermentare,


producerea drojdiei i buturilor spirtoase

212

Producerea vinului i a altor buturi alcoolice


nemalificate

213

Fabricarea berii i malificare

214

Industria buturilor rcoritoare i a apei carbogazoase

Fosta 30

Fabricarea produselor de cauciuc, a materialelor


plastice, a fibrelor sintetice i a produselor cu amidon

304

Fabricarea produselor cu amidon

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 92


B
3
Directiva 82/489/CEE
Nomenclatorul ISIC

Fosta 855

Saloane de frumusee (cu excepia serviciilor de pedichiur i a


colilor profesionale de cosmetic i coafur)
Lista II

Grupe care intr sub incidena directivelor 75/368/CEE, 75/369/CEE i


82/470/CEE
1
Directiva 75/368/CEE [activiti prevzute la articolul 5 alineatul (1)]
Nomenclatorul ISIC

Fosta 04

Pescuit
043

Fosta 38

Fosta 71

73

Pescuit n apele interioare

Fabricarea echipamentelor de transport


381

Construcii i reparaii de nave

382

Fabricarea echipamentelor de cale ferat

386

Fabricarea avioanelor (inclusiv echipament spaial)

Activiti legate de transport i alte activiti dect transportul care


se ncadreaz n urmtoarele grupe:
Fosta 711

Servicii de vagon de dormit i vagon-restaurant;


ntreinerea materialului rulant n ateliere de reparaii;
curarea vagoanelor

Fosta 712

ntreinerea vehiculelor pentru transportul


suburban i interurban de cltori

Fosta 713

ntreinerea vehiculelor pentru alte tipuri de transport de


cltori (automobile, autocare, taxiuri)

Fosta 714

Operarea i ntreinerea serviciilor auxiliare de transport


rutier (drumuri, tunele i poduri cu tax, depozite de
mrfuri, parcri, depouri de autobuze i tramvaie)

Fosta 716

Activiti legate de transportul pe apele interioare


(operarea i ntreinerea cilor navigabile, a porturilor
i a altor instalaii pentru transportul pe apele interioare:
servicii de remorcare i pilotaj n porturi, amplasarea
balizelor, ncrcarea i descrcarea navelor i alte acti
viti similare, cum ar fi operaiunile de salvare a
navelor, remorcarea i ntreinerea hangarelor pentru
ambarcaiuni)

Comunicaii: servicii potale i de telecomunicaii

urban,

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 93


B
Fosta 85

Servicii personale
854

Spltorii i servicii de spltorie, curare uscat i


vopsire

Fosta 856

Ateliere fotografice: fotografie portretistic i comer


cial, cu excepia fotoreporterilor

Fosta 859

Servicii personale care nu sunt ncadrate n alt parte


(ntreinerea i curenia cldirilor, sau numai cazare)
2

Directiva 75/369/CEE (articolul 6: n cazul care activitatea este considerat a


fi de natur industrial sau meteugreasc)
Nomenclatorul ISIC
Urmtoarele activiti itinerante:
(a) cumprarea i vnzarea de mrfuri:
de ctre ageni comerciali itinerani, vnztori i negustori ambulani
(fosta grup ISIC 612);
n piee acoperite, n alte condiii dect de pe instalaii fixe permanente, i
n piee n aer liber;
(b) activiti reglementate de msurile tranzitorii adoptate deja care exclud n
mod expres sau nu menioneaz desfurarea unor astfel de activiti n
mod itinerant.
3
Directiva 82/470/CEE [articolul 6 alineatele (1) i (3)]
Grupele 718 i 720 din Nomenclatorul ISIC
Activitile includ n special:
organizarea, oferirea spre vnzare i vnzarea, direct sau pe baz de comision,
a unor elemente individuale sau coordonate (transport, mas, cazare, excursii
etc.) pentru o cltorie sau un sejur, indiferent de scopul cltoriei [articolul 2
punctul B litera (a)];
intermedierea ntre furnizorii de diferite metode de transport i persoanele
care expediaz sau primesc mrfuri i desfurarea unor activiti conexe:
(aa) prin ncheierea unor contracte cu furnizorii din domeniul transportului,
n numele titularilor;
(bb) prin alegerea modului de transport, a firmei i a rutei considerate cea
mai profitabil pentru titular;
(cc) prin rezolvarea aspectelor tehnice ale operaiunii de transport (de
exemplu ambalaje pentru transport); prin realizarea unor operaii
auxiliare transportului (de exemplu asigurarea rezervelor de ghea
pentru vagoanele frigorifice);
(dd) prin rezolvarea formalitilor legate de transport, cum ar fi redactarea
scrisorilor de trsur; prin gruparea i dispersarea expediiilor;
(ee) prin coordonarea diverselor etape ale transportului, prin asigurarea tran
zitului, re-expedierea, transbordarea i alte operaii terminale;
(ff) prin stabilirea costului, a cruilor, precum i a mijloacelor de transport
pentru persoane care expediaz sau primesc marf:
evaluarea costurilor de transport i verificarea deconturilor detaliate;
ntreprinderea unor demersuri temporare sau permanente n numele
i din partea unui armator sau transportator maritim (pe lng auto
ritile portuare, furnizorii maritimi etc.).
[Activitile enumerate la articolul 2 punctul A literele (a), (b) i (d)].

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 94


B
Lista III
Directivele 64/222/CEE, 68/364/CEE, 68/368/CEE, 75/368/CEE, 75/369/CEE,
70/523/CEE i 82/470/CEE
1
Directiva 64/222/CEE
(Directivele de liberalizare 64/223/CEE i 64/224/CEE)
1. Activiti nesalariate care in de comerul en gros, cu excepia celui cu medi
camente i produse farmaceutice, a celui cu produse toxice i ageni patogeni
i a celui cu crbune (fosta grup 611).
2. Activiti profesionale ale unui intermediar, care este mputernicit i are
instruciuni de la una sau mai multe persoane s negocieze sau s efectueze
tranzacii comerciale n numele i din partea respectivelor persoane.
3. Activiti profesionale ale unui intermediar care, dei nu are instruciuni
permanente n acest sens, pune n contact persoane care doresc s contracteze
direct ntre ele sau le pregtete tranzaciile comerciale sau ajut la ncheierea
acestora.
4. Activiti profesionale ale unui intermediar care ncheie tranzacii comerciale
n nume propriu sau n numele altora.
5. Activiti profesionale ale unui intermediar care realizeaz n numele altora
vnzri en gros pe baz de licitaie.
6. Activiti profesionale ale unui intermediar care merge din u n u cutnd
comenzi.
7. Prestarea de servicii, cu titlu profesional, de ctre un intermediar salariat de
una sau mai multe ntreprinderi comerciale, industriale sau meteugreti.
2
Directiva de liberalizare 68/363/CEE
ISIC fosta grup 612 Comerul cu amnuntul
Activiti excluse:

012

nchirieri de maini agricole

640

Imobiliare, nchirierea de proprieti

713

nchirierea de automobile, trsuri i cai

718

nchirierea de vagoane de cale ferat

839

nchirierea de maini pentru ntreprinderi comerciale

841

Rezervarea de bilete la cinema i nchirierea de filme cinemato


grafice

842

Rezervarea de bilete la teatru i nchirierea de echipament teatral

843

nchirierea de ambarcaiuni, biciclete, automate de jocuri de nde


mnare i de noroc

853

nchirierea de camere mobilate

854

nchirierea de lenjerie

859

nchirierea de mbrcminte

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 95


B
3
Directiva 68/368/CEE
(Directiva de liberalizare 68/367/CEE)
Nomenclatorul ISIC
ISIC fosta grup 85:
1.

Restaurante, cafenele, taverne i alte localuri de alimentaie public (grupa


ISIC 852)

2.

Hoteluri, pensiuni, tabere i alte locuri de cazare (grupa ISIC 853)


4
Directiva 75/368/CEE (articolul 7)

Toate activitile enumerate n anexa la Directiva 75/368/CEE, cu excepia celor


menionate la articolul 5 alineatul (1) din directiva respectiv (lista II punctul 1
din prezenta anex)
Nomenclatorul ISIC
Fosta grup 62

Fosta grup 71

Fosta grup 82

Fosta grup 84

Fosta grup 85

Bnci i alte instituii financiare


Fosta grup 620 Societi de cumprare a brevetelor i de
liceniere
Transport
Fosta grup 713 Transportul rutier de cltori, cu excepia
transportului cu vehicule motorizate
Fosta grup 719 Transportul hidrocarburilor lichide i a
altor produse chimice lichide prin
conducte
Servicii comunitare
827
Biblioteci, muzee, grdini botanice i
zoologice
Servicii de recreere
843
Servicii de recreere care nu sunt clasificate
n alt parte:
activiti sportive (terenuri de sport,
organizarea unor evenimente sportive
etc.), cu excepia activitilor instruc
torilor sportivi
jocuri (herghelii cu cai de curse,
terenuri pentru jocuri, hipodromuri)
alte activiti de recreere (circuri,
parcuri de distracii i alte activiti
distractive)
Servicii personale
Fosta grup 851 Servicii gospodreti
Fosta grup 855 Saloane de frumusee i serviciile de mani
chiur, cu excepia serviciilor de pedi
chiur i ale colilor profesionale de
cosmetic i coafur
Fosta grup 859 Servicii personale care nu sunt clasificate
n alt parte, cu excepia maseurilor
sportivi i sanitari i a ghizilor montani,
mprite n urmtoarele grupe:
dezinfecie i dezinsecie;
nchirierea de haine i spaii de depo
zitare;
agenii matrimoniale i servicii
similare;
astrologie, ghicit i alte activiti
asemntoare;
servicii de igien i activiti conexe;
pompe funebre i ntreinerea cimiti
relor;
curieri i ghizi-interprei.

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 96


B
5
Directiva 75/369/CEE (articolul 5)
Urmtoarele activiti itinerante:
(a) cumprarea i vnzarea de mrfuri:
de ctre ageni comerciali itinerani, vnztori i negustori ambulani
(fosta grup 612 ISIC);
n piee acoperite, n alte moduri dect de pe instalaii fixe permanente, i
n piee n aer liber;
(b) activiti reglementate de msurile tranzitorii deja adoptate care exclud n
mod expres sau nu menioneaz desfurarea unor astfel de activiti itine
rante.
6
Directiva 70/523/CEE
Activitile persoanelor care desfoar activiti independente n domeniul
comerului en gros cu crbuni i activitile intermediarilor din domeniul
comerului cu crbuni (fosta grup 6112, Nomenclatorul ISIC)
7
Directiva 82/470/CEE [articolul 6 alineatul (2)]
[Activiti enumerate la articolul 2 punctul A literele (c) i (e), punctul B litera
(b), punctele C i D]
Aceste activiti includ:
nchirierea de vagoane de cale ferat pentru transportul de persoane i de
mrfuri;
activiti de intermediere n vnzarea, cumprarea sau nchirierea navelor;
pregtirea, negocierea i ncheierea de
emigranilor;

contracte pentru

transportul

primirea tuturor obiectelor i mrfurilor depozitate, n numele depozitarului,


fie c se afl sau nu sub control vamal, n antrepozite, depozite generale,
depozite de mobil, depozite frigorifice, silozuri, etc.;
emiterea unei chitane pentru depozitar cu privire la obiectele sau mrfurile
depozitate;
asigurarea de spaii, hran i locuri de vnzare pentru animale vii n
ateptarea vnzrii sau n tranzit de la sau spre pia;
efectuarea inspeciei sau evalurii tehnice pentru autovehicule;
msurarea, cntrirea i calibrarea mrfurilor.

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 97


B
ANEXA V
Recunoaterea pe baza coordonrii condiiilor minime de formare
V.1. MEDIC
5.1.1. Titluri de calificare de baz n medicin

ara

Titlul de calificare

Organismul care elibereaz


titlul de calificare

Certificatul care nsoete


titlul de calificare

Data de referin

Belgi/
Belgique/
Belgien

Diploma van arts/Diplme


de docteur en mdecine

Les
universits/De
universiteiten
Le Jury comptent
d'enseignement de la
Communaut
fran
aise/De
bevoegde
Examencommissie
van de Vlaamse Ge
meenschap

20 decembrie 1976


(
,

1 January 2007

o
Lksk
fakulta Vysvden
sttn
rigorzn
univerzity v esk repu
zkouce
blice

1 mai 2004

M1

B
esk repu Diplom o ukonen studia
blika
ve studijnm programu
veobecn
lkastv
(doktor medicny, MUDr.)

universitetsfa Autorisation som 20 decembrie 1976


lge, udstedt af
Sundhedsstyrelsen
og
Tilladelse
til
selvstndigt virke
som lge (doku
mentation
for
gennemfrt
praktisk
uddan
nelse), udstedt af
Sundhedsstyrelsen

Danmark

Bevis for bestet lgevi Medicinsk


denskabelig
embedsek kultet
samen

Deutschland

Zeugnis ber die Zustndige Behrden


rztliche Prfung
Zeugnis ber die
rztliche
Staats
prfung und Zeugnis
ber die Vorbereitun
gszeit als Medizina
lassistent,
soweit
diese
nach
den
deutschen Rechtsvors
chriften noch fr den
Abschluss
der
rztlichen Ausbildung
vorgesehen war

20 decembrie 1976

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 98


B
ara

Organismul care elibereaz


titlul de calificare

Titlul de calificare

Certificatul care nsoete


titlul de calificare

Data de referin

Eesti

Diplom
arstiteaduse
ppekava lbimise kohta

Tartu likool

1 mai 2004

o I

I
o
vo,
o
v
,

I
vo

1 ianuarie 1981

Espaa

Ttulo de Licenciado en
Medicina y Ciruga

Ministerio
de
Educacin y Cultura
El rector de una
Universidad

1 ianuarie 1986

France

Diplme d'Etat de docteur


en mdecine

Universits

20 decembrie 1976

Hrvatska

Diploma
doktor Medicinski fakulteti sveu
u
Republici
medicine/doktorica medi ilita
Hrvatskoj
cine

Ireland

Primary qualification

Italia

Diploma di laurea
medicina e chirurgia

Latvija

rsta diploms

Lietuva

Auktojo
mokslo Universitetas
diplomas,
nurodantis
suteikt gydytojo kvalifi
kacij

Luxembourg

Diplme d'Etat de docteur


en mdecine, chirurgie et
accouchements,

Jury d'examen d'Etat

Magya
rorszg

ltalnos orvos oklevl


(doctor medicinae universae, rv.: dr. med. univ.)

Egyetem

Malta

Lawrja ta' Tabib tal-Mediina u l-Kirurija

Universita' ta' Malta

Nederland

Getuigschrift van met


goed gevolg afgelegd
artsexamen

Faculteit Geneeskunde

sterreich

1.

Urkunde ber die 1.


Verleihung des akade
mischen
Grades
Doktor der gesamten
Heilkunde
(bzw.
Doctor
medicinae
universae,
Dr.med.univ.)

Medizinische Fakultt
einer Universitt

2.

Diplom
ber
die
spezifische
Ausbildung zum Arzt
fr Allgemeinmedizin
bzw. Facharztdiplom

2.

sterreichische rzte
kammer

M8
1 iulie 2013

B
Competent
body
in

examining

Certificate
rience

of

expe 20 decembrie 1976

Diploma di abilitazione
all'esercizio
della
medicina e chirurgia

Universit

1 mai 2004


Universittes
augstskola

20 decembrie 1976

tipa

1 mai 2004
Internatros
1 mai 2004
paymjimas,
nuro
dantis
suteikt
medicinos
gydytojo
profesin kvalifikacij
Certificat de stage

20 decembrie 1976

1 mai 2004

ertifikat
ta'
reistrazzjoni maru
mill-Kunsill Mediku

1 mai 2004

20 decembrie 1976

1 ianuarie 1994

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 99


B
ara

Titlul de calificare

Organismul care elibereaz


titlul de calificare

Certificatul care nsoete


titlul de calificare

Data de referin

Polska

Dyplom
ukoczenia
studiw wyszych na
kierunku
lekarskim z
tytuem lekarza

Portugal

Carta de Curso de licen Universidades


ciatura em medicina

Romnia

Diplom de licen de
doctor medic

Universiti

1 ianuarie 2007

Slovenija

Diploma, s katero se
podeljuje
strokovni
naslov doktor medicine/
doktorica medicine

Univerza

1 mai 2004

Slovensko

Vysokokolsk diplom o
udelen
akademickho
titulu doktor medicny
(MUDr.)

Vysok kola

1 mai 2004

Suomi/
Finland

yliopisto/
Lketieteen lisensiaatin Helsingin
Helsingfors universitet
tutkinto/Medicine licentia
Kuopion yliopisto
texamen
Oulun yliopisto
Tampereen yliopisto
Turun yliopisto

Todistus
lkrin 1 ianuarie 1994
perusterveydenhuollon
liskoulutuksesta/
Examenbevis om tillg
gsutbildning fr lkare
inom primrvrden

Sverige

Lkarexamen

Universitet

Bevis om praktisk 1 ianuarie 1994


utbildning
som
utfrdas av Socialsty
relsen

United
Kingdom

Primary qualification

Competent
body

1. Akademia Medyczna
Lekarski
2. Uniwersytet Medyczny Pastwowy
3. Collegium
Medicum
Uniwersytetu Jagiello
skiego

Egzamin

Diploma comprovativo
da
concluso
do
internato geral emitido
pelo Ministrio da
Sade

1 mai 2004

1 ianuarie 1986

M1

examining

Certificate
rience

of

expe 20 decembrie 1976

5.1.2. Titluri de calificare ca medic specialist

ara

Organismul care elibereaz titlul de cali


ficare

Titlul de calificare

Data de referin

Belgi/
Belgique/Bel
gien

Bijzondere beroepstitel van genees Minister bevoegd voor Volksgezond 20 decembrie 1976
heer-specialist/Titre
professionnel heid/Ministre de la Sant publique
particulier de mdecin spcialiste

M1

,

-

1 January 2007

Ministerstvo zdravotnictv

1 mai 2004

Sundhedsstyrelsen

20 decembrie 1976

B
esk
blika

repu Diplom o specializaci

Danmark

Bevis for tilladelse til at betegne sig


som speciallge

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 100


B
ara

Organismul care elibereaz titlul de cali


ficare

Titlul de calificare

Data de referin

Deutschland

Fachrztliche Anerkennung

Landesrztekammer

20 decembrie 1976

Eesti

Residentuuri lputunnistus eriarstiabi


erialal

Tartu likool

1 mai 2004

o I

1.

o oo

1 ianuarie 1981

2.

Espaa

Ttulo de Especialista

Ministerio de Educacin y Cultura

1 ianuarie 1986

France

1.

Certificat d'tudes spciales de


mdecine

1.

Universits

20 decembrie 1976

2.

Attestation
de
spcialiste qualifi

mdecin

2.

Conseil de l'Ordre des mdecins

3.

Certificat d'tudes spciales de


mdecine

3.

Universits

4.

Diplme d'tudes spcialises ou


spcialisation
complmentaire
qualifiante de mdecine

4.

Universits

M8
Hrvatska

Diploma o specijalistikom usavra Ministarstvo nadleno za zdravstvo


vanju

1 iulie 2013

Ireland

Certificate of Specialist doctor

Competent authority

20 decembrie 1976

Italia

Diploma di medico specialista

Universit

20 decembrie 1976

1 mai 2004

Latvija

1 mai 2004
Sertifikts kompetentu iestu Latvijas rstu biedrba
izsniegts dokuments, kas apliecina, Latvijas rstniecbas personu profe
ka persona ir nokrtojusi serti sionlo organizciju savienba
fikcijas eksmenu specialitt

Lietuva

Rezidentros paymjimas, nuro Universitetas


dantis suteikt gydytojo specialisto
profesin kvalifikacij

1 mai 2004

Luxembourg

Certificat de mdecin spcialiste

Ministre de la Sant publique

20 decembrie 1976

Magyarorszg

Szakorvosi bizonytvny

Az Egszsggyi, Szocilis s
Csaldgyi Minisztrium illetkes
testlete

1 mai 2004

Malta

ertifikat ta' Spejalista Mediku

Kumitat ta'
Spejalisti

1 mai 2004

Nederland

Bewijs van inschrijving


Specialistenregister

in

een

Approvazzjoni

dwar

Medisch Specialisten Registratie 20 decembrie 1976


Commissie (MSRC) van de
Koninklijke
Nederlandsche
Maatschappij tot Bevordering
der Geneeskunst
Sociaal-Geneeskundigen Regis
tratie Commissie van de Konin
klijke Nederlandsche Maats
chappij tot Bevordering der
Geneeskunst

sterreich

Facharztdiplom

sterreichische rztekammer

1 ianuarie 1994

Polska

Dyplom uzyskania tytuu specjalisty

Centrum Egzaminw Medycznych

1 mai 2004

Portugal

1.

Grau de assistente

1.

Ministrio da Sade

1 ianuarie 1986

2.

Titulo de especialista

2.

Ordem dos Mdicos

M1
Romnia

Certificat de medic specialist

Ministerul Sntii Publice

Slovenija

Potrdilo o opravljenem specialis 1.


tinem izpitu
2.

1 ianuarie 2007

B
Ministrstvo za zdravje
Zdravnika zbornica Slovenije

1 mai 2004

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 101


B
ara

Organismul care elibereaz titlul de cali


ficare

Titlul de calificare

Slovensko

Diplom o pecializcii

Slovensk zdravotncka univerzita

Suomi/
Finland

Erikoislkrin tutkinto/Speciallka 1.
rexamen

1 mai 2004

Helsingin yliopisto/Helsingfors
universitet

2.

Kuopion yliopisto

3.

Oulun yliopisto

4.

Tampereen yliopisto

5.

Turun yliopisto

Data de referin

1 ianuarie 1994

Sverige

Bevis om specialkompetens som


lkare, utfrdat av Socialstyrelsen

Socialstyrelsen

1 ianuarie 1994

United
Kingdom

Certificate
of
Completion
specialist training

Competent authority

20 decembrie 1976

of

M1
5.1.3 Titlurile cursurilor de formare n medicin specializat

ar

Anestezie
Durata minim a cursului de formare: 3 ani

Chirurgie general
Durata minim a cursului de formare: 5 ani

Titlu

Titlu

Belgique/Belgi/
Belgien

Anesthsie-ranimationAnesthesie reanimatie

ChirurgieHeelkunde

esk republika

Anesteziologie a resuscitace

Chirurgie

Danmark

Anstesiologi

Kirurgi eller kirurgiske sygdomme

Deutschland

Ansthesiologie

(Allgemeine) Chirurgie

Eesti

Anestesioloogia

ldkirurgia

voo

Espaa

Anestesiologa y Reanimacin

Ciruga general y del aparato digestivo

France

Anesthsiologie-Ranimation chirurgicale

Chirurgie gnrale

Hrvatska

Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna


medicina

Opa kirurgija

Ireland

Anaesthesia

Ciruga general

Italia

Anestesia e rianimazione

Chirurgia generale

M8

M1

Latvija

Anestezioloija un reanimatoloija

irurija

Lietuva

Anesteziologija reanimatologija

Chirurgija

Luxembourg

Anesthsie-ranimation

Chirurgie gnrale

Magyarorszg

Aneszteziolgia s intenzv terpia

Sebszet

Malta

Anesteija u Kura Intensiva

Kirurija enerali

Nederland

Anesthesiologie

Heelkunde

sterreich

Ansthesiologie und Intensivmedizin

Chirurgie

Polska

Anestezjologia i intensywna terapia

Chirurgia oglna

Portugal

Anestesiologia

Cirurgia geral

Romnia

Anestezie i terapie intensiv

Chirurgie general

Slovenija

Anesteziologija, reanimatologija in periopera Splona kirurgija


tivna intenzivna medicina

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 102


M1
ar

Anestezie
Durata minim a cursului de formare: 3 ani

Chirurgie general
Durata minim a cursului de formare: 5 ani

Titlu

Titlu

Slovensko

Anestziolgia a intenzvna medicna

Chirurgia

Suomi/Finland

Anestesiologia ja tehohoito/Anestesiologi och


intensivvrd

Yleiskirurgia/Allmn kirurgi

Sverige

Anestesi och intensivvrd

Kirurgi

United Kingdom

Anaesthetics

General surgery

ar

Neurochirurgie
Durata minim a cursului de formare: 5 ani

Obstetric-ginecologie
Durata minim a cursului de formare: 4 ani

Titlu

Titlu

Belgique/Belgi/
Belgien

Neurochirurgie

Gyncologie obsttrique/Gynaecologie en
verloskunde

esk republika

Neurochirurgie

Gynekologie a porodnictv

Danmark

Neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme

Gynkologi og obstetrik eller kvindesygdomme


og fdselshjlp

Deutschland

Neurochirurgie

Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Eesti

Neurokirurgia

Snnitusabi ja gnekoloogia

oo

-voo

Espaa

Neurociruga

Obstetricia y ginecologa

France

Neurochirurgie

Gyncologie obsttrique

Hrvatska

Neurokirurgija

Ginekologija i opstetricija

Ireland

Neurosurgery

Obstetrics and gynaecology

Italia

Neurochirurgia

Ginecologia e ostetricia

Latvija

Neiroirurija

Ginekoloija un dzemdniecba

Lietuva

Neurochirurgija

Akuerija ginekologija

Luxembourg

Neurochirurgie

Gyncologie obsttrique

Magyarorszg

Idegsebszet

Szlszet-ngygyszat

Malta

Newrokirurija

Ostetrija u inekoloija

Nederland

Neurochirurgie

Verloskunde en gynaecologie

sterreich

Neurochirurgie

Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Polska

Neurochirurgia

Poonictwo i ginekologia

Portugal

Neurocirurgia

Ginecologia e obstetricia

Romnia

Neurochirurgie

Obstetric-ginecologie

Slovenija

Nevrokirurgija

Ginekologija in porodnitvo

Slovensko

Neurochirurgia

Gynekolgia a prodnctvo

Suomi/Finland

Neurokirurgia/Neurokirurgi

Naistentaudit ja synnytykset/Kvinnosjukdomar
och frlossningar

M8
M1

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 103


M1
ar

Neurochirurgie
Durata minim a cursului de formare: 5 ani

Obstetric-ginecologie
Durata minim a cursului de formare: 4 ani

Titlu

Titlu

Sverige

Neurokirurgi

Obstetrik och gynekologi

United Kingdom

Neurosurgery

Obstetrics and gynaecology

ar

Medicin intern
Durata minim a cursului de formare: 5 ani

Oftalmologie
Durata minim a cursului de formare: 3 ani

Titlu

Titlu

Belgique/Belgi/
Belgien

Mdecine interneInwendige geneeskunde

OphtalmologieOftalmologie

esk republika

Vnitn lkastv

Oftalmologie

Danmark

Intern medicin

Oftalmologi eller jensygdomme

Deutschland

Innere Medizin

Augenheilkunde

Eesti

Sisehaigused

Oftalmoloogia

oo

oo

Espaa

Medicina interna

Oftalmologa

France

Mdecine interne

Ophtalmologie

Hrvatska

Opa interna medicina

Oftalmologija i optometrija

Ireland

General medicine

Ophthalmic surgery

Italia

Medicina interna

Oftalmologia

oo

Latvija

Intern medicna

Oftalmoloija

Lietuva

Vidaus ligos

Oftalmologija

Luxembourg

Mdecine interne

Ophtalmologie

Magyarorszg

Belgygyszat

Szemszet

Malta

Mediina Interna

Oftalmoloija

Nederland

Interne geneeskunde

Oogheelkunde

sterreich

Innere Medizin

Augenheilkunde und Optometrie

Polska

Choroby wewntrzne

Okulistyka

Portugal

Medicina interna

Oftalmologia

Romnia

Medicin intern

Oftalmologie

Slovenija

Interna medicina

Oftalmologija

Slovensko

Vntorn lekrstvo

Oftalmolgia

Suomi/Finland

Sistaudit/Inre medicin

Silmtaudit/gonsjukdomar

Sverige

Internmedicine

gonsjukdomar (oftalmologi)

United Kingdom

General (internal) medicine

Ophthalmology

M8

M1

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 104


M1
ar

Otorinolaringologie
Durata minim a cursului de formare: 3 ani

Pediatrie
Durata minim a cursului de formare: 4 ani

Titlu

Titlu

Belgique/Belgi/
Belgien

Oto-rhino-laryngologieOtorhinolaryngologie

PdiatriePediatrie

--

esk republika

Otorinolaryngologie

Dtsk lkastv

Danmark

Oto-rhino-laryngologi eller re-nse-halssyg Pdiatri eller sygdomme hos brn


domme

Deutschland

Hals-Nasen-Ohrenheilkunde

Kinder und Jugendheilkunde

Eesti

Otorinolarngoloogia

Pediaatria

ovooo

Espaa

Otorrinolaringologa

Pediatra y sus reas especfIcas

France

Oto-rhino-laryngologie

Pdiatrie

Hrvatska

Otorinolaringologija

Pedijatrija

Ireland

Otolaryngology

Paediatrics

Italia

Otorinolaringoiatria

Pdiatria

Latvija

Otolaringoloija

Pediatrija

Lietuva

Otorinolaringologija

Vaik ligos

Luxembourg

Oto-rhino-laryngologie

Pdiatrie

Magyarorszg

Fl-orr-ggegygyszat

Csecsem- s gyermekgygyszat

Malta

Otorinolaringoloija

Pedjatrija

Nederland

Keel-, neus- en oorheelkunde

Kindergeneeskunde

sterreich

Hals-, Nasen-und Ohrenkrankheiten

Kinder und Jugendheilkunde

Polska

Otorynolaryngologia

Pediatria

Portugal

Otorrinolaringologia

Pediatria

Romnia

Otorinolaringologie

Pediatrie

Slovenija

Otorinolaringolgija

Pediatrija

Slovensko

Otorinolaryngolgia

Pediatria

Suomi/Finland

Korva-, nen- ja kurkkutaudit/ron-, ns- och


halssjukdomar

Lastentaudit/Barnsjukdomar

Sverige

ron-, ns- och halssjukdomar (oto-rhino-la Barn- och ungdomsmedicin


ryngologi)

United Kingdom

Otolaryngology

M8
M1

ar

Paediatrics

Pneumologie
Durata minim a cursului de formare: 4 ani

Urologie
Durata minim a cursului de formare: 5 ani

Titlu

Titlu

Belgique/Belgi/
Belgien

Pneumologie

Urologie

esk republika

Tuberkulza a respiran nemoci

Urologie

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 105


M1
ar

Pneumologie
Durata minim a cursului de formare: 4 ani

Urologie
Durata minim a cursului de formare: 5 ani

Titlu

Titlu

Danmark

Medicinske lungesygdomme

Urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme

Deutschland

Pneumologie

Urologie

Eesti

Pulmonoloogia

Uroloogia

oo- vovoo

oo

Espaa

Neumologa

Urologa

France

Pneumologie

Urologie

Hrvatska

Pulmologija

Urologija

Ireland

Respiratory medicine

Urology

Italia

Malattie dell'apparato respiratorio

Urologia

Latvija

Ftiziopneimonoloija

Uroloija

Lietuva

Pulmonologija

Urologija

Luxembourg

Pneumologie

Urologie

Magyarorszg

Tdgygyszat

Urolgia

Malta

Mediina Respiratorja

Uroloija

Nederland

Longziekten en tuberculose

Urologie

sterreich

Lungenkrankheiten

Urologie

Polska

Choroby puc

Urologia

Portugal

Pneumologia

Urologia

Romnia

Pneumologie

Urologie

Slovenija

Pnevmologija

Urologija

Slovensko

Pneumolgia a ftizeolgia

Urolgia

Suomi/Finland

Keuhkosairaudet ja allergologia/Lungsjukdo Urologia/Urologi


mar och allergologi

Sverige

Lungsjukdomar (pneumologi)

Urologi

United Kingdom

Respiratory medicine

Urology

M8
M1

ar

Ortopedie
Durata minim a cursului de formare: 5 ani

Anatomie patologic
Durata minim a cursului de formare: 4 ani

Titlu

Titlu

Belgique/Belgi/
Belgien

Chirurgie
kunde

esk republika

Ortopedie

Patologick anatomie

Danmark

Ortopdisk kirurgi

Patologisk anatomi eller vvs- og celleunders


gelser

Deutschland

Orthopdie (und Unfallchirurgie)

Pathologie

Eesti

Ortopeedia

Patoloogia

oo vo

Espaa

Ciruga ortopdica y traumatologa

Anatoma patolgica

orthopdiqueOrthopedische

heel Anatomie pathologiquePathologische anatomie

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 106


M1
ar

Ortopedie
Durata minim a cursului de formare: 5 ani

Anatomie patologic
Durata minim a cursului de formare: 4 ani

Titlu

Titlu

France

Chirurgie orthopdique et traumatologie

Anatomie et cytologie pathologiques

Hrvatska

Ortopedija i traumatologija

Patologija

Ireland

Trauma and orthopaedic surgery

Morbid anatomy and histopathology

M8
M1
Italia

Ortopedia e traumatologia

Anatomia patologica

Latvija

Traumatoloija un ortopdija

Patoloija

Lietuva

Ortopedija traumatologija

Patologija

Luxembourg

Orthopdie

Anatomie pathologique

Magyarorszg

Ortopdia

Patolgia

Malta

Kirurija Ortopedika

Istopatoloija

Nederland

Orthopedie

Pathologie

sterreich

Orthopdie und Orthopdische Chirurgie

Pathologie

Polska

Ortopedia i traumatologia narzdu ruchu

Patomorfologia

Portugal

Ortopedia

Anatomia patologica

Romnia

Ortopedie i traumatologie

Anatomie patologic

Slovenija

Ortopedska kirurgija

Anatomska patologija in citopatologija

Slovensko

Ortopdia

Patologick anatmia

Suomi/Finland

Ortopedia ja traumatologia/Ortopedi och trau Patologia/Patologi


matologi

Sverige

Ortopedi

Klinisk patologi

United Kingdom

Trauma and orthopaedic surgery

Histopathology

ar

Neurologie
Durata minim a cursului de formare: 4 ani

Psihiatrie
Durata minim a cursului de formare: 4 ani

Titlu

Titlu

Belgique/Belgi/
Belgien

Neurologie

Psychiatrie de l'adulteVolwassen psychiatrie

esk republika

Neurologie

Psychiatrie

Danmark

Neurologi eller medicinske nervesygdomme

Psykiatri

Deutschland

Neurologie

Psychiatrie und Psychotherapie

Eesti

Neuroloogia

Pshhiaatria

oo

Espaa

Neurologa

Psiquiatra

France

Neurologie

Psychiatrie

Hrvatska

Neurologija

Psihijatrija

Ireland

Neurology

Psychiatry

Italia

Neurologia

Psichiatria

Latvija

Neiroloija

Psihiatrija

M8
M1

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 107


M1
ar

Neurologie
Durata minim a cursului de formare: 4 ani

Psihiatrie
Durata minim a cursului de formare: 4 ani

Titlu

Titlu

Lietuva

Neurologija

Psichiatrija

Luxembourg

Neurologie

Psychiatrie

Magyarorszg

Neurolgia

Pszichitria

Malta

Newroloija

Psikjatrija

Nederland

Neurologie

Psychiatrie

sterreich

Neurologie

Psychiatrie

Polska

Neurologia

Psychiatria

Portugal

Neurologia

Psiquiatria

Romnia

Neurologie

Psihiatrie

Slovenija

Nevrologija

Psihiatrija

Slovensko

Neurolgia

Psychiatria

Suomi/Finland

Neurologia/Neurologi

Psykiatria/Psykiatri

Sverige

Neurologi

Psykiatri

United Kingdom

Neurology

General psychiatry

ar

Radiodiagnostic
Durata minim a cursului de formare: 4 ani

Radioterapie
Durata minim a cursului de formare: 4 ani

Titlu

Titlu

Belgique/Belgi/
Belgien

RadiodiagnosticRntgendiagnose

Radiothrapie-oncologieRadiotherapie-oncolo
gie

esk republika

Radiologie a zobrazovac metody

Radian onkologie

Danmark

Diagnostik radiologi eller rntgenundersgelse

Onkologi

Deutschland

(Diagnostische) Radiologie

Strahlentherapie

Eesti

Radioloogia

Onkoloogia

vov

vo

Espaa

Radiodiagnstico

Oncologa radioterpica

France

Radiodiagnostic et imagerie mdicale

Oncologie radiothrapique

Hrvatska

Klinika radiologija

Onkologija i radioterapija

Ireland

Diagnostic radiology

Radiation oncology

Italia

Radiodiagnostica

Radioterapia

Latvija

Diagnostisk radioloija

Terapeitisk radioloija

Lietuva

Radiologija

Onkologija radioterapija

Luxembourg

Radiodiagnostic

Radiothrapie

Magyarorszg

Radiolgia

Sugrterpia

Malta

Radjoloija

Onkoloija u Radjoterapija

Nederland

Radiologie

Radiotherapie

sterreich

Medizinische Radiologie-Diagnostik

Strahlentherapie Radioonkologie

M8
M1

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 108


M1
ar

Radiodiagnostic
Durata minim a cursului de formare: 4 ani

Radioterapie
Durata minim a cursului de formare: 4 ani

Titlu

Titlu

Polska

Radiologia i diagnostyka obrazowa

Radioterapia onkologiczna

Portugal

Radiodiagnstico

Radioterapia

Romnia

Radiologie-imagistic medical

Radioterapie

Slovenija

Radiologija

Radioterapija in onkologija

Slovensko

Rdiolgia

Radian onkolgia

Suomi/Finland

Radiologia/Radiologi

Syptaudit/Cancersjukdomar

Sverige

Medicinsk radiologi

Tumrsjukdomar (allmn onkologi)

United Kingdom

linical radiology

Clinical oncology

ar

Chirurgie plastic
Durata minim a cursului de formare: 5 ani

Biologie clinic
Durata minim a cursului de formare: 4 ani

Titlu

Titlu

Belgique/Belgi/
Belgien

Chirurgie plastique, reconstructrice et esthti Biologie cliniqueKlinische biologie


quePlastische, reconstructieve en esthetische
heelkunde

esk republika

Plastick chirurgie

Danmark

Plastikkirurgi

Deutschland

Plastische (und sthetische) Chirurgie

Eesti

Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia

Laborimeditsiin

Espaa

Ciruga plstica, esttica y reparadora

Anlisis clnicos

France

Chirurgie plastique, reconstructrice et esthti Biologie mdicale


que

Hrvatska

Plastina, rekonstrukcijska i estetska kirurgija

Ireland

Plastic, reconstructive and aesthetic surgery

Italia

Chirurgia plastica e ricostruttiva

Latvija

Plastisk irurija

Lietuva

Plastin ir rekonstrukcin chirurgija

Laboratorin medicina

Luxembourg

Chirurgie plastique

Biologie clinique

Magyarorszg

Plasztikai (gsi) sebszet

Orvosi laboratriumi diagnosztika

Malta

Kirurija Plastika

Nederland

Plastische chirurgie

sterreich

Plastische Chirurgie

Medizinische Biologie

Polska

Chirurgia plastyczna

Diagnostyka laboratoryjna

Portugal

Cirurgia plstica e reconstrutiva

Patologia clnica

Romnia

Chirurgie plastic microchirurgie recons Medicin de laborator


tructiv

M8
M1

Patologia clinica

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 109


M1
ar

Chirurgie plastic
Durata minim a cursului de formare: 5 ani

Biologie clinic
Durata minim a cursului de formare: 4 ani

Titlu

Titlu

Slovenija

Plastina, rekonstrukcijska in estetska kirurgija

Slovensko

Plastick chirurgia

Suomi/Finland

Plastiikkakirurgia/Plastikkirurgi

Sverige

Plastikkirurgi

United Kingdom

Ciruga plstica

ar

Laboratrna medicna

Microbiologie-bacteriologie
Durata minim a cursului de formare: 4 ani

Chimie biologic
Durata minim a cursului de formare: 4 ani

Titlu

Titlu

Belgique/Belgi/
Belgien

esk republika

Lkask mikrobiologie

Klinick biochemie

Danmark

Klinisk mikrobiologi

Klinisk biokemi

Deutschland

Mikrobiologie (Virologie) und Infektionsepi Laboratoriumsmedizin


demiologie

Eesti

1. I ooo
2. ooo

Espaa

Microbiologa y parasitologa

Bioqumica clnica

France

M8
Hrvatska

Klinika mikrobiologija

Ireland

Microbiology

Chemical pathology

Italia

Microbiologia e virologia

Biochimica clinica

Latvija

Mikrobioloija

M1

Lietuva
Luxembourg

Microbiologie

Magyarorszg

Orvosi mikrobiolgia

Malta

Mikrobijoloija

Patoloija Kimika

Nederland

Medische microbiologie

Klinische chemie

sterreich

Hygiene und Mikrobiologie

Medizinische und Chemische Labordiagnostik

Polska

Mikrobiologia lekarska

Chimie biologique

Portugal
Romnia
Slovenija

Klinina mikrobiologija

Medicinska biokemija

Slovensko

Klinick mikrobiolgia

Klinick biochmia

Suomi/Finland

Kliininen mikrobiologia/Klinisk mikrobiologi

Kliininen kemia/Klinisk kemi

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 110


M1
ar

Microbiologie-bacteriologie
Durata minim a cursului de formare: 4 ani

Chimie biologic
Durata minim a cursului de formare: 4 ani

Titlu

Titlu

Sverige

Klinisk bakteriologi

Klinisk kemi

United Kingdom

Medical microbiology and virology

Chemical pathology

ar

Imunologie
Durata minim a cursului de formare: 4 ani

Chirurgie toracic
Durata minim a cursului de formare: 5 ani

Titlu

Titlu

Belgique/Belgi/
Belgien

Chirurgie thoraciqueHeelkunde op de thorax (*)

esk republika

Alergologie a klinick imunologie

Kardiochirurgie

Danmark

Klinisk immunologi

Thoraxkirurgi
sygdomme

eller

Deutschland

Thoraxchirurgie

Eesti

Torakaalkirurgia

Espaa

Inmunologa

France

brysthulens

kirurgiske

Ciruga torcica
Chirurgie thoracique et cardiovasculaire

M8
Hrvatska

Alergologija i klinika imunologija

Ireland

Immunology (clinical and laboratory)

M1

Italia

Thoracic surgery
Chirurgia toracica; Cardiochirurgia

Latvija

Imunoloija

Torakl irurija

Lietuva

Krtins chirurgija

Luxembourg

Immunologie

Chirurgie thoracique

Magyarorszg

Allergolgia s klinikai immunolgia

Mellkassebszet

Malta

Immunoloija

Kirurija Kardjo-Toraika

Nederland

Cardio-thoracale chirurgie

sterreich

Immunologie

Polska

Immunologia kliniczna

Chirurgia klatki piersiowej

Portugal

Cirurgia cardiotorcica

Romnia

Chirurgie toracic

Slovenija

Torakalna kirurgija

Slovensko

Klinick imunolgia a alergolgia

Suomi/Finland

Hrudnkov chirurgia
Sydn-ja rintaelinkirurgia/Hjrt- och thoraxki
rurgi

Sverige

Klinisk immunologi

Thoraxkirurgi

United Kingdom

Immunology

Cardo-thoracic surgery

Datele de abrogare n sensul articolului 27 alineatul (3):


(*) 1 ianuarie 1983

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 111


M1
ar

Chirurgie pediatric
Durata minim a cursului de formare: 5 ani

Chirurgie vascular
Durata minim a cursului de formare: 5 ani

Titlu

Titlu

Belgique/Belgi/
Belgien

Chirurgie
kunde (*)

des

esk republika

Dtsk chirurgie

Cvn chirurgie

vaisseauxBloedvatenheel

Karkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme

Danmark
Deutschland

Kinderchirurgie

Gefchirurgie

Eesti

Lastekirurgia

Kardiovaskulaarkirurgia

o v

oo

Espaa

Ciruga peditrica

Angiologa y ciruga vascular

France

Chirurgie infantile

Chirurgie vasculaire

Hrvatska

Djeja kirurgija

Vaskularna kirurgija

Ireland

Paediatric surgery

Italia

Chirurgia pediatrica

Chirurgia vascolare

Latvija

Brnu irurija

Asinsvadu irurija

Lietuva

Vaik chirurgija

Kraujagysli chirurgija

Luxembourg

Chirurgie pdiatrique

Chirurgie vasculaire

Magyarorszg

Gyermeksebszet

rsebszet

Malta

Kirurgija Pedjatrika

Kirurija Vaskolari

M8
M1

Nederland
sterreich

Kinderchirurgie

Polska

Chirurgia dziecica

Chirurgia naczyniowa

Portugal

Cirurgia peditrica

Cirurgia vascular

Romnia

Chirurgie pediatric

Chirurgie vascular
Kardiovaskularna kirurgija

Slovenija
Slovensko

Detsk chirurgia

Cievna chirurgia

Suomi/Finland

Lastenkirurgia/Barnkirurgi

Verisuonikirurgia/Krlkirurgi

Sverige

Barn- och ungdomskirurgi

United Kingdom

Paediatric surgery

Datele de abrogare n sensul articolului 27 alineatul (3):


(*) 1 ianuarie 1983

ar

Cardiologie
Durata minim a cursului de formare: 4 ani

Gastroenterologie
Durata minim a cursului de formare: 4 ani

Titlu

Titlu

Belgique/Belgi/
Belgien

Cardiologie

Gastro-entrologieGastroenterologie

esk republika

Kardiologie

Gastroenterologie

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 112


M1
ar

Cardiologie
Durata minim a cursului de formare: 4 ani

Gastroenterologie
Durata minim a cursului de formare: 4 ani

Titlu

Titlu

Danmark

Kardiologi

Medicinsk gastroenterologi eller medicinske


mavetarmsygdomme

Deutschland

Innere Medizin und Schwerpunkt Kardiologie

Innere Medizin und Schwerpunkt Gastroentero


logie

Eesti

Kardioloogia

Gastroenteroloogia

oo

voo

Espaa

Cardiologa

Aparato digestivo

France

Pathologie cardio-vasculaire

Gastro-entrologie et hpatologie

Hrvatska

Kardiologija

Gastroenterologija

Ireland

Cardiology

Gastro-enterology

Italia

Cardiologia

Gastroenterologia

Latvija

Kardioloija

Gastroenteroloija

Lietuva

Kardiologija

Gastroenterologija

Luxembourg

Cardiologie et angiologie

Gastro-enterologie

Magyarorszg

Kardiolgia

Gasztroenterolgia

Malta

Kardjoloija

Gastroenteroloija

Nederland

Cardiologie

Leer van maag-darm-leverziekten

Polska

Kardiologia

Gastrenterologia

Portugal

Cardiologia

Gastrenterologia

Romnia

Cardiologie

Gastroenterologie

M8
M1

sterreich

Slovenija

Gastroenterologija

Slovensko

Kardiolgia

Gastroenterolgia

Suomi/Finland

Kardiologia/Kardiologi

Gastroenterologia/Gastroenterologi

Sverige

Kardiologi

Medicinsk gastroenterologi och hepatologi

United Kingdom

Cardiology

Gastro-enterology

ar

Reumatologie
Durata minim a cursului de formare: 4 ani

Hematologie general
Durata minim a cursului de formare: 3 ani

Titlu

Titlu

Belgique/Belgi/
Belgien

Rhumathologiereumatologie

esk republika

Revmatologie

Hematologie a transfzn lkastv

Danmark

Reumatologi

Hmatologi eller blodsygdomme

Deutschland

Innere Medizin und Schwerpunkt Rheumato Innere Medizin und Schwerpunkt Hmatologie
logie
und Onkologie

Eesti

Reumatoloogia

Hematoloogia

oo

oo

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 113


M1
ar

Reumatologie
Durata minim a cursului de formare: 4 ani

Hematologie general
Durata minim a cursului de formare: 3 ani

Titlu

Titlu

Espaa

Reumatologa

France

Rhumatologie

Hrvatska

Reumatologija

Hematologija

Ireland

Rheumatology

Haematology (clinical and laboratory)

Italia

Reumatologia

Ematologia

Hematologa y hemoterapia

M8
M1

Latvija

Reimatoloija

Hematoloija

Lietuva

Reumatologija

Hematologija

Luxembourg

Rhumatologie

Hmatologie

Magyarorszg

Reumatolgia

Haematolgia

Malta

Rewmatoloija

Ematoloija

Nederland

Reumatologie

sterreich
Polska

Reumatologia

Hematologia

Portugal

Reumatologia

Imuno-hemoterapia

Romnia

Reumatologie

Hematologie

Slovensko

Reumatolgia

Hematolgia a transfziolgia

Suomi/Finland

Reumatologia/Reumatologi

Kliininen hematologia/Klinisk hematologi

Sverige

Reumatologi

Hematologi

United Kingdom

Rheumatology

Haematology

Slovenija

ar

Endocrinologie
Durata minim a cursului de formare: 3 ani

Fizioterapie
Durata minim a cursului de formare: 3 ani

Titlu

Titlu

Belgique/Belgi/
Belgien

Mdecine physique et radaptationFysische ge


neeskunde en revalidatie

esk republika

Endokrinologie

Rehabilitan a fyzikln medicna

Danmark

Medicinsk endokrinologi
hormonsygdomme

Deutschland

Innere Medizin und Schwerpunkt Endokrino Physikalische und Rehabilitative Medizin


logie und Diabetologie

Eesti

Endokrinoloogia

Taastusravi ja fsiaatria

vovoo

I o

Espaa

Endocrinologa y nutricin

Medicina fsica y rehabilitacin

France

Endocrinologie, maladies mtaboliques

Rducation et radaptation fonctionnelles

Hrvatska

Endokrinologija i dijabetologija

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Ireland

Endocrinology and diabetes mellitus

Italia

Endocrinologia e malattie del ricambio

eller medicinske

M8
M1
Medicina fisica e riabilitazione

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 114


M1
ar

Endocrinologie
Durata minim a cursului de formare: 3 ani

Fizioterapie
Durata minim a cursului de formare: 3 ani

Titlu

Titlu

Latvija

Endokrinoloija

Rehabilitoloija Fizisk rehabilitcija Fizikl


medicna

Lietuva

Endokrinologija

Fizin medicina ir reabilitacija

Luxembourg

Endocrinologie, maladies du mtabolisme et


de la nutrition

Rducation et radaptation fonctionnelles

Magyarorszg

Endokrinolgia

Fizioterpia

Malta

Endokrinoloija u Dijabete

Nederland

Revalidatiegeneeskunde

sterreich

Physikalische Medizin

Polska

Endokrynologia

Rehabilitacja medyczna

Portugal

Endocrinologia

Fisiatria ou Medicina fsica e de reabilitao

Romnia

Endocrinologie

Recuperare, medicin fizic i balneologie

Slovenija

Fizikalna in rehabilitacijska medicina

Slovensko

Endokrinolgia

Fyziatria, balneolgia a lieebn rehabilitcia

Suomi/Finland

Endokrinologia/Endokrinologi

Fysiatria/Fysiatri

Sverige

Endokrina sjukdomar

Rehabiliteringsmedicin

United Kingdom

Endocrinology and diabetes mellitus

ar

Belgique/Belgi/
Belgien

Neuropsihiatrie
Durata minim a cursului de formare: 5 ani

Dermatovenerologie
Durata minim a cursului de formare: 3 ani

Titlu

Titlu

Neuropsychiatrie (*)

Dermato-vnrologieDermato-venerologie

esk republika

Dermatovenerologie

Danmark

Dermato-venerologi eller hud- og knssyg


domme

Deutschland

Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie)

Eesti

Dermatoveneroloogia
oo

Espaa
France

Haut und Geschlechtskrankheiten

oo ooo
Dermatologa mdico-quirrgica y venereologa

Neuropsychiatrie (**)

Dermatologie et vnrologie

M8
Hrvatska

Dermatologija i venerologija

M1
Ireland
Italia

Neuropsichiatria (***)

Dermatologia e venerologia

Latvija

Dermatoloija un veneroloija

Lietuva

Dermatovenerologija

Luxembourg

Neuropsychiatrie (****)

Dermato-vnrologie

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 115


M1
ar

Neuropsihiatrie
Durata minim a cursului de formare: 5 ani

Dermatovenerologie
Durata minim a cursului de formare: 3 ani

Titlu

Titlu

Magyarorszg

Brgygyszat

Malta

Dermato-venerejoloija

Nederland

Zenuw en zielsziekten (*****)

Dermatologie en venerologie

sterreich

Neurologie und Psychiatrie

Haut- und Geschlechtskrankheiten

Polska

Dermatologia i wenerologia

Portugal

Dermatovenereologia

Romnia

Dermatovenerologie

Slovenija

Dermatovenerologija

Slovensko

Neuropsychiatria

Dermatovenerolgia

Suomi/Finland

Ihotaudit ja allergologia/Hudsjukdomar och al


lergologi

Sverige

Hud- och knssjukdomar

United Kingdom
Datele de abrogare n sensul articolului 27 alineatul (3):
(*)
1 august 1987, cu excepia persoanelor care i-au nceput studiile nainte de aceast dat
(**)
31 decembrie 1971
(***)
31 octombrie 1999
(****) Nu se mai acord titluri de calificare pentru studii ncepute dup 5 martie 1982
(*****) 9 iulie 1984

ar

Radiologie
Durata minim a cursului de formare: 4 ani

Psihiatrie pediatric
Durata minim a cursului de formare: 4 ani

Titlu

Titlu

Belgique/Belgi/
Belgien

Psychiatrie infanto-juvnileKinder- en jeugd


psychiatrie

esk republika

Dtsk a dorostov psychiatrie

Danmark

Brne- og ungdomspsykiatri

Deutschland

Radiologie

Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychothe


rapie

voo oo

Espaa

Electroradiologa

France

Electro-radiologie (*)

Pdo-psychiatrie

Hrvatska

Klinika radiologija

Djeja i adolescentna psihijatrija

Ireland

Radiology

Child and adolescent psychiatry

Italia

Radiologia (**)

Neuropsichiatria infantile

Eesti

M8
M1

Latvija

Brnu psihiatrija

Lietuva

Vaik ir paaugli psichiatrija

Luxembourg

lectroradiologie (***)

Psychiatrie infantile

Magyarorszg

Radiolgia

Gyermek-s ifjsgpszichitria

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 116


M1
ar

Radiologie
Durata minim a cursului de formare: 4 ani

Psihiatrie pediatric
Durata minim a cursului de formare: 4 ani

Titlu

Titlu

Malta
Nederland

Radiologie (****)

sterreich

Radiologie
Psychiatria dzieci i modziey

Polska
Radiologia

Portugal

Pedopsiquiatria

Romnia

Psihiatrie pediatric

Slovenija

Otroka in mladostnika psihiatrija

Slovensko

Detsk psychiatria

Suomi/Finland

Lastenpsykiatria/Barnpsykiatri

Sverige

Barn- och ungdomspsykiatri

United Kingdom

Child and adolescent psychiatry

Datele
(*)
(**)
(***)
(****)

de abrogare n sensul articolului 27 alineatul (3):


3 decembrie 1971
31 octombrie 1993
Nu se mai acord titluri de calificare pentru studii ncepute dup 5 martie 1982
8 iulie 1984

ar

Geriatrie
Durata minim a cursului de formare: 4 ani

Nefropatie
Durata minim a cursului de formare: 4 ani

Titlu

Titlu

Belgique/Belgi/
Belgien

esk republika

Geriatrie

Nefrologie

Danmark

Geriatri eller alderdommens sygdomme

Nefrologi eller medicinske nyresygdomme

Deutschland

Innere Medizin und Schwerpunkt Nephrologie

Eesti

Nefroloogia

oo

Espaa

Geriatra

Nefrologa

France

Nphrologie

Hrvatska

Nefrologija

M8
M1
Ireland

Geriatric medicine

Nephrology

Italia

Geriatria

Nefrologia

Nefroloija

Latvija
Lietuva

Geriatrija

Nefrologija

Luxembourg

Griatrie

Nphrologie

Magyarorszg

Geritria

Nefrolgia

Malta

erjatrija

Nefroloija

Nederland

Klinische geriatrie

sterreich

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 117


M1
ar

Geriatrie
Durata minim a cursului de formare: 4 ani

Nefropatie
Durata minim a cursului de formare: 4 ani

Titlu

Titlu

Geriatria

Polska

Nefrologia
Nefrologia

Portugal
Geriatrie i gerontologie

Romnia
Slovenija

Nefrologie
Nefrologija

Slovensko

Geriatria

Nefrolgia

Suomi/Finland

Geriatria/Geriatri

Nefrologia/Nefrologi

Sverige

Geriatrik

Medicinska njursjukdomar (nefrologi)

United Kingdom

Geriatrics

Renal medicine

ar

Boli contagioase
Durata minim a cursului de formare: 4 ani

Medicin comunitar
Durata minim a cursului de formare: 4 ani

Titlu

Titlu

Belgique/Belgi/
Belgien

esk republika

Infekn lkastv

Hygiena a epidemiologie

Danmark

Infektionsmedicin

Samfundsmedicin
ffentliches Gesundheitswesen

Deutschland
Eesti

Infektsioonhaigused

Espaa

Medicina preventiva y salud pblica

France

Sant publique et mdecine sociale

M8
Hrvatska

Infektologija

Javnozdravstvena medicina

Ireland

Infectious diseases

Public health medicine

Italia

Malattie infettive

Igiene e medicina preventiva

Latvija

Infektoloija

Lietuva

Infektologija

Luxembourg

Maladies contagieuses

Sant publique

Magyarorszg

Infektolgia

Megelz orvostan s npegszsgtan

Malta

Mard Infettiv

Saa Pubblika

M1

Nederland

Maatschappij en gezondheid

sterreich

Sozialmedizin

Polska

Choroby zakane

Zdrowie publiczne, epidemiologia

Portugal

Infecciologia

Sade pblica

Romnia

Boli infecioase

Sntate public i management

Slovenija

Infektologija

Javno zdravje

Slovensko

Infektolgia

Verejn zdravotnctvo

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 118


M1
ar

Boli contagioase
Durata minim a cursului de formare: 4 ani

Medicin comunitar
Durata minim a cursului de formare: 4 ani

Titlu

Titlu

Suomi/Finland

Infektiosairaudet/Infektionssjukdomar

Terveydenhuolto/Hlsovrd

Sverige

Infektionssjukdomar

Socialmedicin

United Kingdom

Infectious diseases

Public health medicine

ar

Farmacologie
Durata minim a cursului de formare: 4 ani

Medicina muncii
Durata minim a cursului de formare: 4 ani

Titlu

Titlu

Belgique/Belgi/
Belgien

Mdecine du travail/Arbeidsgeneeskunde

esk republika

Klinick farmakologie

Pracovn lkarstv

Danmark

Klinisk farmakologi

Arbejdsmedicin

Deutschland

Pharmakologie und Toxikologie

Arbeitsmedizin

Eesti

Espaa

Farmacologa clnica

Medicina del trabajo


Mdecine du travail

France

M8
Hrvatska

Klinika farmakologija s toksikologijom

Medicina rada i porta

Ireland

Clinical pharmacology and therapeutics

Occupational medicine

Italia

Farmacologia

Medicina del lavoro

M1

Latvija

Arodslimibas

Lietuva

Darbo medicina

Luxembourg

Mdecine du travail

Magyarorszg

Klinikai farmakolgia

Foglalkozs-orvostan (zemorvostan)

Malta

Farmakoloija Klinika u t-Terapewtika

Medicina Okkupazzjonali
Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde
Arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde

Nederland

sterreich

Pharmakologie und Toxikologie

Arbeits- und Betriebsmedizin

Polska

Farmakologia kliniczna

Medycyna pracy
Medicina do trobalho

Portugal
Romnia

Farmacologie clinic

Medicina muncii
Medicina dela, prometa in sporta

Slovenija
Slovensko

Klinick farmakolgia

Pracovn lekrstvo

Suomi/Finland

Kliininen farmakologia ja lkehoito/Klinisk


farmakologi och lkemedelsbehandling

Tyterveyshuolto/Fretagshlsovard

Sverige

Klinisk farmakologi

Yrkes- och miljmedicin

United Kingdom

Clinical pharmacology and therapeutics

Occupational medicine

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 119


M1
ar

Alergologie
Durata minim a cursului de formare: 3 ani

Medicin nuclear
Durata minim a cursului de formare: 4 ani

Titlu

Titlu

Belgique/Belgi/
Belgien

Mdecine nuclaireNucleaire geneeskunde

esk republika

Alergologie a klinick imunologie

Nuklern medicna

Danmark

Medicinsk allergologi eller medicinske over Klinisk fysiologi og nuklearmedicin


flsomhedssygdomme
Nuklearmedizin

Deutschland
Eesti

oo

v I

Espaa

Alergologa

Medicina nuclear

France

Mdecine nuclaire

M8
Hrvatska

Alergologija i klinika imunologija

Nuklearna medicina

Italia

Allergologia ed immunologia clinica

Medicina nucleare

Latvija

Alergoloija

Lietuva

Alergologija ir klinikin imunologija

M1
Ireland

Luxembourg
Magyarorszg

Mdecine nuclaire
Allergolgia s klinikai immunolgia

Malta

Nukleris medicina (izotp diagnosztika)


Mediina Nukleari

Nederland

Allergologie en inwendige geneeskunde

sterreich

Nucleaire geneeskunde
Nuklearmedizin

Polska

Alergologia

Medycyna nuklearna

Portugal

Imuno-alergologia

Medicina nuclear

Romnia

Alergologie i imunologie clinic

Medicin nuclear

Slovenija
Slovensko

Nuklearna medicina
Klinick imunolgia a alergolgia

Suomi/Finland
Sverige

Nuklerna medicna
Kliininen fysiologia ja isotooppilketiede/Kli
nisk fysiologi och nuklermedicin

Allergisjukdomar

Nuklermedicin

United Kingdom

Nuclear medicine

Chirurgie maxilo-facial (formare medical de baz)


Durata minim a cursului de formare: 5 ani

ar

Titlu

Belgique/Belgi/
Belgien

esk republika

Maxilofaciln chirurgie

Danmark
Deutschland

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 120


M1
Chirurgie maxilo-facial (formare medical de baz)
Durata minim a cursului de formare: 5 ani

ar

Titlu

Eesti

Espaa

Ciruga oral y maxilofacial

France

Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie

Hrvatska

Maksilofacijalna kirurgija

M8
M1
Ireland
Italia

Chirurgia maxillo-facciale

Latvija

Mutes, sejas un oku irurija

Lietuva

Veido ir andikauli chirurgija

Luxembourg

Chirurgie maxillo-faciale

Magyarorszg

Szjsebszet

Malta
Nederland
sterreich

Mund- Kiefer- und Gesichtschirurgie

Polska

Chirurgia szczekowo-twarzowa

Portugal

Cirurgia maxilo-facial

Romnia
Slovenija

Maxilofacialna kirurgija

Slovensko

Maxilofacilna chirurgia

Suomi/Finland
Sverige
United Kingdom

Hematologie biologic
Durata minim a cursului de formare: 4 ani

ar

Titlu

Belgique/Belgi/
Belgien

esk republika
Danmark

Klinisk blodtypeserologi (*)

Deutschland
Eesti

Espaa
France

M8
Hrvatska

M1
Ireland
Italia

Hmatologie

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 121


M1
Hematologie biologic
Durata minim a cursului de formare: 4 ani

ar

Titlu

Latvija
Lietuva
Luxembourg

Hmatologie biologique

Magyarorszg
Malta
Nederland
sterreich
Polska
Hematologia clinica

Portugal
Romnia
Slovenija
Slovensko
Suomi/Finland
Sverige
United Kingdom

Datele de abrogare n sensul articolului 27 alineatul (3):


(*) 1 ianuarie 1983, cu excepia persoanelor care i-au nceput studiile nainte de aceast dat i le-au terminat pn la sfritul anului
1988

ar

Stomatologie
Durata minim a cursului de formare: 3 ani

Dermatologie
Durata minim a cursului de formare: 4 ani

Titlu

Titlu

Belgique/Belgi/
Belgien

esk republika
Danmark
Deutschland
Eesti

Espaa

Estomatologa

France

Stomatologie

M8
Hrvatska

M1
Dermatology

Ireland
Italia

Odontostomatologia (*)

Latvija
Lietuva
Luxembourg
Magyarorszg

Stomatologie

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 122


M1
ar

Stomatologie
Durata minim a cursului de formare: 3 ani

Dermatologie
Durata minim a cursului de formare: 4 ani

Titlu

Titlu

Dermatoloija

Malta
Nederland
sterreich
Polska
Portugal

Estomatologia

Romnia
Slovenija
Slovensko
Suomi/Finland
Sverige
United Kingdom

Dermatology

Datele de abrogare n sensul articolului 27 alineatul (3):


(*) 31 decembrie 1994

ar

Venerologie
Durata minim a cursului de formare: 4 ani

Medicin tropical
Durata minim a cursului de formare: 4 ani

Titlu

Titlu

Belgique/Belgi/
Belgien

esk republika
Danmark
Deutschland
Eesti

Espaa
France

M8
Hrvatska

M1
Ireland

Genito-urinary medicine

Italia

Tropical medicine
Medicina tropicale

Latvija
Lietuva
Luxembourg
Magyarorszg
Malta

Trpusi betegsgek
Mediina Uro-enetali

Nederland
sterreich

Spezifische Prophylaxe und Tropenhygiene

Polska

Medycyna transportu

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 123


M1
ar

Venerologie
Durata minim a cursului de formare: 4 ani

Medicin tropical
Durata minim a cursului de formare: 4 ani

Titlu

Titlu

Medicina tropical

Portugal
Romnia
Slovenija
Slovensko

Tropick medicna

Suomi/Finland
Sverige
United Kingdom

ar

Belgique/Belgi/
Belgien

Genito-urinary medicine

Tropical medicine

Chirurgie gastroenterologic
Durata minim a cursului de formare: 5 ani

Medicin de urgen
Durata minim a cursului de formare: 5 ani

Titlu

Titlu

Chirurgie abdominaleHeelkunde op het abdo


men (*)

esk republika

Traumatologie
Urgentn medicna

Danmark

Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske


mave-tarmsygdomme

Deutschland

Visceralchirurgie

Eesti

Espaa

Ciruga del aparato digestivo

France

Chirurgie viscrale et digestive

Hrvatska

Abdominalna kirurgija

M8
Hitna medicina

M1
Ireland
Italia

Emergency medicine
Chirurgia dell'apparato digerente

Latvija
Lietuva

Abdominalin chirurgija

Luxembourg

Chirurgie gastro-entrologique

Magyarorszg

Traumatolgia

Malta

Mediina tal-Aidenti u l-Emerenza

Nederland
sterreich
Polska

Medycyna ratunkowa

Portugal
Romnia

Medicin de urgen

Slovenija

Abdominalna kirurgija

Slovensko

Gastroenterologick chirurgia

razov chirurgia
Urgentn medicna

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 124


M1
ar

Suomi/Finland

Chirurgie gastroenterologic
Durata minim a cursului de formare: 5 ani

Medicin de urgen
Durata minim a cursului de formare: 5 ani

Titlu

Titlu

Gastroenterologinen
gisk kirurgi

kirurgia/Gastroenterolo

Sverige
United Kingdom

Accident and emergency medicine

Datele de abrogare n sensul articolului 27 alineatul (3):


(*) 1 ianuarie 1983.

ar

Neurofiziologie clinic
Durata minim a cursului de formare: 4 ani

Chirurgie dental, oral i maxilo-facial (formare


medical i dentar de baz) (1)
Durata minim a cursului de formare: 4 ani

Titlu

Titlu

Stomatologie et chirurgie orale et maxillo-facia


leStomatologie en mond-, kaak- en aangezichts
chirurgie

Belgique/Belgi/
Belgien

esk republika
Danmark

Klinisk neurofysiologi

Deutschland

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

Eesti

Espaa

Neurofisiologia clnica

France

M8
Hrvatska

M1
Ireland

Clinical neurophysiology

Oral and maxillo-facial surgery

Italia

--

Latvija
Lietuva
Luxembourg

Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale

Magyarorszg

Arc-llcsont-szjsebszet

Malta

Newrofijoloija Klinika

Kirurija tal-gadam tal-wi

Nederland
sterreich
Polska
Portugal
Romnia
Slovenija
Slovensko
Suomi/Finland

Kliininen neurofysiologia/Klinisk neurofysio Suu- ja leukakirurgia/Oral och maxillofacial ki


logi
rurgi

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 125


M1

ar

Neurofiziologie clinic
Durata minim a cursului de formare: 4 ani

Chirurgie dental, oral i maxilo-facial (formare


medical i dentar de baz) (1)
Durata minim a cursului de formare: 4 ani

Titlu

Titlu

Sverige

Klinisk neurofysiologi

United Kingdom

Clinical neurophysiology

Oral and maxillo-facial surgery

(1) Formare care conduce la acordarea de titluri de calificri oficiale ca specialist n chirurgie dental, oral i maxilo-facial (formare
medical i dentar de baz), care presupune realizarea i validarea studiilor medicale de baz (articolul 24 i, n plus, realizarea i
validarea studiilor dentare de baz (articolul 34).

M6

ara

Oncologie medical
Durata minim a cursului de formare: 5 ani

Genetic medical
Durata minim a cursului de formare: 4 ani

Titlu

Titlu

Belgique/Belgi/
Belgien

Oncologie mdicale/ Medische oncologie

esk republika

Klinick onkologie

Lkask genetika

Danmark

Klinisk genetik

Deutschland

Humangenetik

Eesti

Meditsiinigeneetika

Espaa
Oncologie

Gntique mdicale

Ireland

Medical oncology

Clinical genetics

Italia

Oncologia medica

Genetica medica

Latvija

Onkoloija mijterapija

Medicnas entika

Lietuva

Chemoterapin onkologija

Genetika

Luxembourg

Oncologie mdicale

Mdecine gntique

Magyarorszg

Klinikai onkolgia

Klinikai genetika

France

M8
Hrvatska

M6

Malta
Nederland

Klinische genetica

sterreich

Medizinische Genetik

Polska

Onkologia kliniczna

Genetyka kliniczna

Portugal

Oncologia mdica

Gentica mdica

Romnia

Oncologie medical

Genetic medical

Slovenija

Internistina onkologija

Klinina genetika

Slovensko

Klinick onkolgia

Lekrska genetica

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 126


M6
ara

Oncologie medical
Durata minim a cursului de formare: 5 ani

Genetic medical
Durata minim a cursului de formare: 4 ani

Titlu

Titlu

Perinnllisyyslketiede/ Medicinsk genetik

Suomi/Finland
Sverige
United Kingdom

Medical oncology

Clinical genetics

B
5.1.4. Titluri de calificare n medicina general

ara

Titlul de calificare

Titlul profesional

Belgi/
Belgique/Bel
gien

Ministerieel erkenningsbesluit van


huisarts/Arrt ministriel d'agrment
de mdecin gnraliste

Data de referin

Huisarts/Mdecin gnraliste

31 December 1994

M1

1 ianuarie 2007

B
esk
blika

repu Diplom o specializaci veobecn


lkastv

1 May 2004

Veobecn lka

Danmark

Tilladelse til at anvende betegnelsen


alment
praktiserende
lge/
Speciallgel i almen medicin

Almen
praktiserende
Speciallge i almen medicin

lge/

Deutschland

Zeugnis
ber
die
spezifische
Ausbildung in der Allgemeinmedizin

Facharzt/Fachrztin fr Allgemein 31 December 1994


medizin

Eesti

Diplom peremeditsiini erialal

Perearst

31 December 1994

Espaa

Ttulo de especialista en medicina


familiar y comunitaria

Especialista en medicina familiar y


comunitaria

31 December 1994

France

Diplme d'Etat de docteur en


mdecine (avec document annex
attestant la formation spcifique en
mdecine gnrale)

Mdecin
gnrale

31 December 1994

Hrvatska

Diploma o specijalistikom usavra specijalist obiteljske medicine


vanju

1 iulie 2013

Ireland

Certificate of specific qualifications


in general medical practice

General medical practitioner

31 December 1994

Italia

Attestato di formazione specifica in


medicina generale

Medico di medicina generale

31 December 1994

1 May 2004

Latvija

imenes rsta sertifikts

imenes (visprjs prakses) rsts

1 May 2004

Lietuva

eimos
gydytojo
paymjimas

eimos medicinos gydytojas

1 May 2004

Luxembourg

Diplme de formation spcifique en


medicine gnrale

Mdecin gnraliste

31 December 1994

Magyarorszg

Hziorvostan
nytvny

Malta

Tabib tal-familja

31 December 1994

1 May 2004

qualifi

en

mdecine

M8

rezidentros

szakorvosa

bizo Hziorvostan szakorvosa


Mediina tal-familja

1 May 2004
1 May 2004

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 127


B
ara

Titlul de calificare

Titlul profesional

Data de referin

Nederland

Certificaat van inschrijving in het Huisarts


register van erkende huisartsen van
de Koninklijke Nederlandsche Maats
chappij tot bevordering der genees
kunst

31 December 1994

sterreich

Arzt fr Allgemeinmedizin

Arzt fr Allgemeinmedizin

31 December 1994

Polska

Diplme: Dyplom uzyskania tytuu


specjalisty w dziedzinie medycyny
rodzinnej

Specjalista w dziedzinie medycyny


rodzinnej

1 May 2004

Portugal

Diploma do internato complementar


de clnica geral

Assistente de clnica geral

31 December 1994

Romnia

Certificat de
medic
medicin de familie

Medic specialist medicin de familie

1 ianuarie 2007

Slovenija

Potrdilo o opravljeni specializaciji iz


druinske medicine

Specialist druinske medicine/Specia 1 May 2004


listka druinske medicine

Slovensko

Diplom o pecializcii v odbore


veobecn lekrstvo

Veobecn lekr

Suomi/
Finland

Todistus lkrin perusterveyden Yleislkri/Allmnlkare


huollon liskoulutuksesta/Bevis om
tillggsutbildning
av
lkare
i
primrvrd

Sverige

Bevis om kompetens som allmn Allmnpraktiserande lkare (Europa 31 December 1994


praktiserande lkare (Europalkare) lkare)
utfrdat av Socialstyrelsen

United
Kingdom

Certificate of prescribed/equivalent
experience

M1
specialist

1 May 2004
31 December 1994

General medical practitioner

31 December 1994

V.2. ASISTENT MEDICAL GENERALIST


5.2.1. Program de studii pentru asistenii medicali generaliti
Programul de studii care conduce la obinerea unui titlu de calificare ca asistent
medical generalist cuprinde urmtoarele dou pri:
A. Instruire teoretic
(a) Asisten medical:
Orientri i deontologie
Principii
sntate
medical

(b) tiine fundamentale:

generale
de
i
asisten

Principii
de
asisten
medical n materie de:
medicin general i
specialiti medicale;
chirurgie general i
specialiti chirurgicale;
puericultur i pediatrie;
igiena
i
ngrijirea
mamei i a nou-nscu
tului;
sntate
mintal
psihiatrie;

(c) tiine sociale:

Anatomie i fiziologie

Sociologie

Patologie

Psihologie

Bacteriologie, virusologie i
parazitologie

Principii de administraie

Biofizic,
radiologie

biochimie

Dietetic
Igien:
profilaxie;
educaie sanitar.
Farmacologie

ngrijirea persoanelor n
vrst i geriatrie.
B. Instruire clinic
Asisten medical n materie de:
medicin general i specialiti medicale;
chirurgie general i specialiti chirurgicale;

Principii de predare
Legislaia social i sanitar
Aspecte
profesiei

juridice

ale

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 128


B
ngrijirea copiilor i pediatrie;
igiena i ngrijirea mamei i a nou-nscutului;
sntate mintal i psihiatrie;
ngrijirea persoanelor n vrst i geriatrie;
ngrijire la domiciliu
Predarea uneia sau mai multor materii poate avea loc n cadrul celorlalte
discipline sau n conexiune cu acestea.
Instruirea teoretic se face n mod echilibrat i coordonat cu instruirea clinic,
astfel nct cunotinele i competenele prevzute n prezenta anex s poat fi
dobndite n mod corespunztor.
5.2.2. Titluri de calificare ca asistent medical generalist

ara

Titlu de calificare

Organismul care elibereaz titlul de


calificare

Titlul profesional

Data de referin

Belgi/
Belgique/
Belgien

Diploma gegradueerde De erkende opleidings Hospitalier(re)/


verpleger/verpleegster/
instituten/Les
tablisse
Verpleegassis
Diplme d'infirmier(re)
ments
d'enseignement
tent(e)
gradu(e)/Diplom eines
reconnus/Die anerkannten Infirmier(re)
(einer) graduierten Kran
Ausbildungsanstalten
hospitalier(re)/
kenpflegers (-pflegerin)
De bevoegde Examencom
Ziekenhuisver
Diploma in de zieken
missie van de Vlaamse
plegerhuisverpleegkunde/
Gemeenschap/Le
Jury
(-verpleegster)
Brevet
d'infirmier(re)
comptent d'enseignement
hospitalier(re)/Brevet
de la Communaut fran
eines (einer) Kranken
aise/Der zustndige Pr
pflegers (-pflegerin)
fungsaussch
der
Brevet van verpleeg
Deutschsprachigen
Ge
assistent(e)/Brevet d'hos
meinschaft
pitalier(re)/Brevet einer
Pflegeassistentin

29 iunie 1979

1 ianuarie 2007

esk
republika

1.

Diplom
o
ukonen 1.
studia
ve
studijnm
programu oetovatelstv
ve
studijnm
oboru
veobecn
sestra
(bakal, Bc.), accom
panied by the following
certificate: Vysvden o
sttn zvren zkouce

Vysok kola zzen nebo


uznan sttem

1.

Veobecn sestra

1 mai 2004

2.

Diplom
o
ukonen 2.
studia
ve
studijnm
oboru
diplomovan
veobecn sestra (diplo
movan
specialista,
DiS.), accompanied by
the following certificate:
Vysvden o absolu
toriu

Vy
zzen
sttem

2.

Veobecn oeto
vatel

M1

odborn
kola
nebo
uznan

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 129


B
ara

Titlu de calificare

Organismul care elibereaz titlul de


calificare

Danmark

Eksamensbevis
efter Sygeplejeskole godkendt
gennemfrt sygeplejerskeud Undervisningsministeriet
dannelse

Deutsch
land

af

Titlul profesional

Data de referin

Sygeplejerske

29 iunie 1979

Zeugnis ber die staatliche Staatlicher Prfungsausschuss


Prfung in der Krankenp
flege

Gesundheitsund
Krankenpflegerin/
Gesundheitsund
Krankenpfleger

29 iunie 1979

Eesti

Diplom e erialal

1. Tallinna Meditsiinikool
2. Tartu Meditsiinikool
3. Kohtla-Jrve Meditsiinikool

de

1 mai 2004

1.

1.

1 ianuarie 1981

2.


(...)

2.

3.

3. '

4.

4.

5.

5.

6.

6.

Espaa

Ttulo de Diplomado univer Ministerio de Educacin y


sitario en Enfermera
Cultura
El rector de una universidad

Enfermero/a
diplomado/a

1 ianuarie 1986

France

Diplme d'Etat d'infir Le ministre de la sant


mier(re)
Diplme d'Etat d'infir
mier(re) dlivr en vertu
du dcret no 99-1147 du
29 dcembre 1999

Infirmer(re)

29 iunie 1979

Hrvatska

sestra 1 iulie 2013


1. Svjedodba medicinska 1. Srednje strukovne kole 1. medicinska
koje izvode program za
ope
njege/medi
sestra ope njege/medi
stjecanje
kvalifikacije
cinski tehniar ope
cinski
tehniar
ope
medicinska sestra ope
njege
njege
njege/medicinski
tehniar 2. prvostupnik (bacca
2. Svjedodba
ope njege
laureus) sestrinstva/
prvostupnik
(bacca
prvostupnica (bac
laureus) sestrinstva/prvos 2. Medicinski fakulteti sveu
ilita
u
Republici
calaurea)
tupnica
(baccalaurea)
Hrvatskoj
sestrinstva
sestrinstva
Sveuilita u Republici
Hrvatskoj
Veleuilita u Republici
Hrvatskoj

Ireland

Certificate of
General Nurse

M8

B
Registered

An Bord Altranais
Nursing Board)

(The

Registered
Nurse

General

29 iunie 1979

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 130


B
ara

Titlu de calificare

Italia

Diploma
di
professionale

Latvija

1. Diploms par msas kvali 1. Msu skolas


fikcijas ieganu

Lietuva

infermiere

Organismul care elibereaz titlul de


calificare

Titlul profesional

Data de referin

Scuole riconosciute dallo Stato

Infermiere
sionale

1 mai 2004

Msa

1 mai 2004

2. Msas diploms

2. Universittes
tipa
augstskola pamatojoties uz
Valsts eksmenu komisijas
lmumu

1. Auktojo
mokslo
diplomas,
nurodantis
suteikt
bendrosios
praktikos
slaugytojo
profesin kvalifikacij

1. Universitetas

Bendrosios
slaugytojas

profes 29 iunie 1979

praktikos

1 mai 2004

2. Auktojo
mokslo 2. Kolegija
diplomas
(neuniversi
tetins studijos), nuro
dantis suteikt bendrosios
praktikos
slaugytojo
profesine kvalifikacij
Luxem
bourg

Diplme d'Etat d'infirmier


Diplme d'Etat d'infirmier
hospitalier gradu

Ministre
de
l'ducation
nationale, de la formation
professionnelle et des sports

Infirmier

29 iunie 1979

Magya
rorszg

1. pol bizonytvny

1. Iskola

pol

1 mai 2004

2. Diploms pol oklevl

2. Egyetem/fiskola

3. Egyetemi okleveles pol


oklevl

3. Egyetem

Malta

Lawrja jew diploma fl-istudji


tal-infermerija

Universit ta' Malta

Infermier Registrat talEwwel Livell

1 mai 2004

Neder
land

een
van
over Verpleegkundige
1. Diploma's verpleger A, 1. Door
heidswege
benoemde
verpleegster A, verpleeg
examencommissie
kundige A
2. Diploma verpleegkundige 2. Door
een
van
over
MBOV
(Middelbare
heidswege
benoemde
Beroepsopleiding Verple
examencommissie
egkundige)
een
van
over
3. Diploma verpleegkundige 3. Door
heidswege
benoemde
HBOV (Hogere Beroep
examencommissie
sopleiding Verpleegkun
dige)
een
van
over
4. Diploma
beroepson 4. Door
heidswege
aangewezen
derwijs verpleegkundige
opleidingsinstelling
Kwalificatieniveau 4
5. Diploma hogere beroepso 5. Door
een
van
over
pleiding verpleegkundige
heidswege
aangewezen
Kwalificatieniveau 5
opleidingsinstelling

29 iunie 1979

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 131


B
ara

ster
reich

Organismul care elibereaz titlul de


calificare

Titlu de calificare

Titlul profesional

Data de referin

1. Diplom als Diplomierte 1. Schule


fr
allgemeine Diplomierte Kran 1 ianuarie 1994
kenschwester
Gesundheits- und Kran
Gesundheits- und Kran
Diplomierter Kran
kenschwester,
Diplo
kenpflege
kenpfleger
mierter Gesundheits- und
Krankenpfleger
2. Diplom als Diplomierte 2. Allgemeine
Krankenschwester, Diplo
geschule
mierter Krankenpfleger

Krankenpfle

Polska

Dyplom ukoczenia studiw


wyszych
na
kierunku
pielgniarstwo z tytuem
magister pielgniarstwa

Instytucja
prowadzca
ksztacenie
na
poziomie
wyszym
uznana
przez
waciwe wadze
(Higher educational institution
recognised by the competent
authorities)

Pielegniarka

1 mai 2004

Portugal

1. Diploma do curso
enfermagem geral

1. Escolas de Enfermagem

Enfermeiro

1 ianuarie 1986

de

2. Diploma/carta de curso de 2. Escolas


Superiores
bacharelato em enfer
Enfermagem
magem

de

Superiores
de
3. Carta de curso de licen 3. Escolas
Enfermagem; Escolas Supe
ciatura em enfermagem
riores de Sade

M1
Romnia

1. Diplom de absolvire de
asistent medical generalist
cu studii superioare de
scurt durat

1. Universiti

2. Diplom de licen de
asistent medical generalist
cu studii superioare de
lung durat

2. Universiti

asistent medical gene 1 ianuarie 2007


ralist

B
Slovenija

Diploma,
s
katero
se 1. Univerza
podeljuje strokovni naslov 2. Visoka strokovna ola
diplomirana
medicinska
sestra/diplomirani
zdrav
stvenik

Diplomirana
medi 1 mai 2004
cinska
sestra/Diplo
mirani zdravstvenik

Sloven
sko

1. Vysokokolsk diplom o 1. Vysok kola


udelen
akademickho
titulu magister z oetro
vatestva (Mgr.)

Sestra

2. Vysokokolsk diplom o 2. Vysok kola


udelen
akademickho
titulu bakalr z oetrova
testva (Bc.)
3. Absolventsk diplom v 3. Stredn zdravotncka kola
tudijnom odbore diplo
movan veobecn sestra

1 mai 2004

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 132


B
ara

Organismul care elibereaz titlul de


calificare

Titlu de calificare

Titlul profesional

Data de referin

1. Sairaanhoitajan tutkinto/
Sjuksktarexamen

Sairaanhoitaja/Sjuk
1. Terveydenhuolto-oppilai
tokset/
Hlsovrdslroan sktare
stalter

2. Sosiaali- ja terveysalan
ammattikorkeakoulutut
kinto,
sairaanhoitaja
(AMK)/Yrkeshgsko
leexamen inom hlsovrd
och det sociala omrdet,
sjuksktare (YH)

2. Ammattikorkeakoulut/
Yrkeshgskolor

Sverige

Sjukskterskeexamen

Universitet eller hgskola

Sjukskterska

1 ianuarie 1994

United
Kingdom

Statement of Registration as
a Registered General Nurse
in part 1 or part 12 of the
register kept by the United
Kingdom Central Council
for Nursing, Midwifery and
Health Visiting

Various

State
Registered
Nurse
Registered General
Nurse

29 iunie 1979

Suomi/
Finland

1 ianuarie 1994

V.3. MEDIC DENTIST


5.3.1. Program de studii pentru medicii dentiti
Programul de studii care conduce la obinerea titlurilor de calificare ca medic
dentist cuprinde cel puin urmtoarele materii. Predarea uneia sau mai multor
materii poate avea loc n cadrul celorlalte discipline sau n conexiune cu acestea.
A. Materii de baz
Chimie
Fizic
Biologie

B. Materii medico-biologice i materii C. Materii specific odonto-stomato


logice
medicale generale
Anatomie

Protetic dentar

Embriologie

Materiale stomatologice

Histologie, inclusiv citologie

Stomatologie conservativ

Fiziologie

Stomatologie preventiv

Biochimie (sau chimie fizio


logic)

Anestezie i sedare n stoma


tologie

Anatomie patologic

Chirurgie special

Patologie general

Patologie special

Farmacologie

Practic
clinic
stomatologic

Microbiologie

odonto-

Pedodonie

Igien

Ortodonie

Medicin peventiv i epide


miologie

Parodontologie

Radiologie

Radiologie dentar

Fizioterapie

Ocluzie dentar i funcie


maxilar

Chirurgie general
Medicin
pediatrie

intern,

inclusiv

Otorinolaringologie
Dermatovenerologie
Psihologie general psiho
patologie neuropatologie
Anestezie

Organizare
profesional,
deontologie i legislaie
Aspecte sociale ale practicii
dentare.

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 133


B
5.3.2. Titluri de calificare de baz ca medic dentist
ara

Titlul de calificare

Organismul care
elibereaz titlul de cali
ficare

Certificatul care
nsoete titlul de cali
ficare

Data de
referin

Titlul profesional

Belgi/
Belgique/
Belgien

Diploma van tandarts/


Diplme licenci en
science dentaire

De universiteiten/
Les universits
De
bevoegde
Examencom
missie van de
Vlaamse
Ge
meenschap/Le
Jury comptent
d'enseignement
de la Commu
naut franaise

Licentiaat in de 28 ianuarie
1980
tandheelkunde/
Licenci en science
dentaire

1 ianuarie

2007

esk
republika

Diplom o ukonen
studia ve studijnm
programu
zubn
lkastv (doktor)

Lkask
univerzity
republice

Danmark

M1

B
fakulta
esk

Vysvden o sttn
rigorzn zkouce

Zubn lka

1 mai 2004

Bevis for tandlge Tandlgehjskolerne, Autorisation


som
eksamen (odontologisk Sundhedsvidenska
tandlge, udstedt af
beligt universitetsfa Sundhedsstyrelsen
kandidateksamen)
kultet

Tandlge

28 ianuarie
1980

Deuts
chland

Zeugnis
ber
die
Zahnrztliche Prfung

Zahnarzt

28 ianuarie
1980

Eesti

Diplom
hambaarsti Tartu likool
teaduse
ppekava
lbimise kohta

Hambaarst

1 mai 2004

o ov

vo

1 ianuarie
1981

Espaa

Ttulo de Licenciado
en Odontologa

El rector de
universidad

Licenciado
odontologa

en 1 ianuarie
1986

France

Diplme d'Etat de
docteur en chirurgie
dentaire

Universits

Chirurgien-dentiste

Hrvatska

Diploma
dentalne
doktorica
medicine

doktor
medicine/
dentalne

Fakulteti sveuilita u
Republici Hrvatskoj

doktor
dentalne 1 iulie 2013
medicine/doktorica
dentalne medicine

Ireland

Bachelor
in
Dental
Science
(B.Dent.Sc.)
Bachelor
of
Dental
Surgery
(BDS)
Licentiate
in
Dental
Surgery
(LDS)

Universities
Royal College of
Surgeons
in
Ireland

Dentist
28 ianuarie
Dental practi 1980
tioner
Dental surgeon

Zustndige Behrden

una

28 ianuarie
1980

M8

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 134


B
ara

Titlul de calificare

Organismul care
elibereaz titlul de cali
ficare

Certificatul care
nsoete titlul de cali
ficare

Diploma di abili Odontoiatra


tazione all'esercizio
della professione di
odontoiatra

Titlul profesional

Data de
referin

Italia

Diploma di laurea in
Odontoiatria e Protesi
Dentaria

Universit

Latvija

Zobrsta diploms

Universittes
augstskola

Lietuva

Auktojo
mokslo Universitetas
diplomas, nurodantis
suteikt
gydytojo
odontologo
kvalifi
kacij

Luxem
bourg

Diplme d'Etat de
docteur en mdecine
dentaire

Jury d'examen d'Etat

Mdecin-dentiste

28 ianuarie
1980

Magya
rorszg

Fogorvos
oklevl
(doctor
medicinae
dentariae, rv.: dr.
med. dent.)

Egyetem

Fogorvos

1 mai 2004

Malta

Lawrja fil- Kirurija


Dentali

Universit ta Malta

Kirurgu Dentali

1 mai 2004

Neder
land

Universitair getuigs Faculteit


chrift van een met kunde
goed gevolg afgelegd
tandartsexamen

Tandheel

Tandarts

28 ianuarie
1980

ster
reich

Bescheid ber die Medizinische Fakultt


Verleihung des akade der Universitt
mischen
Grades
Doktor der Zahnheil
kunde

Zahnarzt

1 ianuarie
1994

Polska

Dyplom
ukoczenia
studiw wyszych z
tytuem
lekarz
dentysta

Lekarz dentysta

1 mai 2004

28 ianuarie
1980

1 mai 2004

tipa

1. Akademia
Medyczna,
2. Uniwersytet
Medyczny,
3. Collegium
Medicum Uniwer
sytetu Jagiello
skiego

Rezidenta diploms Zobrsts


par
zobrsta
pcdiploma
izgltbas
programmas
pabeiganu,
ko
izsniedz
univer
sittes
tipa
augstskola un Ser
tifikts kompe
tentas
iestdes
izsniegts
doku
ments,
kas
apliecina,
ka
persona
ir
nokrtojusi
serti
fikcijas eksmenu
zobrstniecb
Gydytojas
Internatros
paymjimas, nuro logas
dantis
suteikt
gydytojo
odon
tologo
profesin
kvalifikacij

Lekarsko
Dentystyczny
Egzamin
Pastwowy

1 mai 2004

odonto 1 mai 2004

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 135


B
ara

Organismul care
elibereaz titlul de cali
ficare

Titlul de calificare

Carta de curso de
licenciatura
em
medicina dentria

Faculdades

Romnia

Diplom de licen de
medic dentist

Universiti

Slovenija

Diploma, s katero se
podeljuje
strokovni
naslov
doktor
dentalne
medicine/
doktorica
dentalne
medicine

Univerza

Sloven
sko

Vysokokolsk diplom Vysok kola


o
udelen
akade
mickho
titulu
doktor
zubnho
lekrstva (MDDr.)

Suomi/
Finland

Hammaslketieteen
Helsingin
ylio
lisensiaatin
tutkinto/
pisto/Helsingfors
Odontologie licentiate
universitet
xamen
Oulun yliopisto

Portugal

Institutos
riores

Certificatul care
nsoete titlul de cali
ficare

Titlul profesional

Data de
referin

Mdico dentista

1 ianuarie
1986

medic asistent

1 octombrie
2003

Supe

M1

B
Potrdilo o oprav Doktor
dentalne 1 mai 2004
ljenem strokovnem medicine/Doktorica
izpitu za poklic dentalne medicine
zobozdravnik/
zobozdravnica

Zubn lekr

Turun yliopisto

Sverige

Tandlkarexamen

Universitetet
Ume

Universitetet
Gteborg

Karolinska
Institutet

1 mai 2004

Terveydenhuollon
Hammaslkri/
oikeusturvakes
Tandlkare
kuksen
pts
kytnnn palvelun
hyvksymisest/
Beslut av Rttskyd
dscentralen
fr
hlsovrden
om
godknnande
av
praktisk tjnstgring

1 ianuarie
1994

Endast fr examen Tandlkare


sbevis som erhllits
fre den 1 juli
1995, ett utbildnin
gsbevis
som
utfrdats av Social
styrelsen

1 ianuarie
1994

Malm Hgskola
United
Kingdom

Bachelor of Dental
Surgery (BDS or
B.Ch.D.)

Universities

Dentist

Royal Colleges

Dental
tioner

Licentiate in Dental
Surgery

practi

28 ianuarie
1980

Dental surgeon

5.3.3. Titluri de calificare ca medic dentar specialist

Ortodonie
ara

Belgi/
Belgique/Bel
gien

Titlu de calificare

Titre professionnel particulier de


dentiste spcialiste en orthodontie/
Bijzondere beroepstitel van tandarts
specialist in de orthodontie

Organismul care elibereaz titlul de cali


ficare

Data de referin

Ministre de la Sant publique/Minis 27 ianuarie 2005


ter bevoegd voor Volksgezondheid

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 136


B
Ortodonie
ara

Organismul care elibereaz titlul de cali


ficare

Titlu de calificare

Data de referin

M1

1 ianuarie 2007

Danmark

Bevis for tilladelse til at betegne sig


som specialtandlge i ortodonti

Sundhedsstyrelsen

28 ianuarie 1980

Deutschland

Fachzahnrztliche Anerkennung fr
Kieferorthopdie;

Landeszahnrztekammer

28 ianuarie 1980

Eesti

Residentuuri lputunnistus ortodontia


erialal

Tartu likool

1 mai 2004

o ov
oov

o oo

1 ianuarie 1981

France

Titre de spcialiste en orthodontie

Conseil National de l'Ordre des


chirurgiens dentistes

28 ianuarie 1980

Ireland

Certificate of specialist dentist in


orthodontics

Competent authority recognised for


this purpose by the competent
minister

28 ianuarie 1980

Italia

Diploma di specialista in Ortognato Universit


donzia

Latvija

Sertifikts kompetentas iestdes Latvijas rstu biedrba


izsniegts dokuments, kas apliecina,
ka persona ir nokrtojusi serti
fikcijas eksmenu ortodontij

1 mai 2004

Lietuva

Rezidentros paymjimas, nuro Universitetas


dantis suteikt gydytojo ortodonto
profesin kvalifikacij

1 mai 2004

Magyarorszg

Fogszablyozs
nytvny

1 mai 2004

Malta

ertifikat ta' spejalista dentali flOrtodonzja

Nederland

Bewijs van inschrijving als ortho Specialisten Registratie Commissie 28 ianuarie 1980
dontist in het Specialistenregister
(SRC) van de Nederlandse Maats
chappij tot bevordering der Tandhe
elkunde

Polska

Dyplom uzyskania tytuu specjalisty


w dziedzinie ortodoncji

Slovenija

Potrdilo o opravljenem specialis 1. Ministrstvo za zdravje


tinem izpitu iz eljustne in zobne
2. Zdravnika zbornica Slovenije
ortopedije

1 mai 2004

Suomi/
Finland

yliopisto/Helsingfors
Erikoishammaslkrin
tutkinto, Helsingin
universitet
hampaiston
oikomishoito/
Specialtand-lkarexamen,
tandre
Oulun yliopisto
glering

1 ianuarie 1994

szakorvosa

21 mai 2005

1 mai 2004

bizo Az Egszsggyi, Szocilis s


Csaldgyi Minisztrium illetkes
testlete
Kumitat ta'
Spejalisti

Approvazzjoni

dwar

Centrum Egzaminw Medycznych

1 mai 2004

1 mai 2004

Turun yliopisto
Sverige

Bevis om specialistkompetens
tandreglering

United
Kingdom

Certificate
of
Completion
of
specialist training in orthodontics

Socialstyrelsen

1 ianuarie 1994

Competent authority recognised for


this purpose

28 ianuarie 1980

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 137


B
Chirurgie oral
ara

Titlu de calificare

Organismul care elibereaz titlul de cali


ficare

Data de referin

M1

1 ianuarie 2007

Danmark

Bevis for tilladelse til at betegne sig Sundhedsstyrelsen


som specialtandlge i hospitalsodon
tologi

28 ianuarie 1980

Deutschland

Fachzahnrztliche

Landeszahnrztekammer

28 ianuarie 1980

o ov
voo (up to
31 December 2002)

o oo

1 ianuarie 2003

Ireland

Certificate of specialist dentist in oral


surgery

Competent authority recognised for


this purpose by the competent
minister

28 ianuarie 1980

Italia

Diploma di specialista in Chirurgia


Orale

Universit

21 mai 2005

1 mai 2004

Lietuva

Rezidentros paymjimas, nuro Universitetas


dantis suteikt burnos chirurgo
profesin kvalifikacij

1 mai 2004

Magyarorszg

Dento-alveolris sebszet szakorvosa


bizonytvny

Az Egszsggyi, Szocilis s
Csaldgyi Minisztrium illetkes
testlete

1 mai 2004

Malta

ertifikat ta' spejalista dentali filKirurija tal-alq

Kumitat ta'
Spejalisti

1 mai 2004

Nederland

Bewijs van inschrijving als kaak Specialisten Registratie Commissie 28 ianuarie 1980
chirurg in het Specialistenregister
(SRC) van de Nederlandse Maats
chappij tot bevordering der Tandhe
elkunde

Polska

Dyplom uzyskania tytuu specjalisty Centrum Egzaminw Medycznych


w dziedzinie chirurgii stomatolo
gicznej

1 mai 2004

Slovenija

Potrdilo o opravljenem specialis 1. Ministrstvo za zdravje


tinem izpitu iz oralne kirurgije
2. Zdravnika zbornica Slovenije

1 mai 2004

Suomi/

Erikoishammaslkrin tutkinto, suuja


leuka-kirurgia/Specialtandlkarexamen, oral och maxillofacial
kirurgi

Helsingin
universitet

1 ianuarie 1994

Sverige

Bevis om specialist-kompetens i
tandsystemets kirurgiska sjukdomar

Socialstyrelsen

1 ianuarie 1994

United
Kingdom

Certificate of completion of specialist


training in oral surgery

Competent authority recognised for


this purpose

28 ianuarie 1980

Anerkennung
Mundchirurgie

Finland

fr

Oralchirurgie/

Approvazzjoni

dwar

yliopisto/Helsingfors

Oulun yliopisto
Turun yliopisto

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 138


B
V.4. MEDIC VETERINAR
5.4.1. Program de studii pentru medicii veterinari
Programul de studii care conduce la obinerea titlurilor de calificare ca medic
veterinar cuprinde cel puin urmtoarele materii.
Predarea uneia sau mai multor materii poate avea loc n cadrul celorlalte
discipline sau n conexiune cu acestea.
A. Materii de baz:
Fizic
Chimie
Biologie animal
Biologia plantelor
Matematici aplicate tiinelor biologice
B. Materii specifice:
(a) tiine fundamentale:

(c) Producie animal:

(b) tiine clinice:

Anatomie
(inclusiv
histologie i embriologie)

Obstetric

Producie animal

Patologie (inclusiv anatomie


patologic)

Nutriie animal

Fiziologie
Biochimie

Parazitologie

Genetic

Medicin clinic i chirurgie


(inclusiv anestezie)

Farmacologie
Farmacie
Toxicologie
Microbiologie
Imunologie
Epidemiologie
Deontologie

Prelegeri clinice despre


diferite animale domestice,
psri i alte specii de
animale
Medicin preventiv
Radiologie
Reproducere i tulburri de
reproducere
Medicin
veterinar
sntate public

Agronomie
Economie rural

Legislaie
n
domeniul
medicinii
veterinare
i
medicin legal

Creterea
animalelor

sntatea

Igien veterinar
Etologie protecie animal.
(d) Igien alimentar:
inspecia
i
controlul
produselor
alimentare
pentru animale sau de
origine animal
igien
i
alimentar

tehnologie

lucrri practice (inclusiv


lucrri practice n locurile
de sacrificare i de tratare a
produselor alimentare)

Terapeutic
Propedeutic
Instruirea practic se poate desfura sub forma unui stagiu, cu condiia ca
aceasta s fie pe baz de program integral i s se afle sub controlul direct al
autoritii sau al organismului competent i s nu depeasc ase luni din
perioada total de cinci ani de studiu.
Repartizarea instruirii teoretice i practice ntre diferitele grupe de materii se face
echilibrat i n mod coordonat, astfel nct cunotinele i experiena s poat fi
dobndite n mod corespunztor pentru a permite medicilor veterinari s-i poat
ndeplini sarcinile n totalitate.
5.4.2. Ttluri de calificare ca medic veterinar

ara

Belgi/
Belgique/
Belgien

Titlu de calificare

Organismul care elibereaz titlul Certificatul care nsoete


de calificare
titlul de calificare

Diploma
van
dierenarts/ De universiteiten/Les
Diplme de docteur en mde
universits
cine vtrinaire
De bevoegde Examencommissie
van
de
Vlaamse Gemeenschap/
Le Jury comptent
d'enseignement de la
Communaut franaise

Data de referin

21
1980

decembrie

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 139


B
ara

Organismul care elibereaz titlul Certificatul care nsoete


de calificare
titlul de calificare

Titlu de calificare

Data de referin

M1

1 ianuarie 2007

esk
republika

Diplom o ukonen studia


ve studijnm programu
veterinrn
lkastv
(doktor
veterinrn
medicny, MVDr.)

Veterinrn
fakulta
univerzity v esk repu
blice

1 mai 2004

Diplom o ukonen studia


ve studijnm programu
veterinrn
hygiena
a
ekologie (doktor vete
rinrn medicny, MVDr.)
Danmark

Bevis for bestet kandida Kongelige Veterinrteksamen i veterinrvidenskab Landbohjskole

Deutsch
land

Zeugnis ber das Ergebnis des


Dritten Abscnitts der Tierr
ztlichen Prfung und das
Gesamtergebnis der Tierr
ztlichen Prfung

Eesti

Diplom: titnud veterinaarme Eesti Pllumajanduslikool


ditsiini ppekava

1 mai 2004

o v

1 ianuarie 1981

Espaa

og

21
1980

decembrie

Der
Vorsitzende
des
Prfungsausschusses
fr
die Tierrztliche Prfung
einer
Universitt
oder
Hochschule

21
1980

decembrie

Ttulo de Licenciado en Vete Ministerio


de
rinaria
Educacin y Cultura

1 ianuarie 1986

El rector de una univer


sidad
France

Diplme d'Etat
vtrinaire

de

docteur

Hrvatska

Diploma doktor veterinarske Veterinarski fakultet Sveu


medicine/doktorica
veteri ilita u Zagrebu
narske medicine

1 iulie 2013

Ireland

Diploma of Bachelor in/of


Veterinary
Medicine
(MVB)

21
1980

21
1980

decembrie

M8

Diploma of Membership
of the Royal College of
Veterinary
Surgeons
(MRCVS)

decembrie

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 140


B
ara

Titlu de calificare

Organismul care elibereaz titlul Certificatul care nsoete


de calificare
titlul de calificare

Data de referin

Diploma di abili 1 ianuarie 1985


tazione all'esercizio
della medicina vete
rinaria

Italia

Diploma di laurea in medicina


veterinaria

Universit

1 mai 2004

Latvija

Veterinrrsta diploms

Latvijas Lauksaimniecbas
Universitte

1 mai 2004

Lietuva

Auktojo mokslo diplomas


(veterinarijos gydytojo (DVM))

Lietuvos
Akademija

1 mai 2004

Luxem
bourg

Diplme d'Etat de docteur en


mdecine vtrinaire

Jury d'examen d'Etat

21
1980

Magya
rorszg

llatorvos doktor oklevl


dr. med. vet.

Szent Istvn Egyetem lla


torvos-tudomnyi Kar

1 mai 2004

Malta

Lienzja ta' Kirurgu Veteri Kunsill tal-Kiruri Veteri


narju
narji

1 mai 2004

Neder
land

Getuigschrift van met goed


gevolg afgelegd diergenees
kundig/veeartse-nijkundig
examen

21
1980

ster
reich

Diplom-Tierarzt

Veterinarijos

decembrie

decembrie

Doktor der Vete 1 ianuarie 1994


rinrmedizin

Universitt

Magister medicinae veteri


nariae

Doctor
medicinae veteri
nariae
Fachtierarzt

Polska

Dyplom lekarza weterynarii

1. Szkoa Gwna Gospo


darstwa Wiejskiego w
Warszawie

1 mai 2004

2. Akademia Rolnicza we
Wrocawiu
3. Akademia Rolnicza w
Lublinie
4. Uniwersytet WarmiskoMazurski w Olsztynie
Portugal

Carta de curso de licenciatura


em medicina veterinria

Universidade

1 ianuarie 1986

Romnia

Diplom de licen de doctor


medic veterinar

Universiti

1 ianuarie 2007

Slovenija

Diploma, s katero se podeljuje Univerza


strokovni naslov doktor vete
rinarske
medicine/doktorica
veterinarske medicine

Sloven
sko

Vysokokolsk
diplom
o
udelen akademickho titulu
doktor
veterinrskej
medicny (MVDr.)

Univerzita
lekrstva

Suomi/
Finland

Elinlketieteen lisensiaatin
tutkinto/Veterinrmedicine
licentiatexamen

Helsingin
yliopisto/
Helsingfors universitet

1 ianuarie 1994

Sverige

Veterinrexamen

Sveriges
sitet

1 ianuarie 1994

M1

B
Sprievalo o oprav 1 mai 2004
ljenem
dravnem
izpitu s podroja
veterinarstva
veterinrskeho

Lantbruksuniver

1 mai 2004

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 141


B
ara

Titlu de calificare

United
Kingdom

Organismul care elibereaz titlul Certificatul care nsoete


de calificare
titlul de calificare

1. Bachelor of Veterinary
Science (BVSc)

1. University of Bristol

2. Bachelor of Veterinary
Science (BVSc)

2. University of Liverpool

3. Bachelor of Veterinary
Medicine (BvetMB)

3. University of Cambridge

4. Bachelor of Veterinary
Medicine
and
Surgery
(BVM&S)

4. University of Edinburgh

5. Bachelor of Veterinary
Medicine
and
Surgery
(BVM&S)

5. University of Glasgow

6. Bachelor of Veterinary
Medicine (BvetMed)

6. University of London

Data de referin

21
1980

decembrie

V.5. MOA
5.5.1. Program de studii pentru moae (Tipurile de formare I i II)
Programul de formare pentru obinerea unei diplome, a unui certificat sau a unui
titlu de calificare ca moa const din urmtoarele dou pri:
A. Instruirea teoretic i tehnic
(a) Materii de baz

(b) Materii specifice activitilor moaelor

Noiuni fundamentale de anatomie i fiziologie

Anatomie i fiziologie

Noiuni fundamentale de patologie

Embriologie i dezvoltarea ftului

Noiuni fundamentale de bacteriologie, viru


sologie i parazitologie

Sarcin, natere i puerperalitate

Noiuni fundamentale de biofizic, biochimie i


radiologie
Pediatrie, n special referitor la nou-nscui
Igien, educaie sanitar, medicin preventiv,
diagnosticare timpurie
Nutriie i dietetic, n special cu privire la
femei, nou-nscui i sugari
Noiuni fundamentale de sociologie i probleme
de medicin social

Patologie ginecologic i obstetric


Pregtire pentru natere i maternitate, inclusiv
aspectele psihologice
Pregtire pentru natere (inclusiv cunoaterea i
folosirea echipamentului tehnic de obstetric)
Analgezie, anestezie i resuscitare
Fiziologia i patologia nou-nscutului
ngrijirea i supravegherea nou-nscutului
Factori psihologici i sociali

Noiuni fundamentale de farmacologie


Psihologie
Pedagogie
Legislaie medical i social i organizare
medical
Deontologie i legislaie profesional
Educaie sexual i planificare familial
Protecia juridic a mamei i copilului
B. Instruirea practic i instruirea clinic
Aceast instruire se face sub supraveghere corespunztoare:
Consultarea femeilor nsrcinate, inclusiv cel puin 100 de examinri
prenatale.
Supravegherea i ngrijirea a cel puin 40 de parturiente.

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 142


B
Asistarea de ctre studeni la cel puin 40 de nateri; n cazul n care nu se
poate ajunge la acest numr ca urmare a lipsei de femei n travaliu, poate
fi redus la minim 30, cu condiia ca studentul s particpe activ la nc 20
de nateri.
Asistarea la nateri cu prezentare pelvian. n cazul n care acest lucru nu
este posibil, ca urmare a numrului insuficient de nateri cu prezentare
pelvian, instruirea se face prin simulare.
Practicarea epiziotomiei i iniierea n sutur. Iniierea va cuprinde
instruire teoretic i exerciii clinice. Practicarea suturii include sutura
epiziotomiilor i a rupturilor simple de perineu, care poate fi simulat
n cazul n care este absolut necesar.
Supravegherea i ngrijirea a 40 de femei, care urmeaz s nasc sau care
au nscut, avnd sarcini cu risc.
Supravegherea i ngrijirea, inclusiv examinarea, a cel puin 100 de partu
riente sntoase i nou-nscui sntoi.
Urmrirea i ngrijirea nou-nscutului necesitnd ngrijiri speciale,
inclusiv a celor nscui prematur, a celor nscui dup termen, precum
i a celor subponderali sau bolnavi.
ngrijirea femeilor care prezint cu patologii ginecologice i obstetricale.
Iniierea n ngrijirea medical i chirurgical. Iniierea va cuprinde
instruire teoretic i exerciii clinice.
Instruirea teoretic i tehnic (parte A a programului de formare) se face n
mod echilibrat i coordonat cu instruirea clinic (partea B a programului de
formare), astfel nct cunotinele i experienele prevzute n aceast anex
s poat fi dobndite n mod corespunztor.
Instruirea clinic a moaei (partea B a programului de formare) trebuie
efectuat sub forma unor stagii controlate n cadrul spitalelor sau al altor
servicii de sntate autorizate de autoritile sau organismele competente. n
cursul acestei formri, viitoarele moae particip la activitile serviciilor n
cauz, n msura n care aceste activiti contribuie la formarea lor. Acestea
sunt iniiate n responsabilitile pe care le implic activitile de moa.
5.5.2. Titluri de calificare ca moa

ara

Belgi/
Belgique/Bel
gien

Titlu de calificare

Diploma van vroedvrouw/


Diplme d'accoucheuse

Organismul care elibereaz


titlul de calificare

Titlul profesional

De erkende oplei Vroedvrouw/Accou


dingsinstituten/Les cheuse
tablissements
d'enseignement

Data de referin

23 ianuarie 1983

De bevoegde Exa
mencommissie
van de Vlaamse
Gemeenschap/Le
Jury
comptent
d'enseignement de
la
Communaut
franaise

M1

1 ianuarie 2007

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 143


B
ara

esk
blika

Organismul care elibereaz


titlul de calificare

Titlu de calificare

repu 1. Diplom o ukonen 1. Vysok


kola
zzen
nebo
studia ve studijnm
uznan sttem
programu
oetova
telstv ve studijnm
oboru porodn asis
tentka (bakal, Bc.)

Titlul profesional

Porodn
asistentka/
porodn asistent

Data de referin

1 mai 2004

Vysvden
o
sttn
zvren
zkouce

2. Diplom o ukonen 2. Vy odborn kola


studia ve studijnm
zzen nebo uznan
oboru
diplomovan
sttem
porodn
asistentka
(diplomovan specia
lista, DiS.)
Vysvden
absolutoriu

Danmark

Bevis for bestet jordemo Danmarks jordemoder Jordemoder


dereksamen
skole

Deutschland

Zeugnis ber die staatliche


Prfung fr Hebammen
und Entbindungspfleger

Staatlicher
gsausschuss

Diplom
erialal

1. Tallinna
nikool

Eesti

mmaemanda

Prfun Hebamme

23 ianuarie 1983

23 ianuarie 1983

Entbindungspfleger
Meditsii mmaemand

1 mai 2004

2. Tartu Meditsiinikool

Espaa

1.

(...)

1.

(...)

2.

.
()

2.

3.

3.

Ttulo de Matrona

Ministerio
de
Educacin y Cultura

Ttulo de Asistente
obsttrico (matrona)

23 ianuarie 1983

Matrona

1 ianuarie 1986

Asistente obsttrico

Ttulo de Enfermera
obsttrica-ginecolgica
France

Diplme de sage-femme

L'Etat

Sage-femme

23 ianuarie 1983

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 144


B
ara

Titlu de calificare

Organismul care elibereaz


titlul de calificare

Titlul profesional

Data de referin

M8
Hrvatska

Svjedodba

Medicinski fakulteti
sveuilita
u
Republici Hrvatskoj

prvostupnik
(bacca
laureus) primaljstva/sveu
u
ilina prvostupnica (bac Sveuilita
Republici Hrvatskoj
calaurea) primaljstva

prvostupnik
(bacca
laureus)
primaljstva/
prvostupnica (bacca
laurea) primaljstva

1 iulie 2013

Veleuilita i visoke
kole u Republici
Hrvatskoj

B
Ireland

Certificate in Midwifery

An Board Altranais

Midwife

23 ianuarie 1983

Italia

Diploma d'ostetrica

Scuole
riconosciute
dallo Stato

Ostetrica

23 ianuarie 1983

1 mai 2004

Latvija

Diploms par vecmtes


kvalifikcijas ieganu

Msu skolas

Vecmte

1 mai 2004

Lietuva

1. Auktojo
mokslo 1. Universitetas
diplomas,
nurodantis
suteikt
bendrosios
praktikos
slaugytojo
profesin kvalifikacij,
ir profesins kvalifi
kacijos paymjimas,
nurodantis
suteikt
akuerio
profesin
kvalifikacij

Akueris

1 mai 2004

Paymjimas,
liudijantis
profesin praktik
akuerijoje
2. Auktojo
mokslo 2. Kolegija
diplomas (neuniversi
tetins studijos), nuro
dantis
suteikt
bendrosios
praktikos
slaugytojo
profesin
kvalifikacij,
ir
profesins
kvalifi
kacijos paymjimas,
nurodantis
suteikt
akuerio
profesin
kvalifikacij
Paymjimas,
liudijantis
profesin praktik
akuerijoje
3. Auktojo
mokslo 3. Kolegija
diplomas (neuniversi
tetins studijos), nuro
dantis
suteikt
akuerio
profesin
kvalifikacij

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 145


B
ara

Titlu de calificare

Organismul care elibereaz


titlul de calificare

Titlul profesional

Data de referin

Luxembourg

Diplme de sage-femme

Ministre de l'du Sage-femme


cation nationale, de la
formation
profes
sionnelle et des sports

23 ianuarie 1983

Magyarorszg

Szlszn bizonytvny

Iskola/fiskola

Szlszn

1 mai 2004

Malta

Lawrja jew diploma flIstudji tal-Qwiebel

Universita ta' Malta

Qabla

1 mai 2004

Nederland

Diploma
kundige

Verloskundige

23 ianuarie 1983

sterreich

Hebammen-Diplom

Hebamme

1 ianuarie 1994

Poona

1 mai 2004

van

verlos Door het Ministerie


van Volksgezondheid,
Welzijn
en
Sport
erkende
opleidingsinstellingen
Hebammena
kademie
Bundeshebammen
lehranstalt

Polska

Dyplom
ukoczenia
studiw wyszych na
kierunku poonictwo z
tytuem magister poo
nictwa

Instytucja prowadzca
ksztacenie
na
poziomie
wyszym
uznana przez waciwe
wadze
(Higher
educational
institution recognised
by
the
competent
authorities)

1. Diploma de enfermeiro
especialista
em
enfermagem de sade
materna e obsttrica

1. Ecolas de
magem

2. Diploma/carta de curso
de estudos superiores
especializados
em
enfermagem de sade
materna e obsttrica

2. Escolas Superiores
de Enfermagem

3. Diploma (do curso de


ps-licenciatura)
de
especializao
em
enfermagem de sade
materna e obsttrica

3.

Escolas Supe
riores
de
Enfermagem

Escolas Supe
riores de Sade

Romnia

Diplom de licen de
moa

Universiti

Moa

1 ianuarie 2007

Slovenija

Diploma, s katero se
podeljuje
strokovni
naslov
diplomirana
babica/diplomirani
babiar

1. Univerza

diplomirana
babica/
diplomirani babiar

1 mai 2004

Portugal

Enfer Enfermeiro especialista 1 ianuarie 1986


em enfermagem de
sade materna e obst
trica

M1

Slovensko

2. Visoka
ola

strokovna

1. Vysokokolsk diplom 1. Vysok kola


Prodn asistentka
o
udelen
akade 2. Stredn
zdra
mickho
titulu
votncka kola
bakalr z prodnej
asistencie (Bc.)
2. Absolventsk diplom v
tudijnom
odbore
diplomovan prodn
asistentka

1 mai 2004

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 146


B
ara

Suomi/
Finland

Organismul care elibereaz


titlul de calificare

Titlu de calificare

1. Ktiln
tutkinto/
barnmorskeexamen

1. Terveydenhuol
tooppi-laitokset/
hlsovrdslroan
stalter

Titlul profesional

Data de referin

Ktil/Barnmorska

1 ianuarie 1994

Barnmorska

1 ianuarie 1994

Midwife

23 ianuarie 1983

2. Sosiaali- ja terveysalan 2. Ammattikorkea


koulut/ Yrkeshg
ammattikorkeakoulutut
skolor
kinto, ktil (AMK)/
yrkeshgskoleexamen
inom hlsovrd och det
sociala
omrdet,
barnmorska (YH)
Sverige

Barnmorskeexamen

Universitet
hgskola

United
Kingdom

Statement of registration
as a Midwife on part 10
of the register kept by
the
United
Kingdom
Central
Council
for
Nursing, Midwifery and
Health visiting

Various

eller

V.6. FARMACIST
5.6.1. Program de studii pentru farmaciti
Biologia plantelor i animalelor
Fizic
Chimie general i anorganic
Chimie organic
Chimie analitic
Chimie farmaceutic, inclusiv analiza medicamentelor
Biochimie general i aplicat (medical)
Anatomie i fiziologie; terminologie medical
Microbiologie
Farmacologie i farmacoterapie
Tehnologie farmaceutic
Toxicologie
Farmacognosie
Legislaie i, dup caz, deontologie.
Repartizarea instruirii teoretice i practice trebuie, pentru fiecare materie care
figureaz n programul minim de studii, s acorde suficient importan, pentru
a pstra caracterul universitar al instruirii.
5.6.2. Titluri de calificare ca farmacist

ara

Belgi/
Belgique/Bel
gien

Titlu de calificare

Organismul care elibereaz


titlul de calificare

Diploma van apotheker/


Diplme de pharmacien

De universiteiten/
Les universits
De bevoegde Exa
mencommissie van
de Vlaamse Ge
meenschap/Le
Jury
comptent
d'enseignement de
la
Communaut
franaise

Certificatul care nsoete


titlul de calificare

Data de referin

1 octombrie 1987

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 147


B
ara

Organismul care elibereaz


titlul de calificare

Titlu de calificare

Certificatul care nsoete


titlul de calificare

Data de referin

M1

1 January 2007
--

B
esk
blika

repu Diplom o ukonen studia


ve studijnm programu
farmacie (magistr, Mgr.)

Farmaceutick
univerzity v
republice

fakulta
esk

Vysvden o sttn
zvren zkouce

1 mai 2004

Danmark

Bevis for bestet farma Danmarks


Farma
ceutisk kandidateksamen
ceutiske Hjskole

1 octombrie 1987

Deutschland

Zeugnis
ber
die Zustndige Behrden
Staatliche
Pharmazeu
tische Prfung

1 octombrie 1987

Eesti

Diplom
proviisori
ppekava lbimisest

Tartu likool

1 mai 2004

1 octombrie 1987

Espaa

Ttulo de Licenciado en
Farmacia

Ministerio de Educacin y Cultura

1 octombrie 1987

El rector de una
universidad
France

Diplme d'Etat
pharmacien

de

Universits

1 octombrie 1987

Farmaceutskobiokemijski
fakultet Sveuilita
u Zagrebu

1 iulie 2013

Diplme d'Etat de
docteur en pharmacie

M8
Hrvatska

Diploma magistar farmacije/magistra farmacije

Medicinski fakultet
Sveuilita u Splitu
Kemijskotehnoloki fakultet
Sveuilita u Splitu

B
Ireland

Certificate of Registered
Pharmaceutical Chemist

1 octombrie 1987

Italia

Diploma o certificato di Universit


abilitazione
all'esercizio
della professione di farma
cista ottenuto in seguito ad
un esame di Stato

1 noiembrie 1993

1 mai 2004

Latvija

Farmaceita diploms

Universittes
augstskola

Lietuva

Auktojo mokslo diplomas, nurodantis suteikt


vaistininko
profesin
kvalifikacij

Universitetas

tipa

1 mai 2004
1 mai 2004

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 148


B
ara

Titlu de calificare

Organismul care elibereaz


titlul de calificare

Certificatul care nsoete


titlul de calificare

Data de referin

Luxembourg

Diplme d'Etat de phar Jury d'examen d'Etat +


macien
visa du ministre de
l'ducation nationale

1 octombrie 1987

Magyarorszg

Okleveles
gygyszersz EG Egyetem
oklevl (magister phar
maciae, rv: mag. Pharm)

1 mai 2004

Malta

Lawrja fil-farmaija

Universit ta' Malta

1 mai 2004

Nederland

Getuigschrift van met


goed gevolg afgelegd
apothekersexamen

Faculteit Farmacie

1 octombrie 1987 .

sterreich

Staatliches
diplom

Polska

Dyplom
ukoczenia
studiw wyszych na
kierunku
farmacja
z
tytuem magistra

1 octombrie 1994

Apotheker Bundesministerium fr
Arbeit,
Gesundheit
und Soziales

1 mai 2004

1. Akademia
Medyczna
2. Uniwersytet
Medyczny
3. Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiel
loskiego

Portugal

Carta de curso de licen Universidades


ciatura
em
Cincias
Farmacuticas

1 octombrie 1987

Romnia

Diplom de licen de
farmacist

Universiti

1 ianuarie 2007

Slovenija

Diploma, s katero se
podeljuje strokovni naziv
magister
farmacije/
magistra farmacije

Univerza

Slovensko

Vysokokolsk diplom o
udelen
akademickho
titulu magister farmcie
(Mgr.)

Vysok kola

Suomi/
Finland

Proviisorin tutkinto/Provi Helsingin yliopisto/


sorexamen
Helsingfors
universitet

M1

B
Potrdilo o opravljenem
strokovnem izpitu za
poklic
magister
farmacije/magistra
farmacije

1 mai 2004

1 mai 2004

1 octombrie 1994

Kuopion yliopisto
Sverige

Apotekarexamen

United
Kingdom

Certificate of Registered
Pharmaceutical Chemist

Uppsala universitet

1 octombrie 1994
1 octombrie 1987

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 149


B
V.7. ARHITECT
5.7.1. Titluri de calificare ca arhitect, recunoscute n temeiul articolului 46 alineatul (1)

ara

Titlu de calificare

1. Architect/Architecte
Belgi/
Belgique/ 2. Architect/Architecte
Belgien
3. Architect
4. Architect/Architecte
5. Architect/Architecte
6. Burgelijke
architect

ingenieur-

Organismul care elibereaz titlul de


calificare

1. Nationale hogescholen
architectuur

voor

Certificatul care nsoete titlul de


calificare

Anul
universitar
de referin

1988/1989

2. Hogere-architectuur-instituten
3. Provinciaal Hoger Instituut
voor Architectuur te Hasselt
4. Koninklijke Academies voor
Schone Kunsten
5. Sint-Lucasscholen
6. Faculteiten
Toegepaste
Wetenschappen van de Univer
siteiten
6. Facult Polytechnique van
Mons

1. Architecte/Architect
2. Architecte/Architect
3. Architect
4. Architecte/Architect
5. Architecte/Architect

1. Ecoles nationales suprieures


d'architecture
2. Instituts
tecture

suprieurs

d'archi

3. Ecole provinciale suprieure


d'architecture de Hasselt

6. Ingnieur-civil ar 4. Acadmies royales des Beauxchitecte


Arts
5. Ecoles Saint-Luc
6. Facults
des
sciences
appliques des universits
6. Facult polytechnique de Mons
Danmark Arkitekt cand. arch.

Kunstakademiets Arkitektskole
i Kbenhavn

1988/1989

Arkitektskolen i rhus
Deuts
chland

Diplom-Ingenieur,
Diplom-Ingenieur Univ.

Universitten
Hochbau)

(Architektur/

Technische
Hochschulen
(Architektur/Hochbau)
Technische
Universitten
(Architektur/Hochbau)
Universitten-Gesamtho
chschulen
(Architektur/
Hochbau)
Hochschulen
Knste

fr

bildende

Hochschulen fr Knste
Diplom-Ingenieur,
Diplom-Ingenieur FH

Fachhochschulen (Architektur/
Hochbau) (1)
Universitten-Gesamtho
chschulen
(Architektur/
Hochbau) beientsprechenden
Fachhochschulstudiengngen
_____________
(1) Diese Diplome sind je nach Dauer
der durch sie abgeschlossenen Ausbildung gem Artikel 47 Absatz 1
anzuerkennen.

1988/1989

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 150


B
ara

Titlu de calificare

Organismul care elibereaz titlul de


calificare

Certificatul care nsoete titlul de


calificare

()


(),

(),

Espaa

Ttulo oficial de arquitecto

Rectores de las universidades


enumeradas a continuacin:
Universidad Politcnica de
Catalua, Escuelas Tcnicas
Superiores de Arquitectura de
Barcelona o del Valls;
Universidad Politcnica de
Madrid,
Escuela
Tcnica
Superior de Arquitectura de
Madrid;
Universidad Politcnica de Las
Palmas,
Escuela
Tcnica
Superior de Arquitectura de
Las Palmas;
Universidad Politcnica de
Valencia, Escuela Tcnica
Superior de Arquitectura de
Valencia;
Universidad
de
Sevilla,
Escuela Tcnica Superior de
Arquitectura de Sevilla;
Universidad de Valladolid,
Escuela Tcnica Superior de
Arquitectura de Valladolid;
C2 Universidad
de
A
Corua, escuela tcnica
superior de arquitectura
de La Corua;
Universidad del Pas Vasco,
Escuela Tcnica Superior de
Arquitectura de San Sebastin;
Universidad
de
Navarra,
Escuela Tcnica Superior de
Arquitectura de Pamplona;
Universidad de Alcal de
Henares, Escuela Politcnica
de Alcal de Henares;
Universidad Alfonso X El
Sabio,
Centro
Politcnico
Superior de Villanueva de la
Caada;
Universidad
de
Alicante,
Escuela Politcnica Superior
de Alicante;
Universidad
Europea
de
Madrid;
Universidad
de
Catalua,
Escuela Tcnica Superior de
Arquitectura de Barcelona;
Universidad Ramn Llull,
Escuela Tcnica Superior de
Arquitectura de La Salle;
Universidad
S.E.K.
de
Segovia, Centro de Estudios
Integrados de Arquitectura de
Segovia;
Universidad
de
Granada,
Escuela Tcnica Superior de
Arquitectura de Granada.

Anul
universitar
de referin

1988/1989

1988/1989
1999/2000
1999/2000
1997/1998
1998/1999
1999/2000
1998/1999
1999/2000
1994/1995

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 151


B
ara

France

Titlu de calificare

Organismul care elibereaz titlul de


calificare

Certificatul care nsoete titlul de


calificare

1. Diplme
d'architecte 1. Le ministre charg de l'archi
DPLG, y compris dans
tecture
le
cadre
de
la
formation
profes
sionnelle continue et
de
la
promotion
sociale.
2. Diplme
ESA

d'architecte

2. Ecole spciale d'architecture de


Paris

3. Diplme
ENSAIS

d'architecte

3. Ecole nationale suprieure des


arts et industries de Strasbourg,
section architecture

1. Degree of Bachelor of
Architecture (B.Arch.
NUI)

1. National University of Ireland


to architecture graduates of
University College Dublin

2. Degree of Bachelor of
Architecture (B.Arch.)
(Previously, until 2002
Degree
standard
diploma in architecture
(Dip. Arch))

2. Dublin
Institute
of
Technology, Bolton Street,
Dublin
(College
of
Technology,
Bolton Street, Dublin)

Anul
universitar
de referin

1988/1989

M8
Hrvatska

B
Ireland

1988/1989

3. Certificate of associa 3. Royal Institute of Architects of


teship (ARIAI)
Ireland

Italia

4. Certificate
of
membership (MRIAI)

4. Royal Institute of Architects of


Ireland

Laurea in architettura

Universit di Camerino
Universit di Catania Sede
di Siracusa
Universit di Chieti
Universit di Ferrara
Universit di Firenze
Universit di Genova
Universit di Napoli Federico
II
Universit di Napoli II
Universit di Palermo
Universit di Parma
Universit di Reggio Calabria
Universit di Roma La
Sapienza
Universti di Roma III
Universit di Trieste
Politecnico di Bari
Politecnico di Milano
Politecnico di Torino
Istituto universitario di archi
tettura di Venezia

Diploma
di
abilitazione
all'esercizo
indipendente
della professione che viene
rilasciato dal ministero della
Pubblica istruzione dopo che
il candidato ha sostenuto con
esito positivo l'esame di
Stato
davanti
ad
una
commissione competente

1988/1989

Laurea in ingegneria
edile architettura

Universit dell'Aquilla
Universit di Pavia
Universit di Roma
Sapienza

Diploma
di
abilitazione
all'esercizo
indipendente
della professione che viene
rilasciato dal ministero della
Pubblica istruzione dopo che
il candidato ha sostenuto con
esito positivo l'esame di
Stato
davanti
ad
una
commissione competente

1998/1999

La

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 152


B
ara

Titlu de calificare

Laurea specialistica in
ingegneria edile
architettura

Organismul care elibereaz titlul de


calificare

Universit dell'Aquilla
Universit di Pavia
Universit
Sapienza

di

Roma

La

Universit di Ancona
Universit di Basilicata
Potenza

Certificatul care nsoete titlul de


calificare

Anul
universitar
de referin

Diploma
di
abilitazione
all'esercizo
indipendente
della professione che viene
rilasciato dal ministero della
Pubblica istruzione dopo che
il candidato ha sostenuto con
esito positivo l'esame di
Stato
davanti
ad
una
commissione competente

2003/2004

Diploma
di
abilitazione
all'esercizo
indipendente
della professione che viene
rilasciato dal ministero della
Pubblica istruzione dopo che
il candidato ha sostenuto con
esito positivo l'esame di
Stato
davanti
ad
una
commissione competente

1998/1999

Universit di Pisa
Universit di Bologna
Universit di Catania
Universit di Genova
Universit di Palermo
Universit di Napoli Federico II
Universit di Roma Tor
Vergata
Universit di Trento
Politecnico di Bari
Politecnico di Milano

Laurea
specialistica Prima Facolt di Architettura
dell'Universit di Roma La
quinquennale in Archi
Sapienza
tettura
Laurea
specialistica Universit di Ferrara
quinquennale in Archi
Universit di Genova
tettura
Universit di Palermo
Laurea
specialistica
quinquennale in Archi Politecnico di Milano
tettura
Politecnico di Bari
Laurea specialistica in
Universit di Roma III
Architettura
Universit di Firenze
Universit di Napoli II
Politecnico di Milano II

Diploma
di
abilitazione
all'esercizo
indipendente
della professione che viene
rilasciato dal ministero della
Pubblica istruzione dopo che
il candidato ha sostenuto con
esito positivo l'esame di
Stato
davanti
ad
una
commissione competente
Diploma
di
abilitazione
all'esercizo
indipendente
della professione che viene
rilasciato dal ministero della
Pubblica istruzione dopo che
il candidato ha sostenuto con
esito positivo l'esame di
Stato
davanti
ad
una
commissione competente
Diploma
di
abilitazione
all'esercizo
indipendente
della professione che viene
rilasciato dal ministero della
Pubblica istruzione dopo che
il candidato ha sostenuto con
esito positivo l'esame di
Stato
davanti
ad
una
commissione competente

1999/2000
2003/2004
2004/2005

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 153


B
ara

Neder
land

Titlu de calificare

Organismul care elibereaz titlul de


calificare

1. Het getuigschrift van 1. Technische


Delft
het met goed gevolg
afgelegde
doctoraal
examen van de studie
richting
bouwkunde,
afstudeerrichting archi
tectuur

Universiteit

te

2. Het getuigschrift van 2. Technische


het met goed gevolg
Eindhoven
afgelegde
doctoraal
examen van de studie
richting
bouwkunde,
differentiatie
archi
tectuur en urbanistiek

Universiteit

te

Certificatul care nsoete titlul de


calificare

Verklaring van de Stichting


Bureau Architectenregister
die
bevestigt
dat
de
opleiding voldoet aan de
normen van artikel 46.

Anul
universitar
de referin

1988/1989

3. Het getuigschrift hoger


beroepsonderwijs, op
grond van het met
goed gevolg afgelegde
examen verbonden aan
de opleiding van de
tweede
fase
voor
beroepen
op
het
terrein van de archi
tectuur,
afgegeven
door de betrokken
examencommissies van
respectievelijk:
de
Amsterdamse
Hogeschool voor
de
Kunsten
te
Amsterdam
de
Hogeschool
Rotterdam
en
omstreken
te
Rotterdam
de
Hogeschool
Katholieke
Leer
gangen te Tilburg
de
Hogeschool
voor de Kunsten te
Arnhem
de Rijkshogeschool
Groningen
te
Groningen
de
Hogeschool
Maastricht te Maas
tricht
ster
reich

1. Diplom-Ingenieur,
Dipl.-Ing.

1. Technische Universitt Graz


(Erzherzog-Johann-Universitt
Graz)

2. Dilplom-Ingenieur,
Dipl.-Ing.

2. Technische Universitt Wien

3. Diplom-Ingenieur,
Dipl.-Ing.

3. Universitt
Innsbruck
(Leopold-Franzens-Universitt
Innsbruck)

4. Magister der Archi 4. Hochschule fr Angewandte


Kunst in Wien
tektur, Magister archi
tecturae, Mag. Arch.
der
5. Magister der Archi 5. Akademie
Knste in Wien
tektur, Magister archi
tecturae, Mag. Arch.

Bildenden

6. Magister der Archi 6. Hochschule fr knstlerishe


und industrielle Gestaltung in
tektur, Magister archi
Linz
tecturae, Mag. Arch.

1998/1999

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 154


B
ara

Titlu de calificare

Organismul care elibereaz titlul de


calificare

Certificatul care nsoete titlul de


calificare

Anul
universitar
de referin

Portugal

Carta de curso de licen Faculdade de arquitectura da


ciatura em Arquitectura
Universidade tcnica de Lisboa
Para os cursos iniciados a Faculdade de arquitectura da
partir do ano acadmico
Universidade do Porto
de 1991/92
Escola Superior Artstica do
Porto
Faculdade de Arquitectura e
Artes da Universidade Lusada
do Porto

1988/1989
1991/1992

Suomi/
Finland

Arkkitehdin tutkinto/Arki Teknillinen


korkeakoulu/
tektexamen
Tekniska hgskolan (Helsinki)
Tampereen teknillinen korkea
koulu/Tammerfors
tekniska hgskola
Oulun
yliopisto/Uleborgs
universitet

1998/1999

Sverige

Arkitektexamen

1998/1999

United
1. Diplomas
Kingdom
tecture

Chalmers Tekniska Hgskola AB


Kungliga Tekniska Hgskolan
Lunds Universitet
in

Certificate of architectural
education, issued by the
Architects
Registration
Board.
The diploma and degree
courses in architecture of
the universities, schools and
colleges of art should have
met the requisite threshold
standards as laid down in
Article 46 of this Directive
and in Criteria for validation
published by the Validation
Panel of the Royal Institute
of British Architects and the
Architects
Registration
Board.
EU nationals who possess
the Royal Institute of
British Architects Part I and
Part II certificates, which are
recognised by ARB as the
competent authority, are
eligible. Also EU nationals
who do not possess the
ARB-recognised Part I and
Part II certificates will be
eligible for the Certificate
of Architectural Education
if they can satisfy the
Board that their standard
and length of education has
met the requisite threshold
standards of Article 46 of
this Directive and of the
Criteria for validation.

archi 1. Universities
Colleges of Art
Schools of Art

2. Degrees in architecture

2. Universities

3. Final examination

3. Architectural Association

4. Examination in archi 4. Royal College of Art


tecture
5. Examination Part II

5. Royal Institute
Architects

of

British

1988/1989

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 155


B
ANEXA VI
Drepturi dobndite, aplicabile profesiilor recunoscute pe baza coordonrii condiiilor minime de formare
profesional
6. Titluri de calificare ca arhitect care beneficiaz de drepturi dobndite n temeiul articolului 49 alineatul (1)

ara

Belgi/
Belgique/
Belgien

Titluri de calificare

Diplomele eliberate de colile naionale superioare de arhitectur sau de institutele


naionale superioare de arhitectur (architecte - architect)

Anul
universitar de
referin

1987/1988

Diplomele eliberate de coala superioar provincial de arhitectur din Hasselt


(arhitect)
Diplomele eliberate de academiile regale de arte frumoase (architecte - architect)
Diplomele eliberate de coles Saint-Luc (architecte - architect)
Diplomele universitare de inginer n construcii civile, nsoite de un certificat de
stagiu eliberat de Ordinul arhitecilor care confer titularului dreptul de utilizare a
titlului profesional de arhitect (architecte architect)
Diplomele de arhitect eliberate de comisia de examinare central sau de stat pentru
arhitectur (architecte architect)
Diplomele de inginer constructor civil-arhitect i diplomele de inginer-arhitect
eliberate de facultile de tiine aplicate ale universitilor i de Facultatea Poli
tehnic din Mons (ingnieur - architecte, ingnieur -architect)

M1

Diplome, acordate de instituii acreditate de nvmnt superior care confer titlul de


(arhitect), c (inginer civil) sau (inginer)
dup cum urmeaz:

2009/2010

, : -
(Universitatea de Arhitectur, Inginerie Civil i
Geodezie Sofia: specializrile Urbanism i Arhitectur) precum i toate
specializrile inginereti din domeniile:
(construcia cldirilor i structurilor), (drumuri), (transpor
turi), (hidrotehnic i hidroconstrucii),
. (irigaii etc.);
diplomele acordate de universitile tehnice i instituiile de nvmnt superior de
construcii n domeniile: - (electrotehnic i termoteh
nic), - (tehnici i tehnologii de tele
comunicaii), (tehnologii de construcii)
(geodezie aplicat) i . (peisagistic etc.) aplicate n
construcii.
Pentru a desfura activiti de proiectare n domeniul arhitecturii i cel al
construciilor, diplomele trebuie s fie nsoite de un
(certificat de capacitate juridic n
domeniul activitilor de proiectare) emis de
(Ordinul Arhitecilor) i de -
(Colegiul inginerilor n domeniul proiectelor de investiii) care
confer dreptul de a desfura activiti n domeniul proiectelor de investiii;

B
esk
blika

repu Diplomele eliberate de facultile esk vysok uen technick (Universitatea


tehnic ceh din Praga):
Vysok kola architektury a pozemnho stavitelstv (coala superioar de arhitec
tur i construcii imobiliare) (pn n 1951),
Fakulta architektury a pozemnho stavitelstv (Facultatea de arhitectur i
construcii imobiliare) (1951-1960),
Fakulta stavebn (Facultatea de construcii civile) (din 1960) n specializrile:
construcii i structuri imobiliare, construcii imobiliare, construcii i arhitectur,
arhitectur (inclusiv amenajarea teritoriului), construcii civile i construcii desti
nate produciei industriale i agricole sau n cadrul programului de studii de
construcii civile, n specializarea construcii imobiliare i arhitectur,

2006/2007

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 156


B
ara

Titluri de calificare

Anul
universitar de
referin

Fakulta architektury (Facultatea de arhitectur) (din 1976) n specializrile: arhi


tectur, amenajarea teritoriului sau, n cadrul programului de studii de arhitectur i
amenajarea teritoriului, n specializrile: arhitectur, teoria proiectrii arhitectonice,
amenajarea teritoriului, istoria arhitecturii i reconstrucia monumentelor istorice sau
arhitectur i construcii imobiliare,
Diplomele eliberate de Vysok kola technick Dr. Edvarda Benee (pn n
1951) n specializarea arhitectur i construcii;
Diplomele eliberate de Vysok kola stavitelstv v Brn (1951 - 1956) n speci
alizarea arhitectur i construcii;
Diplomele eliberate de Vysok uen technick v Brn, de Fakulta architektury
(Facultatea de arhitectur) (din 1956) n specializarea arhitectur i amenajarea
teritoriului sau de Fakulta stavebn (Facultatea de construcii civile) (din 1956)
n specializarea construcii;
Diplomele eliberate de Vysok kola bsk Technick univerzita Ostrava,
Fakulta stavebn (Facultatea de construcii civile) (din 1997) n specializarea
structuri i arhitectur sau n specializarea construcii civile;
Diplome eliberate de Technick univerzita v Liberci, Fakulta architektury
(Facultatea de arhitectur) (din 1994) n cadrul programului de studii de arhitectur
i amenajarea teritoriului, n specializarea arhitectur;
Diplomele eliberate de Akademie vtvarnch umn v Praze n cadrul progra
mului de studiu al artelor frumoase, n specializarea proiectare arhitectonic;
Diplomele eliberate de Vysok kola umlecko-prmyslov v Praze n cadrul
programului de studiu al artelor frumoase, n specializarea arhitectur;
Certificatul de autorizare eliberat de esk komora architekt fr precizarea
specializrii sau n specializarea construcii imobiliare.
Danmark

Diplomele eliberate de colile naionale de arhitectur din Copenhaga i rhus


(architekt)

1987/1988

Certificatul de autorizare eliberat de Comisia arhitecilor conform Legii nr. 202 din
28 mai 1975 (registreret arkitekt)
Diplomele eliberate de colile superioare de construcii civile (bygningskonstruktr),
nsoite de o atestare din partea autoritilor competente care certific faptul c
persoana respectiv a promovat un test pentru titlul su de calificare, cuprinznd
o evaluare a planurilor realizate i executate de candidat n decursul unei perioade
de cel puin ase ani de practicare efectiv a activitilor prevzute la articolul 48
din prezenta directiv
Deutschland

Diplomele eliberate de colile superioare de arte frumoase [Dipl.-Ing., Architekt


(HfbK)]
Diplomele eliberate de Technische Hochschulen, catedra de arhitectur (Architektur/
Hochbau), de universitile tehnice, catedra de arhitectur (Architektur/Hochbau), de
universiti, catedra de arhitectur (Architektur/Hochbau), precum i, n msura n
care aceste instituii au fost regrupate n Gesamthochschulen, de Gesamthochschu
len, catedra de arhitectur (Architektur/Hochbau) (Dipl.-Ing. i orice alte titluri de
calificare eliberate ulterior titularilor acestor diplome)
Diplome eliberate de Fachhochsulen, catedra de arhitectur (Architektur/Hochbau)
i, n msura n care aceste instituii au fost regrupate n Gesamthochschulen, de
Gesamthochschulen, catedra de arhitectur (Architektur/Hochbau), nsoite, n cazul
n care durata studiilor este mai mic de patru ani, dar de cel puin trei ani, de un
certificat prin care se atest o perioad de experien profesional de patru ani n
Republica Federal Germania, eliberat de ordinul profesional n conformitate cu
articolul 47 alineatul (1) (Ingnieur grad. i orice alte titluri de calificare eliberate
ulterior titularilor acestor diplome)
Certificatele (Prfungszeugnisse) eliberate nainte de 1 ianuarie 1973 de Ingenieur
schulen, catedra de arhitectur, i de Werkkunstschulen, catedra de arhitectur,
nsoite de un atestat din partea autoritilor competente certificnd faptul c per
soana respectiv a promovat un test pentru titlul su de calificare, cuprinznd o
evaluare a planurilor realizate i executate de candidat n decursul unei perioade de
cel puin ase ani de practicare efectiv a activitilor prevzute la articolul 48 din
prezenta directiv

1987/1988

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 157


B
ara

Titluri de calificare

Anul
universitar de
referin

Eesti

Diplom arhitektuuri erialal, vljastatud Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri teadus 2006/2007


konna poolt alates 1996 aastast (diploma de studii de arhitectur, eliberat de
Facultatea de Arhitectur a Academiei Estoniene de Arte din 1996), vljastatud
Tallinna Kunstilikooli poolt 1989-1995 aastal (eliberat de Universitatea de Arte
din Tallinn n perioada 1989-1995), vljastatud Eesti NSV Riikliku Kunstiinstituudi
poolt 1951-1988 (eliberat de Institutul de Stat pentru Arte al Republicii Socialiste
Sovietice Estonia n perioada 1951-1988).

Diplomele de inginer-arhitect eliberate de Metsovion Polytechnion din Atena,


nsoite de un atestat eliberat de Camera tehnic a Greciei care confer dreptul
exercitrii de activiti n domeniul arhitecturii

1987/1988

Diplomele de inginer-arhitect eliberate de Aristotelion Panepistimion din Salonic,


nsoite de un atestat eliberat de Camera tehnic a Greciei care confer dreptul
exercitrii de activiti n domeniul arhitecturii
Diplomele de inginer-constructor civil eliberate de Metsovion Polytechnion din
Atena, nsoite de un atestat eliberat de Camera tehnic a Greciei care confer
dreptul exercitrii de activiti n domeniul arhitecturii
Diplomele de inginer-constructor civil eliberate de Artistotelion Panepistimion din
Salonic, nsoite de un atestat eliberat de Camera tehnic a Greciei care confer
dreptul exercitrii de activiti n domeniul arhitecturii
Diplomele de inginer-inginer constructor civil eliberate de Panepistimion Thrakis,
nsoite de un atestat eliberat de Camera tehnic a Greciei care confer dreptul
exercitrii de activiti n domeniul arhitecturii
Diplomele de inginer-inginer constructor civil eliberate de Panepistimion Patron,
nsoite de un atestat eliberat de Camera tehnic a Greciei care confer dreptul
exercitrii de activiti n domeniul arhitecturii
Espaa

Titlul oficial de arhitect (ttulo oficial de arquitecto) decernat de Ministerul Educaiei i


tiinei sau de universiti

1987/1988

France

Diplomele de arhitect recunoscute de guvern, eliberate pn n 1959 de Ministerul


educaiei naionale i ulterior de Ministerul afacerilor culturale (architecte DPLG)

1987/1988

Diplomele eliberate de cole spciale d'architecture (architecte DESA)


Diplomele eliberate din 1955 de cole nationale suprieure des arts et industries de
Strasbourg (fost cole nationale d'ingnieurs de Strasbourg), catedra de arhi
tectur (architecte ENSAIS)

M8
Hrvatska

Diploma magistar inenjer arhitekture I urbanizma/magistra inenjerka arhitekture I


urbanizma eliberat de Arhitektonski fakultet Sveuilita u Zagrebu
Diploma magistar inenjer arhitekture/magistra inenjerka arhitekture eliberat de
Graevinsko-arhitektonski fakultet Sveuilita u Splitu
Diploma magistar inenjer arhitekture/magistra inenjerka arhitekture eliberat de
Fakultet graevinarstva, arhitekture i geodezije Sveuilita u Splitu
Diploma diplomirani inenjer arhitekture eliberat de Arhitektonski fakultet Sveu
ilita u Zagrebu
Diploma diplomirani inenjer arhitekture/diplomirana inenjerka arhitekture
eliberat de Graevinsko-arhitektonski fakultet Sveuilita u Splitu
Diploma diplomirani inenjer arhitekture/diplomirana inenjerka arhitekture
eliberat de Fakultet graevinarstva, arhitekture i geodezije Sveuilita u Splitu
Diploma diplomirani arhitektonski inenjer eliberat de Arhitektonski fakultet
Sveuilita u Zagrebu
Diploma inenjer eliberat de Arhitektonski fakultet Sveuilita u Zagrebu
Diploma inenjer eliberat de Arhitektonsko-graevinsko-geodetski fakultet Sveu
ilita u Zagrebu pentru finalizarea studiilor n cadrul Arhitektonski odjel Arhitek
tonsko-graevinsko-geodetskog fakulteta
Diploma inenjer eliberat de Tehniki fakultet Sveuilita u Zagrebu pentru
finalizarea studiilor n cadrul Arhitektonski odsjek Tehnikog fakulteta

Al treilea an
universitar
dup
aderare

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 158


M8
ara

Titluri de calificare

Anul
universitar de
referin

Diploma inenjer eliberat de Tehniki fakultet Sveuilita u Zagrebu pentru


finalizarea studiilor n cadrul Arhitektonsko-inenjerski odjel Tehnikog fakulteta
Diploma inenjer arhitekture eliberat de Arhitektonski fakultet Sveuilita u
Zagrebu
Toate dipomele trebuie nsoite de un certificat care s ateste calitatea de membru al
Camerei Croate a Arhitecilor (Hrvatska komora arhitekata), eliberat de Camera Croat a
Arhitecilor, Zagreb.

B
Ireland

Titlul de Bachelor of Architecture acordat de National University of Ireland [B.


Arch.(NUI)] absolvenilor liceniai ai University College din Dublin

1987/1988

Diploma de nivel universitar n arhitectur eliberat de College of Technology,


Bolton Street, Dublin (Diplom. Arch.)
Certificatul de membru asociat al Royal Institute of Architects of Ireland (ARIAI)
Certificatul de membru al Royal Institute of Architects of Ireland (MRIAI)
Italia

Diplomele de laurea in architettura eliberate de universiti, institute politehnice i 1987/1988


institute superioare de arhitectur din Veneia i Reggio-Calabria, nsoite de di
ploma care confer titularului dreptul de a exercita n mod independent profesia de
arhitect, eliberat de Ministerul educaiei dup ce candidatul a promovat, n faa
unei comisii competente, examenul de stat care i confer dreptul de a exercita n
mod independent profesia de arhitect (dott. architetto)
Diplomele de laurea in ingegneria n domeniul construciilor, eliberate de univer
siti i institute politehnice, nsoite de diploma care confer titularului dreptul de a
exercita n mod independent o profesie n domeniul arhitecturii, eliberat de Mini
sterul educaiei dup ce candidatul a promovat, n faa unei comisii competente,
examenul de stat care i confer dreptul de a exercita n mod independent profesia
(dott. ing. Architetto ou dott. Ing. in ingegneria civile)

2006/2007
[Certificat de nregistrare n Registrul arh
itecilor eliberat de Camera tiinific i tehnic a Ciprului (ETEK)]

Latvija

Arhitekta diploms, ko izsniegusi Latvijas Valsts Universittes Inenierceltniecbas 2006/2007


fakulttes Arhitektras nodaa ldz 1958. gadam, Rgas Politehnisk Institta Celt
niecbas fakulttes Arhitektras nodaa no 1958. gada ldz 1991.gadam, Rgas Teh
nisks Universittes Arhitektras fakultte kop 1991. gada, un Arhitekta prakses
sertifikts, ko izsniedz Latvijas Arhitektu savienba (diplomele de arhitect eliberate
de catedra de arhitectur a Facultii de construcii civile a Universitii de stat din
Letonia pn n 1958, diplomele de arhitect eliberate de catedra de arhitectur a
Facultii de construcii civile a Institutului politehnic din Riga n perioada 19581991, diplomele de arhitect eliberate de Facultatea de arhitectur a Universitii
tehnice din Riga din 1991 i 1992 i certificatul de nregistrare eliberat de Asociaia
arhitecilor din Letonia)

Lietuva

Diplomele de inginer arhitect/arhitect eliberate de Kauno politechnikos institutas


pn n 1969 (ininierius architektas/architektas);
Diplomele de arhitect/diplomele de licen i master n arhitectur eliberate de
Vilnius ininerinis statybos institutas pn n 1990, de Vilniaus technikos univer
sitetas pn n 1996, de Vilnius Gedimino technikos universitetas din 1996 (archi
tektas/architektros bakalauras/architektros magistras);
Diplomele de specializare atestnd o formare profesional n arhitectur/licen sau
master n arhitectur, eliberate de LTSR Valstybinis dails institutas pn n 1990 i
de Vilniaus dails akademija din 1990 (architektros kursas/architektros baka
lauras/architektros magistras);
Diplomele de licen i de master n arhitectur eliberate de Kauno technologijos
universitetas din 1997 (architektros bakalauras/architektros magistras);
Toate aceste diplome trebuie s fie nsoite de certificatul eliberat de Comisia de
atestare, care confer dreptul de exercitare a activitilor n domeniul arhitecturii
(architecte certifi/Atestuotas architektas)

2006/2007

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 159


B
ara

Magyarorszg

Titluri de calificare

Diploma okleveles ptszmrnk (diplom de arhitectur, master n tiinele


arhitecturii) eliberat de universiti;

Anul
universitar de
referin

2006/2007

Diploma okleveles ptsz tervez mvsz (diplom de master n tiinele arhi


tecturii i construciei civile) eliberat de universiti
Malta

Perit: Lawrja ta' Perit eliberat de Universita' ta' Malta, care confer dreptul la
nregistrare ca Perit.

2006/2007

Nederland

Atestat care certific promovarea examenului de licen n arhitectur, eliberat de


catedrele de arhitectur ale colilor tehnice superioare din Delft sai Eindhoven
(bouwkundig ingenieur)

1987/1988

Diplomele eliberate de academiile de arhitectur recunoscute de stat (architect)


Diplomele eliberate pn n 1971 de fostele instituii de nvmnt superior n
arhitectur (Hoger Bouwkunstonderricht) (architect HBO)
Diplomele eliberate pn n 1970 de fostele instituii de nvmnt superior n
arhitectur (voortgezet Bouwkunstonderricht) (architect VBO)
Atestat care certific promovarea examenului organizat de Consiliul arhitecilor al
Bond van Nederlandse Architecten (Ordinul arhitecilor olandezi, BNA) (archi
tect)
Diploma de la Stichting Instituut voor Architectuur (Fundaia Institutul de arhi
tectur) (IVA) eliberat la absolvirea unui curs organizat de aceast fundaie i care
se ntinde pe durata a minimum patru ani (architect), nsoit de un atestat din partea
autoritilor competente certificnd faptul c persoana respectiv a promovat un test
pentru titlul su de calificare, cuprinznd o evaluare a planurilor realizate i exe
cutate de candidat n decursul unei perioade de cel puin ase ani de practicare
efectiv a activitilor prevzute la articolul 44 din prezenta directiv
Un atestat al autoritilor competente certificnd faptul c, nainte de 5 august 1985,
persoana respectiv a promovat examenul kandidaat in de bouwkunde, organizat
de coala tehnic superioar din Delft sau din Eindhoven i c, pe o perioad de cel
puin cinci ani imediat nainte de data respectiv, a exercitat activiti n domeniul
arhitecturii a cror natur i importan garanteaz, conform criteriilor recunoscute
n rile de Jos, o competen suficient pentru exercitarea respectivelor activiti
(architect)
Un atestat din partea autoritilor competente eliberat numai persoanelor care au
mplinit vrsta de patruzeci de ani nainte de 5 august 1985 i certificnd faptul c,
pe o perioad de cel puin cinci ani imediat nainte de data respectiv, persoanele n
cauz au exercitat activiti n domeniul arhitecturii a cror natur i importan
garanteaz, conform criteriilor recunoscute n rile de Jos, o competen suficient
pentru exercitarea respectivelor activiti (architect)
Atestatele menionate la liniuele a aptea i a opta nu mai trebuie recunoscute dup
data intrrii n vigoare a actelor cu putere de lege i de reglementare privind accesul
la i exercitarea activitilor din domeniul arhitecturii cu titlul profesional de arhitect
n rile de Jos, n msura n care, n conformitate cu aceste dispoziii, atestatele
respective nu permit accesul la aceste activiti cu titlul profesional menionat
sterreich

Diplome eliberate de universitile tehnice din Viena i Graz, precum i de Univer 1997/1998
sitatea din Innsbruck, Facultatea de construcii civile i arhitectur, catedra de
arhitectur (Architektur), construcii civile (Bauingenieurwesen Hochbau) i con
strucii (Wirtschaftingenieurwesen Bauwesen)
Diplome eliberate de Universitatea de construcii rurale, catedra de economie
funciar i economia apelor (Kulturtechnik und Wasserwirtschaft)
Diplome eliberate de Colegiul universitar de arte aplicate din Viena, catedra de
arhitectur
Diplome eliberate de Academia de arte frumoase din Viena, catedra de arhitectur

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 160


B
ara

Titluri de calificare

Anul
universitar de
referin

Diplome de inginer atestat (Ing.), eliberate de colegii tehnice superioare, colegii


tehnice sau colegii tehnice de construcii, nsoite de licena de Baumeister care
atest o experien profesional de minimum ase ani n Austria, confirmat prin
examen
Diplome eliberate de Colegiul universitar de formare artistic i industrial din Linz,
catedra de arhitectur
Certificate de calificare pentru exercitarea profesiei de inginer constructor sau de
inginer specializat n domeniul construciilor (Hochbau, Bauwesen, Wirtschaftsinge
nieurwesen Bauwesen, Kulturtechnik und Wasserwirtschaft), eliberate n confor
mitate cu Legea tehnicienilor constructori, (Ziviltechnikergesetz, BGBI, no 156/
1994)

Polska

Diplomele eliberate de facultile de arhitectur din cadrul:


Universitii tehnice din Varovia, Facultatea de arhitectur din Varovia (Polite
chnika Warszawska, Wydzia Architektury); titlu profesional de arhitect: inynier
architekt, magister nauk technicznych; inynier architekt; inyniera magistra archi
tektury; magistra inyniera architektury; magistra inyniera architekta; magister
inynier architekt. (n perioada 1945-1948, titlul: inynier architekt, magister nauk
technicznych; n perioada 1951-1956, titlul: inynier architekt; n perioada 19541957, etapa a 2-a, titlul: inyniera magistra architektury; n perioada 1957-1959,
titlul: inyniera magistra architektury; n perioada 1959-1964, titlul: magistra iny
niera architektury; n perioada 1964-1982, titlul: magistra inyniera architekta; n
perioada 1983-1990, titlul: magister inynier architekt; din 1991, titlul: magistra
inyniera architekta)
Universitii tehnice din Cracovia, Facultatea de arhitectur din Cracovia (Polite
chnika Krakowska, Wydzia Architektury); titlul profesional de arhitect: magister
inynier architekt (n perioada 1945-1953, Universitatea de minerit i metalurgie,
Facultatea politehnic de arhitectur - Akademia Grniczo-Hutnicza, Politechniczny
Wydzia Architektury)
Universitii tehnice din Wrocaw, Facultatea de arhitectur din Wrocaw (Polite
chnika Wrocawska, Wydzia Architektury); titlu profesional de arhitect: inynier
architekt magister nauk technicznych; magister inynier Architektury; magister iny
nier architekt. (n perioada 1949-1964, titlul: inynier architekt, magister nauk tech
nicznych; n perioada 1956-1964, titlul: magister inynier architektury; din 1964,
titlul: magister inynier architekt)
Universitii tehnice din Silezia, Facultatea de arhitectur din Gliwice (Politechnika
lska, Wydzia Architektury); titlul profesional de arhitect: inynier architekt;
magister inynier architekt. (n perioada 1945-1955, Facultatea de inginerie i
construcii - Wydzia Inynieryjno-Budowlany, titlul: inynier architekt; n perioada
1961-1969, Facultatea de construcii industriale i inginerie general - Wydzia
Budownictwa Przemysowego i Oglnego, titlul: magister inynier architekt; n
perioada 1969-1976, Facultatea de inginerie i arhitectur Wydzia Budownictwa
i Architektury, titlul: magister inynier architekt; din 1977, Facultatea de arhitectur
Wydzia Architektury, titlul: magister inynier architekt i, din 1995, titlul:
inynier architekt)
Universitii tehnice din Pozna, Facultatea de arhitectur din Pozna (Politechnika
Poznaska, Wydzia Architektury); titlul profesional de arhitect: inynier architek
tury; inynier architekt; magister inynier architekt (n perioada 1945-1955, coala
de inginerie, Facultatea de arhitectur - Szkoa Inynierska, Wydzia Architektury,
titlul: inynier architektury; din 1978, titlul: magister inynier architekt i, din 1999,
titlul: inynier architekt)
Universitii tehnice din Gdask, Facultatea de arhitectur din Gdask (Politechnika
Gdaska, Wydzia Architektury); titlul profesional: magister inynier architekt. (n
perioada 1945-1969, Facultatea de arhitectur Wydzia Architektury, n perioada
1969-1971, Facultatea de inginerie i arhitectur - Wydzia Budownictwa i Archi
tektury, n perioada 1971-1981, Institutul de arhitectur i amenajarea teritoriului Instytut Architektury i Urbanistyki, din 1981, Facultatea de arhitectur - Wydzia
Architektury)
Universitii tehnice din Biaystok, Facultatea de arhitectur din Biaystok (Polite
chnika Biaostocka, Wydzia Architektury); titlul profesional de arhitect: magister
inynier architekt (n perioada 1975-1989 Institutul de arhitectur Instytut Archi
tektury)

2006/2007

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 161


B
ara

Titluri de calificare

Anul
universitar de
referin

Universitii tehnice din d, Facultatea de construcii civile, arhitectur i


inginerie a mediului din d (Politechnika dzka, Wydzia Budownictwa, Archi
tektury i Inynierii rodowiska); titlul profesional de arhitect: inynier architekt;
magister inynier architekt (n perioada 1973-1993, Facultatea de construcii civile
i de arhitectur - Wydzia Budownictwa i Architektury i, din 1992, Facultatea de
construcii civile, arhitectur i inginerie a mediului - Wydzia Budownictwa, Archi
tektury i Inynierii rodowiska; titlul: n perioada 1973-1978, inynier architekt, din
1978, titlul: magister inynier architekt)
Universitii tehnice din Szczecin, Facultatea de construcii civile i arhitectur din
Szczecin (Politechnika Szczeciska, Wydzia Budownictwa i Architektury); titlul
profesional de arhitect: inynier architekt; magister inynier architekt (n perioada
1948-1954, coala superioar de inginerie, Facultatea de arhitectur - Wysza
Szkoa Inynierska, Wydzia Architektury, titlul: inynier architekt, din 1970, titlul:
magister inynier architekt i din 1998, titlul: inynier architekt)
Toate aceste diplome trebuie s fie nsoite de certificatul de membru eliberat de camera
regional a arhitecilor din Polonia competent, care confer dreptul de exercitare a
activitilor n domeniul arhitecturii n Polonia.
Portugal

Diploma diploma do curso especial de arquitectura eliberat de colile de arte


frumoase din Lisabona i Porto

1987/1988

Diploma de arhitect diploma de arquitecto eliberat de colile de arte frumoase


din Lisabona i Porto
Diploma diploma do curso de arquitectura eliberat de colile superioare de arte
frumoase din Lisabona i Porto
Diploma diploma de licenciatura em arquitectura eliberat de coala superioar de
arte frumoase din Lisabona
Diploma carta de curso de licenciatura em arquitectura eliberat de Universitatea
tehnic din Lisabona i de Universitatea din Porto
Licena n construcii civile (licenciatura em engenharia civil) eliberat de Institutul
superior tehnic al Universitii tehnice din Lisabona
Licena n construcii civile (licenciatura em engenharia civil) eliberat de Facultatea
de inginerie (de Engenharia) a Universitii din Porto
Licena n construcii civile (licenciatura em engenharia civil) eliberat de Facultatea
de tiin i tehnologie a Universitii din Coimbra
Licena n construcii civile, producie (licenciatura em engenharia civil, produo)
eliberat de Universitatea din Minho

M1
Romnia

Universitatea de Arhitectur i Urbanism Ion Mincu Bucureti:


1953-1966: Institutul de Arhitectur Ion Mincu Bucureti, Arhitect;
1967-1974: Institutul de Arhitectur Ion Mincu Bucureti, Diplom de Arhitect,
Specialitatea Arhitectur;
1975-1977: Institutul de Arhitectur Ion Mincu Bucureti, Facultatea de Arhi
tectur, Diplom de Arhitect, specializarea Arhitectur;
1978-1991: Institutul de Arhitectur Ion Mincu Bucureti, Facultatea de Arhi
tectur i Sistematizare, Diplom de Arhitect, specializarea Arhitectur i Sistema
tizare;
1992-1993: Institutul de Arhitectur Ion Mincu Bucureti, Facultatea de Arhi
tectur i Urbanism, Diplom de Arhitect, specializarea Arhitectur i Urbanism;

2009/2010

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 162


M1
ara

Titluri de calificare

1994-1997: Institutul de Arhitectur Ion Mincu Bucureti, Facultatea de Arhi


tectur i Urbanism, Diplom de Licen, profilul Arhitectur, specializarea Arhi
tectur;

1998-1999: Institutul de Arhitectur Ion Mincu Bucureti, Facultatea de Arhi


tectur, Diplom de Licen, profilul Arhitectur, specializarea Arhitectur;

din anul 2000: Universitatea de Arhitectur i Urbanism Ion Mincu Bucureti,


Facultatea de Arhitectur, Diplom de Arhitect, profilul Arhitectur, specializarea
Arhitectur.

Universitatea Tehnic din Cluj-Napoca:

1990-1992: Institutul Politehnic din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcii,


Diplom de Arhitect, profilul Arhitectur, specializarea Arhitectur;

1993-1994: Universitatea Tehnic din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcii,


Diplom de Arhitect, profilul Arhitectur, specializarea Arhitectur;

1994-1997: Universitatea Tehnic din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcii,


Diplom de Licen, profilul Arhitectur, specializarea Arhitectur;

1998-1999: Universitatea Tehnic din Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitectur i


Urbanism, Diplom de Licen, profilul Arhitectur, specializarea Arhitectur;

din anul 2000: Universitatea Tehnic din Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitectur i


Urbanism, Diplom de Arhitect, profilul Arhitectur, specializarea Arhitectur.

Universitatea Tehnic Gh. Asachi Iai:

1993: Universitatea Tehnic Gh. Asachi Iai, Facultatea de Construcii i Arhi


tectur, Diplom de Arhitect, profilul Arhitectur, specializarea Arhitectur;

1994-1999: Universitatea Tehnic Gh. Asachi Iai, Facultatea de Construcii i


Arhitectur, Diplom de Licen, profilul Arhitectur, specializarea Arhitectur;

2000-2003: Universitatea Tehnic Gh. Asachi Iai, Facultatea de Construcii i


Arhitectur, Diplom de Arhitect, profilul Arhitectur, specializarea Arhitectur;

din anul 2004: Universitatea Tehnic Gh. Asachi Iai, Facultatea de Arhitectur,
Diplom de Arhitect, profilul Arhitectur, specializarea Arhitectur.

Universitatea Politehnica din Timioara:

1993-1995: Universitatea Tehnic din Timioara, Facultatea de Construcii, Diplom


de Arhitect, profilul Arhitectur i urbanism, specializarea Arhitectur general;

Anul
universitar de
referin

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 163


M1
ara

Titluri de calificare

Anul
universitar de
referin

1995-1998: Universitatea Politehnica din Timioara, Facultatea de Construcii,


Diplom de Licen, profilul Arhitectur, specializarea Arhitectur;
1998-1999: Universitatea Politehnica din Timioara, Facultatea de Construcii i
Arhitectur, Diplom de Licen, profilul Arhitectur, specializarea Arhitectur;
din anul 2000: Universitatea Politehnica din Timioara, Facultatea de Construcii i
Arhitectur, Diplom de Arhitect, profilul Arhitectur, specializarea Arhitectur.
Universitatea din Oradea:
2002: Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecia Mediului, Diplom de
Arhitect, profilul Arhitectur, specializarea Arhitectur;
din anul 2003: Universitatea din Oradea, Facultatea de Arhitectur i Construcii,
Diplom de Arhitect, profilul Arhitectur, specializarea Arhitectur.
Universitatea Spiru Haret Bucureti:
anul 2002: Universitatea Spiru Haret Bucureti, Facultatea de Arhitectur, Diplom
de Arhitect, profilul Arhitectur, specializarea Arhitectur.

B
Slovenija

Univerzitetni diplomirani inenir arhitekture/univerzitetna diplomirana inenirka 2006/2007


arhitekture (diplomele universitare de arhitectur) eliberate de Facultatea de arhi
tectur, nsoite de un certificat eliberat de autoritatea competent n materie de
arhitectur recunoscut de lege, care confer dreptul de exercitare a activitilor n
domeniul arhitecturii;
Diploma universitar eliberat de Facultile tehnice care acord titlul univerzitetni
diplomirani inenir (univ.dipl.in.)/univerzitetna diplomirana inenirka, nsoit de
un certificat eliberat de autoritatea competent n materie de arhitectur recunoscut
de lege, care confer dreptul de exercitare a activitilor n domeniul arhitecturii

Slovensko

Diploma n specializarea arhitectur i construcii imobiliare (architektra a


pozemn stavitestvo) eliberat de Universitatea tehnic slovac (Slovensk vysok
kola technick) din Bratislava n perioada 1950-1952 (titlu: Ing.)
Diploma n specializarea arhitectur (architektra) eliberat de Facultatea de
arhitectur i de construcii imobiliare din cadrul Universitii tehnice slovace
(Fakulta architektry a pozemnho stavitestva, Slovensk vysok kola technick)
din Bratislava n perioada 1952-1960 (titlu: Ing. arch.)
Diploma n specializarea construcii imobiliare (pozemn stavitestvo) eliberat
de Facultatea de arhitectur i de construcii imobiliare din cadrul Universitii
tehnice slovace (Fakulta architektry a pozemnho stavitestva, Slovensk vysok
kola technick) din Bratislava n perioada 1952-1960 (titlul: Ing.)
Diploma n specializarea arhitectur (architektra) eliberat de Facultatea de
construcii civile din cadrul Universitii tehnice slovace (Stavebn fakulta,
Slovensk vysok kola technick) din Bratislava n perioada 1961-1976, (titllul:
Ing. arch.)
Diploma n specializarea construcii imobiliare (pozemn stavby) eliberat de
Facultatea de construcii civile din cadrul Universitii tehnice slovace (Stavebn
fakulta, Slovensk vysok kola technick) din Bratislava n perioada 1961-1976,
(titlu: Ing.)
Diploma n specializarea arhitectur (architektra) eliberat de Facultatea de
arhitectur din cadrul Universitii tehnice slovace (Fakulta architektry, Slovensk
vysok kola technick) din Bratislava din 1977, (titlu: Ing.arch.)
Diploma n specializarea urbanism (urbanizmus) eliberat de Facultatea de
arhitectur din cadrul Universitii tehnice slovace (Fakulta architektry, Slovensk
vysok kola technick) din Bratislava din 1977 (titlu: Ing. arch.)

2006/2007

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 164


B
ara

Titluri de calificare

Anul
universitar de
referin

Diploma n specializarea construcii imobiliare (pozemn stavby) eliberat de


Facultatea de construcii civile din cadrul Universitii tehnice slovace (Stavebn
fakulta, Slovensk technick univerzita) din Bratislava n perioada 1977-1997 (titlu:
Ing.)
Diploma n specializarea arhitectur i construcii imobiliare (architektra a
pozemn stavby) eliberat de Facultatea de construcii civile din cadrul Universi
tii tehnice slovace (Stavebn fakulta, Slovensk technick univerzita) din Brati
slava din 1998 (titlu: Ing.)
Diploma n domeniul construcii imobiliare specializarea arhitectur
(pozemn stavby pecializcia: architektra) eliberat de Facultatea de
construcii civile din cadrul Universitii tehnice slovace (Stavebn fakulta,
Slovensk technick univerzita) din Bratislava n 2000 i 2001 (titlu: Ing.)
Diploma n specializarea construcii imobiliare i arhitectur (pozemn stavby a
architektra) eliberat de Facultatea de construcii civile din cadrul Universitii
tehnice slovace (Stavebn fakulta Slovensk technick univerzita) din Bratislava
din 2001 (titlu: Ing.)
Diploma n specializarea arhitectur (architektra) eliberat de Academia de arte
frumoase i design (Vysok kola vtvarnch umen) din Bratislava din 1969 (titlu:
Akad. arch. pn n 1990; Mgr. n perioada 1990-1992; Mgr. arch. n perioada
1992-1996; Mgr. art. din 1997)
Diploma n domeniul construcii imobiliare (pozemn stavitestvo) eliberat de
Facultatea de construcii civile din cadrul Universitii tehnice (Stavebn fakulta,
Technick univerzita) din Koice n perioada 1981-1991 (titlu: Ing.)
Toate aceste diplome trebuie s fie nsoite de urmtoarele documente:
Certificat de autorizare eliberat de Camera slovac a arhitecilor (Slovensk komora
architektov) din Bratislava, fr precizarea domeniului sau n domeniul construcii
imobiliare (pozemn stavby) sau amenajarea teritoriului (zemn plnova
nie)
Certificat de autorizare eliberat de Camera slovac a inginerilor constructori civili
(Slovensk komora stavebnch ininierov) din Bratislava n domeniul construciilor
imobiliare (pozemn stavby)
Suomi/
Finland

Diplomele eliberate de catedrele de arhitectur ale universitilor tehnice i ale


Universitii din Oulu (arkkitehti/arkitekt)

1997/1998

Diplomele eliberate de institutele de tehnologie (rakennusarkkitehti/byggnadsarki


tekt)
Sverige

Diplomele eliberate de coala de arhitectur a Institutului Regal de Tehnologie, de 1997/1998


Institutul Chalmers de Tehnologie i de Institutul de Tehnologie din cadrul Univer
sitii Lund (arkitekt, diplom de master n arhitectur)
Certificatele de membru al Svenska Arkitekters Riksfrbund (SAR), n cazul n care
persoanele n cauz au fost pregtite ntr-unul dintre statele n care se aplic
prezenta directiv

United
Kingdom

Titlurile conferite ca urmare a promovrii unui examen la:


Royal Institute of British Architects
colile de arhitectur ale universitilor, institutelor politehnice, colegiilor, acade
miilor, colilor de tehnologie i art care, la data de 10 iunie 1985, erau recu
noscute de Architects Registration Council al Regatului Unit n scopul
nscrierii n Registrul profesiei (Architect)
Un certificat care prevede faptul c titularul su are un drept dobndit de a-i pstra
titlul profesional de arhitect n temeiul seciunii 6 alineatul (1) litera (a), al seciunii
6 alineatul (1) litera (b) sau al seciunii 6 alineatul (1) din Legea privind nregis
trarea arhitecilor din 1931 (Architect)
Un certificat care prevede faptul c titularul su are un drept dobndit de a-i pstra
titlul profesional de arhitect n temeiul seciunii 2 din Legea privind nregistrarea
arhitecilor din 1938 (Architect)

1987/1988

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 165


B
ANEXA VII
Documente i certificate necesare n conformitate cu articolul 50 alineatul (1)
1. Documente
(a) Dovada naionalitii persoanei n cauz.

(b) Copie dup atestatele de competen profesional sau dup titlul de calificare
care asigur accesul la profesia n cauz i, dup caz, atestarea experienei
profesionale a persoanei n cauz.

Autoritile competente ale statului membru gazd pot invita solicitantul s


furnizeze informaii privind formarea sa astfel nct s poat stabili o
eventual diferen semnificativ fa de formarea naional necesar, astfel
cum este cea menionat la articolul 14. n cazul n care solicitantul nu este n
msur s furnizeze respectivele informaii, autoritatea competent a statului
membru gazd se adreseaz punctului de contact, autoritii competente sau
oricrui alt organism competent al statului membru de origine.

(c) n cazurile prevzute la articolul 16, o atestare privind natura i durata acti
vitii, eliberat de autoritatea sau organismul competent al statului membru
de origine sau al statului membru de provenien.

(d) Autoritatea competent a statului membru gazd, care condiioneaz accesul


la o profesie reglementat de prezentarea unor dovezi privind caracterul
onorabil, moral sau absena unei situaii de faliment sau care suspend sau
interzic exercitarea unei profesii n caz de eroare profesional grav sau de
infraciune penal, accept ca dovad suficient pentru resortisanii statelor
membre care doresc s exercite respectiva profesie pe teritoriul su,
prezentarea unor documente eliberate de autoritile competente ale statului
membru de origine sau de provenien, din care rezult c respectivele cerine
sunt ndeplinite. Autoritile n cauz trebuie s trimit documentele solicitate
n termen de dou luni.

Atunci cnd nu sunt eliberate de autoritile competente ale statului membru


de origine sau de provenien, documentele menionate la primul paragraf se
nlocuiesc cu o declaraie sub jurmnt sau, n statele membre n care nu
exist un astfel de jurmnt, de o declaraie solemn fcut de persoana n
cauz n faa unei autoriti judiciare sau administrative competente sau, dup
caz, n faa unui notar sau a unui organism profesional calificat al statului
membru de origine sau de provenien, care elibereaz un certificat ce atest
respectivul jurmnt sau respectiva declaraie solemn.

(e) Atunci cnd un stat membru gazd le solicit resortisanilor, pentru a avea
acces la o profesie reglementat, un document privind sntatea fizic sau
psihic a solicitantului, respectivul stat membru accept ca dovad suficient
prezentarea documentului solicitat n statul membru de origine. Atunci cnd
statul membru de origine nu solicit un astfel de document, statul membru
gazd accept un certificat eliberat de o autoritate competent a respectivului
stat. n acest caz, autoritile competente ale statului membru de origine
trebuie s trimit documentul solicitat n termen de dou luni.

(f) Atunci cnd un stat membru gazd le solicit resortisanilor, pentru a avea
acces la profesia reglementat:

o dovad a situaiei financiare a solicitantului;

dovada c solicitantul este asigurat mpotriva riscurilor pecuniare care


decurg din rspunderea profesional n conformitate cu dispoziiile
legale i de reglementare n vigoare n statul membru gazd n ceea ce
privete termenii i extinderea acestei garanii,

2005L0036 RO 17.01.2014 010.003 166


B
respectivul stat membru accept ca dovad suficient un certificat n acest
sens, eliberat de bncile i ntreprinderile de asigurare dintr-un alt stat
membru.

M9
(g) n cazul n care statul membru solicit aceasta resortisanilor si, o atestare de
confirmare a inexistenei unor suspendri temporare sau definitive de la
exercitarea profesiei sau a unor condamnri penale.

B
2. Certificate
Pentru a facilita punerea n aplicare a titlului III capitolul III din prezenta
directiv, statele membre pot prevedea ca beneficiarii care ndeplinesc condiiile
de formare necesare s prezinte, mpreun cu titlurile lor de calificare, un
certificat eliberat de autoritile competente ale statului membru de origine care
atest c titlurile sunt cele prevzute de prezenta directiv.