Sunteți pe pagina 1din 24

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA

FACULTATEA DE CONSTRUCTII
MASTER IRRD

PROIECT LA DISCIPLINA
MODELARE MATEMATICA APLICATA IN
HIDROTEHNICA

TMISOARA
2013

N=10

TEMA 1
Aplicarea metodei cu diferente finite (MEDIF_1D) la o problem static simpl
unidimensional (grind simplu rezemat)
1. ENUNT
Se d grinda simplu rezemat din figur:
dF=q(x)dx
q(x)

x
FA

dx

FB

Se d:
L = 7,5 + 0,1n (m)
q(x) = x2 +3x + 0,3n (kN/m)
n nr. de ordine din catalog = 10
2.Se cere:
a. Formularea matematic a problemei pentru determinarea diagramei de momente
ncovoietoare, adic:
- ecuaia diferenial a distribuiei momentului ncovoietor
- condiii la limit pentru momentul ncovoietor
b. Determinarea distributiei de momente ncovoietoare de-a lungul grinzii, prin urmtoarele
metode:
- metoda analitic prin integrarea direct a ecuaiei difereniale
- metoda diferenelor finite, folosind trei discretizri (nr. noduri N = 5, N = 9, N = 17)

si compararea rezultatelor cu aprecieri asupra influenei pasului de discretizare.


Pentru rezolvarea sistemului de ecuaii se vor aplica diferite programe de rezolvare a
sistemelor de ecuaii cu n necunoscute(gauss).
3.CONTINUT
3.1 Date cunoscute:
n= 10
L = 7,5 + 0,1n =

8,5

(m)

q(x) = x2 +3x + 0,3n= x2 +3x + 3 (kN/m)


3.2. Precizarea tipului de formulare matematic a problemei
-formularea este diferentiala. Ecuaia diferenial a distribuiei momentului ncovoietor
este o ec. Dif. De ordinul II :

d 2M
q( x); M ( x) : 0. L
dx 2

- condiii la limit pentru momentul ncovoietor:

( x 0); M 0
( x L); M 0

3.3 Determinarea distributiei de momente incovoietoare prin metoda analitica


d 2M
q( x)
dx 2
d 2M
( x 2 3 x 3)
2
dx

Prima integrare:
dM
x3 3x 2
( x 2 3x 3)dx
3x C1
dx
3
2

A doua integrare:

M ( x)

dM
dx
dx

x3 3x 2
M
3 x C1dx
3
2
x 4 3x3 3x 2

C1 x C2
4 3 3 2 2

Deci pentru x 0; M 0 C2 0

pentru x L; M 0
L4 3L3 3L2

C1 L
4 3 3 2 2
L3 L2 3L
C1
12 2
2
C1 = -100,05
C2 = 0
Expresia analitica finala a distributiei de momente incovoietoare in lungul grinzii are expresia:

x 4 x 3 3x 2
M x
C1 x
2
12 2
Cu x cuprins in intervalul : 0, L

3.4 Determinarea distributiei de momente incovoietoare prin metoda numerica (MEDIF)


a) Discretizarea prin 5 noduri, 4 intervale x

2,125

Ecuatia in diferente finite:

M i 1 2M i M i 1
q( xi )
x 2

se aplica in nodurile 2,3,4.

Prin eliminarea termenilor cecontin M1 si M5 care sunt nule, se obtine un sistem de trei ecuatii
cu trei necunoscute in forma matriciala A M B ; respectiv:
x 2 q ( x 2 )
0
2 1
M 2

A 1 2 1 ; M M 3 ; B x 2 q ( x 3 )
x 2 q ( x 4 )
0
M 4
1 2

Calculul termenilor liberi de forma x 2 q ( xi )

xi m

2.125

4.25

6.38

8.5

q ( xi )

13.89

33.81

62.76

x 2 q ( x i )

62.72

152.68

283.43

Dupa rezolvarea sistemului de ecuatii (cu programul gausdata.bas din folderul qb) se obtin
solutiile analitice pentru momente in varianta cu 5 noduri
i

Mi (kNm)

-194.24

-325.76

-304.59

b) Discretizarea prin 9 noduri, 8 intervale x


x

0,9375

Ecuatia in diferente finite:

M i 1 2M i M i 1
q( xi )
x 2

se aplica in nodurile 2,3,4...8.

Prin eliminarea termenilor ce contin M1 si M5 care sunt nule, se obtine un sistem de 7 ecuatii
cu 7 necunoscute in forma matriciala A M B ; respectiv:
x 2 q( x 2 )
0
0
0
0
0
M 2
2 1
2

M
1 2 1
0
0
0
0
x q( x 3 )
3

x 2 q( x )
M 4
0
1 2 1
0
0
0
4

A 0
0
1 2 1
0
0 ; M M 5 ; B x 2 q( x 5 )
2

M 6
0
0
0
1 2 1
0
x q( x 6 )

0
0
0
1 2 1
x 2 q( x 7 )
M 7
0
2

M
0
0
0
0
0
1 2

8
x q( x 8 )

Calculul termenilor liberi de forma x 2 q ( xi )


xi

1.0625

2.125

3.1875

4.25

5.3125

6.375

7.4375

8.5

q ( xi )

7.316

13.891

22.723

33.813

47.160

62.766

80.629

x 2 q ( x i )

8.260

15.681

25.652

38.171

53.239

70.857

91.022

Dupa rezolvarea sistemului de ecuatii se obtin solutiile analitice pentru momente in varianta
cu 9 noduri
i

Mi

-103.16

-198.16

-277.28

5
-330.86

6
-346.26

-308.42

-199.72

b) Discretizarea prin 17 noduri, 16 intervale x


x

16

0,5313

Ecuatia in diferente finite:

M i 1 2M i M i 1
q( xi )
x 2

se aplica in nodurile 2,3,....16.

Prin eliminarea termenilor ce contin M1 si M5 care sunt nule, se obtine un sistem de 15 ecuatii
cu 15 necunoscute in forma matriciala A M B ; respectiv:
0
2 1
1 2 1

0
1 2

A .
.
.
.
.
.

0
0
0
0
0
0

x 2 q( x 2 )
0
M2
2

M
0
x q( x 3 )
3

.
1 0 0
0
.

. .
.
. .; M . ; B
.

M14
. .
.
.
x q( x14 )

0 1 2 1
x 2 q( x15 )
M15
2

0 0 1 2
x q( x16 )
M16
0 0
0 0

0
0

Calculul termenilor liberi de forma x 2 q ( xi )


xi

i
q ( xi )

x 2 q ( x i )

xi

i
q ( xi )

0.531

1.063

1.594

2.125

2.656

3.188

3.719

4.250

4.876

7.316 10.321 13.891 18.024 22.723 27.985 33.813

1.376

2.065

2.913

3.920

5.087

6.413

7.898

9.543

4.781

5.313

5.844

6.375

6.906

7.438

7.969

8.500

10

11

12

13

14

15

16

17

40.204 47.160 54.681 62.766 71.415 80.629 90.407

x 2 q ( x i )

11.347 13.310 15.432 17.714 20.155 22.756 25.515

Dupa rezolvarea sistemului de ecuatii se obtin solutiile analitice pentru momente in varianta
cu 17 noduri
i

Mi

-52.55

-103.71

-152.82

-199.02

-241.29

-278.48

-309.25

-332.13

10

11

12

13

14

15

16

17

Mi

-345.47

-347.45

-336.13

-309.38

-264.91

-200.29

-112.90

3.5 Compararea rezultatelor obtinute prin metodele analitice si numerice (MEDIF) in cele trei
variante de de discretizare
a) 5 noduri
i

Mi analitic (kNm)

-199.34015

-332.5569661

-309.69073

Mi numeric (kNm)

-194.24

-325.76

-304.59

eroare %

2.5585157

2.043850178

1.64704148

Eroarea relativa procentuala se calculeaza cu relatia:

M analitic M numeric
M analitic

x100

b) 9 noduri

Mi analitic
(kNm)

0.000

-103.906

-199.340

-278.881

-332.557

-347.850

-309.691

-200.463

Mi numeric
(kNm)

-103.16

-198.16

-277.28

-330.86

-346.26

-308.42

-199.72

eroare %

0.72

0.59

0.57

0.51

0.46

0.41

0.37

c) 17 noduri
i

Mi analitic (kNm)

0.00

-52.65

-103.91

-153.09

-199.34

-241.66

-278.88

-309.67

-332.56

Mi numeric (kNm)

0.00

-52.55

-103.71

-152.82

-199.02

-241.29

-278.48

-309.25

-332.13

0.19

0.19

0.17

0.16

0.15

0.14

0.14

0.13

eroare %

10

11

12

13

14

15

16

17

Mi analitic (kNm)

-345.88

-347.85

-336.49

-309.69

-265.16

-200.46

-113.00

0.00

Mi numeric (kNm)

-345.47

-347.45

-336.13

-309.38

-264.91

-200.29

-112.90

0.00

eroare %

0.12

0.11

0.11

0.10

0.09

0.09

0.08

3.6. Aprecieri, comentarii, observatii, concluzii proprii

TEMA 2.IRRD

ANALIZA STABILITII SCHEMELOR CU DIFERENE FINITE


PENTRU ECUAIA CINEMATIC A PROPAGRII UNDEI DE VIITUR

Se consider un sector de ru de lungimea L, avnd o albie larg care se poate asimila cu o


seciune transversal dreptunghiular foarte larg (B>>h). Adncimea apei n regim permanent i
uniform este de h0. Se presupune c la momentul t0 apare o und de viitur care se poate aproxima
sub o forma triunghiular.

Date iniiale:
Q = 40 + 0,1n ; m3/s

- debitul cursului de ap;


- limea albiei (sectiune dreptunghiulara);

B = 30+0,1n; m
h0 = 2 m

- adncimea curentului in albie;

n nr. de ordine din jurnal.

Schema de calcul al undei de viitur pe un sector de curs de ap

Distana dintre sectiunile 1, 2, 3,...., 8 este de x = 100 m.


Ecuaia cu derivate pariale a undei cinematice:

h
h
a
0
t
x

unde

a - viteza de propagare a undei

3
vm
2

vm - viteza apei n ru n regim uniform


Q
vm
( m / s )(sectiune dreptunghiulara)
( B h0 )

Se va utiliza ecuaia cu diferene finite corespunztoare schemei explicite regresive:

hij hij1

at j1
hi hij11 , i 1, 8
x

Unda de viitur la momentul iniial este urmtoarea:

h 00
0
h1
0
h 2
h 0
3

h( x ) h 04
0
h 5
h 0
6
h 07
0
h 8

2m
2m
2m
3,4 0,1 n m
2m
2m
2m
2m
2m

S se analizeze problemele de stabilitate numeric a schemei cu diferene finite explicite (FD upwind), considerndu-se trei variante de discretizare:

Varianta 1

t - pasul de discretizare al timpului

t = 50 s
x - pasul de discretizare al spaiului
x = 100 m
Calculele se vor efectua pentru cel puin 8 pai de timp (t8 = 400 s).

Varianta 2

t - pasul de discretizare al timpului


t = 100 s
x - pasul de discretizare al spaiului
x = 100 m
Calculele se vor efectua pentru cel puin 4 pai de timp (t4 = 400 s).

Varianta 3

t - pasul de discretizare al timpului


t = 200 s
x - pasul de discretizare al spaiului
x = 100 m
Calculele se vor efectua pentru cel puin 2 pai de timp (t2 = 400 s).

Se vor compara i comenta rezultatele celor trei variante de calcul al propagrii undei de
viitur. Se va realiza o modelare cu Mike 11.

Rezolvare

n 10
Q 40 0.1n 41mc / s
B 30 0.1n 31m
h0 2.00m
vm
a

Q
41
m

0.6613
s
B h0 31 2

3
3
m
vm 0.6612 0.9919 2
2
2
s

Varianta 1 t 50s si x 100 m pentru t 8

t 50 s
x 100 m
a t 0.9919 50
courant

0.4960 1.00 stabilitate


x
100
t pasul de discretizare a timpului
x pasul de discretizare a spatiului
Calculele se vor efectua pentru cel puin 8 pai de timp (t8 = 400 s).

Rezultatele calculelor se pot vedea n tabelul i graficul urmtor.


Nr.
seciunei

t0 = 0

t1 = 50 s

t2 = 100s

t3 = 150s

t4 = 200s

t5 = 250s

t6 = 300s

t7 = 350s

t8 = 400s

j=0

j =1

j =2

j =3

j =4

j =5

j =6

j =7

j =8

hi (m)

hi (m)

hi (m)

hi (m)

hi (m)

hi (m)

hi (m)

hi (m)

hi (m)

3.4

3.2096774 2.6097164 2.3073168 2.1548976 2.0780734 2.0393515 2.0198344 2.0099972

hi j hi j 1

3.1903226 3.199922 2.9071991 2.6096768 2.384121 2.2323312 2.1366195 2.0786979


2.5903616 2.8926839 2.8926839 2.7523215 2.5697059 2.4023789 2.2705708

at j 1
hi hi j11 , i 1, 8
x

hi j hi j 1 0.496 hi j 1 hi j 11 , i 1, 8

hi j hi j 1 0.496 hi j 1 0.496 hi j 11, i 1, 8


hi j 0.504 hi j 1 0.496 hi j 11, i 1, 8

2.2928003 2.5903232 2.7402843 2.7462544 2.658692


2.1452195 2.3659766 2.5516212 2.648153
2

2.531569
2.65338

2.072024 2.2178151 2.3833721 2.5146949

Varianta 2

t - pasul de discretizare al timpului


t = 100 s
x - pasul de discretizare al spaiului
x = 100 m

vm

Q
41

0.66m / s
B h0 31 2

3
3
a vm 0.66 0.99
2
2
at
100
0.99
0.99 < 1 schema este stabil
x
100
hi j hi j 1

at j 1
hi hi j11 , i 1, 8
x

hi j hi j 1 0.99 hi j 1 hi j 11 , i 1, 8

hi j hi j 1 0.99 hi j 1 0.99 hi j 11, i 1, 8


hi j 0.01 hi j 1 0.99 hi j 11, i 1, 8

Rezultatele calculelor se pot vedea n tabelul i graficul urmtor.

Nr.
seciunei

t0 = 0

t1 = 100 s

t2 = 200s

t3 = 300s

t4 = 400s

j=0

j =1

j =2

j =3

j =4

hi (m)

hi (m)

hi (m)

hi (m)

hi (m)

3.4

4.3235121

2.0193548 2.0001561 2.0000013

4.3806452 2.0383975 2.0004645 2.000005


4.3614464 2.0571318 2.0571318
4.3424025 2.0755614

Varianta 3

t - pasul de discretizare al timpului


t = 200 s
x - pasul de discretizare al spaiului
x = 100 m

vm

Q
41

0.66m / s
B h0 31 2

3
3
a vm 0.66 0.99
2
2
at
200
0.99
1.98 > 1 schema este instabil
x
100
hi j hi j 1

at j 1
hi hi j11 , i 1, 8
x

hi j hi j 1 1.98 hi j 1 hi j 11 , i 1, 8

hi j hi j 1 1.98 hi j 1 1.98 hi j 11, i 1, 8


hi j 0.98 hi j 1 1.98 hi j 11, i 1, 8

Rezultatele calculelor se pot vedea n tabelul i graficul urmtor.

Nr.
seciunei

t0 = 0

t1 = 200 s

t2 = 400s

j=0

j =1

j =2

hi (m)

hi (m)

hi (m)

3.4

-0.3612903

11.445786

4.323205

6.7612903 -7.3689906

15

10

5
Series
2

0
1

-5

-10

TEMA 3 IRRD
Aplicarea programului MODFLOW (bazat pe metoda volumelor finite)
n modelarea funcionrii unui sistem de puuri i propagarea poluanilor n medii
poroase
Se d planul de situaie urmtor cu amplasarea a trei foraje:

Date iniiale:
H - nivelul piezometric al stratului acvifer Hstg = 16 + 0,5 N = 21, Hdr = 18 + 0,5 N = 23 (m)
kf - coeficientul de filtraie al stratului acvifer, kf = 0,000121 (m/s)
n porozitatea efectiv al stratului acvifer, n = 0,15
b grosimea stratului acvifer, b = 10 + 0,1 N = 11(m),N nr. de ordine din jurnal
Se cere:
1. Formularea matematic a problemei la limit.
2. Realizarea unui model numeric a problemei n urmtoarele variante:
Varianta 1 strat acvifer sub presiune, qforaj = 2 + 0,1 N = 3 (l/s)
Varianta 2 poluare n punctul P
3. Rezultate ce trebuie evideniate n urma rulrii programului:
- spectrul hidrodinamic al micrii (familia liniilor echipoteniale i a liniilor de curent n
variantele 1 i 2)
- modelarea propagrii poluantului (a penei de poluant) i graficele de variaie n timp a
concentraiei poluantului n 3 puncte de observaie, amplasate n locul forajelor;. Formularea
matematic a problemei la limit:

ecuaia cu derivate pariale a nlimii piezometrice h :

condiiile la limit aferente (pe contur)

2h
x 2

2h
y 2

hlim ita domeniului H st si H dr

Spectrul hidrodinamic al miscarii varianta 1

Spectrul hidrodinamic al miscarii varianta 2

Modelul propagarii poluantului dupa 20 de ani

Graficul variatiei in timp a penei de poluant in cele trei foraje de observatie