Sunteți pe pagina 1din 14

Obiectiv:Investitieintre1520mileurocuminim200250angajati

Oportunitatifonduriguvernamentale/structurale/regionale:
1.Fonduriguvernamentalepentrusocietaticomerciale:
Denumire
schema

Buget

Valoareafinantariiacordate

Cheltuielieligibile

Sectoareeconomiceeligibile/tipuri
deinvestitii

SCHEMEDESCHISE/URMEAZAAFIDESCHISEINPERIOADA20152020
Stimularea
investitiilor
cuimpact
majorin
economiein
bazaH.G.nr.
807/2014
Depunere
incepandcu:
14.11.2014
Sepotemite
acorduripentru
finantarein
bazaschemei
pnaladatade
31decembrie
2020.

Bugetul
maximal
schemeiestede
2.700milioane
lei,respectiv
echivalentula
aproximativ600
milioaneeuro.
Bugetulanual
maximal
schemeiestede
450milioane
lei,respectiv
echivalentula
aproximativ100
milioaneeuro.

Valoareatotalaaunuiproiectdeinvestitiitrebuiesafiedeminimum44milioanelei.

Pagina1of14

Investitiainitialainvestitiain
costurilefara
activecorporalesinecorporale
T.V.A.,aferente
aflateinacelasiperimetru,legate
realizarii,
de:
respectiv
demarareauneiunitatinoi.
achizitionarii,
dupacaz,de
extinderea capacitatii unei
activecorporalesi
unitati existente, diversificarea
necorporale
productiei unei unitati prin
precumsi
produse care nu au fost
cheltuielilelegate
fabricateanteriorinunitate;
deinchirierea
schimbare fundamentala a
constructiilor,
procesului
general
de
aferenterealizarii
productie al unei unitati
investitieiinitiale
existente.


Schemade
ajutordestat
pentru
sprijinirea
investiiilor
care
promoveaza
dezvoltarea
regionalaprin
creareade
locuride
muncainbaza
HG332/2014
Perioadade
valabilitatea
schemeiajutor
destateste1
iulie201431
decembrie
2020.

Bugetulmaxim
alschemeieste
de2.700
milioanelei,
respectiv
echivalentula
aproximativ600
milioaneeuro.
Procentuldefinantareacordatestediferentiatperegiuneadeimplementare:
Bugetulanual
panala15%inRegiuneaBucuresti
maximal
panala35%inregiunileVestsiIlfov
schemeiestede
panala50%inrestulregiunilor(NordVest;NordEst;Centru,SudVest;Sud;SudEst)
450milioane

lei,respectiv
echivalentula
aproximativ100
milioaneeuro,
astfelcumvafi
stabilitprin
legilebugetare
anuale.

Pagina2of14

Investitiatrebuiesaindeplineasca
urmatoareleconditii:
sa fie considerata investitie
initiala, adica sa vizeze
costuriletotale
infiintarea unei unitati noi,
salarialepeo
extinderea capacitatii unitatii
perioadade2ani
existente,
diversificarea
consecutivi,cu
productiei
unitatii
sau
locuriledemunca
schimbarea fundamentala a
noucreateca
procesuluideproductie;
urmareaunui
sa conduca la crearea a cel
proiectde
putin 20 de locuri de munca
investitii.
noi, dintre care minimum 3
destinate
lucratorilor
defavorizati.

Firmestrainecareaubeneficiatdefonduriguvermanentale(2010prezent)
Denumirefirma
BOSCHREXROTH
http://www.boschrexroth.com/en/xc/

Taradeorigine

Valoareaajutoruluiprimit(milioaneeuro)

Germania

13,39

Germania

10,22

Germania

25,99

Italia

35,21

UK

24,77

DRMDRAXLMAIER

ROBERTBOSCH
http://www.bosch.com/en/com/home/index.php

PIRELLITYRESROMNIA
http://www.pirelli.com/tyres/enww/index

DELPHIDIESELSYSTEMSS.R.L.
http://www.delphi.com/

Pagina3of14

LUFKININDUSTRIESROMANIAS.R.L.http://www.lufkin.com/

FRAUENTHALAUTOMOTIVE(STYRIAARCURIS.A.)
http://www.frauenthalautomotive.com/

USA

28

Viena

3,12

USA

16,01

Italia

12,17

Franta

7,33

Germania

11,75

HONEYWELLS.R.L.http://honeywell.com/Pages/Home.aspx

De`LONGHIS.R.L.
http://www.delonghi.com/enint/languageselector

VALEOLIGHTINGINJECTION
http://www.valeo.com/en

CONTINENTALAUTOMOTIVEPRODUCTSS.R.L.
http://www.conti
online.com/generator/www/start/com/en/index_en.html

Pagina4of14

TRWAIRBAGSYSTEMS
http://www.trw.com/

UNIVERSALALLOYCORPORATIONEUROPES.R.L.
http://www.universalalloy.com/

JAEGGIINDUSTRIESS.R.L
TRELLEBORGAUTOMOTIVEDEJS.R.L.
http://www.trelleborg.com/en/

SUA

4,47

USA

12,88

Elvetia

7,7

Suedia

5,42

Germania

18,53

Italia

4,78

GSTSAFETYTEXTILESRO
http://www.globalsafetytextiles.com/en/

MASCHIOGASPARDOROMANIAS.R.L.
http://www.maschionet.com/

Pagina5of14

CIKAUTOXORORUBBER&PLASTICS.R.L.
http://www.cikautxo.es/en/index.php

LEONIWIRINGSYSTEMS
https://www.leoni.com/en/

Spania

2,67

Germania

10,35

ATENTIE!
1. Ajutorulde statsolicitatprinschemeleguvernamentalenupoatedepasivaloareatotalaa contributiilor(angajat/angajator/impozitulpeprofit/
impozitelocale:teren,constructii)ladezvoltarearegionalapeperioadadeimplementaresi5anipostimplementare,aferenteinvestitieipentru
caresesolicitafinantarea.
2. Astfeldeprogramepermitdepunereadeproiectcufirmenouinfiintate.

Pagina6of14

2.Fonduristructurale:

Perioada:
20072013

20142020

Nu sunt date relevante la acest moment, cu privire la


programele aferente perioadei 20142020 care sa permita
recomandari concrete cu privire la obiectul investitiei si a

SumatotalaaFondurilorStructurale
sideCoeziunealocateRomanieia
fostde

bugetuluialocat.

Recomandarea este sa asteptam deschiderea apelurilor de


proiecte si sa discutam oportunitati/conditii concrete la acel

19,668mld.Euro.

moment.

Majoritateaacestortipurideprogramenupermitdepunerea
cufirmenouinfiintate.

Pagina7of14

Facilitatideordinfiscal/financiar/impozitare/administrative:
Deduceriincazulactivitatilordecercetaredezvoltare:
Potrivit legislatiei fiscale, pentru activitatile de cercetaredezvoltare efectuate atat pe teritoriul national, cat si in spatiul UE, antreprenorii pot deduce
suplimentarlacalcululprofituluiimpozabilocotade50%dincheltuielileeligibile,iardacaprinaplicareadeduceriiserealizeazapierderefiscala,aceasta
esterecuperabila.
Deasemenea,sepoateaplicametodadeamortizareacceleratasiincazulaparaturiisiechipamentelordestinateactivitatilordecercetaredezvoltare.
Altefacilitati:

Existaschemedefinantare(guvernamentalesistructurale)pentruinvestitori;

Profitulreinvestitnuseimpoziteaza;

Nuexistarestrictiiprivindrepatriereaprofitului;

Pagina8of14

Romaniavs.Polonia,LituatiasiEstonia:
CrestereaeconomicaratadeschimbareaPIBului:

Pagina9of14

CrestereanualaaPIBului:

Pagina10of14

Ratasomajului:

Pagina11of14

Graduldelibertateaafacerii(0100):

Pagina12of14

Libertateadearealizainvestitii(0100):

Pagina13of14

Productiadeotel:

Pagina14of14