Sunteți pe pagina 1din 79
cresterea presiunilintmabdominale secundar uncr factor! medical raison ernie, consti) sau usr aco de meds ese ‘are necesita alares de grew) nnatomete plone pelin 9 esuntnesvoase secundare traumatsmelor obsteltcae sau onobatcuealy sa ace factor fvoyan sunt ego de wl sa de ama dine col tel factor esenta care interacionenrs, determin spare incontinent urna te o Ace te aco su ‘Predera suport tlle dare a ret coredetering hipeimobitiatenacestor uct cu dplasaca gu each rare "suport noral a gt each urnae af eel prowl ete a etcetera eae ae {eral de acultendine aaa! pel magehlevtor an iperte ‘agit snr - “PSuporl Pe care acest srt dau vezi usa 3 weve presi tian sa, mele postu ck ase tl vzlea! nu este poonat n mod noxna nto pose fi ='n tinal erste presurt inrabdominaty Ia pacentele cw incontinent de sont est pas pesiunen nausea i ‘hea opt ea presunen ete amass langle pein, crcserae Sled spin poster of wee! it vesel pce cate pled aparitacomprenuni norma scestr sri eleren Perera de winds oe “teorleanerioare (ech eau para incontinent winare defn secundare de eestereaunghiht postenor urovesical (oral ese ae {oo larin incon este de 180 ota le considera ci presnes, seneratainaabcomina pot dee wanserta veel urna tal te tanserara prefer rete! in Scopus meine ual an ‘reson ureovesca dcauoa perder pode reotene alent Ureowescale “peste tol ial vehi pot expla de ce mle fered care a Ipnctnenucvesai cobra sub lags ogo st oh 'Bntegttatea stucturait a mecanismul siete ‘componente inpleatemichderea han etal ut dap gua itt ora dts muse ira ina, “mrcanlsinl de eomtincl etal poate afectat lo eaura neuro pate! Sun traumatsinelor(obsetale sau nonebricuets) € Alecinrea neuooges a pngeul pein cenervren ura enor eric nerveaz ssi sg blahigeull pevine, este un actor exenaal peat anon re ‘eet “ue 2 | = poteza actalé lesgi denervarea apéruté fn ura esunilor de ipermobiltntes wat vesicle lectern mecansrmtu sincera Freskinea urea de inidere tm repis foucd un ol pest sensu urnatorcu eat aceasta presune este malin antea errs, {svat mal mare este gradient presonal de efort care poate tleral ‘rs settatior Race Biologie Caz implicate apariaincontinenel urna de eft sunt: eauze congeifale, cum arf defor baznul sau hipoplaga faiestorlor ‘halls cause debacle, cm rf aumatsul obstetrical, iterventie Chirufgcale ce mode) anatomi local, defcienta estrogenica = Sfectareninervatie! locate (pot determina afeclarea mecanstnul! de Ichudere a urewed ete Diagnostic Din anamness einem cS aeuza principal a bolnave este plederea Jnoluntar de uring care este legate rice forte Tass, stant, ‘hn rdicares grea, fuga, sebumbanle de poate sunt factor care docingearapiterea sponta de uri (Graviatea ineontinen(e este grou de aprecal. In formete uyoare, icideren de urna pare ua a efor mat In incontineniee severe Pletderea de urn one Reewen (mat mult de Ornefatn24 de oe sunt onsiderte eevee, n canta apreciabl, apa a rice fos fe efort ce este presiunea inttaabdoainal in situaile wal severe {Nerderea de unnd apse anc edd bona este in estas, Pe bbe sever incontineel sa facut uraoarea clasiear: adi |= incontinent apare muta la ert mae, eum af tase, =amdul2 “incontinema spare ts un efor sora, um arf mica ‘pide, cobertal s weal scanlor = raul “incontinenta spare a efit foarte mle, cum arf pooa ‘mosaic, lar pacienta ete continent In cinontatm, Relaxarea pebiag wenereasa seal pe care bana le descie nse: sient ca cova cae, sit o gree pres sats iti. Aece ‘entole de meet utnare repetate vebule sie investigate Examenul obiecto incepe cu examen frie general, punéndu-se secentl pe examenut neuulogie. Eeameralgitecolopi pete evento {cd de la examen cu valvele smele fectiund freevent asociate Scontinentel una de eft Exarminarea pete vaginal anterior pune inevilentsprezenia eitocellu, tn ump ce exauinarea petal vgn yostevor pune ineuient presen reclocelsi Uneori se poate constta Prez roast uteri, precum sla cial nor opera vaginal Snieioure. a iactal vaginal, 0 tele deosebia eva da Segment 193, v = in poste de onosa po sn. Palparea hilo te ruin lbs cu degcel examinaasre nacre ea oat enti planter ana acess deficient matt tn aes etait ‘nivel diets efiiente ae sit penta ea neat spon iihounictenertzter Slam teases au tasenoeat Pa nea apeci mtr anarpinicad cars ete rt lect, recur scifi me Her uro adidpicitrd eu pica ane inna sunt urnstontte ise ate S1.9 Benss nga cu braete prot SSCS RGRSS nd cu bole prea, paste ton sp aaa, gsc eae tung ates Bonney nde metal Sg ps : re Se ntavaginl den fi ne asa danas coll veil spe sien pans eee 5 {osu Magento 0 Sond caneas ecubit dorealva ave orn < oe te ‘meshes i ea tn ra 7. TESTUL MAGENDAE Pontes prectarea diagnasticulu, precum gl pent identiicarea si ‘uanificaea fartoril etog, sunt necesare rmatoarele examen “Sexamenul de rng qtsroculurs— imine depstareainfetior lusnore car rebe atte faite eresorinvestigatialenoaes “Tetvocisoscopia- uneert se poate ula peri a exchude even- ‘usiole elomente ae patologie wzieals (aver, cae neoplysa, presirm 9! pont evidentorea canta de urna resin, 9 capaci ‘rca, specu novella a mobisay one ureionedeate Gt tod nonna ooel tera se inchide in momen creser prestn Tnteatdominale: "cstomatria = svestighena functia de tezervor a vezi urinare, ‘ezrin se salar eapotal dine prestine vom in ipl rmplen ‘al urinace:ouodat este evaluat activates detrusor eapsciates 4 comptanta actu, medial wteat pentru uoplerea reloads a {nterotad a wesc eate apm spt lonil de carbon, aceasta procera permitand diferentores dire incontinentn de efor! si cen datorsts “sine gl detrusorulncontnenes pia prea pinnate seociate ‘rreducerea capaci ven untare eterminaea rate! fowl usar ~ Mux tnar este dependent de convactitatea detusorull 91 de felavareasfincterul weal, aed une rate yeu sunt expresa fect acesor dad componente: formal, einea la erele ate Ta baza regula zcelor 20 dea vedlen ste gol in ral putin de 20 de sacunde cu o Fata de 20 rsecunda Yalote mal wel e 15 mavsec ta un volum de urpere Mal mate de 20 sunt considerate anormal, Studie do presune wet ieesstrarea grates a presiunt wetale (orm preslutea uretala Ge tnchidere esta de 50-100 cm de apa) 30 ‘poste eliza cu ajaorulunornieroianséveto! pasa vara ie ern ‘Se vrfl una caleter spas inregisweass prestinenta el tee), {a nivel vical precum 9! estunen deinasonul (acaznd presumed, ‘Sbdominala in prestinen veseal); dae se consataprezentainel ane Ineare presiunanvescala depagoqte pesiuneaiauretaa, agnostic! ‘de incontinents ina de efor ete were ~cssturetograma stated (tvoducerea unullan! de margolemeaice| tranauretral) sau estografia ntvoducerea uel substan de contrat) lest viakarea jae uetrovesiale 9 confyurais nett Ureroveseae snl repel n tpul eral pe bas acestor Investigats, dou Sport de talursn Snstomice a fost evidentiate In Dacientle cu incontinent uraars de efor: Up, in eae xn etinat {igh urtroerical posterior (normal este de 80-10" pul 2, eave Unwhiul pe cave face uretra cu verdcala este crescu (hortal este mal putin de 30, alatu de plerderea unghisil posterior uetroesial Drezent acete lvesigaf an fori ratolot, dato pri fetter ‘rodnamice: 195 stowretograma mictionalé~ est o investigate radiologic i ere, ‘nwo o substan de contac, vr objines tnagine ace aveach a mobil weteis vec precum sia noiicaterencr ee in tnpal ein Ns exists un eat unle care 56 poalé stabil eu cerhuine prezenta ‘ncontinentel de efor, diagnosteul aceseia indus rare core dltelorcnice cu investgaileparacinice. Citeite penas erie ‘lagnosticu incontinent urinare de eft sunt (Ratenon tae ‘Sumarl de uring norma uzoeolura ates = amen seurolgic noth, j,plementele do ssjineresnalomice defichare; teste incontinent porte, urerocistxcople islometra sau cstouretrograma mictiona normale (demonsteara etna de uind rezidiala nora capactateaveleal nasale ees ontractilr detrusor. Dlagnosticudierertat se va ace es still Nezicovaginale ~pierderea de und este old aproape ‘continua, ref Tega cde efor _,fistlete uretovagnale~ mcfunlesurt motel, ar perdorea de ‘una este conti pe cate vaginas jaitlerl ectopic malformalie congenital ce const in plantarea ‘folenuu in vagin sau urea entese males pion aoe enie winare permanente fri efor cu melhor =pgiveticula uretral ~ afectune congenitalé care poate determina tolenla de uring ce se evacuate cian, = inrorn de wets scurt (al pun deen fg) ~congenta erates i efor, fepacs in esta jiisfunctia detaisorulu (aisinesia detnisoruly, Mrerrctviaten detesoral) se manifesta prin perder de ur et Sparco et ai indforent de pore sau de elon, insoie di sancioe escent ‘he i depresive cistometia poate vansa dagnosticnl tran iets azul isineruel detrssoruhi, apar spontan:tivobian otis ‘cesiuia lar pactenta ale poste wing, ~alecttun! vesicle ~cstoureuoscopin poste exchide acest aleciun ~enurezisul=plerderea spontana de urna tare sea Comptia Ingeneralncontnenta tian rnd ta les postopera rt dive Stora ti npetioase {cca logon acta a cfttareputine complica, acesten 196 comitatus) peste ea coment ees ea prestnen el ‘CSoreshies ora elders ‘fists postoperatonies : : {ealal secondo sturor care penetra kamen vezi Atttudine terapeutiea Singur amet ecace se atest hea st um star tl cae eb erat anor civ deere ma 197 A Tratamentulehirurgial Tn tancie de eaten de abr, nterventile chirpicale se pat ‘perf ctoctaite ps als vaginal, pe cae bdominals open iste ‘Ohiectivut majortat Intervenfilorehirurgleale este rdlearea susinereaJonetunit uretovezieale ponte a imbunata wansmieren presun care rt curs elon ‘perils pe eale vada urndrese obfineren uni spin cervco- urement sidce coll vesial sl urea proximal Din acess catego ‘wliner pliatura suburelocervicala (desclsa de Kelly), asociata cu ‘olporata anteriara, care este cen thal veche opera Pont inc rent. Aceasa operate mast corectaea pote gues iar Sla.urete\in conal de efor pin tabilzarea placa usta de Euburerd, pnt apreventmnigeareatn joa acts Dac exteoperaic ‘ire corecieas# incontinent de eon sceundaratypermodiisfonclun “wretrovesieale si pect suport anatomic (seta endopelind convene aceste) Operatite atominate gi nate (abdomino vaginal) urmstev: dows rine exenisie pmol ar feast sunt psa in foi paravag. ‘al rare sa vaginal pent 3 dca Jociunea ureteral, Fr doa ar fea sutunfe sunt apa Wetse pin src ea slide s permanente. Procedeeie abdominal Inc operatia Marshall Marchet-Krant 9 ‘operatia Burch fr procedeclesltomino vaginal inched opesaia Pereyra Soperatia Lapii. “Cercocstopeilealrect pe cle anterioars eave fren po cle abdominals feel anteroare a col vedealla tenes drepir aba Jn zona suprapubiana (opera Perla Sas Perey) su fixe ete Is {eqca rouge dept abdevainal (opera Lapis). Cenicocistopeaite indecte pe cle anteriara (retropubiene) sunt in ruunar de dos, cele ma flose find operaia Marsal warchet-Krants Sl operala Burch. In opera Marshal’ Morchett se unnareste leas foneunil urevovestale prin plasarea de sutra osu peiureta ‘ave la soapubiand Ace, se urmareste tabi fase sre tale, prevonind deplasarea excesia a well In umpul pentadelor de orn operala Bure, fesutudie peraretrate sunt leat la ligamenta Gooper fad se dom vagia de ecare pare vezi ls igamentcle ‘Cooper Astle se ealizeaza du abicctie: pe de-o parte se stablizeaa fascla suburevala s urea, prevenindu-se mobiliatea exces condi {de fort spend realzarea une! compres a utter de festa Stacehte cand presiunea Inraabaominald exerci 9 for asia ‘cesta lar pe deals parte se realzeus3 un mecanisn de continent Din eepcnifonnten tree qe forcast [Laprocedcele menfionate anterior se maiadaugaj unele tehnil care au fa baza suspendarea Jonchunlt cervcouretrale Yolosind materiale ria faci at, arnt 1 neue pea e8, sughis rept sb iene icc antotoge Case Sin Sou tr B.Tratamentol iota! Jalrea menopsuzsi SPSP Oat enaraten ical oo mtu areas negates vasculaeall ural aera moral ecepiorio anv aa a mimetice se pare c& determina o.crestere os -chilor diafragmel pelvine (in sPe- Te nearer ang ie ee ne a setae sea ee mes SSeS Se me cats apg nun pemerateeale ta nel modes tie ri ajeeinee nee ta iene eau vicarea s supoe Ee sci wn gad de prolapse vernonia Prognostic . “era chip ets ee ein une che oes sores promtin coca ce piveste co Fa ange OMT ala wel: Sins de nee fe cee Te Sinent urnar combina ‘efcetnt sistem, 2 incontinent rir motorie etnitie Incontnentauinas devrusora args, nceast ave feprezi en ston Leos ea no erent emele de pese 60 dea ‘tioparogente Nae cunoaste dae ineontinenga motor instil savatsinensia motores vescaufnarinstabi cat iatunnare 2 contactor rates vata 2 comtacte ree a recent aur ec a acest afecunimaontnencnley ‘Sind considerate iaiopat 199 dreumatanfe pot ua in considerave anu actor, cum a Winfectia Sauobeirucin Theat net micuni normale, evenimentulniia este representa de relawarea mecanismul sfinleran uretral,urmat la = secunde de Contractia etrusorul. In cazol disinergiet detmasoroil secvents tvenimentelor este denies; in cada elortulor bolnavel ea inhita ‘oluntar mictiunea, aceasta nu so realizeaza, Contacte Invotuntae ale Tugehiulul detrusor apar la volume ale veel! hare tal mich edt ‘Volurul vezieal ee poate f oera Werle insibii se poate contactaspontan sau ip urna uner facts stimulator, care po ie sau psinolagi, tact saad. Tse, SrSnutl exerelfu fie repreznsevenimeniceare pot sina contracts ‘etrusonInunele cazun,bainavele care prezint contraciiwoluniare ‘Ale deuusoruulineusulactvtajio ice prezita slinconune ulnar 4e efor, far pe baza examenulul clint este difiell de apreciat dacs Dotnavele au humal incontinent urinard de efoe sau dsinergie de det sor-todata, agnostic este diel de fact pentru cit ene dae azar, boinavele cy veaics Insta aut conten aura de er! Este posiil cata anumite cant cele dou loome de incontinen| de lon gi motore, si ab 0 leyiturd eauzas inn cont de faptal eS lralamentul chturieal al incontinent de eft va resolv ncor Ineontinenta motore Diagnostic Simplomele pe care fe acu bolnava ct incontinent matore sunt muhpl:polakire, iciunimperioase, incontinent defo _Exumenul clini poate normal, dagnostea de iacontinen tno solos pula suger in itaia ty eare In holt moment ‘foci un eat de efor, preven de ld apare ie cttoveseounde {is In efor sau edd fwultrinar contin 3! dupa exert, tn chad ‘fortunlorbolnavel de! ope olan ‘agnosicul de certtudne este siabilt imal pe baza cstometc, ‘ind este demoustatécontaciaivolunarh a detrusorall i ep, {curs umpler veeic urinare sau dupa tele mane (sea, stl plaoare ete) Urelrocistometsia simultand misoard in aces! timp presiunen Inyauretatalintaveccala poate costa aceste contact Invola tare ale vere urnaresunt precedate de oseadere a resin intrauretle ‘in curs urettocistoscopietdinamice contractile detrusor i felaxarea uretais pot ft aualzae simula cu plrdsrea Hehidukl de ‘Coa nai frecvonl sth ace tsp cea mais problems de ding. nostic diferent reprezints deosebiren dine incontinent Ura tmotoresieeade efort Cstometia sn etocistomena sultans poate Sabi cu ceritudine deosebiren.bifereitea dive sinegia de dee: 200 sor si incontinent urinaté senatv este diel; ty aceasta din usm ‘tae poate impiedic plerderea de wring cu uh eft considera Timp ce teincontients etre aceasta se poate real Principal dala terapeutice ale inconsinene urinate moto sint ‘eal medica atamentlchiruricaluneke oda erapetice povteare (abet 2) ‘ratament mesic cuprinde administravea de “agen eating geste —Dlocang at canal de caleba: — nbibtor a prstagandinsintetaze Feaitatee fade feapis medical sunt relay buns, 50-20% aire botnsve spurt la meeate- Cateva nie medicarwenteleulzate dct for sunt rete tabelul de mai os: Tratsnventu chmaicl expe senervareaveziali, ctoplasia 3 deserea nl ar Tareas ste renewal ear care {to ou raypune la cece metode leapeutice. Modaltie tesapetice parteulae eapatd hipnezas psiboterapla 201 PATOLOGIA PREMALIGNA. $I MALIGNA A VULVEI Si VAGINULUI PRURITUL VULVAR Dette url este un simptom octet event ive ule ae cae cance panatocive = Diogo tne Prt este un sen final perce. senrai defeat its sms do sete cae ponte opts et ae Bata Aces arson veneer tn dete txt ar url wivarevlueazs i clea cro event reste fore malt so tril ae sn pa nor dite moma ata noe ca runginoi se ering dap rll, pire dpa a pra dr ‘apes don a ache, ‘rr se locaeracé pe marginea werd a aioe mai, cto 5 conn vv psteroars dar pote deta ant ae nak ‘sti vagiral sau teqomentsorpbione wee panes Coe nerwouside tanner ene cena serail darerced pelts ‘ena de rere devas mosieas Intense este ore vant a moder pn aoe nes ‘M acest caz find raspunzitoare de obsesti, insomni $4 stare nevrotied, Fritlwoharexnc este opto se recone eas ey ‘rin encopice care a eens meaner 202 Diagnostic tote Fritts n general slement asda al net dematoze pn soma ricer nis Hag srodente fee eens neko Sateronie) sa sate oro foeoral feat odoinn On ‘Sanwa eis dt dc prs, Gk eet sae ‘res un Wau nc acs ce ef Shad femeln estaba saree tenemos de mere ‘Sateen somriesne cole seca tue cal enna ue ernest Pbpicorgenenrsramcncvohc avg ch [ecu prarghinase vuvare a drop cue: A. Vutovaiite cu agent infec cae pon TAciteexmidatve, notte de sre si leucoroe abundents 2 pot extade trol er dan cervcte @metite,Nebue Sc blgnt xamenilimeterstic al secrete nvedrca tai agen tolote ‘dee, a torent ‘cronies rxaatv, cae evolueaz8 ou ita vaginal lilamatie vars ‘ingrosicleologl se bazeard pe examen secre vaginal spe clafesnor ct Sere saga ar pect ea nee Seen eliologe: ete erala jt abundenta In ekaul vaghiel Wichomo- ttoce abpbrancones in eamaltsecet cu Cand tear parent {cand inteqiior mierbiene ‘Leste yuvare rd vaginits sunt determinate de: 1 cceama var 2) esha ditosice evar; Syeancersulvar ‘D segetat wate veneniene: S)hemorag nestle 6. Ft mona a prs: rl yt eat de ntente hormonale, pari uneor premensital aun sarin la fern ea {i Reis In tmp sca ppt ava ane 9 ‘ulyvaint canes sa poste fpr grave prope, "nmeropaed pnt poate deerinat de leer ceroatrote sau poate determinat de scigoveaesrogenor cca. De asemenea, Pratl a poate cauzat de prods de metabolism toi '. Factor patel au importany n determinisol prota wivar ponenta psihicd poate fla imita normal a care exist 0 pereepllecrescula a senzatel pruigioase, aceasta Inet starea 203 pict des la insomnia poste f paolo tc cine exists Ddlacropants ine laste i itetales punta, perstente acest ‘tops ameliori biecve so ld exis prunes ort ‘uber pshogen. Factor melabolic~ abet se poate maniesa ql pin praia “tame pra wha are ma ile ceisponcet: Lcivmiament smpiomat penny anveloraea sezalies prrginosse Selace cu aniipraginosse penrale~anisstamnic, esto cles is.= seu antipriginonse locale: anhistaminic, rere cu corscos, Dadijonalocale eu solute spoasa de acid wieloracet ‘2 Traramennicologc urmarese agent cara Se Face atarentl uli! nfecoase:bacterane, canaidozce, Ulenomenuazie, al eczemel ‘de contact ct comico! local ete 5. Trotamont stor procanceroase, a eeoul sleoatote $a sratronsll vo “t Trtamentl renal psiotc~pseterape ‘5. ratamentu chirugicat~secionareatelelr nervoase sensitive. PATOLOGIA PREMALIGNA $I MALIGNA A VULVE! “Tegumenutyuvar este o component epi urgenstal Neoplasia sequmnentluivular este freevetasaclatacafacae de dspace eal ‘talecta genial inferior Elemental ere yenerensa neoplasia rs pat Bs dar este torte prea ea ppoaisssonc o wins cupinedinre 509100 dean Se consatsinst apariiaacesior en ita eet unee inspec fa cele care pres penplase iracpie alt comics (SIC). ‘Socintaten Ineralionais pent Studia Boor Valvare 2 adopt 0 denursire standard pent toate leone dixpaace vlare este i CARCINOMUL INTRAEPITELIAL VULVAR (CIV) Creinomaitrsepiteisl waka are Wo ge, in fancied veal de mature al cellelor epee, Termenl CN a nlc ened iat Intvecut pentru a descve eaunle displace eum arf boala Bowen ‘crop Queyro infant de cit de wanes enteprderes metus elulare este detail gradul CIV. Aste, gradul I seuniea absentia 204 ‘maturitaicelulae pe oats gosimea piel vu, lar gal CH Spre deoscbive de carcino bite coh, care se pate c& Promane dnt sigur eocvent de ogi, pina mules este uicny te, Lestunte pot resident sau discrete, nice stale Diagnostic Dagon sao plaice eve dest de fel neces vn ‘Soles wave! eridentaas ee ceocrmneia ulairatie anormal Gin eazat iperkeratees: Seri act a iagnostal posi este Mab ce examen histopatologieetectuat «dupa npstren lei eve evident ae dezorgntzaren collard Deda sratficii pe tas resi epi sar ec, ta diss (che gan) gnosis een! panel se Face cu carcino inva vv. ‘osodats, dea se itaieseletuicsplaice ale vuvel ae terete na examinaien coiposcopica Nebule i se extind la veal coll a elu vagina Forme elinice eva dive forme enc ale CIV eras denier recut Hosta owen, eropiazia Qua eucopaan vulvar om presen cle ‘A Leucoplazta vulvar se localize usta sayin rexhanen commis vavare posteioore, Se ipare inal sae ta “sid | “depout nici pe ntucoass eu nite imprese: Sta plan aici be dina aah Ib —teucopia mar, veoh, caf 9 supraogs veracousd Eeucoplaza vrs este mises secur telletan pr ase ex Kraozia uta), nt study lh aac conse {hn 20 de eueoplaa 5 ewohwar spre canter vuvor 10 dine cane deeper ua apa ee escoplas 2. Roala Bowen (coreinom eplermoktintapitelia) Boala Bowen este eacinarnl epidermoid inrareks lye. eaye ave 0 evolu leona extensha, dps tna a deveno faci Se anes enc pin prt yu onl Bosven so mares sub ma te fone: {forma raucous, care poate yeni Oe Sona rouse Seaman srt it tnt ct rel citer: dezoedine cellars, inegalitate nuclears si reise cates at rae aive nlreaesaape a snail eziunilor extinse se inipune vub ais erin apa at Sor eet tna be RMS, SE Poate realia 0 procedurd conservatoare, cu efor emt tea ee es cae nea MES erate peaaiermmt aa Muorouracilulul este eficienta. ee anon NO eae waar neces lane in gene grade on Progresa cate catcinom ‘estaderen esunor tare Ld examin petiaice dupa ‘Semen coboscopie ys ciolic la «she otra eee ank dacs aparerecicva ivestgnile se pot tice nines ESTIOMENUL VULVAR cera superior Suara stevenson atl pean : a ‘ee sot rent ie roi pai ne sero 1b) ulceratii torpide; SS 2 oat Dacha vr se aoc ea anorectal {kena senioancrectal ers sterner water eas eae en! pallies bagecea es NH Fe a ie 206 (até constni,watamentl i doar ametiora Se adminisueazs 3- 4 ge sulfide pe sl antblotce (Penkclina, Eoocing). Se poate sete eatament chirp cae constable aril a BOALA PAGET VULVARA ‘oan Paget's tegumentuns este o neoploneintraepiteals, un epte om Es dou ea ek la Paget nanpieal xara [tauoata Paget aeniat ul atenorareinom), Adenocarcinoma sot bel Paget apare.ea un adenocarcinom primar al planar apocrine ale ‘ule Dilenta csenfas nie cele don up de es consti apt ‘Siboala Pagel ssocala unui adenocarcinam vulvar metasazeazd In ‘gangioni nf regional 3118 distant, In ump ce boala Paget ark ‘SScnocarcinam se comport cain neoplasm ntact Diagnostic Boala Paget so intlnese a ferme hie 60 570 de an dar poate apatea fa vaste mai there Simptorele pe care le aca bolnava sunt ‘rartl sonsiaten deroned Ia atingere: Examen blest ponte “ezine inal apare ea 6 20nd ropa docoloata.a tegumental al ent tenane apis un pect ecm apa ior one este localiza la nivel ue lbs poate cupid fetreaga vis “feziunea se poste extinde cre ona pertetla, rac compel ple hina ‘iaghostcul post se bazeazd pe examen Nstoatologlcefectat ‘dupa biopsia vulvar. Acosta evientiaza prezenta celulelor Paget, patognomonice, care pron In uta dftenenl anormal a celullot Sat baz Toda amen sop exchide reer adenocatc Tratament Boinavele cu boals Paget vulvard neces un tatament circa co consti exci larga lesiun, deoarece afectunea se extnde de alte ‘rtaineolo dein vis clini: Botnavele cu heal Paget senor. hom wut sor benefea de wivectomie radical! rsiadenectoe ‘nghinal tora Prognostic Boala Paget exvamamaravecidveard dest de revert, find necasare ‘exci repetate locale dpa atameniul primar, dar prognostoa ad cart 207 este bun, Boala Pagel asocaté cu adenocarcinom vulva, dar frase sanglionara are un prognostic bun, CANCERUL VULVAR Canceral wivar se itaneste relay rar, dar aroun prognostic foarte sever Dingnonical este rela or ind un eaneer Vs ‘Biologie lasficare (Cancenat vulvar repre aproximat’3-Sidintecancereleaparatli serial emi, iad un caer al feel in vgs 9 ainndrse Cups renopauza xt o Sere de factor predispozat ai canéerull uae 1) lipanitatea int n 30-40% ante cau, 2) menopauza precoce in 40-50 die cazt S)terenl tora dab, ies, desta 'D azocleron cu un at cancer genital ~ carcinom itacpiteia de co 5) lertnile vlvare precanceroase; S)factaral val Clasitearea tumontor matigne vutare ‘Turonile maligne wore se elasife is 1 Tumost vate primitive ‘A-Carcino in sit ‘) boala Boxter by entepiaaa; ‘8 carer Scuamos situ ‘BB Page ‘carcinoma! epidermoid; Bp cancer eu ceo brates ©) canceral gn! Bartoli “erin de trae ion (adenocis). De cancere prime: sorcom, mlonom, fom ee. Diagnostic ‘Stodiazarea canceratl woof sister TSM) ‘Tatente factor el mal important ‘Th stumora neuicerata ub tem, 1b, rem, 208 12-tumora peste 1 em ulcerat,nfctat TS humora care depazestehernivulva, dar mu a invada fesutuie °° tumors oe ineaga vu, vginul, icles pene rountele reprints invasia wangtonara No" gangloni nepali i —gangloni paipota ‘Ne ganglion pals sugestv pentru neopaern: 13 —oe ganglonar fs leer M~ prezenta merastaeio Mla. ganation! invadati in pelvis; Nib mnetastaze la distr cuedem,kitatsta opate Gases sails Saat NO; rtint : EN cts STN: RN =n chine cine i RN criss "Pate 8b: = TNO; THN Thane Stadialzavacanceruhitvver etabora de F100 (Fderainintemato- al dr Obntetncslnocohogi) se basen pe conta irooperaor Stok crcom inacpila Siu? ~Snord ocala a eau perineal: vd em sau ma ann lave ela ore frst! Pall 2 unr ocalta vulvar sna priest, Soe nl wa de 1 co fd avetasagesngonae regional, Sal tumors de over dimers > vac ure! sie pn gil ash, at 3} inctastae ganglinare unites rome Sioa 1K tors ou’ uotoet pane eta proea, ‘nsonsa veil nrucna tec enele poh sew mets [ngonwe tora pons: ada snaiat 209 Stat i ~ metatare a stan inchs ganglion pein een Natt cas 2 stele pavimentus bazocetiar~ 10% 3. Cancer cic (eu punet de plecare in glanda Baetholin sa slandoiesrdorpare) ~adenocarcinom este exer de “f.Sarcoame,melaneane foam rare Progrstc foarte sever, ‘n postmenonairs, vista medic de dyno find de #3 de ‘Coteralultepacient se presna co formar vara dg xslt escort stoic indelungat de pr nine cre pote da eo doe ‘uvard asocta ar femelle se pol preenia eu o aingerae vulvar, lucoree sau ire. Alters, prezena ne format metatazante igh poste ‘mal spec ta examenul fe, formayunea este de obleal vegcton poate f cerat sae aapect de lecopine sat eonlomatos Ene obligaton se elactneve un examen complet a posi s ‘exameoul ganglonioenglnal fn lus ca urnare a asorercancerata ‘olvar cs ale neoplasme intraepitete, ebue electut ti examen ‘ola: Pipnkoa, pec # examen apap ok orn ‘Sal vagioul Tfasn ails diagnostic este foarte important, Ne pate gna in cancer ntarin prezena in pretest exsenfel once! leer ‘sscnce ite lab. Pose ft confundaté cu saneml hte ane oa, ‘stiomen vulvar au eu cer sunpt cron Tata tardive cancer ese evident rue precit§ doar etensia ‘in suprafa ln profunsime, acordnduseoatenie deosebit inva Uretrel si vaginulul, Trebule efectuat obligatory examenul clinical Sanglorlorinhinal (irfogratia neste obligate), ea investiga ‘rolglce (oscopie, uetencople, urograie ete) Sou ae rota digest (ectoscopi, radiograie). Diagnosticul de certtudine este inst doar cet anatomopstologl, fect din material recliat a bop ‘punctl de plecare al cancerull vulvar Wrepren ce ma recent ‘antl ce separa labia mies le cea mare, combsia mars poseronrs ‘Sau ltonsl in 25% ate cazun puncte precare este pureeae- tn ontinuare, propasarea neoplascl se face pe cae limites n garon Inghinal de aceeap parte sau eonatteral Macroscopic, aspectul ia debut poste acela al une tumor! soi, dur, gre debitataae, care 36 va vlcera socundar,ulceatia poate f forma unis poll uetra). 210 een jie hangs, de a iva 3 sneral, are o evolufie Stan hepa renter om suainfecte ‘Extensa la distant Diseminarea se face DE viva vad He foarte preeoee. ‘perch prof al ero nncrrcpie a woo un apo ranean ena eae (Baths cae events ‘Aspect cine der formele care sunt! ono sett rotates, vada gang stl ca sunt mwvadall alat_gangkoni ine _ ting os ‘nwa inbreeai ate ateror sunt mai grave dct cole focalzate anterior ct cle is ca ai gant pea Eh, posterioare, din aU i auce aro duscuana ment a0, te pn ni sts dou He eve ‘ete rcomul wavs care cress foe reese 0 “Nitonabiestonl =< emi 1 cancer var sunt Compleat ce pot paren secund {Prtuie venca sau rectovaginles 2 hrm 3. Cages 4 emoasles Reva cals {Ese al rea in {Steno veal f Pprotaps geil renee cul ‘ sgenterapa,welecobatrapi Gti HE A. Radiol cpeachat mal rede iat socy, smal pun flit trap este atl a ols 2 aaa pot apa ‘ecundare care sunt fae fn vaonecrore Mind auton Fo ofa pout apheala x pe adenopat fe pare la femela tink, are 0 evo FaPK Pas fe de ape aren regia elton shine dup evidareaganalonats a 1. Ttemenlchrusical are rezulate ststcitoar, Se efectueart suivecomn paras sa ola ar este © operat ci foams hemos raaie. Tnulimayreme au fost fist clectocongultea cu sttugerea ior siterapia cu ac . Chimictrpia este wats dont in cal melasma va, Se fotoseae dacarbazina, Nerosurcea sins. mel eigen cine irparenchiruruial ganglion cared obicel este unilateral i Rader coatoterapia itera — cetera 40-50 m/e, Indicate terepeuice sunt puse In funce de mal ri factor. Uittemea nr ne prc excreas lng monlo: esh a sangionior (eles Serene-Brel) La fermen in vr su ta pct Ex'lie genera pearl se praca vaeclonis las #raotraps ‘nglonar su error ia nivel garni se detmene doua ssa 1Chnaiesnen ar repect ston scat gangoninghino- «rubs facesxamenlexernporancdingangion eh eri {ise practi limfadenectomie pevnd bilateral “2. Cand leunea wuvaraitereseazd a eltnsu se face evidares ngonoringhnocrl usa fara eidaveganglona pein oop Se sbi fst cetlograaos al tmuntl fl Vere ta snertor retract case ce ea eco Srincazutn core a ost vadal vaginulnteineanferoar, se adaugs ‘ceipectomin pani 3 em noon santos ‘Daca tilt mule wemen feral, nels pratcs histerectome ola eu evdareaparametniic cobpectomle svavecorie total inst de infadenectomi pein. 4 Invade anusiul ips amputalia abdominoperine a ects. 3 tmvadaren rete ave dou rst majore Pontopeator: cea Atgrnoncast slacelaren in liu cu desurree Gea Cancerat vulvar secundar Este reprezentat de cancer metastatic, cele ma reevente metstaze vwutare intlnindise in exzul conocarcinomui 8 neoplasrnull gas i factor! de prognostic a eaeinomatl vulvar su lune slocalareafziun = ipa histopatologe frozen cau absonta melastazclr; featamontl plea. ‘upd lament corp al crchvmnula epidermosd waar, supa {viral este de 75% Creterea in dnvensnta tamer eeqte isc Dresenel melasazelor. bs eazal prezenfel metastazart gangtonare, ‘tpravetire a ant este asf retastararein-un ganglon (supra: fue 350), metastazare Ws dot gangood(supravietue 9), metasazare Inte sa nal ul ganglion supravefuire 139) ‘Homele cu metestace palpate mghinale ao probable fouste mare sa presnte metasaze Hts nivlul gangoniior pelvnk Cu toate Tocala lrg carcino cele bazale are un pogo Da ‘Realteie dopa tauamertl manor! mala sunt dependente de ert peneirtatornprotunziye Gn denn), prec sae prez ‘SttasertamstataceorIngeneraysupravietiren aS at estente 1 $r50m aceasta lind all scdnula in cazdl present metastazcler anatonare, Cea ma recverta reed ea elqnoamelor este fa ‘Svea localiza ine a tumor ‘rgostcul sarcoameor vulare est foarte scAzutta5 ani in auza staf tans recenfeor Toate PATOLOGIA PREMALIGNA $I MALIGNA AVAGINULUI NEOPLAZIA SCUAMOASA INTRAEPITELIALA (NEOPLAZIA VAGINALA INTRAEPITELIALA) — NVI Dernitie Neoplacia vaginal aepiteils consti apa ceil nedeven tat sscadevea erento celulsior upericiole Acest fermen ese ase: {ndtor trenenuf de neoparie cereals aacpiteala (NCI sau CIN ‘tuoor ausloason). ermenul de nenplacie vaginalé nuacpitelialé este echivatent eu termetilde diplane (ls lrbugeacd ce = orto = fort). ‘Greterea projestaa nundruit elullor nedforentate dfineste seve lesunor de AV Incidenja Incidonla NVI ny este cunoseuts. Ea trebuie suspects ta tate iinceepuine care prezinta nepanse nraepetaa cu ale haz Ch, Aiea) matticentientatea aceslui proces Rind recunoseutd. Cauzele 213 pare sunt acelenl ca ncaa! noopliet Intmepiteie cervical Baie nto ut cate nara pr va slinfundre ne scleral, Saconsat peste adn ginecopatel SSINIV resin aleclare neoplasesatratuta gta fem. Buioparogente Utolimportantinaparia NW Hare infectia cu HPV Oman papioma sins), in special ti Yagil Neadnd 0 ona le rns et ‘Shc inre reflec gerPnecanara gers ‘Sacomiitrsareloc prin abraunilepovenfeln uns contact sexual Sau dela olosrentatpoanclr vanale Acesevbraiun needa brn metaplase cu cele scuamoase, HPV 9 incepe dezvoarse ean ‘od sseranaor cel in sona de ransformare (ela veh obi). Diagnostic ‘Neoplasia iaepleald vaginal ext oaeciuneasrptorac, dat tueor se ponteasoci cvoinfccie acid conPY teiena poate reson ‘ondleare wivoragina soe deo secrete wags mirstone Diagnosictac pune icra exarnensioeposcple wat ce Bop strecd pe sone od nega. Leste int Svalge gr procaine, "let pe sprain es eager nme de Nate td de nuerons oak, demons vsloen Iv 2 —leaiunen ae un epiteiu acetal gos, 2 margne exter msi Droemunent se coloreara cu tai putin ago INV —sptells acctab euelamente de punctuate vactars yee vaca incipient se caraetsizeaes pin ndelevasularesre cece ‘din cancerul de col Colposcopia vaginal neces experent or gare sete: da Lago este te mare ator in evidengierea leon Prvalea apllomavirusha DNA neat nivevaginaleprermalighe ‘depinda de mato ullbats pends Uz rte 2 ‘Sours 20-72% dine lect MIV de gah Il contin papiormast Utlisind recta polimerae! (polymerase chain yeation = PCR), usu ‘ste psn evden in 40% cine can. Paplamirisl 16 este cel mat Irecveat inant in leche NV de grad Screening ‘Screening pent depistarea NIV ae adreseack aD femetlrch colnet ver nce examen coogi Fapanicolau entry cette emp txicuna eh opine 'b) femelior care au un test Papantcolou persistent poattv dupa taa- mental Gv ed c) emelo care a fos operae, endo histerecomic ttl, Ia care examen eitlogie vaginal este anormal, aia 4 femetlor al eStor cola fst exit penis neoplase cervical Fre estune de ipNIV L ny este neces un atarment acest leznt cee cel data ratamertal ecu ale a ots ipitv 22 muicentsice vor Manet consierare sumatonree opt terapestie Yhemotorape ocala cu Sfuorouract cee San periar sa vaginetomi sot de transplan de ele Host evainsl cu Sftorouracll Se are o at de succes de anni conan alent saplamanals 1.5 5-Nworouec ap 10 spent a cere atfocoe de Hp NIV 2s penta cele de te N ee setae casey sb) (ate 5 tent, sia estore ts 0208 calposcomc, et foarte ofa, atrail metos ele te 15-8, eit genial eoseare neal pacer cer ri heroteaprelom sou ue pecutapacetee nah cere dep NW (peninea excide meaner Ul peat Fer gl NI 8 care ocupa o mare parte in vagin Se ost terre paral sa ond, sofa de warplane pc CANCERUL VAGINAL cureninacnaentreteci! nt _csranrratepeenrcreensraiaregea fe hee Bee ge ee ee iil Seen foa aie Sone resulta aea surg Sesh ttn anand seme Senate skomsboe cies : tc te eceapantde an re caspian as eee ‘tiopatogente foymeazé din dous suse agit tmpreun cu epietin vaginal se dou sre ag ee sapaare ne vail prov din ductal Maes, erode co cag Prosne din sind urogenital (3092). et ete nteral sf nsoneasd pe he mediand 12 eae iis aphnesoerng Extremiarea acest tit see Sahn iment vena a sinus rope 5 Duet Mites este tapetat de un epi cia. ‘Shousul trogen! se ailereniees si formenza telmes ifetoard a vaginulu, Sinus wroenial este fapetat de un epitelia pauimentos {curl troestati al hea de sac are fe inainarea epiteiss scuammos (a snusull urogetital a el neroarea vagal, acesta Scopernd epiteial inde mollerian. Aces proces se dtinveas pans i sSpuamina n 18: de gesai, nd lve vayinl ese tapeta cu un {pies pavimenios scuamnos Agodar aceasta dezeotare avealaull dit ructunle muller 3 dn sinus orogetaal expiea orien vara Neoplagel agin Mavea iajortatesneoplasmelr vate pron ‘Shee set conn taadengcacnonl exo po cl 26x ecveml(provenind din eel ini). Celetabe pon sunt rare, ‘Sco yeovenn in sora yi sate de fbe musculre 5 ‘anor provenind dn melanoetlestratuhi Baza Prnclpalls put de clue cae ot Bunpiaten peopl vaginal cet scunroase pavimentoase, care du nasterecarcnomull ep lite epiteale cnc, care dau nastere adehocarcinomt nelanouite, care das nasieremelanoemull vagal ~ Galle neuroendocrine, care dau naptenecarlnoru cu cule ic euroendocine ul strorhale sau celule musculre, care daw nator sarcomull ‘cea tl ttecvet ints form de neoplasin vaginal in 80% re cana) este carcino eu cele semnonse (epidermoid) arenes ‘iSeresetoare'a reevenfel urmeazir adenoearelnorl, nelanorul Sarcoma carcinoml ey cele mie! neuroendocrine ‘Carino eu ceil ssuarmonse ponte fi it (Goes nu a dept ‘membrana tz) st ao Peters (1085) ian consterare sun sto Inlerotmasyatune\ ndinwssia este mailed de rom Caceast enitate {Se carcino ncranwavl mr ent ined recuiseuta tie nu este Tn Dine defnta find necesire sd tlerioare). Stal Invaciv este cons tleralatunet cand invazia este mal mare de 8mm. Tumori imaaive pidermolte pth eraive,nfilrave sau vegeta s sunt ocala, ‘Se outcet. nites postriaraa vais eve pretetul pester ‘Adendearcinoamete ao reevenia de 15-20% dine carchonmete ‘oginale- pure de denocareon are petite sunt leu celule cate, eave apare In urmm expuneri la dietstibestioh (Ws5) incurs sari pul meronetai, care provine din restr onal mezanelotc: oul maces, caractertat pit burden de cus ‘Tnsubtp de adenocarcinn este adenocareomol ex cole care a agin cirua ete st ise corte steniespactals di can asocer Iai cu DES. Accasa naciee a Tost somata peru prima oars de esse asoe.-1971,carea port 7 ene adenocarcnom cu cele ‘hare al vagina la ee, co Tost expuse intro In DES. Aces se a [ociazh seu noma sle vagina superior ale cou prec 9 ‘Sdenoad vaginal DES spare catraverseans planta yiaclonenza agra ‘esi cuter maesene. DES pare sa conserve cole ep ‘mulleran prin prevenitea acoperint acestora cu celulele pte ‘Shusol urogenital simpiedicarea mataplade seuamoase,Acent proce {eelintveaea in mod normal pn in saptendnn a Ia de gestalt ‘ainanistrarea DES dpa saptamana a 2-a de gestae nt ma re fl Ut ‘tact asupra laulu deoarece dezvollaren stuctaor asupea carom ‘etioneach DES este complet inched ‘NuraarUl anomaior depinde ait de doza de DES admiistats ts ste momenta sdnanisratit Aste inckenja anoralior structurale es mal mare fact DES este administat alse de saptamana a 15-0 de ‘cin Lae deed tla de 700g, neidenta anor este do 7d ‘owas crstek GO ed doa totals este de 2 O00 mg. Adeitrarea "Supa iptamana a 22a de sarcind reduce micklenja anomaly la al tnd ede a pare arr sain sri dete ‘acupra tall avand loc nie sptarnanile 13-22 de sarcina Herbs ct. aso. 17, 1979, 18,1986). 1973-1075, setearecorespnd prioadeide masimtizre a DES, Varta de diagnose a fost cle 152 an cao variate ne 1 9194 de ark ata de Spravetive lS an este de 78% lar pene stil Ide 87%. Aden {prcnomel eu eke lve pare eaten de rained 14 i 9 ‘de supravieute la 5a este mol mare pent acele eazur digrostate Fesnelle care a fost expuse lo DES webvie investigate gt ursite ca ee li se practic © colposcople si ui examen eoloaie Pspans Coin, Dac caiparcopin este neg este prezent rt un ip de ‘isplatie,unvanrea conta in sxamen citologie anual fy psy etal pacticspaprea stents vgn ales One cate poze anos ‘ginal Dacre descopera o zon prosrsiena,nereguat la nivel ‘muh, eceata vf Dopaiata “Aclualmente DES mt maleate wlll ca gestagen 9, ca urmare, ssocierea adencatcingrnu ey cele cae al agin = expunere too ta DES ate car porn tore ‘Sarconimele oar la copia ner de 5 ann feme ae S0-60 a Streon ge des in stall muscular al vagal Diverse Up ‘de sarconime as Tost obervate la vel vagina ‘aoniosarconil embrlonar (earconnl bowold) ce apare Ia rete: a7 Setamionarcerna 4 srcorl ison min ZETA Sete ¢sercomul sea ¢ onaosarcomm + Serco sno seta Pat pracy acest rman ema otis auione ca coe mk eprovin dn sta SOs teres en = conte ne Pot determing apa masz cath al reeveite- eoplasme ce pot mamatons sen resale. See al ete tastara vag gut de a st le Wied: Cancer endemnewar ae sonst rehab prin lat netustazesas pe ‘rons pa gin rae cl sa imu su carcino vena fe spasm a vel nares heat : polar acd tumora sod Simptome cum a eens Trectoaa Bsamenth blero evident = Ia examenul ea ‘acopente de apes Iealensinal tect iveh pra ana nal este esenial expmerea aurora ‘rotaea progresid a abel 9° n cal forme ve constats 9 ct stant (exoflce) se constaté 0 formatune UE cee ec rere sponta sau intngeren ah Ye (de objcetlocaizatsin teimea sipenonréa tannin fezv0lS be pereele vaginal posterio, pot apsrea fi cbsenate, na posterior tn acest sale, prin retageren ‘tht fi fap 218 + in cams fret ulcerative se constats o ulcerated. dimenstont variable, sangeronas, cu surafla acopenta de zone necrotiee, rerega, nodkar apiarea valor find extrem de dureronss "lanoamele i sareoamete vaginut sunt Tote rte Melanoarele se preaintaca tort vegetane,pallpede sau peduncle, el nectons {Secunda Ee se nines la wt Pata Rnixlovniosorconmete embrenareilocuiese macoasa vaginal se eda en tumor polipide,edemise, care uneot se po exterior Pris onfetl vaginal Lstomiosarcoamele sarconmele cece ecw Ibe pari femerin vrs, sunt loeaiate de obice In eimea superinars ‘vaginul a nell perstel anterior Macroscopic, tumora se prea {un nod sau ea oformafune vegetana.Dumensini eomlosareo- ‘ull vanazainte .semsl 11cm Aspectulmacroscope este acemandtor Fetomioenufl este abiclos, fem, eu 0 pseudocapsulapeeeicd Miter ‘copies emma di cela usionmne cu ctopletnd ack Larne Shere Teloriosarcomul ao maligitate reds, agresvtates ind lweoregional, eu endings mind de metastzare La femelle vas ‘conte eltensinn ogunete vesine n melestacare precoce Bia SF hematogens (Suse 1099) Sacto vaginal evienties {i forma wegetanta se palpeass o formatiune tumorals, drs, nero ringers i atingere, cu marge grew de demi: ‘informa ulcers te palpeass uceraiavapiol, ds, sensi, sangersns in fxm infiltrative const catonarea vogin care pea perdt supletes. rugeul rectal, precum i tugeul vaginorectal, pot pune in evident ‘nvadarea pore rea, drs extenssfatra hy paracolpos Diagoesteul poaty este sugerat de un examen Papanicol anova, ‘ezamenul tole ind ut in dlaghostcal precoce al eancerull vagal iagnostcl postv esc confimat te ops, care e poate face dock {morn este evident in mod direct, far dacs ns ete evden se poate Face sub ghia) eolposcopte. Clposcopia este ul in diagnostic prezumtiv de cancer vaginal penirsexnhonrea pacienelr es test Papanicoiat anormal cu singer ‘ginal st leon! extemato-uicerative in vaginal superior Examines ‘dupatalae cuacié aca Lgl este obligate. Unico apiearealocala ‘derestrogen este necesars tmp de 7-10 le tnsnteaapilea de Lugo, penta accentin prosirea glu de cre celle oemal vogitae “Obionsie pt sub ghia coiposenpic rs pune intdeauna ut ding ‘ste detnith uneod find necesarao vaginectomie para ‘Carino vast Ocal poate fever uncom mural th ura une! ‘xc inne, in specal la emeite eu hsterectorie in aniceedete ia ‘Coe bona vaginal poate ascude o pate in etl vaginal feat. In 219 brn, oice amma arucoase vga ie ese palpi darn poate dbsereaba neces bio pont saibendageoncu Biopsa de eidomct ponte enecssaa ponte ele un arom adore e's pecan aplosman sit nese ‘ramenneporacnice se oanciodeveciinecoscope venga ‘Cetoscpi,tnfogrte (pen specs ial’) Tope Dalronaré 8 raogra ooas, Diagnostic erent sac
: Screening dgnostic Incidenla cancer vaginal este de 0a 10 00 de emel.Aceata sectan poate dpisasesocasin un examen lg ean (cre ‘sib ie eats), Daca col este presents canrenlesene Fapancoau este preha elniveulaceatc poate ne nes ‘ese une fein! vial. Useor exams! Fapanca poate pont tn aceasta stage ln wat do un eaen ctpoceopc acl {Gareva neat) seo bape sa cosa (ear, desert, a ‘esa eau acestl seesaw sconldes aac Fapanicoau posi ret exresia ne tsi vaginal se npn invesigaren amano eg Papanicolu, opie). ste ese ss contin screening coogi ete cage at svutohisterectorfe penta 9 alestiune benign, eu toate eu sa ‘onsaa iisterectomia pest fein been est cl de Eaneer vaginal Bel (1988) constatat ln puctetele cates ed Isterectomie (penny o afectone benign) scare au presario neoplasm vaginal i Sow dre acesien a art © clo posta Freciena screeingut close dupa steretane ms at cd ine sta dar se pare ela acierte ees sercningl la 2 {seit inp ee apace ov secs webu ell at recent 220 Lafemeite care au ayut neoplasm de cols waar test Fapanicoa ‘este abiyaloru, aceste ferme avn un isc reseul pet cancer vag ‘al Examen Papamoka va realist ar ‘Stodilizare si modal edie ‘Stutilzarea cancenuul vaginal se face it urna examen ei, cores cu etamenul closcopie reclaseopie, range pulmonar ‘sous Infonnatieobtnate pr float omen computerieaa Slrezonanfa maghetiea pucteard ma pot oteate pert a todtien adiazarea cancerall vaginal, dar sunt ue in siabiivea atamentl ‘Sstemul FLG-0. de sadaizare a cancerull vagal cupinde’ Stall carcino lima a peretele vaginal Stall I carcinoon cea vada est subvagha, dar nu sexing sels peli "Soul I~ carcino cea invadal parece pein Stal IV A\esreinom e a vada vesien urna strech Stall VB earcinom ex diseminare ia distnis. ‘Aproape 75% uintte pacientes prezinta in stadie i Diseminareacancertfal vaginal se face: “rit extensie roca The ule hevtogend “Cincerlvaginl se extn inspec prin extensie cect teste mol ale pelsulh slovganele wine Diserainarea sanju Gin para fieat ease) est un fenomven aa Delanonmele gsareoamete determina al recent metastazre sang ‘iseminateatmfatea depinde de sed etn, Dac lezen este fein inferoarGa vaginal dgeinarea ave locianivel gargiontor cl nghinal Dacé feiunea este in wetnen superioara © vagal, flseminaren se lace i garond atl pele. nena disor Sratice neste exacteuoscta pent es pacientes trectent uate ‘nat pin radioteraie, a varia MolNotd 2 acesora face inaceeplbs ‘cl evr gangltone. Dierite studi arta pana ln 40% cident Intastae gangniior mia Carino epidermaid esenineses Ircevent pe eat afte Aiudinea terspeuiet in cancer vagina este i func de staal ‘scents Evaluaren propels a pacentel eons {Hoinograte computeiat {edit pulmonar J inoncepie sf tectosigmeidoscopies Stinrangiograe aati eget ute ad ta Iasi tnd eats sa peg nporant de auto au demonstra teat radoterapi utc eget serare aoa ne 1980, Pores R80 Pees 198, tava 1085 Ra Prin raters, eters tcl cn eso fe exteme intene 1985, Peter 885 Ca sunetiiale pot ate serie ot toate pi rire ena 58 flat combats rae el entra trate gan 1 Ledurite mit + Lecunte rt ‘aginal pentru ere supercon pa nine chp ind coat che I exist © experients cu prvi ta combina ioterapie in tatamentl eae ‘considerare uizarea Sfuorouracisag 22 Complicate ratioterapie’ stint sesifca gst nar exis Rte veclcale sau eloic ance vaginal a sto ey rete ata radotrape — Cia erode “ret sie fed lea alee = Aoroza vaginas Sono atic agate ata complica vaednr 12 9 2 188 fala coaoteniorese mama ea et far tne cater nace ge 77,197, Rubin ler cancer wi ‘tata webu fom il Pentru & obtine Teauhatle teraponten Tratamentat charted atamentl este necesar ilo fa escletn sad cu hse comet clovagnae sa wezicovaginae Pent evicerate pend cu ndepatares ene ant me ‘ipwranotic,anastomons rectal jon, reconsrcti vagial l deivatic 2 or rina, shee (Cu foate cd radioterapia este ratamentu cel mai frsevet ute, inuineaerapeies rete nditaualiatsin ance de sal fern {He pl de elute implicate ert sal 0 (carne su tratarentl cure eee const sn vaporiarea cu laser (eu CO) sau aphicateaftavaginla de Scr fa Act traament se face ural upd ce blopsa 9 elas existent ‘Ghcerull lovaai De ble) ezunle sunt multfocale In moment gnosticul, ar texint nol pot prea ulterior la avelut mucoasel ‘agile alice luni, parent normale. Din acest mot apicafile (teal cuS-Muorourac au dived ehiiene,admanastriadu-se de ob.ce) ‘Tyee coma opel local eva hang a He, url rulical sb azaul catiacrect probleme detatament ‘Seapeleazalairadierea veg vagnsatavagineclomie loaleutrans- pnt de pice tbe ‘Stade ln cave tamora este localiza in trernesuperionr vor A aate prin Nsterectom totals pe eale abdominal vases Dan fc tndonetomi rin (Gc stron sera pase Spesnie - ‘Stade tn care tamer este Localzats n weimee mioee sau inferiard a vagus, ponte @ ecicald crural tv arr Cam, t ‘ave tacaliarea este ta nivel inti vaginal, se poate practicn “nvectomieracals, rfadenectoese superials profunds ghinala ipsbing, adores este enenfla maces! masta ea pent eoplas: tnele trem superioae #vagioulsh, gang inghinal puta @ adi Su extpaf chirurgie ‘Stadio is IV le sunt rezervateradioterapile externs st intern (intravital sa intertiils). Daca tumor este loealza pe line ‘mesa sia ieadatverica sa postrior rec sewn practicneveeraia pela primara “Tel tip de vaginectomie po eaiate: ‘Avvaginectomie otal 2. vaginectorle paral Cvopinetorie superfienl. ‘et dou put de vaginectomie lal care po reat: primal conti in colpecomie tra inlocsrenwaginl Bdotea const in vaginectomie urmat se realarea neovaginull cu unealora silent cares perma etl Inscopul eas ce deal dollen tp de aginectomic total chil poate alege ral multe procedee. Acesea sunt procedeul Abbe:Me indo Trsevagnoplasita Wiliams; “ransplantarea pertoncala Davydow Procedeul Abbe-Me noe rela ba ulizatea unt gree de piel, Se Indepaiteas vain incepand dnsprelteal pre nec ap eave se Dreleveazt 0 grefa de picle de pe oapaa.reiunea supraaiana sa Fegiumeafesiera, In spatll dine vesten urinard i ree, ramas dpa Indepatarea vainly val plsatsgela de poi, care este cust an ‘la de To-1! em fungie (supafa rotund 9 pref de pe vine inne nn spr ri, en cont cu pre Vutvooaginapastia Witians Gu ajuton aces! procedeu tungimen vaginuul crete cu 05-1 em ‘Acestprocedeu se poate praca foarte bine daca lable sat rose 9 bine dezvotate: Dacs abil ut sbi, procedeulaterar prema ste ‘mal tecvent ue ‘avanajle acestes metode sunt Pest stp int sunt eeoesare male; out canal format nu at tend a consti eta minore fa itiane unghl pe caret prezntnout agin Transplantarea pertoneeta Dawson Procedeu! Davydlov reprezinia transplant peritoneslulparletal ‘mobifa, a nivel eaviahi neovaginat. Este permis cexteres raps ‘epitel Seuamos de sub penton ranepana. Ale procedee [Amniostl proaspat poate flost pent a acoper! neovagiout, permiand eresterea rapid a piel seuammos de lave maior ule i vagina estan. Arnlosul este un material bsg Far ah Feziaa la nfect permite etl sa creased. ‘Uni autor ulzeasd ans de sigmoid penta a acoper neovaginol 3. Vainectoria pariald se poate tila in eadeal Naterevtorieh sadieal he abdominal, fe vagina, . Vaginectoria superfans Aiat la paclentele histerectomizate cu un examen Papanicotay (nostoperats) anormal ct sia pactentle Watt pin acterape pe ance coral sau vagal poste pares o crerepana nie exe ‘oles anormal sl exatnenalcolpaseopc ic de electunt, Tnvaceste sual vaginectomia upericialé uieand lasrul este un roeedet fort ui nn aceasta metodi se coe materia say penn fxamenul hstopatologc, puldndise face devactnren inte neoplads inraepitei vaginal caren seuumos laze 2a itzaren vapor cu laser nu ne oferé material penny examen bistopatlogic dec nil poste tabi an agnostic de eenituane Carcinoma ex celle seunmoase Carcinorul in sita ex clue seuamonse pose 1964 Hernandes = 1550) “apical ical de 5 Nuorourat intravaginal (Daly ~ 1980, Sitiman - 1965, Krebs = 1989); "vaginectomie supertoara: bicena acest titi terapestice depinde de urmsrices uiterioars ‘a pacintolor pd acuratojea diagnosbeul de earlnom iv ont pacientes tnerenslcl de carcinom eu eeu acuamonse, histeroctoa radleala cu vapiectomio est efile, putanduse pi ‘ovarle penn eninereafunelet hononale. Dac tumore cupnde treme inferioart a sagin, fd localiat ronal a nivel pete Posterior, se poate pracicaovuvovaginectomie paral culimlasenecto- Fe nghina. e La pclentole fn vrs tall procar n eazuie in are ivazia upset jsutsile paravaginale, adterapin este modaiaten inca te'terapie. Daca apare 0 tecurents dupa radoterapie, poate 1 fat To onsiderare castodaltat erapeutieaexsceata pela (Mole 1989) Tipul de evisceraie peving dopinde de localzarea tumor Daca turer {aprindo operl vega selmpune acer olla Qndepdrares vec Unhare, rectuul, vaginutl, uterus anexoion). Daca teciunea este Snleioars sau posteioara, se poate valiza evisceratia anterioars {Ginlopsitren vectra, sein ter anes) sau exact posteionr Gndepsarea rectulu, agi, uterus anexelo). ‘Narest ficient pana in prez nel un agent chemoteropeute, rata prin (Benedet Principle de tratament ale adcnocarcinerluprimar al agi st sccleal ea pent earcnomnul cy celle scuamoase. Cu toate acestea, {eropi prefered penta mdenocascinorml cu celui clare al vagnuh fal caluiui se apare Ia fenvelle tere pune on accent deosebit pe Teton clnunca. Aproximaiv 6% dinive acest ho sant teal ten welmea supesoar a vaginult, far ined metastait tite ia tle 189 de SO sta [La acestepaciente sev practica histerectomie nial abonsinalt ceuvaglnectomle paral Guperoar) sl linfaenectomve pein, Se pot Disa ovarele Se poate goa de pile pentureconstcha vagina, Dontraa poate o tate sexual deca Inveartladenurarcinomolen ceil clare au incerca smetode de ‘uatament locale, pacentee cesar fora incipient (Senekn — 225 1987), Dae’ sa pracicat daa vagnectona sa xin focal 2 terion Fata recurenitn coscut foarte uit Aceaaia macau ra seme ‘daca exczi! locale 1 va octal raditerapin. De aserenca, in cal ‘ise! ocala les rebuttals nlacenectomin elving peat ‘the sigur ef metastazeleregonale suit presente. Aceasd feraple fate de preferat ta fomele tire care doves s&s conserve functia reproduata Pacientele cu leriun alate fn sta C91 be raat pin radioterapie, similar clone cancere vaginal” Adenocarcinomel vag Fal metastatic poate provent cela neoplsr de colo endomet var foarte ar de It pancreas say stomaeDeoarece ndeneacinors tet ate ente mat freevent deest adenocercinomul primar, tciute i isi acest pce de plc ane dem Gingronticaun ancer Melanomnal vagina este foarte car (incidents este de 18) spare Ia foment erat mei de apie ened 860 de i). Mele "basa tratamentalul sta excita chimeala radiata, necestates inuepistanl ganghontor istic regional nein ia sigur ‘Stadia, focalizarea, precum si varia bolnavel mu inluenteaz supeavejuives (Reid ~ 1580). Totodal, mu sa constatatolnunatatie a Seen azul practic visceral pelvne comparative exciia focalé consermtoae sau cu exina chiurealdasoclata tater. iin este fone invsaia, lar deeminares sanguina este cea mai ‘comin cae, cee mat rate esun ind eorespnaatoare stn Va ‘elanoamelor vulvar. Sed cel mal frecven! al reearenjelor dap {enteral chiryeseal eons pels plan ( varctate de srcoame se poate demota a nivel: iomlosarcomul, ateorml lean mi Seine Eenwwanormul Sarco granolocte Sarcoamele repezinta ral pun de 2% cine neoplasmele vagina. La copi ae ininese snreomil botokd ql tunora de sme endodern (Gare face pate din categoria srcoamcon,Lsiomiosarcombl sarc ‘oul rnaenan iat arco stromal se intinese I ad 226 | | | | eorasn vasa pare ts cop inalnte de vtta dean 6p Farr tfsologlce de eaner vaya sorconil otro tat ut eetor alo tarora de ss erode febsbnoercmaembwanr reSutvrante Suc: 9 SS 0 rete aserasnatoare ton de ins endodera sr rat Posenaren hn teria unt aceleapentrvambeie ‘gerren ag enero ach 194, Kino 18) Fer ae poreteleaeror vaginal este cea mal fecrent seo ocalaten Pets raabcorinal, 0 at ae conta Im chemoterape et ferstnd, atino- Parr ana at de rezctie cal mia. Utero, pote tisbtaatmapn cal free ate ag, waar aca ta ignerape,eheroncrapla avn’ wh fet mini. de eae const piel re Conrail resale, 5 PUNE aeceraa pen terior so postesiars Carcinome eu seule mic (ae ip neuroendoerin) ne ert tn vraag nee ina 2 apa eae bara at Sentence oala metastanich “Ceiia metstazcor vgn seprevinié un progostc sabi re a islaioaice gesaonse, cancer cervical eu cxcepti Oo enctastance 2 veqinul depinde de sedi wimort Per Du ea men ta a aoe, In lott hl ep enereza chiurgicald sof de radoterapte eta taste aiuainea de elecbe, Carcinoma renal ae ere cased rnaré pot metastazavapinl Raiotrspia Sa zrcnomal de eopers in earl neoplasms veica) pot f hae It ccc ars boll otoarce gestions, emote ese considera eon eats peri mevstazele Yosnal sera mu aeras® erica prognostic Pret ex ups cans agile mal mick deck at ca amr 8 an to eer an Se eo eaones tor cae #05 ara fenedscriicty prognostcul Peters ~ 1385) at Rata de supraviehue global la Sani ete de 45%, Intact In stn 31% In stati = 27% Instat V8 ANcestea sunt ftele de supravieulre pentu eareinarnul eu celule Proghosticul adenocatcinomului vaginal este similar u eet al ‘Melanoarmel, chiar 9 cele de dimensiunl mi, sun foarte matin si ‘un prognostic mal prom det eacinorul ex cele seuarmonse, fa dle supraviefire lan ind de 10 In uncle stat supeaefive a and tte de 18% (Otding et. soe. ~ 192), far ae sta rapomeaza orate 5% (Weinstock ~ 194). factor care llluenjeazd prosnostical sin | profuniniea vac! leun prmare (Ong = 1982 Weenstook 1094) 9 rata dual tltotce- Recurentle 8 metasazarea In plans ict cota a progostcul sume. ‘Sarcoma vaginal are o rata de mypravitire inferior carne excelte scuameasencavulboll ietastarce progistie pent sac ide endornetru este cupnins inte 30-55%, supraiehures responsatle de progosil sei neesha ecurenflor vaginal ete jure 12% (pent stadil al carcnoeui endorse) s est redusa (ta 2-99) dacd se realaesed sdioterapte preoperatoe (Mora find asoe. ~ 1992). Radioterapin agresiva fa da rocutentcle vaginal Inbunatajeste eonsidersbil supravietsiea, Locallaares apical a ecurenjcor vaginal dpa carcinornul enosnetial aun prognosis thon dect ate ocala Ded, stadulafectuni este sngura acon care hinvenfeaza fundamental prognostic 228 CAPITOLUL 12 PATOLOGIA PREMALIGNA $1 MALIGNA A COLULUL NEOPLAZIA INTRAEPITELIALA CERVICALA Definite lasttcare Neopiazia inuacpiteiats cervical (NIC su CIN cervical inriepteia peoples) sa dopa tepresinisanomal de erestere sdezwatre ale ‘piel exo: stendocecal NK presnacete wade care cone ‘chapeintermecioreintansformatea ele rman etl cancer IC 1 su ispasta uyoara se earacereenz pina anceae de dezvlece ate nferioue a gost ete C3 nu cepacia moet se caracterces ea 28 din qrocimea eet "Jou alana seve oa canon in sty se catactericeaas pri ‘exten ne diematunt care eupinde inreaga gusset NC poate fsuapectat in urma wa examen cage Pupaniess norms), dor dinontal te contudine exe stabi I uma opal Fracend ste veers, doc sa est obigatoric ela cle carcino. AMconrece 3-0 constaitinitun sud ereseut de canst Tepresiunes Spontan a NIC trina ease statonarea uot NAC xa 2 operon aecaiva ani Hologic Inaproape toate leaned NIC a constatt presenta usp a papllomatirusfi. Factor fvorizant plea! epariia dpa! sant celica n cazul creo de co: hecile epete concen invarate precnce, fumata, medica imanosupresna ek Prine snomate de 229 Dhugnostc In msiontaten caaror nu exis stmptoe ex seme cave sn prezenja dspace! (Mi), de cele mal mute oo Ned suspects anal unui examen Papanicelau anormal els sat 4). Disp indo {ad wanatlone tn patogeniarutor neaplasme cevicae este aia doplstatea precoce ach Ca rmare, tote femele dup pbertate ss Slefectieze cel pun un examen etologe Fapanicol nue i 90 Incas exainenbttoloyie anormal, erst pas ico capo. copia, urmati sau nu de thats in pent confermarea Ristloye ‘dagnostcutuy,aprecierea extinden lesa gi inlatuaren septal ropa. ‘De agnosticu! de NIC se pure rumal In wma examen ist patos. Dinte investigate paralince ule in diagnostic acest afecinn rmengionden: calpescopl, blopsla tint chiuretajul endocervical, oni Coposcopia este uss in exaiiarea pacentelorcitun examen cholic anormal. Anonaite i aspectuleptelul al valor sanguine unt ibe cu oehlul ber, pent ideniicaren lor find necesor exameral olposcopic Examenui colposcopic al coll dupa apllearea uel Sout ‘deed acetic qa sole de anol pune in eviden ean censeae ‘plicaten sole! de gel stl Schl) se baceaed pe pine cS pti scunmos orm al exocollu confine gicogen, carese combing ‘hod producdndo culoare maronksinhis,Zanele decolvate semiick tan epiteiaseuamos anormal sat un epic eine (caren conpine icagen), aceasta semi wn lest Scher posi Acest test neste pectic pent cancerul cervical, da evdeniiarsepitelal metapacic ‘Aspectele normale eofpescoplce sunt epi seuarnes; zona de tansformare (eptlu scuars metapazi); — Spiel ene [Aspect snormale ce indie o espe sunt piel all (sa acto 3) moss, “punewana: Creare Biopsa nd su shia colposcople poate pune dlagnosteu de NIC Dac joneunea seuamecilinrics este vill In eolpascople, Recvena ‘ezulatelorfasnepalvepentubpsighidleapesopcest ma mich 230 comet endocenica stein general vecomanat 38 eect a Mi eaamnen clog arena reed uriosrele sab Conta ee je canal endoceres, depasing camps! fate cipencona Ws exis ouerepanatine agnosie st) somata Fa ae digas a NIC este ez istolagle nurmabionie som nicroinsav pebazabipste ite at sect in cher [Se | — a =| | steno ol 2s Iratament inencrlecunile de NIC orf supuse uatament dpa cea fost siaghosticate. NIC T regreseazh tn co pun 3% cine caz lesan poate reevaluata aul daed i este puss watamentai Optic ferapeutice pe eae le aver ln disposi sunt “elecrocaulezaren 9 lecrocoasulares conan a Bectrocauterzarea este cea mai veche metodi de tatarnent penn, lesurile de up NIC- Nu este neces anesteza, . Cicerapa ete o procedura care nu neces anesezie, Complia tile care pot apatea sunt stenoza cervical, accentuorea disenenore, Domi ‘ Excllacuansi este oprocedurd care se poate realza sub anestexe lacald. Cu ajo acestedietose se vatndoparte cu oyurn lecunea 9 2ona de wansformare.Complcaiie ce pot apnea sunt senza ceria, ingerarea infect, ‘8. Conizafia se poate realiza sub anestezie localé sau: generals Complicate unt sngerares, ncontinenta convicolsiica nk, e-Dnte toate metodeie pe care le aver la spose, hsteresiomia| ‘este atocnié cu cea mal mare ria de succes, recurenfele par n al Dulin do 196 ainve cazur Hstrectomua este indicat ly ferme fra eescul de NIC care 8 cop caren pol f ema Ta inlervale Fegulate de up, CANCERUL DE COL UTERIN "ste cea ma frcevent tumord maligna afemel(otretme la totaltatea ‘ancerlon, Este 0 boas depistabils precoee, relate tratamentui find i tne de precoctatea diagnosteuta. pidemilone ‘Neoplnm coasts muta ecw ene tt incr mccain ect stan eda oe ali el ‘etlsoroaic ene ral presice Senet male ed cum ‘Stu dehr is erie cree iapoa veneer a iSte Vn sex dea reperea inenelcances cervical pina mmccartca pod de act seus farnogentiea spel oa ‘eq Al ssa fd sen pe aca seal pes eons de col 202 Hrotogie Tactoul determinant a neopasie celuare este ned neeunoscut Sa pusinsdinevdena see de felon forza cave se clases in actor ‘Mtnnaeel facto iinet 1 Factor extinct 1 Metal soco-economic siz favrieaz parila cancers de cl. 2 Iglona genta gi semual [Niwenta wet sexusle se asoclaza exrem de var ev cancer de, pn in present ded deserie doar 12 cancere carvieale Ta wigne. De {Semenen, sa constatt psa cancer de cola ule sctereligoase inv vila sexunl ete gata de senate practic eeumetaa). “tn sea en actor favor cance deck debut score al vel sexvele, vrsn ich Is ehestore, estore sats eae EtSuele ripe sunt aociate eu ineldenereseuta a cancer cer ‘Gr Declonsaren procesula earcinogenelie se face prin patrunerea in ‘Shue epltllecervcale aur agmente de ADN Bnsporms, aceasta ‘iscand lametapianie in contouate aap 3 infecta vel bacterin Ienteareacolelor eu hat Ayre exile premalgne ae col tet» dove preaenfa ewpicQit unl fator viral in determinarea Jocesut eoplace Vust! herpes simplex ip este implica tn genera {spinor ceva pin cedar de werent de ADN. Se pare hd cA Dptioma, Alle ieroorganisine Tegate de cancerul coreiel sunt Charnes taycoptasma 1d Antocedentle obstetrcale # qinecologice ale Femel Cancerut de col se indlneste ra freevent a frei eu mult nate ‘nulte nor sai cal aston obsttieste defetare care deter testuntcerviale, cancer cereal apsid mal alos in eagul stu Inconecie a ruptuniorcenveate $5. Contaceptivele orale cu dove crescute de estrogen, administrate tin delat peat 5a ve te nr So oe Ws actotninsees Desechiiml hotrnonal, na alesn perloada de premenopatz, poate ‘avoran tauslormeepiteite ear noe sb infuenfa estragenior ce ‘Rvoracned placa 9 etonning 0 trancormare celular, In timp ce ogesteronl se opune Wansformnior cele! Ht. 23 | | 2 pita vaginal Presents vinil pH vaginal ew acta tear nepal bal enone eich ere Scns eve ma mr descentei nme cae ‘volta naturals ela pavinantan. Func te plore W rapes funee sour onal mu icon re care pital vga concen et sige Se a pe pi pan Tonnes seme regress a eer opt aes! oles exch tv eptet ‘he wit emo a scene x prt te INinmine adevirats repos pea muconelexaoren sccimanacarral ene preseason nae tn re nes are proces de vinieare a ie tern wah spate craic (epee Pn urate ce esefonetss br pi pn pra Ectropionul reprezila o prelungte a mucoasel endocervieale pe sunraaqa xno poste congenial sa dn Geecose seobit onttrumm taser nn Iie Fete gto care ering oii te ea sxc ihe facca dupamal ate sutoal pune ‘enue st se uarutme tn les! cece (ere aun exe Placsaseaes). a ‘Neoplasia spare dels membrana basa © vneooisn zl. Catimp elle tice se inne ace i seep i one ope ete atc ale eS nde noplasieintarptllscervials (NI, ete ‘asf in tre’ grade n Rieti de arosimen i tice tie degrosimea dn epee prezita cele Dispacia sujloneasd in acest stad, dar dae act persists poate eneernaceere ewan vari pe no nc and 8.10 a a ce Ince ss ero rpn reirana bua! nsormandse ‘moment cancer decal devine obeaa de ser, 238 Diagnose inte cordeatesiuncance care se poste cis, puna egos esa gO ete ead peratandiae char terre (huss imate rurale ms a de alvimane irs osimptomatoogi dee ont tn dept pnin corm acing xreenn em eared nate depsiaren asia vindeeate, «peri nel precocs cre apa ost abia ca recone ince abicioass apo rot nial 1 hac Ce ane iia find decangats de sp ats exnrcral geal Este OMOEA a a anal prinelrativaaculareLAIneeput horas su pa sale, #8 He unde ‘Sheninnd chia rennin hig pias primeira parametric ene eee ener ttra(aaeB) evuear es {ol deere. Lee ave evideriand moxie ceri ‘toa eae far simptomatooaie ciniel aa pemoraga provocala de seul sexta, Higa Sa Gory soar chant earmold se estos So geil te ret cobise viens ulceraia car ste AEST sco Lament angi, sangednd foarte utor6 aor fond oor ag presen con ae va, pi ocho tere secrete maronte prulenta su Ane 1 re aupraa cok ee observ un Tug De (i eee aingere, apa otuoré mc ropa, meretels {eer e plantas fat de oil ext ate formate exocerdcae heroragite devin persists anual ideale de igre a hemoraglet apare 9 001 sae ed apa parents haces tai are osonghinalets aoe cue cco este peta anil cob ent rosie, sangerind, conopfonrnd hese roi entre contns in pis wansormaveacratenor 1 ett cervical cu Baza tira, wr singed arn gta exocervicls cera Tema masie ara nce ate ters mirstoaz, jac doo, ae gen wnat pin anderen weal ure a eagle ar uteul pene malian ne a i chen tumora cave poate ocupa Ol ag ‘ecg er is mae pares wae + oll par in eet san in eanceralendcercal esutul eanceros 235 Siadiul 1V~ la simptomatologia stata se adougs slabiren progresia anemia asteniasistalare slr cayese nepasica Apa matua; en urna a nelslaslorvezlale, sits prin comyresoton treterala, disra, ste vezteovagnale, contpaie tenes rectal omen linte pune in evidenta un bloc tumoral polin neu, ‘un adrent la micul bag ‘atactulrecta se obser dusatea membranehrcctovagial, lta paeanereloy lar uneou fstue rectovaginale, sgn eon de cae cece pe bac npg ctv, diagnose cline, ioatie racic de conrnare 8 neopli {diagnostic paraclini al esinderk neapanice. ‘Cet mal important test screening pent dlagnosticul ta nasi a reoplstmull de cl ete examen yinecologic ellos vaginal ex fo carerebuie se faca cel pune das one ain femede ne 3S Ste ani le dat la? sia rest pop ferns ‘Dac Ia examenui cu valve se constata modticar ale exocaluhd, tuece la electuayenfestlut Lalsr Schill, cave consti in badonarea otal ea sliiesaba de Lgl in mod normal, exocol se colorened In brun dotonta glieogenatal contin In svall cellar 9 sopenieain {ulin care exocall preg omnvenass anormal (slave preesnceroasa ‘StU canceroasa), acest a se colreaza abr, est find esp (oon fespectna denuins iod nega). Toate pcentele ey tet Lal ‘Schiler negate rebe invesigate supimentay, cle ind suspected ponibitatenexistete! en neoplasm de col “Ahainnoza ne poste da, ce azerenea, date ule rin eatarea apart suigeral normale $1 leucoreel, des acestea apa taal In evo ‘eoplasmatl ‘ix puncll de vedere macroscopic se desert el forme 1 ei eli) cre pte gnonct "2. Ft endofies near spraaa ef pred mnie nine ‘au nu preanta moatican, cancerul dezvotandse In prosinea coll Pin desvllavea Sin stad tardive apare o necro a suprletel eal ‘cave se delagensa did ulcer carcinomalos: Funda uecratiel este opertcn feautnecroe parent Alter vai se ce spre kindals ‘dos, lsd coll inden ea aspect ‘3. Fouma infitvatva sau potundsapare ia nlvela oct extem al col prpgind era uaa pee sie ‘Din purl de vedere microscopic, pentru cancer exocervica pv rents exit uel forms stage: ')epleioml spinocsha 1) epitetonl baxocetier Dona nedierenits sa anaplazic, 236 uy cancel enocorviclse desc npn dou Forme ve! ech reer gh siadite 0911 te cite stogic, sai Omeinotanabazala find mae ‘Bearer ctologie exftiaioe oagile Bates apanicotou ‘Sorecllea cu ans sar cu spate special el ae stare: rina sin medares enfocoTuhi a ous din tacares exocoli, mal aes an Soncte ce par aspete st rela din unl vial posterior. trea irr ne dao hmpaine in ent clase Coartefete de mata ella sntreprezentate de polos cetion mitten anoritald-anucleor eu iperromatoiie wile et sont haceare sau nol mal scie nocleri ion tpi: tna eb coll prezenta nose tiple ron din daca rit Babes Papaniolay prern clue eu aspect nuclegechoplasmna eu hipeverommtonic: Nu tseaeng nenparet © ‘iene eanceoasa: pare dio ae vite mcr sa Damutire: De accom, extrac se epeta dupa tates stir cea vain ‘asa a Vn - ye tr aor celle neophnice toate lagna Va pe tl apa pao celle canceronse ev dettusat celalare mutpi "font Cail la care fol arta nenaren nasa aa sha Va vor ‘inde cite hwesagal spent Colpascopia _seste imagine de 10-10 deo, peniand vacate ote each ‘Terie esl Lahto-Sehiter aa buopales init. Esra enposconpe Ee pat nines pe Rl flora, perry verge “reas celposcapice anormal suit reprezenate de zon de tas orate pic evetrat ts ee ab, puntan Hemera ucoplste, bari e lccoplane, ewes, hiperkeratont st sasculenzagte "Axper tl colposcopicafezlundor canceroase este dal et anatone- paioingie a neuposmata dr cok seacerl exaie spare ca o frmafiane burjona pe supra acca care opt in eresore devine conopiaent “lupeol cone = tena eerie se praia ca 0 ulcerate eu fore cartaginaases ‘ipa In coiposcop de cole mal ule ox sub xin uno oltspenie, Acenaa fore ete tt np mE coposcpie ptr ca spots para bse ulcer. 237 Reakzenzio mssire de 100-200 deo vad avontajl dea putea sha sore normala sa snormals 4 epitelulsh pe wn tewcoplaste, In folpemicroscop Se pot cbsorva zone de celia ra noc, abicioese ‘Mola In eazut ethno eaneeranse se obser corcteele de mali rite nic ectuleoe Trvcand eplteherou spinoceluar se constatéaparila de ple Kera- tosice (clue lamelare, dnp concent, rs le, color aes feuhematoxlina), Coporroscapia are avanlajul dea putes face chiar diagnostic de levine canceroashinipints, isan tone azure este soln necesars slconfiinareablopied a diaghosinl colpomieroscupi _Biopsia Descoperiea unor zone ds tansformare aiid impane efectuarea bopsiel Blopsin este ghidai de bnaginen clposcopied Ca mate & Doubt exlstenfel unr fertunl stipe concomnitent ca leatunt Teoplaie, ese neal sa se efectuze Bopsia mull, reealtnduse ‘material din 23 locus lator dela marina esa acd eitalogia este migestia pent ransformareneopiaic dar pe supra exncobal na setenties ll lestune, tunel eimpune ops Patologia unl tnch de con care cupnne © pone de exc Fen cena pans veh ticks to. uaa infant 7 ae hurt Diop ractonar Prin separarea material raclat deta nlveul endocoll st dela nivel cava tterine se poste dingnosion forma precoce de cancer Inftatiy, mut cline. Aceasts tenes Incearcs =4 sabllensod extensia Proceaul neoplase spre estes Wena. Feared ablemnopatvogie Slmatelauul ecotatpin biopsle spl, conlaje sau hot] Blopsie fe sngura care pune diagnostic! de cvttudine al neoplasm de ol lal valet sale histologie. Diagnostica! parscinc de extensie lesional implies mete spt mena de ieestga, cae a dep Scop Sabine exact 9 exten raluarea acest val se face prin ogra "Neoplasm de colmetaiateazacupreectie pe cae nati Satile fanghonareliatice de propagare sunt Sinetron gna exter eater 238 se en oe erent et sort dre evden se efectueaz limfografia prin i es ment ghonit trfaticl, Hiperirotia genglionars eu alteraren Sse Ot femme pombe ron Sr ‘Rind echo os Ine in evident modificdri precoce ale invaziet perefilor Secor a ame ae wenoasd permite evaluarea tezSeltractulul urina, oo #2 “rm a tran ent peanite desea wend perce anor ret : “iigografia si irigoscopia veriicd integritates. sow on pote tor rer i Se sien etn ne rege econ ie trot ae pluto, vz rplgatrie efectuaren unor investiga! pent team neon naan puonare, esoase eterale ‘Sraizarea (F160) ‘Sta aint, carcinom In Tete peoparcs mi depageate membrana zal. Spry ita sit a anon Un pant ~care pone dlagnoscat dor Nst- Pat arin inva cline Wh ‘Sta aa epi col dar respect cen erin agin spurte pein ee a= erent a parr nei peer = Mn. i 3 fovoar a vaginuht sau tes Seats invari tres te pare ainzanduse la peetee eM, 239 a ~invadeaes si reimea inferior a vaginul <= iin=invadeaza paremetele nitresiene,extnzdndu-se a peretele peti Prevonja idronetrozisau anki mut orga face pate atin steal it. ‘Stadt ve {Brest neoplaic ivadesas vei nad rect su se ete “Wa ivasia vei urnae ga vet vb metastaze nist Inca exarmeruf eli este obtigatora aise efechuee acl ee tal penta evalnarea iva parametrelr sl exensa la pete ei pe ieee eatin micatce TORS the $etiartojl fraction 5ete rate dit nocesaten unl scum la ieee kee eaea cea at nee me pee Fost eapeutice actin tataments neplasin de eo sunt atom! crural sdteapie — | Trotamentachiurgical ae deep scopindeptaren orgie gic finger Intro init de sigur th est sSnaton, prec $9 sailor {anulonare, Posie tence suck aese pial tu a ene ae Sadia neoplasm 40 1. Ampataia de col, conizatia sau Nstrectoma oa inp suet ican stad, venical cline hstolog: 2. cobistrdontn ganic att in ‘erin pera se vane, ompele cele Joua tel superione ale “eal eae optnd este stad Og! leracancerte fa feel ete ‘2, Linfedenccelpohisteertomia lrgts tip Wertheim sa Up 1OB (Grail Oncologe Buctrey) = extepa over, ompele, wera co tien superiors vag, parame Hon prepa “4. Colpoistorsctomia tri eu mfadenectomie comples paving tee nplanate etna clo, ae de esto Trotarentratiteraic resin aie posits Radioterapla ocala ~rmpantave de ace de rad sau onl de pore de radia 2: iditerapia I disanSs se folosescringenterapa, cobsioterapia (ca emisio de raze Boas gama) ener tale (etavonD, poarts de Intrare'se sehonba tot tinpul creandu'se o cocentale de raze ae, oo cea a en Se otwesle ssocierea radiochuniesla Ini se face radenerapi etn ')fmanipulatea paraneteor duce fa dseminare rapa 1) prefaren de celui canceroase in crenape ese forte mare ‘)iotanenvl chirugla! mu poate indepasta ganglion sabutetat {GD chirurga pe canctre neiadinte agravenra measiacie, ‘Tenapisradtterapics preoperatore stereos trea seade volar tuaneral serie wag alls i tne prof fer tp pentm reehilinarea georla editerapia se faze 3! postoperator, In vedevea conseliaut ata Condit pracies i neoplasia de col de dere stat va urs: 1. Std! O~ presi 100% vines ste un sty eminamente "hire, eta ind cones le enone ev a vst sa dnc ete doreste sas nudge un cop in easul in care femeta dovesc con, pot i electuate interven unreal mae: conn, amputaia col exelent een stand, eropa cu laser ‘Dach femela doresle cop sau cste mei in virté, se practi Lisloretomic folalé opis esau fink anexectone, In eam ct Contre ale atu einai careterapa aca ‘Stade iil —suntsnguree sth operate infunctie de stadia Init se preted cuneterapieintrcavitars, pent co Ja 6 spt ‘dupa adore sh 30 practice inervenia chiturieata (opera Werth sorion {La 8saptimn’ posopertoe se practi radleren exter rans poate i telocabaltteraie pelvina sas tina pe anu tne la ee amen anatomapatologl a depisat melasiaze sangiionare one ‘Sbturatoreslined ete). 3 Slade I 311V nu beneicins de watansent cineca thal, erpia est palates, adres Sr se core uno burs compat Se practi radioteraple extern pent arnelirares tubutielior de compresune de veendtate 9 pena metastaze "Apolo face Caieerapse fala cu dud de completa, Interven chinurgicals poate elect tm seop coat carol care 3 pit reconeestr install sarin scop plenty; hemostatic entra hemor ‘movi care apar prin erodare ater de care proces eoptaae Neoplasiml de co lsarclna Th eusul sarin neoplasm! deco reo vote grav api care ‘se accenteaza in lehuste In prt Winestry de stein Se records ‘Svacuaven mediate cesiia In timesindlfc eracuess aad prin seh ‘Setriana se rece Ia condita stadia tomes ll de suring 36 ponte agtepta ea fal 5 jung lovable, np in ere se pat eect [plcaie acum Tn fandunle de sae, penta ca apota se faa ezrin Ss1s8 se aplice watamental neoplastuh in unche de soalatea 3. ‘Cancer colt uterin restant Pont preintampinarea cancer de col estan! dupa histerectoale sublotala este gators xarinareactlogies, eclporcopic, atlogic {chiuteta ractorbt, biopic) & coll nniniea Recs hiserectorat !htotae,in lesan depazice nace preferat hiserectra tis Selaincept| ‘In caauldepistat sao se practed radioterapia local sau percutan urmaisdec iterventie churgcals care conststn exci bool estan {alpectomie of imfadenectomie. in cam cotta restant se Impune un control pertoae ctologe s colposcopte Prognostic lementele care pot invent prognostic sunt: {-Dingrontiea staan! corect a bol 2. Aspect cine al extense onlin momentldlagnostuh 8. Dimenstunea uot; ‘Grad de nftare a paramevotoe & Grad invazielgonghonae 6. Forma anatomopaoloties, macroscopic si micrascopies. 22 ostcu este afer: Intute de gradu de ferenire, prognostic ete ers tact ier, zeae sor foarte St rere intern eat sora “fic pues au oars nfo te = wdaaninateentono ume = cca jeldeancinc oc clpatomie toa rec vial cmap pelea antenoar su total peat accosnte cur (ar dupa Haat tore rene ain ssn poe Syne cu comd uri 0h hn PST” incor pas pin cape neni atavaa Pe So, fafeci ee sip Soni dae extonsia serapietacornplet: CAPITOLUL 13, PATOLOGIA PREMALIGNA $I MALIGNA A CORPULUI UTERIN HIPERPLAZIILE ENDOMETRIALE Detintie Hiperpazle endometiale eprezint 0 proterare exagerats a ent metre trac inlotdeaun g talbunee hormonal actu ence ‘srogenica).Hiperestogenia mu este tradi prin alle hormanata foarte ‘nll ct pin achunea prelungia anormala ee dace Ia 0 descimae incorpleta Hiperpaale endometae sunt responsable de menoray, meter ‘teint. Hiperiaia adenomatonea st displeia endometialasuth Jean ntermediare ine hiperplaaie sinple st casetul de endoret, Btiopatogente Hiperpiazia endornetats este in general gals de hiperestogeni, Daca Se datoresteunut folie! persistent alunel apare tiperplaie simp clit, ar acd sedatoreste uni dezeclr fla alton apare pollpolda, Anowtaiahabitualde hperestogente denna yeroraaie Iogats ele scatderea estrogen, ceea we de fa hiperasie cu vascul ape epietss egal ‘Orginealulburclor este hipolaame hipotiars acest twburane Inucdrd i vel ovaelor dere modear 1) ovarul Mltopoliehistie; 1 ovale foe persistent ‘Soran ev chit feat 2a Diagnostic Iiperplazia se tadce n speci prin brs mens ct sa fas stetlate acacia hiperpazia polipida actionand ea wt sdevarat “isportyintrastern Tolburaile menstruste sunt foarte v toate date de presen certo hae Pot aciieae ‘Rralia pon pronunta i tbl ch tial dela spaniomenonee sou smenovee prengi pat la envameterag orgie ofan perp endometias poste hs aruptomatcs ind daseopet impr exocavia uel hstevosalpegograll sa al chisel] bps nvestiat paractinice 1. Hiseroslpingogria posits de oct o ng suet a} pe prim else (dup injectarea m2 ml de substan) se obser 9 UinplereneregUlataa catia trie ew mencnina sel by pevegeul cu eamtate pln image espa dar an ange ©) dup evacuate reapar image boselate; 1) pe HSC se poate obwetva pagina UPd polp (magne lacunar ‘dip pe linen cenvaten pln) 2. opal de endometraefectuata eu enuls Novak wu eu chueta ‘bist presinid un aspect hstopatlogi earactonst ‘3 Curba tries 4 Froth vagina tc glee ceils Dovel hormonal .iiteronconn uti in eagnosteu perez ndometiae att rin vires endocea t9pn ponte prov de ‘Dim punel de vedere meipatotoge exist deus aspecte pinepae: Iipestita potions snp hiperplaza glandulochistcs, ‘Hipelocn pote rps se tacice pe cesioren presi endame: tru igenernt noregulal, eu exerescenpe polporde mulp (a roorganisarehstologeacapolpi vet), Poe fue sat ocala Mfrotoopie apare cao munipicave 9 tublor glandular x reste Din pune de vedere mucrostupie se pot distinge se usten unor estrogen in eanfaieerescuta, dav alivaten heal ‘Site norald.Moopatologle se earactetizeaa prin teztu sleroase ‘tcrslote ce expe sbsana localiza doseharnatk seston exces. jer poapnide “E Viperpeoi prin eo steal ae carscteriaeas pin cuenta nuclear, peristenin nitozelorioeatemura arch sa cagenies 5 2. Npelasis pin hperestogeie ft Jembour de: mucoasa detasata, at pant rior otha prltersiniaa eee Sons se an na vegeta tomatic polpo,ceesah ae Niels landuachss se eracterieacd prin reer SE imeem yma mare neat plted cu pscudestratiicae de mucie, | NAN, Prezenta wrt ratitea Sdaochnic pte a alsa premenpas, ote ‘ine in ale geet als nee Duanonteotoe "oeremognin nate post ea ees aapece ptr 1. iperestogenia terapestica se caracteizeara dens, began norte rte met ed yee rg su tie reg. Hibs Parte, detemindo disuote ei Fiperplaia endomettata i absentia peak de Lh pede at tc ovarian tenporaaesponsat de sce particulars 3. Hiperplaite posiabortom ~apar la 3-15 ‘ost urmat de chit erin, ME un vor care ou potfGterostpingogratte apare o imagine de hiperplasie endometials 246 Din ponte vedere histopatlogie se ttatnase mal alte moda f» prezona de neue de cele hiamator inspec potinucleare Bihiperplae stomela cu fasceule denwe de ibyobagt 2) datitusut de menntrane evulre sax pertovulore su chor esr de slo trofobiticn: {ap Arias Sela, caplae cellar decidua; ‘2 osicaren endomettu x eat avortor mar se mal pot ning Si ragmente osoase embarnare 2. Siperplanile spice a eapivle endometrnl ~ sunt tesien ow caracterPiperpaste st polpold, pe seama mullpieah glandelor eu sete praia aeptelit Hiperplasite tipi pun probleme de ‘lunizare acts sat devo, id considerate std Dal encer fe computer Selinidinesc ba femelle cu hiperestrogenie persistent, indelungat alors timoriorovaionecs activate enorin, tans ek “cipocitlt fa femme obeze, dlabotlu, Ipertanstuit sat apo ‘Sogen de estrogen Din punet de vedere histopatolgi, metaplazia se caractesieazs pin: 2) prezona de lande niomerosee, adenomatonse,dntate moderate; Dy sistent une store ctogenice sui, bogae In fbeoblagt, ©) la civel eplteluit se eonstauso aplomerare celular cu pee ostatifcare nicest Metaplaia poate f eorinofis st se caractrizears prin wmperea ment glandular cu cele marco mcleu me, cu reticulate, et ‘lopusing eos sau epidermolda care se caracerzeaes pin aperia ‘ell de al doen sat eel cu sabi pun intereelve, reaiind 9 Seantozs vents Dicgnostc poze. Diagnostica se pune pe examen histpatologic a ragmenteor de rmucoasa extrase ct ocazla churetajelor biopsice sau a efectuar troscopy pe peel Nsernapingogrte 9 evenial examen Tratament Malignizarea hiperplasilr atpice nu survine media, cl apare tn proximity 20 defn Talamentul consid in adrinitarea np de 2 Int de Norethindrone (20 mya) sau Medroxiprogesteron (eate 48 comnprimate/ Ten 2h upd sistaea tralamentuhi se efectueazs hsteroscopia de ‘control. Daca persists hiperpiaia endometsls fermen mi are cop se practic un ns chiuteta uterine continua administrarea de Medrox Drogesteron, a care se poate aga adiinistarea de Clomilen. Dac Teme se asin premenopauc se pracictNeterectomin otal Porsistena recavel necesita histrectomle 113, ear Prognostic isel evolu hiperpazel entometiale spre carcinom este legat de prevents de severities apie cele in caoul Iiperplases spl, Progesia spre carclnors apare to 1% atve Caz, In ip co cazul Niperplaielatpice complexe 29% ante eau (Km - 1996). Cele ‘mai mull hiperplaai ans sate (18%) au regeseass (7%). CANCERUL DE ENDOMETRU CCancerulde endomnetrsopuscancerulu de col fost desis rely a 0 balsa fervet vart, palia evolutng, cu naligatestagoiis ‘lt tinp gf benetitind de o trap spl. Descoperte since dn Uti ana bulverst este nop lace Protogie causa longestsl popula feminine, incident acest cancer Bind Ine is femelle im vrs ea in cava dept mai Dune @ acest ‘eopiir rin eresterea positallor de nvesigare sl ersterea dlaghos tub prococe prin isterescope qt opi ce elnncnu sub iirest op. ‘ncdenla maxim a acestul eancer este live 50-00 dear, femelle cates al in prim on dps instlareamencjpasae ind predsyae a seeast bool, rar nate de 10 de a Teo favrian ab neoplasmull de endomnelry sunt LObesiatea in 8% dinie cnr 4 Dischinena bias Aceste conti sunt predictive ml als da era a avut a ment ‘je tural hormonale. In conchae, se poate ata despre cancer ‘de enometns cf este un seancer de lore, ind blr este St feroale. Avesta intervnin geneza neopeziel endomeltiat prin rear, ‘unor elemente favorizante, cum a fl producerea extraovarians de ‘’stogenl fe prin imposiiaten corfogirt hepatic, Be prin comwersin penierica In nel adpociulu,caneenal de endomety ial un cacce ‘ependent de estogen! "Greate doje un rol in goners cancer de comp utein. Sm usin foal purttaue de cancer de endarnet, proces dul de nanan ‘are neoplazea find de T6%ta ua une! Ferme area prezentat ea ‘corde cor tri ‘Cancers de endometra ese soca fone frecvent fb tern (20%, cupotipoza send (23), catnip seretante (10-15%) Seu hiperplaaiaendoreti 28 hiperestroenia din premenopaies produce n prima fax ipeplace cendottetai, normals ca structs is teeput, da care evehaeest pe aiee hiperpiasie glandulochistca (care este considerals 0 stare Dreeanceroasa pentru neoplasia deendometns), Aceasta se tanaln Inhipesplale adenamatoass apes anapasie sf disploie, pent cat nal sh apara cancel endorwetia a st Stadializarea (F160) ‘Stadt 0 eons ita ‘Studi ~cancerul este iat la ter: TA -hsteromette sub 8 cr, 1B. —histeromeie mai mare de 8 em Stl I ~caretnormextins in oll uteri, Sut I caycinorn extn dincolo de isitele utr dr iat a pekis. "Std 1V~extensle a vezi sat vet sarin aera pois TWA.~exterse extrapelsnd la veries Sa eet it. metastases ‘Dupa grad de iferenyere, cancer de computer poate C1 ferenioe nali G2 difereniere mode, {G8 earn nedierentat ‘Gx grading histopatologe nu se poate evalua, Diagnostic 1 Simptomatologa clinics este sac cancena decomp utesinputin- T:Metorag i 0% dinte cam metroragi ese banal, eu singe ‘Ge cunare rose sau ror, ins prezenj acesteiainofenele in menopaued "idea totleaune 3! problems cancerui de endomein # de Sesea, 2. Hidruleucoree fox, cu aapeet de zeama de came, ££ Seurget puree eu sau fad honmtometae, 4 Duteren apate lad are csraceree ne eal, find yeneraté de prez uot vagelai trsorate orgasm endacol Lackamenut cline genialse politi stro gestls, vagina atid saudi conta un vagin rte, uit elena og in eee Aces, ‘dnvannd spar ca urmare a hiperesrogenie! paradeateneanceroh de Uundornetas pin prstuticextaovarand de estrogen (in reconmers, detec apo. ‘unordottusin ecrozante, ee, purulent {a acl vagina ier poate fe aspect hormal seu usor mast de sum Is cone, preven th er mare fa femela i asc a ue "hujertin menopeush sou apioreetlprimste ried suspen nl ‘eopioar ds corp tern neces vesatl suplmentae 20 Investigat paracinice ‘endometrult sau ale conturultiv exvitap uterine, prezentint: nag lacunar neneguat, anatase cheomosenii de urnplre Faate de relat cu prve ln dlsminaren celeor cancesonse Ia rill trompel sau roi Ea rebut facet Prceau, ie ‘i control etl, fr preston erescute care sf den tae, Co ‘ns seu raotransparent 3 Histeroscopin pete vralizareasupraetesmconse uterine ct feciarea une! Mop nite din zone suspect de transforma ‘5. Curetjul bropsic este asigatory ase efectiaze incantea opera aoateemellecs fo erin, ca umareaineidenel ezesetea aso ‘eoplaic are in wenral wn apeet racroseope pie enced “ZAspianl urns face ca sonde lute sty (de 3mm nineond iia ei tpt care se siage dein ea che ‘Ghforinal Are valoare de examen histopatalope. Din pune! de vedere anotomopatogi, macroscopic, cancenut de cendomntiu se cuties ta cancer Creumocts cancer iat 1.canceit ceumscrs ‘Tumora se dezvols i terion eavisl uterine, prezentinddse sub forma Yegetants: pulls apace mated : ‘cervical dupa period de signarein exatea wring unde moe Scere dic naar uel pos Dups im ny pin ns ‘rezenta plometie! fa femela in menopauza semniliedcanceru! de ‘endometr Inacoasa fora prim sinptom este reprazenta de pore, Themoragla apr ma ra Cancer ditee In formete dif infitrative, suprafaga emodiials, cancel extn se pro "a rre care debtors may ae ct hemor ‘00 in eanceral de endometra fe prezint sb forma epitellm ‘andar, Healey Cer easiea caneeral de endommeta 1. Adenom papi malign Se pretinta ca o prolferare clinics in supra, celuleleavind singed orgng, cu rmulile mite. putin diereite dela normal. Are Tendinga med de invatie tn mioretra sau la distan|s sia cate me. Aeesten sin forme 250 | | sign an epiteom adi ne, este Toca ou asa ets sD glanduociti Sete ; Fe arc ponte meas acme stetior cllineiric tipie ~ foarte rat era epelion te neat 16 oe grat anata, exista numeroase Mmitoze anna ieee mus Herr desi 2 toa pol eh Tong ena 1 mera eee oe unepiteta mint epidermoid siadenet peas malig mas deforma rang iran Modal de dseminare |Lextrsaneoplasmuli de endometrase face maintesprio vecnat: ~pe eale bara: “rin igamentle tari 1. Catea hematogens ML. Cates hate. ‘Asoclerea cancers de endometn cu endometioza pune dows cblems fe erenthormonal avorsnt, fe pttondogneresenel ‘maligne a endometriozei ca atare, . [ in genera tesunte canceroe locale spre fal uel sunt fone cu exarsie ma let ntimp else lente sre cl ba Canal endocervical vaca ma apd co apt measareant inate Diagnostic terentiat Diagrosicul ier lcancerul de endometr se face cu 1. Canceral endocerica! ~ este de obice de ti avinents Set adeniocarcnom Examen eine, dam ales bisa ations, pete Siagnostiuteieronfal.Prezenja concomitents a tml adenacarcton ‘cervical endometrial face de cee ma multe of impos preclaen ‘righ pare a turoe "2 Tumorle ovariene estrogen secretante se insolese de hiperplaat cendomettiae sau de cancer de endometr, de aceen pene ul ota Dalaba feet inmenopaes scare motional neces $3. iperplazia de endometra se manifest prin metroraghpessistete sltotblopsta de endometa le poate diferent, 4. Poll endometal~ sunt alts caus de sAngerate la free in ‘menopauri:histeroscopia i biopsla deendometra stabilese diagosicul '.Supradozdrle estogenicen climax ~pot determina mettonagh cars luebule investigate prin bop epetate 9 terosonte, 6. Diagnostic etereriial se mal face ex pot cereal sdngerdni, cu singeranile traumatice gi inlamatorl iis saxiaele aoe 9c Imetroragle pn talbrn.decoagulare Exist patra posit terapeutic: Ti Tatamental chirurgcat ML Asoclerea radioctnuraical; Tatansentl medica 22 Rditerapia este neat in elapapreoperatoriea stadt Exists sacelaast posit de tadiere ca 1 ln eaicerl de co, preleranduse 41000-5000 de razi din cauza sensibiitai vezi i a recta ‘Complicate ratoterapic: = Stonoza ectosigmoldiana Test rade — perforate Gn splear edoutein) Peniet poverives tetastazclor vaginale se practic8 curieterapia endceavtara gin pus, un Um vaginal Trvcanu rain extere se flosese mat ales energie, 1. Traamentl chirrgc este Uva, deg ciara. x spt rnc ne dc sepa iy sta "pave ar dops owen in anole sash Secs iterectomie toad cu anexectn lateral tn aie oven ev rapecine tov pl ape tom pots i psa bars "iguanas betel emooreran pentru 9 suinds Sih eok se Bach wmern ct infnantrse nes pte Rec, upaatr,apre nb cnt emu Oates ease toa oar rusk N.Atovlrenradioerapie-cirrpie Insta ile practic inal aioterapiedapcoe, la Gp ‘delat, se pracotinervenba chews lune chau se racic SKradioterapie postaperatenie penn: nett 1. Cancer de endomety nd un eaneer hoxmone-dapendent, 2 creat adniicatea de antesuogent sn pragestatve are au ea reaulate bate, finns chiar inden ‘Se floresc ae ma ip vicingal Mrodusele cele mai fokte 1 Progesteron star ‘Beant (copra de Ridoniprogestion, Tara ‘acta de medroxiprogeseron) ‘Tratamental chimioterapie nu este indicat, neaviind nici un efect in 259 Prognostic Prounosteul depinde de o see de fact 1. Sadi! boli este en Incipient tine eee cu sy wariatntebe nee eee cite waar 1312) uo incidents tar mica yen eeeers ieee gradu ‘Saeed er Nom 'mlomeruhi, invania acess se oct sera s0c28 Cu ereleren rpetatani te 6 noi infticeor~ese un actor des sradingulu tumoral ga lnvaiet mower et Leealzarea tumor = oealzarea tumorl ta nivel stmt Mansi el cervical se asociad cu o Incidents mal mare ate eae $ smtautrae,precam cu Orta al mae a redder j eronead pout se asociard cu xvas suora ect spin rat as0ciad cu ali factor de prognostic prostsUseu boas etal reset % ste incdena reeadeor anu eee ‘supra suprise ee Lolosiea diverslor metode terapestice mu are nlc un ezuitat Donec la pacientele cu cancer endometial# clalyie henna end Metentecore ganlioor tnt Important factor prognesi In stile cites rep “orotate ates ‘este de 6 oF mai mare, sss 254 11. ezenta nmmonor intraperitoneal ~estensiaextraternd a boi ata daca grain fates asocland cu recddore mal event {Ersupraviequven ta Sant este de SOW comparatv cu SA la celle pein "as dria trnor ~ acest ese un factor important de prognostic entra etostacaren ganglnr hile i supmachae la packet ‘cancer ensometia. 1 Storusl receptorlor hormonal! ~ femelle cv ecoptol pentns soon! saul presteron auto supravicule ral Tvelungata decst Teme le civ tort ne press acest pur de recep 1H. Poids abt tutinderal proffer = 28 nite atenocarcinoameie tendornettse au un ADN diplold,Proporja tumor sonpide cexte ‘stad tips de dferenire gi grosimesinvaiel miometal. 15. Amplifcaijespresia oncogencor~mlain codoanale 12504 13 se oncogene! ras font raportate in 10.20% dine stenorsrelnonmcle “Scometrae represinia un factor de prognostic defaworai. Altera {nel supresoaretrporabe P30 senate tn 20% cine carcnoamele Ecadometiae sa fost asoclat cu pul papi stadlaavansat ol progos- {ie pros. SARCOMUL UTERIN Detaitie Saycomul ulesinapare in urma proiferé!anormate a celulelor rmesenchimale Conse 2-08 dite neopterin i sun i ge ral, cele mal maligne mon uterine Exiologie Frecvent sarcoma stern este de 45% in otal imorlor maligne wtefine, sparand tn specal ive 40-60 de ant 9h avand aceag!faclort favorit ca bom Muti satconmul tein fost clasiicat in aarcom pre ssecundar, dor acest teimeni nu desera varetatea tumor. Asa, este acceptata © ‘lsicare hislogenatie, barat pe un concept una embnolgie |. Leiomiosarcoamele—represints 65-80% in onl sarcoamelor se: pe. eenta mand aparelavarsiade 4-55 de an. Diapunet de vedere ‘macroscopie,lelonvosareomal este 9 tumors iis, prost debinatt, ‘monle, hemoragles, necrozata Nu se enucleazs Microscopie, leiomlosarcoral se prea ea formatiune tumoral edt nef angie cucoplasna eft, clara grupatenfascicule Separate de caplor, avdnd eterile de maligaitatecehars esomiosercmml este vvetaion de sarc eu celal bu prognos tie 0 forma pariculra de rosarcom, gre de casfiat, est sarcoma 255 potimor® care, pe King caracerele de matigtate enuntate anteror, se hracteccasi prin sereia une subsane esi Tumor pune de plecoe eee muscular: aoe ee rant eas kanal sl, gaer,cne bo neal ein Potente oe Nemorele SRAPS cpt reece eaten ems Sree te ese sub rel foe Waa orn il ot vite Denia. ener tl tte stare prev sb son cna ue cok igre ‘Stpain veel wens eae gee som Carin sacoml —e pret su forma ct soul i inane mig oma age bet Serta uri Memscpi, eta petrol aoa ect conf abn cs haniare Pe ears Mi Tumor riezencimatoase secundoe nerf: T Gaeoctoamele potnscpaate se pests ea ate wma 1 ere eam cpmnetiee abe Meee, a i tng catnantene core saconatone "Tuoi esta ape Aoione Soot oagen ~Scomulconatogens "Sagem rn bot : Berea oy alte dintrun amesice de etemente reser cu eererire vara arolsicet Diagnostics tratament Eqtomut de momety are inal aceeastsinptomatolgle eu 9 fireman en deme on aghast ind suri ind descoper {menu honatiogs Se manfests rin mevometroragh, dere, evcore, pony ca ai vivant aparao resee pas # uta hota denen pete, cu Meet fete, seoghanteteaundenta asc rare epi Tc haterosalpingogalie se observ® deformarea cava wene. Tratumentul este chivugiea = haterectomie total eu anexectomie Diatera Nu Denese achoteapie 9 cunteraple. 26 Diseminarensarcomulul de rlomeru este sangulnd, lr evolu este 1 Sarcoma de endometrt Sarcomul de endometna se manifesta prin hemoragle constants prococe sau seamen serosanghinolnte, ede. Ta epate dure, ca {itmarea comprestel abdominopevine, nope de alearen til gener ehieenigoga sealer ota pls dng ind “fatammentu este chirurgical ~histerectome total eu atexcctoaie tolaterala sau operaia Wertheim. Buolla este pin efenste focal, Sucturle vecibe s pe cate linatied, dand inal Wecvent mietastaze ‘Prognosticul este sumbru, supravieturea la § ani find de 10% 1, Sarcoml de cot ‘more de diagno preoperator prin biopsies cone in aceasta Stage se poate incerea o radioterape focla preoperatone, caret Steines arora, day pert iguana mal marein pal sanetelor intracperaten ta 8 sapiamani dela adie se praca limtadenoco pofunerectomss gs ip Wendi Prognostic _preciere prognosticuiblnavelo x sarcam urn est niuenat ‘de mal ml factor: wrt, staren genera stadaiare, ipl Mstloge ‘Selma important factor este staal bolt in moment diagnostic Extensa tumor in sfra era determina un prognostic foarte pros ‘mal path de 10% dre bolnave supravilulese 2 an Cha sean tors ite npavent lias euler, proghostcal este pest supavititen Ia 3 fn find Ia mai puis de 408 dintre boinawe. Lelomlorarcomul ca ‘ierenerenteretar i sareomal stromans deren, ame fr ‘3 Sapa teal nun prognosecea al buco Supe 257 CAPITOLUL 14 PATOLOGIA PREMALIGNA $1 MALIGNA A OVARULUI $1 TROMPEL CANCERUL DE OVAR Dine toate eancerete gelato, canceril de ova rprcznt cea mak ‘mare provocare tink cliruglala per ginecoug In aitas carat Daclntle se pein cua boa gvnaat, dese cancer ear ‘Sle malt timp aimpromote a ‘atsia meste de apariie a cancer de over este de 50-80 de anh ‘Tul histologic varians ex varsta: majrtates horn te pies oe {there de 20 ce anl sa originea im eeulle gouninate tn tenpce wake ‘tea tumorior eps a femal in postmen su onioe CANCERUL OVARIAN EPITELIAL 20% nr wee ovrene den ept ecore (neoe xt neplce sr pone pra rola cose ent tarsforaren neoplasia pari afuel ein else a Pests oncogenes wha expan un pen once loge Bol cancer epteta ovainn exe ecunosct. ins plese mu eset anor de eae en est ph ela sets 258 par ad protejea fripatien cancer de Ova zpivelor orale. Punereain epausa ovareor pin stent nase ue Selporioade fuse alpine, care uprima evultite pin practi ‘vert un efor protector Teoria evel asnierupte de sarin sinner sgereazs et epitelil spel al ovara este permsanen taumatent prin val succesive Se crete focularesupt prin ova. Zona taumalzaa este scakald de liehid folie care contine hormons, ce pot actiona ea agent ‘carcinogen sa coearcinogen. 2. Factor genetic isc deroli unui cancer ovarian eptelaleste ‘mal aren proves un stoi aia de cancer ovarian sdepinds de Thum udelor de gral nat sau dot care aurstone de cancer ovarian pei Sau descis te tur de cancer ovarian ered Scancr ovarian fenil ex localzare species “Stocieren cancer fami ovarian si amar; = Sindrormat cancerulal Tamia de Up Lynch lin care exsté © tranemteresitosornal dominant 4 canceruil ovarian, endometrial $ ‘colovectal nepolipos = palates atmosfere, celologia cancerull de ot “Najcta bopat In grim, consume alcool fu ~ taut de pe condoame 3 daragme pare 8a un rot cancerigen. Diagnostic Diagnostica precoceal cancer de ovar est fll deFicut, dooarece wexistimetode siple, neimasive fbn gefieace de depistarein mass In poputaia feminine se 9 penivy ea ave un debuts eve spre fazeleavansateasimplomatice, cu splomatloge slearsa sau confzi Metodele de aboratoe (ker tumoral metode hormonale eramatice ‘tc) i al contimatsperanele unl diagnostic precoce In cancer de ‘var ge acoea mural perfetonare tn metodele clnice i paracnice {ar putea ometiora inlet de depstare precoce st proporia vindecarx nem clinic anvil fect de specialist la grpele de rg (peste 10 inde prlcpela Telos de dlagnosie prococe. Diagnostica linc : CCaunele excep tumore maligne de var stn faza nial askin rmatice sau cue stnplomatologe contd, njeldtoare: 1. Tuburd digestive ~ dure vag, mal als postprandlaein abdomen letra soni te plenitude, hatuenf, tuburan lapepice, conetpae [eaceea, medic de arin prezenfa nor siaptome digestive ges: 259 tive si pentru un cancer ovarian, ininte de a ape watamentul pent tsnccologl, "2. Cegtenea de volum a abdomenut~ este de obicel un seco ta \Jegitinee tort beige ptf gant sunele careinoamé aba palpabie. Iingeneralcresterearpida a atdorment pi taro sas acta a care seinaladaugi! fbr de tana sugereaus tao tunord deja cunoseuts Posbilintea matin 3 Tubal de ils mensruol-pot generate de secretin hornonals a sttomel simulata de veenslateaturmori Alor, metoragia poate 8 terminals deo hiperplazie endometals, de un adenocarcinow ftometro soci sa de ivazia turmoil in endomet. "Taurine ante ~ pot apie pin compres su pri asia tumorii-a vedic dar acesten sunt serane tardive. "Sabie progres pani ia emaciere se observin stadia In care este coraterstedtpitea masel adipoase ga coil muse. contast ou dltensia mpresonanta a adorei Examen! object generalsfexamenut loca alabdervenileniiick sate tora abdonnal sl asct, everl tn evatat {laut drept sindrom Demon Meas)» adencyative supraclaesaras Bihinais Pormite, de asemetiea;o evaluave 4 tincHonalil nal alee Sarat cadovesculy, ba boinave care: de cele ma multe ot ut Tectl vagina exe de are yaloare, Oice over palpabi la ferme by _menopaut sau oie formalin ovis de peste canis Terie ata ave este perlsten ai crolere la doud examina sucesve necesita ‘chrifcorea dings tn force ral ansate hs safest pend ‘Cancer ovarian sunt rao ilateale cx mobiltate redo seals, ‘regula de colsten frm ans ineel, presenta nod ln Douglas sa asl Diagnostic porucinie 1. Enumenete de laborer de in wu a mute vow. Se conetat cagseroa Vitti! sia protenel Ceactve Deleiinaea antigen A125 ae valoartnal sles in monitrearea postoperatorle a atarnentahi cu ctowtatce C125 este un ane de iprfa carctesi or epilelale rmcinoase de ovat ele: plasnatice de pest 3 Ulina determinars Rik sant considerate pontine Bar acesin este in consbtuent normal al cust encocerscal ‘mombran! araniotice, tar ive plesiatce sunt exescate ijt Ienatreloy, in endometiors in BI im enor stein, preci ate ‘ancee'endomotiah endocervical tba sau cancere ale Wu diese 200 Valo plasmatice sa coreat pony eu dimensiune tum. In eae ‘de tumord estat peste 2 cm, voor ufos persistent pve, fr a tarde recurente vale plastatce au cscs peste 35 Ui 3 tah ‘iain de apart emneorelnice, Determine AgCA-125apacientcle "rcarcere de ova auaneatesupuse cimteraplel au aalat cna de "spun avorail ls costalic,vlorbe igen C312 se negatives dupa 3 unk, Cand vane CA-125 su creseut,lnparctonia seco ook tenn dar ane! cand CA-125estesub 3 (Vn laparohnnia sec 2 Beameneie radioigice sunt nacesare st bigness * Fadiografia abdominal pe got (calif Informe, tratoune benighe): posted india aseprasecte sa och intestinal aoc oe. * kadiogratia pulmonara (prezenta pleurezieh sau a melastazclor purse) ‘rosrafia (obsictie ureteral rau presenta wi nicht ectople poh): Eeogiata i tomogafa eompaterzats pot iloeut ogra + Lirnangingrafin poate fi ullialé pentiu determinarea invazies 2. xamenul ecogsutic este de valoare si poste iterenia @ tunord benigna de a malign’, Tomoneyalgne sui general mtlocuat, hnperecogenies, qua, ex sept grows 41 papi inamorale. ASS ‘et uaa uuu 4. Tomogpafie computerizatd evidentinss metasiaaeie hepatlce, ninoice reropentoneate- De asemetien evidential stator pling frocum 5! aiea de votum a ganglonir reuopettonea 5. Reconanta moana muceard desehide perspective in dagostic srorace al entenru de yar 6. Lapernecopi age valoate In degree precoce si in evauaren ‘nor tatamente chinioterapies, or im ulima vreme se foloseste ent opserea ganonor penaatch 7. Lapuroiumia expioratrieteeoWa incertiudinile de dlagnostic mite inspectares tumor, prelearen s examen extemporane a Iesionior primate sal metastazeor,aptecierea exensiel tumoral jlaunormetastan.Laparotomile ecomook permevaluaren dinees ‘tin! trap conti vtdecaren sas progresies Bol {Exist na rte ipa hstlugice de lurort pitelie,Becae tip ant Uuninodel stooge eae reproduce caractetcle celular ale ucoase! Ge lncmamar vel al iach genta 261 Eaaatpngel tie malformat (mola paral). Mieoscopie, mola se caracerzeazd pr prozonj atret element fedora some! vor “aoa avascuare, Snchrooblast care profereazs Mola invari ete mola hidaiforms care invades nome tnd penetra In totale miometulg sjungand In paramet saa veal ‘asin ete: in punct de vedere clini, element esenfia al moet Invezive este sdngerarea abundents vaginela (at Inaperitoneala), datorad invaalel miomebate erate de ruperea arteriolaior mater. “otodatf shngerarea repeat neregual, soja de durere ie un ry ‘reset de betahcG, ce means evacutil unet mole Ndatlormey ries “sspiionea unel mole invazive. Arteriografa ave o valeare iat In ‘agnosie dat uncod se po const oeare de ceute wofoblasiee care ‘Penotreazavasele mlometale. Mleroseope, se asearana cu mola ida Monn Rarer se obi un esl moet aecratn uma cela ‘stele diagnostic de mo invaiva se stabegte de cele mal mule ot pe piesa de histrectomi. Coviocarcinomul ese o tumors pies pars, format in sinciotro- {oblast ctotofobast in pune de vedere cine, se ceacttizeaza pan to progrese go metatazare rapid In organcle bogat vasculayizate (plémanu vagil, cote, ret). Metastazares determin apariin Lior simpiome respirator (hemoptzi), renale (hemature), digestive ‘Grematemeza),cetebrale (accident vascular cerebral). Diagnostic se ‘bazeat pe eterna repetate ale nivel beta HOG in ser, punerea ln ‘vident.a metastzcortrooblastice(radiograte pulmonar, tomograie hepatic, renal, cerebral) stabiivenraportut beta NCO. serfichis ‘efaloraidian. 0 tehnid recent care evideriiazarmetastazele oct este ‘adiotmunoscinigraia cu anicorpl anthCO mareaf eu fod 131, Mer Scope, nu se constala vou, el focare de’ elu trfablastice pe un {onde one de necrons i hemorngie Leis Ross nu casio! ala tofobastics gestational din net ‘de vedere cline patcogie ate rastearea patoosie: {eta tao (oor 2 Mola vas ovgenrelam pets patil Gusev ied (ssc et mast pesto sm arc). esta Ps enna enol iar tonal bee na nf ole ‘iagnostieferertial piogrosietiferentia boli ma cera ee, dora de bela COT eG SION fa onsen cingostico Pus avo incorple rfobasice, fn specta a ate are oral este 1000 “Tinea de or oe SG Stats fring Arma edt wei “Fra poration post cv a0 {Eki variene wou se forme ae boi tofblasie gestions rifrenera iv esl ore se baenzh pr examen stops! cnet : estan snes yfblastice poate apsrea nt. sarcing maar sree te eng ote a «yun ter mat mae Oe obsnuctelwasclor mari pulmonate $2 acu, aces detuned oben amiss ees SCY Ste ene eo ‘soma —hemepeones soc openeal a narra ssaretarencstalr variene _ eerie erates SEMIN, eee data Merry pone rena, ere ~frSeena metnstacton vai Brera eure, avortul neo ‘ratament “Tamme bt oh cones rst evolu bol tofoblatice tice gestational este dependent de ci eaten patotoges 2 Ac Mota hidattorms ‘Bupa confianarea dlagnostculu de sarin molar evacuarea acestla este esr Metoda de eloei este caluetjl prin aspeaie. Avesta se poste praciea de urge tn cazul in care sgerarea este suse [hbloul cin ind sels al unuiavortin cures incomple- Daca paciena fete asmplomatica ciagnoricl sabi in uta unl examer cic Shparacinie de rutina, imerventia se pracica Ta 24-48\de ore dupa ‘ofmplearea investigator paracinice ‘cae reniez i tea ne per cy Onto, practea atune! end dimenstunea steruts este de pind In 18-20 de Sipuamdal Va urmat de conlu eat uterine eu ehutea, penta indepida toate restuletaulare. Exiathun rise creseut de pedfortie & “oli uterine Ia pacientele uy mols hidaforns, in gpecia dacs exis Slum focar de moi nese, acest ind mot prints pent cae se preferachiuetjl aspirat ‘hte metode vie evactare a sarcinii molare stint: histerotomla. i sterectoma,Histeroomin este recomandata in enaul care eset ‘pratura necesara una ehiureta aspirate este ma mare de Shpisindnt Histerectomla tamane o opliune terapeutiea In cazul pecientelor care hu doresccopd gi uo vast mal avarsals(secele Fonte ole mela acetes su i recente). Msterectowsa acral rnecestaten unnarl postoperator til! de Beta MCD, recal bolt {Mofobasice persitente rman, find mit al mle comparate ct ‘celeae metode de evacuar 2, Chimioterapia proflactica Adminsirarea uni age chinioteapeutie imednt nine sou ds cevacunren mole fos sugerata de un ator in scopul eu cull ‘Schelelorneoplaice dp unintera de mp.Tatedat,losrea acesor Dota HCG-ule- Se poate Fotos! Dactinomicina sau Metotrexal. Dactinorn ‘ina se poate adminis timp de he, doa finda 12 ugg ep. ‘Metotenaul se adminisreaza orn, 12 cpa tp de See 3, Supravagherea dupa evacuavea saci molare Indiferent de metodafolosts pont evacuarea moe! Ridatfonne. se Impune 0 monitorizare w veut de beta heG dia ser pentru desta persstena bel rfoblastice maikhe.Inesdenla boli otabistice maligne ‘updo mola hidatorma este de 13-20% '0 sore de elements claice i paratniceprezente ro a dai forma se pot asoela cu ut ssc crest de a desvoa bosln Weetastied Inala. Aces ste " + utr desimenslun foarte ra “hve de beta BCG sete reset “Thevtoada de gestae (amenoree) Fart set, Exkiunenic bloerate asocnte cu un ur de dimenskn reset Dun evacuaten mole, determiaren sic a nivel beta HCG se race ee inana pang cid veh sore read lavas! edt la tertile vee ec cna deterarea ete HG see face har imp de an Pec gncesoglse loctuearh ino hana dupa evacuate sae "Faeroe pl a repeta dupa evacuarea moe! te 4 ed aural ct te fa de Este obligor pe ‘eee eioada de uate (Un) ager une inetode contraceptive coal o eventual svcd. Metoa prefert in pezen rey cu contain sporti en loan cntacepeor ere. reer eiauttegatvoren bull dehCG, exert bier, redogaa pear ccogata ns decokenst nil aun at etn evecare ra esa hureraporeasatconcepionlel orale seven ear tre de elements cnice si paratinice apanute tn peioada de ‘uate'9 pacientel idea suspciunes progrsie bolt trofobastice estan hemor vial interitent “isurccna pulmonar act {ite eu dimenatl > 16 spans {en neo 10 600 mtn sex Inet chiteoterapie n prions de urs dup races net cortnfinole este ndksté in rmatoace stat vase ta NOG erste progres In ous deters s4psnnate use surest constant eres la i etrrina succes; "eRe riven beth dps ce acetals un vel ora, “reimoragievagald posture bata rotted gestrionald nant rine hogtied bos toot rans, ee ne virgsck em dn ace eo forma metasinznt 3 HE ao stcsnac facepiece cate vagina) au a esamencior paracliice Gadlogate pukronar, Dea sai 285 Longa contrat zon matic char Tl oe epoca na bane de pe ea mpaic rita e patente con orb alia nese nn parce con fbi seston rmdir sects apa 0 mre rs est ‘cette stots mage apare dp veri sear ‘rma st in tren, dd un ato sou dp oar etopleh 1. Boal wofublastics yesttonals mala nemestaronts Boala wofeblasties malign localiza a nivel ler este cea mai frecvents losin. Diagnosticul se stables de abice! i perionda to lurmiite, dupa evacuarea tne! sarcinl more, Este knporaant 4 sbileasca doc este vorba de o mols nde 9 OK Hdallornd sa ‘Terapiaincamulbelnavelor cu bonltricblatick aligns nemestazants const * cimloteraplecu un singur agent terapeie; + chimioterapie combina historectomle, Interv. chiurgicla electuanduse dad pacienta nu doreste pasvarea func! reproductive, Tar afectunea este locals la nivel ural * chinioterpie inaareriaa. Agent terapentic oles sunt Mettrexatl si Dactinomicina. Dozsle protocol de admiistaredepgesc nivel propus pei acest mata. 2 Boal rofoblastes gestajonalé maligna metasttica Terapiain boala wofbastic gestational metastatieadepinde de mai rl factor, care seria elnavele tn dou eategor: botnave Prog nose bun # balnave eu prognostic seat Bolmiee cu progroste bm de la care aeplin un spine favorable teraiachimiterapiea ea un sing agent medicaments, st cle a care: “inerea evapo a fcutla al putin de unde a pari afetin ‘eta nCGrl ene este < 4.000 mn pete. Botnavele cu prognostic sau sunt clea care ‘inereaerapie! afcuta mai multe 4m dela apariiaafectun ‘eta NCC sere este > 40.010 ma ‘exists metastazecorebvale sa hepatce: lament chimloterapeanieror nu a fost urrat de rezutate postive: shal rofoblastes a apt dup sarcing usd la ermen, oes tiforme este excelent daca tratarnentul FPrgrotetin ca motion : votovohl mesons. siurmdrvenpostevacuae sunt conform eu nett ‘egnoatl bo otablastce gestational ealane ee pan case respect trap corespundsoare, putanause Siesta aaa ene ecto vari care impast holnavele in cele dous categort ate soins i va are tec sal bus rua se, Obi Tw oo ese aan raciterapi, res find byt I chit re cars Recueil spar de obec inrdeta watament CapiroLuL 16 INFERTILITATEA Desiniie Aponpe 80% dintre euphle care at rent sealers flos © metoda contracepiva voravea un copln decir de nan pis, 10% “Sine cuplurvoraven 9 sarcina na doen iferlitates ge defies cufind eapacitea de a concep a sarcins dupl operon de unansincare as tat inlyfiute elses famed ‘equla rt folon ometoda contraceptv.ninteriltatea prima fermeis hua rine lcodats gravid Is nfertiate secandors femela aia ftecedent una su rote sarin ‘Sonate, ey toate ein punet de vedere tiie este termen sinonimctermeril de inertia erie xistenla una ocr absolut Gonsee) care implesiea concep Tocurliaisa consta copecsies dea paricipala acta de concenie mb partner uns cps por aveasfertitate.Facowal ase este pleat in aproximaty 40% re cup fat lactoal Feri ate imnpeatn 50-59% dinrecaaur fron ra bl de eas, 510%, “nuza infers ns se poate sabi In wrma teraple corespunztonrs fnrcna va f obinuts ta on uae de 80-60% dine cop exon fplcarea thnlelor de repoducereumana ‘Abordarea frat neces un pla organizat de studi, n peck a bra fptul ela majontatea cupr sunt impale as te Diverse investiga efecuate pontrystbiica cauzc sau cauzcoe ‘ere saa baza infer sunt iegate de conde necesare ea Tune Testa cup af se poat ean: Rest cond st funeta gonadelor masculine aie corespundtour {eg genital mascot 288 ‘+ cjaculaols aib acces a veal col “hmcslendocenieal ae avorab supavlfulapermatcizoir ‘Mrompele sa na fe obsiuate, entra a permite ascenstunea sper “rovaree 8 produc 1s elpereze ovute noma 1 Sinu existe nel oobsiructe he ovare extreme fibre ate lompelor. ‘ebdometit sa permits eplantares notnals a ov erlizat Biologia In majorittea cazutr neat plea sng car in etilag Jngerltis La ferme, cele ma eecvente cue defeat sunt eae ‘ectulbrt de oma, factor tubar actos cervical, Fao mnascais Stemi pitt in ehloga veri sunt red abel de ma fos Foctot mascutin iehneth potty; : ‘nsieiona hierar: {hulburen trotiene; Miperplsiesuprorenalins ‘absenta congenital a duct doferent, {bain ctu detent {Shomala congentala sistema ejcslatr Tur ale permategenezel 1 eefunere alan i salon chime ancoee ‘Thur ale moult spermatonnintor ‘absentia efor (scree Kartagene) Seteone Bistnet soma: Ssjncuare ewograd Jiinpotent 1 rederen tidus Factor onutator *anovulaie cronies hiperandiogenled: 289 {hiperrotactinemie; insitents Npoteaciea: ‘insufentaNpotear Defecte pevieie + disgenerte gonadal {insite ovarian remand Sresitena ovarsena Bol metabusie el uae: ott hepatir hott renaes ‘excesul de hormont androgen Factor pedi tno pena ‘ata nfamateie pein 1 Steen trina ‘etclenfe de furtine a dctelor Mer; ‘eleniomlutesn Pactra cerca CCongenta: * snomal ale hctelor Mile, Dat ‘tratament epeuraieat inte Msi putin frcvent, casa inert 4 daorear unor anor ale ‘corp tern, unorfactoe! metabo! esi nor factor vam. tn Sumit sunt nie we poate dept ics factor cope da ‘he vestigatlcomplet Diagnostic biectoe vahe cpa sunt umstoarle: Sablteacauze prebbieaeri = Stabe option erapeutie iret pe Indecrede6-8 sptamant “Atarnneca nad poste indica Uneor de la bun cept dagnosticul pcb su poate denen catia cen al proba care conto a Intritate:Anareza webu a he comple cose de vest int cuphal pste complet 290 Investigavea factorutul feminin 1. Factor ovtatnt Distnefia oar este sesponsailé pent aproximtiv 25-30% Jinir cane de nfertiate Homentei pe cae e per ontine ae ors Ddrata install ment interval dite menstuag: {rata mess “prez sau absenfasinéromut premenstrual sa neregultor swensinaie, ‘utlzarea unel melode contraceptive: {Sinem earactesiatice hiperedirmull sau Npotioama {present hits ‘prezentagaactoreet, ilzaven unor medicamente eate pot afecta ovulalia normal “tlie, estoprogestaive,corremasing, buofenone,aidepresive {seicie, metiops, metociopramia, meting timete yase medica ‘ent pol determina Hsperroinctnemse, care dace In tbr de wl Din punctul de vedere al interval roenstua, mela se valncada ‘una dnte urmatoaree categor “mcrstuai voqulate (la inerval de 25-30 de te) ‘olgomensree (messi spontans la 36 de ae 9 pinstn han) ‘polimenoree (menses ae 25 de): Tmenoree secundars absenta menstratiel timp de 6 huni) sa amenoree primar (absenia menstuate! pana a 16 an. Datelecbtnute in ura exarmenla obit lla exarnenal cal, lt iia examen general, care ptf corelse cu anomal ate oval, “ gretatea~sermifcaiv este modilcaren tn greutate resteren sas ‘deseestorea cu 10M a greul in decursl unl an a consatl ese ‘ponte asoca cu uur de menstruaie anomie: Msemne specitice hiperlyoldsmulul, hpetrotdsmulul sau ator fectun! endocrine; Sicarctercle sele secundore, distbuia plots si dewotarea snr: dstrbua anormala a paruil ponte fasocara eu hiperandro- 'enisml (ie ovarian, fe suprarenaan), care poate deterrina anova, [ar dezvoltarea anormala estnloresie india nual In cane © lamenoree primar, expresia hipoestogentsmh ‘Spreaehfa ib de volum 4 citorsuhl (mai mare de 2 em) est anormal este un sema de issn, secundar hiperandrogenisru 201 oaeccecenauee ameter Seer a ee Epona emuterosinae en nenionstcancioa wplenetae varatag teers Seer age Cs Nae ee eee pane open 292 Diopsia endometial, medical mucisull cervical, determinarea ried oer ensue int anormal, puter adopt nnstoreaatiine zest singr atin chide deca oa sceatense datoveard fore proba anal vom incerenss depen Prevents mate “ daca este vorba de menoragle sa hipesmenoree, este indicat histeroconia ac tte vrin de potimenores, vom adapta oattudine siren ceca in eal mension nae nt ete vote do ner frees, st act: deter ‘minatea seria a progsteront, bopun enon t iseroscopa “ewestgrea parcinicA a ove 9 profil neice se eae sean cue ral muir texte dat el acesiom 3 nee inet depine inte nariclemente cops inser Najoritatea indcatoror de ovulate depnd de producerea de proges: ‘ern de care coral gatben Semele wtette ae ensent ovate sont “avatvatenlaperoncopia sau pn lopateniew ovo aapains ‘aren. Celle metode tt inec, porch: eienninren tempera bales meaite muita coral Sto viol exit = determinarea nivehuki progesteronis, a Lalu, a PSH au, tn = ‘cose svinte tansvaginle Claposcopia Temperatura bazald este temyeratss oi o stare de repose woul masraa cimineata pd ese. Dac ova nation cea ‘te uemata de producerca Je progescron te cae copa gals eee {evn determine cresterea emperatu hase dup omaioe 8.05 Simentioeren esa patou® un de L2H le rogues ae eee Sermogene) Tebuie sub’ fpl presen tet cae teee ‘itace von enn onsen dr abet une cine eee Poste finals uneor in prezeni ova, dec! voleaen preteen ‘nie ein tr rec nore es aide mucusuit ceil sunt nce de ive progesteronc. Su inion secret eter in acl emia ete pose ‘alia aspectl ucusuhl cerca ese abunden ear Bul aco ‘al spermatonior In dc ee on de uae nope nueusuli se most din causa tlueiel progastaonices esta lvenind wos, deren, cehiar piesa gh ape de lega aed Gtotogia vaginaté exfonerod obynuts din peretete vagina lateral tering veziate pice pent prezenia ola Cute superile ‘oglnale sunt plata, cu ce pienotsdspersate. medal dupa ovlaie ole devin grupate, tens baz, onda, diopsia endometrial efectuats in wpropierea esmind ae Yates (Gi Zo-22 a Glau) poate at ne aigure de o maturnresuclents a dorm, acest iu expabl pent tidate Tots, tn funete de Stpectal sting obinu, puter apreiaexstents oval ‘Beterminarea nical src a progesteronu 3 celal Mormon poatesnelidexenaprecaroa cxstenel omic. Seretade LH poate Maetermanata atin uring ea stn ser Pate LH precede ova de bice eu int8 de ore. Inedlat dupa oval veal sae a progestno. hull crepe, aiigand valoarea matimd la 510 ale de in patel de Se comiderd eo valoare a nivel progesterone >S npn conespund Drotenfel one Brea inernedaré fens este moment floogie Fentruridafe ar detemanarea val progesterone setae ne dele Spc2e ale una cic de 28 dene eograia tansonginald poste monitor vous fbcior. in a 10 24 lull se poate evdenia feu! dorenant cresterea Iara & cesta eddie se cr 1-2 mew, juny a 18-26 tinned ‘rule. Prezenia vale este sera de spar focal dom ‘ant sa prin evenfiren apectutshiposcogerte al corp galt ‘rin loparoscopie se poste aprecia tama riper allan spa ‘vara constanense un mite oreo neonate 0 stra hemo. 2 Racor peti upd examen oblectyevaluare factoru pein ncepe de obicel 50% {morfologie > 50% morfologie normal crnener a Ian de'elementetepatotogce pe care lectern in uma sperno: sgramel puters ncada eupll ns cre unmstonte categorie wolgespemnie -concentatiaspermatuzoiir © 0 liga 'stenqrpermie “mai putin de 30 ve spermatouci cu aitare progres “teratospermia~maipuinde30% dite spermatozoa ew morologe sormel a caput ‘oigensteroeratospermie~ combina @eeor tei anole ma ™ azonspermle— nic un spormatozod in eject Spore fra lac ‘oateeategorite mentionate mal sus sunt cauce de inferttte a sph. Tebote mentiontfapal ed parame normal varia semi aves gl pul afl en ena unl reat anornal, eons _Sirenedoperoad de catevn le pin a 1-2 ssptamini pent atepeta 297 sat tere ses ee teh on epee sp mre iin inane eater inp mmc pena ete ea Seiten haar nnedseeing asa i fedusd este neces un consult urologic, pula haloes a a lh ae yore ta ae de rf ammte pa yimite cazurt si include: identificarea articorpilon shad! penetre tal spermatozotaior stanaliza amannié a paramnetiion sere a ance aticeptee pune in evens presen astnrcorer reg sis antigen po care achoneaaas =" "MO" rez est penetabitat spermatazoslor denies capaci Zotslor de a penetra onl proved der un taneee noe ‘Spermatoztal proven dela un dence oe ln annie Centre specaiat se ou fea tate rleareafagelard sau Capaciatea spermatozoa es pieaene ae scare gs = matonialor dea presenta encia Tratament A. Paco oouator FFatamentulwlburdilor de onulate se facet fant do dsgnosticul stabi rin admins de te ae snovulael, majoitesfemeliorvorramne gave panes hoe Dac se const nat, DUCE 58 CONSOLE un nivel de FSH‘rescu, avn dea face eu © cients varand sa cu o reasten{a ovaana in sehen een ae onli: Opn ne reba tae tehnielle de fertiiare fat anda tc ons net Se Sy rotactn romance Spina nit anen intr ne ae oes 208 Inneoprima tap zo ponte ins Comifen cata (Clon, Clostbegyt eps mg) Succes acese eral dapinde de aisioren doze alegeres {numentul admatetrsri, stilzarea une! medica eomplementare (estrogen, NCO). Clonienul esteun agent nesteoidan, care are © ‘Mrctuns smiled cua etogerilon, coca ce faces se hxeze pe recepiom ‘ropenil, ativan mafel feed back nega dine etter {onadotopine. Hipotalamusu va actiona pe baza format! false fonstand th lapisl nivel de esrowent chin circulate este Scat, ‘scan asieleeertinde FSH Li, ceca cede a stimlrea fears Cloner se adrnsteaza tmp de ae, incepand dina Sasa cchi Seung asi clehin, dona find de 100 ing’ Dova poate crescutd ia 20 ma, De obiec la femeie ov snows oman va 8 prods fa lima tataentl in 703 dnt cazur. Este necesara © moniorzare len 9 ovareoe pra examen cic sl ecogafe peru af sig ed a Sr le ohiperstimlre ovariana Se ponte presupune ona 8 avut Toe daca empeattrabazalaadeveritbfaic, dock biopla de enrnetns bata un endometr secretor sau dacd exe 0 crestere semnfcaties 3 Progesteronulut plasmic, dar este defnily confrenata daca femela sis gratis «thiearea gonadotropinslr entra induceres ovulate este indicat In wrmatooree suai nsufcen|3hipatizaré, insuetents Metalic: emeleare nua prezenat wuliein urmatatamentliieu Comin; feel care au av ova in urna tatamertul eu progesteron, dar au rémas grave ‘Sutizears gonodotoping covionies umans (hCG) sau gonadotopioa menopaurall umand (HG srnan meenopeurl ponadotopin, IMG onine cant agae de FSH s LH geste comerilzaa sub fora de ‘acoane de 73 UI (Peegona) pentu adminsyare inamuscular. Cu un ‘dosaj adeciat si o montozare tens, un pacentereacal de pacente ‘oravea owuage, Cu toate acestea,tebule niblinit areata mediate ‘ste castllonre incidenfa saint multiple ese crescaa, far elecele ‘verse pot apiea ransformarea cise ovarian cu rpturaacestor scl, lorena. eciele adverse pot imalzate pint selectare ‘orespunaitonre spacentelr evelunrea prelininars herman izarea ‘Se doze minime st monitorzareaceograia, [Alnor de ola ce pot flo stale de ma sus (nspe- alin inssen hpotaies) st analog de gonadotropin rensing hhormen (Gnis). Acet analog! sunt pepe sntetes ce ao sre Sora eu gonadotropinele(Gnk naturale Bie actioneaza pe receptor ‘pws, tind i competiie cu meee endogene de GaH, ca ce proveacaoelberae masta de gonadotropine endogene in erculaie, ‘6 producerea oval Cel mal event analog ilza tn practea sun userelina (se adminis intranaza, suet su Forme implant) $1 Goseralin ub fod de pia). €1Dacs ve consnt un nivel profctine rescuaceta poate deter- ‘mina amenoree sir tin deficit a faze! uteste Este oblgstoie vies fomectie! troidene in acearia-stuste, deoarece hipotridamlpimar Donte genera cresoreaproaetineL etnnistarea de bromacsping poate {dice in normalizarea neha prolnctine! la nofmalzarea ender. Prolog a cell inci un conse in cova ce priveste Wataontal aceasta: Uni Specials interpreteant deficit de tact tela eno tlburare proven nurs une! desi anormal failorsecomands administra 4 Clone in faza feietaraprecoce (30 mgt nua am a ecull timp 9 ae), aceasta eterminnd recataren una foil in phos ect [erdocerea atonal de progesteron taza seals. Alp spocalishoptesas entra suplimestarea 10 pgm) se ou 8 vent menstruatia se contd cu Buserein tap de inca 3 ea pasting APO! s0repetd ova estado Se dad coat pate cst oan api: sont tnd ste sc sar pa chs ovarian ba ecopa, * protocol sci folosest crestere ni ‘mein prinete ale de ministre agers ee abuser se atiistreae® ti dn 2a kt ‘dminlstrarea MG tneepe eu 1-2 ite ma tsa MENS ae Cito cla (1091) au arta cae sot eoatate mat ‘lates protocol lung precum slo callate siperons scatters + putin tecare nari Gorete 9,12, 16, 20,0 tna put 2 Stimulareaovarians prop Stimulrea ovarian propia ise post fae eu 1G fle de 75 us Rata sarin edae cu HG este de 25%, eu ‘Fal. avr de 26 5% a eae i doce nia are ule dowcloredise {oll se reduce deza a 150 ea ‘no dine stele es say r= Moet 0, br Hat Humegon CFS nat) sau Pregon (FS cope Se tasaeon Oreo rtp pune a stimarea ovarand este det er ee ler do ts 0 femeie ta ata, {hele utd sn reine nlc fl de ripe (ezin eae tesa ag Soca enon pone cca Oa oat) ano ‘shuld foeatare se face periodic princcagratc ainsi eee ‘organism fern a adinisaren de Fe 3: Declanaea ovis face prin admins pesatstambet rr reiaal eng Vii! {msl tment ste pee acd exist peste IS fel se fc ‘Npetimulrea Oranang, thw M650 398 HCG Cregnyh metral mean Se fce HCG, 0 HCG, entra prevent | } 1 | Luna eu yore eoinen owe Inia vectares woctetor se ices tspaoscopie Seploe i awards, Jot), sceastsietods Rind en folosta pasa in 1962. mbunstatires alta agin bite prin ulaconoprafe aes fm derwtarea not ‘stone de reitare @ ovocteor sub ia) ecograt. Prima procera Shida scograie a fost fects traneabeorns, eu epiatorl tees ‘Tancweacl (Lene i arisen, 1982). Acuuimnente, oveotele serecotoaza ‘sub gia ecograte ct altorluniitanedctor vagina, Visualzarea este ‘ua mai bun i acces In ovtre teste mpieicl wii de Pree {derenicor fap, metoda poste fflnsta dre anestesteiniavenost Sauvbloca paracerical Pe aceasta cle pot fh reotate ha ule voce, larratasrcinteste ral mare Acul lz! pentaecotate areun amet Inter de cel pula 12 sn (un aac a ne pote leas ovoctle) 3 ‘se oloseste opresiome de aspirate de 100-170 ra I. Urmitoaea taps o const ferzaren ociteor intr metods | ‘de reprducere sistats Inserainarea arcald repreint coa ma simpla metoda de RUA. necesitand doar prezenga unl rediu de meniinere @ calttilor Spermatoroalor dala reese 91 pun la invoducerea acestor tn ulee Elterarindicas cpt Sind mat ulizals akuneicand ofemeie doveste Ssibd un copter un partener cu anumite caracteriil st in mete Feligionse, fra s8 aib8 contact sexual, cam In care apse la sercie Unet bane! de sperma. Inseminarea se eectueazdInucuna dete make ‘in peana ovulate st au neces o pregaie special a orgasm ferminn Cmetoda fe ape la femel sendioase, eu un ces mensinal regula. Femizarea intro (LVF In Vr Ferilizaion) este prima metods de LUA psa fa punet in urm cu peste 20 ann cadni acest metode ‘vull este pus in contact dlvect ‘cu spermatozola, nul dine seesla ‘ecundSndul: Bupa 36 ore de ia fecundatie, np eve este sus ‘edispeciaie de eltns ouleste transfert ia canta ering invederen ‘Svoimplanaiel Find cea mal sinpa metod de RUA. care pied oul {inan, prez cele mal (reevente dezsvantje: ata ovalmplantalior teste forte redusa sna poate fuizata tn eazo speciale. Din aceste nue a fst pusela pune o sere de alle metode de RUA, cae ie sunt ‘bdaplte uno stuat spectate, be erese iguana ovemplaate, ‘Transferatinratubar al gometior (GLE, gamete Inra-Flloptan Transfer este o meted wea penta cesterea eleacill RUA. 456 ‘ele in primar! a spermatonoi. Necess presenta milnceior de laborator necesare separart spermatozarior de lchiul seminal $1 ‘wansferubl acestora in Wompa. Metoda este utlizat@ in acele sta Ih Spermatovilor, necestind veritaren permesbiliatitrompelor De ‘ore, presi avant fluc, dest atta, fecundarea se poate produce In medi natural tbat, metoda presints a dezavanta} major ‘en mal ici rat de take-home babies, Injectarea intractoplasmatica a spermatoziilor (LCS, Inra- ‘Gxoplesmate Sper injection este la ora actual, metoda cea na ars, uilzatatanivel mondial. al fost pusda pune penta acele carte ‘delecte de fecundare in ibo, lacave sa cbservatmpesitalen sperma {cesior de n prezenia proces! de capaciiaie # de a srabete a pellucida vel Cu trap penile etoile ain pr "nd ca cea mal sigurd metoda de ferzare nue, exitand contol {supra calf spermatorolalr s asupra Tecundail propriuzise. De ‘Semnenea, meloda este tlalain cane de azouspernie combate (Gu brie fettculard, ullala penira obfineren spermatocrit ‘in sitsutgerinat al acestora, © data cu intoducerea metodel ca {ehnicd obignuta de UA. sa observa’ ocresterea call ously, badsd bn ceseten rate de sarin evohieobjinute, Transfer de blastocist epresnts cea mainotsimetodsde RUA. care seincoared sae pusd in praca In cadrl metolrobisuiteceeUA, ‘are implied raster de embrion, acesta se produce Ia 36 ore dup Fecundate. Acest transfer Iniphed case major pa ape. oul sean f2a2ideviala incon nfuale acest momen! surprise in romp au pur ln punct citewa meal de culturs speciale, eara si permits Supravejitea olla condi delaborator timp de 6 le, urmand ca apot bastoctstulsa le wansterat nieun medi (cl uteri) et a propia de ‘moment corespunzator Jezel oul Des dor la ince melods resi araaaju creer casiderbie, cu sprosaiv [5-208 a eel Se sarc’ olsinute pin meted anna “rebic menfionnt apts alsin stds experimental sate metode cum arf ijectarea de spermatde rtunde (ROS, Rout Sperinatid Injection) sau wyectarea de nuclew de spermalde fotunde (RSNA Round Spermalid Nucleus Injection destinte camaro de azoospermic. ‘Dupa cum se poate observa, des! au fost prozentate separa, mule Imaseuline sau feaiine,aitele fecundati, lar aie compoventloe ‘rganice ale ovounplaite. 0 siaie parila ete reprementt le ‘aul femelor histerectomzatedinun mov sau alla) cave webule = ‘speleze in aceasta staf a o maina purtstonre Des prepare inci {ovea unut contac absoliva de once reac de Mae a seestla aa ma robin oat eve pou and vero cee ‘de eate o femeo, chiar dad gone aceasta mu este mpicala sub Mel 0 ‘orm poate determina anunite sta wectve ale manel puteoare, care [pol merge pind ia sear dea da eoilul cupl geno, 40 ‘text stain care unul dine geniterm poste produce garnet corn cate 2 apelears Ino banc te gamel spermatozoa sa ove ‘Shu chiara erbiioncriopteaervl a alr eupiu (cu accept eestor Tey eliminaren prin loge tor eal deal). “Tate sarc objiute pe cale arial eae jung 8 resin un fat wai se vor termina obligafon pin operate ceaans n conde presenfel unl eres bise pus la punc de feraple nensva neonatal Complicayit 1. Sindromal de hiperstimulare ovarian Reprint cea ma impovtants compat, deoarece poate ameniiia viola pacentel care se fa sub ratmment de sulare ovarian. cide ‘nutormut inn indi! onsiiel cu HMIGIICG este de 3 sare Shutafest grave i Of ne eaaurt(unentel cola, 1980), “Sirol se caactriears pon exstereadimensiniio varelor co ierdre de ici 9 peotlne di spaltavascuar, c2ea ce duce ~sligre: fesasatehidion pleural = prt rcs Brumele eam coogulopad Uitanrea GT in protocol de stinulare nu reduce riscul apa sioutorpul Probie consti recunoasterea sh dacteste posi preveren apa! sindrorma Un vel a stall sere peste 7500, Diets presen a al mst de 12 Toil de al kde 12 mm pe Fintan war ius edninistani CCl repesita serena de alarm, ‘esl shndroma de iperstinnalre poate aparen sla osimulre mural reais ovale de reducere a scul aparielunuisnom de hiperstsm- or Race nniistreaza HCC, Daca fost olost wn protocol r8 Ga, aco tus poate sd mu fie elcenk deoarece poate apres un pick de Lt ree rreruperea tins cs HM continiarea adsl agonisilor Ge Git pina can! se obi o supresie adeevala, Se rei ape MG, ry ex overt i pent apaiia ue sizer de hipersimulare ese nostaarad ese simular cu HCO. Tn somites HEU 9 ‘cca crag dar freer src pin eioprecewvarea ebro ‘onset stmularea eu HG se eolteay on en al are Uae ovo in acelan tmp se rece foc pare! unl sind de seratmutae sever ‘Daca este sau sunt eficente #apare un snstom de hipest- ma icchinae vole lta: nel stl au ent eeena fodometacntl da ces! ac ewe ms \aracest vers mt ‘aos senalate cam de tone a ovaelerhipersinslate. 1 Sarena mts cl de surcind mall este diect legal de runsral de emiont utes sor ovate (eT eanstoate. IM, Sarena ectoptes Incidents sntinlectopice este de aprosimatie a 100 de saci atten Sean nyt nie ot co Ny et ca Sano) aceste mete so soroht ier ste abuona necesar en © iegereentomelaiCUA shin seama ie cree upectrare poste ser, ter dad a mp anu eat (exempt tl ese interaiss Prose spice pacar de ct ari eran DITTTROM gt cota: CARLSON gf cola: COUTE gl cotab: BIBLIOGRAFIE Adem, Current perspectives Ob ‘here oyneconie Cini, North America, 188, 16,221, unseat rena of vaginal defect 1 ilppencod, 1982 teria anomalies A proposed clastea ‘af amas of P44 cases Fertty Sterno 1979, 82,40. undleation for hystereaomy”, New Eran Medecine, 1988, 328, 856 “erator Abies aeietections seas ‘reton, LEA and Feber, 1985. _Terapeutca hormonal gineclogia", Beans Tehne, 1998 Carrer Obstetric and Oynecoogi Diagnosis “nd Treanment, LANGE eon, 1994 “Conmacetion-Your questions answered eee ition Cari singtone, 1993 “Nagi and vaginosis", Wiley-Liss, 99. Bonga disease of the woe and vagina” * {tear Boole Medea! Putsbers, 1989 “Compliance wth antibod therapy for ‘hitomi rachomats and Nelsera sonore oer’ Sex. ane. Disease, 192, 19,35 _Senuty Transit Disease" second ct Tome Ae, Growl, 1290 us 8 19, 2. 2, 2. 25, ALEINMANN Rs KURMANN gl cola: Lewis: MC GREGOR gi cola, Moatsst NICHOLS DX, RADULESCU: RIDLEY C: ALLER: WAYS: SAPFE: -Farmty planning handbook for Doctors", Seaton, 1888 Blaustein Pathology ofthe Ferma Genta Tnaet” ea, Springer Verlag, 1994 «Diagnosis ard management of gestational Jpopnobasie disease” Concur, 188, 71163, LChlamytia trachomatis infection during pepe n Arner our Cstetic “Hormonal therapy before surgical treatment lor uterine llomyass™, Surgeal Gynecology Obstet, (901, 3,497. {pecan obser Nasty, Ginecologie (2), ltrs Medical, 1995. ‘Me Vsoa, Chachi vingstone, 1980. Suge poly ft vai" Chri yteracopy" Cure Opinion Obstetric Gane ‘ology, 1981, 3,422, “Malignant Disease ofthe vulva’; Chureil Livingstone, 1882 Wiliams Tebook of Endocrinology Reproductive Endocrinology: Physiology, Fnoptnysosy and Cinieal Management Saunders, 1880. 8 CUPRINS ,OBSTETRICA* CCopitotut 1, Notiuni de anatomie a organelor genitale ‘I rganle gantai exome 412. Organete genta er Ccopitlut2.Fziologia aparetull genital 21, Howroendoctnologia necannele carla fewohormonae de regioe @ acta apart ‘genial feminin 2.2. Ovayeneze, 23, Spermatogoneza, 2.4 Fecundaja gl penta Capitol 3. Embriogeneza 9 placentatia ‘31 Emoriogenesa $3.2. Deevotaa sexual a embroni 32. Placentia Capitol 4 Placenta ‘Gapiitul: Lenidul amniotic i cordonul omblca. So Leta ermine 5.2 Cordon oma CCapltolut 6 Madifedile organisa matern in pl sarin Capitol 7, Sareina normal "2 Diagnostuldo sarin In piu! timestry 72. Diagnostcul de serena in test al 73. Baaina obetoial 9 mabe fetal 714. Conta pronatia cipencaizroa grave Gripe de grata curse obser eres Copitolut 8, Fiatoiogianagtent ‘84. Detemaniamal agin gal aval £82, Fenomonele raster 1a, Present Poa Vadis do posto 8.4 Cle tvetun 8.5 Adaplae matere eile in wava ‘Capitol 9. Nasterea in prozentatia cranians occ 8Aoaiewa yt anana nobetce Capitotut 10. Detivrenta : Capitol 1. Bunt etic ingrown "esti ted 112 Ine posi i ona fe lis ism anit! 12: rave anor {121 buinca do ani 12.2. Oia pon ences ae voi 12.3. Distocla de parti mot natn 124 ton onc 125, Dita do ero Cento 13. Tmsstiomal Soe 13.1 Leto! tamed ear de anne ony 4122, uaa obsttanxaaet Cento 14. Complcstie erondaon Capitolul 15. Lauzia patologica “ itll 18: Seen poten fet Sarcne scent 162 Avorur 183, Nast promi 184 Sarana prt exon 185. Dogan ponoea 186 logan ana 187. Hemorogto nmi id sari 18.9, Boai emoiick anova 189. Sutin oe 18.10 oan ta ar 18.4. Sorina mat 10:12. Patsgin cha anc ore 1219 Peto mara ert src Braga Ine atabetic 1 19 a9 $59 153 183 wm 75 a1. ale master 199 aor 25 240 250, 20 201 203 2a 208 535 387 380 CUPRINS ,,GINECOLOGIE* CCapitatu 1. Sindroame cardinale in pinecol os emoregia 8 Durerea poling abdominals = 35 Conteaceptia nnn nnnnnnnnnnsnwnnnnne3? etode naturis de planar fara ar Cota trent 30 ‘Aldplaen ca meted conescaps 29 Metode contacopve de basics 20 Disporsivelnratorne 34 Contacepts hormonal a) Contsraptiaorals homanals 38 Contacepts homanals nec 48 Irpterais hormonale sudermale “8 Contaceptia de urgent = ‘Stonzarenfomiuns : se ‘Stortaron chiugiala maccind CCapttolut 3. Patologia bonigna a vaginal st vuvel oss Patoigla benign a vagal 55 Llzionleptlie(aconaza vagina) 55 Leatniplgmertare (melansza}. 58 Formayunie wmoaiechisioe 56 ‘nism vlvovogna a fereia ads 8 Patetogia bonigns a vel 8 “Tumole benigne vutare v2 Capitola 4 Patologia benign’ a colulit nnnnnnunnan 7S ‘Anomaile congenic col 75 Ince cts 20 Infectite granulematoase a ines rare ate clus 8 ‘Capltotu 5, Patologia benign corp Ue nnn 8 alipul endometiat 98 Sinechite uarine 8 Fibromol utes 102 Gapltotu 9, Patologia benigna a ovaruli gi ompal nM Capitol 7, Bolile eu transimitor SeHuaI8 wnsserencccoce 8 Silt 121 Infecc Chia 124 Lmtogranstomstora venasand 128 ‘Sancrl mosie wer ‘Granuiomeinghinal 128 Infect cu vin imunedsicintol umane iV) 129 Intec eu Tenomongs Vaginas, 12 Infocba cu Herpes Sinpion 132 Infect cu paptomavines 132 lnfeca cu Cormebactersm Vasile 132 8.inectiteaparatalal genital 133 ‘Anexta 134 Piosalpinal qi abceaul uboovaan, 140 “Tubereuloza genitals 144 Intmatie corpus utr 148 Endomeits sts 40 Motta seta 151 ‘Abcesil tea 182 ere tin 152 ‘Gangrena uteri 153 Endometitacrnich 154 Coluitolopevine 168 Pebipertot 163 Capitol 8, Endomarioza gi adenomioes 07 Endometriozs 187 ‘Adenomioea a4 ‘Capitol 10. Protapsul genital 176 incontinent iar 198 ‘Capitola 1, Patologia promalign’ i malign vulvel sivaginula 202 Prantl waar 202 Patologia prematigd wi maligna vlvel 208 (Garcinoml intraepitat vvar (IV) 208 Estomenu vue 208 Bosla Paget vuvar Patologia premagnd mag’ a vaginal Neoplasia scuamoasainraoptoials (csopazia vapinal ntraaptesals)— NVI CCapitlut 12 Patologia promaligna gl maligna a cotull Neoplasia inraeptal conicals Capitola 13 Patologia promaligna gi maligna a corpulu uerin perato endonetis Sorcomul tern CGapitolul 14 Patologia promatigna gi malign a ovarl si rompet ‘Gancerul ovarian epi. Gancerul ovarian neeptel ancora rome! Ccopltolu 16. Boala trofoblaticd gostationaia Capitola 16 inertitaten Capitola 17. Menopauzs Capitola 18. Hirsutismut Capitol 1. Elemente de reproducere umand a (astetenta medicals la proceaera) nn Bibtograte 207 208 219 229 229 232 240 258 258 279 28 203 a 28