Sunteți pe pagina 1din 1

Libertate ininseamna absenta coercitiei sau coercitia redusa la

minim.
Despre o persoana se spune ca este libera atunci cind:
nu este constransa de alte persoane si are posibilitatea de a
actiona conform propriilor sale decizii si proiecte;
poate dispune de ea insasi si de bunurile pe care le poseda;
poate avea si exprima pareri personale.
Cetatenii dispun de libertate politicA si economicA. Ei sunt liberi
sa participe la viata politicA, avand dreptul sa se asocieze in cadrul
unor particle politice sau nu, sa se intruneasca, sa aleagA $i sa fie alesi.
Libertatea economica rezida in dreptul de a initia activitati economice
5i de a decide in ceea ce, cat Si cum vor produce, precum $i dreptul
de a alege, in calitate de consumator, bunurile $i serviciile pe care sa
le cumpere.
Libertatea se intemeiaza pe existenta Si respectarea legilor. Legile
feta protectie irnpotriva fortei, abuzurilor sau bunului plac, elimina
arbitrariul din societate. Toti cetatenii trebuie s le respecte. Legile
sunt elaborate de autoritatea suprema in stat, Parlamentul. Guvernul
stabileste masuri pentru aplicarea lor, iar autoritatile judecatoresti
sanctioneaza incalcuea acestora.
Cetateanul liber dispune de drepturi si are tidatoriri. Drepturile
cetatenesti sunt inscrise in Constitutie Si garantate de catre stat.
Cetateanul liber este, in acelasi timp, responsabil pentru faptele sale,
ale caror consecinte le suporta.

Participarea cetgenilor la conducerea societgii este un drept, dar


si o responsabilitate. Cetatenii pot lua initiativa adoptarii unor decizii,
pot constitui diferite organizatii $i asociatii care sa le promoveze
interesele. Totodata, ei au responsabilitatea de a controla actiunile
autoritatilor, pentru a preveni si impiedica abuzul de putere. Prin participarea cetatenilor la conducerea societatii, viata politica poate fi
mai eficienta.